Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 47 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Andreea Deli Diaconescu (1)
 • Raluca Tomescu (1)
 • Nelu Dorinel Popa (1)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Răzvan-Gabriel Dalu (1)
 • Nicoleta-Elena Hegheș (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Augustin Fuerea (1)
 • Flaviu Ciopec (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Ioana Păcurariu (1)
 • Andra-Roxana Trandafir (1)
 • Marcela Comșa (1)
 • Mălina Tebieș (1)
An
 • 2022 (47)
Luna
 • August (47)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (5)
 • Varia (8)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (7)
 • Revista Universul Juridic (13)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (2)
 • RRDJ (1)
 • Drept Internaţional (4)
 • GDPR (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (2)
 • RRES (1)
 • Dreptul Familiei (2)
 • Executare silită (1)
 • UNPIR (5)
 • Jurisprudență (1)
 • Insolvență (5)
 • ÎCCJ (2)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Examen selectiv din practica judiciară a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

UJ Premium | | 31 august 2022
Publicat în : ÎCCJ și Jurisprudență |

În cuprinsul prezentului studiu, autoarea realizează o selecție a unor decizii pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal. Fiecare dintre soluțiile pronunțate de către instanța supremă din țara noastră și care fac obiectul prezentei analize cuprind câteva comentarii din partea autorului, prin raportare la dispozițiile legale care reglementează problemele de drept deduse judecății.

2. Scurte considerații despre rolul Curții Constituționale și al Înaltei Curți de Casație și Justiție în uniformizarea dreptului sau despre toleranță și moderație în sprijinul securității societale

UJ Premium | | 30 august 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul delimitează rolul pe care atât Curtea Constituțională, cât și Înalta Curte de Casație și Justiție îl au în uniformizarea dreptului, arătând care sunt efectele aderării UE la Convenția europeană pentru drepturile omului. În demersul său, autorul subliniază rolul și importanța realizării controlului de constituționalitate, precum și modalitatea de funcționare a mecanismelor de cooperare care vizează optimizarea ordinii juridice.

3. Acţiune în contrafacere. Conflict între marcă şi nume comercial. Risc de confuzie

UJ Premium | | 30 august 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Prezentul studiu aduce în prim-plan Decizia nr. 1628 din 4 mai 2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, privind semnul „Steaua” şi „Steaua Bucureşti”. În considerarea aspectelor care au făcut obiectul dosarului în care a fost pronunțată Decizia amintită, autorul analizează câteva aspecte cu privire la întinderea protecţiei mărcii, precum și cu privire la specificul acțiunii în contrafacere.

4. Deschiderea procedurii falimentului - studiu de caz

UJ Premium | | 30 august 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Procedura falimentului ocupă un loc de o importanță deosebită în mediul afacerilor. Tocmai de aceea, cunoașterea și aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare pot contribui la un echilibru necesar. În acest articol sunt prezentate scurte aspecte teoretice, urmate de un studiu de caz privind deschiderea procedurii falimentului.

5. Digitalizarea în executarea silită – quo vadis?

UJ Premium | | 29 august 2022
Publicat în : Executare silită |

Toate sistemele legislative din lumea au fost provocate să găsească soluții eficiente pentru derularea activităților specifice în contextul pandemic generat de virusul SARS-CoV-2. În cuprinsul prezentului studiu autorul analizează în ce măsură poate interveni digitalizarea executării silite în Moldova, arătând care sunt beneficiile dar și provocările pe care acest demers le-ar aduce.

6. Investigarea criminalistică a infracţiunilor financiar-bancare

UJ Premium | | 26 august 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Este cunoscut faptul că investigarea oricărui tip de infracțiune presupune anumite specificități. Referitor la infracțiunile financiar-bancare, dincolo de stabilirea exactă a faptelor și a împrejurărilor cauzei, este necesară o documentare specializată în ceea privesc domeniile economic, financiar, dar și bancar. Astfel, pentru combaterea spălării banilor este nevoie de o perfecționare a colaborării structurilor administrative, atât naționale, cât și internaționale.

7. Reforma reformei infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei – exemplul nedenunţării

UJ Premium | | 25 august 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

În cadrul acestui articol se analizează reforma privind infracțiunile contra înfăturirii justiției. Astfel, se prezintă modificările aduse infracțiunii de nedenunțare, întrucât aceasta a devenit infracțiunea tip pentru infracțiunile contra justiției. De asemenea, autoarea prezintă și modificările aduse odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2021.

8. Conflictele asimetrice. Terorismul internațional și lupta globală împotriva acestuia

UJ Premium | | 25 august 2022
Publicat în : Drept Internaţional |

Pornind de la accepțiunea războiului asimetric, autorul surprinde în prezentul studiu câteva manifestări care nu se pot încadra în accepțiunea generală a acestuia, îndreptându-și atenția cu precăderea asupra unuia, respectiv asupra terorismului internațional, care, la rândul său, comportă mai multe tipologii: terorismul chimic, biologic, radiologic, nuclear, cibernetic. Fiecare dintre aceste forme de terorism sunt supuse unei scurte analize de către autorul prezentului studiu, fiind conturate, de asemenea, și câteva idei despre lupta globală purtată pentru înlăturarea lor.

9. Calitatea vieţii la persoanele de vârsta a treia din penitenciar

UJ Premium | | 25 august 2022
Publicat în : Varia |

În ultima perioadă s-a conturat o nouă direcție de abordare a persoanelor care ispășesc pedepsele penale în cadrul unor penitenciare din țara noastră, sub aspectul calității vieții acestora în cadrul instituțiilor respective. În cuprinsul prezentului studiu autorul se oprește asupra conceptului de „calitate a vieții” și a modului cum este acesta înțeles în rândul persoanelor care se află în detenție.

10. Reducțiunea liberalităților excesive (Partea I)

UJ Premium | | 24 august 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Reglementarea reducțiunii liberalităților excesive se regăsește în cuprinsul art. 1092‑1098 C. civ. Reducțiunea liberalităților excesive este sancțiunea civilă care se aplică după deschiderea moștenirii și care privește donațiile și legatele făcute de defunct...

11. Scurte considerații despre (ne)constituționalitatea Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 5/2021

UJ Premium | | 23 august 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept penal |

Prin Decizia nr. 5/2021, Instanța Supremă s-a pronunțat asupra unui recurs în interesul legii vizând posibilitatea instanței care soluționează o plângere contravențională de a analiza proporționalitatea sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice.

12. Procedură prealabilă. Drepturi salariale ale funcţionarilor publici

UJ Premium | | 23 august 2022
Publicat în : ÎCCJ și Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul prezintă interpretarea dată de instanţa supremă, în procedura recursului în interesul legii referitoare la necesitatea formulării unei contestaţii prealabile anterior sesizării instanţei de către întregul personal plătit din fonduri publice, arătând care sunt aspectele de noutate aduse de dispozițiile Legii nr. 153/2017, prin comparație cu cele cuprinse în Legea nr. 284/2010.

13. Contestațiile în acordul de restructurare - parte a procesului de implementare a Directivei (UE) 2019/1023

UJ Premium | | 23 august 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Cunoașterea modificărilor și completărilor legislative stau la baza unei proceduri îndeplinite complet și corect, care să atingă scopul propus. Astfel, pentru debitorii aflați în dificultate, precum și pentru creditorii acestora, deținerea atât a informațiilor privind etapele acordului de restructurare, cât și a căilor de atac puse la dispoziție de reglementările în vigoare în cadrul acestei proceduri, pot face diferența între insolvabilitate și viabilitatea unei activități. Prezentul articol lămurește aceste aspecte.

14. Denaturarea probelor. Consecinţe în plan penal şi procesul penal

UJ Premium | | 22 august 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Prezentul studiu conturează importanța probelor în procesul penal și rolul acestora în aflarea adevărului. Acestea stau la baza tuturor procedurilor judiciare în materie penală, fie că vorbim despre etapa urmăririi penale sau judecata propriu-zisă a cauzei. În acest cadru, autorul analizează în cuprinsul prezentului studiu consecințele juridice ale sustragerii, distrugerii, reţinerii, ascunderii ori alterării mijloacelor materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară.

15. Ești angajat și ai avut un accident de muncă? Află ce drepturi ai!

UJ Premium | | 22 august 2022
Publicat în : Dreptul muncii |

Înainte să pășim pe tărâmul drepturilor recunoscute angajaților, ar trebui să aflăm dacă orice eveniment constituie accident de muncă sau trebuie întrunite anumite condiții pentru a califica un accident ca fiind unul de muncă.

16. Modalități inedite de adaptare a nevoilor justiției la contextul pandemic

UJ Premium | | 19 august 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Analiza naturii și a efectelor juridice ale pandemiei generate de coronavirusul SARS-CoV-2 este o preocupare recentă și continuă a specialiștilor dreptului, în vederea anticipării unor potențiale situații de criză contractuală și/sau litigioase...

17. Câteva cuvinte despre protecţia faunei în dreptul intern şi internaţional

UJ Premium | și | 19 august 2022
Publicat în : Varia și Drept Internaţional și Dreptul mediului |

Este cunoscut faptul că activitățile umane afectează biodiversitatea, motiv pentru care sunt necesare măsuri pentru conservarea naturii. Protecția faunei se poate realiza atât prin protejarea speciile, precum și prin protejarea mediului în care acestea trăiesc. Astfel, în cadrul acestei lucrări, autorii își propun să prezinte modul în care este protejată fauna atât în dreptul intern, cât și în cel internațional.

18. Analiza guvernării digitale în Europa și România

UJ Premium | | 18 august 2022
Publicat în : Varia |

Acest articol constă într-o analiză a guvernanței digitale în Europa și România, evidențiind modul în care digitalizarea a evoluat în țara noastră în ultimii ani. Astfel, se vorbește despre o creștere a programelor și inițiativelor de finanțare care vizează modernizarea administrațiilor publice printr-o abordare coordonată.

19. Orientarea biologică în criminologie

UJ Premium | | 17 august 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept penal |

Teoriile care au legat explicarea criminalității de biologie susțin că infracțiunea este cauzată de anumite defecte în componența biologică a unui individ...

20. Fonduri europene de 200.000 lei pentru femeile care au afaceri – „Femeia Antreprenor”

UJ Premium | | 17 august 2022
Publicat în : Varia |

Uniunea Europeană este un organism care are un rol semnificativ pe plan mondial, menit să promoveze anumite valori precum demnitatea umană, democrația, libertatea, statul de drept, egalitatea între oameni, precum și drepturile persoanelor.