Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 479 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alexandru Athanasiu (1)
 • Mihaela Augustina Dumitrașcu (4)
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Monica Gheorghe (1)
 • Irina Alexe (1)
 • Gheorghe Daniel Ștefan (1)
 • Irina Maria Lăpădat (1)
 • Oana Lup (1)
 • Andreea Livădariu (2)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Nelu Niță (1)
 • Anca Niță (1)
 • Bogdan Buneci (1)
 • Ilie Dumitru (2)
 • Marieta Safta (4)
 • Roxana Matefi (3)
 • Șerban Mircioiu (1)
 • Bogdan Mircea Popescu (1)
 • Irina Andreea Micu (5)
 • Ion Rusu (2)
 • Bogdan Bîrzu (1)
 • Ioana Rusu (1)
 • Lacrima Bianca Luntraru (2)
 • Robert-Adrian Deliu (3)
 • Anca Ştefania Manolache (1)
 • Oana-Nicoleta Retea (1)
 • Ngo Makendi Bassonog Babette (1)
 • Costică Ciocan (1)
 • Bogdan Valentin Mihăloiu (1)
 • Arina Dragodan (1)
 • Alina Teacă (3)
 • Dorin Ciuncan (3)
 • Grigore Sorin Ciurea (1)
 • Alexandru Cristian Ilin (2)
 • Astrid Maria Bolea (2)
 • Nasty Vlădoiu (1)
 • Lacrima Rodica Boilă (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (24)
 • Tudorel Toader (3)
 • Radu Ciobanu (1)
 • Flaviu Ciopec (1)
 • Ramona Dumitrașcu (1)
 • Nadia-Cerasela Aniței (1)
 • Ana Cucerescu (1)
 • Carmen Lazăr (1)
 • Adrian Cristian Moise (3)
 • Cristina Nicorici (1)
 • Alin-Gabriel Oprea (1)
 • Maria-Ariana Dociu (1)
 • Maurizio Sorbello (1)
 • Yolanda Beșleagă (1)
 • Alfred Çerepi (2)
 • Călina Jugastru (6)
 • Mihaela-Adriana Oprescu (1)
 • Andrei Viorel Iugan (4)
 • Dragoș Alexandru Sitaru (9)
 • Teodora Elena Zaldea (2)
 • Luisa Chelaru (1)
 • Daniel Moreanu (1)
 • Lavinia Onica-Chipea (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Raluca Ștefania Lazăr (1)
 • Anca Doriana Muntean (1)
 • Marcela Comșa (2)
 • Bogdan Mărculeț (1)
 • Felicia Roșioru (4)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Ligia-Valentina Mirișan (2)
 • Dragoș Bogdan (6)
 • Constantin Cosmin Pintilie (2)
 • Ramona Duminică (1)
 • Răzvan Horațiu Radu (2)
 • Andreea Artenie (1)
 • Ion Gâlea (1)
 • Alexandru Matache (1)
 • Paul-George Buta (1)
 • Ioana-Narcisa Anițulesei (1)
 • Doina Vișan (1)
 • Laura Farca (4)
 • Sebastian Boțic (1)
 • Mirela Carmen Dobrilă (2)
 • Ioan Macovei (1)
 • Ana Maria Mihaela Teodorescu (1)
 • Silviu Cipu (1)
 • Ioana-Celina Pașca (3)
 • Andrei-Răzvan Lupu (1)
 • Marian Enache (1)
 • Tabita Monica Maftei (1)
 • Stanislav Copețchi (1)
 • Norel Neagu (3)
 • Denisa Barbu (1)
 • Grigore Ardelean (1)
 • Laura Maria Stănilă (1)
 • Elena Tania Năvodariu (1)
 • Cristinel Ghigheci (1)
An
 • 2014 (2)
 • 2015 (27)
 • 2016 (44)
 • 2017 (108)
 • 2018 (125)
 • 2019 (114)
 • 2020 (27)
 • 2021 (32)
Luna
 • Ianuarie (43)
 • Februarie (50)
 • Martie (32)
 • Aprilie (31)
 • Mai (30)
 • Iunie (36)
 • Iulie (39)
 • August (39)
 • Septembrie (45)
 • Octombrie (38)
 • Noiembrie (43)
 • Decembrie (53)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (5)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (17)
 • Varia (4)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (10)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (60)
 • Revista Universul Juridic (10)
 • Jurisprudență CEDO (2)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (13)
 • Avocați (4)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (67)
 • RRDP (2)
 • Drept Internaţional (479)
 • GDPR (4)
 • Notari Publici (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (10)
 • Magistrați (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (28)
 • UJ - COVID-19 (3)
 • Drept Financiar (2)
 • Dreptul Familiei (8)
 • Arbitraj şi Mediere (1)
 • Executare silită (7)
 • Opinii (1)
 • Drept Procesual Penal (5)
 • UNPIR (3)
 • Jurisprudență (6)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. CJUE. Dreptul la apărare este asigurat doar dacă legea internă prevede o cale de atac efectivă împotriva emiterii ordinului european de anchetă

