Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 56 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alisa Valeria Toma (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Raluca Tomescu (1)
 • Gabriela Liana Gheorghiu (1)
 • Nicolae Voiculescu (1)
 • Maria-Beatrice Berna (1)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Ioan Popa (4)
 • Mihail C. Barbu (1)
 • Nelu Niță (1)
 • Alexandru-Sorin Ciobanu (1)
 • Manole Ciprian Popa (1)
 • Eduard Constantin (1)
 • Armida Albani-Rocchetti (1)
 • Anca Niță (1)
 • Bianca-Lucreția Ivan (1)
 • Bogdan Buneci (1)
 • Georgeta Crețu (1)
 • Edmond Gabriel Olteanu (1)
 • Ruxandra Popescu (1)
 • Alexandra Beudean (1)
 • Ilie Dumitru (1)
 • Marieta Safta (1)
 • Genadiev Nikola Plamenov (1)
 • Roxana Matefi (1)
 • Darius Sebastian Cupu (1)
 • Andreea Cătălina Forțu (1)
 • Daniela Manolea (1)
 • Mihai Văcaru-Sora (1)
 • Dan-Rareș Răducanu (1)
 • Roxana Elena Daskălu (1)
 • Brîndușa Gorea (1)
 • Oana Voica Nagy (1)
 • Ioana Toncean-Luieran (1)
 • Ariana Maria Ciociu (1)
 • Mădălina Sauca (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Radu-Ștefan Odangiu (1)
 • Ștefan Alexandru Uță (1)
 • Andreea Mirela Vanea (1)
 • Ștefania-Dorina Kerth (Dobrescu) (1)
 • Florin Dima (1)
 • Laura Elena Mihalache (1)
 • Marius Chelaru (1)
 • Șerban Mircioiu (1)
 • Anca Szasz (1)
 • Diana Crumpănă (1)
 • Andra-Atena Nițu (1)
 • Andreea-Veronica Nițu (1)
 • Denisa Tudosie (1)
 • Gheorghe Gheorghiu (1)
 • Anastasia Munteanu (1)
 • Vasile Coman (1)
 • Alexandru Georgescu (1)
 • Ramona Ciofu (1)
 • Adrian Lupașcu (1)
 • Bogdan Mircea Popescu (1)
 • Elena Grecu (1)
 • Raluca Comănescu (1)
 • Georgiana Trifan (1)
 • Raluca Laura Dornean Păunescu (1)
 • Aurora Ciucă (1)
 • Liviu Constantin (1)
 • Jean-Michel Servais (1)
 • Bogdan Flavius Albu (1)
 • George Almăjanu (1)
An
 • 2021 (56)
Luna
 • Martie (56)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (4)
 • Ştiri juridice (18)
 • Varia (9)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (7)
 • Revista Universul Juridic (9)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (3)
 • Avocați (4)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (13)
 • RRDJ (2)
 • RRDP (1)
 • GDPR (2)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (6)
 • UJ - COVID-19 (2)
 • Studenți (2)
 • Noutăţi Legislative (4)
 • Achiziții publice (1)
 • RRES (1)
 • Drept Financiar (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Obligația de garanție în cazul donațiilor

UJ Premium | | 31 martie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Referitor la obligația de garanție, contractul de donație fiind o liberalitate, donatorul, în principiu (spre deosebire de vânzător), nu este ținut să garanteze pe donatar pentru evicțiune, conform art. 1.018 alin. (1) C. civ. Prin excepție, donatorul este obligat să-l garanteze pe donatar de evicțiune în următoarele cazuri...

2. Câteva consideraţii referitoare la societăţile comerciale din perspectiva legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

UJ Premium | | 31 martie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Beneficiar real este orice persoană fizică care deţine sau controlează în cele din urmă clientul sau persoana fizică în numele căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. În cazul societăţilor comerciale, noţiunea de beneficiar real include cel puţin persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică...

3. Suspendarea Planurilor Urbanistice Zonale din București – măsură legitimă sau potențial „exces de putere”?

UJ Premium | | 30 martie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Varia |

Printre evenimentele juridice care țin capul de afiș în ultima perioadă se numără, la loc de frunte, măsura suspendării executării Planurilor de Urbanism Zonale (PUZ) adoptate, anterior, de către CGMB.

4. Câteva considerații referitoare la relevanța penală a concentrației de THC în cazul traficului ilicit de canabis

UJ Premium | | 30 martie 2021
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

Începând cu anul 2016, au apărut și pe piața românească numeroase magazine specializate în comerțul cu produse de canabis cu THC redus (sub 0,2 %), inclusiv produse CBD – aceste produse sunt comercializate sub formă de semințe și alte părți vegetale ale plantei, ulei de canabis, făină, produse de panificație și patiserie, dulciuri, ceaiuri, bere, lapte, băuturi energizante, pudră proteică.

5. Este vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19 contrară drepturilor fundamentale?

UJ Premium | | 29 martie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și UJ - COVID-19 |

De îndată ce a apărut la știri anunțul privind vaccinul împotriva coronavirusului, s-au înmulțit discuțiile cu privire la admisibilitatea vaccinării obligatorii. Pe măsură ce campaniile anti-vaccinare înfloresc și se prezintă foarte multe știri false despre acest subiect, dezbaterile publice privind vaccinarea sunt de înțeles.

6. Prefectul demnitar public versus prefectul înalt funcționar public – o dispută cu evoluție sinuoasă

UJ Premium | | 29 martie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Revista Universul Juridic |

Prezentul demers ne este prilejuit de adoptarea O.U.G. nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, act normativ prin care este  „reconfigurat” locul și rolul prefectului și al subprefectului în sistemul administrației publice, dar, mai cu seamă, în raporturile cu factorul politic.

7. Aspecte privind ascultarea copilului în lumina Deciziei CCR nr. 15/2019

UJ Premium | | 26 martie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil |

Prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 15/2019 (în continuare brevitatis causa „Decizia CCR nr. 15/2019”), s-au supus analizei constituționalității prevederile art. 264 alin. (1) C. civ. În susținerea excepției, s-a arătat că această reglementare instituie o obligație, de a fi ascultat, în sarcina copilului, care este susceptibilă de a da naștere unor abuzuri, prin constrângerea minorului de a o aduce la îndeplinire, în mod repetat, împotriva voinței sale...

8. Respectarea dreptului la apărare și la un proces echitabil prin participarea expertului-parte la efectuarea expertizei criminalistice

UJ Premium | | 26 martie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Potrivit art. 1 alin. (2) C. pr. pen., „normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuțiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părților și ale celorlalți participanți în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituției, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum și ale pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte”.

9. Legatul cu titlu particular

UJ Premium | | 26 martie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Potrivit art. 1057 C. civ., „orice legat care nu este universal sau cu titlu universal este un legat particular”. Se observă, așadar, că actualul Cod civil nu formulează o definiţie pozitivă a legatului cu titlu particular, ci indică criteriile negative în funcţie de care se delimitează legatul cu titlu particular.

10. Punerea sub interdicție – o problemă de punere în aplicare a dispozițiilor legale

UJ Premium | | 25 martie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil |

Codul civil consacră ocrotirea persoanei și a bunurilor acelei persoane care nu mai are discernământul necesar pentru a se ocupa singură de acestea. Astfel, potrivit art. 164 alin. (1) din Codul civil, „persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească”.

11. Considerații în legătură cu varietățile vânzării de consumație în dispozițiile O.G. nr. 99/2000 și ale O.G. nr. 34/2014

UJ Premium | | 25 martie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Vânzarea este contractul prin care se transmite dreptul de proprietate asu­pra unui bun, de la una dintre părți, numită vânzător, celeilalte părți, numită cum­pă­rător, în schimbul unui preț ce constă într‑o sumă de bani.

12. Convențiile internaționale și unificarea reglementărilor naționale în materia proprietății industriale

UJ Premium | | 25 martie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Proprietate intelectuală |

În 17 ianuarie 1906 este publicată, în Monitorul Oficial, Legea privind brevetele de invențiune și în același an sunt înregistrate și primele brevete de invenții românești și străine. Publicarea brevetului de invenție se făcea prin decret regal, în Monitorul Oficial, obișnuință creată de metoda ante­rioară de brevetare prin lege specială...

13. Aplicarea cotei reduse de 5% a T.V.A. în cazul vânzării de locuințe. Condiția caracterului locuibil al imobilului

UJ Premium | | 24 martie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

În vederea aplicării cotei reduse de 5% a T.V.A. în cazul vânzării unui imobil, această operațiune trebuie să poată fi calificată drept livrare a unei locuințe ca parte a politicii sociale. În acest sens, art. 291 din Codul fiscal stabilește următoarele condiții...

14. Timbrajul în calea de atac a apelului din perspectiva art. 34 și 36 alin. (2) din O.U.G nr. 80/2013

UJ Premium | | 24 martie 2021
Publicat în : RRDJ |

Prin sentinţa civilă nr. 3947, pronunţată la data de 21 iulie 2016, Judecătoria Târgu-Mureș a respins acţiunea (în ceea ce privește sumele de bani solicitate) formulată de către reclamant în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin U.A.T. Sâncraiu de Mureș, ca introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

15. Evoluția dreptului viei și al vinului în România. Istorie și actualitate

UJ Premium | | 24 martie 2021
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

Vița-de-vie are un areal natural care acoperă practic toate continentele. Iar spațiul carpato-danubiano-pontic, locuit de strămoșii poporului român, a fost unul în care această plantă a crescut în mod natural în diverse zone. Până relativ recent, în unele regiuni ale României, țăranii culegeau vița-de-vie sălbatică și produceau un vin pe care îl foloseau pentru consum propriu. Totuși, încă din Antichitate, toate neamurile trace (și mai ales geto-dacii) au și cultivat vița-de-vie și au produs și consumat consistent vin.

16. Controlul de constituționalitate la sesizarea Avocatului Poporului. Un instrument al statului de drept important a fi consolidat

UJ Premium | | 23 martie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Constatarea, de către Curtea Constituțională a României, la sesizarea Avocatului Poporului, a neconstituționalității unor acte normative prin care s-a restrâns exercițiul unor drepturi și libertăți în contextul pandemiei COVID-19 a determinat dezbateri mai intense decât cu alte prilejuri, în privința modului în care Avocatul Poporului se implică sau ar trebui să se implice în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale.

17. Scurte considerente teoretice asupra articolului „Privarea chiriașului de posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra unui teren reprezintă o «lipsire de proprietate» în sensul jurisprudenței CEDO”

UJ Premium | | 23 martie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

În speță, 18 persoane fizice, cetățeni azeri, au adresat Curții Europene a Drepturilor Omului o cerere prin care au susținut că statul de origine le-a încălcat dreptul de proprietate, protejat de Art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

18. Responsabilitatea asigurătorului în condițiile art. 2.205 C. civ

UJ Premium | | 22 martie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Considerăm că este sever acest articol de lege față de asigurat sau persoana care a contractat asigurarea. Rezumând, constatăm că legiuitorul sancționează cu nulitatea absolută inducerea în eroare (adică declararea inexactă sau cu rea-credință făcută de asigurat) a asigurătorului, determinându-l pe acesta să contracteze în circumstanțe în care, dacă ar fi cunoscut adevărul, nu ar fi contractat.

19. Regimul juridic al societăţii cu răspundere limitată în sistemul de drept bulgar

UJ Premium | | 22 martie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Legea comercială bulgară defineşte, în mod general, în a zecea sa secţiune, societăţile, în art. 63 alin. (1), ca fiind: „unirea a doua sau mai multor persoane în scop de a desfăşura activităţi comerciale cu resurse comune”. Alineatul 3 face precizarea că: „societăţile comerciale sunt persoane juridice”...

20. Accesul la cultură și dreptul la învățătură privite din perspectiva drepturilor personalității

UJ Premium | și | 19 martie 2021
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

Numite și drepturi primordiale, drepturile personalității au fost inițial recunoscute în jurisprudența și doctrina franceză și germană, ca mai apoi să fie consacrate legislativ. Doctrina le consideră a fi „drepturi inerente calității de persoană umană care aparțin oricărui individ prin însuși faptul că este om (…) aceste prerogative aparțin oricărei persoane ca drepturi câștigate de la naștere”...