Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 51 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Nicolae Voiculescu (2)
 • Maria-Beatrice Berna (2)
 • Ioan Popa (1)
 • Răzvan-Gabriel Dalu (1)
 • Eduard Constantin (1)
 • Anca Niță (1)
 • Bogdan Buneci (1)
 • Marieta Safta (1)
 • Roxana Matefi (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Vasile Coman (3)
 • Elena Grecu (4)
 • Raluca Comănescu (4)
 • Georgiana Trifan (5)
 • Liviu Constantin (1)
 • George Visu-Petra (1)
 • Irina Andreea Micu (1)
 • Angelica-Georgiana Alecu (1)
 • Dragoș Vlad Șofranca (1)
 • Ion Rusu (1)
 • Bogdan Bîrzu (1)
 • Ioana Rusu (1)
 • Loredana-Elena Holmanu (1)
 • Valentin Ticea (1)
 • Ioan Ilieș Neamț (1)
 • Corina Mihaela Șiman (1)
 • Lacrima Bianca Luntraru (1)
 • Carmen Oana Mihăilă (1)
 • Andreea Suciu (1)
 • Teodora Mănăilă (1)
 • Robert-Adrian Deliu (1)
 • Ioan Chiș (1)
 • Alexandru Bogdan Chiș (1)
 • Oana Cristina Niemesch (3)
 • Lucian Lungu (1)
 • Irina Prundeanu (1)
 • Andreea-Gabriela Puchiu (1)
 • Ana-Maria Nicolcescu (1)
 • Eugen Gheorghe Crișan (1)
 • Cătălina Dicu (1)
 • Anca Ştefania Manolache (1)
 • Manuela Sîrbu (1)
 • Vlad Ionuț Domocoș (1)
 • Alice Dobrinoiu (1)
 • Oana-Nicoleta Retea (1)
 • Lucian Nițuleasa (1)
 • Mihaela Pătrăuș (1)
 • Mădălin Niculeasa (1)
 • Mariana Muschici (Sărac) (1)
 • Oana-Elena Buzincu (1)
 • Călin Radu Bogdan (1)
 • Mircea Dumitru (1)
 • Ngo Makendi Bassonog Babette (1)
 • Maria-Andreea Rădulescu (1)
 • Mihaela-Cătălina Scafeș (1)
An
 • 2021 (51)
Luna
 • Februarie (51)
Categorii
 • Ştiri juridice (18)
 • Varia (9)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (11)
 • Revista Universul Juridic (11)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (4)
 • Avocați (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (9)
 • RRDJ (2)
 • Drept Internaţional (2)
 • GDPR (5)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (4)
 • UJ - COVID-19 (1)
 • Dreptul Familiei (4)
 • Arbitraj şi Mediere (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Participație improprie. Concurs ideal între infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic și cea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Aplicarea Deciziei ÎCCJ RIL nr. 15/2013

UJ Premium | | 26 februarie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Fapta inculpatei care, după ce a sustras cardul persoanei vătămate, i-a înmânat fiicei sale cardul, fără a-i spune că provine din furt, și a o determina să extragă sume de bani de la diferite ATM-uri, în repetate rânduri, atrage din perspectiva celor statuate de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia RIL nr. 15/14 octombrie 2013...

2. Ascultarea copiilor în cauzele civile. Ghid de interviu

UJ Premium | | 26 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil |

Acest articol prezintă în amanunt elementele esențiale de care trebuie să se țină cont în contextul ascultării copiilor în cauzele civile. Astfel, autorul a identificat principalele componente ale unui interviu, în acest sens, și le-a prezentat pe rând, alături de un exemplu practic care ilustrează structura și diverse subiecte ce pot fi utilizate în discuția cu copilul.

3. Politica privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate

UJ Premium | și și | 25 februarie 2021
Publicat în : GDPR |

Un astfel de document ar putea trata toate drepturile prevăzute de GDPR pentru persoanele vizate şi exercitarea propriu‑zisă a acestora, de la momentul solicitării persoanei vizate şi până la finalizarea operaţiunii.

4. Consideraţii generale privind excluderea probelor administrate în mod nelegal în cursul procesului penal

UJ Premium | | 25 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal |

Având ca temă un subiect de real interes atât doctrinar, dar mai ales jurisprudențial, departe de a avea pretenția de a trata subiectul în mod exhaustiv, prezentul articol își propune să atingă cele mai importante aspecte referitoare la tema excluderii probelor administrate nelegal în cadrul procesului penal...

