Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 63 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Șerban Mircioiu (1)
 • Robert-Adrian Deliu (3)
 • Arina Dragodan (2)
 • Cristian Tănasă (1)
 • Raluca Panduru (1)
 • Ioan Gârbuleț (4)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Augustin Fuerea (1)
 • George Măgureanu (1)
 • Eduard Peticaru (4)
 • Ioan Leș (1)
 • Andra-Roxana Trandafir (2)
 • Radu-Mihai Necula (1)
 • Iulia-Alexandra Iftimie (1)
 • Evelina Oprina, Vasile Bozeșan (1)
 • Aurelia Gidro (1)
 • Adrian Stoica (2)
 • Stanislav Copețchi (1)
 • Radu Olteanu (1)
 • Mădălina Voican (1)
An
 • 2014 (6)
 • 2015 (10)
 • 2016 (2)
 • 2017 (7)
 • 2018 (1)
 • 2019 (13)
 • 2020 (13)
 • 2021 (3)
 • 2022 (8)
Luna
 • Ianuarie (5)
 • Februarie (11)
 • Martie (5)
 • Aprilie (3)
 • Mai (2)
 • Iunie (8)
 • Iulie (7)
 • August (4)
 • Septembrie (4)
 • Octombrie (1)
 • Noiembrie (11)
 • Decembrie (2)
Categorii
 • Ştiri juridice (4)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (3)
 • Revista Universul Juridic (1)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (16)
 • Drept Internaţional (7)
 • GDPR (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • UJ - COVID-19 (1)
 • RRES (5)
 • Executare silită (63)
 • Senior-editori (1)
 • Termene (1)
 • UNPIR (1)
 • Executori Judecătorești (4)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Competența instanței de executare şi a executorului judecătoresc în procedura execuțională – câteva probleme

UJ Premium | | 11 iulie 2022
Publicat în : Executare silită și RRES |

Prezentul studiu debutează cu trasarea unei definiții a instanței de executare, pentru conceptualizarea căreia autorul se folosește de dispozițiile procesuale care stabilesc rolul și atribuțiile acestei instanțe. De asemenea, autorul supune discuției și câteva aspecte privind competența executorului judecătoresc, sens în care subliniază câteva dintre opiniile exprimate în doctrină pe marginea acestui subiect și, totodată, aspectele care susțin sau demontează respectivele opinii.

2. Sinteză de legislație europeană și de jurisprudență CEDO în materia executării silite

UJ Premium | | 09 iunie 2022
Publicat în : Executare silită și Jurisprudență CEDO |

Fiind considerată cea de-a doua fază a procesului civil, putem admite, încă de la bun început, că executarea silită este parte din garanția unei bune justiții, pe care orice stat democratic trebuie să o asigure fiecărei persoane.

3. Discuţii privind competenţa teritorială a instanţei învestite cu soluţionarea contestaţiei la executare, în condiţiile pluralităţii de debitori având domicilii sau, după caz, sedii diferite. Orientări jurisprudenţiale

UJ Premium | | 06 aprilie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Executare silită |

Practica judiciară se confruntă frecvent cu situaţii care nu beneficiază de o reglementare expresă, aceste împrejurări determinând, de multe ori, adoptarea unor soluţii neunitare. Una dintre aceste situaţii se regăseşte în materia executării silite şi priveşte competenţa instanţei de executare.

4. Invocarea excepțiilor privind protecția datelor care au caracter personal în materia executării silite

UJ Premium | | 15 martie 2022
Publicat în : Executare silită și Revista Universul Juridic și GDPR |

Trăsăturile pe care le întâlnim, atât în alte materii, dar și cu privire la protecția datelor care au caracter personal, sunt: vastitatea, dinamica, precum și complexitatea problematicii protecției datelor care au caracter personal.

5. Procedura înscrierii unor raporturi, acte sau fapte juridice în registrele publice pe calea executării silite. Scurtă analiză a dispozițiilor art. 909 din Codul de procedură civilă

UJ Premium | | 07 martie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită și RRES |

În cadrul procedurii executării silite există o multitudine de probleme, atât de ordine teoretică, cât și de natură practică. În cadrul acestei lucrări se analizează problematica procedurii înscrierii unor raporturi, acte sau fapte juridice în registrele publice pe calea executării silite. Totodată, autorul efectuează o scurtă analiză a prevederilor art. 909 C. pr. civ., privind efectuarea înscrierilor în registrele publice.

6. Obligația achitării cauțiunii de consumatori, pentru a obține suspendarea executării şi suspendarea provizorie a executării, ar putea constitui o încălcare a directivei 93/13/CEE

UJ Premium | | 04 februarie 2022
Publicat în : Executare silită și RRES |

Articolul își propune să ofere soluții în vederea asigurării protecției juridice a consumatorilor cu respectarea standardelor minime cerute de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în raport cu posibilitatea actuală a instanțelor române de a dispune măsuri provizorii conform prevederilor dreptul intern.

7. Efectul împlinirii prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită. Ce se mai poate face după împlinirea prescripţiei executării silite de către creditorul aflat în posesia unui titlu care şi-a pierdut forţa executorie?

UJ Premium | | 26 ianuarie 2022
Publicat în : Executare silită și RRES |

Deținerea unui titlu executoriu reprezintă un prim pas în vederea punerii sale în executare prin procedura de executare silită, atunci când debitorul obligației nu o execută de bună voie. În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează situația creditorului care deține un astfel de titlu prin prisma prescripţiei dreptului creditorului de a obţine executarea silită.

8. Considerații privind implementarea digitalizării și a dosarului electronic în procedura executării silite

UJ Premium | și | 21 ianuarie 2022
Publicat în : Executare silită |

Lucrarea începe prin prezentarea modului în care s-a realizat digitalizarea la nivelul instanțelor judecătorești. Astfel, în vederea soluționării cu celeritate a dosarelor execuționale, autorii propun implementarea, și în această fază procesuală, a dosarelor electronice. În susținerea acestei idei, autorii arată statele care au apelat la digitalizare și în această materie.

9. Digitalizarea procedurii civile de executare silită

UJ Premium | | 10 decembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită |

Articolul prezent abordează o temă de actualitate, axată pe modul în care noile tehnologii sunt reglementate la scară mondială...

10. Actele executorului care întrerup prescripția executării silite

UJ Premium | | 23 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită |

Sintagma „act de executare” uzitată de art. 709 alin. (1) pct. 4 C. pr. civ. evocă natura procedurală a actelor îndeplinite de către executorul judecătoresc, astfel încât efectul întreruptiv de prescripție se produce prin fiecare act procedural execuțional, fără a avea relevanță dacă acesta este un demers concret de executare asupra bunurilor/veniturilor debitorului

11. Executarea silită a hotărârilor pronunţate în apel

UJ Premium | și | 11 ianuarie 2021
Publicat în : Executare silită și RRES |

Există oare satisfacţie procesuală mai mare decât aceea a părţii care tocmai a câştigat o cale de atac, după eforturi susţinute, uneori, şi ani de‑a rândul? Îmbătată de gloria triumfului, partea victorioasă va căuta, cum este firesc, să obţină de îndată ceea ce adversarul său îi datorează. Pentru aceasta, va cerceta conţinutul art. 632 şi 633 C. pr. civ. şi va observa că hotărârile definitive ori cele date în apel constituie titluri executorii, astfel că va merge degrabă în faţa adversarului ori a executorului, fluturând hotărârea pronunţată în calea de atac şi cerându‑şi drepturile.

12. Onorariul executorului judecătoresc în cazul obligaţiei de a face „intuitu personae”

UJ Premium | | 16 septembrie 2020
Publicat în : Executare silită |

Obiectul prezentului studiu este reprezentat de analiza onorariului executorului judecătoresc în cazul obligaţiei de a face „intuitu personae”, a cărei formă de executare silită este executarea silită directă, iar în cazul acesta, onorariul este stabilit prin raportare la pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2550/C/2006, și care de multe ori este minimal comparativ cu prestația executorului judecătoresc din dosarul execuțional.

13. Pot fi executate silit sau nu „monumentele istorice”?

UJ Premium | | 02 septembrie 2020
Publicat în : Executare silită |

Obiectul prezentului studiu este reprezentat de analiza situației în care un imobil încadrat în lista monumentelor istorice se poate vinde, în procedura de executare silită. Astfel, pornind de la transmiterea înștiințării privind intenția de vânzare către Ministerul Culturii și Cultelor sau către Autoritățile Publice Locale și continuând cu termenul în care acestea își pot exercita dreptul de preemțiune, se concluzionează că, în situația ignorării împlinirii termenului de exercitare al dreptului de preemțiune, cum este cazul de multe ori în practică, dreptul de preempțiune poate înceta prin efectul special al prevederilor art. 848 CPC, în mod autonom.

14. Divizarea parțială a debitorului (societate comercială) ca metodă de a „evada” din procedura de executare silită

UJ Premium | | 14 august 2020
Publicat în : Executare silită |

Actualul studiu analizează situația divizării parțiale a debitorului (societate comercială) ca metodă de a se sustrage din procedura de executare silită. Astfel, este supusă dezbaterii ipoteza în care debitorul notifică executorul judecătoresc cu privire la faptul că, ulterior deschiderii dosarului de executare, a survenit divizarea debitorului, iar creanța pretinsă de către creditor a fost transferată cu titlu universal, ca element de pasiv către societatea beneficiară nou-constituită, urmând ca executarea silită față de acesta să înceteze.

15. Încuviințarea executării silite. Motive pentru care poate fi respinsă cererea de încuviințare a executării silite

UJ Premium | | 07 august 2020
Publicat în : Executare silită |

Pentru a nu afecta caracterul unitar al lucrării, nu vom analiza, cu caracter general, procedura încuviințării executării silite și nici conse­cin­țele admiterii cererii de încuviințare a executării silite, ci exclusiv motivele pentru care cererea de încuviințare a executării silite poate fi respinsă prin raportare la specificul procedurii de executare, în situația în care titlul executoriu este reprezentat de un contract de credit.

16. Ce alte cheltuieli mai există în executarea silită, altele decât onorariul executorului judecătoresc

UJ Premium | | 20 iulie 2020
Publicat în : Executare silită |

Actualul studiu analizează situația cheltuielilor de executare silită ca urmare a desființării Anexei 1 la Statutul UNEJ referitoare la cheltuielile de executare silită. Astfel, este pusă în discuție ieșirea acestor cheltuieli din sfera legii prin includerea lor în onorariul executorului judecătoresc. De asemenea, este analizată situația determinată de faptul că, rămânând în sarcina fiecărui executor să motiveze și să justifice cuantumul cheltuielilor efectuate în propriul dosar execuțional, cheltuielile de executare sunt raportate strict la activitatea realizată efectiv în dosarul de executare silită.

17. Debitorul în dilemă - angajament de plată sau executare silită

UJ Premium | | 25 iunie 2020
Publicat în : Executare silită |

„De bună voie și nesilit de nimeni” sau… silit? Cei mai mulți ar spune că doar instituția căsătoriei este pecetluită de această sintagmă. Cu toate acestea, în relația stabilită între creditor și debitor, de cele mai multe ori, această întrebare este definitorie când vorbim despre procesul prin care o datorie ajunge să fie achitată.

18. Executarea silită pe durata stării de urgență

UJ Premium | | 07 mai 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Executare silită și UJ - COVID-19 și Termene |

Situația excepțională ce a impus instituirea stării de urgență și mai apoi prelungirea acesteia afectează, în mod direct, activitatea de executare silită și, totodată, activitatea de judecată privind incidentele specifice executării silite. Circumscrierea și clarificarea sferei acestor măsuri, luate sau impuse pe durata stării de urgență...

19. Procedura cercetării şi soluționării acțiunii disciplinare în cazul executorilor judecătoreşti

UJ Premium | | 30 martie 2020
Publicat în : Senior-editori și Executare silită |

Răspunderea juridică a executorilor judecătorești își are sediul materiei în Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, Regulamentul de aplicare a acestei legi, Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc şi în Codul deontologic al executorului judecătoresc. Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc intervine nu numai în situaţiile în care el încalcă atribuţiile de serviciu, ci şi în situaţia în care faptele sale aduc atingere profesiei de executor judecătoresc. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează procedura cercetării, dar și a soluționării acțiunii disciplinare în cazul executorilor judecătorești.

20. Considerații privind sumele ce nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii

UJ Premium | | 26 februarie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită |

În cadrul executării silite, unele lichidităţi ale debitorului, indiferent de cuantumul lor, sunt sustrase în întregime îndestulării creditorilor. Codul de procedură civilă reglementează atât situaţia veniturilor bănești care nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii, cât și excluderea unor sume de la executarea silită prin poprire...