Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 62 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Mihnea Novac (1)
 • Dragoş Stoenac (3)
 • Mădălina-Cristina Marancea (1)
 • Oana Lup (1)
 • Mirel Morcov (1)
 • Genadiev Nikola Plamenov (1)
 • Dan-Rareș Răducanu (2)
 • Mihail Albici (1)
 • Ștefan Alexandru Uță (1)
 • Andreea Mirela Vanea (1)
 • Anastasia Munteanu (1)
 • Bogdan Flavius Albu (1)
 • George Almăjanu (1)
 • Angelica-Georgiana Alecu (1)
 • Oana-Nicoleta Retea (1)
 • Lucian Nițuleasa (3)
 • Maria-Andreea Rădulescu (1)
 • Mihaela-Cătălina Scafeș (1)
 • George Zlati (1)
 • Constantin Cosmin Pintilie (1)
 • Irina Titorian (1)
 • Raul-Șerban Hoza (1)
 • Carmen-Adriana Domocoș (1)
 • Maria Roșca (1)
 • Mihai Stănescu (1)
 • Mihai Suian (1)
 • Andreea Gurică (1)
An
 • 2014 (1)
 • 2015 (8)
 • 2016 (9)
 • 2018 (6)
 • 2019 (1)
 • 2020 (8)
 • 2021 (29)
Luna
 • Ianuarie (4)
 • Februarie (5)
 • Martie (11)
 • Aprilie (5)
 • Mai (3)
 • Iunie (3)
 • Iulie (5)
 • August (6)
 • Septembrie (3)
 • Octombrie (6)
 • Noiembrie (4)
 • Decembrie (7)
Categorii
 • Ştiri juridice (39)
 • Varia (2)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (3)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (9)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Avocați (62)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (3)
 • Drept Internaţional (4)
 • Magistrați (8)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • UJ - COVID-19 (6)
 • Studenți (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Modalitățile de indemnizare și asigurare de răspundere a administratorului societăților comerciale în lumina tendințelor moderne

UJ Premium | | 20 decembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Avocați |

În exercitarea atribuțiilor, administratorii au un șir de obligații concrete, expres prevăzute de lege, contract și actul de constituire, dar și obligații ridicate la nivel de principiu, așa numitele standards of conduct care urmează a sta la baza oricărei acțiuni îndeplinite de către administrator – diligența, loialitatea și buna-credință...

2. Jurisprudența franceză în materia faptelor de abuz de bunuri sociale

UJ Premium | | 03 decembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Avocați |

Potrivit art. L 241-3 alin. (4) din Codul comercial francez, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și amendă, în cuantum de până la 375.000 de euro, administratorul unei societăți care, cu rea-credință, se folosește de bunurile sau creditul societății în scop contrar intereselor acesteia sau în interes personal ori pentru a favoriza o societate în care are interese direct sau indirect.

3. Aspecte controversate privind încheierea, executarea și încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată

UJ Premium | | 17 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Dreptul Muncii şi Dialogului Social și Avocați |

Contractul individual de muncă pe durată determinată este un contract care dă naștere unui raport juridic de muncă pe termen limitat, în condițiile expres prevăzute de Lege. Acest contract reprezintă o excepție de la regula prevăzută de art. 12 alin. (1) din Codul muncii, și anume încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, regulă prin care se asigură stabilitatea în muncă și, bineînţeles, protecția salariaților în raport cu autoritatea angajatorului.

4. Dreptul de a se adresa Ombudsmanului european

UJ Premium | | 21 octombrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional și Avocați |

În strânsă legătură cu dreptul de a adresa petiții Parlamentului European și de a se adresa organelor, instituțiilor și organelor consultative ale Uniunii, dreptul cetățenilor Uniunii de a se adresa Ombudsmanului European, ce a fost introdus prin Tratatul de la Maastricht, se exercită conform prevederilor art. 20 TUE, în condițiile și în limitele fixate prin tratate și prin măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestora.

5. (In)oportunitatea atragerii răspunderii solidare în materie fiscală în contextul existenței pe rol a unui dosar penal ce vizează aceeași faptă

UJ Premium | | 18 octombrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Avocați |

Atragerea răspunderii solidare a asociaților și administratorilor apare ca fiind un resort pus la îndemâna organelor fiscale în vederea recuperării datoriilor bugetare ale societății...

6. Noțiunea de răspundere penală

UJ Premium | | 13 octombrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Penal şi Procesual Penal și Avocați |

Intrat în vigoare la 1 februarie 2014, Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) a adus modificări substanțiale în ceea ce privește limitele speciale ale pedepselor (de pildă, în cazul infracțiunii de furt prevăzute de art. 228 NCP, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda, spre deosebire de Vechiul Cod penal, unde infracțiunea era sancționată cu închisoarea de la 1 la 12 ani)...

7. Considerații asupra cauzei actului juridic civil în reglementarea actuală

UJ Premium | | 27 septembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil și Avocați |

Actul juridic este manifestarea de voință a părților făcută cu intenția de a produce efecte juridice. Această intenție este prefigurarea mentală a scopului urmărit a fi atins prin efectele actului juridic încheiat. Cauza este imaginarea ab initio a efectelor ce se vor produce prin încheierea actului și care vor duce la satisfacerea unor nevoi subiective, determinând părțile să se oblige juridic.

