Actualizare din data 23-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 209 din 22 mai 2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mircea Alexandru Nadolu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2018

2. ORDIN nr. 667 din 18 mai 2018
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 343 din 16 mai 2018
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2018

4. ORDIN nr. 694 din 16 mai 2018
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

EMITENT: Secretariatul Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 62 din 16 mai 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind emiterea de obligaţiuni garantate şi supravegherea publică a obligaţiunilor garantate şi de modificare a Directivei 2009/65/CE şi a Directivei 2014/59/UE - COM (2018) 94 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 63 din 16 mai 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor faţă de terţi ale cesiunilor de creanţe - COM (2018) 96 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 64 din 16 mai 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune: Finanţarea creşterii durabile - COM (2018) 97 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 65 din 16 mai 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei Autorităţi Europene a Muncii - COM (2018) 131 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 66 din 16 mai 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanţii organici persistenţi (reformare) - COM (2018) 144 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 67 din 16 mai 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăţilor în cazul unei prezenţe digitale substanţiale - COM (2018) 147 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 68 din 16 mai 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale - COM (2018) 148 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 349 din 16 mai 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 350 din 16 mai 2018
privind acordarea cetăţeniei române domnului Ribeiro Carlos Henrique

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 351 din 16 mai 2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 352 din 16 mai 2018
privind trecerea unei părţi din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 353 din 16 mai 2018
pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana la 2 decembrie 2015

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 18/459 din 15 mai 2018
privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 mai 2018

EMITENT: Corpul Experţilor Contabili
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2018

18. CIRCULARĂ nr. 13 din 10 mai 2018
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2018

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2018

19. CIRCULARĂ nr. 14 din 10 mai 2018
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2018

20. ORDIN nr. 44 din 9 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2018

21. ORDIN nr. 3.630 din 2 mai 2018
privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2018

22. METODOLOGIE din 2 mai 2018
de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2018

23. RECTIFICARE din 27 aprilie 2018
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

24. DECIZIA nr. 50 din 1 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 434 din 22.05.2018

25. ACORD DE COLABORARE din 2 decembrie 2015
între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 435 din 23.05.2018

Actualizare din data 23-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 419 din 18 mai 2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2018

2. DECRET nr. 420 din 18 mai 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2018

3. ORDIN nr. 4.856 din 17 mai 2018
privind aprobarea tarifului participant/zi pentru programele de perfecţionare profesională în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 433 din 22.05.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 344 din 16 mai 2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 şi, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2018

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 433 din 22.05.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 339 din 16 mai 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 433 din 22.05.2018

7. ORDIN nr. 962 din 11 mai 2018
privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot refăcute pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti şi pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 332 din 10 mai 2018
privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 433 din 22.05.2018

9. ORDIN nr. 4 din 9 mai 2018
privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 433 din 22.05.2018

10. ORDIN nr. 351 din 27 aprilie 2018
privind aprobarea Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 433 din 22.05.2018

11. SCHEMĂ DE AJUTOARE DE MINIMIS din 27 aprilie 2018
sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 433 din 22.05.2018

12. DECIZIA nr. 27 din 16 aprilie 2018
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile cu privire la unele chestiune de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2018

13. DECIZIA nr. 36 din 30 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2018

14. AMENDAMENT din 19 decembrie 2017
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 şi, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 22.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217231 22.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primăria Comunei Alma

Monitor: 93 din 22-05-2018

2. PPF 217234 22.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Casin

Monitor: 93 din 22-05-2018

3. PPF 217229 22.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Salonta

Monitor: 93 din 22-05-2018

4. PPF 217228 22.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Bacau

Monitor: 93 din 22-05-2018

5. PCON217233 21.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Racoviteni

Monitor: 93 din 22-05-2018

6. PCON217230 21.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Dumbravesti

Monitor: 93 din 22-05-2018

7. PCON217232 21.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Caracal

Monitor: 93 din 22-05-2018

8. CSBV217227 22.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Consiliul Judetean Buzau

Ofertant: ASOCIATIA ORTODOXA FILANTROPIA - sat Berca

Monitor: 93 din 22-05-2018

Actualizare din data 22-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 13 din 22 mai 2018
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: natura juridică a certificatului de urbanism și în ce măsură certificatul de urbanism emis în scop preoperaţional poate fi cenzurat de instanţă, sub aspectul legalităţii, în lipsa unei solicitări exprese a părţii interesate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

2. DECRET nr. 421 din 21 mai 2018
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

3. DECIZIA nr. 11 din 21 mai 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

4. DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018
privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

EMITENT: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 337 din 16 mai 2018
privind modificarea art. 117 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 340 din 16 mai 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

7. ORDIN nr. 2.045 din 14 mai 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice)

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 317 din 10 mai 2018
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

9. ORDIN nr. 606 din 7 mai 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

10. NORME METODOLOGICE din 7 mai 2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

11. ORDIN nr. 725 din 4 mai 2018
cu privire la publicarea unor amendamente la Convenţia privind poluanţii persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

12. AMENDAMENTE din 2018
la Convenţia privind poluanţii persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

13. ORDIN nr. 348 din 27 aprilie 2018
pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

14. REGULI din 27 aprilie 2018
de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

15. ORDIN nr. 651 din 23 aprilie 2018
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

16. ORDIN nr. 290 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Valea Mare şi Fârtăţeşti din judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

17. ORDIN nr. 292 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Brădeşti, judeţul Dolj, şi în unitatea administrativ-teritorială Vânjuleţ, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

18. ORDIN nr. 3.500 din 29 martie 2018
privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii şi stagiul de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL pentru clasa a XI-a învăţământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică)

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 22.05.2018

19. DECIZIA nr. 9 din din 19 martie 2018
referitoare la recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind "posibilitatea cenzurării procedurii de cameră preliminară în apel şi limitele acestei cenzuri"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21.05.2018

20. DECIZIA nr. 618 din 10 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 21.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217226 21.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Bacau

Monitor: 92 din 21-05-2018

2. PPF 217218 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 92 din 21-05-2018

3. PPF 217223 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsolt

Monitor: 92 din 21-05-2018

4. PPF 217217 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 92 din 21-05-2018

5. PPF 217219 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 92 din 21-05-2018

6. PPF 217220 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 92 din 21-05-2018

7. PPF 217224 21.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sarateni

Monitor: 92 din 21-05-2018

8. CPF 217222 21.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Parintilor Radu Selejan din Sibiu

Monitor: 92 din 21-05-2018

9. CPF 217221 21.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Ofertant: Asociatia Baschet Club Sibiu

Monitor: 92 din 21-05-2018

10. CPF 217225 21.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Satu Mare

Ofertant: Asociatia Culturala Kolik

Monitor: 92 din 21-05-2018

Actualizare din data 21-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 112 din 17 mai 2018
pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

2. LEGE nr. 113 din 17 mai 2018
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

3. LEGE nr. 114 din 17 mai 2018
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

4. LEGE nr. 115 din 17 mai 2018
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

5. LEGE nr. 116 din 17 mai 2018
pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

6. ORDIN nr. 4.857 din 17 mai 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

7. REGULAMENT din 17 mai 2018
de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

8. DECRET nr. 410 din 16 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

9. DECRET nr. 411 din 16 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

10. DECRET nr. 412 din 16 mai 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

11. DECRET nr. 413 din 16 mai 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

12. DECRET nr. 414 din 16 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 338 din 16 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18.05.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 341 din 16 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18.05.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 342 din 16 mai 2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18.05.2018

16. ORDIN nr. 540 din 15 mai 2018
privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018
privind parteneriatul public-privat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18.05.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 323 din 10 mai 2018
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 18.05.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 307 din 10 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2018

20. ORDIN nr. 3.638 din 4 mai 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfântul Dumitru - Mavrogheni" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 306 din 3 mai 2018
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2018

22. ORDIN nr. 577 din 2 mai 2018
privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2018

23. ORDIN nr. 3.499 din 29 martie 2018
privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programelor şcolare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului naţional al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 21.05.2018

24. ORDIN nr. 450 din 26 martie 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

25. REGULAMENT din 26 martie 2018
de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 426 din 18.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217203 17.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsolt

Monitor: 90 din 17-05-2018

2. PPF 217201 17.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Poplaca

Monitor: 90 din 17-05-2018

3. PPF 217204 17.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Monitor: 90 din 17-05-2018

4. PPF 217199 17.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Priboieni

Monitor: 90 din 17-05-2018

5. PPF 217205 17.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Monitor: 90 din 17-05-2018

6. CPF 217207 17.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasul Saveni

Ofertant: Asociatia Sportiva Unirea Saveni

Monitor: 90 din 17-05-2018

7. CPF 217200 17.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Arcus

Ofertant: Asociaţia Sportivă Arcuş

Monitor: 90 din 17-05-2018

8. RPF 217202 17.05.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsolt

Monitor: 90 din 17-05-2018

9. PCON217206 16.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Mihaesti

Monitor: 90 din 17-05-2018

10. PCON217198 16.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Monitor: 90 din 17-05-2018

11. PCON217208 16.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Mogosani

Monitor: 90 din 17-05-2018

12. PPF 217211 18.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sarateni

Monitor: 91 din 18-05-2018

13. PPF 217209 18.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Apata

Monitor: 91 din 18-05-2018

14. PPF 217212 18.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ileanda

Monitor: 91 din 18-05-2018

15. PPF 217213 17.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Apahida

Monitor: 91 din 18-05-2018

16. CPF 217216 18.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Buzau

Ofertant: Club Sportiv "Viitorul 2010" Buzau

Monitor: 91 din 18-05-2018

17. CPF 217210 18.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sangeorgiu de Mures

Ofertant: Asociatia Culturala "Doruri Muresene"

Monitor: 91 din 18-05-2018

18. CSBV217215 18.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Serviciul Public de Asistenţă Sociala Constanta

Ofertant: Fundatia Giovanni Bosco

Monitor: 91 din 18-05-2018

19. CSBV217214 18.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Serviciul Public de Asistenta Sociala Sebes

Ofertant: Filantropia Ortodoxa Sebes

Monitor: 91 din 18-05-2018

Actualizare din data 18-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 6 din 18 mai 2018
referitoare la sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov referitor la următoarea problemă de drept: interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. (1), raportat la art. 56 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 425 din 18.05.2018

2. DECIZIA nr. 3 din 17 mai 2018
referitoare la sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 3.1.1 lit. c) din Norma de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul dacă acestea se aplică la momentul constatării contravenţiei, în urma măsurării vitezei de către operatorul radar/instanţa de judecată, în cursul soluţionării plângerii contravenţionale, ori se aplică doar la momentul verificării şi omologării aparatului radar de către serviciul de metrologie legală.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 423 din 17.05.2018

3. DECRET nr. 415 din 16 mai 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

4. DECRET nr. 416 din 16 mai 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

5. DECRET nr. 417 din 16 mai 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

6. DECRET nr. 418 din 16 mai 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

7. ORDIN nr. 2.052 din 14 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 330 din 10 mai 2018
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăşurare având ca obiect imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "LEA 400 kv Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în staţia 400 kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

9. ORDIN nr. 444 din 10 mai 2018
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

10. ORDIN nr. 1.203 din 10 mai 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

11. ORDIN nr. 927 din 3 mai 2018
privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea actului adiţional nr. 1 pe anul 2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

12. ACT ADIȚIONAL nr. 1 din 3 mai 2018
pentru anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

13. ORDIN nr. 3.622 din 27 aprilie 2018
privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 425 din 18.05.2018

14. ORDIN nr. 1.463 din 20 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

15. ORDIN nr. 474 din 17 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 425 din 18.05.2018

16. ORDIN nr. 465 din 13 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 18.05.2018

Actualizare din data 18-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 108 din 16 mai 2018
pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

2. LEGE nr. 109 din 16 mai 2018
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

3. LEGE nr. 110 din 16 mai 2018
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

4. LEGE nr. 111 din 16 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 336 din 16 mai 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

6. ORDIN nr. 652 din 16 mai 2018
privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluţie perfuzabilă (5 g)

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 423 din 17.05.2018

8. DECRET nr. 406 din 15 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

9. DECRET nr. 407 din 15 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

10. DECRET nr. 408 din 15 mai 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

11. DECRET nr. 409 din 15 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

12. ORDIN nr. 2.053 din 14 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 328 din 10 mai 2018
privind transmiterea unui imobil aparţinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17.05.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 329 din 10 mai 2018
pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 61 din 9 mai 2018
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor - COM (2018) 137 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17.05.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 282 din 3 mai 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17.05.2018