UJ Premium | | 29 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional |

Prin Decizia din 11 noiembrie 2021, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat în cauza C‑852/19 că, pentru a fi conform cu dispoziţiile Directivei 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă şi exercitarea efectivă a dreptului la apărare prevăzut de art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale ale UE, se impune ca legislaţia naţională să prevadă o cale de atac efectivă împotriva emiterii ordinului european de anchetă.

2. Analiză panoramică: despre drepturile şi obligaţiile ce incumbă statelor membre UE. Privire comparativă: Marea Britanie – România

UJ Premium | | 17 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

În cadrul acestei lucrări se realizează o analiză asupra drepturilor și obligațiilor ce incumbă statelor membre ale UE. Sediul materiei îl reprezintă Trataul de la Lisabona, în cuprinsul căruia sunt precizate competențele Uniunii, precum și obligațiile politice pe care le are față de statele membre. Mai apoi, accentul cade pe posibilitatea unui stat membru de a părăsi Uniunea, examinând situația Marii Britanii.

3. Principiul mitior lex şi fraudele afectând interesele financiare ale Uniunii Europene în Cauza Clergeau (C-115/17)

UJ Premium | | 01 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 al Comisiei din 20 iulie 1982 de stabilire a condiţiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranşe de carne de bovine dezosată (JO 1982, L 212, p. 48, Ediţie specială, 03/vol. 4, p. 106) prevedea condiţiile în care puteau fi acordate restituiri speciale la export pentru anumite tranşe de carne.

4. Dreptul de a se adresa Ombudsmanului european

UJ Premium | | 21 octombrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional și Avocați |

În strânsă legătură cu dreptul de a adresa petiții Parlamentului European și de a se adresa organelor, instituțiilor și organelor consultative ale Uniunii, dreptul cetățenilor Uniunii de a se adresa Ombudsmanului European, ce a fost introdus prin Tratatul de la Maastricht, se exercită conform prevederilor art. 20 TUE, în condițiile și în limitele fixate prin tratate și prin măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestora.

5. Legătura indisolubilă dintre necesitatea de protecţie a datelor cu caracter personal şi rezistenţa la criminalitatea cibernetică

UJ Premium | | 12 octombrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și GDPR |

Pornind de la faptul că ciberneticii accesează şi utilizează date personale care nu le aparţin, în numele persoanelor vizate, pentru a obţine beneficii în avantajul lor, studiul prezent analizează legătura dintre criminalitatea cibernetică şi protecţia datelor cu caracter personal este evidentă- în primul caz obţinerea de date cu caracter personal reprezintă scopul urmărit de cibernetici, pe când în cel de-al doilea caz, datele cu caracter personal sunt obiectul protecţiei. În 2018, atât Regulamentul GDPR nr. 2016/679, precum şi Directiva NIS 2016/1148, au început să se aplice, ambele vizînd implementarea de noi măsuri organizatorice și tehnice de către operatorii de servicii, pe de o parte, şi de operatorii de date cu caracter personal, pe de altă parte.

6. Alinierea instituţiilor publice româneşti la principiul „Toleranţă zero pentru fraudă şi corupţie”, implementat în instituţiile publice europene

UJ Premium | | 12 octombrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

Cultura integrităţii publice şi a climatului de toleranţă zero la acte de corupţie, asociate corupţiei şi faptelor de comportament corupţional, poate fi cultivată doar dacă se face apel la demnitatea umană şi valorile morale unanim acceptate...

7. (re)Reconstrucția Afganistanului

UJ Premium | | 27 septembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

Evoluția evenimentelor din ultimele luni m-a pus în fața unei dileme. Îmi amintesc că, în primăvara aceasta, în cadrul susținerii publice a tezei mele de doctorat, „Consecințe juridico-politice ale atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001”, un membru al comisiei, doamna prof. univ. dr. Raluca Bercea, m-a întrebat care este, pentru mine, cea mai importantă consecință a atacurilor...

8. Dilemele unei întrebări preliminare. Cauza C-648/18 Hidroelectrica

UJ Premium | | 15 septembrie 2021
Publicat în : Varia și Drept Internaţional |

Deși Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu s-a pronunțat încă asupra întrebării preliminare adresate în cauza C-648/18 Hidroelectrica, autorul analizează în cuprinsul prezentului studiu câteva aspecte care țin de cauza anterior amintită, ocazie cu care prezintă parcursul acesteia de la instanța națională la faza orală din fața CJUE.

9. Prorogarea voluntară de competență în contextul Regulamentului Bruxelles I bis. Repere teoretice și practice

UJ Premium | | 25 august 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional |

În prezent, economia oricărei țări nu poate fi percepută în absența comerțului internațional, acesta având un rol esențial la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, intensificându-se prin aderarea acestora...

10. Corelația dintre ordinea juridică internațională și dreptul Uniunii Europene

UJ Premium | | 04 august 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Ştiri juridice |

Dreptul internațional este divizat în două mari ramuri, și anume: dreptul internațional public, ce guvernează relațiile internaționale, ce se stabilesc între state cu alte state sau cu organizații internaționale, și dreptul internațional privat, ce reglementează raporturile juridice cu elemente de extraneitate, ce apar între persoane fizice, în momentul unui conflict de legi...

11. Istoria Golgotei sârbe în Croația

UJ Premium | și | 03 august 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

În această zi de 4 august, în anul 1995, Forțele Armate ale Republicii Croația, în cooperare cu forțele Consiliului de Apărare Croat și ale Armatei Bosniei și Herțegovinei, au lansat un atac agresiv asupra regiunilor Dalmația de Nord, Lika, Kordun și Banija

12. Necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind protecţia persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui proces penal

UJ Premium | și | 30 iulie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și GDPR |

În Codul de procedură penală sunt reglementate atât drepturi, cât şi obligaţii procesuale care presupun contactul direct al persoanelor participante la procesul penal şi care uzează de aceste drepturi/obligaţii cu datele personale ale unor diverşi subiecţi procesuali. Este important ca drepturile şi obligaţiile procesual penale să nu interfereze şi să nu intre în conflict cu dreptul fundamental al persoanelor fizice de a le fi protejate datele cu caracter personal împotriva încălcării securităţii. Astfel, în cadrul acestei lucrări autorii își propun să trateze necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind protecţia persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

13. Terorismul internaţional

UJ Premium | | 15 iulie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

Prezentul articol abordează tema cu privire la terorismul internaţional, care reprezintă un fenomen social negativ, ce ameninţă securitatea noastră, drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Astfel, în lucrare, accentul se pune pe mai multe aspecte de interes, printre care definirea conceptului de terorism și răspândirea globală a terorismului.

14. Analiza reuniunii speciale a Consiliului European din iulie 2020: schimbări instituționale și Comisia Europeană

UJ Premium | | 12 iulie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Revista Universul Juridic |

Pandemia COVID-19 a generat o criză la nivel mondial, fără precedent, cu evoluții rapide în domeniul sănătății publice, care au pus o presiune enormă asupra economiilor tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene. Acest lucru a dus, la rândul său, la exercitarea unor presiuni asupra guvernelor și liderilor europeni pentru a găsi soluții și a atenua, totodată, impactul economic puternic al acestei crize.

15. Contextul istoric și actual al protecției și respectării drepturilor omului pe plan intern – studiu de caz, Statele Unite ale Americii

UJ Premium | | 06 iulie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Revista Universul Juridic |

Controversele în ceea ce privește modalitatea în care sunt respectate drepturile omului pe teritoriul Statelor Unite ale Americii trenează de mai bine de o jumătate de secol, fiind, în permanență, alimentate de o serie de evenimente nefericite, care reușesc să submineze idealul de comportament social pe care primele zece amendamente din Constituția S.U.A. au dorit să îl promoveze în rândurile cetățenilor americani. În prezentul articol tratăm evoluția pe care acest subiect a avut-o în cursul timpului, punând accent pe schimbările majore care au intervenit în materia protejării și promovării drepturilor omului în societatea americană.

16. Retragerea acţionarului sau asociatului din cadrul societăţilor ca urmare a fuziunii transfrontaliere

UJ Premium | | 05 iulie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

În cazul societăților pe acțiuni, a societăţilor în comandită pe acţiuni, a societăţilor cu răspundere limitată, precum şi în cazul societăţilor europene care au sediul social în România este permisă fuziunea transfrontalieră. Însă, în cazul în care aceasta se aprobă, asociații sau, după caz, acționarii care nu au votat în favoarea adoptării fuziunii, au posibilitatea de a se retrage. Astfel, prezentul studiu examinează modalitatea în care se poate uza de dreptul de retragere al asociaților sau, după caz, al acționarilor.

17. Atacul cibernetic și principiul interzicerii folosirii forței

UJ Premium | | 30 iunie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

Atacul cibernetic poate fi definit ca o operațiune cibernetică, fie ofensivă, fie defensivă, cu intenția de a altera, șterge, corupe sau bloca accesul la informațiile stocate pe un computer cu scopul de a săvârși acte de propagandă sau înșelăciune, de a întrerupe parțial sau total funcționarea unui anumit computer, a unor sisteme, rețele sau infrastructuri informatice sau de a produce pagube materiale...

18. Aspecte de drept comparat privind medierea în Republica Moldova, în spațiul european și SUA

UJ Premium | | 24 iunie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Revista Universul Juridic |

Odată cu declararea independenței față de Uniunea Sovietică la 27 august 1991, Republica Moldova a redevenit un stat suveran, independent și democratic. România, ca prim stat care i-a recunoscut independența, s-a angajat să o sprijine în mod constant și activ, atât prin eforturi diplomatice, cât și prin asistență concretă, în scopul parcurgerii ireversibile a traseului european.

19. Noi hotărâri ale CJUE în materia contractelor de credit, încheiate în monedă străină

UJ Premium | | 17 iunie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional |

În data de 10 iunie 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis un comunicat de presă prin care a anunțat pronunțarea deciziilor în cauza C-609/19 și în cauzele conexate C-776/19 – C-782/19, BNP Paribas Personal Finance. În esență, prin hotărârile din cauzele amintite, au fost clarificate mai multe aspecte privitoare atât la evaluarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale cuprinse în contactele de credit încheiate în monedă străină, cât și la termenul în care consumatorul care încheie un astfel de contracte de credit se poate adresa instanței pentru a reclama caracterul abuziv al clauzelor în discuție.

20. Rolul special al Comitetului internaţional al Crucii Roşii în asigurarea respectării şi evoluţiei normelor dreptului internaţional umanitar

UJ Premium | | 15 iunie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

Strategia preventivă a CICR vizează prevenirea violărilor dreptului internaţional umanitar prin prezenţa sa operaţională pe teren, prin activităţi regulate prin care le sunt amintite părţilor beligerante obligaţiile pe care le au în temeiul dreptului internaţional umanitar...