Actualizare (1) din data 18-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 5 din 17 ianuarie 2019
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Graziela Elena Vâjială din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

2. DECIZIE nr. 6 din 17 ianuarie 2019
privind numirea doamnei Graziela Elena Vâjială în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

3. DECIZIE nr. 7 din 17 ianuarie 2019
privind exercitarea de către domnul Andrei Stănişoară, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

4. DECIZIE nr. 8 din 17 ianuarie 2019
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona-Liliana Seciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

5. ORDIN nr. 869 din 27 decembrie 2018
pentru aprobarea modelelor registrelor generale ale stocurilor de urgenţă şi specifice şi a modelelor registrelor speciale ale stocurilor de urgenţă şi specifice în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

6. ORDIN nr. 4.000 din 18 decembrie 2018
pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

7. ORDIN nr. 1.671 din 10 decembrie 2018
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.594/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

8. ORDIN nr. 1.672 din 10 decembrie 2018
pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 132/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

9. DECIZIA nr. 24 din 26 noiembrie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

10. DECIZIA nr. 665 din 30 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 338 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

11. DECIZIA nr. 543 din 18 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

12. DECIZIA nr. 524 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 17.01.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2019/58 al Comisiei din 14 ianuarie 2019
Regulamentul (UE) 2019/58 al Comisiei din 14 ianuarie 2019 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru linuron din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE.)

2. Rata de schimb a monedei euro - 14 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 14 ianuarie 2019

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/59 al Comisiei din 14 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/59 al Comisiei din 14 ianuarie 2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de radiatoare din aluminiu originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

4. Decizia (UE) 2019/52 a Consiliului din 20 decembrie 2018
Decizia (UE) 2019/52 a Consiliului din 20 decembrie 2018 de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord de modificare a contingentului tarifar existent pentru carnea de pasăre și pentru preparatele din carne de pasăre și de modificare a actualului regim tarifar pentru alte bucăți de carne de pasăre, prevăzute în anexa I-A la capitolul 1 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

5. Directiva (UE) 2019/1 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018
Directiva (UE) 2019/1 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne (Text cu relevanță pentru SEE.)

6. Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului multilateral
Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului multilateral între Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo cu privire la instituirea unui spațiu aerian comun european (SACE)

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/55 a Comisiei din 10 ianuarie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/55 a Comisiei din 10 ianuarie 2019 de rectificare a versiunilor în limbile bulgară și franceză a Deciziei 2004/558/CE de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 8] (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Regulamentul (UE) 2019/2 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2019/2 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

9. Regulamentul (UE) 2019/50 al Comisiei din 11 ianuarie 2019
Regulamentul (UE) 2019/50 al Comisiei din 11 ianuarie 2019 de modificare a anexelor II, III, IV și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clorantraniliprol, clomazon, ciclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cihalotrin, mepiquat, ulei de ceapă, tiacloprid și valifenalat din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE.)

10. Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/26 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/26 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 ianuarie 2019 de completare a legislației Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (JO L 8 I, 10.1.2019)

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/51 al Comisiei din 11 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/51 al Comisiei din 11 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/49 al Comisiei din 4 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/49 al Comisiei din 4 ianuarie 2019 privind autorizarea substanțelor selenit de sodiu, selenit de sodiu granulat învelit și zinc-L-selenometionină ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE.)

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/54 a Comisiei din 9 ianuarie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/54 a Comisiei din 9 ianuarie 2019 privind valabilitatea anumitor informații tarifare obligatorii [notificată cu numărul C(2019) 142]

14. Decizia (UE) 2019/53 a Consiliului din 20 decembrie 2018
Decizia (UE) 2019/53 a Consiliului din 20 decembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam privind procedurile de conformitate

15. Decizia (UE) 2019/47 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2019/47 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2018/31)

16. Decizia (UE) 2019/48 a Băncii Centrale Europene din 30 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2019/48 a Băncii Centrale Europene din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31 (BCE/2018/32)

17. Decizia (UE) 2019/46 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2019/46 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

