Actualizare (1) din data 15-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 416 din 14 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Mădălin-Ştefan Voicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

2. ORDIN nr. 3.162 din 14 noiembrie 2019
pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.008/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

3. LEGE nr. 215 din 14 noiembrie 2019
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 14.11.2019

4. LEGE nr. 216 din 14 noiembrie 2019
pentru modificarea art. 7 alin. (2) şi (3) şi a art. 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 14.11.2019

5. DECRET nr. 824 din 13 noiembrie 2019
privind conferirea Medaliei Aniversare "Centenarul Marii Uniri"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 809 din 13 noiembrie 2019
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 746/2019 privind numirea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 810 din 13 noiembrie 2019
privind rechemarea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 811 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Popica Eduard-Andrei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

9. DECRET nr. 826 din 13 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 14.11.2019

10. DECRET nr. 827 din 13 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (2) şi (3) şi a art. 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 14.11.2019

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 13 noiembrie 2019
pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 14.11.2019

12. ORDIN nr. 9 din 7 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

13. RECTIFICARE nr. 68 din 6 noiembrie 2019
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

14. HOTĂRÂRE nr. 174 din 23 septembrie 2019
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

EMITENT: Consiliul de Mediere
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

15. REGULAMENTUL din 24 februarie 1994 (*republicat*)
Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 14.11.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 11 noiembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 11 noiembrie 2019

2. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9497 — Crédit Agricole/Abanca/JV)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9497 — Crédit Agricole/Abanca/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Informațiile care urmează sunt aduse la cunoștința următorilor
Informațiile care urmează sunt aduse la cunoștința următorilor – ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, PARTIDUL COMUNIST DIN FILIPINE, inclusiv NOUA ARMATĂ POPULARĂ – NAP, Filipine, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Armata de Eliberare Națională), SENDERO LUMINOSO – SL (Calea Luminoasă), persoane și grupuri incluse pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului [a se vedea anexele la Decizia (PESC) 2019/1341 a Consiliului și la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1337 al Consiliului]

4. Inițierea procedurii (Cazul M.9162 — Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique)
Inițierea procedurii (Cazul M.9162 — Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Rata de schimb a monedei euro - 8 noiembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 8 noiembrie 2019

6. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

8. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa 1 la tratat.)

9. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

10. Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) – Publicarea unui anunț de post vacant
Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) – Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de director executiv la Bratislava (Agent temporar – gradul AD 14) – COM/2019/20045

11. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9512 – EQT/Colony Capital/Zayo)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9512 – EQT/Colony Capital/Zayo) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9540 – Permira/Cambrex)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9540 – Permira/Cambrex) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare
Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare

14. Anunț de concurs general — EPSO/AST-SC/09/19 – Operatori de conferință (SC 2)
Anunț de concurs general — EPSO/AST-SC/09/19 – Operatori de conferință (SC 2)

15. Cerere adresată Curții de Justiție a AELS
Cerere adresată Curții de Justiție a AELS pentru obținerea unui aviz consultativ, înaintată de Borgarting lagmannsrett la data de 4 iulie 2019 în cadrul procedurilor penale împotriva F și G (Cauza E-5/19)

16. Anunț de concurs general
OFICIUL EUROPEAN PENTRU SELECȚIA PERSONALULUI (EPSO) Anunț de concurs general

17. Aviz de clarificare a avizului de deschidere a unei proceduri antidumping
Aviz de clarificare a avizului de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de anumiți alcooli polivinilici originari din Republica Populară Chineză

18. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

19. Rezumatul Deciziei Comisiei din 18 iulie 2019
Rezumatul Deciziei Comisiei din 18 iulie 2019 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 54 din Acordul privind SEE [Cazul AT.39711 – Qualcomm (prețuri de ruinare)] [notificată cu numărul C(2019) 5361] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)2019/C 375/07

20. Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante
Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante emis în cadrul celei de a doua reuniuni din 15 iulie 2019 referitor la un proiect de decizie în cazul AT.39711 – Qualcomm (prețuri de ruinare) Raportor: Spania

21. Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră
Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare2019/C 375/09

22. Raport final al consilierului-auditor În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE
Raport final al consilierului-auditor În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) (denumită în continuare Decizia 2011/695/UE). Qualcomm (prețuri de ruinare) (Cazul AT.39711)

23. Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante
Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante emis în cadrul primei sale reuniuni din 5 iulie 2019 referitor la un proiect de decizie în cazul AT.39711 – Qualcomm (prețuri de ruinare) Raportor: Spania

24. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9331
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9331 — Danaher/GE Healthcare Life Sciences Biopharma) (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1766 a Comisiei din 23 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1766 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/436 în ceea ce privește standardul armonizat EN ISO 19085-3:2017 pentru mașini de găurit și de frezat cu comandă numerică

26. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1770 a Comisiei din 23 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1770 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexelor la Decizia 2006/766/CE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în listele țărilor terțe și ale teritoriilor autorizate pentru introducerea în Uniune de moluște bivalve, echinoderme, tunicate, gasteropode marine și produse pescărești pentru consumul uman [notificată cu numărul C(2019) 7639] (Text cu relevanță pentru SEE)

27. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1772 a Comisiei din 23 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1772 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe sau a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de transporturi de anumite produse din carne și de stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2019) 7642] (Text cu relevanță pentru SEE)

28. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1768 a Comisiei din 23 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1768 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Decizia 2006/168/CE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe autorizate pentru introducerea de embrioni de bovine în Uniunea Europeană [notificată cu numărul C(2019) 7636] (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1773 a Comisiei din 23 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1773 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei la Decizia 2007/453/CE în legătură cu statutul privind ESB al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și al teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice [notificată cu numărul C(2019) 7643] (Text cu relevanță pentru SEE)

30. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1769 a Comisiei din 23 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1769 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele punctelor de control la frontieră și ale unităților veterinare din cadrul sistemului Traces [notificată cu numărul C(2019) 7637] (Text cu relevanță pentru SEE)

31. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1775 a Comisiei din 23 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1775 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe sau a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de material seminal de la animale domestice din specia bovină [notificată cu numărul C(2019) 7647] (Text cu relevanță pentru SEE)

32. Decizia (UE) 2019/1763 a Consiliului din 4 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1763 a Consiliului din 4 octombrie 2019 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de experți tehnici al Organizației Interguvernamentale pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF) în ceea ce privește anumite modificări ale specificației Registrelor naționale ale vehiculelor (RNV) și ale Specificațiilor tehnice uniforme – aplicații telematice pentru serviciile de transport de mărfuri (UTP TAF)

33. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1767 a Comisiei din 23 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1767 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexelor I și III la Decizia 2010/472/UE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor terțe sau a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de material seminal, de ovule și de embrioni de animale din speciile ovină și caprină [notificată cu numărul C(2019) 7635] (Text cu relevanță pentru SEE)

34. Decizia Delegată (UE) 2019/1764 a Comisiei din 14 martie 2019
Decizia Delegată (UE) 2019/1764 a Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței balustradelor și a sistemelor de împrejmuire destinate utilizării în lucrările de construcții exclusiv pentru prevenirea căderilor și care nu sunt supuse la sarcini verticale din structură (Text cu relevanță pentru SEE)

35. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1765 a Comisiei din 22 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1765 a Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a normelor pentru înființarea, gestionarea și funcționarea rețelei de autorități naționale responsabile cu e-sănătatea și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/890/UE [notificată cu numărul C(2019) 7460] (Text cu relevanță pentru SEE)

36. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1774 a Comisiei din 23 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1774 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Decizia 2012/137/UE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor terțe sau a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de material seminal de la animale domestice din specia porcină [notificată cu numărul C(2019) 7644] (Text cu relevanță pentru SEE)

37. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1771 a Comisiei din 23 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1771 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a Deciziei 2011/163/UE în ceea ce privește aprobarea planurilor prezentate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și de teritoriile dependente ale Coroanei Britanice în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 7641] (Text cu relevanță pentru SEE)

38. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9497 – Crédit Agricole/Abanca/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9497 – Crédit Agricole/Abanca/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (2) din data 15-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2019
pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

2. LEGE nr. 217 din 14 noiembrie 2019
privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

3. DECIZIE nr. 417 din 14 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Gigi Dragomir din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

4. DECIZIE nr. 418 din 14 noiembrie 2019
privind numirea domnului Nicolae Turdean în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

5. DECIZIE nr. 419 din 14 noiembrie 2019
privind numirea doamnei Cristina-Daria Buzaşu-Enache în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

6. DECIZIE nr. 420 din 14 noiembrie 2019
pentru numirea domnului Cristian Tudor Băcanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

7. ORDIN nr. 1.732 din 14 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

8. ORDIN nr. 203 din 14 noiembrie 2019
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

9. DECIZIE nr. 1.914 din 14 noiembrie 2019
privind desemnarea Societăţii PREMIER ENERGY - S.R.L. ca furnizor de ultimă instanţă care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii preluaţi de la Societatea OTTO GAZ - S.R.L. începând cu data de 2.12.2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

10. ORDIN nr. 3.494 din 14 noiembrie 2019
pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 15.11.2019

11. DECRET nr. 825 din 13 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

12. DECRET nr. 828 din 13 noiembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

13. ORDIN nr. 1.005 din 12 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

14. REGULAMENT nr. 11 din 6 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

15. DECIZIE nr. 1.346 din 5 noiembrie 2019
privind sancţionarea Societăţii ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

16. NORMĂ nr. 26 din 1 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 15.11.2019

17. RAPORT nr. 25.715 din 31 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Democrat

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

18. RAPORT nr. 25.716 din 31 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Dreaptă

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

19. RAPORT nr. 25.630 din 30 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Civic Maghiar

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

20. RAPORT nr. 25.634 din 30 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Botoşănenilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

21. RAPORT nr. 25.683 din 30 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Comunitar din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

22. RAPORT nr. 25.693 din 30 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Dreptăţii

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

23. RAPORT nr. 25.092 din 25 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea Liberală

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

24. RAPORT nr. 24.901 din 24 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ialomiţenilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

25. RAPORT nr. 24.714 din 23 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Neamul Românesc în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

26. RAPORT nr. 23.357 din 17 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Dreapta Conservatoare în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

27. RAPORT nr. 23.359 din 17 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Revoluţie

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

28. RAPORT nr. 23.360 din 17 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Socialist Român

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

29. RAPORT nr. 22.905 din 14 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Republican Conservator în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

30. DECIZIA nr. 448 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 14.11.2019

31. DECIZIA nr. 451 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 15.11.2019

32. DECIZIA nr. 452 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 alin. (2) fraza întâi teza finală din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 15.11.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221259 14.11.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Rădăuţi

Monitor: 199 din 14-11-2019

2. CPF 221263 14.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Vrancea

Ofertant: Asociaţia Club Sportiv Inizio

Monitor: 199 din 14-11-2019

3. CPF 221262 14.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: UAT a Municipiului Ramnicu Sarat

Ofertant: Asociaţia KARA DOG SEARCH & RESCUE

Monitor: 199 din 14-11-2019

4. CPF 221268 14.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ileanda

Ofertant: Asociaţia Sportivă Benfica Ileanda

Monitor: 199 din 14-11-2019

5. CPF 221270 14.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati

Ofertant: Asociatia "Un Pas Inainte Alexandra"

Monitor: 199 din 14-11-2019

6. PCON221257 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 199 din 14-11-2019

7. PCON221261 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 199 din 14-11-2019

8. PCON221258 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Iernut

Monitor: 199 din 14-11-2019

9. PCON221266 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 199 din 14-11-2019

10. PCON221265 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Limanu

Monitor: 199 din 14-11-2019

11. PCON221267 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Valenii de Munte

Monitor: 199 din 14-11-2019

12. CCON221260 13.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Lugoj

Ofertant: PRO CREATIVE TD - S.R.L.

Monitor: 199 din 14-11-2019

13. CCON221269 13.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Lugoj

Ofertant: DARK BRU - S.R.L.

Monitor: 199 din 14-11-2019

14. PAP 221264 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Monitor: 199 din 14-11-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2019/1899 a Consiliului din 8 noiembrie 2019
Decizia (UE) 2019/1899 a Consiliului din 8 noiembrie 2019 de numire a unui supleant, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

2. Decizia (UE, Euratom) 2019/1897 a Consiliului din 8 noiembrie 2019
Decizia (UE, Euratom) 2019/1897 a Consiliului din 8 noiembrie 2019 de numire a unui membru, propus de Republica Finlanda, în cadrul Comitetului Economic și Social European

3. Rectificare la Decizia (UE) 2018/219 a Consiliului din 23 ianuarie 2018
Rectificare la Decizia (UE) 2018/219 a Consiliului din 23 ianuarie 2018 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 43 din 16 februarie 2018)

4. Decizia (UE, Euratom) 2019/1898 a Consiliului din 8 noiembrie 2019
Decizia (UE, Euratom) 2019/1898 a Consiliului din 8 noiembrie 2019 de numire a unui membru, propus de Republica Elenă, în cadrul Comitetului Economic și Social European

5. Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/1900 a Comisiei din 12 noiembrie 2019
Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/1900 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 8161] (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Rectificare la adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1809 a bugetului rectificativ nr. 2
Rectificare la adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1809 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 5 noiembrie 2019)

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1895 a Comisiei din 7 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1895 a Comisiei din 7 noiembrie 2019 de recunoaștere a mai multor insule din Portugalia ca fiind indemne de varrooză și de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2013/503/UE [notificată cu numărul C(2019) 7905] (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia (PESC) 2019/1893 a Consiliului din 11 noiembrie 2019
Decizia (PESC) 2019/1893 a Consiliului din 11 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

9. Regulamentul (UE) 2019/1892 al Comisiei din 31 octombrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1892 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru anumite autovehicule echipate cu cabine cu formă alungită, precum și pentru dispozitive și echipamente aerodinamice pentru autovehicule și remorcile acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul (UE) 2019/1889 al Consiliului din 11 noiembrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1889 al Consiliului din 11 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

11. Regulamentul (UE) 2019/1890 al Consiliului din 11 noiembrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1890 al Consiliului din 11 noiembrie 2019 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane

12. Decizia (Pesc) 2019/1894 a Consiliului din 11 noiembrie 2019
Decizia (Pesc) 2019/1894 a Consiliului din 11 noiembrie 2019 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1891 al Consiliului din 11 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1891 al Consiliului din 11 noiembrie 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

14. Regulamentul delegat (UE) 2019/1822 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1822 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii mierii ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1835 a Comisiei din 30 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1835 a Comisiei din 30 octombrie 2019 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2019) 7815] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, croată, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, portugheză, română, slovacă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

16. Regulamentul delegat (UE) 2019/1821 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1821 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii prafului de ou ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Directiva (UE) 2019/1833 a Comisiei din 24 octombrie 2019
Directiva (UE) 2019/1833 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, III, V și VI la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la adaptări de natură strict tehnică

18. Regulamentul delegat (UE) 2019/1819 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1819 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii oțetului ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Regulamentul delegat (UE) 2019/1823 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1823 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii D-fructozei ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Regulamentul delegat (UE) 2019/1824 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1824 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii brânzei ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1826 al Comisiei din 25 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1826 al Comisiei din 25 octombrie 2019 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kaimiškas Jovarų alus (IGP)]

22. Regulamentul delegat (UE) 2019/1829 al Comisiei din 30 octombrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1829 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii și pentru concursurile de proiecte (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Regulamentul delegat (UE) 2019/1830 al Comisiei din 30 octombrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1830 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Regulamentul delegat (UE) 2019/1820 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1820 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii Saccharomyces cerevisiae ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Regulamentul delegat (UE) 2019/1828 al Comisiei din 30 octombrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1828 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii și pentru concursurile de proiecte (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Directiva (UE) 2019/1832 a Comisiei din 24 octombrie 2019
Directiva (UE) 2019/1832 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, II și III la Directiva 89/656/CEE a Consiliului cu privire la adaptări de natură pur tehnică

27. Regulamentul delegat (UE) 2019/1825 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1825 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii sucului de mere concentrat ca substanță activă în anexa I la regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

28. Regulamentul delegat (UE) 2019/1827 al Comisiei din 30 octombrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1827 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragul pentru concesiuni (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019
Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

30. Directiva (UE) 2019/1834 a Comisiei din 24 octombrie 2019
Directiva (UE) 2019/1834 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor II și IV la Directiva 92/29/CEE a Consiliului în ceea ce privește adaptări de natură strict tehnică

31. Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014
Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului Text cu relevanță pentru SEE

Actualizare (1) din data 14-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 384 din 13 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Radu Ţipişcă din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

2. DECIZIE nr. 385 din 13 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Florin Radu Ciocănelea din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

3. DECIZIE nr. 386 din 13 noiembrie 2019
privind eliberarea doamnei Gabriela-Daniela Coţa din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

4. DECIZIE nr. 387 din 13 noiembrie 2019
privind eliberarea doamnei Iuliana Mihaela Zobuian din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

5. DECIZIE nr. 388 din 13 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de consilier de stat pe probleme de mediu în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

6. DECIZIE nr. 389 din 13 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Dragoş-Andrei Stoica din funcţia de consilier de stat pentru relaţia cu mediul studenţesc în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

7. DECIZIE nr. 390 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea calităţii domnului Victor Boştinaru de consilier onorific al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

8. DECIZIE nr. 391 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea calităţii domnului Şerban-Constantin Valeca de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme nucleare

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

9. DECIZIE nr. 392 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea calităţii doamnei Lia-Olguţa Vasilescu de consilier onorific al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

10. DECIZIE nr. 393 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea calităţii domnului Victor Negrescu de consilier onorific al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

11. DECIZIE nr. 394 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Alina Veronica Hagima a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

12. DECIZIE nr. 395 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

13. DECIZIE nr. 396 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Fabian Ţîrcă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

14. DECIZIE nr. 397 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

15. DECIZIE nr. 398 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Claudia-Florina Prisecaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

16. DECIZIE nr. 399 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Anca Ioana Urda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

17. DECIZIE nr. 400 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dorel Tudor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

18. DECIZIE nr. 401 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Andrei Stănişoară a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

19. DECIZIE nr. 402 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Doru Eduard Clăbescu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

20. DECIZIE nr. 403 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Silviu Ancuţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

21. DECIZIE nr. 404 din 13 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Doru Vişan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

22. DECIZIE nr. 405 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Aneta Matei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

23. DECIZIE nr. 406 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gicu Iorga a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

24. DECIZIE nr. 407 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin-Victor Drăghici a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

25. DECIZIE nr. 408 din 13 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul George-Bogdan Borună a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

26. DECIZIE nr. 410 din 13 noiembrie 2019
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Cercetării şi Inovării în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

27. COMUNICAT din 13 noiembrie 2019
privind asimilarea deciziei zilnice pe unitate prin care se dispune îndeplinirea atribuţiilor specifice unei funcţii de conducere cu împuternicirea în funcţia de conducere prevăzută de lege

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 13.11.2019

28. ORDIN nr. 201 din 6 noiembrie 2019
privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 222245 13.11.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Rădăuţi

Monitor: 198 din 13-11-2019

2. PCBS222253 13.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Popricani

Monitor: 198 din 13-11-2019

3. CCBS222246 12.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Dorna Candrenilor

Ofertant: S.C. VLEJ VET - S.R.L.

Monitor: 198 din 13-11-2019

4. PCON222254 12.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU - R.A.

Monitor: 198 din 13-11-2019

5. PCON222255 12.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Bocsig

Monitor: 198 din 13-11-2019

6. PCON222256 12.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Maracineni

Monitor: 198 din 13-11-2019

7. PCON222249 12.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Targsoru Vechi

Monitor: 198 din 13-11-2019

8. CCON222250 12.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Dorna Candrenilor

Ofertant: S.C. SANOVITA FARM PLUS - S.R.L.

Monitor: 198 din 13-11-2019

9. CCON222247 12.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Dorna Candrenilor

Ofertant: S.C. UNIC MECANIC AUTO - S.R.L.

Monitor: 198 din 13-11-2019

10. CCON222251 12.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Dorna Candrenilor

Ofertant: S.C. EVY STYLE BUCOVINA - S.R.L.

Monitor: 198 din 13-11-2019

11. PAP 222252 12.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Adamus

Monitor: 198 din 13-11-2019

12. PAP 222248 12.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Viseu de Sus

Monitor: 198 din 13-11-2019

Actualizare (2) din data 14-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 409 din 13 noiembrie 2019
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dan Popescu din funcţia publică de secretar general la Ministerul Cercetării şi Inovării în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 13.11.2019

2. DECIZIE nr. 411 din 13 noiembrie 2019
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 14.11.2019

3. DECIZIE nr. 412 din 13 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Traian Constantin Petcu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 14.11.2019

4. DECIZIE nr. 413 din 13 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Mihai Tomescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 14.11.2019

5. DECIZIE nr. 414 din 13 noiembrie 2019
pentru numirea doamnei Maria Mădălina Turza în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 14.11.2019

6. DECIZIE nr. 415 din 13 noiembrie 2019
pentru numirea domnului Florian-Emil Dumitru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 14.11.2019

7. RECTIFICARE nr. 3.269 din 10 octombrie 2019
referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.179/3.269/1.422/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 14.11.2019

8. DECIZIA nr. 15 din 24 septembrie 2019
referitoare la interpretarea art. 334 alin. (4) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 14.11.2019

9. RECTIFICARE nr. 1.422 din 24 septembrie 2019
referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.179/3.269/1.422/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 14.11.2019

10. DECIZIA nr. 476 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 14.11.2019

11. RECTIFICARE nr. 1.179 din 17 septembrie 2019
referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.179/3.269/1.422/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 14.11.2019

Actualizare (1) din data 13-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 211 din 11 noiembrie 2019
pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

2. DECRET nr. 808 din 11 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

3. LEGE nr. 212 din 11 noiembrie 2019
privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

4. DECRET nr. 809 din 11 noiembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

5. LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2019
pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

6. DECRET nr. 810 din 11 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

7. DECRET nr. 807 din 11 noiembrie 2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

8. ORDIN nr. 1.142 din 1 noiembrie 2019
pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

9. PROCEDURĂ din 1 noiembrie 2019
de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 5 din 25 octombrie 2019
privind modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Naţional al Medicilor Veterinari nr. 3/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară

EMITENT: Colegiul Medicilor Veterinari
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

11. DECIZIA nr. 475 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, ale art. 3 alin. (1) şi (2), ale art. 5 alin. (3)-(7) şi ale art. 6 alin. (1) şi alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 222240 12.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Pitesti

Ofertant: Parohia Aşezământul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena

Monitor: 197 din 12-11-2019

2. PCON222242 11.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Stefanesti

Monitor: 197 din 12-11-2019

3. PCON222238 11.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Valea Lupului

Monitor: 197 din 12-11-2019

4. CCON222232 11.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Rovinari

Ofertant: LGM CONCEPT - S.R.L.

Monitor: 197 din 12-11-2019

5. PCON222241 11.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Movileni

Monitor: 197 din 12-11-2019

6. PCON222243 11.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Mogosoaia

Monitor: 197 din 12-11-2019

7. PCON222239 11.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 197 din 12-11-2019

8. CCON222244 11.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Galati

Ofertant: S.C. Bonagri Holding - S.R.L.

Monitor: 197 din 12-11-2019

9. PAP 222236 11.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Hateg

Monitor: 197 din 12-11-2019

10. PAP 222234 11.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Hateg

Monitor: 197 din 12-11-2019

11. PAP 222233 11.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Hateg

Monitor: 197 din 12-11-2019

12. PAP 222237 11.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local Zanesti

Monitor: 197 din 12-11-2019

13. PAP 222235 11.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Hateg

Monitor: 197 din 12-11-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2019/1858 al Comisiei din 6 noiembrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1858 al Comisiei din 6 noiembrie 2019 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul (UE) 2019/1857 al Comisiei din 6 noiembrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1857 al Comisiei din 6 noiembrie 2019 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1860 al Comisiei din 6 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1860 al Comisiei din 6 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1313/2014 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite citrice preparate sau conservate (mandarine etc.) originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1863 a Comisiei din 6 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1863 a Comisiei din 6 noiembrie 2019 de modificare și de rectificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/436 în ceea ce privește retragerea referințelor standardelor armonizate pentru echipamente din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1859 al Comisiei din 6 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1859 al Comisiei din 6 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 10 din Regulamentul (UE) 2019/1242 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește colectarea anumitor date (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia (UE) 2019/1862 a Comisiei din 6 noiembrie 2019
Decizia (UE) 2019/1862 a Comisiei din 6 noiembrie 2019 de stabilire a normelor interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și restricționarea anumitor drepturi ale acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisie în sistemul Uniunii pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

7. Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1818 a bugetului rectificativ nr. 3
Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1818 a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1856 al Comisiei din 31 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1856 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Izsáki Arany Sárfehér (DOP)]

9. Decizia (UE) 2019/1817 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2019
Decizia (UE) 2019/1817 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2019 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Austriei, Italiei și României

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1861 a Comisiei din 31 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1861 a Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/587 pentru a clarifica dacă domeniul de aplicare al acestei decizii de punere în aplicare include sistemele de iluminat exterior cu LED-uri montate pe anumite vehicule electrice hibride fără încărcare externă (NOVC-HEV) din categoria M1 (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9451
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9451 — Mall Group/Československá obchodní banka/MallPay) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9556 — Triton/Grupo Fertiberia)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9556 — Triton/Grupo Fertiberia) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9550
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9550 – PT Baskhara Utama Sedaya/CPPIB/PT Lintas Marga Sedaya) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1714 al Comisiei din 30 septembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1714 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 282/2004 în ceea ce privește modelul de document sanitar-veterinar comun de intrare pentru produse și animale și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 în ceea ce privește modelul de document comun de intrare pentru anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9556 — Triton/Grupo Fertiberia)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9556 — Triton/Grupo Fertiberia) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (2) din data 13-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 380 din 13 noiembrie 2019
pentru numirea domnului Romulus Lucian Iaru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 13.11.2019

2. DECIZIE nr. 381 din 13 noiembrie 2019
privind stabilirea atribuţiilor viceprim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 13.11.2019

3. DECIZIE nr. 382 din 13 noiembrie 2019
privind numirea domnului Valeriu Antonovici în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 13.11.2019

4. DECIZIE nr. 383 din 13 noiembrie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Loredana Hristodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 13.11.2019

5. DECRET nr. 811 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

6. DECRET nr. 812 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

7. DECRET nr. 813 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

8. DECRET nr. 814 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

9. DECRET nr. 815 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

10. DECRET nr. 816 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

11. DECRET nr. 817 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

12. DECRET nr. 818 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

13. DECRET nr. 819 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

14. DECRET nr. 820 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

15. DECRET nr. 821 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

16. DECRET nr. 822 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

17. DECRET nr. 823 din 12 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

18. DECRET nr. 806 din 11 noiembrie 2019
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 12.11.2019

19. LEGE nr. 209 din 8 noiembrie 2019
privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

20. DECRET nr. 804 din 8 noiembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

21. LEGE nr. 210 din 8 noiembrie 2019
privind activitatea de emitere de monedă electronică

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 13.11.2019

22. DECRET nr. 805 din 8 noiembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind activitatea de emitere de monedă electronică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 13.11.2019

23. REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019
privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 13.11.2019

24. DECIZIA nr. 444 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 13.11.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1886 a Comisiei din 7 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1886 a Comisiei din 7 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei 2010/346/UE în ceea ce privește regionalizarea României pentru aplicarea măsurilor de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină [notificată cu numărul C(2019) 7873] (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1885 a Comisiei din 6 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1885 a Comisiei din 6 noiembrie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor referitoare la depozitele de deșeuri municipale în conformitate cu Directiva 1999/31/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2000/738/CE a Comisiei [notificată cu numărul C(2019) 7874]

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1882 al Comisiei din 8 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1882 al Comisiei din 8 noiembrie 2019 de deschidere a procedurii de licitație pentru cuantumul ajutorului pentru depozitarea privată a uleiului de măsline

4. Decizia Consiliului de Administrație al Agenției Uniunii Europene
Decizia Consiliului de Administrație al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii din 5 august 2019 privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării CEPOL

5. Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2019/1876 al Comisiei din 4 noiembrie 2019
Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2019/1876 al Comisiei din 4 noiembrie 2019 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Roma (DOP)]

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1877 al Comisiei din 4 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1877 al Comisiei din 4 noiembrie 2019 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Valle d’Itria (IGP)]

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1881 al Comisiei din 8 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1881 al Comisiei din 8 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanței diflubenzuron în ceea ce privește limita maximă de reziduuri (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia (PESC) 2019/1884 a Consiliului din 8 noiembrie 2019
Decizia (PESC) 2019/1884 a Consiliului din 8 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/2382 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA)

9. Recomandarea (UE) 2019/1888 a Comisiei din 7 noiembrie 2019
Recomandarea (UE) 2019/1888 a Comisiei din 7 noiembrie 2019 privind monitorizarea prezenței acrilamidei în anumite produse alimentare

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1887 a Comisiei din 7 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1887 a Comisiei din 7 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE în ceea ce privește disponibilitatea și promptitudinea informațiilor cu privire la lista unităților autorizate [notificată cu numărul C(2019) 7899] (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1880 al Comisiei din 4 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1880 al Comisiei din 4 noiembrie 2019 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea Vera de Estenas (DOP)

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1879 al Comisiei din 4 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1879 al Comisiei din 4 noiembrie 2019 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Vallagarina (IGP)]

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1883 al Comisiei din 8 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1883 al Comisiei din 8 noiembrie 2019 de modificare pentru a 307-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1878 al Comisiei din 4 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1878 al Comisiei din 4 noiembrie 2019 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten (IGP)]

15. Regulamentul (UE) 2019/1869 al Comisiei din 7 noiembrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1869 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 de modificare și rectificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește nivelurile maxime pentru anumite substanțe nedorite din furaje (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Decizia (UE) 2019/1864 a Consiliului din 24 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1864 a Consiliului din 24 octombrie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană în cadrul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 referitoare la modificarea concesiilor Elveției la OMC privind carnea condimentată

17. Regulamentul (UE) 2019/1870 al Comisiei din 7 noiembrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1870 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 de modificare și de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de acid erucic și acid cianhidric în anumite produse alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1872 al Comisiei din 7 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1872 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Japonia din lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea anumite produse obținute de la păsări de curte (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Regulamentul delegat (UE) 2019/1868 al Comisiei din 28 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1868 al Comisiei din 28 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în scopul alinierii licitațiilor de certificate de emisii la normele EU ETS pentru perioada 2021-2030 și la clasificarea certificatelor de emisii ca instrumente financiare în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1873 al Comisiei din 7 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1873 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 privind procedurile la posturile de inspecție la frontieră pentru efectuarea în mod coordonat de către autoritățile competente a controalelor oficiale intensificate asupra produselor de origine animală, asupra materialelor germinative, precum și asupra subproduselor de origine animală și produselor compuse (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1706 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1706 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/325 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fire de mare rezistență din poliester originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 260 din 11 octombrie 2019)

22. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1874 a Comisiei din 6 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1874 a Comisiei din 6 noiembrie 2019 privind gradul de adecvare a autorităților competente din Republica Populară Chineză în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 7854] (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Regulamentul delegat (UE) 2019/1866 al Comisiei din 3 iulie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1866 al Comisiei din 3 iulie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/653 în vederea alinierii perioadei de aplicare a dispozițiilor tranzitorii privind creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport la perioada de derogare prelungită în temeiul articolului respectiv (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Regulamentul delegat (UE) 2019/1867 al Comisiei din 28 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1867 al Comisiei din 28 august 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea finanțării forfetare

25. Regulamentul delegat (UE) 2019/1865 al Comisiei din 6 iunie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1865 al Comisiei din 6 iunie 2019 de rectificare a versiunii în limba română a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1757 al Comisiei din 23 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1757 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/659 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe și a părților din teritoriile țărilor terțe din care este autorizată introducerea în Uniune de ecvidee vii și de material seminal, ovule și embrioni de ecvidee (Text cu relevanță pentru SEE)

27. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1761 al Comisiei din 23 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1761 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a părții 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe, a teritoriilor, a zonelor sau a compartimentelor autorizate pentru introducerea în Uniune de transporturi de păsări de curte și de produse obținute de la păsări de curte (Text cu relevanță pentru SEE)

28. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1759 al Comisiei din 23 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1759 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe sau părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de transporturi de lapte crud, de produse lactate, de colostru și de produse pe bază de colostru destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1758 al Comisiei din 23 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1758 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe, a teritoriilor, a zonelor sau a compartimentelor care sunt autorizate pentru introducerea în Uniunea Europeană de transporturi de animale de acvacultură (Text cu relevanță pentru SEE)

30. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1760 al Comisiei din 23 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1760 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor terțe și a părților acestora care sunt autorizate pentru introducerea în Uniune de transporturi de carne de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și de iepuri de crescătorie (Text cu relevanță pentru SEE)

31. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1762 al Comisiei din 23 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1762 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a teritoriilor dependente ale Coroanei Britanice în listele țărilor terțe, teritoriilor sau părților acestora care sunt autorizate să introducă în Uniune anumite animale și carne proaspătă (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (1) din data 12-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 376 din 11 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Ionel-Florian Lixandru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11.11.2019

2. DECIZIE nr. 377 din 11 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Adrian Mlădinoiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11.11.2019

3. DECIZIE nr. 378 din 11 noiembrie 2019
privind eliberarea doamnei Oana-Elena Pintilei din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11.11.2019

4. DECIZIE nr. 379 din 11 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Ciprian-Adrian Florescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11.11.2019

5. ORDIN nr. 202 din 11 noiembrie 2019
pentru modificarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, şi pentru abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11.11.2019

6. COMUNICAT din 11 noiembrie 2019
privind existența obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru drepturile acordate persoanelor care deţin titlul de Luptători cu Rol Determinant

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 11.11.2019

7. COMUNICAT din 11 noiembrie 2019
privind invocarea compensaţiei legale a datoriilor reciproce dintre un creditor înscris la masa credală şi ale debitorului aflat în insolvenţă, de către un alt creditor înscris la masa credală, care nu este parte la raportul juridic, respectiv compatibilitatea renunțării la compensare în procedura insolvenței

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 11.11.2019

8. LEGE nr. 205 din 8 noiembrie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11.11.2019

9. DECRET nr. 800 din 8 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11.11.2019

10. LEGE nr. 206 din 8 noiembrie 2019
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11.11.2019

11. DECRET nr. 801 din 8 noiembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11.11.2019

12. ORDIN nr. 1.679 din 4 noiembrie 2019
pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 12.11.2019

13. METODOLOGIE din 4 noiembrie 2019
de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, cu deficienţe vizuale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 12.11.2019

14. ORDIN nr. 760 din 29 octombrie 2019
privind obligaţia operatorilor economici de a afişa pe uşa de acces sau la intrarea în locaţia unde îşi desfăşoară activitatea/punctul de lucru placheta cu măsurile de oprire temporară dispuse de către organele de control ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 12.11.2019

15. DECIZIA nr. 594 din 9 octombrie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind modificarea şi completarea articolului 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 11.11.2019

16. DECIZIA nr. 538 din 25 septembrie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

17. DECIZIA nr. 479 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

18. DECIZIA nr. 463 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 12.11.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS222201 08.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Jurilovca

Monitor: 196 din 11-11-2019

2. CCBS222196 08.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Petrosani

Ofertant: Rosca Mihai-Radu

Monitor: 196 din 11-11-2019

3. PCON222200 08.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Somcuta Mare

Monitor: 196 din 11-11-2019

4. PCON222204 08.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Oras Curtici

Monitor: 196 din 11-11-2019

5. PCON222199 08.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Boldesti-Scaeni

Monitor: 196 din 11-11-2019

6. PCON222203 08.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Doclin

Monitor: 196 din 11-11-2019

7. PCON222198 08.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 196 din 11-11-2019

8. PCON222197 08.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Madaras

Monitor: 196 din 11-11-2019

9. CCON222202 08.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Barlad

Ofertant: S.C. JBG Parc - S.R.L.

Monitor: 196 din 11-11-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Statutul infrastructurii europene de cercetare pentru tehnologiile de imagistică
Statutul infrastructurii europene de cercetare pentru tehnologiile de imagistică în domeniul științelor biologice și biomedicale — Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)2019/C 377/01 Statutul Euro-BioImaging ERIC

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1853 al Comisiei din 5 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1853 al Comisiei din 5 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1852 al Comisiei din 30 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1852 al Comisiei din 30 octombrie 2019 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Gall del Penedès (IGP)

4. Regulamentul delegat (UE) 2019/1851 al Comisiei din 28 mai 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1851 al Comisiei din 28 mai 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la omogenitatea expunerilor-suport în securitizări (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1854 a Comisiei din 29 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1854 a Comisiei din 29 octombrie 2019 privind înființarea unei infrastructuri europene de cercetare pentru tehnologiile de imagistică în domeniul științelor biologice și biomedicale – Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC – European Research Infrastructure Consortium) [notificată cu numărul C(2019) 7612] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, italiană, maghiară, neerlandeză, portugheză și suedeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1855 a Comisiei din 5 noiembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1855 a Comisiei din 5 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/776/UE de stabilire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură

7. Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1809 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene
Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1809 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

8. Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite
Regulamentul nr. 29 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția pasagerilor aflați în cabina unui vehicul comercial [2019/1850]

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1844 al Comisiei din 22 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1844 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide BPF_Iodine_VET (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Decizia (UE) 2019/1848 a băncii centrale europene din 29 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1848 a băncii centrale europene din 29 octombrie 2019 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2019/32)

11. Orientarea (UE) 2019/1849 a Băncii centrale europene din 4 octombrie 2019
Orientarea (UE) 2019/1849 a Băncii centrale europene din 4 octombrie 2019 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2019/30)

12. Directiva Delegată (UE) 2019/1845 a Comisiei din 8 august 2019
Directiva Delegată (UE) 2019/1845 a Comisiei din 8 august 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP) din anumite componente din cauciuc utilizate la sistemele motoare (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Directiva delegată (UE) 2019/1846 a Comisiei din 8 august 2019
Directiva delegată (UE) 2019/1846 a Comisiei din 8 august 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipire utilizate la anumite motoare cu ardere internă (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1808 a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene
Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/1808 a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

15. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1847 a Comisiei din 31 iulie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1847 a Comisiei din 31 iulie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/190/UE în ceea ce privește repartizarea anuală a resurselor din alocarea specifică pentru inițiativa Locuri de muncă pentru tineri corespunzătoare fiecărui stat membru, împreună cu lista regiunilor eligibile [notificată cu numărul C(2019) 5438]

16. Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 853/2004
Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 139 din 30 aprilie 2004) (Ediția specială în limba română, cap. 03, vol. 56, p. 71)

17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1840 al Comisiei din 31 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1840 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 în ceea ce privește raportarea valorilor CO2 WLTP pentru anumite categorii de autoturisme noi și ajustarea datelor de intrare pentru instrumentul de corelare (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1841 al Comisiei din 31 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1841 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen (DOP)

19. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate

20. Decizia (UE) 2019/1843 a Consiliului din 24 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1843 a Consiliului din 24 octombrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE, în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1839 al Comisiei din 31 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1839 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1152 în ceea ce privește determinarea și raportarea valorilor CO2 WLTP pentru anumite categorii de vehicule utilitare ușoare noi și ajustarea datelor de intrare pentru instrumentul de corelare (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Regulamentul (UE) 2019/1838 al Consiliului din 30 octombrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1838 al Consiliului din 30 octombrie 2019 privind stabilirea, pentru anul 2020, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/124 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit în alte ape

23. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 9 din 11 ianuarie 2019)

24. Regulamentul delegat (UE) 2019/1122 al Comisiei din 12 martie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1122 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE.)

25. Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019
Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011 (Text cu relevanță pentru SEE.)

26. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 [COM(2017) 676 final – 2017/0293 (COD)]

27. Publicarea unei cereri de înregistrare
Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

28. Regulamentul delegat (UE) 2017/1499 al Comisiei din 2 iunie 2017
Regulamentul delegat (UE) 2017/1499 al Comisiei din 2 iunie 2017 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în scopul adaptării lor la schimbarea procedurii reglementare de testare utilizate pentru măsurarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare (Text cu relevanță pentru SEE. )

Actualizare (1) din data 11-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 336 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Sorin-Valeriu Naş din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

2. DECIZIE nr. 337 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Paula-Marinela Pîrvănescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

3. DECIZIE nr. 338 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Gabriela Mihaela Voicilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

4. DECIZIE nr. 339 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Alexandru Pugna din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

5. DECIZIE nr. 340 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Ion-Ardeal Ieremia din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

6. DECIZIE nr. 341 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Mihai Alexandru Gherghe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

7. DECIZIE nr. 342 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Constantin Jenică Bucur din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

8. DECIZIE nr. 343 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

9. DECIZIE nr. 344 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Gabriel Lungu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

10. DECIZIE nr. 345 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Ilie Călin Bodea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

11. DECIZIE nr. 346 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Constantin Ivan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

12. DECIZIE nr. 347 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Bogdan Constantin Andronic din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

13. DECIZIE nr. 348 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Monica-Dorina Gheorghiţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

14. DECIZIE nr. 349 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Melania-Gabriela Ciot din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

15. DECIZIE nr. 350 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Alexandru-Victor Micula din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

16. DECIZIE nr. 351 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Cristina Ionela Tărteaţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

17. DECIZIE nr. 352 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Gheorghe Bogdan Tomoiagă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

18. DECIZIE nr. 353 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Debelka Boglarka Lilla din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

19. DECIZIE nr. 354 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Victor Alexeev din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

20. DECIZIE nr. 355 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Victor Lucian Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

21. DECIZIE nr. 356 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Ştefania Bârlibescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

22. DECIZIE nr. 357 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Andrei Petrişor Maioreanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

23. DECIZIE nr. 358 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Mihaela Virginia Toader din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

24. DECIZIE nr. 359 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Marius Humelnicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

25. DECIZIE nr. 360 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Ionel Minea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

26. DECIZIE nr. 361 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Dragoş-Virgil Titea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

27. DECIZIE nr. 362 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Călin Cristian Forţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

28. DECIZIE nr. 363 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Cosmin Răzvan Butuza din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

29. DECIZIE nr. 364 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Zsolt Lorincz Gyongyossy din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

30. DECIZIE nr. 365 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Remus Munteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

31. DECIZIE nr. 367 din 8 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dănuţ Ghican a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

32. DECIZIE nr. 368 din 8 noiembrie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

33. DECIZIE nr. 369 din 8 noiembrie 2019
pentru numirea doamnei Iulia Raluca Matei în funcţia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

34. DECIZIE nr. 370 din 8 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Dan Matei, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

35. DECIZIE nr. 371 din 8 noiembrie 2019
privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Liliana Mincă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

36. DECIZIE nr. 372 din 8 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Lucian Pătraşcu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

37. DECIZIE nr. 373 din 8 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Gabriela Coman, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

38. DECIZIE nr. 374 din 8 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Vasile a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

39. DECIZIE nr. 375 din 8 noiembrie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Camelia Veronica Marcu, director al Direcţiei economice, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

40. LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

41. DECRET nr. 802 din 8 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

42. LEGE nr. 208 din 8 noiembrie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

43. DECRET nr. 803 din 8 noiembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

44. ORDIN nr. 1.701 din 8 noiembrie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

45. DECIZIE nr. 318 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Daniel-Constantin Coroamă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

46. DECIZIE nr. 319 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Constantin-Dan Deleanu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

47. DECIZIE nr. 320 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea doamnei Adriana Petcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

48. DECIZIE nr. 321 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Ioan Ştefan Groza din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

49. DECIZIE nr. 322 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Petru Andea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

50. DECIZIE nr. 323 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Bogdan-Cezar Alexandru din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

51. DECIZIE nr. 324 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Dumitru Daniel Botănoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

52. DECIZIE nr. 325 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Daniel-Eugeniu Crunţeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

53. DECIZIE nr. 326 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Radu-Mihai Cristescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

54. DECIZIE nr. 327 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Alexandru-Valentin Tachianu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

55. DECIZIE nr. 328 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Tiberiu Valentin Mavrodin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

56. DECIZIE nr. 329 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea doamnei Elena-Oana Iacob din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

57. DECIZIE nr. 330 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Florin Horaţiu Iura din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

58. DECIZIE nr. 331 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Tiberius-Marius Brădăţan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

59. DECIZIE nr. 332 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Cristian-Vasile Grasu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

60. DECIZIE nr. 333 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Dan-Octavian Alexandrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

61. DECIZIE nr. 334 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Ion Cîmpeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

62. DECIZIE nr. 335 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Eugen Constantin Uricec din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 08.11.2019

63. ORDIN nr. 986 din 6 noiembrie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

64. ORDIN nr. 988 din 6 noiembrie 2019
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

65. CIRCULARĂ nr. 22 din 31 octombrie 2019
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 70 de ani de la stabilirea relaţiilor politico-diplomatice între România şi Republica Populară Chineză

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

66. ORDIN nr. 8 din 30 octombrie 2019
privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 11.11.2019

67. DECIZIA nr. 658 din 17 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.200 pct. 4 din Codul civil din 1864

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 11.11.2019

68. DECIZIA nr. 593 din 9 octombrie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

69. HOTĂRÂREA nr. 66 din 1 octombrie 2019
privind contestaţia formulată împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 32/D din 27 septembrie 2019 privind aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

70. DECIZIA nr. 537 din 25 septembrie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 08.11.2019

71. DECIZIA nr. 39 din 23 septembrie 2019
referitoare la sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în ceea ce privește raportarea la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 11.11.2019

72. RECTIFICARE nr. 698 din 17 septembrie 2019
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 698/2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 11.11.2019

73. RECTIFICARE nr. 3.431/C din 19 august 2019
referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.431/C/2019

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 11.11.2019

74. DECIZIA nr. 410 din 20 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 08.11.2019

75. RECTIFICARE nr. 427 din 20 iunie 2019
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 427/2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 11.11.2019

76. ORDIN nr. 2.428 din 17 mai 2019
privind clasarea ca monumente istorice a imobilelor situate la adresa poştală str. Plumbuita nr. 58, sectorul 2, Bucureşti, în Lista monumentelor istorice, cu denumirile Cuhnie şi cămară, Trapeza şi chilii sud-est, Stăreţia nouă, Arhondaric, Stăreţia veche, Chilii nord-vest, Ziduri de incintă, toate în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A, drept componente ale Ansamblului Mănăstirii Plumbuita

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 08.11.2019

77. DECIZIA nr. 261 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 14 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 11.11.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CCON222182 07.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Bragadiru

Ofertant: Societatea Comerciala Piete si Targuri Bragadiru

Monitor: 195 din 08-11-2019

2. CCON222193 07.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Mun. Petrosani prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Ofertant: Rosca Mihai-Radu

Monitor: 195 din 08-11-2019

3. PCNS222183 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Comuna Aroneanu

Monitor: 195 din 08-11-2019

4. PCNS222194 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria orasului Stei

Monitor: 195 din 08-11-2019

5. PCON222184 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al comunei Doicesti

Monitor: 195 din 08-11-2019

6. PCON222191 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 195 din 08-11-2019

7. PCON222189 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Harseni

Monitor: 195 din 08-11-2019

8. PCON222190 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava

Monitor: 195 din 08-11-2019

9. PCON222188 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al comunei Popesti

Monitor: 195 din 08-11-2019

10. CCON222186 07.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Municipiul Blaj

Ofertant: S.C. CAMY&ALE VASS - S.R.L.

Monitor: 195 din 08-11-2019

11. PAP 222192 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Oradea

Monitor: 195 din 08-11-2019

12. PAP 222185 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Ostrov

Monitor: 195 din 08-11-2019

13. CAP 222195 07.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Ofertant: Baiciu Claudia

Monitor: 195 din 08-11-2019

14. CAP 222187 07.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Valea Marului

Ofertant: Cosma Romeo Daniel

Monitor: 195 din 08-11-2019

Actualizare (1) din data 08-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

2. DECRET nr. 793 din 7 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

3. LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

4. DECRET nr. 799 din 7 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

5. DECIZIE nr. 284 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Rodica Nassar, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

6. DECIZIE nr. 285 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Dan Dumitrescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

7. DECIZIE nr. 286 din 7 noiembrie 2019
privind numirea domnului Horaţiu Moldovan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

8. DECIZIE nr. 287 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Ana-Maria Buşoniu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

9. DECIZIE nr. 288 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Dănuţ Alexandru Potor din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

10. DECIZIE nr. 289 din 7 noiembrie 2019
pentru numirea doamnei Carmen Moraru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

11. DECIZIE nr. 290 din 7 noiembrie 2019
privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dinu-Octavian Nicolescu, director al Direcţiei economico-financiare în cadrul Ministerului Mediului, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

12. DECIZIE nr. 292 din 7 noiembrie 2019
pentru numirea doamnei Lidia Barac în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

13. DECIZIE nr. 293 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Marius Adrian Madar, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

14. DECIZIE nr. 294 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Andrei-Marius Diamescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

15. DECIZIE nr. 295 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Ioan Mihalcea, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

16. DECIZIE nr. 296 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea doamnei Oana Gianina Bulai, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

17. DECIZIE nr. 297 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Radu Gheorghe Antohe, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

18. DECIZIE nr. 298 din 7 noiembrie 2019
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

19. DECIZIE nr. 302 din 7 noiembrie 2019
privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Lenuţa Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

20. DECIZIE nr. 303 din 7 noiembrie 2019
privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Gabriela Andreea Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

21. DECIZIE nr. 304 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea doamnei Aurelia Graţiela Drăghici, la cerere, din funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

22. DECIZIE nr. 306 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

23. DECIZIE nr. 307 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Adrian Ionuţ Gâdea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

24. DECIZIE nr. 308 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Grigore Gîrjoabă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

25. DECIZIE nr. 309 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Virgil-Alin Chirilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

26. DECIZIE nr. 310 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Sirma Caraman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

27. DECIZIE nr. 311 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Ioan Cristian Şologon din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

28. DECIZIE nr. 312 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Ciprian Lucian Roşca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

29. DECIZIE nr. 313 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Angel Gheorghiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

30. DECIZIE nr. 314 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Daniel Savu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

31. DECIZIE nr. 315 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Mihai Dan Chirică, la cerere, din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 07.11.2019

32. ORDIN nr. 3.391 din 29 octombrie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 07.11.2019

33. ORDIN nr. 123 din 17 octombrie 2019
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 07.11.2019

34. ORDIN nr. 122 din 16 octombrie 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 07.11.2019

35. DECIZIA nr. 46 din 14 octombrie 2019
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: dacă termenul de introducere a cererii de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate stabilit de art. 11 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este aplicabil şi Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 07.11.2019

36. ORDIN nr. M.191 din 27 septembrie 2019
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 07.11.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2019/1800 a Consiliului din 24 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1800 a Consiliului din 24 octombrie 2019 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2021, suma anuală pentru exercițiul 2020, prima tranșă pentru exercițiul 2020 și previziunile cu caracter indicativ și neobligatoriu privind sumele anuale preconizate aferente contribuțiilor pentru exercițiile 2022 și 2023

2. Decizia (UE) 2019/1801 a Consiliului din 24 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1801 a Consiliului din 24 octombrie 2019 privind contribuțiile financiare pe care trebuie să le plătească statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv cea de a treia tranșă pentru exercițiul 2019

3. Decizia nr. 1/2018 a Comitetului mixt al SACE din 3 mai 2018
Decizia nr. 1/2018 a Comitetului mixt al SACE din 3 mai 2018 cu privire la adoptarea regulamentului său de procedură 2019/1802

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1799 al Comisiei din 22 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană

5. Decizia (UE) 2019/1798 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1798 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 octombrie 2019 de numire a procurorului-șef european al Parchetului European

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1756 al Comisiei din 23 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1756 al Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 136/2004 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniune transporturi de fân și de paie (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul Delegat (UE) 2019/1755 al Comisiei din 8 august 2019
Regulamentul Delegat (UE) 2019/1755 al Comisiei din 8 august 2019 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1746 al Comisiei din 1 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1746 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1185 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Regulamentul delegat (UE) 2019/1745 al Comisiei din 13 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1745 al Comisiei din 13 august 2019 de completare și de modificare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește punctele de reîncărcare pentru autovehiculele de categoria L, alimentarea de la rețeaua electrică terestră a navelor de navigație interioară, alimentarea cu hidrogen pentru transportul rutier și alimentarea cu gaze naturale pentru transportul rutier și naval și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2018/674 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1747 al Comisiei din 15 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1747 al Comisiei din 15 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește cerințele pentru anumite licențe și certificate de echipaj de zbor, normele privind organizațiile de pregătire și autoritățile competente (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Decizia (UE) 2019/1748 a Consiliului din 7 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1748 a Consiliului din 7 octombrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii, în cadrul Subcomitetului de gestionare pentru măsuri sanitare și fitosanitare instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește modificare a anexei V la capitolul 4 din acordul menționat

12. Decizia (UE) 2019/1749 a Consiliului din 14 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1749 a Consiliului din 14 octombrie 2019 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen referitoare la Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)

13. Decizia (UE) 2019/1740 a Consiliului European din 18 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1740 a Consiliului European din 18 octombrie 2019 de numire a președintelui Băncii Centrale Europene

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1742 a Comisiei din 17 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1742 a Comisiei din 17 octombrie 2019 privind conformitatea ratelor unitare aplicate zonelor tarifare cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013 [notificată cu numărul C(2019) 7333] (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1716 al Consiliului din 14 octombrie 2019
Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1716 al Consiliului din 14 octombrie 2019 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 262 din 15 octombrie 2019)

16. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1741 a Comisiei din 23 septembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1741 a Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formatului și a periodicității datelor care trebuie furnizate de către statele membre în scopul raportării în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 6745] (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Decizia (UE) 2019/1743 a Băncii Centrale Europene din 15 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1743 a Băncii Centrale Europene din 15 octombrie 2019 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite (reformare) (BCE/2019/31)

18. Decizia (PESC) 2019/1737 a Consiliului din 17 octombrie 2019
Decizia (PESC) 2019/1737 a Consiliului din 17 octombrie 2019 privind modificarea Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

19. Regulamentul (UE) 2019/1735 al Consiliului din 17 octombrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1735 al Consiliului din 17 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

20. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1726 al Comisiei din 15 octombrie 2019
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1726 al Comisiei din 15 octombrie 2019 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2019 din cauza depășirii cotelor de pescuit în anii precedenți (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 263 din 16 octombrie 2019)

21. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1738 a Comisiei din 16 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1738 a Comisiei din 16 octombrie 2019 de autorizare a Regatului Danemarcei să încheie acorduri cu Groenlanda și, respectiv, cu Insulele Feroe pentru transferurile de fonduri [notificată cu numărul C(2019) 7302] (Numai textul în limba daneză este autentic)

22. Decizia (UE) 2019/1736 a Consiliului din 10 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1736 a Consiliului din 10 octombrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de parteneriat instituit prin Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, în ceea ce privește stabilirea listei persoanelor care să ocupe poziția de arbitru în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor

23. Rectificare la Decizia 2019/1734 a Comitetului UE-Coreea
Rectificare la Decizia 2019/1734 a Comitetului UE-Coreea pentru comerț și dezvoltare durabilă din 30 septembrie 2019 privind o listă revizuită a experților care doresc și sunt în măsură să acționeze în calitate de membri ai grupului de experți în conformitate cu articolul 13.15 din acord [2019/…] (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 264 din 17 octombrie 2019)

24. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1739 a Comisiei din 16 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1739 a Comisiei din 16 octombrie 2019 de stabilire a măsurilor de urgență vizând prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a virusului rozetei trandafirilor [notificată cu numărul C(2019) 7328]

25. Decizia (UE) 2019/1732 a Comisiei din 6 iunie 2019
Decizia (UE) 2019/1732 a Comisiei din 6 iunie 2019 privind ajutorul de stat SA.33159 (2015/C) – Taxarea grăsimii saturate din anumite produse alimentare vândute în Danemarca [notificată cu numărul C(2019) 3926] (Numai textul în limba daneză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1730 al Comisiei din 15 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1730 al Comisiei din 15 octombrie 2019 de fixare, pentru anul fiscal 2020 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de finanțare a măsurilor de intervenție constând în achiziționarea, depozitarea și comercializarea stocurilor

27. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1731 al Comisiei din 16 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1731 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de modificare pentru a 306-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

28. Decizia 2019/1734 a Comitetului UE-Coreea pentru comerț și dezvoltare durabilă
Decizia 2019/1734 a Comitetului UE-Coreea pentru comerț și dezvoltare durabilă din 30 septembrie 2019 privind o listă revizuită a experților care doresc și sunt în măsură să acționeze în calitate de membri ai grupului de experți în conformitate cu articolul 13.15 din acord [2019/…]

29. Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/1733 a Comisiei din 15 octombrie 2019
Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/1733 a Comisiei din 15 octombrie 2019 privind evaluarea efectuată în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei, acordată de Regatul Unit [notificată cu numărul C(2019) 7401] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

30. Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/1832 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/1832 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) 2017/1151 al Comisiei în scopul îmbunătățirii încercărilor și procedurilor de omologare de tip referitoare la emisii pentru vehiculele ușoare de pasageri și comerciale, inclusiv a celor referitoare la conformitatea în funcțiune și la emisii în condiții de conducere reale și în scopul introducerii de dispozitive pentru monitorizarea consumului de combustibil și de energie electrică (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 301 din 27 noiembrie 2018)

31. Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019 de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

32. Ajutor de stat – Danemarca — Ajutor de stat nr. SA.33159 (14/C) [ex SA.33159 (11/NN)]
Ajutor de stat – Danemarca — Ajutor de stat nr. SA.33159 (14/C) [ex SA.33159 (11/NN)] — Taxarea grăsimii saturate din anumite produse alimentare vândute în Danemarca — Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Actualizare (2) din data 08-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 366 din 8 noiembrie 2019
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 08.11.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 41 din 7 noiembrie 2019
privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, stabilită prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 38/2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 08.11.2019

3. LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2019
privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de combatere a fraudelor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

4. DECRET nr. 794 din 7 noiembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de combatere a fraudelor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

5. LEGE nr. 200 din 7 noiembrie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

6. DECRET nr. 795 din 7 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

7. LEGE nr. 201 din 7 noiembrie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

8. DECRET nr. 796 din 7 noiembrie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

9. LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

10. DECRET nr. 797 din 7 noiembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

11. LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2019
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

12. DECRET nr. 798 din 7 noiembrie 2019
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

13. DECIZIE nr. 291 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Maria Gabriela Zoană din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

14. DECIZIE nr. 299 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Teiu Păunescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

15. DECIZIE nr. 300 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Ioana Ciupe-Gudiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

16. DECIZIE nr. 301 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea doamnei Elena Solomonesc din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

17. DECIZIE nr. 305 din 7 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Marcel-Alexandru Stoica din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

18. DECIZIE nr. 316 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

19. DECIZIE nr. 317 din 7 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

20. DECRET nr. 784 din 6 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

21. DECRET nr. 785 din 6 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

22. DECRET nr. 786 din 6 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

23. DECRET nr. 787 din 6 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

24. DECRET nr. 788 din 6 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

25. DECRET nr. 789 din 6 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

26. DECRET nr. 790 din 6 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

27. DECRET nr. 791 din 6 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

28. DECRET nr. 792 din 6 noiembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

29. ORDIN nr. 538 din 4 noiembrie 2019
pentru stabilirea dimensiunilor şi a tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 08.11.2019

30. ORDIN nr. 1.683 din 4 noiembrie 2019
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 08.11.2019

31. ORDIN nr. 3.031 din 31 octombrie 2019
privind organizarea unei sesiuni extraordinare de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 08.11.2019

32. ORDIN nr. 517 din 17 octombrie 2019
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie şi agricultură"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 08.11.2019

33. ORDIN nr. 117 din 8 octombrie 2019
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie şi agricultură"

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 08.11.2019

34. DECIZIA nr. 38 din 23 septembrie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 61^1 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 08.11.2019

35. DECIZIA nr. 474 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 08.11.2019

36. DECIZIA nr. 340 din 23 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 08.11.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS222173 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Municipiului Husi

Monitor: 194 din 07-11-2019

2. PCBS222168 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 194 din 07-11-2019

3. PCBS222180 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Rafaila

Monitor: 194 din 07-11-2019

4. PCBS222167 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Trusesti

Monitor: 194 din 07-11-2019

5. PCNS222174 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 194 din 07-11-2019

6. PCON222170 07.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Flamanzi

Monitor: 194 din 07-11-2019

7. PCON222171 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Lugoj

Monitor: 194 din 07-11-2019

8. PCON222169 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Reghin

Monitor: 194 din 07-11-2019

9. PCON222176 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Nana

Monitor: 194 din 07-11-2019

10. PCON222172 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Simleu Silvaniei

Monitor: 194 din 07-11-2019

11. PCON222177 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Curtisoara

Monitor: 194 din 07-11-2019

12. PCON222178 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 194 din 07-11-2019

13. PAP 222179 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Monitor: 194 din 07-11-2019

14. PAP 222166 06.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Sura Mare

Monitor: 194 din 07-11-2019

15. CAP 222181 05.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Comuna Maracineni

Ofertant: Bratosin Cristina

Monitor: 194 din 07-11-2019

16. CAP 222175 06.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Ofertant: Pop Maria

Monitor: 194 din 07-11-2019

Actualizare (1) din data 07-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 06.11.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 40 din 5 noiembrie 2019
privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 38/2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 790 din 4 noiembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 791 din 4 noiembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Corp învăţământ - cazare şi bazin de antrenamente"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 792 din 4 noiembrie 2019
privind transmiterea unui bun imobil-construcţie aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 793 din 4 noiembrie 2019
privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. - Sucursalele Regionale de Căi Ferate Braşov şi Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 794 din 4 noiembrie 2019
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 795 din 4 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

9. HOTĂRÂRE nr. 797 din 4 noiembrie 2019
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare pavilion sală de sport, reabilitare parc auto, împrejmuire şi SISOM în cazarma 807 Craiova"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 798 din 4 noiembrie 2019
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de modernizare şi reabilitare instalaţii tehnologice în cazarma 2770 Baloteşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 800 din 4 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

12. ORDIN nr. 2.668 din 8 iulie 2019
privind clasarea componentelor monumentului istoric şi transformarea din monument în ansamblu a imobilului clasat cu denumirea Halele Centrale Obor, având cod LMI B-II-m-B-19947, situat la adresa poştală aleea Câmpul Moşilor nr. 5, sectorul 2, Bucureşti, în Lista monumentelor istorice, cu denumirile C1, C2, C3, C4, C5, C6, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 06.11.2019

Actualizare (2) din data 07-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 799 din 4 noiembrie 2019
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 899 din 07.11.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 806 din 4 noiembrie 2019
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 30 august 2019 şi la Paris la 18 septembrie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 899 din 07.11.2019

3. AMENDAMENT din 30 august 2019
convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 30 august 2019 şi la Paris la 18 septembrie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 899 din 07.11.2019

4. DECIZIA nr. 408 din 20 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) fraza a doua teza întâi din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 06.11.2019

5. DECIZIA nr. 17 din 20 mai 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 513 alin. (6) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 899 din 07.11.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 222155 06.11.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasul Geoagiu

Monitor: 193 din 06-11-2019

2. CPF 222154 06.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Ighiu

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Performanta si Educatie prin Sport Ighiu

Monitor: 193 din 06-11-2019

3. PCON222157 05.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 193 din 06-11-2019

4. PCON222161 05.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Otelu Rosu

Monitor: 193 din 06-11-2019

5. PCON222159 05.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tibanesti

Monitor: 193 din 06-11-2019

6. PCON222156 05.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Vaslui

Monitor: 193 din 06-11-2019

7. PCON222164 05.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 193 din 06-11-2019

8. PCON222162 05.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Judetul Arges

Monitor: 193 din 06-11-2019

9. CCON222163 05.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Nasaud

Ofertant: S.C BETTY ICE S.R.L. - Suceava

Monitor: 193 din 06-11-2019

10. PAP 222165 05.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 193 din 06-11-2019

11. PAP 222160 05.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Doclin

Monitor: 193 din 06-11-2019

12. PAP 222158 05.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Alba-Iulia

Monitor: 193 din 06-11-2019

Actualizare (1) din data 06-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 277 din 5 noiembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

2. DECIZIE nr. 274 din 5 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Costin Mihalache din funcţia de şef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

3. DECIZIE nr. 275 din 5 noiembrie 2019
pentru numirea domnului Ionel Dancă în funcţia de şef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

4. DECIZIE nr. 276 din 5 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Cătălin-Marian Tutilescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

5. DECIZIE nr. 278 din 5 noiembrie 2019
pentru eliberarea domnului Adrian Marius Rîndunică, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

6. DECIZIE nr. 279 din 5 noiembrie 2019
privind eliberarea doamnei Liana Andreea Negoiţă, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

7. DECIZIE nr. 280 din 5 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Tudor Buzatu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

8. DECIZIE nr. 281 din 5 noiembrie 2019
privind eliberarea doamnei Rozalia-Dana Varga, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

9. DECIZIE nr. 282 din 5 noiembrie 2019
privind încetarea, la cerere, a calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, acordată domnului Mihnea-Daniel Năstase

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

10. DECIZIE nr. 283 din 5 noiembrie 2019
privind eliberarea domnului Florian Popa, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 780 din 4 noiembrie 2019
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 05.11.2019

12. ORDIN nr. 1.682 din 4 noiembrie 2019
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 05.11.2019

13. HOTĂRÂRE nr. 781 din 4 noiembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

14. HOTĂRÂRE nr. 782 din 4 noiembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Punct control şi căi de acces în cazarma 727 Borcea"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

15. HOTĂRÂRE nr. 783 din 4 noiembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare pavilioane noi - centru instruire, magazii, şoproane în cazarma 525 Focşani"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

16. HOTĂRÂRE nr. 784 din 4 noiembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de intervenţie la pavilionul A din cazarma 901 Timişoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

17. HOTĂRÂRE nr. 785 din 4 noiembrie 2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

18. HOTĂRÂRE nr. 786 din 4 noiembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Craiova"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

19. HOTĂRÂRE nr. 801 din 4 noiembrie 2019
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Uricani, judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

20. HOTĂRÂRE nr. 802 din 4 noiembrie 2019
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Aninoasa, judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

21. HOTĂRÂRE nr. 803 din 4 noiembrie 2019
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

EMITENT: Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

22. HOTĂRÂRE nr. 804 din 4 noiembrie 2019
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Vorona, judeţul Botoşani

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

23. HOTĂRÂRE nr. 788 din 4 noiembrie 2019
privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

24. HOTĂRÂRE nr. 805 din 4 noiembrie 2019
privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru construirea şi operarea unei bănci naţionale de sânge, plasmă umană şi celule stem

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 06.11.2019

25. HOTĂRÂRE nr. 787 din 4 noiembrie 2019
privind comasarea, modificarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 06.11.2019

26. HOTĂRÂRE nr. 789 din 4 noiembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Ovidiu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 06.11.2019

27. HOTĂRÂRE nr. 807 din 4 noiembrie 2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 06.11.2019

28. ORDIN nr. 3.008 din 28 octombrie 2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 05.11.2019

29. REGULAMENT din 28 octombrie 2019
de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 05.11.2019

30. HOTĂRÂRE nr. 778 din 28 octombrie 2019
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 05.11.2019

31. ORDIN nr. 358 din 24 octombrie 2019
privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 06.11.2019

32. METODOLOGIE din 24 octombrie 2019
de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 06.11.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 222144 05.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Secretariatul General al Guvernului

Ofertant: Uniunea Democratica a Tineretului Maghiar

Monitor: 192 din 05-11-2019

2. CPF 222143 05.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Alpha Sport Team

Monitor: 192 din 05-11-2019

3. CPF 222145 05.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Focus Sibiu

Monitor: 192 din 05-11-2019

4. PCBS222142 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Izvoru

Monitor: 192 din 05-11-2019

5. PCON222148 05.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Catunele

Monitor: 192 din 05-11-2019

6. PCON222141 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Candesti

Monitor: 192 din 05-11-2019

7. PCON222147 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Dumbrava

Monitor: 192 din 05-11-2019

8. PCON222150 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Monitor: 192 din 05-11-2019

9. PCON222152 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Turnu Magurele

Monitor: 192 din 05-11-2019

10. PCON222153 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Miercurea Sibiului

Monitor: 192 din 05-11-2019

11. CCON222151 04.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Padina

Ofertant: S.C. Bio Art Green Invest S.R.L.

Monitor: 192 din 05-11-2019

12. PAP 222146 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Sintereag

Monitor: 192 din 05-11-2019

13. PAP 222132 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Monitor: 192 din 05-11-2019

14. PAP 222140 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Monitor: 192 din 05-11-2019

15. PAP 222136 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Monitor: 192 din 05-11-2019

16. PAP 222137 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Monitor: 192 din 05-11-2019

17. PAP 222149 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Cernica

Monitor: 192 din 05-11-2019

18. PAP 222139 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Monitor: 192 din 05-11-2019

19. PAP 222138 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Monitor: 192 din 05-11-2019

20. PAP 222133 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Monitor: 192 din 05-11-2019

21. PAP 222135 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Monitor: 192 din 05-11-2019

22. PAP 222134 04.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Monitor: 192 din 05-11-2019

Actualizare (2) din data 06-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 796 din 4 noiembrie 2019
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de construcţii şi instalaţii în cazarma 3041 Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 06.11.2019

2. ORDIN nr. 400 din 29 octombrie 2019
privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 06.11.2019

3. PROCEDURĂ din 29 octombrie 2019
privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 06.11.2019

4. ORDIN nr. 2.862 din 24 octombrie 2019
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 06.11.2019

5. PROCEDURĂ din 24 octombrie 2019
privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 06.11.2019

Actualizare (1) din data 05-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 782 din 4 noiembrie 2019
pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 04.11.2019

2. DECRET nr. 783 din 4 noiembrie 2019
pentru numirea Guvernului României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 04.11.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 779 din 4 noiembrie 2019
pentru numirea vicepreşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 04.11.2019

4. DECIZIE nr. 269 din 4 noiembrie 2019
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela Pescaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 04.11.2019

5. DECIZIE nr. 270 din 4 noiembrie 2019
privind numirea domnului Bogdan Ionuţ Dintoi în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 04.11.2019

6. DECIZIE nr. 271 din 4 noiembrie 2019
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 04.11.2019

7. DECIZIE nr. 272 din 4 noiembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Maricel Floricel Dima din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 04.11.2019

8. DECIZIE nr. 273 din 4 noiembrie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Liliana Mincă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 04.11.2019

9. ORDIN nr. 1.671 din 1 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 04.11.2019

10. ORDIN nr. 959 din 30 octombrie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 04.11.2019

11. DECIZIE nr. 82 din 29 octombrie 2019
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesionare nr. 21.577/2018 pentru explorarea resurselor de minereuri de metale feroase şi minereuri de metale neferoase, în perimetrul Valea Iohanului, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială HUMINTRADE - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2019 pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 97/2018

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 04.11.2019

12. ORDIN nr. 2.975 din 24 septembrie 2019
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.570/2019 privind clasarea imobilului situat la adresa poştală Str. Mare nr. 349, satul Veneţia de Jos, comuna Părău, judeţul Braşov, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa Comăniciu, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 04.11.2019

13. DECIZIA nr. 495 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 04.11.2019

14. DECIZIA nr. 406 din 20 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93^^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 04.11.2019

15. DECIZIA nr. 407 din 20 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 587 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 04.11.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. CERS/2019/4: Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 27 iunie 2019
CERS/2019/4: Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 27 iunie 2019 privind vulnerabilitățile pe termen mediu ale sectorului imobiliar rezidențial din Belgia

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1703 al Comisiei din 4 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1703 al Comisiei din 4 octombrie 2019 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cidre de Normandie/Cidre normand (IGP)]

3. Decizia (UE) 2019/1488 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Decizia (UE) 2019/1488 a Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) aferent exercițiului financiar 2017

4. Rezoluția (UE) 2019/1489 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Rezoluția (UE) 2019/1489 a Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2017

5. Rezoluția (UE) 2019/1492 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Rezoluția (UE) 2019/1492 a Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2017

6. Decizia (UE) 2019/1491 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Decizia (UE) 2019/1491 a Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2017

7. Decizia (UE) 2019/1490 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Decizia (UE) 2019/1490 a Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017

8. Decizia (UE) 2019/1493 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Decizia (UE) 2019/1493 a Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017

9. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie
Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2017

10. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2017

11. Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie
Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

12. Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie
Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

13. Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie
Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2017

14. CERS/2016/06: Avertismentul Comitetului european pentru risc sistemic din 22 septembrie 2016
CERS/2016/06: Avertismentul Comitetului european pentru risc sistemic din 22 septembrie 2016 privind vulnerabilitățile pe termen mediu ale sectorului imobiliar locativ din Belgia

15. CERS/2013/1: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 4 aprilie 2013
CERS/2013/1: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 4 aprilie 2013 privind obiectivele intermediare și instrumentele politicii macroprudențiale

16. CERS/2011/3: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 22 decembrie 2011
CERS/2011/3: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale

Actualizare (2) din data 05-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 22 din 4 noiembrie 2019
pentru acordarea încrederii Guvernului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 04.11.2019

2. ORDIN nr. 3.415 din 4 noiembrie 2019
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii noiembrie 2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

3. RAPORT nr. 24.899 din 24 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Adevăr şi Dreptate

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

4. RAPORT nr. 24.900 din 24 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Regalist Român

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

5. RAPORT nr. 24.512 din 23 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Creştin al Romilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

6. RAPORT nr. 24.506 din 23 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Pirat în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

7. RAPORT nr. 24.511 din 23 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Naţională Creştină a Romilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

8. RAPORT nr. 24.513 din 23 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional pentru Patrie

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

9. ORDIN nr. 1.478 din 21 octombrie 2019
privind aprobarea înfiinţării Registrului naţional de franciză şi a Normelor metodologice privind modul de organizare şi funcţionare a Registrului naţional de franciză

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

10. NORME METODOLOGICE din 21 octombrie 2019
privind modul de organizare şi funcţionare a Registrului naţional de franciză

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

11. RAPORT nr. 23.583 din 17 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Democraţiei şi Solidarităţii - DEMOS în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

12. RAPORT nr. 23.086 din 15 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Acţiunea Naţională Alba

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

13. RAPORT nr. 23.097 din 15 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Modernă şi Demnă

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

14. RAPORT nr. 23.098 din 15 octombrie 2019
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Noastră

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

15. RAPORT nr. 22.906 din 14 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Uniunea Independentă pentru Tecuci în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

16. RAPORT nr. 21.832 din 7 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Uniunea pentru Bucovina în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

17. RAPORT nr. 21.840 din 7 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Noi, Getodacii! în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

18. RAPORT nr. 21.841 din 7 octombrie 2019
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Arădenilor în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

19. ORDIN nr. 3.179 din 25 septembrie 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) "PERLA COSTINEŞTIULUI" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

20. DECIZIA nr. 505 din 18 septembrie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 28 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 04.11.2019

21. DECIZIA nr. 493 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (3) şi ale art. 168 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 04.11.2019

22. ORDIN nr. 1.220 din 12 august 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) "PERLA COSTINEŞTIULUI" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

23. ORDIN nr. 812 din 2 august 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) "PERLA COSTINEŞTIULUI" - S.A.

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 05.11.2019

24. DECIZIA nr. 316 din 21 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 17 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 04.11.2019

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

3. PPF 222107 04.11.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oraşul Negreşti-Oaş

Monitor: 191 din 04-11-2019

4. CCON222101 01.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Ofertant: S.C. TIBA.CO - S.R.L

Monitor: 191 din 04-11-2019

5. CCON222098 01.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Ofertant: Gherăescu Maria

Monitor: 191 din 04-11-2019

6. CCON222097 01.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Ofertant: Gherăescu Maria

Monitor: 191 din 04-11-2019

7. CCON222096 01.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Ofertant: Gherăescu Maria

Monitor: 191 din 04-11-2019

8. CCON222095 01.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Ofertant: S.C. IDEAL GAMA CONSTRUCT - S.R.L.

Monitor: 191 din 04-11-2019

9. CCON222100 01.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Ofertant: Barbir Monica

Monitor: 191 din 04-11-2019

10. CCON222094 01.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Ofertant: S.C. IDEAL GAMA CONSTRUCT - S.R.L.

Monitor: 191 din 04-11-2019

11. PCON222102 01.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Bradulet

Monitor: 191 din 04-11-2019

12. PCON222103 01.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Farcasa

Monitor: 191 din 04-11-2019

13. CCON222099 01.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Ofertant: S.C. AGRO IULIA - S.R.L.

Monitor: 191 din 04-11-2019

14. CCON222106 01.11.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Ofertant: S.C. BRÂNZETURI HOGHILAG IMPEX - S.R.L

Monitor: 191 din 04-11-2019

15. PAP 222104 01.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Sintereag

Monitor: 191 din 04-11-2019

16. PAP 222105 01.11.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Constanta

Monitor: 191 din 04-11-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 31 octombrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 31 octombrie 2019

2. Rata de schimb a monedei euro - 1 noiembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 1 noiembrie 2019

3. Regulamentul (UE) 2019/1797 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1797 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

4. Regulamentul (UE) 2019/1796 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1796 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)

5. Regulamentul (UE) 2019/1795 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1795 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/501 și (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Rectificare la Decizia (UE) 2019/1798
Rectificare la Decizia (UE) 2019/1798 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 octombrie 2019 de numire a procurorului-șef european al Parchetului European (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 274 din 28 octombrie 2019)

7. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 septembrie 2019 până la 30 septembrie 2019 [Deciziile luate în temeiul articolului 34 din Directiva 2001/83/CE sau al articolului 38 din Directiva 2001/82/CE]

8. Comunicare privind aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1131 al Comisiei
Comunicare privind aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1131 al Comisiei de instituire a unui instrument vamal pentru punerea în aplicare a articolului 14a din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și a articolului 24a din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

9. Catalogul comun al soiurilor de legume
Catalogul comun al soiurilor de legume – al șaselea supliment la cea de a 37-a ediție completă

10. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 1 septembrie 2019 până la 30 septembrie 2019 [Publicat în temeiul articolului 13 sau al articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului]

11. Rata de schimb a monedei euro - 29 octombrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 29 octombrie 2019

12. Catalog comun al soiurilor de plante agricole
Catalog comun al soiurilor de plante agricole — al optulea supliment la a 37-a ediție completă

13. Decizia (UE) 2019/1798 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1798 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 octombrie 2019 de numire a procurorului-șef european al Parchetului European

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1799 al Comisiei din 22 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană

15. Decizia (UE) 2019/1800 a Consiliului din 24 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1800 a Consiliului din 24 octombrie 2019 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exercițiul 2021, suma anuală pentru exercițiul 2020, prima tranșă pentru exercițiul 2020 și previziunile cu caracter indicativ și neobligatoriu privind sumele anuale preconizate aferente contribuțiilor pentru exercițiile 2022 și 2023

16. Decizia (PESC) 2019/1672 a Consiliului din 4 octombrie 2019
Decizia (PESC) 2019/1672 a Consiliului din 4 octombrie 2019 privind o acțiune a Uniunii Europene în sprijinul Mecanismului de verificare și inspecție al Organizației Națiunilor Unite în Yemen

17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1670 al Comisiei din 1 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1670 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Grana Padano (DOP)

18. Regulamentul delegat (UE) 2019/1668 al Comisiei din 26 iunie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1668 al Comisiei din 26 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

19. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1671 a Consiliului din 4 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1671 a Consiliului din 4 octombrie 2019 privind numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1669 al Comisiei din 30 septembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1669 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (DOP)

21. Parchetul European (EPPO) — Publicarea unui anunț de post vacant
Parchetul European (EPPO) — Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de procuror-șef european — Luxemburg — Agent temporar — gradul AD 15

22. Directiva 2007/46/CE (consolidată la 1 septembrie 2019)
Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 1 septembrie 2019)

23. Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 (consolidată la 1 septembrie 2019)
Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 1 septembrie 2019)

Actualizare (1) din data 04-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 449 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 01.11.2019

2. ORDIN nr. 1.668 din 1 noiembrie 2019
privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 01.11.2019

3. ORDIN nr. 1.669 din 1 noiembrie 2019
privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 8 decembrie 2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 01.11.2019

4. ORDIN nr. 1.670 din 1 noiembrie 2019
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 01.11.2019

5. METODOLOGIE din 1 noiembrie 2019
pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 01.11.2019

6. LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 01.11.2019

7. DECRET nr. 778 din 31 octombrie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 01.11.2019

8. ORDIN nr. 3.401 din 31 octombrie 2019
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 01.11.2019

9. ORDIN nr. 1.615 din 31 octombrie 2019
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 01.11.2019

10. ORDIN nr. 1.663 din 31 octombrie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 01.11.2019

11. ORDIN nr. 3.398 din 31 octombrie 2019
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 01.11.2019

12. ORDIN nr. 3.399 din 31 octombrie 2019
privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 01.11.2019

13. ORDIN nr. 1.653 din 30 octombrie 2019
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 01.11.2019

14. ORDIN nr. 3.397 din 30 octombrie 2019
pentru aprobarea modificării Statutului C.E.C. BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 01.11.2019

15. HOTĂRÂRE nr. 774 din 28 octombrie 2019
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 01.11.2019

16. HOTĂRÂRE nr. 773 din 28 octombrie 2019
pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 01.11.2019

17. NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2019
privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 01.11.2019

18. HOTĂRÂRE nr. 777 din 28 octombrie 2019
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 01.11.2019

19. ORDIN nr. 527 din 24 octombrie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 01.11.2019

20. ORDIN nr. 124 din 17 octombrie 2019
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 01.11.2019

21. DECIZIA nr. 657 din 17 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "pe bază de abonament", cuprinsă în art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 01.11.2019

22. RECTIFICARE nr. 2.878 din 14 octombrie 2019
referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.878/2019.

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 01.11.2019

23. DECIZIA nr. 445 din 11 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 01.11.2019

24. DECIZIA nr. 422 din 4 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488 şi ale art. 492 din Codul de procedură civilă, precum şi a celor ale art. 99 lit. r) şi t) şi ale art. 99^1 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 01.11.2019

25. DECIZIA nr. 420 din 3 iulie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 01.11.2019

26. RECTIFICARE nr. 5 din 6 iunie 2019
referitoare la Regulamentul preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 01.11.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS222087 31.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria orasului Sangeorz Bai

Monitor: 190 din 01-11-2019

2. PCBS222092 31.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Pietrosani

Monitor: 190 din 01-11-2019

3. PCON222085 31.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Podu Iloaiei

Monitor: 190 din 01-11-2019

4. PCON222088 31.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Capalnita

Monitor: 190 din 01-11-2019

5. PCON222093 31.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Galgau

Monitor: 190 din 01-11-2019

6. PCON222090 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Monitor: 190 din 01-11-2019

7. PCON222091 31.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 190 din 01-11-2019

8. CCON222086 31.10.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Avrig

Ofertant: Petria Mircea Iosif

Monitor: 190 din 01-11-2019

9. PAP 222089 31.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Directia Administrare Patrimoniu

Monitor: 190 din 01-11-2019

10. PAP 222084 31.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 190 din 01-11-2019

Actualizare (2) din data 04-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 533 din 30 octombrie 2019
privind înfiinţarea Comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului şi de aprobare a Normelor referitoare la procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 04.11.2019

2. NORME din 30 octombrie 2019
referitoare la procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 04.11.2019

3. DECIZIE nr. 80 din 18 octombrie 2019
privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.620/2019 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Nuşfalău, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Nuşfalău, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 142/2019 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 04.11.2019

4. ORDIN nr. 4.323/C din 18 octombrie 2019
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor poliţişti de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 04.11.2019

5. ORDIN nr. 4.322/C din 18 octombrie 2019
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor poliţişti de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 04.11.2019

6. DECIZIA nr. 314 din 21 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 04.11.2019

Actualizare (1) din data 01-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 31.10.2019

2. DECRET nr. 779 din 31 octombrie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 31.10.2019

3. DECRET nr. 780 din 31 octombrie 2019
privind conferirea Medaliei Comemorative Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 31.10.2019

4. DECRET nr. 781 din 31 octombrie 2019
privind conferirea Medaliei Comemorative Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 31.10.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 28 din 31 octombrie 2019
pentru aprobarea modificării art. 3 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 31.10.2019

6. COMUNICAT din 31 octombrie 2019
în legătură cu sintagma ”înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 este constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 31.10.2019

7. DECRET nr. 777 din 30 octombrie 2019
privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial în grad de Comandor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 31.10.2019

8. DECRET nr. 775 din 30 octombrie 2019
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 31.10.2019

9. HOTĂRÂRE nr. 5/H din 29 octombrie 2019
privind interpretarea prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 31.10.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 775 din 28 octombrie 2019
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Măcin, judeţul Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 31.10.2019

11. DECIZIA nr. 468 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 31.10.2019

Actualizare (2) din data 01-11-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 3.298 din 15 octombrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 01.11.2019

2. ORDIN nr. 1.425 din 24 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 01.11.2019

3. DECIZIA nr. 16 din 24 septembrie 2019
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "Dacă serviciul de probaţiune face parte din categoria subiecţilor procesuali la care hotărârea atacată se referă, în sensul art. 425^1 alin. (2) din Codul de procedură penală raportat la art. 34 din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 29 din Codul de procedură penală care definesc noţiunea de subiect procesual şi respectiv de participant la procesul penal."

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 01.11.2019

4. DECIZIA nr. 502 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 113 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 31.10.2019

5. ORDIN nr. 1.159 din 16 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 01.11.2019

6. DECIZIA nr. 409 din 20 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 485 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 31.10.2019

7. DECIZIA nr. 387 din 4 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (1) şi a sintagmei "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 31.10.2019

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

3. PPF 222067 31.10.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Nusfalau

Monitor: 189 din 31-10-2019

4. PCBS222078 31.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Avramesti

Monitor: 189 din 31-10-2019

5. PCBS222073 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Cazanesti

Monitor: 189 din 31-10-2019

6. PCBS222072 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Valea Marului

Monitor: 189 din 31-10-2019

7. PCBS222080 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Diosig

Monitor: 189 din 31-10-2019

8. PCBS222071 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Valea Marului

Monitor: 189 din 31-10-2019

9. PCON222069 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Buda

Monitor: 189 din 31-10-2019

10. PCON222076 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 189 din 31-10-2019

11. PCON222070 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Grindu

Monitor: 189 din 31-10-2019

12. CCON222081 30.10.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Harseni

Ofertant: S.C. Marioalyss Com S.R.L.

Monitor: 189 din 31-10-2019

13. PAP 222068 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Smardioasa

Monitor: 189 din 31-10-2019

14. PAP 222079 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Judetean Vaslui

Monitor: 189 din 31-10-2019

15. PAP 222083 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Borsa

Monitor: 189 din 31-10-2019

16. PAP 222074 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Monitor: 189 din 31-10-2019

17. PAP 222082 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 189 din 31-10-2019

18. PAP 222077 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Batos

Monitor: 189 din 31-10-2019

19. PAP 222075 30.10.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Cisnadie

Monitor: 189 din 31-10-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1812 al Comisiei din 23 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1812 al Comisiei din 23 octombrie 2019 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1811 al Comisiei din 23 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1811 al Comisiei din 23 octombrie 2019 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

3. Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European
Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 29 octombrie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE

4. Decizia (UE) 2019/1814 a Consiliului din 24 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1814 a Consiliului din 24 octombrie 2019 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

5. Decizia (UE) 2019/1816 a Consiliului din 24 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1816 a Consiliului din 24 octombrie 2019 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Republica Portugheză, în cadrul Comitetului Regiunilor

6. Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/1813 a Comisiei din 29 octombrie 2019
Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/1813 a Comisiei din 29 octombrie 2019 de modificare a Directivei de punere în aplicare 2014/96/UE privind cerințele referitoare la etichetarea, sigilarea și ambalarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește culoarea etichetei pentru categoriile certificate de material de înmulțire și plantare fructifer și conținutul documentului furnizorului

7. Decizia (UE) 2019/1815 a Consiliului din 24 octombrie 2019
Decizia (UE) 2019/1815 a Consiliului din 24 octombrie 2019 de numire a doi membri și a trei supleanți, propuși de Republica Slovenia, în cadrul Comitetului Regiunilor

8. Regulamentul delegat (UE) 2019/1702 al Comisiei din 1 august 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1702 al Comisiei din 1 august 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea listei organismelor dăunătoare prioritare

9. Regulamentul (UE) 2019/1691 al Comisiei din 9 octombrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1691 al Comisiei din 9 octombrie 2019 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1692 al Comisiei din 9 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1692 al Comisiei din 9 octombrie 2019 privind aplicarea anumitor dispoziții privind înregistrarea și schimbul de date prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului după expirarea ultimului dintre termenele de înregistrare pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Rezoluția (UE) 2019/1486 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Rezoluția (UE) 2019/1486 a Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2017

12. Decizia (UE) 2019/1487 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Decizia (UE) 2019/1487 a Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2017

13. Decizia (UE) 2019/1485 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Decizia (UE) 2019/1485 a Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) aferent exercițiului financiar 2017

14. Agenția Europeană pentru Medicamente
Agenția Europeană pentru Medicamente — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2017

15. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

16. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2017

17. Rectificare la Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului
Rectificare la Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014)

18. Directiva 2014/26/UE (consolidată la 9 aprilie 2014)
Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 09 aprilie 2014)

19. Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European
Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă Text cu relevanță pentru SEE