Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 204 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Andreea Deli Diaconescu (11)
 • Daniela Moțiu (4)
 • Ionel Didea (1)
 • Diana Maria Ilie (1)
 • Manole Ciprian Popa (2)
 • Roxana Matefi (1)
 • Irina Andreea Micu (1)
 • Cătălina Dicu (1)
 • Lucian Nițuleasa (2)
 • Arina Dragodan (1)
 • Nicoleta Țăndăreanu (2)
 • Sebastian Răduleţu (1)
 • Titus Prescure (3)
 • Alin-Gabriel Oprea (1)
 • Lavinia-Maria Tec (2)
 • Mihai Adrian Hotca (1)
 • Andra-Roxana Trandafir (1)
 • Alexandra Florescu (1)
 • Dragoș Alexandru Sitaru (2)
 • Dumitru Dumba (1)
 • Daniel Moreanu (1)
 • Cosmin Ispas (1)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Cristina Ienciu Dragoș (3)
 • Dorin Petcu (2)
 • Cătălina Mihăilescu (1)
 • Raluca Buterez-Fășie (1)
 • Marcela Comșa (9)
 • Mihai Popa (1)
 • Cristi Tudor (1)
 • Anamaria Bota (2)
 • Raul-Șerban Hoza (1)
 • Andreea Artenie (1)
 • Adrian Cristea (1)
 • Adrian Zamfir (1)
 • Cristina Cornaci (1)
 • Carmen Alexandra Mureșan (1)
 • Mădălina Trifan (1)
 • George Căta (1)
 • Carmen-Adriana Domocoș (3)
 • Mihai Stănescu (1)
 • Mihnea Galgoțiu-Săraru (1)
 • Ana Galgoţiu-Săraru (1)
 • Mirela Carmen Dobrilă (1)
 • Liliana Dranca (1)
 • Irina Suatean (1)
 • Andreea Bîră (1)
 • Cristina Iacobescu (1)
 • Silvia Axinescu (1)
 • Adrian Stoica (1)
 • Gheorghe Piperea (1)
 • Virgil Frangu (1)
 • Andra Caragea (1)
 • Simona Maria Miloș (3)
 • Adela Safta (1)
 • Lavinia Popescu (1)
 • Norel Neagu (2)
An
 • 2014 (3)
 • 2015 (27)
 • 2016 (11)
 • 2017 (33)
 • 2018 (41)
 • 2019 (44)
 • 2020 (25)
 • 2021 (18)
 • 2022 (2)
Luna
 • Ianuarie (11)
 • Februarie (13)
 • Martie (21)
 • Aprilie (17)
 • Mai (22)
 • Iunie (16)
 • Iulie (29)
 • August (20)
 • Septembrie (12)
 • Octombrie (18)
 • Noiembrie (12)
 • Decembrie (13)
Categorii
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (50)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (7)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (5)
 • Revista Universul Juridic (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (23)
 • RRDJ (2)
 • RRDP (1)
 • Drept Internaţional (10)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (204)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (2)
 • UJ - COVID-19 (12)
 • Drept Financiar (1)
 • Executare silită (2)
 • Termene (1)
 • UNPIR (34)
 • Jurisprudență (2)
 • Insolvență (3)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Creanţele curente în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 25 februarie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Insolvență și UNPIR |

În primele norme legale privind procedura insolvenţei, emise după 1990, nu erau prevederi referitoare la plata crean­ţelor născute după data deschiderii procedurii.

2. Soluționarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulate de către creditor

UJ Premium | | 09 februarie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

În cazul cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulate de creditor, la cererea debitorului, formulată în termenul prevăzut de lege, judecătorul‑sindic poate dispune, prin încheiere, în sarcina creditorului consemnarea la o bancă a unei cauțiuni de până la 10% din valoarea creanței, dar nu mai mult de 40.000 lei...

3. Răspunderea civilă a administratorului persoană juridică

UJ Premium | | 26 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Ne-am propus să analizăm conceptul răspunderii civile, cu privire specială asupra efectelor acestei instituții în materia societăților.

4. Pactele societare în societățile cotate în dreptul italian

UJ Premium | | 24 noiembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Prezentul articol încearcă să aducă noutate în sfera dezbaterilor juridice, să sintetizeze, plecând de la sursele normative italiene și de la evoluția conceptului de pacte societare în societățile cotate, analizând totodată contextul în care aceste pacte au apărut, s-au manifestat și au evoluat...

