Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 55 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Lazăr-Ciprian Ureche (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Ioan Ilieș Neamț (3)
 • Dan Chirică (2)
 • Sevastian Cercel (1)
 • Nadia-Cerasela Aniței (1)
 • Codruţa Hageanu (2)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Mircea Dan Bob (1)
 • Marius Floare (2)
 • Călina Jugastru (1)
 • Oana Ghiță (1)
 • Andra-Roxana Trandafir (1)
 • Florian Emese (1)
 • Liviu Pop (2)
 • Luisa Chelaru (1)
 • Marieta Avram (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Raluca Ștefania Lazăr (1)
 • Adina-Renate Motica (1)
 • Anca Doriana Muntean (1)
 • Mihai David (1)
 • Felicia Roșioru (2)
 • Sebastian Boțic (2)
 • Bogdan Moloman (1)
 • Ionuț-Florin Popa (2)
 • Lucia Irinescu (1)
 • Anghel Justin (1)
 • Ioana Regenbogen (1)
An
 • 2019 (1)
 • 2020 (32)
 • 2021 (22)
Luna
 • Ianuarie (5)
 • Februarie (5)
 • Martie (6)
 • Aprilie (4)
 • Mai (5)
 • Iunie (7)
 • Iulie (5)
 • August (4)
 • Septembrie (6)
 • Octombrie (3)
 • Noiembrie (3)
 • Decembrie (2)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (2)
 • Ştiri juridice (7)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (1)
 • Jurisprudență CEDO (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (30)
 • RRDP (55)
 • Drept Internaţional (2)
 • GDPR (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (1)
 • Dreptul Familiei (14)
 • Opinii (3)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Elemente de particularitate ale acţiunii colective

UJ Premium | | 15 decembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

În cuprinsul prezentului studiu autorul conturează elementele de particularitate ale unei acțiuni colective, plecând de la definirea acestui tip de act procedural, cu origini în dreptul englez medieval, nereglementată în sistemul nostru intern de drept. După definirea conceptului de acțiune colectivă, autorul analizează fiecare dintre elementele sale definitorii, având în atenție numai acele elemente comune ale acestei instituții juridice, adoptată în mai mult de 50 de state din lume, fiecare din acestea dând o fizionomie juridică proprie acțiunii colective.

2. Dreptul la acţiune şi răspunderea contractuală (Partea a II-a)

UJ Premium | | 08 decembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Din motive istorice, economice și tehnice juridice, răspunderea contractuală poate fi înțeleasă ca o sumă de prerogative ale constrângerii juridice din structura dreptului personal care decurge din contract. Astfel, se observă faptul că suprapunerea acestor prerogative cu drepturile materiale la acțiune, concentrarea lor în elementul de constrângere a dreptului personal contractual, precum și autonomia lor relativă permit o serie de soluții privind limitarea drepturilor.

3. Dreptul material derivat la acţiune

UJ Premium | | 18 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Este cunoscut faptul că dreptul la acțiune are mai multe înțelesuri și este susceptibil de mai multe interpretări. Astfel, în cadrul acestei lucrări, autorul își propune să analizeze specificitatea dreptului material derivat la acțiune. În acest sens, prezintă noțiunea și regimul juridic al acestuia, dar și modalitatea prin care acesta înlătură alte mecanisme prevăzute de dreptul comun.

4. Dreptul la acţiune şi răspunderea contractuală (Partea I)

UJ Premium | | 04 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Articolul explorează teza conform căreia sistemul răspunderii contractuale în sens larg cuprinde toate prerogativele constrângerii legale asociate dreptului personal care decurge din contract și este activat prin neîndeplinirea nejustificată a obligației contractuale, precum și consecințele acestei teze, în ceea ce privește limitarea drepturilor.

5. Analiza nulităţii absolute a adopţiei prin prisma încălcării dreptului la viaţă de familie. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaieţ împotriva României

UJ Premium | și | 27 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Jurisprudență CEDO și RRDP |

Pornind de la ideea de bază a instituției adopției din sistemul de drept românesc, având în vedere în primul rând scopul acesteia, precum și rezultatul urmărit, autorii procedează la analiza aspectelor care atrag nulitatea absolută a adopției, îndreptându-și atenția asupra modalității de desființare a adopției fictive, fără a evita să evidențieze accepțiunea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la protecția vieții de familie în materia adopției.

6. Succinte consideraţii cu privire la dreptul la acţiune în contextul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

UJ Premium | | 13 octombrie 2021
Publicat în : RRDP |

Articolul analizează prevederile legale din perspectiva condițiilor de exercitare a dreptului la acțiune, precum și din perspectiva accesului la toate mijloacele procedurale din sfera acțiunii civile. Scopul interpretărilor pe care le propune autorul este de a asigura atât accesul efectiv la justiție, cât și scopul reparator al legii.

7. Prolegomene la acţiunea civilă exercitată în procesul penal

UJ Premium | | 30 septembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Prezentul articol este destinat să prezinte o nouă viziune cu privire la acțiunea civilă în procedurile penale, pentru a armoniza această instituție cu concepția procesuală civilă în această materie.

8. Acţiunea în declararea simulaţiei (Partea a II-a)

UJ Premium | și | 17 septembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Prezentul articol conține aspecte generale referitoare la acțiunea de a anula o tranzacție simulată cu referire la: autonomia acestei acțiuni prin evidențierea obiectului și a cauzei, definirea acțiunii de a anula o tranzacție simulată, precum și calificarea acesteia. Totodată, studiul include și aspecte de drept procesual, de exemplu cele referitoare la condițiile care guvernează acțiunea de anulare a unei tranzacții simulate.

9. Acţiunea în declararea simulaţiei (Partea I)

UJ Premium | și | 27 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Acest articol conține o analiză detaliată a acțiunii de anulare a unei tranzacții simulate în actualul Cod civil, cu referire la practica instanțelor judecătorești, la aspecte de drept comparat, precum și la regimul juridic al acestei acțiuni, astfel cum este reglementat de Codul civil din 1864.

10. Dreptul la imagine, la denumire, la sediu, la emblemă, la marcă de fabrică al persoanei juridice (societate) şi modalităţile de apărare a acestora în condiţiile noului Cod civil (I)

UJ Premium | | 20 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Materialul tratează problematica dreptului la imagine, la denumire, la sediu, la emblemă, la marcă de fabrică al persoanei juridice (societate) şi modalităţile de apărare a acestora în condiţiile noului Cod civil. Din acest punct de vedere, este abordată legislația românească în materia protecției dreptului mai sus amintit, avându-se în vedere dreptul persoanelor juridice de a cenzura utilizarea imaginii lor, în mod similar cu persoanele fizice.

11. Posesie şi proprietate la vechii greci

UJ Premium | | 05 august 2021
Publicat în : RRDP |

Din timpuri imemoriale, conţinutul şi întinderea dreptului de proprietate s au schimbat odată cu societatea. Acest lucru nu trebuie, sub nicio formă, să ne contrarieze , permanentele ajustări în consonanţă cu nevoile practice ale societăţii sunt concomitente cu scopul acestora, anume servirea societăţii...

12. Datele cu caracter personal şi libertatea contractului

UJ Premium | | 15 iulie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

În cadrul acestei lucrări se analizează pe larg modalitatea de gestionare a datelor cu caracter personal, odată cu încheierea contractelor. Accentul cade pe posibilitatea de înstrăinare a drepturilor personale, mai precis, pe permisiunea titularului dreptului de a-i fi folosite datele cu caracter personal. Totodată, se studiază modalitatea în care poate fi plasată informația cu caracter personal în cadrul circuitului civil, precum și regimul juridic al acesteia.

13. Acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine

UJ Premium | | 07 iulie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

În cadrul acestei lucrări se analizează acțiunea în revocarea donațiilor pentru ingratitudine. Studiul începe prin prezentarea cazurilor în care poate fi solicitată revocarea donațiilor. Mai apoi, sunt analizate specificitățile acțiunii în revocare pentru ingratitudine, dar și efectele pe care le are admiterea unei astfel de acțiuni.

14. Despre unele acte ce poartă asupra drepturilor materiale la acţiune consecutive neexecutării obligaţiilor contractuale (II)

UJ Premium | | 29 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

În partea a doua a prezentului studiu se continuă analiza actelor care poartă asupra drepturilor materiale la acţiune consecutive neexecutării obligaţiilor contractuale. În cuprinsul acestei părți, accentul cade pe actele juridice care modifică sau transmit remedii. Totodată, autorul tratează și problematica actelor juridice extinctive de remedii.

15. Consideraţii generale cu privire la reforma dreptului obligaţiilor în Codul civil francez

UJ Premium | | 23 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Articolul este dedicat problematicii referitoare la reforma dreptului obligațiilor în Codul civil francez, abordând, așadar, unele chestiuni specifice dreptului comparat. Se are, în primul rând, în vedere originea și evoluția istorică a reformei respectivului cod, evaluându-se primele încercări de reformă. Apoi, sunt analizate obiectivele pe care și le-a propus reforma realizată prin intermediul Ordonanței nr. 131 din 10 februarie 2016.

16. Despre unele acte ce poartă asupra drepturilor materiale la acţiune consecutive neexecutării obligaţiilor contractuale (I)

UJ Premium | | 18 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

În cadrul acestei lucrări se analizează materia contractelor, cu accent pe drepturile materiale la acţiune ca urmare a neexecutării obligaţiilor contractuale. Studiul cuprinde două părți, prima fiind destinată examinării actelor juridice constitutive de remedii. Astfel, se prezintă clauza penală, arvuna confirmatorie, precum și clauzele de accelerare.

17. Dreptul la acţiune în obligaţiile plurale

UJ Premium | | 09 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Coparticiparea nu este o simplă conexare de acţiuni civile, ci aceasta permite un cadru lărgit al unor procese legate între ele, împrejurare purtătoare de complexitate în privinţa regimului juridic al litisconsorţiului.

18. Parteneriatele civile înregistrate – o necesitate normativă?

UJ Premium | | 03 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

În cadrul acestui articol se tratează instituția căsătoriei, cu accent pe evoluția sa în timp. Mai precis, autoarea analizează noțiunea de parteneriat civil, care privește coabitarea în afara căsătoriei. Totodată, se realizează o analiză de drept comparat, autoarea criticând legislația internă, întrucât aceasta nu reglementează statutul cuplului între persoane de același sex.

19. Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu convieţuiesc. O analiză juridico-psihologică

UJ Premium | și | 17 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei și RRDP |

Articolul de față are ca scop clarificarea unor aspecte legate de locuința minorului, în contextul în care părinții se despart. Se pune astfel accentul pe reglementările de ordin juridic din domeniu, alături de analizarea psihologică a efectelor pe care astfel de evenimente le au asupra dezvoltării unui copil.

20. Scurte consideraţiuni privind competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea divorţului cu elemente de extraneitate

UJ Premium | | 23 aprilie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Baza acestui articol este Regulamentul Consiliului nr. 2201/2003, care a fost aplicat într-o manieră deficitară de către judecătorul român. Astfel, acest studiu are ca scop analizarea competenței instanțelor judecătorești în soluționarea cazurilor cu elemente de extraneitate, în special în cele de divorț.