8. Autonomia acțiunii în rectificare de Carte funciară. Lipsa efectelor inexistenței unei acțiunii de fond

UJ Premium | | 13 septembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil și Avocați |

Efectul principal al încheierii unor raporturi juridice, între diferitele subiecte de drept, este nașterea drepturilor subiective în patrimoniul unei persoane, dreptul civil obiectiv preocupându-se, concomitent, și de protecția acestora sub un dublu aspect: atât static, care vizează existența și apărarea drepturilor patrimoniale actuale dobândite valabil, cât și dinamic, care vizează circuitul juridic al drepturilor viitoare care fac obiect al operațiunilor/raporturilor juridice.

9. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Principii. Condiții de admisibilitate

UJ Premium | | 08 septembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (în continuare Convenția) a fost semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950, și a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. Convenția a creat inițial un mecanism jurisdicțional compus dintr-o Comisie și o Curte...

10. Calitatea de consumator a avocatului la încheierea contractelor de credit

UJ Premium | | 31 august 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Protecția drepturilor consumatorilor reprezintă un deziderat deosebit de actual la nivel comunitar, legiuitorul european fiind preocupat de a oferi o protecție totală împotriva abuzurilor profesioniștilor...

11. Avocatura – instituție a societății civile

UJ Premium | | 27 august 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Perioada de tranziție spre o societate democratică pe care o parcurge țara noastră este marcată de profunde transformări politice, economice și sociale, transformări ce influențează benefic sistemul legislativ și, nu în ultimul rând, legiferarea și dezvoltarea societății civile. Locul și rolul societății civile a devenit, în prezent, una centrală pentru statele care au pășit pe calea democratizării. Societatea civilă este un instrument indispensabil pentru atingerea unui stat de drept.

12. Despre două mărci poştale falsificate „Cap de bour 27 parale”

UJ Premium | | 16 august 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Problema falsului în documentele istorice este nu numai una ştiinţifică, ci şi de ordin social şi juridic. Din punct de vedere criminalistic, mărcile falsificate în dauna colecţionarilor fac parte din categoria falsului de documente...

13. Regulile privind Politica uniformă de soluţionare a disputelor privind numele de domeniu

UJ Premium | | 11 august 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Corporaţia Internet pentru Nume şi Numere Alocate („ICANN”) este o organizaţie non-profit responsabilă, printre altele, de coordonarea menţinerii securităţii, stabilităţii şi interoperabilităţii Internetului, dar şi de stabilirea regulilor de atribuire de nume de domenii Internet şi de adrese IP.

14. Aspecte semnificative privind constituirea domeniului privat

UJ Premium | | 09 august 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Potrivit unui punct de vedere temeinic argumentat, toate aspectele privind domeniul privat ar fi reglementate de dreptul comun, statul și unităţile administrativ-teritoriale acţionând ca persoane juridice de drept civil, din această calitate rezultând faptul că, pentru constituirea domeniului privat, pot fi folosite toate mijloacele juridice de drept cunoscute.

15. Dreptul subiectiv la propria imagine

UJ Premium | | 29 iulie 2021
Publicat în : Avocați și Ştiri juridice |

În condiţiile în care se dezvoltă societatea contemporană, însoţită de o utilizare fără precedent a tehnologiilor informaţionale, păstrarea secretului vieţii private devine tot mai dificilă. În acest context, protecţia imaginii personale a fiecăruia dintre noi este o chestiune de o actualitate incontestabilă...

16. Joint Venture în convenţiile extrastatutare

UJ Premium | | 23 iulie 2021
Publicat în : Avocați și Ştiri juridice |

Prezentul studiu porneşte de la gândul că societatea evoluează cu paşi rapizi, fapt ce afectează atât pozitiv, cât şi negativ societăţile, asociaţii şi administratorii acestora. De aceea este necesar să îmbunătăţim sistemul, pe cât de rapid, pe atât de clar şi coerent...

17. Viața fiinţei umane și limitele în interiorul cărora aceasta se bucură de ocrotire penală

UJ Premium | | 08 iulie 2021
Publicat în : Avocați și Ştiri juridice |

În orice societate democratică, fiinţa umană, drepturile şi libertăţile acesteia trebuie să fie asigurate prin mecanisme juridice eficiente. Atunci când nu există o claritate în ierarhia valorilor sociale sau când politica penală a statului este confuză, apar diverse conflicte în societate determinate de asigurarea inechitabilă a valorilor sociale...

18. Statutul fetusului în legislaţiile lumii: o protecţie efectivă a drepturilor fetusului versus drepturile mamei

UJ Premium | | 29 iunie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Faptul că finalitatea oricărui sistem social este protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei, a individului, este ideea primă pe care se fundamentează liberalismul. Urmează să vedem ce înţelege sistemul juridic prin individ/persoană, pentru că, la o primă privire, o categorie aparte pare să se situeze în afara acestei protecţii individuale, anume fetuşii, al căror statut este, în continuare, unul destul de controversat...

19. Implicaţiile jurisprudenţei CJUE asupra practicii naţionale în privinţa contestaţiilor la executare referitoare la contractele încheiate cu consumatorii

UJ Premium | | 31 mai 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

În mod tradiţional, dreptul execuţional civil român a recunoscut posibilitatea ca în cazul titlurilor executorii non-jurisdicţionale (altele decât hotărârile judecătoreşti sau arbitrale), contestatorul să poată invoca şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu...

20. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale - infracţiuni, modificări, neconstituţionalitate şi necesitate de modificare

UJ Premium | | 17 mai 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Avocați |

Prin evaziune se înţelege orice modalitate de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ascunderea sub diferite forme a surselor şi a cuantumului de venit impozabil...