Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 5 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
An
 • 2015 (1)
 • 2018 (1)
 • 2019 (1)
 • 2021 (2)
Luna
 • Mai (1)
 • August (1)
 • Octombrie (1)
 • Decembrie (2)
Categorii
 • Ştiri juridice (2)
 • RRDJ (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • UNPIR (1)
 • Insolvență (5)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Deschiderea procedurii la cererea debitorului. Obligativitatea depunerii declaraţiilor de creanţă din partea creditorilor

UJ Premium | | 07 octombrie 2021
Publicat în : Insolvență și RRDJ |

Potrivit art. 114 alin. (1) teza I din Legea nr. 85/2014, cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s‑a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 42, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură...

2. Jurisprudență (practică judiciară) privind obiecțiunile împotriva rapoartelor de evaluare în procedurile de insolvență

UJ Premium | | 31 mai 2021
Publicat în : Insolvență |

Creditorul a formulat obiecțiuni împotriva raportului de evaluare din anul 2015, având ca obiect un imobil, întocmit în procedura de faliment, stabilite pentru imobilul aflat în proprietatea debitoarei și în garanția reclamantei, arătând instanței la ce valori a mai fost evaluat imobilul de către alți evaluatori...

3. International cooperation in the field of insolvency. A judicial perspective

UJ Premium | | 26 august 2019
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență |

This paper treats the international cooperation in the field of insolvency, because of the increasing of transnational businesses and commerce. The author will analyze the general aspects in cross-border insolvency proceedings. Also, the study will present a critical and comprehensive analyze of legislative provisions applicable in Romania in the matter of judicial cooperation in international insolvency cases. Moreover, the whole study will be made in conjunction with the European Insolvency Regulation, the Model Law on Cross-Border Insolvency and national legislation.

4. Obligaţiile de mediu în faliment

UJ Premium | | 11 decembrie 2018
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Insolvență și UNPIR |

În cadrul acestei lucrări se prezintă obligațiile de mediu, care reprezintă încetarea tulburării provocate mediului sau a unei violări a dreptului mediului. Astfel, se prezintă legislația în materie, cea mai importantă reglementare fiind reprezentată de O.U.G. nr. 195/2005 privind pro­tecţia mediului, dar și categoria de obligații din care face parte, autorul venind cu o serie de critici atât în privința formei, dar mai ales referitor la fondul bazei legale. De asemenea, se propune realizarea unui plan de reorganizare a obligaţiilor de mediu, care să rescrie doctrina si prin intermediul căruia să se acorde a doua șansă obligațiilor de mediu.

5. Câteva reflecții asupra noii reglementări privitoare la insolvența persoanelor fizice

UJ Premium | | 02 decembrie 2015
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Insolvență |

La doar un an de la adoptarea reglementărilor juridice privitoare la procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență