Actualizare din data 20-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 573 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

2. DECRET nr. 574 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

3. DECRET nr. 575 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

4. DECRET nr. 576 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

5. DECRET nr. 577 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

6. DECRET nr. 578 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

7. DECRET nr. 579 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

8. DECRET nr. 580 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

9. DECRET nr. 581 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

10. DECRET nr. 582 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

11. DECRET nr. 583 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

12. DECRET nr. 584 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

13. DECRET nr. 585 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

14. DECRET nr. 586 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

15. LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 20.07.2018

16. DECRET nr. 551 din 17 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 20.07.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 522 din 12 iulie 2018
pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2018 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 531 din 12 iulie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 20.07.2018

19. DECIZIA nr. 30 din 14 mai 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 20.07.2018

20. DECIZIA nr. 264 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 20.07.2018

21. DECIZIA nr. 272 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 şi art. 342 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 20.07.2018

22. DECIZIA nr. 243 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. c) şi art. 114 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

23. DECIZIA nr. 244 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 20.07.2018

24. DECIZIA nr. 152 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 635 din 20.07.2018

25. DECIZIA nr. 113 din 13 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6-art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 631 din 19.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217705 20.07.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Zemes

Monitor: 133 din 20-07-2018

2. PPF 217709 20.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Neamt

Monitor: 133 din 20-07-2018

3. PPF 217706 20.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Zetea

Monitor: 133 din 20-07-2018

4. CPF 217707 20.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Satu Mare

Ofertant: Asociatia Judeteana de Fotbal Satu Mare

Monitor: 133 din 20-07-2018

5. PCON217710 19.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Siculeni

Monitor: 133 din 20-07-2018

6. PCON217711 20.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Dragasani

Monitor: 133 din 20-07-2018

7. PCON217708 20.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Monitor: 133 din 20-07-2018

Actualizare din data 20-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 631 din 19.07.2018

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018
privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 631 din 19.07.2018

3. DECRET nr. 562 din 18 iulie 2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

4. DECRET nr. 563 din 18 iulie 2018
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

5. DECRET nr. 564 din 18 iulie 2018
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

6. DECRET nr. 565 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

7. DECRET nr. 566 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

8. DECRET nr. 567 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

9. DECRET nr. 568 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

10. DECRET nr. 569 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

11. DECRET nr. 570 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 630 din 19.07.2018

12. DECRET nr. 571 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 630 din 19.07.2018

13. DECRET nr. 572 din 18 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 630 din 19.07.2018

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iulie 2018
pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iulie 2018
pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 630 din 19.07.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 523 din 12 iulie 2018
privind darea în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 630 din 19.07.2018

18. DECIZIA nr. 452 din 4 iulie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 3 [cu referire la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii] şi ale articolului unic pct. 5 [cu referire la art. 11 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii] din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 629 din 19.07.2018

19. DECIZIA nr. 418 din 19 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19.07.2018

20. DECIZIA nr. 296 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (2) şi art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal şi ale art. 14 alin. (1), art. 19 alin. (1), (2) şi (5), art. 21 alin. (1) şi (4), art. 25 alin. (1) şi alin. (2), art. 86, art. 87 alin. (2), art. 366 alin. (3) şi art. 598 alin. (1) lit. d) teza finală din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 628 din 19.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217698 19.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Pitesti

Monitor: 132 din 19-07-2018

2. PPF 217700 19.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judetean pentru Sport si Tineret Mures

Monitor: 132 din 19-07-2018

3. PPF 217699 19.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj

Monitor: 132 din 19-07-2018

4. CPF 217702 19.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Agentia Nationala Antidrog - Bucuresti

Ofertant: Asociatia Beneva

Monitor: 132 din 19-07-2018

5. CPF 217704 19.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Criscior

Ofertant: Asociatia Sportiva "Zarandul" Criscior

Monitor: 132 din 19-07-2018

6. PCON217703 18.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 132 din 19-07-2018

7. PCON217701 18.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Farliug

Monitor: 132 din 19-07-2018

8. CCON217695 18.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: S.C. VILA GLORIA - S.R.L.

Monitor: 132 din 19-07-2018

9. CCON217696 19.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: RCS & RDS S.A. - Bucuresti

Monitor: 132 din 19-07-2018

10. CCON217694 19.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: S.C. MARIOL IMPEX - S.R.L.

Monitor: 132 din 19-07-2018

11. CCON217693 19.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: S.C. MARIOL IMPEX - S.R.L.

Monitor: 132 din 19-07-2018

12. CCON217697 19.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: S.C. VITAPLUS MEDCLIN - S.R.L., Craiova

Monitor: 132 din 19-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (PESC) 2018/1006 a Consiliului din 16 iulie 2018
Decizia (PESC) 2018/1006 a Consiliului din 16 iulie 2018 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor

2. Regulamentul (UE) 2018/1001 al Consiliului din 16 iulie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1001 al Consiliului din 16 iulie 2018 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Maldivelor

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1002 al Comisiei din 16 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1002 al Comisiei din 16 iulie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 pentru clarificarea și simplificarea procedurii de corelare și pentru adaptarea acestuia la modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/1151 (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul (UE) 2018/976 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018
Regulamentul (UE) 2018/976 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică

5. Regulamentul (UE) 2018/975 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018
Regulamentul (UE) 2018/975 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO)

6. Decizia nr. 237/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 237/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2017/1026]

7. Decizia nr. 234/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 234/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2017/1023]

8. Decizia nr. 236/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 236/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2017/1025]

9. Decizia nr. 235/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 235/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2017/1024]

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 din 8 mai 2015 (consolidată la 30 aprilie 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 din 8 mai 2015 privind armonizarea benzii de frecvențe de 1427 - 1517 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune [notificată cu numărul C(2015) 3061] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 30 aprilie 2018)

Actualizare din data 19-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 183 din 18 iulie 2018
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 624 din 18.07.2018

2. DECIZIE nr. 237 din 18 iulie 2018
privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19.07.2018

3. DECIZIE nr. 238 din 18 iulie 2018
privind numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19.07.2018

4. DECIZIE nr. 239 din 18 iulie 2018
privind numirea domnului Ovidiu Marcel Sîrbu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19.07.2018

5. DECIZIE nr. 240 din 18 iulie 2018
privind numirea domnului Sorin-Valeriu Naş în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19.07.2018

6. DECIZIE nr. 241 din 18 iulie 2018
pentru eliberarea domnului Victor Stelian Fedorca din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19.07.2018

7. DECIZIE nr. 242 din 18 iulie 2018
privind numirea domnului Victor Stelian Fedorca în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 536 din 17 iulie 2018
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 18.07.2018

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 17 iulie 2018
privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 18.07.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 537 din 17 iulie 2018
privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 18.07.2018

11. DECRET nr. 550 din 17 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 624 din 18.07.2018

12. LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018
privind internshipul

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 626 din 19.07.2018

13. LEGE nr. 178 din 17 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 19.07.2018

14. LEGE nr. 179 din 17 iulie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 19.07.2018

15. LEGE nr. 180 din 17 iulie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 19.07.2018

16. LEGE nr. 181 din 17 iulie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 19.07.2018

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 17 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19.07.2018

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 iulie 2018
pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul "Sala Palatului" şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19.07.2018

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iulie 2018
privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19.07.2018

20. LEGE nr. 177 din 17 iulie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 628 din 19.07.2018

21. LEGE nr. 182 din 17 iulie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 628 din 19.07.2018

22. ORDIN nr. 4.128 din 16 iulie 2018
privind repunerea în situaţia anterioară şi numirea Consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică"

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 18.07.2018

23. DECRET nr. 543 din 16 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind internshipul

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 626 din 19.07.2018

24. DECRET nr. 545 din 16 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 19.07.2018

25. DECRET nr. 546 din 16 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 19.07.2018

26. DECRET nr. 547 din 16 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 19.07.2018

27. DECRET nr. 548 din 16 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 19.07.2018

28. DECRET nr. 544 din 16 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 628 din 19.07.2018

29. DECRET nr. 549 din 16 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 628 din 19.07.2018

30. HOTĂRÂRE nr. 525 din 12 iulie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 626 din 19.07.2018

31. ORDIN nr. 136 din 12 iulie 2018
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 97/2018

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 19.07.2018

32. ORDIN nr. 2.531 din 11 iulie 2018
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 18.07.2018

33. LEGE nr. 164 din 10 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 626 din 19.07.2018

34. DECRET nr. 531 din 10 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

EMITENT: Presedintele R.S.R.
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 626 din 19.07.2018

35. HOTĂRÂRE nr. 478 din 5 iulie 2018
privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 18.07.2018

36. ORDIN nr. 848 din 5 iulie 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălţi pentru porţiunea din proiect de pe teritoriul României"

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 18.07.2018

37. DECIZIA nr. 455 din 4 iulie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 18.07.2018

38. ORDIN nr. 77 din 4 iulie 2018
privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, pe anul 2018

EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunit Instaurat în România în perioada 1945-1989
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 18.07.2018

39. ORDIN nr. 4.040 din 28 iunie 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 628 din 19.07.2018

40. PROTOCOL nr. 18/4.757/7.925 din 25 iunie 2018
privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunit Instaurat în România în perioada 1945-1989
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 18.07.2018

41. DECIZIA nr. 37 din 4 iunie 2018
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 77/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 624 din 18.07.2018

42. DECIZIA nr. 261 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (1), art. 145, art. 165 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 622 din 18.07.2018

43. DECIZIA nr. 237 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 21 alin. (6) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 626 din 19.07.2018

44. DECIZIA nr. 209 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 19.07.2018

45. DECIZIA nr. 204 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5^1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 624 din 18.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217691 18.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud

Monitor: 131 din 18-07-2018

2. PPF 217692 18.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Ialomita

Monitor: 131 din 18-07-2018

3. PPF 217690 18.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Botosani

Monitor: 131 din 18-07-2018

4. PPF 217689 18.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Hunedoara

Monitor: 131 din 18-07-2018

5. PPF 217686 18.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Suceava

Monitor: 131 din 18-07-2018

6. CPF 217685 18.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Vaslui

Ofertant: Asociatia Culturala "Trandafir de la Moldova"

Monitor: 131 din 18-07-2018

7. PCON217688 17.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vama

Monitor: 131 din 18-07-2018

8. CCON217687 17.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Lunca Corbului

Ofertant: S.C. Angelo Eternity S.R.L - Pitesti

Monitor: 131 din 18-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/995 al Comisiei din 12 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/995 al Comisiei din 12 iulie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește perioadele de depunere a ofertelor

2. Decizia (PESC) 2018/992 a Comitetului politic și de securitate din 11 iulie 2018
Decizia (PESC) 2018/992 a Comitetului politic și de securitate din 11 iulie 2018 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2018)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/991 al Comisiei din 12 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/991 al Comisiei din 12 iulie 2018 de autorizare a introducerii pe piață a hidrolizatului de lizozim din albuș de ou de găină ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul delegat (UE) 2018/990 al Comisiei din 10 aprilie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/990 al Comisiei din 10 aprilie 2018 de modificare și de completare a Regulamentului (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește securitizările și efectele de comerț garantate cu active (ABCP) simple, transparente și standardizate (STS), cerințele aplicabile activelor primite în cadrul acordurilor reverse repo și metodologiile de evaluare a calității creditului (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia (UE) 2018/993 a Comisiei din 11 iulie 2018
Decizia (UE) 2018/993 a Comisiei din 11 iulie 2018 de modificare a Deciziilor (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 și (UE) 2017/1219 în ceea ce privește durata perioadei de tranziție [notificată cu numărul C(2018) 4312] (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei din 2 iunie 2017
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare pentru vehiculele utilitare ușoare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia nr. 233/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 233/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2017/1022]

8. Decizia nr. 231/2015 a Comitetului mixt al SEE din 25 septembrie 2015
Decizia nr. 231/2015 a Comitetului mixt al SEE din 25 septembrie 2015 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE [2017/538]

9. Decizia nr. 230/2015 a Comitetului mixt al SEE din 25 septembrie 2015
Decizia nr. 230/2015 a Comitetului mixt al SEE din 25 septembrie 2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/537]

10. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 215
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A CINCEA - ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNIITITLUL IV - MĂSURILE RESTRICTIVEArticolul 215 (ex-articolul 301 TCE)

Actualizare din data 18-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 17 iulie 2018
pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 18.07.2018

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 17 iulie 2018
pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 18.07.2018

3. DECIZIA nr. 457 din 4 iulie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 18.07.2018

Actualizare din data 18-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 174 din 13 iulie 2018
privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 18.07.2018

2. DECRET nr. 541 din 13 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 18.07.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 520 din 12 iulie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 18.07.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 521 din 12 iulie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 18.07.2018

5. ORDIN nr. 261 din 10 iulie 2018
privind aprobarea însemnului heraldic al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 18.07.2018

6. ORDIN nr. 4.110 din 9 iulie 2018
pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 18.07.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 504 din 5 iulie 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Polovragi, judeţul Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 18.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 505 din 5 iulie 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 18.07.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 506 din 5 iulie 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Unirea, judeţul Brăila

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 18.07.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 507 din 5 iulie 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 18.07.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 508 din 5 iulie 2018
privind aprobarea stemei comunei Corbu, judeţul Harghita

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 18.07.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 509 din 5 iulie 2018
privind aprobarea stemei comunei Săcălăşeni, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 18.07.2018

13. DECIZIA nr. 453 din 4 iulie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2-5 şi pct. 10 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 18.07.2018

14. ORDIN nr. 453 din 4 iulie 2018
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 18.07.2018

15. DECIZIE nr. 811 din 2 iulie 2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 18.07.2018

16. ORDIN nr. 2.640/C din 2 iulie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, pentru medicii rezidenţi, medici dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 18.07.2018

17. NORME METODOLOGICE din 2 iulie 2018
de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, pentru medicii rezidenţi, medici dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 18.07.2018

18. ORDIN nr. 4.046 din 29 iunie 2018
privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală"

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 18.07.2018

19. METODOLOGIE-CADRU din 29 iunie 2018
pentru recunoaşterea parţială a studiilor absolvenţilor şcolilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învăţământul superior medical, la programele de studii universitare de licenţă "Asistenţă medicală generală"

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 18.07.2018

20. DECIZIE nr. 14 din 29 iunie 2018
privind întocmirea şi emiterea certificatului profesional curent

EMITENT: Colegiul Medicilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 18.07.2018

21. ORDIN nr. 433 din 28 iunie 2018
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.480/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 18.07.2018

22. ORDIN nr. 4.039 din 28 iunie 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Radu Miron" din municipiul Vaslui

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 18.07.2018

23. DECIZIA nr. 433 din 21 iunie 2018
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 48/2017 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 18.07.2018

24. DECIZIA nr. 434 din 21 iunie 2018
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 18.07.2018

25. ORDIN nr. 586 din 18 iunie 2018
privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 18.07.2018

26. REGULAMENTUL din 18 iunie 2018
sitului de importanţă comunitară ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 18.07.2018

27. DECIZIA nr. 390 din 6 iunie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 18.07.2018

28. DECIZIA nr. 292 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 18.07.2018

29. DECIZIA nr. 96 din 1 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 18.07.2018

Actualizare din data 18-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 13 din 16 iulie 2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-27 iulie 2018

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 615 din 17.07.2018

2. ORDIN nr. 1.249 din 12 iulie 2018
pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 615 din 17.07.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 503 din 5 iulie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 615 din 17.07.2018

4. ORDIN nr. M.107 din 29 iunie 2018
pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării programului de construire de locuinţe pentru personalul acestei instituţii

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 17.07.2018

5. ORDIN nr. 2.515 din 28 iunie 2018
privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 17.07.2018

6. ORDIN nr. 4.030 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.732/2013

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 17.07.2018

7. DECIZIA nr. 40 din 4 iunie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 16.07.2018

8. DECIZIA nr. 36 din 4 iunie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 16.07.2018

9. DECIZIA nr. 286 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 615 din 17.07.2018

10. DECIZIA nr. 225 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 615 din 17.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217684 17.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sarateni

Monitor: 130 din 17-07-2018

2. CPF 217680 17.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Comarnic

Ofertant: Asociatia "Trandafirul Negru" - Comarnic

Monitor: 130 din 17-07-2018

3. CPF 217681 17.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vaslui

Ofertant: Asociaţia PHOENIX Codăeşti

Monitor: 130 din 17-07-2018

4. CPF 217682 17.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati

Ofertant: Asociaţia Semper Musica Filiala Tecuci

Monitor: 130 din 17-07-2018

5. PCON217679 16.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 130 din 17-07-2018

6. PCON217683 17.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Vaslui

Monitor: 130 din 17-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/999 al Consiliului din 16 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/999 al Consiliului din 16 iulie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1686 de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea

2. Decizia (PESC) 2018/997 a Consiliului din 13 iulie 2018
Decizia (PESC) 2018/997 a Consiliului din 13 iulie 2018 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/996 al Comisiei din 12 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/996 al Comisiei din 12 iulie 2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Limone Femminello del Gargano (IGP)

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/998 a Comisiei din 12 iulie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/998 a Comisiei din 12 iulie 2018 de modificare a anexei I la Decizia 2009/177/CE în ceea ce privește statutul Croației cu privire la boala provocată de virusul herpetic al crapului koi (KHV) și al Finlandei cu privire la necroza hematopoietică infecțioasă (NHI), lista zonelor din Irlanda indemne de Bonamia ostreae, lista zonelor din Regatul Unit indemne de Marteilia refringens, și de modificare a anexei I la Decizia 2010/221/UE în ceea ce privește lista zonelor din Regatul Unit indemne de virusul herpetic al stridiilor 1 μvar (OsHV-1 μVar) [notificată cu numărul C(2018) 4381] (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia (PESC) 2018/1000 a Consiliului din 16 iulie 2018
Decizia (PESC) 2018/1000 a Consiliului din 16 iulie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

6. Decizia nr. 114/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 114/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE [2018/807]

7. Decizia nr. 115/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 115/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a Protocolului 3 la Acordul privind SEE în ceea ce privește produsele menționate la articolul 8 alineatul (3) litera (b) din acord [2018/808]

8. Decizia nr. 117/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 117/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2018/810]

9. Decizia nr. 116/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 116/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2018/809]

10. Decizia nr. 113/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 113/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE [2018/806]

Actualizare din data 17-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 649 din 30 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

2. DECIZIE nr. 236 din 16 iulie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ionela Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 16.07.2018

3. LEGE nr. 170 din 13 iulie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

4. DECRET nr. 537 din 13 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

5. LEGE nr. 171 din 13 iulie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

6. DECRET nr. 538 din 13 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

7. LEGE nr. 172 din 13 iulie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

8. DECRET nr. 539 din 13 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

9. LEGE nr. 173 din 13 iulie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

10. DECRET nr. 540 din 13 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

11. LEGE nr. 175 din 13 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

12. DECRET nr. 542 din 13 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 iulie 2018
pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 512 din 12 iulie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 513 din 12 iulie 2018
privind recunoaşterea Asociaţiei "Telefonul Copilului" ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 518 din 12 iulie 2018
privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - 2018 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 519 din 12 iulie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 517 din 12 iulie 2018
privind unele măsuri la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 17.07.2018

20. ORDIN nr. 2.721/C din 10 iulie 2018
privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 501 din 5 iulie 2018
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

22. HOTĂRÂRE nr. 486 din 5 iulie 2018
pentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 17.07.2018

23. STRATEGIE NAȚIONALĂ din 5 iulie 2018
de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 17.07.2018

24. HOTĂRÂRE nr. 498 din 5 iulie 2018
privind trecerea unei părţi dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 17.07.2018

25. HOTĂRÂRE nr. 500 din 5 iulie 2018
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 17.07.2018

26. HOTĂRÂRE nr. 502 din 5 iulie 2018
privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 17.07.2018

27. ORDIN nr. 115 din 4 iulie 2018
privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 610 din 17.07.2018

28. METODOLOGIE din 4 iulie 2018
de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 610 din 17.07.2018

29. ORDIN nr. 984 din 3 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

30. ORDIN nr. 2.455 din 2 iulie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

31. DECIZIE nr. 13 din 29 iunie 2018
privind informaţiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România

EMITENT: Colegiul Medicilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

32. ORDIN nr. 423 din 26 iunie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, şi modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 17.07.2018

33. DECIZIA nr. 52 din 18 iunie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 17.07.2018

34. ORDIN nr. 1.765 din 11 iunie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

35. DECIZIA nr. 386 din 5 iunie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 17.07.2018

36. DECIZIA nr. 273 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 16.07.2018

37. DECIZIA nr. 248 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 16.07.2018

38. DECIZIA nr. 208 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi art. 193 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17.07.2018

39. DECIZIA nr. 202 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 17.07.2018

40. DECIZIA nr. 151 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 14 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 16.07.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

5. PPF 217665 16.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Suseni

Monitor: 129 din 16-07-2018

6. PPF 217666 16.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman

Monitor: 129 din 16-07-2018

7. PPF 217664 16.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Suseni

Monitor: 129 din 16-07-2018

8. PPF 217661 16.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Racu

Monitor: 129 din 16-07-2018

9. RPF 217663 16.07.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Racu

Monitor: 129 din 16-07-2018

10. PCON217660 13.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 129 din 16-07-2018

11. PCON217662 13.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Odorheiu Secuiesc

Monitor: 129 din 16-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia nr. 111/2017 a Comitetului mixt al SEE din 16 iunie 2017
Decizia nr. 111/2017 a Comitetului mixt al SEE din 16 iunie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/812]

2. Decizia nr. 106/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 106/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/801]

3. Decizia nr. 108/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 108/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/803]

4. Decizia nr. 107/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 107/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/802]

5. Decizia nr. 110/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 110/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/804]

6. Decizia nr. 105/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 105/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) la Acordul privind SEE [2018/800]

7. Decizia nr. 109/2017 a Comitetului mixt al SEE din 16 iunie 2017
Decizia nr. 109/2017 a Comitetului mixt al SEE din 16 iunie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/811]

8. Decizia nr. 112/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 112/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/805]

9. Decizia nr. 104/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017
Decizia nr. 104/2017 a Comitetului mixt al SEE din 13 iunie 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/799]

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403 al Comisiei (consolidat la 28 iunie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 28 iunie 2018)

Actualizare din data 16-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 40 din 16 iulie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 16.07.2018

2. DECIZIA nr. 36 din 16 iulie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 16.07.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 499 din 5 iulie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare complex multifuncţional de pregătire, pavilion administrativ şi modernizare reţele utilităţi în cazarma 3503 Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 16.07.2018

4. DECIZIE nr. 816 din 3 iulie 2018
privind sancţionarea Societăţii SMILE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 16.07.2018

5. ORDIN nr. 978 din 2 iulie 2018
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

6. DECIZIE nr. 812 din 2 iulie 2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CONFIDENT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 16.07.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 1.406 din 1 iulie 2018
privind alegerea preşedintelui Ordinului Arhitecţilor din România

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 1.407 din 1 iulie 2018
privind alegerea membrilor Consiliului naţional al Ordinului Arhitecţilor din România

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 1 iulie 2018
privind alegerea membrilor Comisiei naţionale de disciplină a Ordinului Arhitecţilor din România

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 1.409 din 1 iulie 2018
privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Ordinului Arhitecţilor din România

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

11. DECIZIA nr. 274 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

12. DECIZIA nr. 259 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 16.07.2018

13. DECIZIA nr. 265 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 16.07.2018

14. DECIZIA nr. 233 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 şi art. 497 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 16.07.2018

15. DECIZIA nr. 238 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

16. DECIZIA nr. 241 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (2) lit. c) şi art. 318 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 16.07.2018

17. DECIZIA nr. 224 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

18. DECIZIA nr. 197 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

19. DECIZIA nr. 123 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 16.07.2018

Actualizare din data 16-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 514 din 12 iulie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 13.07.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 515 din 12 iulie 2018
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Vâlcea şi Botoşani, pentru modificarea punctului 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de administrare a ajutoarelor umanitare din rezervele de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 13.07.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 516 din 12 iulie 2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor pe anul 2018 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale pentru obiectivul de investiţii "Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 13.07.2018

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 602 din 13.07.2018

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 12 iulie 2018
privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 602 din 13.07.2018

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018
privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 602 din 13.07.2018

7. ORDIN nr. 1.241 din 11 iulie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 13.07.2018

8. LEGE nr. 167 din 10 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 16.07.2018

9. DECRET nr. 534 din 10 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 16.07.2018

10. ORDIN nr. 519 din 9 iulie 2018
privind înfiinţarea Proiectului naţional de tabere "Solidaritatea" destinat copiilor şi tinerilor proveniţi din familiile afectate de calamităţi naturale, precum inundaţii, viituri, cutremure, incendii şi alte catastrofe naturale

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 602 din 13.07.2018

11. DECIZIE nr. 133 din 3 iulie 2018
privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor

EMITENT: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 13.07.2018

12. PROCEDURĂ din 3 iulie 2018
de primire şi soluţionare a plângerilor

EMITENT: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 13.07.2018

13. DECIZIE nr. 1 din 23 iunie 2018
privind aprobarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Colegiul Farmaciştilor din România

EMITENT: Colegiul Farmaciştilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 602 din 13.07.2018

14. ORDIN nr. 1.691 din 21 mai 2018
pentru aprobarea modelului atestatului de asistent personal profesionist

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 13.07.2018

15. DECIZIA nr. 242 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 13.07.2018

16. DECIZIA nr. 203 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 168 lit. b) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 13.07.2018

17. DECIZIA nr. 116 din 13 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 16.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217658 13.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati

Monitor: 128 din 13-07-2018

2. PPF 217659 13.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Tulcea

Monitor: 128 din 13-07-2018

3. PPF 217657 13.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Giurgiu

Monitor: 128 din 13-07-2018

4. PCON217656 12.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Trifesti

Monitor: 128 din 13-07-2018

5. PCON217655 12.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Ceahlau

Monitor: 128 din 13-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Directiva delegată (UE) 2018/970 a Comisiei din 18 aprilie 2018
Directiva delegată (UE) 2018/970 a Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexelor II, III și V la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/971 a Comisiei din 9 iulie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/971 a Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 4460] (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/683 al Comisiei din 4 mai 2018
Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/683 al Comisiei din 4 mai 2018 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite tipuri de anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163 (JO L 116, 7.5.2018)

4. Decizia (UE) 2018/966 a Consiliului din 6 iulie 2018
Decizia (UE) 2018/966 a Consiliului din 6 iulie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

5. Regulamentul delegat (UE) 2018/968 al Comisiei din 30 aprilie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/968 al Comisiei din 30 aprilie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la evaluarea riscurilor în ceea ce privește speciile alogene invazive

6. Regulamentul (UE) 2018/969 al Comisiei din 9 iulie 2018
Regulamentul (UE) 2018/969 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la eliminarea materialelor cu riscuri specificate provenind de la rumegătoarele mici (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul delegat (UE) 2018/967 al Comisiei din 26 aprilie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/967 al Comisiei din 26 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 în ceea ce privește nerespectarea termenelor de plată și în ceea ce privește cursul de schimb aplicabil la întocmirea declarațiilor de cheltuieli

8. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 100
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL VI - TRANSPORTURILEArticolul 100 (ex-articolul 80 TCE)

9. Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului (consolidată la 6 martie 2018)
Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (consolidată la 6 martie 2018)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/535 al Comisiei din 5 aprilie 2016
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/535 al Comisiei din 5 aprilie 2016 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 în ceea ce privește rubrica referitoare la Singapore din lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a părților acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a cărnii proaspete (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/2420 al Comisiei din 12 octombrie 2015
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/2420 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 340, 24.12.2015)

Actualizare din data 13-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.238 din 11 iulie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 13.07.2018

2. ORDIN nr. 1.242 din 11 iulie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Manoleasa, judeţul Botoşani, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 13.07.2018

3. ORDIN nr. 1.243 din 11 iulie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Iaşi, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 13.07.2018

4. ORDIN nr. 1.244 din 11 iulie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Olt, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 13.07.2018

5. ORDIN nr. 1.239 din 11 iulie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 13.07.2018

6. ORDIN nr. 1.240 din 11 iulie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Bacău, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 13.07.2018

7. LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018
privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 13.07.2018

8. DECRET nr. 532 din 10 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 13.07.2018

9. ORDIN nr. 1.139 din 9 iulie 2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 598 din 13.07.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 492 din 5 iulie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

11. REGULAMENT din 5 iulie 2018
privind controlul de stat al calităţii în construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

12. ORDIN nr. 2.482 din 4 iulie 2018
privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 13.07.2018

13. CIRCULARĂ nr. 18 din 4 iulie 2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii Române din Bucureşti

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 13.07.2018

14. ORDIN nr. 707 din 3 iulie 2018
privind stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică/sectorială

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 13.07.2018

15. ORDIN nr. 111 din 27 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 13.07.2018

16. ORDIN nr. 5.169 din 27 iunie 2018
privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 13.07.2018

17. DECIZIA nr. 207 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. c), art. 22 alin. (7) şi ale art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 13.07.2018

AUTORIZAȚII

Actualizare din data 13-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 231 din 12 iulie 2018
privind revocarea doamnei Cristiana Barbu din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12.07.2018

2. DECIZIE nr. 232 din 12 iulie 2018
privind eliberarea doamnei Gheorghiţa-Daniela Barbu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12.07.2018

3. DECIZIE nr. 233 din 12 iulie 2018
privind numirea doamnei Gheorghiţa-Daniela Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12.07.2018

4. DECIZIE nr. 234 din 12 iulie 2018
pentru numirea doamnei Elena Solomonesc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12.07.2018

5. DECIZIE nr. 235 din 12 iulie 2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mirel-Nicolae Lazăr, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12.07.2018

6. LEGE nr. 166 din 10 iulie 2018
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

7. DECRET nr. 533 din 10 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

8. LEGE nr. 169 din 10 iulie 2018
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

9. DECRET nr. 536 din 10 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

10. LEGE nr. 163 din 10 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12.07.2018

11. DECRET nr. 530 din 10 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12.07.2018

12. LEGE nr. 168 din 10 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12.07.2018

13. DECRET nr. 535 din 10 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12.07.2018

14. ORDIN nr. 4.115 din 9 iulie 2018
privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

15. CIRCULARĂ nr. 19 din 9 iulie 2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2018

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12.07.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 491 din 5 iulie 2018
privind recunoaşterea Asociaţiei Folclorice "Someşul Napoca" ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 492 din 5 iulie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

18. REGULAMENT din 5 iulie 2018
privind controlul de stat al calităţii în construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 494 din 5 iulie 2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 497 din 5 iulie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

21. DECIZIA nr. 200 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2)-(4), art. 345, art. 346 alin. (1), (2), (4^1) şi (4^2), art. 347 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 12.07.2018

22. DECIZIA nr. 201 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal din 1969

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 12.07.2018

23. DECIZIA nr. 175 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 12.07.2018

24. DECIZIA nr. 150 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 12.07.2018

25. DECIZIA nr. 128 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (5^5) şi (5^10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

26. ORDIN nr. 1.151 din 9 martie 2018
privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 12.07.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 217649 12.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oraşul Ungheni

Monitor: 127 din 12-07-2018

3. PPF 217653 12.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Calan

Monitor: 127 din 12-07-2018

4. CPF 217652 12.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen - A.L.E.G.

Monitor: 127 din 12-07-2018

5. CPF 217650 12.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Maramures

Ofertant: Clubul Sportiv Phoenix Baia Mare

Monitor: 127 din 12-07-2018

6. CPF 217649 12.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Eco Sport Team

Monitor: 127 din 12-07-2018

7. PCNS217654 12.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Ministerul Energiei

Monitor: 127 din 12-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018
Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Directiva (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018
Directiva (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii

3. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind: (a) Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne [COM(2016) 821 final – 2016/0398 (COD)]; (b) Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii [COM(2016) 822 final – 2016/0404 (COD)]; (c) Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii introdus prin Regulamentul… [Regulamentul CES] [COM(2016) 823 final – 2016/0402 (COD)]; (d) Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente [COM(2016) 824 final – 2016/0403 (COD)]

4. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Modificarea Directivei privind detașarea lucrătorilor

5. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii [COM(2016) 128 final — 2016-70-COD]

6. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 19
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL III - DISPOZIȚII PRIVIND INSTITUȚIILEArticolul 19

7. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 346
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALEArticolul 346 (ex-articolul 296 TCE)

8. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana -Articolul 3
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL I - DISPOZIȚII COMUNEArticolul 3 (ex-articolul 2 TUE)

9. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 56
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL IV - LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR, A SERVICIILOR ȘI A CAPITALURILORCAPITOLUL 3 - SERVICIILEArticolul 56 (ex-articolul 49 TCE)

10. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 47
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii EuropeneTITLUL VI. - JUSTIȚIAArticolul 47 Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil

11. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

12. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 9
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILETITLUL II - DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂArticolul 9

13. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 46
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL IV - LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR, A SERVICIILOR ȘI A CAPITALURILORCAPITOLUL 1 - LUCRĂTORIIArticolul 46 (ex-articolul 40 TCE)

14. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 168
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XIV - SĂNĂTATEA PUBLICĂArticolul 168 (ex-articolul 152 TCE)

15. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 53
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL IV - LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR, A SERVICIILOR ȘI A CAPITALURILORCAPITOLUL 2 - DREPTUL DE STABILIREArticolul 53 (ex-articolul 47 TCE)

16. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 62
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL IV - LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR, A SERVICIILOR ȘI A CAPITALURILORCAPITOLUL 3 - SERVICIILEArticolul 62 (ex-articolul 55 TCE)

17. 2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 22 martie 2018)
2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE [notificată cu numărul C(2014) 7222] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 22 martie 2018)

18. Declarație politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei
Declarație politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative

19. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

20. 2004/211/CE: Decizia Comisiei din 6 ianuarie 2004 (consolidată la 28 martie 2018)
2004/211/CE: Decizia Comisiei din 6 ianuarie 2004 de elaborare a listei țărilor terțe și a părților din teritoriile acestor țări din care statele membre autorizează importurile de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și embrioni din specia ecvină și de modificare a Deciziilor 93/195/CEE și 94/63/CE [notificată cu numărul C(2003) 5242] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 28 martie 2018)

Actualizare din data 12-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 78 din 11 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne şi pentru abrogarea lit. d) a alin. (4) al art. 37 din Instrucţiunile ministrului de interne nr. 171/2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, tradiţii, educaţie şi sport în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

2. ORDIN nr. 74 din 10 iulie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 12.07.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 96 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 - COM (2018) 296 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 97 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte perioada de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 298 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 99 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 100 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 101 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 103 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 104 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de soluţionare a obstacolelor juridice şi administrative în context transfrontalier - COM(2018) 373 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 105 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională şi de instrumentele de finanţare externă - COM (2018) 374 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 87 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12.07.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 88 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12.07.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 89 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12.07.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 490 din 5 iulie 2018
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12.07.2018

15. ORDIN nr. 2.490 din 5 iulie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12.07.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 91 din 5 iulie 2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (reformare) - COM (2018) 234 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 12.07.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 94 din 5 iulie 2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 12.07.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 98 din 5 iulie 2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor şi de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 12.07.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 102 din 5 iulie 2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 12.07.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 496 din 5 iulie 2018
privind aprobarea stemei comunei Dragalina, judeţul Călăraşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.07.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 24 din 4 iulie 2018
privind raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 12.07.2018

22. RAPORT FINAL din 4 iulie 2018
al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 12.07.2018

23. ORDIN nr. M.108 din 29 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind reglementarea unor aspecte referitoare la constituirea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri ce fac obiectul unor programe de construire de locuinţe proprietate personală

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 12.07.2018

24. HOTĂRÂRE nr. 475 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 12.07.2018

25. ORDIN nr. 1.768 din 11 iunie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12.07.2018

26. ORDIN nr. 653 din 30 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12.07.2018

27. DECIZIA nr. 285 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 12.07.2018

28. DECIZIA nr. 276 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

29. DECIZIA nr. 217 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

30. DECIZIA nr. 198 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 12.07.2018

31. DECIZIA nr. 143 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale legii, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 11.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217638 11.07.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oraşul Ungheni

Monitor: 126 din 11-07-2018

2. PPF 217642 11.07.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Floresti

Monitor: 126 din 11-07-2018

3. PPF 217640 11.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt

Monitor: 126 din 11-07-2018

4. CPF 217648 11.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Simian

Ofertant: Parohia Calea Hinovei

Monitor: 126 din 11-07-2018

5. CPF 217647 11.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul local al comunei Simian

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Viitorul Simian

Monitor: 126 din 11-07-2018

6. CPF 217644 11.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Giurgiu

Ofertant: Asociaţia Culturală pentru Copii şi Tineret "Millenium Art"

Monitor: 126 din 11-07-2018

7. CPF 217641 11.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Suseni

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Katorzsa

Monitor: 126 din 11-07-2018

8. CPF 217645 11.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Arges

Ofertant: Asociatia Terapie Ocupationala pentru Copii si Adulti Arges

Monitor: 126 din 11-07-2018

9. CPF 217639 11.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Baia Mare

Ofertant: Asociatia "Delfinul de Aur" - Baia Mare

Monitor: 126 din 11-07-2018

10. CPF 217646 11.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Tulcea

Ofertant: Asociatia Les Herbes Folles

Monitor: 126 din 11-07-2018

11. PCON217643 10.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Calarasi prin Serviciul Public Piete Oboare

Monitor: 126 din 11-07-2018

Actualizare din data 12-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 160 din 9 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

2. DECRET nr. 527 din 9 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

3. LEGE nr. 161 din 9 iulie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

4. DECRET nr. 528 din 9 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

5. LEGE nr. 162 din 9 iulie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

6. DECRET nr. 529 din 9 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

7. ORDIN nr. 873 din 9 iulie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

8. ORDIN nr. 1.118 din 6 iulie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 90 din 5 iulie 2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea în aplicare şi funcţionarea numelui de domeniu de prim nivel .eu şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2018) 231 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 92 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale în contextul dreptului societăţilor comerciale - COM (2018) 239 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 93 din 5 iulie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte transformările, fuziunile şi divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 95 din 5 iulie 2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce priveşte siguranţa generală a acestora şi protecţia ocupanţilor vehiculului şi a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 şi (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 488 din 5 iulie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 489 din 5 iulie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Modernizare DN 2L Soveja-Lepşa km 60 + 145 - km 76 + 277", judeţul Vrancea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 493 din 5 iulie 2018
pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 495 din 5 iulie 2018
pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

17. ORDIN nr. 1.690 din 21 mai 2018
pentru aprobarea Procedurii de monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

18. PROCEDURĂ din 21 mai 2018
de monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 11.07.2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/963 al Comisiei din 6 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/963 al Comisiei din 6 iulie 2018 privind alocarea de zile suplimentare pe mare Spaniei în cadrul diviziunilor ICES 8c și 9a, cu excepția Golfului Cádiz

2. Decizia (PESC) 2018/964 a Consiliului din 5 iulie 2018
Decizia (PESC) 2018/964 a Consiliului din 5 iulie 2018 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

3. Regulamentul (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 iunie 2018
Regulamentul (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia (UE) 2018/965 a Consiliului din 6 iulie 2018
Decizia (UE) 2018/965 a Consiliului din 6 iulie 2018 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv a doua tranșă și o valoare anuală revizuită pentru 2018

5. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Europa în mișcare: O agendă pentru o tranziție echitabilă din punct de vedere social către o mobilitate curată, competitivă și conectată pentru toți [COM(2017) 283 final]

6. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri [COM(2017) 275 final – 2017/0114 (COD)] și propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor [COM(2017) 276 final – 2017/0115 (CNS)]

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii [COM(2017) 280 final – 2017/0128 (COD)]

8. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi [COM(2017) 279 final – 2017/0111 (COD)]

9. Decizia (PESC) 2017/1869 a Consiliului din 16 octombrie 2017 (consolidată la 26 aprilie 2018)
Decizia (PESC) 2017/1869 a Consiliului din 16 octombrie 2017 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak) (consolidată la 26 aprilie 2018)

10. Avizul Comitetului Economic şi Social European
Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative, o etapă către mobilitatea cooperativă, conectată și automatizată [COM(2016) 766 final]

11. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon [COM(2016) 501 final]

12. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 30
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL II - LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILORCAPITOLUL 1 - UNIUNEA VAMALĂArticolul 30 (ex-articolul 25 TCE)

13. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 28
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL II - LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILORArticolul 28 (ex-articolul 23 TCE)

14. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 91
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL VI - TRANSPORTURILEArticolul 91 (ex-articolul 71 TCE)

15. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene -Articolul 110
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL VII - NORME COMUNE PRIVIND CONCURENȚA, IMPOZITAREA ȘI ARMONIZAREA LEGISLATIVĂCAPITOLUL 2 - DISPOZIȚII FISCALEArticolul 110 (ex-articolul 90 TCE)

16. Avizul Comitetului Economic şi Social European
Avizul Comitetului Economic şi Social European pe tema Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – progrese și provocări (aviz exploratoriu, la solicitarea Parlamentului European)

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a cadrului pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport COM(2008) 887 final – 2008/0263 (COD)

18. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 110
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - PARTEA A TREIA: POLITICILE ŞI ACŢIUNILE INTERNE ALE UNIUNII - TITLUL VII: NORME COMUNE PRIVIND CONCURENŢA, IMPOZITAREA ŞI ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ - Capitolul 2: Dispoziţii fiscale - Articolul 110 (ex-articolul 90 TCE)

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI — Poziția Comisiei privind raportul final al grupului la nivel înalt CARS 21 — Contribuție la strategia UE de creștere economică și ocupare a forței de muncă COM(2007) 22 final

Actualizare din data 11-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 110 din 8 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 10.07.2018

2. DECIZIE nr. 12 din 10 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 10.07.2018

3. LEGE nr. 159 din 6 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 10.07.2018

4. DECRET nr. 525 din 6 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 10.07.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 487 din 5 iulie 2018
privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.07.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 496 din 5 iulie 2018
privind aprobarea stemei comunei Dragalina, judeţul Călăraşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.07.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 25 din 4 iulie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 10.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 26 din 4 iulie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 10.07.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 28 din 4 iulie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 10.07.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 29 din 4 iulie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 10.07.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 30 din 4 iulie 2018
privind întocmirea unui raport comun de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.07.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 31 din 4 iulie 2018
privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecţie şi Pază în activitatea unor partide politice şi în activitatea unor lideri ai acestor partide

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.07.2018

13. ORDIN nr. 837 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.573/2016 privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 10.07.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 iunie 2018
privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanţă fiscală

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11.07.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 442 din 21 iunie 2018
privind aprobarea modelului steagului oraşului Lipova, judeţul Arad

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.07.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 430 din 21 iunie 2018
privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrăviţa şi Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.07.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 443 din 21 iunie 2018
privind aprobarea modelului steagului municipiului Sighişoara, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.07.2018

18. ORDIN nr. 1.079 din 11 iunie 2018
pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11.07.2018

19. DECIZIA nr. 262 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.07.2018

20. DECIZIA nr. 239 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 lit. h), art. 286 alin. (1) şi art. 342 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 10.07.2018

21. DECIZIA nr. 240 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. a) şi art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 10.07.2018

22. DECIZIA nr. 245 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) teza finală şi alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.07.2018

23. DECIZIA nr. 222 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110, art. 111 şi art. 123 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.07.2018

24. DECIZIA nr. 196 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 10.07.2018

25. DECIZIA nr. 170 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 10.07.2018

26. DECIZIA nr. 178 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.07.2018

27. DECIZIA nr. 141 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 11.07.2018

28. DECIZIA nr. 20 din 19 martie 2018
referitoarea la pronuntarea unei hotărâri prealabile privind următoarea chestiune de drept: pot constitui dispoziţiile art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, raportat la art. 276 alin. (6) din Codul de procedură penală, temei legal de acordare a cheltuielilor de judecată (onorariu de avocat şi alte cheltuieli) de la statul român

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11.07.2018

29. DECIZIA nr. 115 din 13 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 10.07.2018

30. DECIZIA nr. 826 din 12 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 11.07.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 217637 10.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Caras-Severin

Monitor: 125 din 10-07-2018

3. PPF 217630 10.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Prahova

Monitor: 125 din 10-07-2018

4. PPF 217633 10.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedin–i

Monitor: 125 din 10-07-2018

5. PPF 217632 10.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Harghita

Monitor: 125 din 10-07-2018

6. PPF 217635 10.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Valcea

Monitor: 125 din 10-07-2018

7. PPF 217636 10.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Braila

Monitor: 125 din 10-07-2018

8. PPF 217631 10.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Gorj

Monitor: 125 din 10-07-2018

9. PPF 217629 10.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj

Monitor: 125 din 10-07-2018

10. PCON217634 09.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Romanesti

Monitor: 125 din 10-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/962 a Consiliului din 3 iulie 2018
Decizia (UE) 2018/962 a Consiliului din 3 iulie 2018 de numire a patru membri și a trei supleanți, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

2. Regulamentul (UE) 2018/946 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018
Regulamentul (UE) 2018/946 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 de înlocuire a anexelor A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/945 a Comisiei din 22 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/945 a Comisiei din 22 iunie 2018 privind bolile transmisibile și problemele de sănătate speciale conexe care trebuie să facă obiectul supravegherii epidemiologice, precum și definițiile de caz relevante (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia (UE) 2018/961 a Consiliului din 26 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/961 a Consiliului din 26 iunie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 02 03 01 Piața internă și linia bugetară 02 03 04 Instrumente pentru guvernanța pieței interne) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul (UE) 2018/960 al Comisiei din 5 iulie 2018
Regulamentul (UE) 2018/960 al Comisiei din 5 iulie 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile lambda-cihalotrinului din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul delegat (UE) 2018/959 al Comisiei din 14 martie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/959 al Comisiei din 14 martie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea metodologiei de evaluare pe baza căreia autoritățile competente permit instituțiilor să utilizeze abordări avansate de evaluare pentru riscul operațional (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia (UE) 2018/947 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2018
Decizia (UE) 2018/947 a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2018 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei

8. Decizia nr. 1/2018 a Comitetului de asociere reunit în configurația comerț UE-Republica Moldova
Decizia nr. 1/2018 a Comitetului de asociere reunit în configurația comerț UE-Republica Moldova din 16 aprilie 2018 de exprimare a unui aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs completă privind achizițiile publice [2018/955]

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/954 a Comisiei din 4 iulie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/954 a Comisiei din 4 iulie 2018 de stabilire a anumitor măsuri de protecție pentru prevenirea răspândirii pestei micilor rumegătoare în Bulgaria [notificată cu numărul C(2018) 4374] (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/224 a Comisiei (consolidată la 25 martie 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/224 a Comisiei din 8 februarie 2017 de stabilire a specificațiilor tehnice și operaționale care permit serviciului comercial oferit de sistemul constituit în cadrul programului Galileo să răspundă funcțiunii vizate la articolul 2 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (consolidată la 25 martie 2018)

11. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 81
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 3 - COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂArticolul 81 (ex-articolul 65 TCE)

12. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/876 al Comisiei din 1 iunie 2016
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/876 al Comisiei din 1 iunie 2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să se aplice cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 20 mai 2016-27 mai 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2081 pentru anumite cereale originare din Ucraina (JO L 145, 2.6.2016)

Actualizare din data 10-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 44 din 9 iulie 2018
privind validarea unui mandat de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.07.2018

2. LEGE nr. 158 din 6 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.07.2018

3. DECRET nr. 524 din 6 iulie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.07.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 iulie 2018
pentru modificarea Hotărârii Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 09.07.2018

5. ORDIN nr. 855 din 5 iulie 2018
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 09.07.2018

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 iunie 2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 09.07.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 476 din 28 iunie 2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 09.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 474 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu - Sighişoara şi Coşlariu - Simeria"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 10.07.2018

9. ORDIN nr. 626 din 28 iunie 2018
privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru specia Canis lupus

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 10.07.2018

10. ORDIN nr. 2.424 din 27 iunie 2018
privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 09.07.2018

11. PROCEDURĂ din 27 iunie 2018
de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 09.07.2018

12. DECIZIA nr. 392 din 6 iunie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 09.07.2018

13. DECIZIA nr. 393 din 6 iunie 2018
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. d) şi e), art. 2 alin. (4) şi ale art. 4 alin. (2) din Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ şi ale pct. II din anexa la aceasta

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 09.07.2018

14. ORDIN nr. 519 din 5 iunie 2018
privind aprobarea derogării pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.07.2018

15. ORDIN nr. 1.723 din 29 mai 2018
privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 09.07.2018

16. PROCEDURĂ din 29 mai 2018
de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 09.07.2018

17. DECIZIA nr. 354 din 22 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252^3 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 09.07.2018

18. ORDIN nr. 1.680 din 17 mai 2018
pentru aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 10.07.2018

19. METODOLOGIE din 17 mai 2018
de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 10.07.2018

20. DECIZIA nr. 32 din 14 mai 2018
referitoare la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 51 alin. (17) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 10.07.2018

21. DECIZIA nr. 312 din 9 mai 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 09.07.2018

22. DECIZIA nr. 307 din 8 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) şi art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi ale art. 37 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 09.07.2018

23. DECIZIA nr. 226 din 19 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Decretului fostului Consiliu de Stat al Republicii Socialiste România nr. 223/1974 privind reglementarea situaţiei unor bunuri

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 09.07.2018

24. DECIZIA nr. 199 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 09.07.2018

25. DECIZIA nr. 122 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 227 alin. (3) şi art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 10.07.2018

26. DECIZIA nr. 126 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 10.07.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 217604 09.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dolj

Monitor: 124 din 09-07-2018

3. PPF 217603 09.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Onesti

Monitor: 124 din 09-07-2018

4. PCON217605 06.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vartop

Monitor: 124 din 09-07-2018

5. PCON217607 06.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Movileni

Monitor: 124 din 09-07-2018

6. CCON217606 06.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Patarlagele

Ofertant: S.C. Rustique Maison - S.R.L.

Monitor: 124 din 09-07-2018

7. CSBV217608 09.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Municipiul Galati

Ofertant: Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa "Sf. Vasile Cel Mare"

Monitor: 124 din 09-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/953 a Consiliului din 26 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/953 a Consiliului din 26 iunie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la modificarea Protocolului 30 la Acordul privind SEE, privind dispoziții specifice referitoare la organizarea cooperării în domeniul statisticii (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Decizia (UE) 2018/952 a Consiliului din 26 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/952 a Consiliului din 26 iunie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 33 02 03 01 – Dreptul societăților comerciale) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/950 a Comisiei din 3 iulie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/950 a Comisiei din 3 iulie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 4321] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/949 al Comisiei din 3 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/949 al Comisiei din 3 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia (UE) 2018/948 a Consiliului din 25 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/948 a Consiliului din 25 iunie 2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

6. Recomandarea (UE) 2018/951 a Comisiei din 22 iunie 2018
Recomandarea (UE) 2018/951 a Comisiei din 22 iunie 2018 privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității

7. Rezoluţia Parlamentului European din 8 octombrie 2015
Rezoluţia Parlamentului European din 8 octombrie 2015 referitoare la aplicarea Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (2014/2160(INI))

8. Comunicare a Comisiei – Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune
Comunicare a Comisiei – Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune

9. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 20 Egalitatea în fața legii
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii EuropeneTITLUL III - EGALITATEAArticolul 20 Egalitatea în fața legii

10. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 23 Egalitatea între femei și bărbați
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii EuropeneTITLUL III - EGALITATEAArticolul 23 Egalitatea între femei și bărbați

11. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 157
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL X - POLITICA SOCIALĂArticolul 157 (ex-articolul 141 TCE)

12. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 2
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL I - DISPOZIȚII COMUNEArticolul 2

13. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 292
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 2 - ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII, PROCEDURILE DE ADOPTARE ȘI ALTE DISPOZIȚIISECȚIUNEA 1 - ACTELE JURIDICE ALE UNIUNIIArticolul 292

14. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 19
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A DOUA - NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNIIArticolul 19 (ex-articolul 13 TCE)

15. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 21 Nediscriminarea
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii EuropeneTITLUL III - EGALITATEAArticolul 21 Nediscriminarea

16. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 8
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILETITLUL II - DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂArticolul 8 (ex-articolul 3 alineatul (2) TCE)

17. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 338
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALEArticolul 338 (ex-articolul 285 TCE)

18. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 26
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii EuropeneTITLUL III - EGALITATEAArticolul 26 Integrarea persoanelor cu handicap

19. Rezoluţia Parlamentului European din 12 septembrie 2013
Rezoluţia Parlamentului European din 12 septembrie 2013 privind aplicarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei, pentru muncă egală sau pentru o muncă de valoare egală (2013/2678(RSP))

20. Aplicarea principiului remunerării egale a bărbaților și femeilor
Aplicarea principiului remunerării egale a bărbaților și femeilor pentru muncă egală sau muncă de valoare egală Rezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 conținând recomandări adresate Comisiei privind aplicarea principiului remunerării egale a bărbaților și a femeilor pentru muncă egală sau muncă de valoare egală (2011/2285(INI))

21. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 10
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILETITLUL II - DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂArticolul 10

22. Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată) - Articolul 2
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată) - TITLUL I DISPOZIȚII COMUNE - Articolul 2

23. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 157
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL X - POLITICA SOCIALĂArticolul 157(ex-articolul 141 TCE)

24. Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată) - Articolul 3
Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată) - TITLUL I DISPOZIȚII COMUNE - Articolul 3 (ex-articolul 2 TUE)

25. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 8
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA ÎNTÂI - PRINCIPIILETITLUL II - DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂArticolul 8(ex-articolul 3 alineatul (2) TCE)

26. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 19
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A DOUA - NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNIIArticolul 19(ex-articolul 13 TCE)

Actualizare din data 09-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 526 din 9 iulie 2018
privind revocarea din funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 09.07.2018

2. DECIZIA nr. 31 din 9 iulie 2018
referitoare la posibilitatea acordării punctajului suplimentar reglementat de art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 09.07.2018

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 5 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 09.07.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 27 din 4 iulie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 09.07.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 32 din 4 iulie 2018
privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 09.07.2018

6. ORDIN nr. 155 din 2 iulie 2018
pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 09.07.2018

7. REGULAMENT nr. 7 din 29 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 09.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 452 din 28 iunie 2018
privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 09.07.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 472 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria" pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 09.07.2018

10. ORDIN nr. 109 din 27 iunie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 09.07.2018

11. CONDIȚII-CADRU din 27 iunie 2018
de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 09.07.2018

12. ORDIN nr. 110 din 27 iunie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 09.07.2018

13. CONDIȚII-CADRU din 27 iunie 2018
de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 09.07.2018

14. DECIZIA nr. 179 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 06.07.2018

15. DECIZIA nr. 121 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 09.07.2018

16. DECIZIA nr. 92 din 1 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) şi alin. (2) teza finală din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 09.07.2018

17. DECIZIA nr. 80 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 09.07.2018

Actualizare din data 09-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 225 din 6 iulie 2018
privind numirea domnului Ovidiu-Florin Mănăilă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

2. DECIZIE nr. 224 din 6 iulie 2018
privind eliberarea domnului Nicolae Silviu Mărgineanu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

3. DECIZIE nr. 226 din 6 iulie 2018
privind eliberarea domnului Radu-Ioan Igna din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

4. DECIZIE nr. 227 din 6 iulie 2018
pentru numirea domnului Mihai-Alin Stanciu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

5. DECIZIE nr. 228 din 6 iulie 2018
privind eliberarea domnului George-Ionuţ-Răzvan Fazacaş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

6. DECIZIE nr. 229 din 6 iulie 2018
privind numirea doamnei Adi Croitoru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

7. DECIZIE nr. 230 din 6 iulie 2018
privind constituirea Comitetului interinstituţional pentru gestionarea cazurilor sensibile cu incidenţă în domeniul ajutorului de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

8. DECRET nr. 518 din 5 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 06.07.2018

9. DECRET nr. 519 din 5 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 06.07.2018

10. DECRET nr. 520 din 5 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 06.07.2018

11. DECRET nr. 521 din 5 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 06.07.2018

12. DECRET nr. 522 din 5 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 06.07.2018

13. DECRET nr. 523 din 5 iulie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 06.07.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 484 din 5 iulie 2018
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 06.07.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 485 din 5 iulie 2018
privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 06.07.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 86 din 5 iulie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

17. DECIZIE nr. 10 din 4 iulie 2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 9-11 iulie 2018

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

18. ORDIN nr. 1.219 din 3 iulie 2018
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 06.07.2018

19. ORDIN nr. 1.627 din 29 iunie 2018
pentru modificarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

20. DECIZIA nr. 432 din 21 iunie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 06.07.2018

21. DECIZIA nr. 34 din 14 mai 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 06.07.2018

22. DECIZIA nr. 211 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 06.07.2018

23. DECIZIA nr. 219 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. b) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 06.07.2018

24. DECIZIA nr. 1.209 din 20 martie 2018
referitoare la examinarea recursurilor declarate de Asociaţia "Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor" şi Guvernul României împotriva Sentinţei nr. 190F din 16 decembrie 2014 a Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 05.07.2018

25. DECIZIA nr. 107 din 8 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 06.07.2018

26. DECIZIA nr. 75 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. d) şi art. 42 alin. (1) lit. m) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 06.07.2018

27. DECIZIA nr. 78 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Codul penal şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 06.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217602 06.07.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Onesti

Monitor: 123 din 06-07-2018

2. PPF 217599 06.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vaslui

Monitor: 123 din 06-07-2018

3. CPF 217597 06.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Ofertant: Asociatia Clubul Rotary Bistrita

Monitor: 123 din 06-07-2018

4. CPF 217596 06.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Cajvana

Ofertant: Asociaţia Club Sportiv "Stejarul Cajvana"

Monitor: 123 din 06-07-2018

5. CPF 217601 06.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures

Ofertant: Asociatia Liga Studentilor Pintea Viteazul

Monitor: 123 din 06-07-2018

6. PCON217598 05.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vizantea - Livezi

Monitor: 123 din 06-07-2018

7. CCON217600 05.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Valcani

Ofertant: Bojan Daniel Marian - Valcani

Monitor: 123 din 06-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/939 al Comisiei din 26 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/939 al Comisiei din 26 iunie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cidre Cotentin/Cotentin (DOP)]

2. Decizia nr. 1/2018 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția
Decizia nr. 1/2018 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția din 12 iunie 2018 de modificare a anexei 1 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul rutier și feroviar de mărfuri și călători [2018/944]

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/941 al Comisiei din 2 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/941 al Comisiei din 2 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și a Regulamentului (UE) nr. 885/2014 de punere în aplicare al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia (PESC) 2018/943 a Consiliului din 29 iunie 2018
Decizia (PESC) 2018/943 a Consiliului din 29 iunie 2018 de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

5. Regulamentul (UE) 2018/940 al Comisiei din 27 iunie 2018
Regulamentul (UE) 2018/940 al Comisiei din 27 iunie 2018 de interzicere a pescuitului de ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° V, și în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Greciei

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/938 al Comisiei din 20 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/938 al Comisiei din 20 iunie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Choucroute d'Alsace (IGP)]

7. Decizia (PESC) 2018/942 a Consiliului din 29 iunie 2018
Decizia (PESC) 2018/942 a Consiliului din 29 iunie 2018 de modificare a Deciziei 2013/354/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

8. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015)

9. Publicarea unei cereri
Publicarea unei cereri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

10. Publicarea unei cereri
Publicarea unei cereri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

11. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/675 a Comisiei (consolidată la 23 martie 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/675 a Comisiei din 7 aprilie 2017 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Algeria și Tunisia [notificată cu numărul C(2017) 2432] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 23 martie 2018)

12. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 42
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL V - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ȘI DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂCAPITOLUL 2 - DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂSECȚIUNEA 2 - DISPOZIȚII PRIVIND POLITICA DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂArticolul 42 (ex-articolul 17 TUE)

13. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 43
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL V - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ȘI DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂCAPITOLUL 2 - DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂSECȚIUNEA 2 - DISPOZIȚII PRIVIND POLITICA DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂArticolul 43

14. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 4
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL I - DISPOZIȚII COMUNEArticolul 4

Actualizare din data 06-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 43 din 5 iulie 2018
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 05.07.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 479 din 5 iulie 2018
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 05.07.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 480 din 5 iulie 2018
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţiile din perioada iunie-iulie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 05.07.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 481 din 5 iulie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Albu Ioan

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 05.07.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 482 din 5 iulie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petcu Adrian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 05.07.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 483 din 5 iulie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către doamna Cliseru Speranţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 05.07.2018

7. ORDIN nr. 2.454 din 2 iulie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 06.07.2018

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 iunie 2018
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 05.07.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 473 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 06.07.2018

10. ORDIN nr. 1.133 din 27 iunie 2018
privind condiţiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 06.07.2018

11. ORDIN nr. 955 din 26 iunie 2018
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 06.07.2018

12. ORDIN nr. 956 din 26 iunie 2018
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 06.07.2018

13. ORDIN nr. 5 din 25 iunie 2018
privind deschiderea în evidenţele Băncii Naţionale a României a contului în lei pe numele Fondului de garantare a depozitelor bancare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 05.07.2018

14. ORDIN nr. 558 din 15 iunie 2018
privind condiţiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 06.07.2018

15. ORDIN nr. 1.766 din 11 iunie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 06.07.2018

16. RECTIFICARE nr. 8 din 5 iunie 2018
referitoare la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2018

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 05.07.2018

17. ORDIN nr. 654 din 30 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 06.07.2018

18. DECIZIA nr. 29 din 14 mai 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 170 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 05.07.2018

19. DECIZIA nr. 12 din 14 mai 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 06.07.2018

20. DECIZIA nr. 174 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) şi ale art. 463 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 06.07.2018

21. DECIZIA nr. 142 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 442 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 06.07.2018

22. DECIZIA nr. 133 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 05.07.2018

23. DECIZIA nr. 130 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (4) şi alin. (5^1), art. 255 alin. (1) teza a doua, art. 426 lit. d) şi art. 431 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 05.07.2018

24. DECIZIA nr. 131 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^1 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 05.07.2018

25. DECIZIA nr. 112 din 13 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 05.07.2018

26. DECIZIA nr. 105 din 8 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 05.07.2018

27. DECIZIA nr. 106 din 8 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 05.07.2018

28. DECIZIA nr. 111 din 8 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 05.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217593 05.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures

Monitor: 123 din 05-07-2018

2. PPF 217590 05.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Carei

Monitor: 122 din 05-07-2018

3. CPF 217592 05.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ileanda

Ofertant: Asociaţia Sportivă Benfica Ileanda

Monitor: 122 din 05-07-2018

4. CPF 217595 05.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Tautii-Magheraus

Ofertant: Asociatia "Maramuzica" Tautii Magheraus

Monitor: 122 din 05-07-2018

5. PCON217591 04.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Holboca

Monitor: 122 din 05-07-2018

6. PCON217594 04.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sadova

Monitor: 122 din 05-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/931 al Comisiei din 28 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/931 al Comisiei din 28 iunie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid oxalic originar din India și din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

2. Decizia (UE) 2018/929 a Consiliului din 25 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/929 a Consiliului din 25 iunie 2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

3. Decizia (UE) 2018/934 a Consiliului din 25 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/934 a Consiliului din 25 iunie 2018 privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România

4. Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană
Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020

5. Decizia (UE) 2018/926 a Consiliului din 26 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/926 a Consiliului din 26 iunie 2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

6. Decizia (UE) 2018/924 a Consiliului din 22 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/924 a Consiliului din 22 iunie 2018 de abrogare a Deciziei 2009/414/CE privind existența unui deficit excesiv în Franța

7. Decizia (PESC) 2018/925 a Comitetului politic și de securitate din 26 iunie 2018
Decizia (PESC) 2018/925 a Comitetului politic și de securitate din 26 iunie 2018 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/522 (ATALANTA/2/2018)

8. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/583 al Comisiei din 16 aprilie 2018
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/583 al Comisiei din 16 aprilie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Lough Neah Pollan” (DOP)] (JO L 98, 18.4.2018)

9. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului [COM(2016) 789 final — 2016/0394 COD]

10. Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping
Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de acid oxalic originar din India și din Republica Populară Chineză

11. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

12. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 192
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XX - MEDIULArticolul 192 (ex-articolul 175 TCE)

13. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 352
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALEArticolul 352 (ex-articolul 308 TCE)

14. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 5
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL I - DISPOZIȚII COMUNEArticolul 5 (ex-articolul 5 TCE)

15. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 290
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 2 - ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII, PROCEDURILE DE ADOPTARE ȘI ALTE DISPOZIȚIISECȚIUNEA 1 - ACTELE JURIDICE ALE UNIUNIIArticolul 290

16. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 304
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 3 - ORGANELE CONSULTATIVE ALE UNIUNIISECȚIUNEA 1 - COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIALArticolul 304 (ex-articolul 262 TCE)

17. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 115
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL VII - NORME COMUNE PRIVIND CONCURENȚA, IMPOZITAREA ȘI ARMONIZAREA LEGISLATIVĂCAPITOLUL 3 - APROPIEREA LEGISLAȚIILORArticolul 115 (ex-articolul 94 TCE)

18. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 77
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 2 - POLITICI PRIVIND CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZIL ȘI IMIGRAREAArticolul 77 (ex-articolul 62 TCE)

19. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 325
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL II - DISPOZIȚII FINANCIARECAPITOLUL 6 - COMBATEREA FRAUDEIArticolul 325 (ex-articolul 280 TCE)

20. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 287
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 1 - INSTITUȚIILESECȚIUNEA 7 - CURTEA DE CONTURIArticolul 287 (ex-articolul 248 TCE)

21. Act privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României - Articolul 4
Act privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană - PARTEA ÎNTÂI: PRINCIPII - Articolul 4

22. Act privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României - Anexa II
Act privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană - Anexa II:Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum şi actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să devină obligatorii şi aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [menţionată la articolul 4 alineatul (1) din actul de aderare]

Actualizare din data 05-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 33 din 14 mai 2018
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 04.07.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 23 din 4 iulie 2018
pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 04.07.2018

3. DECIZIE nr. 11 din 4 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 05.07.2018

4. ORDIN nr. 846 din 3 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 05.07.2018

5. ORDIN nr. 2.458 din 2 iulie 2018
pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 05.07.2018

6. ORDIN nr. 1.106 din 29 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 05.07.2018

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 28 iunie 2018
pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 04.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 463 din 28 iunie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 04.07.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 469 din 28 iunie 2018
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş în administrarea Inspecţiei Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 04.07.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 470 din 28 iunie 2018
privind transmiterea unei părţi din imobilul 2671 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 04.07.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 471 din 28 iunie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparaţie linie CF Valea Florilor - Boju, fir I, km 464 + 687,09 - km 472 + 747,08 (inclusiv Linia III directă din staţia CF Valea Florilor)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 04.07.2018

12. ORDIN nr. 147 din 27 iunie 2018
pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă IV şi categoria de pregătire pentru urgenţă VI

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 05.07.2018

13. ORDIN nr. 112 din 27 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 05.07.2018

14. ORDIN nr. 1.122 din 22 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 342/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 05.07.2018

15. ORDIN nr. 342 din 11 mai 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 05.07.2018

16. ORDIN nr. 1.635 din 7 mai 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 05.07.2018

17. ORDIN nr. 401 din 2 mai 2018
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării și Inovării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 04.07.2018

18. DECIZIA nr. 134 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 05.07.2018

19. DECIZIA nr. 124 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 05.07.2018

20. DECIZIA nr. 82 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 şi art. 53 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 04.07.2018

21. DECIZIA nr. 84 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 04.07.2018

22. DECIZIA nr. 81 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 05.07.2018

23. DECIZIA nr. 69 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi art. 25 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi ale art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 04.07.2018

24. DECIZIA nr. 40 din 30 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 23 şi ale art. 48 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 05.07.2018

25. DECIZIA nr. 824 din 12 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 04.07.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. CPF 217586 04.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Marghita

Ofertant: Asociaţia Horvath Janos Tarsasag

Monitor: 121 din 04-07-2018

3. CPF 217585 04.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasul Geoagiu

Ofertant: Asociaţia Sportivă Gloria Proinstal Geoagiu

Monitor: 121 din 04-07-2018

4. CPF 217589 04.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Merei

Ofertant: Parohia Merei - Filiala Merei

Monitor: 121 din 04-07-2018

5. CPF 217584 04.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Pucioasa

Ofertant: Asociatia Sportiva KIDAVA Pucioasa

Monitor: 121 din 04-07-2018

6. PCON217588 03.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tartasesti

Monitor: 121 din 04-07-2018

7. CCON217587 03.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Dir. Administrarea Patrimoniului Public si Privat - Targoviste

Ofertant: S.C. CALONINI S.R.L. - Targoviste

Monitor: 121 din 04-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European

2. Directiva (UE) 2018/933 a Comisiei din 29 iunie 2018
Directiva (UE) 2018/933 a Comisiei din 29 iunie 2018 de rectificare a versiunii în limba germană a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/935 a Comisiei din 28 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/935 a Comisiei din 28 iunie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/88/UE de suspendare temporară a importurilor din Bangladesh de produse alimentare care conțin sau constau în frunze de betel („Piper Betle”), în ceea ce privește perioada sa de aplicare [notificată cu numărul C(2018) 3997] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/930 al Comisiei din 19 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/930 al Comisiei din 19 iunie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Pitina” (IGP)]

5. Regulamentul (UE) 2018/932 al Comisiei din 29 iunie 2018
Regulamentul (UE) 2018/932 al Comisiei din 29 iunie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce privește dispozițiile privind încercarea cu ajutorul sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) și cerințele pentru omologarea de tip a unei game de carburanți universali (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/936 a Comisiei din 29 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/936 a Comisiei din 29 iunie 2018 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase [notificată cu numărul C(2018) 4003]

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/927 a Comisiei din 27 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/927 a Comisiei din 27 iunie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificată cu numărul C(2018) 3972]

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/928 a Comisiei din 28 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/928 a Comisiei din 28 iunie 2018 de încheiere a procedurii de redeschidere a anchetei privind hotărârile în cauzele conexate C-186/14 P și C-193/14 P cu privire la Regulamentul (CE) nr. 926/2009 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile anumitor țevi și tuburi fără sudură, din fier sau oțel, originare din Republica Populară Chineză și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2272 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite țevi și tuburi fără sudură din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

9. Publicarea unei cereri de înregistrare
Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

10. Aviz privind hotărârile în cauzele conexate C-186/14 P și C-193/14 P
Aviz privind hotărârile în cauzele conexate C-186/14 P și C-193/14 P în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 926/2009 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile anumitor țevi și tuburi fără sudură, din fier sau oțel, originare din Republica Populară Chineză și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2272 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite țevi și tuburi fără sudură din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

11. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 38
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL V - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ȘI DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂCAPITOLUL 2 - DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂSECȚIUNEA 1 - DISPOZIȚII COMUNEArticolul 38 (ex-articolul 25 TUE)

12. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 266
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 1 - INSTITUȚIILESECȚIUNEA 5 - CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENEArticolul 266 (ex-articolul 233 TCE)

13. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 10
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL II - DISPOZIȚII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICEArticolul 10

14. Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana - Articolul 14
Versiune consolidata a Tratatului privind Uniunea EuropeanaTITLUL III - DISPOZIȚII PRIVIND INSTITUȚIILEArticolul 14

15. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 263
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 1 - INSTITUȚIILESECȚIUNEA 5 - CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENEArticolul 263 (ex-articolul 230 TCE)

16. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 305
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECAPITOLUL 3 - ORGANELE CONSULTATIVE ALE UNIUNIISECȚIUNEA 2 - COMITETUL REGIUNILORArticolul 305 (ex-articolul 263 al doilea, al treilea și al patrulea paragraf TCE)

17. Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping
Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză, limitate la un producător-exportator chinez, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd

18. Directiva 2011/83/UE (consolidată la 1 iulie 2018)
Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 1 iulie 2018)

19. Acord de modificare a Acordului de parteneriat
Acord de modificare a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000

Actualizare din data 04-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 222 din 3 iulie 2018
pentru numirea domnului Simion-Adrian Purza în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 03.07.2018

2. DECIZIE nr. 2 din 3 iulie 2018
privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 03.07.2018

3. DECIZIE nr. 223 din 3 iulie 2018
privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Constantin Budulan, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 03.07.2018

4. LEGE nr. 157 din 2 iulie 2018
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 04.07.2018

5. DECRET nr. 517 din 2 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 04.07.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 468 din 28 iunie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 04.07.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 467 din 28 iunie 2018
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 04.07.2018

8. ORDIN nr. 2.431 din 28 iunie 2018
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 04.07.2018

9. ORDIN nr. 113 din 27 iunie 2018
privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 04.07.2018

10. DECIZIE nr. 128 din 22 iunie 2018
privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

EMITENT: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 03.07.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 18 din 19 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 03.07.2018

12. ORDIN nr. 1.074 din 19 iunie 2018
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 04.07.2018

13. ORDIN nr. 1.494 din 18 iunie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 03.07.2018

14. PROCEDURĂ din 18 iunie 2018
privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 03.07.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 698 din 14 iunie 2018
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 03.07.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 708 din 14 iunie 2018
pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 03.07.2018

17. ORDIN nr. 742 din 8 iunie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 04.07.2018

18. REGULAMENT din 8 iunie 2018
de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 04.07.2018

19. RECTIFICARE nr. 299 din 3 mai 2018
referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 299 din 3 mai 2018

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 04.07.2018

20. DECIZIA nr. 287 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 03.07.2018

21. DECIZIA nr. 205 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 02.07.2018

22. DECIZIA nr. 148 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 04.07.2018

23. DECIZIA nr. 119 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 03.07.2018

24. DECIZIA nr. 85 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 471 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 03.07.2018

25. DECIZIA nr. 617 din 10 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 03.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 217582 03.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Timisoara

Ofertant: Clubul Sportiv Municipal Timisoara

Monitor: 120 din 03-07-2018

2. PCON217580 02.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Horezu

Monitor: 120 din 03-07-2018

3. PCON217581 02.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Horezu

Monitor: 120 din 03-07-2018

4. PCON217579 02.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Iclod

Monitor: 120 din 03-07-2018

5. PCON217583 02.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Stefanesti

Monitor: 120 din 03-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/922 al Comisiei din 28 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/922 al Comisiei din 28 iunie 2018 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce privește distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă a mării pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul uvei (Gymnammodytes cicerelus și G. semisquamatus) și al guvizilor (Aphia minuta și Crystalogobius linearis) în anumite ape teritoriale ale Spaniei (Catalonia)

2. Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului
Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Libaneză de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/921 al Comisiei din 28 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/921 al Comisiei din 28 iunie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/920 al Comisiei din 28 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/920 al Comisiei din 28 iunie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții privind controalele, notificările și raportarea anuală, precum și privind modificările programelor POSEI

5. Decizia (UE) 2018/923 a Consiliului din 22 iunie 2018
Decizia (UE) 2018/923 a Consiliului din 22 iunie 2018 de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace în urma Recomandării Consiliului din 5 decembrie 2017

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/919 al Comisiei din 27 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/919 al Comisiei din 27 iunie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

7. Recomandarea Consiliului din 5 decembrie 2017
Recomandarea Consiliului din 5 decembrie 2017 cu scopul de a corecta abaterea semnificativă constatată de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în România

8. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al României pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2017

9. Recomandarea Consiliului din 16 iunie 2017
Recomandarea Consiliului din 16 iunie 2017 în vederea corectării abaterii vizibile constatate de la traiectoria de ajustare către atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu în Romania

10. Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping
Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de acid tartric originar din Republica Populară Chineză

11. Rectificare la Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013
Rectificare la Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (JO L 296, 7.11.2013)

12. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

13. Recomandarea Consiliului din 12 iulie 2016
Recomandarea Consiliului din 12 iulie 2016 privind Programul național de reformă al României pentru 2016 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2016

14. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 148
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL IX - OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂArticolul 148 (ex-articolul 128)

15. Directiva 2001/81/CE (consolidată la 1 iulie 2018)
Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (consolidată la 1 iulie 2018)

Actualizare din data 03-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 43 din 11 iunie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 3 raportat la art. 1 lit. b) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 03.07.2018

2. LEGE nr. 155 din 29 iunie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 03.07.2018

3. LEGE nr. 156 din 29 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 03.07.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 461 din 28 iunie 2018
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 02.07.2018

5. DECRET nr. 515 din 28 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 03.07.2018

6. DECRET nr. 516 din 28 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 03.07.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 462 din 28 iunie 2018
privind funcţionarea sistemului de coordonare la nivel naţional a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 03.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 466 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 03.07.2018

9. ORDIN nr. 146 din 27 iunie 2018
pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în caz de situaţii de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă I, categoria de pregătire pentru urgenţă II şi categoria de pregătire pentru urgenţă III

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 03.07.2018

10. ORDIN nr. 145 din 26 iunie 2018
pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi externe

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 03.07.2018

11. ORDIN nr. 598 din 20 iunie 2018
privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 549 din 02.07.2018

12. ORDIN nr. 2.415/C din 11 iunie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 03.07.2018

13. NORME METODOLOGICE din 11 iunie 2018
de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 03.07.2018

14. DECIZIA nr. 294 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (5) şi art. 31 alin. (3) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 03.07.2018

15. DECIZIA nr. 218 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 03.07.2018

16. DECIZIA nr. 149 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 02.07.2018

17. DECIZIA nr. 120 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 02.07.2018

18. DECIZIA nr. 132 din 20 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (6^1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 02.07.2018

19. DECIZIA nr. 83 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (2), art. 53 alin. (2), art. 486 alin. (1) şi art. 489 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 03.07.2018

20. DECIZIA nr. 72 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 lit. b), art. 59 alin. (7) şi art. 62 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 02.07.2018

21. DECIZIA nr. 44 din 30 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 03.07.2018

22. DECIZIA nr. 619 din 10 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblu său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 03.07.2018

Actualizare din data 03-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 459 din 28 iunie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 02.07.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 460 din 28 iunie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuţi-Prut, km 106 + 650 - km 142 + 250"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 02.07.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 464 din 28 iunie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională Romarm - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 02.07.2018

4. ORDIN nr. 144 din 26 iunie 2018
pentru aprobarea Normelor privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 02.07.2018

5. NORME din 26 iunie 2018
privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea în siguranţă a surselor orfane

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 02.07.2018

6. ORDIN nr. 4.005 din 25 iunie 2018
pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 02.07.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 444 din 21 iunie 2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 02.07.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 445 din 21 iunie 2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională CF Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 02.07.2018

9. DECIZIA nr. 416 din 19 iunie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 02.07.2018

10. ORDIN nr. 3.962 din 14 iunie 2018
privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 02.07.2018

11. DECIZIA nr. 164 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportat la art. 21 alin. (6) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 02.07.2018

12. DECIZIA nr. 821 din 12 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 02.07.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217555 02.07.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 119 din 02-07-2018

2. CPF 217560 02.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Ofertant: Fundatia "Sfantul Ioan Bosco" - Bacau

Monitor: 119 din 02-07-2018

3. CPF 217559 02.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Deva

Ofertant: Parohia Ortodoxa Romana "Adormirea Maicii Domnului" - Deva

Monitor: 119 din 02-07-2018

4. CPF 217558 02.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Ofertant: Parohia "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" Valu lui Traian

Monitor: 119 din 02-07-2018

5. CPF 217556 02.07.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt

Ofertant: Asociatia Spirit Activ pentru Progres Slatina

Monitor: 119 din 03-07-2018

6. PCON217557 02.07.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Draganesti-Olt

Monitor: 119 din 02-07-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/918 a Consiliului din 22 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/918 a Consiliului din 22 iunie 2018 prin care Germania și Polonia sunt autorizate să adopte o măsură specială de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/916 al Comisiei din 27 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/916 al Comisiei din 27 iunie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 181/2014 în ceea ce privește anumite dispoziții privind controalele, notificările și raportarea anuală, precum și privind modificările programului pentru insulele mici din Marea Egee

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/917 al Comisiei din 27 iunie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/917 al Comisiei din 27 iunie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, carvonă, clorprofam, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, izoxaflutol, metalaxil-m, metiocarb, metoxifenozid, metribuzin, milbemectină, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol, pimetrozină și s-metolaclor (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Retragerea declarației Țărilor de Jos
Retragerea declarației Țărilor de Jos făcută în conformitate cu articolul 28 din Decizia-cadru 2008/909/JAI

5. Regulamentul (UE) 2018/915 al Consiliului din 25 iunie 2018
Regulamentul (UE) 2018/915 al Consiliului din 25 iunie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/120 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit

6. Protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia
Protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

7. Rectificare la Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități și de instituire a unor măsuri speciale tranzitorii aplicabile funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968) (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 01, vol. 008)

8. Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012)

9. Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 privind transmiterea și publicarea datelor pe piețele energiei electrice și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 163, 15.6.2013)

10. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 43
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL III - AGRICULTURA ȘI PESCUITULArticolul 43 (ex-articolul 37 TCE)

11. Decizia Consiliului 2010/231/PESC din 26 aprilie 2010 (consolidată la 19 martie 2018)
Decizia Consiliului 2010/231/PESC din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (consolidată la 19 martie 2018)

12. 2009/821/CE: Decizia Comisiei din 28 septembrie 2009 (consolidată la 2 martie 2018)
2009/821/CE: Decizia Comisiei din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și de determinare a unităților veterinare în cadrul sistemului TRACES [notificată cu numărul C(2009) 7030] (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 2 martie 2018)

13. Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 din...
Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcţionarilor şi a condiţiilor de angajare a altor agenţi ai Comunităţilor Europene, precum şi de instituire a unor măsuri particulare cu aplicabilitate provizorie în cazul Funcţionarilor Comisiei

Actualizare din data 02-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 549 din 02.07.2018

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 549 din 02.07.2018

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 28 iunie 2018
pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 549 din 02.07.2018

4. ORDIN nr. 625 din 28 iunie 2018
privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 549 din 02.07.2018

5. ORDIN nr. M.105 din 25 iunie 2018
pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 549 din 02.07.2018

6. ORDIN nr. 1.110 din 19 iunie 2018
privind acordarea unui ajutor de investiţii, exceptat de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., pentru anii 2018-2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 02.07.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 2 din 25 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 02.07.2018

8. ORDIN nr. 1.018 din 23 mai 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 02.07.2018

9. DECIZIA nr. 7 din 26 aprilie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 02.07.2018

10. DECIZIA nr. 180 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3)-(5), art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), art. 14 şi art. 15, precum şi ale anexei nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 02.07.2018

11. DECIZIA nr. 114 din 13 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a doua şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 183/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 29.06.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217552 29.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Casin

Monitor: 118 din 29-06-2018

2. PPF 217550 29.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Iasi

Monitor: 118 din 29-06-2018

3. PPF 217546 29.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: D.J.S.T. Buzau

Monitor: 118 din 29-06-2018

4. PPF 217545 29.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Covasn

Monitor: 118 din 29-06-2018

5. CPF 217554 29.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Ofertant: Asociatia Tinerilor Ortodocsi Vaslui

Monitor: 118 din 29-06-2018

6. CPF 217549 29.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Arges

Ofertant: Clubul Sportiv Preda - Pitesti

Monitor: 118 din 29-06-2018

7. CPF 217547 29.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Ofertant: Asociaţia Fotbal Club Gloria Junior

Monitor: 118 din 29-06-2018

8. CPF 217543 29.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Ploiesti

Ofertant: ASOCIATIA DIABETICILOR DIN PRAHOVA

Monitor: 118 din 29-06-2018

9. PCON217548 28.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 118 din 29-06-2018

10. NCON217553 28.06.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Lunca Corbului

Monitor: 118 din 29-06-2018

11. CCON217551 28.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Serviciului Public Piete Oboare - Calarasi

Ofertant: S.C. Leonat El Panadero S.R.L.

Monitor: 118 din 29-06-2018

12. CCON217544 28.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Ofertant: Hymarco Clinique - S.R.L.

Monitor: 118 din 29-06-2018

Actualizare din data 02-07-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 221 din 29 iunie 2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Tudor-Bogdan Rogin din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 29.06.2018

2. ORDIN nr. 71 din 29 iunie 2018
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 29.06.2018

3. ORDIN nr. 840 din 29 iunie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 29.06.2018

4. ORDIN nr. 841 din 29 iunie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 29.06.2018

5. ORDIN nr. 1.097 din 29 iunie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 29.06.2018

6. ORDIN nr. 1.612 din 28 iunie 2018
pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 29.06.2018

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2018
privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 29.06.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 465 din 28 iunie 2018
pentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 29.06.2018

9. ORDIN nr. 1.613 din 28 iunie 2018
pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 29.06.2018

10. METODOLOGIE din 28 iunie 2018
de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 29.06.2018

11. ORDIN nr. 2.423 din 27 iunie 2018
privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 29.06.2018

12. ORDIN nr. 1.208 din 27 iunie 2018
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 29.06.2018

13. ORDIN nr. 1.209 din 27 iunie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 29.06.2018

14. ORDIN nr. 1.210 din 27 iunie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 29.06.2018

15. ORDIN nr. 1.211 din 27 iunie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Nalbant, judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 29.06.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 451 din 21 iunie 2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 29.06.2018

17. REGULAMENT din 21 iunie 2018
de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 29.06.2018

18. ORDIN nr. 2.502 din 19 iunie 2018
pentru acreditarea Muzeului de Artă "Iulia Hălăucescu" din Tarcău, judeţul Neamţ

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 29.06.2018

19. ORDIN nr. 406 din 13 iunie 2018
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.401/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 29.06.2018

20. ORDIN nr. 407 din 13 iunie 2018
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 544 din 29.06.2018

21. DECIZIA nr. 44 din 11 iunie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 542 din 29.06.2018

22. ORDIN nr. 4.988 din 4 iunie 2018
privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 546 din 29.06.2018

23. DECIZIA nr. 313 din 9 mai 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 29.06.2018

Actualizare din data 29-06-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 29.06.2018

2. ORDIN nr. 2.411 din 26 iunie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 542 din 29.06.2018

3. LEGE nr. 154 din 26 iunie 2018
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 29.06.2018

4. DECRET nr. 505 din 26 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 29.06.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 446 din 21 iunie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 542 din 29.06.2018

6. ORDIN nr. 3.090 din 20 iunie 2018
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet în cadrul Programului operaţional Competitivitate

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 541 din 29.06.2018

7. ORDIN nr. 568 din 19 iunie 2018
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet în cadrul Programului operaţional Competitivitate

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 541 din 29.06.2018

8. ORDIN nr. 1.764 din 11 iunie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 542 din 29.06.2018

9. ORDIN nr. 445 din 8 iunie 2018
privind aprobarea Programului naţional de utilitate publică "România în mişcare"

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 541 din 29.06.2018

10. ORDIN nr. 647 din 29 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 542 din 29.06.2018

11. DECIZIA nr. 13 din 14 mai 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 541 din 29.06.2018

12. DECIZIA nr. 108 din 8 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi pct. 19-23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 540 din 29.06.2018

13. DECIZIA nr. 97 din 1 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (4) din Codul de procedură penală raportat la art. 61 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ şi ale art. 273 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 540 din 29.06.2018

14. DECIZIA nr. 70 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2), raportate la art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 540 din 29.06.2018

Actualizare din data 29-06-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 10 din 16 aprilie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, art. 20 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, cu modificările ulterioare, art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16, art. 17 şi art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (2) teza întâi, art. 5 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1, art. 4-6 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 536 din 28.06.2018

2. DECIZIE nr. 9 din 28 iunie 2018
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 539 din 28.06.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 454 din 28 iunie 2018
privind rechemarea şi numirea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 539 din 28.06.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 455 din 28 iunie 2018
privind numirea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 539 din 28.06.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 456 din 28 iunie 2018
privind rechemarea şi numirea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 539 din 28.06.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 457 din 28 iunie 2018
privind rechemarea şi numirea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 539 din 28.06.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 458 din 28 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii şi pentru prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 539 din 28.06.2018

8. ORDIN nr. 114 din 27 iunie 2018
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

9. LEGE nr. 152 din 26 iunie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

10. LEGE nr. 153 din 26 iunie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

11. DECRET nr. 503 din 25 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

12. DECRET nr. 504 din 25 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 85 din 25 iunie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

14. LEGE nr. 151 din 22 iunie 2018
pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

15. DECRET nr. 496 din 22 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 81 din 20 iunie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori - COM (2018) 183 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 82 din 20 iunie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind acţiunile de reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor şi de abrogare a Directivei 2009/22/CE - COM (2018) 184 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 83 din 20 iunie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie - COM (2018) 212 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

19. DECIZIA nr. 417 din 19 iunie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4 [cu referire la art. 3 alin. (1^2)], pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (7)], pct. 93 [cu referire la art. 56], pct. 97 [cu referire la art. 58 alin. (1)], pct. 134 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. c)] şi pct. 151 [cu referire la art. 96 alin. (3) şi (4)] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 534 din 27.06.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 714 din 14 iunie 2018
privind abrogarea art. 7 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 539 din 28.06.2018

21. DECIZIE nr. 718 din 12 iunie 2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

22. DECIZIA nr. 8 din 23 mai 2018
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept în materie penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 539 din 28.06.2018

23. DECIZIA nr. 298 din 26 aprilie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 535 din 28.06.2018

24. DECIZIA nr. 216 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a celor ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 537 din 28.06.2018

25. DECIZIA nr. 181 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (4) din Codul de procedură penală şi ale art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 537 din 28.06.2018

26. DECIZIA nr. 163 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6), (8) şi (9) şi art. 22 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

27. DECIZIA nr. 165 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ale art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 537 din 28.06.2018

28. DECIZIA nr. 167 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 41 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 537 din 28.06.2018

29. DECIZIA nr. 68 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

30. MEMORANDUM din 11 octombrie 2017
de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 28.06.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 217537 28.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Arad

Ofertant: Asociatia Activ pentru Comunitate - Arad

Monitor: 117 din 28-06-2018

2. CPF 217539 28.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sebes

Ofertant: Asociatia Pensionarilor din Sebes

Monitor: 117 din 28-06-2018

3. CPF 217542 28.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Agnita

Ofertant: Parohia Ortodoxa Romana Agnita, nr. 1

Monitor: 117 din 28-06-2018

4. CPF 217538 28.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Moinesti

Ofertant: Parohia "Inaltarea Domnului" - Moinesti

Monitor: 117 din 28-06-2018

5. PCON217541 27.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Erbiceni

Monitor: 117 din 28-06-2018

6. PCON217536 27.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Grozesti

Monitor: 117 din 28-06-2018

7. PCNS217540 28.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Ministerul Energiei

Monitor: 117 din 28-06-2018

Actualizare din data 28-06-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 8 din 27 iunie 2018
privind asigurarea conducerii Senatului în data de 28 iunie 2018

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 534 din 27.06.2018

2. DECIZIE nr. 5 din 27 iunie 2018
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 534 din 27.06.2018

3. DECRET nr. 506 din 26 iunie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

4. DECRET nr. 507 din 26 iunie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

5. DECRET nr. 508 din 26 iunie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

6. DECRET nr. 509 din 26 iunie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

7. DECRET nr. 510 din 26 iunie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

8. DECRET nr. 511 din 26 iunie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

9. DECRET nr. 512 din 26 iunie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

10. DECRET nr. 513 din 26 iunie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

11. DECRET nr. 514 din 26 iunie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 436 din 21 iunie 2018
privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27.06.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 450 din 21 iunie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

14. METODOLOGIE din 21 iunie 2018
de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27.06.2018

15. ORDIN nr. 1.081 din 21 iunie 2018
pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 535 din 28.06.2018

16. ORDIN nr. 1.077 din 11 iunie 2018
pentru exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la punctul 9.1 din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.854/2017 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu ocazia Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

17. DECIZIA nr. 388 din 6 iunie 2018
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 19 din 18 aprilie 2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 532 din 27.06.2018

18. DECIZIA nr. 389 din 6 iunie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 532 din 27.06.2018

19. DECIZIA nr. 182 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 531 din 27.06.2018

20. DECIZIA nr. 185 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 80 şi art. 82 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 531 din 27.06.2018

21. DECIZIA nr. 168 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "asigurări sociale" cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 536 din 28.06.2018

22. DECIZIA r. 68 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 27.06.2018

Actualizare din data 28-06-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 810 din 25 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie nou-născuţi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 532 din 27.06.2018

2. ORDIN nr. 811 din 25 iunie 2018
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 532 din 27.06.2018

3. ORDIN nr. 1.205 din 22 iunie 2018
pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 527 din 27.06.2018

4. LEGE nr. 149 din 22 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27.06.2018

5. DECRET nr. 494 din 21 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27.06.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 441 din 21 iunie 2018
privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27.06.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 448 din 21 iunie 2018
privind transmiterea unei părţi din imobilul 510 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27.06.2018

8. LEGE nr. 143 din 20 iunie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27.06.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 84 din 20 iunie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale - COM (2018) 307 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27.06.2018

10. DECRET nr. 484 din 19 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27.06.2018

11. DECIZIE nr. 345 din 14 iunie 2018
pentru abrogarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului

EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 27.06.2018

12. DECIZIA nr. 99 din 1 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) şi ale art. 309 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 531 din 27.06.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 217533 27.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Valcea

Monitor: 116 din 27-06-2018

3. CPF 217531 27.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sighisoara

Ofertant: Asociatia TACT SIGHISOARA 2010

Monitor: 116 din 27-06-2018

4. PCON217530 26.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ibanesti

Monitor: 116 din 27-06-2018

5. PCON217534 26.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 116 din 27-06-2018

6. PCON217535 26.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 116 din 27-06-2018

7. PCON217532 26.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Fulga

Monitor: 116 din 27-06-2018

8. PCON217529 26.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Goiesti

Monitor: 116 din 27-06-2018

Actualizare din data 27-06-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 42 din 26 iunie 2018
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 525 din 26.06.2018

2. DECRET nr. 500 din 25 iunie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 26.06.2018

3. DECRET nr. 501 din 25 iunie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 26.06.2018

4. DECRET nr. 502 din 25 iunie 2018
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 26.06.2018

5. ORDIN nr. 814 din 25 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 26.06.2018

6. LEGE nr. 148 din 22 iunie 2018
pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

7. LEGE nr. 150 din 22 iunie 2018
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

8. DECRET nr. 495 din 22 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

9. DECRET nr. 493 din 21 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 437 din 21 iunie 2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 438 din 21 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 439 din 21 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 447 din 21 iunie 2018
privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Mediu 1998 ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

14. ORDIN nr. 60 din 21 iunie 2018
privind procedura de administrare a contribuţiei anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 434 din 21 iunie 2018
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Consolidarea core-ului Reţelei de comunicaţii integrate voce-date a MAI la nivel naţional"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 26.06.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 449 din 21 iunie 2018
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Scorniceşti, judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 527 din 27.06.2018

17. ORDIN nr. 1.098 din 15 iunie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 615/2015 privind aprobarea Procedurii pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 26.06.2018

18. ORDIN nr. 61 din 13 iunie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

19. ORDIN nr. 2.319 din 13 iunie 2018
privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi (4^1), precum şi ale art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 26.06.2018

20. ORDIN nr. 107 din 13 iunie 2018
privind modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 26.06.2018

21. ORDIN nr. 2.316 din 13 iunie 2018
privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi al comisionului de gestiune în cadrul programului „Prima casă“

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 527 din 27.06.2018

22. LEGE nr. 126 din 11 iunie 2018
privind pieţele de instrumente financiare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 521 din 26.06.2018

23. DECRET nr. 446 din 11 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind pieţele de instrumente financiare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 521 din 26.06.2018

24. ORDIN nr. 4.999 din 5 iunie 2018
privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 529 din 27.06.2018

25. DECIZIA nr. 356 din 30 mai 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 528 din 27.06.2018

26. ORDIN nr. 113 din 21 mai 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

27. DECIZIA nr. 220 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4), art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

28. DECIZIA nr. 190 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 26.06.2018

29. DECIZIA nr. 155 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^1, art. 91^2 şi art. 224 din Codul de procedură penală din 1968

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 522 din 26.06.2018

30. DECIZIA nr. 140 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^1 şi ale art. 91^2 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 524 din 26.06.2018

31. DECIZIA nr. 71 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 26.06.2018

32. DECIZIA nr. 34 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (4) din Codul de procedură penală şi a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) şi ale art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 525 din 26.06.2018

AUTORIZAȚII

Actualizare din data 26-06-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 219 din 26 iunie 2018
privind încetarea împuternicirii domnului chestor principal de poliţie Alexandru-Cătălin Ioniţă pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 524 din 26.06.2018

2. DECIZIE nr. 220 din 26 iunie 2018
privind împuternicirea domnului chestor general de poliţie Buda Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 524 din 26.06.2018

3. DECRET nr. 497 din 22 iunie 2018
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

4. DECRET nr. 498 din 22 iunie 2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

5. DECRET nr. 499 din 22 iunie 2018
privind înfiinţarea Ambasadei României în Sultanatul Oman, cu sediul la Muscat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018
pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 520 din 25.06.2018

7. ORDIN nr. 3.978 din 18 iunie 2018
pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

8. ORDIN nr. 752 din 13 iunie 2018
pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

9. ORDIN nr. 136 din 12 iunie 2018
pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 398 din 8 iunie 2018
privind aprobarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2018-2022 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

11. STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING din 8 iunie 2018
pentru perioada 2018-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

12. ORDIN nr. 438 din 7 iunie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 520 din 25.06.2018

13. METODOLOGIE din 7 iunie 2018
privind eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 520 din 25.06.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 18/466 din 6 iunie 2018
privind nestatutaritatea Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Suceava din data de 7 mai 2018 şi revocarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Suceava nr. 18/87 din 7 mai 2018

EMITENT: Corpul Experţilor Contabili
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

15. ORDIN nr. 129 din 5 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

16. ORDIN nr. 3.903 din 5 iunie 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 520 din 25.06.2018

17. REGULAMENT din 5 iunie 2018
de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 520 din 25.06.2018

18. REGULAMENT din 5 iunie 2018
de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 520 din 25.06.2018

19. ORDIN nr. 95 din 25 mai 2018
privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 25.06.2018

20. ORDIN nr. 960 din 10 mai 2018
privind aprobarea Normei tehnice feroviare nr. 56-003: 2018 "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor-bar, vagoanelor-restaurant/bistro, vagoanelor-cuşetă şi de dormit"

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 522 din 26.06.2018

21. DECIZIA nr. 26 din 16 aprilie 2018
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind: "analiza posibilităţii ca instituţia Camerei executorilor judecătoreşti să stea în instanţă, în nume propriu, respectiv verificarea calităţii procesuale a Camerei executorilor judecătoreşti în litigiile având ca obiect acte emise de executorii judecătoreşti care nu mai profesează"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 522 din 26.06.2018

22. DECIZIA nr. 189 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 522 din 26.06.2018

23. DECIZIA nr. 153 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968 şi ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 520 din 25.06.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217477 25.06.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Zarnesti

Monitor: 115 din 25-06-2018

2. PPF 217480 25.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sandominic

Monitor: 115 din 25-06-2018

3. CPF 217479 25.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Neamt

Ofertant: Camera de Comert si Industrie Neamt

Monitor: 115 din 25-06-2018

4. PCON217478 22.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Apa

Monitor: 115 din 25-06-2018

5. PCON217475 22.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Monitor: 115 din 25-06-2018

6. CCON217476 22.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ostroveni

Ofertant: S.C. RCS & RDS S.A. - Bucuresti

Monitor: 115 din 25-06-2018

Actualizare din data 25-06-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 108 din 20 iunie 2018
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 25.06.2018

2. LEGE nr. 142 din 18 iunie 2018
privind precursorii de droguri

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 25.06.2018

3. DECRET nr. 483 din 18 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind precursorii de droguri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 25.06.2018

4. ORDIN nr. 2.341 din 18 iunie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYSECURITY" - S.A., filială a Companiei Naţionale "ROMTEHNICA" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 25.06.2018

5. ORDIN nr. 758 din 14 iunie 2018
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 518 din 25.06.2018

6. ORDIN nr. 62 din 13 iunie 2018
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 25.06.2018

7. ORDIN nr. 1.194 din 11 iunie 2018
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 25.06.2018

8. NORMĂ nr. 9 din 5 iunie 2018
pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 25.06.2018

9. ORDIN nr. 966 din 31 mai 2018
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 518 din 25.06.2018

10. ORDIN nr. 1.704 din 23 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYSECURITY" - S.A., filială a Companiei Naţionale "ROMTEHNICA" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 25.06.2018

11. ORDIN nr. M.82 din 9 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYSECURITY" - S.A., filială a Companiei Naţionale "ROMTEHNICA" - S.A.

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 519 din 25.06.2018

12. DECIZIA nr. 297 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 518 din 25.06.2018

13. DECIZIA nr. 6 din 26 aprilie 2018
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: "dacă infracţiunea prevăzută de art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 este o infracţiune economică de natură a-i fi aplicabile dispoziţiile art. 74^1 din Codul penal din 1968"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 518 din 25.06.2018

Actualizare din data 25-06-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 432 din 21 iunie 2018
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanţarea cheltuielilor privind administrarea, funcţionarea, conservarea, întreţinerea, repararea, instruirea personalului specializat şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 431 din 21 iunie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alexandria, judeţul Teleorman

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 iunie 2018
privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 516 din 22.06.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 433 din 21 iunie 2018
privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 516 din 22.06.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 435 din 21 iunie 2018
pentru modificarea anexei nr. 40 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 516 din 22.06.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 440 din 21 iunie 2018
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă - SIIEASC"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 516 din 22.06.2018

7. ORDIN nr. 1.443 din 11 iunie 2018
pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective

EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 516 din 22.06.2018

8. ORDIN nr. 2.047 din 14 mai 2018
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

9. NORME METODOLOGICE din 14 mai 2018
de punere în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

10. DECIZIA nr. 306 din 8 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 516 din 22.06.2018

11. DECIZIA nr. 157 din 27 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 420 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217468 22.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Lupeni

Monitor: 114 din 22-06-2018

2. PPF 217471 22.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Vrancea

Monitor: 114 din 22-06-2018

3. PPF 217474 22.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sandominic

Monitor: 114 din 22-06-2018

4. PPF 217470 22.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Cugir

Monitor: 114 din 22-06-2018

5. CPF 217473 22.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Mugeni

Ofertant: Asociatia Pentru Scoala I-VIII Wass Albert Mugeni

Monitor: 114 din 22-06-2018

6. CPF 217469 22.06.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Maramures

Ofertant: Fundatia Uniunea Hutulilor din Romania

Monitor: 114 din 22-06-2018

7. PCON217472 21.06.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Petricani

Monitor: 114 din 22-06-2018

Actualizare din data 22-06-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 145 din 20 iunie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

2. LEGE nr. 147 din 20 iunie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

3. LEGE nr. 146 din 20 iunie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

4. DECRET nr. 486 din 19 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

5. DECRET nr. 488 din 19 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

6. DECRET nr. 487 din 19 iunie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 39 din 18 iunie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori COM(2018) 183

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 iunie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase COM(2018) 233

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 iunie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM(2018) 321

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

10. ORDIN nr. 2.340 din 18 iuniei 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

11. ORDIN nr. 627 din 13 iunie 2018
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

12. ORDIN nr. 3.915 din 7 iunie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

13. ORDIN nr. 397 din 5 iunie 2018
privind încetarea aplicabilităţii Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

14. ORDIN nr. 1.742 din 5 iunie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

15. NORMĂ nr. 10 din 5 iunie 2018
pentru completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

16. ORDIN nr. 1.947/C din 29 mai 2018
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

17. ORDIN nr. 604 din 22 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

18. ORDIN nr. 1.263 din 17 mai 2018
pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 22.06.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 11 din 11 mai 2018
privind modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010

EMITENT: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 mai 2018
privind modificarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 2/2014

EMITENT: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 514 din 22.06.2018

Actualizare din data 22-06-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 144 din 20 iunie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 21.06.2018

2. DECRET nr. 490 din 20 iunie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 21.06.2018

3. DECRET nr. 491 din 20 iunie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 21.06.2018

4. DECRET nr. 492 din 20 iunie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 21.06.2018

5. DECRET nr. 485 din 19 iunie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 21.06.2018

6. ORDIN nr. 460 din 15 iunie 2018
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional "Tabere studenţeşti" 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 290/2018

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 513 din 21.06.2018

7. ORDIN nr. 921 din 14 iunie 2018
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 509 din 21.06.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 424 din 13 iunie 2018
pentru aprobarea Acordului tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2017 şi la Haga la 28 noiembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 509 din 21.06.2018

9. NORMĂ nr. 8 din 5 iunie 2018
pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 513 din 21.06.2018

10. ORDIN nr. 4.955 din 30 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.021/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 513 din 21.06.2018

11. ORDIN nr. 96 din 25 mai 2018
privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 21.06.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 51 din 24 mai 2018
privind revocarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 513 din 21.06.2018

13. ORDIN nr. 2.002/C din 23 mai 2018
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 513 din 21.06.2018

14. ORDIN nr. 3.714 din 21 mai 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 509 din 21.06.2018

15. REGULAMENT din 21 mai 2018
de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 509 din 21.06.2018

16. DECIZIA nr. 21 din 19 martie 2018
 referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 21.06.2018

17. ACORD TEHNIC din 24 noiembrie 2017
între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 509 din 21.06.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217463 21.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 113 din 21-06-2018

2. PPF 217466 21.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Sibiu

Monitor: 113 din 21-06-2018

3. PPF 217462 21.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lunca Muresului

Monitor: 113 din 21-06-2018

4. PPF 217460 21.06.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Targu Frumos

Monitor: 113 din 21-06-2018

5. PPF 217464 21.06.2018

Tip: Participare