Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 277 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alexandru Athanasiu (1)
 • Irina Alexe (3)
 • Emanuel Tăvală (1)
 • Mihail C. Barbu (2)
 • Anca Niță (6)
 • Bogdan Buneci (1)
 • Marieta Safta (16)
 • Dan-Rareș Răducanu (1)
 • Mădălina Sauca (2)
 • Mihail Albici (8)
 • Radu-Ștefan Odangiu (2)
 • Laura Elena Mihalache (2)
 • Marius Chelaru (2)
 • Andra-Atena Nițu (1)
 • Andreea-Veronica Nițu (1)
 • Raluca Laura Dornean Păunescu (4)
 • Ion Rusu (1)
 • Bogdan Bîrzu (1)
 • Ioana Rusu (1)
 • Robert-Adrian Deliu (2)
 • Violeta Ilie (1)
 • Dorin Ciuncan (2)
 • Alexandru Cristian Ilin (3)
 • Nasty Vlădoiu (3)
 • Gabriel Manu (1)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (2)
 • Tudorel Toader (12)
 • Sebastian Răduleţu (1)
 • Camelia Maria Cezara Ignătescu (1)
 • Cristian Clipa (4)
 • Călina Jugastru (1)
 • Dan Claudiu Dănișor (8)
 • Andrada-Georgiana Marin (1)
 • Mircea Duțu (1)
 • Mircea Ursuța (3)
 • Marin Voicu (1)
 • Teodora Elena Zaldea (1)
 • Cornelia Dumitru (1)
 • Marieta Avram (1)
 • Ovidiu Predescu (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Raluca Ștefania Lazăr (1)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Vasilica Negruț (2)
 • Ştefan Herchi (1)
 • Simina Ioana Goia (1)
 • Elena Emilia Ștefan (2)
 • Răzvan Horațiu Radu (1)
 • Bogdan Dima (3)
 • Andrei-Răzvan Lupu (4)
 • Adela Safta (1)
 • Ștefan Deaconu (2)
 • Marian Enache (2)
 • Mihnea Alexandru Cerchez (1)
 • George Marius Mara (1)
 • Laura Maria Stănilă (1)
 • Iulia-Elena Nistor (1)
An
 • 2014 (8)
 • 2015 (4)
 • 2016 (33)
 • 2017 (44)
 • 2018 (52)
 • 2019 (78)
 • 2020 (28)
 • 2021 (30)
Luna
 • Ianuarie (24)
 • Februarie (27)
 • Martie (34)
 • Aprilie (14)
 • Mai (21)
 • Iunie (29)
 • Iulie (16)
 • August (21)
 • Septembrie (22)
 • Octombrie (19)
 • Noiembrie (25)
 • Decembrie (25)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (9)
 • Varia (2)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (7)
 • Revista Universul Juridic (7)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (2)
 • Avocați (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (21)
 • Drept Internaţional (28)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Magistrați (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (277)
 • UJ - COVID-19 (3)
 • Achiziții publice (1)
 • Dreptul Familiei (2)
 • Uncategorized (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Obligativitatea aplicării deciziilor Curții Constituționale de către instanțele de judecată

UJ Premium | | 24 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Aplicarea imediată a normelor de procedură este inclusă în mod expres în legislația națională și este, de asemenea, un principiu general de drept în Uniunea Europeană. Astfel, în ceea ce privește executarea imediată a deciziilor Curții Constituționale, reținem că acest principiu a fost consacrat de jurisprudența Curții în mai multe hotărâri care au stabilit că instanțele judecătorești vor pune în aplicare direct art. 21 alin. (3), art. 124 și art. 126 alin. (1) din Constituția României.

2. Considerații privind repararea pagubelor produse prin acte administrative

UJ Premium | | 12 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Articolul examinează pe scurt problema reparării pagubelor cauzate persoanelor vătămate prin acte administrative, prin refuzul nejustificat de a soluționa o cerere sau prin nerezolvarea acesteia la timp.