17. ORDIN nr. 3.631 din 2 mai 2018
privind aprobarea componenţei Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a componenţei Comisiei de validare a planurilor-cadru de învăţământ revizuite pentru învăţământul primar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17.05.2018

18. ORDIN nr. 43 din 19 aprilie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

19. ORDIN nr. 1.459 din 19 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

20. ORDIN nr. 3.557 din 13 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17.05.2018

21. ORDIN nr. 3.503 din 29 martie 2018
privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17.05.2018

Actualizare din data 17-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 203 din 16 mai 2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Samoilă din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16.05.2018

2. DECIZIE nr. 204 din 16 mai 2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Tămăşoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16.05.2018

3. DECIZIE nr. 205 din 16 mai 2018
privind eliberarea domnului Dan Iliovici din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16.05.2018

4. DECIZIE nr. 206 din 16 mai 2018
privind numirea domnului Marius-Sebastian Ionescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16.05.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 334 din 16 mai 2018
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16.05.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 335 din 16 mai 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16.05.2018

7. DECIZIE nr. 207 din 16 mai 2018
privind eliberarea domnului Răzvan-Horaţiu Radu din funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16.05.2018

8. DECIZIE nr. 208 din 16 mai 2018
privind numirea domnului Costin-Radu Canţăr în funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16.05.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 mai 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17.05.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 322 din 10 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 16.05.2018

11. LEGE nr. 105 din 8 mai 2018
pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16.05.2018

12. DECRET nr. 394 din 7 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16.05.2018

13. ORDIN nr. 96 din 26 aprilie 2018
pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 17.05.2018

14. NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 26 aprilie 2018
privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 17.05.2018

15. ORDIN nr. 563 din 26 aprilie 2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 421 din 17.05.2018

16. ORDIN nr. 1.485 din 24 aprilie 2018
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16.05.2018

17. ORDIN nr. 652 din 23 aprilie 2018
privind cooperarea cu prestatorii externi de servicii în materie de solicitare a vizelor de intrare în România

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 16.05.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 3 din 21 aprilie 2018
privind aprobarea înfiinţării Reprezentanţei regionale Constanţa

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 16.05.2018

19. ORDIN nr. 650 din 20 aprilie 2018
privind publicarea unor acorduri, încheiate prin schimb de note verbale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16.05.2018

20. DECIZIA nr. 12 din 22 februarie 2018
referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei definitive care i se va datora de debitor cu titlu de penalităţi

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 16.05.2018

21. DECIZIA nr. 808 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1)-(3) şi (5)-(6), art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 420 din 17.05.2018

22. CONTRACT-CADRU din 18 iulie 2017
de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 16.05.2018

23. ARANJAMENT din 12 august 2013
privind autorizarea angajării membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare încheiat prin schimb de note verbale la Canberra la 29 iulie 2013 şi la Canberra la 12 august 2013

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 419 din 16.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217188 15.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Praid

Monitor: 88 din 15-05-2018

2. PPF 217189 15.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Cajvana

Monitor: 88 din 15-05-2018

3. PPF 217185 15.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Comarnic

Monitor: 88 din 15-05-2018

4. CPF 217190 15.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Cosna

Ofertant: ASOCIATIA CULTURAL UMANITARA SPERANTA - comuna Cosna

Monitor: 88 din 15-05-2018

5. CPF 217187 15.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Ofertant: Asociatia Sportiva Romania pe bicicleta

Monitor: 88 din 15-05-2018

6. PCON217184 14.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 88 din 15-05-2018

7. CCON217186 14.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Targu Mures

Ofertant: S.C. TIM KO BRUT - S.R.L.

Monitor: 88 din 15-05-2018

8. PPF 217193 16.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Praid

Monitor: 89 din 16-05-2018

9. PPF 217194 16.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Vicovu de Jos

Monitor: 89 din 16-05-2018

10. PPF 217191 16.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Reci

Monitor: 89 din 16-05-2018

11. PPF 217196 16.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Simian

Monitor: 89 din 16-05-2018

12. PPF 217192 16.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Tarnaveni

Monitor: 89 din 16-05-2018

13. PPF 217197 16.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipului Constanta

Monitor: 89 din 16-05-2018

14. CPF 217195 16.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Poplaca

Ofertant: Parohia Ortodoxa Romana Poplaca II

Monitor: 89 din 16-05-2018

Actualizare din data 16-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 24 din 29 martie 2018
referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă în Dosarul nr. 737/62/2017 în vederea pronunţării hotărârii prealabile pentru dezlegarea uneii chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 16.05.2018

2. DECIZIE nr. 6 din 14 mai 2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-16 mai 2018

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 15.05.2018

3. ORDIN nr. 1.045 din 14 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 324 din 10 mai 2018
privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 15.05.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 314 din 10 mai 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN1", judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 315 din 10 mai 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184", judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 313 din 10 mai 2018
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria", judeţul Teleorman

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 16.05.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 321 din 10 mai 2018
privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului Mausoleul "Memorialul Eroilor Neamului" aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 16.05.2018

9. DECIZIE nr. 49 din 3 mai 2018
privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

10. DECIZIE nr. 50 din 3 mai 2018
privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea "Catch-up TV" a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

11. ORDIN nr. 1.951 din 27 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

12. ORDIN nr. 1.952 din 27 aprilie 2018
pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

13. ORDIN nr. 394 din 27 aprilie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 16.05.2018

14. ORDIN nr. 3.619 din 26 aprilie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

15. METODOLOGIE din 26 aprilie 2018
privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

16. ORDIN nr. 1.937 din 26 aprilie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 16.05.2018

17. REGULAMENT nr. 4 din 25 aprilie 2018
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

18. DECIZIE nr. 381 din 23 aprilie 2018
pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

19. ORDIN nr. 96 din 20 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15.05.2018

20. RECTIFICARE nr. 395 din 12 aprilie 2018
referitoare la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 395/2018

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 16.05.2018

21. LEGE nr. 84 din 30 martie 2018
pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 16.05.2018

22. DECRET nr. 329 din 29 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 16.05.2018

23. DECIZIA nr. 3 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) şi (7) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 416 din 16.05.2018

24. DECIZIA nr. 806 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), coroborat cu art. 8 alin. (5), art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1)-(3), art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi ale legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 413 din 15.05.2018

25. DECIZIA nr. 792 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 16.05.2018

Actualizare din data 15-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 198 din 14 mai 2018
pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 14.05.2018

2. DECIZIE nr. 199 din 14 mai 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 14.05.2018

3. DECIZIE nr. 200 din 14 mai 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Mădălina Minciunescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 14.05.2018

4. DECIZIE nr. 201 din 14 mai 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacşa

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 14.05.2018

5. DECIZIE nr. 202 din 14 mai 2018
privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar general al Secţiunii Române pentru Expoziţia mondială 2020 "Connecting Minds, Creating the Future", Dubai, Emiratele Arabe Unite

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 14.05.2018

6. ORDIN nr. 46 din 11 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 10 mai 2018
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 409 din 14.05.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 310 din 10 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 409 din 14.05.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 311 din 10 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 409 din 14.05.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 325 din 10 mai 2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 409 din 14.05.2018

11. REGULAMENT-CADRU din 10 mai 2018
privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 409 din 14.05.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 312 din 10 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 14.05.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 316 din 10 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi a altor acte normative în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 318 din 10 mai 2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 319 din 10 mai 2018
privind darea în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum şi pentru modificarea şi actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 320 din 10 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 326 din 10 mai 2018
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 327 din 10 mai 2018
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

19. DECIZIA nr. 299 din 3 mai 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 408 din 14.05.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 296 din 3 mai 2018
privind transmiterea imobilului 2689 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Şimian, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 408 din 14.05.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 297 din 3 mai 2018
pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 408 din 14.05.2018

22. HOTĂRÂRE nr. 298 din 3 mai 2018
privind înscrierea unui imobil - teren arabil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 408 din 14.05.2018

23. HOTĂRÂRE nr. 299 din 3 mai 2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Mihăileşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 408 din 14.05.2018

24. HOTĂRÂRE nr. 300 din 3 mai 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7 + 573-km 19 + 220", precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 408 din 14.05.2018

25. HOTĂRÂRE nr. 301 din 3 mai 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 408 din 14.05.2018

26. HOTĂRÂRE nr. 292 din 3 mai 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 409 din 14.05.2018

27. HOTĂRÂRE nr. 303 din 3 mai 2018
privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca şi Crăciuneşti, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 15.05.2018

28. HOTĂRÂRE nr. 304 din 3 mai 2018
privind aprobarea stemei oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 15.05.2018

29. HOTĂRÂRE nr. 305 din 3 mai 2018
privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur şi Vama, judeţul Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 15.05.2018

30. DECIZIE nr. 441 din 2 mai 2018
privind modificarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 581/2016 pentru înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul RO23 "Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate", finanţat de Mecanismul financiar norvegian 2009-2014

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

31. ORDIN nr. 1.618 din 2 mai 2018
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

32. ORDIN nr. 1.619 din 2 mai 2018
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

33. ORDIN nr. 1.907 din 25 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 15.05.2018

34. ORDIN nr. 72 din 25 aprilie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

35. CONDIȚII-CADRU din 25 aprilie 2018
de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 15.05.2018

36. HOTĂRÂRE nr. 1 din 21 aprilie 2018
privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 14.05.2018

37. ORDIN nr. 286 din 4 aprilie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 15.05.2018

38. ORDIN nr. 4.587 din 2 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 15.05.2018

39. ORDIN nr. 128 din 6 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vădastra, judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 411 din 15.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217179 14.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Medias

Monitor: 87 din 14-05-2018

2. PPF 217183 14.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Reci

Monitor: 87 din 14-05-2018

3. PPF 217182 14.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Social Comunitara Bihor

Monitor: 87 din 14-05-2018

4. CPF 217178 14.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Botosani

Ofertant: Asociatia Sportiva Ecologistul

Monitor: 87 din 14-05-2018

5. PCON217180 11.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Berlesti

Monitor: 87 din 14-05-2018

6. NCON217181 11.05.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Focuri

Monitor: 87 din 14-05-2018

Actualizare din data 14-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 197 din 11 mai 2018
pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 404 din 11.05.2018

2. DECRET nr. 402 din 11 mai 2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen la 18 februarie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

3. DECRET nr. 403 din 11 mai 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

4. DECRET nr. 404 din 11 mai 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

5. DECRET nr. 405 din 11 mai 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

6. LEGE nr. 106 din 11 mai 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

7. LEGE nr. 107 din 11 mai 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

8. ORDIN nr. 1.041 din 10 mai 2018
pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

9. ORDIN nr. 1.042 din 10 mai 2018
pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

10. DECRET nr. 400 din 10 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

11. DECRET nr. 401 din 10 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 10 mai 2018
pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2018
privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2018
pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 10 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 24 din 9 mai 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 404 din 11.05.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 25 din 9 mai 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării şi inovării din UE COM (2018) 2

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 404 din 11.05.2018

18. ORDIN nr. 1.997 din 7 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 293 din 3 mai 2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 404 din 11.05.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 302 din 3 mai 2018
pentru completarea anexei nr. 81 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 404 din 11.05.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 294 din 3 mai 2018
privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Cotmeana, judeţul Argeş, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

22. HOTĂRÂRE nr. 295 din 3 mai 2018
privind transmiterea unei părţi din imobilul 429 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

23. ORDIN nr. 3 din 30 aprilie 2018
pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

24. ORDIN nr. 575 din 27 aprilie 2018
pentru modificarea poziţiilor nr. 14 şi 39 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

25. ORDIN nr. 2.313 din 26 aprilie 2018
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

26. HOTĂRÂRE nr. 274 din 24 aprilie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 12, judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

27. ORDIN nr. 39 din 19 aprilie 2018
privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanţat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 14.05.2018

28. ORDIN nr. 1.454 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

29. ORDIN nr. 53 din 10 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 11.05.2018

30. DECIZIA nr. 137 din 20 martie 2018
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 98/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 404 din 11.05.2018

31. DECIZIA nr. 805 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-6, art. 7 alin. (1)-(3), (5)-(6), art. 8 şi art. 10-11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 405 din 11.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217173 11.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Social Comunitara Bihor

Monitor: 86 din 11-05-2018

2. PPF 217171 11.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Campia Turzii

Monitor: 86 din 11-05-2018

3. PPF 217175 11.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 86 din 11-05-2018

4. RPF 217174 11.05.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Social Comunitara Bihor

Monitor: 86 din 11-05-2018

5. PCON217172 10.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Dorolt

Monitor: 86 din 11-05-2018

6. PCON217170 10.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Monitor: 86 din 11-05-2018

7. CCON217176 10.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Vulcan

Ofertant: Drutu Lucia Lidia str. 215 SE 151 AVE Portland, Oregon 97233

Monitor: 86 din 11-05-2018

8. CCON217177 10.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sipote

Ofertant: Filote Mihai

Monitor: 86 din 11-05-2018

Actualizare din data 11-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 103 din 8 mai 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 404 din 11.05.2018

2. DECRET nr. 392 din 7 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 404 din 11.05.2018

3. ORDIN nr. 598 din 4 mai 2018
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 10.05.2018

4. ORDIN nr. 1.615 din 2 mai 2018
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 10.05.2018

5. ORDIN nr. 1.155 din 27 aprilie 2018
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 405 din 11.05.2018

6. ORDIN nr. 1.931 din 26 aprilie 2018
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 10.05.2018

7. ORDIN nr. 287 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 405 din 11.05.2018

8. DECIZIA nr. 725 din 21 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 10.05.2018

9. SENTINŢA nr. 166 din 9 noiembrie 2016
referitoare la dispunerea anulării parţiale a Ordinului comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, emis de pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în sensul înlăturării sintagmei "grupa de vârstă 0-7 ani" din cadrul prevederilor "Copiii cu diabet din grupa de vârstă 0-7 ani care prezintă probleme deosebite de alimentaţie şi administrare a tratamentului se pot încadra în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale" din secţiunea a V-a - Afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv metabolic şi endocrin, lit. c) alin. 4 din anexa nr. 2 la ordinul sus-menţionat

EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 10.05.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 217159 10.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Priboieni

Monitor: 85 din 10-05-2018

3. PPF 217162 10.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Cugir

Monitor: 85 din 10-05-2018

4. PPF 217161 10.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Moinesti

Monitor: 85 din 10-05-2018

5. PPF 217166 10.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Lupeni

Monitor: 85 din 10-05-2018

6. CPF 217158 10.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poienarii Burchii

Ofertant: Asociatia Sportiva Tineretul - Poienarii Burchii

Monitor: 85 din 10-05-2018

7. CPF 217167 10.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Simleu Silvaniei

Ofertant: Parohia Ortodoxa nr. 1 Simleu Silvaniei

Monitor: 85 din 10-05-2018

8. PCON217164 09.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 85 din 10-05-2018

9. PCON217165 09.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al comunei Modelu

Monitor: 85 din 10-05-2018

10. PCON217157 09.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Comunei Goleşti

Monitor: 85 din 10-05-2018

11. PCON217168 09.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sintereag

Monitor: 85 din 10-05-2018

12. PCON217169 09.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 85 din 10-05-2018

13. PCON217163 09.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ileanda

Monitor: 85 din 10-05-2018

14. CCON217160 09.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Ofertant: Velea Vasile

Monitor: 85 din 10-05-2018

Actualizare din data 11-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 308 din 10 mai 2018
privind suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 10.05.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 309 din 10 mai 2018
pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 17 mai 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 10.05.2018

3. DECIZIE nr. 196 din 10 mai 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul chestor de poliţie Valentin-Costinel Melnic

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 10.05.2018

4. LEGE nr. 104 din 8 mai 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 10.05.2018

5. DECRET nr. 393 din 7 mai 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 10.05.2018

6. INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 7 mai 2018
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru consultarea cetăţenilor municipiului Sebeş cu privire la achiziţionarea unui laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeş, în vederea monitorizării calităţii aerului

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 10.05.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 60 din 7 mai 2018
privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 10.05.2018

8. DECIZIE nr. 395 din 27 aprilie 2018
pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.113/2017 privind înfiinţarea punctului de informare unic, precum şi pentru stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de transmitere a unor informaţii privind infrastructura fizică a operatorilor de reţea

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 10.05.2018

9. ORDIN nr. 317 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Teiu din judeţul Argeş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 10.05.2018

10. ORDIN nr. 291 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Tăuţii-Măgherăuş din judeţul Maramureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 10.05.2018

Actualizare din data 10-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 193 din 9 mai 2018
privind sancţionarea domnului Adrian Bunoaică, secretar general în cadrul Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 397 din 09.05.2018

2. DECIZIE nr. 194 din 9 mai 2018
privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Manuela Hărăbor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 09.05.2018

3. DECIZIE nr. 195 din 9 mai 2018
pentru numirea domnului Andrei Ignat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 09.05.2018

4. LEGE nr. 102 din 8 mai 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 10.05.2018

5. DECRET nr. 395 din 8 mai 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 10.05.2018

6. DECRET nr. 396 din 8 mai 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 10.05.2018

7. DECRET nr. 397 din 8 mai 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 10.05.2018

8. DECRET nr. 398 din 8 mai 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 10.05.2018

9. DECRET nr. 399 din 8 mai 2018
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 10.05.2018

10. ORDIN nr. 4.735 din 7 mai 2018
pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 09.05.2018

11. PROCEDURĂ din 7 mai 2018
de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 09.05.2018

12. DECRET nr. 391 din 7 mai 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 10.05.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 280 din 3 mai 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 397 din 09.05.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 283 din 3 mai 2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Caraş-Severin, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Bacău, Giurgiu, Alba, Braşov, Sibiu, Argeş şi Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 397 din 09.05.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 287 din 3 mai 2018
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 397 din 09.05.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 288 din 3 mai 2018
pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor bunuri imobile donate statului român

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 397 din 09.05.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 276 din 3 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 10.05.2018

18. ORDIN nr. 1.938 din 26 aprilie 2018
pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 09.05.2018

19. PROCEDURĂ din 26 aprilie 2018
de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 09.05.2018

20. ORDIN nr. 209 din 26 aprilie 2018
privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 10.05.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 271 din 24 aprilie 2018
pentru completarea anexei nr. 69 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 397 din 09.05.2018

22. ORDIN nr. 499 din 23 aprilie 2018
privind asigurarea reprezentării autorităţii de aviaţie civilă din România în cadrul Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 10.05.2018

23. DECIZIA nr. 252 din 19 aprilie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) lit. a)-d)]; pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (1)-(7) şi (9)]; pct. 29 [cu referire la art. 19 alin. (6)]; pct. 40 [cu referire la eliminarea art. 28 alin. (4)]; pct. 42 [cu referire la art. 30]; pct. 43 [cu referire la art. 31 alin. (3)]; pct. 55 [cu referire la art. 40 alin. (1)]; art. I pct. 57 [cu referire la art. 42^1 alin. (2)]; pct. 62 [cu referire la eliminarea art. 46^1 alin. (2)]; pct. 74 [cu referire la eliminarea art. 50 alin. (6)]; pct. 78 [cu referire la art. 52 alin. (1)]; pct. 88 [cu referire la art. 53 alin. (1) şi la eliminarea art. 53 alin. (9) şi (10)]; pct. 94 [cu referire la art. 56]; pct. 99 [cu referire la art. 58 alin. (1^2)]; pct. 110 [cu referire la art. 62 alin. (3)]; pct. 135 [cu referire la art. 75 alin. (2)] şi pct. 152 [cu referire la art. 96 alin. (3), (4), (7), alin. (8) teza întâi şi alin. (11) teza întâi] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi ale legii, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 09.05.2018

24. HOTĂRÂRE nr. 240 din 18 aprilie 2018
privind modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificaţie şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 398 din 09.05.2018

25. ORDIN nr. 4.540 din 17 aprilie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 10.05.2018

26. METODOLOGIE din 17 aprilie 2018
privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 10.05.2018

27. ORDIN nr. 1.684 din 27 martie 2018
privind modificarea şi completarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.120/2016

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 10.05.2018

28. RECTIFICARE nr. 241 din 12 martie 2018
referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 241/2018

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 398 din 09.05.2018

29. DECIZIA nr. 102 din 6 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi a sintagmei "care nu a împlinit 16 ani" din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 10.05.2018

30. DECIZIA nr. 79 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 09.05.2018

31. DECIZIA nr. 2 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 399 din 09.05.2018

32. DECIZIA nr. 1 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) şi alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 10.05.2018

33. DECIZIA nr. 5 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 10.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217113 09.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Pitesti

Monitor: 84 din 09-05-2018

2. PPF 217109 09.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Provita de Sus

Monitor: 84 din 09-05-2018

3. PPF 217118 09.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 84 din 09-05-2018

4. PPF 217112 09.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Nadlac

Monitor: 84 din 09-05-2018

5. PPF 217111 09.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oraşul Negreşti-Oaş

Monitor: 84 din 09-05-2018

6. CPF 217110 09.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita

Ofertant: Asociatia Nationala a Surzilor din Harghita

Monitor: 84 din 09-05-2018

7. CPF 217120 09.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chiajna

Ofertant: Parohia Sfantul Nicolae Chiajna

Monitor: 84 din 09-05-2018

8. RPF 217115 09.05.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oraşul Negreşti-Oaş

Monitor: 84 din 09-05-2018

9. PCON217116 08.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Copacel

Monitor: 84 din 09-05-2018

10. PCON217117 08.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Targu Mures

Monitor: 84 din 09-05-2018

11. PCON217122 08.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Dofteana

Monitor: 84 din 09-05-2018

12. PCON217119 08.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Negresti

Monitor: 84 din 09-05-2018

13. PCON217121 08.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Barsesti

Monitor: 84 din 09-05-2018

14. CCON217108 08.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Prundu Bargaului

Ofertant: Indemanarea Hidro - S.R.L.

Monitor: 84 din 09-05-2018

15. CCON217114 08.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Tinosu

Ofertant: S.C. IULMA SERV CONSTRUCT - S.R.L.

Monitor: 84 din 09-05-2018

Actualizare din data 09-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 4.758 din 8 mai 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 09.05.2018

2. REGULAMENT din 8 mai 2018
de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 09.05.2018

3. ORDIN nr. 4.759 din 8 mai 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 09.05.2018

4. METODOLOGIE din 8 mai 2018
privind selecţia participanţilor la programele de formare specializată organizate de Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 09.05.2018

5. DECRET nr. 390 din 7 mai 2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 278 din 3 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "CUPRU MIN" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 279 din 3 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂIŢA - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 290 din 3 mai 2018
privind transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 291 din 3 mai 2018
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

10. ORDIN nr. 587 din 3 mai 2018
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 3 mai 2018
privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 281 din 3 mai 2018
pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 285 din 3 mai 2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 286 din 3 mai 2018
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 289 din 3 mai 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

16. ORDIN nr. 1.975 din 3 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 56 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte distribuţia transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv - COM (2018) 92 final şi Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitarea distribuţiei transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 şi (UE) nr. 346/2013 - COM (2018) 110 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 09.05.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 57 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte expunerile sub formă de obligaţiuni garantate - COM (2018) 93 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 09.05.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 58 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare - (COM 2018) 99 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 09.05.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 59 din 3 mai 2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă (ECSP) pentru întreprinderi - COM (2018) 113 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 09.05.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 284 din 3 mai 2018
privind recunoaşterea Asociaţiei "Organizaţia Judeţeană Argeş" BASARAB I ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 09.05.2018

22. ORDIN nr. 3.633 din 3 mai 2018
pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 09.05.2018

23. METODOLOGIE ȘI CRITERII din 3 mai 2018
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 09.05.2018

24. CIRCULARĂ nr. 11 din 20 aprilie 2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

25. HOTĂRÂRE nr. 432 din 19 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

26. ORDIN nr. 798 din 18 aprilie 2018
pentru modificarea anexei nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

EMITENT: Ministerul Turismului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

27. ORDIN nr. 1.455 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

28. ORDIN nr. 395 din 12 aprilie 2018
pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 09.05.2018

29. ORDIN nr. 293 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 09.05.2018

30. ORDIN nr. 414 din 3 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 08.05.2018

31. ORDIN nr. 408 din 2 aprilie 2018
pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.416(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

32. ORDIN nr. 409 din 2 aprilie 2018
pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1049(27) din 30 noiembrie 2011, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

33. ORDIN nr. 384 din 23 martie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 09.05.2018

34. REGULAMENT din 23 martie 2018
de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 09.05.2018

35. DECIZIA nr. 60 din 13 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 09.05.2018

36. REZOLUŢIA MSC.416(97) din 25 noiembrie 2016
privind adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

37. AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2016
la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

38. REZOLUŢIA MSC.412(97) din 25 noiembrie 2018
privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

39. AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2018
la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 08.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217099 08.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oraşul Negreşti-Oaş

Monitor: 83 din 08-05-2018

2. PPF 217102 08.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Nadlac

Monitor: 83 din 08-05-2018

3. PPF 217100 08.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Campia Turzii

Monitor: 83 din 08-05-2018

4. PPF 217102 08.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 83 din 08-05-2018

5. PPF 217098 08.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte - Judetul Bihor

Monitor: 83 din 08-05-2018

6. PCON217105 07.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 83 din 08-05-2018

7. PCON217107 07.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 83 din 08-05-2018

8. PCON217104 07.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Moroeni

Monitor: 83 din 08-05-2018

9. PCON217097 07.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Peceneaga

Monitor: 83 din 08-05-2018

10. PCON217101 07.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comuna Tiganasi

Monitor: 83 din 08-05-2018

11. CCON217103 07.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Tunari

Ofertant: S.C. MANGRI FISH S.R.L.

Monitor: 83 din 08-05-2018

Actualizare din data 08-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 192 din 7 mai 2018
privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social de către domnul Marian Cătălin Marinov

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 07.05.2018

2. CIRCULARĂ nr. 12 din 7 mai 2018
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 07.05.2018

3. LEGE nr. 101 din 4 mai 2018
pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 07.05.2018

4. DECRET nr. 389 din 4 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 07.05.2018

5. ORDIN nr. 601 din 4 mai 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 07.05.2018

6. ORDIN nr. 586 din 3 mai 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 08.05.2018

7. ORDIN nr. 1.940 din 26 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 07.05.2018

8. ORDIN nr. 677 din 26 aprilie 2018
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR "Salturi cu paraşuta"

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 07.05.2018

9. REGLEMENTĂRI din 26 aprilie 2018
aeronautice civile române RACR-SPAR "Salturi cu paraşuta"

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 07.05.2018

10. ORDIN nr. 1.941 din 26 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 07.05.2018

11. ORDIN nr. 896 din 26 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 07.05.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 269 din 24 aprilie 2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Constanţa, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 07.05.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 268 din 24 aprilie 2018
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 08.05.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 5 din 20 aprilie 2018
privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 20 aprilie 2018

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 07.05.2018

15. ORDIN nr. 318 din 18 aprilie 2018
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 08.05.2018

16. DECIZIE nr. 466 din 16 aprilie 2018
privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 08.05.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 18/82 din 14 aprilie 2018
privind ratificarea anexei nr. 1 - Procedura alegerilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995

EMITENT: Corpul Experţilor Contabili
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 07.05.2018

18. ORDIN nr. 3.565 din 13 aprilie 2018
pentru modificarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 07.05.2018

19. ORDIN nr. 444 din 11 aprilie 2018
privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 07.05.2018

20. ORDIN nr. 445 din 11 aprilie 2018
privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu şi a portului Luminiţa, aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 07.05.2018

21. ORDIN nr. 1.423 din 5 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 07.05.2018

22. ORDIN nr. M.57 din 5 aprilie 2018
pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 07.05.2018

23. ORDIN nr. 1.422 din 5 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 07.05.2018

24. ORDIN nr. 45 din 26 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 07.05.2018

25. ORDIN nr. 44 din 26 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 07.05.2018

26. ORDIN nr. 275 din 1 martie 2018
pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2 Cernavodă

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 07.05.2018

27. DECIZIA nr. 724 din 21 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 07.05.2018

28. DECIZIA nr. 705 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ale art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 08.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217092 07.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte - Judetul Bihor

Monitor: 82 din 07-05-2018

2. PPF 217089 07.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 82 din 07-05-2018

3. PPF 217091 07.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 82 din 07-05-2018

4. PPF 217090 07.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 82 din 07-05-2018

5. PCON217095 04.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vama

Monitor: 82 din 07-05-2018

6. PCON217094 04.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sadova

Monitor: 82 din 07-05-2018

7. PCON217093 04.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Moldova Noua

Monitor: 82 din 07-05-2018

8. CSBV217096 07.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti

Monitor: 82 din 07-05-2018

Actualizare din data 07-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 190 din 4 mai 2018
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct la Ministerul Cercetării şi Inovării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 386 din 04.05.2018

2. DECIZIE nr. 191 din 4 mai 2018
pentru numirea domnului Răzvan Ştefan Rab în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 386 din 04.05.2018

3. ORDIN nr. 2.319 din 4 mai 2018
pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 07.05.2018

4. GHID din 4 mai 2018
privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 07.05.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 277 din 3 mai 2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol şi cu caracter cultural în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Forumului PRIMO - Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere desfăşurat la Bucureşti în perioada 8-10 mai 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 386 din 04.05.2018

6. ORDIN nr. 1.976 din 3 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 386 din 04.05.2018

7. DECIZIE nr. 112 din 26 aprilie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare

EMITENT: Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 385 din 04.05.2018

8. REGULAMENT din 26 aprilie 2018
de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare

EMITENT: Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 385 din 04.05.2018

9. ORDIN nr. 895 din 26 aprilie 2018
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 07.05.2018

10. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

EMITENT: Secretariatul Guvernului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 387 din 07.05.2018

11. DECIZIA nr. 251 din 19 aprilie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 384 din 04.05.2018

12. ORDIN nr. 71 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 386 din 04.05.2018

13. METODOLOGIE DE CALCUL din 18 aprilie 2018
al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 386 din 04.05.2018

14. RECTIFICARE nr. 158 din 29 martie 2018
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 158/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 07.05.2018

15. DECIZIA nr. 4 din 5 martie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 388 din 07.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217079 04.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Piscolt

Monitor: 81 din 04-05-2018

2. PPF 217081 04.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Dofteana

Monitor: 81 din 04-05-2018

3. PPF 217084 04.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Gherla

Monitor: 81 din 04-05-2018

4. PPF 217086 04.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Fagaras

Monitor: 81 din 04-05-2018

5. PPF 217087 04.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Fagaras

Monitor: 81 din 04-05-2018

6. PPF 217085 04.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Fagaras

Monitor: 81 din 04-05-2018

7. CCON217080 04.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Plosca

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv ASTRA Plosca

Monitor: 81 din 04-05-2018

8. PCON217077 03.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Daneti

Monitor: 81 din 04-05-2018

9. PCON217078 03.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Gura Raului

Monitor: 81 din 04-05-2018

10. PCON217074 03.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Daneti

Monitor: 81 din 04-05-2018

11. PCON217082 03.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Lungesti

Monitor: 81 din 04-05-2018

12. PCON217075 03.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Daneti

Monitor: 81 din 04-05-2018

13. PCON217076 03.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Daneti

Monitor: 81 din 04-05-2018

14. CCON217083 03.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Runcu-Salvei

Ofertant: S.C. EMAFIN BN S.R.L.

Monitor: 81 din 04-05-2018

15. CCON217088 03.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sancraiu

Ofertant: S.C. Eco Info Forum S.R.L.-D.

Monitor: 81 din 04-05-2018

Actualizare din data 04-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 100 din 27 aprilie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 04.05.2018

2. DECRET nr. 388 din 27 aprilie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 04.05.2018

3. ORDIN nr. 1.939 din 26 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 04.05.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 265 din 24 aprilie 2018
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017 la Varna, pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 03.05.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 270 din 24 aprilie 2018
privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 04.05.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 273 din 24 aprilie 2018
privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 04.05.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 267 din 24 aprilie 2018
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dolj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 04.05.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 272 din 24 aprilie 2018
privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea codurilor de clasificaţie ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Zam

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 04.05.2018

9. ORDIN nr. 4.579 din 20 aprilie 2018
privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort"

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 04.05.2018

10. ORDIN nr. 1.850 din 18 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 04.05.2018

11. ORDIN nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 04.05.2018

12. ORDIN nr. 1.834 din 16 aprilie 2018
privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 04.05.2018

13. ORDIN nr. 432 din 10 aprilie 2018
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 04.05.2018

14. ORDIN nr. 1.427 din 10 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 04.05.2018

15. ORDIN nr. 2.233 din 4 aprilie 2018
pentru reacreditarea Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad, judeţul Vaslui

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 04.05.2018

16. ORDIN nr. 408 din 3 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 04.05.2018

17. DECIZIA nr. 136 din 20 martie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 1 şi 2 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 04.05.2018

18. DECIZIA nr. 88 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 04.05.2018

19. DECIZIA nr. 90 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 04.05.2018

20. PROTOCOL din 3 octombrie 2017
între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 03.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217066 03.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Fagaras

Monitor: 80 din 03-05-2018

2. PPF 217071 03.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Piscolt

Monitor: 80 din 03-05-2018

3. PPF 217062 03.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Provita de Sus

Monitor: 80 din 03-05-2018

4. PPF 217063 03.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Dolj

Monitor: 80 din 03-05-2018

5. PPF 217067 03.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Targu Frumos

Monitor: 80 din 03-05-2018

6. PPF 217058 03.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Gherla

Monitor: 80 din 03-05-2018

7. PPF 217070 03.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Gherla

Monitor: 80 din 03-05-2018

8. PPF 217064 03.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ciocanesti - SV

Monitor: 80 din 03-05-2018

9. PPF 217065 03.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Turia

Monitor: 80 din 03-05-2018

10. PPF 217057 03.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Gherla

Monitor: 80 din 03-05-2018

11. CPF 217072 03.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Suceava

Ofertant: Asociatia Cultural - Educativa Arcanul USV Suceava

Monitor: 80 din 03-05-2018

12. CPF 217061 03.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Salonta

Ofertant: Asociatia Infinity Dance

Monitor: 80 din 03-05-2018

13. PCON217059 02.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Partestii de Jos

Monitor: 80 din 03-05-2018

14. PCON217060 02.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Mica

Monitor: 80 din 03-05-2018

15. PCON217073 02.05.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Daneti

Monitor: 80 din 03-05-2018

16. CCON217069 02.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Straja

Ofertant: Patraucean Vasile

Monitor: 80 din 03-05-2018

17. CCON217068 02.05.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Butea

Ofertant: P.F.A. ANTICA MARINELA

Monitor: 80 din 03-05-2018

Actualizare din data 04-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 415 din 3 mai 2018
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 03.05.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 266 din 24 aprilie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 şi 3151, aflate în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 03.05.2018

3. ORDIN nr. 3.560 din 13 aprilie 2018
privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 381 din 03.05.2018

Actualizare din data 03-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 97 din 27 aprilie 2018
privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

2. DECRET nr. 385 din 27 aprilie 2018
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

3. LEGE nr. 98 din 27 aprilie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

4. DECRET nr. 386 din 27 aprilie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

5. LEGE nr. 99 din 27 aprilie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

6. DECRET nr. 387 din 27 aprilie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

7. ORDIN nr. 1.949 din 27 aprilie 2018
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 377 din 02.05.2018

8. ORDIN nr. 40 din 27 aprilie 2018
privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 03.05.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 55 din 25 aprilie 2018
referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Ucrainei - COM (2018) 127 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 02.05.2018

10. ORDIN nr. 384 din 25 aprilie 2018
pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 03.05.2018

11. NORMĂ nr. 7 din 24 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 02.05.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 262 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

13. ORDIN nr. 1.040 din 24 aprilie 2018
pentru modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

14. REGULAMENT nr. 3 din 24 aprilie 2018
pentru completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 261 din 24 aprilie 2018
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul domeniului public al statului a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 03.05.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 1 din 20 aprilie 2018
pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 03.05.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 2 din 20 aprilie 2018
pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2017 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 03.05.2018

18. DECIZIA nr. 250 din 19 aprilie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 03.05.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 234 din 18 aprilie 2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 24 iulie 2017 şi la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti- etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 02.05.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 237 din 18 aprilie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică "Apărări de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 239 din 18 aprilie 2018
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

