Actualizare (1) din data 19-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 139 din 18 iulie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 18.07.2019

2. ORDIN nr. 2.185 din 18 iulie 2019
privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 18.07.2019

3. TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR din 18 iulie 2019

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 18.07.2019

4. DECRET nr. 584 din 17 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 18.07.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 481 din 4 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 18.07.2019

Actualizare (1) din data 18-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 146 din 17 iulie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana Marcelica Mihai a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 17.07.2019

2. DECIZIE nr. 147 din 17 iulie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Alexandru Fiţa, funcţionar public de execuţie, consilier clasa I, grad profesional superior la Curtea de Conturi a României, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 17.07.2019

3. DECIZIE nr. 148 din 17 iulie 2019
pentru numirea domnului Mihai Huzău în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 17.07.2019

4. DECIZIE nr. 149 din 17 iulie 2019
privind numirea domnului Bogdan Pascu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 17.07.2019

5. DECIZIE nr. 150 din 17 iulie 2019
privind eliberarea domnului Gheorghe Popa din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 17.07.2019

6. DECIZIE nr. 151 din 17 iulie 2019
privind numirea domnului Viorel Timotei Florentie Oprea-Stoian în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 17.07.2019

7. LEGE nr. 134 din 12 iulie 2019
privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

8. DECRET nr. 576 din 12 iulie 2019
pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

9. LEGE nr. 135 din 12 iulie 2019
pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

10. DECRET nr. 577 din 12 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

11. LEGE nr. 136 din 12 iulie 2019
pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

12. DECRET nr. 578 din 12 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

13. LEGE nr. 137 din 12 iulie 2019
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

14. DECRET nr. 579 din 12 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

15. LEGE nr. 138 din 12 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

16. DECRET nr. 580 din 12 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

17. RECTIFICARE nr. 619 din 27 iunie 2019
referitoare la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 17.07.2019

18. DECIZIA nr. 30 din 3 iunie 2019
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 17.07.2019

19. DECIZIA nr. 125 din 28 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

20. ACORD din 17 octombrie 2018
între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

21. RECTIFICARE nr. 290 din 27 iunie 2018
referitoare la Legea nr. 290/2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia nr. 1/2019 a Comitetului APE
Decizia nr. 1/2019 a Comitetului APE instituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, din 11 aprilie 2019 privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [2019/1186]

2. Decizia (UE) 2019/1180 a Consiliului din 8 iulie 2019
Decizia (UE) 2019/1180 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 12 02 01 - Realizarea și dezvoltarea pieței unice pentru servicii financiare) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia (UE) 2019/1183 a Comisiei din 3 iulie 2019
Decizia (UE) 2019/1183 a Comisiei din 3 iulie 2019 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată Un preț al carbonului pentru combaterea schimbărilor climatice [notificată cu numărul C(2019) 4973]

4. Decizia (UE) 2019/1182 a Comisiei din 3 iulie 2019
Decizia (UE) 2019/1182 a Comisiei din 3 iulie 2019 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată Dreptul UE, drepturile minorităților și democratizarea instituțiilor spaniole [notificată cu numărul C(2019) 4972]

5. Decizia (UE) 2019/1178 a Consiliului din 8 iulie 2019
Decizia (UE) 2019/1178 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de cooperare instituit prin Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte în ceea ce privește dispozițiile aplicabile referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și la regimul de import al produselor ecologice

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1185 a Comisiei din 10 iulie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1185 a Comisiei din 10 iulie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificat cu numărul C(2019) 5340] (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia (UE) 2019/1181 a Consiliului din 8 iulie 2019
Decizia (UE) 2019/1181 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

8. Decizia (UE) 2019/1184 a Comisiei din 3 iulie 2019
Decizia (UE) 2019/1184 a Comisiei din 3 iulie 2019 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată Să cultivăm progresul științific: recoltele contează! [notificată cu numărul C(2019) 4975]

9. Decizia (UE) 2019/1179 a Consiliului din 8 iulie 2019
Decizia (UE) 2019/1179 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 02 04 77 03 – Acțiune pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Decizia Consiliului din 8 iulie 2019
Decizia Consiliului din 8 iulie 2019 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă pentru Italia

11. Decizia Consiliului din 8 iulie 2019
Decizia Consiliului din 8 iulie 2019 de numire a unui membru și a unui supleant în cadrul Consiliului de administrație al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru Lituania

12. Decizia Consiliului din 8 iulie 2019
Decizia Consiliului din 8 iulie 2019 de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) pentru Ungaria

13. Decizia Consiliului din 8 iulie 2019
Decizia Consiliului din 8 iulie 2019 de numire a unor membri și a unor supleanți în cadrul Consiliului de administrație al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) pentru Franța și Ungaria

14. Cerere de propuneri şi activităţi conexe
Cerere de propuneri şi activităţi conexe în temeiul Programului de lucru al Consiliului European pentru Cercetare (ERC) pentru anul 2020 din cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)

15. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9014
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9014 – PKN Orlen/Grupa Lotos) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Rata de schimb a monedei euro - 9 iulie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 9 iulie 2019

17. Decizia nr. 10/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 10/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1744]

18. Decizia nr. 7/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 7/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1741]

19. Decizia nr. 9/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 9/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1743]

20. Decizia nr. 8/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 8/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1742]

21. Decizia nr. 6/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 6/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1740]

Actualizare (2) din data 18-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR*) din 18 iulie 2019
Textul nu este disponibil!

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 18.07.2019

2. LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 18.07.2019

3. DECRET nr. 569 din 11 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 18.07.2019

4. ORDIN nr. 1.046 din 4 iulie 2019
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 18.07.2019

5. DECIZIA nr. 415 din 26 iunie 2019
asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 [cu referire la art. 2 alin. (6) şi (9) din Legea nr. 192/2006] şi ale art. I pct. 16 [cu referire la art. 61 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 192/2006] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 18.07.2019

6. ORDIN nr. 601 din 21 iunie 2019
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 18.07.2019

7. METODOLOGIE din 21 iunie 2019
de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 18.07.2019

8. DECIZIA nr. 29 din 3 iunie 2019
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 48-49 şi art. 55 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 18.07.2019

9. DECIZIA nr. 360 din 23 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 18.07.2019

10. DECIZIA nr. 185 din 28 martie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 590 din 18.07.2019

11. DECIZIA nr. 83 din 12 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 18.07.2019

12. RECTIFICARE nr. 290 din 29 noiembrie 2018
referitoare la Legea nr. 290/2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 587 din 17.07.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221093 17.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Tritenii de Jos

Monitor: 118 din 17-07-2019

2. PPF 221094 17.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sinteu

Monitor: 118 din 17-07-2019

3. CPF 221096 17.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Botosani

Ofertant: Asociatia Sportiva Ecologistul

Monitor: 118 din 17-07-2019

4. CPF 221095 17.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Satu Mare

Ofertant: Asociatia Organizatia Caritas a Diecezei

Monitor: 118 din 17-07-2019

5. PCON221098 16.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Bumbesti-Jiu

Monitor: 118 din 17-07-2019

6. PCON221099 16.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Cepari

Monitor: 118 din 17-07-2019

7. CCON221097 16.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Laslea

Ofertant: Coman Nicolae Dorel

Monitor: 118 din 17-07-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE, Euratom) 2019/1200
Decizia (UE, Euratom) 2019/1200 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 10 iulie 2019 privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1202 a Comisiei din 12 iulie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1202 a Comisiei din 12 iulie 2019 privind standardele armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului

3. Decizia (UE) 2019/1199
Decizia (UE) 2019/1199 adoptată de comun acord între reprezentanții guvernelor statelor membre din 13 iunie 2019 privind stabilirea sediului Autorității Europene a Muncii

4. Regulamentul (UE, Euratom) 2019/1197 al Consiliului din 9 iulie 2019
Regulamentul (UE, Euratom) 2019/1197 al Consiliului din 9 iulie 2019 privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1204 a Comisiei din 12 iulie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1204 a Comisiei din 12 iulie 2019 privind aplicabilitatea Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în cazul contractelor atribuite pentru desfășurarea anumitor activități legate de furnizarea anumitor servicii poștale și a altor servicii, în afara celor poștale, în Croația [notificată cu numărul C(2019) 5194] (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1203 a Comisiei din 12 iulie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1203 a Comisiei din 12 iulie 2019 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Guatemala

7. Decizia (UE, Euratom) 2019/1201
Decizia (UE, Euratom) 2019/1201 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 10 iulie 2019 de numire a unui judecător în cadrul Curții de Justiție

8. Declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei
Declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

9. Directiva (UE) 2019/1161 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019
Directiva (UE) 2019/1161 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Directiva (UE) 2019/1160 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019
Directiva (UE) 2019/1160 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul (UE) 2019/1154 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1154 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2017/2107 al Parlamentului European și al Consiliului

12. Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014 (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Direcția Generală Eurostat—Publicarea unui post vacant pentru funcția de director
Direcția Generală Eurostat—Publicarea unui post vacant pentru funcția de director Statistici macroeconomice ESTAT.C în Luxemburg (Gradul AD 14) [Articolul 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor] — COM/2019/10389

15. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107 [COM(2018) 229 final – 2018/0109 (COD)]

16. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor — Realizarea obiectivelor privind mobilitatea cu emisii scăzute

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație [COM(2018) 212 final – 2018/0104 (COD)]

18. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale tranzacțiilor cu titluri de valoare [COM(2018) 89 final] – Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv [COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)] – Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe [COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)] – Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 [COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD)]

19. Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor
Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de regulament privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a altor documente

20. Recomandarea Parlamentului European din 4 aprilie 2017
Recomandarea Parlamentului European din 4 aprilie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2016/2908(RSP))

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic [COM(2017) 653 final – 2017/0291/(COD)]

Actualizare (1) din data 17-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 143 din 16 iulie 2019
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Diana Severin din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 16.07.2019

2. DECIZIE nr. 144 din 16 iulie 2019
privind eliberarea, la cerere, a domnului Emil Niţă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 16.07.2019

3. DECIZIE nr. 145 din 16 iulie 2019
pentru eliberarea domnului Szép Robert, la cerere, din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 16.07.2019

4. RAPORT din 16 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Blocul Unităţii Naţionale

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 16.07.2019

5. RAPORT din 16 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - candidat independent Simion George-Nicolae

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 16.07.2019

6. ORDIN nr. 703 din 12 iulie 2019
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 16.07.2019

7. ORDIN nr. 705 din 12 iulie 2019
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 16.07.2019

8. PROCEDURĂ din 12 iulie 2019
privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 16.07.2019

9. ORDIN nr. 1.984 din 12 iulie 2019
pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 16.07.2019

10. ORDIN nr. 160 din 10 iulie 2019
pentru aprobarea Regulamentului privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 16.07.2019

11. REGULAMENT din 10 iulie 2019
funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 16.07.2019

12. DECIZIE nr. 892 din 8 iulie 2019
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii V.P. INVESTMENTS - INSURANCE BROKER - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 17.07.2019

13. ORDIN nr. 1.049 din 5 iulie 2019
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 16.07.2019

14. ORDIN nr. 2.088 din 4 iulie 2019
pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 16.07.2019

15. HOTĂRÂRE nr. 476 din 3 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 16.07.2019

16. HOTĂRÂRE nr. 454 din 3 iulie 2019
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 17.07.2019

17. ORDIN nr. 599 din 21 iunie 2019
privind aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esenţiale şi furnizorilor de servicii digitale

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 17.07.2019

18. NORME METODOLOGICE din 21 iunie 2019
de identificare a operatorilor de servicii esenţiale şi furnizorilor de servicii digitale

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 17.07.2019

19. ORDIN nr. 4.294 din 20 iunie 2019
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Domnul Tudor" din municipiul Drobeta-Turnu Severin

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 16.07.2019

20. DECIZIA nr. 14 din 12 iunie 2019
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 17.07.2019

21. ORDIN nr. 425 din 11 iunie 2019
pentru aprobarea metodei de informare privind punctele de realimentare şi de reîncărcare cu combustibili alternativi de pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 16.07.2019

22. DECIZIA nr. 393 din 5 iunie 2019
cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 581 din 16.07.2019

23. DECIZIA nr. 339 din 23 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 6 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 17.07.2019

24. DECIZIA nr. 280 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 16.07.2019

25. DECIZIA nr. 12 din 8 aprilie 2019
referitoare la recursul în interesul legii privind sumele reprezentând impozite locale datorate pentru bunuri valorificate în procedură, grevate de o cauză de preferinţă în favoarea unui creditor (sau "de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel", în terminologia Legii nr. 85/2006), devenite scadente după data intrării în faliment a debitorului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 17.07.2019

26. DECIZIA nr. 124 din 28 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 16.07.2019

27. DECIZIA nr. 81 din 12 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 17.07.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 221069 15.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Suceava

Ofertant: Parohia Frasin

Monitor: 116 din 15-07-2019

2. PCAL221071 12.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare achizitie de lucrari

Contractant: Comuna Maldaresti

Monitor: 116 din 15-07-2019

3. CSBV221070 15.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

Ofertant: Asociatia AS 2001

Monitor: 116 din 15-07-2019

4. PPF 221084 16.07.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sinteu

Monitor: 117 din 16-07-2019

5. PPF 221091 16.07.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Barlad

Monitor: 117 din 16-07-2019

6. PPF 221083 16.07.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul local al comunei Tritenii de Jos

Monitor: 117 din 16-07-2019

7. PPF 221088 16.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Lupeni

Monitor: 117 din 16-07-2019

8. PPF 221092 16.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Baile Tusnad

Monitor: 117 din 16-07-2019

9. PPF 221089 16.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Rosiorii de Vede

Monitor: 117 din 16-07-2019

10. PPF 221087 16.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Agrij

Monitor: 117 din 16-07-2019

11. CPF 221086 16.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Marghita

Ofertant: Asociaţia Horvath Janos Tarsasag

Monitor: 117 din 16-07-2019

12. CPF 221085 16.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Cosna

Ofertant: Parohia Ortodoxa Cosna

Monitor: 117 din 16-07-2019

13. PCON221082 15.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Ghimes Faget

Monitor: 117 din 16-07-2019

14. CCON221090 15.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Dor Marunt

Ofertant: Constantin Stan Andreea Mihaela

Monitor: 117 din 16-07-2019

Actualizare (1) din data 16-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. RAPORT din 15 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Unită

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

2. RAPORT din 15 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate - PLUS

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

3. DECRET nr. 581 din 15 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 15.07.2019

4. DECRET nr. 582 din 15 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 15.07.2019

5. DECRET nr. 583 din 15 iulie 2019
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 15.07.2019

6. COMUNICAT din 15 iulie 2019
privind factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, emisă pe numele unei asociaţii de proprietari de către furnizorul acestui serviciu

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 15.07.2019

7. DECRET nr. 574 din 12 iulie 2019
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

8. DECRET nr. 575 din 12 iulie 2019
privind rechemarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

9. LEGE nr. 133 din 11 iulie 2019
pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

10. DECRET nr. 573 din 11 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

11. ORDIN nr. 2.125 din 11 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 15.07.2019

12. ORDIN nr. 641 din 10 iulie 2019
pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

13. DOCUMENTUL DE POLITICĂ ŞI STRATEGIE din 10 iulie 2019
privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

14. HOTĂRÂRE nr. 489 din 9 iulie 2019
privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

15. HOTĂRÂRE nr. 472 din 3 iulie 2019
privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Ciacova, judeţul Timiş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

16. HOTĂRÂRE nr. 469 din 3 iulie 2019
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti- Adunaţii Copăceni km 7 + 573 - km 19 + 220", precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 15.07.2019

17. DECIZIE nr. 5 din 28 iunie 2019
pentru abrogarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2013 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie

EMITENT: Colegiul Medicilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 15.07.2019

18. RECTIFICARE nr. 75 din 27 iunie 2019
referitoare la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 15.07.2019

19. ORDIN nr. 2.397 din 19 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 15.07.2019

20. DECIZIA nr. 256 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. d) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 578 din 15.07.2019

Actualizare (2) din data 16-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. RAPORT din 16 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - P.S.D.

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 16.07.2019

2. RAPORT din 16 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Pro România

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 16.07.2019

3. RAPORT din 16 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Socialist Român

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 16.07.2019

4. ORDIN nr. 2.555 din 11 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 16.07.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 490 din 9 iulie 2019
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes naţional "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2", şi actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 16.07.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 491 din 9 iulie 2019
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Spital Orăşenesc Segarcea, judeţul Dolj"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 16.07.2019

7. ORDIN nr. 2.097 din 5 iulie 2019
pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 16.07.2019

8. DECIZIA nr. 404 din 6 iunie 2019
referitoare la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040"

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 16.07.2019

9. ORDIN nr. 900 din 6 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 16.07.2019

10. ORDIN nr. 78 din 24 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 16.07.2019

11. DECIZIA nr. 266 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 16.07.2019

12. DECIZIA nr. 177 din 28 martie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "din activităţi autorizate potrivit legii" din cuprinsul art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 16.07.2019

Actualizare (1) din data 15-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 386 din 12 iulie 2019
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Plot 42 din judeţul Galaţi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

2. DECRET nr. 564 din 11 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

3. DECRET nr. 565 din 11 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

4. DECRET nr. 566 din 11 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

5. DECRET nr. 567 din 11 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

6. DECRET nr. 568 din 11 iulie 2019
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 493 din 9 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 471 din 3 iulie 2019
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

9. ORDIN nr. 2.460 din 1 iulie 2019
pentru abrogarea alin. 2 al art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

10. ANEXE din 28 iunie 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1 omega şi (**)1 β din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 10.07.2019

11. ORDIN nr. 901 din 6 iunie 2019
pentru abrogarea alin. 2 al art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

12. RECTIFICARE nr. 26 din 18 aprilie 2019
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

13. DECIZIA nr. 213 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“, precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 574 din 12.07.2019

14. HOTĂRÂREA din 4 decembrie 2018
în Cauza R.I. şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 15.07.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221060 11.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sarateni

Monitor: 114 din 11-07-2019

2. PPF 221059 11.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Campia Turzii

Monitor: 114 din 11-07-2019

3. PPF 221055 11.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Corbeanca

Monitor: 114 din 11-07-2019

4. PPF 221053 11.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Camar

Monitor: 114 din 11-07-2019

5. CPF 221057 11.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: ACS Eco Sport Team - Sibiu

Monitor: 114 din 11-07-2019

6. CPF 221056 11.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Tura in Natura Sibiu

Monitor: 114 din 11-07-2019

7. RPF 221058 11.07.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Madaras

Monitor: 114 din 11-07-2019

8. NCON221054 11.07.2019

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Monitor: 114 din 11-07-2019

9. CCON221051 10.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Leresti

Ofertant: Cabinet medical individual Sarbu Elena

Monitor: 114 din 11-07-2019

10. CCON221052 10.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Leresti

Ofertant: Asociatia Leresti Proprietari de Padure

Monitor: 114 din 11-07-2019

11. PPF 221063 12.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sura Mare

Monitor: 115 din 12-07-2019

12. PPF 221065 12.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Harlau

Monitor: 115 din 12-07-2019

13. CPF 221061 12.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Galda de Jos

Ofertant: Asociatia "Global Human Recovery"

Monitor: 115 din 12-07-2019

14. CPF 221068 12.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj

Ofertant: Asociatia Colectionarilor din Salaj

Monitor: 115 din 12-07-2019

15. CPF 221064 12.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Vlahita

Ofertant: Asociatia Culturala "Canticum Novum"

Monitor: 115 din 12-07-2019

16. CPF 221067 12.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bacia

Ofertant: Parohia Ortodoxa Romana - Bacia

Monitor: 115 din 12-07-2019

17. PCON221066 11.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Ulmeni

Monitor: 115 din 12-07-2019

18. PCON221062 11.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Sacalaseni

Monitor: 115 din 12-07-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Anunț de concurs general EPSO/AST-SC/08/19
Anunț de concurs general EPSO/AST-SC/08/19 — Aprozi parlamentari (SC 1/SC 2)

2. Anunț de concurs general
Anunț de concurs general

3. Anunț din partea Norvegiei referitor la Directiva 94/22/CE
Anunț din partea Norvegiei referitor la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și de folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor – Anunț referitor la invitația de a depune cereri de acordare a licențelor de extracție a petrolului pe platforma continentală norvegiană – Atribuiri în 2019 pentru zonele prestabilite

4. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9327
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Rata de schimb a monedei euro - 10 iulie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 10 iulie 2019

6. Raportul special nr. 10/2019
Raportul special nr. 10/2019 – Exercițiile de simulare de criză la nivelul UE pentru bănci: volumul de informații pus la dispoziție cu privire la bănci este fără precedent, dar este nevoie de o mai bună coordonare și de un accent mai puternic pe riscuri

7. Publicarea unei cereri
Publicarea unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

8. Rata de schimb a monedei euro - 8 iulie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 8 iulie 2019

9. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9419
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9419 – PSP/Welltower/SRG/Senior Housing Property) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2012/285/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 377/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

11. Publicarea unei comunicări
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

12. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9384
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9384 – Sumitomo Corporation/Nippon Steel Corporation/Standard Steel Holdings) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2012/285/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 377/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

14. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9377 – MIRA/BCI/iGH)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9377 – MIRA/BCI/iGH) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Comunicarea Comisiei
Comunicarea Comisiei – Document de orientare referitor la punerea în aplicare a unor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale

16. Decizia nr. 4/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 4/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1738]

17. Decizia nr. 2/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 2/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1736]

18. Decizia nr. 1/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 1/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1735]

19. Decizia nr. 3/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 3/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1737]

20. Decizia nr. 5/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017
Decizia nr. 5/2017 a Comitetului mixt al SEE din 3 februarie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1739]

Actualizare (2) din data 15-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. RAPORT din 15 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

2. RAPORT din 15 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Prodemo

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

3. RAPORT din 15 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Mişcarea Populară

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

4. RAPORT din 15 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat Independent

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

5. RAPORT din 15 iulie 2019
detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - candidat independent Tudoran Gregoriana-Carmen

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

6. LEGE nr. 130 din 11 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

7. DECRET nr. 570 din 11 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

8. LEGE nr. 131 din 11 iulie 2019
pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

9. DECRET nr. 571 din 11 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

10. LEGE nr. 132 din 11 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

11. DECRET nr. 572 din 11 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 488 din 9 iulie 2019
pentru retragerea actului de recunoaştere a Fundaţiei "Centrul de Resurse Juridice" ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

13. HOTĂRÂRE nr. 494 din 9 iulie 2019
privind modificarea valorii de inventar a unui monument de for public aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Bucureşti, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

