Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 212 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Andreea Deli Diaconescu (11)
 • Daniela Moțiu (4)
 • Ionel Didea (1)
 • Diana Maria Ilie (1)
 • Manole Ciprian Popa (2)
 • Roxana Matefi (1)
 • Raluca Comănescu (1)
 • Irina Andreea Micu (1)
 • Cătălina Dicu (1)
 • Lucian Nițuleasa (2)
 • Arina Dragodan (1)
 • Nicoleta Țăndăreanu (2)
 • Sebastian Răduleţu (1)
 • Titus Prescure (3)
 • Alin-Gabriel Oprea (1)
 • Lavinia-Maria Tec (2)
 • Mihai Adrian Hotca (1)
 • Andra-Roxana Trandafir (1)
 • Alexandra Florescu (1)
 • Dragoș Alexandru Sitaru (2)
 • Dumitru Dumba (1)
 • Daniel Moreanu (1)
 • Cosmin Ispas (1)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Cristina Ienciu Dragoș (3)
 • Dorin Petcu (2)
 • Cătălina Mihăilescu (1)
 • Raluca Buterez-Fășie (1)
 • Marcela Comșa (9)
 • Mihai Popa (1)
 • Cristi Tudor (1)
 • Anamaria Bota (2)
 • Raul-Șerban Hoza (1)
 • Andreea Artenie (1)
 • Adrian Cristea (1)
 • Adrian Zamfir (1)
 • Cristina Cornaci (1)
 • Carmen Alexandra Mureșan (1)
 • Mădălina Trifan (1)
 • George Căta (1)
 • Carmen-Adriana Domocoș (3)
 • Mihai Stănescu (1)
 • Mihnea Galgoțiu-Săraru (1)
 • Ana Galgoţiu-Săraru (1)
 • Mirela Carmen Dobrilă (1)
 • Liliana Dranca (1)
 • Irina Suatean (1)
 • Andreea Bîră (1)
 • Cristina Iacobescu (1)
 • Silvia Axinescu (1)
 • Adrian Stoica (1)
 • Gheorghe Piperea (1)
 • Virgil Frangu (1)
 • Andra Caragea (1)
 • Simona Maria Miloș (3)
 • Adela Safta (1)
 • Lavinia Popescu (1)
 • Norel Neagu (2)
An
 • 2014 (3)
 • 2015 (27)
 • 2016 (11)
 • 2017 (33)
 • 2018 (41)
 • 2019 (44)
 • 2020 (25)
 • 2021 (18)
 • 2022 (10)
Luna
 • Ianuarie (11)
 • Februarie (13)
 • Martie (21)
 • Aprilie (17)
 • Mai (22)
 • Iunie (18)
 • Iulie (33)
 • August (20)
 • Septembrie (13)
 • Octombrie (18)
 • Noiembrie (13)
 • Decembrie (13)
Categorii
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (51)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (7)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (5)
 • Revista Universul Juridic (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (23)
 • RRDJ (3)
 • RRDP (1)
 • Drept Internaţional (10)
 • GDPR (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (212)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (2)
 • UJ - COVID-19 (12)
 • Drept Financiar (1)
 • Executare silită (2)
 • Termene (1)
 • UNPIR (35)
 • Jurisprudență (2)
 • Insolvență (4)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Efectele măsurilor luate de Guvernul României asupra activității IMM-urilor în contextul pandemiei Covid-19

UJ Premium | | 04 noiembrie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Pandemia de COVID-19 și-a pus amprenta în numeroase domenii, printre care se numără și IMM-urile. Astfel, în cadrul lucrării reprezintă efectele măsurilor luate de Guvern asupra activității acestora. De asemenea, autoarea expune și câteva întrebări într-un chestionar.

2. „Intervenţia la înregistrarea în Registrul Comerţului” – Aspecte de ordin teoretic şi practic privind procedura intervenţiei reglementată de art. 7^1 din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului

UJ Premium | | 09 septembrie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

În cadrul acestei lucrări, autorul analizează modalitățile de invocare a neregularităților referitoare la înregistrarea unor acte și fapte la Registrul Comerțului. Astfel, studiul începe prin prezentarea aspectelor teoretice din materie, prin raportare la dispozițiile O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerțului. Mai apoi, sunt prezentate câteva chestiuni de ordin practic, articolul încheindu-se cu expunerea unor propuneri de lege ferenda.

3. Procedura insolvenţei. Cerere de sesizare a CJUE cu întrebarea preliminară, asupra perioadei pentru care curg dobânzile aferente creanţelor reprezentând ajutor de stat

UJ Premium | | 25 iulie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

În cadrul acestei lucrări, autoarea analizează o cerere de sesizare a CJUE cu o întrebare preliminară în materia procedurii insolvenței. Mai precis, aceasta se referă la perioada pentru care curg dobânzile aferente creanțelor reprezentând ajutor de stat. Astfel, după prezentarea contestației înregistrată la CJUE și soluția Curții, autoarea efectuează un comentariu asupra problematicii.

4. Data efectelor fuziunii sau divizării

UJ Premium | | 18 iulie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Esența fuziunii constă în dizolvarea fără lichidare a societăților absorbite sau a celor care se contopesc și transferarea concomitentă a patrimoniului acestora către societatea absorbantă sau către societatea nou creată.

5. Evoluția și conceptualizarea trust-ului, ca grup de persoane juridice cu scop lucrativ

UJ Premium | | 12 iulie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Drept civil |

Trust-ul reprezintă o instituție juridică mai puțin înțeleasă în dreptul nostru, deoarece acesta este produsul sistemului juridic anglo-saxon. Astfel, autorul își propune să examineze evoluția în timp a trust-ului. Totodată, acesta prezintă tipurile de trust existente, precum și trăsăturile specifice ale acestora.

6. Confirmarea planului de reorganizare a debitoarei în cazul imposibilității adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor

UJ Premium | | 04 iulie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Insolvență și UNPIR |

Conform dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, în competența judecătorului-sindic intră „confirmarea planului de reorganizare, după votarea lui de către creditori”.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul fuziunii şi a achiziţiei societăţilor comerciale

UJ Premium | | 20 iunie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și GDPR |

Prezentul studiu conturează câteva dintre problemele care apar din punctul de vedere al normelor care reglementează protecția datelor cu caracter personal în situațiile în care vorbim despre fuziunea şi achiziţia societăţilor comerciale. Din această perspectivă, autorul conturează câteva dintre situațiile problematice și riscurile pe care le implică cele două operațiuni - fuziunea și achiziția societăților comerciale, pe de o parte, enumerând și câteva soluții pentru a minimiza riscurile de securitate cibernetică, pe de altă parte.

8. Societate pe acţiuni. Acţiuni nominative. Revendicare mobiliară

UJ Premium | | 17 iunie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

În cadrul acestei lucrări se tratează acțiunile nominative. Prin acțiuni nominative înțelegem acțiunile emise în formă dematerializată, care reprezintă bunuri mobile corporale. Accentul cade pe problematica revenidicării mobiliare, autorul analizând o speță din această materie.

9. Creanţele curente în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 25 februarie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Insolvență și UNPIR |

În primele norme legale privind procedura insolvenţei, emise după 1990, nu erau prevederi referitoare la plata crean­ţelor născute după data deschiderii procedurii.

10. Soluționarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulate de către creditor

UJ Premium | | 09 februarie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

În cazul cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulate de creditor, la cererea debitorului, formulată în termenul prevăzut de lege, judecătorul‑sindic poate dispune, prin încheiere, în sarcina creditorului consemnarea la o bancă a unei cauțiuni de până la 10% din valoarea creanței, dar nu mai mult de 40.000 lei...

11. Răspunderea civilă a administratorului persoană juridică

UJ Premium | | 26 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Ne-am propus să analizăm conceptul răspunderii civile, cu privire specială asupra efectelor acestei instituții în materia societăților.

12. Pactele societare în societățile cotate în dreptul italian

UJ Premium | | 24 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Prezentul articol încearcă să aducă noutate în sfera dezbaterilor juridice, să sintetizeze, plecând de la sursele normative italiene și de la evoluția conceptului de pacte societare în societățile cotate, analizând totodată contextul în care aceste pacte au apărut, s-au manifestat și au evoluat...

