Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 282 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Oana Zamă (1)
 • Ana-Maria Vlăsceanu (6)
 • Alexandru Athanasiu (2)
 • Andrei Buga (7)
 • Monica Gheorghe (17)
 • Daniela Moțiu (3)
 • Ilie Dumitru (2)
 • Dan-Rareș Răducanu (1)
 • Roxana Elena Daskălu (1)
 • Diana Crumpănă (1)
 • Alexandru Georgescu (1)
 • Georgiana Trifan (1)
 • Raluca Laura Dornean Păunescu (1)
 • Jean-Michel Servais (1)
 • Andreea Suciu (3)
 • Teodora Mănăilă (1)
 • Oana Cristina Niemesch (18)
 • Anca Ştefania Manolache (3)
 • Luiza Lungu (1)
 • Alina Teacă (1)
 • Mihaela Bălău (1)
 • Diana Cîrmaciu (4)
 • Giuseppe Casale (1)
 • Nicoleta Țăndăreanu (1)
 • Lacrima Rodica Boilă (2)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Carmen Nenu (4)
 • Traian Tunsoiu (2)
 • Luminița Dima (1)
 • Magda Volonciu (2)
 • Gabriela Ion (2)
 • Ana Cucerescu (1)
 • Carmen Lazăr (2)
 • Verginel Lozneanu (1)
 • Andrada-Georgiana Marin (1)
 • Ilie Bogdan Petre (1)
 • Lavinia Capus (1)
 • Daniel Moreanu (1)
 • Brândușa Oana Vartolomei Teleaocă (5)
 • Lavinia Onica-Chipea (5)
 • Romulus Gidro (1)
 • Felicia Roșioru (9)
 • Cătălina Nichita (1)
 • Cristian Miheș (1)
 • Adela Tarța (1)
 • Bogdan Vaisser (1)
 • Viviana Crainea (1)
 • Vasile Luha (1)
 • Corneliu Mititelu (1)
 • Elena Jîșcanu (1)
 • Florentina Munteanu (1)
 • Gabriela Ilie (1)
An
 • 2010 (1)
 • 2014 (2)
 • 2015 (11)
 • 2016 (33)
 • 2017 (60)
 • 2018 (56)
 • 2019 (26)
 • 2020 (40)
 • 2021 (48)
 • 2022 (5)
Luna
 • Ianuarie (29)
 • Februarie (19)
 • Martie (24)
 • Aprilie (23)
 • Mai (25)
 • Iunie (20)
 • Iulie (24)
 • August (22)
 • Septembrie (15)
 • Octombrie (27)
 • Noiembrie (26)
 • Decembrie (28)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • Ştiri juridice (14)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (2)
 • Revista Universul Juridic (7)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (282)
 • Avocați (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (10)
 • RRDJ (4)
 • Drept Internaţional (13)
 • GDPR (3)
 • Magistrați (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (2)
 • UJ - COVID-19 (4)
 • Drept Financiar (1)
 • Termene (4)
 • Executori Judecătorești (2)
 • Uncategorized (1)
 • Jurisprudență (1)
 • ÎCCJ (1)
 • Studii Juridice (3)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Scurte considerații referitoare la termenul de preaviz și încetarea contractului individual de muncă prin demisie – studiu de caz

UJ Premium | | 18 mai 2022
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Lucrarea tratează instituția termenului de preaviz, reglementată de art. 81 alin. (4) C. mun. Astfel, studiul începe prin prezentarea modalității de calcul a termenului de preaviz, precum și a aplicabilității legislației civile. Mai apoi, autoarea tratează legalitatea și temeinicia decizie de concediere emisă în perioada de preaviz.

2. Decizii ale ÎCCJ privind noul Cod de procedură civilă cu influență asupra Codului muncii

UJ Premium | | 30 martie 2022
Publicat în : ÎCCJ și Dreptul Muncii şi Dialogului Social și Drept procesual civil |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează modalitatea în care Deciziile ÎCCJ privind noul Cod de procedură civilă influențează dispozițiile cuprinse în Codul muncii. Astfel, dintre prevederile noului Cod de procedură civilă care au făcut obiectul controlului de constituționalitate, autorul remarcă faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție a fost chemată să se pronunțe prin 16 decizii date în soluționarea unor recursuri în interesul legii, 3 dintre acestea având legătură directă cu ramura dreptului muncii, respectiv Decizia nr. 2/2016, Decizia nr. 13/2016 și Decizia nr. 37/2016, pe care le prezintă în mod succint.

3. Utilizarea mijloacelor de supraveghere video şi de geolocalizare în cadrul relaţiilor de muncă

UJ Premium | | 25 februarie 2022
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și GDPR |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează conformitatea utilizării de către angajatori a VSS – video surveillace systems – şi/sau GPS – global positioning system în relaţiile cu angajaţii, raportat la dispozițiile Regulamentului General privind Protecţia Datelor. Astfel, studiul surprinde condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorul de date care apelează la astfel de instrumente, pentru ca acestea să fie folosite în acord cu prevederile Regulamentului anterior amintit.

4. Rolul deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru dezlegarea unor probleme de drept în interpretarea unor dispoziții ale Codului muncii

UJ Premium | și | 21 februarie 2022
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Prin intermediul deciziilor date în dezlegarea unor chestiuni de drept, se impune o anumită interpretare a dispozițiilor legale pentru instanțele judecătorești. Cu toate că s-a refuzat în sistemul nostru recunoașterea jurisprudenței ca izvor de drept, este cunoscut faptul că, în anumite cazuri, deciziile Înaltei Curți se interpretează de o asemenea manieră. Astfel, în cadrul acestei lucrări, autorii analizează rolul deciziilor pronunțate de către ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în interpretarea unor dispoziții ale Codului muncii.

5. Încetarea de drept a contractului individual de muncă la împlinirea vârstei de pensionare. Lipsa discriminării

UJ Premium | | 11 februarie 2022
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

Conform dispozițiilor regăsite în Codul muncii, contractul individual de muncă poate înceta la data împlinirii condițiilor de pensionare. Cu privire la vârsta standard de pensionare, un rol important l-a jucat Decizia CCR nr. 387/2018 art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii. Astfel, ca urmare a respectivei decizii, articolului amintit mai sus a fost modificat în urma constatării de către CCR a existenței unei discriminări pe criterii de sex.

6. Excepţie de la art. 289 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare în baza contractului individual de muncă deja existent. Continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an

UJ Premium | | 13 decembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

Curtea apreciază că, dându‑se relevanţă dispoziţiilor art. 289 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 şi menţinând calitatea de titular pentru o perioadă de timp după întrunirea condiţiilor vârstei standard de pensionare (care în cazul personalului didactic este de 65 de ani) şi a stagiului minim de cotizare, nu se exclude incidenţa ulterioară a cazului de încetare de drept prevăzut de art. 56 alin. (1) lit. c) C. mun....

7. Aspecte controversate privind încheierea, executarea și încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată

UJ Premium | | 17 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Muncii şi Dialogului Social și Avocați |

Contractul individual de muncă pe durată determinată este un contract care dă naștere unui raport juridic de muncă pe termen limitat, în condițiile expres prevăzute de Lege. Acest contract reprezintă o excepție de la regula prevăzută de art. 12 alin. (1) din Codul muncii, și anume încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, regulă prin care se asigură stabilitatea în muncă și, bineînţeles, protecția salariaților în raport cu autoritatea angajatorului.

8. Discriminarea tinerilor și vârstnicilor în cadrul raporturilor de muncă din perspectiva Directivei 2000/78/CE

UJ Premium | | 08 noiembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

În contextul trasat de Directiva 2000/78/CE, autorul analizează în cuprinsul prezentului studiu principiul european al nediscriminării persoanelor angajate în muncă pe criterii de vârstă, sens în care explică unele concepte esențiale pentru înțelegerea dispozițiilor cuprinse în Directiva amintită, cum sunt cel de discriminare directă și discriminare indirectă. În argumentarea punctului său de vedere asupra acestor noțiuni, autorul face apel la modul în care acestea, alături de alte câteva excepții de la principiul anterior menționat, au fost percepute de CJUE.

9. „Munca la gri”. Definiţie. Sancţiuni

UJ Premium | | 08 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Pe lângă sancționarea muncii nedeclarate – cunoscută ca muncă la negru –, începând din 20.10.2021 au fost introduse în Codul muncii sancțiuni și pentru munca subdeclarată – munca la gri –, amenzile ajungând până la 200.000 lei.

10. O perspectivă teoretică și jurisprudențială asupra lucrătorului, ca titular al drepturilor omului

UJ Premium | | 02 noiembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Lucrarea abordează controversata problemă a interferenței dintre muncă și drepturile omului, punând în discuție posibilitatea protejării lucrătorului nu numai ca parte contractantă, ci ca persoană. Din punct de vedere structural, analiza se efectuează pe două niveluri: teoretic, prin prezentarea diferențelor doctrinare în materie, și jurisprudențial, prin referire la soluții ale CEDO, a Curții Constituționale și a instanțelor de muncă în materie.

11. Instruirea și certificarea personalului navigant

UJ Premium | | 28 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Articolul pornește de la analiza competenței navigatorilor, un aspect care a fost reglementat de o serie de convenții elaborate sub auspiciile Organizației Internaționale a Muncii. În această ordine de idei, studiul de față este axat pe prezentarea instrumentelor relevante pentru certificarea și pregătirea navigatorilor. Totodată, un accept important este pus pe standardele uniforme prezentate în Convenția STCW.

12. Impactul noilor tehnologii în optimizarea timpului lucrătorului

UJ Premium | | 15 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Este de puterea evidenței faptul că mijloacele tehnologice dezvoltate cu o viteză amețitoare și fără precedent în istoria omenirii au determinat o redefinire a tuturor domeniilor de activitate. În cuprinsul prezentului, studiu autorul încearcă să încadreze importanța și modalitatea în care s-a schimbat raportul juridic de muncă în sine, indiferent de natura sa. Telemunca pare să câștige din ce în ce mai mult teren, sens în care autorul reușește să sublinieze contribuţia noilor tehnologii la crearea unei armonii între viaţa profesională şi cea personală a angajaților. Totodată, autorul aduce în discuție și aspectele privind metodologia de învăţare online - e-learningul, prezentând avantajele și dezavantajele acestuia.

13. Subordonarea unui telelucrător în dreptul muncii din Polonia

UJ Premium | | 06 octombrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Telemunca a devenit un adevărat curent modernist în majoritatea domeniilor de activitate. Prin urmare, fiecare stat a încercat să adapteze legislația în materie astfel încât să existe un echilibru între nevoile angajatorului și munca prestată de angajat. În cuprinsul prezentului studiu, autorul prezintă modalitatea în care este reglementată telemunca în Polonia, punând accentul pe raporturile de subordonare specifice.

14. Egalitatea bărbați-femei în dreptul muncii al Uniunii Europene

UJ Premium | | 23 septembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și Revista Universul Juridic |

Egalitatea între bărbați și femei – ca ilustrare particulară a principiului general al egalității, drept și, în același timp, principiu care guvernează celelalte drepturi – este una dintre cele mai importante valori pe care Uniunea se întemeiază și, în același timp, unul dintre obiectivele de atins de către ea...

15. Considerații privind procedura concilierii în materia conflictelor individuale de muncă

UJ Premium | | 22 septembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Dintotdeauna, munca a avut un rol fundamental în existența omului și a comunității sociale. Statutul muncii a evoluat în timp, acesta fiind determinat și influențat de gradul dezvoltării sociale-economice și de intervenția creativă și socială a individului, care prestează o muncă.

16. Răspunderea juridică în caz de discriminare la locul de muncă

UJ Premium | | 09 septembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și Revista Universul Juridic |

În doctrina de specialitate s-a arătat că „răspunderea socială este chemată să îndeplinească o dublă funcție socială, deoarece și normele sociale au o dublă menire în societate. Pe de o parte, ele asigură un cadru instituțional și normativ pentru acțiunile întreprinse de individ, iar, pe de altă parte, ele urmăresc aplicarea sancțiunilor sociale în vederea restabilirii relațiilor sociale vătămate sau periclitate”

17. Timpul de lucru și drepturile aferente

UJ Premium | | 06 septembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și Revista Universul Juridic |

Dacă pornim analiza timpului de lucru și a programului de lucru de la data de 5 februarie 2003, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, și până în prezent, vom întâlni nenumărate modificări legislative datorate modificărilor modului de desfășurare a activității și nevoilor de adaptare a legislației la diversitatea situațiilor apărute de-a lungul timpului.

18. Problematica răspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudiciile nepatrimoniale cauzate angajatorului

UJ Premium | | 31 august 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Complexitatea raporturilor juridice de muncă nu se concretizează numai prin delimitarea clară a interesului urmărit de angajator și a atribuțiilor angajatului, astfel încât acest interes să fie atins, ci implică alte câteva elemente esențiale, printre care aspecte care țin de natura răspunderii salariatului în fața angajatorului său. În cuprinsul acestui studiu, autorul analizează aspectele prevăzute de Codul muncii referitor la caracterul material al răspunderii patrimoniale a salariaţilor. Acesta își îndreaptă atenția și dincolo de granițele acestui corp normativ, încercând să identifice situaţii prevăzute de alte acte normative în care salariatul răspunde şi pentru prejudiciile nepatrimoniale cauzate angajatorului.

19. Regulamentul intern – între tradiţie şi modernitate

UJ Premium | | 25 august 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Articolul prezent pleacă de la ideea conform căreia Regulamentul intern reprezintă expresia puterii de a dirija angajatorul și o sursă specifică a dreptului muncii, fiind la bază un act juridic de reglementare aparținătoare dreptului privat și a cărei competență de pregătire aparține angajatorului. Toate acestea având la bază faptul că reglementarea conținutului Regulamentului intern în Codul muncii este realizată în linii minimale, lăsând la latitudinea angajatorului decizia privind modul concret de informare a angajaților cu privire la conținutul acestuia, dar nepierzând din vedere faptul că este un act de drept al muncii, un instrument necesar și util pentru desfășurarea relațiilor de muncă în cadrul unității.

20. Consideraţii privind protecţia datelor cu caracter personal în raporturile de muncă prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

UJ Premium | | 20 august 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și GDPR |

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, adoptat de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, consacră dreptul persoanelor fizice la protecţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal ca fiind un drept fundamental...