Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 55 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Șerban Mircioiu (1)
 • Robert-Adrian Deliu (3)
 • Arina Dragodan (2)
 • Cristian Tănasă (1)
 • Raluca Panduru (1)
 • Ioan Gârbuleț (4)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Eduard Peticaru (4)
 • Ioan Leș (1)
 • Andra-Roxana Trandafir (2)
 • Radu-Mihai Necula (1)
 • Iulia-Alexandra Iftimie (1)
 • Evelina Oprina, Vasile Bozeșan (1)
 • Aurelia Gidro (1)
 • Adrian Stoica (1)
 • Stanislav Copețchi (1)
 • Radu Olteanu (1)
 • Mădălina Voican (1)
An
 • 2014 (6)
 • 2015 (10)
 • 2016 (2)
 • 2017 (7)
 • 2018 (1)
 • 2019 (13)
 • 2020 (13)
 • 2021 (3)
Luna
 • Ianuarie (3)
 • Februarie (10)
 • Martie (3)
 • Aprilie (2)
 • Mai (2)
 • Iunie (7)
 • Iulie (6)
 • August (4)
 • Septembrie (4)
 • Octombrie (1)
 • Noiembrie (11)
 • Decembrie (2)
Categorii
 • Ştiri juridice (3)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (3)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (15)
 • Drept Internaţional (7)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • UJ - COVID-19 (1)
 • RRES (1)
 • Executare silită (55)
 • Senior-editori (1)
 • Termene (1)
 • UNPIR (1)
 • Executori Judecătorești (4)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Digitalizarea procedurii civile de executare silită

UJ Premium | | 10 decembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită |

Articolul prezent abordează o temă de actualitate, axată pe modul în care noile tehnologii sunt reglementate la scară mondială...

2. Actele executorului care întrerup prescripția executării silite

UJ Premium | | 23 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită |

Sintagma „act de executare” uzitată de art. 709 alin. (1) pct. 4 C. pr. civ. evocă natura procedurală a actelor îndeplinite de către executorul judecătoresc, astfel încât efectul întreruptiv de prescripție se produce prin fiecare act procedural execuțional, fără a avea relevanță dacă acesta este un demers concret de executare asupra bunurilor/veniturilor debitorului

3. Executarea silită a hotărârilor pronunţate în apel

UJ Premium | și | 11 ianuarie 2021
Publicat în : Executare silită și RRES |

Există oare satisfacţie procesuală mai mare decât aceea a părţii care tocmai a câştigat o cale de atac, după eforturi susţinute, uneori, şi ani de‑a rândul? Îmbătată de gloria triumfului, partea victorioasă va căuta, cum este firesc, să obţină de îndată ceea ce adversarul său îi datorează. Pentru aceasta, va cerceta conţinutul art. 632 şi 633 C. pr. civ. şi va observa că hotărârile definitive ori cele date în apel constituie titluri executorii, astfel că va merge degrabă în faţa adversarului ori a executorului, fluturând hotărârea pronunţată în calea de atac şi cerându‑şi drepturile.

4. Onorariul executorului judecătoresc în cazul obligaţiei de a face „intuitu personae”

UJ Premium | | 16 septembrie 2020
Publicat în : Executare silită |

Obiectul prezentului studiu este reprezentat de analiza onorariului executorului judecătoresc în cazul obligaţiei de a face „intuitu personae”, a cărei formă de executare silită este executarea silită directă, iar în cazul acesta, onorariul este stabilit prin raportare la pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2550/C/2006, și care de multe ori este minimal comparativ cu prestația executorului judecătoresc din dosarul execuțional.

5. Pot fi executate silit sau nu „monumentele istorice”?

UJ Premium | | 02 septembrie 2020
Publicat în : Executare silită |

Obiectul prezentului studiu este reprezentat de analiza situației în care un imobil încadrat în lista monumentelor istorice se poate vinde, în procedura de executare silită. Astfel, pornind de la transmiterea înștiințării privind intenția de vânzare către Ministerul Culturii și Cultelor sau către Autoritățile Publice Locale și continuând cu termenul în care acestea își pot exercita dreptul de preemțiune, se concluzionează că, în situația ignorării împlinirii termenului de exercitare al dreptului de preemțiune, cum este cazul de multe ori în practică, dreptul de preempțiune poate înceta prin efectul special al prevederilor art. 848 CPC, în mod autonom.

6. Divizarea parțială a debitorului (societate comercială) ca metodă de a „evada” din procedura de executare silită

UJ Premium | | 14 august 2020
Publicat în : Executare silită |

Actualul studiu analizează situația divizării parțiale a debitorului (societate comercială) ca metodă de a se sustrage din procedura de executare silită. Astfel, este supusă dezbaterii ipoteza în care debitorul notifică executorul judecătoresc cu privire la faptul că, ulterior deschiderii dosarului de executare, a survenit divizarea debitorului, iar creanța pretinsă de către creditor a fost transferată cu titlu universal, ca element de pasiv către societatea beneficiară nou-constituită, urmând ca executarea silită față de acesta să înceteze.

7. Încuviințarea executării silite. Motive pentru care poate fi respinsă cererea de încuviințare a executării silite

UJ Premium | | 07 august 2020
Publicat în : Executare silită |

Pentru a nu afecta caracterul unitar al lucrării, nu vom analiza, cu caracter general, procedura încuviințării executării silite și nici conse­cin­țele admiterii cererii de încuviințare a executării silite, ci exclusiv motivele pentru care cererea de încuviințare a executării silite poate fi respinsă prin raportare la specificul procedurii de executare, în situația în care titlul executoriu este reprezentat de un contract de credit.

8. Ce alte cheltuieli mai există în executarea silită, altele decât onorariul executorului judecătoresc

UJ Premium | | 20 iulie 2020
Publicat în : Executare silită |

Actualul studiu analizează situația cheltuielilor de executare silită ca urmare a desființării Anexei 1 la Statutul UNEJ referitoare la cheltuielile de executare silită. Astfel, este pusă în discuție ieșirea acestor cheltuieli din sfera legii prin includerea lor în onorariul executorului judecătoresc. De asemenea, este analizată situația determinată de faptul că, rămânând în sarcina fiecărui executor să motiveze și să justifice cuantumul cheltuielilor efectuate în propriul dosar execuțional, cheltuielile de executare sunt raportate strict la activitatea realizată efectiv în dosarul de executare silită.

9. Debitorul în dilemă - angajament de plată sau executare silită

UJ Premium | | 25 iunie 2020
Publicat în : Executare silită |

„De bună voie și nesilit de nimeni” sau… silit? Cei mai mulți ar spune că doar instituția căsătoriei este pecetluită de această sintagmă. Cu toate acestea, în relația stabilită între creditor și debitor, de cele mai multe ori, această întrebare este definitorie când vorbim despre procesul prin care o datorie ajunge să fie achitată.

10. Executarea silită pe durata stării de urgență

UJ Premium | | 07 mai 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Executare silită și UJ - COVID-19 și Termene |

Situația excepțională ce a impus instituirea stării de urgență și mai apoi prelungirea acesteia afectează, în mod direct, activitatea de executare silită și, totodată, activitatea de judecată privind incidentele specifice executării silite. Circumscrierea și clarificarea sferei acestor măsuri, luate sau impuse pe durata stării de urgență...

11. Procedura cercetării şi soluționării acțiunii disciplinare în cazul executorilor judecătoreşti

UJ Premium | | 30 martie 2020
Publicat în : Senior-editori și Executare silită |

Răspunderea juridică a executorilor judecătorești își are sediul materiei în Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, Regulamentul de aplicare a acestei legi, Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc şi în Codul deontologic al executorului judecătoresc. Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc intervine nu numai în situaţiile în care el încalcă atribuţiile de serviciu, ci şi în situaţia în care faptele sale aduc atingere profesiei de executor judecătoresc. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează procedura cercetării, dar și a soluționării acțiunii disciplinare în cazul executorilor judecătorești.

12. Considerații privind sumele ce nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii

UJ Premium | | 26 februarie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită |

În cadrul executării silite, unele lichidităţi ale debitorului, indiferent de cuantumul lor, sunt sustrase în întregime îndestulării creditorilor. Codul de procedură civilă reglementează atât situaţia veniturilor bănești care nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii, cât și excluderea unor sume de la executarea silită prin poprire...

13. Rolul executorului judecătoresc privind executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri referitoare la minori

UJ Premium | | 18 februarie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită |

Prefaţând tema conferinţei „Procesul civil și executarea silită de la clasic la modern”, putem spune că și tematica ce și‑a propus‑o prezentul studiu s‑ar circumscrie acestei dezbateri, având în vedere elementele de noutate din reglementarea specială.

14. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită, un drept sau o sancţiune?

UJ Premium | | 12 februarie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită |

Finalitatea urmărită de către orice persoană fizică sau juridică ce iniţiază un demers juridic procesual în materie civilă este valorificarea unui drept subiectiv civil, ce urmează a fi stabilit prin hotărârea judecătorească prin care se soluţionează cauza...

15. Rolul judecătorului în procedura de executare silită civilă

UJ Premium | și | 07 februarie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită |

Tendinţele de evoluţie a reglementărilor legislative din Republica Moldova, referitor la procedura civilă și procedura de executare silită, pornesc de la scopul de simplificare procedurală, reducerea termenelor de examinare și optimizarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse individual de fiecare subiect...

16. Executarea persoanei juridice de drept public

UJ Premium | | 07 ianuarie 2020
Publicat în : Executare silită |

Persoanele juridice de drept public sunt supuse unor reglementări din ce în ce mai complicate, având menirea de a proteja cetățenii. Tocmai din acest considerent aceste reglementări pot fi deseori complicate. În cadrul acestui studiu se acordă importanță persoanelor juridice de drept public în calitate de debitori în cadrul procedurii de executare silită.

17. Influenţa aspectelor morale și juridice ale bunei-credinţe asupra activităţii profesionale a executorului judecătoresc

UJ Premium | și | 11 decembrie 2019
Publicat în : Drept Internaţional și Executare silită |

În cadrul acestei lucrări se analizează aspectele morale ale bunei-credințe. Accentul cade pe influența bunei-credințe asupra activității executorului judecătoresc în cadrul procesului de executare. Articolul are o notă filosofică, buna-credință fiind un element de legătură dintre dreptul pur și moralitate, legând, totodată, în mod profund, dreptul de morală.

18. Executarea silită sub cenzura judecătorului sindic

UJ Premium | | 19 noiembrie 2019
Publicat în : Executare silită |

Studiul prezent aduce în discuție modificarea Legii nr. 25/2014 și anume posibilitatea declanșării executării silite fiscale în timpul procedurii de insolvenţă, ce a atras o practică neunitară, în primul rând sub aspectul competenţei cenzurării actelor de executare silită prin raportare la art. 712 și urm. C. pr. civ. și, ulterior asupra compatibilităţii acestei proceduri cu insolvenţa. Astfel că, abordarea subiectului se realizează din perspectiva identificării unei soluții vis-a-vis de normele aplicabile, privind chestiunea competenței.

19. Executarea hotărârilor judecătorești privind recuperarea unor sume de bani reprezentând câștiguri nerealizate din muncă

UJ Premium | | 13 noiembrie 2019
Publicat în : Executare silită |

Prezenta lucrare examinează practicile instanțelor jurdecătorești privind recuperarea unor sume de bani reprezentând câștiguri nerealizate din muncă. Analiza se impune a fi realizată, întrucât în cadrul unor hotărâri angajatorii au fost obligați la plata salariului și a altor drepturi bănești cuvenite, fără a se preciza exact suma datorată. În cadrul acestor hotărâri s-a indicat doar perioada de timp pentru care se datorează despăgubirile, neprotejându-se în acest fel drepturile civile subiective.

20. Aspecte privind reglementarea recentă în România a medierii fiscale fără mediator în procedura executării silite. Similitudini cu executorul judecătoresc mediator. O analiză de drept comparat a instituţiei mediatorului fiscal

UJ Premium | | 04 noiembrie 2019
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Executare silită |

Legiuitorul român a introdus medierea în cadrul procedurii de executare silită recent, prin introducerea art. 230 ind. 1 C. pr. fisc. Acest tip de mediere are o natură specială, întrucât este realizată specială între organul fiscal și debitor, fără prezenţa unui terţ independent, mediatorul. Astfel, această lucrare supune atenției cititorilor medierea fiscală fără mediator în procedura executării silite, realizând totodată o comparație cu procedura executării silită de drept comun, dar și cu alte sisteme de drept.