18. Decizia (UE) 2019/44 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2019/44 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30 (BCE/2018/28)

19. Decizia (UE) 2019/45 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2019/45 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29 (BCE/2018/29)

20. Aviz de deschidere a unei reexaminări
Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite radiatoare din aluminiu originare din Republica Populară Chineză

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate [COM(2016) 818 final – 2016/0411(COD)]

22. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne [COM(2017) 142 final – 2017/0063 (COD)]

23. Comunicare în temeiul articolului 34 alineatul (7) litera (a) punctul (iii)
Comunicare în temeiul articolului 34 alineatul (7) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, privind deciziile luate de autoritățile vamale ale statelor membre în materie de informații obligatorii cu privire la clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală

24. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

25. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2014 [COM(2015) 247 final]

26. 2010/465/UE: Decizia Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre
2010/465/UE: Decizia Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului din 24 iunie 2010 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte

27. Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian
Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 25 și 30 aprilie 2007

28. Avizul Comitetului Economic și Social European privind relațiile transatlantice
Avizul Comitetului Economic și Social European privind relațiile transatlantice dintre UE și țările Americii de Nord în sectorul transportului aerian – o convergență reală a reglementărilor (aviz exploratoriu)

29. Acord multilateral între Comunitatea Europeană și statele sale membre
Acord multilateral între Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea administrației interimare a Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unui spațiu aerian comun european

Actualizare (2) din data 18-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 9 din 17 ianuarie 2019
privind numirea domnului Pavel-Cristian Balaj în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 18.01.2019

2. ORDIN nr. 1 din 16 ianuarie 2019
pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind cerinţele organizaţionale cheie, rolurile şi responsabilităţile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice"

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 18.01.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 ianuarie 2019
privind comasarea, actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

4. ORDIN nr. 206 din 27 decembrie 2018
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

5. ORDIN nr. 1.778 din 27 decembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

6. ORDIN nr. 1.774 din 27 decembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 18.01.2019

7. ORDIN nr. 2.717 din 27 decembrie 2018
privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 18.01.2019

8. ORDIN nr. 318 din 27 decembrie 2018
privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică

EMITENT: Comisia Națională de Strategie și Prognoză
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 18.01.2019

9. ORDIN nr. 6.509 din 18 decembrie 2018
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

10. NORME din 18 decembrie 2018
privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

11. ORDIN nr. 5.658 din 11 decembrie 2018
privind nominalizarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări în calitate de punct naţional de contact pentru recunoaşterea calificărilor şi pentru cererile, întrebările şi comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) - Clasificarea europeană a aptitudinilor, competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

12. ORDIN nr. 126 din 13 noiembrie 2018
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

13. NORME din 13 noiembrie 2018
privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

14. DECIZIA nr. 22 din 12 noiembrie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 18.01.2019

15. DECIZIA nr. 668 din 30 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 6, art. 7, art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (1), art. 64 alin. (5), art. 65 alin. (3), art. 70 alin. (1), (3) şi alin. (4) lit. a), b), c), d) şi g), art. 71 alin. (6), art. 72 alin. (5), art. 78, art. 79, art. 83, art. 86, art. 87 alin. (1) lit. a) şi b), art. 90, art. 91 alin. (3), art. 92 alin. (5) şi (6), art. 96 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) şi art. 97 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

16. DECIZIA nr. 659 din 30 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 şi art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 18.01.2019

17. ORDIN nr. 1.236 din 7 august 2018
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

18. NORME din 7 august 2018
privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 18.01.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 219153 17.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Pojorata