22. HOTĂRÂRE nr. 241 din 18 aprilie 2018
pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2020 "Connecting Minds, Creating the Future", Dubai, Emiratele Arabe Unite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

23. HOTĂRÂRE nr. 249 din 18 aprilie 2018
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entităţi din subordine şi coordonare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 02.05.2018

24. ORDIN nr. 70 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 377 din 02.05.2018

25. CONDIȚII-CADRU din 18 aprilie 2018
de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 377 din 02.05.2018

26. ORDIN nr. 1.382/C din 17 aprilie 2018
privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2017

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 03.05.2018

27. ORDIN nr. 352 din 13 aprilie 2018
privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 02.05.2018

28. ORDIN nr. 569 din 10 aprilie 2018
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 377 din 02.05.2018

29. ORDIN nr. 410 din 2 aprilie 2018
pentru acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 02.05.2018

30. ORDIN nr. 411 din 2 aprilie 2018
pentru acceptarea amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.417(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016, precum şi a amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ.12 din 25 noiembrie 2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 379 din 03.05.2018

31. ORDIN nr. 304 din 2 aprilie 2018
privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 03.05.2018

32. ORDIN nr. 546 din 28 martie 2018
privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 02.05.2018

33. DECIZIA nr. 87 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 03.05.2018

34. DECIZIA nr. 73 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi art. 72 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 03.05.2018

35. DECIZIA nr. 48 din 1 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi cea a prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 03.05.2018

36. DECIZIA nr. 838 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 283 şi art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 377 din 02.05.2018

37. RECTIFICARE nr. 734 din 5 octombrie 2017
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 734/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 377 din 02.05.2018

38. AMENDAMENT din 24 iulie 2017
convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 24 iulie 2017 şi la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti- etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 02.05.2018

39. REZOLUȚIE nr. MSC.417 din 25 noiembrie 2016
pentru adoptarea amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 379 din 03.05.2018

40. AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2016
la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 379 din 03.05.2018

41. AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2016
la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 379 din 03.05.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217053 02.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 79 din 02-05-2018

2. PPF 217050 02.05.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ciocanesti - SV

Monitor: 79 din 02-05-2018

3. PPF 217049 02.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sepreus

Monitor: 79 din 02-05-2018

4. PPF 217055 02.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 79 din 02-05-2018

5. PPF 217056 02.05.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Vata de Jos

Monitor: 79 din 02-05-2018

6. RPF 217051 02.05.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Reghin

Monitor: 79 din 02-05-2018

7. PCON217048 27.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tomsani

Monitor: 79 din 02-05-2018

8. PCON217054 27.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Serviciului Public Piete Oboare - Calarasi

Monitor: 79 din 02-05-2018

9. CCON217052 27.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Band

Ofertant: S.C. ARISS LOOK S.R.L. - Timisoara

Monitor: 79 din 02-05-2018

Actualizare din data 02-05-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 263 din 24 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 373 din 02.05.2018

2. ORDIN nr. 472 din 11 aprilie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Gătaia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 374 din 02.05.2018

3. REGULAMENT din 11 aprilie 2018
de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Gătaia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 374 din 02.05.2018

4. DECIZIE nr. 428 din 4 aprilie 2018
privind sancţionarea Societăţii URBAN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu amendă, interzicerea temporară a exercitării activităţii de broker de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi stabilirea unui plan de măsuri

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 373 din 02.05.2018

5. ORDIN nr. 3.498 din 29 martie 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I"

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 373 din 02.05.2018

6. DECIZIA nr. 62 din 13 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 373 din 02.05.2018

AUTORIZAȚII

Actualizare din data 30-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. RAPORT din 27 aprilie 2018
privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2017

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 369 din 27.04.2018

2. CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 371 din 27.04.2018

3. CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 371 din 27.04.2018

4. CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 371 din 27.04.2018

5. DECIZIE nr. 186 din 27 aprilie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 27.04.2018

6. DECIZIE nr. 187 din 27 aprilie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 27.04.2018

7. DECIZIE nr. 188 din 27 aprilie 2018
privind numirea domnului Sebastian Constantin Costea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 27.04.2018

8. DECIZIE nr. 189 din 27 aprilie 2018
privind numirea domnului Constantin-Florin Mituleţu-Buică în funcţia de secretar general al Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 27.04.2018

9. CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţilor partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Uniunea Salvaţi România

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 27.04.2018

10. CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 27.04.2018

11. CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul pentru Argeş şi Muscel

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 27.04.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 20 din 25 aprilie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 369 din 27.04.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 22 din 25 aprilie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii şi a dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 369 din 27.04.2018

14. ORDIN nr. 40 din 25 aprilie 2018
privind autorizarea şi înregistrarea auditorilor financiari

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 371 din 27.04.2018

15. ORDIN nr. 4.597 din 24 aprilie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 27.04.2018

16. NORME METODOLOGICE din 24 aprilie 2018
privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 27.04.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 238 din 18 aprilie 2018
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 369 din 27.04.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 242 din 18 aprilie 2018
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 369 din 27.04.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 247 din 18 aprilie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 369 din 27.04.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 248 din 18 aprilie 2018
privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 369 din 27.04.2018

21. ORDIN nr. 1.698 din 28 martie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 27.04.2018

22. NORME METODOLOGICE din 28 martie 2018
privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 27.04.2018

23. DECIZIE nr. 103 din 6 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 369 alin. (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 27.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217038 26.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Slimnic

Monitor: 77 din 26-04-2018

2. PPF 217033 26.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Madaras

Monitor: 77 din 26-04-2018

3. CPF 217034 26.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Campia Turzii

Ofertant: Asociatia Sportiva Clubul Sportiv Municipal Campia Turzii

Monitor: 77 din 26-04-2018

4. CPF 217037 26.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Cisnadie

Ofertant: Asociatia Magura Cisnadie

Monitor: 77 din 26-04-2018

5. RPF 217035 26.04.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii

Monitor: 77 din 26-04-2018

6. RPF 217041 26.04.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bacia

Monitor: 77 din 26-04-2018

7. PCON217039 25.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Otelu Rosu

Monitor: 77 din 26-04-2018

8. PCON217040 25.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Erbiceni

Monitor: 77 din 26-04-2018

9. PCON217036 25.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 77 din 26-04-2018

10. PCON217042 25.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ostroveni

Monitor: 77 din 26-04-2018

11. PPF 217046 27.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 78 din 27-04-2018

12. PCON217043 26.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Pausesti-Maglasi

Monitor: 78 din 27-04-2018

13. PCON217045 26.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Butea

Monitor: 78 din 27-04-2018

14. PCON217044 26.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Rogova

Monitor: 78 din 27-04-2018

15. CSBV217047 27.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Petrosani

Ofertant: Asociatia de Voluntariat "Casa Pollicino" Petrosani

Monitor: 78 din 27-04-2018

Actualizare din data 27-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Românesc

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 367 din 27.04.2018

2. DECIZIE nr. 3 din 25 aprilie 2018
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 26.04.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 21 din 25 aprilie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind Planul de acţiune pentru educaţia digitală COM (2018) 22

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 26.04.2018

4. DECRET nr. 383 din 25 aprilie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 366 din 26.04.2018

5. DECRET nr. 384 din 25 aprilie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 366 din 26.04.2018

6. ORDIN nr. 637 din 25 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 367 din 27.04.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 aprilie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii COM(2018) 24

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 368 din 27.04.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 254 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 26.04.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 255 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 26.04.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 256 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 26.04.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 257 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 26.04.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 259 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 26.04.2018

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 24 aprilie 2018
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 26.04.2018

14. ORDIN nr. 206 din 24 aprilie 2018
privind procedura de stabilire şi înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru operatorii economici naţionali

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 26.04.2018

15. ORDIN nr. 881 din 23 aprilie 2018
pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 26.04.2018

16. ORDIN nr. 528 din 20 aprilie 2018
pentru modificarea poziţiilor nr. 10, 14 şi 38 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 366 din 26.04.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 53 din 18 aprilie 2018
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE (în materie de frontiere şi vize) şi de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 şi a Regulamentului (UE) 2017/2226 - COM (2017) 793 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 26.04.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 54 din 18 aprilie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informaţii ale UE (cooperare poliţienească şi judiciară, azil şi migraţie) - COM (2017) 794 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 26.04.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 233 din 18 aprilie 2018
pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 şi la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 26.04.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 235 din 18 aprilie 2018
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3 - căi navigabile interioare"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 368 din 27.04.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 236 din 18 aprilie 2018
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 368 din 27.04.2018

22. HOTĂRÂRE nr. 243 din 18 aprilie 2018
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 368 din 27.04.2018

23. DECIZIA nr. 118 din 19 martie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 367 din 27.04.2018

24. DECIZIA nr. 64 din 14 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 366 din 26.04.2018

25. RECTIFICARE nr. 2 din 3 ianuarie 2018
referitoare la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 366 din 26.04.2018

26. AMENDAMENT nr. 2 din 5 decembrie 2017
convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 şi la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 26.04.2018

Actualizare din data 26-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUMUL TOTAL din 26 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 26.04.2018

2. CUANTUMUL TOTAL din 26 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anii 2015, 2016 şi 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgári Párt

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 26.04.2018

3. CUANTUMUL TOTAL din 26 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

4. CUANTUMUL TOTAL din 25 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată din România

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

5. ORDIN nr. 88 din 25 aprilie 2018
pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 26.04.2018

6. ORDIN nr. 73 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

7. ORDIN nr. 74 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CONI - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

8. ORDIN nr. 75 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

9. ORDIN nr. 76 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

10. ORDIN nr. 77 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

11. ORDIN nr. 78 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

12. ORDIN nr. 79 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

13. ORDIN nr. 80 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

14. ORDIN nr. 81 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

15. ORDIN nr. 82 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

16. ORDIN nr. 83 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

17. ORDIN nr. 84 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PROGAZ P&D - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

18. ORDIN nr. 85 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

19. ORDIN nr. 86 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

20. ORDIN nr. 87 din 25 aprilie 2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea WIROM GAS - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 26.04.2018

21. DECRET nr. 369 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

22. DECRET nr. 370 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

23. DECRET nr. 371 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

24. DECRET nr. 372 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

25. DECRET nr. 373 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

26. DECRET nr. 374 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

27. DECRET nr. 375 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

28. DECRET nr. 376 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

29. DECRET nr. 377 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

30. DECRET nr. 378 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

31. DECRET nr. 379 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

32. DECRET nr. 380 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

33. DECRET nr. 381 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

34. DECRET nr. 382 din 25 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

35. HOTĂRÂRE nr. 250 din 24 aprilie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 25.04.2018

36. HOTĂRÂRE nr. 251 din 24 aprilie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Stoian Gabriel

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 25.04.2018

37. HOTĂRÂRE nr. 252 din 24 aprilie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 25.04.2018

38. HOTĂRÂRE nr. 253 din 24 aprilie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Folea Adrian-Laurenţiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 25.04.2018

39. HOTĂRÂRE nr. 258 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 25.04.2018

40. HOTĂRÂRE nr. 260 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Teleorman şi Vrancea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 25.04.2018

41. LEGE nr. 96 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 26.04.2018

42. ORDIN nr. 207 din 24 aprilie 2018
privind aprobarea modelelor mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 363 din 26.04.2018

43. DECRET nr. 356 din 23 aprilie 2018
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

44. DECRET nr. 357 din 23 aprilie 2018
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

45. DECRET nr. 358 din 23 aprilie 2018
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

46. DECRET nr. 359 din 23 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

47. DECRET nr. 360 din 23 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

48. DECRET nr. 361 din 23 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

49. DECRET nr. 362 din 23 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

50. DECRET nr. 363 din 23 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

51. DECRET nr. 364 din 23 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

52. DECRET nr. 365 din 23 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

53. DECRET nr. 366 din 23 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

54. DECRET nr. 367 din 23 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

55. DECRET nr. 368 din 23 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

56. DECRET nr. 355 din 23 aprilie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 26.04.2018

57. LEGE nr. 94 din 19 aprilie 2018
pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

58. DECRET nr. 353 din 19 aprilie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

59. HOTĂRÂRE nr. 231 din 18 aprilie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 25.04.2018

60. HOTĂRÂRE nr. 244 din 18 aprilie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 25.04.2018

61. HOTĂRÂRE nr. 245 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Neamţ, Botoşani, Ilfov, Suceava, Tulcea, Constanţa, Mureş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu, Alba şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 25.04.2018

