Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 440 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Cezarina Purec-Popescu (Moraru) (1)
 • Dinu Ostavciuc (3)
 • Constantin Rusnac (3)
 • Ioana Nicolae (44)
 • Irina Maria Lăpădat (2)
 • Cristina Mihaela Salcă Rotaru (1)
 • Ionel Didea (2)
 • Diana Maria Ilie (3)
 • Nelu Dorinel Popa (8)
 • Ioana Șoldea (1)
 • Mihail C. Barbu (3)
 • Răzvan-Gabriel Dalu (6)
 • Alexandru-Sorin Ciobanu (1)
 • Eduard Constantin (4)
 • Anca Niță (16)
 • Bogdan Buneci (5)
 • Georgeta Crețu (5)
 • Ilie Dumitru (3)
 • Marieta Safta (1)
 • Roxana Matefi (14)
 • Darius Sebastian Cupu (2)
 • Brîndușa Gorea (1)
 • Oana Voica Nagy (1)
 • Ioana Toncean-Luieran (1)
 • Liviu Constantin (2)
 • Loredana-Elena Holmanu (2)
 • Valentin Ticea (1)
 • Lacrima Bianca Luntraru (1)
 • Robert-Adrian Deliu (2)
 • Manuela Sîrbu (5)
 • Mihaela Pătrăuș (2)
 • Ngo Makendi Bassonog Babette (1)
 • Costică Ciocan (3)
 • Alina Teacă (2)
 • Ileana-Denisa Știrbulescu (1)
 • Georgeta Alina Ușurelu (2)
 • Mihaela Gabriela Durnescu (Prăjanu) (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (6)
 • Nasty Vlădoiu (5)
 • Gabriel Manu (7)
 • Lacrima Rodica Boilă (2)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (11)
 • Camelia Mihaela Bobașu (1)
 • Augustin Fuerea (2)
 • Camelia Maria Cezara Ignătescu (2)
 • Cezar Cioacă (1)
 • Ionuț Daniel Tănase (1)
 • Nadia-Cerasela Aniței (5)
 • Eugeniu Piterschi (2)
 • Ana Cucerescu (2)
 • Ștefan-Gelu Fumureanu (1)
 • Carmen Lazăr (2)
 • Mălina-Alexandra Șerban (2)
 • Maria-Magdalena Bârsan (3)
 • Radu Zidaru (4)
 • Titus Prescure (2)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (10)
 • Ioana Păcurariu (7)
 • Mihaela-Adriana Oprescu (2)
 • Ioan Leș (1)
 • Daciana Gianina Ignuța (Bordea) (1)
 • George Domocoș (2)
 • Valerian Vlangăr (1)
 • Adriana Delia Vlaicu (1)
 • Andrada-Georgiana Marin (4)
 • Mircea Duțu (1)
 • Ioan Vasilică (3)
 • Teodor Bodoașcă (1)
 • Cristian Alexandru Mitroi (5)
 • Ion Drabineac (3)
 • Gheorghe Costache (2)
 • Marin Voicu (1)
 • Teodora Elena Zaldea (1)
 • Anjie Goh (2)
 • Ovidiu Predescu (4)
 • Doru Ioan Cristescu (1)
 • Victor Cătălin Enescu (1)
 • Alexandra-Luiza Ionescu (1)
 • Liviu-Bogdan Ciucă (1)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (2)
 • Mălina Tebieș (5)
 • Ovidiu Ioan Dumitru (1)
 • Bogdan Bărbuceanu (1)
 • Alexandru Podlesnii (1)
 • Ramona Duminică (2)
 • Elena Emilia Ștefan (1)
 • Răzvan Horațiu Radu (2)
 • Mirela Carmen Dobrilă (1)
 • Ionuț-Alexandru Toader (2)
 • George-Cristian Ioan (1)
 • Claudia Lascateu (1)
 • Adela Safta (2)
 • Lavinia Popescu (2)
 • Grigore Ardelean (6)
 • Cristinel Ghigheci (1)
An
 • 2020 (110)
 • 2021 (112)
 • 2022 (130)
 • 2023 (88)
Luna
 • Ianuarie (29)
 • Februarie (39)
 • Martie (35)
 • Aprilie (38)
 • Mai (41)
 • Iunie (42)
 • Iulie (42)
 • August (46)
 • Septembrie (40)
 • Octombrie (34)
 • Noiembrie (30)
 • Decembrie (24)
Categorii
 • Ştiri juridice (3)
 • Varia (65)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (4)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (47)
 • Revista Universul Juridic (440)
 • Jurisprudență CEDO (4)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (8)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (77)
 • Drept Internaţional (12)
 • GDPR (4)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (8)
 • UJ - COVID-19 (5)
 • Studenți (1)
 • Dreptul Familiei (7)
 • Arbitraj şi Mediere (3)
 • Executare silită (1)
 • Senior-editori (6)
 • Drept Procesual Penal (2)
 • Drept contravențional (1)
 • Jurisprudență (2)
 • Insolvență (2)
 • Mediatori (2)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Competența excepțională a forului de necesitate. Incidența art. 1070 C. pr. civ.