3. Impactul digitalizării asupra acțiunii administrative și dreptului administrativ

UJ Premium | | 11 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, au survenit o serie de modificări și asupra acțiunii administrative și a dreptului administrativ. Printre acestea se numără apariția dialogului digital între administrație și cetățeni, concretizat prin consultări publice. Astfel, în cadrul acestei lucrări, autorul își propune să analizeze impactul digitalizării asupra dreptului administrativ.

4. Familia versus Statul social

UJ Premium | | 22 octombrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Dreptul Familiei |

La sfârșitul secolului trecut se discuta despre iminența încălzirii globale și a urmărilor sale nefaste asupra omenirii. Acum, aceasta a devenit o realitate nu numai greu de stăpânit, ci și cu urmări imprevizibile pentru viitorul umanității. Cam în același mod stau astăzi lucrurile în legătură cu îmbătrânirea populației în zonele dezvoltate de pe mapamond (lucrurile fiind mai mult decât vizibile în spațiul european), cu toate că la nivel global numărul locuitorilor planetei este în continuă creștere.

5. Principiul descentralizării din perspectiva Codului administrativ

UJ Premium | | 11 octombrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Descentralizarea administrației publice locale a fost de-a lungul timpului în centrul multor studii de specialitate și a analizelor. Totodată, aflată sub influența unui puternic factor politic, descentralizarea a avut de străbătut un drum dificil. Astfel, autoarea analizează principiul descentralizării, din multe perspective de interes.

6. Suspendarea executării actului administrativ

UJ Premium | | 07 octombrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Civil şi Procesual Civil |

Analiza de față pornește de la Decizia civilă nr. 37 din 23 februarie 2021 a Curții de Apel București, Secția a IX-a Contencios administrativ și fiscal, pe care o redăm mai jos într-o formă restrânsă, neafectând motivarea instanței

7. Clasa politică versus Curtea Constituțională

UJ Premium | | 29 septembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Punerea sub semnul întrebării a autorității unor decizii ale Curții Constituționale de către forțe politice, parte a clasei politice românești, nu este o noutate în peisajul politic autohton din ultimul deceniu și jumătate.

8. Controlul administrativ și judiciar în materia concesiunii bunurilor publice

UJ Premium | | 28 septembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Concesiunea are fundament constituțional, iar sediul principal al materiei este dual, întrucât despre concesiune avem prevederi importante în Codul administrativ (dreptul comun în materie) și în Codul civil.

9. Consolidarea funcției legislative a Parlamentului, în lumina principiului securității juridice

UJ Premium | | 15 septembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Revista Universul Juridic |

Teoreticienii în materie, practica judecătorească și reacțiile societății civile în diverse momente relevă, deopotrivă în România și în alte state ale lumii, numeroase disfuncționalități ale procesului de legiferare și ale legislației, așadar, în esență, ale modului în care parlamentele își exercită una dintre principalele funcții, anume aceea de legiferare.

10. Principiul securității juridice în jurisprudența Curții Constituționale

UJ Premium | | 31 august 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Articolul analizează principiul securității juridice în jurisprudența Curții Constituționale. Astfel, o caracteristica esențială a acestui principiu este că normele juridice existente trebuie să fie previzibile, cunoscute și înțelese și că soluțiile juridice corespunzătoare rămân relativ stabile și fără echivoc.

11. Demnitatea umană şi dreptul la replică în sistemul constituţional român

UJ Premium | | 26 august 2021
Publicat în : Varia și Drept Administrativ şi Constituţional |

Unul dintre cele mai importante momente care au marcat din punct de vedere social și juridic este reprezentat de recunoașterea demnității umane ca valoare individuală, transpusă în norme de drept și angrenarea acesteia în apanajul drepturilor și obligațiilor fiecărui individ în parte, dar și ale acestuia în colectivitate. Studiul de față aduce în discuție câteva elemente privind evoluția conceptului de demnitate umană și care sunt consecințele încălcării sale.

