Actualizare (1) din data 24-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 375 din 23 iunie 2022
privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 23.06.2022

2. DECIZIE nr. 376 din 23 iunie 2022
privind eliberarea, la cerere, a domnului Sandor Otto Szep din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 23.06.2022

3. DECIZIE nr. 377 din 23 iunie 2022
pentru numirea doamnei Andreea Anamaria Naggar în funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 23.06.2022

4. DECIZIE nr. 378 din 23 iunie 2022
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Alina-Ioana Burlă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 23.06.2022

5. DECIZIE nr. 379 din 23 iunie 2022
privind numirea doamnei Tudoriţa Lungu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 23.06.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 799 din 23 iunie 2022
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 23.06.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 803 din 23 iunie 2022
pentru derogarea de la prevederile art. 5 alin. (1^3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 23.06.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 804 din 23 iunie 2022
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 23.06.2022

9. ORDIN nr. 822 din 23 iunie 2022
pentru aprobarea Procedurii de instituire a supravegherii şi a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 23.06.2022

10. PROCEDURĂ din 23 iunie 2022
de instituire a supravegherii şi a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 23.06.2022

11. LEGE nr. 186 din 22 iunie 2022
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 23.06.2022

12. DECRET nr. 908 din 22 iunie 2022
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 23.06.2022

13. LEGE nr. 188 din 22 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 23.06.2022

14. DECRET nr. 910 din 22 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 23.06.2022

15. ORDIN nr. 1.648 din 21 iunie 2022
privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populaţie

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 23.06.2022

16. HOTĂRÂRE nr. 791 din 16 iunie 2022
privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a decesului şi a clasării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 617 din 23.06.2022

17. DECIZIA nr. 623 din 7 octombrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 23.06.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PVNZ241710 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Giurgiu

Monitor: 118 din 22-06-2022

2. PVNZ241706 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Malini

Monitor: 118 din 22-06-2022

3. PVNZ241720 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 118 din 22-06-2022

4. CVNZ241717 21.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Grivita

Ofertant: David Ioana Alexandra

Monitor: 118 din 22-06-2022

5. CVNZ241723 21.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Saliste

Ofertant: Brate Marius

Monitor: 118 din 22-06-2022

6. CVNZ241716 21.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Grivita

Ofertant: Buga Ionel

Monitor: 118 din 22-06-2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2022/968 a Consiliului din 16 iunie 2022
Decizia (UE) 2022/968 a Consiliului din 16 iunie 2022 de numire a doi membri în cadrul Curții de Conturi

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/965 al Comisiei din 21 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/965 al Comisiei din 21 iunie 2022 de autorizare a introducerii pe piață ca aliment nou a sâmburilor de soi comestibil de Jatropha curcas L. și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Orientarea (UE) 2022/971 a Băncii Centrale Europene din 19 mai 2022
Orientarea (UE) 2022/971 a Băncii Centrale Europene din 19 mai 2022 privind baza de date centralizată a titlurilor de valoare și producerea de statistici privind emisiunile de titluri de valoare și de abrogare a Orientării BCE/2012/21 și a Orientării (UE) 2021/834 (BCE/2022/25)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/964 al Comisiei din 10 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/964 al Comisiei din 10 iunie 2022 de acordare a unei autorizații din partea Uniunii pentru familia de produse biocide SOPUROXID (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia (UE) 2022/970 a Consiliului din 16 iunie 2022
Decizia (UE) 2022/970 a Consiliului din 16 iunie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului ambasadorilor ACP-UE în ceea ce privește modificarea Deciziei nr. 3/2019 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE de adoptare a unor măsuri tranzitorii în temeiul articolului 95 alineatul (4) din Acordul de parteneriat ACP-UE

6. Decizia (UE) 2022/969 a Consiliului din 16 iunie 2022
Decizia (UE) 2022/969 a Consiliului din 16 iunie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Forumului mondial pentru armonizarea regulamentelor privind vehiculele al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite în ceea ce privește propunerile de modificare a Regulamentelor ONU nr. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 și 162, în ceea ce privește propunerea de modificare a RTM ONU nr. 2, în ceea ce privește propunerea pentru un nou Regulament ONU privind avertizarea la mersul înapoi, în ceea ce privește o propunere pentru un nou Regulament tehnic mondial ONU privind durabilitatea dispozitivelor de control al poluării pentru vehiculele cu două și trei roți, în ceea ce privește propunerea pentru o nouă Rezoluție consolidată privind măsurarea numărului de particule ultra-fine din gazele de evacuare pentru vehiculele grele și în ceea ce privește propunerea de autorizare pentru elaborarea Amendamentului 4 la RTM ONU nr. 3

7. Decizia (UE) 2022/967 a Consiliului din 13 iunie 2022
Decizia (UE) 2022/967 a Consiliului din 13 iunie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea Programului de asociere UE-Republica Moldova

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/966 al Comisiei din 21 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/966 al Comisiei din 21 iunie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 în ceea ce privește condițiile de utilizare, cerințele specifice de etichetare și specificațiile alimentului nou denumit ulei de Calanus finmarchicus (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Aviz în atenția anumitor persoane cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția anumitor persoane cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/956 al Comisiei din 14 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/956 al Comisiei din 14 iunie 2022 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Monte Etna (DOP)]

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/961 al Comisiei din 20 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/961 al Comisiei din 20 iunie 2022 de autorizare a introducerii pe piață ca aliment nou a tetrahidrocurcuminoidelor și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Recomandarea membrilor Consiliului
Recomandarea membrilor Consiliului care reprezintă statele membre a căror monedă este euro din 17 iunie 2022 adresată Consiliului, privind adoptarea monedei euro de către Croația la 1 ianuarie 2023

13. Decizia (PESC) 2022/962 a Consiliului din 20 iunie 2022
Decizia (PESC) 2022/962 a Consiliului din 20 iunie 2022 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/958 al Comisiei din 14 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/958 al Comisiei din 14 iunie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Äkta Gränna Polkagrisar (IGP)]

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/960 al Comisiei din 20 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/960 al Comisiei din 20 iunie 2022 de rectificare a versiunii în limba cehă a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1502 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/953 al Comisiei din 22 februarie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/953 al Comisiei din 22 februarie 2022 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Επανομή (Epanomi) (IGP)]

17. Regulamentul delegat (UE) 2022/952 al Comisiei din 9 februarie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/952 al Comisiei din 9 februarie 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/957 al Comisiei din 14 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/957 al Comisiei din 14 iunie 2022 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Radicchio di Verona (IGP)]

19. Raportul special 12/2022
Raportul special 12/2022 Durabilitatea în domeniul dezvoltării rurale: majoritatea proiectelor rămân operaționale în perioada cerută, dar există posibilități de a se obține rezultate mai durabile

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/955 al Comisiei din 14 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/955 al Comisiei din 14 iunie 2022 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Taleggio (DOP)]

21. Regulamentul delegat (UE) 2022/954 al Comisiei din 12 mai 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/954 al Comisiei din 12 mai 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 183/2014 în ceea ce privește precizarea modului de calcul al ajustărilor specifice și generale pentru riscul de credit (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Decizia Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Decizia Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 29 martie 2022 de modificare a Deciziei ADMIN(2017) 10 din 19 septembrie 2017 privind normele de securitate pentru Serviciul European de Acțiune Externă

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/959 al Comisiei din 16 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/959 al Comisiei din 16 iunie 2022 de modificare a anexei VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea în Uniune a anumitor fructe de Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch și Punica granatum L.

24. Rata de schimb a monedei euro - 20 iunie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 20 iunie 2022

25. Aviz în atenția persoanelor și grupului cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor și grupului cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2022/950 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/949 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor, fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea

26. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/963 a Comisiei din 17 iunie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/963 a Comisiei din 17 iunie 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2022) 4286] (Text cu relevanță pentru SEE)

27. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10789
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10789 – GOLDMAN SACHS / SOJITZ / JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

28. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a aprobării unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

29. Anunț în temeiul articolului 13 din Directiva 2001/24/CE
Anunț în temeiul articolului 13 din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit, referitor la dizolvarea și lichidarea ulterioară a Cyprus Popular Bank Public CO LTD (instituție de credit cipriotă aflată în lichidare) (denumită în continuare societatea)

30. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea

Actualizare (2) din data 24-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.150 din 23 iunie 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 24.06.2022

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 24.06.2022

3. ORDIN nr. M.92 din 17 iunie 2022
privind declasificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S.56/2015 privind planificarea, organizarea şi executarea inspecţiilor şi controalelor în Ministerul Apărării Naţionale şi a Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S.60/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S.56/2015 privind planificarea, organizarea şi executarea inspecţiilor şi controalelor în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 24.06.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 789 din 16 iunie 2022
privind aprobarea închirierii imobilelor 5060 şi 3117 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 24.06.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 790 din 16 iunie 2022
privind recunoaşterea Asociaţiei Editorilor din România ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 24.06.2022

6. ORDIN nr. 142 din 15 iunie 2022
pentru modificarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 185/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 24.06.2022

7. ORDIN nr. 1.608 din 14 iunie 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 24.06.2022

8. ORDIN nr. 20.539 din 9 iunie 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora

EMITENT: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 24.06.2022

9. ORDIN nr. 1.472 din 30 mai 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 24.06.2022

10. DECIZIA nr. 629 din 7 octombrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 620 din 24.06.2022

11. DECIZIA nr. 625 din 7 octombrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în ansamblul său, şi ale art. II din aceasta, ale art. 12 alin. (3) şi ale art. 30 alin. (5) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 24.06.2022

12. DECIZIA nr. 631 din 7 octombrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 din capitolul VIII din anexa nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. 25 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (6) din aceeaşi lege-cadru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 24.06.2022

13. DECIZIA nr. 613 din 30 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 24.06.2022

14. DECIZIA nr. 558 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (1) şi (10) şi ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 621 din 24.06.2022

15. DECIZIA nr. 551 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 24.06.2022

16. DECIZIA nr. 552 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (3) şi ale art. 39 alin. (2) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 24.06.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 2040 din 15 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

2. DECIZIE nr. 643 din 25 septembrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

3. DECIZIE nr. 2823 din 11 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 1564 din 12 noiembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

5. DECIZIE nr. 3552 din 02 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 2268 din 02 decembrie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

7. SENTINTA nr. 5138 din 06 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

8. SENTINTA nr. 457 din 20 noiembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

9. SENTINTA nr. 2021 din 27 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

10. DECIZIE nr. 1608 din 14 octombrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

11. SENTINTA nr. 1034 din 08 noiembrie 2019
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

12. DECIZIE nr. 154 din 11 decembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

13. SENTINTA nr. 312 din 06 martie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

14. SENTINTA nr. 4338 din 26 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

15. DECIZIE nr. 263 din 09 octombrie 2019
consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4)

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

16. SENTINTA nr. 3114 din 12 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

17. SENTINTA nr. 7 din 10 ianuarie 2020
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

18. DECIZIE nr. 1690 din 04 decembrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

19. SENTINTA nr. 39 din 22 ianuarie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

20. SENTINTA nr. 46 din 31 ianuarie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

21. SENTINTA nr. 1 din 06 ianuarie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

22. DECIZIE nr. 1929 din 17 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

23. SENTINTA nr. 264 din 11 octombrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

24. SENTINTA nr. 76 din 18 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

25. SENTINTA nr. 264 din 25 februarie 2020
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

26. DECIZIE nr. 21 din 26 februarie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

27. SENTINTA nr. 2957 din 27 februarie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

28. DECIZIE nr. 124 din 27 februarie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

29. SENTINTA nr. 662 din 13 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

30. SENTINTA nr. 2252 din 06 aprilie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

31. DECIZIE nr. 57 din 10 martie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

32. SENTINTA nr. 1267 din 09 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

33. SENTINTA nr. 475 din 09 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

34. SENTINTA nr. 421 din 19 martie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

35. SENTINTA nr. 2007 din 19 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

36. SENTINTA nr. 1545 din 03 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

37. DECIZIE nr. 53 din 11 iunie 2020
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

38. DECIZIE nr. 798 din 18 iunie 2020
asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

39. SENTINTA nr. 1985 din 18 iunie 2020
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

40. DECIZIE nr. 303 din 29 iunie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

41. DECIZIE nr. 1029 din 02 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

42. SENTINTA nr. 772 din 01 iulie 2020
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

43. SENTINTA nr. 706 din 20 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

44. DECIZIE nr. 338 din 06 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

45. DECIZIE nr. 452 din 09 iulie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

46. SENTINTA nr. 5152 din 15 iulie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

47. DECIZIE nr. 1006 din 02 iulie 2020
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

48. SENTINTA nr. 5533 din 05 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

49. SENTINTA nr. 4912 din 20 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

50. DECIZIE nr. 565 din 08 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

51. DECIZIE nr. 521 din 10 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

52. SENTINTA nr. 1087 din 15 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

53. DECIZIE nr. 763 din 11 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

54. SENTINTA nr. 7148 din 30 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

55. SENTINTA nr. 825 din 14 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

56. SENTINTA nr. 5670 din 25 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

57. SENTINTA nr. 1662 din 30 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

58. DECIZIE nr. 419 din 01 octombrie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

59. SENTINTA nr. 73 din 14 octombrie 2020
Validare mandat consilier

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

60. SENTINTA nr. 2046 din 24 septembrie 2020
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

61. DECIZIE nr. 592 din 05 octombrie 2020
uzucapiune

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

62. SENTINTA nr. 7255 din 23 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

63. INCHEIERE nr. 847 din 09 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

64. SENTINTA nr. 899 din 30 septembrie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

65. SENTINTA nr. 307 din 06 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA RADUCANENI

66. DECIZIE nr. 587 din 08 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

67. SENTINTA nr. 12151 din 22 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

68. SENTINTA nr. 938 din 09 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

69. DECIZIE nr. 903 din 21 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

70. SENTINTA nr. 25 din 19 ianuarie 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

71. SENTINTA nr. 1060 din 21 septembrie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

72. SENTINTA nr. 673 din 10 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

73. DECIZIE nr. 39 din 14 ianuarie 2021
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

74. SENTINTA nr. 14 din 10 februarie 2021
tulburarea ordinii si linistii publice (art.371 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

75. DECIZIE nr. 24 din 28 ianuarie 2021
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

76. SENTINTA nr. 307 din 09 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

77. SENTINTA nr. 1218 din 26 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

78. SENTINTA nr. 1048 din 17 martie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

79. SENTINTA nr. 527 din 24 februarie 2021
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

80. DECIZIE nr. 337 din 10 martie 2021
consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

81. SENTINTA nr. 1576 din 23 martie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

82. DECIZIE nr. 334 din 16 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

83. DECIZIE nr. 435 din 14 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

84. SENTINTA nr. 1458 din 06 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

85. DECIZIE nr. 399 din 06 aprilie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

86. DECIZIE nr. 2076 din 11 mai 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

87. SENTINTA nr. 73 din 23 martie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

88. SENTINTA nr. 582 din 27 mai 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

89. DECIZIE nr. 652 din 02 iunie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

90. SENTINTA nr. 6583 din 20 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

91. SENTINTA nr. 4082 din 17 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

92. SENTINTA nr. 8472 din 24 mai 2021
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

93. SENTINTA nr. 2980 din 28 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

94. DECIZIE nr. 215 din 19 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

95. SENTINTA nr. 5222 din 22 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

96. DECIZIE nr. 832 din 02 iunie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

97. SENTINTA nr. 850 din 28 mai 2021
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

98. SENTINTA nr. 2958 din 05 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

99. SENTINTA nr. 2006 din 09 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

100. DECIZIE nr. 227 din 30 august 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

101. DECIZIE nr. 111 din 06 aprilie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

102. SENTINTA nr. 1811 din 14 septembrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

103. SENTINTA nr. 4394 din 20 septembrie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

104. SENTINTA nr. 9240 din 21 septembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

105. DECIZIE nr. 1370 din 30 septembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

106. SENTINTA nr. 2203 din 14 octombrie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

107. DECIZIE nr. 571 din 15 septembrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

108. DECIZIE nr. 1087 din 27 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

109. SENTINTA nr. 794 din 20 octombrie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

110. DECIZIE nr. 2789 din 25 octombrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

111. SENTINTA nr. 556 din 11 octombrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

112. SENTINTA nr. 7513 din 08 octombrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

113. SENTINTA nr. 9327 din 04 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

114. SENTINTA nr. 1828 din 11 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

115. INCHEIERE nr. 6226 din 21 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

116. SENTINTA nr. 9190 din 29 octombrie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

117. DECIZIE nr. 413 din 04 noiembrie 2021
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

118. DECIZIE nr. 415 din 11 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

119. SENTINTA nr. 269 din 14 decembrie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

120. DECIZIE nr. 1133 din 23 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

121. DECIZIE nr. 1108 din 27 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

122. DECIZIE nr. 6573 din 15 decembrie 2021
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

123. SENTINTA nr. 2162 din 15 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

124. DECIZIE nr. 87 din 12 ianuarie 2022
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

125. DECIZIE nr. 71 din 20 ianuarie 2022
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

126. SENTINTA nr. 13 din 08 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TOPLITA

127. SENTINTA nr. 589 din 23 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

128. DECIZIE nr. 719 din 28 februarie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

129. DECIZIE nr. 421 din 30 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

130. DECIZIE nr. 228 din 01 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

131. SENTINTA nr. 186 din 14 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

132. DECIZIE nr. 300 din 31 ianuarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

133. SENTINTA nr. 24 din 14 februarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

134. SENTINTA nr. 223 din 21 martie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

135. SENTINTA nr. 39 din 19 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

136. DECIZIE nr. 197 din 04 martie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

137. SENTINTA nr. 3837 din 29 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

138. SENTINTA nr. 336 din 21 mai 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

139. SENTINTA nr. 738 din 19 aprilie 2019
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

140. SENTINTA nr. 743 din 18 aprilie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

141. SENTINTA nr. 420 din 12 iunie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

142. DECIZIE nr. 697 din 20 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

143. DECIZIE nr. 516 din 05 iunie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

144. SENTINTA nr. 260 din 20 iunie 2019
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

145. DECIZIE nr. 223 din 28 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

146. SENTINTA nr. 1270 din 11 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

147. SENTINTA nr. 6804 din 17 octombrie 2019
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

148. SENTINTA nr. 127 din 09 octombrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

149. SENTINTA nr. 1073 din 08 octombrie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

150. SENTINTA nr. 1279 din 26 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

151. SENTINTA nr. 2616 din 19 septembrie 2019
schimbare regim executare (art.518 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

152. SENTINTA nr. 941 din 18 septembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

153. SENTINTA nr. 5882 din 17 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

154. DECIZIE nr. 745 din 12 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

155. DECIZIE nr. 417 din 29 august 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

156. SENTINTA nr. 2925 din 11 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

157. SENTINTA nr. 1624 din 03 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

158. SENTINTA nr. 7108 din 27 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

159. SENTINTA nr. 2566 din 27 iunie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

160. INCHEIERE nr. 6222 din 14 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

161. SENTINTA nr. 690 din 06 iunie 2019
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

162. SENTINTA nr. 627 din 30 mai 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

163. SENTINTA nr. 896 din 30 mai 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

164. SENTINTA nr. 1497 din 21 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

165. SENTINTA nr. 971 din 15 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

166. SENTINTA nr. 1119 din 24 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

167. SENTINTA nr. 2254 din 22 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

168. DECIZIE nr. 484 din 19 aprilie 2019
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

169. SENTINTA nr. 144 din 03 aprilie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

170. SENTINTA nr. 1408 din 27 martie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

171. SENTINTA nr. 614 din 20 martie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

172. SENTINTA nr. 1978 din 18 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

173. SENTINTA nr. 822 din 11 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

174. SENTINTA nr. 786 din 07 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

175. SENTINTA nr. 1541 din 19 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

176. SENTINTA nr. 283 din 18 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ROMAN

177. DECIZIE nr. 180 din 18 februarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

178. INCHEIERE nr. 88 din 18 februarie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

179. DECIZIE nr. 119 din 07 februarie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

180. SENTINTA nr. 490 din 29 ianuarie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

181. SENTINTA nr. 101 din 18 ianuarie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

182. SENTINTA nr. 51 din 15 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 241744 23.06.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Nusfalau

