Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 322 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alexandru Athanasiu (1)
 • Irina Alexe (3)
 • Emanuel Tăvală (2)
 • Mihail C. Barbu (2)
 • Anca Niță (8)
 • Bogdan Buneci (1)
 • Marieta Safta (16)
 • Dan-Rareș Răducanu (1)
 • Mădălina Sauca (2)
 • Mihail Albici (8)
 • Radu-Ștefan Odangiu (2)
 • Laura Elena Mihalache (2)
 • Marius Chelaru (2)
 • Andra-Atena Nițu (1)
 • Andreea-Veronica Nițu (1)
 • Raluca Laura Dornean Păunescu (4)
 • Ion Rusu (1)
 • Bogdan Bîrzu (1)
 • Ioana Rusu (1)
 • Robert-Adrian Deliu (2)
 • Adina Georgeta Ponea (1)
 • Violeta Ilie (1)
 • Dorin Ciuncan (2)
 • Alexandru Cristian Ilin (3)
 • Nasty Vlădoiu (3)
 • Gabriel Manu (2)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (3)
 • Tudorel Toader (12)
 • Sebastian Răduleţu (1)
 • Camelia Maria Cezara Ignătescu (1)
 • Cristian Clipa (4)
 • Călina Jugastru (1)
 • Dan Claudiu Dănișor (8)
 • Andrada-Georgiana Marin (1)
 • Mircea Duțu (1)
 • Mircea Ursuța (3)
 • Marin Voicu (1)
 • Teodora Elena Zaldea (1)
 • Cornelia Dumitru (1)
 • Marieta Avram (1)
 • Ovidiu Predescu (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Raluca Ștefania Lazăr (1)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Vasilica Negruț (2)
 • Ştefan Herchi (1)
 • Simina Ioana Goia (1)
 • Elena Emilia Ștefan (2)
 • Răzvan Horațiu Radu (1)
 • Bogdan Dima (3)
 • Andrei-Răzvan Lupu (4)
 • Adela Safta (1)
 • Ștefan Deaconu (2)
 • Marian Enache (2)
 • Mihnea Alexandru Cerchez (1)
 • George Marius Mara (1)
 • Laura Maria Stănilă (1)
 • Iulia-Elena Nistor (1)
An
 • 2014 (8)
 • 2015 (4)
 • 2016 (33)
 • 2017 (44)
 • 2018 (52)
 • 2019 (78)
 • 2020 (28)
 • 2021 (33)
 • 2022 (23)
 • 2023 (19)
Luna
 • Ianuarie (29)
 • Februarie (29)
 • Martie (38)
 • Aprilie (17)
 • Mai (24)
 • Iunie (32)
 • Iulie (19)
 • August (24)
 • Septembrie (29)
 • Octombrie (22)
 • Noiembrie (29)
 • Decembrie (30)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (10)
 • Varia (2)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (12)
 • Revista Universul Juridic (8)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (2)
 • Avocați (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (24)
 • RRDJ (1)
 • Drept Internaţional (31)
 • GDPR (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Magistrați (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (322)
 • UJ - COVID-19 (3)
 • Achiziții publice (1)
 • Dreptul Familiei (2)
 • RSJ (2)
 • Drept Procesual Penal (1)
 • Uncategorized (1)
 • ÎCCJ (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție

UJ Premium | | 15 septembrie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Potrivit jurisprudenței CJUE, transpusă în Hotărârea din 15 septembrie 2011, în cauzele C-180/10 și C-181/10: „O persoană fizică ce a exercitat o activitate agricolă pe un teren recalificat drept teren destinat construcției, în urma unei modificări a planurilor de amenajare a teritoriului, intervenită din motive independente de voința acestei persoane, nu trebuie considerată persoană impozabilă în scopuri de TVA...

2. Teze și antiteze ale Codului administrativ

UJ Premium | | 12 septembrie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept administrativ |

Unificarea prevederilor referitoare la autoritățile administrației publice centrale (Președinte, Guvern, ministere, servicii publice deconcentrate, prefect, autorități administrative autonome) și eliminarea paralelismelor, contradicțiilor și necorelărilor s-a realizat parțial și cu precădere doar prin alipirea legislației incidente în materie într-un singur corp comun...

