Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 144 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alina Doina Tănase (2)
 • Lazăr-Ciprian Ureche (5)
 • Ciprian Raul Romiţan (3)
 • Ioana Nicolae (13)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Roxana Matefi (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Ioan Ilieș Neamț (3)
 • Robert-Adrian Deliu (3)
 • Lucian Lungu (2)
 • Cătălina Dicu (1)
 • Vlad Ionuț Domocoș (1)
 • Mircea Dumitru (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Sevastian Cercel (2)
 • Nadia-Cerasela Aniței (4)
 • Mălina-Alexandra Șerban (1)
 • Codruţa Hageanu (3)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (2)
 • Mircea Dan Bob (1)
 • Marius Floare (4)
 • Călina Jugastru (1)
 • Mihaela-Adriana Oprescu (1)
 • Oana Ghiță (4)
 • Florian Emese (2)
 • Marieta Avram (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Raluca Ștefania Lazăr (1)
 • Liviu-Bogdan Ciucă (1)
 • Adina-Renate Motica (5)
 • Anca Doriana Muntean (3)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Ştefan Herchi (1)
 • Valentina Elena Preda (2)
 • Paula-Alina Lupu (3)
 • Bogdan Moloman (9)
 • Lucia Irinescu (1)
An
 • 2015 (13)
 • 2016 (17)
 • 2017 (13)
 • 2018 (12)
 • 2019 (34)
 • 2020 (16)
 • 2021 (21)
 • 2022 (18)
Luna
 • Ianuarie (13)
 • Februarie (7)
 • Martie (12)
 • Aprilie (13)
 • Mai (12)
 • Iunie (8)
 • Iulie (16)
 • August (12)
 • Septembrie (13)
 • Octombrie (15)
 • Noiembrie (8)
 • Decembrie (15)
Categorii
 • Ştiri juridice (10)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (3)
 • Revista Universul Juridic (7)
 • Jurisprudență CEDO (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (34)
 • RRDJ (2)
 • RRDP (15)
 • Drept Internaţional (9)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (2)
 • Dreptul Familiei (144)
 • Mediatori (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Ruperea logodnei – între teorie şi practică

UJ Premium | și | 02 decembrie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

Privită numai ca un fenomen social, logodna reprezintă un act intim și personal al celor implicați, care arată intenția logodnicilor de a încheia în viitor o căsătorie și de a-și schimba, astfel, statutul social. Juridic însă, aceasta a căpătat noi valențe la momentul intrării în vigoare a Noului Cod Civil, când legiuitor a reglementat o serie de efecte juridice pe care un astfel de angajament îl presupune atât între actorii săi principali – logodnicii - cât și față de terți. Studiul de față se oprește asupra efectelor pe care le produce, în special, ruperea logodnei, fiind aduse în prim-plan și unele soluții de practică judiciară pronunțate în această materie.

2. Răspunderea civilă în cazul ruperii logodnei

UJ Premium | și | 14 noiembrie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

În cadrul acestei lucrări se examinează consecințele juridice pe care le atrage ruperea logodnei. Astfel, odată cu ruperea logodnei poate fi atrasă răspunderea civilă delictuală. Aceasta este însă o răspundere instituită special pentru situațiile în care se exercită abuziv dreptul de a denunța unilateral logodna.

3. Reprezentarea între soţi – repere istorice

UJ Premium | | 08 noiembrie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDP |

Reprezenatrea între soți în țara noastră a fost guvernată de dispozițiile Codului Familiei vreme de mai bine de o jumătate de secol, sub forma mandatului tacit reciproc. Studiul de față prezintă procesul de transformare care a vizat această instituție de drept de-a lungul timpului, proces influențat de atât de factori geografici, cât și socio-economici. Fie că a fost vorba despre incapacitatea femeii căsătorite, fie despre o capacitate juridică extrem de redusă a acesteia, din antichitatea romană și până în prezent reprezentarea între soți a cunoscut numeroase forme și limite, pe care autorul le prezintă în mod cronologic în prezentul studiu