Monitor: 8 din 17-01-2019

2. RPF 219148 17.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Dambovita

Monitor: 8 din 17-01-2019

3. RPF 219155 17.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Zalau

Monitor: 8 din 17-01-2019

4. RPF 219154 17.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Roman

Monitor: 8 din 17-01-2019

5. PCON219151 16.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Butea

Monitor: 8 din 17-01-2019

6. PCON219152 16.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Butea

Monitor: 8 din 17-01-2019

7. NCON219156 16.01.2019

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Calarasi

Monitor: 8 din 17-01-2019

8. CCON219147 16.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni

Ofertant: URSU - Nicolae Marin

Monitor: 8 din 17-01-2019

9. CCON219149 16.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni

Ofertant: Ursu - I. I. Stoica Andrei Vlad

Monitor: 8 din 17-01-2019

10. CCON219150 16.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Targu Mures

Ofertant: Herman Claudiu

Monitor: 8 din 17-01-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 16 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 16 ianuarie 2019

2. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9194 – Sharp/Skytec UMC)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9194 – Sharp/Skytec UMC) (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9248 – Sumitomo/Mahindra/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9248 – Sumitomo/Mahindra/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

4. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9244 – OMERS/Altice/SFR FTTH)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9244 – OMERS/Altice/SFR FTTH) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8905 – AXA Group/Roland)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8905 – AXA Group/Roland) (Text cu relevanță pentru SEE.)

6. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9141
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9141 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/Diamond Transmission Partners) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9223 – Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9223 – Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9156
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9156 – CMI/Hachette Filipacchi/Lagardère Publicité/Lagardère Digital France) (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Rata de schimb a monedei euro - 15 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 15 ianuarie 2019

10. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8941 – EQT/Widex/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8941 – EQT/Widex/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)

11. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9173
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9173 – Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital) (Text cu relevanță pentru SEE.)

12. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.8964
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8964 – Delta/Air France-KLM/Virgin Group/Virgin Atlantic) (Text cu relevanță pentru SEE.)

13. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9218 – CVC Capital Partners/K3)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9218 – CVC Capital Partners/K3) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

14. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9130
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9130 – Société Générale/Commerzbank EMC Business) (Text cu relevanță pentru SEE.)

15. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9233 – Fosun International/Tom Tailor)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9233 – Fosun International/Tom Tailor) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

16. Apel pentru propuneri și activități conexe în cadrul planului de lucru pentru 2019
Apel pentru propuneri și activități conexe în cadrul planului de lucru pentru 2019 al întreprinderii comune Pile de combustie și hidrogen 2

17. Raportul special nr. 01/2019
Raportul special nr. 01/2019 – Combaterea fraudei legate de cheltuielile UE: este necesar să se acționeze

18. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/60 a Comisiei din 11 ianuarie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/60 a Comisiei din 11 ianuarie 2019 de modificare a Deciziei 2009/866/CE, a Deciziei 2010/419/UE, a Deciziei de punere în aplicare 2012/651/UE și a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1685 în ceea ce privește reprezentantul titularului autorizației [notificată cu numărul C(2019) 15] (Text cu relevanță pentru SEE.)

19. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

20. Catalogul comun al soiurilor de plante agricole — cea de a 37-a ediție completă (Partea I)
Catalogul comun al soiurilor de plante agricole — cea de a 37-a ediție completă (Partea I)

21. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9173
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9173 – Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

22. Decizia nr. 59/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017
Decizia nr. 59/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017 de modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) la Acordul privind SEE [2018/1823]

23. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9194 – Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9194 – Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

24. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9156
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9156 – CMI/Hachette Filipacchi/Lagardère Publicité/Lagardère Digital France) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

25. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8905 – AXA Group/Roland)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8905 – AXA Group/Roland) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

26. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2018

27. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen)

28. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

Actualizare (1) din data 17-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 74 din 16 ianuarie 2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

2. DECRET nr. 75 din 16 ianuarie 2019
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

3. ORDIN nr. 50 din 15 ianuarie 2019
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

4. ORDIN nr. 49 din 11 ianuarie 2019
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 16.01.2019

5. LEGE nr. 30 din 10 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

6. DECRET nr. 59 din 10 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 ianuarie 2019
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17.01.2019

8. ORDIN nr. M.6 din 4 ianuarie 2019
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17.01.2019

9. ORDIN nr. 2.643 din 28 decembrie 2018
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 16.01.2019

10. RECTIFICARE nr. 114 din 28 decembrie 2018
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

11. ORDIN nr. 1.524 din 20 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17.01.2019

12. ORDIN nr. 1.502 din 12 decembrie 2018
privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachet a) - porcine şi pachet b) - păsări din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 17.01.2019

