Actualizare din data 18-10-2017


1. DECIZIA nr. 456 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 751 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 752 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 522/1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria şi civilizaţia românească

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 756 din 11 octombrie 2017
privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

5. ORDIN nr. 1.310 din 2 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Hălchiu, judeţul Braşov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 203 din 6 octombrie 2017
pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-V/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

7. NORMĂ din 6 octombrie 2017
privind "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-V/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 25 din 14 septembrie 2017
pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au exercitat profesia în străinătate

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 26 din 14 septembrie 2017
pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 27 din 6 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

11. DECRET nr. 943 din 17 octombrie 2017
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

12. DECRET nr. 944 din 17 octombrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

13. DECRET nr. 945 din 17 octombrie 2017
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

14. DECRET nr. 946 din 17 octombrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

15. DECRET nr. 947 din 17 octombrie 2017
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

16. DECRET nr. 948 din 17 octombrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

17. DECIZIA nr. 382 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

18. DECIZIE nr. 651 din 17 octombrie 2017
pentru eliberarea domnului Marius Nica din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

19. DECIZIA nr. 22 din 14 septembrie 2017
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 823 din 18.10.2017

20. DECRET nr. 937 din 16 octombrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

21. DECRET nr. 941 din 17 octombrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

22. DECRET nr. 942 din 17 octombrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

23. DECIZIA nr. 151 din 14 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

24. DECIZIA nr. 396 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 758 din 11 octombrie 2017
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

26. DECIZIE nr. 652 din 17 octombrie 2017
privind numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

27. DECIZIE nr. 653 din 17 octombrie 2017
pentru numirea domnului Marian Chivu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

28. DECIZIE nr. 1.396 din 5 octombrie 2017
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERFIDES INTERNATIONAL - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

29. RECTIFICARE din 29 aprilie 2017
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016 - Partidul Social Democrat - PS

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18.10.2017

Actualizare din data 17-10-2017


1. DECIZIA nr. 42 din 29 mai 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 16.10.2017

2. DECIZIA nr. 503 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 16.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 744 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 16.10.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 748 din 11 octombrie 2017
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 16.10.2017

5. ORDIN nr. 2.644 din 29 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 16.10.2017

6. ORDIN nr. 1.178 din 11 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 16.10.2017

7. ORDIN nr. 987 din 10 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 16.10.2017

8. ORDIN nr 1.276 din 25 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 16.10.2017

9. ORDIN nr 2.749 din 11 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 16.10.2017

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 octombrie 2017
privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 817 din 16.10.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 760 din 11 octombrie 2017
privind aprobarea programului de iarnă în domeniul energetic privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 817 din 16.10.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 746 din 11 octombrie 2017
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii Brănişca, din judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 17.10.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 747 din 11 octombrie 2017
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 17.10.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 755 din 11 octombrie 2017
privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Marinei Române şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 17.10.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 757 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 17.10.2017

16. ORDIN nr. 1.017 din 13 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 17.10.2017

17. ORDIN nr. 2.753 din 11 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 17.10.2017

18. ORDIN nr. 1.724 din 21 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 17.10.2017

19. ORDIN nr. 1.294 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 17.10.2017

20. ORDIN nr. 2.768 din 13 octombrie 2017
pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 17.10.2017

21. PRECIZĂRI din 13 octombrie 2017
privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 17.10.2017

Actualizare din data 16-10-2017


1. LEGE nr. 198 din 12 octombrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

2. DECRET nr. 931 din 11 octombrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

3. LEGE nr. 199 din 12 octombrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

4. DECRET nr. 932 din 11 octombrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 715 din 5 octombrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

7. REGULAMENT din 5 octombrie 2017
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 735 din 5 octombrie 2017
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 749 din 11 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

10. ORDIN nr. 2.744 din 10 octombrie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

11. ORDIN nr. 2.935 din 11 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13.10.2017

12. ORDIN nr. 1.293 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 13.10.2017

13. ORDIN nr. 2.927 din 10 octombrie 2017
privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 13.10.2017

14. NORME TEHNICE din 28 septembrie 2017
de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 13.10.2017

15. ORDIN nr. 2.792 din 28 septembrie 2017
pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 13.10.2017

16. DECIZIA nr. 527 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) şi art. 213 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 15.10.2017

17. DECIZIE nr. 647 din 15 octombrie 2017
pentru eliberarea doamnei Roxana-Cezarina Bănică din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 15.10.2017

18. DECIZIE nr. 648 din 15 octombrie 2017
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 15.10.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 736 din 5 octombrie 2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 16.10.2017

20. HOTĂRÂRE nr. 737 din 5 octombrie 2017
privind modificarea denumirii, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 16.10.2017

21. DECIZIE nr. 649 din 16 octombrie 2017
pentru eliberarea domnului Marius-Iulian Carabulea din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 16.10.2017

22. DECIZIE nr. 650 din 16 octombrie 2017
privind numirea domnului Marius-Iulian Carabulea în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 16.10.2017

23. ORDIN nr. 940 din 26 septembrie 2017
privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii ASSET LEASING IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 16.10.2017

Actualizare din data 13-10-2017


1. ORDIN nr. 1.259 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 12.10.2017

2. PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017
de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 12.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 76 din 11 octombrie 2017
privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 12.10.2017

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 5 octombrie 2017
privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 12.10.2017

5. DECIZIE nr. 642 din 12 octombrie 2017
privind eliberarea, la cerere, a domnului Vladimir Ionaş din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 12.10.2017

6. DECIZIE nr. 643 din 12 octombrie 2017
pentru modificarea pct. 12 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 12.10.2017

7. DECIZIE nr. 644 din 12 octombrie 2017
pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 12.10.2017

8. ORDIN nr. 52 din 3 octombrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 12.10.2017

9. ORDIN nr. 53 din 3 octombrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 12.10.2017

10. ORDIN nr. M.125 din 10 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 12.10.2017

11. DECIZIA nr. 21 din 14 septembrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 12.10.2017

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017
pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 12.10.2017

13. ORDIN nr. 1.295 din 10 octombrie 2017
privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania", aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 12.10.2017

14. ORDIN nr. 5.076 din 28 septembrie 2017
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 12.10.2017

15. DECIZIA nr. 293 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 12.10.2017

16. DECIZIA nr. 371 din 30 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 12.10.2017

17. DECIZIA nr. 460 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 12.10.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 743 din 11 octombrie 2017
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 12.10.2017

19. DECIZIE nr. 645 din 12 octombrie 2017
pentru eliberarea domnului Enache Jiru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 12.10.2017

20. DECIZIE nr. 646 din 12 octombrie 2017
pentru numirea domnului Tiberiu Valentin Mavrodin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 12.10.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 690 din 21 septembrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 12.10.2017

22. NORME METODOLOGICE din 21 septembrie 2017
cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 12.10.2017

23. HOTĂRÂRE nr. 740 din 5 octombrie 2017
privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 13.10.2017

24. ORDIN nr. 1.275 din 26 septembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Coroieni, Cupşeni şi Giuleşti din judeţul Maramureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 13.10.2017

25. ORDIN nr. M.124 din 4 octombrie 2017
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 13.10.2017

26. INSTRUCŢIUNI din 4 octombrie 2017
privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 13.10.2017

27. DECRET nr. 933 din 11 octombrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 13.10.2017

28. DECRET nr. 934 din 11 octombrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 13.10.2017

29. DECRET nr. 935 din 11 octombrie 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 13.10.2017

30. DECRET nr. 936 din 11 octombrie 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 13.10.2017

31. HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 octombrie 2017
privind modificarea anexelor nr. 1, 1a, 1b şi 2b la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 13.10.2017

32. ORDIN nr. M.123 din 4 octombrie 2017
privind modificarea art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 13.10.2017

33. ORDIN nr. 1.308 din 2 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săliştea, judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 13.10.2017

34. ORDIN nr. 1.309 din 2 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Constantin Daicoviciu, UAT Pojejena şi UAT Oraviţa din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 13.10.2017

Actualizare din data 12-10-2017


1. ORDIN nr. 2.616 din 12 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 804 din 11.10.2017

2. ORDIN nr. 2.883 din 3 octombrie 2017
privind Procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate, precum şi pentru aprobarea unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 804 din 11.10.2017

3. DECIZIA nr. 389 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 11.10.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 732 din 5 octombrie 2017
pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru schimbarea sediului Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 11.10.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 733 din 5 octombrie 2017
pentru modificarea pct. 3.1.3 şi 3.2.1 din Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 11.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 734 din 5 octombrie 2017
privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş- Cluj-Oradea»", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 11.10.2017

7. ORDIN nr. 2.752 din 11 octombrie 2017
privind blocarea resurselor economice al cărei beneficiar real este o entitate listată, bunuri care se aflau pe nava cargo Han XIN (pavilion Panama)

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 11.10.2017

8. DECIZIA nr. 34 din 15 mai 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 11.10.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 77 din 11 octombrie 2017
privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 11.10.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 78 din 11 octombrie 2017
privind numirea unor consilieri de conturi, a preşedintelui şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi, precum şi numirea preşedintelui şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 11.10.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 79 din 11 octombrie 2017
privind numirea vicepreşedinţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 11.10.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 80 din 11 octombrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 11.10.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 742 din 11 octombrie 2017
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 11.10.2017

14. ORDIN nr. 1.240 din 14 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Agenţia Naţională de Control al Exporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 11.10.2017

15. ORDIN nr. 2.433 din 23 iunie 2017
privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al conţilor de Roma, Clădirea-anexă, Gheţărie, Incinta cu porţile de acces şi Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 11.10.2017

16. DECIZIA nr. 296 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 12.10.2017

17. ORDIN nr. 1.148 din 28 septembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 12.10.2017

18. ORDIN nr. 1.471 din 5 octombrie 2017
pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Galaţi

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 12.10.2017

19. ORDIN nr. 1.472 din 5 octombrie 2017
pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Brăila

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 12.10.2017

20. ORDIN nr. 1.163 din 2 octombrie 2017
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 12.10.2017

21. METODOLOGIE din 2 octombrie 2017
pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 12.10.2017

22. ORDIN nr. 5.313 din 9 octombrie 2017
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 12.10.2017

23. METODOLOGIE din 9 octombrie 2017
pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 12.10.2017

Actualizare din data 11-10-2017


1. ORDIN nr. M.116 din 26 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2013

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 10.10.2017

2. DECIZIA nr. 524 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 799 din 10.10.2017

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 799 din 10.10.2017

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 799 din 10.10.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 714 din 27 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 799 din 10.10.2017

6. ORDIN nr. 119 din 3 octombrie 2017
privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 799 din 10.10.2017

7. ORDIN nr. 4.926 din 19 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.849/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 799 din 10.10.2017

8. DECIZIA nr. 420 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 221 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 10.10.2017

9. DECIZIA nr. 432 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 10.10.2017

10. ORDIN nr. 1.149 din 28 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 10.10.2017

11. ORDIN nr. 4.925 din 19 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 10.10.2017

12. ORDIN nr. 5.933 din 12 septembrie 2017
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "MG TEC GRUP - S.A."

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 10.10.2017

13. DECIZIE nr. 1.367 din 29 septembrie 2017
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii WILSON INSURANCE BROKER - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 10.10.2017

16. ORDIN nr. 98 din 16 august 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 10.10.2017

17. DECIZIA nr. 405 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 10.10.2017

18. ORDIN nr. 1.071 din 13 septembrie 2017
privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 10.10.2017

19. ORDIN nr. 16.413 din 29 septembrie 2017
privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 10.10.2017

20. ORDIN nr. 2.899 din 4 octombrie 2017
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 10.10.2017

21. ORDIN nr. 2.736 din 10 octombrie 2017
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital în sumă de maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 19 aprilie 2027, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 10.10.2017

22. INSTRUCŢIUNI nr. 4. din 9 octombrie 2017
privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 10.10.2017

23. DECIZIA nr. 354 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 804 din 11.10.2017

24. ORDIN nr. M.120 din 2 octombrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 09.10.2017

Actualizare din data 10-10-2017


1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 09.10.2017

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 5 octombrie 2017
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 09.10.2017

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 5 octombrie 2017
pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 09.10.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 725 din 5 octombrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 09.10.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 726 din 5 octombrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 09.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 727 din 5 octombrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Damian Vasilică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 09.10.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 731 din 5 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 09.10.2017

8. ORDIN nr. 327 din 6 octombrie 2017
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2017-30 iunie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 09.10.2017

9. ORDIN nr. 4.764 din 24 august 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.411/2017 privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 09.10.2017

10. DECIZIA nr. 62 din 18 septembrie 2017
referitoare la interpretarea sintagmei "probe contrare" din cuprinsul art. 24 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 09.10.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 720 din 5 octombrie 2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 09.10.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 729 din 5 octombrie 2017
privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 09.10.2017

13. DECIZIE nr. 641 din 9 octombrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 09.10.2017

14. ORDIN nr. M.120 din 2 octombrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 09.10.2017

15. ORDIN nr. 768 din 6 septembrie 2017
privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 09.10.2017

16. ORDIN nr. 2.482 din 27 septembrie 2017
privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 09.10.2017

17. PROCEDURĂ ȘI CONDIȚII din 27 septembrie 2017
în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 09.10.2017

18. ORDIN nr. 5.976 din 18 septembrie 2017
privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 09.10.2017

19. PROCEDURĂ ȘI CONDIȚII din 27 septembrie 2017
în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 09.10.2017

20. DECIZIE nr. 16 din 9 octombrie 2017
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-11 octombrie 2017

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 09.10.2017

21. DECRET nr. 926 din 6 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 09.10.2017

22. DECRET nr. 927 din 6 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 09.10.2017

23. DECRET nr. 928 din 6 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 09.10.2017

24. DECRET nr. 929 din 6 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 09.10.2017

25. DECRET nr. 930 din 6 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 09.10.2017

26. DECIZIA nr. 297 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 09.10.2017

27. DECIZIA nr. 457 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 09.10.2017

28. ORDIN nr. 1.262 din 21 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 09.10.2017

29. HOTĂRÂRE nr. 716 din 5 octombrie 2017
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 10.10.2017

30. AMENDAMENT din 23 iunie 2017
convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori"

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 10.10.2017

31. HOTĂRÂRE nr. 728 din 5 octombrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 10.10.2017

32. HOTĂRÂRE nr. 730 din 5 octombrie 2017
pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 10.10.2017

33. DECIZIE nr. 23 din 29 septembrie 2017
privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Chiciu, judeţul Călăraşi

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 10.10.2017

34. ORDIN nr. 1.450 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 10.10.2017

35. DECIZIE nr. 1.342 din 28 septembrie 2017
privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 10.10.2017

Actualizare din data 09-10-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 706 din 27 septembrie 2017
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 05.10.2017

2. ORDIN nr. 1.107 din 23 august 2017
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 06.10.2017

3. ORDIN nr. 1.670 din 4 septembrie 2017
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 06.10.2017

4. ORDIN nr. 2.589 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 06.10.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 105 din 3 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 06.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 717 din 5 octombrie 2017
pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 06.10.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 718 din 5 octombrie 2017
privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 06.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 722 din 5 octombrie 2017
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 06.10.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 723 din 5 octombrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 06.10.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 724 din 5 octombrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 06.10.2017

11. ORDIN nr. 2.590 din 29 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 06.10.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 719 din 5 octombrie 2017
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 06.10.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 721 din 5 octombrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 795 din 06.10.2017

14. ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017
privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 795 din 06.10.2017

15. PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017
privind registrul entităţilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 06.10.2017

Actualizare din data 06-10-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 675 din 21 septembrie 2017
privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 05.10.2017

2. ORDIN nr. 1.261 din 21 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 05.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 86 din 28 septembrie 2017
privind alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 05.10.2017

4. ORDIN nr. 1.047 din 3 octombrie 2017
privind precizarea listei cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul derulării inspecţiilor inopinate

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 05.10.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 70 din 4 octombrie 2017
pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul apărării europene (2025) COM (2017) 315

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 06.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 71 din 4 octombrie 2017
pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare COM (2017) 240

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 06.10.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 72 din 4 octombrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 06.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 712 din 27 septembrie 2017
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Facultatea de Bioinginerie Medicală" la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 06.10.2017

9. ORDIN nr. 1.154 din 2 octombrie 2017
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 06.10.2017

10. ORDIN nr. 1.690 din 27 septembrie 2017
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 06.10.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 06.10.2017

12. DECIZIA nr. 417 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 06.10.2017

13. ORDIN nr. M.115 din 26 septembrie 2017
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2016

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 06.10.2017

14. ORDIN nr. 313 din 13 septembrie 2017
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 06.10.2017

15. ORDIN nr. 1.238 din 27 septembrie 2017
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 06.10.2017

16. NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2017
pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 06.10.2017

17. ORDIN nr. 2.779 din 28 septembrie 2017
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 "Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 06.10.2017

Actualizare din data 05-10-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 707 din 27 septembrie 2017
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv a scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 03.10.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 691 din 21 septembrie 2017
privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 04.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 692 din 27 septembrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Academiei Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 04.10.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 106 din 3 octombrie 2017
privind cererea de urmărire penală a domnului senator Viorel Ilie, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, în Dosarul nr. 314/P/2017

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 04.10.2017

5. DECIZIA nr. 206 din 30 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 04.10.2017

6. DECIZIA nr. 480 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 04.10.2017

7. ORDIN nr. 1.160 din 2 octombrie 2017
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 04.10.2017

8. ORDIN nr. 1.161 din 2 octombrie 2017
privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 04.10.2017

9. ORDIN nr. 1.162 din 2 octombrie 2017
privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 04.10.2017

10. ORDIN nr. 2.591 din 29 septembrie 2017
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 04.10.2017

11. INSTRUCŢIUNI nr. 3 din 3 octombrie 2017
privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 04.10.2017

12. DECIZIA nr. 406 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 334 alin. (4) din Codul penal, prin raportare la prevederile art. 112 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

13. DECIZIA nr. 506 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

14. DECIZIA nr. 511 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

15. DECIZIE nr. 634 din 4 octombrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul de către domnul Dorel Tudor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

16. DECIZIE nr. 635 din 4 octombrie 2017
privind numirea doamnei Luisa-Mădălina Maria în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

17. DECIZIE nr. 636 din 4 octombrie 2017
privind numirea doamnei Ecaterina-Milica Dobrotă în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

18. DECIZIE nr. 637 din 4 octombrie 2017
privind numirea doamnei Daniela Mincu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

19. DECIZIE nr. 638 din 4 octombrie 2017
privind numirea domnului Dan Trăsnea în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

20. DECIZIE nr. 639 din 4 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

21. DECIZIE nr. 640 din 4 octombrie 2017
pentru numirea doamnei Roxana-Cezarina Bănică în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

22. RECTIFICARE nr. 622 din 21 septembrie 2017
referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 622/2017

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 04.10.2017

23. DECIZIA nr. 373 din 30 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 05.10.2017

24. DECIZIA nr. 404 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 05.10.2017

25. DECIZIA nr. 505 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 05.10.2017

26. ORDIN nr. 2.540 din 28 septembrie 2017
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 05.10.2017

27. ORDIN nr. 2.541 din 28 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 05.10.2017

28. HOTĂRÂRE nr. 85 din 25 septembrie 2017
pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016

EMITENT: Camera Auditorilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 05.10.2017

Actualizare din data 04-10-2017


1. DECIZIA nr. 415 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 346 alin. (7) din acelaşi cod

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 03.10.2017

2. ORDIN nr. 2.856 din 2 octombrie 2017
privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 780 din 03.10.2017

3. DECRET nr. 884 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

4. DECRET nr. 885 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

5. DECRET nr. 886 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

6. DECRET nr. 887 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

7. DECRET nr. 888 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

8. DECRET nr. 889 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

9. DECRET nr. 890 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

10. DECRET nr. 891 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

11. DECRET nr. 892 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

12. DECRET nr. 893 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

13. DECRET nr. 894 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

14. DECRET nr. 895 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

15. DECRET nr. 896 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

16. DECRET nr. 897 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

17. DECRET nr. 898 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

18. DECRET nr. 899 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

19. DECRET nr. 900 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

20. DECRET nr. 901 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

21. DECRET nr. 902 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

22. DECRET nr. 903 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

23. DECRET nr. 904 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

24. DECRET nr. 905 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

25. DECRET nr. 906 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

26. DECRET nr. 907 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

27. DECRET nr. 908 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

28. DECRET nr. 909 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

29. DECRET nr. 910 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

30. DECRET nr. 911 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

31. DECRET nr. 912 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

32. DECRET nr. 913 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

33. DECRET nr. 914 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

34. DECRET nr. 915 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

35. DECRET nr. 916 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

36. DECRET nr. 917 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

37. DECRET nr. 918 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

38. DECRET nr. 919 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

39. DECRET nr. 920 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

40. DECRET nr. 921 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

41. DECRET nr. 922 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

42. DECRET nr. 923 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

43. DECRET nr. 924 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

44. DECRET nr. 925 din 2 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

45. HOTĂRÂRE nr. 713 din 27 septembrie 2017
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Naţional de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", în subordinea Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 03.10.2017

46. DECIZIA nr. 358 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 03.10.2017

47. DECIZIA nr. 485 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi ale acestui act normativ în ansamblul său, precum şi cea a prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 03.10.2017

48. HOTĂRÂRE nr. 703 din 27 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 03.10.2017

49. ORDIN nr. 2.853 din 29 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 03.10.2017

50. HOTĂRÂRE nr. 3 din 23 septembrie 2017
cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 03.10.2017

51. DECIZIA nr. 342 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 03.10.2017

52. DECIZIA nr. 402 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (4) şi art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 03.10.2017

53. DECIZIA nr. 495 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 03.10.2017

54. DECIZIE nr. 630 din 3 octombrie 2017
privind eliberarea domnului Iulian Offenberg din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 03.10.2017

55. DECIZIE nr. 631 din 3 octombrie 2017
privind numirea domnului Gigi Dragomir în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 03.10.2017

56. DECIZIE nr. 632 din 3 octombrie 2017
privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 03.10.2017

57. DECIZIE nr. 633 din 3 octombrie 2017
privind numirea domnului Iulian Cliseru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 03.10.2017

58. HOTĂRÂRE nr. 20 din 3 octombrie 2017
privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene constituite la alegerile locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 03.10.2017

59. RECTIFICARE nr. 641 din 7 septembrie 2017
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 641/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 03.10.2017

60. HOTĂRÂRE nr. 704 din 27 septembrie 2017
privind modificarea denumirii şi descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 03.10.2017

61. DECIZIA nr. 205 din 30 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 04.10.2017

62. DECIZIA nr. 403 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 04.10.2017

63. DECIZIA nr. 454 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (2)-(4) şi (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 04.10.2017

64. HOTĂRÂRE nr. 702 din 27 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 04.10.2017

65. ORDIN nr. 5.063 din 27 septembrie 2017
de stabilire a tarifelor percepute de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare pentru activităţi derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 04.10.2017

66. DECIZIA nr. 259 din 27 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32^1 şi ale art. 41^1 alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 04.10.2017

67. DECIZIA nr. 263 din 27 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009] şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 04.10.2017

68. PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017
de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 03.10.2017

69. PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017
de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care deţin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 03.10.2017

70. ORDIN nr. 1.274/C din 3 august 2017
privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 04.10.2017

71. ORDIN nr. 2.037 din 9 august 2017
privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 04.10.2017

72. ORDIN nr. 111 din 12 septembrie 2017
privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 04.10.2017

73. ORDIN nr. 1.123/C din 22 august 2017
privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

EMITENT: Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 04.10.2017

Actualizare din data 03-10-2017


1. DECIZIA nr. 539 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^3 lit. a) şi d), art. 296^21, art. 296^22, art. 296^25, art. 296^27 şi ale art. 296^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

2. DECRET nr. 882 din 28 septembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 99 din 26 septembrie 2017
privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri - COM (2017) 275 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 100 din 26 septembrie 2017
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnic şi săptămânal şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte poziţionarea prin intermediul tahografelor - COM (2017) 277 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 101 din 26 septembrie 2017
privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveşte cerinţele de control şi de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier - COM (2017) 278 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 102 din 26 septembrie 2017
privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri - COM (2017) 282 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 103 din 26 septembrie 2017
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe) şi a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveşte procedurile şi autorităţile implicate în autorizarea contrapărţilor centrale şi cerinţele pentru recunoaşterea contrapărţilor centrale din ţări terţe - COM (2017) 331 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 104 din 26 septembrie 2017
privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal în legătură cu modalităţile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 693 din 27 septembrie 2017
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

