Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 47 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alisa Valeria Toma (1)
 • Dragoş Stoenac (1)
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Ioana Nicolae (2)
 • Oana Lup (1)
 • Mihail C. Barbu (1)
 • Eduard Constantin (1)
 • Mirel Morcov (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Nadia-Cerasela Aniței (1)
 • Titus Prescure (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (2)
 • Vasilica Negruț (1)
 • Răzvan Horațiu Radu (1)
 • George-Alexandru Lazăr (1)
An
 • 2021 (47)
Luna
 • Octombrie (47)
Categorii
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (5)
 • Varia (7)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (10)
 • Revista Universul Juridic (11)
 • Jurisprudență CEDO (2)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (3)
 • Avocați (3)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (12)
 • RRDJ (2)
 • RRDP (2)
 • Drept Internaţional (3)
 • GDPR (2)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (3)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • RRES (1)
 • Drept Financiar (1)
 • Dreptul Familiei (4)
 • Arbitraj şi Mediere (1)
 • Insolvență (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Drogurile - fascinaţia timpurie a unui refugiu sintetic

UJ Premium | | 29 octombrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Autoarea prezintă cadrul legal al consumului de substanțe psihoactive, care a devenit din ce în ce mai popular în rândul tinerilor. Astfel, se constată că unele droguri sunt alese drept remediu recreativ, ajungându-se în acest mod la o alarmare la nivel global.

2. CJUE: instanţa este obligată să remedieze neclaritățile şi lacunele din rechizitoriu chiar dacă s-a depăşit Camera Preliminară

UJ Premium | | 29 octombrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal |

La 21 octombrie 2021, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunțat în Cauza C‑282/20 ZX, stabilind că dreptul la informare al inculpatului se opune unei legislații naționale care nu prevede o cale procedurală ce permite să se remedieze, după ședința preliminară, într‑o cauză penală neclaritățile și lacunele din conținutul rechizitoriului care aduc atingere dreptului persoanei acuzate de a i se comunica informații detaliate cu privire la acuzare.

3. Evaluarea eficienței programelor de relații publice în administrație

UJ Premium | și și | 28 octombrie 2021
Publicat în : Varia |

Capitalul de încredere al populației în instituțiile publice poate fi câștigat prin dezvoltarea și implementarea campaniilor de responsabilitate socială cu ONG-uri specializate sau sponsori din sectorul privat. Astfel, articolul de față analizează aceste campanii care sunt menite să țină seama de interesul societății, iar scopul lor principal este de a îmbunătăți calitatea vieții fiecărui cetățean.

4. Marcă. Existenţa relei-credinţe. Anularea mărcii înregistrate

UJ Premium | | 28 octombrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Articolul analizează existența relei-credințe drept condiție legală pentru anularea unei mărci înregistrate. În speţa analizată, Înalta Curte a constatat că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a criteriilor pertinente pentru aprecierea relei-credinţe a solicitantului în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, stabilite de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în hotărârea pronunţată în cauza C-529-07.

5. Instruirea și certificarea personalului navigant

UJ Premium | | 28 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Articolul pornește de la analiza competenței navigatorilor, un aspect care a fost reglementat de o serie de convenții elaborate sub auspiciile Organizației Internaționale a Muncii. În această ordine de idei, studiul de față este axat pe prezentarea instrumentelor relevante pentru certificarea și pregătirea navigatorilor. Totodată, un accept important este pus pe standardele uniforme prezentate în Convenția STCW.

6. Analiza nulităţii absolute a adopţiei prin prisma încălcării dreptului la viaţă de familie. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaieţ împotriva României

UJ Premium | și | 27 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Jurisprudență CEDO și RRDP |

Pornind de la ideea de bază a instituției adopției din sistemul de drept românesc, având în vedere în primul rând scopul acesteia, precum și rezultatul urmărit, autorii procedează la analiza aspectelor care atrag nulitatea absolută a adopției, îndreptându-și atenția asupra modalității de desființare a adopției fictive, fără a evita să evidențieze accepțiunea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la protecția vieții de familie în materia adopției.

7. Provocările arbitrajului în era digitală

UJ Premium | | 27 octombrie 2021
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și Revista Universul Juridic |

În prezent, activitățile social-economice și profesionale se desfășoară într-o proporție covârșitoare în spațiul virtual. Implicit, activitatea de soluționare a disputelor specifice mediului de afaceri a transgresat în spațiul online prin introducerea unui proces arbitral digitalizat, accesibil de la distanță pentru părți.

8. Excludere asociat persoană juridică. Refuzul asociatului de a credita societatea. Modificarea actului constitutiv al societăţii prin excluderea asociatului pe parcursul derulării planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei

UJ Premium | | 26 octombrie 2021
Publicat în : Drept Financiar și Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s‑a obligat şi asociatul admi­nistrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora...

9. H.G. nr. 834/1991. Legalitate (nelegalitate) certificat de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (Partea I)

UJ Premium | | 26 octombrie 2021
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

Certificatul de atestare a dreptului de proprietate privată reprezintă un act prin care anumite societăți comerciale își justifică existența dreptului de proprietate cu privire la anumite suprafețe de teren...

10. Cauza Kadi

UJ Premium | | 25 octombrie 2021
Publicat în : Varia |

Împotriva activității organizației teroriste al Qaeda, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a reacționat cu sancțiuni individuale, țintite împotriva persoanelor fizice și juridice asociate acesteia sau regimului taliban, care o găzduia în Afganistan. Măsurile dispuse prin rezoluții au privit liste de astfel de persoane, anexate unor acte normative de drept internațional cu putere obligatorie asupra membrilor organizației internaționale cu vocație de universalitate.

11. Rezumare a drepturilor de asistență socială a copilului. Dreptul securității sociale

UJ Premium | | 22 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic |

Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții și măsuri prin care statul, prin autoritățile administrației publice centrale și locale, colectivitatea locală și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

12. Familia versus Statul social

UJ Premium | | 22 octombrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Dreptul Familiei |

La sfârșitul secolului trecut se discuta despre iminența încălzirii globale și a urmărilor sale nefaste asupra omenirii. Acum, aceasta a devenit o realitate nu numai greu de stăpânit, ci și cu urmări imprevizibile pentru viitorul umanității. Cam în același mod stau astăzi lucrurile în legătură cu îmbătrânirea populației în zonele dezvoltate de pe mapamond (lucrurile fiind mai mult decât vizibile în spațiul european), cu toate că la nivel global numărul locuitorilor planetei este în continuă creștere.

13. GDPR – Este sistemul medical din România pregătit?

UJ Premium | | 21 octombrie 2021
Publicat în : GDPR |

În domeniul sănătăţii, noile reglementări referitoare la protecția datelor cu caracter personal a conferit fiecărui pacient mai mult control asupra datelor personale care sunt colectate în legătură cu acesta, precum şi asupra modului în care sunt utilizate aceste informaţii...

14. Consumul de droguri - oportunitatea incriminării consumului de droguri. Politici la nivel internaţional şi naţional

UJ Premium | | 21 octombrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Termenul de „etnobotanice” înseamnă, de fapt, denumirea populară a plantelor. Etnobo­tanicele sunt plante aromate (busuioc, dafin, levănţică etc.), plante otrăvitoare (mătrăgună, măselariţă etc.) ori plante cu valoare medicinală, socială sau religioasă...

15. Dreptul de a se adresa Ombudsmanului european

UJ Premium | | 21 octombrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional și Avocați |

În strânsă legătură cu dreptul de a adresa petiții Parlamentului European și de a se adresa organelor, instituțiilor și organelor consultative ale Uniunii, dreptul cetățenilor Uniunii de a se adresa Ombudsmanului European, ce a fost introdus prin Tratatul de la Maastricht, se exercită conform prevederilor art. 20 TUE, în condițiile și în limitele fixate prin tratate și prin măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestora.

16. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la vaccinare

UJ Premium | | 20 octombrie 2021
Publicat în : Revista Universul Juridic și Jurisprudență CEDO |

Epidemia SARS-CoV-2 cu care se confruntă omenirea de la începutul anului 2020 a fost declarată de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind pandemie încă de la 11 martie 2020, având în vedere „nivelul alarmant de răspândire și severitate”.

17. Restituirea și recuperarea bunurilor culturale mobile în legislația românească și dreptul Uniunii Europene. Aspecte jurisprudențiale

UJ Premium | | 20 octombrie 2021
Publicat în : Varia |

În domeniul protecției juridice a patrimoniului cultural mobil există două secțiuni importante referitoare, pe de o parte, la restituirea de către statul român a bunurilor culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al UE, iar, pe de altă parte, recuperarea bunurilor culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României.

18. Spre constituționalizarea Băncii Centrale

UJ Premium | | 20 octombrie 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

În cuprinsul prezentului studiu autorul subliniază care este, din perspectiva sa, importanța și utilitatea reglementării în Constituția României a unor aspecte privind Banca Centrală. De asemenea, acesta îți îndreaptă atenția și asupra naturii juridice, a independenței, a protecției legale și a stabilității mandatului conducerii Băncii Naționale a României.

19. Răspunderea juridică în materia protecției consumatorului

UJ Premium | | 19 octombrie 2021
Publicat în : Varia și Drept Civil şi Procesual Civil |

Prezentul articol analizează aspecte importante din sfera protecției consumatorului. Astfel, se constată faptul că politica europeană de protecție a consumatorilor se bazează pe un cadru legislativ cuprinzător și eficient, iar în cazul încălcării drepturilor consumatorilor de către operatorii economici, la nivel european și național, a fost stipulat un set de norme privind răspunderea juridică a persoanelor care nu respectă dispozițiile legale relevante.

20. Execuțiunea testamentară (Partea I)

UJ Premium | | 19 octombrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Execuțiunea testamentară este reglementată în art. 1.077‑1.085 C. civ. Potrivit art. 1.077 alin. (1) C. civ., „testatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu‑le împuternicirea necesară executării dispozițiilor testamentare. Executorul testamentar poate fi desemnat și de către un terț determinat prin testament”.