13. Originea şi evoluţia societăţii în comandită

UJ Premium | | 01 noiembrie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Prezentul articol reprezintă o sinteză a societății în comandită, cu accent pe modalitățile în care aceastea pot fi îmbunătățite și promovate ca o asociație de afaceri de succes.

14. Excludere asociat persoană juridică. Refuzul asociatului de a credita societatea. Modificarea actului constitutiv al societăţii prin excluderea asociatului pe parcursul derulării planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei

UJ Premium | | 26 octombrie 2021
Publicat în : Drept Financiar și Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s‑a obligat şi asociatul admi­nistrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora...

15. Brevetul de invenţie. Apariţia, utilitatea, natura juridică şi funcţiile sale

UJ Premium | și | 15 octombrie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDPI |

Analiza realizată de autorii studiului de față aduc brevetul de invenție într-un context complex, atât ca evoluție în timp, cât și sub aspectul tuturor chestiunilor analizate. Pornind cu mai bine de 600 de ani înainte de ceea ce se cunoaște a fi începutul erei creștine, autorii prezintă una dintre primele recunoașteri ale dreptului de proprietate intelectuală – legea sybariţilor - dedicată protecţiei realizărilor gastronomice excepţionale. După o analiză istorică a temei analizate, autorii încearcă să formuleze răspunsul la câteva întrebări, prin prisma cărora conturează utilitatea, natura juridică şi funcţiile brevetului de invenție pe care îl cunoaștem astăzi.

16. Societăţile comerciale offshore - instrument modern de fraudare a bugetelor naţionale?

UJ Premium | și | 04 octombrie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Autorii au realizat acest studiu având la bază conceptul de societăți comerciale offshore. Astfel, articolul prezintă evoluția acestora în cadrul societății corporatiste moderne, cu accent pe statusul bugetelor naționale.

17. Consideraţii privind responsabilitatea administratorului unei societăţi

UJ Premium | | 20 septembrie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Dincolo de aspectele care țin de înființarea propriu-zisă a unei societăți, apar câteva provocări care țin, de regulă, de modul în care aceasta urmează să își desfășoarea activitatea. Pentru acest lucru este necesar ca fiecare dintre persoanele implicate în realizarea obiectului de activitate al societății respective să înțeleagă care este direcția în care trebuie să își îndrepte cunoștințele și cum anume trebuie să acționeze pentru obținerea rezultatului propus. O mare parte a responsabilității în acest sens o are administratorul societății. Pornind de la acest aspect, autorul prezintă în cuprinsul acestui studiu câteva aspecte referitoare la răspunderea care revine administratorului în administrarea unei societăți aflate în stare de funcționare, dar și în cadrul unei societăți aflate în lichidare sau în insolvență, subliniind aspectele distinctive în fiecare dintre aceste situații.

18. Retragere asociat. Motive temeinice de retragere. Stabilirea drepturilor patrimoniale ale asociatului retras

UJ Premium | | 26 august 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Articolul prezent tratează problema motivelor temeinice de retragere ale asociatului în cadrul societății. Astfel, se prezintă drepturile patrimoniale pe care asociatul retras le primește ulterior.

19. Practica judiciară neunitară în materia raporturilor dintre profesioniști

UJ Premium | | 17 august 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Pentru profesioniști, stabilitatea legislativă, predictibilitatea fiscală și asigurarea unor mijloace eficiente de recuperare a creanțelor au ca efecte directe reducerea timpilor de producție pierduți, reducerea costurilor de producție și de conformare, creșterea profitului, stabilitate economică, prognoză financiar fiscală îmbunătățită, precum și reducerea practicilor anticoncurențiale.

20. Persoane care pot propune un plan de reorganizare

UJ Premium | | 12 august 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Art. 132 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 prevede posibilitatea propunerii planului de reorganizare şi solicitării informaţiilor de către unul sau mai mulţi creditori, deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe. Art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, se referă la orice parte interesată să ceară judecătorului sindic prelungirea cu maxim 30 zile a termenului de depunere a planului de reorganizare, însă, dispoziţiile normative trebuie analizate în contextul alineatului precedent, atunci când persoana sau persoanele interesate îndeplinesc condiţiile pentru propunerea unui plan de reorganizare.