Actualizare din data 20-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 293 din 19 noiembrie 2018
privind înfiinţarea Comitetului pentru elaborarea Planului naţional pentru autism pentru perioada 2020-2022

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

2. LEGE nr. 265 din 16 noiembrie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 19.11.2018

3. DECRET nr. 906 din 16 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 19.11.2018

4. DECRET nr. 907 din 16 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 20.11.2018

5. DECRET nr. 908 din 16 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 20.11.2018

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 noiembrie 2018
privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 noiembrie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Brad, judeţul Hunedoara, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 905 din 15 noiembrie 2018
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

9. ORDIN nr. 1.453 din 15 noiembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

10. REGULAMENT din 15 noiembrie 2018
de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 915 din 15 noiembrie 2018
privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 20.11.2018

12. ORDIN nr. 510 din 14 noiembrie 2018
privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 20.11.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 13 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 911/2018

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 19.11.2018

14. ORDIN nr. 284 din 9 noiembrie 2018
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

15. ORDIN nr. 285 din 9 noiembrie 2018
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 903 din 9 noiembrie 2018
privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 19.11.2018

17. CIRCULARĂ nr. 27 din 9 noiembrie 2018
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2018

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 19.11.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 879 din 9 noiembrie 2018
privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 20.11.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 890 din 9 noiembrie 2018
pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: "Extinderea sistemului de transport din România pentru preluarea gazului de la ţărmul Mării Negre"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 20.11.2018

20. DECIZIA nr. 73 din 29 octombrie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi (4) şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 19.11.2018

21. ORDIN nr. 6.025 din 25 octombrie 2018
pentru modificarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 364/2015

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

22. ORDIN nr. 1.395 din 28 septembrie 2018
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 980 din 20.11.2018

23. DECIZIA nr. 607 din 27 septembrie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

24. DECIZIA nr. 500 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (1) lit. d) şi ale art. 155 alin. (4) din Codul penal, precum şi ale art. 18 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 977 din 19.11.2018

25. DECIZIA nr. 460 din 5 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi alin. (3) din Codul penal, art. 3 alin. (3) şi alin. (4) şi ale art. 4 alin. (9), alin. (11) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) şi alin. (12), art. 375 şi art. 377 din Codul de procedură penală, ale art. 248 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 20.11.2018

26. RECTIFICARE din 5 decembrie 2017
referitoare la Hotărârea (revizuire) Curţii Europene a Drepturilor Omului din 5 decembrie 2017 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 19.11.2018

MODELE TIP

Actualizare din data 19-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 889 din 9 noiembrie 2018
pentru aprobarea declasificării unor informaţii clasificate secret de stat cu nivel de secretizare "secret" elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 1973-1987

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 19.11.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 895 din 9 noiembrie 2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 19.11.2018

3. ORDIN nr. 4.430/C din 8 noiembrie 2018
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au avut calitatea de militar angajat pe bază de contract

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 19.11.2018

4. ORDIN nr. 4.431/C din 8 noiembrie 2018
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au avut calitatea de militar angajat pe bază de contract

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 19.11.2018

5. DECIZIE nr. 878 din 30 octombrie 2018
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

EMITENT: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 19.11.2018

6. METODOLOGIE din 30 octombrie 2018
de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

EMITENT: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 19.11.2018

7. ORDIN nr. 1.610 din 25 octombrie 2018
privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pe anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 16.11.2018

8. ACT ADIȚIONAL nr. 2 din 25 octombrie 2018
pe anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 16.11.2018

9. DECIZIA nr. 638 din 16 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 19.11.2018

10. DECIZIA nr. 15 din 26 septembrie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (5) Cod penal pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 19.11.2018

AUTORIZAȚII
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1721 al Comisiei din 12 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1721 al Comisiei din 12 noiembrie 2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Gailtaler Speck (IGP)]

2. Decizia (UE) 2018/1675 a Parlamentului European și a Consiliului din 2 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1675 a Parlamentului European și a Consiliului din 2 octombrie 2018 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos – EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare

3. Decizia (UE) 2018/1674 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1674 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Federativă a Braziliei la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Republica Federativă a Braziliei, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Republica Moldova

4. Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018
Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

5. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova [COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD)]

6. Publicarea unei modificări
Publicarea unei modificări în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Rolul agriculturii în negocierile comerciale multilaterale, bilaterale și regionale în lumina conferinței ministeriale a OMC de la Nairobi (aviz din proprie inițiativă)

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei (consolidată la 24 octombrie 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323 a Comisiei din 19 decembrie 2016 de stabilire a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 24 octombrie 2018)

9. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 83
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL V - SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIECAPITOLUL 4 - COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂArticolul 83 (ex-articolul 31 TUE)

10. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 21
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A DOUA - NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNIIArticolul 21 (ex-articolul 18 TCE)

11. Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului (consolidată la 14 septembrie 2018)
Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (consolidată la 14 septembrie 2018)

12. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul dezvoltării durabile și implicarea societății civile în acordurile de investiții autonome ale UE cu țările terțe

13. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind producția integrată în Uniunea Europeană (aviz din proprie inițiativă)

14. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind participarea sectorului privat la cadrul de dezvoltare post-2015 (aviz exploratoriu)

15. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — O viață decentă pentru toți: eradicarea sărăciei și crearea unui viitor durabil pentru planetă COM(2013) 92 final

16. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului pentru a prelungi perioada de aplicare a acesteia și pentru a actualiza denumirile țărilor terțe și ale autorităților responsabile pentru autorizarea și controlul producției COM(2012) 343 final – 2012/165 (COD)

17. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 206
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A CINCEA - ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNIITITLUL II - POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂArticolul 206(ex-articolul 131 TCE)

18. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Către o politică europeană globală în domeniul investițiilor internaționale COM(2010) 343 final

