Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 46 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Simona Mureșan (2)
 • Gabriela Liana Gheorghiu (7)
 • Florin Dima (2)
 • Corina Mihaela Șiman (1)
 • Oana Cristina Niemesch (1)
 • Eugen Gheorghe Crișan (1)
 • Ștefan-Robert Ștefan (2)
 • Ioana Onea (2)
 • Nicoleta Țăndăreanu (1)
An
 • 2020 (3)
 • 2021 (28)
 • 2022 (15)
Luna
 • Ianuarie (1)
 • Februarie (3)
 • Martie (4)
 • Aprilie (4)
 • Mai (5)
 • Iunie (5)
 • Iulie (4)
 • August (3)
 • Septembrie (3)
 • Octombrie (3)
 • Noiembrie (6)
 • Decembrie (5)
Categorii
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (6)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (5)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (14)
 • RRDJ (46)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (3)
 • Magistrați (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • Achiziții publice (1)
 • Drept Financiar (1)
 • Dreptul Familiei (2)
 • Drept Procesual Penal (2)
 • Insolvență (1)
 • ÎCCJ (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar

UJ Premium | | 28 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

În acest sens, judecătorul observă că, deşi infracţiunea presupus comisă de către inculpat prezintă un grad de pericol social ridicat, fiind vorba de pierderea unei vieţi omeneşti, împrejurările favorabile inculpatului (persoană muncitoare, bine integrată în societate, fără antecedente penale, 3 copii), justifică măsura înlocuirii arestării preventive cu măsura controlului judiciar.

2. Întoarcerea executării silite în contextul anulării unor clauze abuzive din structura creanței bancare izvorâte dintr-un contract de credit bancar de consum

UJ Premium | | 09 noiembrie 2022
Publicat în : RRDJ |

Reglementarea întoarcerii executării silite a fost preluată, în termeni asemănători, și în conținutul noului Cod de procedură civilă...

3. Contestaţie în anulare pentru motivul prevăzut de art. 426 lit. a) C. pr. pen.

UJ Premium | | 13 octombrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

În motivarea contestaţiei în anulare, apelantul a arătat, în esenţă, că a participat, fără voia sa, la un incident ce a avut loc pe raza comunei D., jud. C., în urma căruia el a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de încăierare şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

4. Cumpărarea de droguri din străinătate pentru consum propriu. Inexistenţa concursului de infracţiuni între infracţiunile prevăzute de art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 143/2000

UJ Premium | | 30 septembrie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

Prezentul articol analizează o altă decizie a Curții de Apel București bazată pe introducerea în țară a unei cantități de droguri de mare risc.

5. Procedură prealabilă. Drepturi salariale ale funcţionarilor publici

UJ Premium | | 23 august 2022
Publicat în : ÎCCJ și Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul prezintă interpretarea dată de instanţa supremă, în procedura recursului în interesul legii referitoare la necesitatea formulării unei contestaţii prealabile anterior sesizării instanţei de către întregul personal plătit din fonduri publice, arătând care sunt aspectele de noutate aduse de dispozițiile Legii nr. 153/2017, prin comparație cu cele cuprinse în Legea nr. 284/2010.

6. Acţiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a salariatului. Cursul prescripţiei dreptului material la acţiune. Data cunoaşterii pagubei

UJ Premium | | 20 iulie 2022
Publicat în : RRDJ și Dreptul muncii |

Lucrarea tratează chestiuni legate de acțiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a salariatului. Accentul cade pe problematica prescripției dreptului material la acțiune. Astfel, studiul prezintă o speță în această materie a Curții de Apel București.

7. Clauze abuzive. Efectele hotărârii pronunţate de CJUE în cauza C 186/16, Ruxandra Paula Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA

UJ Premium | | 28 iunie 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDJ |

Prezentul studiu reprezintă o analiză a Sentinţei civile nr. 1456 din 10 mai 2018, pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, respectiv a Deciziei civile nr. 2120 din 29 octombrie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti, prin care aceasta din urmă a respins ca nefondat apelul declarat de apelanta reclamanta A.V.V. în contradictoriu cu intimata pârâtă R.B. SA, demers în cadrul căruia instanţa de apel a valorificat statuările CJUE din hotărârea pronunţată în cauza C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA.

8. Societate pe acţiuni. Acţiuni nominative. Revendicare mobiliară

UJ Premium | | 17 iunie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

În cadrul acestei lucrări se tratează acțiunile nominative. Prin acțiuni nominative înțelegem acțiunile emise în formă dematerializată, care reprezintă bunuri mobile corporale. Accentul cade pe problematica revenidicării mobiliare, autorul analizând o speță din această materie.

9. Delict de presă. Problema acordării daunelor morale unei persoane juridice, pentru încălcarea dreptului la demnitate

UJ Premium | | 09 iunie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Prezentul articol reprezintă, de fapt, un comentariu al Deciziei Curții de Apel București nr. 533A/2017, care a analizat problema acordării de daune morale unei persoane juridice, în caz de încălcare a dreptului la demnitate.

10. Achiziţii publice. Procedură de atribuire. Ofertant exclus

UJ Premium | | 16 mai 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și RRDJ |

În cadrul acestei lucrăi se realizeză un comentariu asupra procedurii în cadrul achizițiilor publice. Studiul pleacă de la prezentarea unei spețe în cadrul căreia oferta unui ofertant fusese exclusă de autoritatea contractantă. Mai apoi, autoarea conferă un punct de vedere prin raportare la normele juridice aplicabile în materie.

11. Reintegrare minori în familie, subsecvent plasamentului. Necesitate sprijin din partea autorităţilor competente

UJ Premium | | 14 aprilie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDJ |

În cadrul acestei lucrări se prezintă o speță privind reintegrarea în familie a minorilor față de care s-au dispus măsuri de protecție specială. Prin intermediul respectivei spețe se prezintă de către autoare modalitățile de implicare a autorităților pentru reintegrarea în familie a copiilor. Totodată, autoarea face referire și la necesitatea existenței unui sprijin din partea autorităților competente.

12. Nulitate concurs. Criticarea modului de redactare a subiectelor. Inadmisibilitate

UJ Premium | | 07 aprilie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit şcoala generală sau o şcoală echivalentă şi are cunoştinţele necesare pentru a îndeplini această funcţie. În funcţie de complexitatea gestiunilor, de natura şi valoarea bunurilor şi de cunoştinţele ce le implică gestionarea lor...

13. Motive obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziţie publică

UJ Premium | | 25 martie 2022
Publicat în : Achiziții publice și RRDJ |

Prezentul articol prezintă motivele obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziție publică. Astfel, actele contestate, emise în cadrul unei proceduri de atribuire, ar trebui să se întemeieze exclusiv pe aplicarea prevederilor legale şi în considerarea unei motivări corespunzătoare a respingerii ofertei ca inacceptabilă.

14. Răpire internaţională de copii. Noţiunea de reşedinţă a copilului. Măsuri pentru protecţia copilului după înapoierea sa

UJ Premium | | 08 martie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDJ |

Prezentul articol analizează conceptul de răpire internațională de copii, cu accent pe noțiunea de reședință a acestora. Astfel, autoarea prezintă o serie de măsuri care se pot institui drept protecție a copilului după înapoierea sa.

15. Încetarea de drept a contractului individual de muncă la împlinirea vârstei de pensionare. Lipsa discriminării

UJ Premium | | 11 februarie 2022
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

Conform dispozițiilor regăsite în Codul muncii, contractul individual de muncă poate înceta la data împlinirii condițiilor de pensionare. Cu privire la vârsta standard de pensionare, un rol important l-a jucat Decizia CCR nr. 387/2018 art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii. Astfel, ca urmare a respectivei decizii, articolului amintit mai sus a fost modificat în urma constatării de către CCR a existenței unei discriminări pe criterii de sex.

16. Acţiune în anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii. Excepţie de la regula ascultării contribuabilului

UJ Premium | | 24 decembrie 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDJ |

Materialul tratează problematica acțiunii în anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, precum și pe aceea a excepției de la regula ascultării contribuabilului. Astfel, articolul face trimitere la acele limitări pe care le presupune aplicarea în practică a dispozițiilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. În acest sens, este prezentată o speță soluționată de către Curtea de Apel Târgu-Mureș, referitoare la aplicarea dispozițiilor art. 9, art. 135, art. 138, art. 149, art. 213 din Legea nr. 207/2015.

17. Excepţie de la art. 289 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare în baza contractului individual de muncă deja existent. Continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an

UJ Premium | | 13 decembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

Curtea apreciază că, dându‑se relevanţă dispoziţiilor art. 289 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 şi menţinând calitatea de titular pentru o perioadă de timp după întrunirea condiţiilor vârstei standard de pensionare (care în cazul personalului didactic este de 65 de ani) şi a stagiului minim de cotizare, nu se exclude incidenţa ulterioară a cazului de încetare de drept prevăzut de art. 56 alin. (1) lit. c) C. mun....

18. Mandatul european de arestare – art. 548 C. pr. pen.*

UJ Premium | | 02 decembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

Articolul abordează problematica mandatului european de arestare și a modului în care acesta este reglmenetat prin dispozițiile art. 548 din Codul de procedură penală. Astfel, materialul își propune să stabilească natura juridică a mandatului european de arestare, considerând că acesta reprezintă un titlu judiciar de arestare și remitere a unei persoane căutate. De asemenea, articolul își îndreaptă atenția asupra condițiilor ce trebuie îndeplinite în vederea emiterii mandatului european de arestare.

19. Contract de credit. Contract de cesiune de creanţă. Condiţii de validitate de la momentul încheierii contractelor. Efecte

UJ Premium | | 25 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Instanţa de apel a reţinut în mod greşit caracterul subsidiar al contractului de credit în raport de contractul de cesiune de creanţă, când în realitate ambele contracte sunt contracte principale, un contract de credit neputând fi considerat contract accesoriu chiar dacă scopul mediat al contractului de împrumut îl constituie plata preţului cesiunii de creanţă, această situaţie neputându‑l transforma într‑un contract accesoriu...

20. Răspundere civilă delictuală. Element de extraneitate. Stabilirea instanţei competente internaţional. Legea aplicabilă litigiului

UJ Premium | | 11 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Articolul actual tratează o serie de prevederi legale conturate în jurul răspunderii civile delictuale. Astfel, autorul analizează litigiul creat de elementul de extraneitate cu accent pe stabilirea instanței competente la nivel internațional și pe legea aplicabilă în acest context.