Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 56 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Nelu Niță (2)
 • Bogdan Valentin Mihăloiu (1)
 • Dorin Ciuncan (4)
 • Adrian Fanu-Moca (1)
 • Lorena Alexandra Avram (1)
 • Flaviu Ciopec (1)
 • Mălina-Alexandra Șerban (1)
 • Maria-Magdalena Bârsan (2)
 • Adrian Cristian Moise (1)
 • Maria-Ariana Dociu (1)
 • Veronica Dobozi (1)
 • Ion Neagu (1)
 • Mircea Damaschin (1)
 • Cornelia Munteanu (1)
 • Ligia-Valentina Mirișan (1)
 • Alexandru Podlesnii (1)
 • Carmen-Adriana Domocoș (1)
 • Sebastian Boțic (1)
 • Radu Dacin (1)
 • Olga Cataraga (1)
 • Cristinel Ghigheci (1)
An
 • 2015 (2)
 • 2016 (9)
 • 2017 (4)
 • 2018 (12)
 • 2019 (5)
 • 2020 (5)
 • 2021 (2)
 • 2022 (14)
 • 2023 (3)
Luna
 • Ianuarie (4)
 • Februarie (6)
 • Martie (6)
 • Aprilie (2)
 • Mai (2)
 • Iunie (3)
 • Iulie (7)
 • August (6)
 • Septembrie (6)
 • Octombrie (2)
 • Noiembrie (4)
 • Decembrie (8)
Categorii
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (9)
 • Revista Universul Juridic (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (1)
 • RRDJ (2)
 • Drept Internaţional (7)
 • GDPR (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • Dreptul Familiei (1)
 • RSJ (1)
 • Drept Procesual Penal (56)
 • Insolvență (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Valoarea probatorie a declaraţiilor victimei infracţiunii de viol. Efectele audierii repetate

UJ Premium | | 07 februarie 2023
Publicat în : Drept Procesual Penal |

Privite atât din perspectivă teoretică, cât și prin prisma practicii judiciare, probele reprezintă unul dintre elementele esențiale ale oricărui proces penal. În cuprinsul prezentului studiu, autorul surprinde importanța acestora prin prisma instanței de judecată învestită cu soluționarea cauzei, dar și prin raportare la persoanele cărora aceste probe se opun, ori a celor care solicită încuviințarea lor, după caz.

2. Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influență

UJ Premium | | 18 ianuarie 2023
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Traficul de influenţă este fapta de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos ne­cu­venit, cu titlu de remuneraţie, oricui afirmă sau confirmă că este ca­pabil să exercite o influenţă în luarea unei decizii de către oricare dintre persoa­nele vizate de art. 2, art. 4-6 şi de art. 9-11, indiferent dacă folosul necuvenit este pentru sine sau pentru altcineva...

3. Descoperirea ulterioară a pluralităţii de infracţiuni. Decizia nr. 22/2020, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi câteva chestiuni principiale

UJ Premium | | 16 ianuarie 2023
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Legiuitorul nostru nu permite a ignora existenţa pluralităţii de infracţiuni atunci când raportul juridic de pluralitate există în sensul legii penale (sub oricare din for­mele sale: concurs, recidivă sau pluralitate intermediară), pentru simplul fapt că infracţiu­nile sunt de dată veche şi recent descoperite şi/sau judecate ulterior faţă de celelalte...

4. Efectul devolutiv al apelului declarat de Ministerul Public. Limitele devoluţiunii

UJ Premium | | 29 decembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal |

Pornind de la prevederile art. 417 alin. (2) C. pr. pen. autorul își îndreaptă atenția în cuprinsul prezentului studiu asupra efectului devolutiv al apelului declarat de Ministerul Public și a limitelor instituite de legiuitor devoluțiunii în discuție, analiza în cauză bazându-se pe hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II a penală, decizia penală nr. 155/A din 2 februarie 2016.

5. Abordare interdisciplinară referitoare la criminalitatea în cuplu

UJ Premium | | 23 decembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Dreptul Familiei și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Unii ucigași iubesc compania. Și mulți au un ochi întunecat de discernământ pentru tipul de persoană care poate fi recrutată și îngrijită pentru a deveni un complice. Capacitatea de a detecta și instrui alte persoane este o fațetă adesea privită a minții infracționale...

6. Liberarea condiţionată în cazul infracţiunilor de corupţie

UJ Premium | | 08 decembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Criteriul locului de deţinere în care execută pedeapsa persoana condamnată la data formulării cererii, ca loc de deţinere pe baza căruia se determină instanţa com­petentă, presupune că transferarea persoanei condamnate...

7. Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar

UJ Premium | | 28 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

În acest sens, judecătorul observă că, deşi infracţiunea presupus comisă de către inculpat prezintă un grad de pericol social ridicat, fiind vorba de pierderea unei vieţi omeneşti, împrejurările favorabile inculpatului (persoană muncitoare, bine integrată în societate, fără antecedente penale, 3 copii), justifică măsura înlocuirii arestării preventive cu măsura controlului judiciar.

8. Aspecte privind unitatea de infracţiune în cazul infracţiunilor contra vieţii, ulterior Deciziei nr. 650/2018 a Curţii Constituţionale

UJ Premium | | 07 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Penal şi Procesual Penal și RSJ și Drept penal și Drept constituțional |

Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. În cazul infracţiunilor contra persoanei, forma continuată se reţine numai când faptele sunt săvârşite împotriva aceluiaşi subiect pasiv...

9. Contestaţie în anulare pentru motivul prevăzut de art. 426 lit. a) C. pr. pen.

UJ Premium | | 13 octombrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

În motivarea contestaţiei în anulare, apelantul a arătat, în esenţă, că a participat, fără voia sa, la un incident ce a avut loc pe raza comunei D., jud. C., în urma căruia el a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de încăierare şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

10. Importanța declarațiilor suspectului sau a inculpatului în cadrul procesului penal

UJ Premium | și | 30 septembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal |

În cadrul procesului penal, pentru definitivarea situației care a stat la baza sa, este necesar a fi administrate probe, care să conducă la pronunțarea unei hotărâri în cauza dedusă judecății. În legătură cu acest aspect, autorii prezentului studiu prezintă importanța pe care o au declarațiile suspectului sau ale inculpatului în cadrul procesului penal, raportându-se atât la declarațiile judiciare cât și la cele extrajudiciare, pe de o parte, cât și la aspecte cu titlu general referitoare la persoana suspectului sau a inculpatului.

11. Contestaţia împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care se constată neregularităţi ale actului de sesizare sau se dispune excluderea unor probe

UJ Premium | | 20 septembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal |

Pornind de la dispozițiile art. 345 C. pr. pen. prin care se constată neregularităţi ale actului de sesizare, se exclud probe etc. autorul prezintă în cuprinsul prezentului studiu câteva dintre aspectele asupra cărora este necesar a se îndrepta atenția instanței de judecată atunci când dispune restituirea cauzei către Parchet în vederea asigurării unui proces echitabil și cu respectarea drepturilor și libertăţilor persoanei, din perspectiva dispozițiilor legale amintite.

12. Efectele invalidării Privacy Shield de către Curtea Europeană de Justiţie

UJ Premium | | 19 septembrie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal și GDPR și Drept penal și Drept constituțional |

Evaluarea nivelului de protecţie asigurat în contextul unui astfel de transfer trebuie în special să ia în considerare atât stipulaţiile contractuale convenite între operator sau persoana împuternicită de operator stabiliţi în Uniune şi destinatarul transferului stabilit în ţara terţă în cauză...

13. Metode speciale de supraveghere tehnică

UJ Premium | | 04 iulie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal |

Studiul de față cuprinde o analiză succintă a metodelor speciale de supraveghere tehnică prevăzute în cuprinsul Codului de procedură penală, precum și a procedurii de emitere a mandatului de supraveghere tehnică, autorii înțelegând să sublinieze, în cuprinsul prezentului studiu, și importanța utilizării investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor.

14. Sechestrul asigurator penal versus sechestrul judiciar civil în materia insolvenţei

UJ Premium | | 29 iunie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Insolvență |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul procedează la analizarea, prin comparație, a elementelor definitorii ale sechestrului asigurator penal și cele ale sechestrul judiciar civil prin prisma dispozițiilor care reglementează procedura insolvenței, sens în care face apel și la soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești în această materie, dar și la opiniile exprimate de doctrina de specialitate, concluzionând asupra faptului că sechestrele asigurătorii penale instituite asupra bunurilor din averea debitorului nu suspendă procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Raţiunea excluderii probelor obţinute în mod nelegal

UJ Premium | | 15 iunie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal |

Privite prin prisma scopului principal al aflării adevărului, probele reprezintă unul dintre cele mai importante și sensibile elemente ale procesului penal. În acest context, prezentul studiu prezintă câteva dintre aspectele care conduc la excluderea unor probe care au fost obținute în mod nelegal, chestiuni analizate prin prisma unor soluții pronunțate de instanțele de judecată internaționale.

16. Traficul de fiinţe umane. Scurte realităţi ale lumii contemporane

UJ Premium | și | 05 mai 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal |

Printre infracțiunile cele mai grave regăsite în Codul penal se numără și traficul de persoane. Acesta include atât exploatarea sexuală, cât și munca forţată, turismul sexului, copii folosiţi forţat în conflicte armate, cerşit, pornografie infantilă, violenţa împotriva femeilor şi chiar sclavie domestică. Astfel, în cadrul acestei lucrări se prezintă modul în care se regăsește acesta atât la nivel internațional, cât și la nivel național.

17. Măsurile de probaţiune. Prezentare generală

UJ Premium | | 28 februarie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal |

După adoptarea Noului Cod de procedură penală din țara noastră, legiuitorul a adoptat o serie de acte normative privitoare la modalitatea de executare a sancţiunilor penale privative şi neprivative de libertate. Astfel, în cuprinsul prezentului studiu, autorul face toate demersurile necesare în vederea conceptualizării măsurilor de probațiune pornind de la scopul şi funcţiile măsurilor de probaţiune. Însă, pentru a crea o imagine de ansamblu, autorul apelează și la dispozițiile de drept internațional incidente în cauză, precum și la jurisprudența CEDO, astfel încât să poată sublinia beneficiile pe care aceste măsuri le aduc sub aspectul şanselor de reparare a prejudiciilor cauzate prin infracţiune.

18. Dreptul la informare în camera preliminară

UJ Premium | | 15 decembrie 2021
Publicat în : Drept Procesual Penal |

Unul dintre aspectele cele mai importante ale asigurării dreptului la apărare este dat de informarea acuzatului cu privire la faptele care i se impută și încadrarea juridică a acestora. În materie penală, acest demers este considerat a fi o condiție esențială în garantarea echității întregii proceduri, prin prisma căruia acuzatul își conturează o imagine cât mai clară cu privire la situația în care se află. În acest context, autorul prezintă în cuprinsul prezentului studiu importanța, conținutul și modalitatea de comunicare a aspectelor reținute în cuprinsul rechizitoriului.

19. Reflecții asupra repunerii în termenele procedurale penale

UJ Premium | | 13 iulie 2021
Publicat în : Drept Procesual Penal |

În contextul unei aplicabilități restrictive, numai în materia căilor ordinare de atac, articolul prezent analizează instituția repunerii în termenele procedurale penale, pornind de la considerații de ordin general privind termenele procedurale și atingând chestiuni precum analiza instituției repunerii în termen, dar și asupra neajunsurilor unei reglementări restrictive, punând accentul pe faptul că este necesar a se renunța la abordarea rigidă a acestei chestiuni, primând scopul asigurării unei exercitări efective a drepturilor născute în contextul existenței unui proces penal.

20. Actele procesuale şi actele procedurale

UJ Premium | și | 14 iulie 2020
Publicat în : Drept Procesual Penal |

În cadrul procesului penal, actele cu ajutorul cărora se desfășoară cadrul procesului penal este reprezentat de actele procesuale și de actele procedurale. Prin acte procesuale înțelegem acele manifestări de voință prin care participanții din proces dispun, în limitele drepturilor pe care le au, în ceea ce privește desfășurarea procesului penal. Actele procedurale reprezintă mijloacele prin care se aduc la îndeplinire sarcinile care decurg din actele, dar și din măsurile procesuale.