Actualizare (1) din data 23-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 704 din 19 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

2. DECRET nr. 705 din 19 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

3. DECRET nr. 706 din 19 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 708 din 19 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic "CNIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 septembrie 2019
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 septembrie 2019
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cum construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială centrată pe factorul uman - COM(2019) 168

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 42 din 18 septembrie 2019
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibelor: unirea forţelor pentru un viitor comun JOIN (2019) 6

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 701 din 17 septembrie 2019
privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

9. HOTĂRÂRE nr. 702 din 17 septembrie 2019
privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării şi Inovării, precum şi de instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi a termenelor de menţinere în nivelurile de clasificare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 1.347 din 17 septembrie 2019
pentru aprobarea Regulamentului privind transferul judecătorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23.09.2019

11. REGULAMENT din 17 septembrie 2019
privind transferul judecătorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23.09.2019

12. ORDIN nr. 1.412 din 13 septembrie 2019
pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

13. ORDIN nr. 1.262 din 12 septembrie 2019
pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 11 iunie 2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

14. HOTĂRÂRE nr. 692 din 12 septembrie 2019
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi şi înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23.09.2019

15. HOTĂRÂRE nr. 156 din 10 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator

EMITENT: Consiliul de Mediere
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23.09.2019

16. ORDIN nr. 5.085 din 30 august 2019
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

17. DECIZIA nr. 35 din 24 iunie 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

18. RECTIFICARI MSC.391(95) DIN 11 iunie 2015
aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 11 iunie 2018

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221622 20.09.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Vrancea

Monitor: 161 din 20-09-2019

2. PPF 221620 20.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 161 din 20-09-2019

3. CPF 221623 20.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Corbu

Ofertant: Asociatia Sportiva Litoral-Sport 2019

Monitor: 161 din 20-09-2019

4. PCBS221619 19.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria orasului Bragadiru

Monitor: 161 din 20-09-2019

5. NCON221627 19.09.2019

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 161 din 20-09-2019

6. PCON221628 19.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Titu

Monitor: 161 din 20-09-2019

7. PAP 221625 19.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj

Monitor: 161 din 20-09-2019

8. PAP 221621 19.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Orasul Bumbesti-Jiu

Monitor: 161 din 20-09-2019

9. PAP 221624 19.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Orasul Anina

Monitor: 161 din 20-09-2019

10. PAP 221626 19.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Maracineni

Monitor: 161 din 20-09-2019

Actualizare (2) din data 23-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 1.348 din 17 septembrie 2019
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 23.09.2019

2. REGULAMENT din 17 septembrie 2019
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 23.09.2019

3. DECIZIA nr. 34 din 24 iunie 2019
privind interpretarea prevederilor art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 23.09.2019

4. DECIZIA nr. 35 din 24 iunie 2019
referitoare la interpretarea dispozitivului Deciziei nr. 44 din 21 noiembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

5. DECIZIA nr. 388 din 4 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici şi ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 23.09.2019

6. RECTIFICĂRI MSC.391(95) din 11 iunie 2015
aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 11 iunie 2018

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 20.09.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 19 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 19 septembrie 2019

2. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9551
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9431 – KKR/Grupo Gallardo Balboa)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9431 – KKR/Grupo Gallardo Balboa) (Text cu relevanță pentru SEE.)

4. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9514 – Bain Capital Investors/Kantar)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9514 – Bain Capital Investors/Kantar) (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-3/18
Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-3/18 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda [Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de transpunere – Regulamentul (UE) 2015/1051]

6. Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-5/18
Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-5/18 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de punere în aplicare – Directiva 2013/11/UE)

7. Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-4/18
Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-4/18 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda [Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de transpunere – Regulamentul (UE) nr. 524/2013]

8. Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-6/18
Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-6/18 – Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de transpunere – Directiva 2014/52/UE)

9. Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-2/18
Hotărârea Curții din 14 mai 2019 în cauza E-2/18 – C/Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein [Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Articolul 24 – Pensionar cu reședința în afara statului competent – Prestații în natură în locul de reședință – Procedură de rambursare]

10. Decizia (UE) 2018/1402 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1402 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiului financiar 2016

11. Decizia (UE) 2018/1397 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1397 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016

12. Decizia (UE) 2018/1403 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1403 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016

13. Rezoluția (UE) 2018/1401 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1401 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016

14. Decizia (UE) 2018/1400 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1400 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016

15. Decizia (UE) 2018/1399 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1399 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016

16. Decizia (UE) 2018/1405 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1405 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016

17. Rezoluția (UE) 2018/1398 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1398 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016

18. Rezoluția (UE) 2018/1404 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1404 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016

19. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

20. Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

21. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

22. Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor
Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

23. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

24. Agenția Europeană a Căilor Ferate — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016
Agenția Europeană a Căilor Ferate — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

25. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

26. Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor
Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

27. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2

28. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

29. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferate pentru exercițiul financiar 2016

30. Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor
Situația veniturilor și cheltuielilor la Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016

31. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP)
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) pentru exercițiul financiar 2016

Actualizare (1) din data 20-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 243 din 19 septembrie 2019
privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicolae Tudose din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 19.09.2019

2. DECIZIE nr. 244 din 19 septembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ionuţ Cătălin Gheran a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 19.09.2019

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 19.09.2019

4. ORDIN nr. 1.241 din 5 septembrie 2019
privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.421(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 19.09.2019

5. RAPORT nr. 14.530 din 12 iulie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul România Mare, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

6. RAPORT nr. 14.153 din 9 iulie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Polonezilor din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

7. RAPORT nr. 14.154 din 9 iulie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Alianţa pentru Hunedoara, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

8. RAPORT nr. 14.155 din 9 iulie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Alianţa pentru Unitatea Romilor, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

9. RAPORT nr. 14.156 din 9 iulie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

10. RAPORT nr. 13.358 din 26 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Alianţa Noastră România, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

11. RAPORT nr. 13.359 din 26 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Culturală a Rutenilor din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

12. RAPORT nr. 13.121 din 21 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul România Mare, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

13. RAPORT nr. 13.053 din 20 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Ecologist Român, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

14. RAPORT nr. 12.534 din 12 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Blocul Unităţii Naţionale, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

15. RAPORT nr. 12.535 din 12 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Republican din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

16. RAPORT nr. 12.595 din 12 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Alternativa de Vest, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

17. RAPORT nr. 12.596 din 12 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Alianţa Democrată a Romilor, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

18. RAPORT nr. 12.597 din 12 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Poporului, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

19. RAPORT nr. 12.598 din 12 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Prodemo, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

20. RAPORT nr. 12.599 din 12 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Românilor de Pretutindeni, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

21. RAPORT nr. 12.600 din 12 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

22. RAPORT nr. 12.478 din 11 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

23. DECIZIA nr. 398 din 5 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

24. RAPORT nr. 12.002 din 3 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Frontul Demnităţii şi Identităţii Naţionale, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

25. RAPORT nr. 12.005 din 3 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Noua Dreaptă, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

26. RAPORT nr. 12.003 din 3 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Unităţii Sociale din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

27. RAPORT nr. 12.004 din 3 iunie 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Bulgară din Banat România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

28. RAPORT nr. 11.831 din 30 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Romilor Democraţi, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

29. RAPORT nr. 11.777 din 30 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Republican din România, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

30. RAPORT nr. 11.778 din 30 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Bulgară din Banat România, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

31. RAPORT nr. 11.779 din 30 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Armenilor din România, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

32. RAPORT nr. 11.780 din 30 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Socialist Român, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

33. RAPORT nr. 11.830 din 30 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Blocul Unităţii Naţionale, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

34. RAPORT nr. 11.504 din 27 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Socialist Român, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

35. RAPORT nr. 11.503 din 27 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

36. RAPORT nr. 11.340 din 25 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Creştin Democrată din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

37. RAPORT nr. 11.354 din 25 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

38. RAPORT nr. 11.209 din 24 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Comuniştilor, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

39. RAPORT nr. 11.210 din 24 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Agricultorilor din România, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

40. RAPORT nr. 11.115 din 23 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Oamenilor Liberi, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

41. RAPORT nr. 11.116 din 23 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Socialist Român, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

42. RAPORT nr. 11.117 din 23 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Naţional Socialist (fost Partidul Neosocialist), cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 20.09.2019

43. RAPORT nr. 11.108 din 23 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Verde, cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

44. RAPORT nr. 11.118 din 23 mai 2019
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Culturală a Rutenilor din România, cu ocazia alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

45. DECIZIA nr. 293 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

46. REZOLUȚIE MSC.421(98) din 15 iunie 2017
privind amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 19.09.2019

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 221606 19.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Scheia

Monitor: 160 din 19-09-2019

3. CPF 221607 19.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Alma

Ofertant: Parohia Ortodoxa Alma

Monitor: 160 din 19-09-2019

4. CPF 221605 19.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Ofertant: Asociatia Grupului de Actiune Locala

Monitor: 160 din 19-09-2019

5. PCBS221604 18.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comuna Tiganasi

Monitor: 160 din 19-09-2019

6. PCBS221616 18.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Victoria

Monitor: 160 din 19-09-2019

7. PCBS221610 18.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Havarna

Monitor: 160 din 19-09-2019

8. PCBS221612 18.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Dorna Candrenilor

Monitor: 160 din 19-09-2019

9. NCON221617 18.09.2019

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Orasul Bumbesti-Jiu

Monitor: 160 din 19-09-2019

10. PAP 221611 18.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Maracineni

Monitor: 160 din 19-09-2019

11. PAP 221614 18.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Dragoiesti

Monitor: 160 din 19-09-2019

12. PAP 221613 18.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Dragoiesti

Monitor: 160 din 19-09-2019

13. PAP 221615 18.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Dragoiesti

Monitor: 160 din 19-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 18 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 18 septembrie 2019

2. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9533 – KKR/Arta Capital/Alvic)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9533 – KKR/Arta Capital/Alvic) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9522 – Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9522 – Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

4. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9389 – Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9389 – Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto) (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Raportul special nr. 14/2019 – Exprimați-vă părerea!
Raportul special nr. 14/2019 – Exprimați-vă părerea!: consultările publice ale Comisiei mobilizează cetățenii, dar activitățile de informare cu privire la acestea nu sunt suficiente

6. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli) (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9443 – Cintra/Meridiam/AUSOL)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9443 – Cintra/Meridiam/AUSOL) (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9558 – Triton/All4Labels Group)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9558 – Triton/All4Labels Group) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9466 – Infineon/Cypress)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9466 – Infineon/Cypress) (Text cu relevanță pentru SEE.)

