Actualizare (1) din data 04-06-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 257 din 3 iunie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Liliana Anghel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 03.06.2020

2. LEGE nr. 71 din 2 iunie 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 03.06.2020

3. DECRET nr. 282 din 2 iunie 2020
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 03.06.2020

4. ORDIN nr. 973 din 2 iunie 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 03.06.2020

5. ORDIN nr. 978 din 2 iunie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuţiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 03.06.2020

6. ORDIN nr. 979 din 2 iunie 2020
pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalenţă a infecţiei SARS-CoV-2 pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 03.06.2020

7. ORDIN nr. 974 din 2 iunie 2020
privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 03.06.2020

8. LEGE nr. 70 din 29 mai 2020
pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 03.06.2020

9. DECRET nr. 279 din 29 mai 2020
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 03.06.2020

10. ORDIN nr. 699 din 28 mai 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 03.06.2020

11. ORDIN nr. 1.162 din 28 mai 2020
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 03.06.2020

12. GHID DE FINANȚARE din 28 mai 2020
a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 03.06.2020

13. HOTĂRÂRE nr. 427 din 27 mai 2020
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 03.06.2020

14. NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 13 mai 2020
privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 03.06.2020

15. PROTOCOL ADIŢIONAL din 27 mai 2019
la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 03.06.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 225329 02/06/2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sinteu

Monitor: 98 din 02-06-2020

2. CCBS225318 29/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Leresti

Ofertant: S.C. Ferma Musceleana Leresti S.R.L. - Leresti

Monitor: 98 din 02-06-2020

3. PCON225324 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Sighetu Marmatiei

Monitor: 98 din 02-06-2020

4. PCON225319 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Piatra-Neamt

Monitor: 98 din 02-06-2020

5. PCON225325 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Dragasani

Monitor: 98 din 02-06-2020

6. PCON225313 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Otelu Rosu

Monitor: 98 din 02-06-2020

7. PCON225320 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Peciu Nou

Monitor: 98 din 02-06-2020

8. PCON225327 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 98 din 02-06-2020

9. CCON225312 29/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Geaca

Ofertant: Biris Alexandru PFA

Monitor: 98 din 02-06-2020

10. PAP 225322 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Eforie

Monitor: 98 din 02-06-2020

11. PAP 225310 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Mihai Viteazu

Monitor: 98 din 02-06-2020

12. PAP 225328 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Oradea

Monitor: 98 din 02-06-2020

13. PAP 225314 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Eforie

Monitor: 98 din 02-06-2020

14. PAP 225315 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Eforie

Monitor: 98 din 02-06-2020

15. PAP 225316 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Eforie

Monitor: 98 din 02-06-2020

16. PAP 225317 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Eforie

Monitor: 98 din 02-06-2020

17. PAP 225321 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Eforie

Monitor: 98 din 02-06-2020

18. PAP 225326 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: UAT Comuna Tomesti

Monitor: 98 din 02-06-2020

19. PAP 225323 29/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Sighetu Marmatiei

Monitor: 98 din 02-06-2020

20. CAP 225311 29/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Pantelimon

Ofertant: Dragut Iulian

Monitor: 98 din 02-06-2020

Actualizare (2) din data 04-06-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.017 din 2 iunie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 04.06.2020

2. ORDIN nr. 187 din 29 mai 2020
pentru modificarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 358/2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 04.06.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 49 din 29 mai 2020
privind stabilirea datei Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 04.06.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 50 din 29 mai 2020
privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 04.06.2020

5. NORME din 29 mai 2020
pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 04.06.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 51 din 29 mai 2020
privind organizarea, convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 04.06.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 52 din 29 mai 2020
privind ocuparea locului vacant în cadrul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de către doamna Miron Mirabela Maria

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 04.06.2020

8. ORDIN nr. 2.880 din 29 mai 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 04.06.2020

9. ORDIN nr. M.103 din 21 mai 2020
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 04.06.2020

10. DECIZIA nr. 155 din 6 mai 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru suspendarea rambursării creditelor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 473 din 04.06.2020

11. DECIZIA nr. 92 din 25 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1)-(3) şi ale art. 5 alin. (4)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 474 din 04.06.2020

12. DECIZIA nr. 31 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 04.06.2020

13. LEGEA nr. 69 din 16 aprilie 2010
responsabilităţii fiscal-bugetare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 472 din 04.06.2020

Actualizare (1) din data 03-06-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 2 iunie 2020
privind excepția de neconstituționalitate a soluției legislative cuprinse în art. 118 din Codul de procedură penală, care nu reglementează dreptul martorului la tăcere și la neautoincriminare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 02.06.2020

2. COMUNICAT din 2 iunie 2020
privind excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2020, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 02.06.2020

3. COMUNICAT din 2 iunie 2020
privind excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 02.06.2020

4. ORDIN nr. 1.107 din 28 mai 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 03.06.2020

5. DECIZIE nr. 27 din 21 mai 2020
privind modificarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 469 din 03.06.2020

6. ORDIN nr. 86 din 13 mai 2020
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 03.06.2020

7. NORMĂ SANITAR VETERINARĂ din 13 mai 2020
privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 03.06.2020

8. ORDIN nr. 126 din 11 mai 2020
privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 03.06.2020

9. DECIZIA nr. 139 din 12 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 03.06.2020

10. DECIZIA nr. 142 din 12 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20-22 din Acordul dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, ratificat prin Legea nr. 130/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 03.06.2020

Actualizare (1) din data 02-06-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 29 mai 2020
referitor la categoria cererilor privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, cu privire la care legea prevede că hotărârile judecătoreşti nu sunt supuse recursului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 29.05.2020

2. COMUNICAT din 28 mai 2020
privind momentul de la care începe să curgă termenul de 10 zile pentru convocarea asociaților

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 28.05.2020

3. ORDIN nr. 143 din 28 mai 2020
privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02.06.2020

4. REGULAMENT din 28 mai 2020
de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02.06.2020

5. ORDIN nr. 949 din 27 mai 2020
privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02.06.2020

6. REGULAMENT din 27 mai 2020
de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02.06.2020

7. ANEXĂ din 25 mai 2020
referitoare la modificarea și completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 449 din 28.05.2020

8. ORDIN nr. 137 din 20 mai 2020
privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02.06.2020

9. SISTEM DE SANCȚIUNI din 20 mai 2020
aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02.06.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 225303 29.05.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Vargata

Monitor: 97 din 29-05-2020

2. PPF 225306 29.05.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 97 din 29-05-2020

3. PCON225289 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

4. PCON225288 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

5. PCON225301 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Peciu Nou

Monitor: 97 din 29-05-2020

6. PCON225295 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Timisesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

7. PCON225296 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Timisesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

8. PCON225292 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat - Resita

Monitor: 97 din 29-05-2020

9. PCON225283 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

10. PCON225284 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

11. PCON225285 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

12. PCON225286 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

13. PCON225287 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

14. PCON225290 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

15. PCON225294 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sfantu Gheorghe

Monitor: 97 din 29-05-2020

16. CCON225297 28.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Aricestii Rahtivani

Ofertant: S.C. Vlaicu Trans - S.R.L.

