Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 51 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Dinu Ostavciuc (1)
 • Constantin Rusnac (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Andreea Livădariu (1)
 • Gabriela Liana Gheorghiu (1)
 • Nicolae Voiculescu (1)
 • Maria-Beatrice Berna (1)
 • Mihail C. Barbu (1)
 • Alexandru-Sorin Ciobanu (1)
 • Vasile Coman (5)
 • Bogdan Mircea Popescu (1)
 • Oana-Elena Buzincu (1)
 • Nicoleta Țăndăreanu (1)
 • David Popa (1)
 • Gheorghe Costache (1)
 • Liviu Pop (1)
 • Ionuț-Alexandru Toader (1)
 • Norel Neagu (1)
An
 • 2021 (51)
Luna
 • Iunie (51)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (14)
 • Varia (4)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (3)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (11)
 • Revista Universul Juridic (9)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (2)
 • Avocați (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (10)
 • RRDJ (2)
 • RRDP (5)
 • Drept Internaţional (5)
 • GDPR (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • Jurisprudență (1)
 • Consultant Fiscal (8)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Obținerea de credite online de la instituții financiare nebancare. Grup infracțional organizat în scopul săvârșirii de fraude informatice. Latura civilă. Daune morale. Majorare de către instanța de apel [notă de jurisprudență]

UJ Premium | | 30 iunie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Asocierea inculpaților în grup infracțional, organizat sau nu, creează acestora un atuu suplimentar incontestabil și un sprijin real în ducerea la îndeplinire a activităților infracționale, mai ales a celor care sunt producătoare de venituri ilicite facile, precum este infracțiunea de fraudă informatică.

2. Privire critică asupra respectării normelor privind protecţia datelor cu caracter personal în contextul desfăşurării recentului proces electoral de alegere a Preşedintelui României

UJ Premium | și și | 30 iunie 2021
Publicat în : GDPR |

Articolul oferă o perspectivă critică referitoare la respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul desfășurării procesului electoral de alegere a Președintelui României, în anul 2019. Astfel, sunt prezentate unele aspecte privind numărul mare de dispute apărute și semnalate în legătură cu tema propusă.

3. Atacul cibernetic și principiul interzicerii folosirii forței

UJ Premium | | 30 iunie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

Atacul cibernetic poate fi definit ca o operațiune cibernetică, fie ofensivă, fie defensivă, cu intenția de a altera, șterge, corupe sau bloca accesul la informațiile stocate pe un computer cu scopul de a săvârși acte de propagandă sau înșelăciune, de a întrerupe parțial sau total funcționarea unui anumit computer, a unor sisteme, rețele sau infrastructuri informatice sau de a produce pagube materiale...

4. Despre unele acte ce poartă asupra drepturilor materiale la acţiune consecutive neexecutării obligaţiilor contractuale (II)

UJ Premium | | 29 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

În partea a doua a prezentului studiu se continuă analiza actelor care poartă asupra drepturilor materiale la acţiune consecutive neexecutării obligaţiilor contractuale. În cuprinsul acestei părți, accentul cade pe actele juridice care modifică sau transmit remedii. Totodată, autorul tratează și problematica actelor juridice extinctive de remedii.

5. Comunicarea de către autorităţile publice a informaţiilor legate de procedurile de adoptare a actelor normative

UJ Premium | | 29 iunie 2021
Publicat în : Varia |

În demersul de a contura importanța transparenței decizionale în materia informațiilor legate de procedurile de adoptare a actelor normative, autorul face distincție între aspectele reglementate în cuprinsul Legii nr. 52/2003 și cele ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Prin intermediul acestui studiu, autorul face o analiză succintă a beneficiarilor dreptului la asigurarea transparenţei decizionale și a mecanismelor de participare a cetăţenilor la procesul elaborării unui act normativ, precum și a mecanismelor de participare a cetăţenilor la procesul elaborării unui act normativ.

6. Statutul fetusului în legislaţiile lumii: o protecţie efectivă a drepturilor fetusului versus drepturile mamei

UJ Premium | | 29 iunie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Faptul că finalitatea oricărui sistem social este protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei, a individului, este ideea primă pe care se fundamentează liberalismul. Urmează să vedem ce înţelege sistemul juridic prin individ/persoană, pentru că, la o primă privire, o categorie aparte pare să se situeze în afara acestei protecţii individuale, anume fetuşii, al căror statut este, în continuare, unul destul de controversat...

7. FIDIC Cartea Roșie – determinarea momentului în care se consideră că lucrările contractate sunt finalizate din perspectiva TVA, în cazul în care există litigii între furnizor și beneficiar cu privire la contravaloarea serviciilor prestate, soluționate în cadrul unor proceduri de arbitraj internațional

UJ Premium | și | 28 iunie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Consultant Fiscal |

Scopul FIDIC a fost acela de a crea o serie de modele de contracte standard care pot fi utilizate pentru proiecte variate de construcții și instalații, care să conțină clauze clare pentru desfășurarea acestora în bune condiții, oriunde în lume.

8. Despre flexibilitatea locului de muncă în epoca digitală. Implicaţii juridice

UJ Premium | | 28 iunie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Nevoia angajatorilor de flexibilizare a relaţiilor de muncă, dar şi de reducere a costurilor, a găsit un corespondent în dorinţa salariaţilor de a atinge un echilibru între viaţa personală şi cea profesională, echilibru care se traduce atât prin respectarea regulii celor 3 opt...

9. Mereu de interes: deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile

UJ Premium | | 25 iunie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Consultant Fiscal |

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal („vechiul Cod Fiscal”), aflată în vigoare până la data de 1 ianuarie 2016, avea prevederi mai rigide referitoare la deductibilitatea cheltuielilor: acestea erau deductibile doar dacă erau efectuate în vederea obținerii de venituri impozabile.

10. Investigarea criminalistică a infracţiunilor cu violenţă

UJ Premium | | 25 iunie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Lucrarea tratează aspecte legate de investigarea criminalistică a infracțiunilor cu violență. Sunt examinate, în special, chestiuni legate de planul de investigare și cercetare în cazurile de omor sau vătămare corporală. Se impune analiza acestei problematici, întrucât are o importanță deosebită în aflarea adevărului și pentru înfăptuirea actului de justiție.

11. Litigiu de muncă. Acţiune formulată de o societate prin sucursală. Competenţă teritorială

UJ Premium | | 24 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

Înalta Curte apreciază că sediul reclamantei societate comercială vizat de dispoziţiile art. 269 alin. (2) C. mun. este sediul principal al societăţii, independent de existenţa unor sedii secundare şi chiar dacă raportul juridic dedus judecăţii s‑a derulat la o sucursală a societăţii reclamante...

12. Aspecte de drept comparat privind medierea în Republica Moldova, în spațiul european și SUA

UJ Premium | | 24 iunie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Revista Universul Juridic |

Odată cu declararea independenței față de Uniunea Sovietică la 27 august 1991, Republica Moldova a redevenit un stat suveran, independent și democratic. România, ca prim stat care i-a recunoscut independența, s-a angajat să o sprijine în mod constant și activ, atât prin eforturi diplomatice, cât și prin asistență concretă, în scopul parcurgerii ireversibile a traseului european.

13. Dificultăți practice în ceea ce privește aplicarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri

UJ Premium | și | 24 iunie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Consultant Fiscal |

Livrările intracomunitare de bunuri sunt definite drept livrările de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de către altă persoană în contul acestora...

14. Consideraţii generale cu privire la reforma dreptului obligaţiilor în Codul civil francez

UJ Premium | | 23 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Articolul este dedicat problematicii referitoare la reforma dreptului obligațiilor în Codul civil francez, abordând, așadar, unele chestiuni specifice dreptului comparat. Se are, în primul rând, în vedere originea și evoluția istorică a reformei respectivului cod, evaluându-se primele încercări de reformă. Apoi, sunt analizate obiectivele pe care și le-a propus reforma realizată prin intermediul Ordonanței nr. 131 din 10 februarie 2016.

15. Declarația Unică – modificări apărute privind declararea veniturilor obținute în anul 2020

UJ Premium | | 23 iunie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Consultant Fiscal |

Similar anilor precedenți, anul 2021 vine cu mai multe noutăți în domeniul fiscal. În cazul persoanelor fizice, majoritatea acestor noutăți gravitează în jurul declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele care obțin alte venituri pe lângă cele salariale.

16. Condiția femeii între înger și păcat. Drepturile femeii sub zodia religiei și a tradiției

UJ Premium | și | 23 iunie 2021
Publicat în : Ştiri juridice |

Femeia – ca subiect de drepturi în narativul drepturilor omului – a fost și este centrul polemicilor tradiționaliștilor care invocă elementul religios-cultural ca argument pentru validarea atingerilor, limitărilor și restricționărilor comise împotriva acesteia.

17. Regimul sumelor plătite la fondurile de pensii facultative în dreptul fiscal: particularităţi, constrângeri și oportunităţi

UJ Premium | | 22 iunie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Consultant Fiscal |

Sistemul de pensii private din România a luat naștere ca o măsură pentru protejarea populaţiei active a ţării, fiind construit pe conturi individuale reprezentate de contribuţiile celor care aderă la un fond de pensii plus profitul generat de investirea contribuţiilor.

18. Ineficacitatea legatelor (Partea a II-a)

UJ Premium | | 22 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Revocarea testamentului este tacită atunci când aceasta, deși nu se materializează într‑un act juridic de revocare expresă, rezultă în mod indirect, dar neîndoielnic, din săvârșirea anumitor acte sau fapte de către testator sau cunoscute de acesta, care produc efectul revocării testamentului anterior. Din punctul de vedere al modalității de revocare voluntară tacită, vom distinge, așadar, între faptele săvârșite de testator sau actele încheiate de acesta, care produc efectul revocator datorită manifestării sale de voință și încheierea de acte juridice, care, datorită incompatibilității sau contrarietății, prezumă intenția dispunătorului de a revoca acele dispoziții anterioare.

19. Pornografie infantilă prin sisteme informatice (reţeaua de socializare Facebook) în formă continuată. Şantaj. Acces ilegal la un sistem informatic. Alterarea integrității datelor informatice. Concurs de infracţiuni [notă de jurisprudenţă]

UJ Premium | | 22 iunie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Prin rechizitoriul nr. 61/D/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul  Teritorial  Alba Iulia, a fost trimis în judecată inculpatul B., în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de: pornografie infantilă, faptă prev. de art. 374 alin. (1) şi (2) CP, cu aplicarea art. 35 alin. (1) CP – 8 acte materiale; șantaj, faptă prevăzută și pedepsită de art. 207 alin. (1) şi (2) CP; acces fără drept la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. (1), (2), (3) CP; alterarea integrității datelor informatice, prev. de art. 362 CP, totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) CP.

20. Despre unele acte ce poartă asupra drepturilor materiale la acţiune consecutive neexecutării obligaţiilor contractuale (I)

UJ Premium | | 18 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

În cadrul acestei lucrări se analizează materia contractelor, cu accent pe drepturile materiale la acţiune ca urmare a neexecutării obligaţiilor contractuale. Studiul cuprinde două părți, prima fiind destinată examinării actelor juridice constitutive de remedii. Astfel, se prezintă clauza penală, arvuna confirmatorie, precum și clauzele de accelerare.