Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 14 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Mădălin Niculeasa (1)
 • Cristiana I. Stoica (1)
 • Adrian Fanu-Moca (1)
 • Cupcea Veronica (1)
 • Cernolev Olesea (1)
An
 • 2014 (1)
 • 2015 (1)
 • 2019 (3)
 • 2020 (1)
 • 2021 (4)
 • 2022 (4)
Luna
 • Ianuarie (1)
 • Februarie (1)
 • Martie (2)
 • Aprilie (2)
 • August (3)
 • Octombrie (3)
 • Noiembrie (2)
Categorii
 • Ştiri juridice (2)
 • Varia (1)
 • Revista Universul Juridic (3)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (2)
 • Drept Internaţional (1)
 • Arbitraj şi Mediere (14)
 • RSJ (1)
 • Mediatori (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Delocalizarea. Între avantaje și dezavantaje

UJ Premium | | 28 octombrie 2022
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și RSJ |

Pornind de la aspectele definitorii ale arbitrajului, autorul prezintă în cuprinsul prezentului studiu Teoria delocalizării. În cercetarea sa, autorul arată că această teorie este disputată la nivel mondial, existând atât argumente care o susțin, cât și argumente contrare, prezentând succint care sunt ideile care guvernează cele două poziții, pentru ca la finalul studiului să contureze o cale de mijloc.

2. Arbitrul, subiect activ al infracţiunii de luare de mită

UJ Premium | și | 27 octombrie 2022
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și Drept penal și Liber Amicorum |

Studiul de față aduce laolaltă elementele definitorii ale arbitrajului pe care le plasează în sfera ilicitului penal reprezentat de infracțiunea de luare de mită. Astfel, după o scurtă analiză a specificului instituției de drept a arbitrajului, autorii dezvoltă în cuprinsul prezentei lucrări câteva noțiuni teoretice și practice cu privire la calitatea de subiect activ al infracţiunii de luare de mită a arbitrului.

3. Aspecte privind soluționarea amiabilă, prin conciliere sau mediere, a litigiilor comerciale și a celor izvorâte din încheierea, executarea sau modificarea contractelor administrative

UJ Premium | și | 29 aprilie 2022
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și Revista Universul Juridic și Drept administrativ |

Abrogarea art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin Legea nr. 212 din 2018 privind modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative a condus, în opinia noastră, la o excaladare a litigiilor izvorâte din încheierea, executarea sau modificarea contractelor administrative.

4. Perspective practice privind clauzele arbitrale unilaterale

UJ Premium | | 12 aprilie 2022
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și Drept comercial |

Lucrarea tratează clauza de opțiune unilaterală, întâlnită des în cadrul arbitrajului. Aceasta este comună în cadrul contractelor și tranzacțiilor internaționale, în special în domeniul construcțiilor. Autorul prezintă, în cadrul prezentului studiu, în special, argumentele utilizate de către instanțele judecătorești pentru respingerea valabilității acestor clauze.

5. Provocările arbitrajului în era digitală

UJ Premium | | 27 octombrie 2021
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și Revista Universul Juridic |

În prezent, activitățile social-economice și profesionale se desfășoară într-o proporție covârșitoare în spațiul virtual. Implicit, activitatea de soluționare a disputelor specifice mediului de afaceri a transgresat în spațiul online prin introducerea unui proces arbitral digitalizat, accesibil de la distanță pentru părți.

6. Medierea în litigii de natură comercială – o soluție în implementarea Directivei UE 2019/1023 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventive

UJ Premium | | 12 august 2021
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și Drept Civil şi Procesual Civil și Mediatori și Revista Universul Juridic |

Nu împărtășim și nu se cunosc în totalitate rațiunile pentru care decidenții politici nu au luat în considerare opiniile specialiștilor în legislație comercială, cum ar fi aceea a reputatului profesor, și s-a inclus legislația comercială în Noul Cod civil, generând astfel, prin efectul acestei abordări, un regres în ceea ce privește problematica comercială, efect resimțit din plin de societatea noastră.

7. Despre Constituționalitatea sau Neconstituționalitatea procedurii de arbitraj. Limitele Jurisprudenței Curții Constituționale în ceea ce privește natura arbitrajului din perspectiva accesului la justiție

UJ Premium | | 08 februarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Varia și Arbitraj şi Mediere |

Comutativitatea și distributivitatea sau justiția comutativă și justiția distributivă se manifestă inclusiv în ceea ce privește procedura arbitrajului, în sensul că aceasta din urmă trebuie să țină seama de evoluția care a avut loc în decursul timpului relativ la contractualism (domeniul contractului și limitele acestuia).

8. Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris („Curtea ICC”): noi reguli de procedură arbitrală din 1 ianuarie 2021

UJ Premium | | 22 ianuarie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Arbitraj şi Mediere |

În vigoare din 1 ianuarie 2021, noile Reguli ale Curții ICC („Regulile ICC”) aduc modificări substanțiale regulilor din versiunea precedentă (2017) privind competența tribunalului arbitral și a Curții ICC, soluționarea cât mai eficientă și într-o manieră flexibilă a cauzelor complexe și introducerea unor noi obligații procedurale ale părților în litigiu, identificate în ultimii ani în practica arbitrală internațională, în strânsă conexiune cu finanțarea litigiilor arbitrale de către terți.

9. Medierea prin prisma legislației Republicii Moldova. Funcționarea medierii în Republica Moldova

UJ Premium | și | 06 martie 2020
Publicat în : Arbitraj şi Mediere |

Medierea în Republica Moldova este privită ca o modalitate indispensabilă de soluţionare prealabilă și amiabilă a litigiilor, pentru care Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a venit cu o serie de propuneri legislative în vederea instituirii medierii judiciare obligatorii. Astfel că medierea judiciară și medierea extrajudiciară urmăresc scopuri diferite care, însă, converg spre un deziderat comun: acela de a soluţiona, prin sinergie, conflictele în timp util, într-o manieră satisfăcătoare și economică, constituind două componente fundamentale ale justiției acestui secol, avându-se în considerare faptul că prin mediere părţile sunt aduse în situaţia de a-și reasuma litigiul de care s-au desesizat și de a încerca să îl soluţioneze potrivit intereselor lor.

10. Arbitrajul privat românesc între tradiţie şi actualitate

UJ Premium | | 15 noiembrie 2019
Publicat în : Arbitraj şi Mediere |

Prin arbitraj înțelegem soluționarea anumitor litigii pe care convențională specială, în materia dreptului privat. Acesta a ajuns să fie considerat o formă de justiție adaptată de cele mai multe ori litigiilor dintre profesioniştii și comercianţi. Astfel, în prezenta lucrare se analizează pe larg evoluția istorică a cadrului legal aplicabil arbitrajului din legislația noastră.

11. Importanţa predictibilităţii în arbitraj

UJ Premium | | 22 august 2019
Publicat în : Arbitraj şi Mediere |

Autorul conturează în cuprinsul prezentului studiu rolul arbitrajului în sistemul de drept din România și dezvoltă principiile sale generale de funcționare, punctând relația complementară dintre sistemul jurisdicţiei statale și cea a arbitrajului. În acest context, autorul arată ce înseamnă predictibilitatea în arbitraj, făcând distincție între două noțiuni: predictibilitatea procedurală şi predictibilitatea materială.

12. Convenția de arbitraj – principală premisă pentru valorificarea instituției arbitrajului

UJ Premium | | 12 august 2019
Publicat în : Arbitraj şi Mediere |

Instituția arbitrajului a câștigat teren față de justiția statală mai în privința litigiilor comerciale. Convenția de arbitraj reprezintă actul prin care părțile își manifestă intenția de a accede în arbitraj, permițând derularea corectă a procedurii arbitrale. Astfel, în această lucrare se analizează specificitatea convenției de arbitraj, cu accent pe chestiunile ce trebuie luate în considerare de către părți la încheierea acesteia.

13. Procedura arbitrală – relaţia dintre parte şi arbitrul numit de aceasta

UJ Premium | | 19 martie 2015
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și Drept Civil şi Procesual Civil |

Arbitrul este persoana cu o înalta calificare profesională, însărcinată de către părţi, prin convenţia arbitrală, cu soluţionarea cu titlu definitiv

14. Aspecte privitoare la arbitrajul internaţional în reglementarea noului Cod de procedură civilă

UJ Premium | | 03 noiembrie 2014
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și Drept Internaţional |

În concepţia noului Cod de procedură civilă, „un litigiu arbitral care se desfăşoară în România este socotit internaţional dacă s-a născut dintr-un raport de