Actualizare (1) din data 22-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 1.064 din 21 octombrie 2021
privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1008 din 21.10.2021

2. HOTĂRÂRE nr. 90 din 21 octombrie 2021
privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 22.10.2021

3. ORDIN nr. 2.225 din 20 octombrie 2021
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1007 din 21.10.2021

4. ORDIN nr. 109 din 20 octombrie 2021
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1007 din 21.10.2021

5. ORDIN nr. 110 din 20 octombrie 2021
privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2021 şi semestrul I al anului 2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1007 din 21.10.2021

6. GHID din 13 octombrie 2021
de management al diabetului zaharat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 19.10.2021

7. ORDIN nr. 2.128 din 13 octombrie 2021
privind aprobarea Ghidului de management al diabetului zaharat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 19.10.2021

8. ORDIN nr. 1.837 din 8 octombrie 2021
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1007 din 21.10.2021

9. ORDIN nr. 1.838 din 8 octombrie 2021
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1007 din 21.10.2021

10. ORDIN nr. 1.839 din 8 octombrie 2021
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1007 din 21.10.2021

11. ORDIN nr. 3.546 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1007 din 21.10.2021

12. HOTĂRÂRE nr. 1.097 din 6 octombrie 2021
privind actualizarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 847/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1008 din 21.10.2021

13. HOTĂRÂRE nr. 1.100 din 6 octombrie 2021
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Olt în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1007 din 21.10.2021

14. HOTĂRÂRE nr. 1.101 din 6 octombrie 2021
privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a decesului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1007 din 21.10.2021

15. DECIZIA nr. 371 din 3 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1008 din 21.10.2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2021/1837 a Consiliului din 15 octombrie 2021
Decizia (UE) 2021/1837 a Consiliului din 15 octombrie 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește modificarea deciziei de întocmire a unei liste de 25 de persoane care doresc și sunt capabile să fie membre ale unei comisii de arbitraj în temeiul acordului

2. Decizia (UE) 2021/1836 a Consiliului din 15 octombrie 2021
Decizia (UE) 2021/1836 a Consiliului din 15 octombrie 2021 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt înființat prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în legătură cu adoptarea unei decizii de modificare a acordului

3. Decizia (UE) 2021/1834 a Consiliului din 6 octombrie 2021
Decizia (UE) 2021/1834 a Consiliului din 6 octombrie 2021 de numire a șase membri și a patru supleanți, propuși de Republica Italiană, în Comitetul Regiunilor

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1839 a Comisiei din 15 octombrie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1839 a Comisiei din 15 octombrie 2021 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței creozot destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia (UE) 2021/1835 a Consiliului din 6 octombrie 2021
Decizia (UE) 2021/1835 a Consiliului din 6 octombrie 2021 de numire a doi supleanți, propuși de Regatul Spaniei, în Comitetul Regiunilor

6. Decizia (PESC) 2021/1838 a Consiliului din 18 octombrie 2021
Decizia (PESC) 2021/1838 a Consiliului din 18 octombrie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/824 privind Statutul personalului Centrului Satelitar al Uniunii Europene

7. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10379
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10379 – HDT AUTOMOTIVE SOLUTIONS/VERITAS) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Rezumat al Deciziei Comisiei prezentate la 21 decembrie 2020 (Cazul nr. M.9730 – FCA/PSA)
Rezumat al Deciziei Comisiei prezentate la 21 decembrie 2020 de declarare a compatibilității unei concentrări cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE (Cazul nr. M.9730 – FCA/PSA) [notificat cu numărul C(2020) 9109] (Numai textul în limba engleză este autentic)

9. Avizul Comitetului consultativ (cazul M.9730 – FCA/PSA)
Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări economice emis la reuniunea sa din 7 decembrie 2020 referitor la un proiect de decizie preliminară în cazul M.9730 – FCA/PSA Raportor: Danemarca

10. Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/1763 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2021/1826 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2015/1755 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1578 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

11. Aviz privind adaptarea în funcție de inflație a sumelor
Aviz privind adaptarea în funcție de inflație a sumelor prevăzute în Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

12. Aviz în atenția anumitor persoane cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția anumitor persoane cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzut în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

13. Aviz privind adaptarea în funcție de inflație a sumelor minime asigurate
Aviz privind adaptarea în funcție de inflație a sumelor minime asigurate prevăzute în Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi

14. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea

15. Rata de schimb a monedei euro - 18 octombrie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 18 octombrie 2021

16. Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2021/1825 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea

17. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/1763 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2015/1755 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

18. Raportul final al consilierului-auditor (Cazul M.9730 – FCA/PSA)
Raportul final al consilierului-auditor (În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) (Decizia 2011/695/UE).) Cazul M.9730 – FCA/PSA

19. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol vizată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

20. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (2014-2020)

21. Proces-verbal al ședinței din 19 iunie 2020
Proces-verbal al ședinței din 19 iunie 2020

22. Decizia (UE, Euratom) 2021/1598 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1598 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2019

23. Decizia (UE, Euratom) 2021/1599 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1599 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2019

24. Decizia (UE, Euratom) 2021/1602 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1602 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2019

25. Decizia (UE, Euratom) 2021/1596 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1596 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2019

26. Decizia (UE, Euratom) 2021/1595 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1595 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației aferent exercițiului financiar 2019

27. Rezoluția (UE) 2021/1603 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021
Rezoluția (UE) 2021/1603 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2019

28. Rezoluția (UE) 2021/1600 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021
Rezoluția (UE) 2021/1600 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2019

29. Decizia (UE, Euratom) 2021/1601 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1601 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2019

30. Rezoluția (UE) 2021/1597 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021
Rezoluția (UE) 2021/1597 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației aferent exercițiului financiar 2019

Actualizare (2) din data 22-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 2.213 din 19 octombrie 2021
pentru completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1009 din 22.10.2021

2. ORDIN nr. 937 din 14 octombrie 2021
pentru completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1009 din 22.10.2021

3. GHID din 7 octombrie 2021
privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1000 din 20.10.2021

4. ORDIN nr. 149 din 28 septembrie 2021
pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind selecţia, pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1010 din 22.10.2021

5. NORME din 28 septembrie 2021
de securitate nucleară privind selecţia, pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1010 din 22.10.2021

6. DECIZIA nr. 42 din 7 iunie 2021
referitoare la interpretarea art. 123 alin. (1), (3) şi (9) din Legea nr. 85/2014

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1009 din 22.10.2021

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1221 din 23 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

2. SENTINTA nr. 6502 din 24 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

3. DECIZIE nr. 1136 din 14 octombrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

4. DECIZIE nr. 1801 din 16 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

5. DECIZIE nr. 4459 din 14 octombrie 2019
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

6. DECIZIE nr. 748 din 19 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

7. SENTINTA nr. 3532 din 03 decembrie 2019
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

8. SENTINTA nr. 10 din 06 ianuarie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

9. DECIZIE nr. 1319 din 03 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

10. SENTINTA nr. 672 din 22 noiembrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

11. DECIZIE nr. 283 din 26 noiembrie 2019
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

12. SENTINTA nr. 1287 din 21 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

13. SENTINTA nr. 1342 din 30 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

14. DECIZIE nr. 1331 din 23 octombrie 2019
actiune in regres

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

15. SENTINTA nr. 1994 din 23 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

16. SENTINTA nr. 1283 din 04 noiembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

17. DECIZIE nr. 518 din 02 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

18. SENTINTA nr. 114 din 21 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

19. DECIZIE nr. 25 din 04 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

20. SENTINTA nr. 44 din 10 februarie 2020
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

21. SENTINTA nr. 3935 din 29 noiembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

22. INCHEIERE nr. 596 din 03 februarie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

23. SENTINTA nr. 131 din 30 ianuarie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

24. DECIZIE nr. 446 din 10 martie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

25. DECIZIE nr. 184 din 26 martie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

26. SENTINTA nr. 1905 din 12 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

27. SENTINTA nr. 141 din 22 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

28. DECIZIE nr. 83 din 25 mai 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

29. SENTINTA nr. 635 din 02 iunie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

30. SENTINTA nr. 836 din 29 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

31. DECIZIE nr. 3 din 26 iunie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

32. SENTINTA nr. 2554 din 15 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

33. DECIZIE nr. 403 din 09 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

34. DECIZIE nr. 478 din 15 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

35. SENTINTA nr. 5912 din 23 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

36. SENTINTA nr. 4383 din 28 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

37. DECIZIE nr. 532 din 27 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

38. DECIZIE nr. 1522 din 06 iulie 2020
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

39. DECIZIE nr. 1063 din 16 septembrie 2020
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

40. SENTINTA nr. 773 din 26 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

41. SENTINTA nr. 5167 din 21 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

42. SENTINTA nr. 969 din 25 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

43. DECIZIE nr. 725 din 21 septembrie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

44. SENTINTA nr. 1235 din 23 septembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

45. SENTINTA nr. 2324 din 11 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

46. SENTINTA nr. 505 din 27 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU BUJOR

47. SENTINTA nr. 2455 din 08 octombrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

48. DECIZIE nr. 267 din 05 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

49. SENTINTA nr. 391 din 22 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

50. SENTINTA nr. 389 din 22 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

51. SENTINTA nr. 8935 din 26 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

52. SENTINTA nr. 1867 din 21 octombrie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

53. SENTINTA nr. 501 din 17 noiembrie 2020
cerere de transfer de procedura în materie penala (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

54. SENTINTA nr. 5382 din 28 octombrie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

55. DECIZIE nr. 1176 din 14 octombrie 2020
tulburarea ordinii si linistii publice (art.371 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

56. SENTINTA nr. 1750 din 22 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

57. DECIZIE nr. 1396 din 30 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

58. SENTINTA nr. 1160 din 03 decembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

59. DECIZIE nr. 402 din 26 noiembrie 2020
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

60. SENTINTA nr. 14014 din 22 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

61. SENTINTA nr. 1378 din 08 decembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

62. DECIZIE nr. 277 din 26 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

63. DECIZIE nr. 43 din 27 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

64. SENTINTA nr. 117 din 13 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

65. SENTINTA nr. 1710 din 18 decembrie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

66. SENTINTA nr. 10322 din 21 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

67. SENTINTA nr. 681 din 27 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

68. SENTINTA nr. 48 din 10 februarie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

69. SENTINTA nr. 2572 din 25 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

70. DECIZIE nr. 1443 din 23 decembrie 2020
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

71. DECIZIE nr. 237 din 16 februarie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

72. SENTINTA nr. 642 din 15 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

73. SENTINTA nr. 210 din 03 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARNAVENI

74. SENTINTA nr. 305 din 17 martie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

75. SENTINTA nr. 1940 din 05 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

76. DECIZIE nr. 314 din 30 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

77. DECIZIE nr. 115 din 25 martie 2021
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

78. SENTINTA nr. 259 din 26 martie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA GURA HUMORULUI

79. DECIZIE nr. 774 din 17 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

80. DECIZIE nr. 878 din 09 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

81. DECIZIE nr. 709 din 01 aprilie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

82. SENTINTA nr. 144 din 26 octombrie 2020
tulburarea ordinii si linistii publice (art.371 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

83. SENTINTA nr. 71 din 05 mai 2021
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

84. SENTINTA nr. 10709 din 29 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

85. SENTINTA nr. 8314 din 02 august 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

86. SENTINTA nr. 427 din 02 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

87. SENTINTA nr. 219 din 09 august 2021
Infractiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008)

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

88. DECIZIE nr. 59 din 06 mai 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

89. SENTINTA nr. 6228 din 14 iunie 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

90. SENTINTA nr. 15 din 11 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

91. SENTINTA nr. 5304 din 11 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

92. DECIZIE nr. 414 din 03 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

93. SENTINTA nr. 8210 din 22 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

94. DECIZIE nr. 566 din 31 martie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

95. SENTINTA nr. 3303 din 16 iunie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

96. DECIZIE nr. 156 din 11 iunie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

97. DECIZIE nr. 685 din 22 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

98. SENTINTA nr. 1773 din 02 septembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

99. SENTINTA nr. 5212 din 10 septembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

100. SENTINTA nr. 11168 din 15 septembrie 2021
suspendare provizorie a executarii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

101. SENTINTA nr. 2462 din 29 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

102. SENTINTA nr. 3924 din 07 octombrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

103. SENTINTA nr. 2451 din 08 septembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

104. SENTINTA nr. 10983 din 08 octombrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

105. DECIZIE nr. 73 din 14 ianuarie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

106. DECIZIE nr. 59 din 23 ianuarie 2019
nulitate act juridic

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

107. SENTINTA nr. 331 din 07 februarie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

108. SENTINTA nr. 274 din 28 februarie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA MARGHITA

109. DECIZIE nr. 237 din 13 februarie 2019
radiere

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

110. SENTINTA nr. 106 din 25 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

111. SENTINTA nr. 203 din 12 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

112. DECIZIE nr. 261 din 26 martie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

113. SENTINTA nr. 127 din 11 martie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

114. SENTINTA nr. 55 din 27 martie 2019
contestatie la executare (art.461 C.p.p.)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

115. DECIZIE nr. 181 din 21 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

116. DECIZIE nr. 308 din 21 februarie 2019
stabilire program vizitare minor

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

117. SENTINTA nr. 1572 din 04 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

118. SENTINTA nr. 235 din 23 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

119. SENTINTA nr. 2620 din 19 aprilie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

120. SENTINTA nr. 2734 din 22 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

121. DECIZIE nr. 151 din 20 februarie 2019
fond funciar

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

122. SENTINTA nr. 2088 din 03 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

123. DECIZIE nr. 737 din 14 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

124. DECIZIE nr. 763 din 28 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

125. DECIZIE nr. 2165 din 24 mai 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

126. SENTINTA nr. 1113 din 08 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

127. SENTINTA nr. 3318 din 09 iulie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

128. DECIZIE nr. 547 din 24 iunie 2019
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

129. SENTINTA nr. 2843 din 11 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

130. SENTINTA nr. 5433 din 20 august 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

131. DECIZIE nr. 1643 din 26 septembrie 2019
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

132. SENTINTA nr. 1178 din 12 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

133. DECIZIE nr. 418 din 11 septembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

134. SENTINTA nr. 3820 din 06 septembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

135. DECIZIE nr. 844 din 25 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

136. SENTINTA nr. 6436 din 03 iunie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA IASI

137. SENTINTA nr. 5989 din 15 mai 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

138. SENTINTA nr. 2726 din 07 mai 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

139. SENTINTA nr. 2031 din 03 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

140. DECIZIE nr. 276 din 17 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

141. SENTINTA nr. 519 din 01 aprilie 2019
refuz solutionare cerere

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

142. DECIZIE nr. 360 din 22 martie 2019
evacuare

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

143. SENTINTA nr. 1709 din 20 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

144. DECIZIE nr. 132 din 28 ianuarie 2019
nulitate act

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

145. DECIZIE nr. 47 din 18 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

146. SENTINTA nr. 147 din 18 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 235798 21.10.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Alesd

Monitor: 204 din 21-10-2021

2. CPF 235800 21.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Toplita

Ofertant: Asociatia Club Sportiv "Cine misca nu rugineste"

Monitor: 204 din 21-10-2021

3. CPF 235797 21.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Banat Girls Resita

Monitor: 204 din 21-10-2021

4. PCON235819 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Movileni

Monitor: 204 din 21-10-2021

5. PCON235805 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Catina

Monitor: 204 din 21-10-2021

6. PCON235823 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliului Local Amara

Monitor: 204 din 21-10-2021

7. PCON235815 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Giurgeni

Monitor: 204 din 21-10-2021

8. CCON235807 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Ofertant: Geczo Barna

Monitor: 204 din 21-10-2021

9. CCON235806 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Catina

Ofertant: S.C. AGRO HODAIE - S.R.L.

Monitor: 204 din 21-10-2021

10. CCON235794 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Ofertant: S.C. ECOSAND CONCRETE SOLUTIONS S.R.L - Maneciu

Monitor: 204 din 21-10-2021

11. CCON235808 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Ofertant: Decsei Kinga

Monitor: 204 din 21-10-2021

12. PINC235820 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Brazii

Monitor: 204 din 21-10-2021

13. PINC235793 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Brates

Monitor: 204 din 21-10-2021

14. PINC235802 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Barlad

Monitor: 204 din 21-10-2021

15. PINC235803 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: COMUNA COSTEIU

Monitor: 204 din 21-10-2021

16. PINC235810 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Botosani

Monitor: 204 din 21-10-2021

17. PINC235813 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj

Monitor: 204 din 21-10-2021

18. PINC235821 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Pestera

Monitor: 204 din 21-10-2021

19. CINC235795 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Ofertant: S.C. HIDRO PRAHOVA - S.A.

Monitor: 204 din 21-10-2021

20. CINC235822 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: RIAL - S.R.L.

Ofertant: Dragomir Codrin

Monitor: 204 din 21-10-2021

21. CINC235792 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Ofertant: S.C. SILEX - S.R.L.

Monitor: 204 din 21-10-2021

22. CINC235804 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Ofertant: S.C. PRIMA MINERAL - S.R.L.

Monitor: 204 din 21-10-2021

23. CINC235801 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Ofertant: S.C. CONSTRUROM S.A. - Baia Mare

Monitor: 204 din 21-10-2021

24. CINC235824 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Varbilau

Ofertant: S.C. ELMY CONSTRUCT - S.R.L.

Monitor: 204 din 21-10-2021

25. CINC235796 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Ofertant: S.C. VLADO VISTA - S.R.L.

Monitor: 204 din 21-10-2021

26. PVNZ235814 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 204 din 21-10-2021

27. PVNZ235809 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Navodari

Monitor: 204 din 21-10-2021

28. PVNZ235818 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria municipiului Galati

Monitor: 204 din 21-10-2021

29. PVNZ235817 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria municipiului Galati

Monitor: 204 din 21-10-2021

30. PVNZ235816 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 204 din 21-10-2021

31. PVNZ235811 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 204 din 21-10-2021

32. PVNZ235812 20.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 204 din 21-10-2021

33. CVNZ235799 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Ditrau

Ofertant: S.C. WIXXEN CO - S.R.L.

