Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 49 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Andreea Deli Diaconescu (6)
 • Cristina Ienciu Dragoș (1)
 • Marcela Comșa (6)
 • Gabriela Mititelu (1)
 • Corneliu Mititelu (1)
 • Virgil Frangu (1)
 • Simona Maria Miloș (4)
An
 • 2018 (16)
 • 2019 (17)
 • 2020 (2)
 • 2022 (14)
Luna
 • Ianuarie (2)
 • Februarie (3)
 • Martie (7)
 • Aprilie (1)
 • Mai (8)
 • Iunie (9)
 • Iulie (4)
 • August (3)
 • Septembrie (3)
 • Octombrie (5)
 • Noiembrie (2)
 • Decembrie (2)
Categorii
 • Ştiri juridice (41)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (6)
 • Drept Internaţional (3)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (34)
 • Executare silită (1)
 • UNPIR (49)
 • Insolvență (15)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Accesoriile

UJ Premium | | 30 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Accesoriile sunt ca frontiera unei ţări. De sus, de la 2.000 km, îi poţi desena forma lină şi cu ochii închişi, dar, dacă cobori şi te aşezi pe hotar, iese o mâzgăleală.

2. Corelarea măsurii preventive a interzicerii unor operaţiuni patrimoniale cu regimul persoanei juridice aflate în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 24 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Potrivit art. 493 alin. (1) lit. c) C. pr. pen., în cursul procesului penal, organele judiciare avizate pot lua împotriva suspectului sau inculpatului persoană juridică anumite măsuri preventive, prin care se interzice desfăşurarea „unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena dimi­nuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice”.

3. Invocarea moratoriului legal al rambursării împrumuturilor bancare în vederea evitării intrării în insolvenţă a debitorilor

UJ Premium | | 20 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență și UNPIR |

Măsurile restrictive impuse de autorităţi pe fondul crizei sanitare generate de pandemie au determinat restrângerea activităţilor economice şi lucrative, ceea ce creează riscul generării unei crize financiare.

4. Restricţionarea regimului de valorificare a creanţelor curente în procedura insolvenţei prin efectul Legii nr. 113/2020

UJ Premium | | 08 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

În cele ce urmează, ne propunem să evidenţiem modificările pe care cea mai recentă reglementare din materia insolvenţei le‑a adus regimului de realizare a creanţelor curente în cadrul procedurii.

5. Creanţe incerte, creanţe sub condiţie sau afectate de termen în procedura insolvenţei; înscrierea creanţei fiscale

UJ Premium | și | 02 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Modalitatea de aplicare a normei juridice trebuie să fie, înainte de toate, echilibrată, în raport de cele cinci repere fundamentale ale sale: imperativul ipotetic, constrângerea, validitatea, înlănţuirea şi eficacitatea.

6. Compatibilitatea dintre O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi Legea nr. 85/2014 – studiu de caz

UJ Premium | | 25 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Principiul de care se prevalează contestatoarea intimată şi la care a făcut referire şi judecătorul‑sindic nu face altceva decât să consacre faptul că în cadrul procedurii colective trebuie asigurat un tratament echitabil...

7. Administratorul special, un participant în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 16 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Un studiu relativ recent arată că, la nivelul Uniunii Europene, jumătate dintre întreprinderi supravieţuiesc mai puţin de 5 ani. Aceasta se datorează atât unor factori obiectivi, cât şi unor factori subiectivi.

8. Denunţarea contractelor păguboase în procedura insolvenţei – la confluenţa dintre teorie şi practică (art. 123 din Legea nr. 85/2014)

UJ Premium | și | 10 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Spre deosebire de reglementările anterioare – care preve­deau posibilitatea denunţării contractelor în derulare, însă nu stipulau vreun termen în interiorul căruia să se poată adopta o asemenea măsură –, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a venit cu dispoziţii care s‑au dorit a fi exprese şi fără echivoc...

9. Cum funcționează angajamentul unilateral prevăzut de Regulamentul (UE) 2015/848 ca alternativă la procedura secundară de insolvență, în România și în Ungaria?

UJ Premium | și și | 02 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Diferențele dintre legislațiile statelor membre, în ceea ce privește normele de fond și de procedură, sunt, de obicei, o sursă de dificultăți în dimensiunea transfrontalieră. Același lucru este valabil și în cazul procedurilor de insolvență.

10. Aspecte relevante derivând din testul de compatibilitate dintre procedura insolvenței și alte legislații

UJ Premium | | 21 aprilie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Studiul de față va avea în vedere (i) analiza permisiunii, de plano, conferită unui ofertant într‑o procedură de achiziție publică, de a se califica într‑o astfel de procedură, în situația insolvenței sale, precum și (ii) care ar fi standardele rezo­nabile de probațiune într‑o astfel de calificare, în accepțiunea interpretării corelate a unor texte normative din Codul insolvenței.

11. Măsuri necesare pentru transpunerea reglementărilor europene pe insolvenţă şi restructurare în cadrul legislativ naţional

UJ Premium | | 31 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Analiza legislaţiei actuale a insolvenţei, făcută de către practicienii în insolvenţă, de către doctrinari sau de către avocaţii specializaţi în această ramură de drept – prin raportare la exigenţele impuse de această Directivă...

12. Comentarii referitoare la aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

UJ Premium | | 23 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR și Drept financiar și fiscal |

Studiul de faţă îşi propune să analizeze mecanismele de funcţionare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale (denumită în continuare „O.G. nr. 6/2019” sau „Ordonanţa”), act normativ apreciat a fi cel mai puternic cadru de restructurare în afara insolvenţei existent la nivel intern în momentul de faţă, deşi, din păcate, insuficient popularizat.

13. Configurarea cadrelor de remitere de datorie şi decăderi în lumina prevederilor directivei privind restructurarea preventivă

UJ Premium | | 09 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Insecuritatea şi fragilitatea cadrului economic ce caracte­rizează scena pieţei unice în ultimii ani creează pericolul ca între­prinzătorii care exercită o activitate economică sau meşte­şu­gărească ori care activează independent ca liber‑profesionişti să se confrunte cu riscul de a deveni insolvenţi.

14. Creanţele curente în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 25 februarie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Insolvență și UNPIR |

În primele norme legale privind procedura insolvenţei, emise după 1990, nu erau prevederi referitoare la plata crean­ţelor născute după data deschiderii procedurii.

15. Depozitarul judiciar din procedura falimentului – o anomalie legislativă

UJ Premium | | 23 martie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și UNPIR |

În cadrul procedurii de faliment este numit un depozitar judiciar, acesta fiind un veritabil depozitar necesar. Astfel, în cadrul acestei lucrări se tratează evoluția legislației în această materie. De asemenea, se supune atenției și aplicabilitatea practică în ceea ce priveşte definirea obligaţiilor şi răspunderilor practicianului în insolvenţă, acestea fiind absorbite în sfera răspunderii speciale, astfel cum este definită de art. 182 din Legea nr. 85/2014.

16. Probleme și dezbateri pe marginea impactului și a modalităților de transpunere a Directivei privind cadrele de restructurare

UJ Premium | și | 12 martie 2020
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și UNPIR |

Articolul tratează problematica modalităților de transpunere a Directivei privind cadrele de restructurare. Astfel, sunt avute în vedere atât problemele ridicate de aceasta, cât și dezbaterile pe marginea impactului său.

17. Cine e competent să judece executările silite demarate împotriva debitoarei?

UJ Premium | | 29 octombrie 2019
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și UNPIR |

În situația unui debitor aflat în procedura insolvenței printre problemele principale se numărăr și cui îi este atribuită competența de judecare a executărilor silite demarate impotriva sa. Astfel, în cadrul acestei lucrări autorul examinează acest subiect, încerând să răspundă la tot soiul de întrebări, precum cine are dreptul să le aleagă sau care judecător este competent material. în vederea aflării răspunsurilor tuturor întrebărilor se disecă jurisprundeța din această materie, autorul conferind la finalul lucrării punctul său de vedere.

18. Garanţiile atipice în cadrul procedurii de insolvenţă. Garanţiile constituite anterior deschiderii procedurii

UJ Premium | | 01 octombrie 2019
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și UNPIR |

În cadrul acestei lucrări autorul analizează cauzele de preferință atipice în procedura insolvenței. Astfel, se supune analizei ipoteca asupra universalității de bunuri, dar și cea asupra creanțelor. De asemenea, autorul examinează specificitatea ipotecilor asupra sumelor de bani rezultate din activitatea curentă/obţinute de debitor în legătură cu activitatea sa curentă. Spre finalul lucrării se acordă importanță evaluării ipotecilor asupra creanțelor, autorul criticând reglementarea actuală în privința garanţiilor atipice născute anterior deschiderii procedurii sau în timpul acesteia.

19. Analiza unor criterii de stabilire a compatibilităţii dintre insolvenţă şi procedura civilă (Partea a II-a)

UJ Premium | | 02 septembrie 2019
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și UNPIR |

Prezenta lucrare reprezintă o continuare a analizei compatibilității dintre procedura insolvenței și procedura civilă. Astfel, se examinează criteriile de stabilire a compatibilității dintre cele două. Mai precis, se abordează criteriul cauzalității necesare, precum și cel al compatibilității calificate.

20. Codebitorii solidari în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 20 august 2019
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și UNPIR |

În contextul actual, când situaţia financiară a societăţilor se poate deteriora oricând sau când poate interveni intempestiv o modificare legislativă care să conducă la destabilizarea echilibrului economic, majoritatea creditorilor îşi iau măsuri suplimentare de precauţie atunci când încheie convenţii...