4. Desfacerea căsătoriei prin acordul soților. Divorțul pe cale judiciară (III)

UJ Premium | | 15 septembrie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

Instituția de drept analizată de autor este reglementată în curprinsul Cărții a II‑a, Titlul II, Capitolul VII, Secțiunea 1, Subsecțiunea a 2‑a , art. 374 din Codul Civil, aceasta reprezentând cel de-al 3-lea tip de divorț reglementat de legislația țării noastre, în prezent. Studiul de față conturează, în principal, condițiile de admisibilitatea a unei cereri de divorț pe cale judiciară, precum și câteva aspecte de nuanță referitoare la soluțiile pronunțate de către instanțele de judecată sesizate cu astfel de cereri, raportat la situația de fapt concretă care definește relația dintre soți.

5. Despre scindarea autorităţii părinteşti şi „motivele temeinice” care justifică măsura. O scurtă analiză

UJ Premium | | 13 septembrie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

Articolul prezintă evoluţia ocrotirii minorului de la „puterea părintească” la „autoritatea părintească”, cu accent pe opinia legiuitorului referitoare la coparentalitate. Totodată, se pune accentul și pe reglementările de interes din materie, mai precis art. 398 din Codul civil și art. 36 alin. (7) din Legea nr. 272/2004.

6. Standardul european de avut în vedere în cauzele privind stabilirea drepturilor parentale ale persoanelor cu afecțiuni psihice

UJ Premium | | 10 august 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic și Jurisprudență CEDO |

Un demers complex, deosebit de anevoios, se dovedește a fi procesul de evaluare a capacităților parentale, în condițiile în care este vorba despre părinți cu afecțiuni psihice, respectiv dizabilități psiho-sociale...

7. Cultura juridică și influența ei asupra legislației privind minorii din țările islamice

UJ Premium | | 01 august 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Dreptul Familiei |

În cadrul acestei lucrări, se analizează sistemul juridic în condițiile globalizării și migrației. Accentul cade pe aspecte legate de dreptul familiei, în speță, pe respectarea principiului interesului superior al copilului. De asemenea, autorul prezintă legislația privind minorii din țările islamice, precum și evoluția acesteia.

8. Aspecte jurisprudenţiale privind eliberarea paşaportului minorului şi deplasarea acestuia în străinătate

UJ Premium | | 25 iulie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

Printre drepturile pe care un părinte le are se numără și cel privind eliberarea pașaportului, precum și cel al părăsirii țării de către minor alături de un părinte. În ipoteza în care părintele nu își dă acordul sub acest aspect, se poate apela la instanța de judecată pentru suplinirea consimțământului. Însă, în cadrul acestor cauze există o serie de divergențe jurisprudențiale, pe care autoarea le analizează în cadrul acestei lucrări.

9. Percepţii privind familia în dreptul român

UJ Premium | | 12 iulie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic |

Familia reprezintă o formă superioară de comunitate, care se bazează pe relații sociale și biologice, având scopul suprem de a pregăti viitoarea generație sănătoasă și bine educată pentru a participa la dezvoltarea societății. Ea este cea mai veche dintre instituțiile create de om de-a lungul existentei sale social-istorice.

10. Agresivitatea socială și metodele de combatere a acesteia

UJ Premium | și | 03 iunie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și Minori şi familie |

Majoritatea infracțiunilor săvârșite de minori și tineri se efectuează în grup. Aceștia, în marea lor majoritate, provin din familii dezorganizate, fiind nesupravegheați și neîndrumați suficient de către părinți, având carențe socio-afective și morale...

11. Incriminarea faptelor de violență în familie în legislațiile diferitor state

UJ Premium | și | 10 mai 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic |

În contextul politicilor internaționale de prevenire și combatere a violenței în familie, statele lumii întreprind mai multe acțiuni în vederea implementării unor mecanisme eficiente de luptă, orientate spre eradicarea acestui fenomen antiuman, cu caracter juridico-penal.

