Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 163 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alina Doina Tănase (2)
 • Lazăr-Ciprian Ureche (5)
 • Ciprian Raul Romiţan (3)
 • Ioana Nicolae (13)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Georgeta Crețu (1)
 • Roxana Matefi (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Ioan Ilieș Neamț (4)
 • Robert-Adrian Deliu (3)
 • Lucian Lungu (2)
 • Cătălina Dicu (1)
 • Vlad Ionuț Domocoș (1)
 • Mircea Dumitru (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Sevastian Cercel (2)
 • Nadia-Cerasela Aniței (4)
 • Mălina-Alexandra Șerban (1)
 • Codruţa Hageanu (3)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (2)
 • Mircea Dan Bob (1)
 • Marius Floare (4)
 • Călina Jugastru (1)
 • Mihaela-Adriana Oprescu (1)
 • Oana Ghiță (5)
 • Florian Emese (2)
 • Marieta Avram (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Raluca Ștefania Lazăr (1)
 • Liviu-Bogdan Ciucă (1)
 • Adina-Renate Motica (6)
 • Anca Doriana Muntean (3)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Ştefan Herchi (1)
 • Valentina Elena Preda (2)
 • Paula-Alina Lupu (3)
 • Bogdan Moloman (11)
 • Lucia Irinescu (1)
An
 • 2015 (13)
 • 2016 (17)
 • 2017 (13)
 • 2018 (12)
 • 2019 (34)
 • 2020 (16)
 • 2021 (21)
 • 2022 (20)
 • 2023 (17)
Luna
 • Ianuarie (15)
 • Februarie (9)
 • Martie (13)
 • Aprilie (14)
 • Mai (13)
 • Iunie (10)
 • Iulie (17)
 • August (18)
 • Septembrie (14)
 • Octombrie (15)
 • Noiembrie (8)
 • Decembrie (17)
Categorii
 • Ştiri juridice (10)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (6)
 • Revista Universul Juridic (7)
 • Jurisprudență CEDO (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (36)
 • RRDJ (3)
 • RRDP (15)
 • Drept Internaţional (9)
 • Notari Publici (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (2)
 • Dreptul Familiei (163)
 • Senior-editori (1)
 • RSJ (1)
 • Drept Procesual Penal (1)
 • Mediatori (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Programul de vizitare al minorului. De la un drept efectiv la unul iluzoriu?

UJ Premium | | 20 septembrie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

Prezentul articol pornește de la regula egalității în drepturi a soților, aspect ce devine problematic când luăm în calcul situația programului de vizitare a minorului, ulterior desfacerii căsătoriei soților. Astfel, autoarea evidențiază schimbările care survin și felul în care acestea se transformă într-un conflict de interese.

2. Probleme de drept privind donațiile între soți

UJ Premium | | 31 august 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

Prezentul articol se centrează pe analiza instituției donației în raporturile juridice dintre soți. Astfel, se observă faptul că, din perspectiva libertății contractuale a soților, donațiile între soți au căpătat alte valențe odată cu adoptarea noului Cod civil. Acesta a proclamat, printre altele, independența patrimonială a soților și a recunoscut valabilitatea actelor juridice încheiate între aceștia, inclusiv vânzări și donații.

3. Aspecte privind evoluția autorității părintești. (I) Noțiune și principii

UJ Premium | | 28 august 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

Autoritatea părintească reprezintă ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoană cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinți. Instituția s-a născut în vechiul drept roman, sub denumirea de „patria potestas”. Astfel, în cadrul prezentei lucrări se prezintă evoluția în timp a instituției autorității părintești, dar și principiile de bază ale acesteia

4. Lichidarea regimului matrimonial. Incidența simulației. Practică notarială

UJ Premium | și | 24 august 2023
Publicat în : Dreptul Familiei și Notari Publici |

În cadrul lucrării se examinează înțelegerile soților sau a moștenitorilor acestara în legătură cu cotele contribuție ale soților, la bunurile proprii și la cele comune. Mai precis, se analizează incidența simulației în cadrul unor astfel de declarații. De asemenea, autorii verifică dacă înțelegerile respective concretizează sau nu simulația convenției matrimoniale la care se referă prevederile art. 331 C. civ.

