Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 7 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Raluca Laura Dornean Păunescu (1)
 • Jean-Michel Servais (1)
 • Norel Neagu (1)
An
 • 2019 (4)
 • 2021 (2)
 • 2022 (1)
Luna
 • Ianuarie (1)
 • Martie (2)
 • Mai (1)
 • Iulie (1)
 • Octombrie (1)
 • Decembrie (1)
Categorii
 • Ştiri juridice (1)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (1)
 • RRDJ (1)
 • Drept Internaţional (2)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (1)
 • Drept Financiar (7)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Impactul măsurilor fiscale instituite pe perioada stării de urgență în domeniul jocurilor de noroc

UJ Premium | | 18 ianuarie 2022
Publicat în : Drept Financiar și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Documentele eliberate de administratorul monopolului de stat în domeniul jocurilor de noroc rămân valabile până la data acordării noilor licențe și autorizații de exploatare, inclusiv o perioadă de 90 de zile după încetarea stării de urgență...

2. Excludere asociat persoană juridică. Refuzul asociatului de a credita societatea. Modificarea actului constitutiv al societăţii prin excluderea asociatului pe parcursul derulării planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei

UJ Premium | | 26 octombrie 2021
Publicat în : Drept Financiar și Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s‑a obligat şi asociatul admi­nistrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora...

3. Economia colaborativă a provocărilor platforme electronice, noile protecţii

UJ Premium | | 02 martie 2021
Publicat în : Drept Financiar și Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Dezbaterile privind protecția socială a persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor digitale de furnizare a serviciilor se concentrează asupra necesității de a le proteja chiar dacă nu sunt legate de un angajator printr-un contract de muncă. Articolul de față pune accentul pe discuția actuală cu privire la garanțiile care trebuie acordate persoanelor în cauză, la posibilitățile deschise prin această comparație, dar și la limitele acesteia.

4. Discuţii referitoare la validarea popririi sumelor de bani din conturile bancare ale ordonatorului principal/secundar de credite, în ipoteza în care debitorul este ordonator terţiar de credite – studiu de caz

UJ Premium | | 18 decembrie 2019
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar |

Articolul de față are ca scop analiza posibilității de validare a popririi conturilor bancare ale ordonatorului principal sau secundar de credite, în calitate de terț poprit. Studiul pornește de la ipoteza în care debitorul este un ordonator terțiar de credite și nu dispune de mijloacele necesare pentru a duce la îndeplinire obligațiile menționate de titlul executoriu.

5. Analiza infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Perspectiva noii Directive PIF

UJ Premium | | 05 iulie 2019
Publicat în : Drept Financiar și Drept Internaţional |

Aderarea României la Uniunea Europeană și dobândirea calității de membru al Uniunii a avut deopotrivă avantaje și dezavantaje, acest organism impunând o politică strictă în materia protejării intereselor sale financiare, punct de un real interes, având în vedere mecanismul său de funcționare și obiectivele propuse. Aceste aspecte sunt analizate de autor în prezentul studiu prin prisma Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (Convenţia PIF) şi cele două protocoale adiţionale. Atenția autorului este îndreptată spre structura specifică a incriminărilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, respectiv spre analiza graduală a fiecărui segment de infracţiuni.

6. Fraudarea bugetului Uniunii Europene şi evaziunea fiscală în materie de TVA – politică penală naţională versus politică penală europeană

UJ Premium | | 09 mai 2019
Publicat în : Drept Financiar și Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

În vederea stabilirii politicii economice Europene, dreptul internațional al Uniunii Europene are ca sarcină asigurarea cadrului normativ atât pentru dezvoltarea economică, pe de o parte, dar și pentru apărarea întregului sistem economic european prin legiferarea unor norme care să sancționeze conduitele imorale și ilegale. Articolul face o analiză a modului în care funcționează aceste mecanisme.

7. Aspecte privind armonizarea legislației în domeniul controlului financiar public intern cu legislația și standardele europene și internaționale

UJ Premium | | 26 martie 2019
Publicat în : Drept Financiar și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană a noilor țări membre și cu alocarea fondurilor către acestea, s a dorit respectarea principiilor stabilite în Cartea Albă a reformelor manageriale în cadrul serviciilor Comisiei Europene din anul 2000 și implementarea unui cadru unitar de control intern în toate entitățile publice, în vederea analizării modului în care sunt acestea administrate.