Monitor: 97 din 29-05-2020

17. PCON225293 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Barcanesti

Monitor: 97 din 29-05-2020

18. PCON225308 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. oras Sulina

Monitor: 97 din 29-05-2020

19. PCON225304 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Turnu Magurele

Monitor: 97 din 29-05-2020

20. PCON225300 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Cetate

Monitor: 97 din 29-05-2020

21. PCON225302 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Zalau

Monitor: 97 din 29-05-2020

22. PCON225307 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. oras Sulina

Monitor: 97 din 29-05-2020

23. PCON225305 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Soimus

Monitor: 97 din 29-05-2020

24. PCON225299 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Administratia Pietelor Sector 1, Bucuresti

Monitor: 97 din 29-05-2020

25. CCON225291 28.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Ofertant: S.C. JETXWASH - S.R.L.

Monitor: 97 din 29-05-2020

26. CCON225281 28.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Costuleni

Ofertant: S.C. Cheharica - S.R.L.

Monitor: 97 din 29-05-2020

27. PAP 225298 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Mahmudia

Monitor: 97 din 29-05-2020

28. PAP 225282 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local Nadrag

Monitor: 97 din 29-05-2020

29. PAP 225309 28.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 97 din 29-05-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1981 al Comisiei din 28 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1981 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/626 în ceea ce privește listele țărilor terțe și regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniunea Europeană a melcilor, gelatinei și colagenului și a insectelor destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia (Regulamentul IMSOC) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 261 din 14 octombrie 2019)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1928 al Comisiei din 19 noiembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1928 al Comisiei din 19 noiembrie 2019 de adaptare a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2019 și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/916 al Comisiei

4. Decizia nr. 1/2019 a Comitetului de asociere UE-Georgia
Decizia nr. 1/2019 a Comitetului de asociere UE-Georgia reunit în configurația Comerț din 18 octombrie 2019 de actualizare a anexei III-A la Acordul de asociere [2019/1913]

5. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1776 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1776 al Comisiei din 9 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statisticăși Tariful vamal comun (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280 din 31 octombrie 2019)

6. Decizia (UE) 2019/1911 a Consiliului din 8 noiembrie 2019
Decizia (UE) 2019/1911 a Consiliului din 8 noiembrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetelor relevante ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite în ceea ce privește propunerile de modificări la Regulamentele ONU nr. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 și 150, propunerea de modificare a Regulamentului tehnic mondial (RTM) nr. 2, propunerea de amendamente la Rezoluția reciprocă M.R.1, propunerile de amendamente la Rezoluțiile consolidate R.E.3 și R.E.5 și propunerile de autorizare pentru elaborarea unui amendament la RTM nr. 6 și pentru elaborarea unui nou RTM privind determinarea puterii vehiculelor electrice

7. Decizia nr. 2/2019 a Comitetului de asociere UE-Georgia
Decizia nr. 2/2019 a Comitetului de asociere UE-Georgia reunit în configurația Comerț din 18 octombrie 2019 de actualizare a anexei XVI la Acordul de asociere [2019/1914]

8. Decizia (UE) 2019/1912 a Consiliului din 11 noiembrie 2019
Decizia (UE) 2019/1912 a Consiliului din 11 noiembrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comisiei extinse a Eurocontrol, în ceea ce privește principiile de stabilire a bazelor de cost pentru tarifele de rută și pentru calcularea ratei unitare, precum și în ceea ce privește condițiile de aplicare a sistemului de tarife de rută și condițiile de plată

9. Regulamentul (UE) 2019/1910 al Comisiei din 7 noiembrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1910 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2020 (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul (UE) 2019/1871 al Comisiei din 7 noiembrie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1871 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 privind valorile de referință pentru substanțele farmacologic active nepermise care sunt prezente în alimentele de origine animală și de abrogare a Deciziei 2005/34/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei din 12 martie 2019
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 7 iunie 2019)

12. Decizia nr. 213/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 213/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1622]

13. Decizia nr. 216/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 216/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1625]

14. Decizia nr. 215/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 215/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1624]

15. Decizia nr. 218/2017 a Comitetului mixt al SEE No 218/2017 din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 218/2017 a Comitetului mixt al SEE No 218/2017 din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) și a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2019/1626]

16. Decizia nr. 214/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 214/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1623]

17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/723 al Comisiei din 2 mai 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/723 al Comisiei din 2 mai 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul de formular tip care trebuie utilizat în rapoartele anuale prezentate de statele membre (Text cu relevanță pentru SEE.)

Actualizare (2) din data 02-06-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 255 din 2 iunie 2020
privind eliberarea domnului Mario De Mezzo din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

2. DECRET nr. 283 din 2 iunie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 02.06.2020

3. DECIZIE nr. 256 din 2 iunie 2020
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Lucian Pintea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

4. ORDIN nr. 963 din 29 mai 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

5. ORDIN nr. 706 din 29 mai 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02.06.2020

6. ORDIN nr. 1.005 din 28 mai 2020
pentru stabilirea domeniilor de activitate şi a instrucţiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 435 din 28 mai 2020
privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02.06.2020

8. INSTRUCȚIUNI din 28 mai 2020
privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 433 din 28 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 02.06.2020

10. HOTĂRÂRE nr. 438 din 28 mai 2020
privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 02.06.2020

11. ORDIN nr. 143 din 28 mai 2020
privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02.06.2020

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 mai 2020
privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

13. HOTĂRÂRE nr. 426 din 27 mai 2020
privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 02.06.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 420 din 27 mai 2020
privind transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02.06.2020

15. ORDIN nr. 905 din 26 mai 2020
pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

16. METODOLOGIE din 26 mai 2020
privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

17. HOTĂRÂRE nr. 411 din 21 mai 2020
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomene naturale de risc produse în localitatea Azuga din judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 464 din 02.06.2020

18. SISTEM DE SANCȚIUNI din 20 mai 2020
aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 02.06.2020

19. DECIZIE nr. 88 din 30 aprilie 2020
privind aprobarea Listei standardelor şi specificaţiilor europene şi internaţionale

EMITENT: Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernică - CERT-RO
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 02.06.2020

20. DECIZIA nr. 138 din 12 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 02.06.2020

21. DECIZIA nr. 75 din 18 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 din capitolul VIII "Reglementări specifice personalului din sistemul justiţiei" din anexa nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02.06.2020

22. DECIZIA nr. 42 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) şi art. 63 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 02.06.2020

Actualizare (1) din data 30-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.421 din 29 mai 2020
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, în anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 29.05.2020

2. ORDIN nr. 961 din 29 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 29.05.2020

3. ORDIN nr. 2.879 din 29 mai 2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 29.05.2020

4. MĂSURI din 29 mai 2020
pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 29.05.2020

5. ORDIN nr. 967 din 29 mai 2020
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 29.05.2020

6. MĂSURI din 29 mai 2020
pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 29.05.2020

7. ORDIN nr. 966 din 29 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

8. NORME din 29 mai 2020
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

9. ORDIN nr. 1.809 din 29 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

10. NORME din 29 mai 2020
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

11. ORDIN nr. 105 din 29 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

12. NORME din 29 mai 2020
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

13. ORDIN nr. 969 din 29 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

14. NORMA din 29 mai 2020
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

15. ORDIN nr. 1.810 din 29 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

16. NORMA din 29 mai 2020
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

17. ORDIN nr. 1.166 din 29 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

18. NORMA din 29 mai 2020
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 30.05.2020

19. ORDIN nr. 601 din 29 mai 2020
pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 30.05.2020

20. REGULAMENT din 29 mai 2020
privind condiţiile necesar a fi respectate de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 30.05.2020

21. REGULAMENT din 29 mai 2020
pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 30.05.2020

22. REGULAMENT din 29 mai 2020
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 30.05.2020

23. ORDIN nr. 971 din 29 mai 2020
pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 30.05.2020

24. REGULAMENT din 29 mai 2020
privind condiţiile necesar a fi respectate de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 30.05.2020

25. REGULAMENT din 29 mai 2020
pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 30.05.2020

26. REGULAMENT din 29 mai 2020
privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 30.05.2020

27. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 28 mai 2020
pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 29.05.2020

28. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 27 mai 2020
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 459 din 29.05.2020

29. DECIZIA nr. 101 din 25 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Codul de procedură civilă, ale art. 7 alin. (4) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ale art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 29.05.2020

30. DECIZIA nr. 81 din 18 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 460 din 29.05.2020

Actualizare (1) din data 29-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUMUL TOTAL din 29 mai 2020
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 29.05.2020

2. ORDIN nr. 1.985 din 28 mai 2020
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 21 mai 2020
pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

4. ORDIN nr. 1.336 din 21 mai 2020
privind modificarea şi completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

5. REGULAMENT nr. 3 din 21 mai 2020
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 29.05.2020

6. ORDIN nr. 136 din 20 mai 2020
pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

7. RECTIFICARE nr. 80 din 20 mai 2020
referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

8. SISTEM DE SANCȚIUNI din 20 mai 2020
pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

9. SISTEM DE SANCȚIUNI din 20 mai 2020
pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29.05.2020

10. ORDIN nr. 115 din 27 aprilie 2020
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 29.05.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 225274 28/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bratca

Ofertant: Asociatia Cultural Sportiva Viitorul Bratca

Monitor: 96 din 28-05-2020

2. RPF 225278 28/05/2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural Judetean Arad

Monitor: 96 din 28-05-2020

3. PCBS225269 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

4. PCBS225266 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

5. PCBS225265 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

6. PCBS225264 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

7. PCBS225263 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

8. PCBS225262 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

9. PCBS225261 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

10. PCBS225268 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

11. PCBS225279 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Fildu de Jos

Monitor: 96 din 28-05-2020

12. PCBS225260 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

13. PCBS225270 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

14. PCBS225259 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 96 din 28-05-2020

15. PCON225280 28/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Slobozia Moara

Monitor: 96 din 28-05-2020

16. PCON225272 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Cernavoda

Monitor: 96 din 28-05-2020

17. PCON225258 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Crivat

Monitor: 96 din 28-05-2020

18. PCON225271 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primariei Socond

Monitor: 96 din 28-05-2020

19. CCON225276 27/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Ofertant: S.C. OLIENA COMSERV - S.R.L.

Monitor: 96 din 28-05-2020

20. CCON225275 27/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Negresti

Ofertant: P.F.A. Duta Mihaela Liliana

Monitor: 96 din 28-05-2020

21. PAP 225273 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Cernavoda

Monitor: 96 din 28-05-2020

22. PAP 225267 27/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 96 din 28-05-2020

23. CAP 225277 27/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Fantana Mare

Ofertant: S.C. LV AGRO PRODEXIM - S.R.L.

Monitor: 96 din 28-05-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 28 mai 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 28 mai 2020

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/709 al Comisiei din 20 mai 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/709 al Comisiei din 20 mai 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Jambon de Bayonne (IGP)]

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/708 al Comisiei din 19 mai 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/708 al Comisiei din 19 mai 2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Brousse du Rove (DOP)]

4. Anunț privind o cerere referitoare la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE
Anunț privind o cerere referitoare la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE Prelungirea perioadei de adoptare a actelor de punere în aplicare

5. Cerere de acreditare — EAC/A02/2020 Acreditare Erasmus
Cerere de acreditare — EAC/A02/2020 Acreditare Erasmus în domeniul educației adulților, al educației și formării profesionale și al educației școlare

6. Rata de schimb a monedei euro - 27 mai 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 27 mai 2020

7. Decizia (UE) 2020/710 a Consiliului din 25 mai 2020
Decizia (UE) 2020/710 a Consiliului din 25 mai 2020 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Latvijas Banka

8. Decizia Consiliului din 25 mai 2020 de adoptare a poziției Consiliului
Decizia Consiliului din 25 mai 2020 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/711 a Comisiei din 27 mai 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/711 a Comisiei din 27 mai 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 3556] (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Lista acordurilor bilaterale de investiții
Lista acordurilor bilaterale de investiții menționată la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1219/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe

11. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (A se vedea lista publicărilor anterioare la sfârșitul prezentei actualizări.)

12. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9793 – Permira/Sneakers Maker)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9793 – Permira/Sneakers Maker) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini
Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

14. Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020
Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Decizia (UE) 2020/701 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020
Decizia (UE) 2020/701 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020 privind acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de politica de vecinătate în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1690 al Comisiei din 9 octombrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1690 al Comisiei din 9 octombrie 2019 de reînnoire a aprobării substanței active alfa-cipermetrin, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1698 a Comisiei din 9 octombrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1698 a Comisiei din 9 octombrie 2019 privind standardele europene pentru produse elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Decizia nr. 211/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 211/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1620]

19. Decizia nr. 212/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 212/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1621]

20. Decizia nr. 210/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 210/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1619]

21. Directiva 2009/48/CE (consolidată la 18 noiembrie 2019)
Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 18 noiembrie 2019)

Actualizare (2) din data 29-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.422 din 29 mai 2020
pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 29.05.2020

2. METODOLOGIE din 29 mai 2020
de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 29.05.2020

3. ORDIN nr. 705 din 29 mai 2020
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 29.05.2020

4. LEGE nr. 69 din 29 mai 2020
pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020

5. DECRET nr. 278 din 29 mai 2020
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020

6. DECRET nr. 277 din 29 mai 2020
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020

7. DECRET nr. 280 din 29 mai 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020

8. DECRET nr. 281 din 29 mai 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020

9. ORDIN nr. 1.030 din 29 mai 2020
privind prelungirea perioadelor prevăzute pentru finalizarea pregătirii teoretice şi practice, efectuate în cadrul şcolilor de conducători auto în scopul obţinerii permisului de conducere

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020

10. CIRCULARĂ nr. 12 din 29 mai 2020
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 434 din 28 mai 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 29.05.2020

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 mai 2020
privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 29.05.2020

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 27 mai 2020
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 29.05.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 404 din 21 mai 2020
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770", pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 452 din 29.05.2020

15. HOTĂRÂRE nr. 408 din 21 mai 2020
privind actualizarea denumirii, valorii de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti, precum şi trecerea unor bunuri aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 452 din 29.05.2020

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 21 mai 2020
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 29.05.2020

17. DECIZIA nr. 861 din 17 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 29.05.2020

Actualizare (1) din data 28-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 253 din 27 mai 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 27.05.2020

2. DECIZIE nr. 254 din 27 mai 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Fabian Ţîrcă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 27.05.2020

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 27 mai 2020
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 448 din 27.05.2020

4. ORDIN nr. 86 din 26 mai 2020
privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 27.05.2020

5. ORDIN nr. 911 din 26 mai 2020
pentru aplicarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 27.05.2020

6. ORDIN nr. 653 din 26 mai 2020
pentru aplicarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 27.05.2020

7. ORDIN nr. 654 din 22 mai 2020
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Innotech Student", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 "Educaţie şi competenţe", obiectivul specific 6.13 "Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI"

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 27.05.2020

8. SCHEMĂ din 22 mai 2020
de ajutor de minimis "Innotech Student"

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 27.05.2020

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 21 mai 2020
pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 27.05.2020

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 448 din 27.05.2020

11. DECIZIA nr. 40 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 448 din 27.05.2020

Actualizare (2) din data 28-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.347 din 25 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 449 din 28.05.2020

2. ORDIN nr. 102 din 18 mai 2020
pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 449 din 28.05.2020

3. NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 18 mai 2020
privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 449 din 28.05.2020

4. DECIZIA nr. 33 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2.539 alin. (2) teza a doua din Codul civil şi ale art. 204 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 449 din 28.05.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 225246 27.05.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sinteu

Monitor: 95 din 27-05-2020

2. PPF 225256 27.05.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Tritenii de Jos

Monitor: 95 din 27-05-2020

3. PPF 225257 27.05.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 95 din 27-05-2020

4. CPF 225242 27.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Soimus

Ofertant: Asociatia Ansamblului Folcloric Soimusiana

Monitor: 95 din 27-05-2020

5. PCON225254 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Dragasani

Monitor: 95 din 27-05-2020

6. PCON225251 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Monitor: 95 din 27-05-2020

7. PCON225238 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Peris

Monitor: 95 din 27-05-2020

8. PCON225248 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Dragasani

Monitor: 95 din 27-05-2020

9. PCON225250 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 95 din 27-05-2020

10. PCON225249 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 95 din 27-05-2020

11. PCON225237 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Monitor: 95 din 27-05-2020

12. PCON225239 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Monitor: 95 din 27-05-2020

13. PCON225252 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 95 din 27-05-2020

14. PCON225255 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Stefanesti

Monitor: 95 din 27-05-2020

15. PCON225241 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Stefanesti

Monitor: 95 din 27-05-2020

16. PCON225247 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bradulet

Monitor: 95 din 27-05-2020

17. PCON225253 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Stefanesti

Monitor: 95 din 27-05-2020

18. CCON225236 26.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Ofertant: S.C. FOTOFILM SANDU - S.R.L.

Monitor: 95 din 27-05-2020

19. PAP 225240 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 95 din 27-05-2020

20. PAP 225243 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Loamnes

Monitor: 95 din 27-05-2020

21. PAP 225244 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Baia

Monitor: 95 din 27-05-2020

Actualizare (3) din data 28-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 419 din 27 mai 2020
pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020 cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

2. ORDIN nr. 82 din 27 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

3. ORDIN nr. 83 din 27 mai 2020
privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

4. ORDIN nr. 4.341 din 27 mai 2020
privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

5. METODOLOGIE din 27 mai 2020
pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

6. MOŢIUNE SIMPLĂ nr. 2 MS din 27 mai 2020
la adresa ministrului educaţiei şi cercetării "Pas cu Pas am ajuns în colaps educaţional - PNL a creat România NeEducată"

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 28.05.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 8 din 27 mai 2020
privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 28.05.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 421 din 27 mai 2020
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad pentru protecţia populaţiei afectate de epidemia determinată de coronavirusul SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 28.05.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 422 din 27 mai 2020
privind aprobarea de venituri bugetului şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 28.05.2020

10. HOTĂRÂRE nr. 423 din 27 mai 2020
pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 28.05.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 424 din 27 mai 2020
pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 28.05.2020

12. ORDIN nr. 903 din 25 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

13. NORMĂ din 25 mai 2020
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

14. ORDIN nr. 97 din 25 mai 2020
pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

15. NORMĂ din 25 mai 2020
privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

16. HOTĂRÂRE nr. 395 din 21 mai 2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dezvoltarea facilităţilor de pregătire necesară gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe, generate de acte de rea-voinţă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

17. HOTĂRÂRE nr. 407 din 21 mai 2020
privind autorizarea Ministerului Culturii de a accepta o donaţie cu sarcini în favoarea statului român

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

18. ORDIN nr. 4.316 din 21 mai 2020
privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 28.05.2020

19. DECIZIA nr. 803 din 3 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 451 din 28.05.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PAP 225245 26.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Clinceni

Monitor: 95 din 27-05-2020

Actualizare (1) din data 27-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 81 din 26 mai 2020
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2020 privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate din România

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 26.05.2020

2. DECIZIE nr. 838 din 25 mai 2020
pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 6.20.6 - "Unitate de stocare subterană de gaze de la Sărmăşel, România", parte a grupului de proiecte 6.20 - Creşterea capacităţii de stocare în Europa de Sud-Est, iniţiat de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 26.05.2020

3. ORDIN nr. 4.321 din 22 mai 2020
privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 26.05.2020

4. ORDIN nr. 4.302 din 21 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 26.05.2020

5. DECIZIA nr. 38 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 26.05.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS225228 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Monitor: 94 din 26-05-2020

2. PCBS225227 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Monitor: 94 din 26-05-2020

3. PCBS225222 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Victoria

Monitor: 94 din 26-05-2020

4. PCBS225235 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Orasul Draganesti-Olt

Monitor: 94 din 26-05-2020

5. PCBS225223 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Monitor: 94 din 26-05-2020

6. PCBS225224 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Monitor: 94 din 26-05-2020

7. PCBS225225 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Monitor: 94 din 26-05-2020

8. PCBS225226 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Oteleni

Monitor: 94 din 26-05-2020

9. PCON225231 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Monitor: 94 din 26-05-2020

10. PCON225233 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Stefanesti

Monitor: 94 din 26-05-2020

11. CCON225229 25/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Ofertant: Nechiti Ioan

Monitor: 94 din 26-05-2020

12. PAP 225221 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Cernica

Monitor: 94 din 26-05-2020

13. PAP 225230 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Monitor: 94 din 26-05-2020

14. PAP 225232 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Musenita

Monitor: 94 din 26-05-2020

15. PAP 225234 25/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria municipiului Zalau

Monitor: 94 din 26-05-2020

Actualizare (2) din data 27-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. MOŢIUNE SIMPLĂ nr. 2 din 26 mai 2020
"Democraţia românească în derivă, cu Vela ruptă, în timp de pandemie"

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 444 din 27.05.2020

2. ORDIN nr. 909 din 26 mai 2020
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

3. ORDIN nr. 649 din 25 mai 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

4. ORDIN nr. 866 din 22 mai 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

5. ANEXE din 21 mai 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 26.05.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 403 din 21 mai 2020
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare infrastructură necesară Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est în cazarma 562 Sibiu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 405 din 21 mai 2020
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Zona Sagricom, str. Silviu Stănculescu, etapa II"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 406 din 21 mai 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 410 din 21 mai 2020
privind recunoaşterea Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România - ACAROM ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

10. ORDIN nr. 1.134 din 20 mai 2020
privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 445 din 27.05.2020

11. CONDIȚII din 20 mai 2020
de elaborare a studiilor de mediu și criterii de atestare a persoanelor fizice şi juridice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 445 din 27.05.2020

12. REGULAMENT din 20 mai 2020
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 445 din 27.05.2020

13. CERINȚE NECESARE din 20 mai 2020
pentru desemnarea asociaţiilor profesionale din domeniul protecţiei mediului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 445 din 27.05.2020

14. ORDIN nr. 1.525 din 19 mai 2020
pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

15. ORDIN nr. 1.526 din 19 mai 2020
pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

16. RECTIFICARE nr. 7 din 16 aprilie 2020
referitoare la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

17. GHID din 11 martie 2020
de finanţare nerambursabilă 2020

EMITENT: Secretariatul Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

18. ORDIN nr. 372 din 11 martie 2020
pentru aprobarea "Ghidului de finanţare nerambursabilă 2020"

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

19. DECIZIA nr. 124 din 10 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 445 din 27.05.2020

20. DECIZIA nr. 43 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

21. DECIZIA nr. 8 din 14 ianuarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 27.05.2020

22. DECIZIA nr. 865 din 17 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61^1 şi ale art. 69 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 444 din 27.05.2020

23. DECIZIA nr. 817 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111, prin raportare la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 11 din 18 aprilie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi ale art. 268-281 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 444 din 27.05.2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/693 al Comisiei din 15 mai 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/693 al Comisiei din 15 mai 2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

2. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9756 – Nouryon/CP Kelco)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9756 – Nouryon/CP Kelco) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației
O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

4. Comunicare către exportatori privind aplicarea sistemului UE
Comunicare către exportatori privind aplicarea sistemului UE pentru exportatorii înregistrați (sistemul REX) în ceea ce privește exporturile din UE către state din Africa de Est și de Sud în cadrul acordului de parteneriat economic interimar dintre UE și state din Africa de Est și de Sud

5. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9838 – Altor Fund Manager/Eleda/JVAB)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9838 – Altor Fund Manager/Eleda/JVAB) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9836 – Bunker Holding/OceanConnect Marine)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9836 – Bunker Holding/OceanConnect Marine) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE

7. Decizia (PESC) 2020/695 a Comitetului politic și de securitate din 19 mai 2020
Decizia (PESC) 2020/695 a Comitetului politic și de securitate din 19 mai 2020 privind acceptarea contribuțiilor statelor terțe la misiunea PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2020)

8. Anunț de post vacant ECA/2020/14 — Secretar general (grupa de funcții AD, gradul 16)
Anunț de post vacant ECA/2020/14 — Secretar general (grupa de funcții AD, gradul 16)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/694 al Comisiei din 18 mai 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/694 al Comisiei din 18 mai 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Tomme des Pyrénées (IGP)]

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei din 15 aprilie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei din 15 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective

11. Rata de schimb a monedei euro - 25 mai 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 25 mai 2020

12. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9815 — Advent/Cinven/thyssenkrupp Elevator)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9815 — Advent/Cinven/thyssenkrupp Elevator) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Decizia (UE) 2020/681 a Consiliului din 18 mai 2020
Decizia (UE) 2020/681 a Consiliului din 18 mai 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru servicii și investiții instituit în temeiul Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, privind adoptarea unor norme de mediere în vederea utilizării de către părțile în litigiu în cadrul litigiilor în materie de investiții

14. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9778 — TUI AG/RCCL/Hapag-Lloyd Cruises)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9778 — TUI AG/RCCL/Hapag-Lloyd Cruises) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Decizia (UE) 2020/682 a Consiliului din 19 mai 2020
Decizia (UE) 2020/682 a Consiliului din 19 mai 2020 de numire a unui supleant propus de Republica Italiană în Comitetul Regiunilor

16. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9564 – LSEG/Refinitiv Business)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9564 – LSEG/Refinitiv Business) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 17 alineatul (6)
Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 17 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16.)

18. Decizia nr. 205/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017
Decizia nr. 205/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2019/1368]

19. Decizia nr. 203/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017
Decizia nr. 203/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2019/1366]

20. Decizia nr. 202/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017
Decizia nr. 202/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2019/1365]

21. Decizia nr. 201/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017
Decizia nr. 201/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2019/1364]

22. Decizia nr. 200/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017
Decizia nr. 200/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2019/1363]

23. Decizia nr. 199/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017
Decizia nr. 199/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2019/1362]

24. Decizia nr. 204/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017
Decizia nr. 204/2017 a Comitetului mixt al SEE din 27 octombrie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2019/1367]

Actualizare (1) din data 26-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.323 din 22 mai 2020
privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

2. ORDIN nr. 1.956 din 18 mai 2020
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

3. ORDIN nr. 1.957 din 18 mai 2020
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Germisara" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

4. ORDIN nr. 82 din 6 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

5. ORDIN nr. 846 din 23 aprilie 2020
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Germisara" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

6. ORDIN nr. 792 din 25 martie 2020
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Germisara" - S.A.

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

7. ORDIN nr. 372 din 11 martie 2020
pentru aprobarea "Ghidului de finanţare nerambursabilă 2020"

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

8. DECIZIA nr. 118 din 10 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (16) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

9. DECIZIA nr. 98 din 25 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României şi ale art. 2 lit. G şi H din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 954/2015

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

10. ORDIN nr. 650 din 14 februarie 2020
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

11. ORDIN nr. 165 din 23 ianuarie 2020
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 26.05.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 225217 25.05.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 93 din 25-05-2020