5. A fost de bunăvoie şi nesilit de nimeni, dar m-am înşelat. Despre divorţul din culpă şi culpa din divorţ. Partea a II-a

UJ Premium | | 17 august 2023
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

Lucrarea reprezintă o continuare a studiul publicat în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2021. Precizăm că în cadrul lucrării se analizează noțiunea de culpă în desfacerea căsătoriei. De asemenea, autorul aduce o serie de clarificări ale noțiunii de culpă, dar și a distincției între culpa exclusivă și culpa comună.

6. Câteva considerații privind ocrotirea minorului în perspectiva proiectului de modificare a Codului civil

UJ Premium | | 09 august 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

Odată cu modificarea Codului civil s-au adus o serie de noutăți cu privire la protecția persoanelor incapabile sau cu capacitate restrânsă de excercițiu. Prin noul text de lege au fost introduse măsuri de protecție noi, care doresc a se proceda la îmbunătățirea ocrotirii celor aflați în situații vulnerabișe. De asemenea, prin Legea nr. 140/2022 s-au operat modificări și cu privire la ocrotirea minorilor.

7. Considerații critice referitoare la compensația obligației de întreținere

UJ Premium | | 01 august 2023
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Familiei |

În prezentul articol, autorul pornește analiza „compensației” obligațiilor de întreținere datorate copiilor de către părinți, prin prezentarea unei opinii critice asupra deciziei nr. 6/2019 a instanței supreme. Totodată, în finalul studiului, autorul formulează o propunere de lege ferenda pe care o consideră mai mult decât necesară, respectiv completarea Codului civil în sensul prohibirii compensației de întreținere.

8. Considerații teoretice și practice asupra prestației compensatorii în procedura divorțului

UJ Premium | | 25 iulie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

Studiul analizează chestiuni legate de o serie de probleme privind procedura divorțului. În mare parte accentul cade pe prezentarea considerațiilor teoretice și practice în ceea ce privește prestația compensatorie. În special, se prezintă modalitatea în care instanța de judecată are posibilitatea de a dispune a dispune compensarea prejudiciului material și moral suferit de soțul nevinovat prin acordarea unor despăgubiri sau/și a unei prestații compensatorii.

9. Adopţie. Nulitate. Cauzele de nulitate existente la momentul încheierii sale

UJ Premium | | 28 iunie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDJ |

Mecanism juridic prin care iau naștere legături de filiație între între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului, adopția presupune parcurgerea unor etape expres prevăzute de lege pentru încheierea sa în mod valabil. Prezentul studiu prezintă care sunt cauzele de nulitate existente la momentul încheierii sale, reținute de instanța de judecată învestită cu soluționarea unei cereri de desfacere a adopţiei.

10. Punerea în executare a obligaţiilor izvorâte din acordul parental

UJ Premium | și | 23 iunie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

În situația în care soții urmează calea divorțului prin intermediul notarului public, aceștia sunt obligați să încheie un acord parental. Respectivul acord privește diferite aspecte privind relațiile cu copiii minori. Astfel, prezentul studiu analizează modalitatea în care se pun în executare obligațiile izvorâte din acordul parental.

11. Copiii – „obiect” al executării silite?

UJ Premium | | 25 mai 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

Noul Cod de procedură civilă a adus numeroase aspecte de noutate din perspectiva executării silite a hotărârilor judecătorești referitoare la minori. Studiul de față aduce în discuție unele aspecte întâlnite în practică pe care le analizează prin prisma structurii lor juridice, ocazie cu care explică unele dintre elementele esențiale ale temei tratate, cum sunt cele care privesc stabilirea locuinței minorului, darea în plasament, modalitatea de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul, precum și cele referitoare la înapoierea minorului de către persoana care îl ţine fără drept.

12. Încetarea adopţiei în reglementarea actualului Cod Civil

UJ Premium | | 12 aprilie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei și RSJ |

În cuprinsul prezentului studiu autorul prezintă modalitatea în care este reglementată în prezent procedura adopției în accepțiunea Noului Cod civil, îndreptându-și atenția asupra aspectelor care pot determina încetarea acesteia. Astfel, prezentul studiu analizează cu precădere cazurile de desfacere și cazurile de anulare care pot să intervină în această procedură, precum și efectele pe care oricare dintre aceste incidente juridice le produc.

13. Aspecte actuale ale exerciţiului autorităţii părinteşti privind bunurile copilului

UJ Premium | | 31 martie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

Prezentul studiu debutează cu delimitarea prevăzută de Codul Civil cu privire la principiul independenței patrimoniale dintre părinți și copii și modul în care acesta ăși găsește locul în mecanismul juridic al autorității părintești exercitată de către părinți față de copiii lor minori. În vederea susținerii propriilor observații, autorul apelează la soluțiile de practică judiciară din țara noastră care s-au pronunțat în cauze având ca obiect administrarea bunurilor copiilor de către părinți.

14. Percepția socială privind procesul de adopție. Procesul birocratic în România

UJ Premium | | 07 februarie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

Studiul de față reprezintă o cercetare asupra gradului de acceptare a posibilității de a adopta, rezultatele obținute de către autor în urma aplicării unui chestionar publicat în mediul on-line la care au răspuns 141 de persoane, dintre care 78% femei, iar 22% bărbați, relevând faptul că cei mai mulți dintre respondenții care nu au copii iau în calcul adopția, însă nu dețin informațiile necesare pentru demararea acestui proces.

15. Unele observaţii privind caracterul anchetei sociale în procesele cu minori

UJ Premium | | 03 februarie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei |

Studiul de față prezintă câteva dintre problemele identificate în literatura de specialitate cu privire la mijloacele de probă în procesele cu minori, accentul fiind pus de către autor de această dată pe ancheta socială. În sprijinul propriilor sale opinii, autorul fundamentează prezentul studiu, în principal, pe acele dispoziții din Codul civil în care este definit interesul superior al copilului, dar și pe direcția trasată de instanțele de judecată care s-au pronunțat de-a lungul timpului în sensul necesităţii participării efective a autorităţii tutelare în procesele cu minori, cu precădere atunci când dispozițiile Codului civil menționează ascultarea, luarea avizului sau citarea minorului.

16. Prevenirea consumului de droguri în mediul şcolar: Actori cheie

UJ Premium | | 23 ianuarie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei și Drept Penal şi Procesual Penal |

Adolescentul poate utiliza drogul în încercarea de a se elibera de sub controlul intelectual şi afectiv al părinţilor, pentru că încearcă să se opună puterii parentale. Drogul devine o contraputere. Va depinde de o substanţă tocmai pentru că nu mai vrea să depindă de părinţii pe care îi adoră...

17. Un tratat indispensabil: „Drept civil. Familia”

UJ Premium | | 16 ianuarie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei și Senior-editori |

Reintegrarea instituției familiei în Codul civil a lipsit de suport concepția privind dreptul familiei ca ramură autonomă. Consecința este în mod automat și în mod firesc asumată de autoare, dar, în mod justificat, fără a rupe unitatea dreptului civil ca sistem normativ, este subliniată autonomizarea instituției juridice a familiei și acreditată astfel sintagma „dreptul civil al familiei”.

18. Abordare interdisciplinară referitoare la criminalitatea în cuplu

UJ Premium | | 23 decembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Dreptul Familiei și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Unii ucigași iubesc compania. Și mulți au un ochi întunecat de discernământ pentru tipul de persoană care poate fi recrutată și îngrijită pentru a deveni un complice. Capacitatea de a detecta și instrui alte persoane este o fațetă adesea privită a minții infracționale...

19. Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă. Latura obiectivă şi latura subiectivă

UJ Premium | | 15 decembrie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și Drept Penal şi Procesual Penal |

Dreptul la viaţă este indisolubil legat de dreptul copilului nenăscut de a se naşte. Nu există viaţă, dacă un copil nu se naşte şi nu există motivul pentru care un copil s‑ar naşte, dacă nu i s‑ar proteja dreptul la viaţă. Părinţii au drept asupra copilului lor, dar nu unul absolut...

20. Ruperea logodnei – între teorie şi practică

UJ Premium | și | 02 decembrie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

Privită numai ca un fenomen social, logodna reprezintă un act intim și personal al celor implicați, care arată intenția logodnicilor de a încheia în viitor o căsătorie și de a-și schimba, astfel, statutul social. Juridic însă, aceasta a căpătat noi valențe la momentul intrării în vigoare a Noului Cod Civil, când legiuitor a reglementat o serie de efecte juridice pe care un astfel de angajament îl presupune atât între actorii săi principali – logodnicii - cât și față de terți. Studiul de față se oprește asupra efectelor pe care le produce, în special, ruperea logodnei, fiind aduse în prim-plan și unele soluții de practică judiciară pronunțate în această materie.