Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 134 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alina Doina Tănase (2)
 • Lazăr-Ciprian Ureche (5)
 • Ciprian Raul Romiţan (2)
 • Ioana Nicolae (13)
 • Roxana Matefi (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Ioan Ilieș Neamț (3)
 • Robert-Adrian Deliu (3)
 • Lucian Lungu (1)
 • Cătălina Dicu (1)
 • Vlad Ionuț Domocoș (1)
 • Mircea Dumitru (1)
 • Sevastian Cercel (2)
 • Nadia-Cerasela Aniței (4)
 • Mălina-Alexandra Șerban (1)
 • Codruţa Hageanu (3)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Mircea Dan Bob (1)
 • Marius Floare (3)
 • Călina Jugastru (1)
 • Mihaela-Adriana Oprescu (1)
 • Oana Ghiță (4)
 • Florian Emese (2)
 • Marieta Avram (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Raluca Ștefania Lazăr (1)
 • Liviu-Bogdan Ciucă (1)
 • Adina-Renate Motica (4)
 • Anca Doriana Muntean (3)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Ştefan Herchi (1)
 • Valentina Elena Preda (2)
 • Paula-Alina Lupu (2)
 • Bogdan Moloman (8)
 • Lucia Irinescu (1)
An
 • 2015 (13)
 • 2016 (17)
 • 2017 (13)
 • 2018 (12)
 • 2019 (34)
 • 2020 (16)
 • 2021 (21)
 • 2022 (8)
Luna
 • Ianuarie (13)
 • Februarie (7)
 • Martie (12)
 • Aprilie (13)
 • Mai (12)
 • Iunie (7)
 • Iulie (14)
 • August (10)
 • Septembrie (11)
 • Octombrie (15)
 • Noiembrie (6)
 • Decembrie (14)
Categorii
 • Ştiri juridice (10)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (3)
 • Revista Universul Juridic (5)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (34)
 • RRDJ (2)
 • RRDP (14)
 • Drept Internaţional (8)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (2)
 • Dreptul Familiei (134)
 • Mediatori (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Incriminarea faptelor de violență în familie în legislațiile diferitor state

UJ Premium | și | 10 mai 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic |

În contextul politicilor internaționale de prevenire și combatere a violenței în familie, statele lumii întreprind mai multe acțiuni în vederea implementării unor mecanisme eficiente de luptă, orientate spre eradicarea acestui fenomen antiuman, cu caracter juridico-penal.

2. Ocrotirea interesului superior al copilului prin stabilirea competenței în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție

UJ Premium | | 14 aprilie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Pentru determinarea instanței competente să soluționeze cererea având ca obiect stabilirea programului de vizitare a minorului, nu interesează adresa la care minorul locuia în fapt la data înregistrării cererii de chemare în judecată...

3. Reintegrare minori în familie, subsecvent plasamentului. Necesitate sprijin din partea autorităţilor competente

UJ Premium | | 14 aprilie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDJ |

În cadrul acestei lucrări se prezintă o speță privind reintegrarea în familie a minorilor față de care s-au dispus măsuri de protecție specială. Prin intermediul respectivei spețe se prezintă de către autoare modalitățile de implicare a autorităților pentru reintegrarea în familie a copiilor. Totodată, autoarea face referire și la necesitatea existenței unui sprijin din partea autorităților competente.

4. Dreptul copilului la odihnă și vacanță

UJ Premium | | 05 aprilie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

Articolul prezintă o examinare detaliată a dreptului copilului la odihnă și vacanță, printr-o abordare interdisciplinară. Astfel, autorul îmbină cu succes firul juridic și psihologic al problemei, argumentat științific.

5. Modalități în care instanța de tutelă valorifică principiul interesului superior al copilului

UJ Premium | | 04 aprilie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic |

Conflictele care au loc între membrii unei familii sunt extrem de intense și pline de încărcătură emoțională, manifestându-se uneori pe parcursul a mai multor ani sau chiar zeci de ani de zile. Acestea au ca și consecință periclitarea și adesea distrugerea armoniei familiale, și nu doar în situații izolate, din nefericire, conduc la dezvoltarea unor afecțiuni de natură psihică pentru părțile implicate în conflict.

6. Partaj bunuri comune. Lichidare regim matrimonial. Prezumţia relativă de comunitate. Contribuţii diferite la dobândirea bunurilor

UJ Premium | | 17 martie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Hotărârea asupra căreia am ales să ne aplecăm atenţia prezintă importanţă atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. În acele ce urmează, prezentăm succint aspecte privind modul de stabilirea a cotelor de contribuţie asupra masei de bunuri supuse împărţelii.

7. Răpire internaţională de copii. Noţiunea de reşedinţă a copilului. Măsuri pentru protecţia copilului după înapoierea sa

UJ Premium | | 08 martie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDJ |

Prezentul articol analizează conceptul de răpire internațională de copii, cu accent pe noțiunea de reședință a acestora. Astfel, autoarea prezintă o serie de măsuri care se pot institui drept protecție a copilului după înapoierea sa.

8. Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor. Divorţul pe cale notarială (II)

UJ Premium | | 06 ianuarie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

Noua optică a legiuitorului român de la momentul adoptării Noului Cod civil a determinat preluarea în sistemul nostru de drept a divorțului pe cale notarială, care se fundamentează pe acordul expres al soților pentru a urma procedura reglementată la art. 375-376 Cod civil. Studiul de față descrie întreaga procedură a acestui tip de divorț, respectiv acele aspecte care țin de competența de soluționare a unei astfel de cereri de divorț, precum și data de la care se consideră a fi desfăcută căsătoria.

9. Reglementarea drepturilor de moștenire ale soțului supraviețuitor în vechiul drept francez cutumiar

UJ Premium | | 30 decembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Începând cu Evul mediu și până în secolul al XVI‑lea, în lipsa rudelor de sânge, succesiunea era culeasă de senior și nu de soțul supraviețuitor. Vocația succesorală a seniorului se explică prin regulile care guvernează construcția societății respective și care reglementează situația pământului, aspecte la care am făcut deja referire...

10. Despre fidelitate, ca îndatorire conjugală

UJ Premium | | 29 decembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Printre îndatoririle conjugale se numără și obligația de fidelitate. Astfel, în cadrul acestei lucrări se examinează chestiuni precum adulterul, infidelitatea morală și trădarea virtuală. De asemenea, autoarea prezintă și sancțiunile în cazul nesocotirii îndatoririi de fidelitate.

11. Pot fi virusate şi puse în carantină relaţiile de familie? Despre obligaţii şi drepturi familiale în vremuri pandemice

UJ Premium | | 22 decembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Pandemia de coronavirus a avut influențe și asupra vieții de familie, nu doar asupra sănătății. Astfel, în cadrul acestei lucrări autorul analizează impactul pandemieri asupra relațiilor de familie. De asemenea, se prezintă impactul asupra menținerii relațiilor personale dintre părinți și copii. Totodată, se prezintă influența pandemiei asupra îndeplinirii obligaţiei de întreţinere a copilului minor, asupra realizării anchetei psihosociale necesare în procesele civile ce privesc minorii, asupra suspendării termenului de reflecţie acordat în cazul divorţului pe cale notarială şi, de ce nu, asupra termenului de doi ani stabilit de legiuitor drept motiv de divorţ.

12. Cauzele violenţei în familie

UJ Premium | și | 02 decembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Deşi psihoterapeuţii, clinicienii şi alţi experţi în materie cunoşteau de mulţi ani faptul că bărbaţii folosesc frecvent forţa fizică, coerciţia şi violenţa, pentru a rezolva disputele familiale, primul care a prezentat în Statele Unite date empirice despre violenţa în familie a fost Levinger...

13. Conceptul criminologic de violență în familie

UJ Premium | | 15 noiembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic |

Caracterul de problemă socială a violenței în familie este determinat de faptul că, în accepțiune sociologică, acest fenomen este considerat „o condiție nocivă pentru societate care provoacă îngrijorarea populației și captează atenția publică, generând preocupări și controverse ce pot determina, în final, acțiuni colective de soluționare”...

14. Analiza nulităţii absolute a adopţiei prin prisma încălcării dreptului la viaţă de familie. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaieţ împotriva României

UJ Premium | și | 27 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Jurisprudență CEDO și RRDP |

Pornind de la ideea de bază a instituției adopției din sistemul de drept românesc, având în vedere în primul rând scopul acesteia, precum și rezultatul urmărit, autorii procedează la analiza aspectelor care atrag nulitatea absolută a adopției, îndreptându-și atenția asupra modalității de desființare a adopției fictive, fără a evita să evidențieze accepțiunea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la protecția vieții de familie în materia adopției.

15. Rezumare a drepturilor de asistență socială a copilului. Dreptul securității sociale

UJ Premium | | 22 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic |

Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții și măsuri prin care statul, prin autoritățile administrației publice centrale și locale, colectivitatea locală și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

16. Familia versus Statul social

UJ Premium | | 22 octombrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Dreptul Familiei |

La sfârșitul secolului trecut se discuta despre iminența încălzirii globale și a urmărilor sale nefaste asupra omenirii. Acum, aceasta a devenit o realitate nu numai greu de stăpânit, ci și cu urmări imprevizibile pentru viitorul umanității. Cam în același mod stau astăzi lucrurile în legătură cu îmbătrânirea populației în zonele dezvoltate de pe mapamond (lucrurile fiind mai mult decât vizibile în spațiul european), cu toate că la nivel global numărul locuitorilor planetei este în continuă creștere.

17. Surogatul în România – între legalitate și ilegalitate

UJ Premium | | 11 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Autorul aduce în discuție în prezentul studiu unul dintre aspectele de noutate pe care Noul Cod Civil al României îl cuprinde în sfera relațiilor de familie. Astfel, printre normele de drept care definesc raporturile juridice de familie se regăsește și instituția de drept a reproducerii umane asistate medical cu terț donator. În prezentul studiu autorul arată care au fost provocările sistemului de drept din țara noastră în această materie, precum și care este optica instanțelor internaționale sesizate cu soluționarea unor cereri care au ca acest obiect.

18. Manifestări ale libertății de voință în dreptul internațional privat european al familiei

UJ Premium | | 23 septembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Fenomenul globalizării a determinat adoptarea unor dispoziții legale în sfera relațiilor de familie care să aducă la un numitor comun mai multe aspecte care impactează această sferă. În cuprinsul prezentului studiu autorul aduce în discuție manifestarea libertății de voință în dreptul internațional privat european al familiei, atingând subiecte precum regimul matrimonial, divorțul, întreținerea, succesiunea etc. prin prisma legii aplicabile acestor raporturi juridice, ocazie cu care identifică și câteva lacune legislative care pun în dificultate raporturile de familie cu elemente de extraneitate.

19. Considerații cu privire la instituția ocrotirii minorului în dreptul civil

UJ Premium | | 23 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Pentru cele mai fericite cazuri, reprezentarea minorilor de către părinții săi este un dat divin, atât din perspectiva nevoii de a ocroti, cât și din perspectiva nevoii de a fi ocrotit. Inspirându-se din legislațiile internaționale și reinterpretând instituții abandonate o perioadă bună de timp, legiuitorul român contemporan a găsit reglementări și pentru situațiile în care părinții se află, voit sau nu, permanent sau temporar, în imposibilitate de a-și exercita această prerogativă. Mecanismul tutelei dative și jonglarea principiului interesului superior al copilului cu atribuțiile reprezentantului legal și cu instituția reprezentării convenționale se numără printre subiectele abordate în acest articol.

20. Perioada marilor codificări în familiile de drept romano-germanice

UJ Premium | | 17 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

În cadrul acestei lucrări se analizează perioada marilor codificări privind dreptul romano-germanic. Studiul începe prin prezentarea nașterii familiei de drept romano-germanică, iar mai apoi se continuă cu examinarea legislației după Revoluția Franceză din anul 1789. Precizăm că, spre finalul articolului, autorul scrie câteva rânduri și despre dreptul german din perioada modernă.