Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 40 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioan Gârbuleț (5)
 • Gabriel Manu (2)
 • Ioan Leș (3)
 • Verginel Lozneanu (1)
 • Mihai Adrian Hotca (5)
 • Mircea Duțu (1)
 • Teodor Bodoașcă (2)
 • Marin Voicu (6)
 • Ovidiu Predescu (5)
An
 • 2019 (1)
 • 2020 (15)
 • 2021 (2)
 • 2022 (11)
 • 2023 (11)
Luna
 • Ianuarie (3)
 • Februarie (3)
 • Martie (1)
 • Aprilie (4)
 • Iunie (4)
 • Iulie (4)
 • August (8)
 • Septembrie (1)
 • Octombrie (3)
 • Noiembrie (3)
 • Decembrie (6)
Categorii
 • Ştiri juridice (3)
 • Varia (5)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (1)
 • Revista Universul Juridic (6)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (5)
 • Magistrați (3)
 • UJ - COVID-19 (2)
 • RRES (2)
 • Dreptul Familiei (1)
 • Executare silită (2)
 • Senior-editori (40)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Consacrarea legislativă a unor soluţii jurisprudenţiale în materie civilă

UJ Premium | | 16 august 2023
Publicat în : Senior-editori și Drept Civil şi Procesual Civil |

O primă amprentă a codificării care se impune a fi constatată este aceea a clarificării naturii juridice a acţiunii în petiţie de ereditate. Dacă atât jurisprudenţial, cât şi doctrinar, petiţia de ereditate era privită divizat, calificată atât acţiune personală cât şi acţiune reală – uneori chiar mixtă – după reglementare, caracterul ei este indubitabil unul real. Fără îndoială, însă, că în lipsa eforturilor jurisprudenţiale şi a recunoaşterii ei ca atare, la acest moment nu ar fi putut fi atinsă o concepţie unificată.

2. Proporționalitatea protecției penale

UJ Premium | | 08 august 2023
Publicat în : Senior-editori |

Prezentul articol evidențiază cele mai importante aspecte ale principiului proporționalității reacției penale. Astfel, se constată faptul că acesta prezintă două aspecte principale: unul extrinsec, respectiv subsidiaritatea mijloacelor penale în combaterea faptelor antisociale, și altul intrinsec, anume necesitatea unei corespondențe între gradul de vătămare produs în societate și duritatea măsurilor prevăzute pentru cei care săvârșesc asemenea fapte.

3. Între „o înțeleaptă cunoaștere și neșovăită urmărire a intereselor superioare ale țării” și „lovitura de stat” de la 29 martie 1923 – o dilemă constituțională încă nesoluționată

UJ Premium | | 18 iulie 2023
Publicat în : Senior-editori |

Paradoxal, o temă atât de generoasă, asupra căreia toate partidele politice împărtășeau ideea că realizarea unei noi așezări constituționale a statului român după Unirea cea Mare avea conturul național al unui proiect de țară, era tratată în primii ani de la întregirea țării, la nivelul intereselor înguste de partid, aidoma rivalităților existente între marile familiile boierești din perioada medievală.

4. Gândirea comunicațională și dreptul în contextul crizelor sociale

UJ Premium | | 12 iunie 2023
Publicat în : Senior-editori |

Validarea normelor, a instituțiilor, a drepturilor, a transcende conștiința oricărui subiect rezolvă tensiunea dintre normă și realitate. Aceste teze sunt punctul central al acestui studiu, marcând profund configurația, interpretarea și aplicarea dreptului în contextul societății globale afectate de crize sociale severe.

5. Dreptul public în fața provocărilor inteligenței artificiale

UJ Premium | și | 07 iunie 2023
Publicat în : Senior-editori și Revista Universul Juridic |

Putem spune fără riscul de a greși că ne îndreptăm într-un ritm amețitor către era inteligenței artificiale (IA), cu puține răspunsuri și multe întrebări...

6. Despre terţi în materie de carte funciară

UJ Premium | | 18 aprilie 2023
Publicat în : Senior-editori |

În materie de carte funciară, noțiunea de terț este complexă, specifică și variabilă și nu trebuie confundată cu noțiunea de terț în materie de act juridic civil (în general) sau chiar în materie de publicitate mobiliară. Acest fapt se datorează distincției a trei categorii care au fost analizate în acest articol.

7. Au terţii un veşmânt logic comun în Codul civil?

UJ Premium | | 10 aprilie 2023
Publicat în : Senior-editori |

Există aproximativ 400 de referiri la terți în diferite texte din Codul civil, care creează tot atâtea contexte de reglementare. La acestea se adaugă acele contexte în care terții se deghizează sub o altă denumire. Astfel, din articolul de față reiese că raționamentul caracterului general și special al normelor în vigoare rămâne necunoscut pentru specialiștii în domeniu.

8. Criza ideii de dragoste – mama tuturor crizelor

UJ Premium | | 06 februarie 2023
Publicat în : Senior-editori |

În ultimele luni s‑a vorbit şi s‑a scris mult – poate exagerat de mult – despre crize, cum ar fi: criza medical‑sanitară determinată de pandemia cu noul coronavirus Covid‑19; apoi, criza politică legată de faptul că politicienii de pretutindeni aflaţi la butoanele guvernării, dar şi cei din opoziţie au fost surprinşi pentru a nu ştiu câta oară pe picior greşit, de data aceasta în „războiul” cu virusul amintit...

9. „Despre NOI şi despre REFLECŢIILE noastre”

UJ Premium | | 01 februarie 2023
Publicat în : Revista Reflecții și Senior-editori |

În galeria de „nemuritori” ai Academiei Române, întâlnim 41 de jurişti români, marea majoritate membri corespondenţi, trei membri titulari (Andrei Rădulescu, 1920, Traian Ionaşcu, 1974 şi I.P. Filipescu, 1993) şi membrii de onoare, ultimii doi, Liviu Pop, 2016 şi Corneliu Bîrsan, 2017, fiind membrii corespondenţi şi singurii.

10. Penalități de întârziere. Calculul acestora de către executorul judecătoresc în cazul în care titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească

UJ Premium | | 23 ianuarie 2023
Publicat în : RRES și Executare silită și Drept Civil şi Procesual Civil și Senior-editori |

Dacă titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească, în cadrul contes­taţiei la executare nu se realizează analiza fondului raporturilor juridice dintre părţi sau a clauzelor contractului de comision încheiat între părţi, ci dacă prin actele de executare silită întocmite în procedura executării silite au fost respectate dispoziţiile titlului executoriu în conformitate cu dispoziţiile legale, care prevăd că dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le‑ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într‑o cale de atac ce i‑a fost deschisă...

11. Un tratat indispensabil: „Drept civil. Familia”

UJ Premium | | 16 ianuarie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei și Senior-editori |

Reintegrarea instituției familiei în Codul civil a lipsit de suport concepția privind dreptul familiei ca ramură autonomă. Consecința este în mod automat și în mod firesc asumată de autoare, dar, în mod justificat, fără a rupe unitatea dreptului civil ca sistem normativ, este subliniată autonomizarea instituției juridice a familiei și acreditată astfel sintagma „dreptul civil al familiei”.

12. Semnificația referendumului în dreptul contemporan

UJ Premium | | 27 decembrie 2022
Publicat în : Senior-editori |

Referendumul este o procedură legală care are drept scop consultarea poporului sau a unor comunități în probleme de interes major pentru societate ori pentru o entitate juridică locală. Definiția noastră este una de maximă generalitate și fără pretenții deosebite de ordin doctrinar.