Monitor: 204 din 21-10-2021

Actualizare (3) din data 22-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 91 din 22 octombrie 2021
privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 22.10.2021

2. DECRET nr. 1.062 din 21 octombrie 2021
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

3. DECRET nr. 1.063 din 21 octombrie 2021
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

4. ORDIN nr. 7.880 din 21 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Malu, judeţul Giurgiu

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

5. ORDIN nr. 7.881 din 21 octombrie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brezniţa-Ocol, cu satele aparţinătoare Brezniţa-Ocol, Jidoştiţa, Magheru şi Şuşiţa, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

6. ORDIN nr. 7.882 din 21 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Cristeşti, cu satele aparţinătoare Cristeşti, Oneaga, Schit-Orăşeni, Unguroaia, judeţul Botoşani

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

7. RAPORT nr. 18.946 din 11 octombrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgári Párt în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

8. RAPORT nr. 18.435 din 29 septembrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Gălăţenilor în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

9. RAPORT nr. 18.328 din 27 septembrie 2021
privind respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Uniunea Nativilor Digitali în anii 2019 şi 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

10. RAPORT nr. 18.333 din 27 septembrie 2021
pentru verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Uniunea Naţională pentru Democraţie, Omenie, Respect

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

11. RAPORT nr. 17.725 din 15 septembrie 2021
în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile Partidului Dreapta Conservatoare în anii 2019 şi 2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

12. DECIZIA nr. 352 din 3 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1011 din 22.10.2021

Actualizare (1) din data 21-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 513 din 20 octombrie 2021
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

2. DECIZIE nr. 514 din 20 octombrie 2021
privind eliberarea domnului Gigi Gavrilă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

3. DECIZIE nr. 515 din 20 octombrie 2021
pentru numirea domnului Ştefan-Adrian Roşeanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

4. DECIZIE nr. 516 din 20 octombrie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Marilena Voicu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

5. ORDIN nr. 7.851 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Gura Ocniţei, cu satele aparţinătoare Gura Ocniţei, Adânca, Ochiuri, Săcueni, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 20.10.2021

6. ORDIN nr. 7.852 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Petreşti, cu satele aparţinătoare Petreşti, Coada Izvorului, Ghergheşti, Greci, Ioneşti, Potlogeni-Deal, Puntea de Greci, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 20.10.2021

7. ORDIN nr. 7.853 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Tărtăşeşti, cu satele aparţinătoare Tărtăşeşti, Bâldana, Gulia, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 20.10.2021

8. ORDIN nr. 7.854 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comunele Rogova şi Hinova, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 20.10.2021

9. ORDIN nr. 2.223 din 20 octombrie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1004 din 20.10.2021

10. ORDIN nr. 7.855 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1004 din 20.10.2021

11. ORDIN nr. 7.856 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Mătăsaru, cu satele aparţinătoare Creţuleşti, Mătăsaru, Odaia Turcului, Poroinica, Puţu cu Salcie, Sălcioara, Teţcoiu, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1004 din 20.10.2021

12. ORDIN nr. 7.857 din 20 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Vişineşti, cu satele aparţinătoare Vişineşti, Dospineşti, Sultanu, Urseiu, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1004 din 20.10.2021

13. ORDIN nr. 7.849 din 19 octombrie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Axintele, cu satele aparţinătoare Axintele, Bărbătescu şi Horia, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

14. ORDIN nr. 2.214 din 19 octombrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1003 din 20.10.2021

15. HOTĂRÂRE nr. 120 din 18 octombrie 2021
referitoare la Programul de convergenţă pentru 2021-2024 format din: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Coordonarea politicilor economice în 2021: depăşirea crizei provocate de pandemia de COVID-19, sprijinirea redresării şi modernizarea economiei noastre - COM (2021) 500 final; Recomandare de Recomandare a Consiliului în vederea încetării situaţiei de deficit public excesiv din România - COM (2021) 530 final; Recomandare de Recomandare a Consiliului prin care se emite un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2021 - COM (2021) 523 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1004 din 20.10.2021

16. HOTĂRÂRE nr. 121 din 18 octombrie 2021
referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea şi funcţionarea unui mecanism de evaluare şi monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.053/2013 - COM (2021) 278 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1004 din 20.10.2021

17. HOTĂRÂRE nr. 122 din 18 octombrie 2021
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce priveşte utilizarea documentelor cu informaţii esenţiale de către societăţile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) - COM (2021) 399 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1004 din 20.10.2021

18. HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 6 octombrie 2021
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 iulie 2021 şi la Paris la 23 august 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

19. HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 4 octombrie 2021
privind înscrierea unor imobile situate în comuna Luna, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1833, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

20. RAPORT nr. 18.650 din 4 octombrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Dreptăţii Demnităţii Solidarităţii Naţionale în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

21. RAPORT nr. 18.347 din 28 septembrie 2021
privind verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Unităţii Sociale din România în anii 2019-2020

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

22. RAPORT nr. 18.281 din 27 septembrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Arădenilor în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

23. RAPORT nr. 17.723 din 15 septembrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Regalist Român în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

24. RAPORT nr. 17.724 din 15 septembrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Botoşănenilor în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

25. RAPORT nr. 17.730 din 15 septembrie 2021
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ialomiţenilor în anul 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

26. AMENDAMENT din 22 iulie 2021
convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 iulie 2021 şi la Paris la 23 august 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1002 din 20.10.2021

27. CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI din 19 ianuarie 2021
privind coproducţia cinematografică (revizuită)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 20.10.2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2021/1830 a Consiliului din 22 februarie 2021
Decizia (UE) 2021/1830 a Consiliului din 22 februarie 2021 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1820 al Comisiei din 18 octombrie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1820 al Comisiei din 18 octombrie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/325 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fire de mare rezistență din poliester originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1828 a Comisiei din 7 octombrie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1828 a Comisiei din 7 octombrie 2021 privind cererea de înregistrare a inițiativei cetățenești europene intitulate Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected [Stop (((5G))) – Să fim conectați, dar și protejați] în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2021) 7293] (Numai textul în limba engleză este autentic)

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1822 a Consiliului din 15 octombrie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1822 a Consiliului din 15 octombrie 2021 privind numirea președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

5. Regulamentul (UE) 2021/1819 al Consiliului din 18 octombrie 2021
Regulamentul (UE) 2021/1819 al Consiliului din 18 octombrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

6. Decizia (PESC) 2021/1824 a Consiliului din 18 octombrie 2021
Decizia (PESC) 2021/1824 a Consiliului din 18 octombrie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1515 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1821 al Comisiei din 18 octombrie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1821 al Comisiei din 18 octombrie 2021 de acceptare a unei cereri de acordare a tratamentului de nou producător-exportator cu privire la măsurile antidumping definitive instituite la importurile de articole de masă și de articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1198

8. Orientarea (UE) 2021/1829 a Băncii Centrale Europene din 7 octombrie 2021
Orientarea (UE) 2021/1829 a Băncii Centrale Europene din 7 octombrie 2021 de modificare a Orientării (UE) 2017/2335 privind procedurile pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2021/47)

9. Decizia (PESC) 2021/1825 a Consiliului din 18 octombrie 2021
Decizia (PESC) 2021/1825 a Consiliului din 18 octombrie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

10. Decizia (PESC) 2021/1826 a Consiliului din 18 octombrie 2021
Decizia (PESC) 2021/1826 a Consiliului din 18 octombrie 2021 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

11. Decizia (UE) 2021/1831 a Consiliului din 7 octombrie 2021
Decizia (UE) 2021/1831 a Consiliului din 7 octombrie 2021 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Cabo Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene

12. Decizia (PESC) 2021/1823 a Consiliului din 18 octombrie 2021
Decizia (PESC) 2021/1823 a Consiliului din 18 octombrie 2021 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

13. Acord între Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde
Acord între Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Capului Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene

14. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10070
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10070 – EUROFIBER/PROXIMUS/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Rata de schimb a monedei euro - 15 octombrie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 15 octombrie 2021

16. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10479
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10479 – Telenet/Willemen Groep/Livit) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2019/1894 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2020/1657 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2019/1890 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1655 al Consiliului

18. Aviz pentru operatorii economici
Aviz pentru operatorii economici Nouă rundă de cereri de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru anumite produse industriale și agricole

19. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10478
Notificare prealabilă a unei concentrări Cazul M.10478 – CPP INVESTMENTS/BC PARTNERS/CERAMTEC Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10459
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10459 – CVC/STOCK SPIRITS GROUP) (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Proces-verbal al ședinței din 18 iunie 2020
Proces-verbal al ședinței din 18 iunie 2020

22. Rezoluția (UE) 2021/1591 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021
Rezoluția (UE) 2021/1591 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2019

23. Decizia (UE, Euratom) 2021/1593 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1593 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2019

24. Decizia (UE, Euratom) 2021/1589 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1589 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2019

25. Rezoluția (UE) 2021/1594 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021
Rezoluția (UE) 2021/1594 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2019

26. Rezoluția (UE) 2021/1588 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021
Rezoluția (UE) 2021/1588 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (înainte de 12 decembrie 2019: Eurojust) aferent exercițiului financiar 2019

27. Decizia (UE, Euratom) 2021/1587 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1587 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (înainte de 12 decembrie 2019: Eurojust) pentru exercițiul financiar 2019

28. Decizia (UE, Euratom) 2021/1586 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1586 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (înainte de 12 decembrie 2019: Eurojust) aferent exercițiului financiar 2019

29. Decizia (UE, Euratom) 2021/1592 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1592 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2019

30. Decizia (UE, Euratom) 2021/1590 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1590 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2019

Actualizare (2) din data 21-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 517 din 20 octombrie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

2. HOTĂRÂRE nr. 123 din 18 octombrie 2021
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 în ceea ce priveşte prelungirea dispoziţiilor tranzitorii pentru societăţile de administrare, societăţile de investiţii şi persoanele care oferă consultanţă cu privire la unităţi ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi la unităţi ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unităţi - COM (2021) 397 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

3. HOTĂRÂRE nr. 124 din 18 octombrie 2021
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2020/2.222 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte infrastructura transfrontalieră care leagă Uniunea de Regatul Unit prin legătura fixă pe sub Canalul Mânecii - COM (2021) 402 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 1.118 din 14 octombrie 2021
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti-Buzău", aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Ulmeni, Movila Banului, Pietroasele, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti, din judeţul Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1006 din 21.10.2021

5. REGULAMENT nr. 17 din 12 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1006 din 21.10.2021

6. ORDIN nr. 1.288 din 12 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

7. ORDIN nr. 1.287 din 12 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea GERMISARA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

8. ORDIN nr. 1.291 din 12 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia - S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 51% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 6 octombrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

10. HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 4 octombrie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3006, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Galaţi, judeţul Galaţi, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

11. ORDIN nr. 880 din 1 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

12. ORDIN nr. 881 din 1 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea GERMISARA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

13. ORDIN nr. 882 din 1 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia - S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 51% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

14. ORDIN nr. 1.443 din 17 septembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

15. ORDIN nr. 1.444 din 17 septembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea GERMISARA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

16. ORDIN nr. 1.445 din 17 septembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Damen Shipyards Mangalia - S.A., unde Societatea Şantierul Naval 2 Mai - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, deţine 51% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

17. ORDIN nr. 1.232 din 16 septembrie 2021
pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2021 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1005 din 21.10.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 235786 20.10.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Alesd

Monitor: 203 din 20-10-2021

2. PPF 235780 20.10.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Vicovu de Jos

Monitor: 203 din 20-10-2021

3. CPF 235759 20.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Aut. Nat. ptr Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii

Ofertant: Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia

Monitor: 203 din 20-10-2021

4. PCON235781 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Dorna Candrenilor

Monitor: 203 din 20-10-2021

5. PCON235779 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 203 din 20-10-2021

6. PCON235775 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Prejmer

Monitor: 203 din 20-10-2021

7. PCON235771 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Valiug

Monitor: 203 din 20-10-2021

8. PINC235772 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Monitor: 203 din 20-10-2021

9. PINC235756 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA - S.R.L.

Monitor: 203 din 20-10-2021

10. PINC235778 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serv. Pub. de Admin. a Unit. de Invat. Preuniv. de Stat - Sibiu

Monitor: 203 din 20-10-2021

11. PINC235761 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Calafat

Monitor: 203 din 20-10-2021

12. PINC235757 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA - S.R.L.

Monitor: 203 din 20-10-2021

13. PINC235755 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Vidra

Monitor: 203 din 20-10-2021

14. PINC235762 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Calafat

Monitor: 203 din 20-10-2021

15. PINC235763 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Calafat

Monitor: 203 din 20-10-2021

16. PINC235764 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Calafat

Monitor: 203 din 20-10-2021

17. PINC235765 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Calafat

Monitor: 203 din 20-10-2021

18. PINC235766 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Calafat

Monitor: 203 din 20-10-2021

19. PINC235767 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Calafat

Monitor: 203 din 20-10-2021

20. PINC235768 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Calafat

Monitor: 203 din 20-10-2021

21. PINC235769 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Monitor: 203 din 20-10-2021

22. PINC235770 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Monitor: 203 din 20-10-2021

23. PINC235785 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Cefa

Monitor: 203 din 20-10-2021

24. PINC235787 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Plopis

Monitor: 203 din 20-10-2021

25. PINC235758 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA - S.R.L.

Monitor: 203 din 20-10-2021

26. CINC235783 19.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Ofertant: S.C. BOBOC TRANS - S.R.L.

Monitor: 203 din 20-10-2021

27. CINC235790 19.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. judetul Cluj

Ofertant: C.M.I. DR. Costea V. Viorica

Monitor: 203 din 20-10-2021

28. CINC235788 19.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Lugoj

Ofertant: PETRIC GEORGETA-GABRIELA PFA

Monitor: 203 din 20-10-2021

29. CINC235791 19.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Ofertant: S.C. TRUCK SPED S.R.L. - Farcasa

Monitor: 203 din 20-10-2021

30. CINC235789 19.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Ofertant: S.C. MANASTI SUCIU - S.R.L.

Monitor: 203 din 20-10-2021

31. CINC235777 19.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Ofertant: S.C. MANASTI SUCIU - S.R.L.

Monitor: 203 din 20-10-2021

32. CINC235784 19.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Ofertant: S.C. MANASTI SUCIU - S.R.L.

Monitor: 203 din 20-10-2021

33. PVNZ235782 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Harsesti

Monitor: 203 din 20-10-2021

34. PVNZ235773 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Berca

Monitor: 203 din 20-10-2021

35. PVNZ235774 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Valiug

Monitor: 203 din 20-10-2021

36. PVNZ235760 19.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Oinacu

Monitor: 203 din 20-10-2021

37. CVNZ235776 19.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Icusesti

Ofertant: Turturica Constantin-Iulian

Monitor: 203 din 20-10-2021

Actualizare (1) din data 20-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 1.060 din 19 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

2. DECRET nr. 1.061 din 19 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

3. LEGE nr. 256 din 18 octombrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

4. DECRET nr. 1.057 din 18 octombrie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

5. LEGE nr. 257 din 18 octombrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

6. DECRET nr. 1.058 din 18 octombrie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 119 din 18 octombrie 2021
privind vacantarea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

8. HOTĂRÂRE nr. 1.107 din 14 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 19.10.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 1.112 din 14 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 19.10.2021

10. HOTĂRÂRE nr. 1.117 din 14 octombrie 2021
privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 19.10.2021

11. NORME din 14 octombrie 2021
de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 19.10.2021

12. ORDIN nr. 5.451 din 12 octombrie 2021
privind numirea domnului Strat Vasile Alecsandru în funcţia de preşedinte interimar al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS)

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 19.10.2021

13. ORDIN nr. 314 din 7 octombrie 2021
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a societăţii PRO VITAL CREDIT IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

14. HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 2 octombrie 2021
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 19.10.2021

15. RECTIFICARE nr. 110 din 2 octombrie 2021
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

16. ORDIN nr. 1.233 din 1 octombrie 2021
pentru aprobarea Procedurii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

17. PROCEDURĂ din 1 octombrie 2021
de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor, acordate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

18. RECTIFICARE nr. 1.025 din 29 septembrie 2021
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 996 din 19.10.2021

19. DECIZIA nr. 311 din 11 mai 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1816 al Comisiei din 12 octombrie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1816 al Comisiei din 12 octombrie 2021 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

2. Decizia (UE) 2021/1817 a reprezentanților guvernelor statelor membre
Decizia (UE) 2021/1817 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 13 octombrie 2021 de numire a doi judecători în cadrul Tribunalului

3. Decizia (PESC) 2021/1818 a Consiliului din 15 octombrie 2021
Decizia (PESC) 2021/1818 a Consiliului din 15 octombrie 2021 privind lansarea misiunii de instruire militară a Uniunii Europene în Mozambic (EUTM Mozambic)

4. Rezumatul Deciziei Comisiei din 20 mai 2021 (Cazul AT.40324 – Obligațiuni de stat europene)
Rezumatul Deciziei Comisiei din 20 mai 2021 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.40324 – Obligațiuni de stat europene) [notificată cu numărul C(2021)3489] (Numai textele în limbile engleză și germană sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10462
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10462 – H&F/ZOOPLUS) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Raport final al consilierului-auditor (Cazul AT.40346 – Obligațiuni SSA)
Raport final al consilierului-auditor (În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) (Decizia 2011/695/UE).) Cazul AT.40346 – Obligațiuni SSA (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10460
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10460 – DMK/Uelzena/Niesky/Milchtrocknung Südhannover) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

9. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10375
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10375 – ARCELORMITTAL/CONDESA TUBOS) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10427
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10427 – KKR/Telefónica/InfraCo) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Aviz al Comitetului Consultativ (Cazul AT.40346 – Obligațiuni SSA)
Aviz al Comitetului Consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante prezentat în cadrul reuniunii din 26 aprilie 2021 privind un proiect preliminar de decizie de interzicere în cazul AT.40346 – Obligațiuni SSA reuniune prin audioconferință – prin intermediul Skype for Business Raportor: Estonia (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Avizul Comisiei privind aplicarea Convenției regionale
Avizul Comisiei privind aplicarea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene sau a protocoalelor referitoare la regulile de origine care prevăd cumulul diagonal între părțile contractante la această convenție

13. Rata de schimb a monedei euro - 14 octombrie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 14 octombrie 2021

14. Raportul final al consilierului-auditor (Cazul AT.40324 – Obligațiuni de stat europene)
Raportul final al consilierului-auditor (În temeiul articolului 16 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) (Decizia 2011/695/UE).) Cazul AT.40324 – Obligațiuni de stat europene (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Rezumat al Deciziei Comisiei din 28 aprilie 2021 (Cazul AT.40346 – obligațiuni SSA)
Rezumat al Deciziei Comisiei din 28 aprilie 2021 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.40346 – obligațiuni SSA) [notificată cu numărul C(2021) 2871] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Avizul Comitetului consultativ (Cazul AT.40324 – Obligațiuni de stat europene)
Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante în cadrul reuniunii sale din 19 mai 2021 privind un proiect preliminar de decizie în cazul AT.40324 – Obligațiuni de stat europene (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

18. Proces-verbal al ședinței din 17 iunie 2020
Proces-verbal al ședinței din 17 iunie 2020

19. Rezoluția (UE) 2021/1582 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021
Rezoluția (UE) 2021/1582 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019

20. Decizia (UE, Euratom) 2021/1577 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1577 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (înainte de 20 februarie 2019: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă) aferent exercițiului financiar 2019

21. Rezoluția (UE) 2021/1576 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021
Rezoluția (UE) 2021/1576 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2019

22. Decizia (UE, Euratom) 2021/1581 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1581 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

23. Decizia (UE, Euratom) 2021/1578 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1578 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 referitoare la închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) [înainte de 20 februarie 2019: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă] aferente exercițiului financiar 2019

24. Decizia (UE, Euratom) 2021/1580 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1580 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019

25. Rezoluția (UE) 2021/1579 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021
Rezoluția (UE) 2021/1579 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (înainte de 20 februarie 2019: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă) aferent exercițiului financiar 2019

26. Decizia (UE, Euratom) 2021/1575 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1575 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2019

27. Rezoluția (UE) 2021/1585 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021
Rezoluția (UE) 2021/1585 a Parlamentului European din 29 aprilie 2021 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2019

28. Decizia (UE, Euratom) 2021/1584 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1584 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2019

29. Decizia (UE, Euratom) 2021/1583 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1583 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2019

30. Decizia (UE, Euratom) 2021/1574 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021
Decizia (UE, Euratom) 2021/1574 a Parlamentului European din 28 aprilie 2021 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2019

Actualizare (2) din data 20-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 258 din 18 octombrie 2021
pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 20.10.2021

2. CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI din 18 octombrie 2021
privind coproducţia cinematografică (revizuită)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 20.10.2021

3. DECRET nr. 1.059 din 18 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 20.10.2021

4. ORDIN nr. 947 din 15 octombrie 2021
privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 20.10.2021

5. ORDIN nr. 286 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Stejaru din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 20.10.2021

6. ORDIN nr. 289 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Daia-Stoeneşti-SPpA 26 din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 20.10.2021

7. ORDIN nr. 290 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Arman-Frăteşti din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 20.10.2021

8. ORDIN nr. 291 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Cetatea-Frăteşti din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 20.10.2021

9. ORDIN nr. 285 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Mălăeni din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 20.10.2021

10. ORDIN nr. 287 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ferma-Frăteşti din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 20.10.2021

11. ORDIN nr. 288 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Găujani-SPP13 din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 20.10.2021

12. NORMĂ nr. 29 din 7 octombrie 2021
privind modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1000 din 20.10.2021

13. DECIZIE nr. 1.266 din 5 octombrie 2021
privind înlocuirea mandatului Fondului de garantare a asiguraţilor de administrator temporar, numit prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 724/2021, mandat care a fost prelungit şi restrâns prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.148/2021, cu cel de administrator interimar, în raport cu dispoziţiile art. 2^1 alin. (9) din Legea nr. 213/2015

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1001 din 20.10.2021

14. ORDIN nr. 1.240 din 4 octombrie 2021
privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 999 din 20.10.2021

15. HOTĂRÂRE nr. 52 din 18 septembrie 2021
privind modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1000 din 20.10.2021

16. NORME din 18 septembrie 2021
privind educaţia şi formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1000 din 20.10.2021

17. DECIZIA nr. 368 din 3 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 474 alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 19.10.2021

18. DECIZIA nr. 314 din 11 mai 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 715 alin. (1) pct. 2 teza finală din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1000 din 20.10.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 235736 19.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Culturala Art Life

Monitor: 202 din 19-10-2021

2. CPF 235737 19.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Sibiu Rally Team

Monitor: 202 din 19-10-2021

3. PCON235748 18.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 202 din 19-10-2021

4. PCON235754 18.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Ratesti

Monitor: 202 din 19-10-2021

5. PCON235743 18.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Valea Mare-Pravat

Monitor: 202 din 19-10-2021

6. CCON235730 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Caracal

Ofertant: S.C. TOPO HOUSE - S.R.L.

Monitor: 202 din 19-10-2021

7. CCON235752 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Ofertant: Adam Fredi Constantin

Monitor: 202 din 19-10-2021

8. PINC235732 18.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local al Comunei Danesti

Monitor: 202 din 19-10-2021

9. CINC235733 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Campina

Ofertant: I.I. Lita Stefania Catalina

Monitor: 202 din 19-10-2021

10. CINC235734 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Campina

Ofertant: Dobre L. Ana I.I.

Monitor: 202 din 19-10-2021

11. CINC235735 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Campina

Ofertant: S.C. ALIOR COM - S.R.L.

Monitor: 202 din 19-10-2021

12. PVNZ235750 18.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Radauti

Monitor: 202 din 19-10-2021

13. PVNZ235739 18.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Galati

Monitor: 202 din 19-10-2021

14. PVNZ235731 18.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Plenita

Monitor: 202 din 19-10-2021

15. PVNZ235741 18.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Galati

Monitor: 202 din 19-10-2021

16. PVNZ235742 18.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Adamus

Monitor: 202 din 19-10-2021

17. CVNZ235740 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Tasca Ionica

Monitor: 202 din 19-10-2021

18. CVNZ235738 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Mesca Cornel

Monitor: 202 din 19-10-2021

19. CVNZ235728 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Lupu Catalin

Monitor: 202 din 19-10-2021

20. CVNZ235727 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Tuchel Gheorghita

Monitor: 202 din 19-10-2021

21. CVNZ235746 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Vasilache Ion

Monitor: 202 din 19-10-2021

22. CVNZ235747 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Tuchel Gheorghita

Monitor: 202 din 19-10-2021

23. CVNZ235749 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Chicosu Nastase

Monitor: 202 din 19-10-2021

24. CVNZ235753 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Barlad

Ofertant: Negru Andreea

Monitor: 202 din 19-10-2021

25. CVNZ235729 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Buzenchi Costel

Monitor: 202 din 19-10-2021

26. CVNZ235744 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Stoica Costel

Monitor: 202 din 19-10-2021

27. CVNZ235745 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Chicosu Nastase

Monitor: 202 din 19-10-2021

28. CVNZ235751 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Matca

Ofertant: Chicosu Nastase

Monitor: 202 din 19-10-2021

Actualizare (1) din data 19-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 508 din 18 octombrie 2021
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Dina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

2. DECIZIE nr. 509 din 18 octombrie 2021
pentru eliberarea domnului George Nicolaie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

3. DECIZIE nr. 510 din 18 octombrie 2021
pentru numirea domnului Ionel-Constantin Mitea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

4. DECIZIE nr. 511 din 18 octombrie 2021
privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

5. DECIZIE nr. 512 din 18 octombrie 2021
privind numirea domnului Dincer Geafer în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 71 din 18 octombrie 2021
privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

7. DECIZIE nr. 11 din 18 octombrie 2021
privind asigurarea interimatului funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor

EMITENT: Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

8. ORDIN nr. 7.822 din 16 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Şimian, cu satele aparţinătoare Şimian, Cerneţi, Dudaşu, Dedoviţa Nouă, Ergheviţa, Poroina, Dedoviţa Veche, Valea Copcii, şi comuna Malovăţ, cu satele aparţinătoare Malovăţ, Bobaiţa, Bârda, Colibaşi, Lazu, 23 August, Negreşti, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

9. ORDIN nr. 7.823 din 16 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Probota, judeţul Iaşi

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

10. ORDIN nr. 7.824 din 16 octombrie 2021
privind prelungirea carantinei zonale pentru oraşul Amara, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

11. HOTĂRÂRE nr. 87 din 15 octombrie 2021
privind stabilirea măsurilor necesar a fi implementate la nivelul municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov pentru limitarea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 în contextul creşterii alarmante a numărului de cazuri din aceste zone

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

12. ORDIN nr. 7.818 din 15 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Valea Mare, cu satele aparţinătoare Valea Mare, Feţeni, Gârleni, Livezile, Saru, Stratoneşti, Valea Caselor, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

13. PROCEDURĂ din 15 octombrie 2021
de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

14. HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 14 octombrie 2021
pentru modificarea art. 4^1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

15. HOTĂRÂRE nr. 1.127 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centru balneoclimateric multifuncţional Covasna, oraşul Covasna, judeţul Covasna"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

16. HOTĂRÂRE nr. 1.104 din 6 octombrie 2021
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

17. ORDIN nr. 5.340 din 5 octombrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.315/2018 privind stabilirea gradelor pentru funcţiile de conducere din Ministerul Educaţiei Naţionale şi din unităţile/instituţiile aflate în subordinea acestuia

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 994 din 18.10.2021

18. ORDIN nr. M.195 din 29 septembrie 2021
pentru desemnarea structurii de specialitate care îndeplineşte atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale în calitate de autoritate navală militară naţională

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

19. ORDIN nr. M.196 din 29 septembrie 2021
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

20. ORDIN nr. M.197 din 29 septembrie 2021
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

21. ORDIN nr. M.198 din 29 septembrie 2021
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

22. ORDIN nr. M.199 din 29 septembrie 2021
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

23. ORDIN nr. M.200 din 29 septembrie 2021
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

24. ORDIN nr. M.201 din 29 septembrie 2021
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

25. ORDIN nr. M.202 din 29 septembrie 2021
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

26. ORDIN nr. 1.866 din 12 octombrie 2011
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

27. GHID DE FINANȚARE din 12 octombrie 2011
a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 995 din 18.10.2021

Actualizare (2) din data 19-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 14 octombrie 2021
privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 19.10.2021

2. ORDIN nr. 2.128 din 13 octombrie 2021
privind aprobarea Ghidului de management al diabetului zaharat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 19.10.2021

3. ORDIN nr. 1.109 din 1 octombrie 2021
pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă obiectivului specific 6.2 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, finanţată din axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT-EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 859/2021

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 19.10.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 1.011 din 22 septembrie 2021
privind aprobarea Actului adiţional nr. 6 la acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 19.10.2021

5. ACT ADIȚIONAL nr. 6 din 28 aprilie 2021
la acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 997 din 19.10.2021

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1312 din 26 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

2. DECIZIE nr. 4039 din 21 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 16692 din 06 decembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 509 din 27 noiembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

5. DECIZIE nr. 2879 din 29 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

6. DECIZIE nr. 2389 din 19 decembrie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

7. SENTINTA nr. 3018 din 18 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

8. DECIZIE nr. 1474 din 17 aprilie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 815 din 04 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

10. SENTINTA nr. 1817 din 16 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

11. DECIZIE nr. 274 din 08 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

12. SENTINTA nr. 1124 din 14 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

13. SENTINTA nr. 5853 din 25 octombrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

14. DECIZIE nr. 4741 din 25 octombrie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

15. SENTINTA nr. 12267 din 23 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

16. DECIZIE nr. 4519 din 05 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

17. SENTINTA nr. 851 din 22 aprilie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

18. SENTINTA nr. 14849 din 02 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

19. SENTINTA nr. 186 din 16 ianuarie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

20. SENTINTA nr. 691 din 28 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

21. DECIZIE nr. 34 din 16 ianuarie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

22. SENTINTA nr. 14 din 08 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

23. SENTINTA nr. 17 din 16 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

24. SENTINTA nr. 457 din 06 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

25. DECIZIE nr. 293 din 27 februarie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

26. SENTINTA nr. 1484 din 24 februarie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

27. SENTINTA nr. 398 din 17 martie 2020
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

28. SENTINTA nr. 7419 din 29 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

29. SENTINTA nr. 848 din 10 martie 2020
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

30. INCHEIERE nr. 306 din 13 iunie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

31. SENTINTA nr. 156 din 08 aprilie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

32. SENTINTA nr. 1029 din 30 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

33. DECIZIE nr. 330 din 08 mai 2020
omorul calificat (art.189 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

34. DECIZIE nr. 110 din 26 mai 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

35. SENTINTA nr. 3111 din 02 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

36. DECIZIE nr. 301 din 26 mai 2020
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

37. SENTINTA nr. 241 din 24 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

38. DECIZIE nr. 2113 din 13 iulie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

39. DECIZIE nr. 297 din 29 iunie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

40. SENTINTA nr. 485 din 30 iunie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

41. SENTINTA nr. 2601 din 30 iulie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

42. DECIZIE nr. 442 din 06 iulie 2020
Radieri ca urmare a dizolvarii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

43. SENTINTA nr. 3108 din 21 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

44. DECIZIE nr. 799 din 21 iulie 2020
ucidere din culpa (art.192 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

45. DECIZIE nr. 806 din 09 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

46. DECIZIE nr. 1760 din 01 septembrie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

47. DECIZIE nr. 576 din 17 septembrie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

48. SENTINTA nr. 1653 din 15 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

49. DECIZIE nr. 1000 din 22 septembrie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

50. SENTINTA nr. 2535 din 30 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

51. DECIZIE nr. 200 din 12 octombrie 2020
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

52. SENTINTA nr. 813 din 01 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

53. SENTINTA nr. 1240 din 24 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

54. SENTINTA nr. 1271 din 12 august 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

55. SENTINTA nr. 1140 din 13 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

56. SENTINTA nr. 3519 din 03 iunie 2020
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

57. SENTINTA nr. 1214 din 05 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

58. SENTINTA nr. 967 din 16 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

59. DECIZIE nr. 294 din 17 noiembrie 2020
contestatie creante

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

60. SENTINTA nr. 8421 din 29 septembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

61. SENTINTA nr. 953 din 24 septembrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

62. SENTINTA nr. 980 din 19 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

63. SENTINTA nr. 272 din 06 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

64. INCHEIERE nr. 1706 din 04 decembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

65. SENTINTA nr. 5164 din 13 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

66. SENTINTA nr. 325 din 26 noiembrie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

67. SENTINTA nr. 1575 din 16 decembrie 2020
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

68. DECIZIE nr. 567 din 08 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

69. DECIZIE nr. 3230 din 05 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

70. SENTINTA nr. 873 din 28 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

71. SENTINTA nr. 189 din 18 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

72. SENTINTA nr. 11275 din 20 noiembrie 2020
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

73. INCHEIERE nr. 7005 din 17 decembrie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

74. DECIZIE nr. 130 din 09 februarie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

75. SENTINTA nr. 102 din 15 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

76. SENTINTA nr. 53 din 21 ianuarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA STREHAIA

77. SENTINTA nr. 2050 din 18 februarie 2021
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

78. DECIZIE nr. 115 din 17 februarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

79. SENTINTA nr. 389 din 12 martie 2021
tutela

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

80. SENTINTA nr. 977 din 04 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

81. SENTINTA nr. 7275 din 21 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

82. SENTINTA nr. 1622 din 04 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

83. SENTINTA nr. 1257 din 04 martie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

84. DECIZIE nr. 1751 din 29 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

85. DECIZIE nr. 656 din 23 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

86. SENTINTA nr. 1984 din 25 martie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

87. DECIZIE nr. 424 din 02 aprilie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

88. SENTINTA nr. 1703 din 05 august 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

89. SENTINTA nr. 5132 din 31 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

90. SENTINTA nr. 2499 din 10 mai 2021
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

91. DECIZIE nr. 883 din 16 decembrie 2020
întoarcere executare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

92. DECIZIE nr. 969 din 27 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

93. DECIZIE nr. 253 din 22 martie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

94. DECIZIE nr. 9 din 18 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

95. SENTINTA nr. 1257 din 22 aprilie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

96. DECIZIE nr. 109 din 21 mai 2021
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

97. SENTINTA nr. 1372 din 11 iunie 2021
stare civila

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

98. SENTINTA nr. 992 din 25 iunie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

99. SENTINTA nr. 210 din 16 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

100. DECIZIE nr. 173 din 19 aprilie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

101. SENTINTA nr. 2415 din 24 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

102. DECIZIE nr. 527 din 25 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

103. DECIZIE nr. 1264 din 02 iunie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 6493 din 09 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

105. SENTINTA nr. 2163 din 06 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

106. SENTINTA nr. 7070 din 11 iunie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

107. SENTINTA nr. 1863 din 15 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

108. SENTINTA nr. 2628 din 02 iunie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

109. SENTINTA nr. 9082 din 06 septembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

110. SENTINTA nr. 5472 din 12 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

111. SENTINTA nr. 7962 din 28 septembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

112. SENTINTA nr. 127 din 23 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

113. SENTINTA nr. 188 din 06 februarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

114. SENTINTA nr. 185 din 07 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

115. DECIZIE nr. 184 din 19 februarie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

116. DECIZIE nr. 324 din 19 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

117. DECIZIE nr. 413 din 28 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

118. SENTINTA nr. 71 din 19 martie 2019
intervenirea unei legi penale noi (art.595 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

119. DECIZIE nr. 3 din 29 ianuarie 2019
exceptie de neconstitutionalitate

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

120. DECIZIE nr. 485 din 12 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

121. SENTINTA nr. 558 din 08 mai 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

122. SENTINTA nr. 927 din 30 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

123. SENTINTA nr. 704 din 02 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

124. DECIZIE nr. 503 din 07 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

125. SENTINTA nr. 1169 din 14 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

126. SENTINTA nr. 7213 din 20 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

127. SENTINTA nr. 5793 din 19 iunie 2019
constatare nulitate act juridic

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

128. INCHEIERE nr. 783 din 23 august 2019
verificare masuri preventive (art.207 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

129. DECIZIE nr. 618 din 31 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

130. SENTINTA nr. 1385 din 03 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

131. SENTINTA nr. 2679 din 12 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

132. DECIZIE nr. 567 din 01 octombrie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

133. DECIZIE nr. 1012 din 25 septembrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

134. SENTINTA nr. 1009 din 25 septembrie 2019
radiere

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

135. SENTINTA nr. 424 din 24 septembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

136. DECIZIE nr. 1147 din 24 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

137. SENTINTA nr. 4904 din 19 septembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

138. SENTINTA nr. 2771 din 05 septembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

139. SENTINTA nr. 4212 din 06 august 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

140. SENTINTA nr. 203 din 04 iulie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

141. DECIZIE nr. 230 din 27 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

142. SENTINTA nr. 1097 din 20 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

143. SENTINTA nr. 1870 din 22 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

144. SENTINTA nr. 1245 din 21 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

145. SENTINTA nr. 816 din 21 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

146. SENTINTA nr. 641 din 13 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

147. SENTINTA nr. 1254 din 25 aprilie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

148. SENTINTA nr. 2422 din 23 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

149. SENTINTA nr. 1718 din 17 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

150. SENTINTA nr. 2538 din 09 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

151. SENTINTA nr. 139 din 13 martie 2019
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA ORASTIE

152. DECIZIE nr. 1457 din 12 martie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

153. SENTINTA nr. 564 din 06 martie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

154. SENTINTA nr. 228 din 04 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

155. SENTINTA nr. 139 din 29 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PVNZ235650 14.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Mircea Voda

Monitor: 200 din 15-10-2021

2. CPF 235660 18.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Valcea

Ofertant: Asociatia "Rebedit"

Monitor: 201 din 18-10-2021

3. PCON235670 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vladeni

Monitor: 201 din 18-10-2021

4. PCON235680 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Moroeni

Monitor: 201 din 18-10-2021

5. PCON235679 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vadu Crisului

Monitor: 201 din 18-10-2021

6. PCON235676 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vadu Crisului

Monitor: 201 din 18-10-2021

7. PCON235669 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Ovidiu

Monitor: 201 din 18-10-2021

8. CCON235665 15.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Cucerdea

Ofertant: S.C. Transilvania Green Power - S.R.L.

Monitor: 201 din 18-10-2021

9. CCON235661 15.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Ofertant: S.C. Adriano Alfa Sport - S.R.L.

Monitor: 201 din 18-10-2021

10. PINC235677 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Ciocanesti

Monitor: 201 din 18-10-2021

11. PINC235681 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa

Monitor: 201 din 18-10-2021

12. PINC235674 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Caianu

Monitor: 201 din 18-10-2021

13. PINC235673 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Certesti

Monitor: 201 din 18-10-2021

14. PINC235671 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Pestera

Monitor: 201 din 18-10-2021

15. PINC235668 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: UAT Gruiu

Monitor: 201 din 18-10-2021

16. PINC235664 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Muzeul Judetean Botosani

Monitor: 201 din 18-10-2021

17. PINC235663 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Sibiu

Monitor: 201 din 18-10-2021

18. PINC235659 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Maneciu

Monitor: 201 din 18-10-2021

19. PINC235658 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Maneciu

Monitor: 201 din 18-10-2021

20. PINC235675 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Costesti

Monitor: 201 din 18-10-2021

21. PINC235678 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: UM 02494 Ploiesti

Monitor: 201 din 18-10-2021

22. CINC235682 15.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Militara 01575 - Bucuresti

Ofertant: S.C. DALLMAYR VENDING&OFFICE - S.C.S.

Monitor: 201 din 18-10-2021

23. PVNZ235662 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Mosnita Noua

Monitor: 201 din 18-10-2021

24. PVNZ235666 15.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 201 din 18-10-2021

25. CVNZ235667 15.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Calimanesti

Ofertant: TROFIN LEONARDO-MARIAN

Monitor: 201 din 18-10-2021

26. CVNZ235672 15.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Calimanesti

Ofertant: CRISTEA ERWIN-ADRIAN

Monitor: 201 din 18-10-2021

Actualizare (1) din data 18-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 7.797 din 15 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru satul Vima Mică din comuna Vima Mică, judeţul Maramureş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

2. DECRET nr. 1.050 din 15 octombrie 2021
privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

3. DECRET nr. 1.054 din 15 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

4. DECRET nr. 1.055 din 15 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

5. DECRET nr. 1.056 din 15 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

6. ORDIN nr. 1.642 din 15 octombrie 2021
privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

7. ORDIN nr. 2.183 din 15 octombrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

8. LEGE nr. 254 din 15 octombrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 15.10.2021

9. DECRET nr. 1.052 din 15 octombrie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 15.10.2021

10. LEGE nr. 255 din 15 octombrie 2021
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 15.10.2021

11. DECRET nr. 1.053 din 15 octombrie 2021
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 15.10.2021

12. ORDIN nr. 7.806 din 15 octombrie 2021
privind prelungirea carantinei zonale pentru satul Zam din comuna Zam, judeţul Hunedoara

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 15.10.2021

13. LEGE nr. 250 din 14 octombrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

14. DECRET nr. 1.047 din 14 octombrie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

15. LEGE nr. 251 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

16. DECRET nr. 1.048 din 14 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

17. LEGE nr. 252 din 14 octombrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2019 pentru modificarea art. 51^1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

18. DECRET nr. 1.049 din 14 octombrie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2019 pentru modificarea art. 51^1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

19. ORDIN nr. 2.144 din 14 octombrie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2009 privind înfiinţarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către unităţile sanitare publice pentru internarea pacienţilor proveniţi din unităţile de primire a urgenţelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgenţelor (CPU)

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

20. ORDIN nr. 2.147 din 14 octombrie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

21. HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 14 octombrie 2021
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru organizarea unor centre de vaccinare la punctele de trecere a frontierei în judeţul Suceava, în vederea operaţionalizării unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul autorităţii publice locale din sectorul 2 al municipiului Bucureşti şi pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de vaccinare şi triaj în cadrul unor unităţi sanitare din judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

22. HOTĂRÂRE nr. 1.123 din 14 octombrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.054/2021 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

23. HOTĂRÂRE nr. 85 din 14 octombrie 2021
privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

24. ORDIN nr. 103 din 13 octombrie 2021
privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

25. ORDIN nr. 1.313 din 12 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Autorităţii Navale Române

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

26. HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 7 octombrie 2021
pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

27. DECIZIA nr. 315 din 11 mai 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 269 alin. (1) şi (2) şi ale art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 990 din 15.10.2021

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 851 din 19 noiembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

2. DECIZIE nr. 999 din 23 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

3. SENTINTA nr. 9778 din 30 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

4. DECIZIE nr. 1740 din 04 decembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

5. SENTINTA nr. 3077 din 19 decembrie 2019
drept de autor si drepturi conexe

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

6. DECIZIE nr. 512 din 07 noiembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

7. SENTINTA nr. 2160 din 10 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

8. DECIZIE nr. 1068 din 21 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

9. DECIZIE nr. 778 din 06 noiembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

10. SENTINTA nr. 5585 din 19 decembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

11. SENTINTA nr. 1794 din 14 octombrie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

12. SENTINTA nr. 1300 din 31 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

13. DECIZIE nr. 4398 din 13 noiembrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

14. SENTINTA nr. 1611 din 07 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

15. SENTINTA nr. 3096 din 18 decembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

16. SENTINTA nr. 714 din 27 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

17. SENTINTA nr. 51 din 28 ianuarie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

18. SENTINTA nr. 105 din 21 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

19. SENTINTA nr. 3266 din 12 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

20. INCHEIERE nr. 85 din 10 februarie 2020
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

21. SENTINTA nr. 247 din 11 februarie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

22. SENTINTA nr. 452 din 12 februarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

23. SENTINTA nr. 24 din 15 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

24. DECIZIE nr. 155 din 27 februarie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

25. SENTINTA nr. 2872 din 25 octombrie 2019
distrugerea (art.253 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

26. SENTINTA nr. 282 din 25 martie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

27. DECIZIE nr. 71 din 01 aprilie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

28. SENTINTA nr. 463 din 02 aprilie 2020
parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia (art.338 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

29. SENTINTA nr. 722 din 29 aprilie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

30. SENTINTA nr. 342 din 26 mai 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

31. SENTINTA nr. 383 din 05 iunie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

32. SENTINTA nr. 797 din 27 mai 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

33. DECIZIE nr. 256 din 26 iunie 2020
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

34. DECIZIE nr. 696 din 18 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

35. DECIZIE nr. 487 din 12 iunie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

36. DECIZIE nr. 284 din 16 iulie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

37. INCHEIERE nr. 569 din 27 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

38. SENTINTA nr. 2961 din 12 august 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

39. SENTINTA nr. 2155 din 30 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

40. SENTINTA nr. 4146 din 05 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

41. INCHEIERE nr. 3781 din 22 iulie 2020
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

42. SENTINTA nr. 4749 din 31 iulie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

43. DECIZIE nr. 139 din 23 septembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

44. DECIZIE nr. 276 din 06 iulie 2020
superficie

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

45. SENTINTA nr. 4395 din 22 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

46. SENTINTA nr. 2315 din 19 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

47. SENTINTA nr. 4312 din 15 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

48. SENTINTA nr. 961 din 15 octombrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

49. INCHEIERE nr. 2735 din 09 octombrie 2020
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

50. SENTINTA nr. 938 din 19 decembrie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

51. DECIZIE nr. 1704 din 29 septembrie 2020
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

52. SENTINTA nr. 2061 din 14 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

53. SENTINTA nr. 1274 din 06 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

54. SENTINTA nr. 853 din 15 octombrie 2020
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

55. SENTINTA nr. 8445 din 27 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

56. SENTINTA nr. 2052 din 01 octombrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

57. DECIZIE nr. 1079 din 08 septembrie 2020
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

58. SENTINTA nr. 1085 din 06 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

59. SENTINTA nr. 8585 din 17 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

60. SENTINTA nr. 1455 din 20 noiembrie 2020
evacuare

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

61. DECIZIE nr. 756 din 10 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

62. SENTINTA nr. 7914 din 07 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

63. SENTINTA nr. 991 din 03 decembrie 2020
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

64. SENTINTA nr. 6300 din 26 octombrie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 10153 din 21 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

66. SENTINTA nr. 11172 din 19 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

67. SENTINTA nr. 262 din 18 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

68. SENTINTA nr. 1079 din 03 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

69. SENTINTA nr. 84 din 18 ianuarie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

70. SENTINTA nr. 754 din 01 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

71. DECIZIE nr. 190 din 11 februarie 2021
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

72. SENTINTA nr. 2443 din 25 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

73. SENTINTA nr. 422 din 26 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

74. SENTINTA nr. 3285 din 30 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

75. SENTINTA nr. 225 din 26 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

76. SENTINTA nr. 2173 din 22 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

77. DECIZIE nr. 760 din 18 martie 2021
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

78. SENTINTA nr. 1996 din 09 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

79. SENTINTA nr. 482 din 18 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

80. SENTINTA nr. 330 din 18 martie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

81. SENTINTA nr. 538 din 30 martie 2021
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

82. SENTINTA nr. 229 din 12 februarie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

83. DECIZIE nr. 281 din 09 februarie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

84. DECIZIE nr. 377 din 19 martie 2021
delapidarea (art.295 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

85. DECIZIE nr. 607 din 20 aprilie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

86. SENTINTA nr. 55 din 24 februarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

87. SENTINTA nr. 2919 din 29 aprilie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

88. SENTINTA nr. 1633 din 02 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

89. DECIZIE nr. 415 din 17 februarie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

90. SENTINTA nr. 534 din 04 mai 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

91. DECIZIE nr. 32 din 18 ianuarie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

92. SENTINTA nr. 646 din 21 august 2020
ultrajul (art.257 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

93. DECIZIE nr. 659 din 10 noiembrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

94. SENTINTA nr. 1297 din 11 iunie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA IASI

95. DECIZIE nr. 1794 din 26 mai 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

96. SENTINTA nr. 6060 din 28 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

97. DECIZIE nr. 651 din 01 iulie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

98. DECIZIE nr. 1396 din 26 octombrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

99. DECIZIE nr. 732 din 17 iunie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

100. DECIZIE nr. 5471 din 11 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

101. DECIZIE nr. 3 din 18 august 2021
exceptie de neconstitutionalitate

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

102. SENTINTA nr. 3693 din 07 iulie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

103. DECIZIE nr. 658 din 09 septembrie 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

104. DECIZIE nr. 627 din 22 septembrie 2021
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

105. SENTINTA nr. 789 din 17 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

106. DECIZIE nr. 977 din 27 septembrie 2021
Radieri ca urmare a dizolvarii

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

107. SENTINTA nr. 882 din 23 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

108. SENTINTA nr. 995 din 30 septembrie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

109. SENTINTA nr. 58 din 05 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

110. DECIZIE nr. 5 din 09 ianuarie 2019
uzucapiune

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

111. SENTINTA nr. 15 din 11 ianuarie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

112. SENTINTA nr. 800 din 20 februarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

113. SENTINTA nr. 144 din 14 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

114. SENTINTA nr. 658 din 04 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

115. SENTINTA nr. 400 din 28 martie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

116. DECIZIE nr. 143 din 08 aprilie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

117. DECIZIE nr. 1619 din 29 mai 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

118. SENTINTA nr. 616 din 07 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

119. SENTINTA nr. 1698 din 13 iunie 2019
evacuare

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

120. SENTINTA nr. 566 din 05 aprilie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

121. SENTINTA nr. 712 din 10 iunie 2019
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

122. SENTINTA nr. 80 din 09 aprilie 2019
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

123. DECIZIE nr. 3143 din 10 iunie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

124. DECIZIE nr. 637 din 03 iunie 2019
evacuare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

125. SENTINTA nr. 731 din 10 septembrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

126. DECIZIE nr. 384 din 03 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

127. SENTINTA nr. 3020 din 22 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

128. SENTINTA nr. 1713 din 22 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

129. SENTINTA nr. 2838 din 16 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

130. DECIZIE nr. 420 din 16 aprilie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

131. SENTINTA nr. 1216 din 08 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

132. SENTINTA nr. 4824 din 04 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

133. DECIZIE nr. 200 din 28 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

134. SENTINTA nr. 3436 din 19 martie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 3284 din 18 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

136. SENTINTA nr. 1696 din 08 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

137. DECIZIE nr. 391 din 05 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

138. SENTINTA nr. 67 din 27 februarie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA RADUCANENI

139. SENTINTA nr. 171 din 25 februarie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

140. SENTINTA nr. 360 din 22 februarie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

141. DECIZIE nr. 149 din 22 februarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

142. SENTINTA nr. 142 din 22 ianuarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

143. DECIZIE nr. 11 din 22 ianuarie 2019
antrenare raspundere

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

144. SENTINTA nr. 33 din 22 ianuarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

145. SENTINTA nr. 32 din 21 ianuarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA MANGALIA

146. DECIZIE nr. 199 din 17 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

147. DECIZIE nr. 15 din 08 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

148. SENTINTA nr. 7328 din 03 decembrie 2019
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1813 a Comisiei din 14 octombrie 2021
Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1813 a Comisiei din 14 octombrie 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/436 în ceea ce privește standardele armonizate pentru echipamente de deservire la sol a aeronavelor, macarale, unelte miniere și alte echipamente tehnice elaborate în sprijinul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/27 a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul (UE) 2021/1810 al Comisiei din 14 octombrie 2021
Regulamentul (UE) 2021/1810 al Comisiei din 14 octombrie 2021 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de ciprodinil din afine, merișoare, coacăze și agrișe (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia (UE) 2021/1815 a Băncii Centrale Europene din 7 octombrie 2021
Decizia (UE) 2021/1815 a Băncii Centrale Europene din 7 octombrie 2021 privind metodologia aplicată pentru calcularea sancțiunilor pentru neîndeplinirea cerințelor de constituire a rezervelor minime obligatorii și a cerințelor aferente privind rezervele minime obligatorii (BCE/2021/45)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1811 al Comisiei din 14 octombrie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1811 al Comisiei din 14 octombrie 2021 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de silicocalciu originar din Republica Populară Chineză

6. Informare privind intrarea în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean
Informare privind intrarea în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

7. Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului
Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Cuba în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

8. Regulamentul (UE) 2021/1814 al Băncii Centrale Europene din 7 octombrie 2021
Regulamentul (UE) 2021/1814 al Băncii Centrale Europene din 7 octombrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni (BCE/2021/46)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1812 al Comisiei din 14 octombrie 2021
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1812 al Comisiei din 14 octombrie 2021 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite sisteme de electrozi de grafit originare din Republica Populară Chineză

10. Publicarea unui post vacant - COM/2021/20069
Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) Publicarea unui post vacant pentru funcția de director executiv (Agent temporar – gradul AD 14) COM/2021/20069

11. Rata de schimb a monedei euro - 13 octombrie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 13 octombrie 2021

12. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10508
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10508 – Hutchison 3 Indonesia/Indosat) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Cerere de aviz consultativ (Cauza E-2/21)
Cerere de aviz consultativ adresată Curții de Justiție a AELS de Norges Høyesterett la 26 mai 2021 în cauza Norep AS/Haugen Gruppen AS (Cauza E-2/21)

14. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

15. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10401
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10401 – SAMI/DUSSUR/FGA/SAMI FIGEAC AERO MANUFACTURING JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Hotărârea Curții din 30 iunie 2021 în cauza E-15/20
Hotărârea Curții din 30 iunie 2021 în cauza E-15/20 Procedură penală împotriva P Securitate socială – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Articolele 7, 63 și 64 – Ajutor de șomaj – Obligația de ședere în statul SEE competent – Șomer care se deplasează în alt stat SEE

17. Hotărârea Curții din 30 iunie 2021 în cauza E-13/20
Hotărârea Curții din 30 iunie 2021 în cauza E-13/20 O/Guvernul Norvegiei, reprezentat de Arbeids- og velferdsdirektoratet (Direcția Muncii și Protecției Sociale) Securitate socială – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Articolele 7, 63 și 64 – Ajutor de șomaj – Obligația de ședere în statul SEE competent – Șomer care se deplasează în alt stat SEE

18. Hotărârea Curții din 18 iunie 2021 în cauza E-10/20
Hotărârea Curții din 18 iunie 2021 în cauza E-10/20 ADCADA Immobilien AG PCC in Konkurs/Finanzmarktaufsicht (Autoritatea de Supraveghere a Piețelor Financiare) Regulamentul (UE) 2017/1129 – Protecția investitorilor – Noțiunea de ofertă publică de valori mobiliare – Comunicarea de informații – Obligația de a publica un prospect – Derogări

19. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M. 10418
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M. 10418 – EFMS/Goldman Sachs/Parexel) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 noiembrie 2020
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 noiembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD)) Amendamentul 1

21. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2020
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2020 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord (COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

22. Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 35/2021 a Consiliului
Expunere de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 35/2021 a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

23. P9_TA(2020)0301 Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)
P9_TA(2020)0301 Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD)) P9_TC1-COD(2019)0188 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2020 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2020/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)

24. Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 noiembrie 2020
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 noiembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 (programul «UE pentru sănătate») (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

25. P9_TA(2020)0290 Introducerea unor măsuri comerciale excepționale
P9_TA(2020)0290 Introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante sau legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD)) P9_TC1-COD(2020)0051 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană

26. Poziția în primă lectură (UE) nr. 35/2021 a Consiliului
Poziția în primă lectură (UE) nr. 35/2021 a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit Adoptată de Consiliu la 28 septembrie 2021 (Text cu relevanță pentru SEE)

27. P9_TA(2020)0300 Introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice
P9_TA(2020)0300 Introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)) P9_TC1-COD(2019)0246 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește reducerea capacității de pescuit în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților de pescuit ale flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice, cod din vestul Mării Baltice și hering din vestul Mării Baltice

28. Comunicarea Comisiei
Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont aplicabile de la 1 noiembrie 2021 [Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei (JO L 140, 30.4.2004, p. 1.)]

29. Rata de schimb a monedei euro - 12 octombrie 2021
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 12 octombrie 2021

30. Publicarea unei cereri de anulare
Publicarea unei cereri de anulare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare coroborat cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare

Actualizare (2) din data 18-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. PROCEDURĂ din 15 octombrie 2021
de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

2. LEGE nr. 253 din 15 octombrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 18.10.2021

3. DECRET nr. 1.051 din 15 octombrie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 18.10.2021

4. ORDIN nr. 2.178 din 15 octombrie 2021
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 18.10.2021

5. ORDIN nr. 1.642 din 15 octombrie 2021
privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 989 din 15.10.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 1.116 din 14 octombrie 2021
privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 18.10.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 1.124 din 14 octombrie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire centru sportiv şi de recreere, Str. Sportului nr. 2, municipiul Salonta, judeţul Bihor"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 18.10.2021

8. HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 14 octombrie 2021
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidarea şi modernizarea stadionului Giuleşti «Valentin Stănescu», calea Giuleşti nr. 18, sector 6, Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 18.10.2021

9. CIRCULARĂ nr. 23 din 13 octombrie 2021
privind lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni cu tema 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României şi a unei replici proof după medalia jubiliară Ardealul Nostru

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 18.10.2021

10. ORDIN nr. 1.619 din 12 octombrie 2021
privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 18.10.2021

11. ORDIN nr. 931 din 12 octombrie 2021
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 993 din 18.10.2021

12. ORDIN nr. 1.267 din 11 octombrie 2021
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 18.10.2021

13. ORDIN nr. 1.309 din 11 octombrie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 18.10.2021

14. REGULAMENT din 7 octombrie 2021
privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

15. HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 7 octombrie 2021
pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 988 din 15.10.2021

16. ORDIN nr. 262 din 6 octombrie 2021
privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 şi 2022

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 18.10.2021

17. ORDIN nr. 1.110 din 1 octombrie 2021
privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă obiectivului specific 6.1 - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie, şi obiectivului specific 6.3 - Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor, finanţată din axa prioritară 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT-EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 860/2021

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 18.10.2021

18. ORDIN nr. 1.176 din 23 septembrie 2021
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 18.10.2021

19. ORDIN nr. 1.622 din 10 septembrie 2021
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 992 din 18.10.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 235644 15.10.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Draganesti Vlasca

Monitor: 200 din 15-10-2021

2. PPF 235645 15.10.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Nusfalau

Monitor: 200 din 15-10-2021

3. CPF 235643 15.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Constanta

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Karate "Dinamic Club"

Monitor: 200 din 15-10-2021

4. CCON235655 15.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Matasari

Ofertant: S.C. M8A MANUMOB PROD - S.R.L.

Monitor: 200 din 15-10-2021

5. CCON235654 14.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Huruiesti

Ofertant: S.C. UNION WIND - S.R.L.

Monitor: 200 din 15-10-2021

6. PINC235647 14.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Tintesti

Monitor: 200 din 15-10-2021

7. PINC235648 14.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Tintesti

Monitor: 200 din 15-10-2021

8. PINC235657 14.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Tuzla

Monitor: 200 din 15-10-2021

9. PINC235651 14.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Navodari

Monitor: 200 din 15-10-2021

10. PINC235646 14.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local al Comunei Largu

Monitor: 200 din 15-10-2021

11. CINC235642 14.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Greaca

Ofertant: Minciu Alexandru

Monitor: 200 din 15-10-2021

12. CINC235656 14.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Ofertant: S.C. LIDIA CAKE - S.R.L.

Monitor: 200 din 15-10-2021

13. PVNZ235649 14.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Berislavesti

Monitor: 200 din 15-10-2021

14. PVNZ235641 14.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Garbova

Monitor: 200 din 15-10-2021

15. CVNZ235652 14.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Marculesti

Ofertant: Neagu Chira

Monitor: 200 din 15-10-2021

16. CVNZ235653 14.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Ofertant: S.C. PETROMIG - S.R.L.

Monitor: 200 din 15-10-2021

17. CVNZ235640 14.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria municipiului Vatra Dornei

Ofertant: Ichim Loredana Daniela

Monitor: 200 din 15-10-2021

Actualizare (1) din data 15-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 7.778 din 14 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 14.10.2021

2. ORDIN nr. 7.779 din 14 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Titu, cu satele aparţinătoare Fusea, Hagioaica, Mereni, Plopu şi Sălcuţa, comuna Vlădeni şi comuna Crevedia, cu satele aparţinătoare Crevedia, Cocani, Dârza, Mânăstirea şi Samurcaşi, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 14.10.2021

3. HOTĂRÂRE nr. 1.105 din 14 octombrie 2021
privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 14.10.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 14 octombrie 2021
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2021 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 14.10.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 14 octombrie 2021
privind eliberarea domnului Iacobescu Marcel-Petrică din funcţia de subprefect al judeţului Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 14.10.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 1.109 din 14 octombrie 2021
privind numirea domnului Iacobescu Marcel-Petrică în funcţia de prefect al judeţului Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 14.10.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 14 octombrie 2021
privind eliberarea domnului Buşi Sebastian-Nicolae din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 14.10.2021

8. HOTĂRÂRE nr. 1.111 din 14 octombrie 2021
privind numirea domnului Badea Jean în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 14.10.2021

9. ORDIN nr. 7.783 din 14 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bâlvăneşti, cu satele aparţinătoare Bâlvăneşti, Bâlvăneştii de Jos, Călineştii de Jos, Călineştii de Sus, Pârlagele, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 14.10.2021

10. ORDIN nr. 2.140 din 14 octombrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 985 din 14.10.2021

11. ORDIN nr. 2.150 din 14 octombrie 2021
privind suplimentarea cifrei de şcolarizare pentru rezidenţiat pentru anul universitar 2021-2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 985 din 14.10.2021

12. HOTĂRÂRE nr. 69 din 13 octombrie 2021
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toţi - Plan de acţiune al UE: "Către reducerea la zero a poluării aerului, apei şi solului" - COM (2021)400

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 14.10.2021

13. HOTĂRÂRE nr. 70 din 13 octombrie 2021
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE - Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor durabil - COM (2021)240

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 14.10.2021

14. ORDIN nr. 2.117 din 13 octombrie 2021
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 14.10.2021

15. ORDIN nr. 104 din 13 octombrie 2021
privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 14.10.2021

16. ORDIN nr. 105 din 13 octombrie 2021
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 14.10.2021

17. ORDIN nr. 106 din 13 octombrie 2021
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 14.10.2021

18. ORDIN nr. 1.773 din 7 octombrie 2021
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 14.10.2021

19. ORDIN nr. M.205 din 6 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Condiţiilor şi criteriilor de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 985 din 14.10.2021

20. RECTIFICARE nr. 1.055 din 2 octombrie 2021
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 14.10.2021

21. DECIZIA nr. 16 din 13 septembrie 2021
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 985 din 14.10.2021

22. RECTIFICARE nr. 1.122 din 8 septembrie 2021
referitoare la anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.122/2021

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 14.10.2021

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 752 din 04 noiembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

2. DECIZIE nr. 3254 din 15 octombrie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 1618 din 24 octombrie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

4. DECIZIE nr. 502 din 11 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

5. DECIZIE nr. 4078 din 12 decembrie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 1138 din 21 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

7. SENTINTA nr. 3313 din 25 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

8. SENTINTA nr. 13198 din 28 noiembrie 2019
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

9. DECIZIE nr. 389 din 07 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

10. SENTINTA nr. 3276 din 12 decembrie 2019
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

11. SENTINTA nr. 7514 din 25 noiembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

12. SENTINTA nr. 2897 din 10 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

13. SENTINTA nr. 1263 din 10 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

14. DECIZIE nr. 104 din 22 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

15. SENTINTA nr. 7174 din 13 decembrie 2019
plata asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

16. SENTINTA nr. 531 din 22 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

17. DECIZIE nr. 56 din 23 ianuarie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

18. SENTINTA nr. 895 din 22 noiembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

19. DECIZIE nr. 12 din 07 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

20. SENTINTA nr. 971 din 04 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

21. DECIZIE nr. 72 din 17 februarie 2020
rapire internationala de copii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

22. SENTINTA nr. 217 din 19 februarie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

23. DECIZIE nr. 209 din 03 martie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

24. SENTINTA nr. 743 din 25 februarie 2020
tutela

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

25. SENTINTA nr. 916 din 11 martie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

26. SENTINTA nr. 1171 din 26 februarie 2020
obligatia de a face

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

27. SENTINTA nr. 114 din 11 martie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

28. SENTINTA nr. 318 din 11 martie 2020
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

29. SENTINTA nr. 205 din 04 martie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

30. DECIZIE nr. 704 din 08 aprilie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

31. SENTINTA nr. 3 din 20 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

32. SENTINTA nr. 190 din 31 martie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SALONTA

33. DECIZIE nr. 74 din 11 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

34. DECIZIE nr. 248 din 27 februarie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

35. SENTINTA nr. 1979 din 14 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

36. SENTINTA nr. 1801 din 21 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

37. DECIZIE nr. 232 din 22 mai 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

38. SENTINTA nr. 1281 din 03 iunie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

39. SENTINTA nr. 3499 din 02 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

40. DECIZIE nr. 763 din 22 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

41. SENTINTA nr. 3859 din 09 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

42. SENTINTA nr. 1438 din 01 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

43. SENTINTA nr. 467 din 27 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGU BUJOR

44. SENTINTA nr. 2114 din 09 iulie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

45. SENTINTA nr. 1652 din 30 iulie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

46. DECIZIE nr. 660 din 17 iulie 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

47. SENTINTA nr. 1828 din 15 iulie 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

48. SENTINTA nr. 586 din 26 mai 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

49. SENTINTA nr. 1217 din 18 august 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

50. SENTINTA nr. 4293 din 20 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

51. SENTINTA nr. 131 din 15 septembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

52. DECIZIE nr. 558 din 15 septembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

53. SENTINTA nr. 6476 din 01 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

54. DECIZIE nr. 864 din 18 septembrie 2020
trafic international de droguri (Legea 143/2000 art. 3)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

55. SENTINTA nr. 1752 din 24 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

56. DECIZIE nr. 976 din 06 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

57. SENTINTA nr. 2378 din 11 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

58. INCHEIERE nr. 3283 din 13 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

59. SENTINTA nr. 9759 din 11 noiembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA IASI

60. SENTINTA nr. 6356 din 25 noiembrie 2020
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

61. SENTINTA nr. 8894 din 23 noiembrie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

62. SENTINTA nr. 11002 din 04 decembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

63. DECIZIE nr. 2013 din 02 decembrie 2020
asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

64. DECIZIE nr. 487 din 20 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

65. SENTINTA nr. 12890 din 21 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

66. SENTINTA nr. 875 din 28 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

67. SENTINTA nr. 3 din 04 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

68. DECIZIE nr. 175 din 13 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

69. SENTINTA nr. 16 din 07 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

70. SENTINTA nr. 509 din 01 februarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

71. SENTINTA nr. 9635 din 09 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

72. SENTINTA nr. 75 din 08 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

73. SENTINTA nr. 1851 din 04 decembrie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

74. DECIZIE nr. 2963 din 23 septembrie 2020
contestatie act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

75. DECIZIE nr. 1458 din 03 noiembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

76. SENTINTA nr. 6983 din 02 decembrie 2020
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

77. SENTINTA nr. 116 din 04 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

78. DECIZIE nr. 144 din 25 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

79. DECIZIE nr. 112 din 23 februarie 2021
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

80. SENTINTA nr. 88 din 23 februarie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

81. SENTINTA nr. 556 din 10 martie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

82. DECIZIE nr. 545 din 25 iunie 2020
uzucapiune

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

83. DECIZIE nr. 423 din 23 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

84. SENTINTA nr. 987 din 11 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

85. SENTINTA nr. 443 din 16 martie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

86. SENTINTA nr. 626 din 07 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

87. SENTINTA nr. 729 din 31 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

88. SENTINTA nr. 413 din 01 februarie 2021
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

89. DECIZIE nr. 234 din 21 decembrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

90. SENTINTA nr. 235 din 17 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

91. SENTINTA nr. 473 din 13 mai 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

92. DECIZIE nr. 457 din 22 aprilie 2021
contestatie decizie de concediere

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

93. SENTINTA nr. 1071 din 25 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

94. SENTINTA nr. 266 din 21 iulie 2021
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

95. DECIZIE nr. 4313 din 18 noiembrie 2020
contestatie act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

96. SENTINTA nr. 5909 din 05 august 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

97. SENTINTA nr. 10796 din 05 august 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

98. SENTINTA nr. 245 din 12 aprilie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

99. DECIZIE nr. 514 din 18 mai 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

100. DECIZIE nr. 270 din 18 mai 2021
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

101. DECIZIE nr. 513 din 31 mai 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

102. DECIZIE nr. 2995 din 18 iunie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

103. SENTINTA nr. 5686 din 20 mai 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

104. INCHEIERE nr. 6260 din 03 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

105. SENTINTA nr. 639 din 06 iulie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

106. SENTINTA nr. 1477 din 06 septembrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

107. SENTINTA nr. 3074 din 09 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

108. SENTINTA nr. 2225 din 13 septembrie 2021
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

109. SENTINTA nr. 2777 din 21 septembrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

110. SENTINTA nr. 996 din 27 septembrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

111. DECIZIE nr. 495 din 04 august 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

112. DECIZIE nr. 561 din 10 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

113. SENTINTA nr. 7634 din 02 septembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

114. DECIZIE nr. 122 din 29 ianuarie 2019
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

115. DECIZIE nr. 855 din 27 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

116. DECIZIE nr. 330 din 07 martie 2019
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

117. DECIZIE nr. 424 din 18 martie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

118. SENTINTA nr. 470 din 13 martie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

119. SENTINTA nr. 2447 din 04 aprilie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

120. SENTINTA nr. 612 din 13 martie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

121. SENTINTA nr. 237 din 05 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

122. SENTINTA nr. 700 din 15 mai 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

123. SENTINTA nr. 2271 din 27 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

124. DECIZIE nr. 2550 din 13 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

125. DECIZIE nr. 112 din 19 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

126. SENTINTA nr. 2852 din 03 iunie 2019
superficie

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

127. DECIZIE nr. 210 din 03 iunie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

128. SENTINTA nr. 5044 din 11 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

129. DECIZIE nr. 2681 din 10 iulie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

130. SENTINTA nr. 3513 din 24 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

131. SENTINTA nr. 1145 din 24 septembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

132. SENTINTA nr. 1596 din 09 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

133. DECIZIE nr. 739 din 26 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

134. DECIZIE nr. 466 din 25 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

135. SENTINTA nr. 1528 din 21 iunie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

136. SENTINTA nr. 3254 din 19 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

137. SENTINTA nr. 162 din 07 mai 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

138. SENTINTA nr. 887 din 23 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

139. SENTINTA nr. 657 din 09 aprilie 2019
actiune în daune delictuale

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

140. SENTINTA nr. 554 din 27 martie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

141. DECIZIE nr. 1326 din 22 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

142. SENTINTA nr. 653 din 15 martie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

143. SENTINTA nr. 649 din 07 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

144. DECIZIE nr. 521 din 28 februarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

145. SENTINTA nr. 90 din 27 februarie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BABADAG

146. SENTINTA nr. 1562 din 15 februarie 2019
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

147. SENTINTA nr. 813 din 13 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

148. SENTINTA nr. 399 din 07 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

149. SENTINTA nr. 134 din 08 ianuarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

150. SENTINTA nr. 7664 din 14 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

Actualizare (2) din data 15-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 85 din 14 octombrie 2021
privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 14.10.2021

2. COMUNICAT din 14 octombrie 2021
privind verificarea propriei competențe de către instanța învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării silite

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 14.10.2021

3. ORDIN nr. 293 din 4 octombrie 2021
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii TBI LEASING IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 15.10.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 2 octombrie 2021
privind aprobarea stemei comunei Boişoara, judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 15.10.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 1.062 din 2 octombrie 2021
privind aprobarea stemei municipiului Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 15.10.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 1.041 din 29 septembrie 2021
privind aprobarea modelului steagului comunei Ozun, judeţul Covasna

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 15.10.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 1.042 din 29 septembrie 2021
privind aprobarea stemei comunei Glogova, judeţul Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 15.10.2021

8. DECIZIA nr. 589 din 28 septembrie 2021
asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Guvernul României, pe de altă parte

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 986 din 15.10.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 1.012 din 22 septembrie 2021
privind aprobarea stemei comunei Mihălăşeni, judeţul Botoşani

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 15.10.2021

10. HOTĂRÂRE nr. 1.013 din 22 septembrie 2021
privind aprobarea stemei comunei Comarna, judeţul Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 15.10.2021

11. HOTĂRÂRE nr. 987 din 15 septembrie 2021
pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 15.10.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 235626 14.10.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Nusfalau

Monitor: 199 din 14-10-2021

2. PPF 235633 14.10.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Pascani

Monitor: 199 din 14-10-2021

3. PPF 235621 14.10.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Jucu

Monitor: 199 din 14-10-2021

4. CPF 235628 14.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Baia Mare

Ofertant: Palatul Copiilor Baia Mare

Monitor: 199 din 14-10-2021

5. PCBS235622 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 199 din 14-10-2021

6. PCBS235636 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Fieni

Monitor: 199 din 14-10-2021

7. PCBS235632 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Zimbor

Monitor: 199 din 14-10-2021

8. PCBS235631 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Zimbor

Monitor: 199 din 14-10-2021

9. PCBS235630 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Zimbor

Monitor: 199 din 14-10-2021

10. CCBS235638 13.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Ofertant: Morjan Victor Sorin

Monitor: 199 din 14-10-2021

11. PCON235627 14.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ion Creanga

Monitor: 199 din 14-10-2021

12. PINC235623 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 199 din 14-10-2021

13. PINC235625 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Petris

Monitor: 199 din 14-10-2021

14. PINC235637 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Centrul Cultural si de Tineret Stefan Iordache

Monitor: 199 din 14-10-2021

15. PINC235634 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Doba

Monitor: 199 din 14-10-2021

16. CINC235629 13.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Ozun

Ofertant: S.C. Adonis Import Export - S.R.L.

Monitor: 199 din 14-10-2021

17. PVNZ235624 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 199 din 14-10-2021

18. PVNZ235635 13.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Gugesti

Monitor: 199 din 14-10-2021

19. CVNZ235639 13.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Ofertant: BUSUIOC SABINA ELENA

Monitor: 199 din 14-10-2021

Actualizare (1) din data 14-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 5.454 din 13 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 13.10.2021

2. ORDIN nr. 7.754 din 13 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Boiu Mare, cu satele aparţinătoare Boiu Mare, Frâncenii Boiului, Prislop şi Româneşti, judeţul Maramureş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 13.10.2021

3. ORDIN nr. 7.755 din 13 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Broşteni (cu satele aparţinătoare Broşteni, Căpăţâneşti, Luncşoara, Lupşa de Jos, Lupşa de Sus, Meriş), comuna Pătulele (cu satele aparţinătoare Pătulele şi Viaşu) şi comuna Şişeşti (cu satele aparţinătoare Cărămidaru, Ciovârnăşani, Cocorova, Crăgueşti, Noapteşa şi Şişeşti), judeţul Mehedinţi

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 13.10.2021

4. ORDIN nr. 7.756 din 13 octombrie 2021
privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Giuleşti, cu satele aparţinătoare Giuleşti, Berbeşti, Fereşti şi Mănăstirea, judeţul Maramureş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 13.10.2021

5. ORDIN nr. 2.067 din 12 octombrie 2021
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 13.10.2021

6. METODOLOGIE din 12 octombrie 2021
pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 13.10.2021

7. ORDIN nr. 2.096 din 12 octombrie 2021
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011 pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 13.10.2021

8. ORDIN nr. 2.103 din 12 octombrie 2021
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 13.10.2021

9. DECIZIE nr. 11 din 24 septembrie 2021
pentru stabilirea procedurii de consultare şi efectuare a fotocopiilor din dosarele disciplinare aflate pe rolul şi în arhiva Comisiei de jurisdicţie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi a Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor din România

EMITENT: Colegiul Medicilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 13.10.2021

10. DECIZIA nr. 380 din 8 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 13.10.2021

11. DECIZIA nr. 41 din 7 iunie 2021
referitoare la interpretarea art. 55 alin. 1 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificării intervenite prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 13.10.2021

12. DECIZIA nr. 372 din 3 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 13.10.2021

Actualizare (2) din data 14-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.304 din 7 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 14.10.2021

2. ORDIN nr. 1.299 din 6 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 14.10.2021

3. PLAN din 4 octombrie 2021
de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

4. HOTĂRÂRE nr. 1.081 din 4 octombrie 2021
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi (UM 0908 Iaşi) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 14.10.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 4 octombrie 2021
privind transmiterea unei părţi din imobilul 2297, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională "Apele Române"/Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral şi modificarea anexelor nr. 4 şi 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 14.10.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 4 octombrie 2021
pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 2 octombrie 2021
pentru aprobarea documentaţiei de urbanism "Planul urbanistic general al comunei Ieud, judeţul Maramureş"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 14.10.2021

8. HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 29 septembrie 2021
privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017, pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 14.10.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 29 septembrie 2021
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 14.10.2021

10. ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 13 septembrie 2017
pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 981 din 14.10.2021

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1810 din 20 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

2. SENTINTA nr. 10545 din 04 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

3. SENTINTA nr. 3028 din 01 octombrie 2019
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

4. SENTINTA nr. 157 din 09 octombrie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

5. SENTINTA nr. 8225 din 11 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

6. SENTINTA nr. 2388 din 09 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

7. SENTINTA nr. 3309 din 02 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

8. SENTINTA nr. 1144 din 22 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

9. SENTINTA nr. 2733 din 28 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

10. SENTINTA nr. 6697 din 26 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

11. SENTINTA nr. 974 din 23 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CAMPENI

12. SENTINTA nr. 1785 din 09 decembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

13. SENTINTA nr. 1859 din 27 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

14. DECIZIE nr. 1011 din 13 decembrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

15. SENTINTA nr. 1571 din 28 noiembrie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

16. INCHEIERE nr. 10929 din 24 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

17. DECIZIE nr. 1603 din 15 noiembrie 2019
retragere asociat

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

18. DECIZIE nr. 873 din 16 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

19. DECIZIE nr. 1757 din 19 decembrie 2019
marturia mincinoasa (art.273 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

20. SENTINTA nr. 326 din 17 ianuarie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

21. DECIZIE nr. 428 din 11 decembrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

22. SENTINTA nr. 990 din 18 decembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SAVENI

23. SENTINTA nr. 7634 din 31 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

24. DECIZIE nr. 70 din 27 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

25. SENTINTA nr. 2064 din 03 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

26. DECIZIE nr. 847 din 24 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

27. SENTINTA nr. 7047 din 13 decembrie 2019
alte cereri privind executarea silita

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

28. SENTINTA nr. 102 din 04 februarie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

29. DECIZIE nr. 29 din 06 martie 2020
cerere reexaminare ajutor public judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

30. SENTINTA nr. 164 din 19 februarie 2020
granituire

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

31. SENTINTA nr. 26 din 17 ianuarie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA FETESTI

32. SENTINTA nr. 32 din 06 ianuarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

33. DECIZIE nr. 933 din 10 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

34. SENTINTA nr. 1191 din 27 martie 2020
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

35. SENTINTA nr. 140 din 27 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

36. SENTINTA nr. 1650 din 10 iunie 2020
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

37. DECIZIE nr. 355 din 11 iunie 2020
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

38. SENTINTA nr. 2008 din 23 iunie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

39. SENTINTA nr. 840 din 09 iulie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

40. DECIZIE nr. 162 din 05 iunie 2020
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

41. SENTINTA nr. 873 din 26 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

42. SENTINTA nr. 61 din 29 iunie 2020
furtul în scop de folosinta (art.230 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

43. SENTINTA nr. 5654 din 22 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

44. SENTINTA nr. 3744 din 22 iulie 2020
tutela - autorizari date tutorelui

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

45. DECIZIE nr. 94 din 09 iunie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

46. DECIZIE nr. 558 din 20 iulie 2020
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

47. SENTINTA nr. 632 din 02 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RACARI

48. SENTINTA nr. 228 din 01 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

49. DECIZIE nr. 193 din 02 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

50. SENTINTA nr. 1478 din 18 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

51. SENTINTA nr. 2335 din 21 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

52. DECIZIE nr. 808 din 06 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

53. DECIZIE nr. 910 din 29 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

54. DECIZIE nr. 126 din 09 octombrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

55. SENTINTA nr. 3045 din 24 septembrie 2020
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

56. DECIZIE nr. 229 din 05 octombrie 2020
reconstituire vechime

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

57. SENTINTA nr. 713 din 10 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

58. SENTINTA nr. 4667 din 02 noiembrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

59. SENTINTA nr. 1026 din 17 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

60. SENTINTA nr. 759 din 16 octombrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

61. SENTINTA nr. 8409 din 11 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

62. SENTINTA nr. 2636 din 24 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

63. SENTINTA nr. 4598 din 11 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

64. DECIZIE nr. 1334 din 29 octombrie 2019
traficul de persoane (art.210 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

65. DECIZIE nr. 446 din 10 decembrie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

66. DECIZIE nr. 992 din 18 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

67. SENTINTA nr. 16706 din 16 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

68. DECIZIE nr. 2089 din 05 noiembrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

69. SENTINTA nr. 13 din 14 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

70. DECIZIE nr. 1127 din 09 decembrie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

71. SENTINTA nr. 55 din 19 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

72. SENTINTA nr. 478 din 29 ianuarie 2021
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

73. DECIZIE nr. 39 din 21 ianuarie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

74. SENTINTA nr. 1475 din 08 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

75. SENTINTA nr. 66 din 27 ianuarie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA ZALAU

76. DECIZIE nr. 247 din 05 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

77. SENTINTA nr. 3017 din 17 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

78. SENTINTA nr. 2634 din 15 martie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

79. SENTINTA nr. 485 din 02 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

80. SENTINTA nr. 596 din 07 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

81. SENTINTA nr. 5660 din 07 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

82. SENTINTA nr. 287 din 06 aprilie 2020
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

83. SENTINTA nr. 3955 din 16 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

84. SENTINTA nr. 88 din 25 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

85. DECIZIE nr. 547 din 28 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

86. SENTINTA nr. 2494 din 02 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

87. SENTINTA nr. 7 din 20 ianuarie 2021
esalonarea platii amenzii penale (art.497 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

88. SENTINTA nr. 136 din 04 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

89. SENTINTA nr. 734 din 17 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

90. SENTINTA nr. 631 din 10 mai 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

91. DECIZIE nr. 678 din 12 mai 2021
obligare emitere act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

92. DECIZIE nr. 273 din 30 martie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

93. SENTINTA nr. 2394 din 05 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

94. DECIZIE nr. 227 din 31 mai 2021
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

95. DECIZIE nr. 1542 din 13 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

96. INCHEIERE nr. 328 din 03 iunie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

97. SENTINTA nr. 984 din 26 aprilie 2021
modificare masuri privind copilul

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

98. SENTINTA nr. 5065 din 13 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

99. SENTINTA nr. 6868 din 20 iulie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

100. SENTINTA nr. 181 din 29 iulie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

101. SENTINTA nr. 7159 din 21 iulie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

102. SENTINTA nr. 140 din 30 iulie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

103. SENTINTA nr. 4642 din 08 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

104. DECIZIE nr. 680 din 14 aprilie 2021
procedura insolventei – societati pe actiuni

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

105. DECIZIE nr. 961 din 17 iunie 2021
custodie publica - prelungire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

106. DECIZIE nr. 448 din 28 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

107. SENTINTA nr. 9232 din 08 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

108. DECIZIE nr. 958 din 10 iunie 2021
expropriere

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

109. DECIZIE nr. 2041 din 23 iunie 2021
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

110. SENTINTA nr. 6831 din 17 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

111. DECIZIE nr. 424 din 01 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

112. SENTINTA nr. 4992 din 15 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

113. SENTINTA nr. 44 din 21 aprilie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

114. SENTINTA nr. 558 din 19 mai 2021
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

115. SENTINTA nr. 242 din 22 septembrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

116. DECIZIE nr. 1139 din 22 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

117. SENTINTA nr. 148 din 31 ianuarie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

118. DECIZIE nr. 42 din 10 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

119. SENTINTA nr. 3 din 19 februarie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

120. SENTINTA nr. 991 din 14 februarie 2019
refuz acordare drepturi

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

121. DECIZIE nr. 108 din 28 ianuarie 2019
ultrajul (art.257 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

122. DECIZIE nr. 28 din 21 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

123. SENTINTA nr. 84 din 05 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA COSTESTI

124. DECIZIE nr. 107 din 05 martie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

125. DECIZIE nr. 431 din 19 martie 2019
prestatie tabulara

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

126. SENTINTA nr. 309 din 15 aprilie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

127. SENTINTA nr. 1516 din 23 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

128. SENTINTA nr. 1168 din 14 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

129. DECIZIE nr. 853 din 10 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

130. DECIZIE nr. 51 din 27 iunie 2019
plângere contestatie tergiversare

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

131. SENTINTA nr. 3183 din 02 iulie 2019
reprezentativitate sindicat

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

132. SENTINTA nr. 1993 din 21 iunie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

133. DECIZIE nr. 297 din 22 august 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

134. SENTINTA nr. 1480 din 05 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

135. SENTINTA nr. 1089 din 10 octombrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

136. DECIZIE nr. 1152 din 03 octombrie 2019
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

137. SENTINTA nr. 5187 din 01 octombrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

138. SENTINTA nr. 9698 din 20 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

139. SENTINTA nr. 5609 din 16 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

140. SENTINTA nr. 4853 din 30 iulie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

141. DECIZIE nr. 243 din 09 iulie 2019
înlocuire masura preventiva (art.242 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

142. SENTINTA nr. 2034 din 27 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

143. DECIZIE nr. 1696 din 19 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

144. SENTINTA nr. 3727 din 03 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

145. SENTINTA nr. 3990 din 30 mai 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

146. SENTINTA nr. 945 din 28 mai 2019
sechestru asigurator

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

147. DECIZIE nr. 725 din 17 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

148. SENTINTA nr. 386 din 07 mai 2019
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

149. INCHEIERE nr. 5010 din 18 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

150. SENTINTA nr. 2889 din 08 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

151. DECIZIE nr. 1050 din 28 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

152. SENTINTA nr. 29 din 26 februarie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

153. DECIZIE nr. 324 din 20 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

154. DECIZIE nr. 144 din 19 februarie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

155. DECIZIE nr. 374 din 13 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

156. SENTINTA nr. 176 din 14 ianuarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 235598 13.10.2021

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Jucu

Monitor: 198 din 13-10-2021

2. CPF 235609 13.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Onesti

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv OK Sport

Monitor: 198 din 13-10-2021

3. CPF 235593 13.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Dambovita

Ofertant: Asociatia Club Off-Road Bucuresti

Monitor: 198 din 13-10-2021

4. PCON235607 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 198 din 13-10-2021

5. PCON235612 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Cerat

Monitor: 198 din 13-10-2021

6. PCON235605 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 198 din 13-10-2021

7. PCON235602 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 198 din 13-10-2021

8. PCON235601 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 198 din 13-10-2021

9. PCON235591 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Recas

Monitor: 198 din 13-10-2021

10. PCON235603 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 198 din 13-10-2021

11. PCON235606 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 198 din 13-10-2021

12. PCON235604 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sanmartin

Monitor: 198 din 13-10-2021

13. PCON235619 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Fieni

Monitor: 198 din 13-10-2021

14. CCON235597 12.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Alexandru cel Bun

Ofertant: S.C. Centrul Medical Sfanta Elena - S.R.L.

Monitor: 198 din 13-10-2021

15. CCON235617 12.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sarmasag

Ofertant: Asocierea S.C. Amtis Electras - S.R.L. - S.C. Amper Grup - S.R.L.

Monitor: 198 din 13-10-2021

16. CCON235610 12.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sarmasag

Ofertant: Asocierea S.C. Matyas Relax - S.R.L. - S.C. Amper Grup - S.R.L.

Monitor: 198 din 13-10-2021

17. PINC235595 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Vulcan

Monitor: 198 din 13-10-2021

18. PINC235596 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Budesti

Monitor: 198 din 13-10-2021

19. PINC235608 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Tileagd

Monitor: 198 din 13-10-2021

20. PINC235620 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Ilieni

Monitor: 198 din 13-10-2021

21. PINC235615 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 198 din 13-10-2021

22. CINC235614 12.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Gura Sutii

Ofertant: Dumitru NF Nicolae PFA

Monitor: 198 din 13-10-2021

23. CINC235613 12.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Gura Sutii

Ofertant: S.C. Medilab Medical Center - S.R.L.

Monitor: 198 din 13-10-2021

24. CINC235592 12.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Videle

Ofertant: Traistaru Dorut-Toriani

Monitor: 198 din 13-10-2021

25. CINC235599 12.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Ludus

Ofertant: S.C. BEA HAN - S.R.L.

Monitor: 198 din 13-10-2021

26. PVNZ235589 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Valea Marului

Monitor: 198 din 13-10-2021

27. PVNZ235600 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Sura Mica

Monitor: 198 din 13-10-2021

28. PVNZ235611 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Murfatlar

Monitor: 198 din 13-10-2021

29. PVNZ235594 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Seleus

Monitor: 198 din 13-10-2021

30. PVNZ235618 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: UAT Comuna Tomesti

Monitor: 198 din 13-10-2021

31. PVNZ235616 12.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Sofronea

Monitor: 198 din 13-10-2021

Actualizare (1) din data 13-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 1.046 din 12 octombrie 2021
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 400 Sprijin "FELEACU"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 12.10.2021

2. DECIZIE nr. 507 din 12 octombrie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Ionel Floricel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 12.10.2021

3. ORDIN nr. 7.735 din 12 octombrie 2021
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bocicoiu Mare, cu satele aparţinătoare Bocicoiu Mare, Crăciuneşti, Lunca la Tisa şi Tisa, judeţul Maramureş

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 12.10.2021

4. ORDIN nr. 7.736 din 12 octombrie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Axintele, cu satele aparţinătoare Axintele, Bărbătescu şi Horia, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Departamentul pentru Situații de Urgență
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 12.10.2021

5. LEGE nr. 247 din 11 octombrie 2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

6. DECRET nr. 1.041 din 11 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

7. LEGE nr. 248 din 11 octombrie 2021
pentru completarea art. 5 din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

8. DECRET nr. 1.042 din 11 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

9. ORDIN nr. 2.053 din 11 octombrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

10. ORDIN nr. 2.054 din 11 octombrie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

11. HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 6 octombrie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a oraşului Beclean", judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

12. HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 6 octombrie 2021
privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

13. HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 6 octombrie 2021
pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

14. ORDIN nr. 1.757 din 4 octombrie 2021
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 12.10.2021

15. ORDIN nr. 1.758 din 4 octombrie 2021
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 12.10.2021

16. HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 29 septembrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

17. HOTĂRÂRE nr. 1.033 din 29 septembrie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin (UM 0435 Reşiţa)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

18. ORDIN nr. 5.327 din 29 septembrie 2021
privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 12.10.2021

19. HOTĂRÂRE nr. 40 din 22 septembrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

20. ORDIN nr. 280 din 17 septembrie 2021
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EUROTATI IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 12.10.2021

21. ORDIN nr. 98 din 6 august 2021
pentru aprobarea Normelor de protecţie radiologică - procedura de acceptare a întreprinderilor externe

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 12.10.2021

22. NORME din 6 august 2021
de protecţie radiologică - procedura de acceptare a întreprinderilor externe

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 12.10.2021

Actualizare (2) din data 13-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 249 din 12 octombrie 2021
pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 13.10.2021

2. DECRET nr. 1.045 din 12 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 13.10.2021

3. ORDIN nr. 2.068 din 12 octombrie 2021
privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 21 noiembrie 2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 13.10.2021

4. ORDIN nr. 2.069 din 12 octombrie 2021
privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 13.10.2021

5. ORDIN nr. 2.037 din 6 octombrie 2021
pentru aplicarea în trimestrul II 2021 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 13.10.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 1.098 din 6 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome "Monetăria Statului", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 13.10.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 1.099 din 6 octombrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 13.10.2021

8. ORDIN nr. 572 din 30 septembrie 2021
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 13.10.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 29 septembrie 2021
privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 13.10.2021

10. REGULAMENT nr. 14 din 29 septembrie 2021
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 13.10.2021

11. DECIZIA nr. 536 din 15 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 40 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 13.10.2021

12. DECIZIA nr. 9 din 7 iunie 2021
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 13.10.2021

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 737 din 18 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

2. SENTINTA nr. 4188 din 03 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

3. DECIZIE nr. 171 din 24 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

4. SENTINTA nr. 11651 din 26 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

5. SENTINTA nr. 13347 din 05 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

6. SENTINTA nr. 1872 din 09 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

7. SENTINTA nr. 1517 din 11 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

8. SENTINTA nr. 6472 din 18 noiembrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

9. SENTINTA nr. 266 din 24 octombrie 2019
contestatie creante

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

10. DECIZIE nr. 962 din 17 octombrie 2019
hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

11. SENTINTA nr. 6115 din 16 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

12. SENTINTA nr. 1090 din 26 septembrie 2019
granituire

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

13. DECIZIE nr. 870 din 29 octombrie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

14. SENTINTA nr. 1368 din 05 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

15. SENTINTA nr. 1510 din 06 noiembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

16. SENTINTA nr. 799 din 05 iunie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

17. SENTINTA nr. 764 din 18 decembrie 2019
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

18. SENTINTA nr. 7046 din 12 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

19. SENTINTA nr. 531 din 30 ianuarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

20. SENTINTA nr. 115 din 30 ianuarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

21. SENTINTA nr. 694 din 26 noiembrie 2019
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

22. DECIZIE nr. 813 din 11 noiembrie 2019
întoarcere executare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

23. SENTINTA nr. 176 din 31 ianuarie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

24. SENTINTA nr. 1035 din 17 februarie 2020
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

25. SENTINTA nr. 66 din 14 ianuarie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

26. SENTINTA nr. 279 din 21 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

27. SENTINTA nr. 8584 din 19 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

28. SENTINTA nr. 4909 din 28 iunie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

29. DECIZIE nr. 37 din 15 ianuarie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

30. SENTINTA nr. 13020 din 20 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

31. DECIZIE nr. 118 din 27 februarie 2020
cautiune

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

32. SENTINTA nr. 609 din 18 noiembrie 2019
decadere din drepturi parintesti

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

33. DECIZIE nr. 526 din 11 martie 2020
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

34. DECIZIE nr. 123 din 11 februarie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

35. DECIZIE nr. 181 din 12 martie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

36. SENTINTA nr. 1449 din 25 martie 2020
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

37. DECIZIE nr. 299 din 23 octombrie 2019
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

38. SENTINTA nr. 259 din 06 noiembrie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

39. SENTINTA nr. 1855 din 26 mai 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

40. SENTINTA nr. 804 din 27 mai 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

41. DECIZIE nr. 200 din 02 iunie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

42. SENTINTA nr. 1848 din 12 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

43. DECIZIE nr. 65 din 16 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

44. DECIZIE nr. 186 din 16 iulie 2020
custodie publica

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

45. SENTINTA nr. 3113 din 09 iulie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

46. SENTINTA nr. 1589 din 02 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

47. DECIZIE nr. 654 din 24 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

48. DECIZIE nr. 1186 din 20 iulie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

49. DECIZIE nr. 190 din 30 iulie 2020
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

50. DECIZIE nr. 67 din 24 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

51. SENTINTA nr. 108 din 27 mai 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

52. SENTINTA nr. 834 din 31 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

53. SENTINTA nr. 534 din 01 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

54. SENTINTA nr. 829 din 30 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

55. SENTINTA nr. 350 din 17 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

56. DECIZIE nr. 1800 din 31 iulie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

57. SENTINTA nr. 169 din 10 septembrie 2020
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

58. SENTINTA nr. 1903 din 09 septembrie 2020
plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

59. SENTINTA nr. 2922 din 24 septembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

60. DECIZIE nr. 695 din 30 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

61. SENTINTA nr. 1107 din 06 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

62. SENTINTA nr. 606 din 03 septembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 8891 din 21 octombrie 2020
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

64. SENTINTA nr. 168 din 14 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 7690 din 29 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

66. SENTINTA nr. 10197 din 19 noiembrie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA IASI

67. DECIZIE nr. 570 din 22 octombrie 2020
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

68. SENTINTA nr. 1492 din 04 noiembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

69. SENTINTA nr. 1142 din 18 noiembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

70. DECIZIE nr. 1371 din 16 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

71. DECIZIE nr. 518 din 18 aprilie 2019
traficul de minori (art.211 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

72. SENTINTA nr. 1152 din 03 decembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

73. SENTINTA nr. 3786 din 04 august 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

74. SENTINTA nr. 2501 din 12 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

75. SENTINTA nr. 11236 din 29 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

76. DECIZIE nr. 792 din 25 noiembrie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

77. SENTINTA nr. 1745 din 05 octombrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

78. SENTINTA nr. 27 din 14 ianuarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUHUSI

79. DECIZIE nr. 2 din 13 ianuarie 2021
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

80. SENTINTA nr. 7710 din 04 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

81. DECIZIE nr. 2451 din 10 decembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

82. INCHEIERE nr. 52 din 22 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

83. SENTINTA nr. 15 din 11 ianuarie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

84. DECIZIE nr. 25 din 09 februarie 2021
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

85. SENTINTA nr. 811 din 12 februarie 2021
asigurare dovezi

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

86. SENTINTA nr. 74 din 10 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARNAVENI

87. SENTINTA nr. 1244 din 24 februarie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

88. SENTINTA nr. 29 din 09 februarie 2021
delapidarea (art.295 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CORABIA

89. DECIZIE nr. 38 din 11 februarie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

90. SENTINTA nr. 2694 din 12 martie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

91. SENTINTA nr. 279 din 05 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

92. SENTINTA nr. 330 din 09 februarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

93. SENTINTA nr. 1377 din 09 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

94. SENTINTA nr. 612 din 31 martie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

95. DECIZIE nr. 351 din 08 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

96. SENTINTA nr. 5304 din 02 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

97. DECIZIE nr. 278 din 02 aprilie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

98. SENTINTA nr. 848 din 15 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

99. SENTINTA nr. 974 din 22 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

100. SENTINTA nr. 2550 din 27 mai 2021
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

101. SENTINTA nr. 1662 din 10 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

102. SENTINTA nr. 4977 din 03 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

103. DECIZIE nr. 11 din 20 mai 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

104. SENTINTA nr. 8289 din 07 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

105. SENTINTA nr. 6396 din 06 iulie 2021
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

106. DECIZIE nr. 446 din 31 mai 2021
abtinere

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

107. SENTINTA nr. 618 din 26 mai 2021
deschiderea procedurii la cererea creditorului

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

108. DECIZIE nr. 629 din 10 mai 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

109. DECIZIE nr. 1761 din 15 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

110. DECIZIE nr. 1978 din 17 iunie 2021
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

111. DECIZIE nr. 419 din 02 iulie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

112. SENTINTA nr. 6547 din 07 iunie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA IASI

113. INCHEIERE nr. 4929 din 07 iulie 2021
contestatie tergiversare cauza

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

114. SENTINTA nr. 494 din 31 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

115. SENTINTA nr. 3264 din 29 iulie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

116. SENTINTA nr. 2552 din 03 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

117. DECIZIE nr. 1321 din 15 octombrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

118. SENTINTA nr. 7534 din 13 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

119. SENTINTA nr. 2283 din 14 septembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

120. SENTINTA nr. 8851 din 09 septembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

121. SENTINTA nr. 4240 din 25 august 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

122. DECIZIE nr. 712 din 07 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

123. SENTINTA nr. 6290 din 03 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

124. SENTINTA nr. 2020 din 21 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

125. DECIZIE nr. 321 din 26 martie 2021
validare poprire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

126. SENTINTA nr. 131 din 16 ianuarie 2019
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

127. DECIZIE nr. 15 din 15 ianuarie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

128. DECIZIE nr. 53 din 18 ianuarie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

129. DECIZIE nr. 242 din 26 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

130. DECIZIE nr. 147 din 14 ianuarie 2019
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

131. DECIZIE nr. 305 din 06 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

132. SENTINTA nr. 236 din 21 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

133. SENTINTA nr. 568 din 03 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

134. SENTINTA nr. 495 din 19 februarie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

135. SENTINTA nr. 57 din 12 februarie 2019
antrenare raspundere

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

136. SENTINTA nr. 96 din 28 martie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

137. SENTINTA nr. 3409 din 15 mai 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

138. DECIZIE nr. 455 din 21 mai 2019
nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

139. SENTINTA nr. 3931 din 24 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

140. SENTINTA nr. 871 din 18 iunie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

141. SENTINTA nr. 762 din 22 mai 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

142. SENTINTA nr. 216 din 16 mai 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

143. DECIZIE nr. 293 din 07 iunie 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

144. SENTINTA nr. 7173 din 11 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

145. DECIZIE nr. 2364 din 23 mai 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

146. SENTINTA nr. 650 din 02 iulie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

147. SENTINTA nr. 2187 din 04 iulie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

148. SENTINTA nr. 888 din 07 august 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

149. DECIZIE nr. 2143 din 08 august 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

150. SENTINTA nr. 10402 din 01 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

151. SENTINTA nr. 1650 din 12 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

152. SENTINTA nr. 6352 din 02 septembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

153. SENTINTA nr. 1190 din 19 august 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

154. SENTINTA nr. 4455 din 08 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

155. SENTINTA nr. 978 din 25 iunie 2019
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

156. SENTINTA nr. 3164 din 31 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

157. SENTINTA nr. 239 din 29 mai 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA BLAJ

158. SENTINTA nr. 1175 din 24 mai 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

159. SENTINTA nr. 773 din 23 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

160. DECIZIE nr. 95 din 23 aprilie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

161. DECIZIE nr. 632 din 18 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

162. DECIZIE nr. 911 din 10 aprilie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

163. INCHEIERE nr. 584 din 05 aprilie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

164. DECIZIE nr. 306 din 27 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

165. DECIZIE nr. 683 din 19 martie 2019
anulare act de control taxe si impozite

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

166. SENTINTA nr. 1044 din 18 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

167. SENTINTA nr. 380 din 06 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

168. SENTINTA nr. 56 din 01 martie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

169. SENTINTA nr. 907 din 13 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

170. SENTINTA nr. 169 din 31 ianuarie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL HARGHITA

171. DECIZIE nr. 325 din 23 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 235580 12.10.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Praid

Monitor: 197 din 12-10-2021

2. CPF 235585 12.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Bucuresti

Ofertant: Asociatia Pachamama Romania

Monitor: 197 din 12-10-2021

3. CPF 235583 12.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Estelnic

Ofertant: Ordinul Franciscanilor din Estelnic

Monitor: 197 din 12-10-2021

4. CCON235581 11.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Municipiul Dragasani

Ofertant: S.C. COSKUNOZ M.A. - S.R.L.

Monitor: 197 din 12-10-2021

5. PINC235579 11.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Vedea

Monitor: 197 din 12-10-2021

6. PINC235578 11.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Merei

Monitor: 197 din 12-10-2021

7. PINC235586 11.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia Servicii Publice, Sport si Agrement

Monitor: 197 din 12-10-2021

8. PINC235577 11.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Brebu

Monitor: 197 din 12-10-2021

9. PINC235587 11.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Anina

Monitor: 197 din 12-10-2021

10. PINC235588 11.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Ramnicu Valcea

Monitor: 197 din 12-10-2021

11. CINC235582 11.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Deva - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

Ofertant: S.C. DAVID & CEZAR CARM - S.R.L.

Monitor: 197 din 12-10-2021

12. CINC235584 11.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Ofertant: Lala Rebeca Cabinet Individual de Psihologie

Monitor: 197 din 12-10-2021

Actualizare (1) din data 12-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 245 din 11 octombrie 2021
pentru completarea tabelului-anexă nr. I la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 11.10.2021

2. DECRET nr. 1.039 din 11 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru completarea tabelului-anexă nr. I la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 11.10.2021

3. LEGE nr. 246 din 11 octombrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 11.10.2021

4. DECRET nr. 1.040 din 11 octombrie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 11.10.2021

5. DECRET nr. 1.043 din 11 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 11.10.2021

6. DECRET nr. 1.044 din 11 octombrie 2021
privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 11.10.2021

7. DECRET nr. 1.028 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

8. DECRET nr. 1.029 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

9. DECRET nr. 1.030 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

10. DECRET nr. 1.031 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

11. DECRET nr. 1.032 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

12. DECRET nr. 1.033 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

13. DECRET nr. 1.034 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

14. DECRET nr. 1.035 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

15. DECRET nr. 1.036 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

16. ORDIN nr. 263 din 7 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

17. HOTĂRÂRE nr. 81 din 7 octombrie 2021
privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 11.10.2021

18. HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 4 octombrie 2021
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

19. NORME METODOLOGICE din 4 octombrie 2021
de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

20. HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 4 octombrie 2021
pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 11.10.2021

21. NORMĂ nr. 28 din 4 octombrie 2021
pentru completarea art. 45 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 11.10.2021

22. HOTĂRÂRE nr. 12 din 29 septembrie 2021
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020, şi pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2021 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2021

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 11.10.2021

23. ORDIN nr. 847 din 23 septembrie 2021
privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 11.10.2021

24. PROCEDURĂ din 23 septembrie 2021
de autorizare a unităţilor protejate

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 11.10.2021

25. DECIZIA nr. 54 din 28 iunie 2021
referitoare la interpretarea art. 5 alin. 3 coroborat cu dispoziţiile art. 6 alin. 1, art. 7 alin. 4 şi art. 6 alin. 2 din Legea nr. 77/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 11.10.2021

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PINC235485 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Turnu Magurele

Monitor: 195 din 08-10-2021

2. PINC235488 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Varias

Monitor: 195 din 08-10-2021

3. PINC235495 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: R.A. Aeroport Transilvania Targu Mures

Monitor: 195 din 08-10-2021

4. PINC235512 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Ramnicu Valcea

Monitor: 195 din 08-10-2021

5. CINC235510 07.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Ofertant: S.C. MARIAN S TRADING - S.R.L.

Monitor: 195 din 08-10-2021

6. CINC235511 07.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Monitor: 195 din 08-10-2021

7. CINC235499 07.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Pantelimon

Ofertant: Bolat Viore

Monitor: 195 din 08-10-2021

8. CINC235498 07.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Pantelimon

Ofertant: Copilescu Marian

Monitor: 195 din 08-10-2021

9. CINC235497 07.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Pantelimon

Ofertant: Copilescu Cosmin Marius

Monitor: 195 din 08-10-2021

10. CINC235496 07.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Pantelimon

Ofertant: Anghel Cristina

Monitor: 195 din 08-10-2021

11. PVNZ235503 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 195 din 08-10-2021

12. PVNZ235501 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 195 din 08-10-2021

13. PVNZ235516 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Siret

Monitor: 195 din 08-10-2021

14. PVNZ235515 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 195 din 08-10-2021

15. PVNZ235514 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Carpinis

Monitor: 195 din 08-10-2021

16. PVNZ235504 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 195 din 08-10-2021

17. PVNZ235500 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 195 din 08-10-2021

18. PVNZ235506 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 195 din 08-10-2021

19. PVNZ235508 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 195 din 08-10-2021

20. PVNZ235509 07.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 195 din 08-10-2021

21. CVNZ235502 07.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Victoria

Ofertant: Greu Irina-Petronel

Monitor: 195 din 08-10-2021

22. CVNZ235492 07.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria municipiului Vatra Dornei

Ofertant: Bedrule Mihai

Monitor: 195 din 08-10-2021

Actualizare (2) din data 12-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 391 din 7 octombrie 2021
privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 12.10.2021

2. PROCEDURĂ din 7 octombrie 2021
de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 12.10.2021

3. CIRCULARĂ nr. 21 din 7 octombrie 2021
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2021

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 12.10.2021

4. CIRCULARĂ nr. 22 din 7 octombrie 2021
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2021

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 12.10.2021

5. HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 6 octombrie 2021
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022 şi a Hotărârii Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 12.10.2021

6. HOTĂRÂRE nr. 1.066 din 4 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 12.10.2021

7. HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 2 octombrie 2021
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Achiziţie avioane mediu-curier"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 12.10.2021

8. HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 2 octombrie 2021
pentru aprobarea documentaţiei de urbanism "Planul urbanistic general al oraşului Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 12.10.2021

9. HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 29 septembrie 2021
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Braşov, Maramureş, Sibiu, Ialomiţa, Constanţa, Argeş, Prahova şi municipiul Bucureşti, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 12.10.2021

10. HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 29 septembrie 2021
privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Culturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 12.10.2021

11. ORDIN nr. 5.171 din 31 august 2021
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Surorile Providenţei" din municipiul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 12.10.2021

12. ORDIN nr. 5.172 din 31 august 2021
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Miko" din municipiul Cluj-Napoca

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 12.10.2021

13. DECIZIA nr. 388 din 8 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a prevederilor art. 169^2 din Legea nr. 263/2010

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 12.10.2021

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 812 din 21 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

2. DECIZIE nr. 937 din 18 decembrie 2019
abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art.239 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

3. SENTINTA nr. 1451 din 08 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

4. SENTINTA nr. 2329 din 23 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

5. SENTINTA nr. 582 din 31 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ORASTIE

6. SENTINTA nr. 13393 din 03 decembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

7. SENTINTA nr. 4116 din 28 noiembrie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

8. SENTINTA nr. 15080 din 07 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 2451 din 30 octombrie 2019
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

10. SENTINTA nr. 1095 din 16 octombrie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

11. SENTINTA nr. 3417 din 22 octombrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

12. DECIZIE nr. 1733 din 17 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

13. DECIZIE nr. 1565 din 22 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

14. DECIZIE nr. 550 din 30 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

15. SENTINTA nr. 45 din 10 ianuarie 2020
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

16. SENTINTA nr. 423 din 27 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

17. SENTINTA nr. 106 din 28 ianuarie 2020
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

18. SENTINTA nr. 39 din 22 ianuarie 2020
înselaciunea (art. 215 C.p.)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

19. SENTINTA nr. 533 din 06 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

20. SENTINTA nr. 57 din 20 februarie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

21. SENTINTA nr. 861 din 27 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

22. DECIZIE nr. 125 din 02 martie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

23. SENTINTA nr. 1348 din 21 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

24. SENTINTA nr. 1499 din 10 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

25. SENTINTA nr. 4835 din 01 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

26. SENTINTA nr. 439 din 17 martie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

27. SENTINTA nr. 1170 din 18 martie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

28. SENTINTA nr. 1120 din 19 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

29. SENTINTA nr. 86 din 09 martie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

30. SENTINTA nr. 182 din 02 martie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

31. DECIZIE nr. 11 din 15 ianuarie 2020
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

32. SENTINTA nr. 1303 din 16 iunie 2020
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

33. DECIZIE nr. 1624 din 19 decembrie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

34. DECIZIE nr. 1 din 22 iunie 2020
Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

35. SENTINTA nr. 2968 din 14 iulie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

36. DECIZIE nr. 563 din 19 iunie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

37. SENTINTA nr. 372 din 21 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

38. INCHEIERE nr. 632 din 11 august 2020
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

39. SENTINTA nr. 6651 din 23 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

40. SENTINTA nr. 870 din 30 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

41. SENTINTA nr. 482 din 09 iulie 2020
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

42. DECIZIE nr. 743 din 02 iulie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

43. SENTINTA nr. 9059 din 09 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

44. SENTINTA nr. 2015 din 21 octombrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

45. DECIZIE nr. 1062 din 09 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

46. SENTINTA nr. 2640 din 06 noiembrie 2020
reconstituire vechime

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

47. SENTINTA nr. 1886 din 06 octombrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

48. DECIZIE nr. 2098 din 05 noiembrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

49. DECIZIE nr. 1413 din 19 noiembrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

50. SENTINTA nr. 1405 din 10 decembrie 2020
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

51. DECIZIE nr. 1077 din 20 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

52. SENTINTA nr. 10245 din 18 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

53. INCHEIERE nr. 6 din 20 ianuarie 2021
înlocuire masura preventiva (art.242 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

54. SENTINTA nr. 9 din 06 ianuarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

55. SENTINTA nr. 22 din 13 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

56. DECIZIE nr. 24 din 08 ianuarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

57. SENTINTA nr. 1198 din 30 iunie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

58. SENTINTA nr. 343 din 11 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

59. SENTINTA nr. 373 din 04 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

60. DECIZIE nr. 227 din 11 februarie 2021
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

61. DECIZIE nr. 86 din 03 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

62. SENTINTA nr. 3553 din 23 decembrie 2020
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

63. SENTINTA nr. 509 din 17 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

64. SENTINTA nr. 1471 din 22 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

65. DECIZIE nr. 2195 din 13 noiembrie 2020
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

66. SENTINTA nr. 827 din 10 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

67. DECIZIE nr. 183 din 11 martie 2021
contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

68. SENTINTA nr. 115 din 22 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

69. SENTINTA nr. 2650 din 30 martie 2021
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

70. SENTINTA nr. 743 din 25 martie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

71. DECIZIE nr. 119 din 12 martie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

72. DECIZIE nr. 988 din 06 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

73. SENTINTA nr. 432 din 13 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

74. SENTINTA nr. 405 din 26 aprilie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

75. SENTINTA nr. 483 din 08 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

76. SENTINTA nr. 4998 din 15 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

77. SENTINTA nr. 735 din 25 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

78. DECIZIE nr. 197 din 14 mai 2021
contestatie creante

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

79. DECIZIE nr. 473 din 22 aprilie 2021
opozitie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

80. SENTINTA nr. 1221 din 08 iulie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

81. SENTINTA nr. 845 din 27 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

82. SENTINTA nr. 3601 din 06 iulie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

83. SENTINTA nr. 4526 din 02 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

84. DECIZIE nr. 1904 din 02 iulie 2021
actiune în anulare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

85. SENTINTA nr. 2044 din 30 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

86. SENTINTA nr. 3150 din 16 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

87. SENTINTA nr. 71 din 19 mai 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SEBES

88. DECIZIE nr. 373 din 28 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

89. DECIZIE nr. 246 din 24 mai 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

90. DECIZIE nr. 368 din 16 iunie 2021
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

91. DECIZIE nr. 329 din 16 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

92. SENTINTA nr. 4340 din 25 august 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

93. DECIZIE nr. 3122 din 08 septembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

94. SENTINTA nr. 964 din 24 septembrie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

95. SENTINTA nr. 1879 din 17 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

96. SENTINTA nr. 3360 din 22 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

97. SENTINTA nr. 2375 din 15 septembrie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

98. SENTINTA nr. 4500 din 30 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

99. DECIZIE nr. 564 din 30 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

100. SENTINTA nr. 121 din 22 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

101. DECIZIE nr. 85 din 23 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

102. DECIZIE nr. 835 din 13 februarie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

103. DECIZIE nr. 120 din 18 ianuarie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 384 din 08 mai 2019
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

105. SENTINTA nr. 1584 din 07 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

106. SENTINTA nr. 1636 din 12 aprilie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

107. SENTINTA nr. 2608 din 25 aprilie 2019
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

108. DECIZIE nr. 106 din 26 iunie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

109. INCHEIERE nr. 1799 din 20 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

110. SENTINTA nr. 74 din 20 iunie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

111. DECIZIE nr. 814 din 25 iunie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

112. DECIZIE nr. 96 din 27 iunie 2019
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

113. SENTINTA nr. 1968 din 13 iunie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

114. DECIZIE nr. 719 din 15 octombrie 2019
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

115. SENTINTA nr. 3433 din 10 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

116. DECIZIE nr. 458 din 04 octombrie 2019
contestare raport si plan de distribuire sume

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

117. SENTINTA nr. 6339 din 27 septembrie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

118. DECIZIE nr. 330 din 26 septembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

119. SENTINTA nr. 5531 din 12 septembrie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

120. DECIZIE nr. 812 din 10 septembrie 2019
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

121. SENTINTA nr. 2612 din 28 august 2019
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

122. SENTINTA nr. 224 din 19 august 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

123. DECIZIE nr. 635 din 11 iulie 2019
stabilire program vizitare minor

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

124. SENTINTA nr. 2642 din 20 iunie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

125. INCHEIERE nr. 768 din 13 mai 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

126. SENTINTA nr. 730 din 08 mai 2019
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

127. DECIZIE nr. 536 din 25 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

128. SENTINTA nr. 242 din 22 aprilie 2019
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

129. SENTINTA nr. 2249 din 22 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

130. SENTINTA nr. 499 din 19 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

131. DECIZIE nr. 43 din 18 aprilie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

132. DECIZIE nr. 459 din 09 aprilie 2019
refuz solutionare cerere

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

133. DECIZIE nr. 55 din 03 aprilie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

134. SENTINTA nr. 66 din 27 martie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

135. SENTINTA nr. 1559 din 18 martie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

136. SENTINTA nr. 68 din 08 martie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

137. SENTINTA nr. 391 din 21 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

138. SENTINTA nr. 489 din 20 februarie 2019
refuz solutionare cerere

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

139. DECIZIE nr. 136 din 28 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

140. SENTINTA nr. 139 din 18 ianuarie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

141. SENTINTA nr. 120 din 14 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

142. SENTINTA nr. 36 din 08 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

143. DECIZIE nr. 801 din 05 noiembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 235527 11.10.2021

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sinteu

Monitor: 196 din 11-10-2021

2. PCON235540 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Schitu Golesti

Monitor: 196 din 11-10-2021

3. PCON235534 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Borca

Monitor: 196 din 11-10-2021

4. PCON235528 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Marasesti

Monitor: 196 din 11-10-2021

5. PCON235517 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Calarasi

Monitor: 196 din 11-10-2021

6. PCON235539 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Schitu Golesti

Monitor: 196 din 11-10-2021

7. PCON235538 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Horezu

Monitor: 196 din 11-10-2021

8. PCON235520 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Beclean

Monitor: 196 din 11-10-2021

9. PINC235522 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local al Comunei Viile Satu Mare

Monitor: 196 din 11-10-2021

10. PINC235519 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Sieu

Monitor: 196 din 11-10-2021

11. PINC235536 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Centrul National al Cinematografiei

Monitor: 196 din 11-10-2021

12. PINC235533 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Borca

Monitor: 196 din 11-10-2021

13. PINC235530 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Oltenita

Monitor: 196 din 11-10-2021

14. PINC235529 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 196 din 11-10-2021

15. PINC235537 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: S.C. TETAROM S.A. - Cluj-Napoca

Monitor: 196 din 11-10-2021

16. PINC235523 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Monitor: 196 din 11-10-2021

17. PINC235521 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local al Comunei Viile Satu Mare

Monitor: 196 din 11-10-2021

18. PINC235518 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul Local Margau

Monitor: 196 din 11-10-2021

19. PINC235532 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Borca

Monitor: 196 din 11-10-2021

20. PINC235525 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Consiliul local al comunei Brusturi

Monitor: 196 din 11-10-2021

21. PINC235535 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Ludesti

Monitor: 196 din 11-10-2021

22. CINC235541 08.10.2021

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Ofertant: S.C. BRAVA GRUP CONSTRUCT - S.R.L.

Monitor: 196 din 11-10-2021

23. PVNZ235524 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Monitor: 196 din 12-10-2021

24. PVNZ235526 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Consiliul local al comunei Brusturi

Monitor: 196 din 11-10-2021

25. PVNZ235531 08.10.2021

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Oltenita

Monitor: 196 din 11-10-2021

Actualizare (1) din data 11-10-2021 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 2.047 din 8 octombrie 2021
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

2. LEGE nr. 239 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

3. DECRET nr. 1.022 din 8 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

4. LEGE nr. 240 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

5. DECRET nr. 1.023 din 8 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

6. LEGE nr. 241 din 8 octombrie 2021
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

7. DECRET nr. 1.024 din 8 octombrie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

8. LEGE nr. 242 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

9. DECRET nr. 1.025 din 8 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

10. LEGE nr. 243 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

11. DECRET nr. 1.026 din 8 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

12. LEGE nr. 244 din 8 octombrie 2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

13. DECRET nr. 1.027 din 8 octombrie 2021
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

14. DECIZIE nr. 504 din 8 octombrie 2021
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Felicia Mariana Stan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

15. DECIZIE nr. 505 din 8 octombrie 2021
privind unele măsuri pentru exercitarea atribuţiilor funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

16. DECIZIE nr. 506 din 8 octombrie 2021
privind eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Mădălin Giurcău din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

17. DECRET nr. 1.037 din 8 octombrie 2021
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 09.10.2021

18. DECRET nr. 1.038 din 8 octombrie 2021
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 09.10.2021

19. ORDIN nr. 920 din 7 octombrie 2021
pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

20. HOTĂRÂRE nr. 116 din 4 octombrie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind Abordarea globală a cercetării şi a inovării - Strategia Europei privind cooperarea internaţională într-o lume în schimbare - COM (2021) 252 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

21. HOTĂRÂRE nr. 117 din 4 octombrie 2021
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind creditele de consum - COM (2021) 347 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

22. HOTĂRÂRE nr. 118 din 4 octombrie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toţi - Plan de acţiune al UE: "Către reducerea la zero a poluării aerului, apei şi solului' - COM (2021) 400 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

23. DECIZIE nr. 594 din 4 octombrie 2021
privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

24. HOTĂRÂRE nr. 1.060 din 2 octombrie 2021
privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

25. ORDIN nr. 1.419 din 1 octombrie 2021
pentru modificarea anexei nr. 6 la Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 838/2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

26. HOTĂRÂRE nr. 1.039 din 29 septembrie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (U.M. 0654 Craiova), ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii şi a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

27. HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 29 septembrie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

28. ORDIN nr. 251 din 27 septembrie 2021
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 304/2017 privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

29. ORDIN nr. 1.189 din 27 septembrie 2021
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

30. ORDIN nr. 5.323 din 27 septembrie 2021
privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii masteranzi înmatriculaţi la programele de studii de master didactic, cu finanţare de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru cifra de şcolarizare aprobată anual pentru aceste programe de studii, prin hotărâre a Guvernului

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 09.10.2021

31. ORDIN nr. 3.504 din 24 septembrie 2021
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

32. ORDIN nr. 815 din 15 septembrie 2021
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

33. ORDIN nr. 1.011 din 11 august 2021
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 08.10.2021

34. DECIZIA nr. 383 din 8 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) a patra liniuţă raportate la art. 26 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 08.10.2021

35. DECIZIA nr. 279 din 27 aprilie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 09.10.2021