Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 48 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Oana Lup (1)
 • Nelu Niță (1)
 • Bogdan Buneci (1)
 • Georgeta Crețu (1)
 • Gabriel Manu (1)
 • Cristina Nicorici (1)
 • Radu-Mihai Necula (1)
 • Teodora Elena Zaldea (1)
 • Norel Neagu (1)
An
 • 2021 (48)
Luna
 • Noiembrie (48)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • RRDPI (2)
 • Ştiri juridice (6)
 • Varia (7)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (11)
 • Revista Universul Juridic (8)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (4)
 • Avocați (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (14)
 • RRDJ (3)
 • RRDP (2)
 • Drept Internaţional (3)
 • GDPR (2)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (3)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • UJ - COVID-19 (1)
 • RRES (1)
 • Dreptul Familiei (1)
 • Executare silită (1)
 • RSJ (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Răspunderea penală a minorilor

UJ Premium | | 30 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

În legiuirile penale din toate timpurile și în toate orânduirile sociale, minorii, până la o anumită vârstă, au fost apărați de răspundere penală. Limita de vârstă până la care minorii beneficiau de acest tratament a variat de epocă la epocă și de la legislație la legislație...

2. Infracţiuni privind traficul de droguri în legislaţia penală a Republicii Moldova – tendinţe, clasificare şi soluţii de perspectivă

UJ Premium | și | 29 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Revista Universul Juridic |

Traficul de droguri reprezintă un fenomen infracţional ce comportă o ameninţare gravă pentru sănătatea, siguranţa persoanelor şi a societăţilor în ansamblu din spaţiul european.

3. CJUE. Dreptul la apărare este asigurat doar dacă legea internă prevede o cale de atac efectivă împotriva emiterii ordinului european de anchetă

UJ Premium | | 29 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Internaţional |

Prin Decizia din 11 noiembrie 2021, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat în cauza C‑852/19 că, pentru a fi conform cu dispoziţiile Directivei 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă şi exercitarea efectivă a dreptului la apărare prevăzut de art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale ale UE, se impune ca legislaţia naţională să prevadă o cale de atac efectivă împotriva emiterii ordinului european de anchetă.

4. Necesitatea consimţământului prealabil în cazul reproducerii imaginii unei persoane

UJ Premium | | 26 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDPI |

Prezentul studiu pornește de la premisa că orice persoană are dreptul la propria imagine. De aici, autorul dezvoltă o serie de analize menite să evidențieze necesitatea consimțământului scris în cazul reproducerii, stocării sau utilizării imaginii unei persoane.

5. Digitalizarea serviciilor publice. Constrângeri și oportunități pentru sistemul public de educație

UJ Premium | | 26 noiembrie 2021
Publicat în : Varia |

Odată cu modificările aduse de digitalizarea serviciilor publice apar și o serie de temeri. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează modalitatea în care digitalizarea își pune amprenta asupra sistemului de educație,. Totodată, se expun și îmbunătățirile pe care trebuie să le facem pentru a atinge standardele europene.

6. Răspunderea civilă a administratorului persoană juridică

UJ Premium | | 26 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Ne-am propus să analizăm conceptul răspunderii civile, cu privire specială asupra efectelor acestei instituții în materia societăților.

7. Contract de credit. Contract de cesiune de creanţă. Condiţii de validitate de la momentul încheierii contractelor. Efecte

UJ Premium | | 25 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Instanţa de apel a reţinut în mod greşit caracterul subsidiar al contractului de credit în raport de contractul de cesiune de creanţă, când în realitate ambele contracte sunt contracte principale, un contract de credit neputând fi considerat contract accesoriu chiar dacă scopul mediat al contractului de împrumut îl constituie plata preţului cesiunii de creanţă, această situaţie neputându‑l transforma într‑un contract accesoriu...

8. Obligativitatea aplicării deciziilor Curții Constituționale de către instanțele de judecată

UJ Premium | | 24 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Aplicarea imediată a normelor de procedură este inclusă în mod expres în legislația națională și este, de asemenea, un principiu general de drept în Uniunea Europeană. Astfel, în ceea ce privește executarea imediată a deciziilor Curții Constituționale, reținem că acest principiu a fost consacrat de jurisprudența Curții în mai multe hotărâri care au stabilit că instanțele judecătorești vor pune în aplicare direct art. 21 alin. (3), art. 124 și art. 126 alin. (1) din Constituția României.

9. Confuzia – o interferență perfectă dintre concurență și proprietate industrială

UJ Premium | | 24 noiembrie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală |

Marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma unei cereri de constatare a notorietății, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într‑o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță...

10. Pactele societare în societățile cotate în dreptul italian

UJ Premium | | 24 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Prezentul articol încearcă să aducă noutate în sfera dezbaterilor juridice, să sintetizeze, plecând de la sursele normative italiene și de la evoluția conceptului de pacte societare în societățile cotate, analizând totodată contextul în care aceste pacte au apărut, s-au manifestat și au evoluat...

11. Câteva consideraţii critice, preliminare, ale soluţiei dispuse prin Decizia nr. 7/2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei, pronunţată într-un recurs în interesul legii

UJ Premium | | 23 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul surprinde efectele pe care le produce Decizia nr. 7/2020 a ÎCCJ pronunțată într-un recurs în interesul legii. Cu această ocazie, autorul arată faptul că, deși prin prisma acestei decizii s-a urmărit clarificarea regimului sancționator al pluralității intermediare, scopul a fost atins numai parțial.

12. Actele executorului care întrerup prescripția executării silite

UJ Premium | | 23 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită |

Sintagma „act de executare” uzitată de art. 709 alin. (1) pct. 4 C. pr. civ. evocă natura procedurală a actelor îndeplinite de către executorul judecătoresc, astfel încât efectul întreruptiv de prescripție se produce prin fiecare act procedural execuțional, fără a avea relevanță dacă acesta este un demers concret de executare asupra bunurilor/veniturilor debitorului

13. Execuțiunea testamentară (Partea a II-a)

UJ Premium | | 23 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

În noua reglementare nu a mai fost menținută distincția din vechea legislație cu privire la executorul testamentar cu sezină și executorul testamentar fără sezină.

14. Profesionistul „clandestin”

UJ Premium | | 22 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Pornind de la definiția profesionistului regăsită în Noul Cod Civil, autorul face câteva observații pe marginea trăsăturilor distinctive ale acestuia și a condițiilor pe care acesta trebuie să le îndeplinească în vederea exploatării unei întreprinderi. Cu această ocazie, autorul conturează ideea profesionistului clandestin, personificându-l prin prisma încălcării unor norme de natură imperativă, incidente în activitatea profesionistului.

15. Condițiile răspunderii civile contractuale

UJ Premium | | 22 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Având în vedere numeroasele modificări survenite de-a lungul timpului în domeniul legislativ specific, răspunderea civilă contractuală este un domeniu deosebit de interesant. Aceasta în contextul în care ea nu este definită clar, atât în Vechiul, cât și în noul Cod Civil, Răspunderea civilă contractuală a fost definită prioritar pe baza particularităților specifice.

16. Clauza de preciput: un testament cuprins în convenția matrimonială

UJ Premium | și | 19 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

„Căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiată în condițiile legii” [art. 259 alin. (1) C. civ.]. Căsătoria valabil încheiată produce efecte juridice în sarcina soților.

17. Cauzele care duc la autoagresivitate în mediul penitenciar

UJ Premium | și | 19 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Printre cele mai importante probleme din mediul penitenciar se numără autoagresivitatea. Aceasta survine ca urmare a schimbărilor ce au loc odată cu încarcerarea deținuților. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează cauzele care conduc la autoagresivitate în cadrul mediului penitenciar, precum și modul în care ar putea fi diminuat acest fenomen.

18. Dreptul material derivat la acţiune

UJ Premium | | 18 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Este cunoscut faptul că dreptul la acțiune are mai multe înțelesuri și este susceptibil de mai multe interpretări. Astfel, în cadrul acestei lucrări, autorul își propune să analizeze specificitatea dreptului material derivat la acțiune. În acest sens, prezintă noțiunea și regimul juridic al acestuia, dar și modalitatea prin care acesta înlătură alte mecanisme prevăzute de dreptul comun.

19. Digitalizarea dreptului și a administrației publice în contextul pandemiei. Digitalizarea procedurilor civile și a căilor de executare

UJ Premium | | 18 noiembrie 2021
Publicat în : Varia |

Criza COVID‑19 a evidențiat importanța digitalizării în funcționarea serviciului public din justiție și în executarea hotărârilor judecătorești. După perioada de izolare, este necesar să se restabilească funcționarea normală a justiției și a executării: întrucât este încă foarte dificil să se programeze audieri în prezența părților și avocaților și să se stabilească proceduri de executare cu executori judecătorești care se deplasează fizic la casele debitorilor, digitalizarea procedurilor devine o necesitate.

20. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale – un imperativ al societăţilor moderne

UJ Premium | | 17 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RSJ |

Acest articol reprezintă o analiză aprofundată a procesului de evaziune fiscală și are ca scop evidențierea prevenirii și combaterii acesteia, cu accent pe efectele pe care le produce asupra eficienței sistemului fiscal.