Actualizare din data 15-12-2017


1. DECIZIA Nr. 488 din 27 iunie 2017 nr. 488 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

2. DECIZIA nr. 698 din 7 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250^1 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 876 din 6 decembrie 2017
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Bârlad", judeţul Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

4. DECIZIE nr. 717 din 14 decembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

5. DECIZIE nr. 718 din 14 decembrie 2017
privind stabilirea atribuţiilor domnului Şerban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

6. ORDIN nr. 111 din 5 decembrie 2017
privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014

EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

7. REGULAMENT nr. 14 din 7 decembrie 2017
privind abrogarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

8. ORDIN nr. 334 din 16 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

9. ORDIN nr. 1.848 din 23 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

10. ORDIN nr. 3.032 din 21 noiembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 14.12.2017

11. DECRET nr. 1.175 din 13 decembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

12. DECRET nr. 1.176 din 13 decembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

13. DECRET nr. 1.177 din 13 decembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 883 din 14 decembrie 2017
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 884 din 14 decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru municipiul Oradea, judeţul Bihor, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 885 din 14 decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 886 din 14 decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapa I

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

18. ORDIN nr. M.159 din 6 decembrie 2017
pentru modificarea pct. II nr. crt. 15 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

19. ORDIN nr. 1.777 din 11 decembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

20. ORDIN nr. 3.480 din 4 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 14.12.2017

21. CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.233 din 28 noiembrie 2017
la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2018-2019

EMITENT: Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 14.12.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 880 din 6 decembrie 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Stadion Municipal", municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 119, judeţul Teleorman, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 15.12.2017

23. ORDIN nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 15.12.2017

24. ORDIN nr. 1.679 din 20 noiembrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 15.12.2017

25. METODOLOGIE din 20 noiembrie 2017
de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 15.12.2017

26. LEGE nr. 253 din 13 decembrie 2017
privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

27. DECRET nr. 1.168 din 12 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

28. LEGE nr. 254 din 13 decembrie 2017
privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

29. DECRET nr. 1.169 din 12 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

30. HOTĂRÂRE nr. 878 din 6 decembrie 2017
privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

31. HOTĂRÂRE nr. 879 din 6 decembrie 2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

32. ORDIN nr. 110 din 12 decembrie 2017
privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

33. ORDIN nr. 111 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

34. ORDIN nr. 112 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

35. ORDIN nr. 113 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

36. ORDIN nr. 114 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

37. ORDIN nr. 115 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

38. ORDIN nr. 116 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

39. ORDIN nr. 117 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

40. ORDIN nr. 118 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 15.12.2017

Actualizare din data 14-12-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 98 din 13 decembrie 2017
privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 13.12.2017

2. DECIZIA nr. 576 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 13 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 13.12.2017

3. DECIZIA nr. 596 din 26 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 519 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 13.12.2017

4. DECIZIA nr. 656 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) raportat la art. 289 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 13.12.2017

5. ORDIN nr. 1.433 din 21 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.836/2012

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 13.12.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 91 din 11 decembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pieţelor de capital şi integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare - COM (2017)542

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 13.12.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 92 din 11 decembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM (2017)489

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 13.12.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 93 din 11 decembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migraţia - COM (2017)558

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 13.12.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 94 din 11 decembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European: În continuarea planului de acţiune privind TVA - Către un spaţiu unic pentru TVA în UE - Momentul acţiunii - COM (2017)566

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 13.12.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 95 din 11 decembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 13.12.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 96 din 11 decembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM (2017)538

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 13.12.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 97 din 11 decembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată şi introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerţului dintre statele membre - COM (2017)569

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 13.12.2017

13. ORDIN nr. 1.519 din 28 noiembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 13.12.2017

14. ORDIN nr. 6.711 din 7 noiembrie 2017
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "CLUJ INNOVATION PARK" - S.A.

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 13.12.2017

15. ORDIN nr. 1.229 din 28 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 13.12.2017

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 13.12.2017

17. LEGE nr. 236 din 5 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14.12.2017

18. DECRET nr. 1.138 din 4 decembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14.12.2017

19. LEGE nr. 249 din 11 decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14.12.2017

20. DECRET nr. 1.164 din 11 decembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14.12.2017

21. LEGE nr. 250 din 11 decembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14.12.2017

22. DECRET nr. 1.165 din 11 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14.12.2017

23. ORDIN nr. 249 din 21 noiembrie 2017
privind aprobarea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14.12.2017

24. METODOLOGIE din 21 noiembrie 2017
privind stabilirea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14.12.2017

25. ORDIN nr. 7.067 din 7 decembrie 2017
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14.12.2017

26. NORMĂ nr. 28 din 23 noiembrie 2017
privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 14.12.2017

27. DECRET nr. 1.170 din 12 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 14.12.2017

28. DECRET nr. 1.171 din 12 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 14.12.2017

29. DECRET nr. 1.172 din 12 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 14.12.2017

30. DECRET nr. 1.173 din 12 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 14.12.2017

31. DECRET nr. 1.174 din 12 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 14.12.2017

32. ORDIN nr. 151 din 7 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 14.12.2017

33. HOTĂRÂRE nr. 4 din 8 decembrie 2017
pentru completarea art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 4/2012

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 14.12.2017

34. HOTĂRÂRE nr. 5 din 8 decembrie 2017
pentru acordarea calităţii de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 14.12.2017

35. REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 14.12.2017

Actualizare din data 13-12-2017


1. DECIZIA nr. 378 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România şi a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, în ansamblul lor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 12.12.2017

2. DECIZIA nr. 473 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale cu raportare la dispoziţiile art. 91^2 alin. 5 din Codul de procedură penală din 1968, precum şi ale art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 12.12.2017

3. DECIZIA nr. 594 din 26 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 12.12.2017

4. DECIZIA nr. 608 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală şi ale art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 12.12.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 863 din 29 noiembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Diplomaţie"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 12.12.2017

6. REGULAMENT-CADRU din 29 noiembrie 2017
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Diplomaţie"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 12.12.2017

7. ORDIN nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017
privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 12.12.2017

8. REGLEMENTĂRI CONTABILE din 24 noiembrie 2017
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 12.12.2017

9. REGLEMENTĂRI CONTABILE din 24 noiembrie 2017
privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 12.12.2017

10. ORDIN nr. 126 din 10 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea literei B din anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 13.12.2017

11. ORDIN nr. 396 din 12 decembrie 2017
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 13.12.2017

12. NORMĂ nr. 26 din 23 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Normei nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 13.12.2017

13. DECIZIA nr. 9 din 29 mai 2017
referitoare la interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 330/2009, art. 30 din Legea nr. 284/2010, art. 7 din Legea nr. 285/2010 şi a art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 13.12.2017

14. RECTIFICARE nr. 1.114 din 29 decembrie 2017
referitoare la Decretul nr. 1.114/2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 13.12.2017

15. RECTIFICARE nr. 1.115 din 29 noiembrie 2017
referitoare la Decretul nr. 1.115/2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 13.12.2017

16. RECTIFICARE nr. 1.116 din 29 noiembrie 2017
referitoare la Decretul nr. 1.116/2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 13.12.2017

17. RECTIFICARE nr. 1.117 din 29 noiembrie 2017
referitoare la Decretul nr. 1.117/2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 13.12.2017

Actualizare din data 12-12-2017


1. LEGE nr. 241 din 6 decembrie 2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

2. ACORD din 21 aprilie 2016
între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

3. DECRET nr. 1.153 din 6 decembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

4. LEGE nr. 242 din 6 decembrie 2017
pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

5. PROTOCOL din 18 decembrie 1990
de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

6. DECRET nr. 1.154 din 6 decembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

7. LEGE nr. 244 din 6 decembrie 2017
pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

8. DECRET nr. 1.156 din 6 decembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

9. DECIZIA nr. 557 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140^2 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

10. DECIZIE nr. 164 din 28 noiembrie 2017
privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

11. ACT ADIȚIONAL nr. 2 din 28 noiembrie 2017
la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 11.12.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 873 din 6 decembrie 2017
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 11.12.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 875 din 6 decembrie 2017
pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 11.12.2017

14. ORDIN nr. 5.473 din 7 noiembrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 11.12.2017

15. METODOLOGIE din 7 noiembrie 2017
privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 11.12.2017

16. DECIZIA nr. 658 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 11.12.2017

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 6 decembrie 2017
pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 11.12.2017

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 11.12.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 862 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 11.12.2017

20. DECIZIE nr. 716 din 11 decembrie 2017
pentru numirea domnului Cătălin Balan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 11.12.2017

21. ORDIN nr. 7.021 din 4 decembrie 2017
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 985 din 12.12.2017

22. DECIZIA nr. 577 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 986 din 12.12.2017

23. ORDIN nr. 1.408 din 14 noiembrie 2017
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ROSCI0248 - Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 986 din 12.12.2017

24. ORDIN nr. 1.462 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 986 din 12.12.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 3 din 8 decembrie 2017
privind aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 986 din 12.12.2017

Actualizare din data 11-12-2017


1. LEGE nr. 243 din 6 decembrie 2017
privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

2. DECRET nr. 1.155 din 6 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

3. LEGE nr. 245 din 6 decembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

4. DECRET nr. 1.157 din 6 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

5. DECRET nr. 1.160 din 7 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

6. DECRET nr. 1.161 din 7 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

7. DECRET nr. 1.162 din 7 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 123 din 5 decembrie 2017
la Documentul de reflecţie privind aprofundarea uniunii economice şi monetare - COM (2017) 291 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 124 din 5 decembrie 2017
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acţiune privind uniunea pieţelor de capital - COM (2017) 292 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 125 din 5 decembrie 2017
la Documentul de reflecţie privind viitorul finanţelor UE - COM (2017) 358 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 126 din 5 decembrie 2017
asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) - COM (2017) 548 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

12. DECIZIA nr. 585 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 872 din 6 decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 874 din 6 decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

15. ORDIN nr. 5.552 din 29 noiembrie 2017
privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 08.12.2017

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 08.12.2017

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 08.12.2017

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 08.12.2017

19. ORDIN nr. 1.772 din 8 decembrie 2017
privind aprobarea introducerii în oferta tarifară a "Metrorex" - S.A. a titlurilor comune pentru transportul cu metroul şi R.A.T.B.

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 08.12.2017

20. HOTĂRÂRE nr. 844 din 29 noiembrie 2017
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 858 din 29 noiembrie 2017
privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău - Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Bacău, instituţii aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 859 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 607/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

23. HOTĂRÂRE nr. 861 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

24. ORDIN nr. 1.463 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Feldioara din judeţul Braşov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

25. ORDIN nr. 1.464 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

26. ORDIN nr. 1.465 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

27. ORDIN nr. 1.467 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comandău din judeţul Covasna

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

28. ORDIN nr. 1.468 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

29. ORDIN nr. 1.471 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moftin din judeţul Satu Mare

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

30. ORDIN nr. 3.501 din 5 decembrie 2017
pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 11.12.2017

31. LEGE nr. 246 din 7 decembrie 2017
privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 11.12.2017

32. DECRET nr. 1.158 din 7 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 11.12.2017

33. LEGE nr. 247 din 7 decembrie 2017
pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 11.12.2017

34. DECRET nr. 1.159 din 7 decembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 11.12.2017

35. LEGE nr. 248 din 8 decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 11.12.2017

36. DECRET nr. 1.163 din 8 decembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 11.12.2017

37. DECIZIA nr. 571 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 11.12.2017

38. ORDIN nr. M.151 din 27 noiembrie 2017
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 11.12.2017

39. ORDIN nr. 1.439 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 11.12.2017

40. CIRCULARĂ nr. 24 din 27 noiembrie 2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Grigore Antipa

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 11.12.2017

Actualizare din data 08-12-2017


1. DECIZIA nr. 508 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "în cazul în care convieţuiesc" din cuprinsul dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 08.12.2017

2. DECIZIA nr. 587 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 08.12.2017

3. ORDIN nr. 1.469 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Izvoru din judeţul Argeş şi în unitatea administrativ-teritorială Băleni din judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 08.12.2017

4. ORDIN nr. 1.470 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Berzovia din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 08.12.2017

5. NORMĂ nr. 25 din 23 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Normei nr. 15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 08.12.2017