10. Decizia Consiliului din 16 septembrie 2019 de numire a unui membru
Decizia Consiliului din 16 septembrie 2019 de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) pentru Luxemburg

11. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9535 – JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9535 – JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

12. Aviz de clarificare a avizelor de deschidere a unor proceduri antidumping și antisubvenție
Aviz de clarificare a avizelor de deschidere a unor proceduri antidumping și antisubvenție privind importurile de anumite materiale țesute și/sau cusute din fibre de sticlă originare din Republica Populară Chineză și din Egipt

13. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Suediei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Suediei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Suediei pentru 2019

14. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Regatului Unit
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Regatului Unit pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Regatului Unit pentru 2018-2019

15. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Finlandei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Finlandei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Finlandei pentru 2019

16. Decizia (UE) 2018/1394 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1394 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016

17. Decizia (UE) 2018/1396 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1396 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016

18. Rezoluția (UE) 2018/1395 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1395 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016

19. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Suediei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Suediei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Suediei pentru 2018

20. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Finlandei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Finlandei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Finlandei pentru 2018

21. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Regatului Unit
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Regatului Unit pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Regatului Unit pentru 2018

22. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2

23. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

24. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

25. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

26. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Suediei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Suediei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Suediei pentru 2017

27. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Regatului Unit
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Regatului Unit pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Regatului Unit pentru 2017

28. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Finlandei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Finlandei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Finlandei pentru 2017

29. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2017

Actualizare (2) din data 20-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 467 din 29 iulie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 20.09.2019

2. DECIZIA nr. 313 din 21 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 20.09.2019

Actualizare (1) din data 19-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 241 din 19 septembrie 2019
pentru eliberarea domnului Marius Adrian Madar din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 19.09.2019

2. DECIZIE nr. 242 din 19 septembrie 2019
pentru numirea domnului Marius Adrian Madar în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 19.09.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 698 din 17 septembrie 2019
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 18.09.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 689 din 12 septembrie 2019
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 423, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 18.09.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 693 din 12 septembrie 2019
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 18.09.2019

6. ORDIN nr. 106 din 5 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 761 din 19.09.2019

7. ORDIN nr. 107 din 5 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 19.09.2019

8. ORDIN nr. 1.240 din 5 septembrie 2019
privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.303(72) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 19.09.2019

9. ORDIN nr. 1.245 din 5 septembrie 2019
pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite în portul Constanţa

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 19.09.2019

10. ORDIN nr. 1.246 din 5 septembrie 2019
pentru aprobarea planului de acţiune actualizat pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant aferent hărţilor strategice de zgomot revizuite în portul Constanţa

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 19.09.2019

11. DECIZIA nr. 402 din 6 iunie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 19.09.2019

12. DECIZIA nr. 294 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 19.09.2019

13. DECIZIA nr. 271 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 18.09.2019

14. REZOLUȚIE MEPC.303(72) din 13 aprilie 2018
privind amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 19.09.2019

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 221597 18.09.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Scheia

Monitor: 159 din 18-09-2019

3. CPF 221598 18.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Gorj

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Voicu Dragon

Monitor: 159 din 18-09-2019

4. CPF 221602 17.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Calarasi

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Danubius

Monitor: 159 din 18-09-2019

5. PCBS221594 17.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Orasului Iernut

Monitor: 159 din 18-09-2019

6. PCBS221603 17.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Havarna

Monitor: 159 din 18-09-2019

7. CCBS221596 17.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Ghimes-Faget

Ofertant: Rusu Csaba Andrei

Monitor: 159 din 18-09-2019

8. CCBS221595 17.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Sighisoara

Ofertant: Maneac Petru

Monitor: 159 din 18-09-2019

9. PCON221601 17.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Viisoara

Monitor: 159 din 18-09-2019

10. PCON221593 17.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Maldaresti

Monitor: 159 din 18-09-2019

11. PAP 221599 17.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Baia

Monitor: 159 din 18-09-2019

12. PAP 221600 17.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Fantana Mare

Monitor: 159 din 18-09-2019

Actualizare (1) din data 18-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 233 din 17 septembrie 2019
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Simion Costel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 17.09.2019

2. DECIZIE nr. 234 din 17 septembrie 2019
privind numirea domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

3. DECIZIE nr. 235 din 17 septembrie 2019
privind numirea doamnei Ioana Ciupe-Gudiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

4. DECIZIE nr. 236 din 17 septembrie 2019
privind numirea domnului Dumitru Enache în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

5. DECIZIE nr. 237 din 17 septembrie 2019
privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Victor Boştinaru

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

6. DECIZIE nr. 238 din 17 septembrie 2019
privind numirea domnului Mihai Tomescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

7. DECIZIE nr. 239 din 17 septembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

8. DECIZIE nr. 240 din 17 septembrie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Georgeta Bumbac, director general al Direcţiei generale economice, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

9. COMUNICAT din 17 septembrie 2019
privind persoanele care au obţinut hotărâri judecătoreşti pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, respectiv posibilitatea instanței de judecată de a obliga comisia locală şi comisia judeţeană la atribuirea unui teren în compensare pe izlaz

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 17.09.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 697 din 17 septembrie 2019
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Săcălăşeni, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 699 din 17 septembrie 2019
privind redistribuirea creditelor bugetare alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în bugetul pe anul 2019 între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 700 din 17 septembrie 2019
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie SINA"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

13. HOTĂRÂRE nr. 37 din 16 septembrie 2019
privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

14. DECRET nr. 700 din 16 septembrie 2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară, cu însemn de război

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

15. DECRET nr. 701 din 16 septembrie 2019
privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

16. HOTĂRÂRE nr. 691 din 12 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 18.09.2019

17. PROCEDURĂ din 12 septembrie 2019
privind acordarea de finanţări din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 18.09.2019

18. HOTĂRÂRE nr. 685 din 12 septembrie 2019
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Lugoj, judeţul Timiş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1252 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

19. HOTĂRÂRE nr. 686 din 12 septembrie 2019
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2911 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

20. HOTĂRÂRE nr. 688 din 12 septembrie 2019
privind transmiterea unor imobile din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, precum şi modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, după comasare, prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

21. ORDIN nr. 1.254 din 11 septembrie 2019
privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 17.09.2019

22. DECRET nr. 694 din 11 septembrie 2019
privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

23. ORDIN nr. 115 din 11 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

24. ORDIN nr. 119 din 11 septembrie 2019
privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.519/2006 pentru aprobarea "Normelor metodologice privind utilizarea chitanţelor de amenzi contravenţionale privind circulaţia pe drumurile publice"

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

25. ORDIN nr. 928 din 6 septembrie 2019
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MADO LEASING IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

26. ORDIN nr. 1.243 din 5 septembrie 2019
privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.403(96) şi Rezoluţia MSC.410(97) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016, respectiv 25 noiembrie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 18.09.2019

27. ORDIN nr. 5.087 din 30 august 2019
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 18.09.2019

28. ORDIN nr. 2.844 din 29 august 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

29. ORDIN nr. 1.119 din 22 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

30. ORDIN nr. 15.191 din 20 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 17.09.2019

31. DECIZIE nr. 26 din 3 iunie 2019
referitoare la situaţia în care hotărârea redactată de unul dintre membrii completului de recurs este semnată doar de către judecătorul redactor, în timp ce, pentru ceilalţi membri, este semnată de către preşedintele completului sau de preşedintele instanţei, în condiţiile art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 17.09.2019

32. DECIZIA nr. 335 din 21 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 18.09.2019

33. DECIZIA nr. 282 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 18.09.2019

34. REZOLUȚTIE MSC.410(97) din 25 noiembrie 2016
privind amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 18.09.2019

35. REZOLUȚIE MSC.403(96) din 19 mai 2016
privind amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 18.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221585 17.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Intorsura Buzaului

Monitor: 158 din 17-09-2019

2. CPF 221588 17.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Comuna Cleja

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Karate Pas cu Pas

Monitor: 158 din 17-09-2019

3. PCBS221586 16.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Dumbraveni

Monitor: 158 din 17-09-2019

4. PCBS221584 13.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Municipiului Oradea

Monitor: 158 din 17-09-2019

5. CCON221591 16.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Simian

Ofertant: EPOCABRAU HAUS SRL

Monitor: 158 din 17-09-2019

6. PCON221587 16.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Targsoru Vechi

Monitor: 158 din 17-09-2019

7. PCON221592 16.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Curtea de Apel Iasi

Monitor: 158 din 17-09-2019

8. PCON221583 16.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Zarand

Monitor: 158 din 17-09-2019

9. PCON221590 16.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Copacele

Monitor: 158 din 17-09-2019

10. PCON221582 13.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Suceava

Monitor: 158 din 17-09-2019

11. PCON221589 16.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Copacele

Monitor: 158 din 17-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 16 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 16 septembrie 2019

2. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9491 – Ardagh Group/OTPP-Element/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9491 – Ardagh Group/OTPP-Element/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9436 – ICG/Predica/OCEA Group)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9436 – ICG/Predica/OCEA Group) (Text cu relevanță pentru SEE.)

4. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9446
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9446 – Toyota Motor Corporation/Panasonic Corporation/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9345 – SEGRO/PSPIB/Panattoni Park)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9345 – SEGRO/PSPIB/Panattoni Park) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

6. Informare despre intrarea în vigoare a Modificării 1 a Memorandumului de cooperare NAT-I-9406
Informare despre intrarea în vigoare a Modificării 1 a Memorandumului de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană

7. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9142 – REWE/Lekkerland)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9142 – REWE/Lekkerland) (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Rata de schimb a monedei euro - 13 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 13 septembrie 2019

9. Informare despre intrarea în vigoare a Amendamentului nr. 1 la Acordul dintre Statele Unite
Informare despre intrarea în vigoare a Amendamentului nr. 1 la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

10. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa 1 la tratat.)

11. Ajutor de stat – Germania — Ajutorul de stat SA.43260 (2015/FC)
Ajutor de stat – Germania — Ajutorul de stat SA.43260 (2015/FC) – Presupus ajutor acordat aeroportului Frankfurt-Hahn și companiei Ryanair — Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Țărilor de Jos
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Țărilor de Jos pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Țărilor de Jos pentru 2019

13. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Maltei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Maltei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Maltei pentru 2019

14. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Ungariei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Ungariei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Ungariei pentru 2019

15. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Austriei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Austriei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Austriei pentru 2019

16. Rezoluția (UE) 2018/1389 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1389 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2016

17. Decizia (UE) 2018/1390 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1390 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2016

18. Decizia (UE) 2018/1388 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1388 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2016

19. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Țărilor de Jos
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Țărilor de Jos pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Țărilor de Jos pentru 2018

20. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Austriei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Austriei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Austriei pentru 2018

21. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Maltei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Maltei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Maltei pentru 2018

22. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

23. Agenția Europeană pentru Medicamente
Agenția Europeană pentru Medicamente — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

24. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Austriei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Austriei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Austriei pentru 2017

25. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Țărilor de Jos
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Țărilor de Jos pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Țărilor de Jos pentru 2017

26. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Maltei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Maltei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Maltei pentru 2017

27. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

28. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2016

Actualizare (1) din data 17-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 12 din 16 septembrie 2019
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

EMITENT: Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 16.09.2019

2. DECRET nr. 702 din 16 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 16.09.2019

3. DECRET nr. 703 din 16 septembrie 2019
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 17.09.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 675 din 12 septembrie 2019
pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale, semnat la Ulan Bator la 28 noiembrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 16.09.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 682 din 12 septembrie 2019
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare, a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Piteşti, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 16.09.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 690 din 12 septembrie 2019
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 16.09.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 676 din 12 septembrie 2019
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 17.09.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 677 din 12 septembrie 2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 17.09.2019

9. HOTĂRÂRE nr. 680 din 12 septembrie 2019
privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Galaţi din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 17.09.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 683 din 12 septembrie 2019
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării, a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Piteşti, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 17.09.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 684 din 12 septembrie 2019
pentru modificarea poziţiei nr. 20 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 17.09.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 687 din 12 septembrie 2019
pentru aprobarea Acordului de cooperare culturală dintre Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Culturii şi Sportului din Georgia, semnat la Bucureşti la 15 aprilie 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 17.09.2019

13. ORDIN nr. 322 din 9 septembrie 2019
privind afişarea de către unităţile sanitare a informaţiilor referitoare la acreditare, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 17.09.2019

14. ORDIN nr. 834 din 3 septembrie 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 16.09.2019

15. ORDIN nr. 2.886 din 30 august 2019
privind completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 17.09.2019

16. ORDIN nr. 2.845 din 29 august 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 17.09.2019

17. ORDIN nr. 5.030 din 28 august 2019
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "economic", calificarea profesională "asistent de gestiune", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Vasile Deac" din municipiul Vatra Dornei

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 17.09.2019

18. HOTĂRÂRE nr. 647 din 27 august 2019
privind aprobarea modelului steagului comunei Gugeşti, judeţul Vrancea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 17.09.2019

19. HOTĂRÂRE nr. 648 din 27 august 2019
privind aprobarea stemei comunei Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 17.09.2019

20. ORDIN nr. S.M.Ap/S-72 din 26 august 2019
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 17.09.2019

21. ORDIN nr. S.M.Ap/S-73 din 26 august 2019
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 17.09.2019

22. ORDIN nr. 1.131 din 25 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 17.09.2019

23. ORDIN nr. 17.628 din 16 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 17.09.2019

24. DECIZIA nr. 269 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 16.09.2019

25. ACORD din 15 aprilie 2019
de cooperare culturală între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Culturii şi Sportului din Georgia

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 17.09.2019

26. PROTOCOL din 28 noiembrie 2018
între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 16.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221569 16.09.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 157 din 16-09-2019

2. CPF 221574 16.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Secretariatul General al Guvernului

Ofertant: Asociatia Armeano Catolică din Gheorgheni

Monitor: 157 din 16-09-2019

3. PCON221571 12.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ilia

Monitor: 157 din 16-09-2019

4. PCON221573 13.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tibanesti

Monitor: 157 din 16-09-2019

5. PCON221572 13.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Olanu

Monitor: 157 din 16-09-2019

6. PCON221570 13.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Avrig

Monitor: 157 din 16-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9330 – Denso/Hirose)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9330 – Denso/Hirose) (Text cu relevanță pentru SEE.)

2. Aviz de informare al Comisiei
Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1403 al Consiliului din 12 septembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1403 al Consiliului din 12 septembrie 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

4. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT) (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Decizia (PESC) 2019/1405 a Consiliului din 12 septembrie 2019
Decizia (PESC) 2019/1405 a Consiliului din 12 septembrie 2019 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

6. Aviz în atenția persoanelor și a entităților care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția persoanelor și a entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2019/1405 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1403 al Consiliului, privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

7. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1404 al Comisiei din 6 septembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1404 al Comisiei din 6 septembrie 2019 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

9. Aviz de informare al Comisiei
Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligații de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE.)

10. Comunicarea Comisiei – Actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumelor forfetare
Comunicarea Comisiei – Actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumelor forfetare și a penalităților cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmează să le propună Curții de Justiție a Uniunii Europene în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

11. Sisteme de identificare electronică
Sisteme de identificare electronică notificate în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă

12. Rata de schimb a monedei euro - 12 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 12 septembrie 2019

13. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)

14. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9493 – Triton/Aleris)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9493 – Triton/Aleris) (Text cu relevanță pentru SEE.)

15. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Letoniei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Letoniei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Letoniei pentru 2019

16. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Lituaniei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Lituaniei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Lituaniei pentru 2019

17. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Luxemburgului
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Luxemburgului pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Luxemburgului pentru 2019

18. Rezoluția (UE) 2018/1386 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1386 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016

19. Decizia (UE) 2018/1385 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1385 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016

20. Decizia (UE) 2018/1387 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1387 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016

21. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Luxemburgului
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Luxemburgului pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Luxemburgului pentru 2018

22. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Lituaniei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Lituaniei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Lituaniei pentru 2018

23. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Letoniei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Letoniei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Letoniei pentru 2018

24. Raportul privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie
Raportul privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul institutului

25. Institutul European de Inovare și Tehnologie
Institutul European de Inovare și Tehnologie — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

26. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Letoniei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Letoniei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Letoniei pentru 2017

27. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Luxemburgului
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Luxemburgului pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Luxemburgului pentru 2017

28. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Lituaniei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Lituaniei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Lituaniei pentru 2017

29. Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie
Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2

30. CERS/2016/14: Recomandarea Comitetului european (consolidată la 13 august 2019)
CERS/2016/14: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 31 octombrie 2016 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile (consolidată la 13 august 2019)

31. Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie
Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

32. Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie
Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2016

Actualizare (1) din data 16-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 696 din 13 septembrie 2019
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

2. DECRET nr. 697 din 13 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

3. DECRET nr. 698 din 13 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

4. DECRET nr. 699 din 13 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

5. DECRET nr. 695 din 12 septembrie 2019
privind conferirea titlului de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 septembrie 2019
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 681 din 12 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 16.09.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 674 din 12 septembrie 2019
privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru finanţarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 16.09.2019

9. HOTĂRÂRE nr. 678 din 12 septembrie 2019
privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 16.09.2019

10. ORDIN nr. 3.062 din 10 septembrie 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 673 din 9 septembrie 2019
privind votul prin corespondenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

12. ORDIN nr. 1.225 din 4 septembrie 2019
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 600/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă - RACR-REAC

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

13. ORDIN nr. 5.108 din 4 septembrie 2019
privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi a modelelor pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 16.09.2019

14. ORDIN nr. 1.053 din 23 septembrie 2019
pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 13.09.2019

15. ORDIN nr. 2.799 din 9 august 2019
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-I-s-A-02561

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

16. ORDIN nr. 1.202 din 7 august 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

17. ORDIN nr. 965 din 5 august 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 13.09.2019

18. DECIZIA nr. 274 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 1 lit. b) şi pct. 2 lit. a) teza a doua din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 16.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 221563 13.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Ofertant: Asociatia Sportiva Fotbal Club Rapid Brodoc

Monitor: 156 din 13-09-2019

2. PCBS221564 12.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Fildu de Jos

Monitor: 156 din 13-09-2019

3. PCBS221568 12.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Teliu

Monitor: 156 din 13-09-2019

4. PCON221567 12.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Galgau

Monitor: 156 din 13-09-2019

5. PAP 221566 12.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Floresti

Monitor: 156 din 13-09-2019

6. PAP 221565 12.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Floresti

Monitor: 156 din 13-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9426 – 3M Company/Acelity)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9426 – 3M Company/Acelity) (Text cu relevanță pentru SEE.)

2. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9528
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9528 – Macquarie Infrastructure and Real Assets/Currenta) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9317
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) (Text cu relevanță pentru SEE.)

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1399 a Comisiei din 10 septembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1399 a Comisiei din 10 septembrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE în ceea ce privește lista zonelor care fac obiectul măsurilor de protecție referitoare la gândacul mic de stup în Italia [notificată cu numărul C(2019) 6418] (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Decizia (UE) 2019/1398 a Consiliului din 10 septembrie 2019
Decizia (UE) 2019/1398 a Consiliului din 10 septembrie 2019 de numire a trei membri, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

6. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9472
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9472 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9467 – Ivanhoé Cambridge/PSPIB/Greystar/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9467 – Ivanhoé Cambridge/PSPIB/Greystar/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9515 – TPG Asia/Genting Hong Kong/Dream Cruises)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9515 – TPG Asia/Genting Hong Kong/Dream Cruises) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1090 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1090 al Comisiei din 26 iunie 2019 privind nereînnoirea aprobării substanței active dimetoat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 173, 27.6.2019)

10. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9525 – EPE/OCH/Omnicare)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9525 – EPE/OCH/Omnicare) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

11. Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii
Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont aplicabile de la 1 octombrie 2019 [Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1)]

12. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9465
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

13. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

14. Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene
Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene

15. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9529
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9529 – BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

16. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9523
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

17. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9472
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9472 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)

18. Decizia Consiliului din 3 septembrie 2019 de adoptare a poziției Consiliului
Decizia Consiliului din 3 septembrie 2019 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

19. Decizia Consiliului din 3 septembrie 2019 de adoptare a poziției Consiliului
Decizia Consiliului din 3 septembrie 2019 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

20. Decizia Consiliului din 3 septembrie 2019 de adoptare a poziției Consiliului
Decizia Consiliului din 3 septembrie 2019 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

21. Decizia Consiliului din 3 septembrie 2019 de adoptare a poziției Consiliului
Decizia Consiliului din 3 septembrie 2019 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

22. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Ciprului
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Ciprului pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Ciprului pentru 2019

23. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Italiei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Italiei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Italiei pentru 2019

24. Decizia Consiliului din 3 septembrie 2019 de adoptare a poziției Consiliului
Decizia Consiliului din 3 septembrie 2019 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

25. Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat
Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al Suediei pentru perioada 2021-2030

26. Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat
Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al Regatului Unit pentru perioada 2021-2030

27. Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat
Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al Finlandei pentru perioada 2021-2030

28. Decizia (UE) 2018/1384 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1384 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2016

29. Rezoluția (UE) 2018/1383 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1383 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016

30. Decizia (UE) 2018/1382 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1382 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016

31. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Italiei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Italiei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Italiei pentru 2018

32. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Ciprului
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Ciprului pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Ciprului pentru 2018

33. Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale
Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

34. Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

35. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Italiei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Italiei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Italiei pentru 2017

36. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Ciprului
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Ciprului pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Ciprului pentru 2017

37. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO) pentru exercițiul financiar 2016

Actualizare (1) din data 13-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019
privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 12.09.2019

3. DECIZIE nr. 224 din 12 septembrie 2019
privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 12.09.2019

4. DECIZIE nr. 225 din 12 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Eleodor-Mihai Mandreş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 12.09.2019

5. DECIZIE nr. 226 din 12 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ionel Muscalu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 12.09.2019

6. DECIZIE nr. 227 din 12 septembrie 2019
privind eliberarea domnului Silviu-Dănuţi Măcuţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 12.09.2019

7. DECIZIE nr. 228 din 12 septembrie 2019
pentru eliberarea domnului Cezar Caleap din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 12.09.2019

8. DECIZIE nr. 229 din 12 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Iulian Octavian Stana din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 12.09.2019

9. DECIZIE nr. 230 din 12 septembrie 2019
privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Vlad Chiotan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 12.09.2019

10. DECIZIE nr. 231 din 12 septembrie 2019
privind eliberarea, la cerere, a domnului Petre Ionel din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 12.09.2019

11. DECIZIE nr. 232 din 12 septembrie 2019
privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 12.09.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 663 din 9 septembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere bazin de înot, str. Crişan nr. 27, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

13. HOTĂRÂRE nr. 664 din 9 septembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, str. 1848 nr. 14A, lot 1"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

14. HOTĂRÂRE nr. 665 din 9 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

15. ORDIN nr. 2.957 din 9 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

16. ORDIN nr. 2.958 din 9 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

17. ORDIN nr. M.173 din 5 septembrie 2019
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

18. ORDIN nr. M.174 din 5 septembrie 2019
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

19. ORDIN nr. 479 din 2 septembrie 2019
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi al instituţiilor aflate în subordinea acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018

EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

20. ORDIN nr. 5.048 din 29 august 2019
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Kinderstar" din comuna Berceni

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

21. ORDIN nr. 1.289 din 29 august 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

22. ORDIN nr. 1.054 din 23 august 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

23. ORDIN nr. 1.203 din 7 august 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

24. ORDIN nr. 967 din 5 august 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 12.09.2019

Actualizare (2) din data 13-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 3.064 din 11 septembrie 2019
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii septembrie 2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 13.09.2019

2. ORDIN nr. 118 din 11 septembrie 2019
pentru modificarea preambulului şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 119/2017 privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 13.09.2019

3. ORDIN nr. 1.384 din 11 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 13.09.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 669 din 9 septembrie 2019
pentru aprobarea celui de-al şaselea Amendament la Addendumul la Memorandumul multilateral de înţelegere (MMOU) dintre miniştrii apărării din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO aeropurtat de avertizare timpurie şi control (NAEW&C), semnat de partea română la Bucureşti la 16 mai 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 12.09.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 672 din 9 septembrie 2019
privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 13.09.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 671 din 9 septembrie 2019
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile organizate în cadrul Conferinţei şefilor statelor majore generale/ale apărării din ţările din Balcani pe probleme de cooperare militară, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale, în perioada 3-5 septembrie 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 13.09.2019

7. CIRCULARĂ nr. 16 din 9 septembrie 2019
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 140 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Cultură Macedo-Română

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 13.09.2019

8. CIRCULARĂ nr. 17 din 9 septembrie 2019
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2019

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 13.09.2019

9. ORDIN nr. 878 din 29 august 2019
pentru completarea secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 13.09.2019

10. ORDIN nr. 5.049 din 29 august 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Winnie Academy" din municipiul Oradea

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 13.09.2019

11. ORDIN nr. 778 din 29 august 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 13.09.2019

12. ORDIN nr. 1.204 din 28 august 2019
privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 13.09.2019

13. ORDIN nr. 4.909 din 23 august 2019
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 13.09.2019

14. ORDIN nr. 1.053 din 23 septembrie 2019
pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

EMITENT: Ministerul Dezvoltării şi Prognozei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 13.09.2019

15. ORDIN nr. 2.237 din 13 septembrie 2019
pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 13.09.2019

16. DECIZIA nr. 423 din 4 iulie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (4) şi (6) din Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 13.09.2019

17. AL ȘASELEA AMENDAMENT din 6 mai 2019
la Addendumul la Memorandumul multilateral de înţelegere (MMOU) dintre miniştrii apărării din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO aeropurtat de avertizare timpurie şi control (NAEW&C), semnat de partea română la Bucureşti la 16 mai 2019

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 12.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221560 12.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Uricani

Monitor: 155 din 12-09-2019

2. PPF 221556 12.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Mica

Monitor: 155 din 12-09-2019

3. PPF 221557 11.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 155 din 12-09-2019

4. CPF 221552 12.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Petrosani

Ofertant: Parohia Ortodoxa Romana Petrosani I

Monitor: 155 din 12-09-2019

5. PCBS221554 11.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Municipiului Husi

Monitor: 155 din 12-09-2019

6. PCBS221555 11.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Municipiului Husi

Monitor: 155 din 12-09-2019

7. PCON221553 11.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 155 din 12-09-2019

8. PCON221561 11.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Cordun

Monitor: 155 din 12-09-2019

9. PAP 221558 11.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Navodari

Monitor: 155 din 12-09-2019

10. PAP 221559 11.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Nades

Monitor: 155 din 12-09-2019

11. PAP 221562 11.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Judetul Gorj

Monitor: 155 din 12-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 11 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 11 septembrie 2019

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1396 a Comisiei din 10 septembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1396 a Comisiei din 10 septembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește desemnarea grupurilor de experți în domeniul dispozitivelor medicale (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/798 al Consiliului
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/798 al Consiliului din 17 mai 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO L 132, 20.5.2019)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1395 al Comisiei din 10 septembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1395 al Comisiei din 10 septembrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubricile referitoare la Bosnia și Herțegovina și Israel, precum și în ceea ce privește numele Republicii Macedonia de Nord din lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care anumite produse de pasăre pot fi importate în Uniune și pot tranzita Uniunea, precum și de modificare a modelului de certificat sanitar-veterinar pentru produsele din ouă (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Rata de schimb a monedei euro - 10 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 10 septembrie 2019

6. Rectificare la Decizia (PESC) 2019/806 a Consiliului din 17 mai 2019
Rectificare la Decizia (PESC) 2019/806 a Consiliului din 17 mai 2019 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 132, 20.5.2019)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1394 al Comisiei din 10 septembrie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1394 al Comisiei din 10 septembrie 2019 de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 în ceea ce privește anumite norme privind supravegherea pentru punerea în liberă circulație și ieșirea de pe teritoriul vamal al Uniunii

8. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

9. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

10. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9513 – Apax Partners/ADCO)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9513 – Apax Partners/ADCO) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

11. Rata de schimb a monedei euro - 5 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 5 septembrie 2019

12. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Irlandei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Irlandei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Irlandei pentru 2019

13. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Croației
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Croației pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Croației pentru 2019

14. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Greciei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Greciei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Greciei pentru 2019

15. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Spaniei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Spaniei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Spaniei pentru 2019

16. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Franței
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Franței pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Franței pentru 2019

17. Decizia (UE) 2018/1381 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1381 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016

18. Rezoluția (UE) 2018/1380 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1380 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016

19. Decizia (UE) 2018/1379 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1379 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016

20. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Spaniei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Spaniei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Spaniei pentru 2018

21. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Franței
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Franței pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Franței pentru 2018

22. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Irlandei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Irlandei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Irlandei pentru 2018

23. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Croației
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Croației pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Croației pentru 2018

24. Raportul privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse
Raportul privind conturile anuale ale Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul institutului

25. Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

26. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Croației
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Croației pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Croației pentru 2017

27. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Irlandei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Irlandei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Irlandei pentru 2017

28. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Franței
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Franței pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Franței pentru 2017

29. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Spaniei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Spaniei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Spaniei pentru 2017

30. Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse
Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru exercițiul financiar 2016

Actualizare (1) din data 12-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 222 din 11 septembrie 2019
pentru numirea domnului Radu-Mihai Cristescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 11.09.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 38 din 11 septembrie 2019
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 12.09.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 39 din 11 septembrie 2019
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 12.09.2019

4. DECRET nr. 693 din 11 septembrie 2019
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 12.09.2019

5. DECIZIE nr. 223 din 11 septembrie 2019
privind aprobarea componenţei comisiei de control în vederea desfăşurării activităţilor de control la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene din cadrul Ministerului Economiei şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 12.09.2019

6. ORDIN nr. 120 din 11 septembrie 2019
pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 12.09.2019

7. ORDIN nr. 5.140 din 11 septembrie 2019
pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 12.09.2019

8. METODOLOGIE din 11 septembrie 2019
privind mobilitatea academică a studenţilor

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 12.09.2019

9. ORDIN nr. 1.364 din 9 septembrie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 11.09.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 661 din 9 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "AVIOANE CRAIOVA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 12.09.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 662 din 9 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 12.09.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 668 din 9 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 12.09.2019

13. DECIZIA nr. 36 din 28 iunie 2019
referitoare la interpretarea art. 26 alin. (1) lit. a), raportate la dispoziţiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 11.09.2019

14. DECIZIA nr. 255 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea dată prin Decizia nr. 32 din 11 decembrie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, precum şi ale art. 80 alin. (2) lit. d) şi art. 83 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 11.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 221540 11.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Capalnita

Ofertant: Asociatia Sportiva Capalnita 2008

Monitor: 154 din 11-09-2019

2. PCON221551 11.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Homocea

Monitor: 154 din 11-09-2019

3. PCON221539 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Casin

Monitor: 154 din 11-09-2019

4. PCON221546 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Corbii Mari

Monitor: 154 din 11-09-2019

5. PCON221541 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Corbii Mari

Monitor: 154 din 11-09-2019

6. PCON221545 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Corbii Mari

Monitor: 154 din 11-09-2019

7. PCON221547 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Corbii Mari

Monitor: 154 din 11-09-2019

8. PCON221550 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Ciacova

Monitor: 154 din 11-09-2019

9. PAP 221543 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Sasca Montana - Caras-Severin

Monitor: 154 din 11-09-2019

10. PAP 221542 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Sasca Montana - Caras-Severin

Monitor: 154 din 11-09-2019

11. PAP 221544 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Orasul Geoagiu

Monitor: 154 din 11-09-2019

12. PAP 221548 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Moldova Noua

Monitor: 154 din 11-09-2019

13. PAP 221549 10.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Stroesti

Monitor: 154 din 11-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 9 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 9 septembrie 2019

2. Decizia (UE) 2019/1393 a Consiliului
Decizia (UE) 2019/1393 a Consiliului, adoptată de comun acord cu președinta aleasă a Comisiei, din 10 septembrie 2019 de adoptare a listei celorlalte persoane pe care le propune Consiliul pentru a fi numite membri ai Comisiei

3. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9420
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9420 – Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1392 a Comisiei din 9 septembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1392 a Comisiei din 9 septembrie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 6507] (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

6. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9511
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9511 – Macquarie Group/Ocean Breeze Energy and Perikles) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9486 – GBL/Webhelp)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9486 – GBL/Webhelp) (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9097 – Boeing/Embraer)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9097 – Boeing/Embraer) (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9409 – Aurubis/Metallo Group Holding)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9409 – Aurubis/Metallo Group Holding) (Text cu relevanță pentru SEE.)

10. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

11. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Danemarcei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Danemarcei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Danemarcei pentru 2019

12. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Germaniei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Germaniei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Germaniei pentru 2019

13. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Cehiei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Cehiei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Cehiei pentru 2019

14. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Estoniei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Estoniei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Estoniei pentru 2019

15. Rezoluția (UE) 2018/1377 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1377 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2016

16. Decizia (UE) 2018/1376 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1376 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2016

17. Decizia (UE) 2018/1378 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1378 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2016

18. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Republicii Cehe
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Republicii Cehe pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Republicii Cehe pentru 2018

19. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Danemarcei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Danemarcei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Danemarcei pentru 2018

20. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Germaniei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Germaniei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Germaniei pentru 2018

21. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Estoniei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Estoniei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Estoniei pentru 2018

22. Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară
Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

23. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

24. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Danemarcei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Danemarcei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Danemarcei pentru 2017

25. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Germaniei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Germaniei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Germaniei pentru 2017

26. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Estoniei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Estoniei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Estoniei pentru 2017

27. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Republicii Cehe
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Republicii Cehe pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Republicii Cehe pentru 2017

28. Rectificare la Recomandarea 2017/C 92/01 a Consiliului din 21 martie 2017
Rectificare la Recomandarea 2017/C 92/01 a Consiliului din 21 martie 2017 privind politica economică a zonei euro (JO C 92, 24.3.2017)

29. Recomandarea Consiliului din 21 martie 2017 privind politica economică a zonei euro
Recomandarea Consiliului din 21 martie 2017 privind politica economică a zonei euro

30. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

31. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2016

Actualizare (1) din data 11-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 36 din 10 septembrie 2019
pentru alegerea preşedintelui Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 10.09.2019

2. CUANTUMUL TOTAL din 10 septembrie 2019
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgári Párt

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 10.09.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 650 din 9 septembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Popescu Monica

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 10.09.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 651 din 9 septembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către doamna Coşa Maricica-Luminiţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 10.09.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 652 din 9 septembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Ivancea Valentin

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 10.09.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 653 din 9 septembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionuţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 10.09.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 654 din 9 septembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 10.09.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 655 din 9 septembrie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Marin Horaţiu-Lucian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 10.09.2019

9. HOTĂRÂRE nr. 656 din 9 septembrie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Ivancea Valentin

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 10.09.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 657 din 9 septembrie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 10.09.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 658 din 9 septembrie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Cotîrleţ Paul-Claudiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 10.09.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 659 din 9 septembrie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Blanaru Constantin-Adrian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 10.09.2019

13. HOTĂRÂRE nr. 666 din 9 septembrie 2019
pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 11.09.2019

14. HOTĂRÂRE nr. 667 din 9 septembrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Cluj"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 11.09.2019

15. HOTĂRÂRE nr. 670 din 9 septembrie 2019
pentru suplimentarea bugetelor Autorităţii Electorale Permanente şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 11.09.2019

16. HOTĂRÂRE nr. 660 din 9 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 11.09.2019

17. ORDIN nr. 5.104 din 3 septembrie 2019
pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 11.09.2019

18. ORDIN nr. 1.581 din 2 septembrie 2019
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC"

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 10.09.2019

19. SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 2 septembrie 2019
privind "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori"

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 10.09.2019

20. ORDIN nr. 2.288 din 21 august 2019
privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 11.09.2019

22. RECTIFICARE nr. 487 din 11 iulie 2002
referitoare la Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 11.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221537 10.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Baia Mare

Monitor: 153 din 10-09-2019

2. CPF 221533 10.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Satu Mare

Ofertant: Clubul Sportiv Vointa

Monitor: 153 din 10-09-2019

3. CPF 221534 10.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Arcus

Ofertant: Asociatia Sportiva Arcus

Monitor: 153 din 10-09-2019

4. PCON221538 09.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Malini

Monitor: 153 din 10-09-2019

5. PCON221536 09.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul local al comunei Putineiu

Monitor: 153 din 10-09-2019

6. PCON221535 09.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 153 din 10-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1384 al Comisiei din 24 iulie 2019
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1384 al Comisiei din 24 iulie 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 965/2012 și (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește utilizarea pentru operațiuni necomerciale și pentru operațiuni specializate a aeronavelor înscrise pe un certificat de operator aerian, stabilirea de cerințe operaționale pentru desfășurarea zborurilor de verificare a întreținerii, stabilirea de norme privind operațiunile necomerciale cu un număr redus de membri ai echipajului de cabină la bord și introducerea unor modificări de redactare pentru actualizarea cerințelor privind operațiunile aeriene (JO L 228, 4.9.2019)

2. Decizia (UE, Euratom) 2019/1388 a reprezentanților guvernelor statelor membre
Decizia (UE, Euratom) 2019/1388 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 4 septembrie 2019 de numire a unui judecător în cadrul Tribunalului

3. Regulamentul (UE) 2019/1381 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1381 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 1829/2003, (CE) nr. 1831/2003, (CE) nr. 2065/2003, (CE) nr. 1935/2004, (CE) nr. 1331/2008, (CE) nr. 1107/2009, (UE) 2015/2283 și a Directivei 2001/18/CE (Text cu relevanță pentru SEE.)

4. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei din 8 iulie 2019
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei din 8 iulie 2019 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește sistemele de management al siguranței din cadrul întreprinderilor de management al menținerii navigabilității și simplificarea întreținerii și a managementului menținerii navigabilității în cazul aeronavelor de aviație generală (JO L 228, 4.9.2019)

5. Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2019/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO L 198, 25.7.2019)

6. Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (JO L 252, 16.9.2016)

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1389 a Comisiei din 4 septembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1389 a Comisiei din 4 septembrie 2019 de autorizare a unor derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și de la Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a anumitor condiții referitoare la plata pentru înverzire pentru anul de cerere 2019 în Belgia, Spania, Franța, Lituania, Polonia și Portugalia [notificată cu numărul C(2019) 6438]

8. Orientarea (UE) 2019/1386 a Băncii Centrale Europene din 7 iunie 2019
Orientarea (UE) 2019/1386 a Băncii Centrale Europene din 7 iunie 2019 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare (BCE/2019/18)

9. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Bulgariei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Bulgariei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Bulgariei pentru 2019

10. Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Belgiei
Recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019 privind Programul național de reformă al Belgiei pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Belgiei pentru 2019

11. Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat
Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al Slovaciei pentru perioada 2021-2030

12. Avizul Comitetului European al Regiunilor — Evaluarea riscurilor în cadrul lanțului alimentar
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Evaluarea riscurilor în cadrul lanțului alimentar

13. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. a1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] [COM(2018) 179 final – 2018/0088 (COD)]

14. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Bulgariei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Bulgariei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Bulgariei pentru 2018

15. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Belgiei
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Belgiei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Belgiei pentru 2018

16. Recomandarea Consiliului din 14 mai 2018 privind politica economică a zonei euro
Recomandarea Consiliului din 14 mai 2018 privind politica economică a zonei euro

17. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Bulgariei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Bulgariei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Bulgariei pentru 2017

18. Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Belgiei
Recomandarea Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de reformă al Belgiei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Belgiei pentru 2017

Actualizare (1) din data 10-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 649 din 9 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 09.09.2019

2. DECIZIE nr. 219 din 9 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Timotei Florentie Oprea-Stoian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 09.09.2019

3. DECIZIE nr. 218 din 9 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Huzău din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 09.09.2019

4. DECIZIE nr. 217 din 9 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Dumitraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 09.09.2019

5. DECIZIE nr. 220 din 9 septembrie 2019
privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Guşatu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 09.09.2019

6. DECIZIE nr. 221 din 9 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 09.09.2019

7. REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019
privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 09.09.2019

8. ORDIN nr. 112 din 3 septembrie 2019
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

9. ORDIN nr. 2.883 din 3 septembrie 2019
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

10. DECIZIE nr. 66 din 2 septembrie 2019
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.192/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Topolniţa-Izvorul Bârzei, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MESACONS - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2004

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

11. ORDIN nr. 5.090 din 30 august 2019
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 09.09.2019

12. METODOLOGIE din 30 august 2019
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 09.09.2019

13. ORDIN nr. 1.323 din 30 august 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 476/2017 privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 09.09.2019

14. ORDIN nr. 1.296 din 28 august 2019
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 09.09.2019

15. ORDIN nr. 102 din 28 august 2019
privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală şi de supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

16. ORDIN nr. 5.033 din 28 august 2019
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Mea" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

17. ORDIN nr. 183 din 28 august 2019
privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

18. HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 august 2019
privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

19. ORDIN nr. 4.910 din 23 august 2019
privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 09.09.2019

20. ORDIN nr. 2.828 din 19 august 2019
pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

21. ORDIN nr. 835 din 14 august 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

22. ORDIN nr. 1.241 din 9 august 2019
privind aprobarea ghidurilor pentru obstetrică-ginecologie

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

23. ORDIN nr. 2.626 din 19 iunie 2019
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Halele Uzinei "Malaxa"/Fabrica de Ţevi "Republica", situat în bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, Bucureşti, având codul LMI B-II-a-A-18091/B-II-a-A-18092, respectiv declasarea Lotului 5

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

24. RECTIFICARE nr. 3.419 din 24 martie 2015
referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.419/2015

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 10.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221488 09.09.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Alesd

Monitor: 152 din 09-09-2019

2. PCBS221489 06.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Danicei

Monitor: 152 din 09-09-2019

3. PCBS221532 09.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Danicei

Monitor: 152 din 09-09-2019

4. PCBS221486 06.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 152 din 09-09-2019

5. PCON221485 06.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Dorna Candrenilor

Monitor: 152 din 09-09-2019

6. PCON221487 06.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Copalnic Manastur

Monitor: 152 din 09-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 6 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 6 septembrie 2019

2. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa 1 la tratat.)

3. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Notificare privind intrarea în vigoare a Acordului
Notificare privind intrarea în vigoare a Acordului privind predarea dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia

5. Rezumatul Deciziei Comisiei din 29 aprilie 2019
Rezumatul Deciziei Comisiei din 29 aprilie 2019 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din acordul privind SEE (Cazul AT.40049 – MasterCard II) [notificată cu numărul C(2019) 3033]

6. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9490 – VWFS/TÜV SÜD AS/FC/CarMob)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9490 – VWFS/TÜV SÜD AS/FC/CarMob) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări economice
Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări economice emis în cadrul reuniunii din 31 ianuarie 2019 referitor la un proiect preliminar de decizie privind cazul M.8677 – Siemens/Alstom

8. Raport final al consilierului-auditor – Cazul AT.40049 – MasterCard II
Raport final al consilierului-auditor – Cazul AT.40049 – MasterCard II

9. Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante
Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante emis la reuniunea sa din 9 aprilie 2019 cu privire la un proiect de decizie în cazul AT.40049 – MasterCard II – Raportor: Finlanda

10. Rata de schimb a monedei euro - 4 septembrie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 4 septembrie 2019

11. Raportul final al consilierului-auditor (M.8677 – Siemens/Alstom)
Raportul final al consilierului-auditor (M.8677 – Siemens/Alstom)

12. Rezumatul Deciziei Comisiei din 6 februarie 2019
Rezumatul Deciziei Comisiei din 6 februarie 2019 privind declararea unei concentrări ca fiind incompatibilă cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE (Cazul M.8677 – Siemens/Alstom) [notificat cu numărul C(2019) 921] (Text cu relevanță pentru SEE.)

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1385 a Comisiei din 3 septembrie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1385 a Comisiei din 3 septembrie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 6432] (Text cu relevanță pentru SEE.)

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei din 8 iulie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei din 8 iulie 2019 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește sistemele de management al siguranței din cadrul întreprinderilor de management al menținerii navigabilității și simplificarea întreținerii și a managementului menținerii navigabilității în cazul aeronavelor de aviație generală (Text cu relevanță pentru SEE.)

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1384 al Comisiei din 24 iulie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1384 al Comisiei din 24 iulie 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 965/2012 și (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește utilizarea pentru operațiuni necomerciale și pentru operațiuni specializate a aeronavelor înscrise pe un certificat de operator aerian, stabilirea de cerințe operaționale pentru desfășurarea zborurilor de verificare a întreținerii, stabilirea de norme privind operațiunile necomerciale cu un număr redus de membri ai echipajului de cabină la bord și introducerea unor modificări de redactare pentru actualizarea cerințelor privind operațiunile aeriene (Text cu relevanță pentru SEE.)

16. Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat
Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al Letoniei pentru perioada 2021-2030

17. Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat
Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al Luxemburgului pentru perioada 2021-2030

18. Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat
Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al Poloniei pentru perioada 2021-2030

19. Comunicarea Comisiei
Comunicarea Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.40049 – Mastercard II

20. Iniţierea procedurii (Cazul M.8677 – Siemens/Alstom)
Iniţierea procedurii (Cazul M.8677 – Siemens/Alstom) (Text cu relevanță pentru SEE.)

21. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8677 – Siemens/Alstom)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8677 – Siemens/Alstom) (Text cu relevanță pentru SEE.)

Actualizare (1) din data 09-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 6 septembrie 2019
privind executarea silită prin poprire a sumelor destinate plății drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unitățile de trezorerie și societăți bancare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 06.09.2019

2. DECRET nr. 692 din 5 septembrie 2019
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 06.09.2019

3. ORDIN nr. 187 din 4 septembrie 2019
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 06.09.2019

4. METODOLOGIE din 4 septembrie 2019
de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 06.09.2019

5. ANEXĂ din 3 septembrie 2019
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 06.09.2019

6. ORDIN nr. 110 din 30 august 2019
pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi transmitere a listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 09.09.2019

7. ORDIN nr. 898 din 29 august 2019
pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 06.09.2019

8. DECIZIE nr. 516 din 29 august 2019
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat, desfăşurate de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 09.09.2019

9. METODOLOGIE din 29 august 2019
privind organizarea şi derularea activităţilor de voluntariat, desfăşurate de către reprezentanţii societăţii civile cu persoanele private de libertate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 09.09.2019

10. ORDIN nr. 4.950 din 27 august 2019
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 06.09.2019

11. ORDIN nr. 4.789 din 19 august 2019
pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 06.09.2019

12. ORDIN nr. 2.341 din 12 august 2019
pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi transmitere a listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 09.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221475 06.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Cugir

Monitor: 151 din 06-09-2019

2. PCON221478 05.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Buciumi

Monitor: 151 din 06-09-2019

3. CCON221482 05.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: S.C. MEDIACONCEPT - S.R.L.

Monitor: 151 din 06-09-2019

4. CCON221479 05.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: S.C. MEDNINA EDI - S.R.L.

Monitor: 151 din 06-09-2019

5. CCON221480 05.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: GIURCĂ GHEORGHE OVIDIU

Monitor: 151 din 06-09-2019

6. CCON221481 05.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: S.C. HAPPY FISHING - S.R.L.

Monitor: 151 din 06-09-2019

7. CCON221477 05.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Moldova Noua

Ofertant: Crenicean Nicoleta Georgeta

Monitor: 151 din 06-09-2019

8. PCON221474 05.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 151 din 06-09-2019

9. PAP 221484 05.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Varias

Monitor: 151 din 06-09-2019

10. PAP 221483 05.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Varadia

Monitor: 151 din 06-09-2019

11. PAP 221476 05.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 151 din 06-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1387 al Comisiei din 1 august 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1387 al Comisiei din 1 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce privește cerințele referitoare la calcularea performanței de aterizare a avionului și la standardele de evaluare a stării suprafeței pistei, actualizarea anumitor cerințe și echipamente de siguranță ale aeronavelor și operațiunile desfășurate fără aprobare pentru operațiuni pe distanță extinsă

2. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9458 – CBRE/Telford Homes)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9458 – CBRE/Telford Homes) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante
Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante emis în cadrul reuniunii sale din 9 aprilie 2019 privind un proiect de decizie în cazul AT.39398 – Visa MIF – Raportor: Finlanda

4. Rezumatul Deciziei Comisiei din 29 aprilie 2019
Rezumatul Deciziei Comisiei din 29 aprilie 2019 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39398 – Visa MIF) [notificată cu numărul C(2019) 3034]

5. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9469 – ISQ/Domidep)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9469 – ISQ/Domidep) (Text cu relevanță pentru SEE.)

6. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9496 – Ardian France/Staci)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9496 – Ardian France/Staci) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Raport final al consilierului-auditor – Cazul AT.39398 – Visa MIF
Raport final al consilierului-auditor – Cazul AT.39398 – Visa MIF

8. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9398
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9398 – Centerbridge Partners/Amtrust Corporate Member) (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat
Recomandarea Comisiei din 18 iunie 2019 privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al României pentru perioada 2021-2030

10. Comunicarea Comisiei
Comunicarea Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.39398 – Visa MIF

11. Decizia (UE) 2018/1373 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1373 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016

12. Rezoluția (UE) 2018/1374 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1374 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016

13. Decizia (UE) 2018/1375 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1375 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016

14. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

15. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

16. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

17. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2016

18. Raport final al consilierului-auditor – VISA MIF (AT.39398)
Raport final al consilierului-auditor – VISA MIF (AT.39398)

19. Rezumatul Deciziei Comisiei din 26 februarie 2014
Rezumatul Deciziei Comisiei din 26 februarie 2014 referitoare la o procedură în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39398 VISA MIF) [notificat cu documentul nr. C(2014)1199 final]

20. Raport final al consilierului-auditor
Raport final al consilierului-auditor – Decizie privind asumarea angajamentelor în cazul COMP/39.398 – VISA MIF

Actualizare (1) din data 06-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 216 din 5 septembrie 2019
privind numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

2. DECRET nr. 691 din 5 septembrie 2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 06.09.2019

3. DECRET nr. 690 din 4 septembrie 2019
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 05.09.2019

4. ORDIN nr. 1.762 din 4 septembrie 2019
privind stabilirea dimensiunii ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a dimensiunii ştampilei de control a biroului electoral pentru votul prin corespondenţă cu sediul în România, a dimensiunii ştampilei de control a biroului electoral pentru votul prin corespondenţă cu sediul în afara ţării şi a dimensiunii ştampilei de control pentru birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 06.09.2019

5. ORDIN nr. M.171 din 3 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

6. ORDIN nr. 1.334 din 3 septembrie 2019
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 06.09.2019

7. DECIZIE nr. 781 din 3 septembrie 2019
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 06.09.2019

8. ORDIN nr. 2.876 din 2 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

9. ORDIN nr. 2.870 din 30 august 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

10. ORDIN nr. 5.086 din 30 august 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 06.09.2019

11. ORDIN nr. 2.843 din 29 august 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

12. ORDIN nr. 894 din 29 august 2019
pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 06.09.2019

13. DECIZIE nr. 1.102 din 29 august 2019
privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii pentru o perioadă de 3 ani a Societăţii TRANSWORLD ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 06.09.2019

14. ORDIN nr. 181 din 28 august 2019
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

15. ORDIN nr. 184 din 28 august 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 06.09.2019

16. HOTĂRÂRE nr. 642 din 27 august 2019
privind trecerea unui imobil teren situat în localitatea Ghiroda, judeţul Timiş, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

17. HOTĂRÂRE nr. 646 din 27 august 2019
privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe pentru pasageri şi transportul de mărfuri cu vehicule, în regim de bac şi pietonal, între localităţile Moldova Nouă (România) şi Golubac (Republica Serbia) şi a punctului vamal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

18. HOTĂRÂRE nr. 645 din 27 august 2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2001 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 05.09.2019

19. ORDIN nr. 4.867 din 21 august 2019
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 06.09.2019

20. METODOLOGIE din 21 august 2019
de monitorizare specială a Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 06.09.2019

21. ORDIN nr. 1.311 din 13 august 2019
privind publicarea textului anexei I la Convenţia asupra efectelor transfrontaliere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 1992), adoptate prin Decizia 2014/2 în cadrul celei de-a 8-a Conferinţe a părţilor la Convenţie (Geneva, 3-5 decembrie 2014)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 05.09.2019

22. ORDIN nr. 2.800 din 9 august 2019
pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

23. ORDIN nr. 1205 din 7 august 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

24. ORDIN nr. 1.192 din 6 august 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

25. ORDIN nr. 4.684 din 1 august 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Echilibria Montessori Education" din oraşul Voluntari

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 06.09.2019

26. ORDIN nr. 942 din 31 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

27. ORDIN nr. 924 din 25 iulie 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

28. ORDIN nr. 2.736 din 19 iulie 2019
privind declasarea monumentului istoric clasat cu denumirea Casa Sonia Ionescu, având cod LMI DB-II-m-B-17288, situat la adresa poştală str. Popescu Pârvan, locotenent 21, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, din Lista monumentelor istorice

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 05.09.2019

29. REGULAMENTUL nr. 16 din 27 noiembrie 2014 (*republicat*)
privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 06.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221464 05.09.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Baia Mare

Monitor: 150 din 05-09-2019

2. PPF 221463 05.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 150 din 05-09-2019

3. PPF 221462 04.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati

Monitor: 150 din 05-09-2019

4. PPF 221470 05.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Apoldu de Jos

Monitor: 150 din 05-09-2019

5. CPF 221466 05.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Judetul Brasov

Ofertant: Asociatia de Servicii Sociale S.C.U.T.

Monitor: 150 din 05-09-2019

6. PCON221467 04.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Dorna Candrenilor

Monitor: 150 din 05-09-2019

7. CCON221465 04.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Ofertant: I.I. Podaru Adrian

Monitor: 150 din 05-09-2019

8. PCON221473 04.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 150 din 05-09-2019

9. PCON221471 04.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Berghin

Monitor: 150 din 05-09-2019

10. PCON221472 04.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Izvoru

Monitor: 150 din 05-09-2019

11. PCON221468 04.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Scoala Gimnaziala Prof. Lucian Pavel

Monitor: 150 din 05-09-2019

12. PCON221469 04.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Somcuta Mare

Monitor: 150 din 05-09-2019

Actualizare (1) din data 05-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 215 din 4 septembrie 2019
privind eliberarea doamnei Andreea Păstîrnac din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 04.09.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 34 din 4 septembrie 2019
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 35 din 4 septembrie 2019
privind adoptarea opiniei referitoare la documentul de reflecţie - Către o Europă durabilă până în 2030 - COM(2019) 22

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 36 din 4 septembrie 2019
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Standarde armonizate: Sporirea transparenţei şi a securităţii juridice pentru o piaţă unică pe deplin funcţională - COM (2019) 764

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 37 din 4 septembrie 2019
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 - COM (2018) 785

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

6. DECRET nr. 689 din 4 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

7. DECRET nr. 688 din 3 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 1/H din 3 septembrie 2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 şi a aparatului de lucru al acestora

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

9. REGULAMENT din 3 septembrie 2019
de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 şi a aparatului de lucru al acestora

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

10. ORDIN nr. 992 din 3 septembrie 2019
privind stabilirea diplomelor, premiilor şi distincţiilor acordate de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

11. ORDIN nr. 993 din 3 septembrie 2019
privind instituirea zilei de 29 octombrie ca Ziua Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

12. COMUNICAT din 3 septembrie 2019
privind dreptul la măsuri reparatorii recunoscut prin hotărâre judecătorească definitivă, în favoarea unor cesionari

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 03.09.2019

13. ORDIN nr. 2.830 din 29 august 2019
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 04.09.2019

14. ORDIN nr. 185 din 28 august 2019
pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu şi pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 04.09.2019

15. ORDIN nr. 186 din 28 august 2019
pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 04.09.2019

16. PROCEDURĂ din 28 august 2019
privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 04.09.2019

17. ORDIN nr. 182 din 28 august 2019
pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Humintrade - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

18. REGULAMENT din 28 august 2019
privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Humintrade - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 04.09.2019

19. HOTĂRÂRE nr. 628 din 27 august 2019
privind acordarea cetăţeniei române domnului Richard Kristopher Jameill

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 04.09.2019

20. HOTĂRÂRE nr. 629 din 27 august 2019
pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 04.09.2019

21. HOTĂRÂRE nr. 610 din 21 august 2019
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viaţă (ONRC V2.0)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 04.09.2019

22. RECTIFICARE nr. 11 din 6 februarie 2019
referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 04.09.2019

Actualizare (2) din data 05-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUMUL TOTAL din 5 septembrie 2019
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democraţiei şi Solidarităţii - DEMOS

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 05.09.2019

2. ORDIN nr. 4.948 din 27 august 2019
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 05.09.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 615 din 21 august 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca urmare a inventarierii anuale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 05.09.2019

4. ORDIN nr. 3.431/C din 19 august 2019
pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 05.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221448 04.09.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Ighiu

Monitor: 149 din 04-09-2019

2. PPF 221457 04.09.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Apoldu de Jos

Monitor: 149 din 04-09-2019

3. PPF 221447 04.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Zimbor

Monitor: 149 din 04-09-2019

4. PPF 221459 04.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 149 din 04-09-2019

5. CPF 221464 04.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Gheorgheni

Ofertant: Asociatia Gyilkosto Adventure

Monitor: 149 din 04-09-2019

6. CPF 221446 04.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Ofertant: Asociatia Raza Soarelui Sunlight

Monitor: 149 din 04-09-2019

7. CPF 221453 04.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Limanu

Ofertant: Asociatia Visual Art

Monitor: 149 din 04-09-2019

8. CPF 221451 04.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Orasul Agnita

Ofertant: Parohia Ortodoxa Romana Agnita, nr. 1

Monitor: 149 din 04-09-2019

9. CPF 221452 04.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Brasov

Ofertant: C.S. AIKI KARATE DO Brasov

Monitor: 149 din 04-09-2019

10. PCBS221450 03.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. Orasul Geoagiu

Monitor: 149 din 04-09-2019

11. PCBS221458 03.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Soimus

Monitor: 149 din 04-09-2019

12. NCON221454 03.09.2019

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Alba-Iulia

Monitor: 149 din 04-09-2019

13. PCON221449 03.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Petrachioaia

Monitor: 149 din 04-09-2019

14. PAP 221460 03.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Navodari

Monitor: 149 din 04-09-2019

15. PAP 221455 03.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Sasca Montana - Caras-Severin

Monitor: 149 din 04-09-2019

16. PAP 221456 03.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Sasca Montana - Caras-Severin

Monitor: 149 din 04-09-2019

Actualizare (1) din data 04-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 214 din 3 septembrie 2019
privind încetarea calităţii domnului Alexandru Ion Coita de consilier onorific al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 03.09.2019

2. ORDIN nr. 111 din 2 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 49/2014 privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 04.09.2019

3. ORDIN nr. 2.846 din 29 august 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 04.09.2019

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 august 2019
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 03.09.2019

5. ORDIN nr. 4.946 din 27 august 2019
privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 03.09.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 641 din 27 august 2019
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 04.09.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 601 din 12 august 2019
privind aprobarea stemei comunei Râu de Mori, judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 04.09.2019

8. ORDIN nr. 6 din 9 august 2019
privind stabilirea cerinţelor pentru recunoaşterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 03.09.2019

9. ORDIN nr. 1.043 din 2 iulie 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 04.09.2019

10. ORDIN nr. 958 din 20 iunie 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 04.09.2019

11. HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 septembrie 2007(*republicată*)
privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*)

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 03.09.2019

12. STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*)
privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 03.09.2019

13. COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ ȘI DISCIPLINĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*)
al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 03.09.2019

Actualizare (2) din data 04-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 5.093 din 2 septembrie 2019
pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 04.09.2019

2. DECIZIE nr. 81 din 26 august 2019
privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, prevăzute în Metodologia privind remuneraţiile datorate titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 266/2011, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 198/2012

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 04.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221433 03.09.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 148 din 03-09-2019

2. PPF 221437 03.09.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Calarasi

Monitor: 148 din 03-09-2019

3. CPF 221434 03.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sura Mare

Monitor: 148 din 03-09-2019

4. CPF 221460 03.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Hirsch

Monitor: 148 din 03-09-2019

5. CPF 221432 03.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Sacele

Ofertant: Club Sportiv Rugby Sacele

Monitor: 148 din 03-09-2019

6. CPF 221441 03.09.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Forumul Solidaritatii Sociale a Pensionarilor - Sibiu

Monitor: 148 din 03-09-2019

7. PCBS221435 02.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 148 din 03-09-2019

8. PCBS221436 02.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Petrosani

Monitor: 148 din 03-09-2019

9. PCBS221443 02.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Soldanu

Monitor: 148 din 03-09-2019

10. PCON221445 02.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Oras Abrud

Monitor: 148 din 03-09-2019

11. PAP 221438 02.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Ulmu

Monitor: 148 din 03-09-2019

12. PAP 221444 02.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Farliug

Monitor: 148 din 02-09-2019

13. PAP 221442 02.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Farliug

Monitor: 148 din 03-09-2019

14. PAP 221439 02.09.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Navodari

Monitor: 148 din 03-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9438 – Engie/BPCE Group/PSFV Palma del Río)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9438 – Engie/BPCE Group/PSFV Palma del Río) (Text cu relevanță pentru SEE.)

2. Comisia administrativă a Comunităților Europene
Comisia administrativă a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți – Rate de conversie ale monedelor de schimb în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului

3. Apel la candidaturi pentru alegerea Ombudsmanului European
Apel la candidaturi pentru alegerea Ombudsmanului European

4. Decizia nr. 89/2017 a Comitetului mixt al SEE din 5 mai 2017
Decizia nr. 89/2017 a Comitetului mixt al SEE din 5 mai 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2019/201]

5. Decizia nr. 88/2017 a Comitetului mixt al SEE din 5 mai 2017
Decizia nr. 88/2017 a Comitetului mixt al SEE din 5 mai 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2019/200]

6. Decizia nr. 87/2017 a Comitetului mixt al SEE din 5 mai 2017
Decizia nr. 87/2017 a Comitetului mixt al SEE din 5 mai 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2019/199]

7. Decizia nr. 45/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 45/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE [2018/1779]

8. Decizia nr. 44/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 44/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE [2018/1778]

9. Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene (consolidată la 5 august 2019)
Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2015/35) (consolidată la 5 august 2019)

10. Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (consolidată la 5 august 2019)
Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60) (reformare) (consolidată la 5 august 2019)

11. 2014/528/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene (consolidată la 5 august 2019)
2014/528/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 9 iulie 2014 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2014/31) (consolidată la 5 august 2019)

12. Regulamentul (UE) NR. 374/2014 (Partea a III-a)
Regulamentul (UE) NR. 374/2014 al parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (Partea a III-a)

13. Regulamentul (UE) NR. 374/2014 (Partea a II-a)
Regulamentul (UE) NR. 374/2014 al parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (Partea a II-a)

14. Regulamentul (UE) NR. 374/2014 (Partea I)
Regulamentul (UE) NR. 374/2014 al parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (Partea I)

Actualizare (1) din data 03-09-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 34 din 2 septembrie 2019
privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 02.09.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 35 din 2 septembrie 2019
pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 02.09.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 33 din 2 septembrie 2019
pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 02.09.2019

4. DECRET nr. 685 din 2 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 02.09.2019

5. DECRET nr. 686 din 2 septembrie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 02.09.2019

6. DECRET nr. 687 din 2 septembrie 2019
privind numirea în funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 02.09.2019

7. ORDIN nr. 1.319 din 30 august 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

8. ORDIN nr. 784 din 30 august 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

9. ORDIN nr. 1.320 din 30 august 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

10. ORDIN nr. 781 din 30 august 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

11. ORDIN nr. 1.321 din 30 august 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

12. ORDIN nr. 783 din 30 august 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

13. ORDIN nr. 782 din 30 august 2019
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

14. HOTĂRÂRE nr. 624 din 27 august 2019
pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 843/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 843/2014

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

15. HOTĂRÂRE nr. 637 din 27 august 2019
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Bârlad"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

16. HOTĂRÂRE nr. 644 din 27 august 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

17. ORDIN nr. 856 din 27 august 2019
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 03.09.2019

18. HOTĂRÂRE nr. 625 din 27 august 2019
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vrancea, Timiş, Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Caraş-Severin şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 03.09.2019

19. HOTĂRÂRE nr. 626 din 27 august 2019
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 03.09.2019

20. HOTĂRÂRE nr. 627 din 27 august 2019
privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Brăila, Galaţi, Buzău, Tulcea, Iaşi, Timiş, Giurgiu, Gorj, Dolj, Cluj şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 03.09.2019

21. HOTĂRÂRE nr. 640 din 27 august 2019
pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 03.09.2019

22. ORDIN nr. 574 din 22 august 2019
privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică/privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale

EMITENT: Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 03.09.2019

23. GHID din 22 august 2019
pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică/privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale

EMITENT: Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 03.09.2019

24. ORDIN nr. 1.453 din 14 august 2019
pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-mediei între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 17 iunie 2019

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 02.09.2019

25. HOTĂRÂRE nr. 599 din 12 august 2019
privind modificarea şi completarea anexelor nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 02.09.2019

26. ORDIN nr. 4.496 din 17 iulie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 03.09.2019

27. PROGRAM DE COOPERARE din 17 iunie 2019
în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-mediei între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 02.09.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCBS221425 30.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria comunei Damuc

Monitor: 147 din 02-09-2019

2. PCON221421 30.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Tinosu

Monitor: 147 din 02-09-2019

3. PCON221419 30.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Salcia

Monitor: 147 din 02-09-2019

4. PAP 221424 30.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Victoria

Monitor: 147 din 02-09-2019

5. PAP 221422 30.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Sasca Montana - Caras-Severin

Monitor: 147 din 02-09-2019

6. PAP 221420 30.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Tinosu

Monitor: 147 din 02-09-2019

7. PAP 221423 30.08.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Sasca Montana - Caras-Severin

Monitor: 147 din 02-09-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 30 august 2019
Rata de schimb a monedei euro - 30 august 2019

2. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9485 – NAEV/Siemens/KoMiPo/Stavro Vind)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9485 – NAEV/Siemens/KoMiPo/Stavro Vind) (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9530 – UBS/Ares/Phoenix)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9530 – UBS/Ares/Phoenix) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

4. Decizia nr. 1/2019 a Comitetului mixt pentru transport aerian Uniunea Europeană-Elveția
Decizia nr. 1/2019 a Comitetului mixt pentru transport aerian Uniunea Europeană-Elveția instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 22 august 2019 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian [2019/1380]

5. Rectificare la inaplicabilitatea regulamentului în cazul unei operațiuni notificate
Rectificare la inaplicabilitatea regulamentului în cazul unei operațiuni notificate (Cazul M.9300 – Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF) (JO C 267, 9.8.2019)

6. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9464 – OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9464 – OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Decizia nr. 1/2018 a Consiliului de asociere UE-Ucraina din 2 iulie 2018
Decizia nr. 1/2018 a Consiliului de asociere UE-Ucraina din 2 iulie 2018 de completare a anexei I-A la capitolul 1 din titlul IV din Acordul de asociere între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte [2019/1218]

8. Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene (consolidate la 7 iunie 2019)
Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene (consolidate la 7 iunie 2019)

9. Decizia nr. 41/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 41/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei XVI (Achiziții publice) la Acordul privind SEE [2018/1775]

10. Decizia nr. 43/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 43/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1777]

11. Decizia nr. 40/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 40/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei XIII (Transporturi) și a Protocolului 37 (care conține lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE [2018/1774]

12. Decizia nr. 42/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 42/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2018/1776]

13. 2012/473/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene (consolidată la 20 iunie 2019)
2012/473/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (reformare) (BCE/2012/13) (consolidată la 20 iunie 2019)

14. Acord privind transportul aerian (consolidat la 16 mai 2019)
Acord privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre (consolidat la 16 mai 2019)

15. Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului (consolidată la 27 iunie 2019)
Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre (consolidată la 27 iunie 2019)