5. Originea şi evoluţia societăţii în comandită

UJ Premium | | 01 noiembrie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Prezentul articol reprezintă o sinteză a societății în comandită, cu accent pe modalitățile în care aceastea pot fi îmbunătățite și promovate ca o asociație de afaceri de succes.

6. Excludere asociat persoană juridică. Refuzul asociatului de a credita societatea. Modificarea actului constitutiv al societăţii prin excluderea asociatului pe parcursul derulării planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei

UJ Premium | | 26 octombrie 2021
Publicat în : Drept Financiar și Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s‑a obligat şi asociatul admi­nistrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora...

7. Brevetul de invenţie. Apariţia, utilitatea, natura juridică şi funcţiile sale

UJ Premium | și | 15 octombrie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDPI |

Analiza realizată de autorii studiului de față aduc brevetul de invenție într-un context complex, atât ca evoluție în timp, cât și sub aspectul tuturor chestiunilor analizate. Pornind cu mai bine de 600 de ani înainte de ceea ce se cunoaște a fi începutul erei creștine, autorii prezintă una dintre primele recunoașteri ale dreptului de proprietate intelectuală – legea sybariţilor - dedicată protecţiei realizărilor gastronomice excepţionale. După o analiză istorică a temei analizate, autorii încearcă să formuleze răspunsul la câteva întrebări, prin prisma cărora conturează utilitatea, natura juridică şi funcţiile brevetului de invenție pe care îl cunoaștem astăzi.

8. Societăţile comerciale offshore - instrument modern de fraudare a bugetelor naţionale?

UJ Premium | și | 04 octombrie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Autorii au realizat acest studiu având la bază conceptul de societăți comerciale offshore. Astfel, articolul prezintă evoluția acestora în cadrul societății corporatiste moderne, cu accent pe statusul bugetelor naționale.

9. Consideraţii privind responsabilitatea administratorului unei societăţi

UJ Premium | | 20 septembrie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Dincolo de aspectele care țin de înființarea propriu-zisă a unei societăți, apar câteva provocări care țin, de regulă, de modul în care aceasta urmează să își desfășoarea activitatea. Pentru acest lucru este necesar ca fiecare dintre persoanele implicate în realizarea obiectului de activitate al societății respective să înțeleagă care este direcția în care trebuie să își îndrepte cunoștințele și cum anume trebuie să acționeze pentru obținerea rezultatului propus. O mare parte a responsabilității în acest sens o are administratorul societății. Pornind de la acest aspect, autorul prezintă în cuprinsul acestui studiu câteva aspecte referitoare la răspunderea care revine administratorului în administrarea unei societăți aflate în stare de funcționare, dar și în cadrul unei societăți aflate în lichidare sau în insolvență, subliniind aspectele distinctive în fiecare dintre aceste situații.

10. Retragere asociat. Motive temeinice de retragere. Stabilirea drepturilor patrimoniale ale asociatului retras

UJ Premium | | 26 august 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Articolul prezent tratează problema motivelor temeinice de retragere ale asociatului în cadrul societății. Astfel, se prezintă drepturile patrimoniale pe care asociatul retras le primește ulterior.

11. Practica judiciară neunitară în materia raporturilor dintre profesioniști

UJ Premium | | 17 august 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Pentru profesioniști, stabilitatea legislativă, predictibilitatea fiscală și asigurarea unor mijloace eficiente de recuperare a creanțelor au ca efecte directe reducerea timpilor de producție pierduți, reducerea costurilor de producție și de conformare, creșterea profitului, stabilitate economică, prognoză financiar fiscală îmbunătățită, precum și reducerea practicilor anticoncurențiale.

12. Persoane care pot propune un plan de reorganizare

UJ Premium | | 12 august 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Art. 132 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 prevede posibilitatea propunerii planului de reorganizare şi solicitării informaţiilor de către unul sau mai mulţi creditori, deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe. Art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, se referă la orice parte interesată să ceară judecătorului sindic prelungirea cu maxim 30 zile a termenului de depunere a planului de reorganizare, însă, dispoziţiile normative trebuie analizate în contextul alineatului precedent, atunci când persoana sau persoanele interesate îndeplinesc condiţiile pentru propunerea unui plan de reorganizare.

13. Despre modificarea actului constitutiv al societății în procedura de reorganizare judiciară

UJ Premium | | 05 august 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Reorganizarea, ca parte a procedurii insolvenței, are la bază un plan care stabilește niște măsuri în vederea salvării societății debitoare și crearea premiselor unei reintegrări reale în circuitul economic ulterior închiderii procedurii. Măsurile cuprinse în planul de reorganizare trebuie să fie adaptate pentru fiecare caz în parte, astfel încât procedura să își atingă scopul.

14. Repere jurisprudenţiale pentru determinarea conflictului de interese în materie societară

UJ Premium | | 16 iulie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Apariţia conflictului de interese reprezintă un risc al afacerii care, de cele mai multe ori, având în vedere dinamica relaţiilor societare, devine inerent. Analiza conflictului de interese se face prin raportare la noţiunile de independenţă, imparţialitate, obiectivitate, loialitate şi interes general sau social. Astfel, atât acţionarii, cât şi membrii organelor de administrare trebuie să se comporte cu deplin obiectivism în toate operaţiunile care implică societatea.

15. Retragerea acţionarului sau asociatului din cadrul societăţilor ca urmare a fuziunii transfrontaliere

UJ Premium | | 05 iulie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

În cazul societăților pe acțiuni, a societăţilor în comandită pe acţiuni, a societăţilor cu răspundere limitată, precum şi în cazul societăţilor europene care au sediul social în România este permisă fuziunea transfrontalieră. Însă, în cazul în care aceasta se aprobă, asociații sau, după caz, acționarii care nu au votat în favoarea adoptării fuziunii, au posibilitatea de a se retrage. Astfel, prezentul studiu examinează modalitatea în care se poate uza de dreptul de retragere al asociaților sau, după caz, al acționarilor.

16. Aspecte teoretice și practice privind executarea silită a societăților în insolvență

UJ Premium | | 02 iulie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Executarea silită a societăților în insolvență este o chestiune care a ridicat multe probleme în practica judiciară, deoarece însăși procedura de insolvență reprezintă o executare silită, și anume o executare colectivă, iar pentru a vedea dacă există compatibilitate între insolvență și executarea silită individuală trebuie avute în vedere modificările succesive ale Legii nr. 85/2014, aduse prin Ordonanța de urgență nr. 88/2018 și Legea nr. 113/2020...

17. Răspunderea persoanei fizice autorizate și a întreprinderii individuale

UJ Premium | | 24 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Revista Universul Juridic |

Persoana fizică autorizată și întreprinderea individuală își regăsesc reglementarea în O.U.G. nr. 44/2008 și reprezintă soluții gândite de către legiuitor pentru micul antreprenor. Regimul juridic al persoanei fizice autorizate a avut o evoluție interesantă odată cu adoptarea O.U.G. nr. 44/2008, care a înlocuit Legea nr. 300/2004, în special prin introducerea conceptului de întreprindere individuală, structură bine-venită, dar care, încă de la început, a creat o serie de confuzii.

18. Respectarea drepturilor procesuale şi fraudele afectând interesele financiare ale Uniunii Europene în Cauza Kolev ş.a. (C 612/15)

UJ Premium | | 12 mai 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Prezentul articol se axează pe analiza cauzei Kolev ș.a. în raport cu respectarea drepturilor precesuale și fraudele care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Astfel, autorul evidențiază aspectele importante în fapt și în drept.

19. O nouă etapă în dezvoltarea și consolidarea unei „culturi a salvării și a prevenției în business” în spiritul unui instrument juridic european de tipul hard law. Transpunerea la nivel național a Directivei (UE) 2019/1023

UJ Premium | și | 08 aprilie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Revista Universul Juridic |

Iată-ne în al doilea an marcat de pandemia globală generată de COVID-19. Activitatea din multe sectoare s-a redus și s-a adaptat parțial la restricțiile pandemiei. Cu toții resimțim însă nevoia de consolidare a procesului de recuperare și relansare. Pentru aceia dintre dumneavoastră care încă vă aflați într-o oarecare formă de blocare, de descurajare, sperăm că veți reuși să identificați o „brumă” de speranță ca urmare a acestei „călătorii” virtuale prin domeniul insolvenței, un domeniu care se bucură de o reală reformă la nivelul fiecărui stat și, implicit, la nivel național...

20. Câteva consideraţii referitoare la societăţile comerciale din perspectiva legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

UJ Premium | | 31 martie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Beneficiar real este orice persoană fizică care deţine sau controlează în cele din urmă clientul sau persoana fizică în numele căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. În cazul societăţilor comerciale, noţiunea de beneficiar real include cel puţin persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică...