Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 37 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Irina Alexe (1)
 • Alexandru Georgescu (2)
 • Elena Grecu (5)
 • Raluca Comănescu (5)
 • Georgiana Trifan (7)
 • Dan Chirică (1)
 • Sonia Bianca Coman (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (4)
 • Augustin Fuerea (2)
 • David Popa (3)
 • Raluca Colcieri (1)
An
 • 2020 (3)
 • 2021 (27)
 • 2022 (7)
Luna
 • Ianuarie (2)
 • Februarie (8)
 • Martie (4)
 • Aprilie (1)
 • Mai (3)
 • Iunie (2)
 • Iulie (3)
 • August (3)
 • Septembrie (3)
 • Octombrie (3)
 • Noiembrie (2)
 • Decembrie (3)
Categorii
 • Ştiri juridice (2)
 • Varia (3)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Revista Universul Juridic (3)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (3)
 • RRDP (1)
 • Drept Internaţional (4)
 • GDPR (37)
 • Executare silită (1)
 • Termene (2)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Atacurile cibernetice asupra spitalelor în contextul pandemiei COVID-19

UJ Premium | | 12 mai 2022
Publicat în : GDPR |

Datele cu caracter personal ale pacientului reprezintă unul dintre cele mai sensibile seturi de date stocate pe suport electronic. Vulnerabilitatea acestora s-a conturat și mai clar odată cu răspândirea virusului COVID-19 la nivel mondial, când sistemele de sănătate din întreaga lumea au fost afectate, nu doar sub aspectul procedurilor medicale necesar a fi efectuate pacienților, cât și din punct de vedere informatic. Prezentul studiu surprinde câteva dintre situațiile în care datele cu caracter ale pacienților au făcut obiectul unor incidente informatice în țara noastră, și care au atras atenția asupra lacunelor legislative din această sferă.

2. Invocarea excepțiilor privind protecția datelor care au caracter personal în materia executării silite

UJ Premium | | 15 martie 2022
Publicat în : Executare silită și Revista Universul Juridic și GDPR |

Trăsăturile pe care le întâlnim, atât în alte materii, dar și cu privire la protecția datelor care au caracter personal, sunt: vastitatea, dinamica, precum și complexitatea problematicii protecției datelor care au caracter personal.

3. Folosirea datelor de localizare prin intermediul dispozitivelor mobile în contextul pandemiei COVID-19

UJ Premium | | 11 martie 2022
Publicat în : GDPR |

Articolul prezintă scopul folosirii datelor de localizare prin intermediul dispozitivelor mobile în contextul pandemiei COVID-19. Astfel, nu trebuie uitată aplicabilitatea şi în această situaţie a principiului proporţionalităţii, fiind preferabile soluţiile mai puţin invazive ale vieţii private.

4. Utilizarea mijloacelor de supraveghere video şi de geolocalizare în cadrul relaţiilor de muncă

UJ Premium | | 25 februarie 2022
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și GDPR |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează conformitatea utilizării de către angajatori a VSS – video surveillace systems – şi/sau GPS – global positioning system în relaţiile cu angajaţii, raportat la dispozițiile Regulamentului General privind Protecţia Datelor. Astfel, studiul surprinde condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorul de date care apelează la astfel de instrumente, pentru ca acestea să fie folosite în acord cu prevederile Regulamentului anterior amintit.

5. O scurtă analiză critică a Deciziei nr. 5027 din 26 octombrie 2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la registrul de evidență a rezervărilor clienților

UJ Premium | | 23 februarie 2022
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic și GDPR |

Precum am arătat, art. 1 alin. (2) al Legii nr. 55/2020 face referire la „(...) măsurile restrictive de drepturi prevăzute în prezenta lege [s.n.]”, iar primul alineat precizează că Legea nr. 55/2020 „are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale [s.n.]”...

6. Libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter medical în timpul stării de urgenţă impuse de pandemia COVID-19 din anul 2020

UJ Premium | | 15 februarie 2022
Publicat în : GDPR |

Prezentul articol analizează libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal în timpul stării de urgență impuse de pandemia COVID-19. Astfel, studiul îşi propune să ofere perspective juridice asupra situaţiei în care unele liste cu date cu caracter personal ale celor infectaţi sau suspecţi de infectare au fost divulgate în mod nelegal către public, după care au fost retransmise pe reţele de socializare sau chiar în mass media instituţionalizată.

7. Propunere de lege ferenda privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarului unui contract de asigurare de viaţă

UJ Premium | | 31 ianuarie 2022
Publicat în : GDPR |

Articolul de față analizează o propunere de lege ferenda privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarului unui contract de asigurare de viață. Astfel, în cazul contractelor de asigurare de viaţă care prevăd plata beneficiilor numai în caz de deces, dacă a fost numit un beneficiar, asigurătorul va prelucra nu numai datele cu caracter personal ale asiguratului, ci şi pe cele ale beneficiarului asigurării.

8. Orientarea nr. 3/2019 a Comitetului european pentru protecţia datelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin dispozitive video şi aplicabilitatea acesteia în dreptul român

UJ Premium | | 31 decembrie 2021
Publicat în : GDPR |

Adoptarea Regulamentului (UE) 2016/679 a provocat mai multe modificări ale regimului juridic privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor se referă și la cele realizate prind mijloace de supraveghere video. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează Orientarea nr. 3/2019 a Comitetului european pentru protecţia datelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin dispozitive video, precum și modalitatea de aplicare a acesteia în dreptul român.

9. O scurtă privire critică asupra unei preconizate completări a contractelor de studii universitare de doctorat

UJ Premium | | 20 decembrie 2021
Publicat în : GDPR |

Printr-o adresă, Ministerul Educației a anunțat instituțiile de învățământ superior că urmează a publica baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016. Astfel, având în vedere respectiva comunicare, în cadrul acestei lucrări autorul își propune să analizeze necesitatea introducerii unei prevederi contractuale în contractele de studii universitare de doctorat în concordanță cu legislația privind GDPR-ul. De asemenea, autorul conferă pe larg punctul de vedere personal în legătură cu această chestiune.

10. Competenţa de soluţionare a plângerilor în procedurile reglementate de Regulamentul General privind Protecţia Datelor – studiu de caz

UJ Premium | | 15 noiembrie 2021
Publicat în : Varia și GDPR |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează aspectele privind competenţa de soluţionare a plângerilor în procedurile reglementate de Regulamentul 679/2016 referitoare la prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, apelând la un studiu de caz în acest sens, pe baza investigaţiilor efectuate de către autoritatea de supraveghere franceză - Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - privind operaţiunile transfrontaliere de prelucrare a datelor cu caracter personal desfăşurate de către societatea Google LLC pe teritoriul Uniunii Europene.

11. Protecţia datelor cu caracter personal în sectorul serviciilor financiare

UJ Premium | | 09 noiembrie 2021
Publicat în : GDPR |

Băncile şi companiile de asigurări păs­trează de obicei datele personale pentru perioade îndelungate, în cazul în care acestea vor fi necesare în viitor. GDPR stipulează că aceste companii nu trebuie să păstreze datele cu caracter personal mai mult decât au nevoie, după care acestea trebuie şterse sau anonimizate...

12. GDPR – Este sistemul medical din România pregătit?

UJ Premium | | 21 octombrie 2021
Publicat în : GDPR |

În domeniul sănătăţii, noile reglementări referitoare la protecția datelor cu caracter personal a conferit fiecărui pacient mai mult control asupra datelor personale care sunt colectate în legătură cu acesta, precum şi asupra modului în care sunt utilizate aceste informaţii...

13. Legătura indisolubilă dintre necesitatea de protecţie a datelor cu caracter personal şi rezistenţa la criminalitatea cibernetică

UJ Premium | | 12 octombrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și GDPR |

Pornind de la faptul că ciberneticii accesează şi utilizează date personale care nu le aparţin, în numele persoanelor vizate, pentru a obţine beneficii în avantajul lor, studiul prezent analizează legătura dintre criminalitatea cibernetică şi protecţia datelor cu caracter personal este evidentă- în primul caz obţinerea de date cu caracter personal reprezintă scopul urmărit de cibernetici, pe când în cel de-al doilea caz, datele cu caracter personal sunt obiectul protecţiei. În 2018, atât Regulamentul GDPR nr. 2016/679, precum şi Directiva NIS 2016/1148, au început să se aplice, ambele vizînd implementarea de noi măsuri organizatorice și tehnice de către operatorii de servicii, pe de o parte, şi de operatorii de date cu caracter personal, pe de altă parte.

14. Către o nouă etică digitală

UJ Premium | | 22 septembrie 2021
Publicat în : GDPR |

Studiul prezent analizează Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR), care urmăreşte să împace dezvoltarea tehnologică, economia bazată pe date şi protecţia modernă a drepturilor oamenilor, ținând pasul cu tehnologia aflată într-o continuă dezvoltare și luptând pentru drepturile fundamentale ale persoanei și ale personalității, cât și a demnității umane, atât pe teritoriul Europei, cât și în afara acesteia. Însă, cu toate acestea, reglementarea în sine nu pare a fi suficientă pentru a face față viitorului, deoarece etica digitală nu este limitată exclusiv la obiectul unei codificări, fiind necesară o schimbare radicală a întregii societăți.

15. Gestionarea cererilor privind dreptul de acces al persoanei vizate

UJ Premium | | 07 septembrie 2021
Publicat în : GDPR |

Unul dintre cele mai importante drepturi ale persoanelor reglementate de GDPR este dreptul de acces. Astfel, în studiul actual sunt prezentate în oglindă atât drepturile persoanelor vizate, cât și obligațiile operatorilor de date. Totodată, sunt analizate și mecanismele de gestionare a solicitărilor, alături de regulile și principiile importante de prelucare a datelor cu caracter personal.

16. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal

UJ Premium | | 24 august 2021
Publicat în : GDPR |

Articolul prezintă noțiunea de protecție a datelor cu caracter personal prin prisma participanților la gestionarea și protejarea drepturilor aferente. Astfel, se pornește cu prezentarea Autorității Naționale de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), autoritatea care poate stabili legislația secundară în acest domeniu. Ulterior, se analizează sancțiunile contravenționale având în vedere și dispozițiile legale adoptate în Parlament.

17. Consideraţii privind protecţia datelor cu caracter personal în raporturile de muncă prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

UJ Premium | | 20 august 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și GDPR |

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, adoptat de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, consacră dreptul persoanelor fizice la protecţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal ca fiind un drept fundamental...

18. Notificarea de anonimizare sau de confidenţializare a datelor personale ale persoanelor fizice prelucrate pe portalul instanţelor de judecată

UJ Premium | | 09 august 2021
Publicat în : GDPR |

Articolul este structurat în jurul noțiunilor de anonimizare și confidențialitate cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, utilizate pe portalul instanțelor de judecată.

19. Necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind protecţia persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui proces penal

UJ Premium | și | 30 iulie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și GDPR |

În Codul de procedură penală sunt reglementate atât drepturi, cât şi obligaţii procesuale care presupun contactul direct al persoanelor participante la procesul penal şi care uzează de aceste drepturi/obligaţii cu datele personale ale unor diverşi subiecţi procesuali. Este important ca drepturile şi obligaţiile procesual penale să nu interfereze şi să nu intre în conflict cu dreptul fundamental al persoanelor fizice de a le fi protejate datele cu caracter personal împotriva încălcării securităţii. Astfel, în cadrul acestei lucrări autorii își propun să trateze necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind protecţia persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

20. Protecția datelor și recunoașterea facială automată: avem dreptul de a rămâne fără (un) chip?

UJ Premium | | 21 iulie 2021
Publicat în : GDPR și Varia |

Contextul traversat de întreaga lume de la începutul anului 2020, generat de pandemia COVID-19, a determinat transferarea multora dintre activitățile întreprinse în majoritatea domeniilor de activitate în sfera online. Astfel că, fiecare dintre noi am fost constrânși să găsim cea mai bună modalitate de a ne desfășura activitatea profesională și de zi cu zi în mediul online. Totuși, această acțiune a determinat acordarea unei atenții deosebite, dincolo de cea cu care începusem deja să ne „obișnuim”, asupra protecției datelor noastre cu caracter personal. Astfel că autorul ridică în acest studiu problema recunoașterii faciale raportat la normele privind protecția datelor cu caracter personal, punând accentul pe procesul automatizat al recunoașterii faciale și a modului în care jurisprudența internațională a înțeles mecanismul acesteia de funcționare.