13. A fost sau n‑a fost reformă penală?

UJ Premium | | 19 decembrie 2022
Publicat în : Drept penal și Senior-editori |

A fost sau n‑a fost? Această întrebare coincide cu titlul unui interesant şi plin de umor film, în care, la 16 ani de la evenimentele din 1989, într‑o emisiune a unui post de televiziune dintr‑un mic „târg de provincie”, se pune în discuţie o serioasă dilemă: a fost sau nu revoluţie în respectivul orăşel? Ironia destinului face ca, în acelaşi fel, acum, la mai bine de 7 ani de la adoptarea a ceea ce la vremea respectivă numeam noul Cod penal, să ne punem şi noi întrebarea dacă acest act normativ a avut sau nu un caracter reformator.

14. Considerații succinte privind valorile fundamentale înscrise în Actele politice și juridice ale Marii Uniri de la Alba Iulia (01.12.1918)

UJ Premium | | 15 decembrie 2022
Publicat în : Senior-editori |

La 29 septembrie/12 octombrie 1918, Comitetul Executiv al Partidului Național Român a adoptat Declarația privind „independența națiunii române”, care a fost citită la 5/18 octombrie 1918 de deputatul Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul Ungariei.

15. Opinii privind modelele de utilitate și invențiile tehnice în reglementarea legii nr. 350/2007

UJ Premium | și și | 12 decembrie 2022
Publicat în : Senior-editori |

Prezentul articol aprofundează argumentația anterioară referitoare la faptul că expresiile „model de utilitate” și „invenție tehnică”, regăsite în conținutul Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, nu sunt adecvate sub aspect logico-juridic. Astfel, autorii propun remedii normative corespunzătoare.

16. Portret al judecătorului la tinerețe. Judecătorul, între dreptul de dispoziție al părților, aflarea adevărului, contradictorialitatea, dreptul la apărare, egalitatea de tratament și nepărtinirea

UJ Premium | | 28 noiembrie 2022
Publicat în : Varia și Senior-editori |

În cuprinsul prezentului studiu autorul descrie și detaliază elementele definitorii ale judecătorului și ale imaginii sale în societate. Etalon al dreptății, poziția acestuia în orice sistem de drept este supusă în permanență criticilor și aprecierilor în egală măsură, rareori fiindu-i conștientizat simțul răspunderii și puterea de analiză a nepărtinitoare a faptelor care fac obiectul cauzelor deduse judecății sale. Toate aceste aspecte sunt analizate de către autor prin prisma prevederilor legale în materie și a propriilor sale experiențe.

17. Dreptul penal în postmodernitate

UJ Premium | | 21 noiembrie 2022
Publicat în : Senior-editori |

În prezentul articol, autorul își expune viziunea asupra stării dreptului penal în contextul actual, mai precis în ceea ce privește postmodernitatea. Astfel, se observă faptul că anumite paradigme ale dreptului penal clasic necesită o adaptare.

18. Interpretarea normelor juridice, principiile generale ale dreptului și cultura juridică

UJ Premium | | 07 noiembrie 2022
Publicat în : Senior-editori |

Noțiunea de drept are un sens curent mai larg decât acela de ansamblu (corp) de norme juridice...

19. Prejudiciul material. Prejudiciul moral. Scurte considerații atipice

UJ Premium | și | 31 octombrie 2022
Publicat în : Senior-editori |

În pofida faptului că vechiul cod civil nu prevedea expres, jurisprudența a consacrat constant și neechivoc condiția prealabilă reparării unui prejudiciu și anume ca acesta să fie cert (determinat) sau estimabil (determinabil).

20. Distincţia dintre acţiunea pauliană şi acţiunea în nulitate pentru cauză ilicită (II)

UJ Premium | și | 24 octombrie 2022
Publicat în : Senior-editori și Drept Civil şi Procesual Civil |

În cea de-a doua parte a studiului autorii continuă prezentarea distincțiilor dintre acțiunea pauliană și cea în nulitate pentru cauză ilicită. Accentul cade însă problematica inexistenței dreptului la opțiune între acțiunea pauliană și cea în nulitate pentru cauză ilicită. În acest sens, autorii examinează implicațiile practice, analizând și un caz particular în legătură cu această chestiune pe temeiul Legii nr. 31/1990.