Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 5 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Valentina Gherasim-Proca (1)
An
 • 2022 (5)
Luna
 • Martie (2)
 • Mai (2)
 • Iulie (1)
Categorii
 • Ştiri juridice (3)
 • UNPIR (1)
 • Insolvență (1)
 • Consultant Fiscal (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Aspecte fiscale importante în procesul de due diligence

UJ Premium | | 05 iulie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Consultant Fiscal și Drept financiar și fiscal |

Procesul de tax due diligence reprezintă o revizuire amă­nun­țită a tuturor impozitelor unei entități („societate-țintă”), care este subiectul unei tranzacții de vânzare-cumpărare, și implică înțelegerea structurii fiscale existente a societății-țintă, precum și a aspectelor fiscale ce pot rezulta dintr-o anumită structurare a tranzacției.

2. Cooperarea administrativă în domeniul fiscal. Implicaţiile realizării schimbului de informaţii şi a altor forme de cooperare administrativă dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene asupra activităţii organelor fiscale din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale

UJ Premium | | 23 mai 2022
Publicat în : Drept administrativ și Drept financiar și fiscal |

Prezentul articol evidențiază câteva elemente semnificative privind activitățile necesare schimbului automat de informații în cazul cooperării administrative în domeniul fiscal. Astfel, se pune accentul pe modul în care procedurile și formularele standardizate facilitează circulația informațiilor.

3. Consecinţele plăţii taxei judiciare de timbru în contul altei unităţi administrativ-teritoriale decât cea stabilită potrivit prevederilor O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

UJ Premium | | 11 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept financiar și fiscal |

Potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”...

4. „Dați Cezarului cele ale Cezarului”*. Parabola* fiscalității – Erminia unui text biblic în lumina dreptului fiscal

UJ Premium | | 29 martie 2022
Publicat în : Drept financiar și fiscal |

Studiul de față este o erminie (analiză/interpretare) juridică a unui episod biblic cu rezonanțe globale și actuale, ce are în centru o expresie care provoacă un impact ce depășește sfera religiosului și legitimează mentalități și comportamente eminamente laice.

5. Comentarii referitoare la aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

UJ Premium | | 23 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR și Drept financiar și fiscal |

Studiul de faţă îşi propune să analizeze mecanismele de funcţionare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale (denumită în continuare „O.G. nr. 6/2019” sau „Ordonanţa”), act normativ apreciat a fi cel mai puternic cadru de restructurare în afara insolvenţei existent la nivel intern în momentul de faţă, deşi, din păcate, insuficient popularizat.