Actualizare (1) din data 11-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 2 din 10 august 2020
privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

2. DECRET nr. 451 din 10 august 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

3. DECRET nr. 452 din 10 august 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

4. DECIZIE nr. 302 din 10 august 2020
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

5. ORDIN nr. 1.417 din 7 august 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE)

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 10.08.2020

6. ORDIN nr. 1.418 din 7 august 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 10.08.2020

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 7 august 2020
privind reglementarea unor măsuri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 7 august 2020
privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

9. ORDIN nr. 1.416 din 7 august 2020
privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

10. NORME METODOLOGICE din 7 august 2020
pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

11. ORDIN nr. M.152 din 4 august 2020
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

12. ORDIN nr. 820 din 3 august 2020
privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

13. NORME METODOLOGICE din 3 august 2020
pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 624 din 31 iulie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, ca urmare a reevaluării, precum şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 10.08.2020

15. ORDIN nr. 193 din 14 iulie 2020
privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 10.08.2020

16. DECIZIA nr. 394 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 10.08.2020

17. RECTIFICARE nr. 83 din 27 mai 2020
referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 10.08.2020

Actualizare (2) din data 11-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 2.654 din 10 august 2020
privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 6 subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr 1.854/2018

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 11.08.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 621 din 31 iulie 2020
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bistriţa" al Judeţului Bistriţa-Năsăud, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 11.08.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 622 din 31 iulie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa, scăderea din inventar a unei construcţii şi a unei părţi de teren din acesta, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi de teren din acesta, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 11.08.2020

4. DECIZIA nr. 423 din 23 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55^1 alin. (8) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 11.08.2020

5. DECIZIA nr. 317 din 9 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 11.08.2020

6. DECIZIA nr. 160 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 553 alin. (2), art. 595, art. 597 alin. (1) şi art. 598 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală cu referire la art. 597 alin. (5) din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 11.08.2020

7. DECIZIA nr. 165 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. d) şi ale art. 103 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 114 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) din acelaşi act normativ, precum şi cele ale art. 126 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 11.08.2020

8. DECIZIA nr. 13 din 7 mai 2020
referitoare la interpretarea art. 308 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 11.08.2020

9. HOTĂRÂREA din 23 aprilie 2019
în Cauza Elisei-Uzun şi Andonie împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 11.08.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 226764 10.08.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Ardud

Monitor: 146 din 10-08-2020

2. PPF 226781 10.08.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Beclean

Monitor: 146 din 10-08-2020

3. PCON226787 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Costache Negri

Monitor: 146 din 10-08-2020

4. PCON226786 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Marasesti

Monitor: 146 din 10-08-2020

5. CCON226783 07.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Parincea

Ofertant: S.C. VATGAZ - S.R.L.

Monitor: 146 din 10-08-2020

6. CCON226785 07.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Marca

Ofertant: S.C. PALNAX OIL - S.R.L.

Monitor: 146 din 10-08-2020

7. CCON226769 07.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Piscu

Ofertant: Alexandru Dumitru

Monitor: 146 din 10-08-2020

8. CCON226770 07.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vad

Ofertant: Muresan Paul Nicolae

Monitor: 146 din 10-08-2020

9. PCNS226771 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Consiliul Local Tatulesti

Monitor: 146 din 10-08-2020

10. PCON226768 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Draguseni

Monitor: 146 din 10-08-2020

11. PCON226775 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 146 din 10-08-2020

12. PCON226777 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 146 din 10-08-2020

13. PCON226778 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 146 din 10-08-2020

14. PAP 226765 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Oraşului Anina

Monitor: 146 din 10-08-2020

15. PAP 226784 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Iasi

Monitor: 146 din 10-08-2020

16. PAP 226766 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Anina

Monitor: 146 din 10-08-2020

17. PAP 226767 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Dragoiesti

Monitor: 146 din 10-08-2020

18. PAP 226779 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 146 din 10-08-2020

19. PAP 226782 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Comuna Svinita

Monitor: 146 din 10-08-2020

20. PAP 226780 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Covasna

Monitor: 146 din 10-08-2020

21. PAP 226776 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 146 din 10-08-2020

22. PAP 226774 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria municipiului Vatra Dornei

Monitor: 146 din 10-08-2020

23. PAP 226773 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Serbanesti

Monitor: 146 din 10-08-2020

24. PAP 226772 07.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Serbanesti

Monitor: 146 din 10-08-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 10 august 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 10 august 2020

2. Rata de schimb a monedei euro - 7 august 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 7 august 2020

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei din 7 august 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei din 7 august 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/469 în ceea ce privește amânarea datelor de aplicare a anumitor măsuri în contextul pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1176 al Comisiei din 7 august 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1176 al Comisiei din 7 august 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1387 în ceea ce privește amânarea datelor de aplicare a anumitor măsuri în contextul pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul ONU nr. 25 – Dispoziții uniforme privind omologarea tetierelor
Regulamentul ONU nr. 25 – Dispoziții uniforme privind omologarea tetierelor încorporate sau neîncorporate în scaunele vehiculelor [2020/1169]

6. Rata de schimb a monedei euro - 6 august 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 6 august 2020

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1163 al Comisiei din 6 august 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1163 al Comisiei din 6 august 2020 de autorizare a introducerii pe piață a pudrei de ciuperci cu vitamina D2 ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1158 al Comisiei din 5 august 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1158 al Comisiei din 5 august 2020 privind condițiile de import al produselor alimentare și al hranei pentru animale originare din țările terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobîl (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159 al Comisiei din 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159 al Comisiei din 2020 m. Rugpjūčio 5 d de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1321/2014 și (UE) 2015/640 în ceea ce privește introducerea unor noi cerințe de navigabilitate suplimentare

10. Rata de schimb a monedei euro - 5 august 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 5 august 2020

11. Rata de schimb a monedei euro - 4 august 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 4 august 2020

12. Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană - 3 august 2020
Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare (Rată aplicată pentru ultima operație efectuată înainte de ziua indicată. În cazul unui anunț de licitație cu rată variabilă, rata dobânzii este rata marginală.): 0,00 % în 1 august 2020 Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 3 august 2020

13. Decizia (UE) 2020/1123 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
Decizia (UE) 2020/1123 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 10 iunie 2020 de reînnoire a solicitării temporare impuse persoanelor fizice sau juridice care dețin poziții scurte nete să reducă temporar pragurile de notificare ale pozițiilor scurte nete în raport cu capitalul social emis al unor societăți ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată peste un anumit prag, pentru a notifica autoritățile competente în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

14. Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/1085 al Comisiei din 23 iulie 2020
Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/1085 al Comisiei din 23 iulie 2020 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de clorpirifos și clorpirifos-metil din sau de pe anumite produse (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 239 din 24 iulie 2020)

15. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1122 a Comisiei din 28 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1122 a Comisiei din 28 iulie 2020 privind recunoașterea DNV GL AS ca societate de clasificare pentru navele de navigație interioară în conformitate cu Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului

16. Decizia (PESC) 2020/1072 a Comitetului politic și de securitate din 16 iulie 2020
Decizia (PESC) 2020/1072 a Comitetului politic și de securitate din 16 iulie 2020 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)

17. Decizia (PESC) 2020/1010 a Comitetului politic și de securitate din 2 iulie 2020
Decizia (PESC) 2020/1010 a Comitetului politic și de securitate din 2 iulie 2020 privind numirea comandantului operației UE pentru operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina și de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/264 (BiH/29/2020)

