Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 491 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alexandru Athanasiu (1)
 • Mihaela Augustina Dumitrașcu (4)
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Monica Gheorghe (1)
 • Irina Alexe (1)
 • Gheorghe Daniel Ștefan (1)
 • Irina Maria Lăpădat (1)
 • Oana Lup (1)
 • Andreea Livădariu (2)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Nelu Niță (1)
 • Anca Niță (1)
 • Bianca-Lucreția Ivan (1)
 • Bogdan Buneci (1)
 • Ilie Dumitru (2)
 • Marieta Safta (4)
 • Roxana Matefi (3)
 • Șerban Mircioiu (1)
 • Bogdan Mircea Popescu (1)
 • Irina Andreea Micu (5)
 • Ion Rusu (2)
 • Bogdan Bîrzu (1)
 • Ioana Rusu (1)
 • Lacrima Bianca Luntraru (2)
 • Robert-Adrian Deliu (3)
 • Anca Ştefania Manolache (1)
 • Oana-Nicoleta Retea (1)
 • Ngo Makendi Bassonog Babette (1)
 • Costică Ciocan (1)
 • Bogdan Valentin Mihăloiu (1)
 • Arina Dragodan (1)
 • Alina Teacă (3)
 • Dorin Ciuncan (3)
 • Grigore Sorin Ciurea (2)
 • Alexandru Cristian Ilin (2)
 • Astrid Maria Bolea (2)
 • Nasty Vlădoiu (1)
 • Lacrima Rodica Boilă (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (24)
 • Tudorel Toader (3)
 • Radu Ciobanu (1)
 • Flaviu Ciopec (1)
 • Ramona Dumitrașcu (1)
 • Nadia-Cerasela Aniței (1)
 • Ana Cucerescu (1)
 • Carmen Lazăr (1)
 • Adrian Cristian Moise (3)
 • Cristina Nicorici (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Alin-Gabriel Oprea (1)
 • Maria-Ariana Dociu (1)
 • Maurizio Sorbello (1)
 • Yolanda Beșleagă (1)
 • Alfred Çerepi (2)
 • Călina Jugastru (6)
 • Mihaela-Adriana Oprescu (1)
 • Andrei Viorel Iugan (4)
 • Dragoș Alexandru Sitaru (9)
 • Teodora Elena Zaldea (2)
 • Luisa Chelaru (1)
 • Daniel Moreanu (1)
 • Lavinia Onica-Chipea (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Raluca Ștefania Lazăr (1)
 • Anca Doriana Muntean (1)
 • Marcela Comșa (2)
 • Bogdan Mărculeț (1)
 • Felicia Roșioru (4)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Ligia-Valentina Mirișan (2)
 • Dragoș Bogdan (6)
 • Constantin Cosmin Pintilie (2)
 • Ramona Duminică (1)
 • Răzvan Horațiu Radu (2)
 • Andreea Artenie (1)
 • Ion Gâlea (1)
 • Alexandru Matache (1)
 • Paul-George Buta (1)
 • Ioana-Narcisa Anițulesei (1)
 • Doina Vișan (1)
 • Laura Farca (4)
 • Sebastian Boțic (1)
 • Mirela Carmen Dobrilă (2)
 • Ioan Macovei (1)
 • Ana Maria Mihaela Teodorescu (1)
 • Silviu Cipu (1)
 • Ioana-Celina Pașca (3)
 • Andrei-Răzvan Lupu (1)
 • Marian Enache (1)
 • Tabita Monica Maftei (1)
 • Stanislav Copețchi (1)
 • Norel Neagu (4)
 • Denisa Barbu (1)
 • Grigore Ardelean (1)
 • Laura Maria Stănilă (1)
 • Elena Tania Năvodariu (2)
 • Cristinel Ghigheci (1)
An
 • 2014 (2)
 • 2015 (27)
 • 2016 (44)
 • 2017 (108)
 • 2018 (125)
 • 2019 (114)
 • 2020 (27)
 • 2021 (34)
 • 2022 (10)
Luna
 • Ianuarie (44)
 • Februarie (51)
 • Martie (36)
 • Aprilie (33)
 • Mai (32)
 • Iunie (36)
 • Iulie (39)
 • August (39)
 • Septembrie (45)
 • Octombrie (38)
 • Noiembrie (43)
 • Decembrie (55)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (6)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (18)
 • Varia (4)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (11)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (62)
 • Revista Universul Juridic (12)
 • Jurisprudență CEDO (2)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (13)
 • Avocați (4)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (68)
 • RRDP (2)
 • Drept Internaţional (491)
 • GDPR (4)
 • Notari Publici (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (10)
 • Magistrați (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (28)
 • UJ - COVID-19 (3)
 • Drept Financiar (2)
 • Dreptul Familiei (8)
 • Arbitraj şi Mediere (1)
 • Executare silită (7)
 • Opinii (1)
 • Drept Procesual Penal (5)
 • UNPIR (3)
 • Jurisprudență (7)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Evoluţia interpretării principiului ne bis in idem în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

UJ Premium | | 13 mai 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

În cadrul acestei lucrări se analizează principiul ne bis in idem. Mai precis, autorul prezintă o parte din bogata jurisprudență atât a CEDO, cât și a CJUE în această materie. Importanța studiului este dată de faptul că interpretarea principiului ne bis in idem este într-o continuă evoluție la nivel european.

2. Dreptul la o locuință adecvată. Evacuare. Opinia CESCR cu privire la Comunicarea individuală nr. 52/2018, Rosario Gómez-Limón Pardo c. Spaniei (5 martie 2020)

UJ Premium | | 09 mai 2022
Publicat în : Drept Internaţional |

Prezentul articol are la bază comunicarea individuală, Rosario Gomez-Limon Pardo c. Spaniei, soluție adoptată de către Comitetul ONU în data de 5 martie 2020. Astfel, autoarea prezintă punctual starea de fapt, alături de identificarea problemelor juridice și a principiilor de drept pe baza cărora s-a adoptat soluția.

3. Justiţia tranziţională în Africa de Sud

UJ Premium | | 11 aprilie 2022
Publicat în : Drept Internaţional |

Justiția de tranziție apare deseori în țările în care au loc schimbări esențiale, cum ar fi trecerea de la un sistem dictatorial la unul democratic. Printre statele în care există un astfel de tip de jusiție se numără Africa de Sud. Astfel, în cadrul acestei lucrări se prezintă transformările prin care a trecut Africa de Sud nu doar din punct de vedere politic, ci și din punct de vedere juridic.

4. Interpretarea și aplicarea practică a excepției de risc grav, prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. b) din Convenția de la Haga, asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, în cazurile de violență domestică

UJ Premium | | 06 aprilie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Revista Universul Juridic |

Analiza problematicii privind răpirea internațională de copii, de către unul dintre părinți, își justifică pe deplin relevanța și utilitatea practică, din perspectiva protecției drepturilor copilului, în lumina celor mai recente evoluții ale cadrului internațional din această materie.

5. Considerații privind clauzele no challenge în contractele de licență în comerțul internațional

UJ Premium | | 31 martie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Proprietate intelectuală |

Evoluția de zi cu zi a societății și progresul tehnologic își lasă amprenta asupra dreptului, în speță, și aupra domeniului proprietății intelectuale. Prin intermediul contractelor de licență, licențiatorii negociază cu licențiații includerea în contract a unei clauze no challenge cu scopul de a împiedica licențiatul să conteste validitatea brevetului, obiect al contractului. Prin urmare, studiul prezent analizează o clasificare a tipurilor de clauze no challenge, urmată fiind de analiza validității clauzelor no challenge prin prisma legislației și jurisprudenței americane și a celei europene, toate acestea urmărind scopul de a formula îndrumări pentru părțile unui contract de licență în comerțul internațional.

6. Tranzacţii între persoane afiliate şi dreptul de deducere a TVA în Cauza Campsa Estaciones de Servicio SA (C-285/10)

UJ Premium | | 14 martie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul prezintă câteva dintre aspectele reglementate de Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în JO L 347 din 11 decembrie 2006 și incidența prevederilor anterior menționate în cauza Campsa Estaciones de Servicio SA (C 285/10), insistând asupra termenului de „tranzacţie cu titlu oneros”.

7. Opinii divergente pe marginea acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene

UJ Premium | | 11 martie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Revista Universul Juridic |

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 168/1 din 29 mai 2020, a fost publicat Acordul privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene...

8. Consideraţii cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială – atribuţii, dificultăţi, soluţii

UJ Premium | | 02 martie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și Jurisprudență |

Pornind de la Decizia Consiliului 2001/470/CE prin care a fost creată Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială, autorul arată care sunt dificultățile care pot să apară în această materie, chiar și în prezența unui astfel de mecanism, sens în care apelează la exemple concrete, de practică judiciară, din state precum Elveția, Polonia, Germania și Anglia.

9. Considerații privind reîntregirea în UE a familiei minorilor din statele terțe

UJ Premium | și și | 23 februarie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional |

Din ce este formată o familie și ce anume îi leagă pe membri? Răspunsul nu este deloc pretențios: relațiile afective care s-au dezvoltat între ei. Dreptul are rolul de a proteja exact aceste legături...

10. Norme conflictuale privind contractul de comerț internațional în sistemul de drept al Statelor Unite și cel al Venezuelei

UJ Premium | | 25 ianuarie 2022
Publicat în : Drept Internaţional |

În studiul de față, autorul abordează distincția tradițională dintre desemnarea de către părți a legii aplicabile contractului și determinarea acesteia în lipsa exprimării voinței părților în sistemul de drept american, pe de o parte, precum și aspectele legislative din Venezuela în materia dreptului internațional privat. Prin prisma tuturor acestor elemente, autorul arată câteva soluții conflictuale privind determinarea legii aplicabile contractului de comerț internațional în raporturile celor două state.

11. Cazul special de revizuire întemeiat pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului în procesul penal

UJ Premium | | 28 decembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

La judecarea cererii de revizuire participarea procurorului este obliga­torie, iar părţile se citează. Partea aflată în stare de deţinere este adusă la jude­cată, iar atunci când părţile sunt prezente la judecarea cererii de revizuire, instanţa ascultă şi concluziile acestora...

12. Câteva consideraţii generale cu privire la domeniul de aplicare al dreptului internaţional umanitar. Conflictele armate cu caracter internaţional şi conflictele armate fără caracter internaţional: aspecte terminologice, tipologie, clasificare, evoluţii

UJ Premium | | 21 decembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

Pornind de la dimensiunea conceptului de drept internaţional umanitar, autorul procedează și la o conceptualizare a conflictelor armate în cadrul cărora acesta își găsește aplicabilitatea, pe de o parte, precum și la neajunsurile dreptului internaţional convenţional, care nu defineşte în mod complet şi precis ce se înţelege prin conflict armat.

13. CJUE. Dreptul la apărare este asigurat doar dacă legea internă prevede o cale de atac efectivă împotriva emiterii ordinului european de anchetă

UJ Premium | | 29 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional |

Prin Decizia din 11 noiembrie 2021, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat în cauza C‑852/19 că, pentru a fi conform cu dispoziţiile Directivei 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă şi exercitarea efectivă a dreptului la apărare prevăzut de art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale ale UE, se impune ca legislaţia naţională să prevadă o cale de atac efectivă împotriva emiterii ordinului european de anchetă.

14. Analiză panoramică: despre drepturile şi obligaţiile ce incumbă statelor membre UE. Privire comparativă: Marea Britanie – România

UJ Premium | | 17 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

În cadrul acestei lucrări se realizează o analiză asupra drepturilor și obligațiilor ce incumbă statelor membre ale UE. Sediul materiei îl reprezintă Trataul de la Lisabona, în cuprinsul căruia sunt precizate competențele Uniunii, precum și obligațiile politice pe care le are față de statele membre. Mai apoi, accentul cade pe posibilitatea unui stat membru de a părăsi Uniunea, examinând situația Marii Britanii.

15. Principiul mitior lex şi fraudele afectând interesele financiare ale Uniunii Europene în Cauza Clergeau (C-115/17)

UJ Premium | | 01 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 al Comisiei din 20 iulie 1982 de stabilire a condiţiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranşe de carne de bovine dezosată (JO 1982, L 212, p. 48, Ediţie specială, 03/vol. 4, p. 106) prevedea condiţiile în care puteau fi acordate restituiri speciale la export pentru anumite tranşe de carne.

16. Dreptul de a se adresa Ombudsmanului european

UJ Premium | | 21 octombrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional și Avocați |

În strânsă legătură cu dreptul de a adresa petiții Parlamentului European și de a se adresa organelor, instituțiilor și organelor consultative ale Uniunii, dreptul cetățenilor Uniunii de a se adresa Ombudsmanului European, ce a fost introdus prin Tratatul de la Maastricht, se exercită conform prevederilor art. 20 TUE, în condițiile și în limitele fixate prin tratate și prin măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestora.

17. Legătura indisolubilă dintre necesitatea de protecţie a datelor cu caracter personal şi rezistenţa la criminalitatea cibernetică

UJ Premium | | 12 octombrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și GDPR |

Pornind de la faptul că ciberneticii accesează şi utilizează date personale care nu le aparţin, în numele persoanelor vizate, pentru a obţine beneficii în avantajul lor, studiul prezent analizează legătura dintre criminalitatea cibernetică şi protecţia datelor cu caracter personal este evidentă- în primul caz obţinerea de date cu caracter personal reprezintă scopul urmărit de cibernetici, pe când în cel de-al doilea caz, datele cu caracter personal sunt obiectul protecţiei. În 2018, atât Regulamentul GDPR nr. 2016/679, precum şi Directiva NIS 2016/1148, au început să se aplice, ambele vizînd implementarea de noi măsuri organizatorice și tehnice de către operatorii de servicii, pe de o parte, şi de operatorii de date cu caracter personal, pe de altă parte.

18. Alinierea instituţiilor publice româneşti la principiul „Toleranţă zero pentru fraudă şi corupţie”, implementat în instituţiile publice europene

UJ Premium | | 12 octombrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

Cultura integrităţii publice şi a climatului de toleranţă zero la acte de corupţie, asociate corupţiei şi faptelor de comportament corupţional, poate fi cultivată doar dacă se face apel la demnitatea umană şi valorile morale unanim acceptate...

19. (re)Reconstrucția Afganistanului

UJ Premium | | 27 septembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

Evoluția evenimentelor din ultimele luni m-a pus în fața unei dileme. Îmi amintesc că, în primăvara aceasta, în cadrul susținerii publice a tezei mele de doctorat, „Consecințe juridico-politice ale atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001”, un membru al comisiei, doamna prof. univ. dr. Raluca Bercea, m-a întrebat care este, pentru mine, cea mai importantă consecință a atacurilor...

20. Dilemele unei întrebări preliminare. Cauza C-648/18 Hidroelectrica

UJ Premium | | 15 septembrie 2021
Publicat în : Varia și Drept Internaţional |

Deși Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu s-a pronunțat încă asupra întrebării preliminare adresate în cauza C-648/18 Hidroelectrica, autorul analizează în cuprinsul prezentului studiu câteva aspecte care țin de cauza anterior amintită, ocazie cu care prezintă parcursul acesteia de la instanța națională la faza orală din fața CJUE.