Monitor: 119 din 23-06-2022

2. PPF 241775 23.06.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Alma

Monitor: 119 din 23-06-2022

3. PPF 241777 23.06.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Bocsa

Monitor: 119 din 23-06-2022

4. CPF 241748 23.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Slatina

Ofertant: Asociatia Cultural-Artistica Lyra - Slatina

Monitor: 119 din 23-06-2022

5. CPF 241739 23.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Neamt

Ofertant: Asociatia Sportiva Handbal Club Pietricica

Monitor: 119 din 23-06-2022

6. CPF 241765 23.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Zagon

Ofertant: Parohia Ortodoxa Zagon

Monitor: 119 din 23-06-2022

7. PCON241762 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Singureni

Monitor: 119 din 23-06-2022

8. PCON241759 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Perisor - Dolj

Monitor: 119 din 23-06-2022

9. CCON241745 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Copalnic-Manastur

Ofertant: CAB. IND. MED. DENTARA "DR. CARDOS CRISTINA ANTONIA"

Monitor: 119 din 23-06-2022

10. CCON241749 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Odorheiu Secuiesc

Ofertant: SANAMENS MEDICA - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

11. CCON241773 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Aiud

Ofertant: Florea Liviu Florin

Monitor: 119 din 23-06-2022

12. PINC241771 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Radauti

Monitor: 119 din 23-06-2022

13. PINC241764 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 119 din 23-06-2022

14. PINC241772 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Filipestii de Padure

Monitor: 119 din 23-06-2022

15. PINC241761 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Campina

Monitor: 119 din 23-06-2022

16. PINC241740 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Poiana Cristei

Monitor: 119 din 23-06-2022

17. PINC241779 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Dragomiresti

Monitor: 119 din 23-06-2022

18. PINC241760 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 119 din 23-06-2022

19. PINC241747 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Geaca

Monitor: 119 din 23-06-2022

20. PINC241778 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Sebes

Monitor: 119 din 23-06-2022

21. PINC241741 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local al Comunei General Berthelot

Monitor: 119 din 23-06-2022

22. CINC241766 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Ofertant: S.C. Emibac Cor Qintal - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

23. CINC241769 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Ofertant: Calin Domnica

Monitor: 119 din 23-06-2022

24. CINC241768 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Ofertant: S.C. Emibac Cor Qintal - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

25. CINC241743 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures

Ofertant: LIRAURASDEL - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

26. CINC241746 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Ofertant: S.C. LEON SMARTINVEST - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

27. CINC241755 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures

Ofertant: TURAN LUCA SPEED - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

28. CINC241756 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures

Ofertant: VIOMIR TAXI - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

29. CINC241757 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures

Ofertant: ELITE STREET TAXI - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

30. CINC241758 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Transilvania Targu Mures

Ofertant: DEA CITY VOIAGE CONFORT - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

31. CINC241750 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Aghiresu

Ofertant: S.C. HIDROSILV - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

32. CINC241763 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Beba Veche

Ofertant: Corcodan Constantin Viorel

Monitor: 119 din 23-06-2022

33. CINC241742 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Ofertant: S.C. CRAZYSAILING - S.R.L.

Monitor: 119 din 23-06-2022

34. PVNZ241780 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 119 din 23-06-2022

35. PVNZ241751 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Lehliu Gara

Monitor: 119 din 23-06-2022

36. PVNZ241752 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Lehliu Gara

Monitor: 119 din 23-06-2022

37. PVNZ241753 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Lehliu Gara

Monitor: 119 din 23-06-2022

38. PVNZ241774 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 119 din 23-06-2022

39. PVNZ241754 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Densus

Monitor: 119 din 23-06-2022

40. PVNZ241770 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 119 din 23-06-2022

41. PVNZ241781 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 119 din 23-06-2022

42. PVNZ241776 22.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Cornu Luncii

Monitor: 119 din 23-06-2022

Actualizare (1) din data 23-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 185 din 22 iunie 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

2. DECRET nr. 907 din 22 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

3. LEGE nr. 187 din 22 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

4. DECRET nr. 909 din 22 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

5. DECRET nr. 911 din 22 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

6. DECRET nr. 912 din 22 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

7. DECRET nr. 913 din 22 iunie 2022
privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 11 din 22 iunie 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 12 din 22 iunie 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 13 din 22 iunie 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 14 din 22 iunie 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 15 din 22 iunie 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

13. HOTĂRÂRE nr. 16 din 22 iunie 2022
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

14. HOTĂRÂRE nr. 17 din 22 iunie 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 18 din 22 iunie 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

16. HOTĂRÂRE nr. 19 din 22 iunie 2022
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2021 pentru alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

17. HOTĂRÂRE nr. 20 din 22 iunie 2022
privind numirea unui membru în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

18. HOTĂRÂRE nr. 21 din 22 iunie 2022
privind numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

19. ORDIN nr. 2.964/C din 22 iunie 2022
pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

20. HOTĂRÂRE nr. 51 din 21 iunie 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universităţi - COM(2022) 16

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

21. HOTĂRÂRE nr. 52 din 21 iunie 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Garantarea securităţii alimentare şi consolidarea rezilienţei sistemelor alimentare - COM(2022) 133

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

22. HOTĂRÂRE nr. 53 din 21 iunie 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, digitală şi rezilientă: modelul nostru european de creştere - COM(2022) 83

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

23. HOTĂRÂRE nr. 54 din 21 iunie 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă - COM(2022) 140

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

24. HOTĂRÂRE nr. 55 din 21 iunie 2022
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

25. HOTĂRÂRE nr. 786 din 16 iunie 2022
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti-Buzău", aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti din judeţul Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 22.06.2022

26. HOTĂRÂRE nr. 788 din 16 iunie 2022
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

27. HOTĂRÂRE nr. 792 din 16 iunie 2022
privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare, cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

28. CIRCULARĂ nr. 15 din 16 iunie 2022
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

29. CIRCULARĂ nr. 16 din 16 iunie 2022
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

30. REGULAMENT nr. 9 din 14 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 22.06.2022

31. ORDIN nr. 1.541 din 6 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 22.06.2022

32. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 6 iunie 2022
pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 22.06.2022

33. REGULAMENT nr. 12 din 18 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 22.06.2022

34. DECIZIA nr. 555 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 22.06.2022

35. DECIZIA nr. 559 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 78 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 22.06.2022

36. DECIZIA nr. 553 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 489 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

37. DECIZIA nr. 557 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 22.06.2022

38. DECIZIA nr. 556 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi ale art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 22.06.2022

Actualizare (2) din data 23-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. REGLEMENTARE TEHNICĂ din 16 iunie 2022
"Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee, indicativ NP 010-2022"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 21.06.2022

2. HOTĂRÂRE nr. 794 din 16 iunie 2022
privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 23.06.2022

3. ORDIN nr. 918 din 14 iunie 2022
pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri" în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b "Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC", acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 23.06.2022

4. SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 iunie 2022
privind "Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri" în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b "Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC", acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 23.06.2022

5. ORDIN nr. 2.118 din 10 iunie 2022
pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri" în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b "Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC", acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

EMITENT: Autoritatea pentru Digitalizarea României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 23.06.2022

6. SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 10 iunie 2022
privind "Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri" în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b "Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC", acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

EMITENT: Autoritatea pentru Digitalizarea României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 23.06.2022

7. PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNE din 8 iunie 2022
pentru implementarea SNDDR 2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

8. DECIZIA nr. 294 din 17 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, ale art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. 14 alin. (1) şi (5) şi ale art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 23.06.2022

9. DECIZIA nr. 150 din 17 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 alin. (2) teza întâi din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010, ale art. 7 şi ale art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi ale art. 99 alin. (1), ale art. 129 alin. (2) pct. 2 şi ale art. 132 alin. (3) teza întâi din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 23.06.2022

10. DECIZIA nr. 870 din 16 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi ale art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 4 alin. (9) [în redactarea anterioară modificărilor dispuse prin Legea nr. 199/2019] şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 23.06.2022

11. REGULAMENTUL SENATULUI din 24 octombrie 2005

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 615 din 23.06.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 1038 din 10 octombrie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

2. DECIZIE nr. 1225 din 29 noiembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 1762 din 18 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

4. DECIZIE nr. 724 din 17 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

5. DECIZIE nr. 530 din 02 decembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

6. SENTINTA nr. 5851 din 06 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

7. SENTINTA nr. 974 din 20 noiembrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA TARGU SECUIESC

8. SENTINTA nr. 2967 din 22 noiembrie 2019
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

9. SENTINTA nr. 705 din 09 octombrie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

10. SENTINTA nr. 10645 din 18 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

11. DECIZIE nr. 449 din 12 noiembrie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

12. SENTINTA nr. 2406 din 18 decembrie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

13. DECIZIE nr. 22 din 15 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

14. SENTINTA nr. 3005 din 23 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

15. SENTINTA nr. 1 din 13 ianuarie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

16. DECIZIE nr. 13 din 20 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

17. DECIZIE nr. 372 din 15 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

18. SENTINTA nr. 386 din 27 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

19. DECIZIE nr. 54 din 28 ianuarie 2020
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

20. INCHEIERE nr. 48 din 03 februarie 2020
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

21. SENTINTA nr. 1097 din 30 martie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

22. DECIZIE nr. 1756 din 15 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

23. SENTINTA nr. 1120 din 27 februarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

24. SENTINTA nr. 279 din 11 martie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

25. SENTINTA nr. 612 din 03 februarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

26. SENTINTA nr. 884 din 23 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

27. SENTINTA nr. 1964 din 01 aprilie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

28. DECIZIE nr. 266 din 12 martie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

29. DECIZIE nr. 46 din 20 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

30. SENTINTA nr. 3162 din 15 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

31. DECIZIE nr. 255 din 16 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

32. DECIZIE nr. 568 din 16 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

33. SENTINTA nr. 710 din 03 august 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

34. DECIZIE nr. 134 din 15 iulie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

35. DECIZIE nr. 255 din 14 iulie 2020
calcul drepturi salariale

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

36. DECIZIE nr. 437 din 23 iulie 2020
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

37. SENTINTA nr. 3001 din 31 iulie 2020
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

38. SENTINTA nr. 2591 din 30 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

39. SENTINTA nr. 1826 din 04 septembrie 2020
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

40. SENTINTA nr. 1077 din 26 august 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

41. SENTINTA nr. 5284 din 30 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

42. SENTINTA nr. 854 din 25 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

43. SENTINTA nr. 2504 din 29 septembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

44. DECIZIE nr. 707 din 17 septembrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

45. SENTINTA nr. 7826 din 13 octombrie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

46. SENTINTA nr. 6365 din 02 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

47. DECIZIE nr. 240 din 07 septembrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

48. SENTINTA nr. 6517 din 30 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

49. SENTINTA nr. 4681 din 28 septembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

50. SENTINTA nr. 1205 din 27 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

51. SENTINTA nr. 1352 din 12 noiembrie 2020
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

52. SENTINTA nr. 6384 din 31 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

53. SENTINTA nr. 4274 din 08 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

54. SENTINTA nr. 7361 din 23 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

55. SENTINTA nr. 1803 din 19 noiembrie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

56. DECIZIE nr. 1586 din 20 noiembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

57. SENTINTA nr. 1627 din 10 decembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

58. SENTINTA nr. 103 din 13 ianuarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

59. SENTINTA nr. 31 din 25 ianuarie 2021
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

60. SENTINTA nr. 4492 din 14 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

61. SENTINTA nr. 6976 din 30 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

62. SENTINTA nr. 925 din 10 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 128 din 29 ianuarie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

64. SENTINTA nr. 2433 din 30 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

65. DECIZIE nr. 137 din 23 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

66. SENTINTA nr. 1869 din 15 martie 2021
contestatie calcul CAS

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

67. DECIZIE nr. 852 din 24 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

68. SENTINTA nr. 533 din 25 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

69. SENTINTA nr. 3277 din 24 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

70. SENTINTA nr. 918 din 03 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

71. SENTINTA nr. 1599 din 24 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

72. SENTINTA nr. 68 din 22 ianuarie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

73. SENTINTA nr. 202 din 01 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

74. SENTINTA nr. 1693 din 16 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

75. SENTINTA nr. 1018 din 02 aprilie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

76. SENTINTA nr. 5688 din 28 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

77. DECIZIE nr. 1660 din 25 mai 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

78. SENTINTA nr. 176 din 11 martie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

79. DECIZIE nr. 684 din 10 iunie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

80. DECIZIE nr. 711 din 13 mai 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

81. SENTINTA nr. 8855 din 09 august 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA IASI

82. INCHEIERE nr. 3452 din 20 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

83. SENTINTA nr. 2652 din 28 iunie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

84. SENTINTA nr. 1378 din 14 septembrie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

85. DECIZIE nr. 626 din 23 septembrie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

86. SENTINTA nr. 8687 din 01 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

87. SENTINTA nr. 725 din 14 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

88. SENTINTA nr. 2120 din 29 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

89. SENTINTA nr. 918 din 29 octombrie 2021
violarea de domiciliu (art.224 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

90. DECIZIE nr. 1858 din 07 octombrie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

91. SENTINTA nr. 11360 din 15 octombrie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

92. DECIZIE nr. 1770 din 15 octombrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

93. SENTINTA nr. 9613 din 20 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

94. DECIZIE nr. 1147 din 02 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

95. SENTINTA nr. 12996 din 19 noiembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

96. DECIZIE nr. 229 din 28 octombrie 2021
actiune in regres

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

97. SENTINTA nr. 4705 din 17 decembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

98. SENTINTA nr. 2625 din 11 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

99. SENTINTA nr. 11325 din 28 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

100. SENTINTA nr. 1226 din 25 noiembrie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

101. SENTINTA nr. 3555 din 29 decembrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

102. SENTINTA nr. 7362 din 25 noiembrie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 164 din 23 februarie 2022
infractiuni la alte legi speciale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 577 din 01 februarie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

105. SENTINTA nr. 313 din 27 februarie 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

106. SENTINTA nr. 348 din 23 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

107. DECIZIE nr. 636 din 06 februarie 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

108. DECIZIE nr. 16 din 09 ianuarie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

109. DECIZIE nr. 633 din 14 februarie 2019
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

110. SENTINTA nr. 1587 din 20 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

111. SENTINTA nr. 409 din 28 ianuarie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

112. DECIZIE nr. 335 din 05 martie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

113. SENTINTA nr. 960 din 28 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

114. SENTINTA nr. 122 din 02 aprilie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

115. SENTINTA nr. 1373 din 02 mai 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

116. SENTINTA nr. 7614 din 07 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

117. DECIZIE nr. 971 din 13 iunie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

118. DECIZIE nr. 294 din 28 martie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

119. DECIZIE nr. 530 din 18 iunie 2019
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

120. DECIZIE nr. 96 din 21 iunie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

121. SENTINTA nr. 442 din 25 iunie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SALONTA

122. SENTINTA nr. 1734 din 27 iunie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

123. SENTINTA nr. 9460 din 10 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

124. SENTINTA nr. 3693 din 05 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

125. SENTINTA nr. 1469 din 01 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

126. SENTINTA nr. 2288 din 20 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

127. SENTINTA nr. 155 din 07 octombrie 2019
traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

128. DECIZIE nr. 629 din 03 octombrie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

129. SENTINTA nr. 285 din 26 septembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

130. SENTINTA nr. 3298 din 23 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

131. SENTINTA nr. 169 din 23 septembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

132. SENTINTA nr. 1711 din 18 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

133. SENTINTA nr. 605 din 13 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

134. SENTINTA nr. 8097 din 30 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 544 din 23 iulie 2019
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

136. DECIZIE nr. 619 din 20 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

137. DECIZIE nr. 639 din 12 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

138. DECIZIE nr. 465 din 04 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

139. SENTINTA nr. 585 din 07 mai 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

140. SENTINTA nr. 99 din 19 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

141. DECIZIE nr. 190 din 17 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

142. DECIZIE nr. 285 din 04 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

143. DECIZIE nr. 391 din 04 aprilie 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

144. SENTINTA nr. 2279 din 28 martie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

145. SENTINTA nr. 417 din 27 martie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

146. DECIZIE nr. 1687 din 22 martie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

147. DECIZIE nr. 169 din 07 martie 2019
traficul de minori (art.211 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

148. SENTINTA nr. 177 din 11 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

149. SENTINTA nr. 90 din 04 februarie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

150. SENTINTA nr. 285 din 22 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

151. DECIZIE nr. 47 din 21 ianuarie 2019
partaj judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

152. SENTINTA nr. 454 din 18 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

153. SENTINTA nr. 44 din 14 ianuarie 2019
emancipare minor

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

154. SENTINTA nr. 179 din 10 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

155. SENTINTA nr. 2 din 08 ianuarie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

156. SENTINTA nr. 2370 din 13 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 241728 22.06.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaia Municipiului Carei

Monitor: 118 din 22-06-2022

2. PPF 241715 22.06.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Toplita

Monitor: 118 din 22-06-2022

3. CPF 241726 22.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Cisnadie

Ofertant: Parohia Ortodoxa Romana Cisnadioara

Monitor: 118 din 22-06-2022

4. PCON241732 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lumina

Monitor: 118 din 22-06-2022

5. PCON241731 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lumina

Monitor: 118 din 22-06-2022

6. PCON241730 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lumina

Monitor: 118 din 22-06-2022

7. PCON241712 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Borca

Monitor: 118 din 22-06-2022

8. PCNS241738 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Comuna Icusesti

Monitor: 118 din 22-06-2022

9. PINC241705 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Afumati

Monitor: 118 din 22-06-2022

10. PINC241714 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Scobinti

Monitor: 118 din 22-06-2022

11. PINC241711 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Glina

Monitor: 118 din 22-06-2022

12. PINC241708 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serv.Util.Pub.Adm.Fond.Loc.Cimit. Braila

Monitor: 118 din 22-06-2022

13. PINC241719 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Monitor: 118 din 22-06-2022

14. PINC241707 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serv.Util.Pub.Adm.Fond.Loc.Cimit. Braila

Monitor: 118 din 22-06-2022

15. PINC241709 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serv.Util.Pub.Adm.Fond.Loc.Cimit. Braila

Monitor: 118 din 22-06-2022

16. PINC241734 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: UAT Orasul Buhusi

Monitor: 118 din 22-06-2022

17. PINC241718 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Harman

Monitor: 118 din 22-06-2022

18. PINC241735 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Chirnogi

Monitor: 118 din 22-06-2022

19. PINC241736 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Glina

Monitor: 118 din 22-06-2022

20. PINC241729 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Garoafa

Monitor: 118 din 22-06-2022

21. CINC241727 21.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Geaca

Ofertant: Simon Raluca Simona

Monitor: 118 din 22-06-2022

22. CINC241733 21.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Prahova

Ofertant: CEC BANK - S.A.

Monitor: 118 din 22-06-2022

23. CINC241725 21.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Petris

Ofertant: S.C. FARMACIA ELIGIAFARM - S.R.L.

Monitor: 118 din 22-06-2022

24. CINC241724 21.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Petris

Ofertant: S.C. VIDIMED SANTE - S.R.L.

Monitor: 118 din 22-06-2022

25. PVNZ241722 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 118 din 22-06-2022

26. PVNZ241713 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Sighetu Marmatiei

Monitor: 118 din 22-06-2022

27. PVNZ241721 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 118 din 22-06-2022

28. PVNZ241737 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 118 din 22-06-2022

Actualizare (1) din data 22-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 184 din 21 iunie 2022
pentru instituirea zilei de 24 iunie ca "Ziua Iei"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 21.06.2022

2. DECRET nr. 905 din 21 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 24 iunie ca "Ziua Iei"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 21.06.2022

3. DECRET nr. 906 din 21 iunie 2022
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sportiv

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 21.06.2022

4. ORDIN nr. 1.466 din 21 iunie 2022
privind prospectele operaţiunilor de preschimbare şi de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat aferente lunii iunie 2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 21.06.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 101 din 20 iunie 2022
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

6. ORDIN nr. 669 din 19 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 784 din 16 iunie 2022
privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 91 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare şi rectificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice pentru atenuarea consecinţelor agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra activităţilor de pescuit şi pentru diminuarea efectelor perturbării pieţei cauzate de respectiva agresiune militară asupra lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură - COM(2022) 179 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 92 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind diligenţa necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor şi de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 - COM(2022) 71 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 93 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice - COM(2022) 105 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 94 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/954 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanţii ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală sau care au reşedinţă legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 55 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 95 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea şi vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 50 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

13. HOTĂRÂRE nr. 96 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.938 al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale - COM(2022) 135 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

14. HOTĂRÂRE nr. 97 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în ceea ce priveşte disciplina în materie de decontare, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar şi cerinţele pentru depozitarii centrali de titluri de valoare din ţările terţe - COM(2022) 120 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

15. HOTĂRÂRE nr. 98 din 15 iunie 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2005/29/CE şi 2011/83/UE în ceea ce priveşte consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziţiei verzi printr-o mai bună protecţie împotriva practicilor neloiale şi o mai bună informare - COM(2022) 143 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

16. HOTĂRÂRE nr. 99 din 15 iunie 2022
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Primirea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina: pregătirea Europei pentru a răspunde nevoilor acestora - COM(2022) 131 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

17. HOTĂRÂRE nr. 100 din 15 iunie 2022
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Solidaritatea europeană cu refugiaţii şi cu persoanele care fug de războiul din Ucraina - COM(2022) 107 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

18. ORDIN nr. 152 din 14 iunie 2022
pentru modificarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

19. ORDIN nr. 1.416 din 14 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

20. ORDIN nr. 1.406 din 10 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

21. HOTĂRÂRE nr. 754 din 8 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

22. ORDIN nr. 887 din 30 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

23. ORDIN nr. 852 din 25 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

24. ORDIN nr. 670 din 19 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

25. DECIZIA nr. 74 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

26. DECIZIA nr. 80 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ansamblul său, şi a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2), ale art. 6 lit. c) şi ale art. 9 alin. (4) din Legea nr. 55/2020, precum şi ale art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 21.06.2022

27. DECIZIA nr. 68 din 24 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

28. DECIZIA nr. 71 din 24 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 606 din 21.06.2022

29. DECIZIA nr. 67 din 24 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 607 din 21.06.2022

30. DECIZIA nr. 25 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 21.06.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/944 al Comisiei din 17 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/944 al Comisiei din 17 iunie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sarcinile și criteriile pentru laboratoarele de referință ale Uniunii Europene în domeniul dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/946 al Comisiei din 17 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/946 al Comisiei din 17 iunie 2022 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/941 al Comisiei din 13 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/941 al Comisiei din 13 iunie 2022 privind înregistrarea unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [Sopa da Pedra de Almeirim (STG)]

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/940 al Comisiei din 13 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/940 al Comisiei din 13 iunie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Maranho da Sertã (IGP)]

5. Regulamentul (UE) 2022/943 al Comisiei din 17 iunie 2022
Regulamentul (UE) 2022/943 al Comisiei din 17 iunie 2022 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/942 al Comisiei din 13 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/942 al Comisiei din 13 iunie 2022 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/945 al Comisiei din 17 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/945 al Comisiei din 17 iunie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește taxele care pot fi percepute de către laboratoarele de referință ale UE în domeniul dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia (UE) 2022/948 a Comisiei din 1 martie 2022
Decizia (UE) 2022/948 a Comisiei din 1 martie 2022 privind aprobarea schemei de rezoluție pentru Sberbank d.d. [notificată cu numărul C(2022) 1403] (Numai textul în limba engleză este autentic)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/939 al Comisiei din 13 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/939 al Comisiei din 13 iunie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Giresun Tombul Fındığı (DOP)]

10. Decizia (UE) 2022/947 a Comisiei din 1 martie 2022
Decizia (UE) 2022/947 a Comisiei din 1 martie 2022 privind aprobarea schemei de rezoluție pentru Sberbank banka d.d. [notificată cu numărul C(2022) 1402] (Numai textul în limba engleză este autentic)

11. Proces-verbal al ședinței din 8 iulie 2021
Proces-verbal al ședinței din 8 iulie 2021

12. Proces-verbal al ședinței din 5 iulie 2021
Proces-verbal al ședinței din 5 iulie 2021

13. Proces-verbal al ședinței din 6 iulie 2021
Proces-verbal al ședinței din 6 iulie 2021

14. Proces-verbal al ședinței din 7 iulie 2021
Proces-verbal al ședinței din 7 iulie 2021

15. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește promovarea energiei din surse regenerabile și de abrogare a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului [COM(2021) 557 final – 2021/0218 (COD)]

16. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește contribuția sectorului aviației la obiectivul Uniunii de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii și punerea în aplicare în mod corespunzător a unei măsuri globale bazate pe piață [COM(2021) 552 final]

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2021) 559 final – 2021/0223 (COD)] și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un plan de implementare strategic pentru conturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi [COM(2021) 560 final]

18. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 [COM(2021) 634 final – 2021/0328 (COD)]

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește tratamentul prudențial al grupurilor de instituții de importanță sistemică globală cu o strategie de rezoluție cu puncte de intrare multiple și o metodologie pentru subscrierea indirectă de instrumente eligibile în vederea îndeplinirii cerinței minime de fonduri proprii și datorii eligibile [COM(2021) 665 final – 2021/0343 (COD)]

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică (reformare) [COM(2021) 558 final – 2021/0203 (COD)]

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE [COM(2021) 562 final – 2021/0210 (COD)]

22. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Primele concluzii desprinse în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2021) 380 final]

23. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia pentru finanțarea tranziției către o economie durabilă [COM (2021) 390 final]

24. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind obligațiunile verzi europene [COM(2021) 391 final – 2021/0191 (COD)]

25. Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 (consolidată la 9 aprilie 2022)
Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (consolidată la 9 aprilie 2022)

Actualizare (2) din data 22-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 iunie 2022
privind "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare din cadrul PNCDI III"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 17.06.2022

2. ORDIN nr. 20.827 din 17 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare din cadrul PNCDI III", asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

3. ORDIN nr. 20.826 din 17 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 3 - Cooperare europeană şi internaţională", asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

4. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 iunie 2022
privind "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare din cadrul PNCDI III"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

5. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 iunie 2022
privind "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 3 - Cooperare europeană şi internaţională"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

6. ORDIN nr. 1.207 din 16 iunie 2022
privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 22.06.2022

7. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 16 iunie 2022
pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 22.06.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 785 din 16 iunie 2022
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 610 din 22.06.2022

9. ORDIN nr. 1.425 din 16 iunie 2022
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor nr. 3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către Ministerul Finanţelor şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 610 din 22.06.2022

10. ORDIN nr. 80 din 15 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 22.06.2022

11. ORDIN nr. 1.054 din 14 iunie 2022
privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 22.06.2022

12. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 14 iunie 2022
pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 22.06.2022

13. DECIZIA nr. 96 din 10 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 610 din 22.06.2022

14. DECIZIA nr. 79 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 6, ale art. 13 lit. a), ale art. 65 lit. h) şi ale art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 22.06.2022

15. DECIZIA nr. 87 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 65 lit. h) şi ale art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, în ansamblul său, şi a dispoziţiilor art. I pct. 1 din acest act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 22.06.2022

16. DECIZIA nr. 75 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

EMITENT: CREDITCOOP Casa Centrală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 610 din 22.06.2022

17. DECIZIA nr. 76 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58^1 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi ale art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 610 din 22.06.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 44 din 16 ianuarie 2019
reziliere contract

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

2. SENTINTA nr. 186 din 21 ianuarie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

3. DECIZIE nr. 137 din 20 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

4. DECIZIE nr. 867 din 25 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

5. DECIZIE nr. 187 din 26 februarie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

6. DECIZIE nr. 153 din 21 martie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

7. DECIZIE nr. 885 din 06 iunie 2019
falsul material în înscrisuri oficiale (art.320 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

8. DECIZIE nr. 1061 din 04 aprilie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

9. SENTINTA nr. 4778 din 12 iunie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

10. DECIZIE nr. 981 din 29 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

11. SENTINTA nr. 1041 din 19 martie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

12. DECIZIE nr. 2392 din 27 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

13. DECIZIE nr. 359 din 22 aprilie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

14. SENTINTA nr. 2073 din 19 iunie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

15. DECIZIE nr. 1846 din 18 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

16. SENTINTA nr. 1045 din 18 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

17. SENTINTA nr. 4285 din 18 iulie 2019
nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

18. SENTINTA nr. 9060 din 07 august 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA IASI

19. DECIZIE nr. 981 din 23 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

20. SENTINTA nr. 607 din 11 septembrie 2019
contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

21. SENTINTA nr. 5714 din 04 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

22. SENTINTA nr. 1313 din 03 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

23. DECIZIE nr. 271 din 02 octombrie 2019
acordare personalitate juridica

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

24. DECIZIE nr. 481 din 02 octombrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

25. SENTINTA nr. 1034 din 01 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

26. SENTINTA nr. 2171 din 24 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

27. DECIZIE nr. 2436 din 16 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

28. DECIZIE nr. 549 din 10 septembrie 2019
suspendare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

29. SENTINTA nr. 4481 din 08 august 2019
Somatia europeana de plata

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

30. SENTINTA nr. 738 din 14 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

31. SENTINTA nr. 4319 din 10 iunie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

32. DECIZIE nr. 282 din 04 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

33. DECIZIE nr. 672 din 24 aprilie 2019
îndreptare eroare materiala

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

34. SENTINTA nr. 5026 din 19 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

35. SENTINTA nr. 739 din 17 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

36. SENTINTA nr. 3745 din 11 aprilie 2019
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

37. SENTINTA nr. 230 din 10 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

38. SENTINTA nr. 3606 din 08 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

39. SENTINTA nr. 343 din 03 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

40. SENTINTA nr. 174 din 27 martie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

41. SENTINTA nr. 1447 din 27 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

42. SENTINTA nr. 3488 din 21 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

43. SENTINTA nr. 570 din 14 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

44. INCHEIERE nr. 211 din 11 martie 2019
suspendare provizorie

EMITENT: JUDECATORIA JIBOU

45. SENTINTA nr. 48 din 28 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

46. SENTINTA nr. 153 din 19 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SEBES

47. SENTINTA nr. 142 din 14 februarie 2019
marturia mincinoasa (art.273 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

48. SENTINTA nr. 91 din 25 ianuarie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

49. SENTINTA nr. 83 din 22 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

50. DECIZIE nr. 245 din 21 ianuarie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

51. SENTINTA nr. 6045 din 26 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

52. DECIZIE nr. 843 din 10 octombrie 2019
nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

53. SENTINTA nr. 1403 din 03 octombrie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

54. SENTINTA nr. 4996 din 01 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

55. SENTINTA nr. 1257 din 01 noiembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

56. SENTINTA nr. 2947 din 01 noiembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

57. SENTINTA nr. 612 din 16 septembrie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

58. SENTINTA nr. 4664 din 25 octombrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

59. SENTINTA nr. 2279 din 23 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

60. DECIZIE nr. 68 din 22 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

61. DECIZIE nr. 1500 din 30 decembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

62. DECIZIE nr. 1048 din 13 noiembrie 2019
refuz solutionare cerere

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

63. DECIZIE nr. 1432 din 04 decembrie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

64. DECIZIE nr. 65 din 10 februarie 2020
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

65. DECIZIE nr. 1144 din 21 noiembrie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

66. SENTINTA nr. 207 din 12 februarie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

67. DECIZIE nr. 108 din 22 ianuarie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

68. SENTINTA nr. 3 din 06 ianuarie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

69. DECIZIE nr. 38 din 28 ianuarie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

70. SENTINTA nr. 352 din 26 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

71. SENTINTA nr. 616 din 13 februarie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

72. DECIZIE nr. 172 din 26 februarie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

73. SENTINTA nr. 472 din 09 martie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

74. SENTINTA nr. 2265 din 26 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

75. SENTINTA nr. 534 din 18 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

76. SENTINTA nr. 366 din 10 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

77. SENTINTA nr. 456 din 29 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

78. SENTINTA nr. 303 din 24 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

79. DECIZIE nr. 2578 din 07 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

80. DECIZIE nr. 125 din 19 mai 2020
radiere

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

81. SENTINTA nr. 1241 din 26 mai 2020
obligare emitere act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

82. SENTINTA nr. 1284 din 03 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

83. DECIZIE nr. 311 din 16 iunie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

84. SENTINTA nr. 822 din 12 iunie 2020
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

85. DECIZIE nr. 434 din 02 iulie 2020
Radieri ca urmare a dizolvarii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

86. DECIZIE nr. 591 din 23 iunie 2020
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

87. DECIZIE nr. 1920 din 13 iulie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

88. DECIZIE nr. 429 din 16 iunie 2020
litigiu privind regimul strainilor

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

89. SENTINTA nr. 839 din 01 iulie 2020
abandonul de familie (art.378 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

90. DECIZIE nr. 802 din 07 iulie 2020
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

91. SENTINTA nr. 2178 din 27 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

92. SENTINTA nr. 352 din 20 iulie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

93. SENTINTA nr. 670 din 28 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

94. SENTINTA nr. 405 din 03 septembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

95. DECIZIE nr. 676 din 13 iulie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

96. SENTINTA nr. 1983 din 03 septembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

97. SENTINTA nr. 293 din 26 august 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

98. SENTINTA nr. 2051 din 25 august 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

99. DECIZIE nr. 273 din 10 septembrie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

100. SENTINTA nr. 9425 din 24 septembrie 2020
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

101. SENTINTA nr. 1129 din 17 septembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

102. SENTINTA nr. 6675 din 02 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

103. SENTINTA nr. 5562 din 23 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

104. SENTINTA nr. 9783 din 05 august 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

105. DECIZIE nr. 896 din 29 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

106. SENTINTA nr. 778 din 28 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

107. SENTINTA nr. 6337 din 13 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

108. SENTINTA nr. 189 din 05 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

109. SENTINTA nr. 2573 din 22 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

110. SENTINTA nr. 4422 din 08 septembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

111. SENTINTA nr. 1223 din 22 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

112. SENTINTA nr. 10858 din 19 octombrie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

113. SENTINTA nr. 5429 din 20 octombrie 2020
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

114. SENTINTA nr. 813 din 17 noiembrie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

115. DECIZIE nr. 735 din 13 octombrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

116. DECIZIE nr. 269 din 09 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

117. SENTINTA nr. 1067 din 10 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

118. SENTINTA nr. 11414 din 11 decembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA IASI

119. SENTINTA nr. 1586 din 16 decembrie 2020
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

120. SENTINTA nr. 3441 din 30 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

121. SENTINTA nr. 195 din 18 noiembrie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

122. SENTINTA nr. 3575 din 03 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

123. DECIZIE nr. 258 din 16 iunie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

124. DECIZIE nr. 2020 din 02 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

125. SENTINTA nr. 6251 din 12 octombrie 2020
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

126. SENTINTA nr. 361 din 25 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

127. DECIZIE nr. 1801 din 18 decembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

128. DECIZIE nr. 4 din 20 ianuarie 2021
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

129. SENTINTA nr. 70 din 16 decembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

130. DECIZIE nr. 1357 din 07 octombrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

131. DECIZIE nr. 63 din 11 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

132. SENTINTA nr. 32 din 25 februarie 2021
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

133. DECIZIE nr. 526 din 17 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

134. SENTINTA nr. 1066 din 26 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

135. SENTINTA nr. 765 din 04 martie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

136. SENTINTA nr. 927 din 12 aprilie 2021
restabilirea echilibrului contractual

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

137. DECIZIE nr. 469 din 28 aprilie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

138. SENTINTA nr. 300 din 02 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

139. SENTINTA nr. 1124 din 17 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

140. DECIZIE nr. 921 din 11 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

141. INCHEIERE nr. 741 din 21 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

142. DECIZIE nr. 983 din 22 aprilie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

143. SENTINTA nr. 375 din 05 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

144. SENTINTA nr. 1233 din 22 iulie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

145. SENTINTA nr. 1066 din 17 iunie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

146. DECIZIE nr. 603 din 08 iunie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

147. SENTINTA nr. 632 din 12 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

148. SENTINTA nr. 1395 din 07 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

149. DECIZIE nr. 658 din 31 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

150. SENTINTA nr. 3953 din 11 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

151. SENTINTA nr. 23 din 15 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

152. SENTINTA nr. 2233 din 27 mai 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

153. SENTINTA nr. 4357 din 14 mai 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

154. SENTINTA nr. 366 din 12 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

155. SENTINTA nr. 3192 din 21 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

156. SENTINTA nr. 9399 din 16 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

157. DECIZIE nr. 1035 din 10 septembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

158. SENTINTA nr. 4467 din 03 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

159. DECIZIE nr. 2 din 21 septembrie 2021
acordare de compensatii financiare victimelor unor infractiuni(L211/2004)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

160. SENTINTA nr. 13660 din 06 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

161. SENTINTA nr. 5269 din 08 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

162. SENTINTA nr. 8994 din 06 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

163. DECIZIE nr. 231 din 12 octombrie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii penale (art.449 ind.1 C.p.p.)

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

164. SENTINTA nr. 4993 din 14 octombrie 2021
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

165. SENTINTA nr. 942 din 22 octombrie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

166. DECIZIE nr. 446 din 21 octombrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

167. SENTINTA nr. 7772 din 15 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

168. SENTINTA nr. 10125 din 01 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

169. DECIZIE nr. 5170 din 22 octombrie 2021
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

170. SENTINTA nr. 15081 din 03 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

171. SENTINTA nr. 735 din 10 noiembrie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

172. SENTINTA nr. 5247 din 08 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

173. DECIZIE nr. 841 din 15 noiembrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

174. SENTINTA nr. 1165 din 18 octombrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

175. SENTINTA nr. 1234 din 28 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

176. SENTINTA nr. 6694 din 03 noiembrie 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

177. DECIZIE nr. 850 din 31 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

178. SENTINTA nr. 206 din 30 septembrie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

179. SENTINTA nr. 17065 din 29 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

180. DECIZIE nr. 2925 din 02 decembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

181. SENTINTA nr. 1260 din 16 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

182. SENTINTA nr. 1135 din 10 decembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

183. SENTINTA nr. 13845 din 10 decembrie 2021
tutela - autorizari date tutorelui

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

184. SENTINTA nr. 9820 din 10 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

185. DECIZIE nr. 2845 din 14 decembrie 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

186. DECIZIE nr. 203 din 16 februarie 2022
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 241697 21.06.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Caianu

Monitor: 117 din 21-06-2022

2. PPF 241689 21.06.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Comuna Maneciu

Monitor: 117 din 21-06-2022

3. PPF 241696 21.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Galati

Monitor: 117 din 21-06-2022

4. CPF 241680 21.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ciucsangeorgiu

Ofertant: Asociatia "Szekely Oroksegunkert Egyesulet"

Monitor: 117 din 21-06-2022

5. PCON241678 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Batarci

Monitor: 117 din 21-06-2022

6. PCON241693 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Ovidiu

Monitor: 117 din 21-06-2022

7. PCON241691 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Clinceni

Monitor: 117 din 21-06-2022

8. CCON241698 20.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Hateg

Ofertant: Lucaci Cristian Marinel I.I.

Monitor: 117 din 21-06-2022

9. CCON241704 20.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sura Mare

Ofertant: Caraman Florin-Cornel

Monitor: 117 din 21-06-2022

10. PCNS241681 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Consiliul Local Vulturesti

Monitor: 117 din 21-06-2022

11. PCNS241677 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Stauceni

Monitor: 117 din 21-06-2022

12. PINC241695 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Focsani

Monitor: 117 din 21-06-2022

13. PINC241703 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Tutova

Monitor: 117 din 21-06-2022

14. PINC241685 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Glina

Monitor: 117 din 21-06-2022

15. PINC241682 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Nehoiu

Monitor: 117 din 21-06-2022

16. PINC241694 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Spring

Monitor: 117 din 21-06-2022

17. PINC241679 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 117 din 21-06-2022

18. CINC241683 20.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Tiha Bargaului

Ofertant: Asociatia Crescatorilor de Taurine

Monitor: 117 din 21-06-2022

19. CINC241701 20.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Roman

Ofertant: Adam Ciprian

Monitor: 117 din 21-06-2022

20. CINC241686 20.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Ofertant: S.C. COMTOURS - S.R.L.

Monitor: 117 din 21-06-2022

21. CINC241684 20.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Centrul National al Cinematografiei

Ofertant: CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI

Monitor: 117 din 21-06-2022

22. PVNZ241699 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Grivita

Monitor: 117 din 21-06-2022

23. PVNZ241702 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sacuieni

Monitor: 117 din 21-06-2022

24. PVNZ241700 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Grivita

Monitor: 117 din 21-06-2022

25. PVNZ241692 20.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Preutesti

Monitor: 117 din 21-06-2022

26. CVNZ241687 20.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Moreni

Ofertant: Zamfirescu Cristina

Monitor: 117 din 21-06-2022

27. CVNZ241690 20.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Targu Mures

Ofertant: S.C. INTRASERV IMOBILIARE - S.R.L.

Monitor: 117 din 21-06-2022

28. CVNZ241688 20.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Moreni

Ofertant: Putanu Rosini - Gheorghe

Monitor: 117 din 21-06-2022

Actualizare (1) din data 21-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 369 din 20 iunie 2022
privind desemnarea domnului Ciprian Cătălin Hojda, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în funcţia de preşedinte al Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat"

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 20.06.2022

2. DECIZIE nr. 370 din 20 iunie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Ioniţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 20.06.2022

3. DECIZIE nr. 371 din 20 iunie 2022
privind constituirea Comisiei interministeriale pentru clarificarea situaţiei terenurilor aferente zonei costiere aflate în proprietatea statului român

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 20.06.2022

4. DECIZIE nr. 372 din 20 iunie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Dosa Erika a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 20.06.2022

5. DECIZIE nr. 373 din 20 iunie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Mihaela Cămărăşan a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 20.06.2022

6. DECIZIE nr. 374 din 20 iunie 2022
privind unele măsuri pentru asigurarea conducerii Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 20.06.2022

7. CUANTUM TOTAL din 20 iunie 2022
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 20.06.2022

8. DECIZIE nr. 367 din 17 iunie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Ivăşchescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

9. DECIZIE nr. 368 din 17 iunie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

10. ORDIN nr. 20.826 din 17 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 3 - Cooperare europeană şi internaţională", asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

11. ORDIN nr. 20.827 din 17 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare din cadrul PNCDI III", asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

12. ORDIN nr. 20.828 din 17 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare din cadrul PNCDI III", asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

13. LEGE nr. 182 din 17 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 20.06.2022

14. DECRET nr. 901 din 17 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 20.06.2022

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 iunie 2022
privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 598 din 20.06.2022

16. HOTĂRÂRE nr. 781 din 16 iunie 2022
privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

17. HOTĂRÂRE nr. 798 din 16 iunie 2022
pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 iunie 2022
privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 20.06.2022

19. HOTĂRÂRE nr. 782 din 16 iunie 2022
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum", în anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 601 din 20.06.2022

20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 602 din 20.06.2022

21. HOTĂRÂRE nr. 779 din 16 iunie 2022
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Sănătăţii, precum şi de către unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia şi termenele de menţinere a acestora în nivelurile de secretizare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 602 din 20.06.2022

22. ORDIN nr. 102 din 10 iunie 2022
privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

23. DECIZIA nr. 154 din 17 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 295 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 602 din 20.06.2022

24. DECIZIA nr. 78 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ansamblul său, şi a dispoziţiilor art. 1, art. 2, art. 5 alin. (2) lit. d), art. 65 lit. h) şi ale art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, în ansamblul său, şi a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 20.06.2022

25. DECIZIA nr. 64 din 24 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, în interpretarea dată prin Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 600 din 20.06.2022

26. DECIZIA nr. 12 din 18 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, ale art. 4, ale art. 5 alin. (2) lit. d) şi ale art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, în ansamblu, şi a art. I pct. 1 din această ordonanţă, în special

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 20.06.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/934 al Comisiei din 16 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/934 al Comisiei din 16 iunie 2022 de supunere la înmatriculare a importurilor de anumite roți din aluminiu originare din Maroc

2. Decizia (UE) 2022/936 a Consiliului din 13 iunie 2022
Decizia (UE) 2022/936 a Consiliului din 13 iunie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a 14-a reuniuni a Comitetului de experți tehnici al Organizației Interguvernamentale pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF) în ceea ce privește modificarea specificațiilor tehnice uniforme referitoare la aplicațiile telematice pentru transportul de marfă și revizuirea anexei B la Regulile uniforme ATMF privind derogările, precum și în cadrul procedurii scrise a Comitetului de revizuire al OTIF în ceea ce privește modificarea Regulilor uniforme ATMF

3. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10560
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10560 - SIKA / MBCC GROUP) (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia (UE) 2022/935 a Consiliului din 13 iunie 2022
Decizia (UE) 2022/935 a Consiliului din 13 iunie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de asociere înființat prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, cu privire la adoptarea Priorităților parteneriatului UE-Egipt în perioada 2021-2027

5. Regulamentul delegat (UE) 2022/930 al Comisiei din 10 martie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/930 al Comisiei din 10 martie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea taxelor aplicabile supravegherii de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a furnizorilor de servicii de raportare a datelor

6. Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări
Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/933 al Comisiei din 13 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/933 al Comisiei din 13 iunie 2022 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/932 al Comisiei din 9 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/932 al Comisiei din 9 iunie 2022 privind modalitățile practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale în ceea ce privește contaminanții din produsele alimentare, privind conținutul suplimentar specific al planurilor de control naționale multianuale și privind modalitățile suplimentare specifice pentru pregătirea acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

10. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10686
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10686 – LOV GROUP / BETCLIC EVEREST GROUP) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10743
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10743 – TOWERBROOK / GSF) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10731
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10731 – APOLLO MANAGEMENT / PRIMAFRIO) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul delegat (UE) 2022/931 al Comisiei din 23 martie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/931 al Comisiei din 23 martie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor norme privind efectuarea controalelor oficiale în ceea ce privește contaminanții din produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10649
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10649 – PKN ORLEN / NORMBENZ / SELECTED HUNGARIAN AND SLOVAK ASSETS OF MOL) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Rata de schimb a monedei euro - 16 iunie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 16 iunie 2022

16. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a aprobării unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

17. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a aprobării unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

19. Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (consolidat la 14 aprilie 2022)
Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (consolidat la 14 aprilie 2022)

20. Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (consolidat la 21 aprilie 2022)
Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (consolidat la 21 aprilie 2022)

Actualizare (2) din data 21-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 iunie 2022
privind finanţarea proiectelor CDI conform Programului 3 - Cooperare europeană şi internaţională

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

2. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 iunie 2022
privind Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare din cadrul PNCDI III

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

3. ORDIN nr. 20.828 din 17 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor CDI conform Programului 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare din cadrul PNCDI III", asociată Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 20.06.2022

4. ORDIN nr. 1.203 din 16 iunie 2022
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee, indicativ NP 010-2022"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 21.06.2022

5. ORDIN nr. 970 din 16 iunie 2022
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere, precum şi al situaţiei centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 21.06.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 780 din 16 iunie 2022
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Galaţi (România) - Giurgiuleşti (Republica Moldova), semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 21.06.2022

7. ORDIN nr. 64 din 26 mai 2022
privind planificarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 604 din 21.06.2022

8. DECIZIA nr. 215 din 7 aprilie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 21.06.2022

9. DECIZIA nr. 172 din 24 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 135 şi ale art. 150 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a celor ale art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 21.06.2022

10. DECIZIA nr. 148 din 17 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 21.06.2022

11. DECIZIA nr. 152 din 17 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 21.06.2022

12. DECIZIA nr. 142 din 16 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 21.06.2022

13. ACORD din 11 februarie 2022
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Galaţi (România) - Giurgiuleşti (Republica Moldova)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 21.06.2022

14. DECIZIA nr. 903 din 16 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi ale art. 20 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 605 din 21.06.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 4893 din 19 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

2. DECIZIE nr. 600 din 20 noiembrie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

3. SENTINTA nr. 8253 din 27 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

4. DECIZIE nr. 810 din 02 octombrie 2019
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

5. SENTINTA nr. 1777 din 27 iunie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

6. SENTINTA nr. 2132 din 11 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

7. SENTINTA nr. 70 din 06 noiembrie 2019
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

8. SENTINTA nr. 1537 din 29 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

9. SENTINTA nr. 6 din 06 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

10. SENTINTA nr. 10875 din 11 octombrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

11. DECIZIE nr. 782 din 30 octombrie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

12. SENTINTA nr. 1261 din 23 octombrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

13. SENTINTA nr. 3051 din 19 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

14. SENTINTA nr. 1461 din 06 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

15. SENTINTA nr. 244 din 20 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

16. DECIZIE nr. 1164 din 20 decembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

17. SENTINTA nr. 8837 din 05 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

18. DECIZIE nr. 441 din 15 noiembrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

19. DECIZIE nr. 93 din 20 ianuarie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

20. DECIZIE nr. 185 din 18 februarie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

21. SENTINTA nr. 707 din 03 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

22. SENTINTA nr. 98 din 19 februarie 2020
granituire

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

23. SENTINTA nr. 363 din 17 ianuarie 2020
Somatia europeana de plata

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

24. DECIZIE nr. 169 din 26 februarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

25. SENTINTA nr. 467 din 28 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

26. SENTINTA nr. 951 din 17 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

27. SENTINTA nr. 1678 din 03 aprilie 2020
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

28. DECIZIE nr. 298 din 03 martie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

29. SENTINTA nr. 511 din 30 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

30. SENTINTA nr. 4327 din 06 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

31. SENTINTA nr. 1691 din 08 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

32. SENTINTA nr. 148 din 12 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

33. SENTINTA nr. 326 din 13 mai 2020
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

34. DECIZIE nr. 341 din 28 mai 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

35. SENTINTA nr. 1334 din 27 mai 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

36. SENTINTA nr. 4586 din 02 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

37. SENTINTA nr. 4759 din 30 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

38. INCHEIERE nr. 2593 din 30 iunie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

39. DECIZIE nr. 189 din 16 iunie 2020
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

40. SENTINTA nr. 678 din 14 iulie 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

41. SENTINTA nr. 2910 din 09 iulie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

42. DECIZIE nr. 246 din 22 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

43. DECIZIE nr. 415 din 11 iunie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

44. SENTINTA nr. 7215 din 09 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

45. SENTINTA nr. 370 din 09 septembrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

46. SENTINTA nr. 4480 din 15 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

47. DECIZIE nr. 315 din 04 august 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

48. SENTINTA nr. 6189 din 24 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

49. SENTINTA nr. 6318 din 25 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

50. SENTINTA nr. 3307 din 10 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

51. SENTINTA nr. 5377 din 18 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

52. DECIZIE nr. 424 din 30 septembrie 2020
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

53. SENTINTA nr. 167 din 21 octombrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

54. SENTINTA nr. 870 din 15 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

55. SENTINTA nr. 1858 din 15 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

56. SENTINTA nr. 1296 din 27 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

57. SENTINTA nr. 1750 din 09 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

58. SENTINTA nr. 1922 din 30 octombrie 2020
servitute

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

59. DECIZIE nr. 1136 din 23 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

60. SENTINTA nr. 263 din 07 decembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

61. DECIZIE nr. 969 din 18 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SEBES

62. SENTINTA nr. 1277 din 24 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

63. SENTINTA nr. 1937 din 28 iulie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

64. SENTINTA nr. 9316 din 04 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

65. DECIZIE nr. 78 din 24 noiembrie 2020
alte cereri privind executarea

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

66. DECIZIE nr. 7 din 11 ianuarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

67. DECIZIE nr. 30 din 21 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

68. SENTINTA nr. 1340 din 17 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

69. DECIZIE nr. 78 din 04 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

70. DECIZIE nr. 67 din 21 ianuarie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

71. SENTINTA nr. 9836 din 11 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

72. SENTINTA nr. 241 din 16 februarie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

73. SENTINTA nr. 1676 din 17 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

74. SENTINTA nr. 1132 din 24 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

75. SENTINTA nr. 404 din 27 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

76. SENTINTA nr. 298 din 24 februarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

77. DECIZIE nr. 59 din 09 februarie 2021
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

78. SENTINTA nr. 2367 din 05 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

79. SENTINTA nr. 5 din 11 ianuarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

80. DECIZIE nr. 313 din 18 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

81. SENTINTA nr. 3625 din 10 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

82. SENTINTA nr. 2779 din 02 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

83. SENTINTA nr. 2226 din 10 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

84. DECIZIE nr. 746 din 16 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

85. SENTINTA nr. 35 din 19 februarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

86. SENTINTA nr. 2319 din 18 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

87. SENTINTA nr. 598 din 14 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

88. SENTINTA nr. 712 din 09 martie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

89. SENTINTA nr. 3766 din 22 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

90. INCHEIERE nr. 1471 din 25 martie 2021
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

91. SENTINTA nr. 336 din 29 aprilie 2021
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

92. SENTINTA nr. 283 din 02 aprilie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

93. SENTINTA nr. 506 din 26 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

94. SENTINTA nr. 5421 din 20 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

95. SENTINTA nr. 3433 din 22 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

96. SENTINTA nr. 900 din 06 mai 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

97. SENTINTA nr. 5003 din 15 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

98. DECIZIE nr. 1133 din 04 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

99. DECIZIE nr. 296 din 22 aprilie 2021
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

100. SENTINTA nr. 208 din 28 iulie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

101. SENTINTA nr. 11031 din 01 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

102. SENTINTA nr. 3918 din 08 iunie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 1105 din 09 iunie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

104. DECIZIE nr. 530 din 18 iunie 2021
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

105. SENTINTA nr. 395 din 19 februarie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

106. DECIZIE nr. 81 din 05 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

107. DECIZIE nr. 351 din 10 iunie 2021
constatare nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

108. SENTINTA nr. 106 din 13 iulie 2021
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

109. SENTINTA nr. 3328 din 15 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

110. SENTINTA nr. 5399 din 20 septembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

111. SENTINTA nr. 3289 din 28 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

112. SENTINTA nr. 975 din 16 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

113. DECIZIE nr. 1181 din 22 octombrie 2021
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

114. DECIZIE nr. 705 din 09 noiembrie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

115. SENTINTA nr. 4957 din 03 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

116. SENTINTA nr. 923 din 18 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

117. SENTINTA nr. 1679 din 10 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

118. SENTINTA nr. 319 din 13 decembrie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

119. DECIZIE nr. 1827 din 08 decembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

120. SENTINTA nr. 312 din 11 noiembrie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

121. SENTINTA nr. 3496 din 15 decembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

122. SENTINTA nr. 1507 din 06 decembrie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

123. SENTINTA nr. 2290 din 08 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

124. SENTINTA nr. 1519 din 26 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

125. SENTINTA nr. 569 din 01 martie 2022
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

126. DECIZIE nr. 186 din 05 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

127. SENTINTA nr. 74 din 28 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

128. SENTINTA nr. 1142 din 12 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

129. SENTINTA nr. 166 din 07 februarie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

130. SENTINTA nr. 171 din 15 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

131. SENTINTA nr. 40 din 15 ianuarie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

132. SENTINTA nr. 51 din 13 februarie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

133. SENTINTA nr. 180 din 23 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

134. SENTINTA nr. 141 din 26 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

135. SENTINTA nr. 1619 din 11 martie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

136. SENTINTA nr. 743 din 19 februarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

137. DECIZIE nr. 1779 din 25 martie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

138. SENTINTA nr. 324 din 27 martie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

139. DECIZIE nr. 240 din 17 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

140. SENTINTA nr. 943 din 12 iunie 2019
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

141. DECIZIE nr. 34 din 19 martie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

142. SENTINTA nr. 879 din 04 iunie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

143. SENTINTA nr. 5207 din 15 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

144. SENTINTA nr. 2303 din 17 aprilie 2019
contestatie creante

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

145. SENTINTA nr. 892 din 25 aprilie 2019
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

146. SENTINTA nr. 639 din 28 mai 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

147. DECIZIE nr. 326 din 24 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

148. SENTINTA nr. 1056 din 18 iunie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

149. DECIZIE nr. 1772 din 15 mai 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

150. DECIZIE nr. 2702 din 24 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

151. DECIZIE nr. 159 din 27 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

152. SENTINTA nr. 4588 din 05 iulie 2019
îndreptare eroare materiala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

153. SENTINTA nr. 455 din 27 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

154. DECIZIE nr. 861 din 18 iunie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

155. SENTINTA nr. 74 din 10 ianuarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

156. SENTINTA nr. 7565 din 08 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

157. DECIZIE nr. 2628 din 04 iulie 2019
actiune în anulare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

158. SENTINTA nr. 62 din 24 aprilie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SEBES

159. SENTINTA nr. 1819 din 27 august 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

160. SENTINTA nr. 179 din 25 iunie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

161. DECIZIE nr. 697 din 16 octombrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

162. SENTINTA nr. 3625 din 16 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

163. DECIZIE nr. 1383 din 23 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

164. DECIZIE nr. 3089 din 16 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

165. SENTINTA nr. 314 din 15 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

166. SENTINTA nr. 1721 din 15 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

167. SENTINTA nr. 2038 din 03 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

168. DECIZIE nr. 116 din 30 aprilie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

169. SENTINTA nr. 4271 din 25 aprilie 2019
suspendare provizorie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

170. SENTINTA nr. 2760 din 25 aprilie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

171. SENTINTA nr. 639 din 23 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

172. DECIZIE nr. 550 din 19 aprilie 2019
cumpararea de influenta (art.292 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

173. SENTINTA nr. 227 din 17 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

174. SENTINTA nr. 3417 din 12 aprilie 2019
cerere necontencioasa

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

175. SENTINTA nr. 1141 din 12 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

176. SENTINTA nr. 106 din 11 aprilie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

177. DECIZIE nr. 1333 din 08 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

178. SENTINTA nr. 297 din 04 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

179. SENTINTA nr. 98 din 14 martie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

180. SENTINTA nr. 771 din 06 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

181. DECIZIE nr. 41 din 06 februarie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

182. DECIZIE nr. 675 din 05 noiembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 241658 20.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Tulcea

Ofertant: Asociatia Eliot House

Monitor: 116 din 20-06-2022

2. PCON241665 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Lunca Muresului

Monitor: 116 din 20-06-2022

3. PCON241663 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Popricani

Monitor: 116 din 20-06-2022

4. CCON241659 17.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Corbii Mari

Ofertant: S.C. Regio Excavaţii - S.R.L.

Monitor: 116 din 20-06-2022

5. CCON241657 17.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Poienarii de Muscel

Ofertant: Asoc. Cresc. de Animale si Ingrijirea Pasunatului Grosani

Monitor: 116 din 20-06-2022

6. CCON241669 17.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Mihai Eminescu

Ofertant: S.C. SAGEM - S.R.L.

