Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 151 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Oana Zamă (1)
 • Astrid Isabela Bogdan (1)
 • Oana Lup (2)
 • Ambra Szasz (1)
 • Manole Ciprian Popa (2)
 • Mirel Morcov (2)
 • Alexandra Beudean (1)
 • Dan-Rareș Răducanu (1)
 • Roxana Elena Daskălu (1)
 • Anca Szasz (1)
 • Georgiana Trifan (1)
 • Irina Andreea Micu (1)
 • Ioan Ilieș Neamț (1)
 • Lucian Nițuleasa (1)
 • Arina Dragodan (7)
 • Diana Cîrmaciu (1)
 • Nicoleta Țăndăreanu (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Sebastian Răduleţu (1)
 • Flaviu Ciopec (1)
 • George Măgureanu (1)
 • Cristina Chihai (1)
 • Dan Drosu Șaguna (3)
 • Anca Andreea Marin (1)
 • Andra-Roxana Trandafir (1)
 • Anca Andreea Marin (1)
 • Mihaela Mitroi (2)
 • Bogdan Mărculeț (1)
 • Laura Spiridon (1)
 • Felicia Roșioru (2)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Constantin Cosmin Pintilie (1)
 • Ingrid Amelia Apetrei (1)
 • Cristina Cornaci (1)
 • Gheorghe Piperea (1)
 • Ana Maria Marinescu (1)
 • Ionuț-Florin Popa (2)
 • Adela Safta (10)
 • Lavinia Popescu (2)
 • Norel Neagu (2)
 • Ioana Regenbogen (1)
 • Laura Maria Stănilă (1)
An
 • 2015 (16)
 • 2016 (9)
 • 2017 (15)
 • 2018 (25)
 • 2019 (27)
 • 2020 (14)
 • 2021 (19)
 • 2022 (14)
 • 2023 (12)
Luna
 • Ianuarie (10)
 • Februarie (15)
 • Martie (22)
 • Aprilie (14)
 • Mai (13)
 • Iunie (15)
 • Iulie (5)
 • August (12)
 • Septembrie (12)
 • Octombrie (8)
 • Noiembrie (15)
 • Decembrie (10)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • Ştiri juridice (20)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (151)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (13)
 • Revista Universul Juridic (4)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Avocați (3)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (17)
 • RRDJ (3)
 • RRDP (3)
 • Drept Internaţional (12)
 • GDPR (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (7)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • UJ - COVID-19 (3)
 • RRES (1)
 • Drept Financiar (3)
 • Executare silită (2)
 • RSJ (1)
 • Drept Procesual Penal (1)
 • UNPIR (1)
 • Jurisprudență (1)
 • Insolvență (3)
 • Mediatori (1)
 • Consultant Fiscal (6)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Câteva repere ale jurisprudentei Curţii Constiţutionale a României în materia procedurii fiscale

UJ Premium | | 07 septembrie 2023
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Lucrarea tratează noile dispoziții ale Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală. Accentul cade pe prezentarea jurisprudenței Curții Constituționale a României în materia procedurii fiscale. Prin jurisprudenţa sa instanţa de control constituţional depune eforturi în vederea clarificării legislației din materie.

2. Prevalenţa economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal (II)

UJ Premium | și | 02 august 2023
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDP |

Pornind de la teoria prevalenţei economicului asupra juridicului în dreptul fiscal, autorii analizează regulile anti-abuz aplicabile tranzacţiilor cu elemente de extraneitate precum și modificările recente ale Codului Fiscal care au adus în prim-plan o nouă regulă anti-abuz, reglementată în cuprinsul actului normativ anterior amintit la art. 40(4).

3. Discuţii privind deducerea TVA de către societăţile comerciale de transport subvenţionate de la bugetul public

UJ Premium | | 07 iulie 2023
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

O problemă controversată în cadrul societăților comerciale o reprezintă TVA, mai precis dreptul de a-și deduce TVA-ul achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în scopul prestării serviciului public de transport călători. Astfel, autorul analizează condițiile generale privind deducerea TVA. Mai apoi, acesta aplică aceste condiții chestiunii examinată pe larg în curpinsul studiului.

4. Din nou despre conversia monedei creditului şi „îngheţarea” cursului valutar. A schimbat cauza Andriciuc ceva?

UJ Premium | | 02 iunie 2023
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDP |

În cuprinsul prezentului studiu autorul aduce în discuție problema clauzelor abuzive din contractele încheiate cu consumatorii, sens în care apelează la trasabilitatea dispozițiilor legale incidente, atât la nivel național, cât și în cadrul normelor adoptate la nivelul Uniunii Europene. Astfel, după analizarea condițiilor cumulative care trebuie îndeplinite pentru ca o clauză să poată fi considerată ca fiind o clauză abuzivă, autorul prezintă aspectele de referință din cauza Andriciuc, după care prezintă câteva concluzii cu privire la modalitatea în care această cauză a fost soluționată de către forurile competente.

5. Prevalenţa economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal (I)

UJ Premium | și | 14 aprilie 2023
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDP |

În cuprinsul prezentului studiu autorii analizează dispozițiile legale de drept fiscal care au ca scop reprimarea abuzului de drept în materie fiscală. În acest context autorii prezintă teoria prevalenţei economicului asupra juridicului în dreptul fiscal, demers în cadrul căruia abordează numeroase aspecte de drept comparat, , cum sunt dreptul american, german, italian, francez, belgian și spaniol.

6. În căutarea criminalului eficient. Dreptul penal şi analiza economică: o întâlnire necesară

UJ Premium | | 05 aprilie 2023
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Drept penal |

Prin prisma celor două sfere – juridică și economică – autorul urmărește în cuprinsul prezentului studiu să arate care este beneficiul pe care îl poate aduce o analiză economică a dreptului atât pentru legiuitor, cât și pentru teoretician şi pentru practician deopotrivă. În argumentarea acestei convingeri, autorul prezintă care este fundamentul şi metoda analizei economice a dreptului, dar atrage atenția și asupra dreptului penal ca instrument de corectare a unor externalităţi negative, aducând în discuție ideile lui Gary Becker aflate în strânsă legătură cu subiectul tratat în prezentul studiu.

7. Cerere rambursare TVA. Servicii de închiriere a forţei de muncă. Locul prestării serviciilor

UJ Premium | | 03 aprilie 2023
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDJ |

Prezentul studiu pornește de cererea de rambursare a TVA-ului aferentă serviciilor prestate de o societate rezidentă. Astfel, se iau în calcul serviciie de închiriere a forței de muncă și locul prestării acestora.

8. Tranzacţii între persoane afiliate şi dreptul de deducere a TVA în Cauza Portugal Telecom SGPS SA (C 496/11)

UJ Premium | | 31 martie 2023
Publicat în : Drept Financiar și Drept Internaţional și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Drept financiar și fiscal și Drept comercial și Dreptul financiar și fiscal |

Atunci când persoana impozabilă, în cadrul activităţii sale, efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii dintre care o parte nu dau naştere unui drept de deducere, taxa achitată aferentă achiziţiilor este deductibilă numai pentru partea corespunzătoare cuantumului anual al operaţiunilor care dau naştere unui drept de deducere...

9. Regimul contabil şi fiscal al provizioanelor/ajustărilor şi pierderilor pentru riscuri şi cheltuieli

UJ Premium | și și și și | 31 martie 2023
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Consultant Fiscal |

În data de 23 septembrie 2022, premierul, Liz Truss, și ministrul de finanțe, Kwasi Kwarteng, au prezentat cel mai radical pachet de reduceri de taxe de după anul 1972, respectiv așa-numita Revoluţie fiscală din Marea Britanie. Diminuând povara fiscală pentru angajați și companii, pe fondul creșterii semnificative a împrumuturilor, mecanismul viza creșterea pe termen lung, în conformitate cu doctrina Thatcherite și Reaganomics.

10. Buna-credință în raporturile dintre fisc și contribuabil, o vorbă goală sau o obligație imperativă, a cărei nerespectare trebuie sancționată cu anularea actelor de impunere?

UJ Premium | și și și și | 23 martie 2023
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Consultant Fiscal |

Analiza dispozițiilor art. 12 C. pr. fisc., cu denumirea marginală „buna-credință”, relevă că, spre deosebire de art. 12 C. pr. fisc. anterior și de prevederile art. 14 C. civ., princi­piul bunei-credințe este mai bine conturat din punctul de vedere al conținutului. Astfel, dacă prin prevederile alin. (1) se reglementează regula de principiu, prin cele de la alin. (2) și (3)...

11. Taxa pe valoarea adăugată pentru transferul de active

UJ Premium | | 20 martie 2023
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Transferul de active este reglementat de art. 270 alin. (7) (pentru livrarea de active corporale) și art. 271 alin. (6) C. fisc. (pentru activele necorporale, tratate ca servicii, din punctul de vedere al TVA) și de pct. 7 alin. (8) și (9) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII C. fisc.

12. Comentarii asupra modificărilor Codului de procedură fiscală, aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 188/2022

UJ Premium | | 16 martie 2023
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Consultant Fiscal |

Este vorba mai precis de viziunea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) asupra măsurii cuprinse în Componenta 8 din PNRR, prin care a fost prevăzută reforma ANAF prin digitalizare, în sensul în care „reforma ANAF va fi implementată și prin intrarea în vigoare a cadrului legal modificat în domeniul de activitate al structurilor de inspecție fiscală și vizează consolidarea capacității și eficacității structurilor de control fiscal, pentru a preveni frauda fiscală națională și transfrontalieră și evaziunea fiscală prin identificarea timpurie și țintită a riscurilor fiscale majore”.

13. Implicaţiile medierii în procedura fiscală

UJ Premium | | 08 decembrie 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

În cuprinsul prezentului studiu autorul analizează instituția medierii în contextul procedurilor fiscale, identificând câteva dintre avantajele care intervin în situația în care s-ar urma această procedură de soluţionare a conflictelor administrative. Soluția nu este unanim îmbrățișată, comportând câteva modalități de abordare, autorul prezentând în acest studiu abordarea europeană și cea autohtonă.

14. Depunerea cu afectaţiune specială – câteva probleme practice

UJ Premium | | 16 august 2022
Publicat în : RRES și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Drept Civil şi Procesual Civil |

Până la adjudecarea bunurilor scoase la vânzare silită, debitorul sau terţul garant poate obţine desfiinţarea măsurilor asigurătorii ori de executare, consemnând la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia executorului judecătoresc, întreaga valoare a creanţei...

15. Bune practici având ca finalitate recuperarea prejudiciului provenit din faptele economico-financiare

UJ Premium | | 11 august 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Criminalitatea economică a apărut, la nivel conceptual, la începutul secolului al XX-lea, devenind un real fenomen spre finalul aceluiaşi secol...

16. Decizia Curţii Constituţionale nr. 581/2019

UJ Premium | | 29 iulie 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Drept Penal şi Procesual Penal |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează Decizia Curții Constituționale nr. 581/2019 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În sprijinul analizei sale, autorul prezintă câteva dintre considerentele Curții în pronunțarea acestei soluții, pe marginea cărora conturează câteva aspecte definitorii ale instituțiilor de drept analizate.

17. Clauze abuzive. Efectele hotărârii pronunţate de CJUE în cauza C 186/16, Ruxandra Paula Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA

UJ Premium | | 28 iunie 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDJ |

Prezentul studiu reprezintă o analiză a Sentinţei civile nr. 1456 din 10 mai 2018, pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, respectiv a Deciziei civile nr. 2120 din 29 octombrie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti, prin care aceasta din urmă a respins ca nefondat apelul declarat de apelanta reclamanta A.V.V. în contradictoriu cu intimata pârâtă R.B. SA, demers în cadrul căruia instanţa de apel a valorificat statuările CJUE din hotărârea pronunţată în cauza C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA.

18. Invocarea moratoriului legal al rambursării împrumuturilor bancare în vederea evitării intrării în insolvenţă a debitorilor

UJ Premium | | 20 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență și UNPIR |

Măsurile restrictive impuse de autorităţi pe fondul crizei sanitare generate de pandemie au determinat restrângerea activităţilor economice şi lucrative, ceea ce creează riscul generării unei crize financiare.

19. Asigurarea creditului – aspecte teoretice și de practică judiciară

UJ Premium | | 09 iunie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Legislația asigurărilor a cunoscut mai multe modificări de-a lungul timpului. Acest domeniu este unul extrem de vast datorită schimbărilor politice survenite de-a lungul timpului. Cu toate acestea, autoarea își propune să analizeze aspectele teoretice și cele de practică judiciară privind asigurarea creditului.

20. Drept de suită. Taxa pe valoarea adăugată (TVA). Practică administrativă care constă în supunerea la plata TVA-ului a remuneraţiei datorate în temeiul dreptului de suită autorului unei opere de artă originale

UJ Premium | | 02 iunie 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Proprietate intelectuală și Drept Civil şi Procesual Civil |

Principiul neutralităţii fiscale, care reprezintă transpunerea, de către legiuitorul Uniunii în materie de TVA, a principiului general al egalităţii de tratament, impune în special ca situaţii diferite să nu fie tratate în acelaşi mod, cu excepţia cazului în care un astfel de tratament este justificat în mod obiectiv...