Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 123 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alina Doina Tănase (2)
 • Lazăr-Ciprian Ureche (5)
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Ioana Nicolae (13)
 • Roxana Matefi (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Ioan Ilieș Neamț (3)
 • Robert-Adrian Deliu (3)
 • Lucian Lungu (1)
 • Cătălina Dicu (1)
 • Vlad Ionuț Domocoș (1)
 • Mircea Dumitru (1)
 • Sevastian Cercel (2)
 • Nadia-Cerasela Aniței (4)
 • Mălina-Alexandra Șerban (1)
 • Codruţa Hageanu (3)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Mircea Dan Bob (1)
 • Marius Floare (3)
 • Călina Jugastru (1)
 • Mihaela-Adriana Oprescu (1)
 • Oana Ghiță (4)
 • Florian Emese (1)
 • Marieta Avram (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Raluca Ștefania Lazăr (1)
 • Liviu-Bogdan Ciucă (1)
 • Adina-Renate Motica (4)
 • Anca Doriana Muntean (3)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Ştefan Herchi (1)
 • Valentina Elena Preda (2)
 • Paula-Alina Lupu (2)
 • Bogdan Moloman (6)
 • Lucia Irinescu (1)
An
 • 2015 (13)
 • 2016 (17)
 • 2017 (13)
 • 2018 (12)
 • 2019 (34)
 • 2020 (16)
 • 2021 (18)
Luna
 • Ianuarie (12)
 • Februarie (7)
 • Martie (10)
 • Aprilie (9)
 • Mai (11)
 • Iunie (7)
 • Iulie (14)
 • August (10)
 • Septembrie (11)
 • Octombrie (15)
 • Noiembrie (6)
 • Decembrie (11)
Categorii
 • Ştiri juridice (10)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (3)
 • Revista Universul Juridic (3)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (31)
 • RRDP (14)
 • Drept Internaţional (8)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (2)
 • Dreptul Familiei (123)
 • Mediatori (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Cauzele violenţei în familie

UJ Premium | și | 02 decembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Deşi psihoterapeuţii, clinicienii şi alţi experţi în materie cunoşteau de mulţi ani faptul că bărbaţii folosesc frecvent forţa fizică, coerciţia şi violenţa, pentru a rezolva disputele familiale, primul care a prezentat în Statele Unite date empirice despre violenţa în familie a fost Levinger...

2. Conceptul criminologic de violență în familie

UJ Premium | | 15 noiembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic |

Caracterul de problemă socială a violenței în familie este determinat de faptul că, în accepțiune sociologică, acest fenomen este considerat „o condiție nocivă pentru societate care provoacă îngrijorarea populației și captează atenția publică, generând preocupări și controverse ce pot determina, în final, acțiuni colective de soluționare”...

3. Analiza nulităţii absolute a adopţiei prin prisma încălcării dreptului la viaţă de familie. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaieţ împotriva României

UJ Premium | și | 27 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Jurisprudență CEDO și RRDP |

Pornind de la ideea de bază a instituției adopției din sistemul de drept românesc, având în vedere în primul rând scopul acesteia, precum și rezultatul urmărit, autorii procedează la analiza aspectelor care atrag nulitatea absolută a adopției, îndreptându-și atenția asupra modalității de desființare a adopției fictive, fără a evita să evidențieze accepțiunea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la protecția vieții de familie în materia adopției.

4. Rezumare a drepturilor de asistență socială a copilului. Dreptul securității sociale

UJ Premium | | 22 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Revista Universul Juridic |

Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții și măsuri prin care statul, prin autoritățile administrației publice centrale și locale, colectivitatea locală și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

5. Familia versus Statul social

UJ Premium | | 22 octombrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Dreptul Familiei |

La sfârșitul secolului trecut se discuta despre iminența încălzirii globale și a urmărilor sale nefaste asupra omenirii. Acum, aceasta a devenit o realitate nu numai greu de stăpânit, ci și cu urmări imprevizibile pentru viitorul umanității. Cam în același mod stau astăzi lucrurile în legătură cu îmbătrânirea populației în zonele dezvoltate de pe mapamond (lucrurile fiind mai mult decât vizibile în spațiul european), cu toate că la nivel global numărul locuitorilor planetei este în continuă creștere.

6. Surogatul în România – între legalitate și ilegalitate

UJ Premium | | 11 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Autorul aduce în discuție în prezentul studiu unul dintre aspectele de noutate pe care Noul Cod Civil al României îl cuprinde în sfera relațiilor de familie. Astfel, printre normele de drept care definesc raporturile juridice de familie se regăsește și instituția de drept a reproducerii umane asistate medical cu terț donator. În prezentul studiu autorul arată care au fost provocările sistemului de drept din țara noastră în această materie, precum și care este optica instanțelor internaționale sesizate cu soluționarea unor cereri care au ca acest obiect.

7. Manifestări ale libertății de voință în dreptul internațional privat european al familiei

UJ Premium | | 23 septembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Fenomenul globalizării a determinat adoptarea unor dispoziții legale în sfera relațiilor de familie care să aducă la un numitor comun mai multe aspecte care impactează această sferă. În cuprinsul prezentului studiu autorul aduce în discuție manifestarea libertății de voință în dreptul internațional privat european al familiei, atingând subiecte precum regimul matrimonial, divorțul, întreținerea, succesiunea etc. prin prisma legii aplicabile acestor raporturi juridice, ocazie cu care identifică și câteva lacune legislative care pun în dificultate raporturile de familie cu elemente de extraneitate.

8. Considerații cu privire la instituția ocrotirii minorului în dreptul civil

UJ Premium | | 23 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Pentru cele mai fericite cazuri, reprezentarea minorilor de către părinții săi este un dat divin, atât din perspectiva nevoii de a ocroti, cât și din perspectiva nevoii de a fi ocrotit. Inspirându-se din legislațiile internaționale și reinterpretând instituții abandonate o perioadă bună de timp, legiuitorul român contemporan a găsit reglementări și pentru situațiile în care părinții se află, voit sau nu, permanent sau temporar, în imposibilitate de a-și exercita această prerogativă. Mecanismul tutelei dative și jonglarea principiului interesului superior al copilului cu atribuțiile reprezentantului legal și cu instituția reprezentării convenționale se numără printre subiectele abordate în acest articol.

9. Perioada marilor codificări în familiile de drept romano-germanice

UJ Premium | | 17 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

În cadrul acestei lucrări se analizează perioada marilor codificări privind dreptul romano-germanic. Studiul începe prin prezentarea nașterii familiei de drept romano-germanică, iar mai apoi se continuă cu examinarea legislației după Revoluția Franceză din anul 1789. Precizăm că, spre finalul articolului, autorul scrie câteva rânduri și despre dreptul german din perioada modernă.

10. Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor. Divorţul soţilor pe cale administrativă (I)

UJ Premium | | 13 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

La modificarea Codului Civil al României în anul 2009, care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, relațiile de familie au fost intens vizate de modificări. Astfel, optica legiuitorului cu privire la sfera dreptului familiei s-a aliniat curentului european, atât în ceea ce privește relațiile dintre soți pe durata căsătoriei, cât și cu privire la modalitățile de desfacere a acesteia, respectiv ale efectelor pe care această instituție de drept le produce. În cuprinsul studiului de față autorul prezintă care sunt modalitățile prin care cuplurile căsătorite pot obține desfacerea căsătoriei, în funcție de situația de fapt în care se află.

11. Impactul violenţei în familie asupra victimelor: copii şi bărbaţi

UJ Premium | și | 13 august 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Articolul expune o problemă de actualitate, care a ridicat o serie de controverse, mai precis se centrează pe analiza abuzului de ordin fizic sau emoțional împotriva copiilor și a bărbaților. Astfel, autoarele au examinat aceste cazuri și au concluzionat că aceste violențe conduc la disfuncționalități grave.

12. Atribuţiile şi rolul poliţiei în combaterea şi prevenirea faptelor de violenţă în familie şi în protejarea valorilor familiale

UJ Premium | | 17 mai 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Drept Penal şi Procesual Penal |

Autorul analizează rolul esențial jucat de poliție în combaterea și prevenția violenței în familie, un fenomen de rang social care este într-o continuă creștere. Astfel, scopul acestui articol este să prezinte instrumentele legale și cele procedurale, precum și măsurile de sprijin de care dispun politiștii în îndeplinerea propriilor atribuții.

13. Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu convieţuiesc. O analiză juridico-psihologică

UJ Premium | și | 17 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei și RRDP |

Articolul de față are ca scop clarificarea unor aspecte legate de locuința minorului, în contextul în care părinții se despart. Se pune astfel accentul pe reglementările de ordin juridic din domeniu, alături de analizarea psihologică a efectelor pe care astfel de evenimente le au asupra dezvoltării unui copil.

14. Medierea în conflictele de familie și litigiile civile de dreptul familiei

UJ Premium | | 06 mai 2021
Publicat în : Dreptul Familiei și Mediatori și Revista Universul Juridic |

Conflictul sau disputele, mai mult sau mai puțin aprinse, par a fi prezente în mai toate relațiile interumane și în toate societățile. Chiar de la începuturile istoriei narate și înregistrate, există dovezi despre disputele dintre soți, copii, părinți și copii sau între ceilalți membri ai familiei.

15. Divorţul ca urmare a separării în fapt a soţilor. Aspecte substanţial procesuale

UJ Premium | | 23 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Familiei |

Prezenta lucrare reprezintă un studiu amplu asupra preblematicii divorțului ca urmare a separării în fapt a soților. Astfel, în prima parte a studiului sunt prezentate aspectele ce țin de dreptul substanțial al cazului de divorț, tratând noțiuni precum separarea în fapt sau durata sa. A doua parte a articolului cuprinde aspecte ce țin de dreptul procesual, autorul prezentând pe larg particularitățile procedurii ce se impune a fi urmată în astfel de situații.

16. Încercări de devoalare a raţiunilor cerinţei consimţământului părinţilor biologici la adopţie şi de armonizare a prezumţiilor de comunicare cu mecanismul de formare a refuzului abuziv de a consimţi la adopţie

UJ Premium | | 16 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Familiei |

Lucrarea tratează chestiuni legate de necesitatea consimțământului părinților biologici la adopție. În ceea ce privește adopția, întrucât legătura dintre copil și părintele biologic urmează a fi ruptă, se impune acordarea consimțământului de către acesta din urmă. Astfel, în cadrul acestui articol, autorul analizează procedura judiciară ce se urmează în aceaste situații, dar și eventualele problematici privind procedura de citare a părinților biologici.

17. Consideraţii privind instituţia tutelei (I)

UJ Premium | | 10 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Familiei |

Autorul efectuează, în prezentul studiu, o analiză asupra instituției tutelei. Astfel, după prezentarea istoricului tutelei, se trece la analiza detaliată a acesteia. Mai precis, accentul cade pe caracterele juridice, pe principiile generale ale acesteia, dar și pe prezentarea cazurilor de instituire a tutelei, mai cu seamă pe procedura ce trebuie urmată în astfel de situații.

18. Cum dialogăm cu cei cu care avem dezacorduri profunde? Despre toleranţă, caritate şi failibilism epistemologic

UJ Premium | | 03 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Familiei |

În acest eseu discut o temă extrem de actuală şi de sensibilă, care pune în balanţă etosul şi angajamentele culturale şi politice ale Europei de azi, un ade­vărat test pentru întregul nostru continent şi pentru soliditatea şi solidaritatea construcţiei Uniunii Europene; examinez unele presupoziţii ale toleranţei şi pluralismului.

19. Avantajele patrimoniale ale divorţului din culpa exclusivă a unuia dintre soţi

UJ Premium | | 07 octombrie 2020
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDP |

Articolul are la bază desființarea căsătoriei, instituție care a beneficiat de o evoluție spectaculoasă, contractualizarea acesteia devenind mult mai importantă. În acest sens, legiuitorul a menținut și chiar a furnizat anumite efecte importante ale culpei exclusive în dizolvarea căsătoriei pentru prima dată în legislația românească, alături de o serie de beneficii materiale, de care poate beneficia soțul nevinovat în caz de divorț.

20. Despre devenirea familiei în dreptul român şi perspectivele legislative ale parteneriatului civil

UJ Premium | | 25 septembrie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Familiei și RRDP |

Articolul debutează de la idea că abordarea problematicii parteneriatului civil, de lege ferenda, declanșează o serie de susceptibilități în România. Astfel, acest studiu are ca scop verificarea adecvării dezbaterii cu privire la parteneriatul civil în România, printr-o analiză asemenătoare istoriei dreptului și sociologiei juridice.