13. DECIZIA nr. 775 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17.01.2019

14. DECIZIA nr. 658 din 30 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 alin. (1) teza a doua şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 17.01.2019

15. ORDIN nr. 2.685 din 30 august 2018
privind declasarea din Lista monumentelor istorice a construcţiilor C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, părţi ale imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea Spitalul Grecescu, str. Grecescu Dimitrie nr. 1, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, având codul LMI MH-II-m-A-10179.02

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 16.01.2019

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 219140 16.01.2019

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 7 din 16-01-2019

3. CPF 219141 16.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Pojorata

Ofertant: Asociatia Culturala "Plaiurile Pojoratei"

Monitor: 7 din 16-01-2019

4. RPF 219145 16.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Fetesti

Monitor: 7 din 16-01-2019

5. PCON219142 15.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Roman

Monitor: 7 din 16-01-2019

6. PCON219144 15.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Monitor: 7 din 16-01-2019

7. PCON219143 15.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Monitor: 7 din 16-01-2019

8. PCON219146 15.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 7 din 16-01-2019

Actualizare (1) din data 16-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 14 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 82 alin. (1) raportat la art. 84 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 14.01.2019

2. COMUNICAT din 14 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. III alin. (2^4) din Legea nr. 169/1997

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 14.01.2019

3. COMUNICAT din 14 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 38 din Codul muncii coroborat cu art. 254 din Codul muncii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 14.01.2019

4. COMUNICAT din 14 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 336 Cod penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 14.01.2019

5. DECRET nr. 62 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

6. DECRET nr. 63 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

7. DECRET nr. 64 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

8. DECRET nr. 65 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

9. DECRET nr. 66 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

10. DECRET nr. 67 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

11. DECRET nr. 68 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

12. DECRET nr. 69 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

13. DECRET nr. 70 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

14. DECRET nr. 71 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

15. DECRET nr. 72 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

16. DECRET nr. 73 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

17. ORDIN nr. 48 din 11 ianuarie 2019
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit" şi 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

18. ORDIN nr. 51 din 11 ianuarie 2019
pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

19. ORDIN nr. 50 din 11 ianuarie 2019
pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 15.01.2019

20. PROCEDURA din 11 ianuarie 2019
privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 15.01.2019

21. HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 20 decembrie 2018
pentru desemnarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, "emitent de ID", în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

22. DECIZIA nr. 518 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 213 alin. (3) teza întâi coroborat cu alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 15.01.2019

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. RPF 219105 14.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bratca

Monitor: 5 din 14-01-2019

3. RPF 219108 14.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Agentia Nationala Antidrog - Bucuresti

Monitor: 5 din 14-01-2019

4. RPF 218106 14.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: UAT a Municipiului Ramnicu Sarat

Monitor: 5 din 14-01-2019

5. RPF 219111 14.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Hunedoara

Monitor: 5 din 14-01-2019

6. RPF 219104 14.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Braila

Monitor: 5 din 14-01-2019

7. RPF 219107 14.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Arges

Monitor: 5 din 14-01-2019

8. PCON219109 11.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Lunca

Monitor: 5 din 14-01-2019

9. PCON219112 11.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Budureasa

Monitor: 5 din 14-01-2019

10. PCON219102 10.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Campia Turzii

Monitor: 5 din 14-01-2019

11. PCON219110 11.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul local Bobicesti

Monitor: 5 din 14-01-2019

12. CCON219103 10.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Rasinari

Ofertant: S.C. MAR CEREMONIA S.R.L.