12. Înalta Curte de Casație și Justiție, un legiuitor subtil? Decizia nr. 7/2019

UJ Premium | | 23 august 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Civil şi Procesual Civil |

Prezentul studiu nu propune o analiză exhaustivă a condițiilor de aplicare a art. 8 alin. (5), ci se apleacă, mai degrabă, pe efectele hotărârii prealabile, sau, altfel spus, pe maniera în care instanțele învestite cu judecarea cererilor formulate în temeiul acestei dispoziții ar trebui să o aplice, în lumina celor statuate de Înalta Curte de Casație și Justiție.

13. Conceptul de identitate constituțională în motivarea deciziilor curților constituționale

UJ Premium | | 10 august 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Revista Universul Juridic |

Cea mai bună metodă de interpretare se poate schimba în timp. Teoriile contradictorii pot dicta mai întâi originalismul și apoi pot pierde puterea...

14. Înţelegerea conceptului de putere constituantă ca urmare a teoriei contractului social şi a teoriilor privind legitimitatea puterii

UJ Premium | | 20 iulie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Conceptul de putere constituantă derivă din mişcările revoluţionare iluministe din secolul al XVIII‑lea şi constă în recunoaşterea că sursa autorităţii politice provine din voinţa poporului şi acceptarea ideii că legea fundamen­tală este o creaţie a acestuia...

15. Serviciul public – contractul administrativ

UJ Premium | | 11 iunie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Activitatea administrativă, într-un stat de drept, are ca scop principal satisfacerea intereselor generale ale cetățenilor, răspunzând astfel tuturor nevoilor contribuabililor într-un timp cât mai scurt și într-un mod cât mai eficient...

16. Consideraţii despre executarea hotărârilor în contencios administrativ

UJ Premium | | 11 iunie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Articolul investighează și oferă soluții, atât pentru îndeplinirea voluntară a obligațiilor de plată prin înscrierea creanțelor în bugetele instituțiilor publice, cât și pentru situația executării silite a obligațiilor de plată. Astfel, cercetarea se efectuează ținând seama de ultimele modificări aduse Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

17. Dreptul de administrare în sfera Codului administrativ (O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ). Regimul juridic. Sfera de aplicare. Interpretare

UJ Premium | | 07 iunie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Revista Universul Juridic |

Dreptul de administrare este un drept real, inalienabil, insesizabil și imprescriptibil, care presupune transferul prerogativei de administrare a unui bun de la proprietarul acestuia la un alt subiect de drept distinct, dar aflat în directa subordonare a proprietarului, subiect de drept care se comporta ca un bun proprietar și care beneficiază de drepturile conferite de actul administrativ în baza căruia s-a constituit.

18. Modificarea Codului de procedură penală mai înainte de publicarea deciziei Curții Constituționale, o întreprindere legislativă temerară?

UJ Premium | | 11 mai 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

Pentru prima dată sub Constituția din 1991, Parlamentul s-a angajat în punerea de acord cu dispozițiile Constituției a prevederilor din Codul de procedură penală („Codul”, în continuare), declarate neconstituționale de decizia Curții Constituționale din 7 aprilie 2021, mai înainte de publicarea acestei decizii.

19. Cercetarea juridică şi cultura juridică

UJ Premium | | 06 aprilie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Civil şi Procesual Civil |

Dreptul comparat este o subramură a cercetării juridice în care ambiţiile normative ale cercetării juridice au fost transparente în cea mai mare parte a existenţei ei. Obiectivul multor cercetători ai dreptului comparat a fost să obţină armonizarea, dacă nu unificarea dreptului...

20. Prefectul demnitar public versus prefectul înalt funcționar public – o dispută cu evoluție sinuoasă

UJ Premium | | 29 martie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Revista Universul Juridic |

Prezentul demers ne este prilejuit de adoptarea O.U.G. nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, act normativ prin care este  „reconfigurat” locul și rolul prefectului și al subprefectului în sistemul administrației publice, dar, mai cu seamă, în raporturile cu factorul politic.