Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 113 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alisa Valeria Toma (2)
 • Ciprian Raul Romiţan (8)
 • Nicoleta Rodica Dominte (3)
 • Simona Catrinel Avarvarei (1)
 • Andreea Livădariu (7)
 • Nicoleta-Elena Hegheș (3)
 • Edmond Gabriel Olteanu (4)
 • Daniela Manolea (1)
 • Gheorghe Gheorghiu (11)
 • Adina Georgeta Ponea (6)
 • Cristiana Budileanu (3)
 • Ramona Dumitrașcu (4)
 • Adrian Cristian Moise (1)
 • Teodor Bodoașcă (4)
 • Cornelia Dumitru (1)
 • Dragoș Oancea (1)
 • Paul-George Buta (2)
 • Ștefan Gheorghiu (1)
 • Ana Maria Marinescu (10)
 • Paul Popovici (1)
 • Olga Belei (1)
 • Virgiliu Buhnaci (1)
 • Ioana Regenbogen (1)
An
 • 2014 (1)
 • 2015 (7)
 • 2016 (4)
 • 2017 (20)
 • 2018 (9)
 • 2019 (28)
 • 2020 (19)
 • 2021 (17)
 • 2022 (8)
Luna
 • Ianuarie (8)
 • Februarie (7)
 • Martie (11)
 • Aprilie (15)
 • Mai (16)
 • Iunie (9)
 • Iulie (5)
 • August (9)
 • Septembrie (6)
 • Octombrie (10)
 • Noiembrie (7)
 • Decembrie (10)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (113)
 • RRDPI (18)
 • Ştiri juridice (3)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (1)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (6)
 • RRDP (2)
 • Drept Internaţional (6)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • Opinii (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Aspecte privind remuneraţiile cuvenite autorilor şi titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe

UJ Premium | | 16 mai 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Prezentul studiu abordează câteva dintre aspectele care țin de remuneraţiile cuvenite autorilor şi titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe prin prisma dispozițiilor legale aplicabile în țara noastră, respectiv Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Totodată, în ceea ce privește remuneraţia unică echitabilă, autorul face trimiteri la Convenţia de la Roma, pentru ca, în cele din urmă, să tragă câteva concluzii și cu privire la remuneraţia compensatorie pentru copia privată, dar și cu privire la remuneraţia echitabilă pentru împrumutul sau închirierea dreptului.

2. Lipsirea de profit ca sancțiune în materia proprietății intelectuale și o problemă de hermeneutică

UJ Premium | | 22 aprilie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală |

În unele situații, despăgubirile acordate titularilor drepturilor de proprietate intelectuală încălcate nu par să aibă un efect real de descurajare în ceea ce privește angajarea în activități ilicite. Acest lucru este mai valabil în cazurile în care despăgubirile acordate de către instanțe sunt mai mici decât valoarea profitului obținut de către contravenienți.

3. Măsuri juridice împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în mediul online (experienţa Republicii Moldova)

UJ Premium | | 31 martie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Drepturile de proprietate intelectuală au căpătat noi dimensiuni, cel puțin în ultimele două-trei decenii, când informațiile au început să circule și în mediul online. Astfel, autorul remarcă amploarea fenomenului încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în acest context, aspecte care necesită o adaptare a cadrului normativ, precedată de o analiză complexă din partea autorităţilor a factorilor care favorizează aceste fenomene.

4. Considerații privind clauzele no challenge în contractele de licență în comerțul internațional

UJ Premium | | 31 martie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Proprietate intelectuală |

Evoluția de zi cu zi a societății și progresul tehnologic își lasă amprenta asupra dreptului, în speță, și aupra domeniului proprietății intelectuale. Prin intermediul contractelor de licență, licențiatorii negociază cu licențiații includerea în contract a unei clauze no challenge cu scopul de a împiedica licențiatul să conteste validitatea brevetului, obiect al contractului. Prin urmare, studiul prezent analizează o clasificare a tipurilor de clauze no challenge, urmată fiind de analiza validității clauzelor no challenge prin prisma legislației și jurisprudenței americane și a celei europene, toate acestea urmărind scopul de a formula îndrumări pentru părțile unui contract de licență în comerțul internațional.

5. Gustul unui produs alimentar poate fi protejat prin dreptul de autor? Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 13 noiembrie 2018, dată în cauza C-310/17

UJ Premium | | 18 martie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională trebuie interpretată în sensul că se opune posibilităţii ca gustul unui produs alimentar să fie protejat prin dreptul de autor în temeiul acestei directive şi ca o legislaţie naţională să fie interpretată în sensul că acordă protecţie unui asemenea gust în temeiul dreptului de autor...

6. Reforma dreptului mărcilor în România

UJ Premium | | 03 martie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală |

Dreptul mărcilor a suferit mai multe modificări odată cu transpunerea în dreptul intern a Directivei UE nr. 2015/2436. Scopul directivei este reprezentat de aproprierea legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. De asemenea, aceasta are influențe și asupra aplicabilității unor hotărâri pronunțate de CJUE în această materie, care au constituit pietrele de temelie a noului cadru legislativ.

7. Drepturile de proprietate intelectuală și arbitrajul în materie de investiții

UJ Premium | | 18 februarie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală |

Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi negative, opozabile erga omnes, prin care se interzice utilizarea nepermisă a acestor drepturi de către terțe părți, fără autorizarea expresă și anterioară a creatorilor/inventatorilor...

8. Protecția noilor soiuri de plante. Partea I: Plantele și hrana oamenilor

UJ Premium | și și | 02 februarie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală |

De peste 30.000 de ani, oamenii, ei înșiși produs al evoluției (sau poate al unui accident genetic ori chiar al unui experiment) sau al creației Divine, s-au alăturat Naturii și Divinității spre a obține soiuri noi de plante și rase de animale, pentru a îmbunătăți calitățile plantelor și animalelor domestice (a le ameliora), în direcția dorită de oameni (amelioratori) potrivit cu necesitățile lor de hrană mai bună, mai multă, mai de calitate.

9. Confuzia – o interferență perfectă dintre concurență și proprietate industrială

UJ Premium | | 24 noiembrie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală |

Marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma unei cereri de constatare a notorietății, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într‑o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță...

10. Medierea şi stabilirea metodologiilor privind drepturile de autor gestionate colectiv

UJ Premium | | 21 septembrie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Articolul analizează instituția medierii, așa cum este reprezentată prin noua formă a art. 131^2 din Legea nr. 8/1996. Astfel, autorul prezintă și metodologia privind drepturile de autor gestionate colectiv.

11. Sisteme funcţionale privind dreptul de împrumut public

UJ Premium | | 30 august 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

În cadrul acestei lucrări se analizează problematica dreptului de împrumut public. Acesta este unul dintre cele mai importante modalități de remunerare ale titularilor de drepturi. Astfel, cu toate că Directiva privind dreptul de închiriere și de împrumut a fost implementată acum 14 ani, în legislația noastre, sistemul privind dreptul de împrumut public este încă nefuncțional, din cauza transpunerii în mod eronat a Directivei.

12. Condiția reprezentării mărcilor. De la reprezentarea grafică la reprezentarea în alte forme

UJ Premium | | 03 august 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală |

În cuprinsul acestui studiu, autorul analizează cum anume trebuie individualizate mărcile, care sunt aspectele de care trebuie să se țină cont la înregistrarea unei mărci, ce anume se înțelege prin reprezentarea grafică a mărcii și alte aspecte importante care consolidează acest element. Pentru a contura toate aspectele la care face trimitere, autorul aduce în discuție numeroase exemple prin raportare la modalitatea de reglementare a acestora în diferite state.

13. Desen sau model comunitar înregistrat, reprezentând ambalaj pentru alimente. Desen sau model anterior. Elemente efectiv protejate. Motiv de nulitate

UJ Premium | | 04 iunie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Studiul realizat în acest articol stabilește faptul că, pentru a determina divulgarea unui desen sau model industrial anterior, este necesar să se efectueze o analiză în două etape, care constă în a examina, în primul rând, dacă elementele prezentate în cererea de declarare a nulității dovedesc, pe de o parte, fapte constitutive ale divulgării unui desen sau model industrial și, pe de altă parte, caracterul anterior al acestei divulgări în raport cu data de depunere sau de prioritate a desenului sau modelului industrial contestat și, în al doilea rând, în ipoteza în care titularul desenului sau modelului industrial contestat ar fi afirmat contrariul, dacă aceste fapte ar fi putut deveni cunoscute în mod rezonabil, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Uniune, în caz contrar divulgarea fiind considerată fără efect și nefiind luată în considerare, toate aceste lucruri având la bază Hotărârea din 13 iunie 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules) și T 74/18, EU:T:2019:417, pct. 24).

14. Modificare neautorizată a codului sursă al unui program pentru calculator de beneficiarul unei licenţe, cu încălcarea contractului de licenţă. Acţiune în contrafacere exercitată de autorul software-ului împotriva beneficiarului licenţei

UJ Premium | | 24 mai 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Curtea a apreciat că încălcarea unei clauze dintr un contract de licenţă pentru un program pentru calculator privind drepturi de proprietate intelectuală ale titularului drepturilor de autor asupra acestui program intră în sfera noţiunii de „încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală”, în sensul Directivei 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, şi, în consecinţă, titularul menţionat trebuie să poată beneficia de garanţiile prevăzute de această directivă (par. 42).

15. Obligațiile organismelor de gestiune colectivă conform dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

UJ Premium | | 14 mai 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Articolul prezent își găsește punctul de plecare în cadrul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, dorind a prezenta obligațiile organismelor de gestiune colectivă după cum sunt obligaţii de transparenţă, obligaţii faţă de membri ori faţă de organismele de gestiune colectivă cu care au încheiate acorduri de reprezentare etc., dar și a realiza o clasificare a obligațiilor după cum sunt faţă de membri, faţă de utilizatori, obligaţiile comune faţă de titularii de drepturi şi faţă de utilizatori, faţă de autorităţile cu atribuţii de control şi supraveghere, obligaţii privind sistemul informatic, obligaţii financiar-contabile și, totodată, a analiza contravențiile ce se aplică în situațiile în care obligațiile antemenționate sunt nerespectate.

16. Drept de autor și drepturi conexe. Noțiunea de „comunicare publică”. Întreprindere de închiriere de autovehicule care sunt fiecare echipate standard cu un radio

UJ Premium | | 04 mai 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Prezentul articol vine și ajută la clarificarea interpretării art. 3 alin. (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, precum și art. 8 alin. (2) din Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, oferind soluția conform căreia dispozițiile trebuie interpretate în sensul că nu constituie o comunicare publică, în sensul acestor dispoziții, închirierea de autovehicule echipate cu aparate de radio.

17. Soiuri de plante. Procedură de declarare a nulității. Soi de mere Cripps Pink. Noutate. Perioadă de grație derogatorie. Noțiunea de exploatare a soiului. Evaluare comercială. Elemente de probă prezentate tardiv în fața camerei de recurs. Elemente de probă prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului

UJ Premium | | 22 aprilie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală |

Articolul prezent pornește de la dispozițiile art. 6, care prevăd faptul că soiul este necesar să fie distinct, omogen, stabil și nou pentru a putea fi protejat. Pe cale de consecință, cererea adresată Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru deschiderea procedurii privind nulitatea sau cea adresată pentru deschiderea procedurii privind rezilierea este necesar să fie însoțită de elemente de probă și de fapte care ridică serioase semne de întrebare cu privire la validitatea titlului. În acest sens, reclamanta care solicită declararea nulității unei protecții comunitare a soiurilor de plante trebuie să prezinte elemente de probă și factuale substanțiale care să poată constitui temeiul unor îndoieli serioase cu privire la legalitatea protecției soiurilor de plante în urma examinării cererii din punctul de vedere al conținutului (art. 54) și examinarea tehnică (art. 55) din Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante.

18. Dabus între re dabus între real și ireal în lumea brevetelor de invenție

UJ Premium | și | 19 aprilie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

În cadrul acestui studiu se studiază creativitatea inteligenței artificiale. Accentul cade pe DABUS, care reprezintă un program de inventică de tipul inteligenței artificiale. Totodată, se abordează chestiuni legate de modernizarea cadrului legislativ.

19. Rea-credinţă a solicitantului. Lipsa intenţiei de a utiliza marca pentru produsele sau serviciile vizate de înregistrare. Nulitatea totală sau parţială a mărcii

UJ Premium | | 08 aprilie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

În cadrul acestui studiu, autoarea își propune să analizeze jurisprudența CJUE în privința domeniului mărcilor și al apropierii legislațiilor statelor cu privire la mărci. Astfel, lucrarea are o structură tripartită, care cuprinde, în esență, trei mari probleme. Mai precis, prima se referă la reaua-credință a solicitantului, mai apoi la lipsa intenției de a utiliza marca pentru produsele sau serviciile vizate de înregistrare. Cea din urmă problematică privește nulitatea totală sau parțială a mărcii.

20. Dreptul mărcilor. Decădere din drepturile asupra unei mărci pentru lipsa utilizării serioase. Dreptul titularului mărcii de a invoca încălcarea drepturilor sale exclusive ca urmare a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru perioada anterioară datei de la care produce efecte decăderea

UJ Premium | | 01 aprilie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Titularului mărcii i se conferă un termen de grație pentru a începe o utilizare serioasă a mărcii sale, timp în cursul căruia se poate prevala de dreptul exclusiv conferit de aceasta, pentru ansamblul acestor produse și servicii, fără a fi obligat să demonstreze o asemenea utilizare...