Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 39 <
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (1)
 • Andreea Livădariu (1)
 • Nelu Dorinel Popa (1)
 • Adrian Fanu-Moca (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Flaviu Ciopec (1)
 • Nadia-Cerasela Aniței (1)
 • Radu Zidaru (1)
 • Gabriela Mititelu (1)
 • Corneliu Mititelu (1)
 • Grigore Ardelean (1)
An
 • 2022 (39)
Luna
 • Iulie (39)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (2)
 • Ştiri juridice (5)
 • Varia (4)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (6)
 • Revista Universul Juridic (11)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (3)
 • RRDJ (1)
 • Drept Internaţional (2)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (4)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • RRES (1)
 • Dreptul Familiei (2)
 • Executare silită (1)
 • Drept Procesual Penal (1)
 • UNPIR (4)
 • Insolvență (4)
 • ÎCCJ (1)
 • Consultant Fiscal (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Decizia Curţii Constituţionale nr. 581/2019

UJ Premium | | 29 iulie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează Decizia Curții Constituționale nr. 581/2019 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În sprijinul analizei sale, autorul prezintă câteva dintre considerentele Curții în pronunțarea acestei soluții, pe marginea cărora conturează câteva aspecte definitorii ale instituțiilor de drept analizate.

2. Potenţiali subiecţi ai drepturilor de autor asupra operelor de artă

UJ Premium | | 29 iulie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală |

În cadrul acestui articol se analizează reglementarea dreptului de autor. Este cunoscut că, pentru a se putea proteja creatorul și opera, trebuie identificată, în primul rând, persoana responsabilă din punct de vederea creativ de apariția produsului. Astfel, accentul cade pe potențialii subiecți ai drepturilor de autor asupra operelor de artă.

3. Modificările aduse procedurii de evaluare a performanţei profesionale a secretarului unităţii administrativ-teritoriale prin Legea nr. 24/2019 pot constitui temei pentru anihilarea stabilităţii în funcţie a acestuia

UJ Premium | | 28 iulie 2022
Publicat în : Drept administrativ |

Legea nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018 reglementează evaluarea performanţei profesionale a secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Prezentul studiu conturează câteva aspecte referitoare la această noţiune şi la scopul acesteia, prin raportare la modalitatea în care aceasta este reglementată în prezent în țara noastră.

4. Societăţile de leasing – privilegiaţii nevăzuţi ai procedurii de insolvenţă

UJ Premium | și | 28 iulie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

În procedurile de insolvenţă aflate în derulare, ne lovim din ce în ce mai des de următoarea problemă: imediat după deschiderea procedurii, majoritatea societăţilor de leasing procedează la denunţarea contractelor aflate în derulare, punând astfel debitorii în imposibilitate obiectivă de a‑şi mai îndeplini obiectul de activitate şi afectând din start implementarea oricărui plan de reorganizare.

5. Exproprierea din perspectiva dreptului comparat și a crizei geopolitice actuale

UJ Premium | | 27 iulie 2022
Publicat în : Drept civil |

Conform art. 44 din Constituția României, „Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate”, dispoziție din care s-a fundamentat practic o opinie la nivelul societății de siguranță asupra acestui circuit civil, efectele fiind revăzute în prezent cel mai bine prin faptul că România este pe primul loc în Uniunea Europeană la nivel de împroprietărire.

6. Costul şi finanţarea serviciilor de tratare a consumatorilor de droguri în statele membre ale Uniunii Europene

UJ Premium | | 27 iulie 2022
Publicat în : Drept Internaţional și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept penal |

Dintre substanţele ilicite, consumul de heroină şi alte opioide este relativ rar, dar reprezintă drogurile asociate cel mai frecvent cu forme mai nocive de consum, inclusiv cu cel prin injectare. Indiferent de tipul de drog, în general, consumul este mai mare în rândul bărbaţilor...

7. Comparație între servitute și dreptul de trecere

UJ Premium | | 26 iulie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil |

Prezentul studiu tratează asemănările și deosebirile dintre dreptul de servitute și dreptul de trecere. În primul rând, se analizează modalitatea de exercitate a dreptului de servitute, prezentându-se drepturile și obligațiile proprietarului fondului dominant și a celui aservit. Mai apoi, autoarea prezintă modalitatea de exercitare a dreptului de trecere, expunând și o speță din această materie.

8. Stingerea obligațiilor din perspectivă jurisprudențială

UJ Premium | | 26 iulie 2022
Publicat în : Drept civil |

Obligația, la fel ca omul, se naște, trăiește și moare sau, în limbaj doctrinar, se stinge. Cu alte cuvinte, obligația se naște atunci când are loc manifestarea de voință a unei părți, când actul este unilateral, a ambelor părți, când este bilateral, sau când faptul licit sau ilicit s-a produs, dacă ne referim la obligații extracontractuale.

9. Aspecte jurisprudenţiale privind eliberarea paşaportului minorului şi deplasarea acestuia în străinătate

UJ Premium | | 25 iulie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei |

Printre drepturile pe care un părinte le are se numără și cel privind eliberarea pașaportului, precum și cel al părăsirii țării de către minor alături de un părinte. În ipoteza în care părintele nu își dă acordul sub acest aspect, se poate apela la instanța de judecată pentru suplinirea consimțământului. Însă, în cadrul acestor cauze există o serie de divergențe jurisprudențiale, pe care autoarea le analizează în cadrul acestei lucrări.

10. Procedura insolvenţei. Cerere de sesizare a CJUE cu întrebarea preliminară, asupra perioadei pentru care curg dobânzile aferente creanţelor reprezentând ajutor de stat

UJ Premium | | 25 iulie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

În cadrul acestei lucrări, autoarea analizează o cerere de sesizare a CJUE cu o întrebare preliminară în materia procedurii insolvenței. Mai precis, aceasta se referă la perioada pentru care curg dobânzile aferente creanțelor reprezentând ajutor de stat. Astfel, după prezentarea contestației înregistrată la CJUE și soluția Curții, autoarea efectuează un comentariu asupra problematicii.

11. Calculul masei succesorale (Partea a II-a)

UJ Premium | | 22 iulie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Revista Universul Juridic |

Activul brut al moștenirii incorporează toate bunurile mobile și imobile, corporale și incorporale ce se regăsesc în patrimoniul defunctului, bunuri ce vor fi evaluate valoric...

12. Aspecte jurisprudenţiale cu privire la contestarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă

UJ Premium | | 22 iulie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Art. 97 din Legea nr. 85/2014 reglementează regimul juridic al raportului întocmit de administratorul judiciar privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului.

13. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. (Im)posibilitatea reţinerii infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 în cazul în care bunul sau sursa impozabilă provine din săvârşirea unei infracţiuni sau în cazul comercializării unor astfel de bunuri

UJ Premium | | 21 iulie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

În cadrul acestei lucrări se analizează dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Importanța acestei examinări este dată de faptul că doctrina în această materie nu este deloc unitară. Astfel, autoarea prezintă jurisprudența națională, cu accent pe problemele întâlnite în sistemul național, precum și viziunea CJUE sub acest aspect.

14. Acţiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a salariatului. Cursul prescripţiei dreptului material la acţiune. Data cunoaşterii pagubei

UJ Premium | | 20 iulie 2022
Publicat în : RRDJ și Dreptul muncii |

Lucrarea tratează chestiuni legate de acțiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a salariatului. Accentul cade pe problematica prescripției dreptului material la acțiune. Astfel, studiul prezintă o speță în această materie a Curții de Apel București.

15. Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF) ‒ organism cu atribuţii în depistarea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală care își desfășoară activitatea pe teritoriul României

UJ Premium | și | 19 iulie 2022
Publicat în : Varia și Revista Universul Juridic |

În anul 2002, prin Hotărârea Guvernului nr. 521/2002 privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept instituţie unică de contact cu Oficiul European de luptă antifraudă (OLAF) al Uniunii Europene, a fost înființată Direcţia control al modului de contractare şi utilizare a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi combaterea fraudelor în legătură cu acestea (structură fără personalitate juridică), în cadrul Corpului de control al primului-ministru.

16. Prioritatea dreptului Uniunii Europene și consecințele sale asupra configurării dreptului românesc de către Curtea Constituțională

UJ Premium | | 18 iulie 2022
Publicat în : Drept Internaţional |

Pornind de la importanța manifestată cu privire la natura raportului dintre dreptul intern și dreptul internațional, autorul prezintă două importante teorii care au fost consacrate în doctrina juridică a vremii, respectiv teoria monistă, pe de o parte, și teoria dualistă, pe de altă parte. De asemenea, prin prisma acestor teorii, autorul prezintă câteva dintre dispozițiile constituționale ale statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu subiectul analizat.

17. Data efectelor fuziunii sau divizării

UJ Premium | | 18 iulie 2022
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă |

Esența fuziunii constă în dizolvarea fără lichidare a societăților absorbite sau a celor care se contopesc și transferarea concomitentă a patrimoniului acestora către societatea absorbantă sau către societatea nou creată.

18. Înşelăciunea prin sisteme informatice şi frauda informatică. Problema tentativei

UJ Premium | și | 15 iulie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal |

În cuprinsul prezentului studiu, autorii prezintă câteva aspecte de referință privind infracțiunea de înșelăciune prin sisteme informatice. Astfel, pornind de la dispozițiile Codului penal, în cuprinsul căruia se regăsește incriminată infracțiunea amintită, autorii își îndreaptă atenția asupra elementelor de disociere între infracţiunea de înşelăciune şi cea de fraudă informatică, precum și asupra diferenţierii tentativei la infracţiunea de fraudă informatică de cea la infracţiunea de înşelăciune.

19. Apărarea în contencios administrativ a drepturilor vătămate de autorități, în legislaţia Republicii Moldova ‒ studiu de caz (Partea I)

UJ Premium | și | 15 iulie 2022
Publicat în : Revista Universul Juridic |

Studierea problemei apărării drepturilor vătămate de autorități este pe cât de importantă, pe atât și de actuală, întrucât, pe de o parte, este necesar de a cunoaște cum trebuie să procedeze cetățenii în astfel de situații, iar, pe de altă parte, este...

20. Aspecte practice privind evaluarea în insolvenţă

UJ Premium | | 15 iulie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Intenţia prezentului articol este de a veni în sprijinul, pe de o parte, al practicienilor în insolvenţă şi al evaluatorilor, iar, pe de altă parte, al debitorilor şi creditorilor, prin prezentarea unor aspecte practice în procedura de insolvenţă.