2. PPF 225211 25.05.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Apata

Monitor: 93 din 25-05-2020

3. PCON225213 22.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Valea Nucarilor

Monitor: 93 din 25-05-2020

4. PCON225212 22.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Sangeorz Bai

Monitor: 93 din 25-05-2020

5. PCON225214 22.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Valea Nucarilor

Monitor: 93 din 25-05-2020

6. PAP 225215 22.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Valea Nucarilor

Monitor: 93 din 25-05-2020

7. PAP 225216 22.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Victoria

Monitor: 93 din 25-05-2020

8. PAP 225220 22.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 93 din 25-05-2020

9. PAP 225218 22.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Vicovu de Sus

Monitor: 93 din 25-05-2020

10. CAP 225209 22.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: Bitoiu Irinel

Monitor: 93 din 25-05-2020

11. CAP 225210 22.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: Veltan Stefan

Monitor: 93 din 25-05-2020

12. CAP 225211 22.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: Pietrosanu Maria

Monitor: 93 din 25-05-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2020/678 a Consiliului din 18 mai 2020
Decizia (UE) 2020/678 a Consiliului din 18 mai 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt CETA instituit în temeiul Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unei decizii de stabilire a aspectelor administrative și organizatorice în ceea ce privește funcționarea Tribunalului de apel

2. Regulamentul (UE) 2020/685 al Comisiei din 20 mai 2020
Regulamentul (UE) 2020/685 al Comisiei din 20 mai 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de perclorați în anumite produse alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia (UE) 2020/680 a Consiliului din 18 mai 2020
Decizia (UE) 2020/680 a Consiliului din 18 mai 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru servicii și investiții instituit în temeiul Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unui cod de conduită pentru membrii Tribunalului, membrii Tribunalului de apel și mediatori

4. Decizia (UE) 2020/679 a Consiliului din 18 mai 2020
Decizia (UE) 2020/679 a Consiliului din 18 mai 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt CETA instituit în temeiul Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unei decizii privind procedura pentru adoptarea unor interpretări în conformitate cu articolul 8.31 alineatul (3) și articolul 8.44 alineatul (3) litera (a) din CETA ca anexă la Regulamentul său de procedură

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/684 al Comisiei din 18 mai 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/684 al Comisiei din 18 mai 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kaki Ribera del Xúquer (DOP)]

6. Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la Europa în mișcare
Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE (2017/2257(INI))

7. P8_TA(2018)0356 Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare
P8_TA(2018)0356 Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare (2017/2128(INI))

8. Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la planul de acțiune european O singură sănătate (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) (2017/2254(INI))

9. Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică (2018/2008(INI))

10. Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018 privind implementarea Procesului de la Bologna – stadiul actual și acțiuni ulterioare (2018/2571(RSP))

11. Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la raportul anual privind politica în domeniul concurenței (2017/2191(INI))

12. Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (2017/2951(RSP))

13. Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție (2016/2329(INI))

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1391 al Comisiei din 6 septembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1391 al Comisiei din 6 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1218/1999 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 670/2013

15. Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019
Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public

16. Rezumatul avizului referitor la propunerea de reformare a Directivei
Rezumatul avizului referitor la propunerea de reformare a Directivei privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (ISP)

Actualizare (2) din data 26-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 67 din 26 mai 2020
pentru completarea art. 9 din Legea apelor nr. 107/1996

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 26.05.2020

2. DECRET nr. 275 din 26 mai 2020
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea apelor nr. 107/1996

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 26.05.2020

3. LEGE nr. 68 din 26 mai 2020
pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 26.05.2020

4. DECRET nr. 276 din 26 mai 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 26.05.2020

5. ORDIN nr. 4.326 din 22 mai 2020
pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 26.05.2020

6. ORDIN nr. 647 din 22 mai 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Metodologia de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 540/2020

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 26.05.2020

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 21 mai 2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 26.05.2020

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 21 mai 2020
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 26.05.2020

9. ORDIN nr. 4.317 din 21 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 26.05.2020

10. REGULAMENT din 19 mai 2020
de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

11. ORDIN nr. 836 din 19 mai 2020
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

12. HOTĂRÂRE nr. 393 din 14 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 26.05.2020

13. DECIZIA nr. 103 din 25 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), (3) şi (4), ale art. 15 alin. (1) lit. i) şi ale art. 52 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 26.05.2020

14. DECIZIA nr. 36 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 26.05.2020

15. DECIZIA nr. 17 din 21 ianuarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, coroborate cu dispoziţiile art. 483 alin. (3) şi ale art. 492 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 26.05.2020

16. ORDIN nr. 3.249 din 23 decembrie 2019
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat în cetatea Vauban, pe platoul din faţa catedralei Sf. Mihail, municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Biserică de secol X-XI, de influenţă bizantină, în categoria I - arheologie, m - monument, grupa A

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 442 din 26.05.2020

Actualizare (1) din data 25-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. NORME TEHNICE din 14 mai 2020
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

2. ORDIN nr. 1.058 din 6 mai 2020
privind aprobarea procedurii şi formularelor utilizate pentru aplicarea cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 25.05.2020

3. PROCEDURĂ din 6 mai 2020
de aplicare a cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 25.05.2020

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 225192 22/05/2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural al Sectorului 1

Monitor: 92 din 22-05-2020

3. PPF 225206 22/05/2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Sacuieni

Monitor: 92 din 22-05-2020

4. CPF 225200 22/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Ofertant: Fundatia Familia Sfanta

Monitor: 92 din 22-05-2020

5. CPF 225208 22/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Ofertant: Asociatia Sportiva Fotbal Club Rapid Brodoc

Monitor: 92 din 22-05-2020

6. PCBS225195 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Mircea Voda

Monitor: 92 din 22-05-2020

7. PCBS225196 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Copacel

Monitor: 92 din 22-05-2020

8. PCBS225198 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Teliu

Monitor: 92 din 22-05-2020

9. PCBS225201 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Clinceni

Monitor: 92 din 22-05-2020

10. PCON225203 22/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Copalau

Monitor: 92 din 22-05-2020

11. PCON225193 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Tuzla

Monitor: 92 din 22-05-2020

12. PCON225204 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Patarlagele

Monitor: 92 din 22-05-2020

13. PCON225197 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Rosiori

Monitor: 92 din 22-05-2020

14. PCON225199 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Orasul Beresti

Monitor: 92 din 22-05-2020

15. PCON225189 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Balan

Monitor: 92 din 22-05-2020

16. CCON225191 21/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Cetateni

Ofertant: Samoila Rodica

Monitor: 92 din 22-05-2020

17. PAP 225190 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Becicherecu Mic

Monitor: 92 din 22-05-2020

18. PAP 225202 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Dubova - Mehedinti

Monitor: 92 din 22-05-2020

19. PAP 225205 21/05/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Monitor: 92 din 22-05-2020

20. CAP 225194 21/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: UAT Comuna Tomesti

Ofertant: Cotutiu Tiberiu-Claudiu

Monitor: 92 din 22-05-2020

21. CSBV225207 22/05/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Consiliul Judetean Buzau

Ofertant: Fundatia Crucea Alb-Galbena

Monitor: 92 din 22-05-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 21 mai 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 21 mai 2020

2. Rata de schimb a monedei euro - 22 mai 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 22 mai 2020

3. Rata de schimb a monedei euro - 20 mai 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 20 mai 2020

4. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Cultura într-o Uniune mai ambițioasă
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Cultura într-o Uniune mai ambițioasă: rolul regiunilor și orașelor

5. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Exodul creierelor în UE
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Exodul creierelor în UE: abordarea provocării la toate nivelurile

6. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor pe tema Conferinței privind viitorul Europei
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor pe tema Conferinței privind viitorul Europei

7. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor privind programul de lucru al Comisiei Europene
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor privind programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2020

8. Avizul Comitetului European al Regiunilor: Consolidarea statului de drept în cadrul Uniunii
Avizul Comitetului European al Regiunilor: Consolidarea statului de drept în cadrul Uniunii – Program de acțiune

9. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Politica de mediu la nivel inframunicipal
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Politica de mediu la nivel inframunicipal: către cartiere și mici comunități durabile

10. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Contribuția regiunilor și orașelor la dezvoltarea Africii

11. Avizul Comitetului European al Regiunilor — Pachetul privind extinderea 2019
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Pachetul privind extinderea 2019

12. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor – Strategia anuală pentru 2020
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor – Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă

13. Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară (2018/2035(INI))

14. Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (2018/2589(RSP))

15. Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la amenințarea de demolare a satului Khan al-Ahmar și a altor sate de beduini (2018/2849(RSP))

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 al Comisiei din 16 mai 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul exploatare și gestionarea traficului al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2012/757/UE (Text cu relevanță pentru SEE.)

17. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Orizont Europa
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Orizont Europa: Al nouălea program-cadru pentru cercetare și inovare

18. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor — Statul de drept în UE
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor — Statul de drept în UE din perspectivă locală și regională

Actualizare (2) din data 25-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 873 din 22 mai 2020
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

2. ORDIN nr. 4.324 din 22 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

3. ORDIN nr. 4.322 din 22 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 25.05.2020

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 21 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

5. ORDIN nr. 4.300 din 21 mai 2020
privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

6. ORDIN nr. 4.303 din 21 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 25.05.2020

7. ORDIN nr. 4.307 din 21 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 25.05.2020

8. ORDIN nr. 4.298 din 20 mai 2020
privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 25.05.2020

9. ORDIN nr. 836 din 19 mai 2020
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

10. ORDIN nr. 1.958 din 18 mai 2020
pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

11. PROCEDURA din 18 mai 2020
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

12. HOTĂRÂRE nr. 391 din 14 mai 2020
privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Tulcea şi transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Tulcea, unităţi aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

13. RECTIFICARE nr. 940 din 30 aprilie 2020
referitoare la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 940/2020

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

14. RECTIFICARE nr. 210 din 18 martie 2020
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 210/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 437 din 25.05.2020

15. DECIZIA nr. 94 din 25 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (6) şi (7), ale art. 36 alin. (4) şi ale art. 130 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 25.05.2020

16. DECIZIA nr. 39 din 4 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 25.05.2020

AUTORIZAȚII

Actualizare (1) din data 23-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 249 din 22 mai 2020
privind exercitarea unor atribuţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2020

2. DECIZIE nr. 250 din 22 mai 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Mihai Vasiliu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2020

3. DECIZIE nr. 251 din 22 mai 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dan-Alexandru Groza a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2020

4. DECIZIE nr. 252 din 22 mai 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mona Mihaela Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2020

5. ORDIN nr. 78 din 22 mai 2020
pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, precum şi a măsurilor necesare acordării majorării salariale, în condiţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2020

6. ORDIN nr. 79 din 22 mai 2020
privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22.05.2020

7. ORDIN nr. 872 din 22 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22.05.2020

8. ORDIN nr. 874 din 22 mai 2020
privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22.05.2020

9. ORDIN nr. 81 din 22 mai 2020
privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22.05.2020

10. ORDIN nr. 875 din 22 mai 2020
pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22.05.2020

11. ORDIN nr. 80 din 22 mai 2020
pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22.05.2020

12. ORDIN nr. 4.325 din 22 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22.05.2020

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 mai 2020
privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2020

14. ORDIN nr. 991 din 19 mai 2020
pentru stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2020

15. ORDIN nr. 988 din 18 mai 2020
privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22.05.2020

16. ORDIN nr. 543 din 15 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22.05.2020

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 14 mai 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2020

18. DECIZIA nr. 125 din 10 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134 pct. 2 şi ale art. 135 alin. (1) şi (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 22.05.2020

Actualizare (1) din data 22-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 274 din 21 mai 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 21.05.2020

2. LEGE nr. 64 din 21 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2020

3. DECRET nr. 271 din 21 mai 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2020

4. LEGE nr. 65 din 21 mai 2020
pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2020

5. DECRET nr. 272 din 21 mai 2020
privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2020

6. LEGE nr. 66 din 21 mai 2020
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2020

7. DECRET nr. 273 din 21 mai 2020
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2020

8. ORDIN nr. 1.061 din 20 mai 2020
privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţii fiscale accesorii

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 21.05.2020

9. COMUNICAT din 20 mai 2020
privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a constata contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 și de a aplica amenda prevăzută de alin. (2) al aceluiași articol, în cazul construcțiilor edificate fără autorizație de construire, în sensul de a se stabili dacă acesta este data terminării în fapt a construcției sau data la care autoritatea competentă a constatat săvârșirea faptei.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 20.05.2020

10. ORDIN nr. 979 din 19 mai 2020
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 21.05.2020

11. ORDIN nr. 77 din 18 mai 2020
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 21.05.2020

12. ORDIN nr. 819 din 14 mai 2020
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 21.05.2020

13. ORDIN nr. 113 din 14 mai 2020
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 95/2018

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 21.05.2020

14. ORDIN nr. 114 din 14 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 96/2018

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 21.05.2020

15. CIRCULARĂ nr. 11 din 13 mai 2020
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2020

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 21.05.2020

16. ORDIN nr. 1.942 din 12 mai 2020
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 21.05.2020

17. HOTĂRÂRE nr. 376 din 7 mai 2020
privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 21.05.2020

18. ORDIN nr. 1.779 din 20 martie 2020
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 21.05.2020

19. DECIZIA nr. 123 din 10 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 21.05.2020

20. ORDIN nr. 580 din 5 martie 2020
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2020

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 21.05.2020

21. DECIZIA nr. 813 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15", cuprinsă în art. 69 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2020

Actualizare (2) din data 22-05-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 21 mai 2020
privind actele de cercetare penală prin delegare pe care le pot efectua lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei generale anticorupţie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 21.05.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 397 din 21 mai 2020
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Cojanu Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 22.05.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 396 din 21 mai 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Manoliu Mihai

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 398 din 21 mai 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 399 din 21 mai 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Ionescu Tudoriţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 400 din 21 mai 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Gîrjan Adina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 401 din 21 mai 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Scutelnicu Andrei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 402 din 21 mai 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Olteanu Octavian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

9. ORDIN nr. 1.972 din 21 mai 2020
privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

10. HOTĂRÂRE nr. 392 din 14 mai 2020
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 390 din 14 mai 2020
privind schimbarea denumirii Muzeului Municipal Râmnicu Sărat în Muzeul Municipal "Octavian Moşescu" din Râmnicu Sărat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

12. NORME TEHNICE din 14 mai 2020
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

13. ORDIN nr. 78 din 13 mai 2020
privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 22.05.2020

14. ORDIN nr. 1.731/C din 11 mai 2020
pentru aprobarea Standardelor privind condiţiile de muncă asigurate poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 22.05.2020

15. STANDARDE din 11 mai 2020
privind condiţiile de muncă asigurate poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 22.05.2020

16. GHID din 1 aprilie 2020
de finanţare nerambursabilă - DRRM 2020

EMITENT: Secretariatul Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 18.05.2020

17. ORDIN nr. 474 din 1 aprilie 2020
pentru aprobarea Ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă - DRRM 2020

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 18.05.2020

18. DECIZIA nr. 144 din 12 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) teza finală din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 22.05.2020

19. DECIZIA nr. 99 din 25 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (3) teza întâi şi ale art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 22.05.2020

20. DECIZIA nr. 89 din 25 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2020

21. DECIZIA nr. 806 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 22.05.2020

22. DECIZIA nr. 805 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 22.05.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 225163 21.05.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsag

Monitor: 91 din 21-05-2020

2. PPF 225168 21.05.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ciocanesti - SV

Monitor: 91 din 21-05-2020

3. PPF 225170 21.05.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Sectorului 3

Monitor: 91 din 21-05-2020

4. PCON225179 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu Frumos

Monitor: 91 din 21-05-2020

5. PCON225184 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Parincea

Monitor: 91 din 21-05-2020

6. PCON225187 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Foltesti

Monitor: 91 din 21-05-2020

7. PCON225188 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Izvoru

Monitor: 91 din 21-05-2020

8. PCON225175 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 91 din 21-05-2020

9. PCON225173 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Onesti

Monitor: 91 din 21-05-2020

10. PCON225177 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Comarnic

Monitor: 91 din 21-05-2020

11. PCON225176 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu Frumos

Monitor: 91 din 21-05-2020

12. PCON225178 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Valea Seaca

Monitor: 91 din 21-05-2020

13. PCON225166 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Cernavoda

Monitor: 91 din 21-05-2020

14. PCON225182 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Candesti

Monitor: 91 din 21-05-2020

15. PCON225183 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia Servicii Publice, Sport si Agrement

Monitor: 91 din 21-05-2020

16. PCON225185 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Bozieni

Monitor: 91 din 21-05-2020

17. PCON225162 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciorasti

Monitor: 91 din 21-05-2020

18. PCON225167 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ciuperceni

Monitor: 91 din 21-05-2020

19. PCON225161 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Muzeul Orasului Oradea

Monitor: 91 din 21-05-2020

20. CCON225174 20.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Campia Turzii

Ofertant: S.C. Ideal Cleaning Shop - S.R.L.

Monitor: 91 din 21-05-2020

21. CCON225186 20.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Cocorastii Colt

Ofertant: S.C. Coni - S.R.L.

Monitor: 91 din 21-05-2020

22. CCON225172 20.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: Dinu O. Constantin "Comert cu produse diverse" Intreprindere Familiala

Monitor: 91 din 21-05-2020

23. CCON225164 20.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Almas

Ofertant: Varcus Daniela Ancuta I.I.

Monitor: 91 din 21-05-2020

24. CCON225181 20.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Probota

Ofertant: Baciu Ion

Monitor: 91 din 21-05-2020

25. CCON225180 20.05.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Probota

Ofertant: Plumbu Lacramioara

Monitor: 91 din 21-05-2020

26. PAP 225165 20.05.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Cernavoda

Monitor: 91 din 21-05-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/676 a Comisiei din 18 mai 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/676 a Comisiei din 18 mai 2020 privind scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 [notificată cu numărul C(2020) 3137]

3. Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului interimar de parteneriat
Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

4. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

5. Comunicarea Comisiei Notă de orientare
Comunicarea Comisiei Notă de orientare referitoare la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice Partea a doua – Drepturile cetățenilor

6. Comisia administrativă a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți
Comisia administrativă a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți Rate de conversie ale monedelor de schimb în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului

7. Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 17 alineatul (6)
Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 17 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16.)

8. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9809 – Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9809 – Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Decizia nr. 1/2020 a Comitetului pentru comerț UE-Singapore din 17 aprilie 2020
Decizia nr. 1/2020 a Comitetului pentru comerț UE-Singapore din 17 aprilie 2020 de modificare a anexelor 10-A și 10-B la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Singapore [2020/677]

10. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

11. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9839 – VGRD/Auto Wichert Assets)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9839 – VGRD/Auto Wichert Assets) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Decizia nr. 1/2020 a Comitetului APE instituit prin Acordul interimar
Decizia nr. 1/2020 a Comitetului APE instituit prin Acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și partea Africa Centrală, pe de altă parte, din 28 aprilie 2020 în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură privind medierea, a regulamentului de procedură privind arbitrajul și a codului de conduită al arbitrilor [2020/670]

13. Informații de prezentat în temeiul articolului 5 alineatul (2)
Informații de prezentat în temeiul articolului 5 alineatul (2) Înființarea unei grupări europene de cooperare teritorială (GECT) Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 (JO L 210, 31.7.2006, p. 19)

14. Decizia nr. 2/2020 a Comitetului APE instituit prin Acordul interimar
Decizia nr. 2/2020 a Comitetului APE instituit prin Acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și partea Africa Centrală, pe de altă parte din 28 aprilie 2020 privind adoptarea listei arbitrilor [2020/671]

15. Decizia (PESC) 2020/664 a Consiliului din 18 mai 2020
Decizia (PESC) 2020/664 a Consiliului din 18 mai 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/2110 privind misiunea de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA)

16. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9844 – Société Générale/Mitsubishi/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9844 – Société Générale/Mitsubishi/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Decizia (PESC) 2020/663 a Consiliului din 18 mai 2020
Decizia (PESC) 2020/663 a Consiliului din 18 mai 2020 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia)

18. Exceptările naționale pentru furnizorii de servicii de jocuri de noroc
Exceptările naționale pentru furnizorii de servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 (DCSB) Lista statelor membre care au decis să excepteze furnizorii anumitor servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

19. Raportul special nr. 12/2020 Platforma europeană de consiliere în materie de investiții
Raportul special nr. 12/2020 Platforma europeană de consiliere în materie de investiții – Lansată cu scopul de a stimula investițiile în UE, impactul platformei rămâne limitat

20. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9666
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9666 – Deutsche Asphalt/KEMNA BAU Andrae/Heideasphalt) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie
Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 1

22. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 1