Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 138 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Oana Zamă (1)
 • Astrid Isabela Bogdan (1)
 • Oana Lup (2)
 • Ambra Szasz (1)
 • Manole Ciprian Popa (2)
 • Mirel Morcov (2)
 • Alexandra Beudean (1)
 • Dan-Rareș Răducanu (1)
 • Roxana Elena Daskălu (1)
 • Anca Szasz (1)
 • Georgiana Trifan (1)
 • Irina Andreea Micu (1)
 • Lucian Nițuleasa (1)
 • Arina Dragodan (7)
 • Diana Cîrmaciu (1)
 • Nicoleta Țăndăreanu (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Sebastian Răduleţu (1)
 • Flaviu Ciopec (1)
 • George Măgureanu (1)
 • Cristina Chihai (1)
 • Dan Drosu Șaguna (3)
 • Anca Andreea Marin (1)
 • Andra-Roxana Trandafir (1)
 • Anca Andreea Marin (1)
 • Mihaela Mitroi (2)
 • Bogdan Mărculeț (1)
 • Laura Spiridon (1)
 • Felicia Roșioru (2)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Constantin Cosmin Pintilie (1)
 • Ingrid Amelia Apetrei (1)
 • Cristina Cornaci (1)
 • Gheorghe Piperea (1)
 • Ana Maria Marinescu (1)
 • Ionuț-Florin Popa (2)
 • Adela Safta (10)
 • Lavinia Popescu (2)
 • Norel Neagu (1)
 • Ioana Regenbogen (1)
 • Laura Maria Stănilă (1)
An
 • 2015 (16)
 • 2016 (9)
 • 2017 (15)
 • 2018 (25)
 • 2019 (27)
 • 2020 (14)
 • 2021 (19)
 • 2022 (13)
Luna
 • Ianuarie (10)
 • Februarie (15)
 • Martie (17)
 • Aprilie (11)
 • Mai (13)
 • Iunie (14)
 • Iulie (4)
 • August (11)
 • Septembrie (11)
 • Octombrie (8)
 • Noiembrie (15)
 • Decembrie (9)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • Ştiri juridice (19)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (138)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (13)
 • Revista Universul Juridic (3)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Avocați (3)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (17)
 • RRDJ (2)
 • Drept Internaţional (11)
 • GDPR (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (7)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • UJ - COVID-19 (3)
 • RRES (1)
 • Drept Financiar (2)
 • Executare silită (2)
 • RSJ (1)
 • Drept Procesual Penal (1)
 • UNPIR (1)
 • Jurisprudență (1)
 • Insolvență (3)
 • Mediatori (1)
 • Consultant Fiscal (3)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Depunerea cu afectaţiune specială – câteva probleme practice

UJ Premium | | 16 august 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRES |

Până la adjudecarea bunurilor scoase la vânzare silită, debitorul sau terţul garant poate obţine desfiinţarea măsurilor asigurătorii ori de executare, consemnând la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia executorului judecătoresc, întreaga valoare a creanţei...

2. Bune practici având ca finalitate recuperarea prejudiciului provenit din faptele economico-financiare

UJ Premium | | 11 august 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Revista Universul Juridic |

Criminalitatea economică a apărut, la nivel conceptual, la începutul secolului al XX-lea, devenind un real fenomen spre finalul aceluiaşi secol...

3. Decizia Curţii Constituţionale nr. 581/2019

UJ Premium | | 29 iulie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează Decizia Curții Constituționale nr. 581/2019 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În sprijinul analizei sale, autorul prezintă câteva dintre considerentele Curții în pronunțarea acestei soluții, pe marginea cărora conturează câteva aspecte definitorii ale instituțiilor de drept analizate.

4. Clauze abuzive. Efectele hotărârii pronunţate de CJUE în cauza C 186/16, Ruxandra Paula Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA

UJ Premium | | 28 iunie 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDJ |

Prezentul studiu reprezintă o analiză a Sentinţei civile nr. 1456 din 10 mai 2018, pronunțată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, respectiv a Deciziei civile nr. 2120 din 29 octombrie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti, prin care aceasta din urmă a respins ca nefondat apelul declarat de apelanta reclamanta A.V.V. în contradictoriu cu intimata pârâtă R.B. SA, demers în cadrul căruia instanţa de apel a valorificat statuările CJUE din hotărârea pronunţată în cauza C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA.

5. Invocarea moratoriului legal al rambursării împrumuturilor bancare în vederea evitării intrării în insolvenţă a debitorilor

UJ Premium | | 20 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență și UNPIR |

Măsurile restrictive impuse de autorităţi pe fondul crizei sanitare generate de pandemie au determinat restrângerea activităţilor economice şi lucrative, ceea ce creează riscul generării unei crize financiare.

6. Asigurarea creditului – aspecte teoretice și de practică judiciară

UJ Premium | | 09 iunie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Legislația asigurărilor a cunoscut mai multe modificări de-a lungul timpului. Acest domeniu este unul extrem de vast datorită schimbărilor politice survenite de-a lungul timpului. Cu toate acestea, autoarea își propune să analizeze aspectele teoretice și cele de practică judiciară privind asigurarea creditului.

7. Drept de suită. Taxa pe valoarea adăugată (TVA). Practică administrativă care constă în supunerea la plata TVA-ului a remuneraţiei datorate în temeiul dreptului de suită autorului unei opere de artă originale

UJ Premium | | 02 iunie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Proprietate intelectuală și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Principiul neutralităţii fiscale, care reprezintă transpunerea, de către legiuitorul Uniunii în materie de TVA, a principiului general al egalităţii de tratament, impune în special ca situaţii diferite să nu fie tratate în acelaşi mod, cu excepţia cazului în care un astfel de tratament este justificat în mod obiectiv...

8. Adaptarea cadrului legal în cazul crizelor sistemice bancare

UJ Premium | | 25 mai 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență și Revista Universul Juridic |

O criză sistemică bancară este caracterizată ca o instabilitate financiară a sectorului bancar, care are efecte directe asupra sectorului real al economiei per ansamblu...

9. Planul de rambursare a datoriilor în procedura insolvenței persoanelor fizice

UJ Premium | | 21 martie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență |

Procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor este procedura de insolvență concursuală, colectivă și egalitară, care se aplică debitorului persoană fizică de bună-credință în vederea redresării situației financiare a acestuia...

10. Tranzacţii între persoane afiliate şi dreptul de deducere a TVA în Cauza Campsa Estaciones de Servicio SA (C-285/10)

UJ Premium | | 14 martie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul prezintă câteva dintre aspectele reglementate de Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în JO L 347 din 11 decembrie 2006 și incidența prevederilor anterior menționate în cauza Campsa Estaciones de Servicio SA (C 285/10), insistând asupra termenului de „tranzacţie cu titlu oneros”.

11. Tendințe actuale în activitatea de audit. Auditul sistemelor informatice

UJ Premium | | 24 februarie 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Revista Universul Juridic |

Din punct de vedere etimologic, cuvântul audit provine din latinescul audire, care înseamnă a asculta, a audia. Astăzi, acest termen este utilizat cu sensul de a verifica, a examina, a revizui.

12. Soluționarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulate de către creditor

UJ Premium | | 09 februarie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

În cazul cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulate de creditor, la cererea debitorului, formulată în termenul prevăzut de lege, judecătorul‑sindic poate dispune, prin încheiere, în sarcina creditorului consemnarea la o bancă a unei cauțiuni de până la 10% din valoarea creanței, dar nu mai mult de 40.000 lei...

13. Impactul măsurilor fiscale instituite pe perioada stării de urgență în domeniul jocurilor de noroc

UJ Premium | | 18 ianuarie 2022
Publicat în : Drept Financiar și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Documentele eliberate de administratorul monopolului de stat în domeniul jocurilor de noroc rămân valabile până la data acordării noilor licențe și autorizații de exploatare, inclusiv o perioadă de 90 de zile după încetarea stării de urgență...

14. Acţiune în anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii. Excepţie de la regula ascultării contribuabilului

UJ Premium | | 24 decembrie 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDJ |

Materialul tratează problematica acțiunii în anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, precum și pe aceea a excepției de la regula ascultării contribuabilului. Astfel, articolul face trimitere la acele limitări pe care le presupune aplicarea în practică a dispozițiilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. În acest sens, este prezentată o speță soluționată de către Curtea de Apel Târgu-Mureș, referitoare la aplicarea dispozițiilor art. 9, art. 135, art. 138, art. 149, art. 213 din Legea nr. 207/2015.

15. Modalitățile de indemnizare și asigurare de răspundere a administratorului societăților comerciale în lumina tendințelor moderne

UJ Premium | | 20 decembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Avocați |

În exercitarea atribuțiilor, administratorii au un șir de obligații concrete, expres prevăzute de lege, contract și actul de constituire, dar și obligații ridicate la nivel de principiu, așa numitele standards of conduct care urmează a sta la baza oricărei acțiuni îndeplinite de către administrator – diligența, loialitatea și buna-credință...

16. Jurisprudența franceză în materia faptelor de abuz de bunuri sociale

UJ Premium | | 03 decembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Avocați |

Potrivit art. L 241-3 alin. (4) din Codul comercial francez, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și amendă, în cuantum de până la 375.000 de euro, administratorul unei societăți care, cu rea-credință, se folosește de bunurile sau creditul societății în scop contrar intereselor acesteia sau în interes personal ori pentru a favoriza o societate în care are interese direct sau indirect.

17. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale – un imperativ al societăţilor moderne

UJ Premium | | 17 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RSJ |

Acest articol reprezintă o analiză aprofundată a procesului de evaziune fiscală și are ca scop evidențierea prevenirii și combaterii acesteia, cu accent pe efectele pe care le produce asupra eficienței sistemului fiscal.

18. Suportarea riscului de pandemie în contractele de credit bancar încheiate cu consumatorii

UJ Premium | | 16 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și UJ - COVID-19 |

Prezentul articol identifică și clasifică riscurile pe care pandemia le poate aduce în lumină în cadrul contractelor de credit bancar încheiate cu consumatorii, dar și lămurirea modului cel mai echitabil de distribuire a acestor riscuri între consumatori și bănci, chestiuni ce reprezintă aspecte ce țin de asigurarea echilibrului, a bunei funcționări a economiei și a păcii sociale. Pe cale de consecință, studiul de față analizează aceste problematici din următoarele perspective: conceptul de pandemie, pandemia și creditarea, caracterele riscului de pandemie; concilierea riscurilor și adaptarea contractelor la realitatea creată de pandemie, dar și a riscului de pandemie în ansamblul riscurilor implicate de activitatea de creditare.

19. Spre constituționalizarea Băncii Centrale

UJ Premium | | 20 octombrie 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

În cuprinsul prezentului studiu autorul subliniază care este, din perspectiva sa, importanța și utilitatea reglementării în Constituția României a unor aspecte privind Banca Centrală. De asemenea, acesta îți îndreaptă atenția și asupra naturii juridice, a independenței, a protecției legale și a stabilității mandatului conducerii Băncii Naționale a României.

20. (In)oportunitatea atragerii răspunderii solidare în materie fiscală în contextul existenței pe rol a unui dosar penal ce vizează aceeași faptă

UJ Premium | | 18 octombrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Avocați |

Atragerea răspunderii solidare a asociaților și administratorilor apare ca fiind un resort pus la îndemâna organelor fiscale în vederea recuperării datoriilor bugetare ale societății...