Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 294 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alexandru Athanasiu (1)
 • Irina Alexe (3)
 • Emanuel Tăvală (2)
 • Mihail C. Barbu (2)
 • Anca Niță (7)
 • Bogdan Buneci (1)
 • Marieta Safta (16)
 • Dan-Rareș Răducanu (1)
 • Mădălina Sauca (2)
 • Mihail Albici (8)
 • Radu-Ștefan Odangiu (2)
 • Laura Elena Mihalache (2)
 • Marius Chelaru (2)
 • Andra-Atena Nițu (1)
 • Andreea-Veronica Nițu (1)
 • Raluca Laura Dornean Păunescu (4)
 • Ion Rusu (1)
 • Bogdan Bîrzu (1)
 • Ioana Rusu (1)
 • Robert-Adrian Deliu (2)
 • Violeta Ilie (1)
 • Dorin Ciuncan (2)
 • Alexandru Cristian Ilin (3)
 • Nasty Vlădoiu (3)
 • Gabriel Manu (2)
 • Silviu-Dorin Şchiopu (2)
 • Tudorel Toader (12)
 • Sebastian Răduleţu (1)
 • Camelia Maria Cezara Ignătescu (1)
 • Cristian Clipa (4)
 • Călina Jugastru (1)
 • Dan Claudiu Dănișor (8)
 • Andrada-Georgiana Marin (1)
 • Mircea Duțu (1)
 • Mircea Ursuța (3)
 • Marin Voicu (1)
 • Teodora Elena Zaldea (1)
 • Cornelia Dumitru (1)
 • Marieta Avram (1)
 • Ovidiu Predescu (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Raluca Ștefania Lazăr (1)
 • Claudiu Florinel Augustin Ignat (1)
 • Mălina Tebieș (1)
 • Vasilica Negruț (2)
 • Ştefan Herchi (1)
 • Simina Ioana Goia (1)
 • Elena Emilia Ștefan (2)
 • Răzvan Horațiu Radu (1)
 • Bogdan Dima (3)
 • Andrei-Răzvan Lupu (4)
 • Adela Safta (1)
 • Ștefan Deaconu (2)
 • Marian Enache (2)
 • Mihnea Alexandru Cerchez (1)
 • George Marius Mara (1)
 • Laura Maria Stănilă (1)
 • Iulia-Elena Nistor (1)
An
 • 2014 (8)
 • 2015 (4)
 • 2016 (33)
 • 2017 (44)
 • 2018 (52)
 • 2019 (78)
 • 2020 (28)
 • 2021 (33)
 • 2022 (14)
Luna
 • Ianuarie (26)
 • Februarie (27)
 • Martie (35)
 • Aprilie (15)
 • Mai (24)
 • Iunie (32)
 • Iulie (17)
 • August (23)
 • Septembrie (23)
 • Octombrie (19)
 • Noiembrie (25)
 • Decembrie (28)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (9)
 • Varia (2)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (8)
 • Revista Universul Juridic (8)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (2)
 • Avocați (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (21)
 • RRDJ (1)
 • Drept Internaţional (28)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Magistrați (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (294)
 • UJ - COVID-19 (3)
 • Achiziții publice (1)
 • Dreptul Familiei (2)
 • Uncategorized (1)
 • ÎCCJ (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Teatrul în penitenciar. Rolul mass-media în promovarea teatrului cu deţinuţi

UJ Premium | | 07 septembrie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Penal şi Procesual Penal |

Ideologia tratamentului penitenciar susţine cu putere ideea că omul reprezintă o valoare pentru societate. Prin urmare, şi delincvenţii trebuie să îndeplinească acest rol. Aşadar, pe­deapsa trebuie să aibă o justificare morală, cu conţinut şi însemnătate, astfel încât să‑i ajutăm pe toţi deţinuţii să devină membri utili ai societăţii...

2. Scurte considerații despre rolul Curții Constituționale și al Înaltei Curți de Casație și Justiție în uniformizarea dreptului sau despre toleranță și moderație în sprijinul securității societale

UJ Premium | | 30 august 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul delimitează rolul pe care atât Curtea Constituțională, cât și Înalta Curte de Casație și Justiție îl au în uniformizarea dreptului, arătând care sunt efectele aderării UE la Convenția europeană pentru drepturile omului. În demersul său, autorul subliniază rolul și importanța realizării controlului de constituționalitate, precum și modalitatea de funcționare a mecanismelor de cooperare care vizează optimizarea ordinii juridice.

3. Un comentariu al modificărilor aduse de Codul administrativ, în raport cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici

UJ Premium | | 02 august 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Printre numeroasele modificări aduse dreptului administrativ, de departe cea mai importantă este reprezentată de adoptarea Codului administrativ. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează nota explicativă și preambulul O.U.G. nr. 57/2019, care cuprind motivația legiuitorului de a adopta acest cod. Mai apoi, autoarea prezintă modificările aduse în această materie, examinând, totodată, și eficiența unei astfel de reglementări.

4. Despre încetarea mandatului de ales local, raportată la fuziunea partidelor politice

UJ Premium | | 14 iulie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cadrul acestei lucrări se tratează problematica încetării mandatului de ales local. Mai precis, accentul cade pe analiza jurisprudenței Curții Constituționale din această materie. Astfel, se va examina Decizia nr. 761/2014, care prezintă chestiuni legale de încetarea mandatului consilierilor, rolul partidelor politice raportat la scrutinul de listă, dar și raportat la scrutinul uninominal. Mai departe, se tratează Decizia nr. 529/2018, în care Curtea a analizat efectul fuziunii partidelor politice asupra mandatelor de aleşi locali.

5. Necesitatea comportamentului etic în administraţia publică

UJ Premium | | 27 iunie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Administrația publică, ca ansamblu de mecanisme care se desfășoară în regim de putere publică, pentru organizarea executării și executarea în concret a legii, respectiv pentru prestarea de servicii publice în scopul satisfacerii interesului public, atrage o mare responsabilitate din partea celor care sunt responsabili de funcționarea acestui întreg ansamblu. În cuprinsul prezentului studiu, autorul își îndreaptă atenția asupra necesității de a acționa și de a manifesta un comportament etic de către cei care poartă răspunderea pentru modul în care aceste mecanisme funcționează.

6. Accesul la jurisprudența de contencios administrativ

UJ Premium | | 14 iunie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cuprinsul prezentului studiu, cu toate că în sistemul de drept românesc jurisprudența de drept administrativ nu constituie, în mod formal, izvor de drept, autorul subliniază faptul că, începând cu anul 2005, după implementarea sistemului ECRIS la nivelul instanțelor judecătorești din țara noastră și modificarea Regulamentului de ordine interioară al acestora, se conturează un mecanism de facilitare a accesului la jurisprudență, urmare a obligației judecătorilor de a selecta și prelucra, dintre hotărârile pronunțate, pe cele relevante.

7. Controlor şi îndrumător. Consideraţii privind reglementarea atribuţiilor prefectului în Codul administrativ

UJ Premium | | 08 iunie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cadrul acestei lucrări se analizează pe larg atribuțiile prefectului din Codul administrativ. În prima parte a articolului se prezintă o scurtă perspectivă istorică privind reglementarea atribuțiile prefectului. Accentul cade pe atribuțiile de controlor și de îndrumător ale prefectului.

8. Fundamentarea științifică, legitimitatea și apariția controlului constituționalității legilor

UJ Premium | | 18 mai 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cuprinsul prezentului studiu autorul prezintă câteva aspecte care țin de controlul constituționalității legilor. Astfel, acesta pornește de la fundamentarea științifică a acestuia, pentru ca mai apoi să se oprească asupra legitimității și a modului în care s-a conturat apariția sa. În demersul inițiat, autorul își îndreaptă atenția asupra unor importante principii de drept, și anume cel al separației puterilor în stat și cel al supremației Constituției, pentru ca mai apoi să prezinte câteva repere de ordin istoric ale apariției controlului constituționalității legilor.

9. Achiziţii publice. Procedură de atribuire. Ofertant exclus

UJ Premium | | 16 mai 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și RRDJ |

În cadrul acestei lucrăi se realizeză un comentariu asupra procedurii în cadrul achizițiilor publice. Studiul pleacă de la prezentarea unei spețe în cadrul căreia oferta unui ofertant fusese exclusă de autoritatea contractantă. Mai apoi, autoarea conferă un punct de vedere prin raportare la normele juridice aplicabile în materie.

10. Statul de drept și constrângerea administrativă

UJ Premium | | 10 mai 2022
Publicat în : ÎCCJ și Drept Administrativ şi Constituţional |

Pornind de la una dintre condițiile statului de drept, și anume autonomia dreptului, autorul conturează și câteva dintre caracteristicile esențiale acestuia, pentru ca, în contextul trasat, să explice modul în care se organizează activitatea organelor administrative, demers în cadrul căruia autorul identifică limitele între care se manifestă puterea administrativă – ca instituție de bază a dreptului administrativ.

11. Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României pe anul 2018

UJ Premium | | 27 aprilie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Lucrarea tratează jurisprudența Curții Constituționale a României pe anul 2018. Autoarea a efectuat o selecție a deciziilor de admiterea a tuturor deciziilor ale CCR din anul 2018. Pe lângă prezentarea statisticilor privind jurisprudența Curții, autoarea prezintă și problematica protecției drepturilor și libertăților fundamentale.

12. Revirimentul constituțional

UJ Premium | și | 18 martie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cadrul acestei lucrări se analizează chestiuni legate de constituționalismul modern. Mai precis, accentul cade pe rolul pe care îl au judecătorii constituționali pentru evoluția dreptului constituțional. Totodată, se prezintă atribuțiile Curții Constituționale, dar și modalitatea de numire a judecătorilor acesteia.

13. Apărarea și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor cu implicații morale în drept

UJ Premium | | 19 ianuarie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În cadrul acestei lucrări se analizează drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Cu toate că implicațiile acestora sunt în continuă expansiune, accentul cade pe efectele morale. Studiul acestora este important, întrucât reprezintă piatra de temelie a activității statului.

14. Căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești pronunţate în contencios administrativ

UJ Premium | | 04 ianuarie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

În contenciosul administrativ nu se poate exercita calea de atac a apelului, ci doar cele extraordinare de atac, și anume recursul, contestația în anulare și revizuirea. Astfel, în cadrul acestei lucrări, autorul analizează particularitățile fiecărei căi de atac ce se poate exercita în contenciosul adminstrativ. De asemenea, se examinează derogările de la prevederile din Codul de procedură civilă în materie.

15. Dreptul la vot de la 16 ani ‒ între reguli și nereguli

UJ Premium | | 27 decembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Revista Universul Juridic |

Prezentul demers ne este prilejuit de recentele declarații publice ale președintelui Senatului referitoare la reducerea vârstei dreptului de vot la 16 ani...

16. Unele considerente privind corelația dintre jurisdicția europeană și jurisdicția constituțională națională

UJ Premium | și | 17 decembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Este cunoscut faptul că drepturile omului sunt garantate atât la nivel național, cât și internațional. Însă, pentru a putea se putea înfăptui idealul de justiție este necesară existența unei armonii între legislații. Astfel, studiul prezintă corelația dintre juridisdicția europeană și cea constituțională națională.

17. Cultura juridică, libertatea persoanei şi constrângerea în vreme de pandemie

UJ Premium | | 09 decembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Odată cu pandemia de COVID-19, au apărut o serie de tensiuni cu privire la restrângerea anumitor drepturi garantate de Constituție. Astfel, în cadrul acestei lucrări sunt prezentate diferitele alegeri care au fost fost făcute de diverse state în vederea stopării evoluției epidemiei, precum și modul în care cetățenii au răspuns măsurilor prin raportare la cultura lor juridică. Totodată, se analizează restricțiile impuse de anumite state din Uniunea Europeană, precum Italia, Suedia sau Polonia.

18. Obligativitatea aplicării deciziilor Curții Constituționale de către instanțele de judecată

UJ Premium | | 24 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Aplicarea imediată a normelor de procedură este inclusă în mod expres în legislația națională și este, de asemenea, un principiu general de drept în Uniunea Europeană. Astfel, în ceea ce privește executarea imediată a deciziilor Curții Constituționale, reținem că acest principiu a fost consacrat de jurisprudența Curții în mai multe hotărâri care au stabilit că instanțele judecătorești vor pune în aplicare direct art. 21 alin. (3), art. 124 și art. 126 alin. (1) din Constituția României.

19. Considerații privind repararea pagubelor produse prin acte administrative

UJ Premium | | 12 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Articolul examinează pe scurt problema reparării pagubelor cauzate persoanelor vătămate prin acte administrative, prin refuzul nejustificat de a soluționa o cerere sau prin nerezolvarea acesteia la timp.

20. Impactul digitalizării asupra acțiunii administrative și dreptului administrativ

UJ Premium | | 11 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, au survenit o serie de modificări și asupra acțiunii administrative și a dreptului administrativ. Printre acestea se numără apariția dialogului digital între administrație și cetățeni, concretizat prin consultări publice. Astfel, în cadrul acestei lucrări, autorul își propune să analizeze impactul digitalizării asupra dreptului administrativ.