3. Propunere de politică publică: politici publice privind managementul transportului public în Municipiul Constanţa

UJ Premium | și | 11 septembrie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cadrul acestei lucrări se analizează chestiuni legate de managementul transportului public din cadrul municipiului Constanța. Accentul cade pe prezentarea unei propuneri de politici publice în legătură cu managementul transportului public. De asemenea, autoarele prezintă obiectivele specifice, beneficiarii, dar și variantele de soluționare privind îmbunătățirea transportului public.

4. Efectele crizei sanitare la nivelul sistemului penitenciar românesc

UJ Premium | | 07 septembrie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal și Drept administrativ și Drepul securității sociale |

La nivel național în cadrul sistemului penitenciar, măsurile dispuse cu privire la prevenirea îmbolnăvirii și răspândirii COVID-19 s-au circumscris dispozițiilor prevăzute în decretele Președintelui României privind instituirea stării de urgență, în Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19...

5. Raportul stabilit de Codul administrativ cu Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ din perspectiva normelor de tehnică legislativă

UJ Premium | | 05 septembrie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept civil și Drept administrativ și RDP |

Determinarea raportului dintre Codul administrativ și Legea nr. 554/2004 comportă interes în condițiile în care ambele acte normative,  abandonând linia doctrinară clasică, refractară soluției definițiilor date prin lege, cuprind câte un articol prin ale cărui dispoziții dau sensul termenilor și expresiilor folosite...

6. Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare generate de COVID-19

UJ Premium | | 04 septembrie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Eficiența și eficacitatea aplicării normelor drepturilor omului în Uniunea Europeană au o strânsă legătură cu aplicarea acestora în situații de criză. Această introducere este justificată de amploarea măsurilor restrictive, chiar de anulare a unor drepturi fundamentale în perioada crizei sanitare. În continuare vom prezenta scurte exemple, care ar trebui dezvoltate în studii distincte...

7. Am dreptul la viaţă. Sunt obligat la moarte? Propuneri de lege ferenda privind sinuciderea asistată

UJ Premium | | 02 august 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cadrul acestei lucrări se analizează unul dintre principalele drepturi garantate de Constituția Româniaiei. Mai precis, articolul prezintă chestiuni legate de dreptul la viață. De asemenea, se fac o serie de propuneri de lege ferenda privind sinuciderea asistată.

8. Social Media şi strategiile de comunicare în instituţiile publice din România

UJ Premium | | 31 iulie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Digitalizarea a adus o serie de schimbări și în cadrul instituțiilor publice. Din acest motiv, comunicarea în cadrul instituțiilor publice se realizează și în mediul virtual. Astfel, lucrarea prezintă strategiile de comunicare pe care le adoptă instituțiile publice din România.

9. Analiza indicatorilor cheie de performanţă ai paginii de Facebook pentru primăriile din judeţul Arad

UJ Premium | și | 26 iulie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Tehnologizarea a adus o serie de schimbări în ceea ce privește instituțiile publice. Printre acestea se numără și promovarea acestora în cadrul rețelelor de socializare. Astfel, lucrarea prezintă o analiză a paginii de Facebook pentru primăriile din județul Arad.

10. Momentul curgerii termenului în care Prefectul poate solicita anularea autorizaţiei de construire

UJ Premium | | 14 aprilie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și RSJ |

În cuprinsul prezentului studiu autorul analizează câteva aspecte referitoare la autorizația de construire emisă de către primar, în accepțiunea dată acesteia de către dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, precum și asupra controlului exercitat de Prefect asupra acestor tipuri de documente, respectiv a termenului în care prefectul poate introduce acţiunea în anularea autorizaţiei de construire şi momentul de la care curge acest termen.

11. Pensiile speciale - Factor de fragmentare antagonică a societăţii (Probleme de constituţionalitate, moralitate şi justiţie socială)

UJ Premium | | 12 aprilie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Ars Aequi |

Parlamentul „ca reprezentant suprem al poporului român şi unică autoritate legiuitoare a ţării”, nu poate legifera în mod arbitrar. Tocmai calitatea de reprezentant nu‑i permite acest lucru. El este un depozitar tem­porar al puterii, titularul de drept al acesteia fiind poporul...

