Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 46 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Ioan Popa (2)
 • Anca Niță (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Vasile Coman (2)
 • Robert-Adrian Deliu (1)
 • Oana Cristina Niemesch (2)
 • Mihaela Pătrăuș (1)
 • Dorin Ciuncan (1)
 • Nasty Vlădoiu (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Cristian Clipa (2)
 • Universul Juridic (2)
 • Eduard Peticaru (1)
 • Veronica Dobozi (1)
 • Andrei Viorel Iugan (2)
 • Cristian Alexandru Mitroi (1)
 • Ion Drabineac (1)
 • Dragoș Alexandru Sitaru (1)
 • Dan-Alexandru Sitaru (1)
 • Gheorghe Costache (1)
 • Dumitru Dumba (1)
 • Florian Emese (1)
 • Marin Voicu (1)
 • Maria Luca (1)
 • Teodora Elena Zaldea (1)
 • Claudia Timofte (1)
 • Anjie Goh (1)
 • Ion Neagu (2)
 • Mircea Damaschin (2)
 • Liviu Pop (2)
 • Luisa Chelaru (1)
 • Carmen Teodora Popa (1)
 • Daniel Moreanu (2)
 • Cornelia Dumitru (1)
 • Carmen Tamara Ungureanu (1)
 • Marieta Avram (1)
 • Brândușa Oana Vartolomei Teleaocă (1)
 • Lavinia Onica-Chipea (1)
An
 • 2020 (46)
Luna
 • Iulie (46)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (3)
 • Varia (11)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (8)
 • Revista Universul Juridic (9)
 • Jurisprudență CEDO (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (3)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (8)
 • RRDP (3)
 • Drept Internaţional (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • UJ - COVID-19 (4)
 • Dreptul Familiei (2)
 • Executare silită (1)
 • Senior-editori (1)
 • RSJ (1)
 • Termene (2)
 • Dezbaterile RRPSDCP (1)
 • Dezbaterile RRDPA (1)
 • Drept Procesual Penal (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Consideraţii privind INCOTERMS 2020

UJ Premium | și | 31 iulie 2020
Publicat în : Varia |

INCOTERMS constituie acronimul sintagmei „International Commercial Terms”, însemnând „Termeni comerciali internaţionali” sau „Termeni din comerţul internaţional”. În cea mai recentă variantă, adoptată de Camera de Comerţ Internaţională din Paris (prescurtat C.C.I.), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, subtitlul pentru INCOTERMS – subtitlu care defineşte însuşi conţinutul lor – este acela de „Reguli ale C.C.I. pentru utilizarea termenilor comerciali naţionali şi internaţionali”.

2. Legea în România: greu de respectat, lejer de încălcat

UJ Premium | | 30 iulie 2020
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Obiectul prezentului studiu este reprezentat de analiza drepturilor și libertăților cetățenești, astfel cum sunt reprezentate în Constituție, dar și în celelalte acte normative și tratate la care România este parte. Astfel, este pus accentul pe respectarea acestor drepturi de către cetățeni, în special în situațile încălcarilor voite ale codului rutiei, de către participanții la trafic.

3. Despre modificările și completările Legii nr. 31/1990 privind societățile, prin Legea nr. 102/2020, sau Unde e înțelepciune scurtă, (e) și nebunie multă

UJ Premium | | 30 iulie 2020
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Am luat act de ultimele modificări și completări ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, survenite prin Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020...

4. România și firava solidaritate europeană

UJ Premium | | 29 iulie 2020
Publicat în : Varia și UJ - COVID-19 |

Zilele trecute s-au consumat câteva runde de negocieri între țările Uniunii Europene, în legătură cu exercițiul bugetar al acestui bloc multistatal, ce urmează să se desfășoare în perioada cuprinsă între 2021 și 2027. Discuțiile nu au fost tocmai cordiale și s-au purtat într-un climat pe care - eu, cel puțin - l-am perceput ca fiind caracterizant pentru nivelul foarte scăzut de solidaritate la care s-a ajuns astăzi între țările din vestul și estul Europei, respectiv între cele din nordul și sudul Bătrânului Continent.