6. NORMĂ nr. 27 din 23 noiembrie 2017
privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 08.12.2017

7. DECIZIA nr. 537 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. a) pct. (i) şi lit. d) pct. (ii) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 08.12.2017

8. DECIZIA nr. 551 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 08.12.2017

9. ORDIN nr. 1.461 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 08.12.2017

10. DECIZIA nr. 65 din 2 octombrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 08.12.2017

Actualizare din data 08-12-2017


1. LEGE nr. 229 din 28 noiembrie 2017
pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 07.12.2017

2. CONVENŢIE INTERNAŢIONALĂ din 7 iulie 1995
privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 1995*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 07.12.2017

3. DECRET nr. 1.037 din 28 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 07.12.2017

4. LEGE nr. 230 din 29 noiembrie 2017
pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

5. PROTOCOL din 6 octombrie 2016
referitor la amendarea art. 50 (a) din Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională Semnat la Montreal

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

6. PROTOCOL din 6 octombrie 2016
referitor la amendarea art. 56 din Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională Semnat la Montreal

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

7. DECRET nr. 1.132 din 29 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

8. DECIZIA nr. 582 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

9. DECIZIA nr. 583 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

10. DECIZIA nr. 607 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 292 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

11. LEGE nr. 240 din 5 decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

12. DECRET nr. 1.142 din 4 decembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

13. DECRET nr. 1.149 din 6 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

14. DECRET nr. 1.148 din 6 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

15. DECRET nr. 1.150 din 6 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

16. DECRET nr. 1.151 din 6 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

17. DECRET nr. 1.152 din 6 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

18. DECIZIA nr. 580 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

19. DECIZIA nr. 581 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

20. HOTĂRÂRE nr. 856 din 29 noiembrie 2017
pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 857 din 29 noiembrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 07.12.2017

22. LEGE nr. 235 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 07.12.2017

23. DECRET nr. 1.137 din 29 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 07.12.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 860 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 07.12.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 866 din 6 decembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Cochino Mădălina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 07.12.2017

26. HOTĂRÂRE nr. 867 din 6 decembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Paladi George-Adrian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 07.12.2017

27. ORDIN nr. 1.389 din 5 decembrie 2017
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 07.12.2017

28. ORDIN nr. 1.480 din 22 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

29. ORDIN nr. 1.481 din 22 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

30. ORDIN nr. 1.482 din 22 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

31. ORDIN nr. 1.600 din 2 noiembrie 2017
privind modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la art. 5 alin. (5) şi alin. (6) din Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

32. ORDIN nr. 5.515 din 20 noiembrie 2017
privind modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la art. 5 alin. (5) şi alin. (6) din Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

33. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 07.12.2017

34. HOTĂRÂRE nr. 127 din 6 decembrie 2017
privind numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

35. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

36. HOTĂRÂRE nr. 864 din 6 decembrie 2017
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

37. HOTĂRÂRE nr. 865 din 6 decembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

38. HOTĂRÂRE nr. 868 din 6 decembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Beclea Daniela

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

39. HOTĂRÂRE nr. 869 din 6 decembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Lozneanu Daniela-Petronela

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

40. DECIZIE nr. 712 din 7 decembrie 2017
privind numirea prin mobilitate a domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

41. DECIZIE nr. 713 din 7 decembrie 2017
privind numirea domnului Ionuţ Barbu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

42. DECIZIE nr. 714 din 7 decembrie 2017
privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Băcală, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

43. DECIZIE nr. 715 din 7 decembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Gabriela-Norica Zlate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

44. ORDIN nr. 3.139 din 4 decembrie 2017
privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 07.12.2017

Actualizare din data 07-12-2017


1. DECIZIA nr. 509 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 06.12.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 850 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 06.12.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 853 din 29 noiembrie 2017
privind modificarea art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 06.12.2017

4. ORDIN nr. 1.370 din 27 noiembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie" Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 06.12.2017

5. ORDIN nr. 3.097 din 23 noiembrie 2017
privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului "Prima casă"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 06.12.2017

6. PROCEDURĂ ȘI CRITERII din 23 noiembrie 2017
de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului "Prima casă"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 06.12.2017

7. ORDIN nr. 109 din 29 noiembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2017, precum şi a bugetului rectificat al proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 06.12.2017

8. LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 06.12.2017

9. DECRET nr. 1.139 din 4 decembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 06.12.2017

10. LEGE nr. 239 din 5 decembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 06.12.2017

11. DECRET nr. 1.141 din 4 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 06.12.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 851 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 06.12.2017

13. DECIZIE nr. 709 din 6 decembrie 2017
pentru numirea domnului Ioan Cristian Şologon în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 06.12.2017

14. ORDIN nr. 1.456 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vermeş, judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 06.12.2017

15. ORDIN nr. 3.391 din 27 noiembrie 2017
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 108 "Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 06.12.2017

16. ORDIN nr. 6.965 din 29 noiembrie 2017
privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţii publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 06.12.2017

17. DECIZIA nr. 56 din 11 septembrie 2017
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 06.12.2017

18. DECIZIA nr. 556 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală nr. 32/2015

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 06.12.2017

19. DECIZIA nr. 586 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a sintagmei „la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 163“ cuprinsă în art. 154 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi şi alin. (6) coroborate cu sintagma „indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal“ cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 06.12.2017

20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 noiembrie 2017
pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 06.12.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 870 din 6 decembrie 2017
privind declararea zilelor de 14, 15 şi 16 decembrie 2017 zile de doliu naţional pe teritoriul României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 06.12.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 871 din 6 decembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru desfăşurarea funeraliilor de stat ale Majestăţii Sale Regele Mihai I al României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 06.12.2017

23. DECIZIE nr. 710 din 6 decembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 06.12.2017

24. DECIZIE nr. 711 din 6 decembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona-Liliana Seciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 06.12.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 854 din 29 noiembrie 2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii "Protecţie mal drept braţ Borcea, zona Baital km 48 – 49 + 500, comuna Borcea, judeţul Călăraşi" şi "Combaterea inundaţiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic şi afluenţi, judeţul Buzău"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 07.12.2017

26. HOTĂRÂRE nr. 855 din 29 noiembrie 2017
pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 07.12.2017

27. DECIZIA nr. 66 din 2 octombrie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 623 din Codul de procedură civilă raportat la art. 220 alin. (3) şi (5) şi art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. 18 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 07.12.2017

28. DECIZIA nr. 579 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 07.12.2017

29. ORDIN nr. 1.457 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Budila din judeţul Braşov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 07.12.2017

30. ORDIN nr. 1.458 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Periş din judeţul Ilfov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 07.12.2017

31. ORDIN nr. 1.459 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 07.12.2017

32. ORDIN nr. 1.460 din 17 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 07.12.2017

33. DECIZIA nr. 18 din 2 octombrie 2017
privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ şi a efectelor acestei soluţii faţă de părţile litigiului, precum şi faţă de terţi

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 07.12.2017

34. LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

35. DECRET nr. 1.140 din 4 decembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 07.12.2017

Actualizare din data 06-12-2017


1. DECIZIA nr. 486 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi ale art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 05.12.2017

2. DECIZIA nr. 496 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 05.12.2017

3. ORDIN nr. 3.464/C din 21 noiembrie 2017
privind Consiliul Consultativ al Direcţiei Naţionale de Probaţiune

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 05.12.2017

4. ORDIN nr. 386 din 29 noiembrie 2017
pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 05.12.2017

5. PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2017
privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 05.12.2017

6. ORDIN nr. 1.369 din 27 noiembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 05.12.2017

7. LEGE nr. 231 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

8. DECRET nr. 1.133 din 29 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

9. LEGE nr. 232 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

10. DECRET nr. 1.134 din 29 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

11. LEGE nr. 233 din 29 noiembrie 2017
privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

12. DECRET nr. 1.135 din 29 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

13. LEGE nr. 234 din 29 noiembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

14. DECRET nr. 1.136 din 29 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

15. DECIZIA nr. 563 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

16. ORDIN nr. 387 din 29 noiembrie 2017
pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

17. PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2017
privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 05.12.2017

18. ORDIN nr. 6.962 din 29 noiembrie 2017
privind aprobarea Listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 05.12.2017

19. ORDIN nr. 1.743 din 29 noiembrie 2017
privind aprobarea Listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 05.12.2017

20. ORDIN nr. 389 din 29 noiembrie 2017
privind aprobarea Listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 05.12.2017

21. ORDIN nr. 1.522 din 28 noiembrie 2017
privind aprobarea Listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 05.12.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 824 din 15 noiembrie 2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Suceviţa, judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 06.12.2017

23. HOTĂRÂRE nr. 825 din 15 noiembrie 2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, judeţul Brăila

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 06.12.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 826 din 15 noiembrie 2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 06.12.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 827 din 15 noiembrie 2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Vălişoara, judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 06.12.2017

26. HOTĂRÂRE nr. 828 din 15 noiembrie 2017
privind aprobarea modelului steagului comunei Coşula, judeţul Botoşani

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 06.12.2017

27. DECIZIA nr. 76 din 16 octombrie 2017
referitoare la pronunţareai unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce decurge din "interpretarea dispoziţiilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, prin neîndeplinirea formalităţii publicării în Buletinul electronic al Autorităţii de Supraveghere Financiară a convocatorului unei adunări generale a acţionarilor societăţii admise la tranzacţionare pe Piaţa Rasdaq reprezintă o cauză de nulitate absolută sau de nulitate relativă a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor adoptate în aceste condiţii"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 06.12.2017

28. DECIZIA nr. 564 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 355 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 06.12.2017

29. DECIZIA nr. 605 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 06.12.2017

30. ORDIN nr. 1.442 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 06.12.2017

31. ORDIN nr. 1.839 din 20 octombrie 2017
privind pregătirea profesională specifică în domeniul inspecţiei sociale, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 06.12.2017

32. DECIZIA nr. 68 din 2 octombrie 2017
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 06.12.2017

Actualizare din data 05-12-2017


1. ORDIN nr. 389 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2018

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 04.12.2017

2. ORDIN nr. 1.412 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 04.12.2017

3. DECIZIE nr. 19 din 16 octombrie 2017
referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Curtea de Apel Braşov vizând obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale aflate în cursul judecăţii, atunci când din verificările efectuate a rezultat că inculpatul nu are niciun bun în proprietate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 04.12.2017

4. DECIZIA nr. 71 din 16 octombrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 04.12.2017

5. DECIZIA nr. 545 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71, art. 72 alin. (1) şi (2) şi art. 73 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 04.12.2017

6. DECIZIA nr. 584 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (3), art. 29, art. 30 alin. (1), (2) şi (4), art. 31-34 şi art. 36 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 04.12.2017

7. DECIZIA nr. 625 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 04.12.2017

8. DECIZIA nr. 75 din 16 octombrie 2017
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile cu privire la unele chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 04.12.2017

9. DECIZIA nr. 497 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 04.12.2017

10. DECIZIA nr. 504 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 04.12.2017

11. DECIZIA nr. 550 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253^1 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 301 alin. (1) şi art. 446 alin. (1) şi (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 04.12.2017

12. DECIZIA nr. 606 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 04.12.2017

13. ORDIN nr. 243 din 16 octombrie 2017
privind modificarea anexei nr. 13 la Ghidul beneficiarului - 2017, aprobat prin Ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 2/2017

EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 04.12.2017

14. LEGE nr. 226 din 28 noiembrie 2017
privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04.12.2017

15. DECRET nr. 1.034 din 28 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04.12.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 89 din 29 noiembrie 2017
privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04.12.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 843 din 22 noiembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04.12.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 849 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04.12.2017

19. INSTRUCŢIUNI nr. 5 din 29 noiembrie 2017
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului oraşului Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04.12.2017

20. ORDIN nr. 1.252 din 27 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04.12.2017

21. ORDIN nr. 1.907 din 9 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04.12.2017

22. ORDIN nr. 1.384 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04.12.2017

23. ORDIN nr. 1.230 din 28 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 04.12.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 847 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 04.12.2017

25. HOTĂRÂRE nr. 848 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 04.12.2017

26. HOTĂRÂRE nr. 852 din 29 noiembrie 2017
privind aprobarea circumstanţelor şi procedura specifică aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 04.12.2017

27. ORDIN nr. 1.440 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 04.12.2017

28. ORDIN nr. 1.438 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 05.12.2017

29. ORDIN nr. 3.309 din 20 noiembrie 2017
privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 05.12.2017

30. HOTĂRÂRE nr. 90 din 29 noiembrie 2017
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 05.12.2017

31. DECRET nr. 1.143 din 4 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 05.12.2017

32. DECRET nr. 1.144 din 4 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 05.12.2017

33. DECRET nr. 1.145 din 4 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 05.12.2017

34. DECRET nr. 1.146 din 4 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 05.12.2017

35. DECRET nr. 1.147 din 4 decembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 05.12.2017

36. DECIZIA nr. 630 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 05.12.2017

37. ORDIN nr. 1.535 din 7 noiembrie 2017
privind înfiinţarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a componenţei acestuia

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 05.12.2017

38. REGULAMENT din 7 noiembrie 2017
de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 05.12.2017

Actualizare din data 30-11-2017


1. LEGE nr. 227 din 28 noiembrie 2017
privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 29.11.2017

2. DECRET nr. 1.035 din 28 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 29.11.2017

3. LEGE nr. 228 din 28 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 29.11.2017

4. DECRET nr. 1.036 din 28 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 29.11.2017

5. DECIZIA nr. 498 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 lit. c^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 29.11.2017

6. DECIZIA nr. 600 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 64 alin. (4) din acelaşi cod

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 29.11.2017

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 22 noiembrie 2017
pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 29.11.2017

8. ORDIN nr. 1.447 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 29.11.2017

9. ORDIN nr. 1.487 din 23 noiembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 29.11.2017

10. ORDIN nr. 1.431 din 24 noiembrie 2017
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

EMITENT: Secretariatul Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 29.11.2017

11. DECIZIA nr. 15 din 18 septembrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 29.11.2017

12. DECRET nr. 1.015 din 23 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

13. DECRET nr. 1.016 din 23 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

14. DECRET nr. 1.017 din 23 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

15. DECRET nr. 1.018 din 23 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

16. DECRET nr. 1.019 din 23 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

17. DECRET nr. 1.038 din 28 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

18. DECRET nr. 1.039 din 28 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

19. DECRET nr. 1.040 din 28 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

20. DECRET nr. 1.041 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

21. DECRET nr. 1.042 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

22. DECRET nr. 1.043 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

23. DECRET nr. 1.044 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

24. DECRET nr. 1.045 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

25. DECRET nr. 1.046 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

26. DECRET nr. 1.047 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

27. DECRET nr. 1.048 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

28. DECRET nr. 1.049 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

29. DECRET nr. 1.050 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

30. DECRET nr. 1.051 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

31. DECRET nr. 1.052 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

32. DECRET nr. 1.053 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

33. DECRET nr. 1.054 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Maritimă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

34. DECRET nr. 1.055 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

35. DECRET nr. 1.056 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 29.11.2017

36. DECRET nr. 1.127 din 29 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

37. DECRET nr. 1.128 din 29 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

38. DECRET nr. 1.129 din 29 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

39. DECRET nr. 1.130 din 29 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

40. DECRET nr. 1.131 din 29 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

41. HOTĂRÂRE nr. 845 din 29 noiembrie 2017
privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2017, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

42. HOTĂRÂRE nr. 846 din 29 noiembrie 2017
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

43. DECIZIE nr. 707 din 29 noiembrie 2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

44. DECIZIE nr. 708 din 29 noiembrie 2017
pentru eliberarea domnului Gabriel Liviu Ispas din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

45. ORDIN nr. 1.221 din 27 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

46. RECTIFICARE nr. 83 din 15 noiembrie 2017
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 29.11.2017

47. DECRET nr. 1.020 din 24 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

48. DECRET nr. 1.021 din 24 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

49. DECRET nr. 1.022 din 24 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

50. DECRET nr. 1.073 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor şef de poliţie a unui chestor principal de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

51. DECRET nr. 1.074 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

52. DECRET nr. 1.075 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

53. DECRET nr. 1.076 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

54. DECRET nr. 1.077 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

55. DECRET nr. 1.078 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

56. DECRET nr. 1.079 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

57. DECRET nr. 1.080 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

58. DECRET nr. 1.081 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

59. DECRET nr. 1.082 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

60. DECRET nr. 1.083 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

61. DECRET nr. 1.084 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

62. DECRET nr. 1.085 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

63. DECRET nr. 1.086 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

64. DECRET nr. 1.087 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

65. DECRET nr. 1.088 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

66. DECRET nr. 1.089 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

67. DECRET nr. 1.090 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

68. DECRET nr. 1.091 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

69. DECRET nr. 1.092 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

70. DECRET nr. 1.093 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

71. DECRET nr. 1.094 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

72. DECRET nr. 1.095 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

73. DECRET nr. 1.096 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

74. DECRET nr. 1.097 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

75. DECRET nr. 1.098 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 29.11.2017

76. DECRET nr. 1.057 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

77. DECRET nr. 1.058 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

78. DECRET nr. 1.099 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

79. DECRET nr. 1.100 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

80. DECRET nr. 1.101 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

81. DECRET nr. 1.102 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

82. DECRET nr. 1.103 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

83. DECRET nr. 1.104 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

84. DECRET nr. 1.105 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

85. DECRET nr. 1.106 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

86. DECRET nr. 1.107 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

87. DECRET nr. 1.108 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

88. DECRET nr. 1.109 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

89. DECRET nr. 1.110 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

90. DECRET nr. 1.111 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

91. DECRET nr. 1.112 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

92. DECRET nr. 1.113 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

93. DECRET nr. 1.114 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de contraamiral cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

94. DECRET nr. 1.115 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de contraamiral cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

95. DECRET nr. 1.116 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de contraamiral cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

96. DECRET nr. 1.117 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de contraamiral cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

97. DECRET nr. 1.118 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

98. DECRET nr. 1.119 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

99. DECRET nr. 1.120 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

100. DECRET nr. 1.121 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

101. DECRET nr. 1.122 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

102. DECRET nr. 1.123 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

103. DECRET nr. 1.124 din 29 noiembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

104. DECRET nr. 1.125 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

105. DECRET nr. 1.126 din 29 noiembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 29.11.2017

106. DECRET nr. 1.059 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.11.2017

107. DECRET nr. 1.060 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.11.2017

108. DECRET nr. 1.061 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.11.2017

109. DECRET nr. 1.062 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.11.2017

110. DECRET nr. 1.063 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.11.2017

111. DECRET nr. 1.064 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.11.2017

112. DECRET nr. 1.065 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.11.2017

113. DECRET nr. 1.066 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.11.2017

114. DECRET nr. 1.067 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 29.11.2017

115. DECRET nr. 1.068 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios clasa a III-a

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.11.2017

116. DECRET nr. 1.069 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.11.2017

117. DECRET nr. 1.070 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.11.2017

118. DECRET nr. 1.071 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.11.2017

119. DECRET nr. 1.072 din 29 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.11.2017

120. DECIZIA nr. 547 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 29.11.2017

121. ORDIN nr. 1.445 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 29.11.2017

Actualizare din data 29-11-2017


1. DECIZIA nr. 493 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (5) şi (6), precum şi ale art. 111 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 28.11.2017

2. DECIZIA nr. 568 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 28.11.2017

3. ORDIN nr. 1.402 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 28.11.2017

4. ORDIN nr. 1.403 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 28.11.2017

5. ORDIN nr. 1.408 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 29.11.2017

6. ORDIN nr. 1.409 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Comăna din judeţul Braşov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 29.11.2017

7. ORDIN nr. 1.410 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 29.11.2017

8. ORDIN nr. 1.411 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 29.11.2017

9. DECIZIA nr. 55 din 3 iulie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 29.11.2017

10. DECIZIE nr. 1.405 din 5 octombrie 2017
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare, în calitate de operator de piaţă, a Societăţii SIBEX - Sibiu Stock Exchange - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 29.11.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 840 din 22 noiembrie 2017
pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş - Smârdan"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 29.11.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 122 din 27 noiembrie 2017
privind bugetul Senatului României pe anul 2018

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 29.11.2017

13. ORDIN nr. 269 din 24 noiembrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 29.11.2017

14. ORDIN nr. 270 din 24 noiembrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 29.11.2017

15. ORDIN nr. 1.404 din 1 noiembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 29.11.2017

16. ORDIN nr. 1.413 din 1 noiembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 29.11.2017

17. ORDIN nr. 1.430 din 6 noiembrie 2017
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 29.11.2017

18. ORDIN nr. 1.446 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Boroaia din judeţul Suceava şi în unitatea administrativ-teritorială Bodeşti din judeţul Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 29.11.2017

19. ORDIN nr. 1.451 din 13 noiembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Cornetu, judeţul Ilfov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 29.11.2017

20. ORDIN nr. 3.121 din 28 noiembrie 2017
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 29.11.2017

Actualizare din data 29-11-2017


1. DECRET nr. 1.027 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 28.11.2017

2. DECRET nr. 1.028 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 28.11.2017

3. DECRET nr. 1.029 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 28.11.2017

4. DECRET nr. 1.030 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 28.11.2017

5. DECRET nr. 1.031 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 28.11.2017

6. DECRET nr. 1.032 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 28.11.2017

7. DECRET nr. 1.033 din 27 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 28.11.2017

8. ORDIN nr. 1.401 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 28.11.2017

9. ORDIN nr. 3.300 din 16 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 28.11.2017

10. ORDIN nr. 1.198 din 15 noiembrie 2017
pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 28.11.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 96 din 20 noiembrie 2017
pentru aprobarea Cartei albe a apărării

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 28.11.2017

12. CARTA ALBĂ din 20 noiembrie 2017
a apărării

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 28.11.2017

13. ORDIN nr. 1.444 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Dumeşti din judeţul Iaşi şi în unitatea administrativ-teritorială Suliţa din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 28.11.2017

14. ORDIN nr. 1.887 din 16 noiembrie 2017
privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2018

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 28.11.2017

15. DECIZIA nr. 67 din 2 octombrie 2017
referitoare la examinarea sesizării formulată de Tribunalul Covasna - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.663/305/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 28.11.2017

16. DECIZIA nr. 74 din 16 octombrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 3 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 28.11.2017

17. CIRCULARĂ nr. 23 din 17 noiembrie 2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din tombac cuprat dedicate împlinirii a 160 de ani de la introducerea iluminatului public cu petrol lampant în Bucureşti

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 28.11.2017

18. LEGE nr. 223 din 27 noiembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

19. DECRET nr. 1.024 din 27 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

20. LEGE nr. 224 din 27 noiembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

21. DECRET nr. 1.025 din 27 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

22. LEGE nr. 225 din 27 noiembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

23. DECRET nr. 1.026 din 27 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 842 din 22 noiembrie 2017
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

25. DECIZIE nr. 141 din 3 noiembrie 2017
privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Regio Călători" - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

26. CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 3 noiembrie 2017
pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Regio Călători" - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

27. ORDIN nr. 1.420 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

28. ORDIN nr. 1.517 din 27 noiembrie 2017
privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 28.11.2017

29. HOTĂRÂRE nr. 841 din 22 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 28.11.2017

30. ORDIN nr. 1.424 din 6 noiembrie 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 29.11.2017

31. ORDIN nr. 1.450 din 13 noiembrie 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.304/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 29.11.2017

32. DECIZIE nr. 1.625 din 15 noiembrie 2017
pentru modificarea Deciziei Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.405/2017 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare, în calitate de operator de piaţă, a Societăţii SIBEX - Sibiu Stock Exchange - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 29.11.2017

Actualizare din data 28-11-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 120 din 21 noiembrie 2017
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - COM(2017) 489 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 27.11.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 121 din 21 noiembrie 2017
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Georgiei - COM (2017) 559 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 27.11.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 838 din 22 noiembrie 2017
pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 27.11.2017

4. ORDIN nr. 3.357 din 23 noiembrie 2017
pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 27.11.2017

5. ORDIN nr. 107 din 22 noiembrie 2017
privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 27.11.2017

6. REGULAMENT nr. 12 din 22 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 27.11.2017

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 22 noiembrie 2017
pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 27.11.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 839 din 22 noiembrie 2017
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 27.11.2017

9. ORDIN nr. 646 din 17 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării și Inovării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 27.11.2017

10. ORDIN nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017
privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 27.11.2017

11. ORDIN nr. 890 din 14 noiembrie 2017
privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 27.11.2017

12. ORDIN nr. 105 din 14 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 27.11.2017

13. DECIZIE nr. 153 din 15 noiembrie 2017
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 870A din 18.10.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 3.587/2/2017

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 27.11.2017

14. DECIZIE CIVILĂ nr. 870A din 18 octombrie 2017
pronunţată în Dosarul nr. 3.587/2/2017

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 27.11.2017

15. ORDIN nr. 1.441 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 27.11.2017

16. ORDIN nr. 27.458 din 16 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 27.11.2017

17. ORDIN nr. 1.859 din 26 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 27.11.2017

18. ORDIN nr. 3.031 din 21 noiembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 27.11.2017

19. LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017
pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 27.11.2017

20. DECRET nr. 1.023 din 27 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 27.11.2017

21. ORDIN nr. 388 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 27.11.2017

22. ORDIN nr. 1.259 din 30 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 27.11.2017

23. ORDIN nr. 1.906 din 9 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 27.11.2017

24. ORDIN nr. 1.851 din 25 octombrie 2017
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 27.11.2017

25. ORDIN nr. 1.852 din 25 octombrie 2017
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 27.11.2017

26. ORDIN nr. 5.398 din 23 octombrie 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Priki’nDell" din municipiul Târgu Jiu

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 27.11.2017

27. DECIZIA nr. 70 din 16 octombrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 935 din 27.11.2017

28. DECIZIA nr. 532 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 28.11.2017

29. ORDIN nr. M.137 din 7 noiembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 28.11.2017

30. ORDIN nr. 1.247 din 7 noiembrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Serviciul Român de Informaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 28.11.2017

31. ORDIN nr. 1.248 din 7 noiembrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Serviciul Român de Informaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 28.11.2017

32. ORDIN nr. 2.794 din 14 noiembrie 2017
pentru reacreditarea Muzeului Bucovinei din Suceava, judeţul Suceava

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 28.11.2017

33. DECIZIA nr. 25 din 3 octombrie 2017
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: "dacă acţiunile enumerate în art. 9 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 reprezintă modalităţi normative distincte de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală sau variante alternative ale elementului material al infracţiunii unice de evaziune fiscală."

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 936 din 28.11.2017

34. ORDIN nr. 407 din 20 noiembrie 2017
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 28.11.2017

35. ORDIN nr. 3.004 din 16 noiembrie 2017
privind aprobarea Procedurii de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 28.11.2017

36. PROCEDURĂ din 16 noiembrie 2017
de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 28.11.2017

37. ORDIN nr. 1.407 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 28.11.2017

38. ORDIN nr. 1.452 din 13 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 28.11.2017

Actualizare din data 27-11-2017


1. DECIZIA nr. 529 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18, art. 319 alin. (1) şi art. 341 alin. (2) teza a doua şi alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 24.11.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 119 din 21 noiembrie 2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene - COM (2017) 481 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 836 din 22 noiembrie 2017
privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

4. NORME DE APLICARE din 22 noiembrie 2017
în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

5. DECIZIE nr. 702 din 24 noiembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

6. DECIZIE nr. 703 din 24 noiembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

7. DECIZIE nr. 706 din 24 noiembrie 2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

8. ORDIN nr. 145 din 23 noiembrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

9. ORDIN nr. 146 din 23 noiembrie 2017
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

10. ORDIN nr. 3.312 din 20 noiembrie 2017
privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

11. ORDIN nr. 5.485 din 13 noiembrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

12. ORDIN nr. 6.783 din 14 noiembrie 2017
privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 "Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie" şi obiectivul specific 6.3 "Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.586/2017

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 926 din 24.11.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 837 din 22 noiembrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 24.11.2017

14. ORDIN nr. 1.593 din 17 noiembrie 2017
privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă şi a anexei nr. 12 la aceasta, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 894/2017

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 24.11.2017

15. ORDIN nr. 1.594 din 17 noiembrie 2017
privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare şi a anexei nr. 9 la aceasta, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.066/2017

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 24.11.2017

16. DECIZIE nr. 1.575 din 3 noiembrie 2017
privind autorizarea Asociaţiei Profesioniştilor în Regularizarea Daunelor ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 24.11.2017

17. DECIZIA nr. 58 din 11 septembrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. c), art. 26 lit. d) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 927 din 24.11.2017

18. DECIZIA nr. 544 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 24.11.2017

19. DECIZIE nr. 704 din 24 noiembrie 2017
privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 24.11.2017

20. DECIZIE nr. 705 din 24 noiembrie 2017
pentru modificarea pct. 7 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 24.11.2017

21. DECIZIA nr. 60 din 18 septembrie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 2.431 din Codul civil raportat la art. 632 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 24.11.2017

22. RECTIFICARE nr. 695 din 22 noiembrie 2017
referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 695/2017

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 24.11.2017

23. RECTIFICARE nr. 696 din 22 noiembrie 2017
referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 696/2017

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 24.11.2017

24. DECIZIE nr. 695 din 22 noiembrie 2017
privind numirea domnului Daniel Liviu Zdrânc în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

25. DECIZIE nr. 696 din 22 noiembrie 2017
privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

26. ORDIN nr. 3.289 din 16 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 27.11.2017

27. ORDIN nr. M.143 din 10 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 930 din 27.11.2017

28. ORDIN nr. 394 din 13 noiembrie 2017
privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2018

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 930 din 27.11.2017

29. ORDIN nr. 1.425 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 930 din 27.11.2017

30. DECIZIA nr. 17 din 18 septembrie 2017
privind recursul în interesul legii referitor la sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 930 din 27.11.2017

31. ORDIN nr. 1.437 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 932 din 27.11.2017

Actualizare din data 24-11-2017


1. ORDIN nr. 1.423 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 23.11.2017

2. DECIZIA nr. 418 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 23.11.2017

3. DECIZIA nr. 612 din 3 octombrie 2017
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 23.11.2017

4. ORDIN nr. 143 din 21 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 23.11.2017

5. ORDIN nr. 106 din 14 noiembrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrării unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 23.11.2017

6. METODOLOGIE din 14 noiembrie 2017
de verificare/retragere a încadrării unităţilor generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 23.11.2017

7. DECIZIA nr. 531 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7), art. 282 alin. (1) şi art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 23.11.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 832 din 22 noiembrie 2017
pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 23.11.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 833 din 22 noiembrie 2017
privind rechemarea şi numirea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 23.11.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 834 din 22 noiembrie 2017
privind numirea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 23.11.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 835 din 22 noiembrie 2017
privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 23.11.2017

12. INSTRUCŢIUNI nr. M.142 din 10 noiembrie 2017
privind stabilirea competenţei pentru aprobarea scăderii din evidenţa contabilă a unităţilor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajează răspundere materială sau a sumelor ce depăşesc cuantumul imputabil al pagubelor

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 23.11.2017

13. DECIZIA nr. 541 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 23.11.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 86 din 21 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace COM(2017) 563

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 23.11.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 87 din 21 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice puternice pentru UE JOIN(2017) 450

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 23.11.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 88 din 21 noiembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 23.11.2017

17. DECIZIA nr. 502 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 3 lit. C (i) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 23.11.2017

18. ORDIN nr. 2.998 din 15 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 23.11.2017

19. DECIZIA nr. 57 din 11 septembrie 2017
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 23.11.2017

20. LISTA nr. 7 din 22 noiembrie 2017
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate în data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 23.11.2017

21. DECIZIA nr. 16 din 18 septembrie 2017
privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 24.11.2017

22. DECIZIA nr. 409 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 925 din 24.11.2017

23. DECIZIA nr. 494 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 925 din 24.11.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 823 din 15 noiembrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, judeţul Iaşi, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 925 din 24.11.2017

Actualizare din data 23-11-2017


1. ORDIN nr. 2.840 din 31 octombrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 22.11.2017

2. LEGE nr. 220 din 20 noiembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22.11.2017

3. DECRET nr. 1.009 din 20 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22.11.2017

4. LEGE nr. 221 din 20 noiembrie 2017
privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22.11.2017

5. DECRET nr. 1.010 din 20 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22.11.2017

6. DECRET nr. 1.011 din 20 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22.11.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 95 din 20 noiembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22.11.2017

8. DECIZIA nr. 542 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22.11.2017

9. NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 22.11.2017

10. ORDIN nr. 6.560 din 20 octombrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 22.11.2017

11. NORME METODOLOGICE din 20 octombrie 2017
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 22.11.2017

12. ORDIN nr. 1.088 din 24 octombrie 2017
privind legitimaţiile de control

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22.11.2017

13. DECIZIE nr. 6 din 28 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Dentişti din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22.11.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 105 din 31 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22.11.2017

15. ORDIN nr. 144 din 21 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi încetarea aplicabilităţii unor dispoziţii din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 22.11.2017

16. DECIZIE nr. 1.598 din 10 noiembrie 2017
privind sancţionarea Societăţii POLY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 917 din 22.11.2017

17. DECIZIE nr. 689 din 22 noiembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacşa a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

18. DECIZIE nr. 690 din 22 noiembrie 2017
privind aplicarea mobilităţii doamnei Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în funcţia publică temporar vacantă de secretar general al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

19. DECIZIE nr. 691 din 22 noiembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Marilena Ion a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

20. DECIZIE nr. 692 din 22 noiembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Marilena Ion a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

21. DECIZIE nr. 693 din 22 noiembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat de către domnul Evelin Marcel Hristu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

22. DECIZIE nr. 694 din 22 noiembrie 2017
privind revocarea domnului Bogdan Petru Alexa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

23. DECIZIE nr. 695 din 22 noiembrie 2017
privind numirea domnului Daniel Liviu Zdrânc în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

24. DECIZIE nr. 696 din 22 noiembrie 2017
privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

25. ORDIN nr. 1.044 din 9 noiembrie 2017
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

26. ORDIN nr. 1.045 din 9 noiembrie 2017
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

27. ORDIN nr. 2.679/C din 10 octombrie 2017
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

28. ORDIN nr. 2.680/C din 10 octombrie 2017
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

29. DECIZIA nr. 53 din 3 iulie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 44 lit. n) din Legea nr. 76/2002, raportate la dispoziţiile art. 34 şi art. 36 din Legea nr. 393/2004

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 916 din 22.11.2017

30. DECRET nr. 1.012 din 21 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

31. DECRET nr. 1.013 din 21 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

32. DECRET nr. 1.014 din 21 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

33. HOTĂRÂRE nr. 830 din 22 noiembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea bugetelor locale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

34. HOTĂRÂRE nr. 831 din 22 noiembrie 2017
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

35. DECIZIE nr. 697 din 22 noiembrie 2017
privind eliberarea domnului Dan-Octavian Alexandrescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

36. DECIZIE nr. 698 din 22 noiembrie 2017
pentru numirea domnului Dan-Octavian Alexandrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

37. DECIZIE nr. 699 din 22 noiembrie 2017
pentru numirea domnului Lucian Ioniţă în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

38. DECIZIE nr. 700 din 22 noiembrie 2017
privind numirea domnului Paul-Claudiu Cotîrleţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

39. DECIZIE nr. 701 din 22 noiembrie 2017
privind numirea domnului Laurenţiu-Teodor Mihai în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

40. ORDIN nr. 134 din 6 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

41. ORDIN nr. 138 din 9 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

42. ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017
privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 918 din 22.11.2017

43. HOTĂRÂRE nr. 797 din 8 noiembrie 2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 23.11.2017

44. REGULAMENT-CADRU din 8 noiembrie 2017
de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 23.11.2017

45. REGFULAMENT-CADRU din 8 noiembrie 2017
de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 23.11.2017

46. REGULAMENT-CADRU din 8 noiembrie 2017
de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 23.11.2017

47. HOTĂRÂRE nr. 817 din 15 noiembrie 2017
privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 23.11.2017

48. ORDIN nr. 139 din 9 noiembrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 23.11.2017

49. NORME METODOLOGICE din 9 noiembrie 2017
de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 23.11.2017

50. ORDIN nr. 1.405 din 1 noiembrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 23.11.2017

51. ORDIN nr. 1.427 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 23.11.2017

Actualizare din data 22-11-2017


1. ORDIN nr. 112 din 27 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 21.11.2017

2. ORDIN nr. 3.076 din 27 octombrie 2017
privind modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informaţii fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 21.11.2017

3. DECRET nr. 1.006 din 17 noiembrie 2017
privind conferirea unor decoraţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21.11.2017

4. DECIZIA nr. 407 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a doua şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21.11.2017

5. DECIZIA nr. 444 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f) şi alin. (2)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21.11.2017

6. DECIZIA nr. 445 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21.11.2017

7. ORDIN nr. 1.421 din 6 noiembrie 2017
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21.11.2017

8. ORDIN nr. 1.786 din 9 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21.11.2017

9. ORDIN nr. 5.384 din 2 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 909 din 21.11.2017

10. DECRET nr. 1.007 din 17 noiembrie 2017
privind conferirea unor decoraţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 21.11.2017

11. DECIZIA nr. 398 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 21.11.2017

12. ORDIN nr. 6.795 din 14 noiembrie 2017
privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru consolidarea poziţiei pe piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia naţională de competitivitate şi planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 912 din 21.11.2017

13. LEGE nr. 219 din 20 noiembrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/ agenţiilor Uniunii Europene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 22.11.2017

14. DECRET nr. 1.008 din 20 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 22.11.2017

15. DECIZIA nr. 73 din 16 octombrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 906 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 22.11.2017

16. ORDIN nr. 1.406 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 22.11.2017

17. ORDIN nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 22.11.2017

18. METODOLOGIE din 7 noiembrie 2017
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 22.11.2017

19. DECIZIE nr. 500.201 din 3 octombrie 2017
privind aprobarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 22.11.2017

20. NORME NAȚIONALE din 3 octombrie 2017
în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 22.11.2017

21. METODOLOGIA din 3 octombrie 2017
activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 22.11.2017

Actualizare din data 21-11-2017


1. LEGE nr. 216 din 17 noiembrie 2017
pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

2. DECRET nr. 990 din 16 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

3. LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

4. DECRET nr. 991 din 16 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

5. LEGE nr. 218 din 17 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

6. DECRET nr. 992 din 16 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

7. DECRET nr. 1.003 din 17 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

8. ORDIN nr. 1.622 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

9. ORDIN nr. 1.623 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

10. CIRCULARĂ nr. 21 din 13 noiembrie 2017
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

11. CIRCULARĂ nr. 22 din 13 noiembrie 2017
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

12. DECIZIA nr. 14 din 18 septembrie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 908 din 20.11.2017

13. LEGE nr. 215 din 14 noiembrie 2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20.11.2017

14. ACORD din 8 februarie 2017
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20.11.2017

15. DECRET nr. 986 din 13 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 8 februarie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20.11.2017

16. DECIZIA nr. 512 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 468 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20.11.2017

17. DECRET nr. 1.004 din 17 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 910 din 21.11.2017

18. DECRET nr. 1.005 din 17 noiembrie 2017
privind conferirea unor decoraţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 21.11.2017

19. ORDIN nr. 1.426 din 6 noiembrie 2017
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 911 din 21.11.2017

Actualizare din data 20-11-2017


1. ORDIN nr. 1.943 din 2 noiembrie 2017
pentru publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 17.11.2017

2. PROGRAM DE COOPERARE CULTURALĂ din 22 septembrie 2017
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 17.11.2017

3. RECTIFICARE din 5 mai 2017
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 mai 2017, şi Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 27 octombrie 2017

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 17.11.2017

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 noiembrie 2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 17.11.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 821 din 15 noiembrie 2017
privind desfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 20.11.2017

6. ORDIN nr. 1.575 din 27 octombrie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 20.11.2017

7. ORDIN nr. 1.358 din 26 octombrie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 20.11.2017

8. ORDIN nr. 1.342 din 16 noiembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 20.11.2017

9. ORDIN nr. 1.192 din 13 noiembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 20.11.2017

10. ORDIN nr. 2.890/C din 27 octombrie 2017
pentru aprobarea Normelor de echipare şi a duratei de folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia locului de deţinere persoanelor private de libertate

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 20.11.2017

11. NORME din 27 octombrie 2017
de echipare şi a duratei de folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia locului de deţinere persoanelor private de libertate

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 20.11.2017

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 15 noiembrie 2017
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 17.11.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 804 din 8 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 907 din 20.11.2017

Actualizare din data 17-11-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 820 din 15 noiembrie 2017
privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 16.11.2017

2. DECIZIE nr. 686 din 16 noiembrie 2017
privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 571/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 16.11.2017

3. DECIZIE nr. 687 din 16 noiembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 16.11.2017

4. DECIZIE nr. 688 din 16 noiembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 16.11.2017

5. ORDIN nr. 140 din 15 noiembrie 2017
privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 16.11.2017

6. ORDIN nr. 3.077 din 27 octombrie 2017
pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul din activitatea de informaţii fiscale, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 16.11.2017

7. DECIZIA nr. 72 din 16 octombrie 2017
referitoare la modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 16.11.2017

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 16.11.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 822 din 15 noiembrie 2017
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 16.11.2017

10. ORDIN nr. 1.369 din 24 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 16.11.2017

11. ORDIN nr. 1.389 din 30 octombrie 2017
privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 16.11.2017

12. ORDIN nr. 2.876/C din 27 octombrie 2017
privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 16.11.2017

13. LISTA nr. 6 din 15 noiembrie 2017
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate în data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 16.11.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 812 din 8 noiembrie 2017
privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi transmiterea acestuia în folosinţă cu titlu gratuit Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 17.11.2017

15. ORDIN nr. 136 din 8 noiembrie 2017
pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 17.11.2017

16. ORDIN nr. 1.380 din 26 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 17.11.2017

17. DECIZIE nr. 500.165 din 25 septembrie 2017
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 17.11.2017

18. DECIZIA nr. 20 din 16 octombrie 2017
referitoare la recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Târgu Mureş

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 904 din 17.11.2017

19. LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

20. ACORD din 31 mai 2017
dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

21. DECRET nr. 985 din 13 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

22. DECRET nr. 988 din 16 noiembrie 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

23. DECRET nr. 989 din 16 noiembrie 2017
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

24. DECRET nr. 993 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

25. DECRET nr. 994 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

26. DECRET nr. 995 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

27. DECRET nr. 996 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

28. DECRET nr. 997 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

29. DECRET nr. 998 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

30. DECRET nr. 999 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

31. DECRET nr. 1.000 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

32. DECRET nr. 1.001 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

33. DECRET nr. 1.002 din 16 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

34. HOTĂRÂRE nr. 814 din 8 noiembrie 2017
privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

35. HOTĂRÂRE nr. 815 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

36. ORDIN nr. 370 din 14 noiembrie 2017
pentru modificarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

37. ORDIN nr. 1.365 din 20 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vişina Nouă din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

38. HOTĂRÂRE nr. 106 din 8 noiembrie 2017
pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

39. CIRCULARĂ nr. 20 din 1 noiembrie 2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Vintilă I. C. Brătianu

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 17.11.2017

Actualizare din data 16-11-2017


1. DECIZIA nr. 510 din 4 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 15.11.2017

2. DECIZIA nr. 526 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Codul penal din 1969 şi ale art. 165 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 15.11.2017

3. DECIZIA nr. 548 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 15.11.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 801 din 8 noiembrie 2017
privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi atribuirea destinaţiei acestuia de reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 15.11.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 802 din 8 noiembrie 2017
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", precum şi suplimentarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 67/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 15.11.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 811 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 15.11.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 813 din 8 noiembrie 2017
privind recunoaşterea Asociaţiei Europene pentru Siguranţă şi Antidrog ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 15.11.2017

8. ORDIN nr. 10 din 1 noiembrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 15.11.2017

9. DECIZIA nr. 543 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 15.11.2017

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 15.11.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 816 din 8 noiembrie 2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 15.11.2017

12. DECIZIE nr. 682 din 15 noiembrie 2017
privind eliberarea domnului Florin Vodiţă din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 15.11.2017

13. DECIZIE nr. 683 din 15 noiembrie 2017
privind stabilirea atribuţiilor domnului Radu Renga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 15.11.2017

14. DECIZIE nr. 684 din 15 noiembrie 2017
privind numirea domnului Florin Vodiţă în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi pentru desemnarea în calitate de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 15.11.2017

15. DECIZIE nr. 685 din 15 noiembrie 2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 15.11.2017

16. DECIZIA nr. 69 din 9 octombrie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 69 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 15.11.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 116 din 13 noiembrie 2017
pentru respingerea Raportului anual de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2016

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 117 din 13 noiembrie 2017
privind revocarea din funcţie a preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 118 din 14 noiembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

20. HOTĂRÂRE nr. 81 din 14 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a industriei de apărare a UE - COM (2017)294

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 82 din 14 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului european de apărare - COM (2017)295

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

22. HOTĂRÂRE nr. 83 din 14 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017)343

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

23. HOTĂRÂRE nr. 84 din 14 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul finanţelor UE - COM(2017)358

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 85 din 14 noiembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

25. DECIZIA nr. 540 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. 2 lit. a), art. 159 şi art. 160 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

26. HOTĂRÂRE nr. 810 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

27. ORDIN nr. 2.336 din 8 iunie 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Casei morarului, satul Răstoci nr. 64, comuna Ileanda, judeţul Sălaj

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

28. ORDIN nr. 2.780 din 13 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 15.11.2017

29. DECRET nr. 987 din 15 noiembrie 2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 899 din 15.11.2017

30. DECIZIA nr. 610 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 899 din 15.11.2017

31. HOTĂRÂRE nr. 818 din 15 noiembrie 2017
pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 899 din 15.11.2017

32. HOTĂRÂRE nr. 819 din 15 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 899 din 15.11.2017

33. ORDIN nr. 1.303 din 7 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 16.11.2017

34. ORDIN nr. 1.185 din 8 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 16.11.2017

35. ORDIN nr. 1.187 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 16.11.2017

Actualizare din data 15-11-2017


1. DECIZIA nr. 559 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi art. 104 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 14.11.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 805 din 8 noiembrie 2017
pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 14.11.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 807 din 8 noiembrie 2017
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deţinerii vizei a titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 29 august 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 14.11.2017

4. MEMORANDUM din 29 august 2017
de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deţinerii vizei a titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 14.11.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 809 din 8 noiembrie 2017
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 14.11.2017

6. ORDIN nr. 3.159 din 1 noiembrie 2017
pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 14.11.2017

7. PROCEDURĂ din 1 noiembrie 2017
de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 14.11.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 115 din 13 noiembrie 2017
privind numirea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 14.11.2017

9. DECIZIA nr. 528 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 şi art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 14.11.2017

10. DECIZIA nr. 603 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 14.11.2017

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 14.11.2017

12. ORDIN nr. 3.049 din 24 octombrie 2017
privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 14.11.2017

13. DECIZIA nr. 305 din 9 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 15.11.2017

14. DECIZIA nr. 535 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 15.11.2017

15. ORDIN nr. 1.093 din 13 octombrie 2017
privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", în care se poate practica şi activitatea de piscicultură

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 15.11.2017

16. METODOLOGIE din 13 octombrie 2017
pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", în care se poate practica şi activitatea de piscicultură

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 15.11.2017

17. ORDIN nr. 365 din 6 noiembrie 2017
privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", în care se poate practica şi activitatea de piscicultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 15.11.2017

18. METODOLOGIE din 6 noiembrie 2017
pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", în care se poate practica şi activitatea de piscicultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 15.11.2017

19. ORDIN nr. 1.373 din 24 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 15.11.2017

20. ORDIN nr. 9 din 1 noiembrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 896 din 15.11.2017

Actualizare din data 14-11-2017


1. LEGE nr. 213 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13.11.2017

2. DECRET nr. 984 din 10 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13.11.2017

3. DECRET nr. 983 din 10 noiembrie 2017
privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13.11.2017

4. DECIZIA nr. 410 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13.11.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 806 din 8 noiembrie 2017
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13.11.2017

6. ORDIN nr. 1.291 din 3 noiembrie 2017
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13.11.2017

7. ORDIN nr. 1.372 din 24 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13.11.2017

8. ORDIN nr. 1.537 din 19 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13.11.2017

9. ORDIN nr. 2.836 din 31 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13.11.2017

10. ORDIN nr. 1.847 din 23 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13.11.2017

11. DECIZIA nr. 458 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, raportate la art. 13^2 din acelaşi act normativ, cu referire la infracţiunea de abuz în serviciu

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 13.11.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 808 din 8 noiembrie 2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 13.11.2017

13. ORDIN nr. 324 din 3 octombrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 13.11.2017

14. ORDIN nr. 1.379 din 3 noiembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 13.11.2017

15. ORDIN nr. 1.257 din 30 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi celule, sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule, sistemul de calitate, importul şi exportul de ţesuturi şi celule umane, relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule şi terţe părţi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 13.11.2017

16. LEGE nr. 212 din 10 noiembrie 2017
pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 13.11.2017

17. DECRET nr. 982 din 9 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 13.11.2017

18. DECIZIE nr. 676 din 13 noiembrie 2017
privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 13.11.2017

19. DECIZIE nr. 677 din 13 noiembrie 2017
privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 13.11.2017

20. DECIZIE nr. 678 din 13 noiembrie 2017
privind revocarea domnului Constantin Gheorghe din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 13.11.2017

21. DECIZIE nr. 679 din 13 noiembrie 2017
privind revocarea domnului Iulian Offenberg din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 13.11.2017

22. DECIZIE nr. 680 din 13 noiembrie 2017
privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 13.11.2017

23. DECIZIE nr. 681 din 13 noiembrie 2017
privind numirea domnului Vasile Guşatu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 13.11.2017

24. ORDIN nr. 1.228 din 10 noiembrie 2017
privind modificarea valorii aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan"

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 13.11.2017

25. ORDIN nr. 11 din 1 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 891 din 13.11.2017

26. PROCEDURILE din 30 octombrie 2017
de verificare a standardelor echivalente în materie de calitate şi de siguranţă ale ţesuturilor şi/sau celulelor de origine umană importate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 13.11.2017

27. ORDIN nr. 1.364 din 31 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 14.11.2017

28. ORDIN nr. 1.379 din 26 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 14.11.2017

29. ORDIN nr. 2.693 din 23 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 893 din 14.11.2017

Actualizare din data 13-11-2017


1. LEGE nr. 211 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10.11.2017

2. DECRET nr. 981 din 8 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10.11.2017

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10.11.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 803 din 8 noiembrie 2017
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10.11.2017

5. ORDIN nr. 1.580 din 30 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10.11.2017

6. ORDIN nr. 23.668 din 8 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10.11.2017

7. ORDIN nr. 1.752 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10.11.2017

8. ORDIN nr. 2.818 din 25 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10.11.2017

9. DECIZIA nr. 558 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 264 alin. (1) raportat la art. 259 alin. (5) lit. f) şi g) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 10.11.2017

10. DECIZIA nr. 560 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 10.11.2017

11. DECIZIE nr. 675 din 10 noiembrie 2017
privind eliberarea domnului Cercel Ninel din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 10.11.2017

12. DECIZIA nr. 530 din 11 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2), (5^1), (6) şi (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 13.11.2017

13. DECIZIA nr. 536 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 13.11.2017

14. ORDIN nr. M.134 din 1 noiembrie 2017
pentru abrogarea liniuţei a doua de la lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 13.11.2017

15. ORDIN nr. 1.591 din 1 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 13.11.2017

Actualizare din data 13-11-2017


1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10.11.2017

Actualizare din data 10-11-2017


1. DECIZIA nr. 602 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 alin. (6) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 09.11.2017

2. DECIZIA nr. 609 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 09.11.2017

3. ORDIN nr. 1.414 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 881 din 09.11.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 114 din 7 noiembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09.11.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 79 din 7 noiembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09.11.2017

6. DECIZIA nr. 440 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 276 şi art. 475 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09.11.2017

7. DECIZIA nr. 450 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09.11.2017

8. ORDIN nr. 244 din 4 octombrie 2017
privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping - studii medii

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09.11.2017

9. ORDIN nr. 245 din 4 octombrie 2017
privind aprobarea tarifului pentru cursul de instruire anti-doping

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09.11.2017

10. ORDIN nr. 1.297 din 6 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09.11.2017

11. DECIZIA nr. 61 din 18 septembrie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 09.11.2017

12. DECIZIE nr. 19 din 9 noiembrie 2017
privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 noiembrie 2017

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09.11.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 800 din 8 noiembrie 2017
privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediţii a Forumului România - Republica Moldova în domeniul justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09.11.2017

14. DECIZIE nr. 674 din 9 noiembrie 2017
privind eliberarea domnului Radu-Ionel Puchiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09.11.2017

15. ORDIN nr. 1.370 din 24 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09.11.2017

16. ORDIN nr. 3.199 din 3 noiembrie 2017
pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09.11.2017

17. PROCEDURĂ din 3 noiembrie 2017
de restituire a impozitelor, taxelor vamale şi a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori şi personalul contractorilor

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09.11.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 80 din 7 noiembrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE JOIN(2017) 21

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 884 din 09.11.2017

19. DECIZIA nr. 552 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 10.11.2017

20. DECIZIA nr. 561 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 10.11.2017

21. ORDIN nr. 1.366 din 20 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 10.11.2017

22. ORDIN nr. 1.371 din 24 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 10.11.2017

23. CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 964 din 10 octombrie 2017
pe anii 2017 - 2019, la nivelul grupului de unităţi format din Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, Argeş, Brăila, Braşov, Covasna, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Mureş, Neamţ, Prahova, Vaslui

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 4 din 09.11.2017

Actualizare din data 09-11-2017


1. DECIZIA nr. 436 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 341 alin. (5) şi alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 08.11.2017

2. DECIZIA nr. 446 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) şi alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 08.11.2017

3. DECIZIA nr. 23 din 19 septembrie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 878 din 08.11.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 792 din 1 noiembrie 2017
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 08.11.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 799 din 8 noiembrie 2017
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 08.11.2017

6. DECIZIE nr. 673 din 8 noiembrie 2017
privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 08.11.2017

7. ORDIN nr. M.131 din 26 octombrie 2017
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 08.11.2017

8. RECTIFICARE nr. 119 din 3 octombrie 2017
referitoare la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 119/2017 privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 880 din 08.11.2017

9. DECRET nr. 973 din 7 noiembrie 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

10. DECRET nr. 974 din 7 noiembrie 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

11. DECRET nr. 975 din 7 noiembrie 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

12. DECRET nr. 976 din 7 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

13. DECRET nr. 977 din 7 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

14. DECRET nr. 978 din 7 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

15. DECRET nr. 979 din 7 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

16. DECRET nr. 980 din 7 noiembrie 2017
pentru încetarea efectelor Decretului nr. 670/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

17. DECIZIA nr. 278 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

18. DECIZIA nr. 459 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

19. ORDIN nr. 1.378 din 3 noiembrie 2017
privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

20. GHID DE FINANȚARE din 3 noiembrie 2017
a Programului vizând transporturile tip RO-LA

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 882 din 09.11.2017

Actualizare din data 08-11-2017


1. LEGE nr. 210 din 3 noiembrie 2017
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

2. DECRET nr. 972 din 3 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

3. DECIZIA nr. 447 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 alin. (2) şi (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 790 din 1 noiembrie 2017
pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe şi a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 793 din 1 noiembrie 2017
privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obţinerii vizei de intrare în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 794 din 1 noiembrie 2017
pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 795 din 1 noiembrie 2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 796 din 1 noiembrie 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

9. DECIZIE nr. 672 din 7 noiembrie 2017
privind numirea domnului Ioan Mihalcea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

10. ORDIN nr. 1.249 din 26 octombrie 2017
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

11. ORDIN nr. 1.397 din 23 octombrie 2017
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

12. ORDIN nr. 2.827 din 30 octombrie 2017
privind completarea unor reglementări contabile

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 07.11.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 88 din 7 noiembrie 2017
privind declararea vacantă a funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 876 din 07.11.2017

14. DECIZIA nr. 546 din 13 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 din Codul penal (sintagma "lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public") şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal (sintagma "interese legitime ale unei persoane juridice")

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 876 din 07.11.2017

15. DECIZIA nr. 601 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (2) şi (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 876 din 07.11.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 89 din 7 noiembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 07.11.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 90 din 7 noiembrie 2017
privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii şi pregătirii forţelor irakiene de poliţie, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti - ISIL/Daesh

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 07.11.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 91 din 7 noiembrie 2017
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 07.11.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 92 din 7 noiembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 07.11.2017

20. HOTĂRÂRE nr. 93 din 7 noiembrie 2017
privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 07.11.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 94 din 7 noiembrie 2017
privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 07.11.2017

22. DECIZIA nr. 611 din 3 octombrie 2017
referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, cereri formulate de preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 07.11.2017

23. ORDIN nr. 1.391 din 21 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 07.11.2017

24. NORMĂ nr. 23 din 25 octombrie 2017
pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacţii ale contrapărţilor centrale şi ale locurilor de tranzacţionare şi a Ghidului ESMA privind normele şi procedurile în cazul insolvenţei participanţilor la un depozitar central

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 877 din 07.11.2017

25. DECIZIA nr. 517 din 6 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 08.11.2017

26. DECIZIA nr. 519 din 6 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 teza întâi din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 08.11.2017

27. HOTĂRÂRE nr. 787 din 26 octombrie 2017
privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 08.11.2017

28. ORDIN nr. 1.331 din 17 octombrie 2017
privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 08.11.2017

29. REGULAMENTUL din 17 octombrie 2017
ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 08.11.2017

30. ORDIN nr. 1.332 din 17 octombrie 2017
privind aprobarea Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 08.11.2017

31. REGULAMENTUL din 17 octombrie 2017
sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 879 din 08.11.2017

Actualizare din data 07-11-2017


1. DECIZIA nr. 448 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 06.11.2017

2. DECIZIA nr. 449 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2), art. 341 alin. (8) şi art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 06.11.2017

3. ORDIN nr. 128 din 30 octombrie 2017
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 74/2015 privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi reexaminarea desemnării acesteia

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 06.11.2017

4. ORDIN nr. 1.394 din 23 octombrie 2017
privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 şi 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 06.11.2017

5. ORDIN nr. 858 din 26 octombrie 2017
privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 şi 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 06.11.2017

6. ORDIN nr. 2.837 din 31 octombrie 2017
privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 şi 12 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 06.11.2017

7. LEGE nr. 208 din 3 noiembrie 2017
privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 07.11.2017

8. ACORD din 7 decembrie 1944
privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 07.11.2017

9. DECRET nr. 970 din 3 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 07.11.2017

10. HOTĂRÂREA din 11 aprilie 2017
în Cauza Costache şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 07.11.2017

11. ORDIN nr. 1.356 din 17 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 07.11.2017

12. LEGE nr. 209 din 3 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 07.11.2017

13. DECRET nr. 971 din 3 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 07.11.2017

14. ORDIN nr. 1.357 din 17 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 07.11.2017

15. HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)
privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*)

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 07.11.2017

16. STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*)
privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 07.11.2017

17. COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ ȘI DISCIPLINĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*)
ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 875 din 07.11.2017

Actualizare din data 06-11-2017


1. ORDIN nr. 1.358 din 17 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 869 din 03.11.2017

2. DECIZIA nr. 439 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 425^1 din acelaşi cod

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 03.11.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 789 din 1 noiembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 03.11.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 791 din 1 noiembrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 03.11.2017

5. DECIZIE nr. 671 din 3 noiembrie 2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 03.11.2017

6. ORDIN nr. 6.609 din 31 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort"

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 03.11.2017

7. DECRET nr. 964 din 3 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 06.11.2017

8. DECRET nr. 965 din 3 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 06.11.2017

9. DECRET nr. 966 din 3 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 06.11.2017

10. DECRET nr. 967 din 3 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 06.11.2017

11. DECRET nr. 968 din 3 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 06.11.2017

12. DECRET nr. 969 din 3 noiembrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 06.11.2017

13. DECIZIA nr. 59 din 18 septembrie 2017
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenţiei constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluţionat definitiv

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 06.11.2017

14. ORDIN nr. 223 din 9 octombrie 2017
pentru aprobarea Normei privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 06.11.2017

15. NORMĂ din 9 octombrie 2017
privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 06.11.2017

Actualizare din data 03-11-2017


1. DECIZIA nr. 434 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 865 din 02.11.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 783 din 26 octombrie 2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi prin schimbarea unităţii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Nicolae Iorga" al Judeţului Botoşani

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 865 din 02.11.2017

3. ORDIN nr. 6.510 din 17 octombrie 2017
privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 865 din 02.11.2017

4. DECIZIA nr. 383 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 866 din 02.11.2017

5. ORDIN nr. 1.339 din 12 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 866 din 02.11.2017

6. DECIZIA nr. 442 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (2) şi art. 260 alin. (1) şi alin. (2) lit. f) şi lit. g) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 867 din 02.11.2017

7. ORDIN nr. 1.039 din 25 octombrie 2017
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 867 din 02.11.2017

8. LEGEA nr. 346/2006*) din 21 iulie 2006
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 867 din 02.11.2017

9. DECIZIE nr. 18 din 2 noiembrie 2017
privind asigurarea conducerii Senatului în data de 3 noiembrie 2017

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 02.11.2017

10. DECIZIA nr. 413 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 02.11.2017

11. HOTĂRÂRE nr. 779 din 26 octombrie 2017
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 02.11.2017

12. HOTĂRÂRE nr. 781 din 26 octombrie 2017
privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 02.11.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 784 din 26 octombrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 02.11.2017

14. ORDIN nr. 2.899 din 1 noiembrie 2017
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 02.11.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 785 din 26 octombrie 2017
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 869 din 03.11.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 219 din 25 octombrie 2017
pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-VI/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 869 din 03.11.2017

17. NORMĂ din 25 octombrie 2017
"Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-VI/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 869 din 03.11.2017

Actualizare din data 02-11-2017


1. ORDIN nr. 2.694 din 23 octombrie 2017
cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budişteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice la poziţia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 862 din 01.11.2017

2. ORDIN nr. 221 din 9 octombrie 2017
pentru aprobarea Normei privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 862 din 01.11.2017

3. NORMĂ din 9 octombrie 2017
privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 862 din 01.11.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 113 din 30 octombrie 2017
privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2016

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 862 din 01.11.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 78 din 31 octombrie 2017
privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 782 din 26 octombrie 2017
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin unităţile din subordine, precum şi trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 786 din 26 octombrie 2017
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 788 din 26 octombrie 2017
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

9. DECIZIE nr. 667 din 1 noiembrie 2017
privind numirea doamnei Maria-Luisa Păstrăguş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

10. DECIZIE nr. 668 din 1 noiembrie 2017
pentru numirea domnului Ioan Bogdan Lazăr în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

11. DECIZIE nr. 669 din 1 noiembrie 2017
pentru eliberarea doamnei Maria-Elena Georgescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

12. DECIZIE nr. 670 din 1 noiembrie 2017
pentru numirea domnului Eleodor Mandres în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

13. DECIZIA nr. 521 din 6 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 01.11.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 774 din 26 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.054/2005

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 01.11.2017

15. ORDIN nr. 1.037 din 22 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 01.11.2017

16. ORDIN nr. 2.817 din 25 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 01.11.2017

17. ORDIN nr. 1.784 din 9 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 01.11.2017

18. ORDIN nr. 1.125 din 13 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 01.11.2017

19. ORDIN nr. 2.838 din 31 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 01.11.2017

20. ORDIN nr. 1.849 din 24 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 01.11.2017

21. ORDIN nr. 1.261 din 31 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 01.11.2017

22. ORDIN nr. 1.138 din 26 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 01.11.2017

Actualizare din data 02-11-2017


1. DECIZIA nr. 24 din 19 septembrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi art. 88 alin. (3) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 860 din 01.11.2017

2. LEGE nr. 204 din 31 octombrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

3. DECRET nr. 959 din 30 octombrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

4. LEGE nr. 205 din 31 octombrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

5. DECRET nr. 960 din 30 octombrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

6. LEGE nr. 206 din 31 octombrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

7. DECRET nr. 961 din 30 octombrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

8. LEGE nr. 207 din 31 octombrie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

9. DECRET nr. 962 din 31 octombrie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 863 din 01.11.2017

Actualizare din data 01-11-2017


1. DECIZIA nr. 391 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1), (2), (3), (5) şi (6), art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 858 din 31.10.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 777 din 26 octombrie 2017
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 31.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 780 din 26 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 31.10.2017

4. DECIZIE nr. 666 din 31 octombrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 31.10.2017

5. ORDIN nr. 5.360 din 16 octombrie 2017
privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 31.10.2017

6. CIRCULARĂ nr. 17 din 12 octombrie 2017
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Laureaţi ai Premiului Nobel originari din România - Elie Wiesel

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 31.10.2017

7. RECTIFICARE nr. 52 din 4 august 2017
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 859 din 31.10.2017

8. DECIZIA nr. 359 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 861 din 01.11.2017

9. DECIZIE nr. 663 din 30 octombrie 2017
privind numirea domnului Robert Rucăreanu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 861 din 01.11.2017

10. ORDIN nr. 2.792/C din 19 octombrie 2017
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 861 din 01.11.2017

11. REGULAMENT din 19 octombrie 2017
pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 861 din 01.11.2017

12. ORDIN nr. 6.509 din 17 octombrie 2017
privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 861 din 01.11.2017

13. DECRET nr. 963 din 31 octombrie 2017
privind rechemarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 860 din 01.11.2017

14. HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 octombrie 2017
privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în faţa Curţii Constituţionale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 860 din 01.11.2017

Actualizare din data 31-10-2017


1. LEGE nr. 203 din 27 octombrie 2017
pentru modificarea art. 38, 41 şi 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 30.10.2017

2. DECRET nr. 953 din 27 octombrie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 38, 41 şi 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statului deputaţilor şi al senatorilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 30.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 776 din 26 octombrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 30.10.2017

4. ORDIN nr. 222 din 9 octombrie 2017
pentru aprobarea Normei privind elaborarea şi implementarea programului de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 30.10.2017

5. NORME din 9 octombrie 2017
privind elaborarea şi implementarea programului de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 30.10.2017

6. DECIZIA nr. 63 din 25 septembrie 2017
referitoarea la interpretarea dispoziţiilor art. 1 şi 10 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, combinate cu dispoziţiile art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 30.10.2017

7. ORDIN nr. 98 din 20 octombrie 2017
privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 30.10.2017

8. ORDIN nr. 99 din 20 octombrie 2017
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 30.10.2017

9. DECIZIE nr. 662 din 30 octombrie 2017
privind numirea doamnei Daniela-Meri Mocanu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 30.10.2017

10. DECIZIE nr. 664 din 30 octombrie 2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 30.10.2017

11. DECIZIE nr. 665 din 30 octombrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 30.10.2017

12. ORDIN nr. 1.333 din 10 octombrie 2017
pentru modificarea art. 20 din Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 448/2017

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 30.10.2017

13. ORDIN nr. 1.527 din 13 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 30.10.2017

14. DECIZIA nr. 64 din 25 septembrie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (3), art. 5 alin. (6) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 96 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale textului legal ce reglementează contravenţia în cauză, respectiv art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 856 din 30.10.2017

15. DECIZIA nr. 514 din 5 iulie 2017
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) şi Centenarul Marii Uniri

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 31.10.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 775 din 26 octombrie 2017
pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 31.10.2017

17. REGULAMENT nr. 11 din 19 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 31.10.2017

18. ORDIN nr. 1.291 din 3 octombrie 2017
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraş

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 858 din 31.10.2017

19. ORDIN nr. 104 din 27 octombrie 2017
pentru completarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 858 din 31.10.2017

Actualizare din data 30-10-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 74 din 24 octombrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea şcolilor şi calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viaţă COM(2017) 248

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 27.10.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 75 din 24 octombrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor COM(2017) 249

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 27.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 76 din 24 octombrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind aprofundarea Uniunii economice şi monetare COM (2017) 291

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 27.10.2017

4. DECIZIE nr. 130 din 4 octombrie 2017
privind stabilirea valorilor unitare ale compensaţiei pentru serviciul public de călători ce se vor aplica pentru trimestrul IV 2017 şi pentru regularizarea estimărilor aferente lunilor august şi septembrie 2017

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 27.10.2017

5. ORDIN nr. 363 din 23 octombrie 2017
pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 27.10.2017

6. ORDIN nr. 1.236 din 24 octombrie 2017
pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 27.10.2017

7. ORDIN nr. 5.419 din 25 octombrie 2017
pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 27.10.2017

8. ORDIN nr. 1.525 din 13 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 27.10.2017

9. ORDIN nr. 1.526 din 13 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 27.10.2017

10. ORDIN nr. 1.528 din 13 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 850 din 27.10.2017

11. ORDIN nr. 1.329 din 9 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Coţofenii din Dos, judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 27.10.2017

12. RECTIFICARE din 5 mai 2017
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 27.10.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 73 din 24 octombrie 2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învăţământul superior COM(2017) 247

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

14. DECRET nr. 954 din 27 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

15. DECRET nr. 955 din 27 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

16. DECRET nr. 956 din 27 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

17. DECRET nr. 957 din 27 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

18. DECRET nr. 958 din 27 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

19. DECIZIA nr. 384 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15^1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017
privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 778 din 26 octombrie 2017
privind numirea unui consul general

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

22. ORDIN nr. 1.240 din 25 octombrie 2017
privind aprobarea criteriilor specifice pentru prioritizarea investiţiilor privind consolidarea infrastructurii ambulatoriilor eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, obiectivul specific 8.1 "Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate" din Programul operaţional regional 2014-2020, operaţiunea A - Ambulatorii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

23. RECTIFICARE din 3 mai 2016
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 854 din 30.10.2017

24. ORDIN nr. 1.088 din 29 iunie 2017
privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 30.10.2017

25. ORDIN nr. 4.879 din 8 septembrie 2017
privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 30.10.2017

26. ORDIN nr. 620 din 29 septembrie 2017
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării și Inovării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 30.10.2017

Actualizare din data 27-10-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 111 din 23 octombrie 2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017) 343 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 26.10.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 112 din 23 octombrie 2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.295/2013 de instituire a programului "Europa Creativă" (2014-2020) - COM (2017) 385 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 26.10.2017

3. DECIZIE nr. 660 din 26 octombrie 2017
pentru eliberarea domnului Vicenţiu Dorin Gavril Ştir din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 26.10.2017

4. DECIZIE nr. 661 din 26 octombrie 2017
privind numirea domnului Vicenţiu Dorin Gavril Ştir în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 26.10.2017

5. ORDIN nr. 1.327 din 9 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în zece unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 26.10.2017

6. DECIZIA nr. 12 din 19 iunie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu dispoziţiile art. 114 şi art. 116 din acelaşi act normativ

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 26.10.2017

7. ORDIN nr. 871 din 27 iulie 2017
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 26.10.2017

8. ORDIN nr. 1.300 din 6 octombrie 2017
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 26.10.2017

9. ORDIN nr. 104 din 20 septembrie 2017
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 26.10.2017

10. ORDIN nr. 249 din 11 octombrie 2017
privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2018

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 27.10.2017

11. ORDIN nr. 839 din 23 octombrie 2017
privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2017

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 27.10.2017

12. ORDIN nr. 5.376 din 19 octombrie 2017
privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 27.10.2017

13. ORDIN nr. 102 din 20 octombrie 2017
privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 27.10.2017

Actualizare din data 26-10-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 77 din 24 octombrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 25.10.2017

2. DECRET nr. 950 din 24 octombrie 2017
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 25.10.2017

3. DECRET nr. 951 din 24 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 25.10.2017

4. DECRET nr. 952 din 24 octombrie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 25.10.2017

5. ORDIN nr. 2.800 din 20 octombrie 2017
pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 25.10.2017

6. PROCEDURĂ din 20 octombrie 2017
privind anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 25.10.2017

7. PROIECT DE LEGE nr. 770 din 26 septembrie 2017
pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 25.10.2017

8. RECTIFICARE nr. 80 din 11 octombrie 2017
referitoare la Hotărârea Parlamentului României nr. 80/2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 846 din 25.10.2017

9. DECIZIA nr. 408 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi în special ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la această lege

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 26.10.2017

10. ORDIN nr. 97 din 20 octombrie 2017
privind aprobarea preţului de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aplicabil în anul 2018 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 26.10.2017

11. ORDIN nr. 100 din 20 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 26.10.2017

12. ORDIN nr. 1.331 din 9 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 848 din 26.10.2017

13. DECIZIA nr. 379 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 26.10.2017

14. ORDIN nr. 93 din 11 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 26.10.2017

15. ORDIN nr. 342 din 23 octombrie 2017
privind modificarea pct. 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 116/2016

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 26.10.2017

16. ORDIN nr. 101 din 20 octombrie 2017
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 26.10.2017

17. ORDIN nr. 103 din 25 octombrie 2017
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă energetică în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului acestuia

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 26.10.2017

Actualizare din data 25-10-2017


1. DECIZIA nr. 433 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107-110 din Codul penal şi art. 566-571 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 24.10.2017

2. ORDIN nr. 1.202 din 16 octombrie 2017
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 24.10.2017

3. ORDIN nr. 1.212 din 17 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 24.10.2017

4. ORDIN nr. 979 din 9 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 24.10.2017

5. ORDIN nr. 6.394 din 11 octombrie 2017
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 24.10.2017

6. DECIZIE nr. 1.434 din 10 octombrie 2017
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii G&B ASIGURANTA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 24.10.2017

7. HOTĂRÂRE nr. 109 din 23 octombrie 2017
privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 24.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 110 din 23 octombrie 2017
pentru alegerea unui chestor al Biroului permanent al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 24.10.2017

9. DECIZIE nr. 658 din 24 octombrie 2017
privind numirea domnului Nicolae Liviu Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 24.10.2017

10. DECIZIE nr. 659 din 24 octombrie 2017
privind desemnarea domnului Gabriel Andronache, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, în funcţia de preşedinte al Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat"

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 24.10.2017

11. ORDIN nr. 92 din 11 octombrie 2017
pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 şi privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung"

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 24.10.2017

12. DECIZIA nr. 516 din 6 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 844 din 25.10.2017

13. ORDIN nr. 1.493 din 10 octombrie 2017
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 844 din 25.10.2017

14. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 10 octombrie 2017
pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 844 din 25.10.2017

15. ORDIN nr. 1.532 din 17 octombrie 2017
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura portuară şi în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, şi axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 844 din 25.10.2017

16. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 octombrie 2017
pentru realizarea de investiţii în infrastructura portuară şi în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, şi axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 844 din 25.10.2017

17. DECIZIA nr. 438 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi alin. (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 843 din 25.10.2017

18. ORDIN nr. 1.328 din 9 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 843 din 25.10.2017

19. ORDIN nr. 1.330 din 9 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în patru unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 843 din 25.10.2017

20. ORDIN nr. 96 din 18 octombrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de mentenanţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 25.10.2017

21. REGULAMENT din 18 octombrie 2017
de organizare a activităţii de mentenanţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 845 din 25.10.2017

Actualizare din data 24-10-2017


1. DECIZIA nr. 562 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 837 din 23.10.2017

2. DECIZIA nr. 441 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 838 din 23.10.2017

3. DECIZIE nr. 657 din 23 octombrie 2017
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Maria Rovenţa, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 838 din 23.10.2017

4. ORDIN nr. 1.129 din 17 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 838 din 23.10.2017

5. ORDIN nr. 2.681/C din 10 octombrie 2017
pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.316/C/2012

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 838 din 23.10.2017

6. ORDIN nr. 340 din 18 octombrie 2017
pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele şi resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 840 din 24.10.2017

7. ORDIN nr. 341 din 19 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 840 din 24.10.2017

8. ORDIN nr. 1.038 din 22 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 840 din 24.10.2017

9. ORDIN nr. 2.761 din 12 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 840 din 24.10.2017

10. ORDIN nr. 1.631 din 28 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 840 din 24.10.2017

11. DECIZIA nr. 10 din 19 iunie 2017
referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 840 din 24.10.2017

12. LEGE nr. 200 din 16 octombrie 2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 24.10.2017

13. ACORD din 14 decembrie 2016
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 24.10.2017

14. DECRET nr. 938 din 16 octombrie 2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 24.10.2017

15. LEGE nr. 201 din 16 octombrie 2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 4 august 2016

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 24.10.2017

16. ACORD din 4 august 2016
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 24.10.2017

17. DECRET nr. 939 din 16 octombrie 2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 4 august 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 24.10.2017

18. DECIZIA nr. 443 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (3) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 24.10.2017

19. ORDIN nr. 347 din 5 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier şi invitaţie

EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 24.10.2017

Actualizare din data 23-10-2017


1. HOTĂRÂRE nr. 767 din 18 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 20.10.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 769 din 18 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 20.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 771 din 18 octombrie 2017
pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 20.10.2017

4. ORDIN nr. 332 din 16 octombrie 2017
pentru modificarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 20.10.2017

5. ORDIN nr. 1.203 din 16 octombrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 2.071/2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 20.10.2017

6. ORDIN nr. 1.316 din 3 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 28, 29, 31, 32 şi 33 din unitatea administrativ-teritorială Flămânzi, judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 834 din 20.10.2017

7. DECIZIE nr. 17 din 19 octombrie 2017
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 octombrie 2017

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 20.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 107 din 16 octombrie 2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze şi să sprijine sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) - COM (2017) 344

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 20.10.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 108 din 16 octombrie 2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia Europeană pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 şi a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2 - COM (2017) 352 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 20.10.2017

10. DECIZIA nr. 588 din 21 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 20.10.2017

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 11 octombrie 2017
privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 20.10.2017

12. ACT CONSTITUTIV din 11 octombrie 2017
al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 835 din 20.10.2017

13. HOTĂRÂRE nr. 765 din 18 octombrie 2017
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucureşti la 8 septembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 837 din 23.10.2017

14. ACORD din 8 septembrie 2017
între Ministerul Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 837 din 23.10.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 773 din 18 octombrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc şi trecerea unor construcţii de pe raza teritorială a judeţului Buzău, aflate în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 837 din 23.10.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 763 din 11 octombrie 2017
pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru următoarele cadre financiare multianuale, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 23.10.2017

17. DECIZIE nr. 656 din 23 octombrie 2017
privind eliberarea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 23.10.2017

18. ORDIN nr. 321 din 28 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 23.10.2017

19. ORDIN nr. 1.295 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 23.10.2017

Actualizare din data 20-10-2017


1. LEGE nr. 202 din 16 octombrie 2017
pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

2. PROTOCOL DE AMENDARE din 1 decembrie 2016
a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

3. DECRET nr. 940 din 16 octombrie 2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

4. DECRET nr. 949 din 18 octombrie 2017
privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Forţelor Întrunite "General Ioan Emanoil Florescu"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 750 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 753 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

7. ORDIN nr. 6.398 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort"

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 829 din 19.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 84 din 18 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 770 din 18 octombrie 2017
privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

10. ORDIN nr. 325 din 4 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

11. ORDIN nr. 1.339 din 6 octombrie 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

12. METODOLOGIE din 6 octombrie 2017
privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

13. ORDIN nr. 2.949 din 13 octombrie 2017
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

14. ORDIN nr. 2.950 din 13 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

15. CIRCULARĂ nr. 18 din 16 octombrie 2017
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

16. CIRCULARĂ nr. 19 din 16 octombrie 2017
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

17. RECTIFICARE nr. 635 din 30 august 2017
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 635/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19.10.2017

18. ORDIN nr. 1.280 din 28 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 831 din 20.10.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 762 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

20. ORDIN nr. 1.305 din 2 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

21. ORDIN nr. 1.317 din 3 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 49, 50, 52, 53 şi 61 din unitatea administrativ-teritorială Coţuşca, judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

22. ORDIN nr. 1.318 din 3 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Şanţ, UAT Şieuţ şi UAT Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

23. HOTĂRÂRE nr. 95 din 29 septembrie 2017
privind numirea reprezentantului Camerei Auditorilor Financiari din România în Consiliul superior al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 764 din 11 octombrie 2017
pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

25. NORME din 11 octombrie 2017
privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 20.10.2017

26. HOTĂRÂRE nr. 768 din 18 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Băiţa - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

27. HOTĂRÂRE nr. 772 din 18 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

28. ORDIN nr. 3.632 din 25 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Germisara" - S.A.

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

29. ORDIN nr. 2.360 din 5 septembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Germisara" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

30. ORDIN nr. 1.518 din 1 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Germisara" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

31. ORDIN nr. 3.770 din 31 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Litoral" - S.A.

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

32. ORDIN nr. 2.422 din 13 septembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Litoral" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

33. ORDIN nr. 1.584 din 18 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Litoral" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

34. ORDIN nr. 3.771 din 31 iulie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Mamaia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

35. ORDIN nr. 2.421 din 13 septembrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Mamaia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

36. ORDIN nr. 1.585 din 18 august 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Mamaia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 20.10.2017

Actualizare din data 19-10-2017


1. DECIZIA nr. 435 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 824 din 18.10.2017

2. DECIZIA nr. 520 din 6 iulie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi ale art. 304 alin. (1) şi alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 824 din 18.10.2017

3. DECIZIE nr. 654 din 18 octombrie 2017
privind numirea doamnei Sevil Shhaideh în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 824 din 18.10.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 741 din 11 octombrie 2017
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

5. HOTĂRÂRE nr. 754 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 759 din 11 octombrie 2017
privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

7. ORDIN nr. 1.293 din 4 octombrie 2017
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

8. ORDIN nr. 1.496 din 11 octombrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

9. ORDIN nr. 2.655 din 27 septembrie 2017
pentru acreditarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti, judeţul Argeş

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

10. ORDIN nr. 2.772/C din 17 octombrie 2017
pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

11. NORME MINIME OBLIGATORII din 17 octombrie 2017
privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

12. ORDIN nr. 94 din 16 octombrie 2017
pentru modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

13. ORDIN nr. 95 din 16 octombrie 2017
privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

14. RECTIFICARE nr. 4.687 din 18 august 2017
referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.687/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

15. HOTĂRÂRE nr. 81 din 18 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 18.10.2017

16. HOTĂRÂRE nr. 82 din 18 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 18.10.2017

17. HOTĂRÂRE nr. 83 din 18 octombrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 18.10.2017

18. HOTĂRÂRE nr. 86 din 18 octombrie 2017
privind numirea preşedintelui, a unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 18.10.2017

19. HOTĂRÂRE nr. 85 din 18 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 18.10.2017

20. HOTĂRÂRE nr. 87 din 18 octombrie 2017
privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României în Comitetul pentru finanţe publice locale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 18.10.2017

21. HOTĂRÂRE nr. 766 din 18 octombrie 2017
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 18.10.2017

22. ORDIN nr. 1.372 din 17 octombrie 2017
privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 825 din 18.10.2017

23. ORDIN nr. 2.773/C din 17 octombrie 2017
pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18.10.2017

24. HOTĂRÂRE nr. 761 din 11 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 19.10.2017

25. ORDIN nr. 1.306 din 2 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sântandrei, din judeţul Bihor

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 19.10.2017

26. ORDIN nr. 1.307 din 2 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 34 şi 35 din unitatea administrativ-teritorială Cristineşti, judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 19.10.2017

27. DECIZIE nr. 597 din 17 octombrie 2017
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 826 din 19.10.2017

28. DECIZIA nr. 357 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 19.10.2017

29. DECIZIE nr. 655 din 19 octombrie 2017
privind numirea doamnei Elena Doina Dascălu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 19.10.2017

30. ORDIN nr. 1.314 din 3 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Corund, judeţul Harghita

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 19.10.2017

31. ORDIN nr. 1.315 din 3 octombrie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Praid, judeţul Harghita

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 19.10.2017

32. ORDIN nr. 1.023 din 5 septembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 828 din 19.10.2017

33. REGULAMENT din 5 septembrie 2017
de organizare şi funcţionare al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 828 din 19.10.2017

34. ORDIN nr. 2.932 din 10 octombrie 2017
privind completarea unor acte normative în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 828 din 19.10.2017

Actualizare din data 18-10-2017


1. DECIZIA nr. 456 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

2. HOTĂRÂRE nr. 751 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

3. HOTĂRÂRE nr. 752 din 11 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 522/1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria şi civilizaţia românească

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

4. HOTĂRÂRE nr. 756 din 11 octombrie 2017
privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

5. ORDIN nr. 1.310 din 2 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Hălchiu, judeţul Braşov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

6. HOTĂRÂRE nr. 203 din 6 octombrie 2017
pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-V/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

7. NORMĂ din 6 octombrie 2017
privind "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-V/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

8. HOTĂRÂRE nr. 25 din 14 septembrie 2017
pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au exercitat profesia în străinătate

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

9. HOTĂRÂRE nr. 26 din 14 septembrie 2017
pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

10. HOTĂRÂRE nr. 27 din 6 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 17.10.2017

11. DECRET nr. 943 din 17 octombrie 2017
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

12. DECRET nr. 944 din 17 octombrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017

13. DECRET nr. 945 din 17 octombrie 2017
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 820 din 17.10.2017