14. DECIZIE nr. 462 din 27 iunie 2019
privind modificarea anexei la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 490/2016 pentru aprobarea graficului efectuării transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 15.07.2019

15. DECIZIA nr. 227 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. d) teza a doua din Codul de procedură penală şi art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. d) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 15.07.2019

16. DECIZIA nr. 198 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală cu referire la Decizia nr. 19 din 4 iunie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a doua şi art. 21 alin. (1) teza întâi din Codul penal şi art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 15.07.2019

Actualizare (1) din data 12-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 139 din 11 iulie 2019
pentru eliberarea domnului Cristian Cucu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

2. DECIZIE nr. 140 din 11 iulie 2019
pentru numirea domnului Marian Murguleţ în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

3. DECIZIE nr. 141 din 11 iulie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ileana Ciutan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

4. DECIZIE nr. 142 din 11 iulie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Anamaria Mihaela Covaci, director executiv la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

5. DECRET nr. 563 din 10 iulie 2019
privind conferirea "Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

6. ORDIN nr. 697 din 10 iulie 2019
privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

7. DECIZIE nr. 9 din 10 iulie 2019
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-20 iulie 2019

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 11.07.2019

8. CUANTUMUL nr. 14.138 din 9 iulie 2019
datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 şi declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 11.07.2019

9. ORDIN nr. 4.369 din 3 iulie 2019
pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 11.07.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 475 din 3 iulie 2019
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare clădire C4 - Pavilion central - Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» din Iaşi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 11.07.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 468 din 3 iulie 2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 470 din 3 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

13. ORDIN nr. M.131 din 21 iunie 2019
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

14. ORDIN nr. M.132 din 21 iunie 2019
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

15. HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 iunie 2019
pentru modificarea Normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 11.07.2019

16. DECIZIA nr. 233 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 11.07.2019

17. DECIZIA nr. 208 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 11.07.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Avizul Comitetului Economic și Social European - aviz din proprie inițiativă
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema O democrație rezilientă cu ajutorul unei societăți civile puternice și diverse(aviz din proprie inițiativă)

2. Avizul Comitetului Economic și Social European - Aviz din proprie inițiativă
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Oportunități de ocupare a forței de muncă pentru persoanele inactive din punct de vedere economic (Aviz din proprie inițiativă)

3. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Viitorul UE: beneficii pentru cetățeni și respectarea valorilor europene(aviz exploratoriu la solicitarea Președinției române a Consiliului Uniunii Europene)

4. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Să fim receptivi la preocupările cetățenilor Europei pentru un viitor durabil (Drumul către Sibiu și mai departe)

5. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2019[COM(2018) 686 final]

6. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Plan de acțiune împotriva dezinformării [JOIN(2018) 36 final]

7. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Calea porumbelului alb
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Calea porumbelului alb (The White Dove Way) – Propunere de strategie de consolidare a păcii la nivel mondial, condusă de UE(aviz din proprie inițiativă)

8. Avizul Comitetului Economic și Social European - aviz exploratoriu
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Viitorul politicii de coeziune în perioada de după 2020 (aviz exploratoriu)

9. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Educația privind Uniunea Europeană(aviz exploratoriu elaborat la solicitarea Președinției române)

10. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Standarde armonizate: Sporirea transparenței și a securității juridice pentru o piață unică pe deplin funcțională[COM(2018) 764 final]

11. Avizul Comitetului Economic și Social European - aviz din proprie inițiativă
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Sisteme de educație care oferă sprijin pentru evitarea neconcordanțelor de competențe – ce tranziție este necesară? (aviz din proprie inițiativă)

12. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini [COM(2018) 734 final]

13. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Combaterea dezinformării online: o abordare europeană [COM(2018) 236 final]

14. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri [COM(2018) 331 final – 2018/0165 (COD)]

15. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Decalajul digital dintre sexe
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Decalajul digital dintre sexe (aviz exploratoriu solicitat de Parlamentul European)

16. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă [COM(2018) 374 final – 2018/0199 (COD)]

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) [COM(2018) 144 final – 2018/0070 (COD)]

18. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară [COM(2018) 29 final]

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale [COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)]; propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale [COM(2018) 148 final – 2018/0073 (CNS)]

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) [COM(2017) 753 final – 2017/0332 (COD)]

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu [COM(2018) 10 final]

22. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile [COM(2018) 32 final]

23. Regulamentul (UE) nr. 1304/2014 al Comisiei (consolidat la 16 iunie 2019)
Regulamentul (UE) nr. 1304/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul material rulant – zgomot, de modificare a Deciziei 2008/232/CE și de abrogare a Deciziei 2011/229/UE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 16 iunie 2019)

24. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind garantarea importurilor esențiale pentru UE prin politica sa comercială actuală și prin celelalte politici conexe ale sale

25. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Rolul Uniunii Europene în consolidarea păcii în relațiile externe: cele mai bune practici și perspective (aviz din proprie inițiativă)

26. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul UE în procesul de pace din Irlanda de Nord (aviz din proprie inițiativă)

Actualizare (2) din data 12-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 11 iulie 2019
privind încheierea definitivă pronunţată de judecătorul de cameră preliminară prin care s-a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 11.07.2019

2. CUANTUMUL nr. 14.138 din 9 iulie 2019
datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 şi declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 11.07.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 460 din 3 iulie 2019
privind actualizarea adresei, valorilor de inventar şi a codului de clasificaţie ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, a realizării lucrărilor de amplasare şi branşament electric, precum şi a actualizării legislaţiei specifice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 12.07.2019

4. DECIZIA nr. 412 din 20 iunie 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 570 din 11.07.2019

5. DECIZIA nr. 381 din 28 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. j) din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 12.07.2019

6. ORDIN nr. 337 din 23 mai 2019
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării și Inovării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 11.07.2019

7. DECIZIA nr. 19 din 20 mai 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 12.07.2019

8. DECIZIA nr. 267 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

9. DECIZIA nr. 247 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 11.07.2019

10. DECIZIA nr. 209 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 571 din 11.07.2019

11. DECIZIA nr. 191 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 11.07.2019

12. DECIZIA nr. 186 din 28 martie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 12.07.2019

AUTORIZAȚII

Actualizare (1) din data 11-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 650 din 3 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10.07.2019

2. DECRET nr. 562 din 10 iulie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 10.07.2019

3. COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind interpretarea dispoziţiilor art. 165 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 în legătură cu verificarea condiţiei ca anumite venituri suplimentare să fi făcut parte din baza de calcul a pensiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 10.07.2019

4. COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind aplicarea OUG nr. 57/2015 pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază cuvenit personalului încadrat într-o agenţie naţională aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv a Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 10.07.2019

5. COMUNICAT din 10 iulie 2019
privind obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 10.07.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 485 din 9 iulie 2019
privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 10.07.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 486 din 9 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 10.07.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 487 din 9 iulie 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 10.07.2019

9. ORDIN nr. 260 din 4 iulie 2019
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 4 iulie 2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10.07.2019

10. ORDIN nr. 1.045 din 4 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10.07.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 482 din 4 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10.07.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 18 din 3 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 10.07.2019

13. HOTĂRÂRE nr. 462 din 3 iulie 2019
privind reaprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 565 din 10.07.2019

14. HOTĂRÂRE nr. 466 din 3 iulie 2019
pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10.07.2019

15. HOTĂRÂRE nr. 467 din 3 iulie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum de legătură autostrada A1 Arad-Timişoara-DN 69", judeţul Timiş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10.07.2019

16. ORDIN nr. 254 din 1 iulie 2019
pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10.07.2019

17. ORDIN nr. 638 din 28 iunie 2019
privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Bison bonasus

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10.07.2019

18. ORDIN nr. 944 din 26 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10.07.2019

19. ORDIN nr. 940 din 12 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10.07.2019

20. DECIZIA nr. 362 din 28 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (7) fraza finală din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 10.07.2019