5. Pactul de preferință

UJ Premium | | 29 iulie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Pactul de preferinţă, creaţie a practicii judiciare şi a doctrinei anterioare actua­lului Cod civil, reprezenta contractul (sau o clauză contractuală) prin care o persoană, numită promitent, se angaja faţă de o altă persoană, numită beneficiar, care primea acel angajament, să o prefere faţă de oricine altcineva drept cumpărător, în condiţii egale de preţ, dacă ulterior se decidea să vândă bunul care îi aparţinea şi la care se referea înţele­gerea, în privinţa deciziei de a vinde, a momentului vânzării ori a deciziei de a nu vinde, fiindu‑i recunoscut un drept discreţionar.

6. Accesarea contului de e-mail și de Facebook. Noțiunea de date informatice. Forma agravată prevăzută de art. 360 alin. (3) CP

UJ Premium | | 28 iulie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Prin Rechizitoriul nr. 239/P/2017 emis la 3 octombrie 2017 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul C.G., sub acuzația săvârșirii infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. (1), (2) și (3) CP, cu aplicarea art. 35 alin. (1) CP (cincizeci de acte materiale).

7. Cenzurarea pe cale judiciară a actului administrativ individual sau normativ emis în temeiul Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

UJ Premium | | 28 iulie 2020
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic și UJ - COVID-19 |

Scopul legii este reprezentat de apărarea sănătății publice, în acord cu dispozițiile legislației europene, sub puterea și în concordanță cu dispozițiile Constituției României republicată, în acord cu deciziile curții de contencios constituțional, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și a ordinii publice.

8. Arhitectura proprietății publice în jurisprudența instanței de contencios constituțional. Ignorarea, de către forul legislativ, a deciziilor CCR

UJ Premium | | 27 iulie 2020
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Obiectul prezentului studiu este reprezentat de analiza proprietății publice în jurisprudența instanței de contencios constituțional, mai exact a modului în care forul legislativ ignoră deciziile CCR în domeniu, precum și art. 147 alin. (4) din Constituție. Astfel, este suspusă discuției situația adoptării „Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale «Apele Române» – Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea ” și a modului în care prin aceasta sunt încălcate principiul separației și echilibrului puterilor în stat, principiul legalității și principiul autonomiei locale.

9. Abuz în serviciu reținut în situația întocmirii unui proces-verbal de contravenție ce atesta un eveniment nereal

UJ Premium | | 24 iulie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Curtea reține că, la data de 13.11.2012, martorul I (anterior, coinculpat în cauză), în calitate de funcționar public cu statut special ‒ agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, la solicitarea inculpatului G, solicitare transmisă prin intermediul inculpatei C..

10. Filiaţia: între obsesia adevărului biologic şi mistificare legală

UJ Premium | | 24 iulie 2020
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDP |

Prezentul studiu examinează problematica filiației firești, prin comparație cu filiație prin reproducerea umană asistată medical. Această analiză se impune datorită nevoii existenței unei reglementări detaliate și coerente în materia reproducerii umane asistate. De asemenea, se abordează chestiuni legate de dreptul la cunoaşterea propriilor origini, întrucât acest drept ar trebui recunoscut și persoanei concepute prin RUAM cu terț donator.

11. Probarea situațiilor discriminatorii, ca element fundamental, în context procesual

UJ Premium | | 23 iulie 2020
Publicat în : Varia |

După cum a stabilit Curtea de Apel București, nu se poate reține discriminarea în situații doar afirmate, dar nedemonstrate din perspectiva tratamentului diferențiat în mod negativ, inegal, în condiții vădite de egalitate, și a justificării concrete, rezonabile.

12. Atenție la nesupunerea civică!

UJ Premium | | 23 iulie 2020
Publicat în : Varia și UJ - COVID-19 |

Avantajele democrației ca formă de guvernare sunt cunoscute, motiv pentru care nu vom dezvolta subiectul. Totodată, există și preocupări care atrag atenția că idealizarea acesteia nu poate fi decât contraproductivă. Criticile raționale la adresa democrației contemporane nu ocolesc problemele legate de funcționarea mecanismelor acesteia și nici întrebările cu privire la evoluția ei.

13. [Transcript integral] Dezbaterile RRDPA: Noțiunea de funcționar public. Efecte asupra corupției în mediul privat

UJ Premium | | 22 iulie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Dezbaterile RRDPA |

Avem două obiective în această seară, unul mai interesant decât celălalt. În primul rând, vom începe dezbaterea noastră cu o lansare de carte virtuală. Este o activitate inedită pentru mine și probabil și pentru ceilalți participanți la această dezbatere, dar merită să facem acest lucru.

14. „Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală” [art. 23 alin. (13) din Constituția României]

UJ Premium | | 22 iulie 2020
Publicat în : Varia și UJ - COVID-19 |

În aceste zile, discuțiile din spațiul public sunt marcate de probabila adoptare a unui proiect de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. La data scrierii acestor rânduri, proiectul mai sus menționat putea fi lecturat pe site-ul Camerei Deputaților, astfel că, jurist fiind, am fost foarte atras de ideea de a-l citi.

15. Clauzele abuzive în relațiile dintre profesioniști

UJ Premium | | 21 iulie 2020
Publicat în : Varia |

Noțiunea de clauze abuzive este detaliată și cunoscută prin Legea nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, prin care a fost transpusă Directiva nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

16. Ce alte cheltuieli mai există în executarea silită, altele decât onorariul executorului judecătoresc

UJ Premium | | 20 iulie 2020
Publicat în : Executare silită |

Actualul studiu analizează situația cheltuielilor de executare silită ca urmare a desființării Anexei 1 la Statutul UNEJ referitoare la cheltuielile de executare silită. Astfel, este pusă în discuție ieșirea acestor cheltuieli din sfera legii prin includerea lor în onorariul executorului judecătoresc. De asemenea, este analizată situația determinată de faptul că, rămânând în sarcina fiecărui executor să motiveze și să justifice cuantumul cheltuielilor efectuate în propriul dosar execuțional, cheltuielile de executare sunt raportate strict la activitatea realizată efectiv în dosarul de executare silită.

17. Jurisprudența selectivă a CEDO privind sănătatea

UJ Premium | | 20 iulie 2020
Publicat în : Senior-editori și Jurisprudență CEDO |

Articolul prezintă o serie de cauze relevante în materia sănătății, identificate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Astfel, sunt abordate aspecte precum accesul la tratamente și medicamente experimentale, accesul la dosarul medical personal ori vaccinarea obligatorie.

18. Dreptul de proprietate. Noțiunea de bun

UJ Premium | | 17 iulie 2020
Publicat în : Varia |

Legislația civilă nu reține o definiție unitară pentru termenul de bun, acesta fiind descris adesea în literatura de specialitate drept „o valoare economică ce este utilă pentru satisfacerea nevoii materiale ori spirituale a omului, susceptibilă de apropiere sub forma dreptului patrimonial”...

19. „Excepţionalismul” european în legea internaţională

UJ Premium | | 16 iulie 2020
Publicat în : Varia |

Se poate constata că înţelegerea procesului decizional în UE este strâns legată de însăşi determinarea identităţii Uniunii, răspunzând la o serie de întrebări privind încadrarea într‑o organizaţie internaţională, raporturile ei cu alte organizaţii şi cu dreptul internaţional. Ana M. Lickova arată că, în familia organizaţiilor internaţionale, Uniunea Europeană (EU) are un loc aparte deoarece realizează un proiect de integrare economică şi politică, supranaţională, dar respingând categoriile tradiţionale de constituire şi lege internaţională

20. Despre testamentul olograf (Partea a II-a)

UJ Premium | | 16 iulie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Testamentul olograf se poate găsi în păstrarea testatorului sau acesta poate încredința păstrarea acestuia unei instituții care asigură depozitarea (casetă de valori), ori unui notar public. În ceea ce privește primirea în depozit de înscrisuri de către notarul public, este de menționat că aceasta este modalitatea prin care o persoană se poate asigura că unui anumit înscris sau document i se va conserva substanța, nu i se va altera conținutul...