Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 60 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Georgian Marcel Husti (1)
 • Nelu Dorinel Popa (3)
 • Răzvan-Gabriel Dalu (2)
 • Nicoleta-Elena Hegheș (1)
 • Eduard Constantin (1)
 • Andreea Cătălina Forțu (1)
 • Andreea Suciu (1)
 • Adrian Fanu-Moca (3)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Lorena Alexandra Avram (1)
 • Cristian Clipa (1)
 • Cristina Nicorici (2)
 • Carmen-Adriana Domocoș (1)
 • Cristina Tomuleț (1)
 • Ioana-Celina Pașca (1)
 • Bogdan Bodea (1)
 • Grigore Ardelean (2)
 • Ioana Curt (1)
An
 • 2022 (40)
 • 2023 (20)
Luna
 • Ianuarie (3)
 • Februarie (3)
 • Martie (9)
 • Aprilie (3)
 • Mai (6)
 • Iunie (5)
 • Iulie (4)
 • August (8)
 • Septembrie (8)
 • Octombrie (4)
 • Noiembrie (2)
 • Decembrie (5)
Categorii
 • Ştiri juridice (1)
 • Varia (3)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (17)
 • Revista Universul Juridic (15)
 • RRDJ (1)
 • Drept Internaţional (4)
 • GDPR (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • Dreptul Familiei (1)
 • Arbitraj şi Mediere (1)
 • Senior-editori (1)
 • RSJ (2)
 • Drept Procesual Penal (10)
 • Drept contravențional (2)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Umanismul dreptului penal

UJ Premium | | 12 septembrie 2023
Publicat în : Drept penal |

Prezentul articol reevaluează în mod succint umanismul dreptului penal, atribut pe care autorul îl apreciază ca fiind propriu materiei penale. Astfel, autorul își propune să evidențieze necesitatea repoziţionarea acestuia atribut în centrul reglementărilor care atrag răspunderea penală.

2. Instituțiile iertării, amnistiei și grațierii în dreptul canonic și dreptul penal. Aspecte comparative

UJ Premium | | 11 septembrie 2023
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Justiția bisericească și procedura de judecată urmărește, ca și justiția de stat, să rezolve anumite neînțelegeri sau litigii de orice fel, care se ivesc între membrii comunității ecleziale, dorindu-se restaurarea ordinii canonice, respectarea sfintelor canoane și a reglementărilor interne, precum și sancționarea celui găsit vinovat...

3. Efectele crizei sanitare la nivelul sistemului penitenciar românesc

UJ Premium | | 07 septembrie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal și Drept administrativ și Drepul securității sociale |

La nivel național în cadrul sistemului penitenciar, măsurile dispuse cu privire la prevenirea îmbolnăvirii și răspândirii COVID-19 s-au circumscris dispozițiilor prevăzute în decretele Președintelui României privind instituirea stării de urgență, în Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19...

4. Câteva observații în legătură cu propunerea eliminării expresiei „cu rea-credință” din Codul penal

UJ Premium | | 25 august 2023
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Când legiuitorul, în cazul faptelor omisive dorește să excludă culpa ca o condiție a normei de incriminare, el va folosi expresii din care să rezulte că numai omisiunea intenționată este incri­minată nu și omisiunea neintenționată. Așa de pildă, când incriminează abuzul în serviciu contra intereselor publice (de exemplu, art. 248 C. pen...

5. Infracțiunea de înșelăciune – situația în care fapta vizează raporturi juridice cu aparență de nelegalitate

UJ Premium | | 24 august 2023
Publicat în : RRDJ și Drept penal |

Se cuvine subliniat însă că nu orice acțiune de amăgire este incriminată, ci trebuie să fie îndeplinite și celelalte cerințe prevăzute de legea penală, iar raporturile desfășurate între persoanele implicate să intre în sfera de protecție a dispozițiilor art. 244 C. pen.

6. Evoluția traficului și consumului ilicit de droguri în perioada pandemiei

UJ Premium | | 23 iunie 2023
Publicat în : Drept penal |

Perioada în care întreaga lume a fost nevoită să se adapteze la noi reguli de conduită datorită răspândirii virusului SARS-CoV-2 a avut impact și în ceea ce privește traficul și consumul ilicit de droguri. Studiul de față aduce în discuție aspecte care țin de modul în care rețelele traficanților de droguri s-au adaptat pentru a distribui cantități semnificative de droguri chiar și în perioada în care au fost instituite restricții severe de circulație.

7. Impactul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 236 din 2 iunie 2020 asupra infracţiunii de mărturie mincinoasă

UJ Premium | | 01 iunie 2023
Publicat în : Drept penal |

Studiul de față pornește de la Decizia Curţii Constituţionale nr. 236 din 2 iunie 2020 și aduce în atenție toate implicațiile pe care aceasta le are în sfera infracțiunii de mărturie mincinoasă. Desigur, studiul prezintă și unele elemente definitorii care au condus la pronunțarea acesteia, dar și câteva dintre aspectele reținute în jurisprudenţa instanţei de la Strasbourg care au conturat faptul că dreptul la tăcere şi dreptul de a nu contribui la propria incriminare îți găsesc rațiunea în respectarea prezumţiei de nevinovăţie.

8. Analiză teoretică și jurisprudențială a modalităților de individualizare judiciară a aplicării și a executării pedepsei

UJ Premium | | 15 mai 2023
Publicat în : RSJ și Drept penal |

Pornind de la jurisprudența Curții de Apel Craiova, autorul analizează în cuprinsul prezentului studiu modalitatea de individualizare judiciară a aplicării și executării pedepsei. Autorul pornește de la ideea că aceste aspecte prezintă o deosebită importanță pentru conturarea politicii sancționatorii a statului. Astfel, pe parcursul studiului sunt analizate aspectele care țin de criteriile determinante în alegerea unei forme de individualizare a pedepsei, de interpretarea conduitei inculpatului față de actul de justiție, de acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, precum și care sunt consecințele anulării amânării aplicării pedepsei, respectiv modalitățile de executare a pedepsei și acordul de recunoaștere a vinovăției.

9. În căutarea criminalului eficient. Dreptul penal şi analiza economică: o întâlnire necesară

UJ Premium | | 05 aprilie 2023
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Drept penal |

Prin prisma celor două sfere – juridică și economică – autorul urmărește în cuprinsul prezentului studiu să arate care este beneficiul pe care îl poate aduce o analiză economică a dreptului atât pentru legiuitor, cât și pentru teoretician şi pentru practician deopotrivă. În argumentarea acestei convingeri, autorul prezintă care este fundamentul şi metoda analizei economice a dreptului, dar atrage atenția și asupra dreptului penal ca instrument de corectare a unor externalităţi negative, aducând în discuție ideile lui Gary Becker aflate în strânsă legătură cu subiectul tratat în prezentul studiu.

10. Investigarea criminalistică a accidentelor rutiere

UJ Premium | și | 30 martie 2023
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept contravențional și Dreptul transporturilor și Drept penal |

Сеrсеtаrеа lοсului ассidеntului rutiеr sе rеаlizеаză dе сătrе ο есhiрă dе сеrсеtаrе, în сοmрοnеnțа сărеiа vοr intrа, ре lângă luсrătοrii sресiаlizаți аi рοlițiеi rutiеrе, sресiаliști сriminаliști și еvеntuаl mеdiсul lеgist, dасă ассidеntul а аvut са urmаrе mοаrtеа unοr реrsοаnе rămаsе lа fаțа lοсului...

11. Răspunderea persoanei juridice în dreptul penal internațional, o necesitate?

UJ Premium | | 24 martie 2023
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Instituirea răspunderii persoanei juridice este necesară şi pentru a se oferi un răspuns coerent faţă de infracţiunile internaţionale, evitându-se, astfel, discrepanţele de tratament juridic care ar putea să apară în situaţia în care persoana fizică ar fi trasă la răspundere de către Curtea Penală Internaţională...

12. Aplicabilitatea consimţământului persoanei vătămate în cazul „luptelor” mutualmente acceptate, soldate cu vătămarea integrităţii fizice

UJ Premium | | 23 martie 2023
Publicat în : Drept penal |

Pornind de la dispozițiile art. 22 Cod penal, autorul realizează un studiu cu privire la aplicabilitatea consimţământului persoanei vătămate în cazul „luptelor” mutualmente acceptate, soldate cu vătămarea integrităţii fizice, ocazie cu care subliniază faptul că pentru ca acest consimțământ să înlăture caracterul nejustificat al faptei este necesar a fi îndeplinite, în mod cumulativ, numeroase condiții. Fiecare dintre acestea este analizată de către autor, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, prin raportare la optica instanțelor de judecată care s-au pronunțat în cauze care se circumscriu temei prezentei lucrări.

13. Consideraţii selective pe marginea dialogului angajat de dreptul administrativ cu dreptul penal

UJ Premium | | 17 martie 2023
Publicat în : Drept penal și Drept administrativ |

În cuprinsul prezentului studiu autorul surprinde complexitatea relației dintre dreptul administrativ și dreptul penal, complexitate conturată de numeroasele reguli şi excepţii specifice fiecărui domeniu în parte, dar și de incidența dispozițiilor europene și cele constituționale care leagă toate aceste domenii între ele și obligă la o analiză amănunțită, ori de câte ori există elemente care să sporească complexitatea acestei relații.

14. Evoluția istorică a incriminării infracțiunii de pruncucidere

UJ Premium | | 06 martie 2023
Publicat în : Drept penal |

Studiul de față este reprezentat de o analiză a infracțiunii de pruncucidere prin surprinderea modului în care aceasta a fost reglementată de-a lungul timpului, lucrarea cuprinzând elemente specifice perioadei barbare, numită și a matriarhatului, perioadei de tranziție numită și a patriarhatului, perioadei creștine sau a dreptului religios și perioada legislației sau a dreptului social, în cadrul fiecăreia dintre acestea autorul reținând cele mai semnificative elemente definitorii ale infracțiunii analizate.

15. Verificarea aspectelor de legalitate în procedura de validare a acordului de recunoaștere a vinovăției

UJ Premium | | 20 februarie 2023
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

În cursul urmăririi penale, înainte de iniţierea procedurii privind înche­ierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, sancţiunea nulităţii poate fi invocată şi constatată potrivit regulilor comune. Inclusiv ulterior iniţierii procedurii speciale, procurorul ierarhic superior poate infirma mo­tivat actele procurorului ierarhic inferior, din oficiu sau la cererea persoa­nei interesate, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi pentru motive de netemeinicie...

16. Despre creditare – regim juridic, vulnerabilități și interferențe cu dreptul penal

UJ Premium | | 20 februarie 2023
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal și Dreptul financiar și fiscal |

Expunerea la riscul valutar sau la cel privind variaţia unui indice financiar (de referinţă) determinat obiectiv, inclus în formula ratei de dobândă variabilă, nu transformă caracterul comutativ al contractului într‑unul aleatoriu, acestea fiind riscuri inerente şi asumate voluntar de părţile convenţiei...

17. Implicaţii asupra practicii organelor judiciare ale Deciziei Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

UJ Premium | | 10 februarie 2023
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

În cuprinsul prezentului studiu autorul face o prezentare a efectelor pe care le produce, din punct de vedere practic, Decizia Curţii Constitu¬ţionale nr. 363 din 7 mai 2015, prin care a fost reținut faptul că dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale sunt neconstituţionale. În demersul său, autorul își îndreaptă atenția și asupra situației în care se constată nevărsarea cu intenţie la bugetul general consolidat al statului a unor sume de bani reprezentând impozite sau contribuţii la bugetul de stat, sume care au fost însă anterior reţinute de cei îndreptățiți de legiuitor să opereze astfel de rețineri.

18. Conceptul de „Securitate națională” – Sublimul exercițiu al valorilor democratice ale statului de drept

UJ Premium | | 23 ianuarie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept penal și Drept constituțional și Drept public și Drepul securității sociale |

Este necesar ca ingerințele în drepturile și libertățile fundamentale trebuie să urmărească un scop legitim, să fie prevăzute de lege și necesare societății, deci, fără a se putea pune în discuție la nivelul instanțelor, în general, scopul legitim al rațiunii asigurării securității naționale, cu respectarea cerinței proporționalității...

19. Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influență

UJ Premium | | 18 ianuarie 2023
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Traficul de influenţă este fapta de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos ne­cu­venit, cu titlu de remuneraţie, oricui afirmă sau confirmă că este ca­pabil să exercite o influenţă în luarea unei decizii de către oricare dintre persoa­nele vizate de art. 2, art. 4-6 şi de art. 9-11, indiferent dacă folosul necuvenit este pentru sine sau pentru altcineva...

20. Descoperirea ulterioară a pluralităţii de infracţiuni. Decizia nr. 22/2020, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi câteva chestiuni principiale

UJ Premium | | 16 ianuarie 2023
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Legiuitorul nostru nu permite a ignora existenţa pluralităţii de infracţiuni atunci când raportul juridic de pluralitate există în sensul legii penale (sub oricare din for­mele sale: concurs, recidivă sau pluralitate intermediară), pentru simplul fapt că infracţiu­nile sunt de dată veche şi recent descoperite şi/sau judecate ulterior faţă de celelalte...