Monitor: 116 din 20-06-2022

7. PINC241660 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Intorsura

Monitor: 116 din 20-06-2022

8. PINC241661 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Monitor: 116 din 20-06-2022

9. PINC241675 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 116 din 20-06-2022

10. PINC241674 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 116 din 20-06-2022

11. CINC241664 17.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Calafindesti

Ofertant: Lazurca Leonte Dorin

Monitor: 116 din 20-06-2022

12. PVNZ241667 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Loamnes

Monitor: 116 din 20-06-2022

13. PVNZ241668 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Loamnes

Monitor: 116 din 20-06-2022

14. PVNZ241673 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Petrosani

Monitor: 116 din 20-06-2022

15. PVNZ241662 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Surduc

Monitor: 116 din 20-06-2022

16. PVNZ241666 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Loamnes

Monitor: 116 din 20-06-2022

17. PVNZ241672 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Petrosani

Monitor: 116 din 20-06-2022

18. PVNZ241671 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Petrosani

Monitor: 116 din 20-06-2022

19. PVNZ241670 17.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Petrosani

Monitor: 116 din 20-06-2022

Actualizare (1) din data 20-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.617 din 15 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 17.06.2022

2. LEGE nr. 183 din 17 iunie 2022
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 17.06.2022

3. DECRET nr. 902 din 17 iunie 2022
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 17.06.2022

4. DECRET nr. 903 din 17 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 17.06.2022

5. DECRET nr. 904 din 17 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 17.06.2022

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 17 iunie 2022
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 17.06.2022

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 iunie 2022
privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 17.06.2022

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 iunie 2022
pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 17.06.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 783 din 16 iunie 2022
privind trecerea unei părţi din imobilul nr. MF 147828, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale "C.F.R." - S.A., în domeniul public al municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 17.06.2022

10. ORDIN nr. 95 din 16 iunie 2022
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine nonanimală

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 17.06.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 778 din 16 iunie 2022
pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 17.06.2022

12. ORDIN nr. 365 din 6 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 17.06.2022

13. DECIZIA nr. 45 din 15 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) şi (4), ale art. 5 alin. (3) şi (3^1), ale art. 7 alin. (4) şi (5^1) şi ale art. 8 alin. (5) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 17.06.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 1672 din 07 noiembrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

2. SENTINTA nr. 2027 din 10 octombrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

3. SENTINTA nr. 11581 din 28 octombrie 2019
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

4. SENTINTA nr. 1267 din 30 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA LIESTI

5. SENTINTA nr. 8075 din 02 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

6. SENTINTA nr. 1321 din 28 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

7. SENTINTA nr. 1459 din 17 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

8. SENTINTA nr. 1370 din 05 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

9. SENTINTA nr. 11446 din 29 octombrie 2019
declararea judecatoreasca a mortii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

10. DECIZIE nr. 1836 din 03 decembrie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

11. SENTINTA nr. 4025 din 18 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

12. SENTINTA nr. 1847 din 13 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

13. SENTINTA nr. 7625 din 04 noiembrie 2019
anulare somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

14. DECIZIE nr. 1157 din 07 noiembrie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

15. SENTINTA nr. 179 din 10 ianuarie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

16. DECIZIE nr. 1021 din 29 octombrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

17. SENTINTA nr. 859 din 05 noiembrie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

18. SENTINTA nr. 1095 din 04 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

19. SENTINTA nr. 566 din 22 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

20. DECIZIE nr. 26 din 13 ianuarie 2020
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

21. SENTINTA nr. 535 din 23 decembrie 2019
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

22. DECIZIE nr. 30 din 17 ianuarie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

23. SENTINTA nr. 2124 din 20 septembrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

24. SENTINTA nr. 225 din 06 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

25. INCHEIERE nr. 10502 din 29 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

26. SENTINTA nr. 35 din 21 ianuarie 2020
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

27. DECIZIE nr. 99 din 29 ianuarie 2020
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

28. SENTINTA nr. 1419 din 12 noiembrie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

29. SENTINTA nr. 226 din 12 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

30. DECIZIE nr. 323 din 11 martie 2020
reziliere contract

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

31. SENTINTA nr. 339 din 28 februarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

32. DECIZIE nr. 377 din 19 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

33. SENTINTA nr. 69 din 31 martie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

34. DECIZIE nr. 581 din 18 martie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

35. SENTINTA nr. 373 din 26 mai 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

36. DECIZIE nr. 251 din 20 mai 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

37. DECIZIE nr. 596 din 28 mai 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

38. SENTINTA nr. 889 din 26 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

39. DECIZIE nr. 609 din 02 iunie 2020
contestatie decizie de concediere

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

40. DECIZIE nr. 338 din 04 iunie 2020
situatie juridica minor

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

41. SENTINTA nr. 39 din 26 mai 2020
violenta în familie (art.199 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

42. SENTINTA nr. 2155 din 26 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

43. SENTINTA nr. 4461 din 16 iulie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

44. SENTINTA nr. 827 din 14 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

45. SENTINTA nr. 2608 din 16 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

46. SENTINTA nr. 1751 din 02 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

47. SENTINTA nr. 3950 din 16 iulie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

48. DECIZIE nr. 729 din 07 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

49. SENTINTA nr. 1422 din 23 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

50. DECIZIE nr. 139 din 21 septembrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

51. SENTINTA nr. 1904 din 15 septembrie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

52. DECIZIE nr. 677 din 08 septembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

53. SENTINTA nr. 269 din 16 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

54. DECIZIE nr. 1600 din 19 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

55. SENTINTA nr. 3769 din 09 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

56. SENTINTA nr. 1953 din 05 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

57. SENTINTA nr. 8899 din 07 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

58. DECIZIE nr. 563 din 09 octombrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

59. SENTINTA nr. 9224 din 02 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

60. SENTINTA nr. 1102 din 13 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

61. SENTINTA nr. 12404 din 15 decembrie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

62. SENTINTA nr. 908 din 10 decembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 10308 din 26 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

64. SENTINTA nr. 6036 din 17 noiembrie 2020
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

65. DECIZIE nr. 359 din 17 noiembrie 2020
modificari la masuri educative neprivative (art.513-517 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

66. DECIZIE nr. 1 din 06 ianuarie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

67. SENTINTA nr. 9058 din 23 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

68. SENTINTA nr. 1603 din 18 decembrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

69. SENTINTA nr. 401 din 26 ianuarie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

70. INCHEIERE nr. 203 din 13 ianuarie 2021
despagubiri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

71. INCHEIERE nr. 268 din 04 februarie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

72. SENTINTA nr. 1837 din 23 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

73. SENTINTA nr. 837 din 16 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

74. INCHEIERE nr. 2630 din 11 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

75. SENTINTA nr. 459 din 14 octombrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

76. DECIZIE nr. 50 din 03 februarie 2021
constatare nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

77. SENTINTA nr. 352 din 22 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

78. SENTINTA nr. 765 din 22 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

79. SENTINTA nr. 1156 din 18 mai 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

80. SENTINTA nr. 181 din 11 mai 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

81. SENTINTA nr. 110 din 07 aprilie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

82. SENTINTA nr. 71 din 20 ianuarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

83. SENTINTA nr. 2524 din 15 aprilie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

84. SENTINTA nr. 317 din 22 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

85. SENTINTA nr. 1718 din 11 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

86. SENTINTA nr. 7177 din 22 decembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

87. SENTINTA nr. 6370 din 10 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

88. SENTINTA nr. 415 din 19 mai 2021
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

89. SENTINTA nr. 5583 din 18 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

90. SENTINTA nr. 3562 din 01 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

91. SENTINTA nr. 253 din 06 iulie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

92. SENTINTA nr. 5851 din 14 iulie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

93. DECIZIE nr. 71 din 19 august 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

94. SENTINTA nr. 1722 din 24 august 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

95. SENTINTA nr. 40 din 23 februarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

96. SENTINTA nr. 7410 din 25 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

97. DECIZIE nr. 531 din 09 iulie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

98. SENTINTA nr. 4946 din 27 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

99. DECIZIE nr. 2416 din 05 august 2021
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

100. SENTINTA nr. 811 din 04 august 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

101. DECIZIE nr. 2873 din 04 octombrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

102. SENTINTA nr. 1336 din 06 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

103. SENTINTA nr. 8826 din 05 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 1260 din 06 octombrie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

105. SENTINTA nr. 2534 din 14 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

106. SENTINTA nr. 1273 din 06 octombrie 2021
radiere ipoteca

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

107. SENTINTA nr. 423 din 22 septembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

108. DECIZIE nr. 557 din 21 octombrie 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

109. SENTINTA nr. 6935 din 28 iulie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

110. SENTINTA nr. 1254 din 29 octombrie 2021
vatamarea corporala (art.194 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

111. SENTINTA nr. 116 din 25 octombrie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

112. SENTINTA nr. 9048 din 07 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

113. SENTINTA nr. 1285 din 07 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

114. DECIZIE nr. 726 din 29 septembrie 2021
constatare nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

115. DECIZIE nr. 1324 din 28 octombrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

116. SENTINTA nr. 1448 din 18 noiembrie 2021
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

117. SENTINTA nr. 1128 din 04 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

118. SENTINTA nr. 7917 din 08 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

119. SENTINTA nr. 12990 din 19 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

120. SENTINTA nr. 2838 din 25 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

121. SENTINTA nr. 8772 din 03 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

122. SENTINTA nr. 12741 din 12 noiembrie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

123. SENTINTA nr. 1231 din 24 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

124. SENTINTA nr. 4761 din 11 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

125. SENTINTA nr. 927 din 24 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

126. DECIZIE nr. 1699 din 17 noiembrie 2021
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

127. DECIZIE nr. 1557 din 08 noiembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

128. SENTINTA nr. 16473 din 19 noiembrie 2021
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

129. SENTINTA nr. 912 din 05 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

130. SENTINTA nr. 9947 din 15 decembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

131. SENTINTA nr. 1715 din 14 decembrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA MARGHITA

132. SENTINTA nr. 1158 din 20 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

133. SENTINTA nr. 5280 din 15 decembrie 2021
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

134. DECIZIE nr. 91 din 15 decembrie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

135. DECIZIE nr. 537 din 06 decembrie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

136. SENTINTA nr. 9 din 07 ianuarie 2019
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

137. SENTINTA nr. 121 din 10 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

138. DECIZIE nr. 49 din 07 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

139. DECIZIE nr. 183 din 23 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

140. SENTINTA nr. 183 din 14 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

141. DECIZIE nr. 5 din 11 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

142. DECIZIE nr. 148 din 06 februarie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

143. DECIZIE nr. 33 din 18 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

144. SENTINTA nr. 2248 din 20 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

145. SENTINTA nr. 498 din 21 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

146. SENTINTA nr. 775 din 15 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

147. DECIZIE nr. 195 din 13 martie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

148. DECIZIE nr. 141 din 28 martie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

149. SENTINTA nr. 3535 din 15 mai 2019
conflict de competenta

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

150. SENTINTA nr. 276 din 15 aprilie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

151. SENTINTA nr. 6877 din 12 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

152. DECIZIE nr. 705 din 11 iunie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

153. SENTINTA nr. 7503 din 19 iunie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

154. DECIZIE nr. 325 din 20 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

155. DECIZIE nr. 2025 din 05 iulie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

156. SENTINTA nr. 204 din 30 august 2019
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

157. DECIZIE nr. 417 din 09 septembrie 2019
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

158. SENTINTA nr. 3833 din 10 iulie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

159. DECIZIE nr. 4044 din 21 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

160. SENTINTA nr. 2520 din 09 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

161. SENTINTA nr. 6825 din 23 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

162. SENTINTA nr. 578 din 19 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

163. SENTINTA nr. 622 din 17 septembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

164. SENTINTA nr. 1203 din 17 septembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

165. DECIZIE nr. 2456 din 12 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

166. DECIZIE nr. 556 din 23 iulie 2019
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

167. SENTINTA nr. 5436 din 05 iulie 2019
somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

168. SENTINTA nr. 512 din 25 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

169. DECIZIE nr. 841 din 12 iunie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

170. DECIZIE nr. 614 din 07 iunie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

171. SENTINTA nr. 3614 din 29 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

172. SENTINTA nr. 5053 din 17 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

173. SENTINTA nr. 677 din 08 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

174. SENTINTA nr. 253 din 22 aprilie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

175. SENTINTA nr. 858 din 09 aprilie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA ROMAN

176. SENTINTA nr. 2550 din 05 aprilie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

177. SENTINTA nr. 1352 din 06 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

178. SENTINTA nr. 212 din 28 februarie 2019
delapidarea (art.295 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

179. SENTINTA nr. 135 din 28 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SEGARCEA

180. DECIZIE nr. 908 din 20 februarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

181. SENTINTA nr. 188 din 18 februarie 2019
radiere

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

182. SENTINTA nr. 25 din 12 februarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

183. DECIZIE nr. 114 din 11 februarie 2019
îndreptare eroare materiala

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

184. DECIZIE nr. 180 din 31 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

185. DECIZIE nr. 173 din 31 ianuarie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene
Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene

2. Rezumatul deciziilor Comisiei Europene
Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.)] (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Rezumatul deciziilor Comisiei Europene
Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.)] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene
Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene

5. Decizia Consiliului din 13 iunie 2022
Decizia Consiliului din 13 iunie 2022 de numire a patru membri ai consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Medicamente

6. Rata de schimb a monedei euro - 15 iunie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 15 iunie 2022

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/928 al Comisiei din 15 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/928 al Comisiei din 15 iunie 2022 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene (Text cu relevanță pentru SEE)

8. CON/2022/14: Avizul Băncii Centrale Europene din 11 aprilie 2022
CON/2022/14: Avizul Băncii Centrale Europene din 11 aprilie 2022 cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148

9. Anunț de concurs general — EPSO/AD/400/22
Anunț de concurs general — EPSO/AD/400/22 — Administratori (AD 7) și experți (AD 9) în domeniul industriei apărării și în domeniul spațial

10. Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 170 din 25 iunie 2019)

11. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10748
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

12. CON/2022/11: Avizul Băncii Centrale Europene din 24 martie 2022
CON/2022/11: Avizul Băncii Centrale Europene din 24 martie 2022 cu privire la o propunere de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și în ceea ce privește pragul minim al modelelor interne

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/927 al Comisiei din 15 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/927 al Comisiei din 15 iunie 2022 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

14. Anunț în temeiul articolului 13 din Directiva 2001/24/CE
Anunț în temeiul articolului 13 din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit, referitor la dizolvarea și lichidarea ulterioară a Sberbank Europe AG (instituție de credit austriacă aflată în lichidare)

15. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2020/989 al Comisiei din 27 aprilie 2020
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2020/989 al Comisiei din 27 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/124 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la măsurile de conservare și executare ale Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) și anumite anexe la acestea (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 221 din 10 iulie 2020)

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/926 al Comisiei din 15 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/926 al Comisiei din 15 iunie 2022 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

17. Anunț de concurs general
Anunț de concurs general

18. Comunicare a Comisiei privind orientări pentru accesul la piața muncii
Comunicare a Comisiei privind orientări pentru accesul la piața muncii, la educație și formare profesională și la învățarea în rândul adulților pentru persoanele care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei

19. Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări
Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

20. Decizia nr. 292/21/COL a Autorității AELS de supraveghere din 15 decembrie 2021
Decizia nr. 292/21/COL a Autorității AELS de supraveghere din 15 decembrie 2021 de modificare a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unor noi orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc [2022/929]

21. Catalogul comun al soiurilor de plante agricole - Suplimentul 2022/5
Catalogul comun al soiurilor de plante agricole - Suplimentul 2022/5 (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Catalogul comun al soiurilor de legume - Suplimentul 2022/5
Catalogul comun al soiurilor de legume - Suplimentul 2022/5 (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Anunț de recrutare PE/271/S – Director general/Directoare generală (grupa de funcții AD, gradul 15)
Anunț de recrutare PE/271/S – Director general/Directoare generală (grupa de funcții AD, gradul 15) – Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii

24. Anunț de recrutare PE/270/S – Director general/Directoare generală (grupa de funcții AD, gradul 15)
Anunț de recrutare PE/270/S – Director general/Directoare generală (grupa de funcții AD, gradul 15) – Direcția Generală Servicii de Cercetare Parlamentară

25. Regulamentul (UE) 2019/2152 (consolidat la 1 ianuarie 2022)
Regulamentul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind statisticile europene de întreprindere, de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 1 ianuarie 2022)

Actualizare (2) din data 20-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 777 din 16 iunie 2022
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

2. ORDIN nr. 964 din 15 iunie 2022
pentru aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

3. ORDIN nr. 82 din 15 iunie 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

4. ORDIN nr. 83 din 15 iunie 2022
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

5. ORDIN nr. M.88 din 10 iunie 2022
pentru transformarea funcţiilor civile de medic din structurile reţelei sanitare a Ministerului Apărării Naţionale în funcţii militare

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

6. ORDIN nr. 1.407 din 10 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

7. ORDIN nr. 1.405 din 10 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

8. ORDIN nr. 136 din 7 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 249/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

9. ORDIN nr. 1.542 din 7 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

10. ORDIN nr. 1.543 din 7 iunie 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE)

EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

11. ORDIN nr. 1.544 din 7 iunie 2022
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

12. ORDIN nr. 602 din 6 iunie 2022
pentru completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

13. ORDIN nr. 1.366 din 6 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

14. ORDIN nr. 599 din 6 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

15. DECIZIA nr. 344 din 26 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 alin. (2) lit. f) şi alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

16. ORDIN nr. 853 din 25 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

17. ORDIN nr. 854 din 25 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

18. ORDIN nr. 671 din 19 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

19. ORDIN nr. 672 din 19 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

20. ORDIN nr. 775 din 10 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

21. ORDIN nr. 22/5.841 din 19 aprilie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 596 din 20.06.2022

22. DECIZIA nr. 156 din 17 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 20.06.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 241654 17.06.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Somcuta Mare

Monitor: 115 din 17-06-2022

2. PPF 241622 17.06.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti

Monitor: 115 din 17-06-2022

3. CPF 241647 17.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Satu Mare

Ofertant: Clubul Sportiv al Nevazatorilor

Monitor: 115 din 17-06-2022

4. CPF 241656 17.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Reghin

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Sporting

Monitor: 115 din 17-06-2022

5. CPF 241648 17.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Napradea

Ofertant: Asociatia Sportiva Napradeana

Monitor: 115 din 17-06-2022

6. PCON241653 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Movileni

Monitor: 115 din 17-06-2022

7. PCON241637 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Dumitra

Monitor: 115 din 17-06-2022

8. PCON241621 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Mircea Voda

Monitor: 115 din 17-06-2022

9. CCON241652 16.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Vulcan

Ofertant: S.C. GLASS FACTORY COM - S.R.L.

Monitor: 115 din 17-06-2022

10. CCON241636 16.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Jegalia

Ofertant: Panait Marin-Marius

Monitor: 115 din 17-06-2022

11. PCNS241632 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Ulmi

Monitor: 115 din 17-06-2022

12. PINC241655 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Perisor - Dolj

Monitor: 115 din 17-06-2022

13. PINC241630 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Independenta

Monitor: 115 din 17-06-2022

14. PINC241640 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Fundeni

Monitor: 115 din 17-06-2022

15. PINC241641 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Borlesti

Monitor: 115 din 17-06-2022

16. PINC241642 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Borlesti

Monitor: 115 din 17-06-2022

17. PINC241643 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Tarcau

Monitor: 115 din 17-06-2022

18. PINC241649 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Sibiu

Monitor: 115 din 17-06-2022

19. PINC241623 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Monitor: 115 din 17-06-2022

20. PINC241626 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Armenis - Caras-Severin

Monitor: 115 din 17-06-2022

21. PINC241633 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Nat. APELE ROMANE - Adm. Baz. de Apa Prut-Barlad

Monitor: 115 din 17-06-2022

22. PINC241635 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroport Transilvania Targu Mures

Monitor: 115 din 17-06-2022

23. PINC241651 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Dolj

Monitor: 115 din 17-06-2022

24. PINC241628 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Armenis - Caras-Severin

Monitor: 115 din 17-06-2022

25. PINC241624 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Armenis - Caras-Severin

Monitor: 115 din 17-06-2022

26. CINC241627 16.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Bazinala de Apa Arges - Vedea

Ofertant: S.C. SIMARF GRUP - S.R.L.

Monitor: 115 din 17-06-2022

27. CINC241638 16.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Baia Mare

Ofertant: Moldovan Călin Vasile

Monitor: 115 din 17-06-2022

28. CINC241646 16.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Napradea

Ofertant: FEDER DORINA PFA

Monitor: 115 din 17-06-2022

29. CINC241650 16.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Ofertant: S.C. RCS COMISIONAR - S.A.

Monitor: 115 din 17-06-2022

30. CINC241644 16.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon"

Ofertant: S.C. FLOREDANA - S.R.L.

