Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 41 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Dragoş Stoenac (1)
 • Ioana Nicolae (1)
 • Gabriela Liana Gheorghiu (2)
 • Mihail C. Barbu (1)
 • Georgeta Crețu (1)
 • Edmond Gabriel Olteanu (1)
 • Marieta Safta (1)
 • Roxana Matefi (1)
 • Mihail Albici (1)
 • Alexandru Georgescu (1)
 • Eugeniu Piterschi (1)
 • Carmen Lazăr (1)
 • Georgeta-Bianca Spîrchez (1)
 • Andrada-Georgiana Marin (1)
An
 • 2021 (41)
Luna
 • Septembrie (41)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (1)
 • RRDPI (1)
 • Ştiri juridice (3)
 • Varia (8)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (5)
 • Revista Universul Juridic (11)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (4)
 • Avocați (3)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (13)
 • RRDJ (2)
 • RRDP (2)
 • Drept Internaţional (2)
 • GDPR (2)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (3)
 • UJ - COVID-19 (2)
 • Dreptul Familiei (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Prolegomene la acţiunea civilă exercitată în procesul penal

UJ Premium | | 30 septembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Prezentul articol este destinat să prezinte o nouă viziune cu privire la acțiunea civilă în procedurile penale, pentru a armoniza această instituție cu concepția procesuală civilă în această materie.

2. Scurte reflecţii asupra măsurii izolării prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 136/2020, prin raportare la dispoziţiile constituţionale naționale şi jurisprudenţa CEDO, grefate pe practica instanţelor naţionale

UJ Premium | | 30 septembrie 2021
Publicat în : Varia și UJ - COVID-19 |

Situaţia epidemiologică internaţională determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, la nivelul a peste 35 de ţări, la data de 16.07.2020 fiind înregistrate 13.299.163 de cazuri confirmate de infecție cu coronavirus, dintre care 578.319 de decese, a impus demersul de creare a cadrului legal, astfel încât autoritățile publice să poată dispune măsuri excepționale și temporare, necesare pentru combaterea și gestionarea unei epidemii

3. Clasa politică versus Curtea Constituțională

UJ Premium | | 29 septembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Punerea sub semnul întrebării a autorității unor decizii ale Curții Constituționale de către forțe politice, parte a clasei politice românești, nu este o noutate în peisajul politic autohton din ultimul deceniu și jumătate.

4. Călătoria proprietății din epoca veche în cea contemporană

UJ Premium | | 29 septembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Am putea oare să ne imaginăm o lume în care nu putem deține un bun, fie el mobil sau imobil, și fără a putea să îl folosim, posedăm sau înstrăina, după bunul nostru plac?

5. Renunţarea mandatarului la mandat

UJ Premium | | 28 septembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

În cadrul acestei lucrări, autoarea tratează câteva aspecte legate de contractul de mandat. Accentul cade pe ipoteza încetării mandatului, ca urmare a renunțării mandatarului la misiunea încredințată de către mandant. Astfel, după prezentarea considerațiilor generale privind renunțarea mandatarului la mandat, autoarea încearcă să ofere răspunsuri la cele mai întâlnite întrebări din această materie.

6. Controlul administrativ și judiciar în materia concesiunii bunurilor publice

UJ Premium | | 28 septembrie 2021
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional |

Concesiunea are fundament constituțional, iar sediul principal al materiei este dual, întrucât despre concesiune avem prevederi importante în Codul administrativ (dreptul comun în materie) și în Codul civil.

7. (re)Reconstrucția Afganistanului

UJ Premium | | 27 septembrie 2021
Publicat în : Drept Internaţional |

Evoluția evenimentelor din ultimele luni m-a pus în fața unei dileme. Îmi amintesc că, în primăvara aceasta, în cadrul susținerii publice a tezei mele de doctorat, „Consecințe juridico-politice ale atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001”, un membru al comisiei, doamna prof. univ. dr. Raluca Bercea, m-a întrebat care este, pentru mine, cea mai importantă consecință a atacurilor...

8. Considerații asupra cauzei actului juridic civil în reglementarea actuală

UJ Premium | | 27 septembrie 2021
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Civil şi Procesual Civil și Avocați |

Actul juridic este manifestarea de voință a părților făcută cu intenția de a produce efecte juridice. Această intenție este prefigurarea mentală a scopului urmărit a fi atins prin efectele actului juridic încheiat. Cauza este imaginarea ab initio a efectelor ce se vor produce prin încheierea actului și care vor duce la satisfacerea unor nevoi subiective, determinând părțile să se oblige juridic.

9. Pensie de serviciu. Data de la care se cuvin drepturile de pensie pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist

UJ Premium | | 24 septembrie 2021
Publicat în : RRDJ |

Prin sentinţa civilă nr. 73 din 31 ianuarie 2019, Tribunalul Mureș a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul P. A., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Mureș, în sensul că...

10. Jurisprudența Curții Constituționale – sprijin real pentru noua viziune a legiuitorului în materia administrării probelor în procesul civil

UJ Premium | | 24 septembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

În cadrul unui proces civil, pentru stabilirea stării de fapt, dar și pentru cunoașterea raporturilor de drept material deduse judecății cel mai important rol îl joacă probele. În ceea ce privește administrarea lor, este necesară examinarea propunerii probelor, încuviințarea lor, iar abia apoi administrarea propriu-zisă. În cadrul acestei lucrări, autoarea își propune să examineze propunerea probelor, prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale.

11. Egalitatea bărbați-femei în dreptul muncii al Uniunii Europene

UJ Premium | | 23 septembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și Revista Universul Juridic |

Egalitatea între bărbați și femei – ca ilustrare particulară a principiului general al egalității, drept și, în același timp, principiu care guvernează celelalte drepturi – este una dintre cele mai importante valori pe care Uniunea se întemeiază și, în același timp, unul dintre obiectivele de atins de către ea...

12. Manifestări ale libertății de voință în dreptul internațional privat european al familiei

UJ Premium | | 23 septembrie 2021
Publicat în : Dreptul Familiei |

Fenomenul globalizării a determinat adoptarea unor dispoziții legale în sfera relațiilor de familie care să aducă la un numitor comun mai multe aspecte care impactează această sferă. În cuprinsul prezentului studiu autorul aduce în discuție manifestarea libertății de voință în dreptul internațional privat european al familiei, atingând subiecte precum regimul matrimonial, divorțul, întreținerea, succesiunea etc. prin prisma legii aplicabile acestor raporturi juridice, ocazie cu care identifică și câteva lacune legislative care pun în dificultate raporturile de familie cu elemente de extraneitate.

13. Către o nouă etică digitală

UJ Premium | | 22 septembrie 2021
Publicat în : GDPR |

Studiul prezent analizează Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR), care urmăreşte să împace dezvoltarea tehnologică, economia bazată pe date şi protecţia modernă a drepturilor oamenilor, ținând pasul cu tehnologia aflată într-o continuă dezvoltare și luptând pentru drepturile fundamentale ale persoanei și ale personalității, cât și a demnității umane, atât pe teritoriul Europei, cât și în afara acesteia. Însă, cu toate acestea, reglementarea în sine nu pare a fi suficientă pentru a face față viitorului, deoarece etica digitală nu este limitată exclusiv la obiectul unei codificări, fiind necesară o schimbare radicală a întregii societăți.

14. Considerații privind procedura concilierii în materia conflictelor individuale de muncă

UJ Premium | | 22 septembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social |

Dintotdeauna, munca a avut un rol fundamental în existența omului și a comunității sociale. Statutul muncii a evoluat în timp, acesta fiind determinat și influențat de gradul dezvoltării sociale-economice și de intervenția creativă și socială a individului, care prestează o muncă.

15. Medierea şi stabilirea metodologiilor privind drepturile de autor gestionate colectiv

UJ Premium | | 21 septembrie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Articolul analizează instituția medierii, așa cum este reprezentată prin noua formă a art. 131^2 din Legea nr. 8/1996. Astfel, autorul prezintă și metodologia privind drepturile de autor gestionate colectiv.

16. Dezmoștenirea în viziunea Codului civil

UJ Premium | | 21 septembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Reglementarea dezmoștenirii constituie o noutate în domeniu, Codul civil de la 1864 nealocând dispoziții acestei instituții, dar este de precizat că dezmoștenirea sau exheredarea era unanim admisă atât în doctrină, cât și în practica judiciară anterioară.

17. Curtea de Conturi – (un fel de) sperietoare a autorităților publice?!

UJ Premium | | 20 septembrie 2021
Publicat în : Varia |

Cunoscută sub titulatura de instituția supremă de audit, Curtea de Conturi și-a câștigat, de-a lungul timpului, un renume de sperietoare a entităților pe care le auditează. Pe bună dreptate, s-ar grăbi să spună majoritatea, însă, privind în profunzime, lucrurile nu sunt chiar așa.

18. Consideraţii privind responsabilitatea administratorului unei societăţi

UJ Premium | | 20 septembrie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Dincolo de aspectele care țin de înființarea propriu-zisă a unei societăți, apar câteva provocări care țin, de regulă, de modul în care aceasta urmează să își desfășoarea activitatea. Pentru acest lucru este necesar ca fiecare dintre persoanele implicate în realizarea obiectului de activitate al societății respective să înțeleagă care este direcția în care trebuie să își îndrepte cunoștințele și cum anume trebuie să acționeze pentru obținerea rezultatului propus. O mare parte a responsabilității în acest sens o are administratorul societății. Pornind de la acest aspect, autorul prezintă în cuprinsul acestui studiu câteva aspecte referitoare la răspunderea care revine administratorului în administrarea unei societăți aflate în stare de funcționare, dar și în cadrul unei societăți aflate în lichidare sau în insolvență, subliniind aspectele distinctive în fiecare dintre aceste situații.

19. Acţiunea în declararea simulaţiei (Partea a II-a)

UJ Premium | și | 17 septembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDP |

Prezentul articol conține aspecte generale referitoare la acțiunea de a anula o tranzacție simulată cu referire la: autonomia acestei acțiuni prin evidențierea obiectului și a cauzei, definirea acțiunii de a anula o tranzacție simulată, precum și calificarea acesteia. Totodată, studiul include și aspecte de drept procesual, de exemplu cele referitoare la condițiile care guvernează acțiunea de anulare a unei tranzacții simulate.

20. Infracţiunea - refugiere într-o formă de iertare cu accent pe răzbunare

UJ Premium | | 17 septembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

Articolul actual reprezintă rezultatul unor studii de caz menite să capteze informații privitoare la comportamentul infracțional al persoanelor private de libertate. Astfel, se analizează mai multe planuri, cum ar fi percepția în relație cu consecințele iertării sau eliberarea emoțională ulterioară recunoașterii motivelor care au justificat fapta.