Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 50 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Oana Zamă (1)
 • Alina Doina Tănase (1)
 • Cezarina Purec-Popescu (Moraru) (1)
 • Georgian Marcel Husti (1)
 • Maria-Mădălina Stan (1)
 • Ana-Maria Vlăsceanu (1)
 • Alexandru Athanasiu (1)
 • Dragoş Stoenac (1)
 • Simona Mureșan (1)
 • Dinu Ostavciuc (1)
 • Constantin Rusnac (1)
 • Lazăr-Ciprian Ureche (1)
 • Mihaela Augustina Dumitrașcu (4)
 • Andrei Buga (3)
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Mihuț Radu (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Monica Gheorghe (1)
 • Irina Alexe (1)
 • Anthony Murphy (1)
 • Astrid Isabela Bogdan (1)
 • Nicoleta Rodica Dominte (1)
 • Simona Catrinel Avarvarei (1)
 • Mădălina-Cristina Marancea (1)
 • Gheorghe Daniel Ștefan (1)
 • Andreea Deli Diaconescu (1)
 • Maria Posteucă (1)
 • Remco (C.H.) van Rhee (1)
 • Irina Maria Lăpădat (1)
 • Raluca Tomescu (1)
 • Daniel Ghiță (1)
 • Daniela Moțiu (1)
 • Oana Lup (1)
 • Cristina Mihaela Salcă Rotaru (1)
 • Ionel Didea (1)
 • Diana Maria Ilie (1)
 • Andreea Livădariu (1)
 • Ambra Szasz (1)
 • Nelu Dorinel Popa (1)
 • Gabriela Liana Gheorghiu (1)
 • Nicolae Voiculescu (1)
 • Maria-Beatrice Berna (1)
 • Ioana Șoldea (1)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Ioan Popa (1)
 • Mihail C. Barbu (1)
 • Răzvan-Gabriel Dalu (1)
 • Nelu Niță (1)
 • Eleonora Popovici (1)
 • George-Bogdan Ioniță (1)
 • Nicoleta-Elena Hegheș (1)
An
 • 2021 (50)
Luna
 • Aprilie (50)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (4)
 • RRDPI (3)
 • Ştiri juridice (11)
 • Varia (6)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (7)
 • Revista Universul Juridic (8)
 • Jurisprudență CEDO (2)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (6)
 • Avocați (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (14)
 • RRDJ (2)
 • RRDP (1)
 • Drept Internaţional (5)
 • GDPR (1)
 • Notari Publici (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (1)
 • Magistrați (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Particularitățile dreptului medical în sistemul juridic actual din România

UJ Premium | | 29 aprilie 2021
Publicat în : Varia |

În cadrul acestui articol se examinează particularitățile dreptului medical în sistemul juridic. Analiza este necesară deoarece procentul îmbolnăvirilor se află într-o creștere și diversificare. De asemenea, acesta joacă un rol determinant în relația dintre medic și pacient, autoarea încercând în această lucrare să răspundă problemelor existente în domeniu.

2. Consumatorii în contractele de leasing – un cadru legal mai favorabil

UJ Premium | | 29 aprilie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

O inițiativă legislativă demarată încă anul 2019, menită să reglementeze o serie de facilități locatarilor/utilizatorilor care au calitatea de consumatori în contractele de leasing, a fost recent materializată prin publicarea Legii nr. 83/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

3.  Relaţia dintre Parchetul European (EPPO) şi parchetul naţional

UJ Premium | | 28 aprilie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Parchetul european (EPPO – European Public Prosecutor’s Office) este o structură menită să combată frauda transfrontalieră din cadrul Uniunii Europene...

4. Combaterea corupției în sectorul privat la nivel internațional. Unele aspecte teoretice și practice privind răspunderea penală a persoanei juridice în România

UJ Premium | | 28 aprilie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Procesul de integrare și cooperare europeană a condus, printre altele, și la o creștere constantă și semnificativă a infracțiunilor transfrontaliere. În prezenta lucrare, ne îndreptăm atenția către o analiză succintă, dar relevantă, a demersurilor efectuate la nivel european în ceea ce privește infracțiunile legate de corupție apărute în sectorul privat la nivel internațional, în ceea ce privește răspunderea penală a persoanei juridice.

5. Ocrotirea muncii în era digitală. Despre necesitatea reevaluării conceptelor de „lucrător” şi „subordonare”

UJ Premium | și | 27 aprilie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Relațiile de muncă, atât din perspectivă socială, tehnologică și juridică, s-au redefinit în contextul digitalizării. În prezentul studiu, autorul conturează formele de muncă specifice economiei colaborative prin comparație cu cele specifice economiei convenționale, subliniind câteva dintre avantajele și dezavantajele fiecăreia dintre ele.

6. Tendințe recente în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva României. Articolul 4 din protocolul 7 adițional la Convenție

UJ Premium | | 27 aprilie 2021
Publicat în : Jurisprudență CEDO |

Studiul prezent are în prim-plan Articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție, care statuează principiul ne bis in idem, reprezentând un pilon elementar al protecției drepturilor fundamentale la nivel european. Articolul își dorește să aducă în lumină impactul pe care îl au redeschiderea procedurilor penale, existența unei hotărâri definitive, precum și noțiunile de achitare sau condamnare a unei persoane asupra constatării incidenței sau neincidenței principiului în cauze determinate, toate aceste probleme reprezentând niște probleme ridicate în fața Curții, toate acestea din perspectiva jurisprudenței românești, chestiuni ridicate în numeroase probleme de aplicare și interpretare.

7. Procedura de înstrăinare a autovehiculelor. Ce măsuri trebuie să luam în calitate de vânzători în cazul vânzării autovehiculelor?

UJ Premium | | 26 aprilie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Una dintre cele mai des întâlnite situaţii de care ne lovim este vânzarea sau achiziţionarea unui autovehicul. Problema de drept întâlnită este aceeaşi, fie că este vorba despre un autoturism, o motocicletă sau orice alt autovehicul care este supus procedurilor de înmatriculare...

8. Suspendarea de drept a judecăţii. Decesul uneia dintre părţi după închiderea dezbaterilor. Repunerea pe rol a cauzei

UJ Premium | | 26 aprilie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Prin sentinţa civilă nr. 2831 din 08 iunie 2016, pronunţată de Judecătoria Târgu-Mureș în dosarul nr. 8536/320/2015, s-a admis în parte cererea formulată de reclamantul R.V. în contradictoriu cu pârâtul L.I. și, în consecinţă, s-au dispus următoarele...

9. Jurisprudența ca izvor de drept al Uniunii Europene

UJ Premium | | 23 aprilie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

Pornind de la definiția activității normative – crearea de norme și studiind activitatea Curții, nu putem ignora bogata sa activitate jurisprudențială care are un puternic caracter normativ...

10. Scurte consideraţiuni privind competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea divorţului cu elemente de extraneitate

UJ Premium | | 23 aprilie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Baza acestui articol este Regulamentul Consiliului nr. 2201/2003, care a fost aplicat într-o manieră deficitară de către judecătorul român. Astfel, acest studiu are ca scop analizarea competenței instanțelor judecătorești în soluționarea cazurilor cu elemente de extraneitate, în special în cele de divorț.

11. Particularităţile dovedirii existenţei semnelor legitimei apărări împotriva atacului săvârşit de o persoană iresponsabilă, în legislația Republicii Moldova

UJ Premium | și | 23 aprilie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Practica judiciară ne demonstrează că unele infracțiuni sunt săvârșite de persoane iresponsabile, precum și de persoane care simulează o boală psihică pentru a nu fi trase la răspundere penală. Despre existența unui făptuitor iresponsabil pot sta mărturie infracțiunile săvârșite în serie (de exemplu, omor, viol etc.) sau fără motiv.

12. Trilogia concedierii salariaților. Partea a III-a – Reintegrarea salariaților concediați nelegal

UJ Premium | | 22 aprilie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

În primele două părți ale trilogiei (I, II) am analizat procedura de concediere a salariaților și instrumentele pe care salariatul le are la îndemână pentru a contesta în justiție decizia de concediere. În acest articol vom analiza situația salariatului și a angajatorului, în cazul în care instanțele de judecată anulează decizia de concediere.

13. Soiuri de plante. Procedură de declarare a nulității. Soi de mere Cripps Pink. Noutate. Perioadă de grație derogatorie. Noțiunea de exploatare a soiului. Evaluare comercială. Elemente de probă prezentate tardiv în fața camerei de recurs. Elemente de probă prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului

UJ Premium | | 22 aprilie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală |

Articolul prezent pornește de la dispozițiile art. 6, care prevăd faptul că soiul este necesar să fie distinct, omogen, stabil și nou pentru a putea fi protejat. Pe cale de consecință, cererea adresată Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru deschiderea procedurii privind nulitatea sau cea adresată pentru deschiderea procedurii privind rezilierea este necesar să fie însoțită de elemente de probă și de fapte care ridică serioase semne de întrebare cu privire la validitatea titlului. În acest sens, reclamanta care solicită declararea nulității unei protecții comunitare a soiurilor de plante trebuie să prezinte elemente de probă și factuale substanțiale care să poată constitui temeiul unor îndoieli serioase cu privire la legalitatea protecției soiurilor de plante în urma examinării cererii din punctul de vedere al conținutului (art. 54) și examinarea tehnică (art. 55) din Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante.

14. Munca prestată prin utilizarea platformei digitale. Consecinţe asupra principiului egalităţii de tratament

UJ Premium | | 21 aprilie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

În articolul prezent putem regăsi o cercetare juridică pe tema muncii prestate prin utilizarea platformei digitale, vizând atât sistematizarea și calificarea diferitelor forme de lucru pe platformă, cât și analiza modului în care normele tradiționale de muncă...

15. Înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară

UJ Premium | | 21 aprilie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil |

Registrul Național de Publicitate Mobiliară (în continuare „Registrul”), potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 297/2018 (în continuare „Legea”), este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită, de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.

16. Legate afectate de modalităţi

UJ Premium | | 21 aprilie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Potrivit modalităților care afectează legatul, acestea se împart în: legate pure şi simple, legate cu termen, legate sub condiţie şi legate cu sarcină, așa cum reiese din cuprinsul art. 1.054 alin. (2) C. civ. Vom analiza, pe rând, fiecare dintre aceste categorii de legate.

17. Studiu de caz – Retragerea Marii Britanii din UE/Brexit

UJ Premium | | 20 aprilie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

La 23 iunie 2016, cetățenii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (UK) au decis prin referendum retragerea UK din Uniunea Europeană.

18. Măsuri corective dispuse de autoritatea de supraveghere din România pentru conformarea activităţii asociaţiilor de proprietari cu dispoziţiile GDPR

UJ Premium | | 20 aprilie 2021
Publicat în : GDPR |

Articolul tratează problematica măsurilor corective ce se pot dispune de autoritatea de supraveghere din România pentru conformarea activității asociațiilor de proprietari cu prevederile GDPR. Astfel, sunt analizate cauzele aplicării măsurilor corective, precum și consecințele acestora asupra operatorilor sancționați.

19. Evoluția dualismului nedemnitate-dezmoștenire în vechiul drept românesc, de la îndreptarea legii la Codul Calimach

UJ Premium | | 20 aprilie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Atât instituția nedemnității succesorale, cât și cea a dezmoștenirii își au rădăcinile în legiuirile bizantine. Astfel, autorul efectuează o analiză a evoluției dualismului nedemnitate-exheredare, în ciuda faptului că acestea diferă în funcție de gradul de dezvoltare a legii scrise. Lucrarea are o structură bipartită, fiind analiate două coduri de legi, în particular Pravila cea mare a lui Matei Basarab și Codul Calimach.

20. Dabus între re dabus între real și ireal în lumea brevetelor de invenție

UJ Premium | și | 19 aprilie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

În cadrul acestui studiu se studiază creativitatea inteligenței artificiale. Accentul cade pe DABUS, care reprezintă un program de inventică de tipul inteligenței artificiale. Totodată, se abordează chestiuni legate de modernizarea cadrului legislativ.