Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 24 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (5)
 • Ilie Dumitru (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Ionuț Adrian Șipețan (1)
An
 • 2022 (24)
Luna
 • Martie (1)
 • Aprilie (4)
 • Mai (2)
 • Iunie (2)
 • Iulie (3)
 • August (4)
 • Septembrie (2)
 • Octombrie (4)
 • Noiembrie (2)
Categorii
 • Varia (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (1)
 • Revista Universul Juridic (10)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (4)
 • Drept Internaţional (2)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • Drept Financiar (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Deciziile Curții Constituționale, legitimitate prin discriminare

UJ Premium | și | 24 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept civil și Drept constituțional |

Pe perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, astfel încât Decizia CCR nu se va aplica în privința procedurilor de executare silită încuviințate până la data publicării sale, aplicându‑se, în schimb, în privința contestațiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc...

2. Despre regimul juridic al activităţilor de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediate prin platforme digitale

UJ Premium | | 02 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Financiar și Dreptul transporturilor și Drept civil și Drept financiar și fiscal și Drept comercial |

Proiectele de tip smart mobility urmăresc să facă sistemele de transport mai inteligente, mai sigure şi mai eficiente, prin utilizarea noilor tehnologii digitale şi ele vizează un spectru amplu de segmente ca: managementul traficului urban, domeniul transportului public, modernizarea infrastructurii de transport...

3. Procedeele electronice și suporturile informatice utilizate în cadrul procedurii de executare silită în Republica Moldova. Analiza cadrului normativ

UJ Premium | | 28 octombrie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și Drept civil și Drept procesual civil |

Litigiile apărute în cadrul circulației electronice a documentelor, precum și cele legate de utilizarea documentelor electronice și de aplicarea semnăturii electronice se soluționează de către subiecții circulației electronice a documentelor în conformitate cu legislația și contractele încheiate...

4. Este jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție creatoare de drept?

UJ Premium | | 24 octombrie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și Drept civil și Drept procesual civil și Drept constituțional și Drept internațional public |

Izvoarele formale ale dreptului au în vedere mijlocul cu ajutorul căruia se exprimă izvoarele materiale, forma exterioară pe care o îmbracă dreptul în ansamblul normelor sale, modalitățile prin care conținutul normei de drept devine regulă de conduită și se impune ca model de urmat în relațiile dintre oameni...

5. Renunţarea la judecată, expresie a principiului disponibilităţii în procesul civil

UJ Premium | | 14 octombrie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept civil și Drept procesual civil |

Principiul disponibilităţii cuprinde o serie de drepturi şi anume: dreptul părţii interesate de a introduce sau nu acţiunea civilă, dreptul de a determina limitele acţiunii sau ale apărării, dreptul de a renunţa la acţiune sau la dreptul subiectiv, de a recunoaştepretenţiile din acţiuneşi de a stinge litigiul printr‑o tranzacţie, dreptul de a ataca pe căile legale hotărârea judecătorească...

6. Privire comparativă asupra măsurilor specifice adoptate de statele membre începând cu luna Martie 2020, asupra termenelor în procedurile civile, în contextul extinderii pandemiei de COVID-19

UJ Premium | și | 12 octombrie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept civil și Drept procesual civil și Dreptul securității sociale |

Noțiunea de „termen” este strâns legată de instituția prescripției extinctive care presupune, la rândul ei, o sancțiune ce constă în stingerea, în condițiile stabilite de lege, a dreptului material la acțiune neexercitat în termen. Persoana care nu uzează de dreptul său într‑un anumit termen pierde protecția legii, cea care îi garantează și ocrotește dreptul material la acțiune, la demersul juridic, formularea acțiunii în instanță...

7. Prevenire şi control în violenţa în familie

UJ Premium | și | 22 septembrie 2022
Publicat în : Varia și Drept civil |

Când vorbim de existenţa unor obstacole, ne referim la concepţiile potrivit cărora această problemă este una privată, că poziţia femeii în societate şi în cadrul familiei este una de subordonare, la faptul că fenomenul este ignorat la nivel politic, al sistemului legislativ şi al autorităţilor implicate în implementarea standardelor internaţionale, la lipsa de pregătire a personalului din poliţie şi sistemul de justiţie şi la alocarea insuficientă a resurselor de care este nevoie în combaterea acestui fenomen...

8. Analiză teoretică și practică a reglementărilor consacrate contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în sistemul de drept roman

UJ Premium | | 09 septembrie 2022
Publicat în : Drept civil |

Prin contractul de cesiune de drepturi de autor, o parte se obligă să asigure unei alte persoane folosirea unuia sau mai multor drepturi patrimoniale de autor. Astfel, în cadrul acestui articol se analizează reglementările din această materie. Mai precis, accentul cade pe obiectul și părțile, remunerarea și revizuirea contractului de cesiune a dreptului de autor, precum și pe aspecte legate de rezilierea contractului, nulitatea contractului și soluționarea litigiilor.

9. Reducțiunea liberalităților excesive (Partea I)

UJ Premium | | 24 august 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Reglementarea reducțiunii liberalităților excesive se regăsește în cuprinsul art. 1092‑1098 C. civ. Reducțiunea liberalităților excesive este sancțiunea civilă care se aplică după deschiderea moștenirii și care privește donațiile și legatele făcute de defunct...

10. Dreptul de uzufruct și exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Aplicație a cazului fortuit sau cauză specială de stingere a dreptului?

UJ Premium | și | 16 august 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Proprietatea este perpetuă, absolută, în timp ce uzufructul este muritor. El se desprinde, servește unor interese economice și se stinge, întorcându-se la matcă, pentru că magnetismul dreptului de proprietate este mai mare. De esența dreptului de uzufruct este temporaritatea.

11. Dreptul de proprietate privată

UJ Premium | | 08 august 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Conținutul dreptului de proprietate este relația de apropiere, în formă privată, a bunurilor care pot forma obiectul dreptului de proprietate privată.

12. Tendințele actuale privind fundamentul răspunderii civile delictuale

UJ Premium | | 05 august 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Indiferent că vorbim despre răspunderea civilă delictuală sau despre cea contractuală, scopul acestor instituții este, neîndoielnic, același: contribuie la apărarea drepturilor subiective ale individului, atât ca persoană fizică, dar și juridică, și implicit, la menținerea ordinii sociale.

13. Exproprierea din perspectiva dreptului comparat și a crizei geopolitice actuale

UJ Premium | | 27 iulie 2022
Publicat în : Drept civil |

Conform art. 44 din Constituția României, „Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate”, dispoziție din care s-a fundamentat practic o opinie la nivelul societății de siguranță asupra acestui circuit civil, efectele fiind revăzute în prezent cel mai bine prin faptul că România este pe primul loc în Uniunea Europeană la nivel de împroprietărire.

14. Stingerea obligațiilor din perspectivă jurisprudențială

UJ Premium | | 26 iulie 2022
Publicat în : Drept civil |

Obligația, la fel ca omul, se naște, trăiește și moare sau, în limbaj doctrinar, se stinge. Cu alte cuvinte, obligația se naște atunci când are loc manifestarea de voință a unei părți, când actul este unilateral, a ambelor părți, când este bilateral, sau când faptul licit sau ilicit s-a produs, dacă ne referim la obligații extracontractuale.

15. Evoluția și conceptualizarea trust-ului, ca grup de persoane juridice cu scop lucrativ

UJ Premium | | 12 iulie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Drept civil |

Trust-ul reprezintă o instituție juridică mai puțin înțeleasă în dreptul nostru, deoarece acesta este produsul sistemului juridic anglo-saxon. Astfel, autorul își propune să examineze evoluția în timp a trust-ului. Totodată, acesta prezintă tipurile de trust existente, precum și trăsăturile specifice ale acestora.

16. Transmisiunea părților sociale prin succesiune, oscilând între lex successionis și lex societatis

UJ Premium | | 30 iunie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Migrația permanentă a forței de muncă și libertatea de circulație a capitalurilor, aflată la temelia construcției europene, au determinat, în ultimele două decenii, apariția de raporturi juridice cu elemente de extraneitate atât în privința raporturilor comerciale, a celor de dreptul familiei, cât și în materia succesiunilor.

17. Calculul masei succesorale (Partea I)

UJ Premium | | 21 iunie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Moștenirea se compune din rezerva succesorală, dacă există moștenitori rezervatari, și cotitatea disponibilă. Dacă există moștenitori rezervatari, rezerva se cuvine acestora, chiar împotriva voinței defunctului, manifestată prin liberalități (donații, legate) și dezmoșteniri.

18. Cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor (Partea a II-a)

UJ Premium | | 26 mai 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Legiuitorul a înțeles să reglementeze cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor în ipoteza în care acesta vine în concurs la moștenirea defunctului cu descendenții dintr‑o căsătorie anterioară...

19. Particularităţile procedurii admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntare accesorii

UJ Premium | | 20 mai 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept civil |

Intervenţia accesorie se deosebeşte prin inexistenţa unei pretenţii, or, tocmai această particularitate face ca un folos material direct şi imediat să fie greu de imaginat, fiind mai facilă, de multe ori, identificarea unui interes moral...

20. Protecția consumatorilor de servicii turistice și eventuale prevederi neconstituționale în această materie

UJ Premium | | 20 aprilie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept civil |

Conform programelor și actelor normative ale Uniunii Europene, turismul joacă un rol important în economia acesteia, iar pachetele de servicii de călătorie, pachetele de vacanțe și pachetele de circuite, reprezentând o proporție semnificativă din piața serviciilor de călătorie, a constituit o preocupare aparte a Uniunii și un obiect de reglementare distinct.