Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 9 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Marieta Safta (1)
 • Tudorel Toader (1)
 • Sevastian Cercel (2)
 • Carmen Tamara Ungureanu (1)
An
 • 2020 (3)
 • 2021 (2)
 • 2022 (4)
Luna
 • Mai (1)
 • Iulie (2)
 • Octombrie (1)
 • Noiembrie (4)
 • Decembrie (1)
Categorii
 • Varia (2)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • Arbitraj şi Mediere (1)
 • RSJ (9)
 • Drept Procesual Penal (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Câteva considerații privind stabilitatea juridică versus garantarea drepturilor omului

UJ Premium | | 24 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și RSJ |

În cuprinsul acestui studiu autorul pornește de la dreptul de a invoca excepția de neconstituționalitate a unor prevederi legale aplicabile în cauza dedusă judecății, atât în materie penală cât și civilă. După ce procedează la expunerea situațiilor în care această excepție poate fi invocată și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească norma juridică vizată de excepția neconstituționalității, autorul prezintă optica Curții Constituționale referitoare privind declararea neconstituționalității motivului de revizuire prevăzut de art. 453, alin. (1), lit. f), Codul de procedură penală din 2010. De asemenea, autorul efectuează și o corelare între evoluția suspendării judecății în cazul invocării excepției de neconstituționalitate și stabilitatea juridică.

2. Aspecte privind unitatea de infracţiune în cazul infracţiunilor contra vieţii, ulterior Deciziei nr. 650/2018 a Curţii Constituţionale

UJ Premium | | 07 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Penal şi Procesual Penal și RSJ și Drept penal și Drept constituțional |

Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. În cazul infracţiunilor contra persoanei, forma continuată se reţine numai când faptele sunt săvârşite împotriva aceluiaşi subiect pasiv...

3. Delocalizarea. Între avantaje și dezavantaje

UJ Premium | | 28 octombrie 2022
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și RSJ |

Pornind de la aspectele definitorii ale arbitrajului, autorul prezintă în cuprinsul prezentului studiu Teoria delocalizării. În cercetarea sa, autorul arată că această teorie este disputată la nivel mondial, existând atât argumente care o susțin, cât și argumente contrare, prezentând succint care sunt ideile care guvernează cele două poziții, pentru ca la finalul studiului să contureze o cale de mijloc.

4. Efectele hotărârilor arbitrale străine în reglementarea Codului de procedură civilă român

UJ Premium | și | 12 mai 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RSJ |

Pornind de la dispozițiile art. 1.124 C. pr. civ. în cuprinsul cărora sunt stabilite criteriile pentru calificarea unei hotărâri arbitrale străine, autorii studiului conturează distincția dintre sentințele arbitrale naționale și cele străine. De asemenea, aceștia aduc în discuție și care este eficacitatea hotărârii arbitrale străine, insistând, în definitiv, asupra elementelor esențiale ale cererii de recunoaștere și încuviințare a executării hotărârilor arbitrale străine.

5. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale – un imperativ al societăţilor moderne

UJ Premium | | 17 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RSJ |

Acest articol reprezintă o analiză aprofundată a procesului de evaziune fiscală și are ca scop evidențierea prevenirii și combaterii acesteia, cu accent pe efectele pe care le produce asupra eficienței sistemului fiscal.

6. Câteva consideraţii privind accesul la justiţie în dreptul roman

UJ Premium | | 28 iulie 2021
Publicat în : Varia și RSJ |

Articolul analizează aspecte importante legate de accesul la justiție în dreptul roman, cu accent pe începutul profesiei legale din perspectiva Republicii și pe revoluțiile majore în procedura civilă romană, care pot fi descrise ca încercări în facilitarea accesului la justiție și la creșterea numărului de cetățeni îndreptățiți să apeleze la protecția judiciară.

7. Marea Unire, premisă a uniformizării dreptului

UJ Premium | și | 08 decembrie 2020
Publicat în : Varia și RSJ |

Articolul analizează problematica Marii Uniri, ca factor determinant în procesul de unificare a dreptului. Astfel, respectivul studiu oferă o perspectivă nouă, luând în considerare importanța Unirii, articolul prezintă evoluția dreptului penal pe teritoriul României, începând cu adoptarea Codului Penal din 1936.

8. Considerații privind unificarea legislativă a României în perioada 1918-1928

UJ Premium | | 16 noiembrie 2020
Publicat în : RSJ |

Articolul se axează pe progresul semnificativ survenit în România post-unională din perspectiva legislativă, în mod principal. Se abordează, de asemenea, teme care privesc cadrul administrativ și politic, mai precis criza din anii 1920, moment în care Partidul Național Liberal a reușit să pună bazele unificării legislative în România din perioada interbelică.

9. Contractul internațional de externalizare a maternității

UJ Premium | | 02 iulie 2020
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RSJ |

Actualul studiu analizează contractul internaţional de externalizare a maternităţii, pornind de la analiza contractului de reproducere umană asistată cu mamă purtătoare, prin explicarea noțiunilor și a reglementărilor legale, a clauzelor și a eficacității contractului raportate la situația din România, urmată de analiza eficacității transnaţionale a contractului de reproducere umană asistată cu mamă purtătoare, prin analiza turismului transnaţional de fertilitate, în țări precum Ungaria și Grecia.