12. Ocrotirea interesului superior al copilului prin stabilirea competenței în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție

UJ Premium | | 14 aprilie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Pentru determinarea instanței competente să soluționeze cererea având ca obiect stabilirea programului de vizitare a minorului, nu interesează adresa la care minorul locuia în fapt la data înregistrării cererii de chemare în judecată...

13. Reintegrare minori în familie, subsecvent plasamentului. Necesitate sprijin din partea autorităţilor competente

UJ Premium | | 14 aprilie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDJ |

În cadrul acestei lucrări se prezintă o speță privind reintegrarea în familie a minorilor față de care s-au dispus măsuri de protecție specială. Prin intermediul respectivei spețe se prezintă de către autoare modalitățile de implicare a autorităților pentru reintegrarea în familie a copiilor. Totodată, autoarea face referire și la necesitatea existenței unui sprijin din partea autorităților competente.

14. Dreptul copilului la odihnă și vacanță

UJ Premium | | 05 aprilie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

Articolul prezintă o examinare detaliată a dreptului copilului la odihnă și vacanță, printr-o abordare interdisciplinară. Astfel, autorul îmbină cu succes firul juridic și psihologic al problemei, argumentat științific.

15. Modalități în care instanța de tutelă valorifică principiul interesului superior al copilului

UJ Premium | | 04 aprilie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic |

Conflictele care au loc între membrii unei familii sunt extrem de intense și pline de încărcătură emoțională, manifestându-se uneori pe parcursul a mai multor ani sau chiar zeci de ani de zile. Acestea au ca și consecință periclitarea și adesea distrugerea armoniei familiale, și nu doar în situații izolate, din nefericire, conduc la dezvoltarea unor afecțiuni de natură psihică pentru părțile implicate în conflict.

16. Partaj bunuri comune. Lichidare regim matrimonial. Prezumţia relativă de comunitate. Contribuţii diferite la dobândirea bunurilor

UJ Premium | | 17 martie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Hotărârea asupra căreia am ales să ne aplecăm atenţia prezintă importanţă atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. În acele ce urmează, prezentăm succint aspecte privind modul de stabilirea a cotelor de contribuţie asupra masei de bunuri supuse împărţelii.

17. Răpire internaţională de copii. Noţiunea de reşedinţă a copilului. Măsuri pentru protecţia copilului după înapoierea sa

UJ Premium | | 08 martie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDJ |

Prezentul articol analizează conceptul de răpire internațională de copii, cu accent pe noțiunea de reședință a acestora. Astfel, autoarea prezintă o serie de măsuri care se pot institui drept protecție a copilului după înapoierea sa.

18. Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor. Divorţul pe cale notarială (II)

UJ Premium | | 06 ianuarie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

Noua optică a legiuitorului român de la momentul adoptării Noului Cod civil a determinat preluarea în sistemul nostru de drept a divorțului pe cale notarială, care se fundamentează pe acordul expres al soților pentru a urma procedura reglementată la art. 375-376 Cod civil. Studiul de față descrie întreaga procedură a acestui tip de divorț, respectiv acele aspecte care țin de competența de soluționare a unei astfel de cereri de divorț, precum și data de la care se consideră a fi desfăcută căsătoria.

19. Reglementarea drepturilor de moștenire ale soțului supraviețuitor în vechiul drept francez cutumiar

UJ Premium | | 30 decembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Începând cu Evul mediu și până în secolul al XVI‑lea, în lipsa rudelor de sânge, succesiunea era culeasă de senior și nu de soțul supraviețuitor. Vocația succesorală a seniorului se explică prin regulile care guvernează construcția societății respective și care reglementează situația pământului, aspecte la care am făcut deja referire...

20. Despre fidelitate, ca îndatorire conjugală

UJ Premium | | 29 decembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Printre îndatoririle conjugale se numără și obligația de fidelitate. Astfel, în cadrul acestei lucrări se examinează chestiuni precum adulterul, infidelitatea morală și trădarea virtuală. De asemenea, autoarea prezintă și sancțiunile în cazul nesocotirii îndatoririi de fidelitate.