21. DECIZIA nr. 242 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) teza întâi şi alin. (7) şi art. 353 alin. (10) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 568 din 10.07.2019

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. CPF 221023 08.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Mugeni

Ofertant: Asociatia Pentru Scoala I-VIII Wass Albert Mugeni

Monitor: 111 din 08-07-2019

3. PCON221024 08.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: R.A. Administratia Zonei Libere Sulina

Monitor: 111 din 08-07-2019

4. PCON221025 05.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Vrancea

Monitor: 111 din 08-07-2019

5. PCNS221026 05.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: UAT Comuna Campineanca

Monitor: 111 din 08-07-2019

6. PPF 221033 09.07.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Camar

Monitor: 112 din 09-07-2019

7. PPF 221037 09.07.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Uricani

Monitor: 112 din 09-07-2019

8. PPF 221039 09.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Casin

Monitor: 112 din 09-07-2019

9. PPF 221040 09.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 112 din 09-07-2019

10. PPF 221036 09.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Tartasesti

Monitor: 112 din 09-07-2019

11. CPF 221032 09.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Codlea

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Municipal Codlea

Monitor: 112 din 09-07-2019

12. CPF 221034 09.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Ofertant: Asociatia Best Events

Monitor: 112 din 09-07-2019

13. PCON221035 08.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Simian

Monitor: 112 din 09-07-2019

14. PCON221038 08.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Valcea

Monitor: 112 din 09-07-2019

15. CCON221041 08.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni

Ofertant: Popescu Costin Nicolae

Monitor: 112 din 09-07-2019

16. PPF 221047 10.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Uricani

Monitor: 113 din 10-07-2019

17. PPF 221043 10.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Zlatna

Monitor: 113 din 10-07-2019

18. CPF 221044 10.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Ofertant: Asociatia C.S. Karate Bistrita

Monitor: 113 din 10-07-2019

19. CPF 221045 10.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Livezile

Ofertant: Asociatia Sportiva "Sportul" Livezile

Monitor: 113 din 10-07-2019

20. PCON221049 09.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Clinceni

Monitor: 113 din 10-07-2019

21. CCON221046 09.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Centrul Civic Vaideeni

Ofertant: Paunescu Vasile

Monitor: 113 din 10-07-2019

22. PCNS221050 09.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Lisa

Monitor: 113 din 10-07-2019

23. PSBV221048 10.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Monitor: 113 din 10-07-2019

Actualizare (1) din data 10-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 128 din 9 iulie 2019
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 09.07.2019

2. DECRET nr. 561 din 9 iulie 2019
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 09.07.2019

3. ORDIN nr. 2.552 din 9 iulie 2019
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 2 miliarde euro, prin lansarea unei serii noi de obligaţiuni, cu maturitatea de minimum 7 ani, şi redeschiderea emisiunii cu scadenţa în data de 3 aprilie 2049, cupon 4,625%, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 09.07.2019

4. LEGE nr. 127 din 8 iulie 2019
privind sistemul public de pensii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 09.07.2019

5. DECRET nr. 560 din 8 iulie 2019
pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 09.07.2019

6. LISTA nr. 13.900 din 5 iulie 2019
partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 09.07.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 431 din 20 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică şi a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 09.07.2019

8. DECIZIA nr. 311 din 20 mai 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 09.07.2019

Actualizare (2) din data 10-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ANEXE din 4 iulie 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 09.07.2019

2. DECIZIA nr. 223 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 564 din 09.07.2019

AUTORIZAȚII
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Proces-verbal al ședinței din 13 septembrie 2018
Proces-verbal al ședinței din 13 septembrie 2018

2. Avizul Comitetului Economic și Social European - Aviz din proprie inițiativă
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Competențe digitale în domeniul sănătății – pentru o asistență medicală adaptată la nevoile cetățenilor în Europa, într-o perioadă de schimbări demografice (Aviz din proprie inițiativă)

3. Proces-verbal al ședinței din 12 septembrie 2018
Proces-verbal al ședinței din 12 septembrie 2018

4. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

5. Decizia (UE) 2019/1144 a Comisiei din 17 decembrie 2018
Decizia (UE) 2019/1144 a Comisiei din 17 decembrie 2018 privind ajutorul de stat SA.36086 (2016/C) (ex 2016/NN) pus în aplicare de România în favoarea Oltchim SA [notificată cu numărul C(2018) 8592] (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1145 a Comisiei din 4 iulie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1145 a Comisiei din 4 iulie 2019 de încheiere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India fără modificarea măsurilor în vigoare

7. Aviz privind intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim
Aviz privind intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

8. Rectificare la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului
Rectificare la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (JO L 252, 16.9.2016)

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1146 a Comisiei din 4 iulie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1146 a Comisiei din 4 iulie 2019 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de palplanșe din oțel laminate la cald originare din Republica Populară Chineză

10. Ajutor de stat – Danemarca — Ajutorul de stat SA.39078
Ajutor de stat – Danemarca — Ajutorul de stat SA.39078 (2019/C) (ex 2014/N) – Finanțarea proiectului privind legătura fixă peste strâmtoarea Fehmarn — Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Ajutor de stat — Țările de Jos — Ajutor de stat SA.51284
Ajutor de stat — Țările de Jos — Ajutor de stat SA.51284 (2018/NN) — Posibil ajutor de stat în favoarea Nike Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

12. Proces-verbal al ședinței din 10 septembrie 2018
Proces-verbal al ședinței din 10 septembrie 2018

13. Proces-verbal al ședinței din 11 septembrie 2018
Proces-verbal al ședinței din 11 septembrie 2018

14. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

15. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (14532/2017– C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

16. Rezoluția Parlamentului European din 15 martie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP))

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Recomandarea Consiliului privind consolidarea cooperării în combaterea bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare [COM(2018) 244 final – SWD(2018) 149 final]

18. Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017
Rezoluţia Parlamentului European din 18 mai 2017 referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP))

19. Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping
Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de tuburi și țevi din fontă ductilă (cunoscută și sub denumirea de fontă cu grafit sferoidal) originare din India

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Impactul revoluției digitale în domeniul asistenței medicale asupra asigurărilor de sănătate (aviz din proprie inițiativă)

21. Comunicarea Comisiei
Comunicarea Comisiei referitoare la ghidurile comunitare de bune practici

22. Ajutor de stat — România — Ajutor de stat SA.36086
Ajutor de stat — România — Ajutor de stat SA.36086 (2013/CP) — Ajutor potențial în favoarea Oltchim SA — Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii EuropeneText cu relevanță pentru SEE

23. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Către sănătatea digitală – informații electronice pentru utilizarea în condiții de siguranță a medicamentelor (aviz din proprie inițiativă)

24. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Plan de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 — Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI COM(2012) 736 final

25. Avizul Comitetului Economic și Social European - aviz exploratoriu
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Creșterea nivelului de alfabetizare digitală, a competențelor digitale și a e-incluziunii (aviz exploratoriu)

26. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (3) din data 10-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 9 iulie 2019
privind situația unei companii naţionale la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 09.07.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 455 din 3 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2019 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 10.07.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 463 din 3 iulie 2019
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 10.07.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 464 din 3 iulie 2019
pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 10.07.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 465 din 3 iulie 2019
privind declararea proiectului de investiţii "Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 10.07.2019

6. ORDIN nr. 625 din 28 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 10.07.2019

7. RECTIFICARE nr. 619 din 27 iunie 2019
referitoare la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 10.07.2019

8. ORDIN nr. 2.713/C din 26 iunie 2019
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 10.07.2019

9. DECIZIA nr. 382 din 28 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 10.07.2019

Actualizare (1) din data 09-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 8 iulie 2019
privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) și (11), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 123/2012

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 08.07.2019

2. LEGE nr. 126 din 5 iulie 2019
pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 08.07.2019

3. DECRET nr. 559 din 5 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 08.07.2019

4. ORDIN nr. 379 din 5 iulie 2019
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 08.07.2019

5. ORDIN nr. 1.053 din 5 iulie 2019
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 08.07.2019

6. ORDIN nr. 1.052 din 5 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 08.07.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 450 din 3 iulie 2019
privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 08.07.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 452 din 3 iulie 2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 08.07.2019

9. HOTĂRÂRE nr. 453 din 3 iulie 2019
privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Neamţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 08.07.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 456 din 3 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 08.07.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 457 din 3 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 08.07.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 459 din 3 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 08.07.2019

13. ORDIN nr. 291 din 1 iulie 2019
pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 08.07.2019

14. ORDIN nr. 1.783 din 28 iunie 2019
pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 559 din 08.07.2019

15. ORDIN nr. 620 din 28 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 08.07.2019

16. HOTĂRÂREA din 21 mai 2019
în Cauza O.C.I. şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 08.07.2019

17. ORDIN nr. M.103 din 16 mai 2019
privind constatarea lipsei de efecte juridice de la data semnării Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 08.07.2019

18. DECIZIA nr. 249 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (4), art. 347 alin. (3) raportat la art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 08.07.2019

19. ORDIN nr. 693 din 16 aprilie 2019
privind constatarea lipsei de efecte juridice de la data semnării Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 08.07.2019

20. DECIZIA nr. 184 din 28 martie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 08.07.2019

21. DECIZIA nr. 630 din 9 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (3) coroborat cu art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 08.07.2019

Actualizare (2) din data 09-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 82 din 4 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 09.07.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 474 din 3 iulie 2019
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare şi monitorizare proiecte de investiţii în infrastructură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 09.07.2019

3. ORDIN nr. 1.886 din 3 iulie 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 09.07.2019

4. ORDIN nr. S.M.Ap./S-41 din 19 iunie 2019
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Statul Major al Apărării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 09.07.2019

5. DECIZIA nr. 263 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 09.07.2019

6. DECIZIA nr. 202 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 09.07.2019

Actualizare (1) din data 08-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 137 din 5 iulie 2019
pentru numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

2. DECIZIE nr. 138 din 5 iulie 2019
privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului de ură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 33 din 3 iulie 2019
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 3 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 3 iulie 2019
pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 05.07.2019

7. PROCEDURĂ din 3 iulie 2019
de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 05.07.2019

8. METODOLOGIE din 3 iulie 2019
pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 555 din 05.07.2019

9. ORDIN nr. 2.466 din 1 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

10. ORDIN nr. 681 din 24 iunie 2019
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BIROUL DE INVESTIŢII REGIONAL OLTENIA I.F.N. - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

11. ORDIN nr. 682 din 24 iunie 2019
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii CREDIT EUROPE LEASING IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

12. ORDIN nr. 899 din 6 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

13. ORDIN nr. 70 din 21 mai 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

14. DECIZIA nr. 232 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 73^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

15. DECIZIA nr. 239 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. b) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 05.07.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Criterii neobligatorii pentru aplicarea articolelor 290 și 291 din Tratatul ...
Criterii neobligatorii pentru aplicarea articolelor 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – 18 iunie 2019

2. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9430 – Apollo Management/Vivat)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9430 – Apollo Management/Vivat) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Rata de schimb a monedei euro - 2 iulie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 2 iulie 2019

4. Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008
Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Lista autorităților competente
Lista autorităților competente care sunt autorizate să consulte direct datele introduse în Sistemul de Informații Schengen de a doua generație în conformitate cu articolul 31 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și cu articolul 46 alineatul (8) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen de a doua generație

6. Lista oficiilor N.SIS II și a birourilor naționale Sirene
Lista oficiilor N.SIS II și a birourilor naționale Sirene

7. Raportul special nr. 11/2019 – Reglementările adoptate de UE
Raportul special nr. 11/2019 – Reglementările adoptate de UE privind modernizarea managementului traficului aerian au adus o valoare adăugată, însă, în mare parte, finanțarea acordată nu era necesară

8. Notificare privind încetarea demersurilor față de o țară terță informată la 1 octombrie 2015
Notificare privind încetarea demersurilor față de o țară terță informată la 1 octombrie 2015 cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

9. Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare
Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare: 0,00 % în 1 iulie 2019 – Rata de schimb a monedei euro

10. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 iunie 2019
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 iunie 2019 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Dealurile Sătmarului (IGP)]

11. Rata de schimb a monedei euro - 28 iunie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 28 iunie 2019

12. Comunicarea Comisiei privind începerea funcționării Consiliului consultativ
Comunicarea Comisiei privind începerea funcționării Consiliului consultativ pentru regiunile ultraperiferice

13. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9062
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9062 – Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)

14. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9396 – CapMan/CBRE/Norled)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9396 – CapMan/CBRE/Norled) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

15. Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene
Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene

16. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9294 – BMS/Celgene)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9294 – BMS/Celgene) (Text cu relevanță pentru SEE.)

17. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9385 – Orange/SecureLink)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9385 – Orange/SecureLink) (Text cu relevanță pentru SEE.)

18. Comunicarea Comisiei privind începerea funcționării Consiliului consultativ
Comunicarea Comisiei privind începerea funcționării Consiliului consultativ pentru acvacultură, a Consiliului consultativ pentru piețe și a Consiliului consultativ pentru Marea Neagră

19. Decizia Comisiei din 1 octombrie 2015 de notificare a unei țări terțe
Decizia Comisiei din 1 octombrie 2015 de notificare a unei țări terțe cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

20. Regulamentul (UE) nr. 1301/2014 al Comisiei (consolidat la 16 iunie 2019)
Regulamentul (UE) nr. 1301/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 16 iunie 2019)

Actualizare (2) din data 08-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 677 din 5 iulie 2019
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 08.07.2019

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 iulie 2019
privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 05.07.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 478 din 4 iulie 2019
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală etapele I şi II

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 05.07.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 479 din 4 iulie 2019
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 05.07.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 480 din 4 iulie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "HUB de servicii (Centrul de furnizare servicii electronice) la nivelul M.A.I."

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 08.07.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 449 din 3 iulie 2019
privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 08.07.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 451 din 3 iulie 2019
privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 08.07.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 458 din 3 iulie 2019
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 08.07.2019

9. HOTĂRÂRE nr. 461 din 3 iulie 2019
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea CONPET - S.A. Ploieşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 08.07.2019

10. LEGE nr. 123 din 3 iulie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 08.07.2019

11. DECRET nr. 552 din 3 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 08.07.2019

12. LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019
privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 08.07.2019

13. DECRET nr. 553 din 3 iulie 2019
pentru promulgarea Legii privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 08.07.2019

14. ORDIN nr. 78 din 28 iunie 2019
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 08.07.2019

15. ORDIN nr. 386 din 17 aprilie 2019
pentru aprobarea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului Apă, păduri şi mediu, subsectorul "Protecţia mediului înconjurător"

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 05.07.2019

16. DECIZIA nr. 225 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 05.07.2019

17. ORDIN nr. 459 din 7 martie 2019
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 558 din 08.07.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221022 05.07.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Orastie

Monitor: 110 din 05-07-2019

2. PPF 221017 05.07.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Zlatna

Monitor: 110 din 05-07-2019

3. PPF 221020 05.07.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sarateni

Monitor: 110 din 05-07-2019

4. PPF 221016 05.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Corbu

Monitor: 110 din 05-07-2019

5. PPF 221018 05.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Rus

Monitor: 110 din 05-07-2019

6. PCON221015 03.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vulcana-Bai

Monitor: 110 din 05-07-2019

7. PCON221019 05.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tutora

Monitor: 110 din 05-07-2019

8. CSBV221021 05.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala Sebes

Ofertant: Filantropia Ortodoxa Sebes

Monitor: 110 din 05-07-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Informare privind intrarea în vigoare a Acordului privind transportul aerian
Informare privind intrarea în vigoare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1137 al Comisiei din 3 iulie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1137 al Comisiei din 3 iulie 2019 de reînnoire a aprobării substanței active p-dimetenamidă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Rata de schimb a monedei euro - 3 iulie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 3 iulie 2019

4. Decizia nr. 1/2019 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția din 7 iunie 2019
Decizia nr. 1/2019 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția din 7 iunie 2019 de modificare a anexei 1 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul rutier și feroviar de mărfuri și călători [2019/1142]

5. Comunicare privind plata dobânzii în cazul rambursării taxelor
Comunicare privind plata dobânzii în cazul rambursării taxelor aferente măsurilor de apărare comercială în urma unei hotărâri definitive a Curții de Justiție

6. Informații privind intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului
Informații privind intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține cont de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1130 al Comisiei din 2 iulie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1130 al Comisiei din 2 iulie 2019 privind condițiile uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiilor teritoriale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

8. Decizia (UE) 2019/1134 a Comisiei din 1 iulie 2019
Decizia (UE) 2019/1134 a Comisiei din 1 iulie 2019 de modificare a Deciziei 2009/300/CE și a Deciziei (UE) 2015/2099 în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse și a cerințelor de evaluare și de verificare aferente [notificată cu numărul C(2019) 4626] (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1132 al Comisiei din 2 iulie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1132 al Comisiei din 2 iulie 2019 de prevedere a unor ajutoare excepționale temporare de adaptare pentru fermierii din sectorul cărnii de vită și mânzat din Irlanda

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1129 al Comisiei din 2 iulie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1129 al Comisiei din 2 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

11. Decizia (UE) 2019/1133 a Consiliului din 25 iunie 2019
Decizia (UE) 2019/1133 a Consiliului din 25 iunie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Parteneriatului internațional pentru cooperare în domeniul eficienței energetice (IPEEC) în ceea ce privește prelungirea perioadei de valabilitate a Termenilor de referință ai IPEEC pentru perioada cuprinsă între 24 mai și 31 decembrie 2019

12. Decizia (UE) 2019/1136 a Consiliului European din 2 iulie 2019
Decizia (UE) 2019/1136 a Consiliului European din 2 iulie 2019 de formulare a unei propuneri către Parlamentul European privind un candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1131 al Comisiei din 2 iulie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1131 al Comisiei din 2 iulie 2019 de instituire a unui instrument vamal pentru punerea în aplicare a articolului 14a din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și a articolului 24a din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului

14. Decizia (UE) 2019/1135 a Consiliului European din 2 iulie 2019
Decizia (UE) 2019/1135 a Consiliului European din 2 iulie 2019 de alegere a președintelui Consiliului European

15. Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei (consolidat la 16 iunie 2019)
Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul material rulant – material rulant de călători și locomotive al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 16 iunie 2019)

Actualizare (1) din data 05-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 8 din 4 iulie 2019
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 5-8 iulie 2019

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 04.07.2019

2. DECIZIE nr. 136 din 4 iulie 2019
privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de consilier de stat pe probleme de mediu în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 04.07.2019

3. ORDIN nr. 2.488 din 4 iulie 2019
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 04.07.2019

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 3 iulie 2019
privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 04.07.2019

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 04.07.2019

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019
pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 04.07.2019

7. LEGE nr. 122 din 3 iulie 2019
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

8. DECRET nr. 551 din 3 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

9. LEGE nr. 125 din 3 iulie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

10. DECRET nr. 554 din 3 iulie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

11. COMUNICAT din 2 iulie 2019
privind dispozițiile art. 7 din O.U.G. 194/2002; art. 18 alin. (1) din O.U.G. 105/2001

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 02.07.2019

12. ORDIN nr. 2.463 din 1 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

13. ORDIN nr. 369 din 27 iunie 2019
pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 04.07.2019

14. ORDIN nr. 939 din 12 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

15. ORDIN nr. 857 din 6 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

16. DECIZIA nr. 383 din 29 mai 2019
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 549 din 04.07.2019

17. DECIZIA nr. 297 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

18. DECIZIA nr. 246 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 550 din 04.07.2019

19. DECIZIA nr. 241 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 04.07.2019

20. DECIZIA nr. 230 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

21. DECIZIA nr. 195 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865 şi ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

22. DECIZIA nr. 221 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 05.07.2019

23. DECIZIA nr. 815 din 11 decembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 04.07.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 221007 03.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Cleja

Monitor: 108 din 03-07-2019

2. PPF 221001 03.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Cugir

Monitor: 108 din 03-07-2019

3. PPF 220998 03.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Piatra-Neamt

Monitor: 108 din 03-07-2019

4. PPF 221004 02.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Municipal de Cultura Arad

Monitor: 108 din 03-07-2019

5. PPF 221005 02.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Municipal de Cultura Arad

Monitor: 108 din 03-07-2019

6. PPF 221006 02.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Municipal de Cultură Arad

Monitor: 108 din 03-07-2019

7. CPF 221000 03.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comarnic

Ofertant: Asociatia "Trandafirul Negru" - Comarnic

Monitor: 108 din 03-07-2019

8. CPF 221003 03.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Sannicolau Mare

Ofertant: Asociatia Seniorii Sanmiclauseni

Monitor: 108 din 03-07-2019

9. CPF 220997 03.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Ofertant: Uniunea Scriitorilor din Romania Filiala Cluj

Monitor: 108 din 03-07-2019

10. PCON221002 02.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Salva

Monitor: 108 din 03-07-2019

11. PCON220999 02.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Sighisoara

Monitor: 108 din 03-07-2019

12. PPF 221009 04.07.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Corbu

Monitor: 109 din 04-07-2019

13. PPF 221010 04.07.2019

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Rus

Monitor: 109 din 04-07-2019

14. PPF 221013 04.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Calarasi

Monitor: 109 din 04-07-2019

15. PPF 221011 04.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Agnita

Monitor: 109 din 04-07-2019

16. CPF 221012 04.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Liesti

Ofertant: Club Sportiv "Sporting Liesti"

Monitor: 109 din 04-07-2019

17. PCON221014 03.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Siculeni

Monitor: 109 din 04-07-2019

18. CCON221008 03.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Centrul Civic Vaideeni

Ofertant: Diaconu Alexandru Sabin

Monitor: 109 din 04-07-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1128 a Comisiei din 1 iulie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1128 a Comisiei din 1 iulie 2019 privind drepturile de acces la recomandările privind siguranța și la răspunsurile la acestea stocate în Fișierul european centralizat și de abrogare a Deciziei 2012/780/UE (Text cu relevanță pentru SEE.)

2. Regulamentul delegat (UE) 2019/1123 al Comisiei din 12 martie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/1123 al Comisiei din 12 martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a celei de a doua perioade de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Decizia (UE) 2019/1121 a Consiliului din 25 iunie 2019
Decizia (UE) 2019/1121 a Consiliului din 25 iunie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1125 al Comisiei din 5 iunie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1125 al Comisiei din 5 iunie 2019 privind autorizarea chelatului de zinc al sulfatului de metionină ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Decizia (UE) 2019/1127 a Comisiei din 4 octombrie 2018
Decizia (UE) 2019/1127 a Comisiei din 4 octombrie 2018 privind ajutorul de stat SA.45359-2017/C (ex 2016/N) pe care Slovacia intenționează să îl acorde pentru Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. [notificată cu numărul C(2018) 6545] (Text cu relevanță pentru SEE.)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1126 al Comisiei din 25 iunie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1126 al Comisiei din 25 iunie 2019 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Jambon du Kintoa (DOP)

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1117 a Comisiei din 24 iunie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1117 a Comisiei din 24 iunie 2019 de modificare a Deciziilor 2007/305/CE, 2007/306/CE și 2007/307/CE în ceea ce privește schimbarea destinatarului deciziilor [notificată cu numărul C(2019) 4523]

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1118 a Comisiei din 27 iunie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1118 a Comisiei din 27 iunie 2019 privind proiectul transfrontalier Sena-Scheldt din cadrul coridoarelor Marea Nordului-Marea Mediterană și Atlantic ale rețelei centrale [notificată cu numărul C(2019) 4561]

9. Informare privind data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor
Informare privind data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor

10. Decizia (PESC) 2019/1113 a Comitetului politic și de securitate din 19 iunie 2019
Decizia (PESC) 2019/1113 a Comitetului politic și de securitate din 19 iunie 2019 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019)

11. Decizia (UE) 2019/1116 a Comisiei din 19 decembrie 2017
Decizia (UE) 2019/1116 a Comisiei din 19 decembrie 2017 privind ajutorul de stat SA.33829 (2012/C) – Sistemul maltez de impozitare pe tonaj și alte măsuri luate de stat în favoarea companiilor de transport maritim și a acționarilor acestora [notificată cu numărul C(2017) 8734] (Text cu relevanță pentru SEE.)

12. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1119 a Comisiei din 28 iunie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1119 a Comisiei din 28 iunie 2019 privind aprobarea unui sistem eficient de iluminat exterior cu diode luminescente, destinat utilizării în vehicule cu motoare cu ardere internă și în vehicule electrice hibride fără sursă de alimentare externă, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.)

13. Decizia (PESC) 2019/1115 a Consiliului din 28 iunie 2019
Decizia (PESC) 2019/1115 a Consiliului din 28 iunie 2019 de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

14. Decizia (PESC) 2019/1112 a Comitetului politic și de securitate din 12 iunie 2019
Decizia (PESC) 2019/1112 a Comitetului politic și de securitate din 12 iunie 2019 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operația SOPHIA) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/1219 (EUNAVFOR MED/1/2019)

15. Decizia (PESC) 2019/1114 a Consiliului din 28 iunie 2019
Decizia (PESC) 2019/1114 a Consiliului din 28 iunie 2019 de modificare a Deciziei 2013/354/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

16. Regulamentul nr. 136 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite
Regulamentul nr. 136 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor din categoria L în ceea ce privește cerințele specifice pentru grupul motopropulsor electric [2019/1120]

17. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1110 a Comisiei din 27 iunie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1110 a Comisiei din 27 iunie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 4976] (Text cu relevanță pentru SEE.)

18. Regulamentul (UE) 2019/1097 al Consiliului din 26 iunie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1097 al Consiliului din 26 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/124 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit

19. Decizia (UE) 2019/1096 a Consiliului din 25 iunie 2019
Decizia (UE) 2019/1096 a Consiliului din 25 iunie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

20. Decizia (PESC) 2019/1108 a Consiliului din 27 iunie 2019
Decizia (PESC) 2019/1108 a Consiliului din 27 iunie 2019 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

21. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1087 a Comisiei din 19 iunie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1087 a Comisiei din 19 iunie 2019 privind scutirile de la taxa antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 [notificată cu numărul C(2019) 4455]

22. Decizia (PESC) 2018/2078 a Consiliului din 21 decembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/2078 a Consiliului din 21 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

23. Ajutor de stat SA.45359 (2016/N) — Slovacia — Ajutor de stat SA.45359 (2017/C) (ex 2016/N)
Ajutor de stat SA.45359 (2016/N) — Slovacia — Ajutor de stat SA.45359 (2017/C) (ex 2016/N) — Ajutorul pentru Jaguar Land Rover s.r.o. — Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii EuropeneText cu relevanță pentru SEE.

24. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii Text cu relevanță pentru SEE

25. Comunicarea Comisiei de modificare a Comunicărilor Comisiei referitoare la Orientări ale UE
Comunicarea Comisiei de modificare a Comunicărilor Comisiei referitoare la Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă, Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, Ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale, Orientări privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor de finanțare de risc și Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene

26. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii Text cu relevanță pentru SEE

27. Comunicarea Comisiei de actualizare a listei părților în curs de examinare
Comunicarea Comisiei de actualizare a listei părților în curs de examinare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei privind scutirea importurilor de anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză de taxa antidumping extinsă

28. Comunicarea Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri și clădiri
Comunicarea Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri și clădiri de către autoritățile publice (97/C 209/03)Text cu relevanță pentru SEE.

Actualizare (1) din data 04-07-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 19 din 3 iulie 2019
pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 20 din 3 iulie 2019
privind numirea membrilor Consiliului fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 21 din 3 iulie 2019
privind numirea în funcţie a preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

4. DECIZIE nr. 7 din 3 iulie 2019
pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 6/2019 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 32 din 3 iulie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor preşedintelui Institutului Cultural Român de către un vicepreşedinte

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

6. DECRET nr. 555 din 3 iulie 2019
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

7. DECRET nr. 556 din 3 iulie 2019
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

8. DECIZIE nr. 133 din 3 iulie 2019
privind eliberarea domnului Ion Radu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

9. DECIZIE nr. 134 din 3 iulie 2019
privind numirea domnului Gabriel Lungu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

10. DECIZIE nr. 135 din 3 iulie 2019
privind numirea domnului Dan Matei în funcţia de consilier de stat pe probleme economice în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

11. DECIZIE nr. 6 din 1 iulie 2019
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 01.07.2019

12. ORDIN nr. 2.425 din 26 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 03.07.2019

14. ORDIN nr. 72 din 25 iunie 2019
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 8/2016

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 03.07.2019

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019
privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

16. DECIZIA nr. 216 din 9 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 03.07.2019

17. DECIZIA nr. 126 din 28 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. 1 lit. m) şi alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 547 din 03.07.2019

18. DECIZIA nr. 4 din 11 februarie 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 546 din 03.07.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 220985 02.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sansimion

Monitor: 107 din 02-07-2019

2. PPF 220995 02.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Fagaras

Monitor: 107 din 02-07-2019

3. PPF 220991 02.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 107 din 02-07-2019

4. PPF 220993 02.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Fagaras

Monitor: 107 din 02-07-2019

5. PPF 220996 02.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Fagaras

Monitor: 107 din 02-07-2019

6. PPF 220986 02.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Feleacu

Monitor: 107 din 02-07-2019

7. PPF 220988 02.07.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Bestepe

Monitor: 107 din 02-07-2019

8. CPF 220994 02.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Ofertant: Asociatia Creative Ideas of Youth People Society

Monitor: 107 din 02-07-2019

9. CPF 220982 02.07.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poienarii Burchii

Ofertant: Asociatia Sportiva Tineretul - Poienarii Burchii

Monitor: 107 din 02-07-2019

10. PCON220987 01.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Zetea

Monitor: 107 din 02-07-2019

11. PCON220983 01.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Prundu

Monitor: 107 din 02-07-2019

12. PCON220989 01.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Iasi

Monitor: 107 din 02-07-2019

13. PCON220984 01.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Caraula

Monitor: 107 din 02-07-2019

14. PCON220992 01.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Platonesti

Monitor: 107 din 02-07-2019

15. PCNS220990 01.07.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Consiliul Local al comunei Orbeni

Monitor: 107 din 02-07-2019