Actualizare (1) din data 25-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 6.266 din 23 ianuarie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25.01.2021

2. COMUNICAT din 22 ianuarie 2021
privind stabilirea calității procesuale passive a Biroului Executorului Judecătoresc în contestaţia la executare în care se solicită anularea încheierii de stabilire avans cheltuieli necesare continuării procedurii de executare silită

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 22.01.2021

3. ORDIN nr. 1 din 20 ianuarie 2021
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 25.01.2021

4. ORDIN nr. 3 din 20 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 25.01.2021

5. ORDIN nr. 4 din 20 ianuarie 2021
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 25.01.2021

6. ORDIN nr. 6 din 20 ianuarie 2021
pentru modificarea Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 188/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 25.01.2021

7. DECIZIA nr. 72 din 9 noiembrie 2020
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 25.01.2021

8. DECIZIA nr. 757 din 22 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 25.01.2021

9. DECIZIA nr. 758 din 22 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25.01.2021

10. DECIZIA nr. 707 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25.01.2021

11. DECIZIA nr. 532 din 2 iulie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1), art. 46 alin. (1), art. 70 alin. (1) şi ale art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi ale art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25.01.2021

12. DECIZIA nr. 480 din 25 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25.01.2021

Actualizare (2) din data 25-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 3 din 25 ianuarie 2021
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 25.01.2021

2. DECIZIE nr. 71 din 25 ianuarie 2021
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marian Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 25.01.2021

3. DECIZIE nr. 72 din 25 ianuarie 2021
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 25.01.2021

4. DECIZIE nr. 73 din 25 ianuarie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 25.01.2021

5. ORDIN nr. 60 din 22 ianuarie 2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 25.01.2021

6. REGULAMENT din 22 ianuarie 2021
de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 25.01.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 13 din 20 ianuarie 2021
pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2021

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 25.01.2021

8. ORDIN nr. 49 din 19 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 25.01.2021

9. ORDIN nr. 25 din 14 ianuarie 2021
pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 25.01.2021

10. ORDIN nr. 1 din 8 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 25.01.2021

11. HOTĂRÂRE nr. 5 din 18 decembrie 2020
pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 25.01.2021

12. DECIZIA nr. 656 din 29 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici şi ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 25.01.2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei
Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind notificarea și comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/44 a Comisiei din 19 ianuarie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/44 a Comisiei din 19 ianuarie 2021 privind autorizarea Italiei de a continua să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii provenite din TVA în ceea ce privește transportul de pasageri până la sfârșitul anului 2024 [notificată cu numărul C(2021) 71] (Numai textul în limba italiană este autentic)

3. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10096
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10096 — Invitalia/ArcelorMittal/AM InvestCo) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10095
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10095 — Crédit Agricole Italia/Credito Valtellinese) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10145
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10145 — American Industrial Partners/Personal Care Business of Domtar) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10086
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10086 — Cerberus Group/Dorel Industries) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor pe tema Strategia europeană în materie de competențe în favoarea competitivității durabile, a echității sociale și a rezilienței [COM(2020) 274 final]; privind propunerea de recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență [COM(2020) 275 final]

8. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020) 280 final – 2020/0152 (COD)]; privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE entru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020) 281 final – 2020/0155 (COD)]; privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă și standardizată care să faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020) 282 final – 2020/0151 (COD)]; privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 283 final – 2020/0156 (COD)]

9. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 [COM(2020) 491 final – 2020/0251 (COD)]

10. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10089
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10089 — Phillips 66/Fortress Investment Group/Pester Marketing) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10103
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10103 — Towerbrook/Consolis Rail Division) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Addendum la anunțul de concursuri generale — Administratori (AD 5/AD 7)
Addendum la anunțul de concursuri generale — Administratori (AD 5/AD 7) specializați în cercetare juridică — EPSO/AD/365/19 – Juriști – Drept cipriot (CY) — EPSO/AD/366/19 – Juriști – Drept elen (EL) — EPSO/AD/367/19 – Juriști – Drept maghiar (HU) — EPSO/AD/368/19 – Juriști – Drept italian (IT) — EPSO/AD/369/19 – Juriști – Drept leton (LV) — EPSO/AD/370/19 – Juriști – Drept polonez (PL) (JO C 85 A, 7.3.2019)

13. Addendum la Anunț de concurs general – EPSO/AST-SC/08/19
Addendum la Anunț de concurs general – EPSO/AST-SC/08/19 – Aprozi parlamentari (SC 1/SC 2) (JO C 233 A, 11.7.2019)

14. Addendum la anunțul de concurs general – EPSO/AD/373/19
Addendum la anunțul de concurs general – EPSO/AD/373/19 – Administratori (AD 5) (JO C 177 A, 23.5.2019)

15. Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei
Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind consolidarea unor programe specifice și adaptarea actelor de bază

16. Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei
Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind utilizarea restituirilor de la Facilitatea de investiții ACP în beneficiul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

17. Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020
Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare)

18. Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019
Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (2018/2162(INI))

19. Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019
Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (2018/2095(INI))

20. Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019
Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (2018/2155(INI))

21. Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019
Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (2018/2222(INI))

22. Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019
Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (2018/2086(INI))

23. Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019
Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la conducerea autonomă în transportul european (2018/2089(INI))

24. Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 decembrie 2018
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 decembrie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

Actualizare (1) din data 22-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 21 ianuarie 2021
privind stabilirea calității de persoană îndreptăţită să primească despăgubiri

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 21.01.2021

2. DECIZIA nr. 907 din 16 decembrie 2020
asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) lit. e), introduse prin articolul unic al Legii pentru modificarea art. 7 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 21.01.2021

Actualizare (2) din data 22-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 3.164 din 21 ianuarie 2021
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.599/2020

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 22.01.2021

2. ORDIN nr. 3.165 din 21 ianuarie 2021
pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.991/2020

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 22.01.2021

3. DECIZIE nr. 322 din 14 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 22.01.2021

4. ORDIN nr. 25 din 12 ianuarie 2021
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 22.01.2021

5. REGULAMENT din 12 ianuarie 2021
privind analiza şi soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 22.01.2021

6. DECIZIA nr. 792 din 4 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor şi ale art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 22.01.2021

7. DECIZIA nr. 27 din 26 octombrie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor anexei nr. VIII cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) din acelaşi act normativ

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 22.01.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 228873 21.01.2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Turia

Monitor: 13 din 21-01-2021

2. RPF 228868 21.01.2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Deva

Monitor: 13 din 21-01-2021

3. PCON228870 20.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Slava Cercheza

Monitor: 13 din 21-01-2021

4. PCON228874 20.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Platonesti

Monitor: 13 din 21-01-2021

5. PCON228864 20.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Clinceni

Monitor: 13 din 21-01-2021

6. PCON228876 20.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ciceu

Monitor: 13 din 21-01-2021

7. PCON228875 20.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Brad

Monitor: 13 din 21-01-2021

8. PCON228866 20.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Barsesti

Monitor: 13 din 21-01-2021

9. CCON228871 20.01.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: A.N.A.R. - Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita

Ofertant: S.C. GROUP CONCIF - S.R.L.

Monitor: 13 din 21-01-2021

10. CCON228872 20.01.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Administratia Nationala Apele Romane - Adm. Bazinala de Apa Crisuri

Ofertant: S.C. Invent Trust - S.R.L.

Monitor: 13 din 21-01-2021

11. PAP 228869 20.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Manastiur

Monitor: 13 din 21-01-2021

12. PAP 228867 20.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Cisnadie

Monitor: 13 din 21-01-2021

13. CAP 228865 20.01.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Valea Marului

Ofertant: Radu Toma

Monitor: 13 din 21-01-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 20 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 20 ianuarie 2021

2. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10024 — Blackstone/Winoa)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10024 — Blackstone/Winoa) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorulvitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

4. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10021
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10021 — Netcompany/Copenhagen Airports/SMARTER AIRPORTS JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Raportul special 1/2021 Planificarea rezoluțiilor în cadrul mecanismului unic de rezoluție
Raportul special 1/2021 Planificarea rezoluțiilor în cadrul mecanismului unic de rezoluție

6. Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață
Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (JO L 396, 30.12.2006, p. 1.)] (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10030
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10030 — Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

9. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9974
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9974 — Groupe Crédit Agricole/Groupe Generali/Europ Assistance France/Viavita) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10038
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10038 — Allied Universal Topco/G4S) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10084
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10084 — ACP/Marubeni/Toho Gas/GGND) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10085
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10068
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10068 — Brookfield/Mansa/Polenergia) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10082
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10082 — CPPIB/TPG/The Torstein Hagen Interest in Possession Settlement/Viking) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunere de Decizie
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [COM(2020) 220 – 2020/0097 (COD)]

16. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Gestionarea diversității
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Gestionarea diversității în statele membre ale UE (aviz exploratoriu)

17. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia privind drepturile victimelor (2020-2025) [COM(2020) 258 final]

18. Retragerea notificării unei concentrări - Cazul M.10083
Retragerea notificării unei concentrări (Cazul M.10083 — China Baowu/Taiyuan Iron & Steel Group) (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10063
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10063 — Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company/Hitachi Capital) (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10069
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10069 — HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni) (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10065
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10065 — Advent/Nielsen Global Connect) (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Proces-verbal al ședinței din 28 martie 2019
Proces-verbal al ședinței din 28 martie 2019

23. Directiva (UE) 2016/798 (consolidată la 23 octombrie 2020)
Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 23 octombrie 2020)

24. Directiva 2012/27/UE (consolidată la 26 octombrie 2020)
Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 26 octombrie 2020)

Actualizare (3) din data 22-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 23 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

2. DECRET nr. 24 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

3. DECRET nr. 25 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

4. DECRET nr. 26 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

5. DECRET nr. 27 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

6. DECRET nr. 28 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

7. DECRET nr. 29 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

8. DECRET nr. 30 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

9. DECRET nr. 31 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

10. DECRET nr. 32 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

11. DECRET nr. 33 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

12. DECRET nr. 34 din 22 ianuarie 2021
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

13. ORDIN nr. 15 din 22 ianuarie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 22.01.2021

14. ORDIN nr. 23 din 20 ianuarie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 22.01.2021

15. HOTĂRÂRE nr. 80 din 19 ianuarie 2021
pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/2019

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

16. DECIZIA nr. 904 din 16 decembrie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 22.01.2021

17. DECIZIA nr. 749 din 20 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. (2), art. 172 alin. (12), art. 281 alin. (1) şi art. 347 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 22.01.2021

18. DECIZIA nr. 701 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 22.01.2021

19. DECIZIA nr. 619 din 22 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 22.01.2021

Actualizare (1) din data 21-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 19 din 20 ianuarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 20.01.2021

2. DECRET nr. 20 din 20 ianuarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 20.01.2021

3. DECRET nr. 21 din 20 ianuarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 20.01.2021

4. DECRET nr. 22 din 20 ianuarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 20.01.2021

5. DECIZIE nr. 65 din 20 ianuarie 2021
privind transferul doamnei Carmen-Dorina Drăgan, în interesul serviciului, din funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei servicii generale din cadrul Administraţiei Prezidenţiale - Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 20.01.2021

6. ORDIN nr. 2 din 20 ianuarie 2021
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 20.01.2021

7. ORDIN nr. 5 din 20 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă şi pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 20.01.2021

8. ORDIN nr. M15 din 19 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 20.01.2021

9. ORDIN nr. 47 din 19 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 20.01.2021

10. DECIZIE nr. 321 din 14 ianuarie 2021
pentru aprobarea Codului de conduită etică al personalului din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2021

11. COD DE CONDUITĂ ETICĂ din 14 ianuarie 2021
al personalului din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2021

12. ORDIN nr. 11 din 14 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 20.01.2021

13. ORDIN nr. 10 din 13 ianuarie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 150/2018 pentru aprobarea atribuţiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a fişelor posturilor personalului din conducerea acestuia

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 20.01.2021

14. ORDIN nr. 65 din 12 ianuarie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 20.01.2021

15. ORDIN nr. 10 din 12 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 20.01.2021

16. DECIZIA nr. 73 din 9 noiembrie 2020
referitoare la interpretarea art. 7 lit. c) liniuţa a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20.01.2021

Actualizare (2) din data 21-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 20 ianuarie 2021
privind contopirea pedepsei aplicate pentru infracţiunea dedusă judecăţii cu pedepsele aplicate anterior inculpatului pentru infracţiuni concurente

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 20.01.2021

2. COMUNICAT din 20 ianuarie 2021
privind sintagma ”la data înscrierii inițiale la pensie” din cuprinsul art. IV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 20.01.2021

3. ORDIN nr. 8 din 8 ianuarie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 21.01.2021

4. DECIZIA nr. 744 din 8 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 21.01.2021

5. DECIZIA nr. 663 din 29 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în nota aferentă anexei nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 15 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 14 din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 21.01.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 228848 20/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Alesd

Monitor: 12 din 20-01-2021

2. RPF 228849 20/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Jimbolia

Monitor: 12 din 20-01-2021

3. RPF 228858 20/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: D.G.A.S.P.C. Harghita

Monitor: 12 din 20-01-2021

4. PCBS228855 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Odorheiu Secuiesc

Monitor: 12 din 20-01-2021

5. PCBS228847 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Horgesti

Monitor: 12 din 20-01-2021

6. PCBS228857 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Gura Raului

Monitor: 12 din 20-01-2021

7. CCBS228859 19/01/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria orasului Anina

Ofertant: S.C. MAAV OPTIMAL S.R.L.

Monitor: 12 din 20-01-2021

8. PCON228851 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Monitor: 12 din 20-01-2021

9. PCON228850 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Bagaciu

Monitor: 12 din 20-01-2021

10. PCON228852 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Monitor: 12 din 20-01-2021

11. PCON228856 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Perisoru

Monitor: 12 din 20-01-2021

12. PCON228861 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ramnicelu

Monitor: 12 din 20-01-2021

13. PCON228853 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Monitor: 12 din 20-01-2021

14. PCON228860 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Zemes

Monitor: 12 din 20-01-2021

15. PCON228854 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Monitor: 12 din 20-01-2021

16. CCON228863 19/01/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Gura Raului

Ofertant: Gustoi Narcis Ionel

Monitor: 12 din 20-01-2021

17. CCON228862 19/01/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Gura Raului

Ofertant: Cristea I.M. Ioan P.F.A.

Monitor: 12 din 20-01-2021

18. PAP 228846 19/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Pecica

Monitor: 12 din 20-01-2021

Actualizare (3) din data 21-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 66 din 21 ianuarie 2021
privind eliberarea domnului Clement Negruţ din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 21.01.2021

2. DECIZIE nr. 67 din 21 ianuarie 2021
privind eliberarea domnului Bogdan Pascu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 21.01.2021

3. DECIZIE nr. 68 din 21 ianuarie 2021
privind revocarea doamnei Camelia Ghiveciu din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 21.01.2021

4. DECIZIE nr. 69 din 21 ianuarie 2021
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 21.01.2021

5. DECIZIE nr. 70 din 21 ianuarie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 21.01.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 11 din 20 ianuarie 2021
pentru modificarea art. 9 lit. a) şi k) din Hotărârea Guvernului nr. 844/2018 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 21.01.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 12 din 20 ianuarie 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 21.01.2021

8. CIRCULARĂ nr. 3 din 19 ianuarie 2021
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2021

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 21.01.2021

9. ORDIN nr. 32 din 15 ianuarie 2021
privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 21.01.2021

10. ORDIN nr. 58 din 14 ianuarie 2021
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 21.01.2021

11. DECIZIA nr. 30 din 7 decembrie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 21.01.2021

12. DECIZIA nr. 753 din 22 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 21.01.2021

13. DECIZIA nr. 748 din 20 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 21.01.2021

14. DECIZIA nr. 705 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 21.01.2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia nr. 1/CE/2020 din 10 decembrie 2020
Decizia nr. 1/CE/2020 din 10 decembrie 2020 a Comitetului mixt instituit prin Acordul de recunoaștere reciprocă dintre Comunitatea Europeană și Japonia în legătură cu înregistrarea organismului de evaluare a conformității în anexa sectorială privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele radio [2021/43]

2. Rata de schimb a monedei euro - 19 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 19 ianuarie 2021

3. Decizia (UE) 2021/42 a Consiliului din 19 ianuarie 2021
Decizia (UE) 2021/42 a Consiliului din 19 ianuarie 2021 de numire a unui membru al Curții de Conturi

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/39 a Comisiei din 18 ianuarie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/39 a Comisiei din 18 ianuarie 2021 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2021) 353] (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Informațiile care urmează sunt aduse la cunoștința
Informațiile care urmează sunt aduse la cunoștința următorilor –ABDOLLAHI Hamed, AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, Hizballah Military Wing (Aripa militară a Hezbollah), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Armata de Eliberare Națională), FRONTUL POPULAR PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI (FPEP),FRONTUL POPULAR PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI – COMANDAMENTUL GENERAL și SENDERO LUMINOSO (Calea Luminoasă) – SL –persoane și grupuri incluse pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului [a se vedea anexele la Decizia (PESC) 2020/1132 a Consiliului și la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1128 al Consiliului]

6. Concluzii comune
Concluzii comune ale Parlamentului European, ale Consiliului Uniunii Europene și ale Comisiei Europene Obiective și priorități de politică pentru perioada 2020-2024

7. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10060
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10060 — Francisco Partners/Marlin Equity Partners/Conan Holdco) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia nr. 2/2020 a Comitetului mixt pentru transport aerian Uniunea Europeană-Elveția
Decizia nr. 2/2020 a Comitetului mixt pentru transport aerian Uniunea Europeană-Elveția instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 3 decembrie 2020 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian [2021/34]

9. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

10. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

11. Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului, astfel cum a fost pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/30 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/29 al Consiliului, privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

12. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10120 — EQT/Molslinjen)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10120 — EQT/Molslinjen) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Informații din partea Comisiei Europene
Informații din partea Comisiei Europene, publicate în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, privind notificările statului de pavilion (Lista statelor și a autorităților competente ale acestora), în conformitate cu articolul 20 alineatele (1), (2), (3) și cu anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008

14. Declarația comună
Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene Prioritățile legislative ale UE pentru 2021

15. Aviz în atenția anumitor persoane cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția anumitor persoane cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2012/642/PESC a Consiliului și în Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Belarus

16. Decizia nr. 2/2020 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția
Decizia nr. 2/2020 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția din 11 decembrie 2020 de modificare a anexei 1 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul feroviar și rutier de mărfuri și călători, precum și a Deciziei nr. 2/2019 a comitetului privind dispozițiile tranzitorii pentru menținerea fluidității traficului feroviar între Uniunea Europeană și Elveția [2021/35]

17. Cerere de propuneri Sprijin pentru măsuri de informare
Cerere de propuneri Sprijin pentru măsuri de informare privind politica agricolă comună pentru anul 2021

18. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

19. Rectificare la declarația comună
Rectificare la declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene – Prioritățile legislative ale UE pentru 2021 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 451 I din 29 decembrie 2020)

20. Rectificare la concluziile comune
Rectificare la concluziile comune ale Parlamentului European, ale Consiliului Uniunii Europene și ale Comisiei Europene – Obiective și priorități de politică pentru perioada 2020-2024 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 451 I din 29 decembrie 2020)

21. Decizia nr. 4/2020 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 22 decembrie 2020
Decizia nr. 4/2020 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 22 decembrie 2020 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) cu privire la execuția bugetului acestuia pentru exercițiul financiar 2019 [2021/21]

22. Decizia nr. 3/2020 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 22 decembrie 2020
Decizia nr. 3/2020 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 22 decembrie 2020 de prelungire a mandatului membrilor Comitetului executiv al Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) [2021/20]

23. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10041 — PAI/Addo/ComplEat)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10041 — PAI/Addo/ComplEat) (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10058 — Porsche/Transnet/JV)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10058 — Porsche/Transnet/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Proces-verbal al ședinței din 27 martie 2019
Proces-verbal al ședinței din 27 martie 2019

26. Regulamentul delegat (UE) 2019/1124 al Comisiei din 13 martie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1124 al Comisiei din 13 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/1122 în ceea ce privește funcționarea registrului Uniunii având în vedere Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului

27. Directiva 2008/68/CE (consolidată la 1 septembrie 2020)
Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 1 septembrie 2020)

Actualizare (1) din data 20-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 846 din 18 noiembrie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 19.01.2021

2. DECIZIA nr. 662 din 29 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24, art. 25 alin. (1) şi ale art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. 10 alin. (1) lit. b) din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 19.01.2021

Actualizare (2) din data 20-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 19 din 18 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

2. ORDIN nr. 20 din 18 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

3. RAPORT nr. 666 din 13 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Hogea Gheorghe-Aurelian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

4. RAPORT nr. 668 din 13 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cherescu Marian-Viorel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

5. RAPORT nr. 322 din 6 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Angheluţă Ioan Vlad, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

6. RAPORT nr. 33.363 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Măzărianu Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

7. RAPORT nr. 33.367 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marcu Ovidiu-Virgil, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

8. RAPORT nr. 33.408 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mărghidanu Daniel Cristinel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

9. RAPORT nr. 33.469 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Licsari Costinel Manuel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

10. RAPORT nr. 33.684 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mavlea Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

11. RAPORT nr. 33.697 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Matei Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

12. RAPORT nr. 33.763 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lupulescu Sorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

13. RAPORT nr. 33.368 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Enache Sorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

14. RAPORT nr. 33.444 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Duminecă Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

15. RAPORT nr. 33.670 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Diaconu Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

16. RAPORT nr. 33.677 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Buda Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

17. RAPORT nr. 33.687 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Boncan Gheorghe-Dorinel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

18. RAPORT nr. 33.690 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dinulescu Elena, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

19. RAPORT nr. 33.695 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cucu Dumitru Felix, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

20. RAPORT nr. 33.696 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Drăghici Marian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

21. RAPORT nr. 33.703 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Danciu Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

22. RAPORT nr. 33.754 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Avram Ionuţ Valentin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

23. RAPORT nr. 33.797 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Brădiţeanu Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

24. RAPORT nr. 33.799 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Constantinescu Ovidiu Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

25. RAPORT nr. 33.301 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dimache Marian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

26. RAPORT nr. 32.119 din 21 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dan Nicuşor Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

27. RAPORT nr. 31.674 din 18 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bleoju Florinel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

28. RAPORT nr. 31.676 din 18 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lupu Aristiţa, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

29. RAPORT nr. 29.449 din 17 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marinchescu Sebastian Valter, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

30. RAPORT nr. 31.469 din 17 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Matei Neculai-Victor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

31. RAPORT nr. 31.468 din 17 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dumitraşcu Elena, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

32. RAPORT nr. 31.407 din 16 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Diaconu Marcel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

33. RAPORT nr. 30.801 din 11 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Alecsa Georgel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

34. RAPORT nr. 30.366 din 8 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Matei Barbu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

35. DECIZIA nr. 716 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 260 alin. (1) lit. e) şi ale art. 260 alin. (1^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

36. DECIZIA nr. 54 din 14 septembrie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

37. DECIZIA nr. 17 din 20 iulie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şiart. 45 alin. (2) teza I din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, art. 260 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură fiscală, art. 651 alin. (1), art. 714 alin. (1) şi art. 719 alin. (1) şi (7) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 20.01.2021

38. DECIZIA nr. 539 din 2 iulie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 3, ale art. 4 şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 20.01.2021

39. DECIZIA nr. 387 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 20.01.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 228834 19.01.2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Galati

Monitor: 11 din 19-01-2021

2. RPF 228845 19.01.2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 11 din 19-01-2021

3. PCON228842 18.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Balcani

Monitor: 11 din 19-01-2021

4. PCON228835 18.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Teaca

Monitor: 11 din 19-01-2021

5. PCON228837 18.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Jurilovca

Monitor: 11 din 19-01-2021

6. PCON228836 18.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

Monitor: 11 din 19-01-2021

7. PCON228838 18.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

Monitor: 11 din 19-01-2021

8. PCON228840 18.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Maia

Monitor: 11 din 19-01-2021

9. PCON228841 18.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Ceptura

Monitor: 11 din 19-01-2021

10. PCON228843 18.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Mures

Monitor: 11 din 19-01-2021

11. PCON228844 18.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Olt

Monitor: 11 din 19-01-2021

12. PAP 228839 18.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Darmanesti

Monitor: 11 din 19-01-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 18 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 18 ianuarie 2021

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/32 a Comisiei din 13 ianuarie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/32 a Comisiei din 13 ianuarie 2021 privind prelungirea măsurii luate de Agenția de Mediu din Luxemburg prin care se autorizează punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid BIOBOR JF, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2021) 13] (Numai textul în limba franceză este autentic)

3. Lista statelor membre și a autorităților lor competente
Lista statelor membre și a autorităților lor competente în ceea ce privește articolul 15 alineatul (2), articolul 17 alineatul (8) și articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului – Lista autorităților competente din Irlanda de Nord în ceea ce privește articolul 17 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, în conformitate cu Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

4. Aviz de deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping
Aviz de deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Rusia

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/33 a Comisiei din 14 ianuarie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/33 a Comisiei din 14 ianuarie 2021 privind autorizarea Spaniei de a nu ține seama de anumite categorii de operațiuni pentru calculul bazei resurselor proprii provenite din TVA în ceea ce privește prestarea de servicii de către autori până la sfârșitul anului 2024 [notificată cu numărul C(2021) 80] (Numai textul în limba spaniolă este autentic)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/31 a Comisiei din 13 ianuarie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/31 a Comisiei din 13 ianuarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele minime de calitate a datelor și specificațiile tehnice pentru introducerea fotografiilor, a profilurilor ADN și a datelor dactiloscopice în Sistemul de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1345 a Comisiei [notificată cu numărul C(2020) 9228]

7. Decizia (PESC) 2021/38 a Consiliului din 15 ianuarie 2021
Decizia (PESC) 2021/38 a Consiliului din 15 ianuarie 2021 de stabilire a unei abordări comune referitoare la elementele certificatelor de utilizator final în contextul exportului de arme de calibru mic și armament ușor și de muniție aferentă

8. Rata de schimb a monedei euro - 15 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 15 ianuarie 2021

9. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9956
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9956 — DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul delegat (UE) 2021/37 al Comisiei din 7 decembrie 2020
Regulamentul delegat (UE) 2021/37 al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește eliminarea Mongoliei din tabelul prevăzut la punctul I din anexă (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Lista porturilor din Irlanda de Nord
Lista porturilor din statele membre ale UE în care sunt permise operațiunile de debarcare și de transbordare a produselor pescărești și serviciile portuare sunt accesibile pentru navele de pescuit din țări terțe, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului – Lista porturilor din Irlanda de Nord în care sunt permise operațiunile de debarcare și transbordare a produselor pescărești și serviciile portuare sunt accesibile pentru navele de pescuit din țări terțe, în conformitate cu Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

12. Aviz privind aplicarea măsurilor antidumping și antisubvenție
Aviz privind aplicarea măsurilor antidumping și antisubvenție în vigoare în Uniune în urma retragerii Regatului Unit și posibilitatea unei reexaminări

13. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii Text cu relevanță pentru SEE.

14. Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante
Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante emis la reuniunea din 19 februarie 2020 cu privire la un proiect de decizie în cazul AT.40335 – Interconectoarele de gaz din România Raportor: Italia

15. Rezumatul Deciziei Comisiei din 6 martie 2020
Rezumatul Deciziei Comisiei din 6 martie 2020 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Cazul AT.40335 – Interconectoarele de gaz din România) [notificat cu numărul C(2020)1232 final] (Numai textul în limba engleză este autentic)

16. Raportul final al consilierului-auditor
Raportul final al consilierului-auditor (În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29).) Cazul AT.40335 – Interconectoarele de gaz din România

17. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.8964
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8964 — Delta/Air France-KLM/Virgin Group/Virgin Atlantic) (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Anunț al Comisiei în conformitate cu articolul 17 alineatul (5)
Anunț al Comisiei în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Cerere adresată Curții de Justiție a AELS pentru obținerea unui aviz consultativ
Cerere adresată Curții de Justiție a AELS pentru obținerea unui aviz consultativ, înaintată de Trygderetten în cauza O/Arbeids- og velferdsdirektoratetTrygderetten (Cauza E-13/20)

20. Anunț al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4)
Anunț al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Instituirea de obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Publicarea unei cereri în temeiul articolului 17 alineatul (6)
Publicarea unei cereri în temeiul articolului 17 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

22. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9945
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9945 — Siemens Healthineers AG/Varian Medical Systems) (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 privind producția ecologică în ceea ce privește data de aplicare a acestuia și anumite alte date menționate în regulamentul respectiv [COM(2020) 483 final – 2020/0231 (COD)]

24. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9857 — Volvo/Daimler/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9857 — Volvo/Daimler/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează [COM(2020) 337 final – 2020/0154 (COD)]

26. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10040
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10040 — M Group Services/Skanska Infrastructure Services) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

27. Proces-verbal al ședinței din 26 martie 2019
Proces-verbal al ședinței din 26 martie 2019

28. Directiva 2007/46/CE (consolidată la 1 septembrie 2020)
Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 1 septembrie 2020)

Actualizare (1) din data 19-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 15 ianuarie 2021
privind decizia de zi pe unitate prin care un ofițer este desemnat să îndeplinească atribuții suplimentare specifice funcției de conducere

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 15.01.2021

2. INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 8 ianuarie 2021
privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

3. RAPORT nr. 296 din 6 ianuarie 2021
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ioniţă Stelian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

4. RAPORT nr. 33.366 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iagăru Laurenţiu-Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

5. RAPORT nr. 33.412 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ichim Constantin-Sorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

6. RAPORT nr. 33.443 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lungu Dănuţ-Ionuţ, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

7. RAPORT nr. 33.445 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gogoţ-Teodorescu Valeriu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

8. RAPORT nr. 33.676 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ghiţă Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

9. RAPORT nr. 33.686 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Măjar Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

10. RAPORT nr. 33.688 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Govoreanu Ligia, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

11. RAPORT nr. 33.700 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ionescu Ion-Dragoş, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

12. RAPORT nr. 33.702 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gigică Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

13. RAPORT nr. 33.704 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilinca Marian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

14. RAPORT nr. 33.757 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iliescu Daniela, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

15. RAPORT nr. 33.759 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iepure Constantin-Marian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

16. RAPORT nr. 33.771 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Epuran Victor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

17. RAPORT nr. 31.474 din 17 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iacob Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

18. RAPORT nr. 31.246 din 15 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Jbanca Florin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

19. ORDIN nr. 208 din 26 noiembrie 2020
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", ale legitimaţiei de control, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestora

EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 57 din 19.01.2021

20. DECIZIA nr. 633 din 22 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 şi art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

21. DECIZIA nr. 559 din 7 iulie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi pct. 19-23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 19.01.2021

22. DECIZIA nr. 386 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) teza întâi şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 57 din 19.01.2021

23. DECIZIA nr. 414 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 57 din 19.01.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 228829 18/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Simeria

Monitor: 10 din 18-01-2021

2. PCBS228827 15/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Magurele

Monitor: 10 din 18-01-2021

3. PCBS228830 15/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Magurele

Monitor: 10 din 18-01-2021

4. PCBS228831 15/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Madaras

Monitor: 10 din 18-01-2021

5. PCON228823 15/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Anina

Monitor: 10 din 18-01-2021

6. PCON228828 15/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Fantanele

Monitor: 10 din 18-01-2021

7. PCON228833 15/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Toboliu

Monitor: 10 din 18-01-2021

8. PCON228832 15/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Magurele

Monitor: 10 din 18-01-2021

9. PAP 228825 15/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Anina

Monitor: 10 din 18-01-2021

10. PAP 228826 15/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Anina

Monitor: 10 din 18-01-2021

11. PAP 228824 15/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Anina

Monitor: 10 din 18-01-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/27 a Comisiei din 7 ianuarie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/27 a Comisiei din 7 ianuarie 2021 privind cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate Inițiativa societății civile pentru interzicerea practicilor de supraveghere biometrică în masă [notificată cu numărul C(2021) 32] (Numai textul în limba engleză este autentic)

2. Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1939 al Comisiei din 7 noiembrie 2019
Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1939 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce privește strategiile auxiliare privind emisiile (AES), accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la cele referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, măsurarea emisiilor în timpul perioadelor de pornire la rece a motorului și utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) pentru măsurarea numărului de particule în cazul vehiculelor grele (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 303 din 25 noiembrie 2019)

3. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/30 a Consiliului din 15 ianuarie 2021
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2021/30 a Consiliului din 15 ianuarie 2021 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/29 al Consiliului din 15 ianuarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/29 al Consiliului din 15 ianuarie 2021 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/28 al Comisiei din 14 ianuarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/28 al Comisiei din 14 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1362/2000 al Consiliului în ceea ce privește contingentul tarifar al Uniunii pentru bananele originare din Mexic

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/24 al Comisiei din 13 ianuarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/24 al Comisiei din 13 ianuarie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Regatul Unit din lista conținând țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite păsări de curte și produse obținute de la acestea pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul gripei aviare înalt patogene (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al Comisiei din 21 septembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 361 din 30 octombrie 2020)

8. Decizia (UE) 2021/26 a Consiliului din 12 ianuarie 2021
Decizia (UE) 2021/26 a Consiliului din 12 ianuarie 2021 de prelungire în continuare a derogării temporare de la Regulamentul de procedură al Consiliului introduse prin Decizia (UE) 2020/430 și prelungite prin Deciziile (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 și (UE) 2020/1659, având în vedere dificultățile de călătorie cauzate în Uniune de pandemia de COVID-19

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/25 al Comisiei din 13 ianuarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/25 al Comisiei din 13 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 39 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 4, 7, 9 și 16 (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Modificarea componenței unei grupări europene de cooperare teritorială (GECT)
Modificarea componenței unei grupări europene de cooperare teritorială (GECT)

11. Document de orientare cu privire la domeniul de aplicare și la obligațiile principale
Document de orientare cu privire la domeniul de aplicare și la obligațiile principale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune

12. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

13. Comunicarea Comisiei privind aplicarea secțiunilor 2.3 și 3.3
Comunicarea Comisiei privind aplicarea secțiunilor 2.3 și 3.3 din anexa IX la Regulamentul (UE) 2017/745 și respectiv la Regulamentul (UE) 2017/746 în ceea ce privește auditurile efectuate de organismele notificate în contextul evaluării sistemului de management al calității (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și Garda de Coastă
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2

15. Comunicare din partea Guvernului Republicii Polone
Comunicare din partea Guvernului Republicii Polone referitoare la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor 2021/C 8/03 Anunț privind cererea de concesiune pentru prospectarea și explorarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale și pentru extracția petrolului și a gazelor naturale

16. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2

17. Rectificare la Situaţia veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri
Rectificare la Situaţia veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 1 (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 407 din 26 noiembrie 2020, p. 1)

18. Comunicare din partea Guvernului Republicii Polone
Comunicare din partea Guvernului Republicii Polone referitoare la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor 2021/C 8/04 Anunț privind cererea de concesiune pentru prospectarea și explorarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale și pentru extracția petrolului și a gazelor naturale

19. Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Cercetare
Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Cercetare pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 1

20. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9837
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9837 — BP/Sinopec Fuel Oil Sales/BP Sinopec Marine Fuels) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Decizia (PESC) 2021/5 a Comitetului politic și de securitate din 15 decembrie 2020
Decizia (PESC) 2021/5 a Comitetului politic și de securitate din 15 decembrie 2020 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/783 (BiH/31/2020)

22. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2244 al Comisiei din 17 decembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2244 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește specificațiile tehnice și procedurile aferente sistemului de interconectare a registrelor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/884 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2119 al Comisiei din 16 decembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2119 al Comisiei din 16 decembrie 2020 privind reînnoirea autorizării preparatului de acid citric, acid sorbic, timol și vanilină ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de porcine (înțărcate), a puilor de carne, a puicuțelor de ouă, a tuturor speciilor aviare minore de carne și a tuturor speciilor aviare minore de ouă și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1117/2010 și (UE) nr. 849/2012 (titularul autorizației: Vetagro SpA) (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2118 al Comisiei din 16 decembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2118 al Comisiei din 16 decembrie 2020 privind reînnoirea autorizării Pediococcus pentosaceus DSM 16244 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 514/2010 (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Directiva (UE) 2019/1995 a Consiliului (consolidată la 18 august 2020)
Directiva (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (consolidată la 18 august 2020)

26. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1443 al Comisiei (Partea a II-a)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1443 al Comisiei din 29 iunie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (Partea a II-a)

27. Directiva 2011/65/UE (consolidată la 1 septembrie 2020)
Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 1 septembrie 2020)

Actualizare (2) din data 19-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 2 din 19 ianuarie 2021
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 19.01.2021

2. DECIZIE nr. 64 din 19 ianuarie 2021
pentru eliberarea domnului Costel Barbu, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 19.01.2021

3. ORDIN nr. 51 din 18 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 19.01.2021

4. ORDIN nr. 7 din 13 ianuarie 2021
privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 19.01.2021

5. DECIZIA nr. 763 din 22 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) şi ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 19.01.2021

6. DECIZIA nr. 747 din 20 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 19.01.2021

7. DECIZIA nr. 661 din 29 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 19.01.2021

Actualizare (1) din data 18-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 3.518 din 29 decembrie 2020
pentru reacreditarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 18.01.2021

2. ORDIN nr. 3.519 din 29 decembrie 2020
pentru reacreditarea Muzeului "Casa Mureşenilor" din Braşov, judeţul Braşov

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 18.01.2021

3. DECIZIA nr. 64 din 26 octombrie 2020
referitoare la interpretarea art. 39 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. d), alin. (4^1) şi alin. (8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 18.01.2021

4. DECIZIA nr. 756 din 22 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 18.01.2021

5. DECIZIA nr. 762 din 22 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 103 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 18.01.2021

6. DECIZIA nr. 665 din 29 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, în ansamblul său, şi, în special, ale anexei nr. 3 lit. A) pct. 56 la Legea nr. 200/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 18.01.2021

7. DECIZIA nr. 23 din 14 septembrie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 18.01.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 228818 15.01.2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural Judetean Arad

Monitor: 9 din 15-01-2021

2. RPF 228819 15.01.2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Monitor: 9 din 15-01-2021

3. PCON228820 14.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Buciumi

Monitor: 9 din 15-01-2021

4. PCON228816 14.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Pantelimon

Monitor: 9 din 15-01-2021

5. PCON228815 14.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sicula

Monitor: 9 din 15-01-2021

6. CCON228822 14.01.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Ofertant: S.C. Ideal Glamour Business - S.R.L.

Monitor: 9 din 15-01-2021

7. PAP 228817 14.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Grivita

Monitor: 9 din 15-01-2021

8. CAL 228821 14.01.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de lucrari

Contractant: Primaria comunei Sannicolau Roman

Ofertant: S.C. CEREAL FEED - S.R.L.

Monitor: 9 din 15-01-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 14 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 14 ianuarie 2021

2. Rata de schimb a monedei euro - 13 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 13 ianuarie 2021

3. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare în perioada 2021-2027 [COM(2020) 437 – 2020/0209 (CNS)]

4. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții — Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă (aviz suplimentar) [COM(2019) 650 final]

5. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord [COM(2020) 360 final – 2020/0165 (CNS)]

6. Avizul Comitetului Economic și Social European privind recomandarea
Avizul Comitetului Economic și Social European privind recomandarea de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro (aviz suplimentar) [COM(2019) 652 final]

7. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea modificată
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) [COM(2020) 563 final – 2020/0036 (COD)]

8. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor [COM(2020) 568 final – 2020/0259 (COD)]

9. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare [COM(2020) 276 final] și propunerea de recomandare a Consiliului privind O punte către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru tineret și de înlocuire a Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret [COM(2020) 277 final – 2020/132(NLE)]

10. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Integrarea femeilor
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Integrarea femeilor, a mamelor și a familiilor care provin dintr-un context de migrațiune în statele membre ale UE și nivelurile lingvistice necesare pentru integrare (aviz exploratoriu)

11. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Dialogul social
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Dialogul social ca pilon important al sustenabilității economice și al rezilienței economiilor, ținând seama de influența unei dezbateri publice animate în statele membre [aviz exploratoriu]

12. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9408 — Assa Abloy/Agta Record)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9408 — Assa Abloy/Agta Record) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9982 — Ford/GFT)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9982 — Ford/GFT) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10055
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10055 — MIRA/Romanian assets of CEZ) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9848
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9848 — CMI/Rockaway/MR MC/Gjirafa Tech) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9983 — Magna/GFT Bordeaux)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9983 — Magna/GFT Bordeaux) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10057
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10057 — Schlumberger/CEA/Genvia JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2116 al Comisiei din 16 decembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2116 al Comisiei din 16 decembrie 2020 privind reînnoirea autorizării monoclorhidratului monohidrat de L-histidină produs de Escherichia coli ATCC 9637 ca aditiv pentru hrana salmonidelor și extinderea utilizării sale la alți pești osoși, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 244/2007 (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2117 al Comisiei din 16 decembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2117 al Comisiei din 16 decembrie 2020 privind reînnoirea autorizării selenometioninei produse de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 cu noua denumire drojdie seleniată Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 900/2009 (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Decizii ale Comitetului mixt al SEE pentru care s-au îndeplinit în 2019 cerințele constituționale
Decizii ale Comitetului mixt al SEE pentru care s-au îndeplinit în 2019 cerințele constituționale prevăzute la articolul 103 din Acordul privind SEE și decizii conexe

21. Decizia nr. 92/2018 a Comitetului mixt al SEE din 27 aprilie 2018
Decizia nr. 92/2018 a Comitetului mixt al SEE din 27 aprilie 2018 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2020/1452]

22. Decizia nr. 19/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2019
Decizia nr. 19/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2020/937]

23. Decizia nr. 20/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2019
Decizia nr. 20/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2020/938]

24. Regulamentul (UE) 2018/848 (consolidat la 14 noiembrie 2020)
Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (consolidat la 14 noiembrie 2020)

25. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1443 al Comisiei (Partea I)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1443 al Comisiei din 29 iunie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (Partea I)

Actualizare (2) din data 18-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 57 din 18 ianuarie 2021
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Dorobanţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 18.01.2021

2. DECIZIE nr. 58 din 18 ianuarie 2021
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 18.01.2021

3. DECIZIE nr. 59 din 18 ianuarie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 18.01.2021

4. DECIZIE nr. 60 din 18 ianuarie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Dorobanţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 18.01.2021

5. DECIZIE nr. 61 din 18 ianuarie 2021
privind numirea domnului Sebastian Bodu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 18.01.2021

6. DECIZIE nr. 62 din 18 ianuarie 2021
privind stabilirea atribuţiilor domnului Ilie-Dan Barna, viceprim-ministru

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 18.01.2021

7. DECIZIE nr. 63 din 18 ianuarie 2021
privind stabilirea atribuţiilor domnului Kelemen Hunor, viceprim-ministru

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 18.01.2021

8. ORDIN nr. 6.230 din 18 ianuarie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 18.01.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 5 din 15 ianuarie 2021
privind rechemarea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 18.01.2021

10. ORDIN nr. 14 din 14 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 18.01.2021

11. ORDIN nr. 69 din 14 ianuarie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 18.01.2021

12. NORMĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2021
pentru completarea art. 3 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 18.01.2021

13. HOTĂRÂRE nr. 28 din 17 decembrie 2020
pentru modificarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/2009

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 18.01.2021

14. DECIZIA nr. 849 din 25 noiembrie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 18.01.2021

15. DECIZIA nr. 797 din 4 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 18.01.2021

16. DECIZIA nr. 630 din 22 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, ale art. 11 alin. (5) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 11 alin. (5) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 11 alin. (7) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 18.01.2021

Actualizare (1) din data 16-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 15 din 15 ianuarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

2. DECRET nr. 16 din 15 ianuarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

3. DECRET nr. 17 din 15 ianuarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

4. DECRET nr. 18 din 15 ianuarie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

5. DECIZIE nr. 48 din 15 ianuarie 2021
privind revocarea, la cerere, a domnului Ştefan-Andrei Cazacu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 15.01.2021

6. DECIZIE nr. 49 din 15 ianuarie 2021
privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 15.01.2021

7. DECIZIE nr. 50 din 15 ianuarie 2021
privind eliberarea domnului Mironel Panţuroiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 15.01.2021

8. DECIZIE nr. 51 din 15 ianuarie 2021
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, la cerere, de către doamna Oana-Marie Arat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 15.01.2021

9. DECIZIE nr. 52 din 15 ianuarie 2021
privind numirea doamnei Oana-Marie Arat în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 15.01.2021

10. CIRCULARĂ nr. 2 din 15 ianuarie 2021
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 15.01.2021

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2021
privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 15.01.2021

12. DECIZIE nr. 53 din 15 ianuarie 2021
pentru numirea domnului Alexandru-Paul Dimitriu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 15.01.2021

13. DECIZIE nr. 54 din 15 ianuarie 2021
pentru numirea domnului Dumitru-Laurenţiu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 15.01.2021

14. DECIZIE nr. 55 din 15 ianuarie 2021
privind numirea domnului Lucian Ovidiu Heiuş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 15.01.2021

15. DECIZIE nr. 56 din 15 ianuarie 2021
pentru numirea domnului Alin Chitu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 15.01.2021

16. ORDIN nr. 6.220 din 15 ianuarie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dascălu, judeţul Ilfov

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 15.01.2021

17. REGULAMENT nr. 1 din 14 ianuarie 2021
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

18. DECRET nr. 10 din 14 ianuarie 2021
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

19. DECRET nr. 11 din 14 ianuarie 2021
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

20. DECRET nr. 12 din 14 ianuarie 2021
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

21. DECRET nr. 13 din 14 ianuarie 2021
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

22. DECRET nr. 14 din 14 ianuarie 2021
privind conferirea Medaliei Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

23. CIRCULARĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2021
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2020-23 ianuarie 2021

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 15.01.2021

24. RECTIFICARE nr. 296 din 18 decembrie 2020
referitoare la Legea nr. 296/2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 15.01.2021

25. DECIZIA nr. 873 din 9 decembrie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 15.01.2021

26. DECIZIA nr. 809 din 10 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

27. DECIZIA nr. 28 din 9 noiembrie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 15.01.2021

28. DECIZIA nr. 804 din 4 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor anexei nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

29. DECIZIA nr. 766 din 22 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 15.01.2021

30. DECIZIA nr. 699 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 şi art. 85 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 15.01.2021

31. RECTIFICARE din 30 aprilie 2020
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 50 din 15.01.2021

Actualizare (1) din data 15-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Nicolae Valeriu-Ciolan

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

2. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Asociaţia Partida Romilor Pro Europa

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

3. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Zainea Cornel

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

4. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Trăscăian Petru-Vasile

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

5. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Stochiţă Aurel-Cătălin

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

6. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Jalba Tiberiu Mihai Antoniu

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

7. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Mitoşeriu Ciprian-Olimpiu

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

8. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Papici Marcela Anamaria

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

9. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vecerdea Marius Daniel

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

10. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Roşu Gică

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

11. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Oprea Gabriel

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

12. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Petrea Ionel

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

13. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Radu Darius Constantin

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

14. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Nas Sorin Valeriu

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

15. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Zamfir-Ignat Ştefan-Costin

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

16. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Serban Daniela

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

17. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Martin Corina

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

18. RAPORT din 15 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ratiu Ovidiu Ioan

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

19. COMUNICAT din 14 ianuarie 2021
privind încadrarea în concret a personalului angajat al serviciilor de urgenţă voluntare în condiţii de muncă speciale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 14.01.2021

20. COMUNICAT din 13 ianuarie 2021
privind acordarea indemnizaţiei de vacanţă sau a primei de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum fix de 1.450 lei pentru un salariat, respectiv în cuantum mai mic de 1450 lei, dacă sumele prevăzute în buget, alocate cu această destinaţie, nu sunt suficiente

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 13.01.2021

21. ORDIN nr. 8 din 12 ianuarie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sarica Niculiţel din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 15.01.2021

22. ORDIN nr. 9 din 12 ianuarie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Slobozia Mândra - SPP19 şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Uda Paciurea - SPP21 din judeţul Teleorman, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 15.01.2021

23. ORDIN nr. 10 din 12 ianuarie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dobrun - Osica de Jos din judeţul Olt, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 15.01.2021

24. ORDIN nr. 3.108 din 12 ianuarie 2021
pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr 5.447/2020

EMITENT: Ministerul Educatiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 15.01.2021

25. ORDIN nr. M.3 din 5 ianuarie 2021
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

26. DECIZIE nr. 1.239 din 30 decembrie 2020
pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 14.01.2021

27. RAPORT nr. 33.358 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ailincăi Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

28. RAPORT nr. 33.359 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Budacă Neculai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

29. RAPORT nr. 33.369 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Davidescu Nicolae Cătălin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

30. RAPORT nr. 33.371 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bălşeanu Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

31. RAPORT nr. 33.411 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Benchea Romică, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

32. RAPORT nr. 33.413 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bordei Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

33. RAPORT nr. 33.415 din 30 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ciucanu Mario-Doro, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

34. RAPORT nr. 33.254 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cîrîc Daniel-Angelin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

35. RAPORT nr. 33.258 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ciucaşu Viorel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

36. RAPORT nr. 33.278 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Antohi Adrian-Gabriel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

37. RAPORT nr. 33.288 din 29 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Anton Sorin-Valentin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

38. ORDIN nr. 2.222 din 23 decembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

39. RAPORT nr. 31.475 din 17 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Arnăutu Decebal, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

40. RAPORT nr. 31.476 din 17 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Balan Marcel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

41. RAPORT nr. 31.244 din 15 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bădîngă Cristinel-Aurel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

42. RAPORT nr. 31.245 din 15 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bostan Gavril, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

43. DECIZIA nr. 874 din 9 decembrie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 14.01.2021

44. RAPORT nr. 30.370 din 8 decembrie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Barbu Giorgică, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

45. ORDIN nr. 3.039 din 26 noiembrie 2020
pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

46. PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2020
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 15.01.2021

47. DECIZIA nr. 798 din 4 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 4 din Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 14.01.2021

48. DECIZIA nr. 746 din 20 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 din Codul penal şi ale art. 48 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

49. DECIZIA nr. 720 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 14.01.2021

50. HOTĂRÂREA din 6 octombrie 2020
în Cauza Giurgi împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 14.01.2021

51. DECIZIA nr. 702 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 15.01.2021

52. DECIZIA nr. 703 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 15.01.2021

53. DECIZIA nr. 717 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 şi 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 15.01.2021

54. DECIZIA nr. 667 din 29 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 15.01.2021

55. DECIZIA nr. 623 din 22 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 4 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 15.01.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 228806 14/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Maramures

Monitor: 8 din 14-01-2021

2. RPF 228805 14/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Braila

Monitor: 8 din 14-01-2021

3. RPF 228814 14/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 8 din 14-01-2021

4. RPF 228813 14/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 8 din 14-01-2021

5. RPF 228799 14/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sebes

Monitor: 8 din 14-01-2021

6. PCBS228794 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Hoghiz

Monitor: 8 din 14-01-2021

7. PCBS228800 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Pantelimon

Monitor: 8 din 14-01-2021

8. PCON228801 14/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sarata

Monitor: 8 din 14-01-2021

9. PCON228795 14/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Radauti

Monitor: 8 din 14-01-2021

10. PCON228807 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Boldesti-Scaeni

Monitor: 8 din 14-01-2021

11. PCON228804 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Cerna

Monitor: 8 din 14-01-2021

12. PCON228808 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 8 din 14-01-2021

13. PCON228809 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 8 din 14-01-2021

14. PCON228810 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 8 din 14-01-2021

15. PCON228812 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Harseni

Monitor: 8 din 14-01-2021

16. PCON228811 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul local al comunei Rascaeti

Monitor: 8 din 14-01-2021

17. CCON228803 13/01/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Rovinari

Ofertant: Vacaroiu Florina Daniela

Monitor: 8 din 14-01-2021

18. CCON228802 13/01/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Rovinari

Ofertant: Bazavan Gheorghe

Monitor: 8 din 14-01-2021

19. CCON228797 13/01/2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Rosiori

Ofertant: S.C. KOZMA LORAND TRANS S.R.L.

Monitor: 8 din 14-01-2021

20. PAP 228796 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Miercurea Nirajului

Monitor: 8 din 14-01-2021

21. PAP 228798 13/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Cacica

Monitor: 8 din 14-01-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 12 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 12 ianuarie 2021

2. Cerere de exprimare a interesului pentru numirea membrilor Comisiei de ape
Cerere de exprimare a interesului pentru numirea membrilor Comisiei de apel a celor trei Autorități europene de supraveghere pentru sectorul serviciilor financiare (Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe)

3. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 6 ianuarie 2021 până la 6 ianuarie 2021 [Publicat în temeiul articolului 13 sau al articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 136, 30.4.04, p. 1.)]

4. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii Text cu relevanță pentru SEE.

5. Ajutor de stat – Polonia – Ajutor de stat SA.53903 (2020/C) (ex 2019/NN)
Ajutor de stat – Polonia – Ajutor de stat SA.53903 (2020/C) (ex 2019/NN) – Ajutor regional pentru investiții în favoarea LG Chem 2 – LIP – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Text cu relevanță pentru SEE.

6. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10006
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10006 - Covestro/Koninklijke DSM) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10053
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10053 — Zollner Elektronik/Syskron Holding/Samhammer/TIKI) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10077
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10077 – Macquarie Bank/Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company/Vestone Capital) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10008
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10052 — Eni/UFG (Assets))
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10052 — Eni/UFG (Assets)) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10029
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10029 — ABN AMRO Bank/ODDO BHF/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Avizul Comitetului European al Regiunilor – O strategie pentru viitorul digital
Avizul Comitetului European al Regiunilor – O strategie pentru viitorul digital al Europei și o strategie europeană privind datele

13. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Către utilizarea durabilă
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Către utilizarea durabilă a resurselor naturale în insulele din Marea Mediterană

14. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Noul Plan de acțiune
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Noul Plan de acțiune privind economia circulară

15. Avizul Comitetului European al Regiunilor: Cartea albă privind inteligența artificială
Avizul Comitetului European al Regiunilor: Cartea albă privind inteligența artificială – O abordare europeană axată pe excelență și încredere

16. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Provocări pentru democrația locală
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Provocări pentru democrația locală în Balcanii de Vest

17. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Planul de redresare pentru Europa
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Planul de redresare pentru Europa în contextul pandemiei de COVID-19: Mecanismul de redresare și reziliență și Instrumentul de sprijin tehnic

18. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema O Uniune a egalității
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025

19. Avizul Comitetului European al Regiunilor — Un mecanism consolidat
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Un mecanism consolidat de protecție civilă al Uniunii

20. Avizul Comitetului European al Regiunilor — Pactul climatic european
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Pactul climatic european

21. Avizul Comitetului European al Regiunilor — Reînnoirea Cartei de la Leipzig
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Reînnoirea Cartei de la Leipzig pentru orașe europene durabile

22. Avizul Comitetului European al Regiunilor privind O nouă strategie industrială
Avizul Comitetului European al Regiunilor privind O nouă strategie industrială pentru Europa

23. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Rolul politicii de coeziune a UE
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Rolul politicii de coeziune a UE în ceea ce privește schimbările economice inteligente și inovatoare în regiuni în contextul crizei cauzate de coronavirus

24. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Tablou de bord
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Tablou de bord privind inovarea la nivel regional și impactul acesteia asupra politicilor regionale bazate pe realitățile din teritoriu

25. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Programul UE pentru sănătate
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Programul UE pentru sănătate (EU4Health)

26. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Strategia pentru IMM-uri
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Strategia pentru IMM-uri

Actualizare (1) din data 14-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. M.7 din 11 ianuarie 2021
privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 14.01.2021

2. NORME din 11 ianuarie 2021
de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 14.01.2021

3. ORDIN nr. 4 din 7 ianuarie 2021
privind desemnarea reprezentantului României în cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme de foc

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 14.01.2021

4. ORDIN nr. 2.224 din 23 decembrie 2020
pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 14.01.2021

5. REGLEMENTĂRI din 23 decembrie 2020
privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 14.01.2021

6. DECIZIA nr. 29 din 9 noiembrie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, art. 29 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, art. 29 alin. (3^1) din Legea nr. 1/2000, în forma lor anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 261/2008

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 42 din 14.01.2021

7. DECIZIA nr. 69 din 3 noiembrie 2020
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 42 din 14.01.2021

8. DECIZIA nr. 764 din 22 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 42 din 14.01.2021

9. DECIZIA nr. 607 din 16 iulie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 14.01.2021

10. DECIZIA nr. 388 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (3), ale art. 6 alin. (1) lit. e) şi f), art. 8 alin. (2), art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13-19 şi art. 20-28 din Legea nr. 176/2010, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 14.01.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 228780 13.01.2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Suceava

Monitor: 7 din 13-01-2021

2. RPF 228779 13.01.2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Deta

Monitor: 7 din 13-01-2021

3. RPF 228782 13.01.2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Fetesti

Monitor: 7 din 13-01-2021

4. PCON228792 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Husi

Monitor: 7 din 13-01-2021

5. PCON228787 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Patarlagele

Monitor: 7 din 13-01-2021

6. PCON228788 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Patarlagele

Monitor: 7 din 13-01-2021

7. PCON228777 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Orasu Nou

Monitor: 7 din 13-01-2021

8. PCON228790 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Luciu

Monitor: 7 din 13-01-2021

9. PCON228786 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Varbilau

Monitor: 7 din 13-01-2021

10. PCON228785 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Monitor: 7 din 13-01-2021

11. PCON228793 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Peregu Mare

Monitor: 7 din 13-01-2021

12. PCON228789 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Monitor: 7 din 13-01-2021

13. PCON228783 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vorona

Monitor: 7 din 13-01-2021

14. PCON228781 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 7 din 13-01-2021

15. PCON228778 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Filipestii de Padure

Monitor: 7 din 13-01-2021

16. PAP 228791 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Husi

Monitor: 7 din 13-01-2021

17. PAP 228784 12.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Jaristea

Monitor: 7 din 13-01-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (PESC) 2021/22 a Comitetului politic și de securitate din 16 decembrie 2020
Decizia (PESC) 2021/22 a Comitetului politic și de securitate din 16 decembrie 2020 privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/2/2020)

2. Rata de schimb a monedei euro - 11 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 11 ianuarie 2021

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/19 a Comisiei din 18 decembrie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/19 a Comisiei din 18 decembrie 2020 de stabilire a unei metodologii comune și a unui format pentru raportarea privind reutilizarea în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 8976] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar
Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 11 alineatul (5) din Acordul monetar dintre Uniunea Europeană și Principatul Monaco

5. Cerere de aviz consultativ al Curții de Justiție a AELS (Cauza E-11/20)
Cerere de aviz consultativ al Curții de Justiție a AELS înaintată de Héraðsdómur Reykjavíkur în cauza Eyjólfur Orri Sverrisson/statul islandez (Cauza E-11/20)

6. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9474
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9474 — Faurecia/Michelin/Symbio/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10035
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10035 — Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9383 — ZF/Wabco)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9383 — ZF/Wabco) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Iniţierea procedurii (Cazul M.9829 — Aon/Willis Towers Watson)
Iniţierea procedurii (Cazul M.9829 — Aon/Willis Towers Watson) (Text cu relevanţă pentru SEE)

10. Ordin al Președintelui 16 iulie 2020 În cauza E-6/20
Ordin al Președintelui 16 iulie 2020 În cauza E-6/20, Pintail AG/Finanzmarktaufsicht

11. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9985 — GardaWorld/G4S)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9985 — GardaWorld/G4S) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9993 — Allianz/Noble)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9993 — Allianz/Noble) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Raportul privind barierele existente
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Raportul privind barierele existente pe piața unică și Planul de acțiune pentru asigurarea respectării normelor privind piața unică

14. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Un mecanism european
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Un mecanism european pentru situațiile de urgență din domeniul sănătății

15. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor privind Barometrul regional și local
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor privind Barometrul regional și local anual pentru 2020 – Autoritățile locale și regionale se confruntă cu COVID-19 și sprijină redresarea

16. Avizul Comitetului European al Regiunilor – O Europă socială puternică
Avizul Comitetului European al Regiunilor – O Europă socială puternică pentru tranziții juste

17. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Asistența medicală transfrontalieră
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Asistența medicală transfrontalieră – punere în aplicare și perspectivele viitoare

18. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Schimbările demografice
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Schimbările demografice: propuneri privind măsurarea și combaterea efectelor negative în regiunile UE

19. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Biodiversitatea în orașe și regiuni
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Biodiversitatea în orașe și regiuni după 2020, în cadrul celei de a 15-a Conferințe a părților la Convenția privind diversitatea biologică a ONU și al Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030

20. Avizul Comitetului European al Regiunilor — Condiții de trai echivalente
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Condiții de trai echivalente: o responsabilitate comună la toate nivelurile de guvernanță din Europa

21. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Autoritățile locale și regionale
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Autoritățile locale și regionale în dialog permanent cu cetățenii

22. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2125 a Comisiei din 16 decembrie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2125 a Comisiei din 16 decembrie 2020 de recunoaștere a guvernului din Nunavut ca organism autorizat să elibereze documente care atestă conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea introducerii pe piața Uniunii a produselor derivate din focă

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2082 al Comisiei din 14 decembrie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2082 al Comisiei din 14 decembrie 2020 de stabilire a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2116 al Comisiei

24. Regulamentul delegat (UE) 2020/2034 al Comisiei din 6 octombrie 2020
Regulamentul delegat (UE) 2020/2034 al Comisiei din 6 octombrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul european comun de clasificare în funcție de risc (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Regulamentul delegat (UE) 2020/2015 al Comisiei din 21 august 2020
Regulamentul delegat (UE) 2020/2015 al Comisiei din 21 august 2020 de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit din apele occidentale pentru perioada 2021-2023

26. Regulamentul delegat (UE) 2020/2013 al Comisiei din 21 august 2020
Regulamentul delegat (UE) 2020/2013 al Comisiei din 21 august 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile tehnice pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice și demersale din Marea Nordului și din apele de sud-vest

27. Rectificare la Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2020/1776
Rectificare la Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2020/1776 a bugetului rectificativ nr. 7 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 401 din 30 noiembrie 2020)

28. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159 al Comisiei din 2020 m. Rugpjūčio 5 d de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1321/2014 și (UE) 2015/640 în ceea ce privește introducerea unor noi cerințe de navigabilitate suplimentare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 257 din 6 august 2020)

29. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al Comisiei (Partea a III-a)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al Comisiei din 21 septembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (Partea a III-a)

30. Decizia Comisiei din 26 octombrie 2015
Decizia Comisiei din 26 octombrie 2015 de recunoaștere a Departamentului pentru mediu al guvernului din Nunavut în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1850 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu produse derivate din focă

Actualizare (1) din data 13-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cristea George

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

2. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Adrian Tiberiu

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

3. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bulat Florin

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

4. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Alianţa USR PLUS

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

5. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

6. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

7. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Asociaţia Italienilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

8. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ichim Costică Romică

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

9. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Holicov Monica

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

10. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Geonea Ionela-Alina

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

11. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Albu Erwin Vlad

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

12. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

13. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Asociaţia Liga Albanezilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

14. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Costea Vlad

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

15. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România FDGR

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

16. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ivan Andrei

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

17. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Croaţilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

18. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul România Mare

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

19. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Elenă din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

20. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Ucrainenilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

21. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Alianţa Renaşterea Naţională

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

22. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Polonezilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

23. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul RE:START ROMÂNIA

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

24. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

25. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

26. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Forţa Naţională

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

27. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

28. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Bulgară din Banat

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

29. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Comuniştilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

30. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

31. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Naţiunea Română PNRo

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

32. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

33. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Armenilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

34. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Alternativa Dreaptă

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

35. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Socialist Român

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

36. RAPORT din 13 ianuarie 2021
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Sârbilor din România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

37. COMUNICAT din 11 ianuarie 2021
privind admisibilitatea cererii de stabilire a despăgubirilor pentru neexecutarea în natură a obligației, formulată de creditor pe cale separată, în condițiile în care despăgubirile nu au fost solicitate anterior prin cererea de stabilire a sumei datorate cu titlu de penalități

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 11.01.2021

38. CUANTUMUL nr. 442 din 8 ianuarie 2021
datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 13.01.2021

39. REGULAMENT nr. 29 din 28 decembrie 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

40. ORDIN nr. 400 din 21 decembrie 2020
privind aprobarea transferului drepturilor şi al obligaţiilor prevăzute în Licenţa de concesiune nr. 3.285/2000 a activităţii de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cristeşti-Drăguşeni, judeţul Iaşi

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 13.01.2021

41. DECIZIA nr. 790 din 4 noiembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 alin. (1) şi ale art. 253 alin. (4) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 13.01.2021

42. DECIZIA nr. 65 din 26 octombrie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 8 şi art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 şi art. IV alin. (1) şi (6) din Legea nr. 79/2018

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 13.01.2021

43. DECIZIA nr. 711 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 13.01.2021

44. DECIZIA nr. 481 din 25 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. f) şi ale art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi ale art. 8, art. 29 alin. (1) şi (4) şi ale art. 31 din Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 13.01.2021

45. SENTINŢA nr. 37 din 25 iunie 2020
referitoare la acţiunea formulată de reclamanta Asociaţia "Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor" în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 11.01.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 228774 12/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Cosna

Monitor: 6 din 12-01-2021

2. RPF 228770 12/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Slatina

Monitor: 6 din 12-01-2021

3. RPF 228764 12/01/2021

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Satu Mare

Monitor: 6 din 12-01-2021

4. PCBS228763 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. comuna Gura Vaii

Monitor: 6 din 12-01-2021

5. PCBS228765 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Pantelimon

Monitor: 6 din 12-01-2021

6. PCON228766 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 6 din 12-01-2021

7. PCON228772 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Pausesti

Monitor: 6 din 12-01-2021

8. PCON228776 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Vlad Tepes

Monitor: 6 din 12-01-2021

9. PCON228773 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 6 din 12-01-2021

10. PCON228775 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 6 din 12-01-2021

11. PCON228771 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 6 din 12-01-2021

12. PAP 228761 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Valea Doftanei

Monitor: 6 din 12-01-2021

13. PAP 228768 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Berevoesti

Monitor: 6 din 12-01-2021

14. PAP 228762 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Valea Doftanei

Monitor: 6 din 12-01-2021

15. PAP 228769 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 6 din 12-01-2021

16. PAP 228767 11/01/2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Pestera

Monitor: 6 din 12-01-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 8 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 8 ianuarie 2021

2. Rata de schimb a monedei euro - 7 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 7 ianuarie 2021

3. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9757 — Providence/VOO/Brutélé)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9757 — Providence/VOO/Brutélé) (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10071
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10071 — De Agostini Group/Foodiverse/Alnut) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9669
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9669 — PPF Group/Central European Media Enterprises) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9907
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9907 — Exclusive Networks/Veracomp Business) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10042
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10042 — Vista Equity Partners/Francisco Partners Management/SmartBear Software) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10014
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10014 — LGP/Centerbridge/Community Psychiatry) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10062
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10062 — SDK/Freja Transport & Logistics) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Stabilirea unei rețele de organizații
Stabilirea unei rețele de organizații care funcționează în domeniile din cadrul misiunii Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

11. Decizia Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene
Decizia Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene din 26 noiembrie 2020 de a nu înregistra Alliance for Peace and Freedom ASBL (asociația fără scop lucrativ Alianța pentru Pace și Libertate) (Numai textul în limba engleză este autentic)

12. Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață
Rezumatul deciziilor Uniunii Europene privind autorizațiile de introducere pe piață pentru medicamentele de la 21 December 2020 până la 21 December 2020 (Publicat în temeiul articolului 13 sau al articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 136, 30.4.2004, p. 1.))

13. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță în UE – Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE [COM(2020) 50 final]

14. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest [COM(2020) 215 final – 2020/95(COD)]

15. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie europeană privind datele [COM(2020) 66 final]

16. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunere de decizie
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Franței să negocieze un acord de completare a tratatului său bilateral existent cu Regatul Unit privind construirea și exploatarea de către concesionari privați a unei legături fixe pe sub Canalul Mânecii [COM(2020) 622 final – 2020/0160 (COD)]

17. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/798 în ceea ce privește aplicarea normelor de siguranță și de interoperabilitate feroviară în cazul legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii [COM(2020) 623 final – 2020/0161 (COD)]

18. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1806 a Comisiei din 25 noiembrie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1806 a Comisiei din 25 noiembrie 2020 privind aprobarea utilizării funcției de rulare liberă cu motorul pornit ca tehnologie inovatoare la autoturismele cu motor cu ardere internă și la autoturismele electrice hibride fără încărcare externă, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului, și de abrogare a Deciziilor de punere în aplicare 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222 ale Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1729 a Comisiei din 17 noiembrie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1729 a Comisiei din 17 noiembrie 2020 privind monitorizarea și raportarea rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei 2013/652/UE [notificată cu numărul C(2020) 7894] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Decizia (UE) 2020/1704 a Consiliului din 23 octombrie 2020
Decizia (UE) 2020/1704 a Consiliului din 23 octombrie 2020 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020

21. Acord sub forma unui schimb de scrisori între uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania
Acord sub forma unui schimb de scrisori între uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre comunitatea europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020

22. Decizia (UE) 2020/1631 a Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2020
Decizia (UE) 2020/1631 a Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2020 privind delegarea competențelor decizionale în ceea ce privește transmiterea informațiilor statistice confidențiale referitoare la statisticile economice și financiare Oficiului pentru Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) (BCE/2020/53)

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al Comisiei (Partea a II-a)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al Comisiei din 21 septembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (Partea a II-a)

24. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1168 a Comisiei din 6 august 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1168 a Comisiei din 6 august 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/587 în ceea ce privește sistemul eficient de iluminat exterior cu diode luminescente la bordul autoturismelor care pot funcționa cu anumiți combustibili alternativi (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Directiva 2002/60/CE a Consiliului (consolidată la 3 septembrie 2008)
Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 3 septembrie 2008)

Actualizare (2) din data 13-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 7 din 13 ianuarie 2021
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021

2. DECRET nr. 8 din 13 ianuarie 2021
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021

3. DECRET nr. 9 din 13 ianuarie 2021
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 ianuarie 2021
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021

5. ORDIN nr. 13 din 12 ianuarie 2021
pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021

6. ORDIN nr. 3.009 din 6 ianuarie 2021
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009

EMITENT: Ministerul Educatiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021

7. ORDIN nr. 2.303 din 18 decembrie 2020
privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021

8. HOTĂRÂREA din 29 septembrie 2020
în Cauza Dimitrie Dan Popescu şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13.01.2021

Actualizare (1) din data 12-01-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 6.170 din 11 ianuarie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 12.01.2021

2. ORDIN nr. 14 din 7 ianuarie 2021
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 12.01.2021

3. ORDIN nr. 27 din 6 ianuarie 2021
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 12.01.2021

4. ORDIN nr. 28 din 6 ianuarie 2021
privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 12.01.2021

5. ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2021
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 12.01.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 17 din 19 decembrie 2020
pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 12.01.2021

7. REGULAMENT ELECTORAL din 19 decembrie 2020
al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 12.01.2021

8. ORDIN nr. M.219 din 18 decembrie 2020
privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naţionale emis în anul 2013

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 12.01.2021

9. NORME nr. 1 din 17 decembrie 2020
privind informarea deponenţilor de către instituţiile de credit

EMITENT: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 12.01.2021

10. DECIZIA nr. 25 din 26 octombrie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 12.01.2021

11. DECIZIA nr. 715 din 6 octombrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, în interpretarea dată acestora prin Decizia nr. 5 din 5 martie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 12.01.2021

12. DECIZIA nr. 664 din 29 septembrie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 12.01.2021

13. DECIZIA nr. 59 din 28 septembrie 2020
referitoare la interpretarea art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 12.01.2021

14. DECIZIA nr. 326 din 11 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale capitolului II cu referire la nr. crt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 şi 9 din anexa nr. V la aceeaşi lege

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 12.01.2021

15. ORDIN nr. M.59 din 28 mai 2013
pentru aprobarea Fi.-11/1, Instrucţiuni privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 12.01.2021

16. INSTRUCȚIUNI nr. Fi.-11/1 din 28 mai 2013
privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 12.01.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCON228747 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Saucesti

Monitor: 5 din 11-01-2021

2. PCON228754 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Moara

Monitor: 5 din 11-01-2021

3. PCON228742 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vladeni

Monitor: 5 din 11-01-2021

4. PCON228746 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Gropnita

Monitor: 5 din 11-01-2021

5. PCON228741 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Mariselu

Monitor: 5 din 11-01-2021

6. PCON228749 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Draganesti Vlasca

Monitor: 5 din 11-01-2021

7. PCON228758 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: COMUNA COSTEIU

Monitor: 5 din 11-01-2021

8. CCON228745 08.01.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Ofertant: S.C. ERIMIR TRADE - S.R.L.

Monitor: 5 din 11-01-2021

9. CCON228753 08.01.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Ofertant: SC. GREEN ROLL&PLANTS - S.R.L.

Monitor: 5 din 11-01-2021

10. CCON228744 08.01.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Ofertant: S.C. DEKA STRUCTURI - S.R.L.

Monitor: 5 din 11-01-2021

11. CCON228752 06.01.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Ofertant: SC. GREEN ROLL&PLANTS - S.R.L.

Monitor: 5 din 11-01-2021

12. PCON228755 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

Monitor: 5 din 11-01-2021

13. PCON228748 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Draganesti Vlasca

Monitor: 5 din 11-01-2021

14. PCON228757 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Seleus

Monitor: 5 din 11-01-2021

15. PCON228739 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

Monitor: 5 din 11-01-2021

16. PCON228740 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 5 din 11-01-2021

17. PAP 228751 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Draganesti Vlasca

Monitor: 5 din 11-01-2021

18. PAP 228750 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Draganesti Vlasca

Monitor: 5 din 11-01-2021

19. PAP 228756 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 5 din 11-01-2021

20. PAP 228759 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Valea Doftanei

Monitor: 5 din 11-01-2021

21. PAP 228760 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Valea Doftanei

Monitor: 5 din 11-01-2021

22. PAP 228743 08.01.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 5 din 11-01-2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/16 al Comisiei din 8 ianuarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/16 al Comisiei din 8 ianuarie 2021 de stabilire a măsurilor necesare și a modalităților practice pentru baza de date a Uniunii privind produsele medicinale veterinare (baza de date a Uniunii privind produsele)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/17 al Comisiei din 8 ianuarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/17 al Comisiei din 8 ianuarie 2021 de stabilire a unei liste cu variațiile care nu necesită evaluare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/848
Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150 din 14 iunie 2018)

4. Decizia (UE) 2021/13 a Consiliului din 4 ianuarie 2021
Decizia (UE) 2021/13 a Consiliului din 4 ianuarie 2021 de numire a unui membru și a doi supleanți, propuși de Irlanda, în Comitetul Regiunilor

5. Decizia (PESC) 2021/14 a Consiliului din 7 ianuarie 2021
Decizia (PESC) 2021/14 a Consiliului din 7 ianuarie 2021 de modificare a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/15 a Comisiei din 7 ianuarie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/15 a Comisiei din 7 ianuarie 2021 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2021) 112] (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/11 al Comisiei din 7 ianuarie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/11 al Comisiei din 7 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 498/2012 privind alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Federația Rusă către Uniunea Europeană

8. Decizia (UE) 2021/12 a Consiliului din 17 decembrie 2020
Decizia (UE) 2021/12 a Consiliului din 17 decembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește stabilirea mărfurilor care nu sunt expuse riscului

9. Decizia (PESC) 2021/6 a Comitetului politic și de securitate din 15 decembrie 2020
Decizia (PESC) 2021/6 a Comitetului politic și de securitate din 15 decembrie 2020 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020)

10. Rata de schimb a monedei euro - 6 ianuarie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 6 ianuarie 2021

11. Catalogul comun al soiurilor de legume Suplimentul 2020/1
Catalogul comun al soiurilor de legume Suplimentul 2020/1 (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Catalogul comun al soiurilor de plante agricole Suplimentul 2021/1
Catalogul comun al soiurilor de plante agricole Suplimentul 2021/1 (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10091
Notificare prealabilă a unei concentrări Cazul M.10091 — TowerBrook Capital Partners Warburg Pincus/AA Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10074
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10074 — Hyundai Motor Company/Hyundai Assan Otomotive Sanayi) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 3

16. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Institutului European de Inovare şi Tehnologie
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Institutului European de Inovare şi Tehnologie pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2

17. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2

18. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Autorităţii Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Autorităţii Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2

19. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al Comisiei (Partea I)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al Comisiei din 21 septembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (Partea I)

21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/602 al Comisiei din 15 aprilie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/602 al Comisiei din 15 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/717 privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/523 al Comisiei din 7 aprilie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/523 al Comisiei din 7 aprilie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun în ceea ce privește subpoziția 90211010 (articole și aparate de ortopedie)