Monitor: 115 din 17-06-2022

31. PVNZ241631 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Targsoru Vechi

Monitor: 115 din 17-06-2022

32. PVNZ241634 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Moroeni

Monitor: 115 din 17-06-2022

33. PVNZ241645 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Zimandu Nou

Monitor: 115 din 17-06-2022

34. PVNZ241625 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Caracal

Monitor: 115 din 17-06-2022

35. PVNZ241639 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Fundeni

Monitor: 115 din 17-06-2022

36. PVNZ241629 16.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Moroeni

Monitor: 115 din 17-06-2022

Actualizare (1) din data 17-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 363 din 16 iunie 2022
privind numirea domnului Răzvan Popescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 16.06.2022

2. DECIZIE nr. 364 din 16 iunie 2022
privind eliberarea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 16.06.2022

3. DECIZIE nr. 365 din 16 iunie 2022
privind numirea domnului Tudor Simota în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 16.06.2022

4. DECIZIE nr. 366 din 16 iunie 2022
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 - Îmbunătăţirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanţei corporative în cadrul întreprinderilor de stat din Componenta 14 - Buna guvernare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR)

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 16.06.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 775 din 16 iunie 2022
privind eliberarea doamnei Lungu Tudoriţa din funcţia de subprefect al judeţului Bacău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 16.06.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 776 din 16 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 607/2022 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare şi găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce va avea loc la Bucureşti în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 16.06.2022

7. ORDIN nr. 1.190 din 15 iunie 2022
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 16.06.2022

8. REGULAMENT din 15 iunie 2022
privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 16.06.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 89 din 14 iunie 2022
privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2021

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 16.06.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 759 din 8 iunie 2022
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Gărzii Forestiere Oradea, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 16.06.2022

11. ORDIN nr. 1.541 din 7 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 16.06.2022

12. ORDIN nr. 882 din 7 iunie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19", aferentă Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară nr. 4 "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei", prioritatea de investiţii 13i "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei", obiectivul specific 4.1 "Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19", acţiunea 4.1.2 "Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19"

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 16.06.2022

13. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 7 iunie 2022
"Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19"

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 16.06.2022

14. ORDIN nr. 1.013 din 7 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 16.06.2022

15. NORMĂ nr. 19 din 2 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 16.06.2022

16. NORMĂ nr. 20 din 2 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 16.06.2022

17. ORDIN nr. 186 din 31 mai 2022
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a societăţii FONDUL DE GARANTARE A CAPACITĂŢII FINANCIARE IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 16.06.2022

18. ORDIN nr. 337 din 25 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 16.06.2022

19. DECIZIA nr. 92 din 10 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 16.06.2022

20. DECIZIA nr. 20 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (16) fraza a doua din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 16.06.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10705
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10705 – BLACKSTONE / CARLYLE / GOLDMAN SACHS / PRIMA) (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/925 al Comisiei din 14 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/925 al Comisiei din 14 iunie 2022 de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 în ceea ce privește bolile listate ale animalelor acvatice și lista speciilor și a grupurilor de specii care prezintă un risc considerabil de răspândire a bolilor listate respective (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Raportul special 13/2022
Raportul special 13/2022 Libera circulație în UE în timpul pandemiei de COVID-19: o supraveghere limitată a controalelor la frontierele interne și acțiuni necoordonate ale statelor membre

4. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

5. Rata de schimb a monedei euro - 14 iunie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 14 iunie 2022

6. Actualizarea intermediară a coeficienților corectori
Actualizarea intermediară a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în delegații din afara UE (Conform Raportului Eurostat din 10 mai 2022 privind actualizarea intermediară a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în delegații din afara UE, în conformitate cu articolul 64 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu anexa X și anexa XI la acesta. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat > Data > Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).)

7. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/924 al Comisiei din 8 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/924 al Comisiei din 8 iunie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Spreewälder Gurkensülze (IGP)]

9. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Actualizarea intermediară pe 2022
Actualizarea intermediară pe 2022 a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aplicați acestora (Conform Raportului Eurostat cu numărul Ares(2022)3565929 din 10 mai 2022 privind actualizarea intermediară a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor Uniunii Europene.)

11. Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping
Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de bare de armătură originare din Republica Belarus

12. Decizia de a lua măsuri de rezoluție
Decizia de a lua măsuri de rezoluție în ceea ce privește Sberbank banka d.d.

13. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10623
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10623 – REPSOL / TELEFONICA / JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Regulamentul delegat (UE) 2022/923 al Comisiei din 11 martie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2022/923 al Comisiei din 11 martie 2022 de rectificare a versiunii în limba suedeză a Regulamentului delegat (UE) 2021/1189 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic provenit de la anumite genuri sau specii (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Decizie privind evaluarea condițiilor pentru declanșarea procedurii de rezoluție
Decizie privind evaluarea condițiilor pentru declanșarea procedurii de rezoluție cu privire la Sberbank Europe AG

16. Decizia de a lua măsuri de rezoluție
Decizia de a lua măsuri de rezoluție în ceea ce privește Sberbank d.d.

17. Proces-verbal al ședinței din 6 octombrie 2021
Proces-verbal al ședinței din 6 octombrie 2021

18. Proces-verbal al ședinței din 5 octombrie 2021
Proces-verbal al ședinței din 5 octombrie 2021

19. Proces-verbal al ședinței din 7 octombrie 2021
Proces-verbal al ședinței din 7 octombrie 2021

20. Proces-verbal al ședinței din 4 octombrie 2021
Proces-verbal al ședinței din 4 octombrie 2021

Actualizare (2) din data 17-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 81 din 15 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 17.06.2022

2. ORDIN nr. 84 din 15 iunie 2022
privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 17.06.2022

3. ORDIN nr. 85 din 15 iunie 2022
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 17.06.2022

4. ORDIN nr. 86 din 15 iunie 2022
privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada iulie-octombrie 2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 17.06.2022

5. ORDIN nr. M.87 din 9 iunie 2022
privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.91/2008 pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare ȋn Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 17.06.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 758 din 8 iunie 2022
privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi înscrierii în cartea funciară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 17.06.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 760 din 8 iunie 2022
privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi, după caz, valorificării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 17.06.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 765 din 8 iunie 2022
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară Botoşani, Caraş-Severin, Olt şi Sibiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 17.06.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 771 din 8 iunie 2022
pentru modificarea art. 1 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.366/2001 privind reorganizarea şi schimbarea denumirilor unor unităţi de cercetare din subordinea Academiei Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 17.06.2022

10. DECIZIA nr. 365 din 8 iunie 2022
asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 17.06.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 764 din 8 iunie 2022
privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor tehnice, a denumirii şi comasarea numerelor M.F. 26285, 100891 şi 144709 la poziţia cu nr. 26285, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului, prin Clubul Sportiv "Farul" Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 17.06.2022

12. ORDIN nr. 763 din 7 iunie 2022
pentru aplicarea art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 17.06.2022

13. ORDIN nr. 1.081 din 7 iunie 2022
pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 17.06.2022

14. ORDIN nr. 135 din 6 iunie 2022
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna mai 2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 17.06.2022

15. ORDIN nr. 91 din 2 iunie 2022
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 17.06.2022

16. NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 2 iunie 2022
privind stabilirea condiţiilor care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 17.06.2022

17. DECIZIA nr. 21 din 4 mai 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 469 alin. (5) şi alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 17.06.2022

18. DECIZIA nr. 10 din 18 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 65 lit. h) şi ale art. 66 lit. a), în ceea ce priveşte trimiterea la art. 65 lit. h), din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 17.06.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 2671 din 07 octombrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

2. SENTINTA nr. 2363 din 10 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

3. SENTINTA nr. 7372 din 26 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

4. DECIZIE nr. 816 din 19 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

5. DECIZIE nr. 1259 din 17 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 78 din 08 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

7. DECIZIE nr. 1873 din 19 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

8. SENTINTA nr. 10887 din 27 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

9. SENTINTA nr. 72 din 19 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

10. DECIZIE nr. 85 din 24 februarie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

11. DECIZIE nr. 90 din 24 februarie 2021
constatare nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

12. SENTINTA nr. 164 din 02 martie 2021
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

13. SENTINTA nr. 733 din 26 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

14. SENTINTA nr. 2750 din 15 martie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

15. SENTINTA nr. 292 din 06 aprilie 2021
retragere asociat

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

16. DECIZIE nr. 281 din 09 martie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

17. DECIZIE nr. 238 din 23 martie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

18. DECIZIE nr. 31 din 22 ianuarie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

19. SENTINTA nr. 268 din 22 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

20. SENTINTA nr. 479 din 06 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

21. SENTINTA nr. 965 din 15 aprilie 2021
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

22. SENTINTA nr. 271 din 25 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

23. SENTINTA nr. 357 din 04 martie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

24. DECIZIE nr. 111 din 23 martie 2021
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

25. SENTINTA nr. 194 din 08 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

26. SENTINTA nr. 4457 din 13 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

27. SENTINTA nr. 266 din 26 martie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

28. SENTINTA nr. 19 din 11 martie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

29. SENTINTA nr. 3389 din 22 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

30. DECIZIE nr. 353 din 02 iunie 2021
traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

31. SENTINTA nr. 2769 din 18 mai 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

32. SENTINTA nr. 8332 din 22 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

33. DECIZIE nr. 647 din 27 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

34. SENTINTA nr. 1107 din 22 aprilie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

35. SENTINTA nr. 491 din 08 iulie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

36. DECIZIE nr. 354 din 17 iunie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

37. DECIZIE nr. 2200 din 29 iunie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

38. DECIZIE nr. 539 din 30 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

39. DECIZIE nr. 907 din 09 iunie 2021
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

40. SENTINTA nr. 3082 din 14 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

41. DECIZIE nr. 359 din 05 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

42. DECIZIE nr. 204 din 08 septembrie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

43. SENTINTA nr. 13110 din 23 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

44. SENTINTA nr. 2680 din 16 septembrie 2021
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

45. DECIZIE nr. 3642 din 30 septembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

46. DECIZIE nr. 762 din 05 octombrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

47. DECIZIE nr. 6892 din 15 octombrie 2021
conflict de munca

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

48. SENTINTA nr. 14130 din 15 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

49. SENTINTA nr. 771 din 12 octombrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

50. SENTINTA nr. 742 din 22 octombrie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

51. DECIZIE nr. 183 din 22 octombrie 2021
opozitie la dizolvare

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

52. SENTINTA nr. 1088 din 10 noiembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

53. DECIZIE nr. 2659 din 16 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

54. DECIZIE nr. 347 din 16 noiembrie 2021
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

55. SENTINTA nr. 1535 din 09 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

56. DECIZIE nr. 424 din 08 decembrie 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

57. DECIZIE nr. 3428 din 09 noiembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

58. SENTINTA nr. 1151 din 25 noiembrie 2021
calcul drepturi salariale

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

59. DECIZIE nr. 10 din 10 ianuarie 2022
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

60. SENTINTA nr. 2 din 10 ianuarie 2022
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

61. DECIZIE nr. 49 din 27 ianuarie 2022
constatare nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

62. DECIZIE nr. 26 din 15 ianuarie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

63. SENTINTA nr. 304 din 27 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

64. SENTINTA nr. 412 din 23 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 175 din 23 ianuarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

66. DECIZIE nr. 77 din 29 ianuarie 2019
nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

67. SENTINTA nr. 2246 din 06 martie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

68. DECIZIE nr. 52 din 21 februarie 2019
actiune în daune contractuale

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

69. SENTINTA nr. 1134 din 11 martie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

70. SENTINTA nr. 42 din 04 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

71. DECIZIE nr. 1098 din 12 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

72. SENTINTA nr. 1357 din 04 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

73. SENTINTA nr. 795 din 10 mai 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

74. DECIZIE nr. 408 din 08 mai 2019
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

75. DECIZIE nr. 112 din 18 aprilie 2019
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

76. SENTINTA nr. 1217 din 13 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

77. SENTINTA nr. 4846 din 24 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

78. SENTINTA nr. 1691 din 30 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

79. DECIZIE nr. 1589 din 27 iunie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

80. DECIZIE nr. 1889 din 25 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

81. SENTINTA nr. 704 din 18 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

82. DECIZIE nr. 4252 din 17 iulie 2019
despagubiri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

83. DECIZIE nr. 924 din 21 iunie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

84. SENTINTA nr. 5161 din 31 iulie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

85. SENTINTA nr. 2088 din 30 august 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

86. SENTINTA nr. 4008 din 13 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

87. SENTINTA nr. 1621 din 18 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

88. DECIZIE nr. 1724 din 09 iulie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

89. DECIZIE nr. 1341 din 10 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

90. SENTINTA nr. 3439 din 09 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

91. DECIZIE nr. 513 din 01 octombrie 2019
nulitate radiere

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

92. SENTINTA nr. 4113 din 26 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

93. DECIZIE nr. 743 din 19 septembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

94. DECIZIE nr. 731 din 18 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

95. SENTINTA nr. 9114 din 30 august 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

96. SENTINTA nr. 2008 din 25 iulie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

97. SENTINTA nr. 7167 din 09 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

98. SENTINTA nr. 191 din 05 iulie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

99. SENTINTA nr. 699 din 25 iunie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

100. SENTINTA nr. 3212 din 19 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

101. DECIZIE nr. 951 din 10 iunie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

102. SENTINTA nr. 1770 din 10 mai 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

103. SENTINTA nr. 784 din 19 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

104. SENTINTA nr. 664 din 08 aprilie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

105. SENTINTA nr. 2003 din 02 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

106. DECIZIE nr. 120 din 14 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

107. DECIZIE nr. 353 din 13 martie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

108. SENTINTA nr. 1597 din 06 martie 2019
consfiin?ire acord mediere

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

109. SENTINTA nr. 2201 din 05 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

110. SENTINTA nr. 239 din 26 februarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

111. SENTINTA nr. 358 din 20 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

112. SENTINTA nr. 217 din 06 februarie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

113. SENTINTA nr. 276 din 05 februarie 2019
reexaminare amenda judiciara

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

114. DECIZIE nr. 27 din 29 ianuarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

115. DECIZIE nr. 96 din 28 ianuarie 2019
contestatie decizie de concediere

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

116. DECIZIE nr. 17 din 15 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

117. SENTINTA nr. 10826 din 06 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

118. SENTINTA nr. 15960 din 25 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

119. SENTINTA nr. 933 din 03 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

120. SENTINTA nr. 3844 din 04 decembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

121. DECIZIE nr. 3986 din 22 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

122. SENTINTA nr. 1036 din 06 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

123. DECIZIE nr. 951 din 21 octombrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

124. DECIZIE nr. 645 din 30 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

125. SENTINTA nr. 472 din 12 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

126. SENTINTA nr. 377 din 12 noiembrie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

127. SENTINTA nr. 846 din 25 martie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

128. SENTINTA nr. 12792 din 20 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

129. SENTINTA nr. 25 din 23 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

130. SENTINTA nr. 63 din 22 ianuarie 2020
stare civila

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

131. SENTINTA nr. 1721 din 10 decembrie 2019
servitute

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

132. SENTINTA nr. 195 din 16 decembrie 2019
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

133. SENTINTA nr. 292 din 13 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

134. SENTINTA nr. 224 din 13 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

135. SENTINTA nr. 1000 din 11 iulie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

136. DECIZIE nr. 14 din 20 ianuarie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

137. SENTINTA nr. 100 din 11 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

138. SENTINTA nr. 130 din 13 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

139. SENTINTA nr. 1880 din 11 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

140. SENTINTA nr. 172 din 04 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

141. SENTINTA nr. 51 din 05 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

142. SENTINTA nr. 523 din 17 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

143. SENTINTA nr. 536 din 30 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

144. DECIZIE nr. 74 din 05 februarie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

145. SENTINTA nr. 476 din 29 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

146. SENTINTA nr. 624 din 19 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

147. DECIZIE nr. 229 din 27 mai 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

148. SENTINTA nr. 191 din 24 iunie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

149. DECIZIE nr. 1348 din 16 iunie 2020
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

150. DECIZIE nr. 384 din 18 iunie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

151. SENTINTA nr. 243 din 05 august 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

152. SENTINTA nr. 872 din 13 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

153. SENTINTA nr. 316 din 03 martie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

154. SENTINTA nr. 5840 din 03 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

155. SENTINTA nr. 1760 din 16 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

156. SENTINTA nr. 4608 din 23 septembrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

157. SENTINTA nr. 2110 din 18 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

158. DECIZIE nr. 185 din 25 septembrie 2020
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

159. DECIZIE nr. 337 din 10 iunie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

160. SENTINTA nr. 1131 din 08 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

161. DECIZIE nr. 1074 din 12 octombrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

162. SENTINTA nr. 5656 din 24 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

163. SENTINTA nr. 8755 din 20 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

164. DECIZIE nr. 532 din 29 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

165. SENTINTA nr. 9052 din 23 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

166. SENTINTA nr. 722 din 08 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

167. DECIZIE nr. 603 din 20 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 241603 16.06.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Rau de Mori

Monitor: 114 din 16-06-2022

2. PPF 241602 16.06.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Feleacu

Monitor: 114 din 16-06-2022

3. PCON241608 15.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul local al comunei Tomsani

Monitor: 114 din 16-06-2022

4. PCON241615 15.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Carpinis

Monitor: 114 din 16-06-2022

5. PINC241606 15.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Moftin

Monitor: 114 din 16-06-2022

6. PINC241620 15.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Gherla

Monitor: 114 din 16-06-2022

7. PINC241617 15.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroport Transilvania Targu Mures

Monitor: 114 din 16-06-2022

8. PINC241619 15.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Giuvarasti

Monitor: 114 din 16-06-2022

9. PINC241618 15.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Sacuieni

Monitor: 114 din 16-06-2022

10. CINC241613 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti

Ofertant: ISEIN FARDIN P.F.A.

Monitor: 114 din 16-06-2022

11. CINC241616 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Bragadiru

Ofertant: S.C. BRAGADIRU RESIDENCE 2015 - S.R.L.

Monitor: 114 din 16-06-2022

12. CINC241614 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Nat. Apele Romane - Adm. Bazinala de Apa Buzau- Ialomita

Ofertant: S.C. PRO DENY CONSTRUCT - S.R.L.

Monitor: 114 din 16-06-2022

13. CINC241601 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Gheorgheni

Ofertant: PROFI SZAKI MIXT - S.R.L.

Monitor: 114 din 16-06-2022

14. CINC241610 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Ofertant: S.C. RAI PLANET CONSULT - S.R.L.

Monitor: 114 din 16-06-2022

15. CINC241609 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti

Ofertant: S.C. CIPAND MARKET - S.R.L.

Monitor: 114 din 16-06-2022

16. CINC241605 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Moftin

Ofertant: S.C. GOLD T FARM - S.R.L.

Monitor: 114 din 16-06-2022

17. PVNZ241612 15.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Zimandu Nou

Monitor: 114 din 16-06-2022

18. PVNZ241607 15.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Verguleasa

Monitor: 114 din 16-06-2022

19. PVNZ241604 15.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Predeal

Monitor: 114 din 16-06-2022

20. CVNZ241611 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Saliste

Ofertant: Giurgiu Ioan Octavian

Monitor: 114 din 16-06-2022

Actualizare (1) din data 16-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 90 din 15 iunie 2022
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 15.06.2022

2. HOTĂRÂRE nr. 49 din 15 iunie 2022
privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 15.06.2022

3. HOTĂRÂRE nr. 50 din 15 iunie 2022
privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 15.06.2022

4. DECRET nr. 899 din 15 iunie 2022
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a denunţării Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 15.06.2022

5. DECRET nr. 900 din 15 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 15.06.2022

6. LEGE nr. 180 din 14 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 15.06.2022

7. DECRET nr. 895 din 14 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 15.06.2022

8. LEGE nr. 181 din 14 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 15.06.2022

9. DECRET nr. 896 din 14 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 15.06.2022

10. ORDIN nr. 451 din 12 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Titan Power - S.A.

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 15.06.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 752 din 8 iunie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 15.06.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 757 din 8 iunie 2022
privind modificarea adresei, denumirii, a caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 15.06.2022

13. ORDIN nr. 373 din 8 iunie 2022
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 15.06.2022

14. ORDIN nr. 374 din 8 iunie 2022
privind modificarea anexei nr. 2.11 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 15.06.2022

15. ORDIN nr. 879 din 7 iunie 2022
privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 15.06.2022

16. ORDIN nr. 1.365 din 6 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Titan Power - S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 15.06.2022

17. ORDIN nr. 1.350 din 3 iunie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 15.06.2022

18. ORDIN nr. 1.225 din 18 mai 2022
privind înfiinţarea Biroului consular la Belfast, ca parte componentă a Consulatului General al României la Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 15.06.2022

19. ORDIN nr. 818 din 18 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Titan Power - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 15.06.2022

20. ORDIN nr. 819 din 18 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 15.06.2022

21. ORDIN nr. 452 din 12 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 15.06.2022

22. DECIZIA nr. 86 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 15.06.2022

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PVNZ241532 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Buzias

Monitor: 112 din 14-06-2022

2. PVNZ241518 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Cartisoara

Monitor: 112 din 14-06-2022

3. CVNZ241514 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Medias

Ofertant: S.C. BLOCKBAU GRID - S.R.L.

Monitor: 112 din 14-06-2022

4. CVNZ241524 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Cerna

Ofertant: Pitna Georgiana Elena

Monitor: 112 din 14-06-2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 13 iunie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 13 iunie 2022

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/920 a Comisiei din 13 iunie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/920 a Comisiei din 13 iunie 2022 privind anumite măsuri de urgență vizând pesta porcină africană din Italia [notificată cu numărul C(2022) 4094] (Numai textul în limba italiană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/919 a Comisiei din 8 iunie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/919 a Comisiei din 8 iunie 2022 de modificare a Deciziei 2005/381/CE în ceea ce privește chestionarul de raportare referitor la aplicarea Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2022) 3604] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/918 al Comisiei din 13 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/918 al Comisiei din 13 iunie 2022 de stabilire a specificațiilor tehnice ale cerințelor în materie de date pentru subiectul Lanțuri valorice globale în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/916 al Comisiei din 7 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/916 al Comisiei din 7 iunie 2022 de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Jumilla (DOP)]

6. Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări
Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

7. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

8. Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii
Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont aplicabile de la 1 iulie 2022 [Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei (JO L 140, 30.4.2004, p. 1.)]

9. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

10. Actualizarea listei punctelor de trecere a frontierei
Actualizarea listei punctelor de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (A se vedea lista publicărilor anterioare la sfârșitul acestei actualizări.)

11. Recomandarea Comisiei din 10 iunie 2022
Recomandarea Comisiei din 10 iunie 2022 privind definiția nanomaterialelor (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/917 al Comisiei din 13 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/917 al Comisiei din 13 iunie 2022 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/921 a Comisiei din 13 iunie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/921 a Comisiei din 13 iunie 2022 privind anumite măsuri de urgență vizând pesta porcină africană din Germania [notificată cu numărul C(2022) 4096] (Numai textul în limba germană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10746
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10746 – MORGAN STANLEY / BAWAG / GYLE JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/913 al Comisiei din 30 mai 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/913 al Comisiei din 30 mai 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1793 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10720
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10720 – IVANHOE CAMBRIDGE / MUBADALA / DUTCH RESIDENTIAL INVESTMENTS IV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10662
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10662 – ATLANTIA / YUNEX) (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/914 al Comisiei din 10 iunie 2022
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/914 al Comisiei din 10 iunie 2022 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Regatul Unit și Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și de la vânat cu pene (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Rata de schimb a monedei euro - 10 iunie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 10 iunie 2022

20. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10515
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10515 – ILIAD / UPC POLSKA) (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10700
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10700 – HY24 / ENAGAS / ENAGAS RENOVABLE) (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Recomandarea (UE) 2022/915 a Consiliului din 9 iunie 2022
Recomandarea (UE) 2022/915 a Consiliului din 9 iunie 2022 privind cooperarea operativă în materie de asigurare a respectării legii

23. Retragerea notificării unei concentrări - Cazul M.10658
Retragerea notificării unei concentrări (Cazul M.10658 – NORSK HYDRO / ALUMETAL) (Text cu relevanță pentru SEE)

24. 2011/696/UE: Recomandarea Comisiei din 18 octombrie 2011
2011/696/UE: Recomandarea Comisiei din 18 octombrie 2011 privind definiția nanomaterialelor (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Directiva 2009/138/CE (consolidată la 30 iunie 2021)
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 30 iunie 2021)

Actualizare (2) din data 16-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.090 din 9 iunie 2022
privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 16.06.2022

2. PROCEDURĂ din 9 iunie 2022
de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 16.06.2022

3. ORDIN nr. 150 din 9 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 16.06.2022

4. HOTĂRÂRE nr. 750 din 8 iunie 2022
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti-Buzău", aflate pe raza localităţilor Dumbrava, Drăgăneşti, Tomşani, Colceag şi Baba Ana din judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 16.06.2022

5. HOTĂRÂRE nr. 753 din 8 iunie 2022
privind aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia Autonomă "Monetăria Statului" pentru exerciţiul financiar al anului 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 16.06.2022

6. HOTĂRÂRE nr. 761 din 8 iunie 2022
privind închirierea unor părţi din imobilele 1535 şi 2771 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 16.06.2022

7. HOTĂRÂRE nr. 762 din 8 iunie 2022
privind recunoaşterea Asociaţiei "Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare", judeţul Satu Mare, ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 16.06.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 763 din 8 iunie 2022
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în domeniul public al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, al oraşelor Brezoi şi Horezu, judeţul Vâlcea, şi al comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa, şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 16.06.2022

9. HOTĂRÂRE nr. 772 din 8 iunie 2022
privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 16.06.2022

10. METODOLOGIE din 8 iunie 2022
de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 16.06.2022

11. ORDIN nr. 880 din 7 iunie 2022
privind modificarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.057/2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 16.06.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 744 din 2 iunie 2022
privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 16.06.2022

13. ORDIN nr. 102 din 26 mai 2022
pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 16.06.2022

14. NORMĂ din 26 mai 2022
privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 16.06.2022

15. ORDIN nr. 103 din 26 mai 2022
pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 16.06.2022

16. NORMĂ din 26 mai 2022
privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 16.06.2022

17. DECIZIA nr. 19 din 11 aprilie 2022
referitoare la interpretarea art. 85 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 şi art. 3 alin. (1) lit. v) din Legea nr. 263/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 16.06.2022

18. DECIZIA nr. 95 din 10 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 16.06.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 1564 din 27 noiembrie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

2. SENTINTA nr. 1671 din 26 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

3. DECIZIE nr. 1149 din 08 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

4. SENTINTA nr. 7565 din 10 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

5. SENTINTA nr. 1427 din 14 noiembrie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

6. DECIZIE nr. 4409 din 12 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

7. DECIZIE nr. 1459 din 31 octombrie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

8. SENTINTA nr. 1410 din 13 noiembrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

9. SENTINTA nr. 7431 din 29 octombrie 2019
reexaminare amenda judiciara

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

10. DECIZIE nr. 911 din 07 octombrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

11. DECIZIE nr. 788 din 24 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

12. SENTINTA nr. 1533 din 28 noiembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

13. SENTINTA nr. 7763 din 16 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

14. DECIZIE nr. 970 din 08 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

15. SENTINTA nr. 3296 din 27 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

16. SENTINTA nr. 936 din 19 decembrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

17. SENTINTA nr. 11119 din 13 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

18. SENTINTA nr. 1870 din 18 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

19. DECIZIE nr. 997 din 11 noiembrie 2019
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

20. SENTINTA nr. 19 din 21 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

21. SENTINTA nr. 58 din 04 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

22. SENTINTA nr. 83 din 14 februarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

23. SENTINTA nr. 2579 din 11 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

24. SENTINTA nr. 48 din 11 martie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

25. SENTINTA nr. 317 din 12 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

26. SENTINTA nr. 13439 din 04 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

27. DECIZIE nr. 1639 din 19 decembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

28. SENTINTA nr. 2160 din 29 iulie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

29. SENTINTA nr. 270 din 10 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

30. SENTINTA nr. 7217 din 22 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

31. SENTINTA nr. 454 din 25 martie 2020
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

32. SENTINTA nr. 1701 din 05 martie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

33. SENTINTA nr. 257 din 10 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

34. SENTINTA nr. 115 din 06 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

35. DECIZIE nr. 673 din 12 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

36. SENTINTA nr. 1041 din 07 mai 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

37. DECIZIE nr. 214 din 03 iunie 2020
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

38. SENTINTA nr. 777 din 24 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

39. INCHEIERE nr. 431 din 01 iulie 2020
Radieri ca urmare a dizolvarii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

40. DECIZIE nr. 347 din 11 iunie 2020
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

41. DECIZIE nr. 578 din 25 iunie 2020
evacuare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

42. SENTINTA nr. 2297 din 16 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

43. SENTINTA nr. 3691 din 07 iulie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

44. SENTINTA nr. 1044 din 31 iulie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

45. SENTINTA nr. 860 din 03 august 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

46. SENTINTA nr. 397 din 12 august 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SALONTA

47. SENTINTA nr. 2037 din 05 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

48. SENTINTA nr. 6004 din 01 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

49. SENTINTA nr. 4123 din 07 septembrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

50. DECIZIE nr. 323 din 07 septembrie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

51. SENTINTA nr. 537 din 13 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

52. SENTINTA nr. 1870 din 08 septembrie 2020
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

53. DECIZIE nr. 603 din 14 septembrie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

54. SENTINTA nr. 5193 din 10 august 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

55. DECIZIE nr. 591 din 24 septembrie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

56. DECIZIE nr. 582 din 21 septembrie 2020
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

57. DECIZIE nr. 293 din 30 septembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

58. SENTINTA nr. 1126 din 29 septembrie 2020
actiune oblica

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

59. SENTINTA nr. 2643 din 05 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

60. SENTINTA nr. 1477 din 04 noiembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

61. SENTINTA nr. 995 din 30 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

62. INCHEIERE nr. 3050 din 12 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 5046 din 17 septembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

64. SENTINTA nr. 2698 din 20 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

65. DECIZIE nr. 1745 din 04 noiembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

66. SENTINTA nr. 2203 din 25 noiembrie 2020
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

67. SENTINTA nr. 326 din 16 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

68. SENTINTA nr. 1205 din 16 noiembrie 2020
actiune in regres

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

69. SENTINTA nr. 10637 din 18 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

70. SENTINTA nr. 199 din 21 decembrie 2020
violenta în familie (art.199 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

71. DECIZIE nr. 61 din 26 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

72. DECIZIE nr. 208 din 09 februarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

73. SENTINTA nr. 292 din 02 martie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

74. SENTINTA nr. 2164 din 01 martie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

75. SENTINTA nr. 2276 din 23 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

76. SENTINTA nr. 434 din 22 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

77. SENTINTA nr. 781 din 30 martie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

78. DECIZIE nr. 262 din 25 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

79. SENTINTA nr. 295 din 04 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

80. DECIZIE nr. 258 din 14 aprilie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

81. DECIZIE nr. 324 din 03 februarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

82. DECIZIE nr. 1733 din 15 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

83. SENTINTA nr. 582 din 09 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

84. SENTINTA nr. 4114 din 12 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

85. SENTINTA nr. 614 din 29 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

86. SENTINTA nr. 114 din 07 mai 2021
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BABADAG

87. SENTINTA nr. 1597 din 13 mai 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

88. DECIZIE nr. 79 din 23 februarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

89. SENTINTA nr. 541 din 17 iunie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

90. SENTINTA nr. 651 din 13 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

91. SENTINTA nr. 6297 din 28 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

92. SENTINTA nr. 2577 din 22 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

93. SENTINTA nr. 7089 din 18 iunie 2021
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA IASI

94. SENTINTA nr. 843 din 20 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

95. SENTINTA nr. 7477 din 20 august 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

96. SENTINTA nr. 2908 din 05 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

97. DECIZIE nr. 1474 din 09 septembrie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

98. DECIZIE nr. 1118 din 15 septembrie 2021
refuz acordare drepturi persecutati politic D.L nr. 118/1990

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

99. DECIZIE nr. 343 din 27 mai 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

100. SENTINTA nr. 3199 din 23 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

101. DECIZIE nr. 499 din 29 septembrie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

102. DECIZIE nr. 308 din 20 octombrie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

103. DECIZIE nr. 1283 din 06 octombrie 2021
marca

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

104. DECIZIE nr. 432 din 20 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

105. SENTINTA nr. 1065 din 09 septembrie 2021
prestatie tabulara

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

106. DECIZIE nr. 690 din 10 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

107. SENTINTA nr. 10698 din 15 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

108. SENTINTA nr. 2147 din 10 noiembrie 2021
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

109. SENTINTA nr. 8608 din 03 noiembrie 2021
acordare personalitate juridica

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

110. SENTINTA nr. 2362 din 01 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

111. SENTINTA nr. 8064 din 19 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

112. DECIZIE nr. 1249 din 16 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

113. DECIZIE nr. 111 din 03 iunie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

114. SENTINTA nr. 862 din 10 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

115. SENTINTA nr. 8520 din 09 decembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

116. SENTINTA nr. 3 din 07 ianuarie 2022
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

117. SENTINTA nr. 5750 din 16 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

118. SENTINTA nr. 13557 din 15 decembrie 2021
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

119. SENTINTA nr. 1772 din 19 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

120. SENTINTA nr. 10901 din 21 octombrie 2021
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

121. SENTINTA nr. 12545 din 08 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

122. SENTINTA nr. 283 din 02 decembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

123. DECIZIE nr. 3129 din 13 decembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

124. SENTINTA nr. 351 din 16 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

125. SENTINTA nr. 547 din 31 ianuarie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

126. DECIZIE nr. 63 din 22 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

127. SENTINTA nr. 299 din 18 februarie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

128. SENTINTA nr. 308 din 12 februarie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

129. SENTINTA nr. 40 din 10 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

130. SENTINTA nr. 1586 din 29 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

131. SENTINTA nr. 732 din 05 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

132. DECIZIE nr. 27 din 25 aprilie 2019
contestarea masurii asiguratorii (art.250 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

133. DECIZIE nr. 56 din 06 iunie 2019
reexaminare anulare cerere

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

134. SENTINTA nr. 2026 din 08 aprilie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

135. DECIZIE nr. 399 din 19 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

136. SENTINTA nr. 421 din 12 iunie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

137. SENTINTA nr. 3344 din 20 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

138. SENTINTA nr. 640 din 19 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

139. DECIZIE nr. 635 din 26 iunie 2019
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

140. DECIZIE nr. 749 din 10 iunie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

141. SENTINTA nr. 1727 din 18 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

142. SENTINTA nr. 1388 din 01 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

143. SENTINTA nr. 7389 din 21 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

144. SENTINTA nr. 566 din 01 iulie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

145. SENTINTA nr. 1849 din 22 august 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

146. SENTINTA nr. 1443 din 29 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

147. SENTINTA nr. 1396 din 21 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

148. SENTINTA nr. 1680 din 03 iulie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

149. SENTINTA nr. 4179 din 18 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

150. SENTINTA nr. 5648 din 03 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

151. SENTINTA nr. 5127 din 01 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

152. SENTINTA nr. 2488 din 30 septembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

153. SENTINTA nr. 1644 din 27 septembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

154. SENTINTA nr. 8904 din 26 septembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

155. SENTINTA nr. 3175 din 23 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

156. DECIZIE nr. 780 din 20 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

157. SENTINTA nr. 1173 din 12 septembrie 2019
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

158. SENTINTA nr. 2002 din 12 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

159. SENTINTA nr. 1247 din 05 septembrie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

160. DECIZIE nr. 74 din 28 august 2019
revocare masura preventiva (art.242 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

161. SENTINTA nr. 3029 din 22 august 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

162. SENTINTA nr. 583 din 22 august 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

163. SENTINTA nr. 5916 din 12 august 2019
somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

164. SENTINTA nr. 4787 din 19 iulie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

165. SENTINTA nr. 1296 din 18 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

166. INCHEIERE nr. 272 din 14 iunie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

167. SENTINTA nr. 6412 din 13 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

168. SENTINTA nr. 934 din 07 iunie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

169. DECIZIE nr. 734 din 06 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

170. SENTINTA nr. 2289 din 20 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

171. SENTINTA nr. 604 din 09 mai 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

172. SENTINTA nr. 697 din 09 mai 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

173. SENTINTA nr. 563 din 18 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

174. SENTINTA nr. 607 din 17 aprilie 2019
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

175. SENTINTA nr. 294 din 17 aprilie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

176. SENTINTA nr. 47 din 17 aprilie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ORASTIE

177. SENTINTA nr. 655 din 11 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

178. SENTINTA nr. 4158 din 10 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

179. DECIZIE nr. 325 din 01 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

180. SENTINTA nr. 400 din 26 februarie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

181. DECIZIE nr. 78 din 13 februarie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

182. DECIZIE nr. 333 din 22 ianuarie 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

183. SENTINTA nr. 1 din 07 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 241577 15.06.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Galati

Monitor: 113 din 15-06-2022

2. PPF 241588 15.06.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti

Monitor: 113 din 15-06-2022

3. PPF 241581 15.06.2022

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Feleacu

Monitor: 113 din 15-06-2022

4. PPF 241583 15.06.2022

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Pietrosani

Monitor: 113 din 15-06-2022

5. CPF 241597 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ciumani

Ofertant: Asociatia Fanfara Petres Ignac

Monitor: 113 din 15-06-2022

6. CPF 241594 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Judetean de Cultura Dambovita

Ofertant: Societatea Scriitorilor Targovisteni

Monitor: 113 din 15-06-2022

7. CPF 241580 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Resita Locomotives

Monitor: 113 din 15-06-2022

8. CPF 241593 15.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Hunedoara

Ofertant: Parohia Ortodoxa Romana Simeria

Monitor: 113 din 15-06-2022

9. PCON241584 14.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Dofteana

Monitor: 113 din 15-06-2022

10. PCON241587 14.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Domnesti

Monitor: 113 din 15-06-2022

11. PCON241599 14.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Draganesti

Monitor: 113 din 15-06-2022

12. PCON241586 14.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Napradea

Monitor: 113 din 15-06-2022

13. PCON241585 14.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Barcanesti

Monitor: 113 din 15-06-2022

14. CINC241589 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Garbou

Ofertant: S.C. MISCOM - S.R.L.

Monitor: 113 din 15-06-2022

15. CINC241578 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Azuga

Ofertant: Alecsandru Alina Maria

Monitor: 113 din 15-06-2022

16. CINC241600 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Marca

Ofertant: Puscas Vasile-Ioan

Monitor: 113 din 15-06-2022

17. CINC241582 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Ofertant: RCS and RDS - SA

Monitor: 113 din 15-06-2022

18. CINC241590 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Garbou

Ofertant: S.C. Conf Maryline - S.R.L.

Monitor: 113 din 15-06-2022

19. PVNZ241598 14.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Cornu

Monitor: 113 din 15-06-2022

20. PVNZ241591 14.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Valiug

Monitor: 113 din 15-06-2022

21. PVNZ241592 14.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Valiug

Monitor: 113 din 15-06-2022

22. PVNZ241596 14.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Cornu

Monitor: 113 din 15-06-2022

23. CVNZ241579 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Azuga

Ofertant: Lungan Ileana-Claudia

Monitor: 113 din 15-06-2022

24. CVNZ241595 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Ofertant: Ionescu Sorin Flavius

Monitor: 113 din 15-06-2022

Actualizare (1) din data 15-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 88 din 14 iunie 2022
privind validarea unui mandat de senator

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 14.06.2022

2. DECRET nr. 897 din 14 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 14.06.2022

3. DECRET nr. 898 din 14 iunie 2022
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 14.06.2022

4. ORDIN nr. 1.398 din 10 iunie 2022
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

5. ORDIN nr. 151 din 10 iunie 2022
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

6. LEGE nr. 178 din 9 iunie 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

7. DECRET nr. 887 din 9 iunie 2022
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

8. ORDIN nr. 1.584 din 9 iunie 2022
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

9. LEGE nr. 179 din 9 iunie 2022
privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 14.06.2022

10. DECRET nr. 888 din 9 iunie 2022
pentru promulgarea Legii privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 14.06.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 751 din 8 iunie 2022
privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea companiei Lockheed Martin Overseas, LLC şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 14.06.2022

12. ORDIN nr. 1.335 din 31 mai 2022
pentru modificarea Normelor metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

13. ORDIN nr. 1.009 din 12 mai 2022
pentru modificarea Normelor metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

14. ORDIN nr. 935 din 2 mai 2022
pentru modificarea Normelor metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

15. ORDIN nr. 321 din 12 aprilie 2022
pentru modificarea Normelor metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

16. ORDIN nr. 572 din 24 martie 2022
pentru modificarea Normelor metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ale Ministerului Finanţelor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 4.626/23.685/6.291/1.840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 5 august 1996, republicată

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

17. DECIZIA nr. 93 din 10 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. d) şi ale art. 345 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 14.06.2022

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10737
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10737 – HP / POLY) (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10667
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10667 – VESA / POSTNL) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia (PESC) 2022/906 a Consiliului din 9 iunie 2022
Decizia (PESC) 2022/906 a Consiliului din 9 iunie 2022 privind o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în vederea consolidării capacităților Grupului operativ medical pentru Balcani

4. Directiva de punere în aplicare (UE) 2022/905 a Comisiei din 9 iunie 2022
Directiva de punere în aplicare (UE) 2022/905 a Comisiei din 9 iunie 2022 de modificare a Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE în ceea ce privește protocoalele de examinare a anumitor soiuri de specii de plante agricole și de specii de legume (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/910 a Comisiei din 9 iunie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/910 a Comisiei din 9 iunie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1326 în ceea ce privește standardele armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică a întreruptoarelor de joasă tensiune, a separatoarelor, a întreruptoarelor-separatoare și a unităților combinate cu siguranțe fuzibile, precum și a surselor externe de alimentare pentru telefoanele mobile (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/908 a Comisiei din 8 iunie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/908 a Comisiei din 8 iunie 2022 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2022) 3543] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

7. Rata de schimb a monedei euro - 9 iunie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 9 iunie 2022

8. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

9. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10775
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10775 – GBL / AFFIDEA) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10780
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10780 – WATERLAND / KIDSFOUNDATION / PARTOU) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Publicarea unei cereri de modificare la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unei denumiri
Publicarea unei cereri de modificare la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, în temeiul articolului 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

12. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10732
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10732 – EQT / BPEA) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/907 a Comisiei din 1 iunie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/907 a Comisiei din 1 iunie 2022 privind cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate Haine de calitate, salariu echitabil în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului (Numai textul în limba engleză este autentic)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/909 a Comisiei din 8 iunie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/909 a Comisiei din 8 iunie 2022 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de Regatul Unit în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2022) 3565] (Numai textul în limba engleză este autentic)

15. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10579
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10579 – PON HOLDING / AUTOHAUS ADELBERT MOLL / FLEXXDRIVE) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Rezumat al Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor
Rezumat al Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de Regulament privind schimbul automatizat de date în scopul cooperării polițienești (Prüm II) (Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD www.edps.europa.eu)

18. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a aprobării unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

19. Rata de schimb a monedei euro - 8 iunie 2022
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 8 iunie 2022

20. AVIZ INFORMATIV – CONSULTARE PUBLICĂ
AVIZ INFORMATIV – CONSULTARE PUBLICĂ Indicații geografice din Republica Uzbekistan care urmează a fi protejate ca indicații geografice în Uniunea Europeană

21. Decizia Consiliului din 2 iunie 2022
Decizia Consiliului din 2 iunie 2022 de numire a unor membri și supleanți în Consiliul de administrație al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, care reprezintă interesele societății civile și ale lanțului alimentar

22. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1326 a Comisiei (consolidată la 4 noiembrie 2020)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1326 a Comisiei din 5 august 2019 privind standardele armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (consolidată la 4 noiembrie 2020)

23. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1326 a Comisiei (consolidată la 16 martie 2021)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1326 a Comisiei din 5 august 2019 privind standardele armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (consolidată la 16 martie 2021)

24. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1326 a Comisiei (consolidată la 13 aprilie 2022)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1326 a Comisiei din 5 august 2019 privind standardele armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (consolidată la 13 aprilie 2022)

25. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1326 a Comisiei (consolidată la 18 mai 2020)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1326 a Comisiei din 5 august 2019 privind standardele armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (consolidată la 18 mai 2020)

Actualizare (2) din data 15-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ANEXĂ din 9 iunie 2022
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 14.06.2022

2. HOTĂRÂRE nr. 755 din 8 iunie 2022
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 şi joncţiunea obiectivului «Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre-Marea Neagră» cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 şi Poarta 8 spre zona de nord a portului Constanţa"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 15.06.2022

3. HOTĂRÂRE nr. 756 din 8 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 15.06.2022

4. ORDIN nr. 999 din 6 iunie 2022
pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI la MARPOL, revizuită 2021), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.328(76) a Comitetului pentru protecţia mediului marin

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 15.06.2022

5. ORDIN nr. 1.000 din 6 iunie 2022
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 15.06.2022

6. ORDIN nr. 95 din 2 iunie 2022
privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 98/2019, perimetrul Roşioara, judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 15.06.2022

7. ORDIN nr. 96 din 2 iunie 2022
privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 15.06.2022

8. HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 26 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 15.06.2022

9. ORDIN nr. 1.337 din 23 mai 2022
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 15.06.2022

10. NORME METODOLOGICE din 23 mai 2022
privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 15.06.2022

11. DECIZIA nr. 22 din 4 mai 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 15.06.2022

12. DECIZIA nr. 869 din 14 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "pretenţiile părţii civile", cuprinsă în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 55/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 15.06.2022

13. DECIZIA nr. 656 din 19 octombrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54-59 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 15.06.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 8544 din 05 noiembrie 2019
conflict de competenta

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

2. SENTINTA nr. 876 din 28 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

3. SENTINTA nr. 5194 din 03 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

4. DECIZIE nr. 1058 din 17 octombrie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

5. SENTINTA nr. 8143 din 22 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 12089 din 05 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

7. INCHEIERE nr. 2933 din 28 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

8. DECIZIE nr. 1317 din 03 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

9. SENTINTA nr. 703 din 16 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

10. SENTINTA nr. 80 din 13 decembrie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

11. DECIZIE nr. 651 din 06 noiembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

12. SENTINTA nr. 7324 din 18 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

13. DECIZIE nr. 575 din 10 octombrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

14. SENTINTA nr. 4046 din 30 octombrie 2019
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

15. DECIZIE nr. 1765 din 16 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

16. INCHEIERE nr. 405 din 31 ianuarie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

17. SENTINTA nr. 325 din 21 ianuarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

18. SENTINTA nr. 66 din 29 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

19. SENTINTA nr. 1071 din 06 februarie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA IASI

20. DECIZIE nr. 76 din 13 februarie 2020
abtinere

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

21. SENTINTA nr. 168 din 06 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

22. DECIZIE nr. 2047 din 28 noiembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

23. DECIZIE nr. 6 din 18 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

24. SENTINTA nr. 203 din 02 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

25. SENTINTA nr. 242 din 13 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DETA

26. SENTINTA nr. 138 din 05 februarie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

27. DECIZIE nr. 73 din 12 martie 2020
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

28. SENTINTA nr. 476 din 05 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

29. SENTINTA nr. 1098 din 19 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

30. DECIZIE nr. 236 din 02 aprilie 2020
custodie publica - prelungire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

31. DECIZIE nr. 279 din 24 februarie 2020
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

32. SENTINTA nr. 1085 din 06 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

33. SENTINTA nr. 1443 din 01 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

34. DECIZIE nr. 360 din 02 iulie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

35. SENTINTA nr. 5814 din 27 iulie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

36. DECIZIE nr. 111 din 28 mai 2020
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

37. SENTINTA nr. 773 din 14 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

38. SENTINTA nr. 1255 din 06 octombrie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

39. SENTINTA nr. 2446 din 15 octombrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

40. SENTINTA nr. 2873 din 02 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

41. DECIZIE nr. 1407 din 19 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

42. SENTINTA nr. 1414 din 17 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

43. DECIZIE nr. 718 din 01 octombrie 2020
actiune în daune contractuale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

44. DECIZIE nr. 692 din 17 septembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

45. SENTINTA nr. 8403 din 26 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

46. SENTINTA nr. 1069 din 20 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

47. SENTINTA nr. 1030 din 20 octombrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

48. SENTINTA nr. 9248 din 12 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

49. SENTINTA nr. 221 din 26 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

50. SENTINTA nr. 5415 din 24 noiembrie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

51. SENTINTA nr. 9101 din 02 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

52. SENTINTA nr. 1197 din 28 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

53. SENTINTA nr. 1420 din 24 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

54. SENTINTA nr. 11817 din 03 decembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

55. DECIZIE nr. 42 din 12 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

56. SENTINTA nr. 1400 din 02 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

57. DECIZIE nr. 322 din 11 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

58. SENTINTA nr. 904 din 12 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

59. SENTINTA nr. 723 din 01 martie 2021
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

60. DECIZIE nr. 46 din 22 februarie 2021
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

61. DECIZIE nr. 232 din 24 februarie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

62. DECIZIE nr. 175 din 19 ianuarie 2021
conflict de munca

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 299 din 23 februarie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

64. SENTINTA nr. 228 din 29 aprilie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

65. DECIZIE nr. 385 din 31 martie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

66. DECIZIE nr. 53 din 05 mai 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

67. DECIZIE nr. 148 din 17 februarie 2021
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

68. DECIZIE nr. 331 din 27 aprilie 2021
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

69. SENTINTA nr. 4856 din 28 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

70. SENTINTA nr. 3004 din 15 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

71. SENTINTA nr. 3053 din 22 decembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

72. SENTINTA nr. 926 din 10 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

73. SENTINTA nr. 430 din 28 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

74. INCHEIERE nr. 827 din 20 mai 2021
granituire

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

75. SENTINTA nr. 4060 din 04 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

76. DECIZIE nr. 465 din 22 iulie 2021
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

77. DECIZIE nr. 309 din 10 martie 2021
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

78. SENTINTA nr. 211 din 21 iulie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

79. SENTINTA nr. 1078 din 08 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

80. DECIZIE nr. 379 din 09 martie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

81. SENTINTA nr. 390 din 02 iunie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

82. DECIZIE nr. 680 din 11 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

83. SENTINTA nr. 492 din 09 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

84. SENTINTA nr. 360 din 26 mai 2021
servitute

EMITENT: JUDECATORIA BICAZ

85. SENTINTA nr. 9867 din 17 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

86. DECIZIE nr. 17 din 09 iunie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

87. DECIZIE nr. 519 din 02 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

88. SENTINTA nr. 2644 din 24 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

89. SENTINTA nr. 5661 din 09 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

90. SENTINTA nr. 824 din 09 iulie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

91. SENTINTA nr. 3252 din 19 august 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

92. INCHEIERE nr. 1514 din 03 august 2021
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

93. DECIZIE nr. 615 din 16 iunie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

94. SENTINTA nr. 3431 din 14 septembrie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

95. SENTINTA nr. 2130 din 14 septembrie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

96. SENTINTA nr. 762 din 23 septembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

97. SENTINTA nr. 161 din 11 octombrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

98. SENTINTA nr. 2536 din 06 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

99. DECIZIE nr. 4667 din 05 octombrie 2021
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

100. SENTINTA nr. 8938 din 15 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

101. DECIZIE nr. 378 din 13 octombrie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

102. DECIZIE nr. 1631 din 07 octombrie 2021
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 800 din 06 octombrie 2021
refuz acordare drepturi persecutati politic D.L nr. 118/1990

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

104. DECIZIE nr. 914 din 29 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

105. DECIZIE nr. 1563 din 28 octombrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

106. DECIZIE nr. 446 din 13 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

107. SENTINTA nr. 1168 din 22 noiembrie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

108. SENTINTA nr. 12821 din 16 noiembrie 2021
servitute

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

109. SENTINTA nr. 578 din 17 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

110. SENTINTA nr. 1649 din 03 decembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

111. SENTINTA nr. 3355 din 08 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

112. SENTINTA nr. 13383 din 10 noiembrie 2021
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

113. INCHEIERE nr. 12166 din 12 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

114. SENTINTA nr. 1542 din 17 noiembrie 2021
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

115. DECIZIE nr. 382 din 18 noiembrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

116. SENTINTA nr. 9122 din 17 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

117. SENTINTA nr. 3770 din 08 decembrie 2021
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

118. SENTINTA nr. 8168 din 21 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

119. DECIZIE nr. 1950 din 16 decembrie 2021
anulare acte administrativ cu caracter normativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

120. DECIZIE nr. 210 din 14 decembrie 2021
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

121. DECIZIE nr. 2194 din 09 noiembrie 2021
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

122. DECIZIE nr. 68 din 11 februarie 2022
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

123. DECIZIE nr. 14 din 16 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

124. SENTINTA nr. 775 din 20 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

125. DECIZIE nr. 196 din 18 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

126. SENTINTA nr. 35 din 23 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MARGHITA

127. DECIZIE nr. 181 din 25 februarie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

128. DECIZIE nr. 501 din 13 februarie 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

129. SENTINTA nr. 622 din 02 aprilie 2019
uzucapiune

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

130. DECIZIE nr. 393 din 29 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

131. DECIZIE nr. 355 din 15 mai 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

132. SENTINTA nr. 924 din 22 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

133. SENTINTA nr. 2533 din 17 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

134. DECIZIE nr. 439 din 09 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

135. SENTINTA nr. 6527 din 18 iunie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

136. DECIZIE nr. 700 din 07 mai 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

137. DECIZIE nr. 187 din 20 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

138. DECIZIE nr. 1016 din 18 iunie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

139. DECIZIE nr. 345 din 03 iulie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

140. SENTINTA nr. 5119 din 05 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

141. DECIZIE nr. 358 din 05 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

142. SENTINTA nr. 2731 din 28 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

143. DECIZIE nr. 20 din 11 iunie 2019
uzucapiune

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

144. SENTINTA nr. 2414 din 26 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

145. SENTINTA nr. 3073 din 27 iunie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

146. DECIZIE nr. 2394 din 14 octombrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

147. SENTINTA nr. 920 din 07 octombrie 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

148. DECIZIE nr. 90 din 02 octombrie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

149. SENTINTA nr. 9897 din 25 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

150. SENTINTA nr. 1138 din 25 septembrie 2019
actiune în anulare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

151. SENTINTA nr. 6093 din 24 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

152. SENTINTA nr. 2411 din 17 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

153. DECIZIE nr. 741 din 16 septembrie 2019
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

154. SENTINTA nr. 450 din 16 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

155. SENTINTA nr. 2018 din 13 septembrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

156. DECIZIE nr. 394 din 05 septembrie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

157. SENTINTA nr. 1146 din 07 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

158. SENTINTA nr. 7422 din 18 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

159. SENTINTA nr. 540 din 27 iunie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

160. SENTINTA nr. 3835 din 26 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

161. DECIZIE nr. 247 din 06 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

162. SENTINTA nr. 723 din 30 mai 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

163. SENTINTA nr. 800 din 28 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

164. DECIZIE nr. 1485 din 23 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

165. SENTINTA nr. 491 din 13 mai 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

166. SENTINTA nr. 688 din 08 mai 2019
plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

167. DECIZIE nr. 2083 din 18 aprilie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

168. DECIZIE nr. 384 din 08 aprilie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

169. DECIZIE nr. 354 din 01 aprilie 2019
litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

170. SENTINTA nr. 2051 din 26 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

171. SENTINTA nr. 1803 din 25 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

172. SENTINTA nr. 447 din 13 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

173. SENTINTA nr. 16 din 20 februarie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

174. SENTINTA nr. 561 din 18 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

175. DECIZIE nr. 94 din 13 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

176. SENTINTA nr. 905 din 07 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

177. SENTINTA nr. 204 din 30 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

178. SENTINTA nr. 8 din 04 ianuarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 241538 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Judetul Brasov

Ofertant: Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf. Haralambie

Monitor: 112 din 14-06-2022

2. CPF 241539 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Vlahita

Ofertant: Asociatia Csak-Art

Monitor: 112 din 14-06-2022

3. CPF 241519 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Mugeni

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Agyagfalvi Lendulet

Monitor: 112 din 14-06-2022

4. CPF 241515 14.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Ofertant: Asociatia Corala "Armonii Falticenene"

Monitor: 112 din 14-06-2022

5. PCON241523 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Popricani

Monitor: 112 din 14-06-2022

6. PCON241509 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Vanjulet

Monitor: 112 din 14-06-2022

7. PCON241511 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 112 din 14-06-2022

8. PCON241510 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 112 din 14-06-2022

9. PCON241513 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 112 din 14-06-2022

10. PCON241512 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 112 din 14-06-2022

11. PCON241526 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Galati

Monitor: 112 din 14-06-2022

12. CCON241530 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Ofertant: Centrul Vascular Venus - S.R.L.

Monitor: 112 din 14-06-2022

13. CCON241533 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Draganesti

Ofertant: Bacalu Elena

Monitor: 112 din 14-06-2022

14. CCON241534 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Draganesti

Ofertant: Badiu Aurel Constantin

Monitor: 112 din 14-06-2022

15. CCON241535 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Draganesti

Ofertant: Cuzevitch Dan Nadin

Monitor: 112 din 14-06-2022

16. CCON241536 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Draganesti

Ofertant: Ion Nicoleta

Monitor: 112 din 14-06-2022

17. CCON241537 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Draganesti

Ofertant: Larii Petru

Monitor: 112 din 14-06-2022

18. CCON241522 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Singureni

Ofertant: S.C. IRMA PREF CONSULT - S.R.L.

Monitor: 112 din 14-06-2022

19. PINC241520 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Magurele

Monitor: 112 din 14-06-2022

20. PINC241517 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Calinesti

Monitor: 112 din 14-06-2022

21. PINC241529 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Sibiu

Monitor: 112 din 14-06-2022

22. PINC241531 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroportul Sibiu

Monitor: 112 din 14-06-2022

23. CINC241516 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Suceava

Ofertant: Chitic Mihai

Monitor: 112 din 14-06-2022

24. CINC241525 10.06.2022

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Alunis

Ofertant: S.C. DALI REKA DENT - S.R.L.

Monitor: 112 din 14-06-2022

25. PVNZ241527 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Buzias

Monitor: 112 din 14-06-2022

26. PVNZ241528 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Buzias

Monitor: 112 din 14-06-2022

27. PVNZ241521 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Teliucu Inferior

Monitor: 112 din 14-06-2022

28. PVNZ241508 10.06.2022

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Gurbanesti

Monitor: 112 din 14-06-2022

Actualizare (1) din data 14-06-2022 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 14 din 11 iunie 2022
pentru alegerea preşedintelui Curţii Constituţionale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 11.06.2022

2. DECRET nr. 890 din 10 iunie 2022
pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

3. DECRET nr. 891 din 10 iunie 2022
pentru eliberarea din funcţie a unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

4. DECRET nr. 892 din 10 iunie 2022
pentru numirea în funcţie a unui consilier prezidenţial

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

5. DECRET nr. 893 din 10 iunie 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

6. DECRET nr. 894 din 10 iunie 2022
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a denunţării Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, şi a Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

7. ORDIN nr. 1.593 din 10 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

8. DECIZIE nr. 362 din 10 iunie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 10.06.2022

9. DECIZIE nr. 361 din 10 iunie 2022
privind eliberarea doamnei Tudoriţa Lungu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 10.06.2022

10. HOTĂRÂRE nr. 1 din 9 iunie 2022
pentru aprobarea condiţiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 19 iunie 2022 din comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

11. HOTĂRÂRE nr. 47 din 8 iunie 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind învăţarea pentru durabilitatea mediului - COM(2022) 11

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

12. HOTĂRÂRE nr. 48 din 8 iunie 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană - COM(2021) 811

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

13. ORDIN nr. 78 din 8 iunie 2022
privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 10.06.2022

14. METODOLOGIE din 8 iunie 2022
de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 10.06.2022

15. ORDIN nr. 3.961 din 6 iunie 2022
pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, precum şi a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 10.06.2022

16. PROCEDURĂ din 6 iunie 2022
de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a absolvenţilor clasei a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa naţională/internaţională a competiţiilor şcolare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 10.06.2022

17. PROCEDURĂ din 6 iunie 2022
de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elev

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 10.06.2022

18. NORMĂ nr. 18 din 30 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

19. DECIZIA nr. 91 din 10 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) şi ale art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 10.06.2022

20. DECIZIA nr. 100 din 10 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) şi ale art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 11.06.2022

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 701 din 14 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

2. DECIZIE nr. 554 din 25 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

3. SENTINTA nr. 863 din 12 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

4. SENTINTA nr. 1918 din 05 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

5. SENTINTA nr. 2529 din 05 aprilie 2019
legea 10/2001

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 2690 din 22 martie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

7. DECIZIE nr. 499 din 26 februarie 2019
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

8. SENTINTA nr. 284 din 18 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

9. SENTINTA nr. 1259 din 08 februarie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

10. SENTINTA nr. 1744 din 07 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

11. SENTINTA nr. 633 din 07 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

12. SENTINTA nr. 101 din 07 februarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

13. SENTINTA nr. 557 din 30 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

14. SENTINTA nr. 92 din 30 ianuarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

15. DECIZIE nr. 169 din 29 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

16. DECIZIE nr. 46 din 21 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

17. DECIZIE nr. 5226 din 12 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

18. SENTINTA nr. 12104 din 06 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

19. SENTINTA nr. 513 din 02 august 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

20. DECIZIE nr. 531 din 03 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI