Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 7 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Șerban Mircioiu (3)
 • Arina Dragodan (1)
 • Cristian Tănasă (1)
 • Raluca Panduru (1)
 • Radu-Mihai Necula (1)
 • George-Alexandru Lazăr (1)
An
 • 2020 (2)
 • 2021 (5)
Luna
 • Ianuarie (2)
 • Martie (1)
 • Aprilie (2)
 • Octombrie (1)
 • Noiembrie (1)
Categorii
 • Drept Civil şi Procesual Civil (3)
 • RRES (7)
 • Executare silită (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Compatibilitatea modificărilor aduse Codului de procedură civilă, prin Legea nr. 310/2018, în ceea ce priveşte contestaţia la executare, cu jurisprudenţa CJUE în materia clauzelor abuzive cuprinse în contractele de credit

UJ Premium | | 08 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRES |

Articolul examinează modificările aduse Codului de procedură civilă, prin Legea nr. 310/2018, în ceea ce priveşte contestaţia la executare, şi are ca scop stabilirea compatibilității acestor modificări cu jurisprudenţa CJUE în materia clauzelor abuzive cuprinse în contractele de credit.

2. Dificultăţi practice în cazul mai multor urmăriri asupra aceluiaşi debitor - limitele urmăririi

UJ Premium | | 14 octombrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRES |

Existenţa mai multor urmăriri asupra aceluiaşi debitor reprezintă o situaţie comună în dreptul execuţional civil român. Ca regulă, angajarea mai multor obligaţii contractuale, faţă de creditori diferiţi (sau chiar faţă de acelaşi creditor), aduce debitorul, neglijent în raport de propria solvabilitate, în faza executării sale silite.

3. Contract de locaţiune încheiat pe durată determinată înregistrat la organul fiscal competent reziliat unilateral. Lipsa titlului executoriu pentru evacuarea locatarului din imobil. Respingerea cererii de încuviinţare a executării silite

UJ Premium | | 11 martie 2021
Publicat în : RRES |

Problema care se ridică în speța de față este aceea dacă un contract de locațiune încheiat pe durată determinată, înregistrat la Administrația Finanțelor Publice și reziliat de plin drept printr-o notificare înmânată debitorului, este titlu executoriu în ceea ce privește obligația de restituire a bunului dat în locațiune...

4. Necomunicarea legală a titlului de creanţă către contribuabil – motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestaţiei la executare

UJ Premium | | 20 ianuarie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRES |

Acest articol are ca scop examinarea depunerii contestației împotriva executării silite în caz de necomunicare legală a instrumentului datoriei fiscale și a titlului executoriu către contribuabil. Astfel, se observă că anularea hotărârii fiscale s-ar putea face de către o instanță civilă, și nu de către o instanță administrativă.

5. Executarea silită a hotărârilor pronunţate în apel

UJ Premium | și | 11 ianuarie 2021
Publicat în : Executare silită și RRES |

Există oare satisfacţie procesuală mai mare decât aceea a părţii care tocmai a câştigat o cale de atac, după eforturi susţinute, uneori, şi ani de‑a rândul? Îmbătată de gloria triumfului, partea victorioasă va căuta, cum este firesc, să obţină de îndată ceea ce adversarul său îi datorează. Pentru aceasta, va cerceta conţinutul art. 632 şi 633 C. pr. civ. şi va observa că hotărârile definitive ori cele date în apel constituie titluri executorii, astfel că va merge degrabă în faţa adversarului ori a executorului, fluturând hotărârea pronunţată în calea de atac şi cerându‑şi drepturile.

6. Contestație la executare − act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului − nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului

UJ Premium | | 15 aprilie 2020
Publicat în : RRES |

Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei Cluj-Napoca la data de 18.02.2019, sub numărul ..../211/2019, contestatorul G. E. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata Municipiul Cluj-Napoca – Direcţia impozite şi taxe locale, anularea somaţiilor emise de intimată, a titlurilor executorii din dosarele execuţionale...

7. Contestație la executare. Recunoașterea intimatului a pretențiilor contestatorului la primul termen de judecată. Exonerarea intimatului de la plata chetuielilor de judecată

UJ Premium | | 10 aprilie 2020
Publicat în : RRES |

La data de 07.03.2018, intimata A.J.F.P. Cluj a emis titlul executoriu nr. 4320 din 07.03.2018 din dosarul de executare nr. 24792374/12/30/1/2018/485237, iar la rubrica A, Venituri din amenzi și alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate, figurează „hot. jud. nr. D.C.1224/A din data 28.09.2017 în suma de 200 lei”.