Termeni și condiții de utilizare iLegis

Accesul aplicației ilegis

Website-ul aparţine şi este proprietatea CTCE Piatra Neamt, accesul pe acest website este permis doar pe baza unui abonament (este necesara introducerea unui nume de utilizator și a unei parole de acces). Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE” de mai jos. Conţinutul aplicației iLegis
Conținutul site-ului are caracter pur informativ fără a se substitui publicațiilor oficiale, neputând fi folosit ca baza legală pentru nicio acțiune/demers în fața terților.

Proprietate intelectuală

Acest site este proprietatea CTCE Piatra-Neamt. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea CTCE Piatra Neamt. Utilizatorii se obligă să nu copieze, prelucreze sau să distribuie texte sau porțiuni de texte sau grafică în vederea folosirii acestora în scopuri comerciale. Aceste fapte constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. CTCE Piatra-Neamt îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terţe persoane.
Este strict interzis să folositi sau să contactați acest site în scopul distrugerii sau alterarii lui, a conținutului sau securitătii acestuia sau pentru a discredita sau hărțui proprietarul site-ului și/sau clientii săi, produsele și serviciile oferite pe acest site. Nerespectarea termenilor și condițiilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Absolvirea de răspundere


Conținutul, serviciile si materialele din acest site sunt furnizate pe principiul "așa cum sunt" sau "așa cum sunt disponibile". CTCE Piatra Neamt nu își asumă răspunderea pentru eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea la un moment dat, între conținutul site-ului și informațiile reale. În luarea unei decizii, care s-ar baza pe informațiile cuprinse în acest site, recomandăm consultarea și a altor surse de informare, răspunderea luării deciziei aparținându-vă în totalitate. CTCE Piatra Neamt nu își asumă responsabilitatea pentru pagube apărute ca urmare a utilizării serviciilor site-ului, indiferent de natura acestora.

Actele normative consolidate

Versiunile consolidate ale actelor normative reprezintă reproducerea neoficială a unor acte ce au suferit modificări de-a lungul timpului, însă nu au fost republicate în Monitorul Oficial al României.
Website-ul pune la dispoziţie cu rol consultativ, aceste versiuni neoficiale. La astfel de acte nu se va face nicio referire în nici un document oficial. Autoritatea din România îndreptățită sa publice versiuni oficiale ale actelor normative este Regia Autonomă “Monitorul Oficial”.

Protecţia datelor şi informaţiilor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, CTCE Piatra Neamt are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectarii datelor este: Servicii de comunicaţii electronice. Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont declarați ca acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a CTCE Piatra Neamt.
Potrivit Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Cu toate acestea, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa CTCE Piatra Neamt – Departamentul Juridic, bd. Decebal, Nr. 32, Piatra Neamt, va puteti exercita, in mod gratuit, acest drept. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dispoziții finale

Prin simplul fapt al accesării acestui site sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Daca nu sunteți de acord cu aceste condiții, vă rugăm să întrerupeți utilizarea acestui site. Cu respect, echipa CTCE Piatra Neamț