Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 49 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Oana Zamă (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Oana Lup (1)
 • Ambra Szasz (1)
 • Nicolae Voiculescu (2)
 • Maria-Beatrice Berna (2)
 • Ioan Popa (2)
 • Răzvan-Gabriel Dalu (2)
 • Mirel Morcov (1)
 • Roxana Matefi (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Anca Szasz (1)
 • Vasile Coman (1)
 • Ioan Chiș (2)
 • Alexandru Bogdan Chiș (2)
 • Oana Cristina Niemesch (2)
 • Mihaela Pătrăuș (1)
 • Mădălin Niculeasa (1)
 • Costică Ciocan (1)
 • Dan Chirică (1)
 • Adina Georgeta Ponea (3)
 • Marian-Adrian Bădescu (1)
 • Florin-Ioan Băișanu (1)
 • Cristiana I. Stoica (1)
 • Violeta Ilie (1)
 • Ștefan-Robert Ștefan (1)
 • Andreea Dana Dumitrescu (1)
 • Bogdan Valentin Mihăloiu (1)
 • Arina Dragodan (1)
 • Luiza Lungu (1)
 • Alina Teacă (1)
 • Mihaela Bălău (1)
 • Dorin Ciuncan (1)
 • Ileana-Denisa Știrbulescu (1)
 • Fabio-Eduard Camciuc (1)
 • Grigore Sorin Ciurea (1)
 • Cristian Tănasă (1)
 • Raluca Panduru (1)
 • Pantelimon Movilă (1)
 • Cristiana Budileanu (1)
 • Georgeta Alina Ușurelu (1)
 • Adrian Fanu-Moca (1)
 • Mihaela Gabriela Durnescu (Prăjanu) (1)
 • Diana Cîrmaciu (1)
 • Alexandru Cristian Ilin (1)
 • Mihaela-Angela Atanasiu (1)
 • Ioana Onea (1)
An
 • 2021 (49)
Luna
 • Ianuarie (49)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • Ştiri juridice (13)
 • Varia (4)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (3)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (12)
 • Revista Universul Juridic (8)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (6)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (8)
 • RRDJ (1)
 • RRDP (1)
 • Drept Internaţional (1)
 • GDPR (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • UJ - COVID-19 (2)
 • Achiziții publice (4)
 • RRES (2)
 • Arbitraj şi Mediere (1)
 • Despre concurenta (1)
 • Executare silită (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Bazele de date personale, obiect al convenţiilor oneroase încheiate de către operatorii de date

UJ Premium | | 29 ianuarie 2021
Publicat în : RRDP și GDPR |

Articolul debutează cu o descriere a aspectelor care au la bază dreptul la protecția datelor cu caracter personal și cel la viața privată. Se concretizează, astfel, că protecția acestora a ajuns esențială în domeniul IT, luându-se în considerare, pe această cale, și legislația internă, și cea europeană, care prevăd expres legalitatea exploatării bazelor de date.

2. Vaccinarea împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2: între abordări instituționale și scenarii repudiatoare

UJ Premium | și | 29 ianuarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și UJ - COVID-19 |

Declararea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 ca fiind „o stare de urgență sanitară” la data de 30 ianuarie 2020 și caracterizarea acestui fenomen ca fiind „pandemic” la data de 11 martie 2020 de către Organizația Mondială a Sănătății a constituit, la nivel internațional, un semnal important de responsabilizare a statelor...

3. Aspecte criminologice privind săvârșirea infracțiunii de omor calificat cu premeditare

UJ Premium | | 29 ianuarie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Infracțiunea de omor calificat comisă cu premeditare reprezintă una dintre cele mai grave fapte prevăzute în Codul penal, pedepsită aspru de legiuitor cu detențiunea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi [art. 189 alin. (1) lit. a) Cod penal].

4. Despre sistemul ablațiunii în materia dreptului concurenței

UJ Premium | | 28 ianuarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Despre concurenta |

Recunoscut în materie contravențională, sistemul ablațiunii presupune posibilitatea recunoscută de lege contravenienților de a achita doar jumătate din minimul unei amenzi stabilite prin actul normativ de sancționare, într-un termen scurt...

5. Vânzarea bunului dat în comodat

UJ Premium | | 28 ianuarie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

S-a arătat că (Fr. Deak), „întrucât contractul de comodat nu este opozabil terțului dobânditor (art. 1441 C. civ. anterior vizează numai locațiunea) și comodantul nu și-a asumat obligația de garanție pentru evicțiune (caz în care ar răspunde contractual), răspunderea lui va putea fi angajată numai pe teren delictual, în condițiile art. 998-999 C. civ.”...

6. Natura juridică a plângerii formulate împotriva deciziei pronunțate de C.N.S.C. (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor), obiectul contestației în anulare și reducerea cheltuielilor de judecată – clarificări jurisprudențial-procedurale

UJ Premium | | 28 ianuarie 2021
Publicat în : Achiziții publice |

După cum a decis Curtea de Apel Craiova, plângerea formulată în temeiul Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor...

7. Noțiunea și tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate

UJ Premium | și | 27 ianuarie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Legea nr. 254/2013, Cap. III – Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, precum și proiectul de Regulament de aplicare a Legii nr. 254/2013 prevăd modalitățile în care se stabilesc, se aplică, se individualizează regimurile penitenciare și se efectuează trecerea dintr‑un regim în altul.

8. Răspunderea pentru obligaţiile fiscale în cazul PFA, ÎI, ÎF. Implicaţiile art. 23 C. proc. fiscală

UJ Premium | | 27 ianuarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Cu privire la răspunderea pentru obligaţiile fiscale în cazul PFA, ÎI, ÎF, prin Legea nr. 295/2020 a fost modificat art. 23 alin. (3) din Codul de procedură fiscală. Astfel, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sunt în mod direct vizate, prin faptul că vor răspunde cu toate bunurile pe care le deţin, nu doar cu cele afectate exercitării activităţii economice.

9. Dreptul la viață privată și de familie în lumina cauzei Lăcătuș contra Elveției

UJ Premium | | 26 ianuarie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Dreptul la viață privată se bucură de o largă recunoaștere și protecție atât la nivel național, cât și internațional, fiind frecvent invocat în fața instanțelor de judecată și îndelung analizat în doctrina de specialitate.

10. Vânzarea bunurilor afectate de măsuri asigurătorii penale în procedura insolvenței persoanei juridice. Un exemplu de discriminare a creditorilor care beneficiază de cauze de preferință

UJ Premium | și | 26 ianuarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil |

Atunci când se naște un drept de creanță, firescul ar fi ca debitorul să-și execute conform obligația asumată, fără a fi necesară intervenția unor remedii care, într-un fel sau altul, să conducă spre satisfacerea interesului titularului dreptului.

11. CEDO. Jurisprudență cu privire la refuzul de hrană în detenție

UJ Premium | | 25 ianuarie 2021
Publicat în : Jurisprudență CEDO |

Fiul reclamantei a decedat în 2001 în penitenciar, în urma refuzului de hrană în semn de protest față de instituirea penitenciarelor „tip F”, concepute să ofere spații de locuit pentru 2-3 persoane în locul dormitoarelor. Reclamanta s-a plâns Curții Europene a Drepturilor Omului în special de faptul că refuzul autorităților judiciare de a-i pune în libertate fiul, contrar avizului Institutului de Medicină Legală, a dus la decesul acestuia.

12. Scurte considerații referitoare la probleme din practica judiciară privind predarea persoanei căutate în baza mandatului european de arestare în contextul pandemiei

UJ Premium | | 25 ianuarie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Mandatul european de arestare reprezintă o decizie judiciară emisă de autoritatea judiciară competentă a unui stat membru UE în vederea arestării și predării către un alt stat membru a unei persoane solicitate pentru efectuarea urmăririi penale, a judecății sau în vederea executării unei pedepse sau unei măsuri privative de libertate...

13. Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris („Curtea ICC”): noi reguli de procedură arbitrală din 1 ianuarie 2021

UJ Premium | | 22 ianuarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Arbitraj şi Mediere |

În vigoare din 1 ianuarie 2021, noile Reguli ale Curții ICC („Regulile ICC”) aduc modificări substanțiale regulilor din versiunea precedentă (2017) privind competența tribunalului arbitral și a Curții ICC, soluționarea cât mai eficientă și într-o manieră flexibilă a cauzelor complexe și introducerea unor noi obligații procedurale ale părților în litigiu, identificate în ultimii ani în practica arbitrală internațională, în strânsă conexiune cu finanțarea litigiilor arbitrale de către terți.

14. Avocatul Poporului și imperativele constituționalității în starea de urgență

UJ Premium | | 22 ianuarie 2021
Publicat în : Varia și UJ - COVID-19 |

Studiul de față reprezintă o demonstrație juridică a faptului că anumite imperative de constituționalitate nu există. În acest sens, se pornește de la analiza perioadei anterioare, în care au fost impuse limitări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

15. Liberalizarea pieței de energie electrică și protecția consumatorilor

UJ Premium | | 21 ianuarie 2021
Publicat în : Varia |

Începutul acestui an constituie un moment important pentru toți consumatorii casnici de energie electrică, de la data de 1 ianuarie 2021 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei urmând să înceteze să mai reglementeze prețurile de pe piață.

16. Efectele constatării caracterului abuziv al clauzei privind dobânda variabilă, inserată de bănci (instituții de credit) în contractele de credit bancar de consum, în lumina jurispru-denței Curții de Justiție a Uniunii Europene (cu specială privire asupra Cauzei C-269/19)

UJ Premium | | 21 ianuarie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Prin intermediul acestui articol, vom încerca să exprimăm unele reflecții proprii (din perspectiva drepturilor consumatorului), evident supuse criticilor (opiniilor contrarii), asupra problematicii clauzelor abuzive inserate în contractele de credit bancar, în particular clauza privind dobânda (de referință) variabilă. Nu avem pretenția epuizării dezbaterile pe aceasta și nici a unei prezentări științifice/academice avansate (superioare) și pretențioase.

17. Rolul schimbărilor organizaționale în resimțirea hărțuirii psihologice de către angajat

UJ Premium | | 21 ianuarie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

După cum a decis Curtea de Apel București, organizarea muncii în cadrul angajatorului se realizează pe baza unor reguli clare, conținute de reglementări interne transparente, ușor de înțeles, beneficiare de condiții concrete, practice de respectare...

18. Evoluţia instrumentelor de combatere a fraudelor care afectează interesele financiare ale UE înainte şi după apariţia Legii nr. 78/2000

UJ Premium | | 20 ianuarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal |

La 1.01.2007, România devenea membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, după o lungă şi dificilă perioadă de negociere şi monitorizare, care a presupus numeroase rapoarte de ţară prin care se analizau progresele înregistrate de ţară noastră în perioada de preaderare.

19. Necomunicarea legală a titlului de creanţă către contribuabil – motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestaţiei la executare

UJ Premium | | 20 ianuarie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRES |

Acest articol are ca scop examinarea depunerii contestației împotriva executării silite în caz de necomunicare legală a instrumentului datoriei fiscale și a titlului executoriu către contribuabil. Astfel, se observă că anularea hotărârii fiscale s-ar putea face de către o instanță civilă, și nu de către o instanță administrativă.

20. Legatul - noţiune, sediul materiei, caractere juridice, desemnarea legatarului

UJ Premium | | 20 ianuarie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Testamentul poate cuprinde o serie de acte juridice distincte, având natură juridică proprie, însă obiectul principal al testamentului îl constituie dispoziţiile prin care testatorul transmite, în tot sau în parte, patrimoniul său succesoral. Așa cum s-a surprins în doctrină, legatul este principalul obiect al testamentului, nu însă și singurul, actul de ultimă voință al testatorului putând să cuprindă...