5. Privarea chiriașului de posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra unui teren reprezintă o „lipsire de proprietate” în sensul jurisprudenței CEDO

UJ Premium | și | 25 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Varia și Jurisprudență CEDO |

Printr-o hotărâre recentă (Cauza Ganiyeva și alții c. Azerbaidjan, Hotărârea din 18 februarie 2021), Curtea Europeană a Drepturilor Omului („CEDO” sau „Curtea”) a constatat un nou caz de încălcare a dreptului de proprietate garantat prin art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului („Convenția”).

6. Efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2016 în procesul penal român

UJ Premium | și și | 24 februarie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

Prezentul studiu cuprinde o atentă analiză asupra efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2016 în procesul penal român. Mai precis, aceasta se referă la neconstituționalitate și, implicit, la nulitatea absolută a unor acte de urmărire penală efectuate de către SRI. Autorii apreciază tema ca fiind una de actualitate, în condițiile în care însă se află pe rolul instanțelor de judecată cauze în care sunt aplicabile considerentele din decizia amintită mai sus.

7. Iubirea: de la abordări mitico-magice la concept al sistemului internațional al drepturilor omului

UJ Premium | și | 24 februarie 2021
Publicat în : Varia |

Perioada cuprinsă între 14 februarie (ziua Sfântului Valentin) și 24 februarie (Sărbătoarea populară a Dragobetelui) marchează conștiința internațională și națională prin îndemnul spre reflecție asupra Iubirii - ca valoare umană fundamentală, purtătoare a unor importante valențe creatoare și transformative. Dat fiind faptul că drepturile omului constituie un domeniu de studiu sintetic prin aceea că reunește sub formulă epistemologică atât aspecte tehnice, științifice, juridice, cât și trăiri sau judecăți de valoare specifice planului spiritual al individului, cercetarea asupra Iubirii se conturează, în mod firesc, în sfera de cuprindere a acestei materii.

8. Particularități privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților de intermediere financiar-bancară

UJ Premium | | 23 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și GDPR |

Majoritatea activităților de intermediere financiar-bancară presupun două elemente esențiale atunci când ne referim la relația acestor entități cu persoanele fizice. În primul rând, societățile ce activează pe acest segment încheie cu consumatorii, în calitate de intermediari/prestatori, contracte având ca obiect obținerea unei finanțări (credit ipotecar, credit de nevoi personale, leasing, refinanțare etc.), iar, pe de altă parte, contracte având ca obiect inițierea și derularea de demersuri necesare pentru radierea informațiilor negative raportate la Biroul de Credit cu privire la persoana clientului (întârzieri de plată, cesiuni de creanțe etc.).

9. Divorţul ca urmare a separării în fapt a soţilor. Aspecte substanţial procesuale

UJ Premium | | 23 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Familiei |

Prezenta lucrare reprezintă un studiu amplu asupra preblematicii divorțului ca urmare a separării în fapt a soților. Astfel, în prima parte a studiului sunt prezentate aspectele ce țin de dreptul substanțial al cazului de divorț, tratând noțiuni precum separarea în fapt sau durata sa. A doua parte a articolului cuprinde aspecte ce țin de dreptul procesual, autorul prezentând pe larg particularitățile procedurii ce se impune a fi urmată în astfel de situații.

10. Procedura emiterii și executării mandatului de arestare în baza Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Regatul Unit

UJ Premium | și | 23 februarie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Având în vedere dispozițiile art. 50 alin. (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), care statuează că „orice stat membru poate hotărî, în conformitate cu normele sale constituționale, să se retragă din Uniune”, la data de 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în urma rezultatelor obținute la referendumul din data de 23 iunie 2016, a notificat Consiliului European intenția sa de a se retrage din Uniune și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

11. Suspendarea și abrogarea actelor normative – examen jurisprudenţial din perspectiva dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010

UJ Premium | | 22 februarie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Articolul actual abordează o temă interesantă, și anume cazurile de suspendare și abrogare ale actelor normative, o analiză din perspectivă jurisprudențială, care pornește de la aspecte de bază. Autoarea transpune totul în mai multe planuri, însă accentul principal este plasat pe deciziile instanței supreme pronunțate asupra unui recurs în interesul legii, o categorie aparte care are ca scop unificarea jurisprudenței, în concret fiind vorba de Decizia ÎCCJ nr. 20/2019.