UJ Premium | | 21 septembrie 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Dezvoltarea relațiilor comerciale transfrontaliere aduce în actualitate convențiile încheiate în ceea ce privește competența jurisdicțională în vederea soluționării unor litigii, negociate de către participanţii la diversele raporturi comerciale...

2. Autocunoașterea și întinderea dreptului consilierului de a investiga gândirea unei persoane

UJ Premium | | 18 septembrie 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Legea educației naționale conține, între altele, și unele reglementări lapidare cu privire la consilierea și orientarea școlară. Dar ce reprezintă o astfel de consiliere?

3. Aspecte particulare privind aplicarea articolului 13 al Convenției (europene) pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale. Dreptul la un remediu efectiv în contextul crizei de COVID-19

UJ Premium | | 05 septembrie 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Convenția (europeană) pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale (în continuare, Convenție) este considerată a fi primul tratat cuprinzător de protecție a drepturilor omului, apărut în cadrul procesului legislativ de după cel de-al doilea război mondial.

4. Conflictele armate în sensul articolului 8 al Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale

UJ Premium | și | 30 august 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept internațional public |

Cu referire la tipologia conflictelor armate ca cerință în vederea calificării conduitei participanților la conflictele armate, este necesar să menționăm că în actele constitutive ale tribunalelor internaționale militare și penale, apărute până la crearea Curții Penale Internaționale, cu o singură excepție descrisă în cele ce urmează, nu era menționată tipologia conflictului armat în vederea calificării faptelor ilicite ce constituia competența acelor instanțe.

5. Condițiile de validitate ale actului de opțiune succesorală - capacitatea și consimțământul

UJ Premium | | 25 august 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Ca orice act juridic, și actul de opțiune succesorală trebuie să îndeplinească anumite condiții de fond și de formă. Potrivit art. 1325 C. civ., dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile legale privitoare la contracte se aplică în mod corespunzător actelor unilaterale.

6. Aspecte controversate privind denunțul ca mod de sesizare a organului de urmărire penală

UJ Premium | | 23 august 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Codul de procedură penală indică în articolul 288 care sunt modurile de sesizare ale organelor de urmărire penală, respectiv...

7. Rațiuni și avantaje ale politicii de protecție a mediului prin măsuri economico-financiare

UJ Premium | și | 18 august 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic și Dreptul mediului |

Astfel, la nivel european, cea mai actuală strategie în domeniul protecției mediului, ce vizează aplicabilitatea instrumentelor economice, este Pactul verde european. Acesta presupune un set de inițiative politice elaborate de Comisia europeană prin care UE s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050.

8. Supremația dreptului Uniunii Europene și supremația Constituției - scurt comentariu al Deciziei CJUE [Lin] din 24 iulie, pronunțată în cauza C-107/23, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Brașov

UJ Premium | | 10 august 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Odată cu integrarea europeană a României, dreptul comunitar (actualul drept al Uniunii Europene) a fost receptat și în ordinea juridică statuată de Constituția României...

9. O scurtă analiză a infracțiunii de folosirea fără drept a dispozitivelor speciale de marcat

UJ Premium | | 09 august 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic și Dreptul mediului |

Pentru evitarea oricăror posibile discuții cu privire la care dispozitive speciale de marcat se referă norma de incriminare, respectiv (a) doar la cele folosite pentru marcarea arborilor destinaţi tăierii [la care face referire art. 63 alin. (1) C. silv.] ori (b) la toate dispozitivele speciale de marcat [potrivit art. 63 alin. (2) C. silv.], dar și pentru identitate de rațiune, întrucât nu se poate aprecia că doar unele dintre aceste dispozitive ar prezenta o importanță deosebită, apreciem a fi necesară o clarificare.

10. Repere în studiul regimului juridic al arborilor și arbuștilor din afara pădurilor

UJ Premium | | 03 august 2023
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

Arborii și arbuștii oferă o paletă largă de servicii ecosistemice, în special în mediile urbane, unde aportul acestora la bunăstarea locuitorilor este evident, cel mai important și vizibil efect fiind reducerea poluării aerului. S-a apreciat că „în condițiile actuale, este importantă extinderea spațiilor verzi și deschise cu toată infrastructura lor verde și optimizarea utilizării terenului din punct de vedere calitativ și cantitativ”...

11. Valorificarea libertății și egalității în sistemul școlar al Finlandei

UJ Premium | | 02 august 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Am ales să vorbim despre sistemul școlar din „Țara celor 1000 de lacuri”, nu atât pentru performanțele în sine, cât mai ales pentru ceea ce reprezintă libertatea și egalitatea în instruirea și viitorul unei culturi...

12. Aspecte controversate privind plângerea prealabilă ca mod de sesizare a organului de urmărire penală

UJ Premium | | 31 iulie 2023
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Sesizarea poate fi definită ca un mijloc prin care organul de urmărire penală ia cunoştinţă de comiterea unei infracţiuni, şi totodată, dacă este realizată în modurile prevăzute de lege, reprezintă şi un act procesual care are ca efect juridic obligaţia organului de urmărire penală de a dispune cu privire la declanşarea sau nu a procesului penal pentru infracţiunea cu care a fost sesizat...

13. O nouă propunere de directivă UE și o nouă provocare în vederea armonizării normelor de drept în materia insolvenței. Crearea unui regim special de insolvență pentru IMM-uri – element „cheie” pe agenda UE și UNCITRAL

UJ Premium | și | 28 iulie 2023
Publicat în : Insolvență și Revista Universul Juridic |

Facilitarea restructurării IMM-urilor este domeniul vizat de cele mai multe țări care au raportat planuri de reformă, IMM-urile constituind marea majoritate a firmelor și o mare parte a locurilor de muncă în toate țările OCDE, sector, de altfel, crucial pentru stabilitatea macroeconomică și creșterea favorabilă incluziunii. În plus, start-up-urile și firmele tinere joacă un rol cheie în inovare și creșterea productivității.

14. Aspecte controversate referitoare la reglementarea de lege lata a asistenței juridice a persoanelor private de libertate. Propuneri de lege ferenda

UJ Premium | | 27 iulie 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

În ceea ce privește distincția dintre dreptul la apărare și dreptul la asistență juridică, Curtea Constituțională a statuat constant, printr-o bogată jurisprudență, încă anterior intrării în vigoare a noului Codul de procedură penală, în sensul că nu se poate susține că o dispoziție legală este neconstituțională numai pentru că nu prevede că asistenţa juridică este obligatorie în toate cazurile, câtă vreme exercitarea dreptului la asistenţă juridică este garantată...

15. O scurtă analiză a infracțiunii de furt de produse ale fondului forestier național și vegetației forestiere din afara acestuia

UJ Premium | | 25 iulie 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Revenind la pădure, „plămânul verde” al Terrei, și necesitatea protecției acesteia, pentru ca noi și urmașii noștri să putem beneficia de două funcții principale (funcția de protecție și funcția de producție) pe care aceasta le îndeplinește, supunem atenției un subiect actual, cel al furtului de produse ale fondului forestier național și vegetației forestiere din afara acestuia...

16. Aspecte etice și juridice ale dezvoltării și utilizării roboticii și inteligenței artificiale. Protecția drepturilor omului în era globalizării și a digitalizării

UJ Premium | și | 24 iulie 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic și GDPR și AI |

Deși tehnologia informației și a comunicării a „invadat” toate aspectele vieții noastre, inteligența artificială (IA) reprezintă, încă, un subiect sensibil, perceput și asimilat atât de inegal și diferit, uneori abstract, în rândul populației. Dacă privim în jur, vom constata că IA este peste tot și în toate, s-a dezvoltat pe toate palierele, iar evoluțiile din ultimii ani marcați de pandemia COVID-19 au „dezvelit fără niciun fel de perdea” supremația și adevăratul potențial al acesteia, astfel încât, în prezent vorbim de o transpoziție în modele interdisciplinare de analiză. Constatăm, astfel, că IA a căpătat valențe complexe, de la cele social-economice, la cele politice și juridice, materializându-se într-o multitudine de acțiuni, strategii, reglementări, care impun, pe de altă parte, promovarea încrederii și asigurarea unui cadru etic, juridic, de securitate și dialog.

17. Utilizarea Inteligenței Artificiale pentru detectarea stărilor emoționale ale persoanelor. Potențiale riscuri asupra drepturilor fundamentale ale omului

UJ Premium | | 20 iulie 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Rolul din ce în ce mai crescut al Inteligenței Artificiale în viețile fiecăruia dintre noi, în domenii din ce în ce mai diverse, impune cu necesitate adoptarea unei legislații unitare la nivel european, obligatorie pentru toate statele membre, de natură a reglementa implicațiile acestei forme de inteligență.

18. Considerații generale asupra victimei infracțiunii

UJ Premium | | 17 iulie 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Studiul fenomenului infracțional nu poate fi complet dacă nu este avut în vedere faptul că orice act infracțional aduce de la sine și apariția de victime pe lângă infractori astfel încât este necesar ca acest studiu să fie extins și asupra acestui cel de-al doilea „partener al cuplului penal”, respectiv asupra victimei...

19. Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la încuviințare și revocarea mandatului de ocrotire

UJ Premium | și | 14 iulie 2023
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

În condițiile art. 105 C. civ., persoana fizică majoră capabilă poate beneficia de măsuri speciale de ocrotire dacă, din cauza bătrâneții, a bolii sau a altor motive prevăzute de lege, nu poate să își administreze bunurile și nici să își apere interesele în condiții corespunzătoare...

20. Formularea conceptului de „drepturi ale omului” și factorii apariției acestora

UJ Premium | și | 13 iulie 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Relația dintre ambele concepte a fost studiată de numeroși autori și este problematică printre cei care recunosc virtualitatea conceptului de drepturi ale omului. Teoriile naturaliste cred că existența drepturilor omului nu depinde de recunoașterea lor ca drepturi constituționale...