Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 12 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Anca Niță (2)
 • Mihail Albici (1)
 • Ramona Duminică (1)
An
 • 2022 (11)
 • 2023 (1)
Luna
 • Ianuarie (1)
 • Aprilie (1)
 • Mai (2)
 • Septembrie (3)
 • Octombrie (2)
 • Noiembrie (2)
 • Decembrie (1)
Categorii
 • Varia (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (3)
 • Revista Universul Juridic (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (1)
 • Drept Internaţional (4)
 • GDPR (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (4)
 • RSJ (1)
 • Drept Procesual Penal (2)
 • ÎCCJ (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Conceptul de „Securitate națională” – Sublimul exercițiu al valorilor democratice ale statului de drept

UJ Premium | | 23 ianuarie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept penal și Drept constituțional și Drept public și Drepul securității sociale |

Este necesar ca ingerințele în drepturile și libertățile fundamentale trebuie să urmărească un scop legitim, să fie prevăzute de lege și necesare societății, deci, fără a se putea pune în discuție la nivelul instanțelor, în general, scopul legitim al rațiunii asigurării securității naționale, cu respectarea cerinței proporționalității...

2. Dreptul la liberă exprimare al funcţionarilor publici în contextul art. 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului

UJ Premium | | 23 decembrie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Drept constituțional |

Statul este o instituţie având ca suport o grupare de oameni aşezată pe un spaţiu delimitat, capabilă de a‑şi determina singură propria sa competenţă şi organizată în vederea exercitării unor activităţi care pot fi grupate în funcţiile: legislativă, executivă şi jurisdicţională...

3. Deciziile Curții Constituționale, legitimitate prin discriminare

UJ Premium | și | 24 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept civil și Drept constituțional |

Pe perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, astfel încât Decizia CCR nu se va aplica în privința procedurilor de executare silită încuviințate până la data publicării sale, aplicându‑se, în schimb, în privința contestațiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc...

4. Aspecte privind unitatea de infracţiune în cazul infracţiunilor contra vieţii, ulterior Deciziei nr. 650/2018 a Curţii Constituţionale

UJ Premium | | 07 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Penal şi Procesual Penal și RSJ și Drept penal și Drept constituțional |

Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. În cazul infracţiunilor contra persoanei, forma continuată se reţine numai când faptele sunt săvârşite împotriva aceluiaşi subiect pasiv...

5. Este jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție creatoare de drept?

UJ Premium | | 24 octombrie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și Drept civil și Drept procesual civil și Drept constituțional și Drept internațional public |

Izvoarele formale ale dreptului au în vedere mijlocul cu ajutorul căruia se exprimă izvoarele materiale, forma exterioară pe care o îmbracă dreptul în ansamblul normelor sale, modalitățile prin care conținutul normei de drept devine regulă de conduită și se impune ca model de urmat în relațiile dintre oameni...

6. Dreptul la demnitate. Privire specială asupra demnităţii copilului din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

UJ Premium | și | 07 octombrie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Drept constituțional și Drept internațional privat |

Dreptul la propria imagine presupune că fiecare este îndreptăţit să se opună divulgării prin orice mijloace a elementelor vieţii sale şi la reproducerea imaginii sale fără consimţământul său. Dreptul la propria imagine presupune două laturi: una publică şi alta privată, intimă...

7. Efectele invalidării Privacy Shield de către Curtea Europeană de Justiţie

UJ Premium | | 19 septembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal și GDPR și Drept penal și Drept constituțional |

Evaluarea nivelului de protecţie asigurat în contextul unui astfel de transfer trebuie în special să ia în considerare atât stipulaţiile contractuale convenite între operator sau persoana împuternicită de operator stabiliţi în Uniune şi destinatarul transferului stabilit în ţara terţă în cauză...

8. Rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României în unificarea practicii judiciare în materie civilă după intrarea în vigoare a noilor coduri

UJ Premium | | 16 septembrie 2022
Publicat în : ÎCCJ și Drept constituțional |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul își îndreaptă atenția asupra competenței Înaltei Curți de Casație și Justiție în materia interpretării și aplicării unitare a legii prin raportare la dispozițiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în România, funcționează o singură instanță supremă, denumită Înalta Curte de Casație și Justiție. Astfel, în contextul Noului Cod de Procedură Civilă, care reglementează cu titlu de noutate un nou mecanism, respectiv pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, alături de cel existent și în Codul de procedură civil anterior – recursul în interesul legii, autorul descrie câteva repere ale activității ÎCCJ în perioada 2012-2018 în materia interpretării și aplicării unitare a legii.

9. Către o schimbare a sistemului politic?

UJ Premium | | 02 septembrie 2022
Publicat în : Drept constituțional |

Actuala Constituție are meritul de a fi pus bazele edificării unui regim politic menit să ducă România pe drumul democratizării după două generații de guvernări totalitare.

10. Infracțiunea de contrabandă asimilată, dezincriminată prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 176/2022. Cauze și efecte ale acestei soluții

UJ Premium | și | 31 mai 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept constituțional |

Prin Decizia nr. 176/2022 din 24 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 451 din 5 mai 2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, care prevedeau...

11. Consacrarea constituțională și infraconstituțională a dreptului de vot și a dreptului de a alege și de a fi ales în Parlamentul European. Unele observații privind „Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 115/2015 și pentru modificarea art. 5 alin. (5) din Legea nr. 33/2007”

UJ Premium | | 05 mai 2022
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic și Drept constituțional |

Relativ recent, reflectând asupra declarațiilor publice ale președintelui Senatului referitoare la reducerea vârstei dreptului de vot la 16 ani, am așternut pe hârtie unele observații privind argumentele (pro și contra) referitoare la scăderea limitei de vârstă pentru exercitarea dreptului de vot la 16 ani.

12. Legiferarea „malformării” procesului contravențional în numele „digitalizării justiției”. Argumentele Curții Constituționale în Decizia nr. 19/2022 și efectele acesteia

UJ Premium | | 01 aprilie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic și Drept constituțional |

Informatica s-a generalizat la toate practicile și cunoștințele umane. Digitalizarea relațiilor dintre cetățean și autoritățile publice a devenit o provocare, inclusiv din perspectiva abordării conceptului de stat de drept.