12. Conformitatea actului administrativ normativ cu actul normativ cu forță juridică superioară

UJ Premium | | 15 martie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

O problemă des întâlnită în contenciosul administrativ o reprezintă posibilitatea instanțelor administrative de a cenzura legalitatea unui act administrativ cu caracter individual. Astfel, se prezintă mecanismele procesuale privind verificarea legalității unui act administrativ normativ. De asemenea, sunt examinate și efectele juridice ale unui act administrativ neconform.

13. Considerații privind unele efecte generate de divergențele jurisprudențiale apărute între Curtea Constituțională și Înalta Curte De Casație și Justiție din perspectiva comunicării dreptului

UJ Premium | și | 13 martie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și Drept administrativ |

În materie penală, divergențele în interpretarea dreptului, regăsite în hotărâri judecătorești, pot avea efecte și mai grave, putând duce chiar la încălcarea unor drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cum ar fi cazul încălcării dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenție...

14. Modernizarea dreptului administrativ în era transformării digitale. Actul administrativ electronic

UJ Premium | | 03 martie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și RDP |

Odată cu dezvoltarea societății au operat transformări și în sfera dreptului administrativ. Printre acestea se numără și modificările din punct de vedere digital. Astfel, lucrarea analizează această transformare, cu accent pe actul administrativ electronic.

15. Legalitatea și calitatea reglementării în sistemul juridic românesc

UJ Premium | și | 09 februarie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și RDP |

În cadrul lucrării se analizează principiile de bază ale sistemului juridic românesc. Accentul cade pe analiza principiului legalității. Astfel, se prezintă calitatea reglementării, precum și abaterile de la standardele de calitate ale acesteia.

16. Despre legalitatea unui act administrativ cu caracter normativ care impune obligația înregistrării unor date cu caracter personal: triajul observațional al clienților unităților de cazare

UJ Premium | | 01 februarie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și GDPR |

În cadrul acestei lucrări se analizează legalitatea unui act administrativ care impune obligația înregistrării unor date cu caracter personal. Odată cu apariția pandemiei de COVID-19 s-a procedat la realizarea unui triaj observațional al clienților unităților de cazare. Importanța prezentei lucrări este generată de faptul că o categorie specială de date cu caracter personal este cea a datelor privind sănătatea.

17. Conceptul de „Securitate națională” – Sublimul exercițiu al valorilor democratice ale statului de drept

UJ Premium | | 23 ianuarie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept penal și Drept constituțional și Drept public și Drepul securității sociale |

Este necesar ca ingerințele în drepturile și libertățile fundamentale trebuie să urmărească un scop legitim, să fie prevăzute de lege și necesare societății, deci, fără a se putea pune în discuție la nivelul instanțelor, în general, scopul legitim al rațiunii asigurării securității naționale, cu respectarea cerinței proporționalității...

18. Bazele constituţionale ale ordinii publice

UJ Premium | | 09 ianuarie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cadrul prezentului articol se analizează bazele constituționale ale ordinii publice. Astfel, după prezentarea unei scurte introduceri, autorul examinează problematica restrângerii unor drepturi sau libertăți. Mai apoi, sunt expuse câteva concluzii cu privire la ordinea publică.

19. Criza COVID-19 din România – Între percepție și atitudine în structurile administrative

UJ Premium | și și și | 05 ianuarie 2023
Publicat în : Dreptul securității sociale și Drept administrativ și Drept Administrativ şi Constituţional |

Criza Covid‑19 s‑a răspândit rapid pe toată planeta, iar guvernele țărilor afectate au adoptat rapid măsuri de combatere a fenomenului. Din perspectiva cetățenilor, cei mai mulți dintre ei consideră că informațiile prezentate în mass‑media cu privire la fenomenul Covid‑19 sunt corect prezentate, iar un procent mai mic consideră că mass‑media prezintă informațiile într‑o formă exagerată...

20. Bune practici în consilierea foştilor consumatori de droguri în penitenciar

UJ Premium | și | 23 decembrie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept Administrativ şi Constituţional |

Consilierea psihologică a deţinuţilor cu antecedente în consumul de droguri este un demers bazat pe construirea şi menţinerea unei relaţii terapeutice, între psiholog şi per­soana privată de libertate, al cărui scop principal este creşterea motivaţiei pentru schimbare, dar şi dezvoltarea unor abilităţi necesare pentru a identifica şi evita situaţiile cu risc ridicat de recădere...