10. AMENDAMENT din 31 iulie 2017
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

11. ORDIN nr. 1.249 din 19 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

12. ORDIN nr. 5.061 din 26 septembrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

13. METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017
privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 685 din 21 septembrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 02.10.2017

15. DECRET nr. 883 din 2 octombrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 02.10.2017

16. DECIZIA nr. 394 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58^3 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 02.10.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 684 din 21 septembrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 02.10.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 705 din 27 septembrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 02.10.2017

19. DECIZIE nr. 629 din 2 octombrie 2017
pentru numirea domnului Sorin-Vintilă Meşter în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 02.10.2017

20. ORDIN nr. 1.142 din 28 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 02.10.2017

21. DECIZIA nr. 362 din 30 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 şi art. 319 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 780 din 03.10.2017

22. DECIZIA nr. 453 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 03.10.2017

23. ORDIN nr. 1.252 din 19 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 03.10.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 708 din 27 septembrie 2017
privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 03.10.2017

Actualizare din data 02-10-2017


1. REGULAMENT nr. 10 din 27 septembrie 2017
privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 772 din 29.09.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 65 din 27 septembrie 2017
pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2016

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 66 din 27 septembrie 2017
privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 70 din 27 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 71 din 27 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 72 din 27 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 73 din 27 septembrie 2017
privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 74 din 27 septembrie 2017
privind numirea unui membru supleant în Consiliul Naţional al Audiovizualului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 75 din 27 septembrie 2017
privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

10. DECRET nr. 876 din 28 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

11. DECRET nr. 877 din 28 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

12. DECRET nr. 878 din 28 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

13. DECRET nr. 879 din 28 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

14. DECRET nr. 880 din 28 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

15. DECRET nr. 881 din 28 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 696 din 27 septembrie 2017
privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

17. REGULAMENT nr. 9 din 22 septembrie 2017
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

18. RECTIFICARE nr. 966 din 30 august 2017
referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 966/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 29.09.2017

19. DECIZIA nr. 500 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 774 din 29.09.2017

20. HOTĂRÂRE nr. 697 din 27 septembrie 2017
pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 774 din 29.09.2017

21. DECIZIA nr. 401 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 10 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 29.09.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 699 din 27 septembrie 2017
privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 29.09.2017

23. ORDIN nr. 87 din 28 septembrie 2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 29.09.2017

24. ORDIN nr. 88 din 28 septembrie 2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 29.09.2017

25. ORDIN nr. 89 din 28 septembrie 2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 29.09.2017

26. ORDIN nr. 90 din 28 septembrie 2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 29.09.2017

27. ORDIN nr. 91 din 28 septembrie 2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 29.09.2017

28. HOTĂRÂRE nr. 67 din 27 septembrie 2017
privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 29.09.2017

29. HOTĂRÂRE nr. 68 din 27 septembrie 2017
pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 29.09.2017

30. HOTĂRÂRE nr. 69 din 27 septembrie 2017
privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 29.09.2017

31. HOTĂRÂRE nr. 698 din 27 septembrie 2017
privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 29.09.2017

32. HOTĂRÂRE nr. 682 din 21 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 29.09.2017

33. HOTĂRÂRE nr. 709 din 27 septembrie 2017
privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. şi "AMROMCO ENERGY" - S.R.L.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 29.09.2017

34. HOTĂRÂRE nr. 710 din 27 septembrie 2017
privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi "AMROMCO ENERGY" - S.R.L.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 29.09.2017

35. HOTĂRÂRE nr. 711 din 27 septembrie 2017
privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi a unor acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 29.09.2017

36. LEGE nr. 196 din 29 septembrie 2017
pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

37. DECRET nr. 874 din 28 septembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

38. LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

39. DECRET nr. 875 din 28 septembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 02.10.2017

Actualizare din data 29-09-2017


1. DECRET nr. 871 din 27 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

2. DECRET nr. 872 din 27 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

3. DECRET nr. 873 din 27 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 686 din 21 septembrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

5. ORDIN nr. M.104 din 20 septembrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

6. ORDIN nr. M.105 din 20 septembrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

7. ORDIN nr. M.106 din 20 septembrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

8. ORDIN nr. 1.241 din 15 septembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Apele Vii, Bârca, Braloştiţa, Castranova, Ciupercenii Noi şi Măceşu de Sus din judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

9. ORDIN nr. 5.062 din 26 septembrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

10. METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017
privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

11. ORDIN nr. 85 din 26 septembrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

12. METODOLOGIE din 26 septembrie 2017
de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

13. ORDIN nr. 86 din 26 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28.09.2017

14. DECIZIA nr. 482 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (15) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 28.09.2017

15. ORDIN nr. 1.251 din 19 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unităţile administrativ-teritoriale Poroschia, Smârdioasa şi Tătărăştii de Sus, judeţul Teleorman

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 28.09.2017

16. ORDIN nr. 1.256 din 20 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 28.09.2017

17. ORDIN nr. 960 din 25 septembrie 2017
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 28.09.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 677 din 21 septembrie 2017
privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 28.09.2017

19. METODOLOGIE din 21 septembrie 2017
de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 28.09.2017

20. DECIZIA nr. 416 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

21. DECIZIA nr. 538 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. c), art. 52^1 alin. (2) şi ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 694 din 27 septembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Prislopean Olimpia-Maria

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

23. HOTĂRÂRE nr. 695 din 27 septembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Marin Horaţiu-Lucian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 700 din 27 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 701 din 27 septembrie 2017
privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafoanelor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine, şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

26. DECIZIE nr. 627 din 28 septembrie 2017
pentru eliberarea domnului Sterică Fudulea din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

27. DECIZIE nr. 628 din 28 septembrie 2017
pentru numirea domnului Adrian Marius Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

28. ORDIN nr. 1.250 din 20 septembrie 2017
privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

29. RECTIFICARE nr. 584 din 18 august 2017
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 584/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 28.09.2017

Actualizare din data 28-09-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 69 din 26 septembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 27.09.2017

2. ORDIN nr. 1.253 din 19 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 27.09.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 687 din 21 septembrie 2017
privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 27.09.2017

4. ORDIN nr. 1.248 din 19 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii din judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 27.09.2017

5. ORDIN nr. 1.250 din 19 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 27.09.2017

6. ORDIN nr. 1.254 din 19 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 27.09.2017

7. ORDIN nr. 4.787 din 30 august 2017
privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 27.09.2017

8. DECIZIA nr. 249 din 25 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

9. DECIZIA nr. 422 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 partea introductivă din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

10. DECIZIA nr. 466 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 688 din 21 septembrie 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

12. REGULAMENT din 21 septembrie 2017
de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

13. DECIZIE nr. 625 din 27 septembrie 2017
pentru eliberarea doamnei Cristina Andronic din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

14. DECIZIE nr. 626 din 27 septembrie 2017
pentru numirea doamnei Cristina Andronic în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

15. ORDIN nr. 1.227 din 8 septembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Bragadiru şi UAT Grădiştea din judeţul Ilfov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

16. ORDIN nr. 2.340/C din 18 septembrie 2017
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

17. RECTIFICARE din 29 aprilie 2017
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

18. RECTIFICARE din 29 aprilie 2016
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 27.09.2017

Actualizare din data 27-09-2017


1. DECIZIA nr. 397 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 26.09.2017

2. DECIZIA nr. 421 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 388 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 26.09.2017

3. DECIZIA nr. 437 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 26.09.2017

4. DECIZIA nr. 525 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 26.09.2017

5. DECIZIA nr. 465 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 26.09.2017

6. DECIZIA nr. 518 din 6 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 26.09.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 689 din 21 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2012 privind aprobarea deschiderii punctelor de trecere a frontierei Dobromir (România) - Krushari (Republica Bulgaria) şi Lipniţa (România) - Kainargea (Republica Bulgaria) pentru traficul internaţional de persoane şi de mărfuri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 26.09.2017

8. ORDIN nr. 2.743 din 21 septembrie 2017
pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 26.09.2017

Actualizare din data 26-09-2017


1. DECIZIA nr. 363 din 30 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (4) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 25.09.2017

2. DECIZIA nr. 472 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 25.09.2017

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 25.09.2017

4. ORDIN nr. 1.600 din 22 august 2017
pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 25.09.2017

5. ORDIN nr. 2.435 din 15 septembrie 2017
pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 25.09.2017

6. REGULAMENT nr. 1 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 760 din 25.09.2017

7. DECIZIA nr. 461 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. a) şi ale art. 45 alin. (1) lit. b) raportate la art. 14 alin. (1) lit. f), precum şi cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportate la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 25.09.2017

8. DECIZIA nr. 462 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (4) şi ale art. 96 teza a doua din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 25.09.2017

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 21 septembrie 2017
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 25.09.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 676 din 21 septembrie 2017
pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt cu privire la obţinerea vizei de lungă şedere pe teritoriul României şi la prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o anumită categorie de străini

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 25.09.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 679 din 21 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 25.09.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 683 din 21 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 25.09.2017

13. ORDIN nr. 86 din 13 septembrie 2017
privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 25.09.2017

14. ORDIN nr. 2.412 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea art. 18 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 324/2016

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 25.09.2017

15. ORDIN nr. 943 din 14 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 25.09.2017

16. DECIZIA nr. 463 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (5) şi (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 26.09.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 678 din 21 septembrie 2017
pentru înfiinţarea Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 26.09.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 680 din 21 septembrie 2017
privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 26.09.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 681 din 21 septembrie 2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 26.09.2017

20. CIRCULARĂ nr. 15 din 6 septembrie 2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, cu tema 100 de ani de când Ecaterina Teodoroiu a devenit prima femeie ofiţer combatant din Armata Română

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 26.09.2017

21. DECIZIA nr. 52 din 3 iulie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 520 alin. (4) prin raportare la art. 416 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 26.09.2017

22. ORDIN nr. 1.230 din 11 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 10, 11, 19, 20, 24, 27, 36, 38 şi 49 din unitatea administrativ-teritorială Dragomireşti şi în sectoarele cadastrale 15, 20, 22, 34, 42, 43, 44, 46, 48 şi 49 din unitatea administrativ-teritorială Potlogi, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 26.09.2017

Actualizare din data 25-09-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 623 din 30 august 2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 21.09.2017

2. DECIZIA nr. 419 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (2) şi alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 22.09.2017

3. DECIZIA nr. 427 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) şi art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 22.09.2017

4. ORDIN nr. 928 din 10 august 2017
privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 22.09.2017

5. ORDIN nr. 311 din 11 septembrie 2017
privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 22.09.2017

6. ORDIN nr. 1.080 din 18 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 22.09.2017

7. ORDIN nr. 1.292 din 30 august 2017
privind completarea anexei nr. 1.1 "Lista funcţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanţă" la anexa nr. 1 "Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate române

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 22.09.2017

8. CIRCULARĂ nr. 16 din 13 septembrie 2017
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2017

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 22.09.2017

9. ORDIN nr. 1.352 din 7 septembrie 2017
privind organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 22.09.2017

10. REGULAMENT din 7 septembrie 2017
privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 22.09.2017

11. ORDIN nr. 5.918 din 11 septembrie 2017
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 758 din 22.09.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 95 din 19 septembrie 2017
privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la taxarea vehiculelor - COM (2017) 276 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 22.09.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 96 din 19 septembrie 2017
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de CO_2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi - COM (2017) 279 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 22.09.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 97 din 19 septembrie 2017
privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) - COM (2017) 280 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 22.09.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 98 din 19 septembrie 2017
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 în vederea adaptării lor la evoluţiile sectorului - COM (2017) 281 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 22.09.2017

16. DECIZIA nr. 424 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi ale art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 22.09.2017

17. DECIZIE nr. 623 din 22 septembrie 2017
privind eliberarea doamnei Maria-Cristina Manda din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 22.09.2017

18. DECIZIE nr. 624 din 22 septembrie 2017
pentru numirea domnului Bogdan Samoilă în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 22.09.2017

19. ORDIN nr. 1.199 din 18 septembrie 2017
privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania", aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 22.09.2017

20. ORDIN nr. 4.797 din 31 august 2017
privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 22.09.2017

21. REGULAMENT-CADRU din 31 august 2017
de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 759 din 22.09.2017

22. ORDIN nr. 1.216 din 1 septembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Drăgăşani, judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 761 din 25.09.2017

23. ORDIN nr. 1.217 din 1 septembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Corbi, judeţul Argeş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 761 din 25.09.2017

24. ORDIN nr. 2.703 din 15 septembrie 2017
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 761 din 25.09.2017

25. ORDIN nr. 113 din 18 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 269/2007 privind asigurarea asistenţei materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 761 din 25.09.2017

Actualizare din data 22-09-2017


1. ORDIN nr. 312 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 21.09.2017

2. DECIZIA nr. 423 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 21.09.2017

3. DECIZIA nr. 452 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 21.09.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 674 din 21 septembrie 2017
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, semnate la Chişinău la 6 aprilie şi 9 august 2017 şi la Bucureşti la 20 iunie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 21.09.2017

5. AMENDAMENT din 20 iunie 2017
convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 21.09.2017

6. DECIZIE nr. 621 din 21 septembrie 2017
privind desemnarea membrilor comisiei interministeriale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 21.09.2017

7. DECIZIE nr. 622 din 21 septembrie 2017
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzăianu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 21.09.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 673 din 21 septembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 21.09.2017

9. DECIZIA nr. 414 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (2) lit. h) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 22.09.2017

10. DECIZIE nr. 126 din 15 septembrie 2017
privind reglementări în domeniul subvenţionării serviciilor publice de transport feroviar de călători şi alocarea acestor subvenţii către operatorii acestor servicii

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 22.09.2017

11. DECIZIA nr. 35 din 15 mai 2017
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 22.09.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 11 din 29 august 2017
privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2017

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 22.09.2017

Actualizare din data 21-09-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 68 din 19 septembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 20.09.2017

2. DECIZIA nr. 386 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 20.09.2017

3. DECIZIA nr. 387 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 20.09.2017

4. DECIZIA nr. 388 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 20.09.2017

5. DECIZIA nr. 51 din 3 iulie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 20.09.2017

6. ORDIN nr. 827 din 31 august 2017
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EASY CREDIT 2 ALL IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 20.09.2017

7. DECLARAŢIE nr. 2 din 20 septembrie 2017
referitoare la adoptarea Legii educaţiei în Ucraina

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

8. DECIZIA nr. 248 din 25 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

9. DECIZIE nr. 615 din 20 septembrie 2017
privind eliberarea domnului Bogdan Mănoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

10. DECIZIE nr. 616 din 20 septembrie 2017
privind numirea doamnei Melania-Gabriela Ciot în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

11. DECIZIE nr. 617 din 20 septembrie 2017
pentru revocarea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

12. DECIZIE nr. 618 din 20 septembrie 2017
privind numirea domnului Dorin Corcheş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

13. DECIZIE nr. 619 din 20 septembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Lucreţia Tănase a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

14. DECIZIE nr. 620 din 20 septembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Alexandru Moisii a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

15. ORDIN nr. M.100 din 1 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

16. ORDIN nr. 1.131 din 10 august 2017
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

17. ORDIN nr. 1.143 din 17 august 2017
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 20.09.2017

18. DECIZIA nr. 455 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

19. ORDIN nr. 1.181 din 24 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Belinţ din judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

20. ORDIN nr. 1.182 din 24 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Topolovăţu Mare din judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

21. ORDIN nr. 1.563 din 11 august 2017
privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistenţă juridică necesară apărării inspectorului social

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

22. ORDIN nr. 2.350 din 1 septembrie 2017
privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

23. ORDIN nr. 3.710 din 19 iulie 2017
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

24. METODOLOGIE din 19 iulie 2017
pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

25. ORDIN nr. 1.212 din 8 septembrie 2017
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

26. METODOLOGIE din 8 septembrie 2017
pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

27. ORDIN nr. 99 din 22 august 2017
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

28. METODOLOGIE din 22 august 2017
pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

29. HOTĂRÂREA din 8 noiembrie 2016
în Cauza Gutău împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 21.09.2017

Actualizare din data 20-09-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 663 din 13 septembrie 2017
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 19.09.2017

2. ACORD din 29 iunie 2017
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 19.09.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 670 din 13 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 19.09.2017

4. ORDIN nr. 2.426 din 13 septembrie 2017
pentru completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 19.09.2017

5. ORDIN nr. 4.802 din 31 august 2017
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 19.09.2017

6. ORDIN nr. 4.815 din 31 august 2017
privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 19.09.2017

7. DECIZIA nr. 46 din 19 iunie 2017
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 486 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 19.09.2017

8. RECTIFICARE nr. 903 din 29 noiembrie 2016
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 903/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 19.09.2017

9. RECTIFICARE nr. 577 din 9 august 2017
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 577/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 19.09.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 20.09.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 94 din 18 septembrie 2017
privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 20.09.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 662 din 7 septembrie 2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 20.09.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 668 din 13 septembrie 2017
privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 20.09.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 669 din 13 septembrie 2017
privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea acestuia în folosinţă, cu titlu gratuit, Federaţiei Române de Atletism

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 20.09.2017

15. ORDIN nr. 1.016 din 18 iulie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 20.09.2017

16. ORDIN nr. 3.824 din 31 iulie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 752 din 20.09.2017

Actualizare din data 19-09-2017


1. ORDIN nr. 1.296 din 30 august 2017
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 18.09.2017

2. NORME TEHNICE din 30 august 2017
privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 18.09.2017

3. DECRET nr. 870 din 16 septembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 18.09.2017

4. ORDIN nr. 297 din 30 august 2017
privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 18.09.2017

5. ORDIN nr. 2.372 din 9 august 2017
pentru aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) "Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", cod 14.13.01.10.01

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 18.09.2017

6. DECIZIA nr. 54 din 3 iulie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 18.09.2017

7. ORDIN nr. 1.314 din 30 august 2017
privind aprobarea modelului contractelor de performanţă prevăzute la cap. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 18.09.2017

8. ORDIN nr. 2.671 din 12 septembrie 2017
pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 18.09.2017

9. NORME TEHNICE din 12 septembrie 2017
privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 18.09.2017

10. ORDIN nr. 5.795 din 30 august 2017
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv "Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.8

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 18.09.2017

11. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 30 august 2017
pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv "Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.8

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 18.09.2017

12. DECIZIE nr. 500.101 din 1 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 18.09.2017

13. DECIZIA nr. 468 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 19.09.2017

14. ORDIN nr. 2.661 din 11 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.759/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 19.09.2017

15. DECIZIA nr. 11 din 19 iunie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 19.09.2017

16. ORDIN nr. 4.783 din 30 august 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 19.09.2017

17. REGULAMENT din 30 august 2017
de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 19.09.2017

Actualizare din data 18-09-2017


1. ORDIN nr. 4.814 din 31 august 2017
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 15.09.2017

2. METODOLOGIE-CADRU din 31 august 2017
de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 15.09.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 54 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 55 din 13 septembrie 2017
privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 57 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 58 din 13 septembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 59 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 60 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 62 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

10. DECIZIA nr. 399 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

11. ORDIN nr. 2.670 din 12 septembrie 2017
pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

12. NORME TEHNICE din 12 septembrie 2017
privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

13. ORDIN nr. 4.793 din 31 august 2017
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

14. ORDIN nr. 84 din 13 septembrie 2017
pentru aprobarea Procedurii privind transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a informaţiilor referitoare la compoziţia şi presiunile combustibililor gazoşi utilizate pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

15. PROCEDURĂ din 13 septembrie 2017
privind transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a informaţiilor referitoare la compoziţia şi presiunile combustibililor gazoşi utilizate pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 15.09.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 56 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 61 din 13 septembrie 2017
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 63 din 13 septembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 64 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

20. HOTĂRÂRE nr. 67 din 13 septembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 666 din 13 septembrie 2017
privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 667 din 13 septembrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila şi transmiterea lui din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila în domeniul public al municipiului Brăila

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

23. DECIZIE nr. 613 din 15 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

24. DECIZIE nr. 614 din 15 septembrie 2017
privind numirea domnului Petrică-Lucian Foca în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

25. ORDIN nr. 1.298 din 30 august 2017
pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

26. REGLEMENTĂRI TEHNICE din 30 august 2017
privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

27. ORDIN nr. 1.626 din 6 septembrie 2017
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

28. ORDIN nr. 2.331 din 30 august 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

29. ORDIN nr. 2.376 din 6 septembrie 2017
pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

30. PROCEDURĂ din 6 septembrie 2017
privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

31. RECTIFICARE nr. 541 din 27 iulie 2017
referitoare la Hotărârii Guvernului nr. 541/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15.09.2017

32. ORDIN nr. 1.294 din 30 august 2017
pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 18.09.2017

33. NORME TEHNICE din 30 august 2017
privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 18.09.2017

34. ORDIN nr. 83 din 13 septembrie 2017
pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare şi utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 18.09.2017

Actualizare din data 15-09-2017


1. ORDIN nr. 82 din 6 septembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.09.2017

2. REGULAMENT din 6 septembrie 2017
privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.09.2017

3. DECRET nr. 866 din 12 septembrie 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.09.2017

4. DECRET nr. 867 din 12 septembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.09.2017

5. DECRET nr. 868 din 13 septembrie 2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.09.2017

6. DECIZIA nr. 329 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.09.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 649 din 7 septembrie 2017
privind aprobarea înscrierii unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.09.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 652 din 7 septembrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.09.2017

9. NORME METODOLOGICE din 7 septembrie 2017
de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.09.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 659 din 7 septembrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.09.2017

11. ORDIN nr. 304 din 5 septembrie 2017
privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.09.2017

12. ORDIN nr. 1.171 din 21 august 2017
privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 738 din 14.09.2017

13. ORDIN nr. 4.794 din 31 august 2017
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 14.09.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 660 din 7 septembrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.09.2017

15. DECIZIE nr. 610 din 14 septembrie 2017
pentru eliberarea domnului Mihai Tămâian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.09.2017

16. DECIZIE nr. 611 din 14 septembrie 2017
pentru numirea domnului Ionel Minea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.09.2017

17. DECIZIE nr. 612 din 14 septembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.09.2017

18. ORDIN nr. 274 din 3 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.09.2017

19. ORDIN nr. 5.864 din 5 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.09.2017

20. ORDIN nr. 275 din 3 august 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.09.2017

21. ORDIN nr. 5.863 din 5 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.09.2017

22. ORDIN nr. 4.792 din 31 august 2017
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 740 din 14.09.2017

23. DECLARAŢIE nr. 1 din 12 septembrie 2017
la două decenii de la iniţierea parteneriatului strategic între România şi Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, şi în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungară la dezvoltare autonomă de către preşedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14.09.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 91 din 12 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14.09.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 92 din 12 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14.09.2017

26. DECRET nr. 869 din 14 septembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14.09.2017

27. HOTĂRÂRE nr. 661 din 7 septembrie 2017
pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului "Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14.09.2017

28. RECTIFICARE din 29 aprilie 2017
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016 - Partidul Social Democrat - PSD

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 14.09.2017

29. HOTĂRÂRE nr. 664 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2015 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" al Judeţului Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 15.09.2017

30. ORDIN nr. 4.795 din 31 august 2017
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 15.09.2017

31. HOTĂRÂRE nr. 665 din 14 septembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Beştea Mihăiţă-Constantin

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 743 din 15.09.2017

Actualizare din data 14-09-2017


1. ORDIN nr. 1.038 din 8 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 13.09.2017

2. ORDIN nr. 1.146 din 1 septembrie 2017
pentru completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 13.09.2017

3. ORDIN nr. 4.796 din 31 august 2017
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 13.09.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 640 din 7 septembrie 2017
pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 13.09.2017

5. ORDIN nr. 4.772 din 28 august 2017
privind aprobarea modelului "Fişei competenţelor şi a disciplinelor/temelor"

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 736 din 13.09.2017

6. ORDIN nr. 118 din 4 septembrie 2017
privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente

EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 13.09.2017

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 13.09.2017

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 737 din 13.09.2017

Actualizare din data 13-09-2017


1. ORDIN nr. 1.020 din 4 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 12.09.2017

2. DECRET nr. 863 din 12 septembrie 2017
pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 12.09.2017

3. DECRET nr. 864 din 12 septembrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 12.09.2017

4. DECRET nr. 865 din 12 septembrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 12.09.2017

5. DECIZIA nr. 478 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 12.09.2017

6. ORDIN nr. 193 din 31 august 2017
pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 12.09.2017

7. ORDIN nr. 1.297 din 30 august 2017
pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 12.09.2017

8. NORME din 30 august 2017
privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 12.09.2017

9. DECRET nr. 862 din 12 septembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 637 din 7 septembrie 2017
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 656 din 7 septembrie 2017
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Ilfov, Maramureş, Braşov, Alba, Cluj, Argeş, Galaţi, Dolj, Călăraşi, Ialomiţa, Hunedoara, Iaşi, Sălaj, Sibiu, Buzău, Constanţa, Brăila, Vrancea, Prahova, Bacău, Dâmboviţa, Mureş şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

12. ORDIN nr. 1.040 din 8 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

13. ORDIN nr. 1.041 din 8 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

14. ORDIN nr. 1.042 din 8 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

15. ORDIN nr. 1.043 din 8 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

16. ORDIN nr. 2.359 din 5 septembrie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

17. DECIZIA nr. 13 din 3 iulie 2017
referitoarea la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 657 din 7 septembrie 2017
privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 658 din 7 septembrie 2017
privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 13.09.2017

Actualizare din data 12-09-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 642 din 7 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 643 din 7 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

3. ORDIN nr. 1.149 din 22 august 2017
privind aprobarea derogării pentru unele specii de lilieci

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

4. ORDIN nr. 1.152 din 17 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Bustuchin din judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

5. ORDIN nr. 1.163 din 17 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ardeoani, Blăgeşti, Dămieneşti, Găiceana, Horgeşti, Măgireşti, Odobeşti, Onceşti, Secuieni şi Solonţ din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

6. ORDIN nr. 784 din 20 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Pirochim Victoria" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

7. ORDIN nr. 1.887 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Pirochim Victoria" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

8. ORDIN nr. 1.522 din 1 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Pirochim Victoria" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 645 din 7 septembrie 2017
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 650 din 7 septembrie 2017
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "A.D. Ghica" al Judeţului Teleorman în domeniul public al judeţului Teleorman şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 651 din 7 septembrie 2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0575 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 11.09.2017

12. DECIZIA nr. 483 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 1 din Codul penal din 1969

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 12.09.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 630 din 30 august 2017
privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Mórahalom la 22 iunie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 12.09.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 653 din 7 septembrie 2017
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 12.09.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 654 din 7 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 12.09.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 655 din 7 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism "CIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 12.09.2017

17. ORDIN nr. 1.293 din 30 august 2017
pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 12.09.2017

18. NORME din 30 august 2017
privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 12.09.2017

19. ORDIN nr. 2.379 din 7 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

Actualizare din data 11-09-2017


1. DECIZIA nr. 306 din 9 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

2. DECIZIA nr. 400 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 638 din 7 septembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 639 din 7 septembrie 2017
privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

5. ORDIN nr. 1.177 din 24 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 2 din unitatea administrativ-teritorială Ghizela din judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

6. ORDIN nr. 1.178 din 24 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Valcani din judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

7. ORDIN nr. 1.179 din 24 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Bereşti-Tazlău, Cleja, Faraoani şi Tătărăşti din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

8. ORDIN nr. 1.180 din 24 august 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

9. ORDIN nr. 160 din 1 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

10. ORDIN nr. 2.361 din 5 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

11. ORDIN nr. 1.570 din 11 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

12. ORDIN nr. 5.675 din 11 august 2017
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 08.09.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 641 din 7 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 646 din 7 septembrie 2017
privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 647 din 7 septembrie 2017
privind acordarea cetăţeniei române domnului Cooper II Donell

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 648 din 7 septembrie 2017
privind acordarea cetăţeniei române domnului Watson Giordan Lee

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

17. ORDIN nr. M.101 din 1 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

18. ORDIN nr. 2.379 din 7 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

19. RECTIFICARE nr. 25 din 30 august 2017
referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

20. ORDIN nr. 110 din 8 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2017 privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 644 din 7 septembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizării Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 27-28 septembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 612 din 30 august 2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele Brăila şi Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

23. ORDIN nr. 1.028 din 6 septembrie 2017
privind desemnarea comisiei centrale, comisiilor locale şi stabilirea cuantumului de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor: Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 30 octombrie - 13 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 730 din 11.09.2017

Actualizare din data 08-09-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 621 din 30 august 2017
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 07.09.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 634 din 30 august 2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 07.09.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 635 din 30 august 2017
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Constanţa, Dolj, Sibiu şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 07.09.2017

4. DECIZIA nr. 476 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 07.09.2017

5. DECIZIA nr. 477 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 07.09.2017

6. DECIZIE nr. 607 din 7 septembrie 2017
privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 07.09.2017

7. ORDIN nr. 107 din 1 septembrie 2017
privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 07.09.2017

8. ORDIN nr. 989 din 30 august 2017
privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 764/2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustraţii în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun, Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 618/2007 privind aprobarea avertismentelor combinate pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv din Biblioteca electronică de documente-sursă a Comisiei Europene, şi Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.349/2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 07.09.2017

9. DECIZIA nr. 475 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (6) din Codul de procedură penală şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 07.09.2017

10. DECIZIA nr. 481 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 07.09.2017

11. DECIZIE nr. 608 din 7 septembrie 2017
privind eliberarea domnului Aurelian-Felix Rache din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 07.09.2017

12. DECIZIE nr. 609 din 7 septembrie 2017
privind numirea domnului Aurelian-Felix Rache în funcţia de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 07.09.2017

13. ORDIN nr. 911 din 4 august 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 07.09.2017

14. ORDIN nr. 4.758 din 4 august 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 07.09.2017

15. ORDIN nr. 1.295 din 30 august 2017
pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 07.09.2017

16. NORME TEHNICE din 30 august 2017
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 727 din 07.09.2017

17. ORDIN nr. 1.139 din 11 august 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 08.09.2017

18. ORDIN nr. 1.140 din 11 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Iratoşu, Pilu, Seleuş, Sepreuş şi Zerind din judeţul Arad

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 08.09.2017

19. ORDIN nr. 1.335 din 5 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 08.09.2017

20. ORDIN nr. 4.683 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Zum - Zum" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 08.09.2017

21. ORDIN nr. 4.684 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din municipiul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 08.09.2017

22. ORDIN nr. 4.685 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Casa Montessori" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 08.09.2017

23. ORDIN nr. 4.642 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-21 iulie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 729 din 08.09.2017

Actualizare din data 07-09-2017


1. ORDIN nr. 4.543 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06.09.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 611 din 23 august 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 06.09.2017

3. NORME METODOLOGICE din 23 august 2017
de aplicare a Legii nr 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 06.09.2017

4. ORDIN nr. 4.541 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 720 din 06.09.2017

5. DECRET nr. 860 din 6 septembrie 2017
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 06.09.2017

6. DECRET nr. 861 din 6 septembrie 2017
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 06.09.2017

7. ORDIN nr. 4.687 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 06.09.2017

8. ORDIN nr. 2.332 din 30 august 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06.09.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 66 din 5 septembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06.09.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 626 din 30 august 2017
privind achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06.09.2017

11. ORDIN nr. 4.677 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "King George" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06.09.2017

12. ORDIN nr. 75 din 1 august 2017
privind modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2008

EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06.09.2017

13. ORDIN nr. 4.678 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Caransebeş

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06.09.2017

14. ORDIN nr. 4.679 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Deva

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06.09.2017

15. ORDIN nr. 4.688 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Kinderstar" din comuna Berceni

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 06.09.2017

16. DECRET nr. 858 din 6 septembrie 2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 06.09.2017

17. DECRET nr. 859 din 6 septembrie 2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 06.09.2017

18. DECIZIE nr. 606 din 6 septembrie 2017
privind aplicarea mobilităţii doamnei Georgeta Gavrilă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 06.09.2017

19. ORDIN nr. 1.151 din 17 august 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Borşa, judeţul Cluj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 06.09.2017

20. ORDIN nr. 1.186 din 25 august 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dragodana din judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 06.09.2017

21. ORDIN nr. 1.187 din 25 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Smârdioasa, Videle, Talpa, Mavrodin, Moşteni, Mereni, Siliştea, Ştorobăneasa, Suhaia, Vedea, Ciolăneşti, Balaci şi Plopii-Slăviteşti din judeţul Teleorman

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 06.09.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 620 din 30 august 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 06.09.2017

23. ORDIN nr. M.97 din 29 august 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 07.09.2017

24. ORDIN nr. M.98 din 29 august 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 07.09.2017

25. ORDIN nr. 963 din 29 august 2017
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 07.09.2017

Actualizare din data 06-09-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 614 din 30 august 2017
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 89 din 4 septembrie 2017
privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 05.09.2017

3. DECIZIE nr. 605 din 4 septembrie 2017
privind eliberarea domnului Cosmin Ghiţă, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 05.09.2017

4. ORDIN nr. 4.542 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 05.09.2017

5. REGULAMENT nr. 8 din 31 august 2017
pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 05.09.2017

6. DECRET nr. 854 din 4 septembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

7. DECRET nr. 855 din 4 septembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

8. DECRET nr. 856 din 4 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

9. DECRET nr. 857 din 4 septembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 619 din 30 august 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 625 din 30 august 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 629 din 30 august 2017
privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru operaţii speciale "Global Special Operations Forces Symposium Europe - GLOBAL SOF", acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

13. ORDIN nr. 966 din 30 august 2017
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

14. ORDIN nr. 2.326 din 29 august 2017
privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

15. ORDIN nr. 2.855 din 29 august 2017
privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Ministerul Cercetării și Inovării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

16. ORDIN nr. 2.343 din 31 august 2017
privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

17. ORDIN nr. 4.674 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

18. ORDIN nr. 4.675 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Beiuş

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

19. ORDIN nr. 4.676 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori "Ioan Kunst Ghermănescu" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

20. NORMĂ nr. 22 din 30 august 2017
privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 717 din 05.09.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 90 din 4 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05.09.2017

22. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 august 2017
privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05.09.2017

23. HOTĂRÂRE nr. 622 din 30 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05.09.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 624 din 30 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "AVIOANE CRAIOVA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05.09.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 628 din 30 august 2017
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05.09.2017

26. HOTĂRÂRE nr. 636 din 30 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 719 din 05.09.2017

27. HOTĂRÂRE nr. 633 din 30 august 2017
privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06.09.2017

28. ORDIN nr. 4.666 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru structura din municipiul Moineşti a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Oneşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06.09.2017

29. ORDIN nr. 80 din 23 august 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06.09.2017

30. ORDIN nr. 81 din 29 august 2017
privind modificarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06.09.2017

31. HOTĂRÂRE nr. 631 din 30 august 2017
privind reaprobarea obiectivului de investiţii "Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06.09.2017

32. HOTĂRÂRE nr. 632 din 30 august 2017
privind transmiterea unei construcţii aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi şi pentru modificarea poziţiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 06.09.2017

Actualizare din data 05-09-2017


1. ORDIN nr. 4.625 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

2. ORDIN nr. 4.626 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Children Academy" din oraşul Voluntari

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

3. ORDIN nr. 4.627 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru Grădiniţa "Dumbrava Fermecată" din municipiul Bucureşti, structură fără personalitate juridică din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

4. ORDIN nr. 4.628 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "David" din comuna Moisei

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

5. ORDIN nr. 431 din 20 iulie 2017
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 04.09.2017

6. ORDIN nr. 734 din 10 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

7. ORDIN nr. 1.867 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

8. ORDIN nr. 1.463 din 19 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

9. ORDIN nr. 756 din 12 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A.

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

10. ORDIN nr. 1.868 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

11. ORDIN nr. 1.475 din 21 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 04.09.2017

12. ORDIN nr. 5.687 din 16 august 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 04.09.2017

13. ORDIN nr. 1.799 din 24 august 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 04.09.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 618 din 30 august 2017
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 04.09.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 627 din 30 august 2017
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 04.09.2017

16. ORDIN nr. 1.169 din 30 august 2017
pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 04.09.2017

17. ORDIN nr. 1.535 din 3 august 2017
privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 04.09.2017

18. ORDIN nr. 4.630 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Ciufulici" din municipiul Călăraşi

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 04.09.2017

19. ORDIN nr. 4.650 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Atlas" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 04.09.2017

20. ORDIN nr. 4.658 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Pro Scientia" din municipiul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 04.09.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 10 din 29 august 2017
privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 04.09.2017

22. ORDIN nr. 832 din 4 iulie 2017
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 04.09.2017

23. REGULAMENT din 4 iulie 2017
de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 714 din 04.09.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 88 din 1 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 65 din 4 septembrie 2017
privind validarea unor mandate de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

26. ORDIN nr. 780 din 20 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Arsenal - Reşiţa" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

27. ORDIN nr. 1.885 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Arsenal - Reşiţa" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

28. ORDIN nr. 1.520 din 1 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Arsenal - Reşiţa" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

29. ORDIN nr. 781 din 20 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

30. ORDIN nr. 1.883 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

31. ORDIN nr. 1.510 din 28 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

32. ORDIN nr. 783 din 20 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

33. ORDIN nr. 1.884 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

34. ORDIN nr. 1.492 din 26 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

35. ORDIN nr. 786 din 20 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Fabrica de Pulberi Făgăraş" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

36. ORDIN nr. 1.871 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Fabrica de Pulberi Făgăraş" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

37. ORDIN nr. 1.491 din 26 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Fabrica de Pulberi Făgăraş" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 715 din 04.09.2017

38. HOTĂRÂRE nr. 615 din 30 august 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 04.09.2017

39. ORDIN nr. 1.536 din 3 august 2017
privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 05.09.2017

40. ORDIN nr. 1.024 din 20 iulie 2017
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 05.09.2017

41. ORDIN nr. 1.582 din 18 august 2017
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 05.09.2017

42. ORDIN nr. 934 din 16 august 2017
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 05.09.2017

Actualizare din data 04-09-2017


1. DECIZIE nr. 604 din 1 septembrie 2017
privind eliberarea domnului Marian Burcea din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 01.09.2017

2. ORDIN nr. M.94 din 24 august 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 01.09.2017

3. ORDIN nr. 2.339 din 30 august 2017
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 01.09.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 602 din 23 august 2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 01.09.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 613 din 30 august 2017
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.011/2016 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 01.09.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 616 din 30 august 2017
privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 01.09.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 617 din 30 august 2017
pentru modificarea pct. IV lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2017-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 01.09.2017

8. ORDIN nr. 102 din 29 august 2017
pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 01.09.2017

9. REGULAMENT din 29 august 2017
de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 01.09.2017

10. ORDIN nr. 176 din 23 august 2017
privind aprobarea cerinţelor de autorizare a activităţii de manipulare a instalaţiilor radiologice

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 01.09.2017

11. ORDIN nr. 300 din 31 august 2017
pentru stabilirea tipurilor şi dimensiunilor exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 01.09.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 87 din 1 septembrie 2017
pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 01.09.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 60 din 1 septembrie 2017
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 01.09.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 61 din 1 septembrie 2017
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 01.09.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 62 din 1 septembrie 2017
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 01.09.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 63 din 1 septembrie 2017
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 01.09.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 64 din 1 septembrie 2017
pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 01.09.2017

18. ORDIN nr. 4.629 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul "Nicolae Păulescu" din municipiul Râmnicu Sărat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 01.09.2017

19. ORDIN nr. 4.631 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "umanist", specializarea "ştiinţe sociale", respectiv nivelul "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic "Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Piteşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 01.09.2017

20. REGULAMENT din 24 august 2017
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 01.09.2017

Actualizare din data 01-09-2017


1. DECRET nr. 845 din 30 august 2017
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 31.08.2017

2. DECRET nr. 846 din 30 august 2017
privind acordarea gradului diplomatic de ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 31.08.2017

3. ORDONANŢĂ nr. 23 din 30 august 2017
privind plata defalcată a TVA

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 31.08.2017

4. ORDONANŢĂ nr. 24 din 30 august 2017
privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 31.08.2017

5. ORDONANŢĂ nr. 25 din 30 august 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 31.08.2017

6. ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 august 2017
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 31.08.2017

7. ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 31.08.2017

8. ORDONANŢĂ nr. 28 din 30 august 2017
pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 31.08.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 593 din 18 august 2017
privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 706 din 31.08.2017

10. ORDONANŢĂ nr. 30 din 30 august 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 31.08.2017

11. ORDONANŢĂ nr. 20 din 30 august 2017
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 31.08.2017

12. ORDONANŢĂ nr. 21 din 30 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 31.08.2017

13. ORDONANŢĂ nr. 22 din 30 august 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 31.08.2017

14. ORDIN nr. 2.035 din 25 august 2017
pentru completarea alin. (1) al art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 614/2013

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 31.08.2017

Actualizare din data 01-09-2017


1. DECRET nr. 847 din 30 august 2017
privind înfiinţarea Consulatului General al României la Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 31.08.2017

2. DECRET nr. 848 din 30 august 2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 31.08.2017

3. DECRET nr. 849 din 30 august 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 31.08.2017

4. DECRET nr. 850 din 30 august 2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 31.08.2017

5. DECIZIE nr. 602 din 31 august 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Aneta Matei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 31.08.2017

6. DECIZIE nr. 603 din 31 august 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Şoavă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 31.08.2017

7. DECRET nr. 851 din 31 august 2017
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 31.08.2017

8. DECRET nr. 852 din 31 august 2017
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 31.08.2017

9. DECRET nr. 853 din 31 august 2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 31.08.2017

10. ORDONANŢĂ nr. 29 din 30 august 2017
pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 31.08.2017

11. ORDIN nr. 4.618 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală din municipiul Bacău

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 31.08.2017

12. ORDIN nr. 4.619 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maicii Domnului" din oraşul Ştefăneşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 31.08.2017

13. ORDIN nr. 4.620 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Altina" din municipiul Piteşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 707 din 31.08.2017

Actualizare din data 31-08-2017


1. ORDONANŢĂ nr. 16 din 30 august 2017
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 30.08.2017

2. ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 august 2017
pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 30.08.2017

3. ORDONANŢĂ nr. 18 din 30 august 2017
pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 30.08.2017

4. ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 august 2017
pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 30.08.2017

5. ORDIN nr. 4.610 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 30.08.2017

6. ORDIN nr. 4.611 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 30.08.2017

7. ORDIN nr. 4.612 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din oraşul Huedin

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 30.08.2017

8. DECIZIE nr. 598 din 30 august 2017
privind eliberarea domnului Aurel Gheorghe din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 30.08.2017

9. DECIZIE nr. 599 din 30 august 2017
privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 30.08.2017

10. DECIZIE nr. 600 din 30 august 2017
pentru numirea doamnei Paula-Marinela Pîrvănescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 30.08.2017

11. DECIZIE nr. 601 din 30 august 2017
pentru numirea doamnei Rodica Nassar în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 30.08.2017

12. ORDIN nr. 4.605 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician electrician electronist auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Transcom" din municipiul Sibiu

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 30.08.2017

13. ORDIN nr. 4.606 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Daisy & Donald Duck" din municipiul Sibiu

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 30.08.2017

14. ORDIN nr. 4.607 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Gheorghe Ţiţeica" din municipiul Drobeta-Turnu Severin

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 30.08.2017

15. ORDIN nr. 4.608 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "sportiv", calificarea profesională "instructor sportiv", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională "tehnician în activităţi economice" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şerban Cioculescu" din municipiul Drobeta-Turnu Severin

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 30.08.2017

16. ORDIN nr. 4.609 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Ştrumfii" din municipiul Orăştie

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 702 din 30.08.2017

17. DECIZIE nr. 597 din 30 august 2017
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Rareş Trişcă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

18. ORDIN nr. 4.563 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Radu Miron" din municipiul Vaslui

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

19. ORDIN nr. 4.604 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Learn & Play" din municipiul Sibiu

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

20. ORDIN nr. 4.615 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

21. ORDIN nr. 4.616 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Smart Steps" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

22. ORDIN nr. 4.617 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Magică" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

23. ORDIN nr. 296 din 24 august 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

24. ORDIN nr. 2.327 din 30 august 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

25. ORDIN nr. 732 din 10 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

26. ORDIN nr. 1.870 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

27. ORDIN nr. 1.462 din 19 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

28. ORDIN nr. 733 din 10 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

29. ORDIN nr. 1.866 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

30. ORDIN nr. 1.471 din 19 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 699 din 30.08.2017

31. ORDIN nr. 5.744 din 24 august 2017
privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 31.08.2017

Actualizare din data 30-08-2017


1. ORDIN nr. 1.237 din 8 august 2017
pentru aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 28.08.2017

2. DECIZIA nr. 8 din 15 mai 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 58 şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 29.08.2017

3. ORDIN nr. 77 din 18 august 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 29.08.2017

4. REGULAMENT din 18 august 2017
de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 29.08.2017

5. DECRET nr. 842 din 25 august 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 29.08.2017

6. DECRET nr. 843 din 25 august 2017
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 29.08.2017

7. DECRET nr. 844 din 25 august 2017
privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 29.08.2017

8. DECIZIA nr. 337 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 15 alin. (1) lit. c) şi art. 66 din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 29.08.2017

9. DECIZIA nr. 340 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 29.08.2017

10. ORDIN nr. 4.651 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Hermann Oberth" din oraşul Voluntari

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 29.08.2017

11. ORDIN nr. 4.652 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Inaschool" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 29.08.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 601 din 23 august 2017
privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, precum şi a lucrărilor de relocare şi branşament electric

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 29.08.2017

13. ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 8 august 2017
pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 28.08.2017

14. ORDIN nr. 1.164 din 18 august 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.202/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

15. ORDIN nr. 1.165 din 18 august 2017
privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

16. ORDIN nr. 4.554 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Med Farm Speranţa" din municipiul Târgu Mureş

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

17. ORDIN nr. 4.555 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Benthal" din municipiul Tecuci

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

18. ORDIN nr. 4.556 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Wilhelm Moldovan" din municipiul Constanţa

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

19. ORDIN nr. 4.557 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Disney" din municipiul Braşov

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

20. ORDIN nr. 4.558 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Kids Palace" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

21. ORDIN nr. 4.559 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Arici Pogonici" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

22. ORDIN nr. 4.560 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Marchengarten" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

23. ORDIN nr. 4.561 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Angelʾs Academy" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

24. ORDIN nr. 4.562 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Îngeraşii" din municipiul Piteşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

25. ORDIN nr. 4.595 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori "Acoperământul Maicii Domnului" din municipiul Mediaş

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

26. ORDIN nr. 1.124 din 13 iulie 2017
privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

27. ARANJAMENT din 18 mai 2017
între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP)în România

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

28. ORDIN nr. M.88 din 9 august 2017
privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 30.08.2017

29. ORDIN nr. 4.613 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Sfânta Ursula" din municipiul Caransebeş

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

30. ORDIN nr. 4.614 din 17 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Tinker Bell" din oraşul Bocşa

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

31. ORDIN nr. 4.669 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Atelier nr. 1" din municipiul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

32. ORDIN nr. 4.670 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Gărgăriţa" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

33. ORDIN nr. 4.671 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa lui Matei din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

34. ORDIN nr. 4.672 din 18 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mama Filomena" din municipiul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

35. ORDIN nr. 787 din 20 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

36. ORDIN nr. 1.869 din 25 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

37. ORDIN nr. 1.493 din 26 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

38. ORDIN nr. 795 din 24 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

39. ORDIN nr. 1.889 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Fabrica de Arme Cugir“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

40. ORDIN nr. 1.531 din 2 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Fabrica de Arme Cugir“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

41. ORDIN nr. 813 din 26 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

42. ORDIN nr. 1.886 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

43. ORDIN nr. 1.541 din 3 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 30.08.2017

Actualizare din data 29-08-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 600 din 23 august 2017
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Neamţ, Argeş, Sibiu, Bihor, Vrancea, Galaţi, Buzău, Braşov, Mureş, Hunedoara, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 28.08.2017

2. ORDIN nr. 1.673 din 22 august 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 28.08.2017

3. ORDIN nr. 4.526 din 7 august 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Aleodor" din municipiul Oradea

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 28.08.2017

4. DECIZIE nr. 21 din 28 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

EMITENT: Colegiul Medicilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 694 din 28.08.2017

5. DECIZIE nr. 14 din 28 august 2017
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 28.08.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 604 din 23 august 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 28.08.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 605 din 23 august 2017
privind trecerea unei clădiri, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Academia de Studii Economice din Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 28.08.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 606 din 23 august 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 28.08.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 608 din 23 august 2017
privind acordarea cetăţeniei române domnului Valadares Pereira De Mendonça Sávio

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 28.08.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 607 din 23 august 2017
privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 28.08.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 609 din 23 august 2017
privind acordarea cetăţeniei române domnului Pinto Viana De Oliveira Felipe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 28.08.2017

12. ORDIN nr. M.92 din 22 august 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2014

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 28.08.2017

13. ORDIN nr. 450 din 18 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ştefăneşti, Argeş, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării și Inovării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 28.08.2017

14. ORDIN nr. 452 din 18 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării și Inovării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 28.08.2017

15. ORDIN nr. 294 din 24 august 2017
privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 29.08.2017

16. ACORD INTERPROFESIONAL din 24 august 2017
pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 29.08.2017

17. ORDIN nr. 140 din 6 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Hidro Tarniţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 29.08.2017

18. ORDIN nr. 1.686 din 22 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Hidro Tarniţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 29.08.2017

19. ORDIN nr. 1.496 din 26 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Hidro Tarniţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 29.08.2017

20. ORDIN nr. 954 din 24 august 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 29.08.2017

21. ORDIN nr. 1.114 din 24 august 2017
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 698 din 29.08.2017

22. ORDIN nr. 1.533 din 3 august 2017
pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul explozivilor de uz civil

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 697 din 29.08.2017

Actualizare din data 28-08-2017


1. DECIZIA nr. 331 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 25.08.2017

2. DECIZIA nr. 338 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 şi ale art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 25.08.2017

3. DECIZIA nr. 470 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a treia şi a patra şi ale art. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 25.08.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 584 din 18 august 2017
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea acestora în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 25.08.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 594 din 23 august 2017
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Băcală Mircea din funcţia publică de prefect al judeţului Timiş în funcţia publică de inspector guvernamental

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 25.08.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 595 din 23 august 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către doamna Andreaş Eva-Georgeta

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 25.08.2017

7. DECIZIE nr. 595 din 24 august 2017
privind numirea prin mobilitate a domnului Mircea Băcală în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 25.08.2017

8. DECIZIE nr. 15 din 25 august 2017
privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 583 din 9 august 2017
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 603 din 23 august 2017
privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

11. ORDIN nr. 736 din 10 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

12. ORDIN nr. 1.783 din 22 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

13. ORDIN nr. 1.476 din 21 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

14. ORDIN nr. 757 din 12 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

15. ORDIN nr. 1.674 din 22 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

16. ORDIN nr. 1.478 din 24 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

17. ORDIN nr. 2.526 din 31 iulie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

18. RECTIFICARE nr. 786 din 21 iulie 2017
referitoare la Decretul nr. 786/2017 

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 692 din 25.08.2017

19. DECRET nr. 840 din 24 august 2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 25.08.2017

20. DECRET nr. 841 din 24 august 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 25.08.2017

21. ORDIN nr. 942 din 21 august 2017
pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 25.08.2017

22. NORMĂ din 21 august 2017
de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 25.08.2017

23. ORDIN nr. 1.135 din 10 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Bretea Română, Băcia, Burjuc, Densuş, General Berthelot, Hunedoara, Răchitova şi Toteşti din judeţul Hunedoara

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 25.08.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 598 din 23 august 2017
pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 28.08.2017

25. METODOLOGIE din 23 august 2017
de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 28.08.2017

26. HOTĂRÂRE nr. 599 din 23 august 2017
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 28.08.2017

Actualizare din data 25-08-2017


1. ORDIN nr. 78 din 18 august 2017
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 686 din 24.08.2017

2. METODOLOGIE din 18 august 2017
de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 686 din 24.08.2017

3. DECIZIA nr. 333 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24.08.2017

4. DECIZIA nr. 490 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.034-1.049 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24.08.2017

5. DECIZIA nr. 491 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24.08.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 587 din 18 august 2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în proprietatea publică a oraşului Breaza, judeţul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24.08.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 596 din 23 august 2017
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru strategii guvernamentale şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24.08.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 597 din 23 august 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24.08.2017

9. ORDIN nr. 1.144 din 17 august 2017
pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24.08.2017

10. ORDIN nr. 1.672 din 22 august 2017
pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24.08.2017

11. ORDIN nr. 72 din 2 august 2017
pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24.08.2017

12. RECTIFICARE nr. 4.509 din 2 septembrie 2014
referitoare la Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.509/2014

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 24.08.2017

13. DECIZIA nr. 393 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 24.08.2017

14. DECIZIA nr. 489 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 şi ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a dispoziţiilor art. 395 alin. (1) şi (2), art. 398 alin. (1) şi (2), art. 401 şi ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 24.08.2017

15. ORDONANŢĂ nr. 15 din 23 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 24.08.2017

16. DECIZIE nr. 596 din 24 august 2017
pentru eliberarea domnului Cristian-Ioan Videscu din funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 24.08.2017

17. ORDIN nr. 1.010 din 1 august 2017
privind înfiinţarea Consiliului Naţional de Vânătoare

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 24.08.2017

18. REGULAMENT din 1 august 2017
de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Vânătoare

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 689 din 24.08.2017

19. ORDIN nr. 947 din 22 august 2017
privind abrogarea lit. c) a art. 15 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 25.08.2017

20. ORDIN nr. 1.134 din 10 august 2017
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.279/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 25.08.2017

Actualizare din data 24-08-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 586 din 18 august 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 23.08.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 589 din 18 august 2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 23.08.2017

3. DECIZIE nr. 594 din 23 august 2017
pentru numirea domnului Bogdan-Cosmin Ştefan în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 23.08.2017

4. ORDIN nr. 98 din 17 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 23.08.2017

5. ORDIN nr. 201 din 27 iulie 2017
pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 pe anul 2017

EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunit Instaurat în România în perioada 1945-1989
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 23.08.2017

6. PROTOCOL nr. 18/5.238/9.905 din 25 iulie 2017
privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 pe anul 2017

EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunit Instaurat în România în perioada 1945-1989
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 23.08.2017

7. ORDIN nr. 855 din 26 iulie 2017
pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatorii vii şi/sau decedaţi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 23.08.2017

8. ORDIN nr. 1.534 din 3 august 2017
pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul articolelor pirotehnice

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 23.08.2017

9. ORDONANŢĂ nr. 14 din 18 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 685 din 23.08.2017

10. ORDIN nr. 1.532 din 3 august 2017
privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.058/2016 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 685 din 23.08.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 588 din 18 august 2017
privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, şi radierea unei părţi a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 24.08.2017

12. DECIZIE nr. 500.027 din 2 august 2017
privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 24.08.2017

13. INSTRUCŢIUNI din 2 august 2017
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 687 din 24.08.2017

Actualizare din data 23-08-2017


1. ORDONANŢĂ nr. 12 din 18 august 2017
pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

2. ORDONANŢĂ nr. 13 din 18 august 2017
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 585 din 18 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

4. DECIZIE nr. 591 din 22 august 2017
privind eliberarea doamnei Andreea Claudia Popescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

5. DECIZIE nr. 592 din 22 august 2017
privind numirea domnului Laurenţiu Chirvăsuţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

6. DECIZIE nr. 1.109 din 10 august 2017
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii GENIUS INSURANCE BROKER - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

7. DECIZIE nr. 1.119 din 10 august 2017
privind sancţionarea Societăţii DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

8. CIRCULARĂ nr. 14 din 11 august 2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfinţirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeş

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

9. ORDIN nr. 2.399 din 10 august 2017
pentru aprobarea Procedurii privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

10. PROCEDURĂ din 10 august 2017
privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

11. PROCEDURĂ din 10 august 2017
de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 22.08.2017

12. DECIZIA nr. 380 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 22.08.2017

13. DECIZIA nr. 385 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 22.08.2017

14. DECIZIE nr. 593 din 22 august 2017
pentru numirea domnului Gheorghe Nucu Marin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 682 din 22.08.2017

15. RECTIFICARE nr. 282 din 27 aprilie 2017
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 23.08.2017

16. RECTIFICARE nr. 1.178 din 31 iulie 2017
referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.178/2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 23.08.2017

17. ORDIN nr. 8 din 11 august 2017
privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 23.08.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 590 din 18 august 2017
privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale ale imobilului 1049 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 23.08.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 591 din 18 august 2017
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de materiale de construcţii şi reparat case şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 23.08.2017

20. HOTĂRÂRE nr. 592 din 18 august 2017
privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 23.08.2017

21. ORDIN nr. 79 din 18 august 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 23.08.2017

Actualizare din data 22-08-2017


1. DECIZIA nr. 474 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 21.08.2017

2. ORDIN nr. 1.265 din 7 august 2017
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2321 (2016)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 21.08.2017

3. REZOLUȚIE nr. 2321(2016) din 30 noiembrie 2016
adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7821-a reuniuni, la 30 noiembrie 2016

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 21.08.2017

4. ORDIN nr. 1.094 din 17 august 2017
pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 21.08.2017

5. PROCEDURĂ din 17 august 2017
privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

EMITENT: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 21.08.2017

Actualizare din data 21-08-2017


1. ORDIN nr. 905 din 3 august 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

2. ORDIN nr. 1.109 din 3 august 2017
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

3. RECTIFICARE nr. 531 din 29 mai 2017
referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiției sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale „ROMARM“ - S.A.

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

4. RECTIFICARE nr. 930 din 26 iunie 2017
referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiției sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale „ROMARM“ - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

5. RECTIFICARE nr. 803 din 9 iunie 2017
referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiției sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale „ROMARM“ - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

6. RECTIFICARE 1.033 din 26 iulie 2017
referitoare la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.033/2017

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

7. NORMĂ nr. 21 din 10 august 2017
pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 18.08.2017

8. ORDIN nr. 926 din 10 august 2017
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 19.08.2017

Actualizare din data 21-08-2017


1. DECIZIA nr. 523 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 676 din 18.08.2017

2. DECIZIA nr. 247 din 25 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2), art. 91 şi art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 6 alin. (2), (3) şi (5) şi art. 1.103 alin. (1) din Codul civil, precum şi art. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 18.08.2017

3. DECIZIE nr. 588 din 18 august 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 18.08.2017

4. DECIZIE nr. 589 din 18 august 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristian Vasile Bitea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 18.08.2017

5. ORDIN nr. 1.236 din 8 august 2017
pentru actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 18.08.2017

6. DECIZIA nr. 467 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

7. DECIZIA nr. 469 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

8. ORDIN nr. 1.106 din 3 august 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Ilfov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

9. ORDIN nr. 1.107 din 3 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciuchici, Sacu şi Zorlenţu Mare din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

10. ORDIN nr. 1.108 din 3 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 677 din 18.08.2017

11. DECIZIA nr. 339 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 18.08.2017

12. DECIZIE nr. 590 din 18 august 2017
privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 18.08.2017

13. ORDIN nr. 1.238 din 9 august 2017
pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 31 ianuarie 2017

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 18.08.2017

14. RECTIFICARE MSC.391(95) din 11 iunie 2015
referitoare la Rezoluţia MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 31 ianuarie 2017

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 678 din 18.08.2017

15. ORDIN nr. 117 din 26 iulie 2017
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti

EMITENT: Oficiul de Stat pentru Invenţii-Mărci
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 18.08.2017

16. ORDIN nr. 97 din 17 august 2017
privind procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de conducere şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 19.08.2017

17. INSTRUCŢIUNI din 26 iulie 2017
privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti

EMITENT: Oficiul de Stat pentru Invenţii-Mărci
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 18.08.2017

18. ORDIN nr. 2.176 din 3 aprilie 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Vilei Georgescu, str. Sarmisegetuza nr. 40, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 19.08.2017

19. ORDIN nr. 2.532 din 2 august 2017
pentru acreditarea Muzeului Municipiului Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 19.08.2017

20. ORDIN nr. 1.305 din 11 august 2017
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2356 (2017)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 19.08.2017

21. REZOLUȚIE 2356(2017) din 2 iunie 2017
adoptată de către Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7958-a reuniuni în 2 iunie 2017

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 19.08.2017

22. ORDIN nr. 1.306 din 11 august 2017
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2360 (2017)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 19.08.2017

23. REZOLUȚIE 2360(2017) din 21 iunie 2017
adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7981-a întâlniri din data de 21 iunie 2017

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 19.08.2017

Actualizare din data 18-08-2017


1. ORDIN nr. 155 din 19 iulie 2017
pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP)

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

2. PROCEDURĂ din 19 iulie 2017
privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP)

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

3. ORDIN nr. 777 din 20 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

4. ORDIN nr. 1.449 din 10 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

5. ORDIN nr. 1.521 din 1 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

6. ORDIN nr. 782 din 20 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

7. ORDIN nr. 1.447 din 10 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

8. ORDIN nr. 1.495 din 26 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

9. ORDIN nr. 785 din 20 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

10. ORDIN nr. 1.448 din 10 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

11. ORDIN nr. 1.494 din 26 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 17.08.2017

12. DECIZIA nr. 334 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 674 din 17.08.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 572 din 9 august 2017
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - "Horting" Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 674 din 17.08.2017

14. REGULAMENT nr. 7 din 10 august 2017
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 674 din 17.08.2017

15. ORDIN nr. 76 din 9 august 2017
pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 674 din 17.08.2017

16. REGULI din 9 august 2017
de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 674 din 17.08.2017

17. DECIZIA nr. 507 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 676 din 18.08.2017

18. DECIZIE nr. 16 din 2 august 2017
privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de stocare geologică a dioxidului de carbon

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 676 din 18.08.2017

19. ORDIN nr. 5.591 din 7 august 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.112/2013

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 676 din 18.08.2017

Actualizare din data 17-08-2017


1. ORDIN nr. 1.203 din 27 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 667 din 16.08.2017

2. DECIZIA nr. 336 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 669 din 16.08.2017

3. ORDIN nr. 933 din 11 august 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 669 din 16.08.2017

4. ORDIN nr. 862 din 11 august 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 669 din 16.08.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 579 din 9 august 2017
pentru modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

6. ORDIN nr. 90 din 27 iulie 2017
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

Actualizare din data 17-08-2017


1. CIRCULARĂ nr. 13 din 1 august 2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 669 din 16.08.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 577 din 9 august 2017
privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 670 din 16.08.2017

3. DECIZIA nr. 464 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 581 din 9 august 2017
pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 580 din 9 august 2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

6. ORDIN nr. 1.224 din 3 august 2017
pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

7. REZOLUȚIE nr. MEPC.271(69) din 22 aprilie 2016
privind adoptarea amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

8. AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016
la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

9. ORDIN nr. 1.225 din 3 august 2017
pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

10. REZOLUȚIE MEPC.272(69) din 22 aprilie 2016
privind acceptarea amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

11. AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016
la Codul tehnic NO(x) 2008 - (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 17.08.2017

12. DECIZIA nr. 471 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 673 din 17.08.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 582 din 9 august 2017
privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii a unor imobile, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 673 din 17.08.2017

14. INSTRUCŢIUNE nr. 3 din 8 august 2017
privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/ acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 673 din 17.08.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 72 din 14 august 2017
privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 23 septembrie 2017

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 673 din 17.08.2017

Actualizare din data 16-08-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 578 din 9 august 2017
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, construcţie şi teren aferent, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 668 din 16.08.2017

2. ORDIN nr. 7 din 11 august 2017
privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 668 din 16.08.2017

3. DECIZIA nr. 332 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 667 din 16.08.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 519 din 27 iulie 2017
privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa şi Vişina, judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 667 din 16.08.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 542 din 27 iulie 2017
privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 667 din 16.08.2017

6. ORDIN nr. 1.066 din 10 august 2017
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 667 din 16.08.2017

Actualizare din data 14-08-2017


1. DECIZIA nr. 271 din 27 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1), art. 216 alin. (4) şi art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11.08.2017

2. DECIZIA nr. 299 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11.08.2017

3. DECIZIA nr. 492 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11.08.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 559 din 4 august 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11.08.2017

5. ORDIN nr. 735 din 10 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11.08.2017

6. ORDIN nr. 1.446 din 9 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11.08.2017

7. ORDIN nr. 1.457 din 18 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11.08.2017

8. ORDIN nr. 3.825 din 31 iulie 2017
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "IAŞI INDUSTRIAL PARK - S.R.L."

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11.08.2017

9. ORDIN nr. 846 din 3 august 2017
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11.08.2017

10. ORDIN nr. 855 din 8 august 2017
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 665 din 11.08.2017

11. DECIZIA nr. 238 din 6 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 666 din 11.08.2017

12. DECIZIA nr. 312 din 9 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 666 din 11.08.2017

13. ORDONANŢĂ nr. 11 din 9 august 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 666 din 11.08.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 573 din 9 august 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 666 din 11.08.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 574 din 9 august 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extindere clădire de învăţământ (pregătire) şi administrativă din Cazarma Băneasa"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 666 din 11.08.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 576 din 9 august 2017
privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 666 din 11.08.2017

Actualizare din data 11-08-2017


1. DECRET nr. 837 din 9 august 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 659 din 10.08.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 548 din 27 iulie 2017
privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 659 din 10.08.2017

3. CONDIȚII ȘI PROCEDURI din 27 iulie 2017
de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 659 din 10.08.2017

4. ORDIN nr. 889 din 31 iulie 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 659 din 10.08.2017

5. REGULAMENT din 31 iulie 2017
privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 659 din 10.08.2017

6. DECIZIA nr. 276 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 10.08.2017

7. DECIZIA nr. 349 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 10.08.2017

8. ORDIN nr. 273 din 3 august 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 10.08.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 565 din 4 august 2017
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 10.08.2017

10. DECIZIE nr. 583 din 10 august 2017
pentru numirea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 10.08.2017

11. DECIZIE nr. 584 din 10 august 2017
pentru numirea domnului Nicolae Tudose în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 10.08.2017

12. DECIZIE nr. 585 din 10 august 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 10.08.2017

13. DECIZIE nr. 586 din 10 august 2017
pentru exercitarea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 10.08.2017

14. DECIZIE nr. 587 din 10 august 2017
pentru exercitarea unor atribuţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 10.08.2017

15. DECIZIA nr. 309 din 9 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (3), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. a), precum şi aleart. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 662 din 10.08.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 568 din 4 august 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 662 din 10.08.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 662 din 10.08.2017

18. ORDIN nr. M.82 din 7 august 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 662 din 10.08.2017

19. DECIZIA nr. 277 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 11.08.2017

20. DECIZIA nr. 330 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 11.08.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 571 din 4 august 2017
privind stabilirea condiţiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum şi condiţiile de transmitere a informaţiilor referitoare la aceste contribuţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 11.08.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 575 din 9 august 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 11.08.2017

23. ORDIN nr. 931 din 10 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 11.08.2017

24. ORDIN nr. 854 din 8 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 11.08.2017

25. ORDIN nr. 5.559 din 2 august 2017
privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 664 din 11.08.2017

Actualizare din data 11-08-2017


1. ORDONANŢĂ nr. 9 din 9 august 2017
privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 10.08.2017

2. ORDIN nr. 604 din 31 mai 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 10.08.2017

3. ORDIN nr. 1.329 din 2 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 10.08.2017

4. ORDIN nr. 856 din 11 iunie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 10.08.2017

5. ORDIN nr. 745 din 6 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 10.08.2017

6. ORDIN nr. 1.439 din 8 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 10.08.2017

7. ORDIN nr. 1.459 din 18 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 10.08.2017

8. ORDONANŢĂ nr. 10 din 9 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 662 din 10.08.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 566 din 4 august 2017
pentru declasificarea Notei raport şi a Situaţiilor centralizatoare privind produse şi bunuri materiale, emise de Ministerul Apărării Naţionale în luna iunie 1990

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 662 din 10.08.2017

Actualizare din data 10-08-2017


1. DECIZIA nr. 211 din 4 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 655 din 09.08.2017

2. DECIZIA nr. 430 din 21 iunie 2017
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 655 din 09.08.2017

3. ORDIN nr. 1.441 din 8 august 2017
privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 655 din 09.08.2017

4. DECIZIE nr. 1.111 din 26 iulie 2017
privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 655 din 09.08.2017

5. ORDIN nr. 983 din 20 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016

EMITENT: Curtea de Conturi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 655 din 09.08.2017

6. ORDIN nr. 960 din 20 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016

EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 655 din 09.08.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 549 din 4 august 2017
pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09.08.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 560 din 4 august 2017
pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09.08.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 561 din 4 august 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09.08.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 562 din 4 august 2017
privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09.08.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 563 din 4 august 2017
privind declararea proiectului "Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09.08.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017
privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09.08.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 567 din 4 august 2017
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09.08.2017

14. ORDIN nr. 4.511 din 3 august 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09.08.2017

15. NORME METODOLOGICE din 3 august 2017
privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 09.08.2017

16. DECIZIA nr. 95 din 28 februarie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 656 din 09.08.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 569 din 4 august 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 656 din 09.08.2017

18. REGULAMENT din 4 august 2017
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 656 din 09.08.2017

19. ORDIN nr. 1.090 din 31 iulie 2017
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 656 din 09.08.2017

20. ORDIN nr. 75 din 9 august 2017
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 656 din 09.08.2017

21. DECRET nr. 838 din 9 august 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

22. DECRET nr. 839 din 9 august 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

23. DECIZIE nr. 574 din 9 august 2017
privind eliberarea domnului Ion Trocaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

24. DECIZIE nr. 575 din 9 august 2017
pentru numirea domnului Cercel Ninel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

25. DECIZIE nr. 576 din 9 august 2017
pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

26. DECIZIE nr. 577 din 9 august 2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

27. DECIZIE nr. 578 din 9 august 2017
privind eliberarea domnului Ştefan Irimia Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

28. DECIZIE nr. 579 din 9 august 2017
privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

29. DECIZIE nr. 580 din 9 august 2017
pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

30. DECIZIE nr. 581 din 9 august 2017
privind numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

31. DECIZIE nr. 582 din 9 august 2017
privind numirea domnului Petre Ionel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

32. RECTIFICARE nr. 282 din 27 aprilie 2017
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 09.08.2017

33. ORDIN nr. 1.116 din 8 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 658 din 10.08.2017

34. ORDIN nr. 1.117 din 8 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 658 din 10.08.2017

Actualizare din data 09-08-2017


1. DECIZIA nr. 370 din 30 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul Competent să judece recursul în interesul legii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 649 din 08.08.2017

2. DECIZIA nr. 390 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 649 din 08.08.2017

3. ORDONANŢĂ nr. 8 din 4 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 649 din 08.08.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 518 din 20 iulie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 649 din 08.08.2017

Actualizare din data 09-08-2017


1. ORDIN nr. 1.033 din 26 iulie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 649 din 08.08.2017

2. ORDIN nr. 1.089 din 31 iulie 2017
pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 649 din 08.08.2017

3. ORDIN nr. 2.326 din 2 august 2017
privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 649 din 08.08.2017

4. DECIZIA nr. 92 din 28 februarie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 651 din 08.08.2017

5. DECIZIA nr. 316 din 9 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 651 din 08.08.2017

6. ORDIN nr. 271 din 31 iulie 2017
privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 651 din 08.08.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 71 din 31 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 651 din 08.08.2017

8. DECIZIE nr. 14 din 8 august 2017
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 652 din 08.08.2017

9. ORDIN nr. 3.649 din 13 iulie 2017
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 652 din 08.08.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017
privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 653 din 08.08.2017

11. ORDIN nr. 1.028 din 25 iulie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 653 din 08.08.2017

12. ORDIN nr. 1.029 din 25 iulie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr. 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 653 din 08.08.2017

13. ORDIN nr. 1.195 din 24 iulie 2017
pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ. 11 din 12 iunie 2015

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 653 din 08.08.2017

14. AMENDAMENTE din 12 iunie 2015
la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 653 din 08.08.2017

Actualizare din data 08-08-2017


1. ORDIN nr. 585 din 24 mai 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 645 din 07.08.2017

2. ORDIN nr. 893 din 2 august 2017
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 645 din 07.08.2017

3. DECIZIE nr. 1.033 din 27 iulie 2017
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 645 din 07.08.2017

4. DECIZIE nr. 12 din 7 august 2017
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 646 din 07.08.2017

5. DECIZIA nr. 284 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 646 din 07.08.2017

6. ORDIN nr. 1.178 din 31 iulie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 646 din 07.08.2017

Actualizare din data 08-08-2017


1. DECIZIA nr. 317 din 9 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 336 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 644 din 07.08.2017

2. ORDIN nr. 906 din 3 august 2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii