Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 37 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Andreea Deli Diaconescu (2)
 • Augustin Fuerea (1)
 • Marcela Comșa (3)
 • Carmen-Adriana Domocoș (2)
 • Gabriela Mititelu (2)
 • Corneliu Mititelu (2)
 • Simona Maria Miloș (2)
An
 • 2015 (1)
 • 2018 (1)
 • 2019 (1)
 • 2021 (2)
 • 2022 (32)
Luna
 • Februarie (2)
 • Martie (4)
 • Aprilie (2)
 • Mai (7)
 • Iunie (6)
 • Iulie (4)
 • August (6)
 • Septembrie (2)
 • Octombrie (1)
 • Noiembrie (1)
 • Decembrie (2)
Categorii
 • Ştiri juridice (26)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (3)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (2)
 • Revista Universul Juridic (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (2)
 • RRDJ (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (4)
 • Drept Financiar (1)
 • Drept Procesual Penal (1)
 • UNPIR (25)
 • Insolvență (37)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Încasarea creanţelor din contractele comerciale, obiect al garanţiilor reale mobialiare, în procedura de insolvenţă a debitorului ipotecar/constituitor al ipotecii. De la teorie la efectiva încasare

UJ Premium | | 29 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Financiar și Drept Civil şi Procesual Civil și Insolvență |

Pentru garantarea îndeplinirii obligaţiilor de rambursare a împrumuturilor con­trac­tate şi a celorlalte obligaţii asumate prin încheierea contractelor de credit, sunt constituite în favoarea creditorului/băncii garanţii reale (mobiliare şi imobiliare), între care se identifică ipotecile mobiliare ce au ca obiect creanţele prezente şi viitoare...

2. Adunarea creditorilor. Delimitări teoretice și aspecte practice

UJ Premium | | 05 septembrie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Reglementările în vigoare acordă unui creditor participant la procedura insolvenței dreptul de a lua parte şi de a decide în adunarea creditorilor. Legea nr. 85/2014 nu a consacrat un text de lege distinct care să reprezinte ancora atribuțiilor principale ale adunării creditorilor, identificarea acestora putându-se realiza prin analiza detaliată a legii. Literatura de specialitate a abordat în diverse moduri noțiunea de adunare a creditorilor, conținutul acestui articol având rolul de a delimita aspectele teoretice și de trata aspectele practice.

3. Vara aduce schimbări...

UJ Premium | | 02 septembrie 2022
Publicat în : Insolvență |

La belle epoque a secolului în care trăim avea să aducă modificări pe toate palierele vieții, de la cele mai banale obiceiuri zilnice la cele mai importante și de impact sectoare economice.

4. Deschiderea procedurii falimentului - studiu de caz

UJ Premium | | 30 august 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Procedura falimentului ocupă un loc de o importanță deosebită în mediul afacerilor. Tocmai de aceea, cunoașterea și aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare pot contribui la un echilibru necesar. În acest articol sunt prezentate scurte aspecte teoretice, urmate de un studiu de caz privind deschiderea procedurii falimentului.

5. Contestațiile în acordul de restructurare - parte a procesului de implementare a Directivei (UE) 2019/1023

UJ Premium | | 23 august 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Cunoașterea modificărilor și completărilor legislative stau la baza unei proceduri îndeplinite complet și corect, care să atingă scopul propus. Astfel, pentru debitorii aflați în dificultate, precum și pentru creditorii acestora, deținerea atât a informațiilor privind etapele acordului de restructurare, cât și a căilor de atac puse la dispoziție de reglementările în vigoare în cadrul acestei proceduri, pot face diferența între insolvabilitate și viabilitatea unei activități. Prezentul articol lămurește aceste aspecte.

6. Acord de restructurare sau concordat preventiv?

UJ Premium | | 17 august 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Odată cu apariția dificultăților de orice natură în cadrul unei întreprinderi, prezintă o importanță deosebită cunoașterea corectă a măsurilor timpurii care pot fi accesate pentru a se preveni intrarea în insolvență. În acest sens, cunoașterea diferențelor dintre acordul de restructurare și concordatul preventiv poate reprezenta pasul cel mai important în viabilitatea unei afaceri.

7. Transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 ‒ concordatul preventiv

UJ Premium | | 11 august 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

În preambulul său, Directiva (UE) 2019/1023 enunţă neechivoc că obiectivul său este contribuţia „la buna funcţionare a pieţei interne şi de a îndepărta obstacolele din calea exercitării libertăţilor fundamentale, cum ar fi libera circulaţie a capitalurilor şi libertatea de stabilire...

8. Adoptarea şi transpunerea directivei privind cadrele de restructurare – repetiția unor compromisuri acceptate

UJ Premium | și | 04 august 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare vine în susținerea întreprinderilor și întreprinzătorilor aflați în dificultate, punându-se accent pe restructurarea afacerilor viabile. Importanța acestei directive este de necontestat, având în vedere utilitatea în armonizarea legislațiilor statelor membre ale Uniunii Europene.

9. Societăţile de leasing – privilegiaţii nevăzuţi ai procedurii de insolvenţă

UJ Premium | și | 28 iulie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

În procedurile de insolvenţă aflate în derulare, ne lovim din ce în ce mai des de următoarea problemă: imediat după deschiderea procedurii, majoritatea societăţilor de leasing procedează la denunţarea contractelor aflate în derulare, punând astfel debitorii în imposibilitate obiectivă de a‑şi mai îndeplini obiectul de activitate şi afectând din start implementarea oricărui plan de reorganizare.

10. Aspecte jurisprudenţiale cu privire la contestarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă

UJ Premium | | 22 iulie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Art. 97 din Legea nr. 85/2014 reglementează regimul juridic al raportului întocmit de administratorul judiciar privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului.

11. Aspecte practice privind evaluarea în insolvenţă

UJ Premium | | 15 iulie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Intenţia prezentului articol este de a veni în sprijinul, pe de o parte, al practicienilor în insolvenţă şi al evaluatorilor, iar, pe de altă parte, al debitorilor şi creditorilor, prin prezentarea unor aspecte practice în procedura de insolvenţă.

12. Confirmarea planului de reorganizare a debitoarei în cazul imposibilității adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor

UJ Premium | | 04 iulie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Insolvență și UNPIR |

Conform dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, în competența judecătorului-sindic intră „confirmarea planului de reorganizare, după votarea lui de către creditori”.

13. Accesoriile

UJ Premium | | 30 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Accesoriile sunt ca frontiera unei ţări. De sus, de la 2.000 km, îi poţi desena forma lină şi cu ochii închişi, dar, dacă cobori şi te aşezi pe hotar, iese o mâzgăleală.

14. Sechestrul asigurator penal versus sechestrul judiciar civil în materia insolvenţei

UJ Premium | | 29 iunie 2022
Publicat în : Drept Procesual Penal și Insolvență |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul procedează la analizarea, prin comparație, a elementelor definitorii ale sechestrului asigurator penal și cele ale sechestrul judiciar civil prin prisma dispozițiilor care reglementează procedura insolvenței, sens în care face apel și la soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești în această materie, dar și la opiniile exprimate de doctrina de specialitate, concluzionând asupra faptului că sechestrele asigurătorii penale instituite asupra bunurilor din averea debitorului nu suspendă procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Corelarea măsurii preventive a interzicerii unor operaţiuni patrimoniale cu regimul persoanei juridice aflate în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 24 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Potrivit art. 493 alin. (1) lit. c) C. pr. pen., în cursul procesului penal, organele judiciare avizate pot lua împotriva suspectului sau inculpatului persoană juridică anumite măsuri preventive, prin care se interzice desfăşurarea „unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena dimi­nuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice”.

16. Invocarea moratoriului legal al rambursării împrumuturilor bancare în vederea evitării intrării în insolvenţă a debitorilor

UJ Premium | | 20 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență și UNPIR |

Măsurile restrictive impuse de autorităţi pe fondul crizei sanitare generate de pandemie au determinat restrângerea activităţilor economice şi lucrative, ceea ce creează riscul generării unei crize financiare.

17. Restricţionarea regimului de valorificare a creanţelor curente în procedura insolvenţei prin efectul Legii nr. 113/2020

UJ Premium | | 08 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

În cele ce urmează, ne propunem să evidenţiem modificările pe care cea mai recentă reglementare din materia insolvenţei le‑a adus regimului de realizare a creanţelor curente în cadrul procedurii.

18. Creanţe incerte, creanţe sub condiţie sau afectate de termen în procedura insolvenţei; înscrierea creanţei fiscale

UJ Premium | și | 02 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Modalitatea de aplicare a normei juridice trebuie să fie, înainte de toate, echilibrată, în raport de cele cinci repere fundamentale ale sale: imperativul ipotetic, constrângerea, validitatea, înlănţuirea şi eficacitatea.

19. Adaptarea cadrului legal în cazul crizelor sistemice bancare

UJ Premium | | 25 mai 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență și Revista Universul Juridic |

O criză sistemică bancară este caracterizată ca o instabilitate financiară a sectorului bancar, care are efecte directe asupra sectorului real al economiei per ansamblu...

20. Compatibilitatea dintre O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi Legea nr. 85/2014 – studiu de caz

UJ Premium | | 25 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Principiul de care se prevalează contestatoarea intimată şi la care a făcut referire şi judecătorul‑sindic nu face altceva decât să consacre faptul că în cadrul procedurii colective trebuie asigurat un tratament echitabil...