Actualizare (1) din data 02-12-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.183 din 29 noiembrie 2022
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

2. ORDIN nr. 980 din 29 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

3. HOTĂRÂRE nr. 1.423 din 29 noiembrie 2022
pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 1.424 din 29 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2022 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 29 noiembrie 2022
pentru prelungirea perioadelor de îndeplinire a obligaţiilor de compensare care fac obiectul unor acorduri de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi Compania Naţională ROMARM - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 1.426 din 29 noiembrie 2022
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Polivalentă Municipiul Piteşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 1.427 din 29 noiembrie 2022
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru finanţarea schemei de sprijin prevăzute la art. 5^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 1.428 din 29 noiembrie 2022
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 7 iulie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

9. DECIZIE nr. 540 din 29 noiembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen-Mihaela Bardoş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

10. DECIZIE nr. 541 din 29 noiembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Saragea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

11. ORDIN nr. 3.047 din 29 noiembrie 2022
pentru aprobarea Schemei de finanţare - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia I.4 - Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

12. DECRET nr. 1.490 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

13. DECRET nr. 1.480 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1156 din 29.11.2022

14. DECRET nr. 1.504 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

15. DECRET nr. 1.505 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

16. DECRET nr. 1.506 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

17. DECRET nr. 1.515 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

18. DECRET nr. 1.516 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

19. DECRET nr. 1.517 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

20. DECRET nr. 1.518 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

21. DECRET nr. 1.519 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

22. DECRET nr. 1.520 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

23. DECRET nr. 1.521 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

24. DECRET nr. 1.522 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

25. DECRET nr. 1.523 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

26. DECRET nr. 1.524 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

27. DECRET nr. 1.525 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

28. DECRET nr. 1.526 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1157 din 29.11.2022

29. NORMĂ nr. 28 din 21 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

30. ANEXE din 21 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

31. ACORD din 7 iulie 2022
între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1158 din 29.11.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 4345 din 13 noiembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

2. SENTINTA nr. 8571 din 04 decembrie 2019
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 2845 din 05 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

4. SENTINTA nr. 8407 din 16 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

5. SENTINTA nr. 206 din 26 noiembrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

6. SENTINTA nr. 11257 din 23 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

7. SENTINTA nr. 312 din 20 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

8. SENTINTA nr. 344 din 08 noiembrie 2019
anulare somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA MOLDOVA-NOUA

9. SENTINTA nr. 2911 din 19 noiembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

10. SENTINTA nr. 259 din 25 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

11. SENTINTA nr. 228 din 06 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

12. DECIZIE nr. 1099 din 13 noiembrie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

13. SENTINTA nr. 1802 din 10 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

14. DECIZIE nr. 35 din 18 februarie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

15. SENTINTA nr. 1148 din 26 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

16. SENTINTA nr. 469 din 03 martie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

17. SENTINTA nr. 42 din 11 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

18. SENTINTA nr. 4091 din 22 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

19. DECIZIE nr. 275 din 18 iunie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

20. SENTINTA nr. 401 din 25 iunie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

21. DECIZIE nr. 546 din 15 iunie 2020
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

22. SENTINTA nr. 59 din 22 iunie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

23. SENTINTA nr. 6456 din 11 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

24. SENTINTA nr. 830 din 07 iulie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

25. DECIZIE nr. 294 din 05 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

26. SENTINTA nr. 3471 din 17 iulie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

27. SENTINTA nr. 1170 din 01 iulie 2020
accesiune

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

28. DECIZIE nr. 1866 din 23 iulie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

29. SENTINTA nr. 833 din 21 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

30. DECIZIE nr. 345 din 09 iulie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

31. SENTINTA nr. 2595 din 06 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

32. DECIZIE nr. 539 din 02 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

33. SENTINTA nr. 2008 din 15 octombrie 2020
plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

34. SENTINTA nr. 6440 din 19 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

35. SENTINTA nr. 4626 din 23 septembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

36. SENTINTA nr. 3557 din 08 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

37. SENTINTA nr. 4395 din 21 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

38. DECIZIE nr. 581 din 15 octombrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

39. DECIZIE nr. 987 din 15 octombrie 2020
completare carnet de munca

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

40. SENTINTA nr. 492 din 28 octombrie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

41. DECIZIE nr. 324 din 27 noiembrie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

42. SENTINTA nr. 10661 din 10 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

43. SENTINTA nr. 1367 din 29 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

44. DECIZIE nr. 1363 din 27 noiembrie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

45. SENTINTA nr. 11625 din 16 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

46. DECIZIE nr. 2235 din 17 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

47. SENTINTA nr. 9481 din 04 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

48. SENTINTA nr. 4256 din 23 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

49. DECIZIE nr. 1380 din 22 octombrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

50. DECIZIE nr. 378 din 10 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

51. SENTINTA nr. 10077 din 16 noiembrie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA IASI

52. DECIZIE nr. 1132 din 23 iulie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

53. DECIZIE nr. 4946 din 14 decembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

54. DECIZIE nr. 1015 din 11 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

55. SENTINTA nr. 26 din 04 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

56. DECIZIE nr. 19 din 29 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

57. DECIZIE nr. 81 din 04 februarie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

58. DECIZIE nr. 484 din 02 februarie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 214 din 25 februarie 2021
curatela

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

60. DECIZIE nr. 185 din 18 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

61. SENTINTA nr. 188 din 10 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

62. INCHEIERE nr. 6079 din 11 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

63. SENTINTA nr. 164 din 08 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

64. SENTINTA nr. 2223 din 02 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

65. DECIZIE nr. 480 din 18 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

66. SENTINTA nr. 83 din 28 ianuarie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

67. SENTINTA nr. 385 din 19 martie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

68. SENTINTA nr. 3025 din 24 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

69. SENTINTA nr. 608 din 17 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

70. DECIZIE nr. 166 din 29 martie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

71. SENTINTA nr. 2900 din 29 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

72. DECIZIE nr. 426 din 17 martie 2021
acordare personalitate juridica

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

73. DECIZIE nr. 2510 din 06 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

74. SENTINTA nr. 2722 din 12 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

75. SENTINTA nr. 538 din 21 mai 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

76. SENTINTA nr. 5546 din 07 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

77. DECIZIE nr. 452 din 13 mai 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

78. SENTINTA nr. 1115 din 08 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

79. SENTINTA nr. 8973 din 03 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

80. DECIZIE nr. 1676 din 24 martie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

81. SENTINTA nr. 4258 din 16 iunie 2021
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

82. SENTINTA nr. 3626 din 28 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

83. SENTINTA nr. 6436 din 02 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

84. DECIZIE nr. 1950 din 09 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

85. SENTINTA nr. 574 din 18 iunie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

86. SENTINTA nr. 317 din 01 iulie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

87. DECIZIE nr. 458 din 10 august 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

88. SENTINTA nr. 3249 din 17 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

89. SENTINTA nr. 583 din 08 martie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

90. SENTINTA nr. 409 din 18 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BABADAG

91. SENTINTA nr. 2403 din 24 septembrie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

92. SENTINTA nr. 9569 din 22 septembrie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA IASI

93. SENTINTA nr. 665 din 22 septembrie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

94. DECIZIE nr. 1170 din 20 septembrie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

95. SENTINTA nr. 928 din 01 octombrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

96. SENTINTA nr. 1071 din 15 octombrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

97. SENTINTA nr. 1231 din 27 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

98. SENTINTA nr. 4348 din 23 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

99. SENTINTA nr. 1856 din 28 octombrie 2021
refuz acordare drepturi persecutati politic D.L nr. 118/1990

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

100. SENTINTA nr. 772 din 12 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

101. DECIZIE nr. 452 din 09 noiembrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

102. DECIZIE nr. 912 din 10 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 2079 din 23 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

104. SENTINTA nr. 2057 din 23 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

105. SENTINTA nr. 1331 din 15 decembrie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

106. SENTINTA nr. 5162 din 16 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

107. DECIZIE nr. 271 din 19 ianuarie 2022
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

108. SENTINTA nr. 1694 din 01 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

109. SENTINTA nr. 559 din 06 martie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

110. SENTINTA nr. 152 din 06 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

111. DECIZIE nr. 354 din 05 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

112. DECIZIE nr. 709 din 12 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

113. DECIZIE nr. 212 din 15 martie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

114. SENTINTA nr. 2277 din 23 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

115. DECIZIE nr. 1729 din 31 mai 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

116. SENTINTA nr. 707 din 30 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

117. DECIZIE nr. 540 din 22 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

118. SENTINTA nr. 166 din 16 mai 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

119. DECIZIE nr. 490 din 09 mai 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

120. SENTINTA nr. 1400 din 22 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

121. DECIZIE nr. 217 din 22 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

122. DECIZIE nr. 231 din 21 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

123. SENTINTA nr. 2816 din 10 mai 2019
contestatie creante

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

124. DECIZIE nr. 621 din 05 iulie 2019
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

125. SENTINTA nr. 507 din 10 iulie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

126. SENTINTA nr. 2739 din 03 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

127. SENTINTA nr. 701 din 28 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

128. SENTINTA nr. 1344 din 31 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

129. DECIZIE nr. 570 din 07 august 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

130. SENTINTA nr. 1001 din 04 septembrie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

131. DECIZIE nr. 2223 din 09 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

132. DECIZIE nr. 758 din 07 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

133. SENTINTA nr. 432 din 03 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

134. SENTINTA nr. 1146 din 26 septembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

135. DECIZIE nr. 806 din 26 septembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

136. DECIZIE nr. 2944 din 25 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

137. SENTINTA nr. 198 din 24 septembrie 2019
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

138. DECIZIE nr. 474 din 23 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

139. SENTINTA nr. 1078 din 20 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

140. DECIZIE nr. 1983 din 06 septembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

141. SENTINTA nr. 1167 din 09 iulie 2019
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

142. SENTINTA nr. 377 din 06 iunie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

143. DECIZIE nr. 2108 din 21 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

144. SENTINTA nr. 1166 din 18 aprilie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

145. SENTINTA nr. 362 din 17 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

146. DECIZIE nr. 199 din 16 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

147. DECIZIE nr. 596 din 26 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

148. DECIZIE nr. 133 din 19 februarie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

149. SENTINTA nr. 1440 din 15 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

150. SENTINTA nr. 127 din 30 ianuarie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

151. SENTINTA nr. 426 din 28 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

152. SENTINTA nr. 88 din 22 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

153. SENTINTA nr. 499 din 21 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

154. DECIZIE nr. 1460 din 03 decembrie 2019
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

155. SENTINTA nr. 8294 din 29 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

156. DECIZIE nr. 3771 din 16 septembrie 2019
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

157. DECIZIE nr. 558 din 04 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

158. DECIZIE nr. 684 din 02 octombrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

159. DECIZIE nr. 1003 din 02 decembrie 2019
cerere de ajutor public judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

160. DECIZIE nr. 1045 din 29 octombrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

161. DECIZIE nr. 1246 din 13 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

162. DECIZIE nr. 839 din 05 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

163. SENTINTA nr. 4271 din 10 decembrie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

164. DECIZIE nr. 1494 din 22 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

165. SENTINTA nr. 1426 din 16 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

166. DECIZIE nr. 1213 din 22 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

167. DECIZIE nr. 1231 din 30 octombrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

168. SENTINTA nr. 1068 din 24 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

169. SENTINTA nr. 2453 din 21 noiembrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

170. DECIZIE nr. 4066 din 25 noiembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

171. SENTINTA nr. 95 din 08 ianuarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

172. SENTINTA nr. 8052 din 13 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

173. SENTINTA nr. 64 din 15 ianuarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

174. SENTINTA nr. 311 din 27 februarie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

175. DECIZIE nr. 243 din 03 martie 2020
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

176. SENTINTA nr. 8309 din 28 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

177. INCHEIERE nr. 323 din 11 martie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

178. SENTINTA nr. 1980 din 14 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

179. SENTINTA nr. 2275 din 06 aprilie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

180. SENTINTA nr. 962 din 06 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

181. SENTINTA nr. 316 din 22 ianuarie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

182. SENTINTA nr. 1034 din 18 mai 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

183. SENTINTA nr. 121 din 21 mai 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

184. SENTINTA nr. 572 din 20 mai 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

185. SENTINTA nr. 1524 din 24 august 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

186. SENTINTA nr. 3888 din 28 iulie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

187. SENTINTA nr. 1367 din 06 august 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

188. DECIZIE nr. 714 din 27 august 2020
ultrajul (art.257 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

189. SENTINTA nr. 2429 din 29 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

190. DECIZIE nr. 332 din 05 august 2020
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

191. SENTINTA nr. 4620 din 06 octombrie 2020
refuz solutionare cerere

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

192. SENTINTA nr. 6697 din 03 august 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

193. SENTINTA nr. 223 din 30 octombrie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

194. SENTINTA nr. 12812 din 28 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

195. SENTINTA nr. 8019 din 10 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

196. DECIZIE nr. 298 din 04 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

197. SENTINTA nr. 9272 din 03 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

198. SENTINTA nr. 11815 din 02 decembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

199. DECIZIE nr. 698 din 25 noiembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

200. SENTINTA nr. 3387 din 11 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

201. DECIZIE nr. 1293 din 14 decembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

202. SENTINTA nr. 888 din 17 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

203. SENTINTA nr. 3271 din 02 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

204. SENTINTA nr. 1557 din 02 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

205. SENTINTA nr. 2662 din 16 decembrie 2020
anulare/reducere amenda (art.284 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

206. SENTINTA nr. 216 din 11 ianuarie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

207. SENTINTA nr. 1723 din 11 noiembrie 2020
nulitate/anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

208. SENTINTA nr. 115 din 13 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

209. SENTINTA nr. 1039 din 02 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

210. SENTINTA nr. 358 din 22 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

211. SENTINTA nr. 7409 din 15 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

212. SENTINTA nr. 1034 din 03 februarie 2021
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

213. SENTINTA nr. 172 din 10 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

214. SENTINTA nr. 1143 din 10 februarie 2021
constatare nulitate act juridic

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

215. DECIZIE nr. 313 din 11 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

216. DECIZIE nr. 73 din 10 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

217. SENTINTA nr. 665 din 18 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

218. SENTINTA nr. 2078 din 05 august 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

219. SENTINTA nr. 1281 din 23 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

220. DECIZIE nr. 245 din 24 februarie 2021
amenda pentru neexecutarea hotarârii judecatoresti (art.24 din Legea nr.554/2004 )

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

221. SENTINTA nr. 1845 din 12 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

222. SENTINTA nr. 258 din 04 martie 2021
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

223. DECIZIE nr. 152 din 11 martie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

224. SENTINTA nr. 44 din 19 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

225. SENTINTA nr. 3209 din 23 martie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

226. SENTINTA nr. 3111 din 14 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

227. SENTINTA nr. 2048 din 31 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

228. SENTINTA nr. 6701 din 22 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

229. DECIZIE nr. 1120 din 21 aprilie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

230. DECIZIE nr. 1424 din 28 aprilie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

231. DECIZIE nr. 580 din 29 aprilie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

232. SENTINTA nr. 324 din 26 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

233. SENTINTA nr. 1635 din 05 mai 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

234. SENTINTA nr. 3321 din 11 noiembrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

235. SENTINTA nr. 1391 din 09 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

236. SENTINTA nr. 1473 din 13 mai 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

237. DECIZIE nr. 1006 din 23 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

238. DECIZIE nr. 122 din 29 aprilie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

239. DECIZIE nr. 1483 din 04 mai 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

240. DECIZIE nr. 283 din 25 mai 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

241. SENTINTA nr. 428 din 03 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

242. DECIZIE nr. 576 din 14 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

243. SENTINTA nr. 10494 din 25 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

244. DECIZIE nr. 1156 din 18 mai 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

245. DECIZIE nr. 2408 din 02 august 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

246. SENTINTA nr. 6040 din 10 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

247. SENTINTA nr. 96 din 12 aprilie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

248. DECIZIE nr. 67 din 05 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

249. SENTINTA nr. 5151 din 04 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

250. SENTINTA nr. 827 din 02 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

251. DECIZIE nr. 1693 din 27 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

252. SENTINTA nr. 3592 din 27 mai 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

253. SENTINTA nr. 2547 din 22 iunie 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

254. DECIZIE nr. 3335 din 09 iunie 2021
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

255. SENTINTA nr. 2018 din 16 iunie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

256. SENTINTA nr. 363 din 08 iulie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA ORASTIE

257. SENTINTA nr. 750 din 10 septembrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

258. SENTINTA nr. 8647 din 20 august 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

259. SENTINTA nr. 1580 din 28 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

260. DECIZIE nr. 2327 din 28 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

261. DECIZIE nr. 320 din 29 septembrie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

262. DECIZIE nr. 2779 din 27 septembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

263. DECIZIE nr. 298 din 07 septembrie 2021
actiune în anulare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

264. SENTINTA nr. 221 din 07 octombrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

265. DECIZIE nr. 481 din 07 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

266. DECIZIE nr. 164 din 24 septembrie 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

267. SENTINTA nr. 1484 din 25 octombrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

268. SENTINTA nr. 10189 din 08 octombrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

269. SENTINTA nr. 7800 din 30 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

270. SENTINTA nr. 10253 din 07 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

271. SENTINTA nr. 1210 din 16 noiembrie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

272. DECIZIE nr. 3824 din 20 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

273. DECIZIE nr. 1407 din 11 noiembrie 2021
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

274. SENTINTA nr. 724 din 29 noiembrie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

275. SENTINTA nr. 1334 din 06 decembrie 2021
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

276. SENTINTA nr. 1229 din 23 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

277. SENTINTA nr. 1303 din 22 noiembrie 2021
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

278. DECIZIE nr. 349 din 27 decembrie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

279. SENTINTA nr. 847 din 15 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

280. SENTINTA nr. 1414 din 15 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

281. SENTINTA nr. 2647 din 09 decembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

282. DECIZIE nr. 30 din 13 ianuarie 2022
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

283. SENTINTA nr. 154 din 25 ianuarie 2022
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

284. SENTINTA nr. 666 din 13 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

285. DECIZIE nr. 236 din 15 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

286. SENTINTA nr. 476 din 13 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

287. SENTINTA nr. 423 din 07 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

288. SENTINTA nr. 3271 din 26 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

289. DECIZIE nr. 304 din 05 aprilie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

290. SENTINTA nr. 2528 din 04 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

291. SENTINTA nr. 744 din 02 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

292. SENTINTA nr. 567 din 26 martie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

293. DECIZIE nr. 760 din 23 mai 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

294. SENTINTA nr. 5109 din 03 mai 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

295. DECIZIE nr. 1512 din 28 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

296. SENTINTA nr. 2714 din 10 iunie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

297. DECIZIE nr. 1613 din 18 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

298. DECIZIE nr. 734 din 28 mai 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

299. SENTINTA nr. 937 din 23 mai 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

300. SENTINTA nr. 856 din 13 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

301. DECIZIE nr. 211 din 07 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

302. SENTINTA nr. 2150 din 25 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

303. SENTINTA nr. 6369 din 13 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

304. SENTINTA nr. 391 din 29 august 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

305. SENTINTA nr. 1102 din 16 octombrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

306. SENTINTA nr. 7632 din 11 octombrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

307. SENTINTA nr. 9747 din 03 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

308. SENTINTA nr. 1123 din 01 octombrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

309. SENTINTA nr. 2202 din 27 septembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

310. SENTINTA nr. 8372 din 25 septembrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

311. DECIZIE nr. 517 din 25 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

312. DECIZIE nr. 1464 din 23 septembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

313. INCHEIERE nr. 2068 din 19 septembrie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

314. DECIZIE nr. 1074 din 05 septembrie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

315. SENTINTA nr. 1199 din 06 august 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

316. SENTINTA nr. 6973 din 15 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

317. SENTINTA nr. 7393 din 28 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

318. SENTINTA nr. 8435 din 27 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

319. SENTINTA nr. 786 din 25 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

320. SENTINTA nr. 2426 din 10 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

321. SENTINTA nr. 3601 din 07 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

322. SENTINTA nr. 2892 din 06 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

323. DECIZIE nr. 267 din 08 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

324. DECIZIE nr. 999 din 17 aprilie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

325. SENTINTA nr. 809 din 11 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

326. SENTINTA nr. 4374 din 08 aprilie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

327. SENTINTA nr. 4093 din 08 aprilie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

328. SENTINTA nr. 3782 din 26 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

329. DECIZIE nr. 382 din 22 martie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

330. SENTINTA nr. 340 din 15 martie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

331. DECIZIE nr. 21 din 07 martie 2019
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

332. DECIZIE nr. 281 din 05 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

333. SENTINTA nr. 841 din 07 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

334. DECIZIE nr. 522 din 31 ianuarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

335. DECIZIE nr. 366 din 29 ianuarie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

336. SENTINTA nr. 114 din 11 ianuarie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

337. SENTINTA nr. 1410 din 18 noiembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

338. SENTINTA nr. 2497 din 02 decembrie 2019
superficie

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

339. INCHEIERE nr. 1797 din 18 decembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

340. DECIZIE nr. 776 din 25 septembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

341. SENTINTA nr. 1237 din 24 octombrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

342. DECIZIE nr. 426 din 13 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

343. SENTINTA nr. 14491 din 18 decembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

344. SENTINTA nr. 4914 din 05 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

345. DECIZIE nr. 796 din 25 noiembrie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

346. SENTINTA nr. 1340 din 24 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

347. SENTINTA nr. 2018 din 11 decembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

348. SENTINTA nr. 9070 din 18 decembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

349. SENTINTA nr. 8 din 06 februarie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

350. DECIZIE nr. 70 din 13 februarie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

351. DECIZIE nr. 313 din 02 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

352. DECIZIE nr. 2 din 07 ianuarie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

353. SENTINTA nr. 1635 din 04 iulie 2019
marca

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

354. SENTINTA nr. 12376 din 07 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

355. SENTINTA nr. 178 din 12 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

356. DECIZIE nr. 1206 din 22 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

357. SENTINTA nr. 536 din 24 aprilie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

358. SENTINTA nr. 2125 din 27 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

359. DECIZIE nr. 507 din 04 iunie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

360. DECIZIE nr. 680 din 01 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

361. DECIZIE nr. 821 din 22 iunie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

362. DECIZIE nr. 272 din 14 iulie 2020
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

363. SENTINTA nr. 5784 din 23 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

364. SENTINTA nr. 1373 din 20 iulie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

365. SENTINTA nr. 455 din 07 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SEBES

366. DECIZIE nr. 604 din 04 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

367. DECIZIE nr. 296 din 23 iunie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

368. SENTINTA nr. 640 din 19 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

369. SENTINTA nr. 5951 din 14 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

370. SENTINTA nr. 1525 din 16 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

371. SENTINTA nr. 674 din 24 iulie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

372. DECIZIE nr. 304 din 15 septembrie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

373. SENTINTA nr. 4042 din 27 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

374. SENTINTA nr. 3718 din 22 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

375. DECIZIE nr. 2981 din 24 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

376. SENTINTA nr. 591 din 06 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

377. SENTINTA nr. 6369 din 02 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

378. DECIZIE nr. 289 din 22 septembrie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

379. SENTINTA nr. 702 din 22 octombrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

380. SENTINTA nr. 1845 din 04 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

381. SENTINTA nr. 705 din 29 octombrie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

382. SENTINTA nr. 1517 din 29 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

383. SENTINTA nr. 2780 din 12 noiembrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

384. DECIZIE nr. 459 din 24 noiembrie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

385. SENTINTA nr. 9125 din 26 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

386. SENTINTA nr. 4926 din 12 noiembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

387. SENTINTA nr. 11394 din 08 decembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

388. DECIZIE nr. 1798 din 08 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

389. SENTINTA nr. 7137 din 13 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

390. SENTINTA nr. 2393 din 17 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

391. SENTINTA nr. 140 din 09 februarie 2021
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

392. SENTINTA nr. 57 din 04 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

393. DECIZIE nr. 107 din 16 februarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

394. DECIZIE nr. 200 din 23 februarie 2021
custodie publica - prelungire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

395. SENTINTA nr. 802 din 15 februarie 2021
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

396. DECIZIE nr. 346 din 30 iulie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

397. SENTINTA nr. 2786 din 20 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

398. SENTINTA nr. 2326 din 23 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

399. DECIZIE nr. 54 din 10 februarie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

400. DECIZIE nr. 623 din 17 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

401. DECIZIE nr. 81 din 11 februarie 2021
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

402. DECIZIE nr. 34 din 24 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

403. DECIZIE nr. 198 din 24 martie 2021
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

404. DECIZIE nr. 64 din 16 martie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

405. DECIZIE nr. 248 din 25 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

406. SENTINTA nr. 1045 din 17 martie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

407. SENTINTA nr. 398 din 10 mai 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

408. SENTINTA nr. 426 din 01 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

409. DECIZIE nr. 1171 din 20 mai 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

410. SENTINTA nr. 82 din 02 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

411. SENTINTA nr. 912 din 03 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

412. DECIZIE nr. 822 din 30 iunie 2021
reziliere contract

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

413. DECIZIE nr. 872 din 14 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

414. SENTINTA nr. 127 din 11 iunie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

415. DECIZIE nr. 1805 din 18 iunie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

416. SENTINTA nr. 4078 din 17 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

417. SENTINTA nr. 6461 din 09 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

418. INCHEIERE nr. 826 din 14 iunie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

419. SENTINTA nr. 839 din 11 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

420. DECIZIE nr. 780 din 18 iunie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

421. SENTINTA nr. 701 din 30 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

422. SENTINTA nr. 6100 din 01 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

423. SENTINTA nr. 6526 din 14 iulie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

424. SENTINTA nr. 396 din 10 martie 2021
constatare nulitate act juridic

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

425. DECIZIE nr. 588 din 09 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

426. SENTINTA nr. 8256 din 29 iulie 2021
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

427. SENTINTA nr. 904 din 29 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

428. DECIZIE nr. 1118 din 22 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

429. SENTINTA nr. 358 din 29 septembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

430. SENTINTA nr. 200 din 08 septembrie 2021
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

431. DECIZIE nr. 655 din 13 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

432. SENTINTA nr. 976 din 25 mai 2021
obligare emitere act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

433. SENTINTA nr. 1074 din 28 octombrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

434. SENTINTA nr. 1860 din 02 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

435. SENTINTA nr. 1460 din 02 noiembrie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

436. SENTINTA nr. 2064 din 25 octombrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

437. DECIZIE nr. 1159 din 26 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

438. SENTINTA nr. 7726 din 28 septembrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

439. SENTINTA nr. 1044 din 18 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

440. SENTINTA nr. 10983 din 18 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

441. DECIZIE nr. 383 din 21 octombrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

442. SENTINTA nr. 578 din 27 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

443. SENTINTA nr. 4408 din 17 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

444. SENTINTA nr. 2392 din 26 noiembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

445. SENTINTA nr. 1980 din 10 noiembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

446. DECIZIE nr. 5817 din 17 noiembrie 2021
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

447. DECIZIE nr. 1512 din 02 decembrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

448. DECIZIE nr. 3085 din 09 decembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

449. DECIZIE nr. 4646 din 11 noiembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

450. DECIZIE nr. 1895 din 10 decembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

451. SENTINTA nr. 1261 din 24 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

452. SENTINTA nr. 13862 din 13 decembrie 2021
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

453. INCHEIERE nr. 1734 din 15 decembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

454. SENTINTA nr. 287 din 17 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

455. SENTINTA nr. 15306 din 26 noiembrie 2021
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

456. DECIZIE nr. 72 din 21 februarie 2022
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

457. DECIZIE nr. 18 din 17 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

458. DECIZIE nr. 767 din 11 februarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

459. SENTINTA nr. 1456 din 08 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

460. DECIZIE nr. 130 din 11 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

461. DECIZIE nr. 414 din 20 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

462. SENTINTA nr. 1567 din 13 martie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

463. DECIZIE nr. 2490 din 20 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

464. SENTINTA nr. 3665 din 29 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

465. SENTINTA nr. 1316 din 14 mai 2019
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

466. SENTINTA nr. 6104 din 04 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

467. SENTINTA nr. 1763 din 21 mai 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

468. DECIZIE nr. 368 din 10 aprilie 2019
actiune în anulare

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

469. DECIZIE nr. 3373 din 24 iunie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

470. SENTINTA nr. 2548 din 26 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

471. SENTINTA nr. 2541 din 04 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

472. SENTINTA nr. 1544 din 14 iunie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

473. DECIZIE nr. 830 din 10 iulie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

474. DECIZIE nr. 1111 din 10 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

475. SENTINTA nr. 415 din 13 septembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

476. DECIZIE nr. 920 din 20 iunie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

477. SENTINTA nr. 1632 din 05 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

478. SENTINTA nr. 6061 din 30 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

479. SENTINTA nr. 1118 din 26 februarie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

480. SENTINTA nr. 2504 din 21 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

481. SENTINTA nr. 1770 din 30 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

482. SENTINTA nr. 1676 din 27 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

483. DECIZIE nr. 1238 din 26 septembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

484. SENTINTA nr. 628 din 25 septembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

485. SENTINTA nr. 336 din 23 septembrie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

486. SENTINTA nr. 1067 din 18 septembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

487. DECIZIE nr. 734 din 10 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

488. SENTINTA nr. 279 din 04 septembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

489. SENTINTA nr. 420 din 19 iulie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ROMAN

490. SENTINTA nr. 8047 din 27 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

491. SENTINTA nr. 1949 din 26 iunie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

492. DECIZIE nr. 709 din 24 iunie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

493. SENTINTA nr. 1081 din 07 iunie 2019
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

494. DECIZIE nr. 422 din 23 aprilie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

495. SENTINTA nr. 791 din 09 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

496. SENTINTA nr. 1045 din 02 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

497. SENTINTA nr. 1833 din 27 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

498. SENTINTA nr. 198 din 14 martie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

499. SENTINTA nr. 4 din 26 februarie 2019
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

500. SENTINTA nr. 659 din 22 februarie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

501. SENTINTA nr. 388 din 31 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS245240 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Jirlau

Monitor: 231 din 29-11-2022

2. PCBS245246 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Sanmartin

Monitor: 231 din 29-11-2022

3. PCBS245245 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Garbova

Monitor: 231 din 29-11-2022

4. PCBS245239 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Jirlau

Monitor: 231 din 29-11-2022

5. PCBS245238 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Jirlau

Monitor: 231 din 29-11-2022

6. CCBS245229 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Sinesti

Ofertant: S.C. General Complex Mixt S.R.L.

Monitor: 231 din 29-11-2022

7. CCBS245237 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Dridu

Ofertant: S.C. Taverna Tuliman Concept - S.R.L.

Monitor: 231 din 29-11-2022

8. PCON245228 29.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Faraoani

Monitor: 231 din 29-11-2022

9. PINC245235 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 231 din 29-11-2022

10. PINC245241 29.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Militara 01295 Bucuresti

Monitor: 231 din 29-11-2022

11. PINC245242 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Monitor: 231 din 29-11-2022

12. PINC245244 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Monitor: 231 din 29-11-2022

13. PINC245230 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Vedea

Monitor: 231 din 29-11-2022

14. PINC245247 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Sanmartin

Monitor: 231 din 29-11-2022

15. PINC245248 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 231 din 29-11-2022

16. PINC245249 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 231 din 29-11-2022

17. PINC245251 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 231 din 29-11-2022

18. PINC245231 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Colegiul Alexandru cel Bun

Monitor: 231 din 29-11-2022

19. CINC245233 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Hunedoara

Ofertant: S.C. FAN FLAVIA - S.R.L.

Monitor: 231 din 29-11-2022

20. CINC245234 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Maracineni

Ofertant: S.C. Happy Purple Butterflies S.R.L.

Monitor: 231 din 29-11-2022

21. PVNZ245227 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Sendreni

Monitor: 231 din 29-11-2022

22. PVNZ245232 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Sagu

Monitor: 231 din 29-11-2022

23. PVNZ245250 28.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Ghiroda

Monitor: 231 din 29-11-2022

24. CVNZ245243 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Paulesti

Ofertant: Chircu Macovei

Monitor: 231 din 29-11-2022

25. CVNZ245236 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Sercaia

Ofertant: Caldarar Neculai

Monitor: 231 din 29-11-2022

Actualizare (1) din data 29-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 437 din 28 noiembrie 2022
pentru aprobarea Normei "N3.14 Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina" (NI-FIN-10-I/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1145 din 28.11.2022

2. HOTĂRÂRE nr. 438 din 28 noiembrie 2022
pentru aprobarea Normei "N3.15 Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina" (NI-GAR-15-I/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1145 din 28.11.2022

3. ORDIN nr. 3.554 din 25 noiembrie 2022
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1143 din 28.11.2022

4. ORDIN nr. 3.553 din 25 noiembrie 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1145 din 28.11.2022

5. ORDIN nr. 4.171 din 25 noiembrie 2022
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii decembrie 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1145 din 28.11.2022

6. ORDIN nr. 174 din 24 noiembrie 2022
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

7. ORDIN nr. 175 din 24 noiembrie 2022
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

8. ORDIN nr. 176 din 24 noiembrie 2022
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

9. ORDIN nr. 177 din 24 noiembrie 2022
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 1.415 din 22 noiembrie 2022
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1143 din 28.11.2022

11. ORDIN nr. 2.053 din 21 noiembrie 2022
pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

12. PROCEDURĂ din 21 noiembrie 2022
privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

13. GHID DE FINANŢARE din 18 noiembrie 2022
pentru beneficiarii preselectaţi în cadrul apelului de proiecte competitiv - cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă şi investiţia specifică: I2.2 - Echipamente şi aparatură medicală, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

14. ORDIN nr. 3.474 din 18 noiembrie 2022
privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru beneficiarii preselectaţi în cadrul apelului de proiecte competitiv - cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă şi investiţia specifică: I2.2 - Echipamente şi aparatură medicală, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

15. REGULAMENT nr. 17 din 17 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

16. ORDIN nr. 167 din 14 noiembrie 2022
pentru stabilirea modalităţilor de operare a sistemului informatic ViCLAS de către unităţile de parchet şi poliţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

17. ORDIN nr. 1.994 din 14 noiembrie 2022
pentru stabilirea modalităţilor de operare a sistemului informatic ViCLAS de către unităţile de parchet şi poliţie

EMITENT: Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

18. ORDIN nr. 1.527 din 26 octombrie 2022
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

19. ORDIN nr. 21.599 din 19 octombrie 2022
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2022 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1143 din 28.11.2022

20. ORDIN nr. 1.988 din 12 octombrie 2022
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1144 din 28.11.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2302 al Comisiei din 23 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2302 al Comisiei din 23 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2303 al Comisiei din 24 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2303 al Comisiei din 24 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1780 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2301 al Comisiei din 23 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2301 al Comisiei din 23 noiembrie 2022 de stabilire a traiectoriei de constituire de stocuri cu obiective intermediare pentru 2023 pentru fiecare stat membru care dispune de instalații de înmagazinare subterană a gazelor pe teritoriul său și direct interconectate la zona sa de piață (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2304 al Comisiei din 24 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2304 al Comisiei din 24 noiembrie 2022 de desemnare a laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru virusul febrei Văii de Rift (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2305 al Comisiei din 24 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2305 al Comisiei din 24 noiembrie 2022 de reînnoire a aprobării substanței active cu risc mic ulei de pește în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul delegat (UE) 2022/2300 al Comisiei din 30 august 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2300 al Comisiei din 30 august 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/847 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și evaluare pentru programul Fiscalis de cooperare în domeniul fiscal

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2307 a Comisiei din 23 noiembrie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2307 a Comisiei din 23 noiembrie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/179 în ceea ce privește desemnarea și punerea la dispoziție a benzilor de frecvențe de 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz și 5470-5725 MHz în conformitate cu condițiile tehnice stabilite în anexă [notificată cu numărul C(2022) 8313] (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2306 a Comisiei din 23 noiembrie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2306 a Comisiei din 23 noiembrie 2022 de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce privește transmiterea de statistici în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește statisticile referitoare la unitățile medicale, resursele umane din domeniul asistenței medicale și utilizarea asistenței medicale [notificată cu numărul C(2022) 8341] (Numai textele în limbile cehă, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, neerlandeză, portugheză, română, spaniolă și suedeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Decizia (UE) 2022/2296 a Consiliului din 21 noiembrie 2022
Decizia (UE) 2022/2296 a Consiliului din 21 noiembrie 2022 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2297 a Comisiei din 19 octombrie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2297 a Comisiei din 19 octombrie 2022 privind înființarea infrastructurii europene de cercetare solară pentru energia solară concentrată (ERIC EU-SOLARIS) [notificată cu numărul C(2022) 7351] (Numai textele în limbile franceză, germană, greacă, portugheză și spaniolă sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1441 al Comisiei din 31 august 2022
Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1441 al Comisiei din 31 august 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 în ceea ce privește principiile uniforme specifice de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin microorganisme (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 227 din 1 septembrie 2022)

12. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 152 din 11 iunie 2019)

13. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/2236 al Comisiei din 20 iunie 2022
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/2236 al Comisiei din 20 iunie 2022 de modificare a anexelor I, II, IV și V la Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice pentru vehiculele produse în serii nelimitate, vehiculele produse în serii mici, vehiculele complet automate produse în serii mici și vehiculele cu destinație specială, precum și în ceea ce privește actualizarea software-ului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 296 din 16 noiembrie 2022)

14. Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1439 al Comisiei din 31 august 2022
Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1439 al Comisiei din 31 august 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 283/2013 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate pentru substanțele active și cerințele specifice în materie de date aplicabile microorganismelor (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 227 din 1 septembrie 2022)

15. Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1440 al Comisiei din 31 august 2022
Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/1440 al Comisiei din 31 august 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 284/2013 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate pentru produsele de protecție a plantelor și cerințele specifice în materie de date pentru produsele de protecție a plantelor care conțin microorganisme (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 227 din 1 septembrie 2022)

16. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2298 a Comisiei din 23 noiembrie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2298 a Comisiei din 23 noiembrie 2022 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței propiconazol pentru a fi utilizată în produse biocide aparținând tipului de produs 8 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/1299 al Comisiei din 24 martie 2022
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/1299 al Comisiei din 24 martie 2022 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul mecanismelor de control al administrării pozițiilor de către locurile de tranzacționare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 197 din 26 iulie 2022)

18. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 al Comisiei din 10 iunie 2022
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 al Comisiei din 10 iunie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 262 din 7 octombrie 2022)

19. Regulamentul (UE) 2022/2294 al Comisiei din 23 noiembrie 2022
Regulamentul (UE) 2022/2294 al Comisiei din 23 noiembrie 2022 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile referitoare la echipamentele de asistență medicală, resursele umane în domeniul asistenței medicale și utilizarea asistenței medicale (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2295 al Comisiei din 23 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2295 al Comisiei din 23 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Rectificare la Decizia (UE) 2022/1994 a Consiliului din 17 octombrie 2022
Rectificare la Decizia (UE) 2022/1994 a Consiliului din 17 octombrie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Subcomitetului pentru indicații geografice instituit prin Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea regulamentului său de procedură (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 273 din 21 octombrie 2022)

22. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 al Comisiei din 10 iunie 2022
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1860 al Comisiei din 10 iunie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 262 din 7 octombrie 2022)

23. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/2059 al Comisiei din 14 iunie 2022
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/2059 al Comisiei din 14 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile tehnice ale cerințelor privind testarea ex post și atribuirea profitului și a pierderii în temeiul articolelor 325bf și 325bg din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 276 din 26 octombrie 2022)

Actualizare (2) din data 29-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 63 din 17 octombrie 2022
privind interpretarea dispoziţiilor art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1156 din 29.11.2022

2. NORMA nr. N3.14 din 28 noiembrie 2022
privind finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina (NI-FIN-10-I/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1145 din 28.11.2022

3. NORMĂ nr. N3.15 din 28 noiembrie 2022
privind garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina (NI-GAR-15-I/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1145 din 28.11.2022

4. LEGE nr. 326 din 28 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

5. DECRET nr. 1.415 din 28 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

6. LEGE nr. 327 din 28 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

7. DECRET nr. 1.416 din 28 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

8. LEGE nr. 328 din 28 noiembrie 2022
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

9. DECRET nr. 1.417 din 28 noiembrie 2022
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 162 din 28 noiembrie 2022
privind validarea unui mandat de senator

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 163 din 28 noiembrie 2022
pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC)

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 164 din 28 noiembrie 2022
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

13. DECIZIE nr. 539 din 28 noiembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

14. DECRET nr. 1.388 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Crucii Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1148 din 29.11.2022

15. DECRET nr. 1.389 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1148 din 29.11.2022

16. DECRET nr. 1.390 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1148 din 29.11.2022

17. DECRET nr. 1.391 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1148 din 29.11.2022

18. DECRET nr. 1.395 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1149 din 29.11.2022

19. DECRET nr. 1.393 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1149 din 29.11.2022

20. DECRET nr. 1.394 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1149 din 29.11.2022

21. DECRET nr. 1.392 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1149 din 29.11.2022

22. DECRET nr. 1.364 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

23. DECRET nr. 1.365 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

24. DECRET nr. 1.366 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

25. DECRET nr. 1.367 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

26. DECRET nr. 1.368 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

27. DECRET nr. 1.369 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

28. DECRET nr. 1.370 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

29. DECRET nr. 1.371 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

30. DECRET nr. 1.372 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

31. DECRET nr. 1.373 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

32. DECRET nr. 1.374 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

33. DECRET nr. 1.375 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

34. DECRET nr. 1.376 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

35. DECRET nr. 1.377 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

36. DECRET nr. 1.378 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

37. DECRET nr. 1.379 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

38. DECRET nr. 1.401 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

39. DECRET nr. 1.402 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

40. DECRET nr. 1.403 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

41. DECRET nr. 1.404 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

42. DECRET nr. 1.396 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1150 din 29.11.2022

43. DECRET nr. 1.397 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1150 din 29.11.2022

44. DECRET nr. 1.398 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1150 din 29.11.2022

45. DECRET nr. 1.399 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1150 din 29.11.2022

46. DECRET nr. 1.400 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1150 din 29.11.2022

47. DECRET nr. 1.380 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

48. DECRET nr. 1.381 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

49. DECRET nr. 1.382 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

50. DECRET nr. 1.383 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

51. DECRET nr. 1.384 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

52. DECRET nr. 1.385 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

53. DECRET nr. 1.386 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

54. DECRET nr. 1.387 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Maritimă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

55. DECRET nr. 1.419 din 28 noiembrie 2022
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

56. DECRET nr. 1.420 din 28 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

57. DECRET nr. 1.418 din 28 noiembrie 2022
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

58. DECRET nr. 1.421 din 28 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

59. DECRET nr. 1.422 din 28 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

60. DECRET nr. 1.423 din 28 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

61. DECRET nr. 1.424 din 28 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

62. DECRET nr. 1.425 din 28 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

63. DECRET nr. 1.426 din 28 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

64. DECRET nr. 1.427 din 28 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

65. DECRET nr. 1.428 din 28 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

66. DECRET nr. 1.446 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

67. DECRET nr. 1.439 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

68. DECRET nr. 1.437 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

69. DECRET nr. 1.432 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

70. DECRET nr. 1.457 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

71. DECRET nr. 1.430 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

72. DECRET nr. 1.429 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

73. DECRET nr. 1.434 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de viceamiral cu trei stele a unui contraamiral cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

74. DECRET nr. 1.433 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

75. DECRET nr. 1.452 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

76. DECRET nr. 1.455 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

77. DECRET nr. 1.454 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

78. DECRET nr. 1.453 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

79. DECRET nr. 1.431 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

80. DECRET nr. 1.438 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

81. DECRET nr. 1.441 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

82. DECRET nr. 1.440 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

83. DECRET nr. 1.442 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

84. DECRET nr. 1.449 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

85. DECRET nr. 1.436 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

86. DECRET nr. 1.435 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

87. DECRET nr. 1.445 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

88. DECRET nr. 1.444 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

89. DECRET nr. 1.451 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

90. DECRET nr. 1.443 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

91. DECRET nr. 1.450 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

92. DECRET nr. 1.456 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

93. DECRET nr. 1.448 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

94. DECRET nr. 1.447 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1153 din 29.11.2022

95. DECRET nr. 1.495 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

96. DECRET nr. 1.493 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

97. DECRET nr. 1.497 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

98. DECRET nr. 1.502 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

99. DECRET nr. 1.509 din 28 noiembrie 2022
privind avansarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

100. DECRET nr. 1.487 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

101. DECRET nr. 1.483 din 28 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

102. DECRET nr. 1.485 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

103. DECRET nr. 1.511 din 28 noiembrie 2022
privind avansarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

104. DECRET nr. 1.512 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

105. DECRET nr. 1.508 din 28 noiembrie 2022
privind avansarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

106. DECRET nr. 1.499 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

107. DECRET nr. 1.489 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

108. DECRET nr. 1.486 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

109. DECRET nr. 1.510 din 28 noiembrie 2022
privind avansarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

110. DECRET nr. 1.501 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

111. DECRET nr. 1.484 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

112. DECRET nr. 1.503 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

113. DECRET nr. 1.498 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

114. DECRET nr. 1.492 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

115. DECRET nr. 1.494 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

116. DECRET nr. 1.507 din 28 noiembrie 2022
privind avansarea în gradul profesional de chestor-şef de poliţie a unui chestor principal de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

117. DECRET nr. 1.482 din 28 noiembrie 2022
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

118. DECRET nr. 1.496 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

119. DECRET nr. 1.488 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

120. DECRET nr. 1.481 din 28 noiembrie 2022
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

121. DECRET nr. 1.491 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

122. DECRET nr. 1.500 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1154 din 29.11.2022

123. DECRET nr. 1.466 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

124. DECRET nr. 1.476 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

125. DECRET nr. 1.478 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

126. DECRET nr. 1.514 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

127. DECRET nr. 1.468 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

128. DECRET nr. 1.474 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

129. DECRET nr. 1.465 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

130. DECRET nr. 1.469 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

131. DECRET nr. 1.460 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

132. DECRET nr. 1.459 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

133. DECRET nr. 1.470 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

134. DECRET nr. 1.414 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

135. DECRET nr. 1.463 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

136. DECRET nr. 1.464 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

137. DECRET nr. 1.477 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

138. DECRET nr. 1.513 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

139. DECRET nr. 1.412 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

140. DECRET nr. 1.461 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

141. DECRET nr. 1.467 din 28 noiembrie 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

142. DECRET nr. 1.471 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

143. DECRET nr. 1.458 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

144. DECRET nr. 1.473 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

145. DECRET nr. 1.411 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

146. DECRET nr. 1.472 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

147. DECRET nr. 1.462 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

148. DECRET nr. 1.475 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

149. DECRET nr. 1.413 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 29.11.2022

150. DECRET nr. 1.405 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1156 din 29.11.2022

151. DECRET nr. 1.406 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1156 din 29.11.2022

152. DECRET nr. 1.407 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1156 din 29.11.2022

153. DECRET nr. 1.408 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1156 din 29.11.2022

154. DECRET nr. 1.409 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Medaliei Virtutea Aeronautică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1156 din 29.11.2022

155. DECRET nr. 1.410 din 28 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Maritimă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1156 din 29.11.2022

156. DECRET nr. 1.479 din 28 noiembrie 2022
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1156 din 29.11.2022

157. HOTĂRÂRE nr. 437 din 28 noiembrie 2022
pentru aprobarea Normei "N3.14 Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina" (NI-FIN-10-I/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1145 din 28.11.2022

158. HOTĂRÂRE nr. 438 din 28 noiembrie 2022
pentru aprobarea Normei "N3.15 Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina" (NI-GAR-15-I/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1145 din 28.11.2022

159. NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2022
de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1136 din 25.11.2022

160. NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2022
de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

EMITENT: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1136 din 25.11.2022

161. ORDIN nr. 356 din 24 noiembrie 2022
privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

162. HOTĂRÂRE nr. 1.412 din 22 noiembrie 2022
pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 693/2021 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1149 din 29.11.2022

163. HOTĂRÂRE nr. 1.414 din 22 noiembrie 2022
privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1149 din 29.11.2022

164. HOTĂRÂRE nr. 1.418 din 22 noiembrie 2022
privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale bunului imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1149 din 29.11.2022

165. HOTĂRÂRE nr. 1.419 din 22 noiembrie 2022
privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1149 din 29.11.2022

166. HOTĂRÂRE nr. 1.420 din 22 noiembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 345

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1149 din 29.11.2022

167. HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 22 noiembrie 2022
pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Skopje la 14 aprilie 2022, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1152 din 29.11.2022

168. HOTĂRÂRE nr. 1.411 din 22 noiembrie 2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1152 din 29.11.2022

169. DECIZIE nr. 8 din 22 noiembrie 2022
privind încetarea administrării acordate prin Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 23.772/2021 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Giarmata, judeţul Timiş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Giarmata, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 148/2021 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 29.11.2022

170. ORDIN nr. 2.155 din 22 noiembrie 2022
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1136 din 25.11.2022

171. ORDIN nr. 958 din 21 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

172. ORDIN nr. M.192 din 17 noiembrie 2022
pentru modificarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.4/2014

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1152 din 29.11.2022

173. HOTĂRÂRE nr. 1.393 din 16 noiembrie 2022
privind actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri mobile care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, ca urmare a clasării, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1150 din 29.11.2022

174. ORDIN nr. 168 din 15 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 220/2012

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1149 din 29.11.2022

175. ORDIN nr. 4.092 din 14 noiembrie 2022
pentru modificarea Specificaţiilor tehnice şi de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - şi a regulilor operaţionale specifice aplicabile la nivel naţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.366/2021

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1148 din 29.11.2022

176. ORDIN nr. 2.260 din 8 noiembrie 2022
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1148 din 29.11.2022

177. RAPORT nr. 13.262 din 4 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Lege şi Ordine - România Democrată în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

178. RAPORT nr. 13.294 din 4 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Sebeşul Verde în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

179. RAPORT nr. 13.295 din 4 noiembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Phralipe al Romilor în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

180. DECIZIE nr. 107 din 3 noiembrie 2022
privind aprobarea tematicilor pentru formarea auditorilor de securitate cibernetică, a membrilor echipelor CSIRT şi a responsabililor cu securitatea reţelelor şi sistemelor informatice

EMITENT: Directoratul Național de Securitate Cibernetică
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

181. RAPORT nr. 12.491 din 29 septembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alternativa de Vest în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

182. RAPORT nr. 12.492 din 29 septembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea Verzilor - Democraţi Agrarieni în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

183. RAPORT nr. 12.493 din 29 septembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul "Mândri că suntem arădeni" în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

184. RAPORT nr. 12.494 din 29 septembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Reformator în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

185. RAPORT nr. 12.495 din 29 septembrie 2022
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Liga Independentă Română în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1147 din 29.11.2022

186. DECIZIA nr. 368 din 5 iulie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "în mediul urban" din cuprinsul art. 2 pct. 27) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1146 din 29.11.2022

187. ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 14 aprilie 2022
pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1152 din 29.11.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 2127 din 11 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

2. SENTINTA nr. 90 din 23 septembrie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA RADUCANENI

3. SENTINTA nr. 4976 din 02 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

4. SENTINTA nr. 2913 din 20 noiembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

5. SENTINTA nr. 1634 din 13 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

6. INCHEIERE nr. 2293 din 17 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

7. DECIZIE nr. 418 din 21 octombrie 2019
verificare masuri preventive (art.207 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

8. DECIZIE nr. 1186 din 13 noiembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

9. DECIZIE nr. 660 din 16 octombrie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

10. DECIZIE nr. 2449 din 21 octombrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

11. SENTINTA nr. 4370 din 11 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

12. SENTINTA nr. 43 din 09 ianuarie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

13. DECIZIE nr. 3144 din 09 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

14. SENTINTA nr. 1089 din 29 octombrie 2019
îndreptare eroare materiala

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

15. SENTINTA nr. 319 din 22 ianuarie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

16. SENTINTA nr. 200 din 17 ianuarie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

17. SENTINTA nr. 14452 din 22 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

18. DECIZIE nr. 1446 din 18 decembrie 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

19. DECIZIE nr. 1009 din 16 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

20. DECIZIE nr. 16 din 29 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

21. SENTINTA nr. 228 din 12 februarie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

22. DECIZIE nr. 33 din 21 ianuarie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

23. SENTINTA nr. 2760 din 10 decembrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

24. SENTINTA nr. 126 din 02 martie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

25. SENTINTA nr. 23 din 03 martie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

26. SENTINTA nr. 42 din 12 februarie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

27. SENTINTA nr. 1429 din 26 februarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

28. DECIZIE nr. 573 din 18 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

29. DECIZIE nr. 270 din 21 octombrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

30. DECIZIE nr. 121 din 24 martie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

31. SENTINTA nr. 3436 din 22 noiembrie 2019
suspendare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

32. SENTINTA nr. 6 din 06 ianuarie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

33. SENTINTA nr. 5680 din 01 noiembrie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

34. SENTINTA nr. 3649 din 10 martie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

35. SENTINTA nr. 239 din 19 martie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

36. SENTINTA nr. 1176 din 02 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

37. SENTINTA nr. 1267 din 15 iunie 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

38. DECIZIE nr. 28 din 09 iulie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

39. DECIZIE nr. 167 din 26 iunie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

40. DECIZIE nr. 1112 din 05 noiembrie 2019
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

41. SENTINTA nr. 630 din 17 iunie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

42. SENTINTA nr. 4132 din 26 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

43. SENTINTA nr. 720 din 09 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

44. SENTINTA nr. 559 din 14 iulie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

45. SENTINTA nr. 2227 din 03 septembrie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

46. DECIZIE nr. 1693 din 07 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

47. SENTINTA nr. 4313 din 11 septembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

48. DECIZIE nr. 1118 din 01 octombrie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

49. DECIZIE nr. 2109 din 07 octombrie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

50. SENTINTA nr. 2502 din 19 octombrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

51. DECIZIE nr. 866 din 19 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

52. SENTINTA nr. 1197 din 02 iulie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

53. SENTINTA nr. 791 din 15 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

54. SENTINTA nr. 475 din 14 octombrie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

55. SENTINTA nr. 3126 din 15 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

56. SENTINTA nr. 1657 din 30 octombrie 2020
efectuarea de operatiuni financiare în mod fraudulos (art.250 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

57. SENTINTA nr. 3449 din 28 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

58. SENTINTA nr. 1695 din 04 noiembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 1517 din 10 noiembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

60. SENTINTA nr. 1356 din 29 octombrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

61. SENTINTA nr. 9656 din 06 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

62. SENTINTA nr. 7803 din 02 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 20 din 14 ianuarie 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

64. SENTINTA nr. 6 din 04 ianuarie 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

65. SENTINTA nr. 6472 din 01 octombrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

66. DECIZIE nr. 3 din 12 ianuarie 2021
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

67. SENTINTA nr. 3 din 13 ianuarie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

68. DECIZIE nr. 56 din 02 februarie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

69. DECIZIE nr. 63 din 11 februarie 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

70. DECIZIE nr. 195 din 25 februarie 2021
actiune în daune delictuale

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

71. DECIZIE nr. 106 din 10 februarie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

72. DECIZIE nr. 74 din 04 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

73. SENTINTA nr. 224 din 11 februarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

74. DECIZIE nr. 1200 din 03 decembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

75. SENTINTA nr. 379 din 16 februarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

76. DECIZIE nr. 127 din 10 februarie 2021
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

77. INCHEIERE nr. 647 din 03 februarie 2021
somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

78. SENTINTA nr. 288 din 24 martie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

79. SENTINTA nr. 1380 din 30 martie 2021
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

80. SENTINTA nr. 170 din 26 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

81. SENTINTA nr. 2124 din 31 martie 2021
cetatenie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

82. DECIZIE nr. 407 din 12 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

83. SENTINTA nr. 839 din 20 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

84. DECIZIE nr. 74 din 23 aprilie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

85. SENTINTA nr. 2323 din 23 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

86. DECIZIE nr. 478 din 23 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

87. DECIZIE nr. 98 din 14 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

88. SENTINTA nr. 587 din 16 aprilie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

89. SENTINTA nr. 4035 din 08 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

90. SENTINTA nr. 534 din 09 aprilie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

91. SENTINTA nr. 1547 din 20 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

92. DECIZIE nr. 2243 din 19 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

93. DECIZIE nr. 550 din 15 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

94. DECIZIE nr. 471 din 22 iulie 2021
uzul de fals (art.323 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

95. SENTINTA nr. 428 din 06 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

96. SENTINTA nr. 1657 din 08 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

97. SENTINTA nr. 1050 din 29 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

98. DECIZIE nr. 906 din 22 iulie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

99. DECIZIE nr. 372 din 17 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

100. SENTINTA nr. 1148 din 10 august 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

101. DECIZIE nr. 1853 din 19 octombrie 2020
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

102. SENTINTA nr. 3062 din 11 iunie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

103. SENTINTA nr. 773 din 25 februarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

104. SENTINTA nr. 3088 din 17 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

105. SENTINTA nr. 1694 din 09 iulie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

106. SENTINTA nr. 10201 din 23 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

107. SENTINTA nr. 1675 din 13 august 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

108. SENTINTA nr. 287 din 12 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

109. SENTINTA nr. 1574 din 24 august 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

110. SENTINTA nr. 1433 din 16 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

111. SENTINTA nr. 3233 din 24 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

112. DECIZIE nr. 519 din 06 octombrie 2021
nerespectarea masurilor privind încredintarea minorului (art.379 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

113. DECIZIE nr. 774 din 21 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

114. SENTINTA nr. 932 din 22 septembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

115. DECIZIE nr. 1286 din 13 octombrie 2021
refuz acordare drepturi persecutati politic D.L nr. 118/1990

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

116. SENTINTA nr. 9983 din 07 octombrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

117. SENTINTA nr. 2351 din 03 noiembrie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

118. SENTINTA nr. 14978 din 29 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

119. SENTINTA nr. 567 din 08 noiembrie 2021
redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsa) (art.466 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

120. SENTINTA nr. 8847 din 11 noiembrie 2021
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

121. DECIZIE nr. 2227 din 14 octombrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

122. SENTINTA nr. 15749 din 09 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

123. DECIZIE nr. 1064 din 16 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

124. SENTINTA nr. 12666 din 24 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

125. SENTINTA nr. 2020 din 28 octombrie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

126. DECIZIE nr. 1060 din 23 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

127. SENTINTA nr. 13660 din 15 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

128. SENTINTA nr. 10821 din 09 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

129. SENTINTA nr. 882 din 16 iunie 2021
infractiuni la alte legi speciale

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

130. SENTINTA nr. 13853 din 19 noiembrie 2021
tutela

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

131. SENTINTA nr. 713 din 16 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

132. SENTINTA nr. 44 din 12 ianuarie 2022
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

133. DECIZIE nr. 806 din 22 decembrie 2021
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

134. DECIZIE nr. 619 din 17 mai 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

135. SENTINTA nr. 165 din 29 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

136. DECIZIE nr. 590 din 05 februarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

137. SENTINTA nr. 104 din 14 februarie 2019
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

138. SENTINTA nr. 1014 din 23 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

139. SENTINTA nr. 2431 din 26 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

140. DECIZIE nr. 516 din 21 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

141. SENTINTA nr. 2634 din 11 martie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

142. DECIZIE nr. 848 din 27 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

143. SENTINTA nr. 2090 din 09 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

144. DECIZIE nr. 1085 din 29 martie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

145. SENTINTA nr. 212 din 23 ianuarie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

146. DECIZIE nr. 211 din 07 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

147. SENTINTA nr. 4261 din 28 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

148. SENTINTA nr. 7909 din 04 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

149. DECIZIE nr. 437 din 02 octombrie 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

150. DECIZIE nr. 635 din 20 septembrie 2019
constatare nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

151. SENTINTA nr. 796 din 20 septembrie 2019
amenintarea (art.206 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

152. SENTINTA nr. 2542 din 11 septembrie 2019
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

153. SENTINTA nr. 1865 din 23 iulie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

154. DECIZIE nr. 130 din 16 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

155. DECIZIE nr. 942 din 02 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

156. SENTINTA nr. 2758 din 11 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

157. DECIZIE nr. 546 din 17 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

158. SENTINTA nr. 434 din 03 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

159. SENTINTA nr. 232 din 24 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SALONTA

160. SENTINTA nr. 2298 din 11 aprilie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

161. SENTINTA nr. 640 din 08 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

162. SENTINTA nr. 593 din 04 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

163. DECIZIE nr. 495 din 27 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

164. SENTINTA nr. 404 din 25 martie 2019
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

165. DECIZIE nr. 72 din 20 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

166. SENTINTA nr. 207 din 19 februarie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

167. SENTINTA nr. 36 din 13 februarie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

168. DECIZIE nr. 305 din 31 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

169. SENTINTA nr. 174 din 15 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

170. DECIZIE nr. 9 din 10 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 245208 28.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Ofertant: A.S.C. Sporting Club Comstar

Monitor: 230 din 28-11-2022

2. PCBS245199 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Andrasesti

Monitor: 230 din 28-11-2022

3. PCBS245210 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Voineasa

Monitor: 230 din 28-11-2022

4. PCBS245209 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Rau de Mori

Monitor: 230 din 28-11-2022

5. PCBS245205 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Herasti

Monitor: 230 din 28-11-2022

6. PCBS245206 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Oras Otelu Rosu

Monitor: 230 din 28-11-2022

7. PCBS245201 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Ramnicu Valcea

Monitor: 230 din 28-11-2022

8. PCBS245200 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Orasului Scornicesti

Monitor: 230 din 28-11-2022

9. CCBS245215 25.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Certeze

Ofertant: Pocicaischi Vasile Huta Intreprindere Individuala

Monitor: 230 din 28-11-2022

10. CCBS245214 25.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Gogosari

Ofertant: S.C. IGNIFIRE EXPERT - S.R.L.

Monitor: 230 din 28-11-2022

11. PINC245207 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Centrul National al Cinematografiei

Monitor: 230 din 28-11-2022

12. PINC245211 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Branistea

Monitor: 230 din 28-11-2022

13. CINC245204 25.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Militara 02444

Ofertant: Attila Vas

Monitor: 230 din 28-11-2022

14. PVNZ245212 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Branistea

Monitor: 230 din 28-11-2022

15. PVNZ245213 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Branistea

Monitor: 230 din 28-11-2022

16. PVNZ245198 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Reviga

Monitor: 230 din 28-11-2022

17. PVNZ245202 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Tomsani

Monitor: 230 din 28-11-2022

18. CVNZ245197 25.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Barlad

Ofertant: Andone Andreea Cristina

Monitor: 230 din 28-11-2022

19. CVNZ245203 25.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Bucuresti, sectorul 5

Ofertant: Nica Andra Elena

Monitor: 230 din 28-11-2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima

2. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

4. Anunț de concurs general – EPSO/AST/155/22
Anunț de concurs general – EPSO/AST/155/22 – Asistenți de securitate și siguranță (AST 3) în următoarele domenii: 1. Securitate operațională – 2. Securitate tehnică – 3. Securitate și sănătate în muncă

5. Rata de schimb a monedei euro - 16 noiembrie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 16 noiembrie 2022

6. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10948
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10948 – STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV HOLDING) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a aprobării unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

8. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10882
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10882 – IRCP / CDC / ADTIM GROUP) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10956
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10956 – AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE / SAPPI FINLAND OPERATIONS / SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE / SAPPI STOCKSTADT) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Acțiune introdusă la 27 septembrie 2022 (Cauza E-10/22)
Acțiune introdusă la 27 septembrie 2022 de către Eviny AS împotriva Autorității AELS de Supraveghere (Cauza E-10/22)

11. ANUNȚ DE CONCURS GENERAL
ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

12. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10165
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10165 – ASTRAZENECA / ALEXION PHARMACEUTICALS) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10578
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10578 – CVC / EKATERRA) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10873
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10873 – SANLAM / ALLIANZ / SANLAM ALLIANZ AFRICA JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Decizia Comisiei din 14 noiembrie 2022
Decizia Comisiei din 14 noiembrie 2022 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a unei modificări a apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte

16. Proces-verbal al ședinței din 1 martie 2022
Proces-verbal al ședinței din 1 martie 2022

17. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10857
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10857 – CINVEN / ZURICH SANDER VERMÖGENSVERWALTUNG) (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei - Aprobarea conținutului unui proiect de regulament al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

19. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10958
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10958 – CARLYLE / GARNICA) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Rata de schimb a monedei euro - 15 noiembrie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 15 noiembrie 2022

Actualizare (1) din data 28-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.156 din 24 noiembrie 2022
privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 5-19 decembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1137 din 25.11.2022

2. HOTĂRÂRE nr. 1.417 din 22 noiembrie 2022
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/740 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 2020 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.369 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1138 din 25.11.2022

3. REGULAMENT din 21 noiembrie 2022
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1132 din 24.11.2022

4. PLAN din 21 noiembrie 2022
de acţiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei şi de prevenire a infecţiei rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital şi a Instrucţiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenţei medicale primare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1133 din 24.11.2022

5. INSTRUCŢIUNI din 21 noiembrie 2022
privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenţei medicale primare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1133 din 24.11.2022

6. ORDIN nr. 3.493 din 21 noiembrie 2022
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1132 din 24.11.2022

7. ORDIN nr. 3.494 din 21 noiembrie 2022
privind aprobarea Planului de acţiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei şi de prevenire a infecţiei rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital şi a Instrucţiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenţei medicale primare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1133 din 24.11.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 1.389 din 16 noiembrie 2022
privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1137 din 25.11.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 1.403 din 16 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1139 din 25.11.2022

10. ORDIN nr. 221 din 10 noiembrie 2022
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Serviciul Român de Informaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1139 din 25.11.2022

11. ORDIN nr. 222 din 10 noiembrie 2022
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi gradaţi profesionişti din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Serviciul Român de Informaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1139 din 25.11.2022

12. ORDIN nr. 2.008 din 18 octombrie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1138 din 25.11.2022

13. DECIZIA nr. 443 din 12 octombrie 2022
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1138 din 25.11.2022

14. DECIZIA nr. 378 din 5 iulie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1137 din 25.11.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul delegat (UE) 2022/2291 al Comisiei din 8 septembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2291 al Comisiei din 8 septembrie 2022 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește hexaclorbenzenul (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul delegat (UE) 2022/2290 al Comisiei din 19 august 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2290 al Comisiei din 19 august 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/2015 în ceea ce privește anumite excepții de la obligația de debarcare în apele occidentale pentru 2023

3. Regulamentul delegat (UE) 2022/2288 al Comisiei din 16 august 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2288 al Comisiei din 16 august 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2021/2066 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1022 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelungirea excepției de la obligația de debarcare legate de capacitatea de supraviețuire ridicată pentru scoicile Venus (Venus spp.), scoicile Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) și scoicile Venerupis (Venerupis spp.) în vestul Mării Mediterane

4. Regulamentul delegat (UE) 2022/2287 al Comisiei din 12 august 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2287 al Comisiei din 12 august 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2021/2065 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru pescuitul de calcan în Marea Neagră în ceea ce privește prelungirea excepției de la obligația de debarcare legate de rata de supraviețuire ridicată pentru calcan în Marea Neagră

5. Regulamentul delegat (UE) 2022/2289 al Comisiei din 18 august 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2289 al Comisiei din 18 august 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/2014 în ceea ce privește excepțiile de la obligația de debarcare pentru anumite activități de pescuit din Marea Nordului pentru 2023

6. Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la intensificarea represiunii din Rusia, inclusiv cazul lui Alexei Navalnîi (2022/2622(RSP))

7. Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la situația din Afganistan, în special situația drepturilor femeilor (2022/2571(RSP))

8. Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2022 referitoare la viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic în contextul retragerii Regatului Unit din UE (2021/2016(INI))

9. Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 5 aprilie 2022
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 5 aprilie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1814 în ceea ce privește cantitatea de certificate care urmează să fie plasate în rezerva pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră până în 2030 (COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD))

10. Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2022 referitoare la măsurile de combatere a poluării apelor cauzate de nitrați, inclusiv îmbunătățiri ale diferitelor sisteme de măsurare a nitraților utilizate în statele membre (2021/3003(RSP))

11. P9_TA(2022)0111 Regulamentul privind guvernanța datelor
P9_TA(2022)0111 Regulamentul privind guvernanța datelor ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 aprilie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor) (COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD)) P9_TC1-COD(2020)0340 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 aprilie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1724 (Regulamentul privind guvernanța datelor)

12. Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la situația statului de drept și a drepturilor omului în Republica Guatemala (2022/2621(RSP))

13. Rezoluția Parlamentului European din 6 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 6 aprilie 2022 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau fabricate din soia modificată genetic MON 87769 × MON 89788, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D078875/02 – 2022/2566(RSP))

14. Rezoluția Parlamentului European din 6 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 6 aprilie 2022 referitoare la punerea în aplicare a acțiunilor educative civice (2021/2008(INI))

15. Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2022 referitoare la protecția drepturilor copiilor în procedurile de drept civil, drept administrativ și drept al familiei (2021/2060(INI))

16. Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la dreptul la reparare (2022/2515(RSP))

17. P9_TA(2022)0109 Nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare)
P9_TA(2022)0109 Nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare) ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2022 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare) (COM(2020)0739 – C9-0371/2020 – 2020/0329(COD)) P9_TC1-COD(2020)0329 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 aprilie 2022 în vederea adoptării Directivei (UE) 2022/… a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare)

18. P9_TA(2022)0105 Infrastructurile energetice transeuropene
P9_TA(2022)0105 Infrastructurile energetice transeuropene ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD)) P9_TC1-COD(2020)0360 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 aprilie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2009, (UE) 2019/942 și (UE) 2019/943 și a Directivelor 2009/73/CE și (UE) 2019/944 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013

19. Decizia Parlamentului European din 7 aprilie 2022
Decizia Parlamentului European din 7 aprilie 2022 de retrimitere a chestiunii pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în baza propunerii nemodificate de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (COM(2022)0135 – C9-0126/2022 – 2022/0090(COD))

20. Anunț de post vacant CONS/AD/183/22
Anunț de post vacant CONS/AD/183/22

21. Rezoluția Parlamentului European din 6 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 6 aprilie 2022 referitoare la abordarea globală a cercetării și a inovării: strategia Europei privind cooperarea internațională într-o lume în schimbare (2021/3001(RSP))

22. Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la situația drepturilor omului în Coreea de Nord, inclusiv persecutarea minorităților religioase (2022/2620(RSP))

23. P9_TA(2022)0118 Majorarea prefinanțării din REACT-EU
P9_TA(2022)0118 Majorarea prefinanțării din REACT-EU ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește majorarea prefinanțării din resursele REACT-EU și stabilirea unui cost unitar (COM(2022)0145 – C9-0127/2022 – COM(2022)0162 – C9-0136/2022 – 2022/0096(COD)) P9_TC1-COD(2022)0096 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 aprilie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește majorarea prefinanțării din resursele REACT-EU și stabilirea unui cost unitar

24. P9_TA(2022)0107 Echivalența inspecțiilor în câmp și a anumitor semințe produse în Bolivia
P9_TA(2022)0107 Echivalența inspecțiilor în câmp și a anumitor semințe produse în Bolivia ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește perioada sa de aplicare și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Bolivia asupra culturilor producătoare de semințe de cereale și asupra culturilor producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre și echivalența semințelor de cereale și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Bolivia (COM(2022)0026 – C9-0024/2022 – 2022/0016(COD)) P9_TC1-COD(2022)0016 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 aprilie 2022 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2022/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește perioada de aplicare și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Bolivia asupra culturilor producătoare de semințe de cereale și asupra culturilor producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre și echivalența semințelor de cereale și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Bolivia

25. P9_TA(2022)0116 Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit
P9_TA(2022)0116 Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2001/20/CE și 2001/83/CE în ceea ce privește derogările de la anumite obligații privind anumite medicamente de uz uman puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta (COM(2021)0997 – C9-0475/2021 – 2021/0431(COD)) P9_TC1-COD(2021)0431 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 aprilie 2022 în vederea adoptării Directivei (UE) 2022/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2001/20/CE și 2001/83/CE în ceea ce privește derogările de la anumite obligații referitoare la anumite medicamente de uz uman puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord și în Cipru, Irlanda și Malta

26. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 aprilie 2022
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea și funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1053/2013 (COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS))

27. Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la protejarea de către UE a copiilor și tinerilor care fug din calea războiului din Ucraina (2022/2618(RSP))

28. Rezoluția Parlamentului European din 6 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 6 aprilie 2022 referitoare la începerea punerii în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 (2022/2527(RSP))

29. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2022
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2022 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (13531/1/2021 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

30. P9_TA(2022)0117 Medicamente pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit
P9_TA(2022)0117 Medicamente pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 în ceea ce privește o derogare de la anumite obligații referitoare la medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta (COM(2021)0998 – C9-0476/2021 – 2021/0432(COD)) P9_TC1-COD(2021)0432 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 aprilie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 în ceea ce privește o derogare de la anumite obligații referitoare la medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord și în Cipru, Irlanda și Malta

31. Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022
Rezoluția Parlamentului European din 7 aprilie 2022 referitoare la concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022, inclusiv ultimele evoluții ale războiului din Ucraina și sancțiunile aplicate de UE împotriva Rusiei și implementarea acestora (2022/2560(RSP))

32. Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2017
Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2017 conținând recomandări adresate Comisiei privind aspectele transfrontaliere ale adopțiilor (2015/2086(INL))

Actualizare (2) din data 28-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 1.416 din 22 noiembrie 2022
privind trecerea unei părţi din imobilul 3589, aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", constituită dintr-o construcţie, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1140 din 28.11.2022

2. ORDIN nr. 6.253 din 16 noiembrie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea participării întreprinderilor în cadrul consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, constituite pentru implementarea proiectelor din cadrul apelului "Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual", finanţat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR)

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1142 din 28.11.2022

3. SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 noiembrie 2022
pentru sprijinirea participării întreprinderilor în cadrul consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, constituite pentru implementarea proiectelor din cadrul apelului "Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual", finanţat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR)

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1142 din 28.11.2022

4. ORDIN nr. 6.216 din 9 noiembrie 2022
pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1140 din 28.11.2022

5. METODOLOGIE din 9 noiembrie 2022
privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1140 din 28.11.2022

6. DECIZIA nr. 67 din 25 octombrie 2022
referitoare la interpretarea art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală, art. 155 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1141 din 28.11.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1033 din 12 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

2. SENTINTA nr. 5629 din 22 august 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 8903 din 08 august 2019
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

4. DECIZIE nr. 677 din 05 august 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

5. SENTINTA nr. 503 din 09 iulie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

6. SENTINTA nr. 4583 din 21 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

7. SENTINTA nr. 69 din 18 iunie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TOPLITA

8. SENTINTA nr. 125 din 13 iunie 2019
cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.)

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

9. SENTINTA nr. 1142 din 16 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

10. SENTINTA nr. 1954 din 09 mai 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

11. DECIZIE nr. 228 din 25 aprilie 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

12. SENTINTA nr. 667 din 12 aprilie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

13. SENTINTA nr. 1126 din 12 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

14. SENTINTA nr. 414 din 27 martie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

15. SENTINTA nr. 305 din 15 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

16. SENTINTA nr. 295 din 13 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

17. SENTINTA nr. 1672 din 21 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

18. DECIZIE nr. 675 din 16 octombrie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

19. SENTINTA nr. 476 din 30 octombrie 2019
anulare act de control taxe si impozite

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

20. SENTINTA nr. 3558 din 10 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

21. SENTINTA nr. 12812 din 21 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

22. SENTINTA nr. 8073 din 09 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

23. DECIZIE nr. 1764 din 27 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

24. SENTINTA nr. 483 din 03 decembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

25. INCHEIERE nr. 1364 din 27 noiembrie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

26. SENTINTA nr. 1911 din 27 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

27. SENTINTA nr. 12407 din 13 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

28. INCHEIERE nr. 2009 din 05 noiembrie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

29. SENTINTA nr. 5648 din 18 octombrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

30. DECIZIE nr. 1193 din 06 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

31. SENTINTA nr. 1419 din 14 noiembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

32. SENTINTA nr. 9 din 20 ianuarie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

33. SENTINTA nr. 14768 din 20 decembrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA IASI

34. SENTINTA nr. 8740 din 10 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

35. DECIZIE nr. 120 din 07 februarie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

36. SENTINTA nr. 731 din 06 februarie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

37. SENTINTA nr. 118 din 22 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

38. DECIZIE nr. 34 din 16 ianuarie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

39. SENTINTA nr. 3849 din 11 iunie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

40. DECIZIE nr. 84 din 19 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

41. DECIZIE nr. 67 din 13 februarie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

42. SENTINTA nr. 338 din 02 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

43. SENTINTA nr. 1 din 16 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

44. SENTINTA nr. 14424 din 18 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

45. SENTINTA nr. 222 din 21 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

46. DECIZIE nr. 103 din 05 martie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

47. SENTINTA nr. 648 din 20 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

48. DECIZIE nr. 264 din 11 martie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

49. DECIZIE nr. 248 din 13 aprilie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

50. SENTINTA nr. 1528 din 25 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

51. DECIZIE nr. 155 din 10 martie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

52. DECIZIE nr. 784 din 11 mai 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

53. DECIZIE nr. 2149 din 23 mai 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

54. DECIZIE nr. 374 din 24 martie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

55. SENTINTA nr. 240 din 11 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

56. DECIZIE nr. 344 din 04 iunie 2020
situatie juridica minor

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

57. DECIZIE nr. 420 din 02 iulie 2020
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

58. DECIZIE nr. 324 din 01 iulie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

59. SENTINTA nr. 769 din 08 iulie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

60. SENTINTA nr. 128 din 08 iulie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

61. SENTINTA nr. 167 din 07 iulie 2020
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

62. SENTINTA nr. 2549 din 16 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

63. SENTINTA nr. 2861 din 30 iunie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

64. SENTINTA nr. 1637 din 16 iulie 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

65. DECIZIE nr. 606 din 19 august 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

66. SENTINTA nr. 783 din 04 august 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

67. SENTINTA nr. 1174 din 15 septembrie 2020
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

68. DECIZIE nr. 1138 din 24 septembrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

69. SENTINTA nr. 956 din 01 octombrie 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

70. SENTINTA nr. 459 din 01 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

71. SENTINTA nr. 5383 din 10 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

72. DECIZIE nr. 769 din 13 octombrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

73. DECIZIE nr. 415 din 23 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

74. SENTINTA nr. 1360 din 02 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

75. SENTINTA nr. 4619 din 21 septembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

76. DECIZIE nr. 815 din 13 octombrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

77. DECIZIE nr. 808 din 06 octombrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

78. DECIZIE nr. 83 din 02 iulie 2020
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

79. DECIZIE nr. 1269 din 17 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

80. SENTINTA nr. 376 din 22 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

81. DECIZIE nr. 930 din 27 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

82. SENTINTA nr. 1724 din 04 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

83. SENTINTA nr. 6607 din 23 noiembrie 2020
contestatie calcul CAS

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

84. SENTINTA nr. 8199 din 05 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

85. SENTINTA nr. 1528 din 13 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

86. SENTINTA nr. 1534 din 24 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

87. SENTINTA nr. 2759 din 24 noiembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

88. SENTINTA nr. 5806 din 23 iulie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA IASI

89. SENTINTA nr. 7568 din 18 decembrie 2020
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

90. DECIZIE nr. 2551 din 25 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

91. DECIZIE nr. 186 din 16 decembrie 2020
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

92. DECIZIE nr. 2506 din 16 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

93. SENTINTA nr. 34 din 25 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

94. DECIZIE nr. 469 din 08 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

95. DECIZIE nr. 101 din 25 ianuarie 2021
nerespectarea regimului armelor si munitiilor (art.342 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

96. SENTINTA nr. 32 din 07 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

97. DECIZIE nr. 288 din 25 noiembrie 2020
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

98. DECIZIE nr. 241 din 27 ianuarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

99. DECIZIE nr. 37 din 15 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

100. SENTINTA nr. 986 din 18 februarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

101. DECIZIE nr. 64 din 28 ianuarie 2021
falsul în înscrisuri sub semnatura privata (art.322 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

102. SENTINTA nr. 1347 din 17 decembrie 2020
uzucapiune

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

103. SENTINTA nr. 1098 din 19 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

104. DECIZIE nr. 92 din 25 februarie 2021
rezolutiune contract

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

105. SENTINTA nr. 532 din 25 martie 2021
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

106. DECIZIE nr. 58 din 24 martie 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

107. SENTINTA nr. 763 din 26 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

108. SENTINTA nr. 652 din 12 aprilie 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

109. SENTINTA nr. 368 din 25 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

110. DECIZIE nr. 142 din 20 aprilie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

111. DECIZIE nr. 571 din 05 aprilie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

112. DECIZIE nr. 311 din 22 martie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

113. SENTINTA nr. 717 din 23 aprilie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

114. SENTINTA nr. 107 din 22 aprilie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

115. SENTINTA nr. 21 din 27 ianuarie 2021
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

116. SENTINTA nr. 1210 din 28 octombrie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

117. SENTINTA nr. 539 din 28 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

118. SENTINTA nr. 377 din 14 aprilie 2021
abandonul de familie (art.378 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

119. SENTINTA nr. 621 din 07 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

120. SENTINTA nr. 4843 din 23 aprilie 2021
evacuare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

121. SENTINTA nr. 114 din 08 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

122. SENTINTA nr. 1792 din 20 mai 2021
granituire

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

123. SENTINTA nr. 3849 din 23 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

124. DECIZIE nr. 617 din 23 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

125. SENTINTA nr. 5364 din 01 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

126. SENTINTA nr. 70 din 12 mai 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

127. SENTINTA nr. 2857 din 22 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

128. SENTINTA nr. 3540 din 12 iulie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

129. DECIZIE nr. 1274 din 24 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

130. DECIZIE nr. 1714 din 28 iunie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

131. DECIZIE nr. 988 din 02 septembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

132. DECIZIE nr. 299 din 06 septembrie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

133. SENTINTA nr. 3192 din 21 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

134. SENTINTA nr. 13212 din 28 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

135. SENTINTA nr. 518 din 24 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

136. DECIZIE nr. 982 din 05 octombrie 2021
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

137. DECIZIE nr. 459 din 05 octombrie 2021
actiune în daune delictuale

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

138. DECIZIE nr. 1182 din 29 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

139. DECIZIE nr. 3321 din 16 septembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

140. SENTINTA nr. 1221 din 29 octombrie 2021
consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

141. DECIZIE nr. 3414 din 21 septembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

142. SENTINTA nr. 13489 din 04 octombrie 2021
evacuare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

143. SENTINTA nr. 1125 din 30 septembrie 2021
reziliere contract

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

144. SENTINTA nr. 5453 din 08 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

145. DECIZIE nr. 1514 din 27 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

146. SENTINTA nr. 2714 din 15 noiembrie 2021
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

147. SENTINTA nr. 1995 din 30 septembrie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

148. SENTINTA nr. 1475 din 16 noiembrie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

149. SENTINTA nr. 298 din 10 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

150. DECIZIE nr. 1395 din 30 decembrie 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

151. SENTINTA nr. 6262 din 16 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

152. SENTINTA nr. 4163 din 13 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

153. SENTINTA nr. 9166 din 05 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

154. SENTINTA nr. 1127 din 28 iulie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

155. SENTINTA nr. 2963 din 21 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

156. DECIZIE nr. 897 din 09 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

157. DECIZIE nr. 152 din 07 februarie 2022
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

158. SENTINTA nr. 3 din 10 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

159. DECIZIE nr. 115 din 14 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

160. SENTINTA nr. 239 din 07 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

161. DECIZIE nr. 124 din 12 februarie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

162. SENTINTA nr. 78 din 04 februarie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

163. DECIZIE nr. 14 din 31 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

164. DECIZIE nr. 906 din 20 februarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

165. DECIZIE nr. 108 din 12 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

166. DECIZIE nr. 356 din 19 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

167. SENTINTA nr. 2262 din 26 februarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

168. SENTINTA nr. 1243 din 10 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

169. SENTINTA nr. 1433 din 10 mai 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

170. SENTINTA nr. 670 din 11 aprilie 2019
obligatia de a face

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

171. DECIZIE nr. 677 din 22 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

172. DECIZIE nr. 210 din 22 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

173. DECIZIE nr. 577 din 03 iunie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

174. SENTINTA nr. 3266 din 17 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

175. DECIZIE nr. 788 din 24 iunie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

176. SENTINTA nr. 4666 din 24 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

177. SENTINTA nr. 3607 din 29 mai 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

178. SENTINTA nr. 610 din 25 iunie 2019
situatie juridica minor

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

179. SENTINTA nr. 3699 din 24 iunie 2019
plata asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

180. SENTINTA nr. 628 din 20 iunie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

181. DECIZIE nr. 644 din 05 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

182. SENTINTA nr. 5208 din 12 septembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

183. DECIZIE nr. 3855 din 14 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

184. SENTINTA nr. 9372 din 08 octombrie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

185. DECIZIE nr. 3590 din 02 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS245193 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Nitchidorf

Monitor: 229 din 25-11-2022

2. PCBS245181 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Letea Veche

Monitor: 229 din 25-11-2022

3. CCBS245187 24.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Dofteana

Ofertant: Avadani Ionut Vasilica

Monitor: 229 din 25-11-2022

4. CCBS245184 24.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Cotmeana

Ofertant: S.C. CAMINUL ALEXIA - S.R.L.

Monitor: 229 din 25-11-2022

5. CCBS245180 24.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Ofertant: S.C. MEDA CONSULTING - S.R.L.

Monitor: 229 din 25-11-2022

6. CCBS245191 24.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Municipiul Caracal

Ofertant: S.C. VISIO CONSTRUCTION WORKS - S.R.L.

Monitor: 229 din 25-11-2022

7. PCON245182 25.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Plesa

Monitor: 229 din 25-11-2022

8. PINC245196 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Corunca

Monitor: 229 din 25-11-2022

9. PINC245174 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Liceul Tehnologic Astra

Monitor: 229 din 25-11-2022

10. PINC245166 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Laza

Monitor: 229 din 25-11-2022

11. PINC245169 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Ocna Mures

Monitor: 229 din 25-11-2022

12. PINC245195 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Dragomiresti-Vale

Monitor: 229 din 25-11-2022

13. PINC245171 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Musenita

Monitor: 229 din 25-11-2022

14. PINC245175 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale

Monitor: 229 din 25-11-2022

15. PINC245177 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale

Monitor: 229 din 25-11-2022

16. PINC245170 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Monitor: 229 din 25-11-2022

17. CINC245168 24.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Ofertant: S.C. MST BUBBLE CONCEPT - S.R.L.

Monitor: 229 din 25-11-2022

18. CINC245190 24.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Bacau

Ofertant: S.C. LOOKING FORWARD - S.R.L.

Monitor: 229 din 25-11-2022

19. CINC245183 24.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Independenta

Ofertant: S.C. MARELBO PROD-COM - S.R.L.

Monitor: 229 din 25-11-2022

20. CINC245167 24.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Glina

Ofertant: S.C. TINOS FARM - S.R.L

Monitor: 229 din 25-11-2022

21. PVNZ245164 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Todiresti

Monitor: 229 din 25-11-2022

22. PVNZ245194 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Municipiul Radauti

Monitor: 229 din 25-11-2022

23. PVNZ245165 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Todiresti

Monitor: 229 din 25-11-2022

24. PVNZ245172 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Grivita

Monitor: 229 din 25-11-2022

25. PVNZ245173 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Jegalia

Monitor: 229 din 25-11-2022

26. PVNZ245179 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Saliste

Monitor: 229 din 25-11-2022

27. PVNZ245178 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Ocna Mures

Monitor: 229 din 25-11-2022

28. PVNZ245185 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Azuga

Monitor: 229 din 25-11-2022

29. PVNZ245186 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Azuga

Monitor: 229 din 25-11-2022

30. PVNZ245188 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Azuga

Monitor: 229 din 25-11-2022

31. PVNZ245189 24.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Azuga

Monitor: 229 din 25-11-2022

32. CVNZ245192 24.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Ofertant: Petrean Emil Lucian

Monitor: 229 din 25-11-2022

33. CVNZ245176 24.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Plopeni

Ofertant: Nita Constantin

Monitor: 229 din 25-11-2022

Actualizare (1) din data 25-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECLARAŢIE POLITICĂ nr. 3 din 23 noiembrie 2022
referitoare la comemorarea foametei deliberate din anii 1932-1933 din Ucraina, Holodomor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1131 din 24.11.2022

2. HOTĂRÂRE nr. 79 din 23 noiembrie 2022
privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 75/2021 pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achiziţiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă pe teritoriul României

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1131 din 24.11.2022

3. ORDIN nr. 3.027 din 23 noiembrie 2022
pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A, pentru subinvestiţia I.1.A "Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri", investiţia 1: Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, schemă de ajutor de stat, componenta 2: Păduri şi protecţia biodiversităţii

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1134 din 24.11.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 1.409 din 22 noiembrie 2022
privind recunoaşterea Fundaţiei pentru Îngrijirea Vârstnicului ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1131 din 24.11.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 1.410 din 22 noiembrie 2022
privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1131 din 24.11.2022

6. ORDIN nr. 3.023 din 22 noiembrie 2022
privind modificarea punctului 3 din anexa nr. 1 la Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri", aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.121/2022

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1131 din 24.11.2022

7. ORDIN nr. 4.142 din 22 noiembrie 2022
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1131 din 24.11.2022

8. ORDIN nr. 5.307/C din 21 noiembrie 2022
pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranţă şi a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică şi electronică, a modelului declaraţiei-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii şi a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1131 din 24.11.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 1.402 din 16 noiembrie 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1131 din 24.11.2022

10. ORDIN nr. 21.665 din 7 noiembrie 2022
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Onorific pentru Ştiinţă, Inovare şi Tehnologie

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1131 din 24.11.2022

11. ORDIN nr. 1.039 din 7 noiembrie 2022
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1134 din 24.11.2022

12. ORDIN nr. 1.040 din 7 noiembrie 2022
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1134 din 24.11.2022

13. REGULAMENT nr. 1 din 20 octombrie 2022
pentru modificarea Regulamentului Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente

EMITENT: Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudențială
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1131 din 24.11.2022

14. DECIZIA nr. 45 din 19 septembrie 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 161 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, forma în vigoare la 5 martie 2020

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1134 din 24.11.2022

15. ORDIN nr. 5.052 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Sanitar "Vasile Voiculescu" din municipiul Oradea, judeţul Bihor

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1134 din 24.11.2022

16. ORDIN nr. 5.054 din 30 august 2022
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei Cultural Umanitare "Henri Coandă" - filiala Oradea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din oraşul Brad, judeţul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1134 din 24.11.2022

17. ORDIN nr. 5.067 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1134 din 24.11.2022

18. ORDIN nr. 5.135 din 30 august 2022
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "International Kids Academy" din comuna Chiajna, satul Roşu, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1134 din 24.11.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul ONU nr. 10 – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor
Regulamentul ONU nr. 10 – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică [2022/2263]

2. Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/72/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

3. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

4. Raportul anual privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2021
Raportul anual privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2021

5. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10845
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10845 – HG / WCAS / WARBURG PINCUS / NORSTELLA) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

7. Aviz în atenția persoanei căreia i se aplică măsurile
Aviz în atenția persoanei căreia i se aplică măsurile prevăzute în Decizia 2011/235/PESC, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2234, și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2230, privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

8. Aviz în atenția persoanelor, entităților și organismelor
Aviz în atenția persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsurile prevăzute în Decizia 2011/235/PESC a Consiliului, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2022/2235 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2231 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

9. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2018/1542 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

10. Recomandarea a Consiliului din 14 noiembrie 2022
Recomandarea a Consiliului din 14 noiembrie 2022 de evaluare a progreselor realizate de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO)

11. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/235/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

12. Informațiile aduse la cunoștința
Informațiile de mai jos sunt aduse la cunoștința următorilor: ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, EL HAJJ Hassan Hassan, AL-DIN Izz Hasan, MELIAD Farah, MOHAMMED Khalid Sheikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, Al-Aqsa Martyrs’ Brigade (Brigada Martirilor Al-Aqsa), Communist Party of the Philippines (Partidul Comunist din Filipine), inclusiv New People’s Army - NPA (Noua Armată Populară), Hizballah Military Wing (Aripa militară a Hezbollahului), Ejército de Liberación Nacional (Armata de Eliberare Națională), Popular Front for the Liberation of Palestine (Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei) - PFLP, Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General), Sendero Luminoso (Calea Luminoasă) - SL și Teyrbazen Azadiya Kurdistan - TAK, persoane și grupuri incluse pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

13. Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre
Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, cu privire la un cod de conduită revizuit în domeniul impozitării întreprinderilor

14. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

15. Aviz în atenția persoanelor, entităților și organismelor
Aviz în atenția persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2022/2233 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2229 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

16. Aviz emis de Ministerul Mediului din Republica Cehă
Aviz emis de Ministerul Mediului din Republica Cehă în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

17. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/235/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

18. Aviz în atenția persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor
Aviz în atenția persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2022/2233 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2229 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

19. Rata de schimb a monedei euro - 14 noiembrie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 14 noiembrie 2022

20. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10943
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10943 – ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10927
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10927 – ACTION LOGEMENT / AG2R LA MONDIALE / BNP PARIBAS / JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Poziția în primă lectură (UE) nr. 3/2022 a Consiliului
Poziția în primă lectură (UE) nr. 3/2022 a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe Adoptată de Consiliu la 17 octombrie 2022 (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 3/2022 a Consiliului
Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 3/2022 a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe

24. Aviz în atenția persoanelor și a entității cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor și a entității cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2022/2232 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2018/1542 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2228 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

25. Publicarea unui anunț de post vacant (COM/2022/10419)
Comunicare în temeiul articolului 29 alineatul (2) din statutul funcționarilor - Publicarea unui anunț de post vacant pentru trei funcții de director Resurse (gradul AD 14) în cadrul direcțiilor generale pentru: Parteneriate Internaționale (INTPA) Sănătate și Siguranță Alimentară (SANTE) Comerț (TRADE) COM/2022/10419

26. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10763
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10763 – NORDEA / TOPDANMARK LIV HOLDING) (Text cu relevanță pentru SEE)

27. Regulamentul delegat (UE) 2022/2104 al Comisiei din 29 iulie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2104 al Comisiei din 29 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare pentru uleiul de măsline și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei

28. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2105 al Comisiei din 29 iulie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2105 al Comisiei din 29 iulie 2022 de stabilire a normelor privind controalele de conformitate aplicate standardelor de comercializare pentru uleiul de măsline și metodele de analiză a caracteristicilor uleiului de măsline

29. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2093 al Comisiei din 25 octombrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2093 al Comisiei din 25 octombrie 2022 de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3417/88 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

30. Recomandarea a Consiliului din 16 noiembrie 2021
Recomandarea a Consiliului din 16 noiembrie 2021 privind stabilirea etapelor îndeplinirii angajamentelor mai stricte asumate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) și specificarea unor obiective mai precise și de abrogare a Recomandării din 15 octombrie 2018

Actualizare (2) din data 25-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 2.155 din 22 noiembrie 2022
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1136 din 25.11.2022

2. ORDIN nr. 20.917 din 22 noiembrie 2022
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

EMITENT: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1136 din 25.11.2022

3. HOTĂRÂRE nr. 1.388 din 16 noiembrie 2022
privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada - Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale: Petriş, Păuliş şi Bârzava, judeţul Arad

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1135 din 25.11.2022

4. ORDIN nr. 2.882 din 8 noiembrie 2022
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2653 (2022)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1136 din 25.11.2022

5. ORDIN nr. M.183 din 2 noiembrie 2022
privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naţionale emis în anul 2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1135 din 25.11.2022

6. REZOLUŢIA 2653 (2022) din 21 octombrie 2022
adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 9159-a întruniri

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1136 din 25.11.2022

7. DECIZIA nr. 445 din 12 octombrie 2022
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1136 din 25.11.2022

8. ORDIN nr. M.148 din 20 noiembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de management al situaţiilor de urgenţă în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1135 din 25.11.2022

9. REGULAMENT din 20 noiembrie 2017
privind sistemul de management al situaţiilor de urgenţă în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1135 din 25.11.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 621 din 18 septembrie 2019
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

2. SENTINTA nr. 9651 din 18 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

3. SENTINTA nr. 161 din 11 septembrie 2019
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

4. DECIZIE nr. 730 din 04 septembrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

5. DECIZIE nr. 68 din 10 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

6. SENTINTA nr. 68 din 30 mai 2019
revocarea/anularea amânarii aplicarii pedepsei (art.582 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BLAJ

7. SENTINTA nr. 695 din 23 mai 2019
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

8. DECIZIE nr. 2218 din 22 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

9. DECIZIE nr. 2073 din 15 mai 2019
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

10. SENTINTA nr. 531 din 02 mai 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

11. SENTINTA nr. 931 din 18 aprilie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

12. SENTINTA nr. 1216 din 17 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

13. SENTINTA nr. 901 din 17 aprilie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

14. DECIZIE nr. 86 din 09 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

15. SENTINTA nr. 623 din 08 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

16. SENTINTA nr. 615 din 20 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

17. SENTINTA nr. 372 din 01 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

18. SENTINTA nr. 804 din 25 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

19. SENTINTA nr. 152 din 20 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGU BUJOR

20. SENTINTA nr. 87 din 18 februarie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

21. DECIZIE nr. 102 din 18 februarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

22. DECIZIE nr. 8 din 30 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

23. DECIZIE nr. 11 din 17 ianuarie 2019
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

24. SENTINTA nr. 94 din 15 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

25. SENTINTA nr. 388 din 03 decembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

26. SENTINTA nr. 6305 din 11 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

27. DECIZIE nr. 1517 din 28 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

28. SENTINTA nr. 1124 din 18 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

29. SENTINTA nr. 358 din 13 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

30. SENTINTA nr. 3146 din 20 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

31. SENTINTA nr. 12149 din 12 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

32. DECIZIE nr. 967 din 12 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

33. SENTINTA nr. 35 din 15 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

34. SENTINTA nr. 8843 din 18 decembrie 2019
refuz acordare drepturi

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

35. DECIZIE nr. 459 din 16 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

36. DECIZIE nr. 917 din 02 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

37. DECIZIE nr. 2163 din 20 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

38. DECIZIE nr. 200 din 28 ianuarie 2020
contestatie decizie de concediere

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

39. SENTINTA nr. 4 din 20 ianuarie 2020
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORASTIE

40. SENTINTA nr. 283 din 05 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

41. SENTINTA nr. 647 din 30 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

42. SENTINTA nr. 64 din 03 februarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

43. SENTINTA nr. 84 din 30 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

44. DECIZIE nr. 1397 din 02 decembrie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

45. SENTINTA nr. 465 din 28 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

46. DECIZIE nr. 122 din 27 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

47. DECIZIE nr. 137 din 20 februarie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

48. SENTINTA nr. 196 din 11 martie 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

49. SENTINTA nr. 2327 din 23 martie 2020
stare civila

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

50. SENTINTA nr. 473 din 14 februarie 2020
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

51. DECIZIE nr. 263 din 12 mai 2020
contestatie calcul CAS

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

52. DECIZIE nr. 462 din 26 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

53. DECIZIE nr. 193 din 20 mai 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

54. SENTINTA nr. 486 din 03 iulie 2020
procedura insolventei – societati în nume colectiv

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

55. SENTINTA nr. 703 din 22 iunie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

56. SENTINTA nr. 2720 din 19 iunie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

57. SENTINTA nr. 2340 din 22 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

58. SENTINTA nr. 3115 din 06 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

59. SENTINTA nr. 564 din 27 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

60. DECIZIE nr. 1611 din 04 august 2020
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

61. SENTINTA nr. 721 din 09 iunie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

62. DECIZIE nr. 872 din 22 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

63. DECIZIE nr. 718 din 27 august 2020
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

64. DECIZIE nr. 635 din 16 septembrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

65. SENTINTA nr. 1140 din 15 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

66. SENTINTA nr. 807 din 30 septembrie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

67. SENTINTA nr. 4922 din 09 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

68. SENTINTA nr. 3087 din 05 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

69. DECIZIE nr. 472 din 02 septembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

70. DECIZIE nr. 480 din 13 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

71. DECIZIE nr. 113 din 13 octombrie 2020
curatela

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

72. SENTINTA nr. 1714 din 30 septembrie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

73. SENTINTA nr. 2815 din 30 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

74. SENTINTA nr. 2346 din 17 iulie 2020
actiune în daune contractuale

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

75. SENTINTA nr. 9827 din 26 octombrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

76. SENTINTA nr. 6122 din 28 iulie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

77. SENTINTA nr. 2648 din 11 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

78. SENTINTA nr. 5585 din 10 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

79. DECIZIE nr. 528 din 12 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

80. DECIZIE nr. 1313 din 22 octombrie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

81. SENTINTA nr. 5829 din 29 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

82. DECIZIE nr. 338 din 12 octombrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

83. DECIZIE nr. 525 din 10 decembrie 2020
antrenare raspundere

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

84. DECIZIE nr. 1366 din 15 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

85. SENTINTA nr. 948 din 04 decembrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

86. SENTINTA nr. 1419 din 09 decembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

87. SENTINTA nr. 5952 din 24 noiembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

88. SENTINTA nr. 109 din 31 iulie 2020
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

89. SENTINTA nr. 967 din 29 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

90. SENTINTA nr. 122 din 07 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

91. DECIZIE nr. 2233 din 25 noiembrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

92. SENTINTA nr. 462 din 29 ianuarie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

93. SENTINTA nr. 32 din 18 ianuarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

94. DECIZIE nr. 45 din 04 februarie 2021
uzucapiune

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

95. SENTINTA nr. 3381 din 14 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

96. DECIZIE nr. 605 din 30 iulie 2020
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

97. DECIZIE nr. 38 din 02 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

98. SENTINTA nr. 946 din 18 noiembrie 2020
delapidarea (art.295 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

99. SENTINTA nr. 2761 din 11 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

100. DECIZIE nr. 797 din 17 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

101. SENTINTA nr. 3557 din 17 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

102. SENTINTA nr. 904 din 15 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

103. SENTINTA nr. 3413 din 26 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

104. SENTINTA nr. 471 din 07 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

105. SENTINTA nr. 446 din 26 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

106. DECIZIE nr. 326 din 30 martie 2021
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

107. DECIZIE nr. 355 din 19 aprilie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

108. SENTINTA nr. 274 din 31 martie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

109. SENTINTA nr. 1064 din 22 decembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

110. SENTINTA nr. 356 din 23 martie 2021
constatare nulitate act juridic

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

111. DECIZIE nr. 252 din 02 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

112. SENTINTA nr. 446 din 03 iunie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

113. SENTINTA nr. 5211 din 06 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

114. SENTINTA nr. 3967 din 05 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

115. SENTINTA nr. 568 din 28 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

116. SENTINTA nr. 9102 din 08 iulie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

117. DECIZIE nr. 156 din 21 iulie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

118. DECIZIE nr. 901 din 14 iunie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

119. DECIZIE nr. 419 din 26 mai 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

120. DECIZIE nr. 22 din 17 iunie 2021
stramutare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

121. SENTINTA nr. 4593 din 28 iunie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

122. DECIZIE nr. 17 din 08 iulie 2021
traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

123. SENTINTA nr. 8304 din 08 iulie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

124. SENTINTA nr. 3786 din 14 iulie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

125. SENTINTA nr. 933 din 24 august 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

126. SENTINTA nr. 2617 din 25 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

127. SENTINTA nr. 9081 din 29 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

128. SENTINTA nr. 2253 din 10 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

129. DECIZIE nr. 269 din 29 iulie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

130. SENTINTA nr. 5642 din 02 august 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

131. SENTINTA nr. 5047 din 23 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

132. SENTINTA nr. 7969 din 28 septembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

133. SENTINTA nr. 6586 din 14 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

134. SENTINTA nr. 138 din 22 septembrie 2020
rezolutiune contract

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 2117 din 08 octombrie 2021
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

136. SENTINTA nr. 6726 din 04 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

137. DECIZIE nr. 904 din 14 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

138. SENTINTA nr. 7910 din 20 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

139. DECIZIE nr. 1387 din 19 octombrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

140. SENTINTA nr. 7708 din 13 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

141. SENTINTA nr. 11432 din 01 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

142. SENTINTA nr. 2509 din 10 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

143. DECIZIE nr. 1793 din 16 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

144. SENTINTA nr. 2725 din 16 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

145. SENTINTA nr. 8678 din 25 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

146. SENTINTA nr. 1252 din 16 decembrie 2021
calcul drepturi salariale

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

147. DECIZIE nr. 1635 din 15 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

148. SENTINTA nr. 1229 din 23 decembrie 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

149. SENTINTA nr. 5234 din 10 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

150. SENTINTA nr. 1093 din 02 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

151. SENTINTA nr. 473 din 01 iulie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

152. DECIZIE nr. 533 din 01 februarie 2022
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

153. DECIZIE nr. 320 din 29 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

154. DECIZIE nr. 169 din 20 februarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

155. DECIZIE nr. 1261 din 14 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

156. SENTINTA nr. 177 din 13 februarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

157. SENTINTA nr. 502 din 21 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

158. SENTINTA nr. 233 din 27 februarie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

159. DECIZIE nr. 338 din 28 mai 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

160. DECIZIE nr. 594 din 04 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

161. SENTINTA nr. 397 din 27 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

162. DECIZIE nr. 177 din 27 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

163. SENTINTA nr. 1275 din 06 iunie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

164. SENTINTA nr. 5264 din 23 mai 2019
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

165. DECIZIE nr. 750 din 07 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

166. DECIZIE nr. 984 din 01 aprilie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

167. DECIZIE nr. 1962 din 03 aprilie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

168. DECIZIE nr. 73 din 18 aprilie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

169. SENTINTA nr. 2542 din 25 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

170. DECIZIE nr. 651 din 12 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

171. SENTINTA nr. 459 din 14 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

172. DECIZIE nr. 819 din 11 iulie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

173. DECIZIE nr. 4333 din 25 iulie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

174. SENTINTA nr. 1398 din 21 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

175. SENTINTA nr. 2777 din 01 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

176. SENTINTA nr. 973 din 25 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

177. SENTINTA nr. 3663 din 24 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCON245154 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Beriu

Monitor: 228 din 24-11-2022

2. PCON245160 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Sacuieni

Monitor: 228 din 24-11-2022

3. PCON245161 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 228 din 24-11-2022

4. PCON245162 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 228 din 24-11-2022

5. PCON245147 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Varadia

Monitor: 228 din 24-11-2022

6. PCON245158 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 228 din 24-11-2022

7. PCON245159 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 228 din 24-11-2022

8. PCON245157 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 228 din 24-11-2022

9. CCON245155 23.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Sacelu

Ofertant: MD SOLAR POWER - S.R.L.

Monitor: 228 din 24-11-2022

10. PCNS245156 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Vadu Pasii

Monitor: 228 din 24-11-2022

11. PCNS245152 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "SIRET GAZ" - AFJ

Monitor: 228 din 24-11-2022

12. PINC245143 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Cerna

Monitor: 228 din 24-11-2022

13. PINC245140 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Glina

Monitor: 228 din 24-11-2022

14. PINC245144 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Brebu

Monitor: 228 din 24-11-2022

15. PINC245142 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Tuzla

Monitor: 228 din 24-11-2022

16. PINC245145 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Brebu

Monitor: 228 din 24-11-2022

17. PINC245149 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Saliste

Monitor: 228 din 24-11-2022

18. PINC245148 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Liceul Tehnologic Macin

Monitor: 228 din 24-11-2022

19. PINC245153 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Voitinel

Monitor: 228 din 24-11-2022

20. CINC245150 23.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. - Municipiul Moinesti

Ofertant: Sterian Dumitru-Lucian

Monitor: 228 din 24-11-2022

21. CINC245151 23.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Nat. Apele Romane - Adm. Bazinala de Apa Buzau- Ialomita

Ofertant: S.C. DUOCRIS - S.R.L.

Monitor: 228 din 24-11-2022

22. CINC245141 23.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Mioveni

Ofertant: S.C. MARIBO PRODCARN - S.R.L.

Monitor: 228 din 24-11-2022

23. CINC245163 23.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Centrul National al Cinematografiei

Ofertant: S.C. SCHARF FILM PRODUCTION - S.R.L.

Monitor: 228 din 24-11-2022

24. PVNZ245146 23.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Hoghilag

Monitor: 228 din 24-11-2022

Actualizare (1) din data 24-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 538 din 23 noiembrie 2022
privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Maria Gheorghe, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

2. LEGE nr. 324 din 22 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

3. DECRET nr. 1.335 din 22 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 1.407 din 22 noiembrie 2022
privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al Forţei de Jandarmerie Europeană", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 14-16 decembrie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 1.413 din 22 noiembrie 2022
privind recunoaşterea Fundaţiei Ţiriac ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

6. LEGE nr. 322 din 22 noiembrie 2022
pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1130 din 23.11.2022

7. DECRET nr. 1.333 din 22 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1130 din 23.11.2022

8. LEGE nr. 323 din 22 noiembrie 2022
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1130 din 23.11.2022

9. DECRET nr. 1.334 din 22 noiembrie 2022
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1130 din 23.11.2022

10. LEGE nr. 325 din 22 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1130 din 23.11.2022

11. DECRET nr. 1.336 din 22 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1130 din 23.11.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 1.385 din 16 noiembrie 2022
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

13. HOTĂRÂRE nr. 1.387 din 16 noiembrie 2022
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

14. HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 16 noiembrie 2022
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire cămin studenţesc - Universitatea din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, municipiul Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 1.399 din 16 noiembrie 2022
pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2025 "Designing Future Society for Our Lives", Osaka, Kansai, Japonia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

16. HOTĂRÂRE nr. 1.400 din 16 noiembrie 2022
pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - TALIS 2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

17. ORDIN nr. 469 din 16 noiembrie 2022
pentru stabilirea criteriilor în vederea încheierii unor acorduri sau protocoale privind acordarea excepţiilor de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională, precum şi modalitatea de aplicare a acestora

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1130 din 23.11.2022

18. HOTĂRÂRE nr. 1.372 din 9 noiembrie 2022
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Bacău-Paşcani", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

19. ORDIN nr. 2.254 din 4 noiembrie 2022
pentru aprobarea strategiei naţionale de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi privind activitatea lucrătorilor mobili şi detaşarea conducătorilor auto, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

20. STRATEGIA NAȚIONALĂ din 4 noiembrie 2022
de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi privind activitatea lucrătorilor mobili şi detaşarea conducătorilor auto

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1129 din 23.11.2022

21. DECIZIA nr. 59 din 17 octombrie 2022
referitoare la cazul de suspendare a prescripţiei prevăzut de art. 41 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1130 din 23.11.2022

22. ACT ADIŢIONAL nr. 818 din 21 iunie 2022
la Contractul Colectiv de Muncă la Nivelul Grupului de Unităţi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, înregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 711 din data de 29.07.2020, înregistrat la M.M.S.S. - D.D.S. sub nr. 818 din data de 21.06.2022

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 6 din 23.11.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia nr. 1/2022 a Comitetului de asociere UE-Ucraina
Decizia nr. 1/2022 a Comitetului de asociere UE-Ucraina reunit în configurația comerț din 25 octombrie 2022 privind actualizarea anexei XV (Apropierea legislațiilor vamale) la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte [2022/2286]

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2283 a Consiliului din 21 noiembrie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2283 a Consiliului din 21 noiembrie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1351 privind acordarea unui sprijin temporar Republicii Letonia în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situația de urgență generată de epidemia de COVID-19

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2284 a Comisiei din 14 noiembrie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2284 a Comisiei din 14 noiembrie 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2022) 8308] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2281 al Comisiei din 15 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2281 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Lumblija (IGP)]

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2282 al Comisiei din 21 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2282 al Comisiei din 21 noiembrie 2022 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2022 și 30 decembrie 2022 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul delegat (UE) 2022/2279 al Comisiei din 1 august 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2279 al Comisiei din 1 august 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul statisticilor privind utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2023 (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2280 al Comisiei din 15 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2280 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Salacgrīvas nēģi (IGP)]

8. Decizia (UE) 2022/2285 a Băncii Centrale Europene din 8 noiembrie 2022
Decizia (UE) 2022/2285 a Băncii Centrale Europene din 8 noiembrie 2022 de modificare a Deciziei (UE) 2021/2255 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2022 (BCE/2021/54) (BCE/2022/41)

9. Rectificare la Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10763
Rectificare la Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10763 – NORDEA/TOPDANMARK LIV HOLDING) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 431 din 14 noiembrie 2022)

10. Rata de schimb a monedei euro - 11 noiembrie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 11 noiembrie 2022

11. Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări
Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

12. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10859
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10859 – TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10887
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10887 – INEOS / SINOPEC / JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10763
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10763 – NORDEA / TOPDANMARK LIV HOLDING) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Informații obligatorii privind originea
Informații obligatorii privind originea

16. Inițierea procedurii - Cazul M.10646
Inițierea procedurii (Cazul M.10646 – MICROSOFT / ACTIVISION BLIZZARD) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping
Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de profile plate cu proeminențe originare din Republica Populară Chineză și din Turcia

18. Rata de schimb a monedei euro - 10 noiembrie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 10 noiembrie 2022

19. Publicarea unei cereri
Publicarea unei cereri în temeiul articolului 17 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

20. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10911
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10911 – PARTNERS GROUP / KOHLBERG / USIC) (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2022/2201 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2017/2063, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2194 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

22. Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări
Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

23. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

24. Raportul privind performanța bugetului UE – situația la sfârșitul anului 2021
Raportul privind performanța bugetului UE – situația la sfârșitul anului 2021

25. Notificare din partea Guvernului Danemarcei
Notificare din partea Guvernului Danemarcei privind eliminarea posibilității de acordare continuă a autorizațiilor de explorare și extracție a hidrocarburilor în anumite zone din Danemarca (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (2) din data 24-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 3.493 din 21 noiembrie 2022
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1132 din 24.11.2022

2. ORDIN nr. 3.494 din 21 noiembrie 2022
privind aprobarea Planului de acţiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei şi de prevenire a infecţiei rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital şi a Instrucţiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenţei medicale primare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1133 din 24.11.2022

3. HOTĂRÂRE nr. 1.397 din 16 noiembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1132 din 24.11.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 1.398 din 16 noiembrie 2022
privind actualizarea adresei, descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1132 din 24.11.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 1.401 din 16 noiembrie 2022
privind trecerea unei suprafeţe de 0,0522 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1133 din 24.11.2022

6. ORDIN nr. 1.816 din 9 noiembrie 2022
pentru modificarea anexelor nr. 9, 10 şi 12 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1132 din 24.11.2022

7. ANEXĂ din 7 noiembrie 2022
pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

8. ORDIN nr. 3.363 din 4 noiembrie 2022
privind activitatea de acordare a asistenţei medicale, a tratamentului şi îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1133 din 24.11.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 28 octombrie 2022
privind aprobarea modelului de steag al judeţului Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1132 din 24.11.2022

10. ORDIN nr. 4.858/C din 24 octombrie 2022
privind activitatea de acordare a asistenţei medicale, a tratamentului şi îngrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1133 din 24.11.2022

11. DECIZIA nr. 50 din 26 septembrie 2022
referitoare la momentul de început al cursului termenului de 3 luni prevăzut de dispoziţiile art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1132 din 24.11.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 159 din 28 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

2. DECIZIE nr. 1860 din 29 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

3. SENTINTA nr. 12536 din 27 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 14347 din 28 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

5. SENTINTA nr. 2844 din 05 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

6. DECIZIE nr. 1434 din 20 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

7. DECIZIE nr. 584 din 11 decembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

8. SENTINTA nr. 11507 din 12 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

9. SENTINTA nr. 6879 din 22 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

10. SENTINTA nr. 8937 din 13 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

11. DECIZIE nr. 1802 din 17 decembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

12. SENTINTA nr. 984 din 03 decembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

13. SENTINTA nr. 13593 din 29 noiembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA IASI

14. SENTINTA nr. 6509 din 01 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

15. SENTINTA nr. 4053 din 04 iulie 2019
conflict de munca

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

16. DECIZIE nr. 4143 din 17 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

17. SENTINTA nr. 9916 din 01 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

18. SENTINTA nr. 7769 din 28 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

19. SENTINTA nr. 6202 din 22 noiembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

20. DECIZIE nr. 1026 din 04 decembrie 2019
falsul în declaratii (art.326 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

21. SENTINTA nr. 1638 din 19 decembrie 2019
radiere ipoteca

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

22. DECIZIE nr. 29 din 16 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

23. SENTINTA nr. 32 din 23 ianuarie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

24. SENTINTA nr. 244 din 22 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

25. DECIZIE nr. 124 din 12 februarie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

26. SENTINTA nr. 175 din 20 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

27. SENTINTA nr. 57 din 27 februarie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

28. DECIZIE nr. 44 din 11 februarie 2020
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

29. SENTINTA nr. 935 din 30 ianuarie 2020
cerere necontencioasa

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

30. SENTINTA nr. 13 din 19 februarie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

31. SENTINTA nr. 1315 din 04 martie 2020
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

32. SENTINTA nr. 1454 din 10 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

33. SENTINTA nr. 1570 din 03 martie 2020
evacuare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

34. DECIZIE nr. 158 din 09 decembrie 2019
abtinerea întregii instante

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

35. SENTINTA nr. 9 din 05 martie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA BLAJ

36. DECIZIE nr. 408 din 27 februarie 2020
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

37. SENTINTA nr. 740 din 19 martie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

38. SENTINTA nr. 2698 din 19 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

39. DECIZIE nr. 294 din 08 aprilie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

40. DECIZIE nr. 304 din 13 mai 2020
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

41. DECIZIE nr. 109 din 19 mai 2020
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

42. SENTINTA nr. 402 din 21 mai 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

43. SENTINTA nr. 1433 din 29 mai 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

44. SENTINTA nr. 247 din 02 iunie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

45. DECIZIE nr. 342 din 25 iunie 2020
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

46. SENTINTA nr. 1505 din 02 iulie 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

47. DECIZIE nr. 268 din 18 iunie 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

48. SENTINTA nr. 417 din 04 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

49. SENTINTA nr. 469 din 12 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

50. DECIZIE nr. 338 din 24 iunie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

51. SENTINTA nr. 616 din 07 iulie 2020
modificare masuri privind copilul

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

52. DECIZIE nr. 327 din 29 iunie 2020
succesiune

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

53. SENTINTA nr. 1950 din 16 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

54. SENTINTA nr. 1569 din 15 iulie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

55. SENTINTA nr. 765 din 15 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

56. DECIZIE nr. 367 din 29 iulie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

57. INCHEIERE nr. 4470 din 27 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

58. SENTINTA nr. 685 din 05 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

59. DECIZIE nr. 461 din 09 iulie 2020
constatare nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

60. DECIZIE nr. 600 din 18 august 2020
contestatie la legea electorala

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

61. SENTINTA nr. 435 din 05 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

62. SENTINTA nr. 5661 din 28 august 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

63. SENTINTA nr. 6160 din 21 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

64. SENTINTA nr. 7760 din 24 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

65. SENTINTA nr. 1990 din 18 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

66. SENTINTA nr. 809 din 29 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

67. DECIZIE nr. 871 din 22 septembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

68. DECIZIE nr. 515 din 13 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

69. DECIZIE nr. 280 din 23 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

70. DECIZIE nr. 3032 din 28 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

71. SENTINTA nr. 239 din 12 februarie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

72. SENTINTA nr. 1155 din 03 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

73. SENTINTA nr. 3273 din 02 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

74. SENTINTA nr. 2936 din 17 decembrie 2020
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

75. DECIZIE nr. 4473 din 23 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

76. SENTINTA nr. 1953 din 22 decembrie 2020
actiune in constatare

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

77. SENTINTA nr. 985 din 10 decembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

78. SENTINTA nr. 38 din 15 ianuarie 2021
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

79. SENTINTA nr. 190 din 29 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

80. SENTINTA nr. 376 din 12 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

81. SENTINTA nr. 394 din 10 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

82. DECIZIE nr. 101 din 10 februarie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

83. DECIZIE nr. 67 din 11 februarie 2021
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

84. DECIZIE nr. 129 din 08 martie 2021
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

85. SENTINTA nr. 139 din 04 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

86. SENTINTA nr. 33 din 25 februarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

87. SENTINTA nr. 3143 din 17 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

88. SENTINTA nr. 8180 din 17 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

89. DECIZIE nr. 13 din 11 ianuarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

90. SENTINTA nr. 74 din 11 mai 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

91. SENTINTA nr. 2529 din 11 mai 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

92. SENTINTA nr. 3115 din 20 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

93. SENTINTA nr. 20 din 07 decembrie 2020
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

94. DECIZIE nr. 908 din 18 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

95. SENTINTA nr. 5210 din 19 mai 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

96. DECIZIE nr. 442 din 20 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

97. INCHEIERE nr. 480 din 27 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA JIBOU

98. DECIZIE nr. 978 din 10 noiembrie 2020
efectuarea de operatiuni financiare în mod fraudulos (art.250 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

99. DECIZIE nr. 81 din 17 februarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

100. SENTINTA nr. 1164 din 18 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

101. SENTINTA nr. 105 din 21 iulie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

102. DECIZIE nr. 554 din 14 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

103. DECIZIE nr. 494 din 29 aprilie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

104. SENTINTA nr. 629 din 13 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

105. SENTINTA nr. 627 din 23 iunie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

106. SENTINTA nr. 5893 din 28 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

107. SENTINTA nr. 7750 din 30 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

108. SENTINTA nr. 1303 din 28 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

109. SENTINTA nr. 1249 din 15 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

110. SENTINTA nr. 2269 din 16 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

111. SENTINTA nr. 896 din 01 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

112. SENTINTA nr. 7805 din 10 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

113. SENTINTA nr. 7816 din 23 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

114. INCHEIERE nr. 4335 din 21 septembrie 2021
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

115. DECIZIE nr. 533 din 15 septembrie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

116. SENTINTA nr. 740 din 04 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

117. DECIZIE nr. 586 din 05 octombrie 2021
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

118. SENTINTA nr. 2822 din 08 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

119. SENTINTA nr. 1502 din 03 noiembrie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

120. SENTINTA nr. 1988 din 23 noiembrie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

121. SENTINTA nr. 3838 din 26 mai 2021
despagubiri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

122. SENTINTA nr. 10593 din 09 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

123. SENTINTA nr. 2074 din 08 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

124. DECIZIE nr. 4594 din 09 noiembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

125. DECIZIE nr. 1299 din 08 octombrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

126. SENTINTA nr. 999 din 13 decembrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

127. SENTINTA nr. 4237 din 25 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

128. DECIZIE nr. 284 din 25 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

129. SENTINTA nr. 4 din 03 ianuarie 2022
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

130. SENTINTA nr. 12976 din 23 decembrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

131. SENTINTA nr. 3224 din 24 noiembrie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

132. SENTINTA nr. 6176 din 17 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

133. SENTINTA nr. 122 din 11 ianuarie 2022
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

134. SENTINTA nr. 2647 din 28 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

135. SENTINTA nr. 1391 din 06 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

136. DECIZIE nr. 17 din 17 februarie 2022
redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsa) (art.466 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

137. DECIZIE nr. 21 din 31 ianuarie 2022
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

138. DECIZIE nr. 42 din 09 ianuarie 2019
reconstituire vechime

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

139. SENTINTA nr. 198 din 23 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

140. SENTINTA nr. 1406 din 25 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

141. SENTINTA nr. 491 din 06 martie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

142. SENTINTA nr. 108 din 12 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SALONTA

143. DECIZIE nr. 429 din 20 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

144. DECIZIE nr. 142 din 22 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

145. SENTINTA nr. 129 din 21 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

146. SENTINTA nr. 694 din 28 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

147. SENTINTA nr. 632 din 29 mai 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

148. SENTINTA nr. 286 din 25 iunie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA PODU TURCULUI

149. DECIZIE nr. 1587 din 23 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

150. DECIZIE nr. 628 din 23 mai 2019
vatamarea corporala din culpa (art. 184 C.p.)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

151. SENTINTA nr. 1031 din 14 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

152. DECIZIE nr. 579 din 27 iunie 2019
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

153. DECIZIE nr. 133 din 14 ianuarie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

154. DECIZIE nr. 485 din 03 mai 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

155. SENTINTA nr. 1155 din 21 august 2019
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

156. DECIZIE nr. 730 din 26 septembrie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

157. SENTINTA nr. 8385 din 25 septembrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

158. DECIZIE nr. 724 din 19 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

159. SENTINTA nr. 904 din 05 septembrie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

160. SENTINTA nr. 2673 din 05 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

161. SENTINTA nr. 5525 din 08 august 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

162. DECIZIE nr. 2624 din 03 iulie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

163. DECIZIE nr. 1641 din 02 iulie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

164. SENTINTA nr. 4603 din 21 iunie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

165. DECIZIE nr. 609 din 19 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

166. SENTINTA nr. 4021 din 13 iunie 2019
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

167. SENTINTA nr. 716 din 28 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

168. SENTINTA nr. 604 din 15 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

169. SENTINTA nr. 3469 din 25 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

170. DECIZIE nr. 235 din 24 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

171. SENTINTA nr. 1234 din 23 aprilie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

172. DECIZIE nr. 350 din 18 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

173. SENTINTA nr. 3598 din 12 aprilie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

174. DECIZIE nr. 463 din 10 aprilie 2019
refuz solutionare cerere

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

175. SENTINTA nr. 1010 din 09 aprilie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

176. SENTINTA nr. 75 din 25 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

177. SENTINTA nr. 408 din 06 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

178. DECIZIE nr. 173 din 14 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

179. SENTINTA nr. 158 din 05 februarie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

180. SENTINTA nr. 158 din 23 ianuarie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

181. SENTINTA nr. 3430 din 02 decembrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCON245107 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Bucsani

Monitor: 227 din 23-11-2022

2. PCON245123 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Zavoi

Monitor: 227 din 23-11-2022

3. PCON245116 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Costache Negri

Monitor: 227 din 23-11-2022

4. PCON245108 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Judetul Salaj

Monitor: 227 din 23-11-2022

5. PCNS245138 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: U.A.T. Comuna Rachiti

Monitor: 227 din 23-11-2022

6. PINC245136 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Holod

Monitor: 227 din 23-11-2022

7. PINC245127 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Slatina

Monitor: 227 din 23-11-2022

8. PINC245113 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Scoala Gimnaziala Regina Maria

Monitor: 227 din 23-11-2022

9. PINC245118 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Uricani

Monitor: 227 din 23-11-2022

10. PINC245121 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Varasti

Monitor: 227 din 23-11-2022

11. PINC245122 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Varasti

Monitor: 227 din 23-11-2022

12. PINC245124 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 227 din 23-11-2022

13. PINC245125 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Arad

Monitor: 227 din 23-11-2022

14. PINC245128 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroport Transilvania Targu Mures

Monitor: 227 din 23-11-2022

15. PINC245129 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Independenta

Monitor: 227 din 23-11-2022

16. PINC245126 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Arad

Monitor: 227 din 23-11-2022

17. PINC245131 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 227 din 23-11-2022

18. PINC245132 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 227 din 23-11-2022

19. PINC245134 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 227 din 23-11-2022

20. PINC245114 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Surduc

Monitor: 227 din 23-11-2022

21. CINC245139 22.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Mures

Ofertant: S.C. Mano Sprint - S.R.L.

Monitor: 227 din 23-11-2022

22. CINC245117 22.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Uricani

Ofertant: Cotet Eftica

Monitor: 227 din 23-11-2022

23. CINC245111 22.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Apateu

Ofertant: S.C. TRAMONTANA SPED - S.R.L.

Monitor: 227 din 23-11-2022

24. CINC245109 22.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sieu

Ofertant: C.N. POSTA ROMANA S.A. - Bucuresti

Monitor: 227 din 23-11-2022

25. PVNZ245110 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Unitatea Administrativa Teritoriala a Comunei Gradistea

Monitor: 227 din 23-11-2022

26. PVNZ245137 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Oancea

Monitor: 227 din 23-11-2022

27. PVNZ245115 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Comuna Costache Negri

Monitor: 227 din 23-11-2022

28. PVNZ245130 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Cornu Luncii

Monitor: 227 din 23-11-2022

29. PVNZ245135 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Holod

Monitor: 227 din 23-11-2022

30. PVNZ245133 22.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Holod

Monitor: 227 din 23-11-2022

31. CVNZ245119 22.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Uricani

Ofertant: Curea Constantin

Monitor: 227 din 23-11-2022

32. CVNZ245120 22.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Orasul Uricani

Ofertant: Curea Constantin

Monitor: 227 din 23-11-2022

33. CVNZ245112 22.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Baia Sprie

Ofertant: Balaban Constantin

Monitor: 227 din 23-11-2022

Actualizare (1) din data 23-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 534 din 22 noiembrie 2022
privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion-Tudor Coman a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

2. DECIZIE nr. 535 din 22 noiembrie 2022
privind detaşarea domnului Dumitru-Viorel Pârvu din funcţia publică de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în funcţia publică vacantă de director al Direcţiei juridice şi resurse umane din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

3. DECIZIE nr. 536 din 22 noiembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

4. DECIZIE nr. 537 din 22 noiembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Samir-Adrian Cîmpean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 1.406 din 22 noiembrie 2022
privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2022, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 22.11.2022

6. LEGE nr. 318 din 21 noiembrie 2022
pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

7. DECRET nr. 1.314 din 21 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

8. LEGE nr. 319 din 21 noiembrie 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

9. DECRET nr. 1.315 din 21 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

10. LEGE nr. 320 din 21 noiembrie 2022
pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a protocolului său de modificare şi completare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

11. DECRET nr. 1.316 din 21 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a protocolului său de modificare şi completare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

12. LEGE nr. 321 din 21 noiembrie 2022
pentru denunţarea Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, şi a protocoalelor sale de modificare şi completare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

13. DECRET nr. 1.317 din 21 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru denunţarea Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, şi a protocoalelor sale de modificare şi completare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

14. ORDIN nr. 2.325 din 21 noiembrie 2022
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 548/2022 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 1.405 din 17 noiembrie 2022
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 22.11.2022

16. NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2022
privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1126 din 22.11.2022

17. DECIZIE nr. 6 din 7 noiembrie 2022
privind încetarea concesionării acordate prin Licenţa de exploatare nr. 22.376/2019 pentru exploatarea resurselor de apă minerală naturală (necarbogazoasă) în perimetrul Lunca Bradului-Pârâul Neamţului, judeţul Mureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Fitoprest - S.R.L.

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

18. ORDIN nr. 2.837 din 2 noiembrie 2022
privind modificarea şi completarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal, indicativ NP 062/2002", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 938/2002*)

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 22.11.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2022/2278 a Băncii Centrale Europene din 8 noiembrie 2022
Decizia (UE) 2022/2278 a Băncii Centrale Europene din 8 noiembrie 2022 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2023 (BCE/2022/40)

2. Decizia (PESC) 2022/2270 a Consiliului din 18 noiembrie 2022
Decizia (PESC) 2022/2270 a Consiliului din 18 noiembrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/2108 în sprijinul întăririi siguranței și securității biologice în America Latină, în concordanță cu punerea în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora

3. Decizia (UE) 2022/2272 a Consiliului din 18 noiembrie 2022
Decizia (UE) 2022/2272 a Consiliului din 18 noiembrie 2022 de autorizare a începerii negocierilor în vederea încheierii unui acord privind statutul între Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina referitor la activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Bosnia și Herțegovina

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2264 al Comisiei din 14 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2264 al Comisiei din 14 noiembrie 2022 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)]

5. Decizia (UE) 2022/2273 a Consiliului din 18 noiembrie 2022
Decizia (UE) 2022/2273 a Consiliului din 18 noiembrie 2022 de autorizare a începerii negocierilor în vederea încheierii unui acord privind statutul între Uniunea Europeană și Muntenegru referitor la activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2266 al Comisiei din 14 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2266 al Comisiei din 14 noiembrie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka (IGP)]

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2277 a Comisiei din 15 noiembrie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2277 a Comisiei din 15 noiembrie 2022 de acceptare a unei cereri formulate de Republica Italiană în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului de a nu aplica punctul 4.2.1.5.2 litera (b) subpunctul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1303/2014 al Comisiei [notificată cu numărul C(2022) 8068] (Numai textul în limba italiană este autentic)

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2267 al Comisiei din 14 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2267 al Comisiei din 14 noiembrie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Meso istarskog goveda – boškarina/Meso istrskega goveda – boškarina (DOP)]

9. Decizia (UE) 2022/2274 a Consiliului din 18 noiembrie 2022
Decizia (UE) 2022/2274 a Consiliului din 18 noiembrie 2022 de autorizare a începerii negocierilor în vederea încheierii unui acord privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Serbia referitor la activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Serbia

10. Decizia (PESC) 2022/2276 a Consiliului din 18 noiembrie 2022
Decizia (PESC) 2022/2276 a Consiliului din 18 noiembrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/2009 de sprijinire a eforturilor Ucrainei de combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, în cooperare cu OSCE

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2265 al Comisiei din 14 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2265 al Comisiei din 14 noiembrie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Κατσικάκι Λήμνου/Katsikaki Limnou (IGP)]

12. Decizia (PESC) 2022/2269 a Consiliului din 18 noiembrie 2022
Decizia (PESC) 2022/2269 a Consiliului din 18 noiembrie 2022 privind sprijinul Uniunii pentru punerea în aplicare a proiectului Promovarea inovării responsabile în inteligența artificială pentru pace și securitate

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2268 al Comisiei din 18 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2268 al Comisiei din 18 noiembrie 2022 de încheiere a reexaminării, în ceea ce privește un nou exportator, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1379 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări intermediare în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și de încheiere a înregistrării importurilor

14. Decizia (PESC) 2022/2275 a Consiliului din 18 noiembrie 2022
Decizia (PESC) 2022/2275 a Consiliului din 18 noiembrie 2022 de sprijinire a dezvoltării unui sistem recunoscut la nivel internațional pentru validarea gestionării armelor și muniției (SVGAM) în vederea combaterii proliferării ilicite

15. Decizia (UE) 2022/2271 a Consiliului din 18 noiembrie 2022
Decizia (UE) 2022/2271 a Consiliului din 18 noiembrie 2022 de autorizare a începerii negocierilor în vederea încheierii unui acord privind statutul între Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

16. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele din 10 noiembrie 2022 (Publicat în temeiul articolului 13 sau al articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 136, 30.4.2004, p. 1.) sau al Articolul 5 din Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 4, 7.1.2019, p. 43.))

17. Ajutor de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni
Ajutor de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni cu privire la anumite măsuri de ajutor de stat și de constatare a inexistenței unui ajutor de stat în sensul articolului 61 alineatul (1) din Acordul privind SEE

18. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul nr. M.10900
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul nr. M.10900 – PLATINUM EQUITY GROUP / IMERYS HTSM) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10918
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10918 – PETRONAS / DURIO / ORIM HOLDING) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

21. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10912
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10912 – CD&R / ATALIAN) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10947
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10947 – ATLAS ARTERIA / OTPP / SKYWAY CONCESSION COMPANY) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Anunț din partea Guvernului Maltei
Informări provenind de la statele membre - Anunț din partea Guvernului Maltei în legătură cu Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

24. Comunicare din partea Secretarului de Stat pentru Afaceri Economice și Climă
Comunicare din partea Secretarului de Stat pentru Afaceri Economice și Climă din Regatul Țărilor de Jos în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

25. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10949
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10949 – GONVARRI / MAJORITY SHAREHOLDERS / HIDRIA) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Rata de schimb a monedei euro - 9 noiembrie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 9 noiembrie 2022

27. Raportul special 22/2022
Raportul special 22/2022: Sprijinul UE pentru regiunile carbonifere – Accent limitat pe tranziția socioeconomică și energetică

28. Decizia nr. 173/22/COL din 7 septembrie 2022
Decizia nr. 173/22/COL din 7 septembrie 2022 de inițiere a unei proceduri oficiale de investigare cu privire la anumite ajutoare de stat acordate în cadrul schemei de ajutoare Norwegian Catapult Invitație de a prezenta observații cu privire la aspecte legate de ajutoarele de stat în temeiul articolului 1 alineatul (2) din partea I a Protocolului 3 la Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție

29. Decizii ale Comitetului mixt al SEE
Decizii ale Comitetului mixt al SEE pentru care s-au îndeplinit în 2021 cerințele constituționale prevăzute la articolul 103 din Acordul privind SEE și decizii conexe

30. Retragerea notificării unei concentrări - Cazul M.10507
Retragerea notificării unei concentrări (Cazul M.10507 - HITACHI RAIL / GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS BUSINESS OF THALES) (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (2) din data 23-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 1.337 din 22 noiembrie 2022
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

2. DECRET nr. 1.338 din 22 noiembrie 2022
privind acordarea Drapelului de luptă Regimentului 46 Sprijin

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

3. DECRET nr. 1.339 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

4. DECRET nr. 1.340 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

5. DECRET nr. 1.341 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

6. DECRET nr. 1.342 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

7. DECRET nr. 1.343 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

8. DECRET nr. 1.344 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

9. DECRET nr. 1.345 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

10. DECRET nr. 1.346 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

11. DECRET nr. 1.347 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

12. DECRET nr. 1.348 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

13. DECRET nr. 1.349 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

14. DECRET nr. 1.350 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

15. DECRET nr. 1.351 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

16. DECRET nr. 1.352 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

17. DECRET nr. 1.353 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

18. DECRET nr. 1.354 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

19. DECRET nr. 1.355 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

20. DECRET nr. 1.356 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

21. DECRET nr. 1.358 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

22. DECRET nr. 1.359 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

23. DECRET nr. 1.357 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

24. DECRET nr. 1.360 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

25. DECRET nr. 1.361 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

26. DECRET nr. 1.362 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

27. DECRET nr. 1.363 din 22 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

28. ORDIN nr. 3.474 din 18 noiembrie 2022
privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru beneficiarii preselectaţi în cadrul apelului de proiecte competitiv - cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă şi investiţia specifică: I2.2 - Echipamente şi aparatură medicală, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

29. HOTĂRÂRE nr. 1.395 din 16 noiembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Reşiţa, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, precum şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

30. ORDIN nr. 2.128 din 16 noiembrie 2022
privind aprobarea metodologiei şi a raportului de evaluare medicală şi psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

31. METODOLOGIE din 16 noiembrie 2022
de evaluare medicală a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

32. METODOLOGIE din 16 noiembrie 2022
de evaluare psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

33. RAPORT din 16 noiembrie 2022
de evaluare medicală şi psihologică

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

34. ORDIN nr. 3.423 din 11 noiembrie 2022
privind aprobarea metodologiei şi a raportului de evaluare medicală şi psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

35. METODOLOGIE din 11 noiembrie 2022
de evaluare medicală a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

36. METODOLOGIE din 11 noiembrie 2022
de evaluare psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

37. RAPORT din 11 noiembrie 2022
de evaluare medicală şi psihologică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1128 din 23.11.2022

38. ORDIN nr. 1.600 din 7 noiembrie 2022
pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1127 din 23.11.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 7241 din 31 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

2. SENTINTA nr. 1462 din 25 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

3. SENTINTA nr. 5652 din 13 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

4. SENTINTA nr. 1488 din 08 octombrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

5. DECIZIE nr. 739 din 18 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

6. DECIZIE nr. 813 din 05 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

7. SENTINTA nr. 1617 din 04 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

8. SENTINTA nr. 11545 din 30 octombrie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

9. SENTINTA nr. 6750 din 14 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

10. DECIZIE nr. 2802 din 16 decembrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

11. DECIZIE nr. 183 din 16 iulie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

12. DECIZIE nr. 875 din 18 octombrie 2019
încaierarea (art.198 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

13. SENTINTA nr. 1325 din 18 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

14. SENTINTA nr. 1508 din 17 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

15. SENTINTA nr. 6510 din 10 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

16. SENTINTA nr. 2022 din 26 septembrie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

17. SENTINTA nr. 559 din 20 februarie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

18. SENTINTA nr. 548 din 12 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

19. DECIZIE nr. 61 din 02 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

20. DECIZIE nr. 109 din 21 februarie 2020
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

21. SENTINTA nr. 191 din 25 februarie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

22. SENTINTA nr. 779 din 28 februarie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

23. SENTINTA nr. 511 din 06 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

24. DECIZIE nr. 588 din 19 martie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

25. DECIZIE nr. 332 din 02 iunie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

26. DECIZIE nr. 345 din 10 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

27. SENTINTA nr. 616 din 09 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

28. DECIZIE nr. 1656 din 29 iunie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

29. SENTINTA nr. 636 din 25 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

30. SENTINTA nr. 598 din 16 iunie 2020
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

31. DECIZIE nr. 675 din 08 iulie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

32. SENTINTA nr. 466 din 24 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

33. DECIZIE nr. 262 din 02 iulie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

34. SENTINTA nr. 4792 din 01 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

35. DECIZIE nr. 458 din 29 iulie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

36. SENTINTA nr. 560 din 14 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

37. SENTINTA nr. 3700 din 29 iulie 2020
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

38. DECIZIE nr. 541 din 31 iulie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

39. DECIZIE nr. 431 din 21 iulie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

40. SENTINTA nr. 365 din 29 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

41. SENTINTA nr. 4794 din 25 august 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

42. SENTINTA nr. 490 din 21 august 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

43. SENTINTA nr. 3730 din 22 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

44. DECIZIE nr. 202 din 14 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

45. SENTINTA nr. 5845 din 30 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

46. SENTINTA nr. 7414 din 08 octombrie 2020
înregistrare stare civila

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

47. SENTINTA nr. 5054 din 20 octombrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

48. SENTINTA nr. 13340 din 09 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

49. SENTINTA nr. 1394 din 15 iulie 2020
întoarcere executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

50. DECIZIE nr. 2447 din 28 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

51. SENTINTA nr. 8994 din 06 noiembrie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

52. SENTINTA nr. 5354 din 15 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

53. SENTINTA nr. 1470 din 11 noiembrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

54. SENTINTA nr. 5453 din 20 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

55. DECIZIE nr. 515 din 21 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

56. SENTINTA nr. 1341 din 08 decembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

57. SENTINTA nr. 5139 din 17 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

58. DECIZIE nr. 4380 din 19 noiembrie 2020
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

59. DECIZIE nr. 1163 din 02 decembrie 2020
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

60. SENTINTA nr. 10679 din 18 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

61. SENTINTA nr. 2866 din 20 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

62. SENTINTA nr. 5 din 05 ianuarie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

63. SENTINTA nr. 10430 din 30 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

64. DECIZIE nr. 3358 din 15 decembrie 2020
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

65. DECIZIE nr. 31 din 05 februarie 2021
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

66. SENTINTA nr. 249 din 19 februarie 2021
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

67. SENTINTA nr. 125 din 17 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

68. DECIZIE nr. 494 din 11 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

69. SENTINTA nr. 2159 din 26 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

70. DECIZIE nr. 83 din 01 martie 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

71. SENTINTA nr. 2211 din 03 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

72. DECIZIE nr. 316 din 11 martie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

73. SENTINTA nr. 1077 din 24 februarie 2021
somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

74. SENTINTA nr. 175 din 25 februarie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

75. SENTINTA nr. 1191 din 08 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

76. DECIZIE nr. 842 din 16 decembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

77. SENTINTA nr. 346 din 23 martie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

78. SENTINTA nr. 1085 din 26 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

79. SENTINTA nr. 1189 din 22 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

80. DECIZIE nr. 481 din 19 aprilie 2021
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

81. DECIZIE nr. 228 din 27 aprilie 2021
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

82. DECIZIE nr. 77 din 08 aprilie 2021
termen de gratie/esalonare plata obligatie

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

83. SENTINTA nr. 635 din 21 aprilie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

84. SENTINTA nr. 72 din 27 ianuarie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

85. SENTINTA nr. 460 din 18 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

86. SENTINTA nr. 2738 din 12 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

87. SENTINTA nr. 277 din 21 mai 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

88. DECIZIE nr. 324 din 26 mai 2021
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

89. DECIZIE nr. 541 din 15 iunie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

90. SENTINTA nr. 949 din 28 iulie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

91. SENTINTA nr. 3203 din 24 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

92. DECIZIE nr. 25 din 17 mai 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

93. SENTINTA nr. 548 din 27 mai 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

94. DECIZIE nr. 213 din 10 iunie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

95. SENTINTA nr. 783 din 24 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

96. SENTINTA nr. 696 din 13 mai 2021
rapire internationala de copii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

97. DECIZIE nr. 1953 din 16 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

98. SENTINTA nr. 909 din 11 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

99. SENTINTA nr. 2166 din 01 septembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

100. DECIZIE nr. 360 din 05 august 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

101. DECIZIE nr. 6187 din 21 septembrie 2021
plata asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

102. DECIZIE nr. 806 din 28 septembrie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

103. SENTINTA nr. 1104 din 07 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

104. SENTINTA nr. 3252 din 24 septembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

105. SENTINTA nr. 2145 din 28 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

106. SENTINTA nr. 1956 din 26 octombrie 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

107. DECIZIE nr. 825 din 03 noiembrie 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

108. SENTINTA nr. 12661 din 13 octombrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

109. SENTINTA nr. 5880 din 13 octombrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

110. DECIZIE nr. 5617 din 09 noiembrie 2021
conflict de munca

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

111. DECIZIE nr. 3802 din 18 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

112. SENTINTA nr. 1156 din 04 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

113. SENTINTA nr. 12279 din 19 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

114. SENTINTA nr. 180 din 03 noiembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA BLAJ

115. DECIZIE nr. 990 din 11 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

116. SENTINTA nr. 7860 din 14 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

117. SENTINTA nr. 3140 din 29 iunie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

118. SENTINTA nr. 17806 din 10 decembrie 2021
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

119. SENTINTA nr. 4694 din 18 noiembrie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

120. SENTINTA nr. 436 din 14 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

121. SENTINTA nr. 1660 din 25 noiembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

122. SENTINTA nr. 253 din 25 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

123. SENTINTA nr. 1972 din 05 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

124. SENTINTA nr. 1766 din 09 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ZALAU

125. DECIZIE nr. 151 din 22 februarie 2022
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

126. SENTINTA nr. 55 din 10 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

127. DECIZIE nr. 22 din 18 ianuarie 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

128. SENTINTA nr. 200 din 25 februarie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

129. SENTINTA nr. 170 din 29 ianuarie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

130. SENTINTA nr. 1730 din 07 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

131. INCHEIERE nr. 996 din 01 aprilie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

132. SENTINTA nr. 736 din 29 mai 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

133. DECIZIE nr. 1294 din 05 martie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

134. DECIZIE nr. 499 din 07 iunie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

135. DECIZIE nr. 2418 din 02 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

136. DECIZIE nr. 2226 din 29 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

137. SENTINTA nr. 4546 din 15 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

138. DECIZIE nr. 109 din 05 iunie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

139. DECIZIE nr. 576 din 10 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

140. SENTINTA nr. 314 din 26 iunie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

141. DECIZIE nr. 349 din 19 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

142. DECIZIE nr. 584 din 08 mai 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

143. SENTINTA nr. 6376 din 28 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

144. SENTINTA nr. 1351 din 22 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

145. DECIZIE nr. 241 din 17 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

146. SENTINTA nr. 6288 din 03 octombrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

147. SENTINTA nr. 6190 din 01 octombrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

148. SENTINTA nr. 588 din 23 septembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

149. SENTINTA nr. 992 din 23 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

150. SENTINTA nr. 175 din 13 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

151. SENTINTA nr. 866 din 10 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

152. SENTINTA nr. 3383 din 07 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

153. DECIZIE nr. 447 din 04 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

154. SENTINTA nr. 1063 din 27 martie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

155. SENTINTA nr. 3014 din 25 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

156. SENTINTA nr. 1790 din 14 martie 2019
somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

157. SENTINTA nr. 583 din 27 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

158. DECIZIE nr. 116 din 20 februarie 2019
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

159. SENTINTA nr. 104 din 07 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA LIESTI

160. SENTINTA nr. 4 din 06 februarie 2019
opozitie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

161. DECIZIE nr. 370 din 05 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

162. DECIZIE nr. 39 din 29 ianuarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

163. SENTINTA nr. 9 din 17 ianuarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

164. SENTINTA nr. 8 din 11 ianuarie 2019
restabilirea echilibrului contractual

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

165. SENTINTA nr. 15 din 10 ianuarie 2019
curatela

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 245101 22.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Baia Mare

Ofertant: Asociatia Culturala EduMusic

Monitor: 226 din 22-11-2022

2. CPF 245081 22.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Ighiu

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Performanta si Educatie prin Sport Ighiu

Monitor: 226 din 22-11-2022

3. PCON245103 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Butea

Monitor: 226 din 22-11-2022

4. PCON245082 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Recas

Monitor: 226 din 22-11-2022

5. CCON245089 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Branistea

Ofertant: Lupu Daniela

Monitor: 226 din 22-11-2022

6. CCON245106 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ghiroda

Ofertant: Asociatia Timisensis

Monitor: 226 din 22-11-2022

7. CCON245079 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaia Municipiului Carei

Ofertant: S.C. Trio Clasic - S.R.L.

Monitor: 226 din 22-11-2022

8. CCON245097 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Butea

Ofertant: S.C. IDEAL SMILE - S.R.L.

Monitor: 226 din 22-11-2022

9. CCON245092 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Saveni

Ofertant: S.C. AGROMIXT ALDO ZOOPREST - S.R.L.

Monitor: 226 din 22-11-2022

10. PINC245085 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Peris

Monitor: 226 din 22-11-2022

11. PINC245078 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Scanteiesti

Monitor: 226 din 22-11-2022

12. PINC245090 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Cajvana

Monitor: 226 din 22-11-2022

13. PINC245094 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Scanteia

Monitor: 226 din 22-11-2022

14. PINC245100 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Covasna

Monitor: 226 din 22-11-2022

15. PINC245102 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Cuza Voda

Monitor: 226 din 22-11-2022

16. PINC245105 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Sanpaul

Monitor: 226 din 22-11-2022

17. PINC245088 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Golesti

Monitor: 226 din 22-11-2022

18. CINC245091 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Ofertant: Ionita Stefan

Monitor: 226 din 22-11-2022

19. CINC245077 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Tormac

Ofertant: Gyorgy Gyozo Stefan

Monitor: 226 din 22-11-2022

20. CINC245086 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Campeni

Ofertant: S.C. SALUBRITATE APUSENI - S.R.L.

Monitor: 226 din 22-11-2022

21. CINC245098 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Nat. APELE ROMANE - Adm. Baz. de Apa Prut-Barlad

Ofertant: S.C SANCOS S.R.L. - Concesti

Monitor: 226 din 22-11-2022

22. CINC245087 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Campeni

Ofertant: Onet Vasile Marin

Monitor: 226 din 22-11-2022

23. PVNZ245096 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 226 din 22-11-2022

24. PVNZ245099 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Comuna Svinita

Monitor: 226 din 22-11-2022

25. PVNZ245084 21.11.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Cernavoda

Monitor: 226 din 22-11-2022

26. CVNZ245080 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaia Municipiului Carei

Ofertant: S.C. MANEVI PRO TRANSILVANIA - S.R.L.

Monitor: 226 din 22-11-2022

27. CVNZ245095 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: S.C. EDCOM - S.R.L.

Monitor: 226 din 23-11-2022

28. CVNZ245093 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Ighiu

Ofertant: S.C. SARAHDARIUS TOGETHER - S.R.L.

Monitor: 226 din 22-11-2022

29. CVNZ245083 21.11.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Paulesti

Ofertant: Nita Mihaela

Monitor: 226 din 22-11-2022

Actualizare (1) din data 22-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 78 din 21 noiembrie 2022
privind încuviinţarea percheziţiei unui deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

2. DECRET nr. 1.312 din 21 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

3. DECRET nr. 1.313 din 21 noiembrie 2022
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

4. DECRET nr. 1.318 din 21 noiembrie 2022
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

5. DECRET nr. 1.319 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

6. DECRET nr. 1.320 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

7. DECRET nr. 1.321 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

8. DECRET nr. 1.322 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

9. DECRET nr. 1.323 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

10. DECRET nr. 1.324 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

11. DECRET nr. 1.325 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

12. DECRET nr. 1.326 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

13. DECRET nr. 1.327 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

14. DECRET nr. 1.328 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

15. DECRET nr. 1.329 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

16. DECRET nr. 1.330 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

17. DECRET nr. 1.331 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

18. DECRET nr. 1.332 din 21 noiembrie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

19. LEGE nr. 313 din 18 noiembrie 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

20. DECRET nr. 1.299 din 18 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

21. LEGE nr. 314 din 18 noiembrie 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

22. DECRET nr. 1.300 din 18 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

23. LEGE nr. 315 din 18 noiembrie 2022
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2022 pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

24. DECRET nr. 1.301 din 18 noiembrie 2022
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2022 pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

25. LEGE nr. 316 din 18 noiembrie 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

26. DECRET nr. 1.302 din 18 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

27. LEGE nr. 317 din 18 noiembrie 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferinţă necesare pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

28. DECRET nr. 1.303 din 18 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferinţă necesare pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

29. CIRCULARĂ nr. 41 din 14 noiembrie 2022
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 300 de ani de la zidirea Bisericii Kretzulescu din Bucureşti

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

30. CIRCULARĂ nr. 38 din 10 noiembrie 2022
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

31. CIRCULARĂ nr. 39 din 10 noiembrie 2022
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

32. CIRCULARĂ nr. 40 din 10 noiembrie 2022
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

33. HOTĂRÂRE nr. 1.378 din 9 noiembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 355

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

34. HOTĂRÂRE nr. 1.379 din 9 noiembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 515

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

35. HOTĂRÂRE nr. 1.380 din 9 noiembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

36. HOTĂRÂRE nr. 1.381 din 9 noiembrie 2022
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie, pentru funcţionarea Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

37. ORDIN nr. 2.261 din 8 noiembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

38. ORDIN nr. 2.259 din 8 noiembrie 2022
pentru modificarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1122 din 21.11.2022

39. RECTIFICARE din 29 aprilie 2022
referitoare la acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1121 din 21.11.2022

40. HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 4 octombrie 2021
privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1120 din 21.11.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2262 a Comisiei din 11 noiembrie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2262 a Comisiei din 11 noiembrie 2022 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de Regatul Unit în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2022) 7871] (Numai textul în limba engleză este autentic)

2. Regulamentul delegat (UE) 2022/2257 al Comisiei din 11 august 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2257 al Comisiei din 11 august 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează metodele de calcul al cuantumurilor brute ale trecerii bruște în starea de nerambursare pentru expunerile la instrumente de datorie și de capital și pentru expunerile la riscul de nerambursare care decurg din anumite instrumente financiare derivate și de specificare a determinării valorilor noționale ale altor instrumente decât cele menționate la articolul 325w alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2259 al Comisiei din 14 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2259 al Comisiei din 14 noiembrie 2022 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2260 al Comisiei din 14 noiembrie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2260 al Comisiei din 14 noiembrie 2022 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

5. Regulamentul delegat (UE) 2022/2258 al Comisiei din 9 septembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/2258 al Comisiei din 9 septembrie 2022 de modificare și rectificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală în ceea ce privește produsele pescărești, ouăle și anumite produse înalt rafinate și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/624 al Comisiei în ceea ce privește anumite moluște bivalve (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2261 a Comisiei din 11 noiembrie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2261 a Comisiei din 11 noiembrie 2022 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2022) 7841] (Numai textele în limbile croată, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, maghiară, malteză, polonă, română, spaniolă și suedeză sunt autentice)

7. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

9. Aviz emis de Ministerul Mediului din Republica Cehă
Aviz emis de Ministerul Mediului din Republica Cehă în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

10. Rectificare la Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană
Rectificare la Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare: – 2,00 % în 1 noiembrie 2022 – Rata de schimb a monedei euro (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 421 din 4 noiembrie 2022)

11. Aviz în atenția persoanelor, a entităților și a organismelor
Aviz în atenția persoanelor, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/184/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2022/2178, și în Regulamentul (UE) nr. 401/2013, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2177 al Consiliului, privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

12. Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor
Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la Recomandarea de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru includerea unor dispoziții privind fluxurile transfrontaliere de date în Acordul dintre Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic 2022/C 426/08 (Textul integral al avizului poate fi consultat în engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD https://edps.europa.eu)

13. Rata de schimb a monedei euro - 8 noiembrie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 8 noiembrie 2022

14. Aviz emis de Ministerul Mediului din Republica Cehă
Aviz emis de Ministerul Mediului din Republica Cehă în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

15. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10950
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10950 – OTPP / MAHINDRA / MSPL) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei - Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

17. Aviz emis de Ministerul Mediului din Republica Cehă
Aviz emis de Ministerul Mediului din Republica Cehă în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

18. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/184/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 401/2013 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

19. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2019/1894 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2019/1890 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane

20. Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2019/1894 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2022/2186, și în Regulamentul (UE) 2019/1890 al Consiliului

Actualizare (2) din data 22-11-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 312 din 17 noiembrie 2022
pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1123 din 22.11.2022

2. DECRET nr. 1.292 din 17 noiembrie 2022
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1123 din 22.11.2022

3. ORDIN nr. 3.467 din 17 noiembrie 2022
privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România în domeniul dispozitivelor medicale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1123 din 22.11.2022

4. RECTIFICARE nr. 160 din 17 noiembrie 2022
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1123 din 22.11.2022

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 160 din 17 noiembrie 2022
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1115 din 18.11.2022

6. ORDIN nr. 6.021 din 16 noiembrie 2022
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1124 din 22.11.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 1.390 din 16 noiembrie 2022
privind actualizarea caracteristicilor tehnice, valorii de inventar şi a adresei poştale pentru imobilul identificat cu nr. MF 26692, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestuia în cartea funciară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1124 din 22.11.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 1.394 din 16 noiembrie 2022
privind actualizarea codului de clasificare, denumirii, descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar ale bunului cu numărul de inventar MF 145466, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1124 din 22.11.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 1.396 din 16 noiembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 315

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1124 din 22.11.2022

10. ORDIN nr. 390 din 16 noiembrie 2022
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1124 din 22.11.2022

11. ORDIN nr. 391 din 16 noiembrie 2022
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1124 din 22.11.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 9 noiembrie 2022
privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil-construcţie situat în judeţul Bihor, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1124 din 22.11.2022

13. HOTĂRÂRE nr. 1.377 din 9 noiembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 370

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1124 din 22.11.2022

14. HOTĂRÂRE nr. 1.376 din 9 noiembrie 2022
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex"- S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1124 din 22.11.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 1.382 din 9 noiembrie 2022
privind modificarea descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", precum şi trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1124 din 22.11.2022

16. ORDIN nr. 457 din 8 noiembrie 2022
pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1123 din 22.11.2022

17. ACORD DE ÎMPRUMUT din 19 iulie 2022
(Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1123 din 22.11.2022

18. ACORD din 19 iulie 2022
privind asistenţa financiară nerambursabilă (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice Globale

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1123 din 22.11.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 4128 din 20 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

2. SENTINTA nr. 8151 din 09 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

3. DECIZIE nr. 1212 din 14 noiembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 2773 din 04 decembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

5. DECIZIE nr. 1035 din 03 decembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

6. DECIZIE nr. 714 din 14 octombrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

7. DECIZIE nr. 1633 din 06 noiembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

8. SENTINTA nr. 11966 din 04 decembrie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 802 din 16 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

10. SENTINTA nr. 1253 din 23 decembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

11. DECIZIE nr. 23 din 30 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

12. SENTINTA nr. 3717 din 30 decembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

13. SENTINTA nr. 13096 din 20 noiembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

14. SENTINTA nr. 101 din 25 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SEGARCEA

15. SENTINTA nr. 1114 din 03 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

16. SENTINTA nr. 328 din 09 martie 2020
încuviintare nume minor

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

17. SENTINTA nr. 717 din 20 februarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

18. DECIZIE nr. 25 din 24 martie 2020
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

19. DECIZIE nr. 282 din 11 martie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

20. SENTINTA nr. 862 din 18 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

21. SENTINTA nr. 255 din 12 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

22. INCHEIERE nr. 265 din 24 martie 2020
suspendare provizorie

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

23. SENTINTA nr. 8043 din 18 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

24. SENTINTA nr. 1125 din 12 martie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

25. SENTINTA nr. 2607 din 12 noiembrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

26. DECIZIE nr. 290 din 26 martie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

27. SENTINTA nr. 1761 din 07 aprilie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

28. SENTINTA nr. 3025 din 28 mai 2020
curatela

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

29. DECIZIE nr. 73 din 26 mai 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

30. DECIZIE nr. 427 din 05 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

31. SENTINTA nr. 2717 din 18 iunie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

32. SENTINTA nr. 735 din 01 iulie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

33. DECIZIE nr. 236 din 12 iunie 2020
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

34. SENTINTA nr. 359 din 06 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA LIESTI

35. INCHEIERE nr. 319 din 19 iunie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

36. DECIZIE nr. 283 din 24 iunie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

37. SENTINTA nr. 1545 din 10 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

38. SENTINTA nr. 4297 din 21 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

39. SENTINTA nr. 490 din 01 iulie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

40. DECIZIE nr. 447 din 14 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

41. DECIZIE nr. 332 din 23 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

42. DECIZIE nr. 1326 din 28 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

43. SENTINTA nr. 56 din 29 iulie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

44. SENTINTA nr. 1693 din 04 august 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

45. SENTINTA nr. 691 din 10 iulie 2020
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

46. SENTINTA nr. 328 din 21 august 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ORASTIE

47. SENTINTA nr. 3970 din 10 septembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

48. SENTINTA nr. 336 din 18 septembrie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

49. DECIZIE nr. 529 din 02 octombrie 2020
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

50. INCHEIERE nr. 895 din 31 iulie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

51. INCHEIERE nr. 5407 din 20 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

52. SENTINTA nr. 3906 din 22 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

53. SENTINTA nr. 7574 din 02 noiembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

54. SENTINTA nr. 11096 din 30 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

55. SENTINTA nr. 9155 din 12 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

56. DECIZIE nr. 883 din 09 noiembrie 2020
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

57. SENTINTA nr. 7611 din 09 octombrie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

58. SENTINTA nr. 343 din 27 octombrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA GURA HONT

59. DECIZIE nr. 873 din 26 noiembrie 2020
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

60. SENTINTA nr. 10240 din 10 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

61. DECIZIE nr. 1709 din 09 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

62. SENTINTA nr. 15772 din 26 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 10258 din 10 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

64. SENTINTA nr. 8454 din 18 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

<