Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 14 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Maria-Mădălina Stan (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Gheorghe Daniel Ștefan (1)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Răzvan-Gabriel Dalu (1)
 • Vasile Coman (3)
 • Irina Andreea Micu (1)
 • Angelica-Georgiana Alecu (1)
 • Dorin Ciuncan (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Mihaela-Adriana Oprescu (1)
 • Marin Voicu (1)
 • Răzvan Horațiu Radu (1)
An
 • 2019 (2)
 • 2020 (2)
 • 2021 (10)
Luna
 • Ianuarie (1)
 • Februarie (1)
 • Martie (2)
 • Aprilie (2)
 • Mai (2)
 • Iunie (1)
 • Iulie (1)
 • August (2)
 • Octombrie (2)
Categorii
 • Ştiri juridice (1)
 • Varia (1)
 • Revista Universul Juridic (2)
 • Jurisprudență CEDO (14)
 • RRDP (2)
 • Drept Internaţional (2)
 • Dreptul Familiei (1)
 • Senior-editori (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Analiza nulităţii absolute a adopţiei prin prisma încălcării dreptului la viaţă de familie. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaieţ împotriva României

UJ Premium | și | 27 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Jurisprudență CEDO și RRDP |

Pornind de la ideea de bază a instituției adopției din sistemul de drept românesc, având în vedere în primul rând scopul acesteia, precum și rezultatul urmărit, autorii procedează la analiza aspectelor care atrag nulitatea absolută a adopției, îndreptându-și atenția asupra modalității de desființare a adopției fictive, fără a evita să evidențieze accepțiunea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la protecția vieții de familie în materia adopției.

2. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la vaccinare

UJ Premium | | 20 octombrie 2021
Publicat în : Revista Universul Juridic și Jurisprudență CEDO |

Epidemia SARS-CoV-2 cu care se confruntă omenirea de la începutul anului 2020 a fost declarată de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind pandemie încă de la 11 martie 2020, având în vedere „nivelul alarmant de răspândire și severitate”.

3. Big Brother Watch şi alţii c. Regatului Unit (Hotărârea CEDO din 25 mai 2021)

UJ Premium | | 14 iunie 2021
Publicat în : Jurisprudență CEDO |

Articolul actual prezintă, într-o analiză profundă, Hotărârea CEDO Big Brother Watch şi alţii c. Regatului Unit (Hotărârea CEDO din 25 mai 2021). Astfel, autorul se axează atât pe opinia generală a Curții, cât și pe opiniile separate enunțate de alți judecători recunoscuți în domeniu.

4. Zamfirescu c. României, Hotărârea CEDO din 18 mai 2021 - rezumat şi adnotări

UJ Premium | | 28 mai 2021
Publicat în : Jurisprudență CEDO |

Preliminar, Curtea a subliniat că, conform jurisprudenței constante a Curții, statele contractante se bucură de o anumită marjă de apreciere în determinarea existenței și întinderii condiţiei necesității ingerinţei într-o societate democratică, dar această marjă merge mână în mână cu controlul european care acoperă atât legea, cât și deciziile care o aplică, chiar și atunci când acestea provin de la o instanță independentă (Pruteanu, v. România, 3 februarie 2015).

5. Epure c. României, Hotărârea CEDO din 11 mai 2021 – rezumat şi adnotări

UJ Premium | | 13 mai 2021
Publicat în : Jurisprudență CEDO |

Preliminar, făcând trimitere la jurisprudența sa anterioară relevantă, Curtea reține că a constatat deja că riscul unei deteriorări semnificative a sănătății mintale și fizice a reclamantului care rezultă din condițiile de detenție într-o închisoare de maximă siguranță care ar putea agrava boala unui solicitant paranoic schizofrenic a fost suficient pentru a da naștere la o încălcare a articolului 3 al Convenției...

6. Tendințe recente în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva României. Articolul 4 din protocolul 7 adițional la Convenție

UJ Premium | | 27 aprilie 2021
Publicat în : Jurisprudență CEDO |

Studiul prezent are în prim-plan Articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție, care statuează principiul ne bis in idem, reprezentând un pilon elementar al protecției drepturilor fundamentale la nivel european. Articolul își dorește să aducă în lumină impactul pe care îl au redeschiderea procedurilor penale, existența unei hotărâri definitive, precum și noțiunile de achitare sau condamnare a unei persoane asupra constatării incidenței sau neincidenței principiului în cauze determinate, toate aceste probleme reprezentând niște probleme ridicate în fața Curții, toate acestea din perspectiva jurisprudenței românești, chestiuni ridicate în numeroase probleme de aplicare și interpretare.

7. Principiul efectivităţii anchetei penale din perspectiva jurisprudenţei CEDO

UJ Premium | | 16 aprilie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Jurisprudență CEDO |

Dreptul la o anchetă efectivă este un principiu prin intermediul căruia Curtea Europeană a Drepturilor Omului a instituit o obligație procedurală în sarcina statelor membre. Acesta este unul dintre principiile fundamentale dezvoltate de către CEDO pe cale jurisprundețială. Astfel în cadrul acestei lucrări se analizează dreptul la efectuarea unei anchete complete și efective, autorul prezentând jurisprudența relevantă din materie.

8. Recunoaşterea căsătoriei între persoane de acelaşi sex în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

UJ Premium | | 16 martie 2021
Publicat în : Jurisprudență CEDO și RRDP |

În ultimul deceniu s‑a observat o dublă mişcare: pe de o parte, o mişcare de legalizare a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex în partea occidentală a Europei, iar pe de altă parte, de întărire a prevederilor privind căsătoria heterosexuală, doar între un bărbat şi o femeie, în Răsăritul Europei, unde putem vorbi chiar de o constituţio­nalizare a acestei instituţii în sensul pomenit mai sus...

9. Privarea chiriașului de posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra unui teren reprezintă o „lipsire de proprietate” în sensul jurisprudenței CEDO

UJ Premium | și | 25 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Varia și Jurisprudență CEDO |

Printr-o hotărâre recentă (Cauza Ganiyeva și alții c. Azerbaidjan, Hotărârea din 18 februarie 2021), Curtea Europeană a Drepturilor Omului („CEDO” sau „Curtea”) a constatat un nou caz de încălcare a dreptului de proprietate garantat prin art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului („Convenția”).

10. CEDO. Jurisprudență cu privire la refuzul de hrană în detenție

UJ Premium | | 25 ianuarie 2021
Publicat în : Jurisprudență CEDO |

Fiul reclamantei a decedat în 2001 în penitenciar, în urma refuzului de hrană în semn de protest față de instituirea penitenciarelor „tip F”, concepute să ofere spații de locuit pentru 2-3 persoane în locul dormitoarelor. Reclamanta s-a plâns Curții Europene a Drepturilor Omului în special de faptul că refuzul autorităților judiciare de a-i pune în libertate fiul, contrar avizului Institutului de Medicină Legală, a dus la decesul acestuia.

11. Considerații în legătură cu marja de apreciere a statelor membre în retragerea/limitarea beneficiului condițiilor materiale în cazul solicitanților de azil minori neînsoțiți - Hotărârea CJUE în Cauza Zubair Haqbin vs. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

UJ Premium | | 21 august 2020
Publicat în : Revista Universul Juridic și Jurisprudență CEDO |

Preocupată fiind de asigurarea unor standarde uniforme pentru solicitanții de azil, în ceea ce privește garantarea unui nivel de trai demn și condiții de viață comparabile în toate statele membre, Uniunea Europeană a adoptat, la data de 26 iunie 2013, Directiva 2013/33/UE a Parlamentului european și a Consiliului, instrument legislativ care intră în pachetul normativ ce reprezintă cadrul juridic al Sistemului European Comun de Azil (SECA).

12. Jurisprudența selectivă a CEDO privind sănătatea

UJ Premium | | 20 iulie 2020
Publicat în : Senior-editori și Jurisprudență CEDO |

Articolul prezintă o serie de cauze relevante în materia sănătății, identificate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Astfel, sunt abordate aspecte precum accesul la tratamente și medicamente experimentale, accesul la dosarul medical personal ori vaccinarea obligatorie.

13. Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi fragmentarea dreptului internaţional. Conflictul normelor şi jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

UJ Premium | | 05 august 2019
Publicat în : Jurisprudență CEDO |

Studiu de față analizează cooperarea internațională și soluționarea litigiilor, avându-se în vedere în principal fragmentarea și convergența celor două, bazându-se în principal pe faptul că acestea sunt complementare, reușind să se formeze una pe cealaltă. Astfel că, prezentul articol cuprinde o introducere succintă și de ansamblu asupra temei prezentate, fiind urmată de o analiză asupra fragmentării dreptului internațional, soluţionarea conflictelor normative în materia Drepturilor Omului- mai cu seamă: Cauza Al-Jedda v. Regatul Unit și o privire asupra Convenţiei Europeane a Drepturilor Omului ca vector constituţional al ordinii juridice internaţionale, nelipsită fiind concluzia asupra acestui studiu.

14. Proprietate. Ilegalitatea confiscării de către stat

UJ Premium | | 11 martie 2019
Publicat în : Drept Internaţional și Jurisprudență CEDO |

Țara noastră este obligată să pună capăt încălcării prevederilor art. 1. din Protocolul nr. 1 din Convenție și să recurgă la repararea consecințelor cauzate de imobilele preluate în mod abuziv de statul comunist, având în vedere timpul scurs de la căderea sistemului. În cadrul lucrării se analizează deciziile date de CEDO în cauze împotriva României, Curtea recunoscând ilegalitatea confiscării proprietății de către stat și a proprietății legitime. De asemenea, se critică lipsa de eficacitate a legislației interne, mai ales că până în prezent, solicitanții nu au reușit să recupereze posesia proprietăților sau să obțină despăgubiri pentru această privare.