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/998 al Comisiei din 9 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/998 al Comisiei din 9 iulie 2020 privind reînnoirea autorizației pentru astaxantin dimetildisuccinat ca aditiv pentru hrana peștilor și a crustaceelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 393/2008 (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (3) din data 11-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.421 din 10 august 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din secţiile ATI

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 11.08.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 642 din 7 august 2020
privind denumirile titlurilor şi calificărilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 11.08.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 645 din 7 august 2020
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 11.08.2020

4. ORDIN nr. 120 din 6 august 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 11.08.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 611 din 31 iulie 2020
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 11.08.2020

6. DECIZIA nr. 586 din 14 iulie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 11.08.2020

7. DECIZIA nr. 167 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (3) şi ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală, raportat la art. 345 alin. (3) şi la art. 346 alin. (4) din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 11.08.2020

Actualizare (1) din data 10-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.659.303 din 9 august 2020
privind instituirea carantinei zonale în satul Greci, comuna Schitu, judeţul Olt

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 10.08.2020

2. LEGE nr. 168 din 7 august 2020
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 08.08.2020

3. DECRET nr. 447 din 7 august 2020
privind promulgarea Legii pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 08.08.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 10 din 7 august 2020
privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 08.08.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 11 din 7 august 2020
privind interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 08.08.2020

Actualizare (2) din data 10-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 119 din 4 august 2020
pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldeşti

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 605 din 31 iulie 2020
privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 608 din 31 iulie 2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Remodelarea, consolidarea şi supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Naţional al Dansului Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 609 din 31 iulie 2020
pentru aprobarea condiţiilor privind acordarea locuinţei de serviciu, a cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 610 din 31 iulie 2020
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Călăraşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 612 din 31 iulie 2020
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 618 din 31 iulie 2020
privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 619 din 31 iulie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 623 din 31 iulie 2020
pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

10. DECIZIE nr. 97 din 30 iulie 2020
privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei cuprinzând remuneraţiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică online a operelor muzicale în spectacole de muzică, pop, rock, simfonice, de cameră, corale, de muzică electronică şi spectacole de teatru ce includ opere muzicale, comunicate publicului la distanţă, prin internet sau alte mijloace tehnice

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

11. DECIZIA nr. 425 din 23 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. a), sintagma "judecata în apel" din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 10.08.2020

12. DECIZIA nr. 382 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 290 şi ale art. 341 alin. (5^1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 10.08.2020

13. ORDIN nr. 1.930 din 18 iunie 2020
pentru modificarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 1.277/2015

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 10.08.2020

14. DECIZIA nr. 43 din 15 iunie 2020
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 10.08.2020

15. DECIZIA nr. 243 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 10.08.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 226735 07.08.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Ardud

Monitor: 145 din 07-08-2020

2. CPF 226750 07.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Odorheiu Secuiesc

Ofertant: Fundatia Comunitara Odorheiu Secuiesc

Monitor: 145 din 07-08-2020

3. CPF 226763 07.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poplaca

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Vulturul Poplaca 2017

Monitor: 145 din 07-08-2020

4. CPF 226734 07.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sura Mare

Ofertant: Parohia Ortodoxa Sura Mare II

Monitor: 145 din 07-08-2020

5. PCON226752 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Iasi

Monitor: 145 din 07-08-2020

6. PCON226751 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al comunei Grajduri

Monitor: 145 din 07-08-2020

7. PCON226737 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Macesu de Jos

Monitor: 145 din 07-08-2020

8. PCON226741 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Somova

Monitor: 145 din 07-08-2020

9. PCON226759 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 145 din 07-08-2020

10. PCON226760 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 145 din 07-08-2020

11. PCON226761 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Dofteana

Monitor: 145 din 07-08-2020

12. CCON226736 06.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Stelnica

Ofertant: Matei Catalina Georgiana

Monitor: 145 din 07-08-2020

13. PCON226748 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Brahasesti

Monitor: 145 din 07-08-2020

14. PCON226742 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Iasi

Monitor: 145 din 07-08-2020

15. PCON226738 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Monitor: 145 din 07-08-2020

16. PCON226754 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Geaca

Monitor: 145 din 07-08-2020

17. PCON226756 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Stefanesti

Monitor: 145 din 07-08-2020

18. PCON226747 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Brahasesti

Monitor: 145 din 07-08-2020

19. CCON226739 06.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Arges

Ofertant: P.F.I. Goilan Sandu Mihaela

Monitor: 145 din 07-08-2020

20. CCON226755 06.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Beceni

Ofertant: S.C. SERVIMED - S.R.L.

Monitor: 145 din 07-08-2020

21. PAP 226757 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Banita

Monitor: 145 din 07-08-2020

22. PAP 226758 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Pecica

Monitor: 145 din 07-08-2020

23. PAP 226740 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul local al comunei Pechea

Monitor: 145 din 07-08-2020

24. PAP 226749 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Iasi

Monitor: 145 din 07-08-2020

25. PAP 226753 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Calafindesti

Monitor: 145 din 07-08-2020

26. PAP 226743 06.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Soldanu

Monitor: 145 din 07-08-2020

27. CAP 226745 06.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Medias

Ofertant: Puscas Ioan

Monitor: 145 din 07-08-2020

28. CAP 226746 06.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Medias

Ofertant: Munteanu Florin Teodor

Monitor: 145 din 07-08-2020

29. CAP 226762 06.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Ofertant: Szekelt Radu

Monitor: 145 din 07-08-2020

30. CAP 226744 06.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Medias

Ofertant: Raicu Rares Teodor

Monitor: 145 din 07-08-2020

Actualizare (1) din data 07-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 6 august 2020
privind înlăturarea (asanarea) sancțiunii nulității absolute prin prisma prevederilor art. I Protocol I CEDO (dacă un drept afectat de nulitate absolută beneficiază de protecția prevederilor CEDO) și aplicarea în timp a normelor de ordine publică ce reglementează nulitatea absolută

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 06.08.2020

2. DECIZIA nr. 176 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VII şi art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 06.08.2020

Actualizare (2) din data 07-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. REGULAMENT nr. 7 din 4 august 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 07.08.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 627 din 31 iulie 2020
privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 07.08.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 628 din 31 iulie 2020
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 07.08.2020

4. ORDIN nr. 211 din 28 iulie 2020
privind organizarea şi funcţionarea registrului cumpărătorilor înregistraţi din sectorul pescăresc la Marea Neagră

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 07.08.2020

5. ORDIN nr. 3.065/C din 23 iulie 2020
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de poliţist de penitenciare şi a Procedurii privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 07.08.2020

6. REGULAMENT din 23 iulie 2020
privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de poliţist de penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 07.08.2020

7. PROCEDURĂ din 23 iulie 2020
privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 07.08.2020

8. DECIZIA nr. 589 din 14 iulie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 07.08.2020

9. DECIZIA nr. 588 din 14 iulie 2020
asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 07.08.2020

10. DECIZIA nr. 427 din 23 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 07.08.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 226675 05.08.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Camar

Monitor: 143 din 05-08-2020

2. PPF 226676 05.08.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Jibou

Monitor: 143 din 05-08-2020

3. CPF 226678 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Vaslui

Ofertant: Asociatia "Tinere vlastare - 2000" - Pogonesti

Monitor: 143 din 05-08-2020

4. PCON226693 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Mihail Kogalniceanu

Monitor: 143 din 05-08-2020

5. PCON226681 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Costesti

Monitor: 143 din 05-08-2020

6. PCON226695 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Fardea

Monitor: 143 din 05-08-2020

7. PCON226692 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Mihail Kogalniceanu

Monitor: 143 din 05-08-2020

8. CCON226677 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Turda

Ofertant: Szanto Diana Maria

Monitor: 143 din 05-08-2020

9. CCON226680 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Turda

Ofertant: Droga Teodor

Monitor: 143 din 05-08-2020

10. PCON226683 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Zavoi

Monitor: 143 din 05-08-2020

11. PCON226685 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Zavoi

Monitor: 143 din 05-08-2020

12. PCON226699 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" - Iasi

Monitor: 143 din 05-08-2020

13. PCON226698 01.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Harghita

Monitor: 143 din 05-08-2020

14. PCON226696 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Orasul Panciu

Monitor: 143 din 05-08-2020

15. PCON226694 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 143 din 05-08-2020

16. PCON226700 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Hateg

Monitor: 143 din 05-08-2020

17. PCON226684 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Ceanu Mare

Monitor: 143 din 05-08-2020

18. CCON226697 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Barcanesti

Ofertant: KOSMODENT CENTER - S.R.L.

Monitor: 143 din 05-08-2020

19. PAP 226682 04.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: UAT Comuna Tomsani

Monitor: 143 din 05-08-2020

20. CAP 226686 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Ofertant: S.C. SPRIN VITAL - S.R.L.

Monitor: 143 din 05-08-2020

21. CAP 226691 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Ofertant: Serban Elena

Monitor: 143 din 05-08-2020

22. CAP 226688 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Ofertant: HERMSOF ZID - S.R.L.

Monitor: 143 din 05-08-2020

23. CAP 226679 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Dulcesti

Ofertant: Dram Laura Cristina

Monitor: 143 din 05-08-2020

24. CAP 226687 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Ofertant: ASCLEPIOS - S.R.L.

Monitor: 143 din 05-08-2020

25. CAP 226690 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Ofertant: Galateanu Cristian

Monitor: 143 din 05-08-2020

26. CAP 226689 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Eforie

Ofertant: Boiu Stefan

Monitor: 143 din 05-08-2020

27. PPF 226705 06.08.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Vlahita

Monitor: 144 din 06-08-2020

28. PCON226718 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Mircea Voda

Monitor: 144 din 06-08-2020

29. CCON226731 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Piscu

Ofertant: Martin Gabriela

Monitor: 144 din 06-08-2020

30. CCON226729 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Piscu

Ofertant: Darabana Elena

Monitor: 144 din 06-08-2020

31. CCON226730 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Piscu

Ofertant: Martin Gabriela

Monitor: 144 din 06-08-2020

32. CCON226732 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Piscu

Ofertant: Paun Natalia

Monitor: 144 din 06-08-2020

33. CCON226727 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Piscu

Ofertant: Dumitrache Stefan

Monitor: 144 din 06-08-2020

34. CCON226724 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Piscu

Ofertant: Ionita Nicoleta

Monitor: 144 din 06-08-2020

35. CCON226726 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Piscu

Ofertant: Hanta Iuliana

Monitor: 144 din 06-08-2020

36. PCON226704 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Uliesti

Monitor: 144 din 06-08-2020

37. PCON226725 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Bragadiru

Monitor: 144 din 06-08-2020

38. PCON226733 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ozun

Monitor: 144 din 06-08-2020

39. PCON226708 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Ceanu Mare

Monitor: 144 din 06-08-2020

40. PCON226709 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Ceanu Mare

Monitor: 144 din 06-08-2020

41. PCON226714 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Stefanesti

Monitor: 144 din 06-08-2020

42. PCON226717 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 144 din 06-08-2020

43. PCON226706 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Monitor: 144 din 06-08-2020

44. CCON226703 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Teliu

Ofertant: Blendica Nicolae Gheorghe

Monitor: 144 din 06-08-2020

45. CCON226720 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sacuieni

Ofertant: Varga Imre

Monitor: 144 din 06-08-2020

46. CCON226719 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sacuieni

Ofertant: S.C. Erdimag Car Service - S.R.L.

Monitor: 144 din 06-08-2020

47. CCON226716 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Ofertant: Michelin Romania - S.A. - punct de lucru Zalau Anvelope

Monitor: 144 din 06-08-2020

48. PAP 226722 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Dorolt

Monitor: 144 din 06-08-2020

49. PAP 226702 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Monitor: 144 din 06-08-2020

50. PAP 226707 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 144 din 06-08-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1155 al Comisiei din 30 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1155 al Comisiei din 30 iulie 2020 de adăugare la cotele de pescuit pentru 2020 a anumitor cantități reținute în anul 2019 în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1146 a Comisiei din 31 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1146 a Comisiei din 31 iulie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1956 în ceea ce privește standardele armonizate pentru anumite aparate electrocasnice, protectoare termice, echipamente din rețelele de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră și servicii interactive, disjunctoare, dispozitive pentru stingerea arcului electric și sudarea cu arc electric, cuploare de instalație pentru conexiuni permanente în instalațiile fixe, transformatoare, bobine de reactanță, blocuri de alimentare și combinații ale acestora, sistemul de încărcare conductivă pentru vehicule electrice, coliere de cablu și direcționarea cablajului, aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă, iluminatul de siguranță, circuite electronice utilizate cu corpurile de iluminat și lămpi cu descărcare

3. Decizia nr. 20-W-3 a Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului
Decizia nr. 20-W-3 a Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului din 22 aprilie 2020 de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților desfășurate de Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

4. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/1137 a Consiliului din 30 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/1137 a Consiliului din 30 iulie 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1130 al Consiliului din 30 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1130 al Consiliului din 30 iulie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1141 a Comisiei din 29 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1141 a Comisiei din 29 iulie 2020 de modificare a Deciziei 2011/163/UE în ceea ce privește aprobarea planurilor de monitorizare a reziduurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 5076] (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020
Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Rata de schimb a monedei euro - 30 iulie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 30 iulie 2020

9. Rata de schimb a monedei euro - 29 iulie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 29 iulie 2020

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1121 al Comisiei din 29 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1121 al Comisiei din 29 iulie 2020 referitor la colectarea și partajarea statisticilor privind utilizatorii și a observațiilor din partea utilizatorilor cu privire la serviciile portalului digital unic în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Declarație a Comisiei care însoțește Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei
Declarație a Comisiei care însoțește Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei referitor la colectarea și partajarea statisticilor privind utilizatorii și a observațiilor din partea utilizatorilor cu privire la serviciile portalului digital unic în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului

12. Decizia (UE) 2020/1111 a Consiliului din 20 iulie 2020
Decizia (UE) 2020/1111 a Consiliului din 20 iulie 2020 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor

13. Raportul special nr. 17/2020 Instrumentele de apărare comercială
Raportul special nr. 17/2020 Instrumentele de apărare comercială: sistemul de protecție a întreprinderilor din UE împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping sau al unor subvenții funcționează bine

14. Publicarea unei cereri de aprobare a unor modificări care nu sunt minore
Publicarea unei cereri de aprobare a unor modificări care nu sunt minore aduse caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

15. Anunț privind o cerere referitoare la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE
Anunț privind o cerere referitoare la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE Cerere formulată de o entitate contractantă — Prelungirea termenului de adoptare a actelor de punere în aplicare

16. Comunicare în atenția lui NOOR WALI MEHSUD
Comunicare în atenția lui NOOR WALI MEHSUD, al cărui nume a fost adăugat pe lista menționată la articolele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1082 al Comisiei

Actualizare (3) din data 07-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 167 din 7 august 2020
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

2. DECRET nr. 446 din 7 august 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

3. LEGE nr. 169 din 7 august 2020
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 şi care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanţă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

4. DECRET nr. 448 din 7 august 2020
pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la 2 iunie 1992 şi care au fost condamnate în 9 decembrie 1993 de o instanţă de judecată nerecunoscută din regiunea transnistreană a Republicii Moldova

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

5. DECRET nr. 449 din 7 august 2020
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

6. DECRET nr. 450 din 7 august 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

7. DECIZIE nr. 294 din 7 august 2020
privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mircea Valentin Cârlan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

8. DECIZIE nr. 295 din 7 august 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Lăcrămioara Corcheş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

9. DECIZIE nr. 296 din 7 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela-Paraschiva Pavel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

10. DECIZIE nr. 297 din 7 august 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Oana-Marie Arat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

11. DECIZIE nr. 298 din 7 august 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Silvian Dan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

12. DECIZIE nr. 299 din 7 august 2020
privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George-Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

13. DECIZIE nr. 300 din 7 august 2020
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 223/2020 privind înfiinţarea Comitetului pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 629 din 7 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Emanuel

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

15. HOTĂRÂRE nr. 630 din 7 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Miroşeanu Liviu Alexandru

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

16. HOTĂRÂRE nr. 631 din 7 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Dolha Nechita-Stelian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

17. HOTĂRÂRE nr. 632 din 7 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Boboc Cătălin

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

18. HOTĂRÂRE nr. 633 din 7 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

19. HOTĂRÂRE nr. 634 din 7 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Costea Tiberiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

20. HOTĂRÂRE nr. 635 din 7 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

21. HOTĂRÂRE nr. 636 din 7 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Sărăor Elena-Adriana

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

22. HOTĂRÂRE nr. 637 din 7 august 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Fârtat Sebastian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

23. HOTĂRÂRE nr. 638 din 7 august 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

24. HOTĂRÂRE nr. 639 din 7 august 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Fârtat Sebastian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

25. HOTĂRÂRE nr. 640 din 7 august 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Cîrstea Corneliu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

26. DECIZIE nr. 301 din 7 august 2020
privind folosirea cantităţii de 2.000 de flacoane de ceftriaxone din rezerva de mobilizare ca ajutor umanitar extern de urgenţă pentru înlăturarea urmărilor dezastrului provocat de explozia din capitala Republicii Libaneze, Beirut

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 07.08.2020

27. HOTĂRÂRE nr. 4 din 6 august 2020
privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 07.08.2020

28. GHID din 6 august 2020
privind finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 07.08.2020

29. ORDIN nr. 2.241 din 6 august 2020
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii august 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

30. ORDIN nr. 721 din 29 iulie 2020
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 509/2015

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

31. REGULAMENT din 29 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 509/2015

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 07.08.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PAP 226721 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Dorolt

Monitor: 144 din 06-08-2020

2. PAP 226713 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 144 din 06-08-2020

3. PAP 226712 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 144 din 06-08-2020

4. PAP 226701 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Cerna

Monitor: 144 din 06-08-2020

5. PAP 226710 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 144 din 06-08-2020

6. PAP 226711 05.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 144 din 06-08-2020

7. CAP 226728 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local Piscu

Ofertant: Dima Ionel

Monitor: 144 din 06-08-2020

8. CAP 226715 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul local al comunei Pechea

Ofertant: S.C. Agromysmoni - S.R.L.

Monitor: 144 din 06-08-2020

9. CAP 226723 05.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Toplet

Ofertant: S.C. ALPHA CONSTRUCT SISTEM - S.A.

Monitor: 144 din 06-08-2020

Actualizare (1) din data 06-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 606 din 31 iulie 2020
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale - Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 06.08.2020

2. ORDIN nr. 1.447 din 30 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 411/2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 06.08.2020

3. ORDIN nr. 1.448 din 30 iulie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 917/2013 pentru publicarea acceptării Rezoluţiei A.761(18) - Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile, adoptată la 4 noiembrie 1993, precum şi a Rezoluţiei MSC.55(66) - Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluţia A.761(18)], adoptată la 30 mai 1996 de către Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale, şi stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 06.08.2020

4. DECIZIA nr. 426 din 23 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 06.08.2020

5. DECIZIA nr. 288 din 9 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal şi ale art. 147 alin. 1 din Codul penal din 1969

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 06.08.2020

6. DECIZIA nr. 319 din 9 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 06.08.2020

7. DECIZIA nr. 181 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 06.08.2020

Actualizare (2) din data 06-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.389 din 6 august 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 06.08.2020

2. DECRET nr. 445 din 6 august 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 06.08.2020

3. ORDIN nr. 1.395 din 6 august 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 06.08.2020

4. CIRCULARĂ nr. 16 din 5 august 2020
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 06.08.2020

5. ORDIN nr. 830 din 5 august 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 06.08.2020

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 06.08.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 602 din 31 iulie 2020
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistem de alertă timpurie şi informare în timp real - RO-SAT"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 06.08.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 620 din 31 iulie 2020
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei în domeniul public al comunei Moftin şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 06.08.2020

9. ORDIN nr. 216 din 31 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 06.08.2020

10. DECIZIA nr. 248 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 06.08.2020

11. DECIZIA nr. 266 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 alin. (3)-(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 06.08.2020

12. DECIZIA nr. 170 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 06.08.2020

13. DECIZIA nr. 171 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b) şi e) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, precum şi a dispoziţiilor art. 1, ale art. 5 alin. (1) şi ale art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 06.08.2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Directiva (UE) 2020/1151 a Consiliului din 29 iulie 2020
Directiva (UE) 2020/1151 a Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1154 al Comisiei din 29 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1154 al Comisiei din 29 iulie 2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego (DOP)]

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1147 al Comisiei din 31 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1147 al Comisiei din 31 iulie 2020 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru produsul biocid unic ClearKlens product based on IPA (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia (UE) 2020/1076 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2020
Decizia (UE) 2020/1076 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2020 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei

5. Decizia (PESC) 2020/1136 a Consiliului din 30 iulie 2020
Decizia (PESC) 2020/1136 a Consiliului din 30 iulie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1129 al Consiliului din 30 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1129 al Consiliului din 30 iulie 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1112 al Consiliului din 20 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1112 al Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026 în ceea ce privește datele de aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19

8. Regulamentul delegat (UE) 2020/1118 al Comisiei din 27 aprilie 2020
Regulamentul delegat (UE) 2020/1118 al Comisiei din 27 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1106 a Comisiei din 24 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1106 a Comisiei din 24 iulie 2020 privind organizarea unui experiment temporar în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce privește rata oficială de control a inspecțiilor în câmp efectuate sub supraveghere oficială pentru semințele de bază, semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază și semințele certificate [notificată cu numărul C(2020) 4955]

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1107 a Comisiei din 27 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1107 a Comisiei din 27 iulie 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu C(2020) 5208] (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1102 a Comisiei din 24 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1102 a Comisiei din 24 iulie 2020 privind aprobarea tehnologiei utilizate la un starter-alternator de înalt randament de 48 volți combinat cu un convertor de 48 volți/12 volți DC/DC, ambele fiind destinate utilizării la autoturismele și vehiculele utilitare ușoare cu motor cu ardere internă convențional și la anumite autoturisme și vehicule utilitare ușoare electrice hibride, ca tehnologie inovatoare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului și prin referire la Noul ciclu european de conducere (NEDC) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Modificarea nr. 1/2020 din 23 iulie 2020 a Regulamentului de procedură al Consiliului
Modificarea nr. 1/2020 din 23 iulie 2020 a Regulamentului de procedură al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

13. Decizia (UE) 2020/1101 a Comisiei din 23 iulie 2020
Decizia (UE) 2020/1101 a Comisiei din 23 iulie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2020/491 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 [notificată cu numărul C(2020) 4936]

14. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţiiText cu relevanță pentru SEE.

Actualizare (1) din data 05-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 4 august 2020
privind sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 04.08.2020

2. COMUNICAT din 3 august 2020
privind includerea ipotezei decontării contribuţiei personale în cuprinsul sintagmei ”contravaloarea medicamentelor”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 03.08.2020

3. ORDIN nr. 3.861 din 30 martie 2020
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Ioanid" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

Actualizare (2) din data 05-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 150 din 29 iulie 2020
pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 05.08.2020

2. REGULAMENT din 29 iulie 2020
privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 05.08.2020

3. ORDIN nr. 734 din 24 iulie 2020
pentru aprobarea Normelor metodologice privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 05.08.2020

4. NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2020
privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 05.08.2020

5. ORDIN nr. 3.013/C din 21 iulie 2020
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.140/C/2016

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 05.08.2020

6. DECIZIA nr. 162 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (3), art. 114 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 05.08.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 226650 04.08.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: UAT Orasul Jibou

Monitor: 142 din 04-08-2020

2. PPF 226663 04.08.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Camar

Monitor: 142 din 04-08-2020

3. PPF 226671 04.08.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Monitor: 142 din 04-08-2020

4. CPF 226658 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Ofertant: Clubul Sportiv CFR Cluj

Monitor: 142 din 04-08-2020

5. CPF 226644 04.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Suceava

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Ecvestru

Monitor: 142 din 04-08-2020

6. PCON226643 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Comandau

Monitor: 142 din 04-08-2020

7. PCON226656 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sacuieni

Monitor: 142 din 04-08-2020

8. PCON226661 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Giarmata

Monitor: 142 din 04-08-2020

9. PCON226639 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Horezu

Monitor: 142 din 04-08-2020

10. PCON226670 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Husi

Monitor: 142 din 04-08-2020

11. CCON226638 03.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Cleja

Ofertant: S.C. LETY DENY - S.R.L.

Monitor: 142 din 04-08-2020

12. CCON226647 03.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Titu

Ofertant: Zamfir Nuta

Monitor: 142 din 04-08-2020

13. PCNS226674 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Consiliul local al comunei Varasti

Monitor: 142 din 04-08-2020

14. PCNS226652 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Ulmu

Monitor: 142 din 04-08-2020

15. PCON226654 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al comunei Izvoarele

Monitor: 142 din 04-08-2020

16. PCON226662 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Sacuieni

Monitor: 142 din 04-08-2020

17. PCON226672 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Bezdead

Monitor: 142 din 04-08-2020

18. PCON226640 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: S.C. TETAROM S.A. - Cluj-Napoca

Monitor: 142 din 04-08-2020

19. PCON226649 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 142 din 04-08-2020

20. PCON226666 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Joita

Monitor: 142 din 04-08-2020

21. PCON226664 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. judetul Cluj

Monitor: 142 din 04-08-2020

22. CCON226659 03.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Poiana Cristei

Ofertant: S.C. Medical Serv Nicole - S.R.L.

Monitor: 142 din 04-08-2020

23. CCON226667 03.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Muntenii de Sus

Ofertant: S.C. VIVODENT MARCEL - S.R.L.

Monitor: 142 din 04-08-2020

24. CCON226641 03.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati

Ofertant: S.C. MANAGE IRALIN RENT - S.R.L.

Monitor: 142 din 04-08-2020

25. CCON226669 03.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Negresti

Ofertant: P.F.A. Padurariu Liliana

Monitor: 142 din 04-08-2020

26. PAP 226657 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Garbova

Monitor: 142 din 04-08-2020

27. PAP 226653 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Biled

Monitor: 142 din 04-08-2020

28. PAP 226646 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 142 din 04-08-2020

29. PAP 226645 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Monitor: 142 din 04-08-2020

30. PAP 226673 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Bezdead

Monitor: 142 din 04-08-2020

31. PAP 226655 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Moreni

Monitor: 142 din 04-08-2020

32. PAP 226665 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Sacuieni

Monitor: 142 din 04-08-2020

33. PAP 226668 03.08.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Giera

Monitor: 142 din 04-08-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020
Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1142 a Comisiei din 29 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1142 a Comisiei din 29 iulie 2020 privind prelungirea supravegherii mai stricte pentru Grecia [notificată cu numărul C(2020) 5086] (Numai textul în limba greacă este autentic)

3. Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020
Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

4. Pachetul privind mobilitatea I în domeniul transportului rutier
Pachetul privind mobilitatea I în domeniul transportului rutier — Declarația Comisiei

5. Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020
Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier

6. Recomandarea (UE) 2020/1144 a Consiliului din 30 iulie 2020
Recomandarea (UE) 2020/1144 a Consiliului din 30 iulie 2020 de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1128 al Consiliului din 30 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1128 al Consiliului din 30 iulie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/19

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1120 al Comisiei din 23 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1120 al Comisiei din 23 iulie 2020 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea Adamclisi (DOP)

9. Decizia (UE) 2020/1110 a Consiliului din 23 ianuarie 2018
Decizia (UE) 2020/1110 a Consiliului din 23 ianuarie 2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1119 a Comisiei din 27 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1119 a Comisiei din 27 iulie 2020 privind prelungirea măsurii luate de Consiliul executiv pentru sănătate și securitate (Health and Safety Executive) din Regatul Unit, prin care se autorizează punerea la dispoziție pe piață și utilizarea în exterior a produsului biocid Ficam D, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 4968] (Numai textul în limba engleză este autentic)

11. Decizia (PESC) 2020/1104 a Comitetului politic și de securitate din 23 iulie 2020
Decizia (PESC) 2020/1104 a Comitetului politic și de securitate din 23 iulie 2020 privind reconfirmarea autorizării operației militare a Uniunii Europene în zona Mării Mediterane (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2020)

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1098 al Comisiei din 24 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1098 al Comisiei din 24 iulie 2020 privind autorizarea uleiului esențial de cardamom din Elettaria cardamomum (L.) Maton ca aditiv destinat hranei tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1095 al Comisiei din 24 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1095 al Comisiei din 24 iulie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/502, privind autorizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 ca aditiv pentru hrana vacilor de lapte (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1097 al Comisiei din 24 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1097 al Comisiei din 24 iulie 2020 privind autorizarea extractului bogat în luteină și a extractului de luteină/zeaxantină din Tagetes erecta ca aditivi pentru hrana păsărilor de curte (cu excepția curcanilor) pentru îngrășare și ouat și a speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare și ouat (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1033 al Comisiei din 15 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1033 al Comisiei din 15 iulie 2020 privind reînnoirea autorizației pentru L-arginină produsă de Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 și a autorizației pentru L-arginină produsă de Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1139/2007 (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (3) din data 05-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 116 din 3 august 2020
privind implementarea şi dezvoltarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 05.08.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 593 din 31 iulie 2020
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 05.08.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 596 din 31 iulie 2020
privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească europeană

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 05.08.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 603 din 31 iulie 2020
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 05.08.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 598 din 31 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 05.08.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 604 din 31 iulie 2020
pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 05.08.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 613 din 31 iulie 2020
pentru aprobarea plăţii unor contribuţii financiare voluntare ale României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2019 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 05.08.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 614 din 31 iulie 2020
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţiile produse în localităţile Aiud şi Sânmiclăuş din judeţul Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 05.08.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 615 din 31 iulie 2020
privind declararea proiectului de investiţii "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Ghergheasa-Focşani" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 05.08.2020

10. HOTĂRÂRE nr. 616 din 31 iulie 2020
privind declararea proiectului de investiţii "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor-Orşova-Băile Herculane-Jupa" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 05.08.2020

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 31 iulie 2020
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 05.08.2020

12. ORDIN nr. 1.477 din 30 iulie 2020
privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 05.08.2020

13. ORDIN nr. 1.476 din 30 iulie 2020
privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 05.08.2020

14. ACT ADIȚIONAL nr. 1 din 30 iulie 2020
pentru anul 2020 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 05.08.2020

15. ORDIN nr. 1.334 din 27 iulie 2020
pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/măsurilor pentru începerea anului şcolar/anului universitar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 05.08.2020

16. ORDIN nr. 4.742 din 21 iulie 2020
pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/măsurilor pentru începerea anului şcolar/anului universitar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 05.08.2020

17. ORDIN nr. 2.960/C din 17 iulie 2020
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director - medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 05.08.2020

18. REGULAMENT din 17 iulie 2020
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director - medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 05.08.2020

19. RECTIFICARE nr. 221 din 2 iunie 2020
referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 221 din 2 iunie 2020

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 05.08.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CAP 226660 03.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Mun. Petrosani prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Ofertant: Soanca Andrei Marius

Monitor: 142 din 04-08-2020

2. CAP 226642 03.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Azuga

Ofertant: Taleanu Gheorghe

Monitor: 142 din 04-08-2020

3. CAP 226648 03.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Titu

Ofertant: Oprea Ioan

Monitor: 142 din 04-08-2020

4. CAP 226651 03.08.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Mun. Petrosani prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Ofertant: Soanca Andrei Marius

Monitor: 142 din 04-08-2020

Actualizare (1) din data 04-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. NORME TEHNICE din 29 iulie 2020
privind organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 03.08.2020

2. ORDIN nr. 3.494 din 27 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 233/2016

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 04.08.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 155 din 23 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 04.08.2020

4. ORDIN nr. 858 din 21 iulie 2020
privind modificarea şi completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, "Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi -, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 931/2018

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 04.08.2020

5. ORDIN nr. 4.725 din 16 iulie 2020
privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Köllő Miklós" din oraşul Ciumani

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 04.08.2020

6. ORDIN nr. 1.401 din 13 iulie 2020
privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2020 pentru fiecare instalaţie din sectorul staţionar în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 04.08.2020

7. ORDIN nr. 4.685 din 10 iulie 2020
privind schimbarea sediului Şcolii Primare din satul Floru, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Icoana

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 04.08.2020

8. ORDIN nr. 4.686 din 10 iulie 2020
privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" din oraşul Bălan

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 04.08.2020

9. DECIZIA nr. 251 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 04.08.2020

10. ORDIN nr. 4.446 din 3 iunie 2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 04.08.2020

11. DECIZIA nr. 183 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 110 alin. (4) şi ale art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 04.08.2020

12. ORDIN nr. 833 din 18 mai 2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 04.08.2020

Actualizare (2) din data 04-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 164 din 4 august 2020
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

2. DECRET nr. 442 din 4 august 2020
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

3. LEGE nr. 165 din 4 august 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

4. DECRET nr. 443 din 4 august 2020
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

5. LEGE nr. 166 din 4 august 2020
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

6. DECRET nr. 444 din 4 august 2020
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

7. LEGE nr. 162 din 3 august 2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 04.08.2020

8. DECRET nr. 440 din 3 august 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 04.08.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 august 2020
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 04.08.2020

10. REGULAMENT din 3 august 2020
de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 04.08.2020

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 31 iulie 2020
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 04.08.2020

12. HOTĂRÂRE nr. 597 din 31 iulie 2020
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2005 privind înfiinţarea Spitalului Municipal Bacău şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 04.08.2020

13. HOTĂRÂRE nr. 594 din 31 iulie 2020
pentru aprobarea Acordului de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 04.08.2020

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 31 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

15. HOTĂRÂRE nr. 599 din 31 iulie 2020
privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 31 iulie 2020
privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 04.08.2020

17. ORDIN nr. 1.348 din 30 iulie 2020
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 04.08.2020

18. ORDIN nr. 251 din 29 iulie 2020
privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 90/2015, perimetrul Valea Murăturii, judeţul Cluj

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 04.08.2020

19. ORDIN nr. M.150 din 28 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 04.08.2020

20. ORDIN nr. 244 din 20 iulie 2020
privind aprobarea licenţei de dare în administrare pentru explorare pentru perimetrul Olăneşti Nord

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 04.08.2020

21. ORDIN nr. 4.726 din 16 iulie 2020
pentru completarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.788/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Adeona Kindergarten" din municipiul Buzău

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

22. ACORD DE GARANŢIE VOLUNTARĂ din 22 iunie 2020
în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 04.08.2020

23. ORDIN nr. 3.975 din 1 aprilie 2020
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Henri Coandă" din municipiul Oradea

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 04.08.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 226595 03.08.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Galati

Monitor: 141 din 03-08-2020

2. PCON226593 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Monitor: 141 din 03-08-2020

3. PCON226591 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ciugud

Monitor: 141 din 03-08-2020

4. PCON226588 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Perisoru

Monitor: 141 din 03-08-2020

5. CCON226586 31.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Branistea

Ofertant: Velev Ana Maria

Monitor: 141 din 03-08-2020

6. PCON226587 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Craciunesti

Monitor: 141 din 03-08-2020

7. PCON226585 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 141 din 03-08-2020

8. PCON226594 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Titu

Monitor: 141 din 03-08-2020

9. PCON226601 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Dragomiresti

Monitor: 141 din 03-08-2020

10. PCON226599 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Poiana Stampei

Monitor: 141 din 03-08-2020

11. PCON226592 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Dulcesti

Monitor: 141 din 03-08-2020

12. CCON226600 31.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Ofertant: S.C. CRETPROD COM - S.R.L.

Monitor: 141 din 03-08-2020

13. PAP 226589 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 141 din 03-08-2020

14. PAP 226590 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 141 din 03-08-2020

15. PAP 226597 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Ghindaresti

Monitor: 141 din 03-08-2020

16. PAP 226598 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Ghindaresti

Monitor: 141 din 03-08-2020

17. PAP 226596 31.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Mihail Kogalniceanu

Monitor: 141 din 03-08-2020

Actualizare (1) din data 03-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.659.263 din 1 august 2020
privind instituirea carantinei zonale în satele Seleuş şi Moroda din comuna Seleuş, judeţul Arad

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 01.08.2020

2. ORDIN nr. 4.659.264 din 1 august 2020
privind instituirea carantinei zonale în satele Gurahonţ şi Bonţeşti din comuna Gurahonţ, judeţul Arad

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 01.08.2020

3. ORDIN nr. 4.659.265 din 1 august 2020
privind instituirea carantinei zonale în comuna Bălileşti, judeţul Argeş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 01.08.2020

4. ORDIN nr. 4.659.266 din 1 august 2020
privind instituirea carantinei zonale în comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 01.08.2020

5. ORDIN nr. 4.659.267 din 1 august 2020
privind încetarea carantinei zonale instituite la nivelul satului Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 01.08.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 590 din 31 iulie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Jitaru Narcis

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 03.08.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 591 din 31 iulie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Drăghincescu Simona

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 03.08.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 592 din 31 iulie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Mitroi Sergiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 03.08.2020

9. ORDIN nr. 151 din 29 iulie 2020
pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 03.08.2020

10. REGULAMENT din 29 iulie 2020
privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 03.08.2020

11. ORDIN nr. M.147 din 27 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2014 - extras -

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 03.08.2020

12. ORDIN nr. 248 din 27 iulie 2020
privind modificarea art. 7 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 53/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 03.08.2020

13. HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 iulie 2020
pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2020-2021

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 03.08.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 2 din 27 iulie 2020
privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2019 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 03.08.2020

15. HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 iulie 2020
privind aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 03.08.2020

16. HOTĂRÂRE nr. 4 din 27 iulie 2020
pentru aprobarea prelungirii mandatului membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 03.08.2020

17. ORDIN nr. 1.312 din 22 iulie 2020
privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 03.08.2020

18. ORDIN nr. 250 din 22 iulie 2020
privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 03.08.2020

19. ORDIN nr. 4.711 din 14 iulie 2020
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial", respectiv pentru nivelul "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional "Cantemir Vodă" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 03.08.2020

20. DECIZIA nr. 422 din 23 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 03.08.2020

21. DECIZIA nr. 424 din 23 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (15) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 03.08.2020

22. DECIZIA nr. 268 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (3) şi (5) şi ale art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 03.08.2020

23. DECIZIA nr. 15 din 28 mai 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 03.08.2020

24. DECIZIA nr. 191 din 28 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (3) teza a doua, ale art. 124 alin. (3) teza a doua şi ale art. 125 alin. (3) fraza întâi teza a doua din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 03.08.2020

25. DECIZIA nr. 6 din 17 februarie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 228 alin. (1) raportat la art. 229 alin. (1) lit. e) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 03.08.2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9803 – SAZKA Group/OPAP)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9803 – SAZKA Group/OPAP) (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9787
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9787 – Česká spořitelna/Československá obchodní banka/Komerční banka/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9619 – CDC/EDF/ENGIE/La Poste)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9619 – CDC/EDF/ENGIE/La Poste) (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9804 — Saudi Aramco Development/Baker Hughes/JV)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9804 — Saudi Aramco Development/Baker Hughes/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9806 — Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9806 — Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9814
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9814 – Firmenich/Les Dérivés Résiniques et Terpéniques) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia nr. 20/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018
Decizia nr. 20/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2019/2056]

8. Decizia nr. 249/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 249/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăților comerciale) la Acordul privind SEE [2019/1655]

9. Decizia nr. 251/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 251/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a Protocolului 47 (privind eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului cu produse vitivinicole) la Acordul privind SEE [2019/1657]

10. Decizia nr. 250/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 250/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăților comerciale) la Acordul privind SEE [2019/1656]

11. Decizia nr. 248/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017
Decizia nr. 248/2017 a Comitetului mixt al SEE din 15 decembrie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2019/1654]

Actualizare (2) din data 03-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.371 din 3 august 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 03.08.2020

2. LEGE nr. 161 din 3 august 2020
pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 03.08.2020

3. DECRET nr. 439 din 3 august 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 03.08.2020

4. LEGE nr. 163 din 3 august 2020
pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 03.08.2020

5. DECRET nr. 441 din 3 august 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 03.08.2020

6. ORDIN nr. 1.360 din 31 iulie 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Public
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 03.08.2020

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 31 iulie 2020
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 03.08.2020

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 31 iulie 2020
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 03.08.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 595 din 31 iulie 2020
privind aprobarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 03.08.2020

10. ORDIN nr. 811 din 29 iulie 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 03.08.2020

11. ORDIN nr. 180 din 29 iulie 2020
pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 03.08.2020

12. NORME TEHNICE din 29 iulie 2020
privind organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 03.08.2020

13. ORDIN nr. 3.519 din 29 iulie 2020
pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 03.08.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 23 iulie 2020
pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1.348/2019

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 03.08.2020

15. DECIZIA nr. 250 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) frazele a doua şi a treia din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 03.08.2020

16. DECIZIA nr. 282 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi a celor ale art. II alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 03.08.2020

17. DECIZIA nr. 179 din 26 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 03.08.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 226574 31.07.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 140 din 31-07-2020

2. PPF 226583 31.07.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Dolj

Monitor: 140 din 31-07-2020

3. PCON226573 30.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Madaras

Monitor: 140 din 31-07-2020

4. CCON226576 30.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Timisesti

Ofertant: S.C. MAVGO HOLDING - S.R.L.

Monitor: 140 din 31-07-2020

5. CCON226577 30.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Timisesti

Ofertant: S.C. MAVGO HOLDING - S.R.L.

Monitor: 140 din 31-07-2020

6. PCON226578 30.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Bals

Monitor: 140 din 31-07-2020

7. PCON226582 30.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 140 din 31-07-2020

8. PCON226579 30.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 140 din 31-07-2020

9. PCON226580 30.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 140 din 31-07-2020

10. PCON226584 30.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 140 din 31-07-2020

11. PAP 226581 30.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Carlibaba

Monitor: 140 din 31-07-2020

12. CAP 226575 30.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Comuna Baltatesti

Ofertant: Bogaciuc Tatiana

Monitor: 140 din 31-07-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2020/1143 a Băncii Centrale Europene din 28 iulie 2020
Decizia (UE) 2020/1143 a Băncii Centrale Europene din 28 iulie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2020/440 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/36)

2. Decizia (PESC) 2020/1127 a Consiliului din 30 iulie 2020
Decizia (PESC) 2020/1127 a Consiliului din 30 iulie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/797 privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1125 al Consiliului din 30 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1125 al Consiliului din 30 iulie 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/796 privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre

4. Decizia (UE) 2020/1109 a Consiliului din 20 iulie 2020
Decizia (UE) 2020/1109 a Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19

5. Regulamentul (UE) 2020/1108 al Consiliului din 20 iulie 2020
Regulamentul (UE) 2020/1108 al Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1103 al Comisiei din 22 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1103 al Comisiei din 22 iulie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Brie de Melun (DOP)]

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1105 a Consiliului din 24 iulie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1105 a Consiliului din 24 iulie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/784 de autorizare a Republicii Italiene pentru aplicarea unei măsuri speciale de derogare de la articolele 206 și 226 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

8. Decizia (PESC) 2020/1099 a Comitetului politic și de securitate din 16 iulie 2020
Decizia (PESC) 2020/1099 a Comitetului politic și de securitate din 16 iulie 2020 privind acceptarea contribuției unui stat terț la operația militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR ALTHEA) (BiH/30/2020)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1093 al Comisiei din 24 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1093 al Comisiei din 24 iulie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanțelor active a căror aprobare expiră în perioada 31 martie 2025-27 decembrie 2028 (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1090 al Comisiei din 24 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1090 al Comisiei din 24 iulie 2020 privind autorizarea monoclorhidratului monohidrat de L-histidină ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1092 al Comisiei din 24 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1092 al Comisiei din 24 iulie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1263/2011 în ceea ce privește autorizarea Lactococcus lactis (NCIMB 30160) ca aditiv alimentar pentru toate speciile de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1091 al Comisiei din 24 iulie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1091 al Comisiei din 24 iulie 2020 privind autorizarea L-treoninei ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Decizia (UE) 2020/1100 a Băncii Centrale Europene din 17 iulie 2020
Decizia (UE) 2020/1100 a Băncii Centrale Europene din 17 iulie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2015/32 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2020/33)

14. Rata de schimb a monedei euro - 24 iulie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 24 iulie 2020

15. Rata de schimb a monedei euro - 23 iulie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 23 iulie 2020

Actualizare (1) din data 01-08-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.659.263 din 1 august 2020
privind instituirea carantinei zonale în satele Seleuş şi Moroda din comuna Seleuş, judeţul Arad

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 01.08.2020

2. ORDIN nr. 4.659.264 din 1 august 2020
privind instituirea carantinei zonale în satele Gurahonţ şi Bonţeşti din comuna Gurahonţ, judeţul Arad

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 01.08.2020

3. ORDIN nr. 4.659.265 din 1 august 2020
privind instituirea carantinei zonale în comuna Bălileşti, judeţul Argeş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 01.08.2020

4. ORDIN nr. 4.659.266 din 1 august 2020
privind instituirea carantinei zonale în comuna Dârmăneşti, judeţul Argeş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 01.08.2020

5. ORDIN nr. 4.659.267 din 1 august 2020
privind încetarea carantinei zonale instituite la nivelul satului Cartojani, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 01.08.2020

Actualizare (1) din data 31-07-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 426 din 30 iulie 2020
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Diplomatic

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 30.07.2020

2. DECRET nr. 427 din 30 iulie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 30.07.2020

Actualizare (2) din data 31-07-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. TABLOUL NAŢIONAL din 31 iulie 2020
al arhitecților

EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 31.07.2020

2. DECIZIE nr. 10 din 31 iulie 2020
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 685 din 31.07.2020

3. DECIZIE nr. 289 din 31 iulie 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Codrin-Doru Lungu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 685 din 31.07.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 iulie 2020
privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 31.07.2020

5. ORDIN nr. 3.039 din 24 iulie 2020
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 31.07.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 586 din 22 iulie 2020
privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 31.07.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2020
privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi intrate în proprietatea publică a statului ca urmare a exproprierii în baza Hotărârii Guvernului nr. 900/2017 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 31.07.2020

8. ORDIN nr. 859 din 21 iulie 2020
pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 31.07.2020

9. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 21 iulie 2020
privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 31.07.2020

10. NORMĂ nr. 29 din 21 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 31.07.2020

11. ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020
pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 31.07.2020

12. ORDIN nr. 712 din 16 iulie 2020
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 407/2019

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 31.07.2020

13. REGULAMENT din 16 iulie 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 407/2019

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 31.07.2020

14. DECIZIA nr. 246 din 4 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 din Codul de procedură penală, ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, precum şi ale art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 685 din 31.07.2020

15. DECIZIA nr. 196 din 28 mai 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 31.07.2020

16. DECIZIA nr. 41 din 25 mai 2020
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 91 alin. (4) lit. a) şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 31.07.2020

17. DECIZIA nr. 40 din 18 mai 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 31.07.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 226559 30.07.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 139 din 30-07-2020

2. PPF 226550 30.07.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Scheia

Monitor: 139 din 30-07-2020

3. PPF 226538 30.07.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsolt

Monitor: 139 din 30-07-2020

4. CPF 226572 30.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Agnita

Ofertant: Parohia Ortodoxa Romana Agnita, nr. 1

Monitor: 139 din 30-07-2020

5. PCON226548 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Nufaru

Monitor: 139 din 30-07-2020

6. PCON226563 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Targu Ocna

Monitor: 139 din 30-07-2020

7. PCON226571 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Holboca

Monitor: 139 din 30-07-2020

8. PCON226565 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Targu Ocna

Monitor: 139 din 30-07-2020

9. CCON226564 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Rasnov

Ofertant: S.C. Stefanescu Impex - S.R.L.

Monitor: 139 din 30-07-2020

10. PCNS226570 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Cocu

Monitor: 139 din 30-07-2020

11. PCON226539 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 139 din 30-07-2020

12. PCON226549 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Botosani

Monitor: 139 din 30-07-2020

13. PCON226540 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Boldesti-Scaeni

Monitor: 139 din 30-07-2020

14. PCON226557 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 139 din 30-07-2020

15. PCON226560 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Navodari

Monitor: 139 din 30-07-2020

16. PCON226562 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 139 din 30-07-2020

17. CCON226558 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Iernut

Ofertant: S.C. Danady Company - S.R.L.

Monitor: 139 din 30-07-2020

18. CCON226541 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Lupeni

Ofertant: Ardelean Madalina-Lacramioara

Monitor: 139 din 30-07-2020

19. CCON226567 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Jilava

Ofertant: Grajd 8 - S.C. NCK RO LEND TRADE - S.R.L.

Monitor: 139 din 30-07-2020

20. PAP 226556 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local Mihail Kogalniceanu

Monitor: 139 din 30-07-2020

21. PAP 226561 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 139 din 30-07-2020

22. PAP 226553 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local al Comunei Comisani

Monitor: 139 din 30-07-2020

23. PAP 226552 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Rădăuţi

Monitor: 139 din 30-07-2020

24. PAP 226569 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Ciocanesti

Monitor: 139 din 30-07-2020

25. PAP 226554 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local al Comunei Comisani

Monitor: 139 din 30-07-2020

26. PAP 226551 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local al Comunei Comisani

Monitor: 139 din 30-07-2020

27. PAP 226555 29.07.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local Mihail Kogalniceanu

Monitor: 139 din 30-07-2020

28. CAP 226545 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Ofertant: Torok Arpad Loran

Monitor: 139 din 30-07-2020

29. CAP 226546 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Ofertant: Bercu Vasile Radu

Monitor: 139 din 30-07-2020

30. CAP 226547 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Ofertant: Matei Leonut

Monitor: 139 din 30-07-2020

31. CAP 226568 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Ofertant: Suceava Petru Ovidiu

Monitor: 139 din 30-07-2020

32. CAP 226566 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Ofertant: Farcas Raul Nicolas

Monitor: 139 din 30-07-2020

33. CAP 226543 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Ofertant: Petra Alin Dumitru

Monitor: 139 din 30-07-2020

34. CAP 226542 29.07.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Ibanesti

Ofertant: Sava Petru

Monitor: 139 din 30-07-2020