12. Cadrul legal privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale

UJ Premium | | 22 februarie 2021
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

Partidele politice sunt vectori ai democrației fără de care este imposibilă derularea vieții social-politice moderne. Pentru Max Weber, partidul politic este „o întreprindere politică colectivă a celor interesați de putere”, fără de care democrația reprezentativă, bazată pe alegeri libere și corecte, este de neconceput.

13. Căsătoria copilului. “Sweet 16”. O privire comparativă

UJ Premium | | 19 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil |

Căsătoria copiilor a devenit un subiect extrem de controversat la nivel global. Astfel, articolul actual tratează punctual caracteristicile acestei instituții juridice și modul în care anumite state ignoră complet normele de ordin psihic, moral și biologic al minorilor.

14. Sursele dreptului internațional privat

UJ Premium | | 19 februarie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Revista Universul Juridic |

Identificarea surselor formale ale dreptului internațional privat a generat ample discuții în literatura de specialitate. O parte a doctrinei susținea că regulile dreptului internațional privat ar trebui să fie universale, adică comune tuturor statelor.

15. Revizuirea Constituției – condiția punerii sub control a exercițiului puterii politice

UJ Premium | | 19 februarie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Peste câteva luni se vor împlini trei decenii de când actuala Constituție a României, sursa fundamentală a sistemului politic și juridic național, a intrat în vigoare. Constituția postdecembristă a pus bazele edificării unui sistem politic menit să ducă țara pe drumul democratizării.

16. Înlocuirea întreținerii prin rentă

UJ Premium | | 18 februarie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Obligația de întreținere se execută în natură, are un caracter preponderent alimentar și presupune prezența nemijlocită a întreținătorului în preajma întreținutului. Când unul dintre aceste elemente dispare, se ridică, inevitabil, problema continuării sau încetării prestației constând în întreținerea creditorului.

17. Subiectele de sezină în contenciosul administrativ

UJ Premium | | 18 februarie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Revista Universul Juridic |

Noțiunea de subiect de sezină în materie administrativă se definește ca fiind legitimarea procesual activă în contenciosul administrativ, respectiv titularul acțiunii judiciare în fața instanțelor de contencios administrativ.

18. Caracterul „serios” al concedierii în situația reducerii numărului de posturi identice

UJ Premium | și | 18 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Recent, în Monitorul Oficial nr. 68 din 21 ianuarie 2021, a fost publicată motivarea Înaltei Curții de Casație și Justiției cu privire la respingerea cererii Avocatului Poporului de a pronunța un recurs în interesul legii prin care să se stabilească dacă dispozițiile Codului muncii, referitoare la concedierea unui salariat ca urmare a desființării postului, impun și o obligație în sarcina angajatorului de a aplica criterii de selecție/departajare în situația în care există mai mulți salariați care desfășoară activități identice sau similare.

19. Considerații referitoare la legatele universale și cu titlu universal

UJ Premium | | 17 februarie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Art. 1054 C. civ. ne indică criteriile de clasificare ale legatelor. Astfel, „legatele sunt universale, cu titlu universal sau cu titlu particular. Legatul poate fi pur și simplu, cu termen, sub condiție sau cu sarcină”. Așadar, un prim criteriu are la bază obiectul legatului, iar cel de‑al doilea criteriu are în vedere prezența sau absența modalităților care afectează liberalitatea făcută pe calea legatului.

20. Suprapunerea factuală a deciziei de concediere pe starea de graviditate a persoanei concediate – aparența discriminării în context lucrativ

UJ Premium | | 17 februarie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

După cum a stabilit Curtea de Apel București, având ca reper și jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește interpretarea prevederilor art. 10 din Directiva nr. 92/85/CEE, Curtea a reținut că, în prezenta cauză, se impun a fi analizate două aspecte: dacă măsura concedierii a fost întemeiată pe un tratament discriminatoriu legat de starea de graviditate a salariatei şi dacă, în cazul în care se constată un răspuns negativ la prima problemă, angajatorul a prezentat, în scris, motive bine întemeiate pentru concediere.