62. HOTĂRÂRE nr. 246 din 18 aprilie 2018
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 25.04.2018

63. ORDIN nr. 313 din 16 aprilie 2018
privind completarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

64. ORDIN nr. 404 din 13 aprilie 2018
pentru modificarea art. 30 alin. (4) din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 694/2016

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

65. MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE din 12 septembrie 2017
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia  privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 25.04.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 217030 25.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bobota

Monitor: 76 din 25-04-2018

3. PPF 217031 25.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Carastelec

Monitor: 76 din 25-04-2018

4. PPF 217032 25.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Vata de Jos

Monitor: 76 din 25-04-2018

5. PPF 217028 25.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Simian

Monitor: 76 din 25-04-2018

6. PPF 217029 25.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Veresti

Monitor: 76 din 25-04-2018

7. CPF 217022 25.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Cugir

Ofertant: Asociatia Clubul de fotbal Metalurgistul Cugir 1939

Monitor: 76 din 25-04-2018

8. RPF 217026 25.04.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasul Uricani

Monitor: 76 din 25-04-2018

9. PCON217027 24.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Moroeni

Monitor: 76 din 25-04-2018

10. PCON217021 24.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Rovinari

Monitor: 76 din 25-04-2018

11. PCON217023 24.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sadova

Monitor: 76 din 25-04-2018

12. PCON217024 24.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ciumeghiu

Monitor: 76 din 25-04-2018

13. CCON217025 24.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Magurele

Ofertant: Colesiu Leonard Claudiu

Monitor: 76 din 25-04-2018

Actualizare din data 25-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUMUL TOTAL din 24 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Noastră România

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 24.04.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 224 din 18 aprilie 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 2, aflate pe raza localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 24.04.2018

3. ORDIN nr. 1.863 din 18 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 25.04.2018

4. ORDIN nr. 1.827 din 16 aprilie 2018
pentru completarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 25.04.2018

5. ORDIN nr. 405 din 13 aprilie 2018
privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 februarie 2019

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 25.04.2018

6. ORDIN nr. 262 din 30 martie 2018
privind modificarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 25.04.2018

7. ORDIN nr. 1.686 din 27 martie 2018
privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 25.04.2018

8. ORDIN nr. 3.480 din 26 martie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 25.04.2018

Actualizare din data 25-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 184 din 24 aprilie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 24.04.2018

2. DECIZIE nr. 185 din 24 aprilie 2018
privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 24.04.2018

3. CUANTUMUL TOTAL din 24 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Noastră România

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 24.04.2018

4. ORDIN nr. 325 din 23 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 24.04.2018

5. LEGE nr. 92 din 19 aprilie 2018
pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 24.04.2018

6. DECRET nr. 351 din 19 aprilie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 24.04.2018

7. LEGE nr. 93 din 19 aprilie 2018
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 24.04.2018

8. DECRET nr. 352 din 19 aprilie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 24.04.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 230 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 24.04.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 23 din 16 aprilie 2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 24.04.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 213 din 12 aprilie 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", aflate pe raza localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 24.04.2018

12. ORDIN nr. 4.514 din 12 aprilie 2018
privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 24.04.2018

13. NORMĂ nr. 6 din 10 aprilie 2018
pentru modificarea art. 11 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 24.04.2018

14. ORDIN nr. 326 din 15 martie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare a conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, motovehiculelor nautice şi echipamentelor maritime

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 24.04.2018

15. PROCEDURĂ din 15 martie 2018
privind desemnarea şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare a conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, motovehiculelor nautice şi echipamentelor maritime

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 24.04.2018

16. DECIZIA nr. 5 din 28 februarie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracţiunea de părăsire a locului accidentului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 24.04.2018

17. DECIZIA nr. 49 din 1 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 24.04.2018

18. ACORD din 6 septembrie 2017
între Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) şi Guvernul României privind privilegiile şi imunităţile OIAC

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 24.04.2018

19. ACORD din 30 octombrie 2016
de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 24.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 217020 24.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Uricani

Monitor: 75 din 24-04-2018

2. PPF 217016 24.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Targu Frumos

Monitor: 75 din 24-04-2018

3. PPF 217013 24.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Orastie

Monitor: 75 din 24-04-2018

4. PPF 217007 24.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Madaras

Monitor: 75 din 24-04-2018

5. PPF 217008 24.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 75 din 24-04-2018

6. PCON217009 23.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 75 din 24-04-2018

7. PCON217018 23.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Varias

Monitor: 75 din 24-04-2018

8. PCON217011 23.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Dragasani

Monitor: 75 din 24-04-2018

9. PCON217019 23.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Vaslui

Monitor: 75 din 24-04-2018

10. PCON217015 23.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sinesti

Monitor: 75 din 24-04-2018

11. PCON217010 23.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Plosca

Monitor: 75 din 24-04-2018

12. NCON217016 23.04.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 75 din 24-04-2018

13. CCON217017 23.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Ofertant: S.C MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. - Cluj-Napoca

Monitor: 75 din 24-04-2018

14. CCON217014 23.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Sovata

Ofertant: S.C. Alunis S.R.L. - Sovata

Monitor: 75 din 24-04-2018

Actualizare din data 24-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 590 din 23 aprilie 2018
pentru aprobarea modelului de contract de vânzare a cerealelor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 24.04.2018

2. LEGE nr. 95 din 20 aprilie 2018
privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 24.04.2018

3. DECRET nr. 354 din 20 aprilie 2018
pentru promulgarea Legii privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 24.04.2018

4. ORDIN nr. 4.553 din 19 aprilie 2018
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 23.04.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 226 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 23.04.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 232 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului pentru acţiunile de protocol aferente organizării reuniunii Biroului Asociaţiei Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni - AOMF, a şedinţei Consiliului de administraţie al AOMF, precum şi a seminarului deschis membrilor AOMF, în perioada 2-4 mai 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 23.04.2018

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 18 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 353 din 23.04.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 222 din 18 aprilie 2018
pentru modificarea poziţiilor număr curent 683, 699, 700 şi 701 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 353 din 23.04.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 223 din 18 aprilie 2018
pentru modificarea unor acte normative privind aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 24.04.2018

10. METODOLOGIE din 13 aprilie 2018
privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional "Tabere studenţeşti" 2018

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 342 din 19.04.2018

11. ORDIN nr. 290 din 13 aprilie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional "Tabere studenţeşti" 2018

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 342 din 19.04.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 218 din 12 aprilie 2018
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi al comunelor din judeţul Argeş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 23.04.2018

13. ORDIN nr. 549 din 29 martie 2018
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 23.04.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 2 din 14 martie 2018
privind aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2018

EMITENT: Comisia Centrală de Rechiziţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 23.04.2018

15. DECIZIA nr. 56 din 13 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 24.04.2018

16. DECIZIA nr. 820 din 12 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968, ale art. 282 alin. (4) lit. a) şi c) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 3, art. 4 alin. (2) şi ale art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 353 din 23.04.2018

17. DECIZIA nr. 734 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968, ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 23.04.2018

18. DECIZIA nr. 743 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 24.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216965 23.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural si de Tineret Stefan Iordache

Monitor: 74 din 23-04-2018

2. PPF 216957 23.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Macin

Monitor: 74 din 23-04-2018

3. PPF 216960 23.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Beriu

Monitor: 74 din 23-04-2018

4. PPF 216959 23.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Santamaria-Orlea

Monitor: 74 din 23-04-2018

5. PPF 216955 23.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Giarmata

Monitor: 74 din 23-04-2018

6. PPF 216961 20.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati

Monitor: 74 din 23-04-2018

7. PPF 216956 23.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ghelinta

Monitor: 74 din 23-04-2018

8. PPF 216963 23.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sura Mare

Monitor: 74 din 23-04-2018

9. CPF 216958 23.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 74 din 23-04-2018

10. PCON216964 20.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Rabagani

Monitor: 74 din 23-04-2018

11. CCON216962 20.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Oltenita

Ofertant: S.C. RECHINII OLTENITA S.R.L.

Monitor: 74 din 23-04-2018

Actualizare din data 23-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 526 din 20 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

2. DECIZIE nr. 2 din 20 aprilie 2018
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 350 din 23.04.2018

3. LEGE nr. 91 din 19 aprilie 2018
privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

4. DECIZIE nr. 5 din 19 aprilie 2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2018

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

5. ORDIN nr. 582 din 19 aprilie 2018
pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

6. ORDIN nr. 4.554 din 19 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 351 din 23.04.2018

7. DECRET nr. 346 din 18 aprilie 2018
pentru promulgarea Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 225 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 227 din 18 aprilie 2018
privind contribuţia voluntară a României cu suma de 100.000 de dolari SUA la reconstituirea resurselor financiare ale Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) pentru anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 228 din 18 aprilie 2018
pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 229 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

12. ORDIN nr. 878 din 18 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

13. ORDIN nr. 4.513 din 12 aprilie 2018
privind completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.293/2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 20.04.2018

14. METODOLOGIE din 4 aprilie 2018
privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul Naţional "Tabere Studenţeşti 2018"

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

15. DECIZIA nr. 206 din 3 aprilie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 351 din 23.04.2018

16. ORDIN nr. 550 din 29 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 351 din 23.04.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 martie 2018
privind aprobarea publicării Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2018

EMITENT: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 350 din 23.04.2018

18. DECIZIA nr. 89 din 27 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 351 din 23.04.2018

19. DECIZIA nr. 35 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (4) şi art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 351 din 23.04.2018

20. DECIZIA nr. 827 din 12 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

21. DECIZIA nr. 664 din 24 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

3. PPF 216947 20.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sepreus

Monitor: 73 din 20-04-2018

4. PPF 216951 20.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Ghelinta

Monitor: 73 din 20-04-2018

5. PPF 216944 20.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul local al comunei Ciumani

Monitor: 73 din 20-04-2018

6. PPF 216950 20.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Savadisla

Monitor: 73 din 20-04-2018

7. PPF 216952 20.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Mica

Monitor: 73 din 20-04-2018

8. PPF 216946 20.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Ciumani

Monitor: 73 din 20-04-2018

9. PPF 216945 20.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Savadisla

Monitor: 73 din 20-04-2018

10. PPF 216943 20.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Podari

Monitor: 73 din 20-04-2018

11. RPF 216953 20.04.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 73 din 20-04-2018

12. RPF 216954 20.04.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 73 din 20-04-2018

13. NCON216948 19.04.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Seini

Monitor: 73 din 20-04-2018

14. CCON216949 19.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Baia

Ofertant: Oniceanu Vasile - comuna Baia

Monitor: 73 din 20-04-2018

Actualizare din data 20-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 aprilie 2018
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

3. ORDIN nr. 126 din 17 aprilie 2018
pentru aprobarea cerinţelor şi procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul paşaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

4. CERINȚE ȘI PROCEDURI din 17 aprilie 2018
privind gestionarea rezultatului în cazul paşaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 217 din 12 aprilie 2018
privind transmiterea unei părţi din imobilul 2904 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 20.04.2018

6. ORDIN nr. 475 din 12 aprilie 2018
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

7. REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 20.04.2018

8. ORDIN nr. 3.529 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.472/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20.04.2018

9. DECIZIA nr. 91 din 28 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) şi art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 348 din 20.04.2018

10. ORDIN nr. 194 din 28 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 20.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216934 19.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Unirea

Monitor: 72 din 19-04-2018

2. PPF 216935 19.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Avramesti

Monitor: 72 din 19-04-2018

3. PPF 216941 19.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bragadiru

Monitor: 72 din 19-04-2018

4. PPF 216940 19.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Zlatna

Monitor: 72 din 19-04-2018

5. PCON216938 18.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Targu Jiu

Monitor: 72 din 19-04-2018

6. PCON216942 18.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Calarasi

Monitor: 72 din 19-04-2018

7. CCON216937 18.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ocna de Fier

Ofertant: S.C. Ital Kol - S.R.L. satul Sag

Monitor: 72 din 19-04-2018

8. CCON216936 18.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Rusii Munti

Ofertant: S.C. CARPATHINA SPRINGS - S.A.

Monitor: 72 din 19-04-2018

9. CSBV216939 19.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj-Napoca

Ofertant: Uniunea Crestina din Romania

Monitor: 72 din 19-04-2018

Actualizare din data 20-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 221 din 18 aprilie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 19.04.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 214 din 12 aprilie 2018
pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 19.04.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 215 din 12 aprilie 2018
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraş-Severin, Arad, Maramureş, Sălaj, Gorj, Constanţa, Satu Mare, Vrancea şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 19.04.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 216 din 12 aprilie 2018
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Onceşti, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 19.04.2018

5. ORDIN nr. 2.232 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală a Centenarului României (1918-2018) şi al Primului Război Mondial

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 343 din 19.04.2018

6. RECTIFICARE nr. 25 din 29 martie 2018
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 19.04.2018

7. DECIZIA nr. 857 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 alin. (1), art. 281 alin. (1) lit. b) şi art. 282 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 19.04.2018

8. DECIZIA nr. 741 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 343 din 19.04.2018

9. DECIZIA nr. 758 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 19.04.2018

10. DECIZIA nr. 713 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 75 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 19.04.2018

11. RECTIFICARE nr. 72 din 3 iunie 2011
referitoare la Legea nr. 72/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 19.04.2018

AUTORIZAȚII

Actualizare din data 19-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 219 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 18.04.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 220 din 18 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 18.04.2018

3. DECIZIE nr. 180 din 18 aprilie 2018
privind eliberarea doamnei Raluca-Maria Ţîncu din funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 18.04.2018

4. DECIZIE nr. 181 din 18 aprilie 2018
pentru numirea domnului Florin Ursu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 18.04.2018

5. DECIZIE nr. 182 din 18 aprilie 2018
pentru eliberarea domnului Daniel Marius Zamfiroiu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 18.04.2018

6. DECIZIE nr. 183 din 18 aprilie 2018
pentru numirea domnului Burduja Dorian în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 18.04.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 18 din 18 aprilie 2018
privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 341 din 19.04.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 19 din 18 aprilie 2018
pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 341 din 19.04.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 20 din 18 aprilie 2018
privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 341 din 19.04.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 21 din 18 aprilie 2018
privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 341 din 19.04.2018

11. DECRET nr. 347 din 18 aprilie 2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 19.04.2018

12. DECRET nr. 348 din 18 aprilie 2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 19.04.2018

13. DECRET nr. 349 din 18 aprilie 2018
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 19.04.2018

14. DECRET nr. 350 din 18 aprilie 2018
privind rechemarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 19.04.2018

15. ORDIN nr. 290 din 13 aprilie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional "Tabere studenţeşti" 2018

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 342 din 19.04.2018

16. CIRCULARĂ nr. 10 din 13 aprilie 2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 330 de ani de la tipărirea Bibliei de la Bucureşti

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 19.04.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 212 din 12 aprilie 2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 19.04.2018

18. ORDIN nr. 67 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 342 din 19.04.2018

19. METODOLOGIE din 4 aprilie 2018
de monitorizare a pieţei angro de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 342 din 19.04.2018

20. RECTIFICARE nr. 332 din 3 aprilie 2018
referitoare la Decretul nr. 332/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 18.04.2018

21. ORDIN nr. 79 din 2 aprilie 2018
privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.841/2018 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul geotermal - municipiul Salonta, judeţul Bihor

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 341 din 19.04.2018

22. ORDIN nr. 401 din 2 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 341 din 19.04.2018

23. DECIZIA nr. 4 din 28 februarie 2018
referitoare la sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: dacă fapta persoanei care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau un tramvai, exceptând tractoarele agricole şi forestiere, fără a poseda permis de conducere, mai poate atrage răspunderea penală a acesteia pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 342 din 19.04.2018

24. DECIZIA nr. 76 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) şi art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 18.04.2018

25. DECIZIA nr. 77 din 22 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) teza a doua din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 342 din 19.04.2018

26. DECIZIA nr. 858 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 18.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216933 18.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Unirea

Monitor: 71 din 18-04-2018

2. PPF 216923 18.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Avramesti

Monitor: 71 din 18-04-2018

3. PPF 216928 18.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Giarmata

Monitor: 71 din 18-04-2018

4. PPF 216925 18.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Ghimbav

Monitor: 71 din 18-04-2018

5. PPF 216927 18.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Dumbravita

Monitor: 71 din 18-04-2018

6. CPF 216932 18.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Ofertant: Asociatia Nefelejcs

Monitor: 71 din 18-04-2018

7. CPF 216931 18.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Ofertant: Parohia reformata Miercurea-Ciuc

Monitor: 71 din 18-04-2018

8. PCON216924 17.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Unguras

Monitor: 71 din 18-04-2018

9. PCON216929 17.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Focuri

Monitor: 71 din 18-04-2018

10. NCON216930 17.04.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 71 din 18-04-2018

11. CSBV216926 18.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Ofertant: Federatia Caritas a Diacezei Timisoara

Monitor: 71 din 18-04-2018

Actualizare din data 18-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUMUL TOTAL din 17 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17.04.2018

2. DECIZIE nr. 179 din 17 aprilie 2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Marius Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 337 din 17.04.2018

3. LEGE nr. 90 din 16 aprilie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17.04.2018

4. DECRET nr. 345 din 13 aprilie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17.04.2018

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 336 din 17.04.2018

6. ORDIN nr. 4.494 din 11 aprilie 2018
privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 338 din 18.04.2018

7. ORDIN nr. 420 din 3 aprilie 2018
privind abrogarea unor ordine ale ministrului sănătăţii care cuprind reglementări în domeniul farmacovigilenţei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17.04.2018

8. ORDIN nr. 63 din 29 martie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17.04.2018

9. REGULAMENT din 29 martie 2018
privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17.04.2018

10. ORDIN nr. 64 din 29 martie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

11. ORDIN nr. 319 din 26 martie 2018
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17.04.2018

12. ORDIN nr. 3.475 din 23 martie 2018
privind aprobarea Metodologiei de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 339 din 18.04.2018

13. METODOLOGIE din 23 martie 2018
de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 339 din 18.04.2018

14. DECIZIA nr. 18 din 5 martie 2018
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 337 din 17.04.2018

15. ORDIN nr. 1.086 din 20 februarie 2018
privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 336 din 17.04.2018

16. DECIZIA nr. 15 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 3, art. 30 alin. 4, art. 31 alin. 1 şi art. 32 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 337 din 17.04.2018

17. DECIZIA nr. 16 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) şi art. 183 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 337 din 17.04.2018

18. DECIZIA nr. 14 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 339 din 18.04.2018

19. DECIZIA nr. 18 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.092 şi art. 1.097 din Codul civil

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 339 din 18.04.2018

20. DECIZIA nr. 843 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 336 din 17.04.2018

21. DECIZIA nr. 854 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 336 din 17.04.2018

22. DECIZIA nr. 791 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17.04.2018

23. DECIZIA nr. 702 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 şi art. 712 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 337 din 17.04.2018

24. DECIZIA nr. 714 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 338 din 18.04.2018

25. DECIZIA nr. 670 din 24 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 335 din 17.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216915 17.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Savadisla

Monitor: 70 din 17-04-2018

2. PPF 216910 17.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 70 din 17-04-2018

3. PPF 216916 17.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Simonesti

Monitor: 70 din 17-04-2018

4. PPF 216907 17.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Zlatna

Monitor: 70 din 17-04-2018

5. PPF 216914 17.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Calan

Monitor: 70 din 17-04-2018

6. PPF 216912 17.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Zimandu Nou

Monitor: 70 din 17-04-2018

7. PPF 216911 17.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Moldovita

Monitor: 70 din 17-04-2018

8. PPF 216917 17.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chiheru de Jos

Monitor: 70 din 17-04-2018

9. PPF 216918 17.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Mugeni

Monitor: 70 din 17-04-2018

10. PPF 216913 17.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Calan

Monitor: 70 din 17-04-2018

11. PPF 216908 17.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Dealu

Monitor: 70 din 17-04-2018

12. CPF 216919 17.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Miercurea-Ciuc

Ofertant: Asociatia Handicapatilor Fizici judetul Harghita

Monitor: 70 din 17-04-2018

13. PCON216920 16.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Mihaesti

Monitor: 70 din 17-04-2018

14. NCON216909 16.04.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Victoria

Monitor: 70 din 17-04-2018

15. CCON216921 16.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Horezu

Ofertant: S.C. KEYCOM GLOBAL - S.R.L.

Monitor: 70 din 17-04-2018

16. CCON216922 16.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Horezu

Ofertant: S.C. ROSE LOGISTIC - S.R.L.

Monitor: 70 din 17-04-2018

Actualizare din data 17-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 490 din 16 aprilie 2018
privind aprobarea preţurilor maximale cu ridicata fără TVA pentru medicamentele Octagam 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 50 ml soluţie perfuzabilă, şi Octagam 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 100 ml soluţie perfuzabilă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16.04.2018

2. ORDIN nr. 491 din 16 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 17.04.2018

3. ORDIN nr. 1.800 din 12 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 17.04.2018

4. ORDIN nr. 379 din 11 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16.04.2018

5. ORDIN nr. 1.018 din 5 aprilie 2018
privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16.04.2018

6. ORDIN nr. 457 din 5 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16.04.2018

7. ORDIN nr. 456 din 5 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

8. ORDIN nr. 277 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul Naţional "Tabere Studenţeşti 2018"

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

9. ORDIN nr. 278 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului, în anul 2018

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

10. ORDIN nr. 3.514 din 2 aprilie 2018
privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

11. ORDIN nr. 843 din 29 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16.04.2018

12. ORDIN nr. 842 din 29 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

13. ORDIN nr. 64 din 29 martie 2018
privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

14. CONDIȚII-CADRU din 29 martie 2018
de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

15. RECTIFICARE nr. 1 din 27 martie 2018
referitoare la Declaraţia pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Ţara-Mamă, România, la 27 martie 1918

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16.04.2018

17. RECTIFICARE nr. 836 din 27 martie 2018
referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16.04.2018

18. ORDIN nr. 256 din 22 martie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 17.04.2018

19. ORDIN nr. 231 din 8 martie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16.04.2018

20. ORDIN nr. 1.138 din 6 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 17.04.2018

21. DECIZIA nr. 1 din 8 februarie 2018
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalității de interpretare a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal, respectiv art. 246 din Codul penal din 1969

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 329 din 16.04.2018

22. DECIZIA nr. 24 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

23. DECIZIA nr. 778 din 28 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488, art. 490 alin. (1), art. 493 şi art. 497 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

24. DECIZIA nr. 739 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 334 din 17.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216855 16.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Ciumani

Monitor: 69 din 16-04-2018

2. PPF 216852 16.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Dealu

Monitor: 69 din 16-04-2018

3. PPF 216845 16.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Mugeni

Monitor: 69 din 16-04-2018

4. PPF 216858 16.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Ghimbav

Monitor: 69 din 16-04-2018

5. PPF 216856 16.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 69 din 16-04-2018

6. PPF 216847 16.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Vinga

Monitor: 69 din 16-04-2018

7. PPF 216857 16.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ileanda

Monitor: 69 din 16-04-2018

8. CPF 216844 16.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Mioveni

Ofertant: Clubul Sportiv Mioveni

Monitor: 69 din 16-04-2018

9. CPF 216849 16.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Ofertant: Club Sportiv Sporting Juniorul

Monitor: 69 din 16-04-2018

10. CPF 216853 16.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul local al comunei Ciumani

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Csomafalvi Delhegy

Monitor: 69 din 16-04-2018

11. RPF 216854 16.04.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul local al comunei Ciumani

Monitor: 69 din 16-04-2018

12. RPF 216851 16.04.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Dealu

Monitor: 69 din 16-04-2018

13. PCON216850 13.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Vernesti

Monitor: 69 din 16-04-2018

14. PCON216846 13.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 69 din 16-04-2018

15. PCON216848 13.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Pietroasa

Monitor: 69 din 16-04-2018

16. CCON216859 13.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Ofertant: S.C. RBC PRODUCTIE PUBLICITARA SRL GIURGIU - Giurgiu

Monitor: 69 din 16-04-2018

Actualizare din data 16-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 209 din 12 aprilie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 329 din 16.04.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 210 din 12 aprilie 2018
privind modificarea datelor de identificare şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 329 din 16.04.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 211 din 12 aprilie 2018
privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 329 din 16.04.2018

4. ORDIN nr. 263 din 30 martie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 329 din 16.04.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 4 din 29 martie 2018
privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 329 din 16.04.2018

6. ORDIN nr. 250 din 21 martie 2018
pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 329 din 16.04.2018

7. ORDIN nr. 248 din 19 martie 2018
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 108/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 329 din 16.04.2018

8. DECIZIA nr. 26 din 23 noiembrie 2017
referitoare la interpretarea art. 4 din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216843 13.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Calan

Monitor: 68 din 13-04-2018

2. PPF 216835 13.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Vinga

Monitor: 68 din 13-04-2018

3. PPF 216837 13.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chiheru de Jos

Monitor: 68 din 13-04-2018

4. PPF 216840 13.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Santamaria-Orlea

Monitor: 68 din 13-04-2018

5. PPF 216834 13.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipului Constanta

Monitor: 68 din 13-04-2018

6. PPF 216836 13.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Sport si Tineret Bucuresti

Monitor: 68 din 13-04-2018

7. PPF 216842 12.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Catalina - judetul Covasna

Monitor: 68 din 13-04-2018

8. CPF 216838 13.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Pecica

Ofertant: Asociatia Buzavirag Pecica

Monitor: 68 din 13-04-2018

9. RPF 216839 13.04.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Santamaria-Orlea

Monitor: 68 din 13-04-2018

10. PCON216841 12.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Holboca

Monitor: 68 din 13-04-2018

Actualizare din data 16-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 173 din 13 aprilie 2018
privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Herman Berkovits

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

2. DECIZIE nr. 174 din 13 aprilie 2018
privind desemnarea unor reprezentanţi în Comisia Naţională de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

3. DECIZIE nr. 175 din 13 aprilie 2018
privind înlocuirea unui reprezentant al Guvernului din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

4. DECIZIE nr. 176 din 13 aprilie 2018
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 427/2017 privind aprobarea criteriilor de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

5. DECIZIE nr. 177 din 13 aprilie 2018
privind numirea domnului Marius Sorin Bozgan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

6. DECIZIE nr. 178 din 13 aprilie 2018
privind numirea domnului Vajda Zsombor în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 207 din 12 aprilie 2018
privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 208 din 12 aprilie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidarea şi modernizarea stadionului Giuleşti «Valentin Stănescu»", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

9. ORDIN nr. 573 din 11 aprilie 2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 330 din 16.04.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 191 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 331 din 16.04.2018

11. STRATEGIE NAȚIONALĂ din 4 aprilie 2018
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 331 din 16.04.2018

12. RECTIFICARE nr. 79 din 28 martie 2018
referitoare la Legea nr. 79/2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

13. DECIZIA nr. 3 din 28 februarie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 327 din 13.04.2018

14. DECIZIA nr. 58 din 13 februarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 327 din 13.04.2018

15. DECIZIA nr. 17 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 327 din 13.04.2018

16. DECIZIA nr. 704 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

17. DECIZIA nr. 708 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 813-863 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 13.04.2018

Actualizare din data 13-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 337 din 12 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

2. DECRET nr. 338 din 12 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

3. DECRET nr. 339 din 12 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

4. DECRET nr. 340 din 12 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

5. DECRET nr. 341 din 12 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

6. DECRET nr. 342 din 12 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

7. DECRET nr. 343 din 12 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

8. DECRET nr. 344 din 12 aprilie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 19 din 11 aprilie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 12.04.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 aprilie 2018
privind numirea în funcţiile de adjuncţi ai Avocatului Poporului

EMITENT: Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 326 din 13.04.2018

11. ORDIN nr. 1.762 din 5 aprilie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 324 din 12.04.2018

12. NORME METODOLOGICE din 5 aprilie 2018
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 324 din 12.04.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 185 din 4 aprilie 2018
privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 12.04.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 206 din 4 aprilie 2018
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Administraţie în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, precum şi modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 326 din 13.04.2018

15. ORDIN nr. 34 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 144/2016

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 326 din 13.04.2018

16. ORDIN nr. 33 din 3 aprilie 2018
privind avansarea onorifică în gradul următor, cu prilejul zilei de 29 aprilie 2018 - Ziua Veteranilor de Război, a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, în retragere, veterani de război

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 326 din 13.04.2018

17. ORDIN nr. 1.315 din 26 martie 2018
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017, precum şi în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 326 din 13.04.2018

18. ORDIN nr. 1.085 din 20 februarie 2018
privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 12.04.2018

19. METODOLOGIE din 20 februarie 2018
de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 12.04.2018

20. DECIZIA nr. 13 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

21. DECIZIA nr. 19 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

22. DECIZIA nr. 20 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 13.04.2018

23. DECIZIA nr. 856 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 326 din 13.04.2018

24. DECIZIA nr. 736 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 938 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 326 din 13.04.2018

25. DECIZIA nr. 737 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2 şi art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 326 din 13.04.2018

26. DECIZIA nr. 738 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (1) pct. 1 şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 326 din 13.04.2018

27. SENTINŢA CIVILĂ nr. 1.095 din 20 aprilie 2015
referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 318 din 11.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216824 12.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Moldovita

Monitor: 67 din 12-04-2018

2. PPF 216825 12.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Tarnaveni

Monitor: 67 din 12-04-2018

3. PPF 216826 12.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Magiresti

Monitor: 67 din 12-04-2018

4. PPF 216830 12.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Galda de Jos

Monitor: 67 din 12-04-2018

5. PPF 216828 12.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Campulung

Monitor: 67 din 12-04-2018

6. PPF 216822 12.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Lunca de Sus

Monitor: 67 din 12-04-2018

7. PPF 216832 12.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Sectorului 3 Bucuresti

Monitor: 67 din 12-04-2018

8. PPF 216821 12.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Bistrita

Monitor: 67 din 12-04-2018

9. PPF 216823 12.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Checea

Monitor: 67 din 12-04-2018

10. CPF 216827 12.04.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Feldioara

Ofertant: Fotbal Club "Energia-Unirea" - Feldioara

Monitor: 67 din 12-04-2018

11. PPF 216829 11.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Odorheiu Secuiesc

Monitor: 67 din 12-04-2018

12. PPF 216833 11.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 67 din 12-04-2018

13. PPF 216831 11.04.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Holboca

Monitor: 67 din 12-04-2018

14. NPF 216820 11.04.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Comuna Teslui

Monitor: 67 din 12-04-2018

Actualizare din data 12-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 16 din 5 martie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 319 din 11.04.2018

2. ORDIN nr. 453 din 5 aprilie 2018
privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 12.04.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 184 din 4 aprilie 2018
pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac şi pietonal între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), precum şi a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 320 din 11.04.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 187 din 4 aprilie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Arad - Timişoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 12.04.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 188 din 4 aprilie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 12.04.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 189 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare Pavilion A1 - spital, dotări funcţionale la Pavilion L - centrală termică, Pavilion C1 - bloc alimentar, spălătorie şi reţele de utilităţi din Cazarma 1715 Focşani"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 12.04.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 190 din 4 aprilie 2018
privind înscrierea imobilului 961, situat în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 12.04.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 194 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 12.04.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 196 din 4 aprilie 2018
privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 12.04.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 202 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 12.04.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 203 din 4 aprilie 2018
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 50.716 mp, trecut în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Străzii Nojoridului"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 12.04.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 204 din 4 aprilie 2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 12.04.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 205 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 12.04.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 195 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 12 decembrie 2017 şi la 19 decembrie 2017 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 12.04.2018

15. ORDIN nr. 402 din 2 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 319 din 11.04.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 173 din 29 martie 2018
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 320 din 11.04.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 174 din 29 martie 2018
privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii "Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 320 din 11.04.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 172 din 29 martie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 12.04.2018

19. ORDIN nr. 258 din 23 martie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 12.04.2018

20. ORDIN nr. 247 din 19 martie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slobozia din judeţul Argeş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 12.04.2018

21. ORDIN nr. 3.330 din 14 martie 2018
privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 320 din 11.04.2018

22. HOTĂRÂRE nr. 20 din 11 martie 2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 318 din 11.04.2018

23. HOTĂRÂRE nr. 21 din 11 martie 2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 318 din 11.04.2018

24. DECIZIA nr. 14 din 5 martie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7) teza a treia din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 12.04.2018

25. ORDIN nr. 413 din 1 martie 2018
pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 319 din 11.04.2018

26. AMENDAMENT din 19 decembrie 2017
convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 12 decembrie 2017 şi la 19 decembrie 2017 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 321 din 12.04.2018

27. SENTINŢA CIVILĂ nr. 1.095 din 20 aprilie 2015
referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 318 din 11.04.2018

28. ÎNCHEIERE din 6 aprilie 2015
referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anulare act administrativ

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 318 din 11.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216814 11.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Campulung

Monitor: 66 din 11-04-2018

2. PPF 216808 11.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Monitor: 66 din 11-04-2018

3. PPF 216816 11.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Mica

Monitor: 66 din 11-04-2018

4. PPF 216817 11.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Lunca de Sus

Monitor: 66 din 11-04-2018

5. PPF 216810 11.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Checea

Monitor: 66 din 11-04-2018

6. PPF 216819 11.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Codlea

Monitor: 66 din 11-04-2018

7. PPF 216809 11.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Vlahita

Monitor: 66 din 11-04-2018

8. PPF 216818 11.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Potcoava

Monitor: 66 din 11-04-2018

9. PPF 216807 11.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Cernat

Monitor: 66 din 11-04-2018

10. PPF 216811 11.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Harlau

Monitor: 66 din 11-04-2018

11. PPF 216812 11.04.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sighisoara

Monitor: 66 din 11-04-2018

12. RPF 216815 11.04.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Carastelec

Monitor: 66 din 11-04-2018

13. NCON216813 10.04.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Fantanele

Monitor: 66 din 11-04-2018

Actualizare din data 11-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUMUL TOTAL din 11 aprilie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 316 din 11.04.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 197 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" -S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 316 din 11.04.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 198 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 316 din 11.04.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 200 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 316 din 11.04.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 199 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 316 din 11.04.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 201 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 316 din 11.04.2018

7. ORDIN nr. 1.003 din 4 aprilie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 316 din 11.04.2018

8. PROCEDURĂ din 4 aprilie 2018
privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 316 din 11.04.2018

9. ORDIN nr. 425 din 3 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 317 din 11.04.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 158 din 29 martie 2018
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 313 din 10.04.2018

11. ORDIN nr. 3.353 din 20 martie 2018
privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 317 din 11.04.2018

12. ORDIN nr. 3.352 din 20 martie 2018
privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Vaslui

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 316 din 11.04.2018

Actualizare din data 11-04-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 35 din 5 aprilie 2018
pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 314 din 10.04.2018

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 4 aprilie 2018
privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 314 din 10.04.2018

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 aprilie 2018
pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 314 din 10.04.2018

4. ORDIN nr. 69 din 4 aprilie 2018
privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 314 din 10.04.2018

5. LEGE nr. 88 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

6. DECRET nr. 335 din 4 aprilie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

7. LEGE nr. 89 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

8. DECRET nr. 336 din 4 aprilie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 50 din 4 aprilie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al treisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate către o uniune a securităţii efective şi reale - COM (2018) 46 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 51 din 4 aprilie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest şi un angajament sporit al UE în regiune - COM (2018) 65 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 52 din 4 aprilie 2018
referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securităţii efective şi reale - COM (2017) 779 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 186 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 192 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 193 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

15. ORDIN nr. 68 din 4 aprilie 2018
privind abrogarea art. 2 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

16. ORDIN nr. 1.708 din 2 aprilie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 313 din 10.04.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 167 din 29 martie 2018
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 314 din 10.04.2018

18. ORDIN nr. 379 din 28 martie 2018
privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pentru anii 2018-2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

19. ORDIN nr. 1.263 din 21 martie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 313 din 10.04.2018

20. ORDIN nr. 237 din 5 martie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A.

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 313 din 10.04.2018

21. DECIZIA nr. 65 din 21 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 314 din 10.04.2018

22. ORDIN nr. 1.061 din 12 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 10.04.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216780 10.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Maneciu

Monitor: 65 din 10-04-2018

2. PPF 216778 10.04.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Cernat