Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 28 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Irina Alexe (1)
 • Alexandru Georgescu (2)
 • Elena Grecu (5)
 • Raluca Comănescu (5)
 • Georgiana Trifan (6)
 • Dan Chirică (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (1)
 • Augustin Fuerea (1)
 • David Popa (3)
 • Raluca Colcieri (1)
An
 • 2020 (3)
 • 2021 (25)
Luna
 • Ianuarie (1)
 • Februarie (5)
 • Martie (2)
 • Aprilie (1)
 • Mai (2)
 • Iunie (2)
 • Iulie (3)
 • August (3)
 • Septembrie (3)
 • Octombrie (3)
 • Noiembrie (2)
 • Decembrie (1)
Categorii
 • Ştiri juridice (2)
 • Varia (2)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Revista Universul Juridic (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (2)
 • RRDP (1)
 • Drept Internaţional (4)
 • GDPR (28)
 • Termene (2)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Competenţa de soluţionare a plângerilor în procedurile reglementate de Regulamentul General privind Protecţia Datelor – studiu de caz

UJ Premium | | 15 noiembrie 2021
Publicat în : Varia și GDPR |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează aspectele privind competenţa de soluţionare a plângerilor în procedurile reglementate de Regulamentul 679/2016 referitoare la prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, apelând la un studiu de caz în acest sens, pe baza investigaţiilor efectuate de către autoritatea de supraveghere franceză - Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - privind operaţiunile transfrontaliere de prelucrare a datelor cu caracter personal desfăşurate de către societatea Google LLC pe teritoriul Uniunii Europene.

2. Protecţia datelor cu caracter personal în sectorul serviciilor financiare

UJ Premium | | 09 noiembrie 2021
Publicat în : GDPR |

Băncile şi companiile de asigurări păs­trează de obicei datele personale pentru perioade îndelungate, în cazul în care acestea vor fi necesare în viitor. GDPR stipulează că aceste companii nu trebuie să păstreze datele cu caracter personal mai mult decât au nevoie, după care acestea trebuie şterse sau anonimizate...

3. GDPR – Este sistemul medical din România pregătit?

UJ Premium | | 21 octombrie 2021
Publicat în : GDPR |

În domeniul sănătăţii, noile reglementări referitoare la protecția datelor cu caracter personal a conferit fiecărui pacient mai mult control asupra datelor personale care sunt colectate în legătură cu acesta, precum şi asupra modului în care sunt utilizate aceste informaţii...

4. Legătura indisolubilă dintre necesitatea de protecţie a datelor cu caracter personal şi rezistenţa la criminalitatea cibernetică

UJ Premium | | 12 octombrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și GDPR |

Pornind de la faptul că ciberneticii accesează şi utilizează date personale care nu le aparţin, în numele persoanelor vizate, pentru a obţine beneficii în avantajul lor, studiul prezent analizează legătura dintre criminalitatea cibernetică şi protecţia datelor cu caracter personal este evidentă- în primul caz obţinerea de date cu caracter personal reprezintă scopul urmărit de cibernetici, pe când în cel de-al doilea caz, datele cu caracter personal sunt obiectul protecţiei. În 2018, atât Regulamentul GDPR nr. 2016/679, precum şi Directiva NIS 2016/1148, au început să se aplice, ambele vizînd implementarea de noi măsuri organizatorice și tehnice de către operatorii de servicii, pe de o parte, şi de operatorii de date cu caracter personal, pe de altă parte.

5. Către o nouă etică digitală

UJ Premium | | 22 septembrie 2021
Publicat în : GDPR |

Studiul prezent analizează Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR), care urmăreşte să împace dezvoltarea tehnologică, economia bazată pe date şi protecţia modernă a drepturilor oamenilor, ținând pasul cu tehnologia aflată într-o continuă dezvoltare și luptând pentru drepturile fundamentale ale persoanei și ale personalității, cât și a demnității umane, atât pe teritoriul Europei, cât și în afara acesteia. Însă, cu toate acestea, reglementarea în sine nu pare a fi suficientă pentru a face față viitorului, deoarece etica digitală nu este limitată exclusiv la obiectul unei codificări, fiind necesară o schimbare radicală a întregii societăți.

6. Gestionarea cererilor privind dreptul de acces al persoanei vizate

UJ Premium | | 07 septembrie 2021
Publicat în : GDPR |

Unul dintre cele mai importante drepturi ale persoanelor reglementate de GDPR este dreptul de acces. Astfel, în studiul actual sunt prezentate în oglindă atât drepturile persoanelor vizate, cât și obligațiile operatorilor de date. Totodată, sunt analizate și mecanismele de gestionare a solicitărilor, alături de regulile și principiile importante de prelucare a datelor cu caracter personal.

7. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal

UJ Premium | | 24 august 2021
Publicat în : GDPR |

Articolul prezintă noțiunea de protecție a datelor cu caracter personal prin prisma participanților la gestionarea și protejarea drepturilor aferente. Astfel, se pornește cu prezentarea Autorității Naționale de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), autoritatea care poate stabili legislația secundară în acest domeniu. Ulterior, se analizează sancțiunile contravenționale având în vedere și dispozițiile legale adoptate în Parlament.

8. Consideraţii privind protecţia datelor cu caracter personal în raporturile de muncă prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video

UJ Premium | | 20 august 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și GDPR |

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, adoptat de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, consacră dreptul persoanelor fizice la protecţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal ca fiind un drept fundamental...

9. Notificarea de anonimizare sau de confidenţializare a datelor personale ale persoanelor fizice prelucrate pe portalul instanţelor de judecată

UJ Premium | | 09 august 2021
Publicat în : GDPR |

Articolul este structurat în jurul noțiunilor de anonimizare și confidențialitate cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, utilizate pe portalul instanțelor de judecată.

10. Necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind protecţia persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui proces penal

UJ Premium | și | 30 iulie 2021
Publicat în : Drept Internaţional și GDPR |

În Codul de procedură penală sunt reglementate atât drepturi, cât şi obligaţii procesuale care presupun contactul direct al persoanelor participante la procesul penal şi care uzează de aceste drepturi/obligaţii cu datele personale ale unor diverşi subiecţi procesuali. Este important ca drepturile şi obligaţiile procesual penale să nu interfereze şi să nu intre în conflict cu dreptul fundamental al persoanelor fizice de a le fi protejate datele cu caracter personal împotriva încălcării securităţii. Astfel, în cadrul acestei lucrări autorii își propun să trateze necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind protecţia persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

11. Protecția datelor și recunoașterea facială automată: avem dreptul de a rămâne fără (un) chip?

UJ Premium | | 21 iulie 2021
Publicat în : GDPR și Varia |

Contextul traversat de întreaga lume de la începutul anului 2020, generat de pandemia COVID-19, a determinat transferarea multora dintre activitățile întreprinse în majoritatea domeniilor de activitate în sfera online. Astfel că, fiecare dintre noi am fost constrânși să găsim cea mai bună modalitate de a ne desfășura activitatea profesională și de zi cu zi în mediul online. Totuși, această acțiune a determinat acordarea unei atenții deosebite, dincolo de cea cu care începusem deja să ne „obișnuim”, asupra protecției datelor noastre cu caracter personal. Astfel că autorul ridică în acest studiu problema recunoașterii faciale raportat la normele privind protecția datelor cu caracter personal, punând accentul pe procesul automatizat al recunoașterii faciale și a modului în care jurisprudența internațională a înțeles mecanismul acesteia de funcționare.

12. Obligaţia de informare şi de notificare în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal conform art. 33, 34 GDPR

UJ Premium | | 09 iulie 2021
Publicat în : GDPR |

Articolul abordează tema obligației de notificare și comunicare a eventualelor încălcări ale art. 33-34 din GDPR. Conform dispozițiilor anterior menționate, după cum o arată și autorul articolului, încălcarea art. 33 atrage cu sine obligația de comunicare către autoritatea de supraveghere. Astfel, obligația ia naștere de îndată ce se ia act de respectivul incident.

13. Privire critică asupra respectării normelor privind protecţia datelor cu caracter personal în contextul desfăşurării recentului proces electoral de alegere a Preşedintelui României

UJ Premium | și și | 30 iunie 2021
Publicat în : GDPR |

Articolul oferă o perspectivă critică referitoare la respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul desfășurării procesului electoral de alegere a Președintelui României, în anul 2019. Astfel, sunt prezentate unele aspecte privind numărul mare de dispute apărute și semnalate în legătură cu tema propusă.

14. GDPR. Clauzele contractuale standard privind transferurile de date cu caracter personal

UJ Premium | | 18 iunie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și GDPR |

Într-un articol anterior am prezentat succint faptul că transferurile de date cu caracter personal către Statele Unite ale Americii nu prezintă suficiente garanții de securitate ca urmare a Hotărârii pronunțate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-311/2018 (Schrems II).

15. Aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal care dezvăluie confesiunea religioasă

UJ Premium | | 18 mai 2021
Publicat în : Drept Internaţional și GDPR |

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679, s-a stabilit că orice prelucrare a datelor cu caracter personal necesită un temei legal valabil. În unele situații se permite prelucrarea datelor cu caracter personal. Astfel, prezentul studiu analizează specificitatea alegerii temeiurilor legale pentru prelucrarea datelor care dezvăluie credinţele religioase în temeiul art. 9 din GDPR, precum şi prelucrarea acestor date efectuate de către cultele religioase, angajatori şi şcoli.

16. Există un drept de opţiune între temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului 2016/679 privind protecţia datelor?

UJ Premium | | 06 mai 2021
Publicat în : Drept Internaţional și GDPR |

În cadrul acestei lucrări se tratează problematica dreptului de opțiune între temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului 2016/679 privind protecţia datelor. Această analiză se impune a fi realizată în vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal şi respectarea dreptului la viaţă privată. De asemenea, se examinează dacă există o ierarhie a acestora, o ordine legală de aplicare sau, dimpotrivă, există un drept de opţiune între temeiuri şi, în această ultimă situaţie, care este maniera concretă în care se exercită dreptul de opţiune.

17. Măsuri corective dispuse de autoritatea de supraveghere din România pentru conformarea activităţii asociaţiilor de proprietari cu dispoziţiile GDPR

UJ Premium | | 20 aprilie 2021
Publicat în : GDPR |

Articolul tratează problematica măsurilor corective ce se pot dispune de autoritatea de supraveghere din România pentru conformarea activității asociațiilor de proprietari cu prevederile GDPR. Astfel, sunt analizate cauzele aplicării măsurilor corective, precum și consecințele acestora asupra operatorilor sancționați.

18. Consimţământul în relaţiile de muncă

UJ Premium | | 05 martie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și GDPR |

Studiul prezent analizează articolele ce vizează expunerea sintetică a modului complex și evidențiat în care consimțământul angajatului este gestionat din perspectiva juridică și jurisprudențială, considerând consimțământul angajatului ca bază legală pentru prelucrarea a cărei utilizare implică o prudență extremă pentru angajator, având la bază Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE și analizându-l din perspectiva condițiilor de validitate, dar și a jurisprudenței din dreptul național.

19. Tipurile de date colectate în departamentul financiar-contabil. Particularităţi şi exemple

UJ Premium | și și | 03 martie 2021
Publicat în : GDPR |

Fluturaşul de salariu este un act prin care angajatorul îşi informează salariaţii despre veniturile şi contribuţiile sale în momentul plăţii pe care o face pentru muncă pe care aceştia au prestat‑o şi nu reprezintă un document fiscal.

20. Politica privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate

UJ Premium | și și | 25 februarie 2021
Publicat în : GDPR |

Un astfel de document ar putea trata toate drepturile prevăzute de GDPR pentru persoanele vizate şi exercitarea propriu‑zisă a acestora, de la momentul solicitării persoanei vizate şi până la finalizarea operaţiunii.