Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 28 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Alisa Valeria Toma (1)
 • Ciprian Raul Romiţan (3)
 • Nicoleta Rodica Dominte (2)
 • Simona Catrinel Avarvarei (1)
 • Andreea Livădariu (4)
 • Nicoleta-Elena Hegheș (1)
 • Edmond Gabriel Olteanu (1)
 • Gheorghe Gheorghiu (2)
 • Ramona Dumitrașcu (1)
 • Adrian Cristian Moise (1)
 • Teodor Bodoașcă (1)
 • Cornelia Dumitru (1)
 • Mariana Liliana Savu (2)
 • Paul-George Buta (1)
 • Tudor-Vlad Sfârlog (1)
 • Ștefan Gheorghiu (1)
 • Ana Maria Marinescu (2)
 • Paul Popovici (1)
An
 • 2020 (12)
 • 2021 (12)
 • 2022 (4)
Luna
 • Martie (4)
 • Aprilie (7)
 • Mai (5)
 • Iunie (3)
 • Iulie (1)
 • August (1)
 • Septembrie (1)
 • Octombrie (3)
 • Noiembrie (3)
Categorii
 • Proprietate intelectuală (18)
 • RRDPI (28)
 • Ştiri juridice (1)
 • Varia (2)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (1)
 • Drept Internaţional (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Aspecte privind remuneraţiile cuvenite autorilor şi titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe

UJ Premium | | 16 mai 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Prezentul studiu abordează câteva dintre aspectele care țin de remuneraţiile cuvenite autorilor şi titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe prin prisma dispozițiilor legale aplicabile în țara noastră, respectiv Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Totodată, în ceea ce privește remuneraţia unică echitabilă, autorul face trimiteri la Convenţia de la Roma, pentru ca, în cele din urmă, să tragă câteva concluzii și cu privire la remuneraţia compensatorie pentru copia privată, dar și cu privire la remuneraţia echitabilă pentru împrumutul sau închirierea dreptului.

2. Organism de gestiune colectivă. Noţiunea de „prestare de servicii cu titlu oneros”. Plata redevenţelor în favoarea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe cu titlu de compensaţie echitabilă. Titularii drepturilor de reproducere nu efectuează o prestare de servicii, în sensul Directivei TVA

UJ Premium | | 25 aprilie 2022
Publicat în : RRDPI |

În speţă analizată, Curtea a apreciat că nu rezultă existenţa unui raport juridic în care au loc prestaţii reciproce între, pe de o parte, titularii drepturilor de reproducere sau, eventual, organismul de gestiune colectivă a unor asemenea drepturi şi, pe de altă parte, producătorii şi importatorii de suporturi neînregistrate şi de aparate de înregistrare şi de reproducere.

3. Măsuri juridice împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în mediul online (experienţa Republicii Moldova)

UJ Premium | | 31 martie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Drepturile de proprietate intelectuală au căpătat noi dimensiuni, cel puțin în ultimele două-trei decenii, când informațiile au început să circule și în mediul online. Astfel, autorul remarcă amploarea fenomenului încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în acest context, aspecte care necesită o adaptare a cadrului normativ, precedată de o analiză complexă din partea autorităţilor a factorilor care favorizează aceste fenomene.

4. Gustul unui produs alimentar poate fi protejat prin dreptul de autor? Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 13 noiembrie 2018, dată în cauza C-310/17

UJ Premium | | 18 martie 2022
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională trebuie interpretată în sensul că se opune posibilităţii ca gustul unui produs alimentar să fie protejat prin dreptul de autor în temeiul acestei directive şi ca o legislaţie naţională să fie interpretată în sensul că acordă protecţie unui asemenea gust în temeiul dreptului de autor...

5. Necesitatea consimţământului prealabil în cazul reproducerii imaginii unei persoane

UJ Premium | | 26 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDPI |

Prezentul studiu pornește de la premisa că orice persoană are dreptul la propria imagine. De aici, autorul dezvoltă o serie de analize menite să evidențieze necesitatea consimțământului scris în cazul reproducerii, stocării sau utilizării imaginii unei persoane.

6. Participarea la conferinţele ştiinţifice - între cantitate şi calitate

UJ Premium | | 10 noiembrie 2021
Publicat în : Varia și RRDPI |

Studiul cuprinde reflecții cu privire la obligația academicienilor de a participa anual la un număr minim de conferințe și de a scrie articole științifice asupra acestora.

7. Brevetul de invenţie. Apariţia, utilitatea, natura juridică şi funcţiile sale

UJ Premium | și | 15 octombrie 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDPI |

Analiza realizată de autorii studiului de față aduc brevetul de invenție într-un context complex, atât ca evoluție în timp, cât și sub aspectul tuturor chestiunilor analizate. Pornind cu mai bine de 600 de ani înainte de ceea ce se cunoaște a fi începutul erei creștine, autorii prezintă una dintre primele recunoașteri ale dreptului de proprietate intelectuală – legea sybariţilor - dedicată protecţiei realizărilor gastronomice excepţionale. După o analiză istorică a temei analizate, autorii încearcă să formuleze răspunsul la câteva întrebări, prin prisma cărora conturează utilitatea, natura juridică şi funcţiile brevetului de invenție pe care îl cunoaștem astăzi.

8. Medierea şi stabilirea metodologiilor privind drepturile de autor gestionate colectiv

UJ Premium | | 21 septembrie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Articolul analizează instituția medierii, așa cum este reprezentată prin noua formă a art. 131^2 din Legea nr. 8/1996. Astfel, autorul prezintă și metodologia privind drepturile de autor gestionate colectiv.

9. Sisteme funcţionale privind dreptul de împrumut public

UJ Premium | | 30 august 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

În cadrul acestei lucrări se analizează problematica dreptului de împrumut public. Acesta este unul dintre cele mai importante modalități de remunerare ale titularilor de drepturi. Astfel, cu toate că Directiva privind dreptul de închiriere și de împrumut a fost implementată acum 14 ani, în legislația noastre, sistemul privind dreptul de împrumut public este încă nefuncțional, din cauza transpunerii în mod eronat a Directivei.

10. Desen sau model comunitar înregistrat, reprezentând ambalaj pentru alimente. Desen sau model anterior. Elemente efectiv protejate. Motiv de nulitate

UJ Premium | | 04 iunie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Studiul realizat în acest articol stabilește faptul că, pentru a determina divulgarea unui desen sau model industrial anterior, este necesar să se efectueze o analiză în două etape, care constă în a examina, în primul rând, dacă elementele prezentate în cererea de declarare a nulității dovedesc, pe de o parte, fapte constitutive ale divulgării unui desen sau model industrial și, pe de altă parte, caracterul anterior al acestei divulgări în raport cu data de depunere sau de prioritate a desenului sau modelului industrial contestat și, în al doilea rând, în ipoteza în care titularul desenului sau modelului industrial contestat ar fi afirmat contrariul, dacă aceste fapte ar fi putut deveni cunoscute în mod rezonabil, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Uniune, în caz contrar divulgarea fiind considerată fără efect și nefiind luată în considerare, toate aceste lucruri având la bază Hotărârea din 13 iunie 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules) și T 74/18, EU:T:2019:417, pct. 24).

11. Modificare neautorizată a codului sursă al unui program pentru calculator de beneficiarul unei licenţe, cu încălcarea contractului de licenţă. Acţiune în contrafacere exercitată de autorul software-ului împotriva beneficiarului licenţei

UJ Premium | | 24 mai 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Curtea a apreciat că încălcarea unei clauze dintr un contract de licenţă pentru un program pentru calculator privind drepturi de proprietate intelectuală ale titularului drepturilor de autor asupra acestui program intră în sfera noţiunii de „încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală”, în sensul Directivei 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, şi, în consecinţă, titularul menţionat trebuie să poată beneficia de garanţiile prevăzute de această directivă (par. 42).

12. Obligațiile organismelor de gestiune colectivă conform dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

UJ Premium | | 14 mai 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Articolul prezent își găsește punctul de plecare în cadrul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, dorind a prezenta obligațiile organismelor de gestiune colectivă după cum sunt obligaţii de transparenţă, obligaţii faţă de membri ori faţă de organismele de gestiune colectivă cu care au încheiate acorduri de reprezentare etc., dar și a realiza o clasificare a obligațiilor după cum sunt faţă de membri, faţă de utilizatori, obligaţiile comune faţă de titularii de drepturi şi faţă de utilizatori, faţă de autorităţile cu atribuţii de control şi supraveghere, obligaţii privind sistemul informatic, obligaţii financiar-contabile și, totodată, a analiza contravențiile ce se aplică în situațiile în care obligațiile antemenționate sunt nerespectate.

13. Drept de autor și drepturi conexe. Noțiunea de „comunicare publică”. Întreprindere de închiriere de autovehicule care sunt fiecare echipate standard cu un radio

UJ Premium | | 04 mai 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Prezentul articol vine și ajută la clarificarea interpretării art. 3 alin. (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, precum și art. 8 alin. (2) din Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, oferind soluția conform căreia dispozițiile trebuie interpretate în sensul că nu constituie o comunicare publică, în sensul acestor dispoziții, închirierea de autovehicule echipate cu aparate de radio.

14. Dabus între re dabus între real și ireal în lumea brevetelor de invenție

UJ Premium | și | 19 aprilie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

În cadrul acestui studiu se studiază creativitatea inteligenței artificiale. Accentul cade pe DABUS, care reprezintă un program de inventică de tipul inteligenței artificiale. Totodată, se abordează chestiuni legate de modernizarea cadrului legislativ.

15. Rea-credinţă a solicitantului. Lipsa intenţiei de a utiliza marca pentru produsele sau serviciile vizate de înregistrare. Nulitatea totală sau parţială a mărcii

UJ Premium | | 08 aprilie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

În cadrul acestui studiu, autoarea își propune să analizeze jurisprudența CJUE în privința domeniului mărcilor și al apropierii legislațiilor statelor cu privire la mărci. Astfel, lucrarea are o structură tripartită, care cuprinde, în esență, trei mari probleme. Mai precis, prima se referă la reaua-credință a solicitantului, mai apoi la lipsa intenției de a utiliza marca pentru produsele sau serviciile vizate de înregistrare. Cea din urmă problematică privește nulitatea totală sau parțială a mărcii.

16. Dreptul mărcilor. Decădere din drepturile asupra unei mărci pentru lipsa utilizării serioase. Dreptul titularului mărcii de a invoca încălcarea drepturilor sale exclusive ca urmare a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru perioada anterioară datei de la care produce efecte decăderea

UJ Premium | | 01 aprilie 2021
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Titularului mărcii i se conferă un termen de grație pentru a începe o utilizare serioasă a mărcii sale, timp în cursul căruia se poate prevala de dreptul exclusiv conferit de aceasta, pentru ansamblul acestor produse și servicii, fără a fi obligat să demonstreze o asemenea utilizare...

17. Protecția programelor pentru calculator în dreptul convențional

UJ Premium | | 09 noiembrie 2020
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Articolul se bazează pe reglementarea protecției invențiilor software. Se analizează astfel jurisprudența și liniile directoare ale EPO care descriu, pe această cale, cazurile în care programul pentru calculator este o invenție brevetabilă.

18. Teoria unităţii artei. Perspective

UJ Premium | | 22 octombrie 2020
Publicat în : Proprietate intelectuală și RRDPI |

Datorită caracterului decorativ și utiliar al operelor de artă, dar și în baza destinației lor artistice, protecția juridică a acestora a fost una controversată. Aceste controverse au generat o serie de teorii pentru a putea distinge natura juridică a fiecărei reacții. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează teoria unității artei, care cuprinde atât arta pură, cât și cea aplicată. De asemenea, se examinează jurisprudența actuală a CJUE, care înclină înspre o protecție selectivă a artei aplicate, ceea ce conduce la o nouă perspectivă juridică.

19. Cadrul metodologic general privind investigarea infracţiunior din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe

UJ Premium | | 14 octombrie 2020
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și RRDPI |

Acest studiu prezintă cadrul metodologic general de investigare a infracțiunilor referitoare la regimul drepturilor de autor și a drepturilor conexe, conform cu reglementările în vigoare. Accentul este pus pe Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Totodată, articolul analizează și procedeele probatorii dispuse de către organele judiciare, precum și detalii privitoare la investigarea criminalistică.

20. Domeniul public şi fondul comun imaterial al omenirii. Diferenţele de conţinut şi de regim juridic. Consecinţe şi aplicaţii practice

UJ Premium | | 06 iulie 2020
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Proprietate intelectuală și RRDPI |

Domeniul public al proprietăţii intelectuale respectă principiul de independenţă al operelor de suportul lor, care este aleatoriu. În dome­niul public intră, după expirarea duratei de protecţie a drepturilor patrimoniale, creaţiile intelectuale, nu suporturile lor (care pot fi mobile sau imobile, fizice sau electronice), căderea în domeniul public a operelor neavând nici o consecinţă directă în privinţa...