Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 42 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Nelu Dorinel Popa (1)
 • Nelu Niță (1)
 • Eduard Constantin (1)
 • Anca Niță (1)
 • Roxana Matefi (1)
 • Raluca Laura Dornean Păunescu (1)
 • Sonia Bianca Coman (1)
 • Sevastian Cercel (1)
 • Ionuț Adrian Șipețan (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Valentina Gherasim-Proca (1)
 • Marcela Comșa (1)
 • Carmen-Adriana Domocoș (1)
 • Gabriela Mititelu (1)
 • Corneliu Mititelu (1)
 • Cristina Tomuleț (1)
 • Simona Cireșica Oprișan (Nedelcu) (1)
An
 • 2022 (42)
Luna
 • Mai (42)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (6)
 • Varia (9)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (8)
 • Revista Universul Juridic (11)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (4)
 • RRDJ (1)
 • Drept Internaţional (2)
 • GDPR (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • Dreptul Familiei (1)
 • RSJ (1)
 • Drept Procesual Penal (1)
 • UNPIR (4)
 • Insolvență (6)
 • ÎCCJ (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Infracțiunea de contrabandă asimilată, dezincriminată prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 176/2022. Cauze și efecte ale acestei soluții

UJ Premium | și | 31 mai 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept constituțional |

Prin Decizia nr. 176/2022 din 24 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 451 din 5 mai 2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, care prevedeau...

2. Conținutul contractului de cesiune exclusivă a drepturilor patrimoniale de autor asupra creației muzicale – clauze contractuale

UJ Premium | | 30 mai 2022
Publicat în : Dreptul proprietății intelectuale |

Cu privire la modalitățile de utilizare a operei cesionate în baza contractului de cesiune exclusivă a drepturilor patrimoniale de autor asupra unei opere muzicale, prin cesiunea drepturilor sale patrimoniale în mod exclusiv, autorul îi dă cesionarului dreptul de a utiliza toate drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 din Legea nr. 8/1996, fiind limitat doar de durata și întinderea cesiunii.

3. Starea de necesitate militară – cauză justificativă generală sau specială?

UJ Premium | | 30 mai 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Varia |

Analizând conceptul de necesitate militară, în primul rând, prin prisma legislației naționale, putem constata că există o singură referire la acesta în Codul penal actual, și anume în dispozițiile art. 441 C. pen., articol conform căruia constituie infracțiuni de război contra proprietății și altor drepturi...

4. Consumul şi traficul de droguri – priorităţi în politica penală

UJ Premium | | 27 mai 2022
Publicat în : Varia |

Dincolo de toate aspectele negative ale consumului de droguri, provocările autorităților însărcinate cu combaterea traficului de droguri se schimbă constant. Acest lucru se datorează dinamicii pe care o are fenomenul vizat în sine, nici consumul și nici traficul de droguri neavând o cadență generală și unanimă, ceea ce necesită o vigilență și o anticipare pe măsură din partea autorităților. În cuprinsul prezentului studiu, autorul prezintă câteva aspecte care favorizează atât activitatea de consum de droguri, cât și traficul acestora.

5. Consumul de băuturi alcoolice – factor determinant al criminalității violente

UJ Premium | și | 27 mai 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Varia |

Infracțiunile de violență sunt, de regulă, infracțiuni situaționale, adică se săvârșesc pe neașteptate, sunt legate de niște circumstanțe concrete sau sunt proprii anumitor situații. Intenția comiterii acestor infracțiuni apare subit, în cele mai dese cazuri sunt generate urmare consumului de băuturilor alcoolice și sub influența situației create pe neașteptate

6. Sistemul asigurărilor de sănătate, între binele impus prin sancțiuni și lupta dintre David și Goliat. Perspective naționale și europene

UJ Premium | | 26 mai 2022
Publicat în : Varia |

Asigurarea de sănătate a apărut în balans cu promovarea ideii că siguranța nu trebuie să se manifeste exclusiv din perspectivă exterioară, așa cum am văzut, casa, mașina, ci și din interior, anume starea de sănătate.

7. Cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor (Partea a II-a)

UJ Premium | | 26 mai 2022
Publicat în : Drept civil și Revista Universul Juridic |

Legiuitorul a înțeles să reglementeze cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor în ipoteza în care acesta vine în concurs la moștenirea defunctului cu descendenții dintr‑o căsătorie anterioară...

8. Compatibilitatea dintre O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi Legea nr. 85/2014 – studiu de caz

UJ Premium | | 25 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Principiul de care se prevalează contestatoarea intimată şi la care a făcut referire şi judecătorul‑sindic nu face altceva decât să consacre faptul că în cadrul procedurii colective trebuie asigurat un tratament echitabil...

9. Adaptarea cadrului legal în cazul crizelor sistemice bancare

UJ Premium | | 25 mai 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Insolvență și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

O criză sistemică bancară este caracterizată ca o instabilitate financiară a sectorului bancar, care are efecte directe asupra sectorului real al economiei per ansamblu...

10. Aspecte juridice ale hrănirii exemplarelor din speciile de faună sălbatică din habitatele naturale

UJ Premium | | 24 mai 2022
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

Apariția fenomenului de hrănire a exemplarelor din speciile de faună sălbatică – motivat preponderent de bune intenții – a fost identificat cel mai frecvent în activitățile de cercetare științifică, management al faunei sălbatice...

11. Cooperarea administrativă în domeniul fiscal. Implicaţiile realizării schimbului de informaţii şi a altor forme de cooperare administrativă dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene asupra activităţii organelor fiscale din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale

UJ Premium | | 23 mai 2022
Publicat în : Drept administrativ și Drept financiar și fiscal |

Prezentul articol evidențiază câteva elemente semnificative privind activitățile necesare schimbului automat de informații în cazul cooperării administrative în domeniul fiscal. Astfel, se pune accentul pe modul în care procedurile și formularele standardizate facilitează circulația informațiilor.

12. Decizia ÎCCJ nr. 15/2019 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

UJ Premium | | 23 mai 2022
Publicat în : Varia și Drept penal |

În cuprinsul prezentului studiu autorul analizează Decizia ÎCCJ nr. 15/2019 - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, sens în care surprinde aspectele care au condus la sesizarea instanței supreme, arătând care au fost argumentele acesteia în susținerea soluției de respingere ca inadmisibilă a sesizării formulate de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 1479/284/2018.

13. Audierea sub pseudonim

UJ Premium | | 20 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal |

În general, măsurile de protecţie prevăzute în Codul de procedură penală pot fi împărţite în măsuri extraprocedurale (supravegherea şi paza locuinţei sau asigurarea unei locuinţe temporare; însoţirea şi asigurarea protecţiei în cursul deplasărilor) şi măsuri procedurale...

14. Particularităţile procedurii admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntare accesorii

UJ Premium | | 20 mai 2022
Publicat în : Drept civil și Drept Civil şi Procesual Civil |

Intervenţia accesorie se deosebeşte prin inexistenţa unei pretenţii, or, tocmai această particularitate face ca un folos material direct şi imediat să fie greu de imaginat, fiind mai facilă, de multe ori, identificarea unui interes moral...

15. Delimitarea traficului de ființe umane de unele infracțiuni conexe (practica și legislația Republicii Moldova)

UJ Premium | | 19 mai 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept penal |

Traficul de ființe umane reprezintă parte componentă a fenomenului criminalității contemporane. Unul dintre principiile care stau la baza coexistenței în societate afirmă că oamenii sunt egali, drept urmare exploatarea semenilor fiind interzisă.

16. Conformitatea dintre principalele curente existente în domeniul interpretării judiciare şi exigenţele principiului legalităţii

UJ Premium | | 19 mai 2022
Publicat în : Drept penal |

În acest articol, autorul analizează principalele curente în interpretarea judiciară și conformitatea acestora cu principiul legalității în contextul dreptului penal. Astfel, articolul debutează cu o prezentare a principalelor caracteristici ale textualismului, intenționalismului radical, respectiv a abordarii cu scop moderat și cu scop radical.

17. Scurte considerații referitoare la termenul de preaviz și încetarea contractului individual de muncă prin demisie – studiu de caz

UJ Premium | | 18 mai 2022
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Lucrarea tratează instituția termenului de preaviz, reglementată de art. 81 alin. (4) C. mun. Astfel, studiul începe prin prezentarea modalității de calcul a termenului de preaviz, precum și a aplicabilității legislației civile. Mai apoi, autoarea tratează legalitatea și temeinicia decizie de concediere emisă în perioada de preaviz.

18. Fundamentarea științifică, legitimitatea și apariția controlului constituționalității legilor

UJ Premium | | 18 mai 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cuprinsul prezentului studiu autorul prezintă câteva aspecte care țin de controlul constituționalității legilor. Astfel, acesta pornește de la fundamentarea științifică a acestuia, pentru ca mai apoi să se oprească asupra legitimității și a modului în care s-a conturat apariția sa. În demersul inițiat, autorul își îndreaptă atenția asupra unor importante principii de drept, și anume cel al separației puterilor în stat și cel al supremației Constituției, pentru ca mai apoi să prezinte câteva repere de ordin istoric ale apariției controlului constituționalității legilor.

19. Standarde CEDO în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale cu victime minore

UJ Premium | | 17 mai 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Jurisprudență CEDO |

În cadrul acestei lucrări se analizează condamnările statului român la CEDO în legătură cu cauzele privind fapte de violență sexuală împotriva minorilor. Studiul este unul important, deoarece Curtea a constatat că autoritățile noastre nu oferă protecție victimelor. Ba mai mult, necunoașterea sau interpretarea greșită a textelor de lege poate conduce la încălcarea dreptului la un proces echitabil.

20. Administratorul special, un participant în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 16 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Un studiu relativ recent arată că, la nivelul Uniunii Europene, jumătate dintre întreprinderi supravieţuiesc mai puţin de 5 ani. Aceasta se datorează atât unor factori obiectivi, cât şi unor factori subiectivi.