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind negocierile privind noi acorduri comerciale — poziția CESE

20. Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană (consolidat la 1 februarie 2018)
Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian (consolidat la 1 februarie 2018)

Actualizare din data 19-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 909 din 16 noiembrie 2018
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 16.11.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 33 din 14 noiembrie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 16.11.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 34 din 14 noiembrie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 16.11.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 35 din 14 noiembrie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 16.11.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 74 din 14 noiembrie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 16.11.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 75 din 14 noiembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist - O contribuţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM(2018)640

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 16.11.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 898 din 9 noiembrie 2018
privind aprobarea stemei comunei Bucinişu, judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 16.11.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 897 din 9 noiembrie 2018
privind aprobarea stemei comunei Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 16.11.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 888 din 9 noiembrie 2018
privind aprobarea descrierii distincţiilor naţionale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 972 din 16.11.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 878 din 9 noiembrie 2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Satu Mare, precum şi trecerea parţială a acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 16.11.2018

11. ORDIN nr. 1.732 din 8 noiembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autorităţii Navale Române

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 16.11.2018

12. ORDIN nr. 1.717 din 2 noiembrie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Accesibilizarea staţiilor de metrou în funcţiune pentru persoanele cu deficienţe de vedere"

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 16.11.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 871 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 974 din 16.11.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCON218731 16.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Bratca

Monitor: 198 din 16-11-2018

2. PCON218732 16.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 198 din 16-11-2018

3. PCON218729 15.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Calarasi

Monitor: 198 din 16-11-2018

4. NCON218730 15.11.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Calarasi

Monitor: 198 din 16-11-2018

5. CCON218733 16.11.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Ofertant: UPC Romania - S.A.

Monitor: 198 din 16-11-2018

Actualizare din data 16-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 192 din 14 noiembrie 2018
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 16.11.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 893 din 9 noiembrie 2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 16.11.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 885 din 9 noiembrie 2018
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 16.11.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 894 din 9 noiembrie 2018
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 16.11.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 900 din 9 noiembrie 2018
privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 18.174/2015 a activităţii miniere de exploatare a minereului de cupru cu conţinut de aur în perimetrul Rovina, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA - S.R.L.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 16.11.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 901 din 9 noiembrie 2018
pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 16.11.2018

7. REGULAMENT din 9 noiembrie 2018
de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 16.11.2018

8. NORMĂ nr. 18 din 1 noiembrie 2018
privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 15.11.2018

9. ORDIN nr. 1.612 din 26 octombrie 2018
privind actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, prin încheierea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 16.11.2018

10. DECIZIA nr. 66 din 1 octombrie 2018
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 şi art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 970 din 16.11.2018

11. DECIZIA nr. 456 din 4 iulie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1)] şi pct. 5 (cu referire la art. 116^1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 16.11.2018

AUTORIZAȚII

Actualizare din data 16-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 292 din 15 noiembrie 2018
privind eliberarea doamnei Elena Doina Dascălu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 15.11.2018

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 noiembrie 2018
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 15.11.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 882 din 9 noiembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 15.11.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 886 din 9 noiembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2015 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 15.11.2018

5. NORMĂ nr. 17 din 1 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 15.11.2018

6. ORDIN nr. 181 din 1 noiembrie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică şi pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 15.11.2018

7. PROCEDURĂ din 1 noiembrie 2018
privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 15.11.2018

8. ORDIN nr. 5.396 din 1 noiembrie 2018
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.903/2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 15.11.2018

9. NORMĂ nr. 16 din 31 octombrie 2018
privind punerea în aplicare a prevederilor Ghidului Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) privind produsele de investiţii bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înţelegerea de către consumator a riscurilor implicate

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 15.11.2018

10. GHID din 31 octombrie 2018
privind produsele de investiţii bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înţelegerea de către consumator a riscurilor implicate

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 968 din 15.11.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 86 din 25 octombrie 2018
pentru aprobarea Normelor privind retragerea, redobândirea şi suspendarea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari şi firmele de audit

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 15.11.2018

12. NORME din 25 octombrie 2018
privind retragerea, redobândirea şi suspendarea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari şi firmele de audit

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 15.11.2018

13. ORDIN nr. 2.807 din 24 octombrie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 15.11.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 82 din 23 octombrie 2018
pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 971 din 16.11.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 74 din 7 septembrie 2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2018 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 969 din 15.11.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 218689 15.11.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 197 din 15-11-2018

2. PCON218683 14.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Monitor: 197 din 15-11-2018

3. PCON218686 14.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Campulung

Monitor: 197 din 15-11-2018

4. PCON218690 14.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Campeni

Monitor: 197 din 15-11-2018

5. PCON218684 14.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Monitor: 197 din 15-11-2018

6. CCON218685 14.11.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Serviciului Public Piete Oboare - Calarasi

Ofertant: S.C. Monik & Oloianu - S.R.L.

Monitor: 197 din 15-11-2018

7. CCON218688 14.11.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: Dragomirescu Cătălin Marian

Monitor: 197 din 15-11-2018

8. CCON218691 14.11.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Platonesti

Ofertant: Gruia Nicoleta

Monitor: 197 din 15-11-2018

9. CCON218687 14.11.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Ofertant: Florea Alexandru Adrian

Monitor: 197 din 15-11-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1699 al Comisiei din 9 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1699 al Comisiei din 9 noiembrie 2018 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2018 și 30 decembrie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1696 a Consiliului din 13 iulie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1696 a Consiliului din 13 iulie 2018 privind regulamentul de funcționare al juriului de selecție prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)

3. Decizia (UE) 2018/1697 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1697 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară

4. Regulamentul (UE) 2018/1671 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1671 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1698 a Comisiei din 9 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1698 a Comisiei din 9 noiembrie 2018 privind anumite măsuri de protecție vizând pesta porcină africană în Bulgaria [notificată cu numărul C(2018) 7543] (Text cu relevanță pentru SEE.)

6. Regulamentul (UE) 2018/1670 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1670 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia [COM(2018) 199 final – 2018/0097 COD]

8. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Modificarea programului de sprijin pentru reforme structurale și noi instrumente bugetare pentru zona euro

9. Avizul Comitetului Economic şi Social European
Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia [COM(2017) 825 final – 2017/0334 (COD)] - Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre [COM(2017) 826 final – 2017/0336 (COD)]

10. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Îmbunătățirea guvernanței semestrului european: un cod de conduită pentru implicarea autorităților locale și regionale

11. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 197
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XXIV - COOPERAREA ADMINISTRATIVĂArticolul 197

12. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 175
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XVIII - COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂArticolul 175 (ex-articolul 159 TCE)

13. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor O viziune teritorială pentru 2050: cum arată viitorul?

14. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Instrumente financiare pentru sprijinirea dezvoltării teritoriale

15. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Îmbunătățirea punerii în aplicare a Agendei teritoriale a Uniunii Europene 2020

16. Avizul Comitetului Regiunilor
Avizul Comitetului Regiunilor — Mobilitatea în regiunile defavorizate din punct de vedere geografic și demografic

17. Avizul Comitetului Regiunilor
Avizul Comitetului Regiunilor – Pentru o abordare integrată a politicii urbane în Uniunea Europeană

18. Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat
Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc

19. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 307
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECapitolul 3 - Organele consultative ale UniuniiSecțiunea 2 - Comitetul RegiunilorArticolul 307(ex-articolul 265 TCE)

20. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 349
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene PARTEA A ȘAPTEA - DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE Articolul 349 (ex-articolul 299 alineatul (2) al doilea, al treilea și al patrulea paragraf TCE)

21. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 174
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XVIII - COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂArticolul 174(ex-articolul 158 TCE)

Actualizare din data 15-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 891 din 9 noiembrie 2018
privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiţiei, în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 15.11.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 872 din 9 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 15.11.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 876 din 9 noiembrie 2018
pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 15.11.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 883 din 9 noiembrie 2018
privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 15.11.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 884 din 9 noiembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 15.11.2018

6. ORDIN nr. 185 din 7 noiembrie 2018
pentru modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 15.11.2018

7. ORDIN nr. 186 din 7 noiembrie 2018
privind modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 15.11.2018

8. ORDIN nr. 1.171 din 5 noiembrie 2018
privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 15.11.2018

9. PROCEDURĂ din 5 noiembrie 2018
pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 15.11.2018

10. ORDIN nr. 6.026 din 25 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.463/2013

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 15.11.2018

11. DECIZIA nr. 499 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969 şi ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 966 din 15.11.2018

12. DECIZIA nr. 419 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (15^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 967 din 15.11.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 218680 14.11.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 196 din 14-11-2018

2. PPF 218679 14.11.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Bocsa

Monitor: 196 din 14-11-2018

3. CCON218681 12.11.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Provita de Sus

Ofertant: Slabu Gheorghe Alin

Monitor: 196 din 14-11-2018

Actualizare din data 15-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 289 din 14 noiembrie 2018
privind eliberarea domnului George Ciamba din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

2. DECIZIE nr. 290 din 14 noiembrie 2018
privind eliberarea domnului Cristian-Gabriel Winzer, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 14.11.2018

3. DECIZIE nr. 291 din 14 noiembrie 2018
pentru numirea domnului Alexandru Victor-Micula în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 14.11.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 36 din 14 noiembrie 2018
privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 14.11.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 37 din 14 noiembrie 2018
privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 14.11.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 38 din 14 noiembrie 2018
privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 14.11.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 39 din 14 noiembrie 2018
privind numirea directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 14.11.2018

8. LEGE nr. 257 din 12 noiembrie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

9. DECRET nr. 884 din 12 noiembrie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

10. LEGE nr. 258 din 12 noiembrie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

11. DECRET nr. 885 din 12 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

12. LEGE nr. 259 din 12 noiembrie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

13. DECRET nr. 886 din 12 noiembrie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

14. LEGE nr. 260 din 12 noiembrie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

15. DECRET nr. 887 din 12 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 170 din 12 noiembrie 2018
pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

17. LEGE nr. 256 din 12 noiembrie 2018
privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 14.11.2018

18. DECRET nr. 883 din 12 noiembrie 2018
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 14.11.2018

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018
privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 881 din 9 noiembrie 2018
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 14.11.2018

21. ORDIN nr. 5.415 din 5 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.827/2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

22. ORDIN nr. 5.365 din 25 octombrie 2018
privind aprobarea programei pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la disciplina Religie creştină după Evanghelie

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 14.11.2018

23. DECIZIA nr. 65 din 1 octombrie 2018
privind interpretarea sintagmei "continuarea studiilor" cuprinse în dispoziţiile art. 499 alin. (3) din Codul civil.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 963 din 14.11.2018

24. DECIZIA nr. 18 din 1 octombrie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 96 pct. 3, art. 97 pct. 1 şi art. 483 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 965 din 14.11.2018

25. RECTIFICARE din 27 aprilie 2018
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017 - Partidul Naţional Liberal

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 964 din 14.11.2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1690 al Comisiei din 9 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1690 al Comisiei din 9 noiembrie 2018 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de anumite anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1579 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse la importurile de anumite anvelope pneumatice, noi sau reșapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1693 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1693 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea Vijlen (DOP)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1694 al Comisiei din 7 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1694 al Comisiei din 7 noiembrie 2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea Oolde (DOP)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1692 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1692 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Tacoronte-Acentejo (DOP)]

5. Directiva (UE) 2018/1695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Directiva (UE) 2018/1695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

6. Regulamentul (UE) 2018/1677 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1677 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele 7h, 7j și 7k de către navele care arborează pavilionul Belgiei

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1688 a Comisiei din 7 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1688 a Comisiei din 7 noiembrie 2018 de acordare a unor derogări Slovaciei în ceea ce privește furnizarea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei [notificată cu numărul C(2018) 7304] (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Regulamentul (UE) 2018/1681 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1681 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

9. Regulamentul (UE) 2018/1678 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1678 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de eglefin în zonele 7b-k, 8, 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

10. Regulamentul (UE) 2018/1683 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1683 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Germaniei

11. Regulamentul (UE) 2018/1682 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1682 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Poloniei

12. Regulamentul (UE) 2018/1680 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1680 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele 7h, 7j și 7k de către navele care arborează pavilionul Belgiei

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1689 a Comisiei din 8 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1689 a Comisiei din 8 noiembrie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 7511] (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1687 a Comisiei din 7 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1687 a Comisiei din 7 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 2007/25/CE a Comisiei privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate în ceea ce privește perioada de aplicare a acesteia [notificată cu numărul C(2018) 7240] (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul (UE) 2018/1679 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1679 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenției SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Lituaniei

16. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA [COM(2018) 298 final – 2018/0150(CNS)]

17. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 august 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 august 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Tacoronte-Acentejo (DOP)]

18. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 iunie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a documentului unic menționat la articolul 94 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a trimiterii la publicarea caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol [Vijlen (DOP)]

19. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 iunie 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 iunie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a documentului unic menționat la articolul 94 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a trimiterii la publicarea caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol [Oolde (DOP)]

20. Rectificare la Avizul de inițiere a unei proceduri antidumping
Rectificare la Avizul de inițiere a unei proceduri antidumping privind importurile de pneuri noi și reșapate pentru autobuze sau camioane, originare din Republica Populară Chineză (JO C 264, 11.8.2017)

21. Aviz de deschidere a unei proceduri antisubvenție
Aviz de deschidere a unei proceduri antisubvenție privind importurile de pneuri noi și reșapate pentru autobuze sau camioane, originare din Republica Populară Chineză

22. Rectificare la Avizul de inițiere a unei proceduri antidumping
Rectificare la Avizul de inițiere a unei proceduri antidumping privind importurile de pneuri noi și reșapate pentru autobuze sau camioane, originare din Republica Populară Chineză (JO C 264, 11.8.2017)

23. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag [COM(2016) 811 final – 2016/0406 (CNS)]

24. Aviz de inițiere a unei proceduri antidumping
Aviz de inițiere a unei proceduri antidumping privind importurile de pneuri noi și reșapate pentru autobuze sau camioane, originare din Republica Populară Chineză

25. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European referitoare la un plan de acțiune privind TVA: Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei [COM(2016) 148 final]

Actualizare din data 14-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 64 din 1 octombrie 2018
referitoare la interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 13.11.2018

2. ORDIN nr. 189 din 7 noiembrie 2018
privind obligaţia de informare a clienţilor finali prin intermediul aplicaţiei informatice "Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice"

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 14.11.2018

3. ORDIN nr. 5.403 din 1 noiembrie 2018
privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 14.11.2018

4. METODOLOGIE din 1 noiembrie 2018
de evaluare a studiilor universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 14.11.2018

5. PLAN DE ACŢIUNE din 31 octombrie 2018
în perioada 2018 - 2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 - 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 12.11.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 853 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 12.11.2018

7. ORDIN nr. M.192 din 29 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 14.11.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 824 din 24 octombrie 2018
pentru aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 14.11.2018

9. NORME din 24 octombrie 2018
de aplicare în cadrul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 14.11.2018

10. ORDIN nr. 1.597 din 22 octombrie 2018
privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.122(75) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2002, aşa cum a fost integral amendat prin Rezoluţia MSC.406(96) a Comitetului de siguranţă maritimă din 13 mai 2016 şi ulterior rectificat prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 961 din 14.11.2018

11. DECIZIA nr. 573 din 20 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 13.11.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 72 din 7 septembrie 2018
pentru adoptarea Procedurii privind activitatea de traducere şi revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 14.11.2018

13. PROCEDURĂ din 7 septembrie 2018
privind activitatea de traducere şi revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare şi publicaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 962 din 14.11.2018

14. DECIZIA nr. 485 din 12 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 7 şi ale art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, precum şi ale art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 13.11.2018

AUTORIZAȚII
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1686 al Comisiei din 8 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1686 al Comisiei din 8 noiembrie 2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci și șaptea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

2. Decizia (UE) 2018/1676 a Consiliului din 15 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1676 a Consiliului din 15 octombrie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1685 al Comisiei din 8 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1685 al Comisiei din 8 noiembrie 2018 privind condițiile uniforme de transmitere a seriilor de timp pentru noua împărțire regională în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1684 al Comisiei din 8 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1684 al Comisiei din 8 noiembrie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de mecanisme cu levier originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1627 al Comisiei (Partea I)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1627 al Comisiei din 9 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce privește evaluarea prudentă pentru raportarea în scopuri de supraveghere (Text cu relevanță pentru SEE) (Partea I)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1627 al Comisiei (Partea a II-a)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1627 al Comisiei din 9 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce privește evaluarea prudentă pentru raportarea în scopuri de supraveghere (Text cu relevanță pentru SEE) (Partea a II-a)

7. Decizia (UE) 2018/1667 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1667 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de numire a unui supleant, propus de Regatul Țărilor de Jos, în cadrul Comitetului Regiunilor

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1668 a Comisiei din 6 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1668 a Comisiei din 6 noiembrie 2018 de modificare a anexei I la Decizia 2006/766/CE în ceea ce privește rubrica referitoare la Statele Unite ale Americii din lista țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate pentru consumul uman [notificată cu numărul C(2018) 7207] (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1669 a Comisiei din 6 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1669 a Comisiei din 6 noiembrie 2018 de abrogare a Deciziei 2006/80/CE de acordare pentru anumite state membre a derogării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 92/102/CEE a Consiliului privind identificarea și înregistrarea animalelor [notificată cu numărul C(2018) 7239]

10. Decizia (PESC) 2018/1655 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1655 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/2382 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA)

11. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1657 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1657 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

12. Decizia (PESC) 2018/1656 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1656 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1653 al Consiliului din 6 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1653 al Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2063 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1654 al Consiliului din 6 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1654 al Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

15. Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping
Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de mecanisme cu levier originare din Republica Populară Chineză

16. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

Actualizare din data 14-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 900 din 13 noiembrie 2018
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 13.11.2018

2. DECRET nr. 901 din 13 noiembrie 2018
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 960 din 13.11.2018

3. DECRET nr. 888 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

4. DECRET nr. 889 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

5. DECRET nr. 890 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

6. DECRET nr. 891 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

7. DECRET nr. 892 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

8. DECRET nr. 893 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

9. DECRET nr. 894 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

10. DECRET nr. 895 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

11. DECRET nr. 896 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

12. DECRET nr. 897 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

13. DECRET nr. 898 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

14. DECRET nr. 899 din 12 noiembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 873 din 9 noiembrie 2018
privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Muftiatului Cultului Musulman din România asupra unui imobil-teren şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 875 din 9 noiembrie 2018
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 9 noiembrie 2018
pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 13.11.2018

18. LEGE nr. 253 din 8 noiembrie 2018
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

19. DECRET nr. 880 din 8 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

20. ORDIN nr. 6.119 din 1 noiembrie 2018
pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 13.11.2018

21. ORDIN nr. 202 din 30 octombrie 2018
privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

22. ORDIN nr. 1.583 din 15 octombrie 2018
pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 13.11.2018

23. DECIZIA nr. 565 din 19 septembrie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

24. DECIZIA nr. 560 din 18 septembrie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6 [cu referire la art. 18 alin. (1^1) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 10 [cu referire la art. 43 alin. (2^1) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 12 [cu referire la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 16 [cu referire la partea introductivă a alin. (1) al art. 60^1 din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 18 [cu referire la art. 61 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 192/2006] şi ale art. I pct. 21 [cu referire la art. 76 din Legea nr. 192/2006] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 13.11.2018

25. ACORD din 4 decembrie 2017
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 13.11.2018

Actualizare din data 13-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 254 din 8 noiembrie 2018
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 13.11.2018

2. DECRET nr. 881 din 8 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 13.11.2018

3. ORDIN nr. 3.476 din 2 noiembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 13.11.2018

4. ORDIN nr. 3.459 din 1 noiembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 13.11.2018

5. ORDIN nr. 1.406 din 29 octombrie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 548/2016 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipiente simple sub presiune

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 13.11.2018

6. ORDIN nr. 179 din 24 octombrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 13.11.2018

7. REGULAMENT din 24 octombrie 2018
de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 955 din 13.11.2018

8. ORDIN nr. 2.243 din 19 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 13.11.2018

9. ORDIN nr. 1.652 din 15 octombrie 2018
pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 12.11.2018

10. GHID din 15 octombrie 2018
de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 12.11.2018

11. ORDIN nr. 2.231 din 15 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 13.11.2018

12. ORDIN nr. 1.338 din 12 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 13.11.2018

13. ORDIN nr. 1.068 din 4 octombrie 2018
pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 12.11.2018

14. GHID din 4 octombrie 2018
de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 12.11.2018

15. ORDIN nr. 1.287 din 1 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 13.11.2018

16. ORDIN nr. 4.989 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Fridolin" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 13.11.2018

17. ORDIN nr. 4.994 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician diagnostic auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 13.11.2018

18. DECIZIA nr. 496 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 pct. 2 şi art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 13.11.2018

19. DECIZIA nr. 514 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 956 din 13.11.2018

20. ACORD din 27 noiembrie 2017
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 13.11.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 218640 12.11.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Bocsa

Monitor: 195 din 12-11-2018

2. PPF 218637 12.11.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Ghimbav

Monitor: 195 din 12-11-2018

3. PPF 218638 12.11.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Belin

Monitor: 195 din 12-11-2018

4. CPF 218639 12.11.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Pitesti

Ofertant: Parohia Aşezământul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena

Monitor: 195 din 12-11-2018

5. PCON218636 09.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Monitor: 195 din 12-11-2018

6. CCON218641 09.11.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ileanda

Ofertant: Asociatia Gal Valea Somesului

Monitor: 195 din 12-11-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Orientarea (UE) 2018/1626 a Băncii Centrale Europene din 3 august 2018
Orientarea (UE) 2018/1626 a Băncii Centrale Europene din 3 august 2018 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2018/20)

2. Decizia (UE) 2018/1625 a Băncii Centrale Europene din 8 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1625 a Băncii Centrale Europene din 8 octombrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2018/24)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1661 al Comisiei din 7 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1661 al Comisiei din 7 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

4. Decizia (UE) 2018/1664 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1664 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Lietuvos bankas

5. Decizia (UE) 2018/1666 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1666 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de numire a doi membri și a cinci supleanți, propuși de Republica Portugheză, în cadrul Comitetului Regiunilor

6. Decizia (UE) 2018/1663 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1663 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și al Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea unor standarde europene privind calificările profesionale în domeniul navigației interioare

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1659 al Comisiei din 7 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1659 al Comisiei din 7 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 cu privire la criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin introduse prin Regulamentul (UE) 2018/605 (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Decizia (PESC) 2018/1662 a Comitetului politic și de securitate din 25 octombrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1662 a Comitetului politic și de securitate din 25 octombrie 2018 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/1/2018)

9. Decizia (UE, Euratom) 2018/1665 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Decizia (UE, Euratom) 2018/1665 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de numire a unui membru, propus de Marele Ducat al Luxemburgului, în cadrul Comitetului Economic și Social European

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1658 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1658 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [Côtes de Montravel (DOP)]

11. BCE/2018/23: Recomandarea Băncii Centrale Europene din 4 octombrie 2018
BCE/2018/23: Recomandarea Băncii Centrale Europene din 4 octombrie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas

12. Rezoluția (UE) 2018/1362 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1362 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

13. Decizia (UE) 2018/1361 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1361 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

14. Decizia (UE) 2018/1363 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1363 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016

15. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 iulie 2018
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 iulie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a cererii de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol menționate la articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Côtes de Montravel (DOP)]

16. BCE/2018/15: Recomandarea Băncii Centrale Europene din 18 mai 2018
BCE/2018/15: Recomandarea Băncii Centrale Europene din 18 mai 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas

17. Raportul privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene
Raportul privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

18. Autoritatea Bancară Europeană
Autoritatea Bancară Europeană — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

19. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE)
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

20. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE)
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2016

Actualizare din data 13-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 874 din 9 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 12.11.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 880 din 9 noiembrie 2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 12.11.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 83 din 23 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 954 din 12.11.2018

Actualizare din data 12-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 288 din 12 noiembrie 2018
privind numirea domnului Laurenţiu-Florian Coca în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 12.11.2018

2. ORDIN nr. 187 din 7 noiembrie 2018
pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 12.11.2018

3. PROCEDURĂ din 7 noiembrie 2018
de facturare a certificatelor verzi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 12.11.2018

4. ORDIN nr. 785 din 31 octombrie 2018
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 12.11.2018

5. ORDIN nr. 786 din 31 octombrie 2018
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 12.11.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 853 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 12.11.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 869 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 12.11.2018

8. DECIZIA nr. 437 din 28 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală, ale art. 3 alin. (3) şi alin. (4) lit. a) şi ale art. 4 alin. (9), (11) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 953 din 12.11.2018

AUTORIZAȚII

Actualizare din data 12-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 420 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ale art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi ale art. 25 alin. (2) teza a doua şi alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 09.11.2018

2. ORDIN nr. 1.470 din 8 noiembrie 2018
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 09.11.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 71 din 7 noiembrie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 22/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 09.11.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 72 din 7 noiembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea privind o nouă alianţă Africa-Europa pentru investiţii şi locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiţii şi locuri de muncă la un nivel superior - COM(2018)643

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 09.11.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 73 din 7 noiembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi din perspectiva combaterii spălării banilor - COM(2018)645

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 09.11.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 867 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 09.11.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 868 din 31 octombrie 2018
privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 09.11.2018

8. REGULAMENT nr. 6 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 09.11.2018

9. ORDIN nr. 1.404 din 29 octombrie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.277/2016 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente sub presiune

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 12.11.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 8 din 24 octombrie 2018
privind modificarea sediului Camerei Consultanţilor Fiscali

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 952 din 12.11.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCON218629 08.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vladesti

Monitor: 194 din 09-11-2018

2. PCON218631 08.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Rasuceni

Monitor: 194 din 09-11-2018

3. PCON218635 08.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: UAT Orasul Buhusi

Monitor: 194 din 09-11-2018

4. PCON218634 08.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 194 din 09-11-2018

5. PCON218633 08.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Berca

Monitor: 194 din 09-11-2018

6. PCON218632 08.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Targu Mures

Monitor: 194 din 09-11-2018

7. CCON218630 07.11.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Dambovita

Ofertant: S.C. ECOLOGIC - S.R.L.

Monitor: 194 din 09-11-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rezoluția (UE) 2018/1359 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1359 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016

2. Decizia (UE) 2018/1358 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1358 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016

3. Decizia (UE) 2018/1360 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1360 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016

4. Raportul privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil
Raportul privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul biroului

5. Biroul European de Sprijin pentru Azil
Biroul European de Sprijin pentru Azil — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

6. Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 4

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei (consolidată la 28 septembrie 2018)
Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 a Comisiei din 9 februarie 2017 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 1044] (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 28 septembrie 2018)

8. Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 3

9. Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 2

10. Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

11. Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016

12. Decizia nr. 541/2014/UE (consolidată la 2 august 2018)
Decizia nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială (consolidată la 2 august 2018)

13. Decizia 2014/145/PESC a Consiliului (consolidată la 15 septembrie 2018)
Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (consolidată la 15 septembrie 2018)

14. Decizia 2012/392/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 (consolidată la 18 septembrie 2018)
Decizia 2012/392/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (consolidată la 18 septembrie 2018)

Actualizare din data 09-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 251 din 7 noiembrie 2018
pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 09.11.2018

2. DECRET nr. 878 din 7 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 09.11.2018

3. LEGE nr. 252 din 7 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 09.11.2018

4. DECRET nr. 879 din 7 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 09.11.2018

5. ORDIN nr. 1.430 din 7 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 09.11.2018

6. ORDIN nr. 1.476 din 6 noiembrie 2018
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 09.11.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 861 din 31 octombrie 2018
pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 09.11.2018

8. STRATEGIE NAȚIONALĂ din 31 octombrie 2018
împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 09.11.2018

9. PLAN NAȚIONAL din 31 octombrie 2018
de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 09.11.2018

10. ORDIN nr. 1.422 din 30 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 09.11.2018

11. ORDIN nr. 1.149 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Batăr, judeţul Bihor, Cerbăl, judeţul Hunedoara, şi Vultureni, judeţul Cluj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 09.11.2018

12. DECIZIA nr. 424 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 09.11.2018

13. LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 947 din 09.11.2018

Actualizare din data 09-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 188 din 7 noiembrie 2018
privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul I al anului 2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 09.11.2018

2. ORDIN nr. 190 din 7 noiembrie 2018
privind completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 09.11.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 168 din 31 octombrie 2018
asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Centrului de competenţe european industrial, tehnologic şi de cercetare în materie de securitate cibernetică şi a Reţelei de centre naţionale de coordonare - COM (2018) 630 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 09.11.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 169 din 31 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM (2018) 392 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 - COM (2018) 393 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii şi a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee - COM (2018) 394 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 09.11.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 835 din 24 octombrie 2018
privind actualizarea, modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor, concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 948 din 09.11.2018

6. ORDIN nr. 156 din 19 octombrie 2018
privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 91/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării generale de igienă, efectuate de operatori în unităţi, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 401/2002, şi cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 402/2002

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 949 din 09.11.2018

7. DECIZIA nr. 495 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 11 alin. (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21, art. 31 alin. (1) şi art. 32 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 08.11.2018

8. DECIZIA nr. 405 din 19 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 (cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 08.11.2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/1651 a Consiliului din 31 octombrie 2018
Decizia (UE) 2018/1651 a Consiliului din 31 octombrie 2018 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv cea de a treia tranșă pentru exercițiul 2018

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1648 al Comisiei din 29 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1648 al Comisiei din 29 octombrie 2018 de autorizare a introducerii pe piață a xilo-oligozaharidelor ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul (UE) 2018/1649 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1649 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1652 a Comisiei din 6 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1652 a Comisiei din 6 noiembrie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 7445] (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1650 al Comisiei din 5 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1650 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubricile referitoare la Canada, Rusia și Statele Unite din lista cu țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care anumite produse obținute de la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul delegat (UE) 2018/1644 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1644 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care determină conținutul minim al acordurilor de cooperare cu autoritățile competente din țările terțe ale căror cadre juridice și practici de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul delegat (UE) 2018/1638 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1638 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu modalitățile prin care să se asigure caracterul adecvat și verificabil al datelor de intrare, precum și procedurile interne de supraveghere și verificare pe care administratorul unui indice de referință critic sau semnificativ trebuie să se asigure că le instituie un contribuitor în cazul în care datele de intrare sunt furnizate de o funcție de front office (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Regulamentul delegat (UE) 2018/1646 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1646 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de autorizare și într-o cerere de înregistrare (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Regulamentul delegat (UE) 2018/1643 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1643 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu conținutul declarației privind indicele de referință pe care trebuie să o publice administratorul unui indice de referință și cazurile în care această declarație trebuie actualizată (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul delegat (UE) 2018/1640 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1640 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu cerințele în materie de guvernanță și de control aplicabile contribuitorilor supravegheați (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul delegat (UE) 2018/1639 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1639 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu elementele codului de conduită pe care trebuie să îl elaboreze administratorii indicilor de referință bazați pe date de intrare provenite de la contribuitori (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Regulamentul delegat (UE) 2018/1642 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1642 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează mai detaliat criteriile pe care autoritățile competente trebuie să le ia în considerare atunci când evaluează dacă administratorii indicilor de referință semnificativi ar trebui să aplice anumite cerințe (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1647 al Comisiei din 31 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1647 al Comisiei din 31 octombrie 2018 de autorizare a introducerii pe piață a hidrolizatului din membrană de ou ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Regulamentul delegat (UE) 2018/1637 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1637 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru procedurile și caracteristicile funcției de supraveghere (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul delegat (UE) 2018/1641 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1641 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu informațiile care trebuie furnizate de administratorii indicilor de referință critici sau semnificativi în legătură cu metodologia utilizată pentru determinarea indicelui de referință, cu evaluarea internă și aprobarea metodologiei, precum și în legătură cu procedurile pentru modificarea substanțială a metodologiei (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Regulamentul delegat (UE) 2018/1645 al Comisiei din 13 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1645 al Comisiei din 13 iulie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează forma și conținutul care trebuie respectate pentru cererile de recunoaștere depuse la autoritatea competentă din statul membru de referință și pentru prezentarea de informații în notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare din data 09-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 165 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

Actualizare din data 08-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 2.761 din 7 noiembrie 2018
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

2. DECRET nr. 871 din 6 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

3. DECRET nr. 872 din 6 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

4. DECRET nr. 873 din 6 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

5. DECRET nr. 874 din 6 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

6. DECRET nr. 875 din 6 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

7. DECRET nr. 876 din 6 noiembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

8. DECIZIE nr. 19 din 6 noiembrie 2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 8-9 noiembrie 2018

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 08.11.2018

9. ORDIN nr. 3.458 din 1 noiembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

10. ORDIN nr. 3.461 din 1 noiembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

11. ORDIN nr. 2.235 din 17 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

12. ORDIN nr. 2.234 din 17 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

13. ORDIN nr. 1.318 din 8 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

14. ORDIN nr. 1.319 din 8 octombrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

15. ORDIN nr. 4.920. din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Lexford Castel" din municipiul Piteşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 943 din 08.11.2018

16. DECIZIA nr. 504 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 08.11.2018

17. DECIZIA nr. 478 din 12 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 08.11.2018

18. DECIZIA nr. 400 din 19 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 946 din 08.11.2018

Actualizare din data 08-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 250 din 7 noiembrie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 07.11.2018

2. DECRET nr. 877 din 7 noiembrie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 07.11.2018

3. LEGE nr. 247 din 5 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 07.11.2018

4. DECRET nr. 868 din 5 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 07.11.2018

5. ORDIN nr. 1.451 din 5 noiembrie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Horezu-Poenari din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 07.11.2018

6. ORDIN nr. 1.169 din 2 noiembrie 2018
pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 741/2018

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 07.11.2018

7. ORDIN nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018
privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 07.11.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 857 din 31 octombrie 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele Brăila şi Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 07.11.2018

9. ORDIN nr. 1.385 din 31 octombrie 2018
privind completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 08.11.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 1 din 29 octombrie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008

EMITENT: Consiliul Naţional de Integritate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 08.11.2018

11. ORDIN nr. 5.366 din 25 octombrie 2018
privind aprobarea programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplina Religie creştină după Evanghelie

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 08.11.2018

12. ORDIN nr. 1.152 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 08.11.2018

13. ORDIN nr. 1.153 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 08.11.2018

14. ORDIN nr. 1.139 din 22 octombrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 945 din 08.11.2018

15. ORDIN nr. 5.899 din 11 octombrie 2018
privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 944 din 08.11.2018

16. DECIZIA nr. 473 din 12 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 153 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) şi ale art. 154 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 07.11.2018

17. DECIZIA nr. 438 din 28 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal raportate la art. 114 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 942 din 07.11.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 218591 07.11.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primăria Comunei Alma

Ofertant: Parohia Romano Catolică Smig

Monitor: 193 din 07-11-2018

2. PCON218588 06.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Trifesti

Monitor: 193 din 07-11-2018

3. PCON218590 06.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Leresti

Monitor: 193 din 07-11-2018

4. PCON218589 06.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ludesti

Monitor: 193 din 07-11-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rezoluția (UE) 2018/1356 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1356 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016

2. Decizia (UE) 2018/1354 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1354 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție – CEPOL) pentru exercițiul financiar 2016

3. Decizia (UE) 2018/1352 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1352 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție – CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016

4. Rezoluția (UE) 2018/1353 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Rezoluția (UE) 2018/1353 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție — CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016

5. Decizia (UE) 2018/1355 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1355 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016

6. Decizia (UE) 2018/1357 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018
Decizia (UE) 2018/1357 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016

7. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

8. Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

9. Agenția Europeană de Siguranță a Aviației
Agenția Europeană de Siguranță a Aviației — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

10. Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2016

11. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1

12. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016

13. Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL)
Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2016

14. 2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 24 septembrie 2018)
2014/709/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE [notificată cu numărul C(2014) 7222] (Text cu relevanță pentru SEE) Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 24 septembrie 2018)

15. Decizia nr. 1313/2013/UE (consolidată la 5 octombrie 2018)
Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidată la 5 octombrie 2018)

Actualizare din data 07-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 1.391 din 1 noiembrie 2018
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 07.11.2018

2. ORDIN nr. 1.390 din 1 noiembrie 2018
privind constituirea Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 07.11.2018

3. REGULAMENT din 1 noiembrie 2018
de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 07.11.2018

4. ORDIN nr. 6.118 din 1 noiembrie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.579/2018 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort"

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 07.11.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 164 din 31 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) - COM (2018) 379 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 07.11.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 165 din 31 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă anti-fraudă - COM (2018) 386 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 07.11.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 166 din 31 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA III) - COM (2018) 465 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 07.11.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 167 din 31 octombrie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte ajustarea prefinanţării anuale pentru anii 2021-2023 - COM (2018) 614 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 07.11.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 856 din 31 octombrie 2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 07.11.2018

10. ORDIN nr. 1.442 din 29 octombrie 2018
privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/25/2018, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 07.11.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 838 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea modelului steagului oraşului Horezu, judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 07.11.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 839 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Măxineni, judeţul Brăila

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 07.11.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 840 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea modelului steagului municipiului Topliţa, judeţul Harghita

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 07.11.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 841 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Vătava, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 07.11.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 842 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Bălteni, judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 07.11.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 843 din 24 octombrie 2018
privind aprobarea stemei oraşului Dragomireşti, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 940 din 07.11.2018

17. ORDIN nr. 3.359 din 18 octombrie 2018
privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 07.11.2018

18. DECIZIA nr. 13 din 12 septembrie 2018
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 07.11.2018

19. DECIZIA nr. 513 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 07.11.2018

20. DECIZIA nr. 293 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 alin. (1), alin. (5) şi alin. (7) teza a doua, art. 466 alin. (1) şi alin. (3) şi ale art. 471 alin. (1) şi alin. (4) teza a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 938 din 07.11.2018

Actualizare din data 07-11-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 867 din 5 noiembrie 2018
privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 210 Sprijin "General de Divizie Ioan Macri"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 06.11.2018

2. LEGE nr. 248 din 5 noiembrie 2018
pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 06.11.2018

3. DECRET nr. 869 din 5 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 06.11.2018

4. LEGE nr. 249 din 5 noiembrie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 06.11.2018

5. DECRET nr. 870 din 5 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 06.11.2018

6. ORDIN nr. 2.716 din 5 noiembrie 2018
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 06.11.2018

7. ORDIN nr. 1.355 din 25 octombrie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 06.11.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 845 din 24 octombrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 06.11.2018

9. REGULAMENT din 24 octombrie 2018
privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 934 din 06.11.2018

10. ORDIN nr. 4.945 din 31 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 decembrie 2017-15 iunie 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 937 din 06.11.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PCON218580 02.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Rasinari

Monitor: 192 din 06-11-2018

2. PCON218581 05.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sadova

Monitor: 192 din 06-11-2018

3. PCON218582 05.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Dragasani

Monitor: 192 din 06-11-2018

4. PCON218583 05.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Dragasani

Monitor: 192 din 06-11-2018

5. PCON218585 05.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Dragasani

Monitor: 192 din 06-11-2018

6. PCON218586 05.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 192 din 06-11-2018

7. PCON218587 05.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Dragasani

Monitor: 192 din 06-11-2018

8. PCON218579 05.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Mosna

Monitor: 192 din 06-11-2018

9. PCON218584 05.11.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Pocola

Monitor: 192 din 06-11-2018