Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 51 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Andreea Livădariu (1)
 • Anca Niță (1)
 • Alexandra Beudean (2)
 • Cristiana Budileanu (1)
 • Adrian Fanu-Moca (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Augustin Fuerea (1)
 • Cristina Nicorici (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Alfred Çerepi (1)
 • Mihai-Raul Secula (1)
 • Adrian Stoica (1)
 • Bogdan Moloman (1)
 • Simona Maria Miloș (1)
 • Norel Neagu (1)
 • Grigore Ardelean (1)
 • Ioana Curt (1)
 • Mihai Guran (1)
An
 • 2022 (51)
Luna
 • Martie (51)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (4)
 • RRDPI (2)
 • Ştiri juridice (11)
 • Varia (10)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (8)
 • Revista Universul Juridic (10)
 • Jurisprudență CEDO (2)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (11)
 • RRDJ (2)
 • Drept Internaţional (4)
 • GDPR (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • UJ - COVID-19 (1)
 • Achiziții publice (1)
 • RRES (2)
 • Dreptul Familiei (2)
 • Executare silită (2)
 • UNPIR (3)
 • Jurisprudență (1)
 • Insolvență (4)
 • ÎCCJ (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Măsuri juridice împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în mediul online (experienţa Republicii Moldova)

UJ Premium | | 31 martie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Drepturile de proprietate intelectuală au căpătat noi dimensiuni, cel puțin în ultimele două-trei decenii, când informațiile au început să circule și în mediul online. Astfel, autorul remarcă amploarea fenomenului încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în acest context, aspecte care necesită o adaptare a cadrului normativ, precedată de o analiză complexă din partea autorităţilor a factorilor care favorizează aceste fenomene.

2. Considerații privind clauzele no challenge în contractele de licență în comerțul internațional

UJ Premium | | 31 martie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Proprietate intelectuală |

Evoluția de zi cu zi a societății și progresul tehnologic își lasă amprenta asupra dreptului, în speță, și aupra domeniului proprietății intelectuale. Prin intermediul contractelor de licență, licențiatorii negociază cu licențiații includerea în contract a unei clauze no challenge cu scopul de a împiedica licențiatul să conteste validitatea brevetului, obiect al contractului. Prin urmare, studiul prezent analizează o clasificare a tipurilor de clauze no challenge, urmată fiind de analiza validității clauzelor no challenge prin prisma legislației și jurisprudenței americane și a celei europene, toate acestea urmărind scopul de a formula îndrumări pentru părțile unui contract de licență în comerțul internațional.

3. Măsuri necesare pentru transpunerea reglementărilor europene pe insolvenţă şi restructurare în cadrul legislativ naţional

UJ Premium | | 31 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Analiza legislaţiei actuale a insolvenţei, făcută de către practicienii în insolvenţă, de către doctrinari sau de către avocaţii specializaţi în această ramură de drept – prin raportare la exigenţele impuse de această Directivă...

4. Decizii ale ÎCCJ privind noul Cod de procedură civilă cu influență asupra Codului muncii

UJ Premium | | 30 martie 2022
Publicat în : ÎCCJ și Dreptul Muncii şi Dialogului Social și Drept procesual civil |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează modalitatea în care Deciziile ÎCCJ privind noul Cod de procedură civilă influențează dispozițiile cuprinse în Codul muncii. Astfel, dintre prevederile noului Cod de procedură civilă care au făcut obiectul controlului de constituționalitate, autorul remarcă faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție a fost chemată să se pronunțe prin 16 decizii date în soluționarea unor recursuri în interesul legii, 3 dintre acestea având legătură directă cu ramura dreptului muncii, respectiv Decizia nr. 2/2016, Decizia nr. 13/2016 și Decizia nr. 37/2016, pe care le prezintă în mod succint.

5. Cazul „Lederspray” – răspunderea penală pentru omisiunea de a retrage produse periculoase de pe piaţă

UJ Premium | | 30 martie 2022
Publicat în : Drept penal |

Cazul „Lederspray” este unul cu renume în teoria continentală a omisiunii improprii, fiind analizat şi dezbătut de literatura de specialitate străină. Astfel, prezentul articol analizează acest caz din perspectiva răspunderii penale pentru omisiunea de a retrage produse periculoase de pe piață.

6. „Dați Cezarului cele ale Cezarului”*. Parabola* fiscalității – Erminia unui text biblic în lumina dreptului fiscal

UJ Premium | | 29 martie 2022
Publicat în : Drept financiar și fiscal |

Studiul de față este o erminie (analiză/interpretare) juridică a unui episod biblic cu rezonanțe globale și actuale, ce are în centru o expresie care provoacă un impact ce depășește sfera religiosului și legitimează mentalități și comportamente eminamente laice.

7. Art. 18 ind. 2 din Legea nr. 78/2000. Câteva „scăpări” ale doctrinei autohtone de drept penal

UJ Premium | | 28 martie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Articolul 18 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 incriminează utilizarea greșită a fondurilor primite de la bugetele Uniunii Europene (bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele gestionate de sau în numele Uniunii Europene) în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate inițial, precum și aplicarea greșită a unui beneficiu obținut în mod legal care are ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al Uniunii Europene.

8. Infracțiunile silvice (I). Aspecte practice

UJ Premium | | 28 martie 2022
Publicat în : Varia și Drept Penal şi Procesual Penal |

Pe teritoriul statului român se află unele dintre cele mai întinse suprafețe acoperite de pădure din Uniunea Europeană și chiar din Europa. Domeniul silvic reprezintă unul dintre cele mai dezbătute subiecte de către opinia publică și de către autorități, din perspectiva gravității faptelor comise, a consecințelor negative pe care le are pe termen lung lipsa de reacție a organelor abilitate pentru descoperirea și sancționarea respectivelor infracțiuni...

9. Consideraţii privind unele modificări intervenite prin Legea nr. 217/2020 în materia infracţiunilor contra libertăţii și integrităţii sexuale

UJ Premium | | 28 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal |

Prin Legea nr. 217/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală au fost aduse modificări importante în materia infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale...

10. Motive obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziţie publică

UJ Premium | | 25 martie 2022
Publicat în : Achiziții publice și RRDJ |

Prezentul articol prezintă motivele obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziție publică. Astfel, actele contestate, emise în cadrul unei proceduri de atribuire, ar trebui să se întemeieze exclusiv pe aplicarea prevederilor legale şi în considerarea unei motivări corespunzătoare a respingerii ofertei ca inacceptabilă.

11. Definirea noțiunii de poluare acvatică în contextul răspunderii penale prevăzute la art. 229 din Codul penal al Republicii Moldova, raportat la legislația română în materie

UJ Premium | și | 25 martie 2022
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic și Drept penal |

De la bun început, ne exprimăm convingerea că stabilirea regulilor de incriminare a faptelor ce atentează la valorile de mediu, cu inevitabile repercusiuni asupra persoanei și bunurilor sale, ar fi de neconceput fără o definire a fenomenului, cu luarea în considerare a prescrierilor date de știința și legislația în domeniu, adică cea cu privire la protecția mediului.

12. Posesorul şi detentorul – o ipoteză de reprezentare

UJ Premium | | 24 martie 2022
Publicat în : |

Încă de la început, lucrarea actuală evidențiază următoarea teză: posesorul precar nu este altceva decât reprezentantul posesorului. Astfel, acest studiu pune în lumină câteva aspecte, în legătură cu posesia și posesia precară (adică detenția).

13. Moștenitorii rezervatari. Rezerva descendenților

UJ Premium | | 24 martie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Prezentul studiu a analizat rezerva succesorală cuvenită descendenților, prezentând noțiunea de descendenți, cuantumul rezervei succesorale a descendenților, precum și descendenții de care se ține seama la stabilirea rezervei succesorale, iar, în final, modul de calcul al rezervei succesorale...

14. Drepturile omului sau drepturile oamenilor? Reflecţii asupra vaccinării obligatorii din perspectiva CEDO

UJ Premium | | 24 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Jurisprudență CEDO |

Odată cu anunţarea apariţiei primului vaccin împotriva SARS-CoV-2, discuţiile cu privire la obligativitatea vaccinării s-au înmulţit. Întrucât campaniile anti-vaccinare şi ştirile false se propagă cu o celeritate feroce, au luat naştere dezbateri publice caustice cu privire la acest subiect.

15. (Im)posibilitatea prelungirii dreptului de circulație în lipsa dovezii înlocuitoare cu drept de circulație ‒ în teorie și în practica judiciară

UJ Premium | | 23 martie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept penal |

Ipoteza de cercetare o constituie comiterea unei infracțiuni dintre cele prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, fiind astfel reținut permisul de conducere, iar dovada înlocuitoare eliberată este fără drept de circulație.

16. Comentarii referitoare la aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

UJ Premium | | 23 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR și Drept financiar și fiscal |

Studiul de faţă îşi propune să analizeze mecanismele de funcţionare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale (denumită în continuare „O.G. nr. 6/2019” sau „Ordonanţa”), act normativ apreciat a fi cel mai puternic cadru de restructurare în afara insolvenţei existent la nivel intern în momentul de faţă, deşi, din păcate, insuficient popularizat.

17. Consideraţii cu privire la condiţiile inumane de detenţie proviziorie în închisorile din Franţa în contextul crizei sanitare

UJ Premium | | 22 martie 2022
Publicat în : Drept penal |

Prezentul articol are ca scop analiza crizei sanitare în statele de drept europene, în special în Franța, din perspectiva dezideratului respectării drepturilor omului în interiorul închisorilor. Astfel, autoarea face referire la cea mai recentă condamnare a Franței la CEDO din cauza existenței unor condiții inumane de detenție provizorie.

18. Dreptul persoanei acuzate de a beneficia de asistență juridică practică și efectivă – standardul de protecție convențional și legislația internă

UJ Premium | | 22 martie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Dispozițiile art. 6 par. 3 lit. c) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului reglementează trei drepturi distincte de care se bucură orice acuzat: dreptul de a se apăra singur, dreptul de a se apăra prin intermediul unui avocat ales, respectiv dreptul de a beneficia de asistență juridică gratuită, în anumite condiții. Suplimentar, în jurisprudența instanței europene s-a apreciat că dispozițiile anterior menționate reglementează în mod implicit un al patrulea drept de care beneficiază persoana acuzată, respectiv dreptul la asistență juridică practică și efectivă.

19. Planul de rambursare a datoriilor în procedura insolvenței persoanelor fizice

UJ Premium | | 21 martie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență |

Procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor este procedura de insolvență concursuală, colectivă și egalitară, care se aplică debitorului persoană fizică de bună-credință în vederea redresării situației financiare a acestuia...

20. Revirimentul constituțional

UJ Premium | și | 18 martie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cadrul acestei lucrări se analizează chestiuni legate de constituționalismul modern. Mai precis, accentul cade pe rolul pe care îl au judecătorii constituționali pentru evoluția dreptului constituțional. Totodată, se prezintă atribuțiile Curții Constituționale, dar și modalitatea de numire a judecătorilor acesteia.