Monitor: 5 din 14-01-2019

Actualizare (2) din data 16-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 8 din 9 ianuarie 2019
privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Muzical "Ambasadorii" şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 16.01.2019

2. ORDIN nr. 3.369 din 28 decembrie 2018
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 16.01.2019

3. CRITERII GENERALE din 18 decembrie 2018
pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil

EMITENT: Comisia de Insolvență la Nivel Central
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 16.01.2019

4. DECIZIE nr. 7 din 18 decembrie 2018
privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil

EMITENT: Comisia de Insolvență la Nivel Central
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 16.01.2019

5. ORDIN nr. 1.674 din 10 decembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 42 din 16.01.2019

6. HOTĂRÂREA din 24 aprilie 2018 din 24 aprilie 2018
în Cauza Ovidiu Cristian Stoica împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 42 din 16.01.2019

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. RPF 219131 15.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sebes

Monitor: 6 din 15-01-2019

3. RPF 219134 15.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Botosani

Monitor: 6 din 15-01-2019

4. RPF 219132 15.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Maramures

Monitor: 6 din 15-01-2019

5. RPF 219136 15.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Gorj

Monitor: 6 din 15-01-2019

6. RPF 219138 15.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ditrau

Monitor: 6 din 15-01-2019

7. RPF 219137 15.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Buzau

Monitor: 6 din 15-01-2019

8. RPF 219129 15.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Simeria

Monitor: 6 din 15-01-2019

9. NCON219130 14.01.2019

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ludesti

Monitor: 6 din 15-01-2019

10. CCON219135 14.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni

Ofertant: Ursu-Ilie Constantin

Monitor: 6 din 15-01-2019

11. CCON219133 14.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni

Ofertant: Duta Victor

Monitor: 6 din 15-01-2019

12. CCON219139 14.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Trifesti

Ofertant: I.I. Cozma

Monitor: 6 din 15-01-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Aviz privind măsurile antisubvenție în vigoare
Aviz privind măsurile antisubvenție în vigoare referitoare la importurile de anumiți păstrăvi-curcubeu originari din Turcia: schimbarea denumirii unei societăți supuse nivelului taxei compensatorii corespunzător societăților cooperante care nu au făcut parte din eșantion

2. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9186
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9186 – The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa) (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Rata de schimb a monedei euro - 11 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 11 ianuarie 2019

4. Regulamentul (UE) 2019/36 al Comisiei din 10 ianuarie 2019
Regulamentul (UE) 2019/36 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește substanța N-(2-metilciclohexil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamidă (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/40 al Comisiei din 10 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/40 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a treizecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

6. Regulamentul (UE) 2019/38 al Comisiei din 10 ianuarie 2019
Regulamentul (UE) 2019/38 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru iprodion din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/39 al Comisiei din 10 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/39 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9240
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

10. Rectificare la registrele cu numele pasagerilor (PNR)
Rectificare la registrele cu numele pasagerilor (PNR) – Lista statelor membre care au decis să aplice Directiva privind PNR în cazul zborurilor intra-UE, astfel cum se menționează la articolul 2 din Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (Dacă un stat membru decide să aplice prezenta directivă în cazul zborurilor intra-UE, acesta notifică în scris Comisia. Un stat membru poate transmite sau revoca o astfel de notificare în orice moment. Comisia publică respectiva notificare și orice revocare a acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) (JO C 196, 8.6.2018)

11. Decizia nr. 1/2018 a Comitetului de asociere UE-Iordania din 4 decembrie 2018
Decizia nr. 1/2018 a Comitetului de asociere UE-Iordania din 4 decembrie 2018 de modificare a dispozițiilor Protocolului 3 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, privind definiția noțiunii de produse originare și lista prelucrărilor sau transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca anumite categorii de produse, fabricate pe teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei și legate de crearea de locuri de muncă pentru refugiații sirieni și pentru populația iordaniană, să poată obține caracterul de produs originar [2019/42]

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/34 al Comisiei din 17 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/34 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de stabilire a normelor de aplicare atât a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, modificările caietelor de sarcini ale produselor, înregistrarea denumirilor protejate, anularea protecției și utilizarea simbolurilor, cât și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește un sistem de controale adecvat

13. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8747 – Bolloré/APMM/CIT)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) (Text cu relevanță pentru SEE.)

14. Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea

15. Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia
Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

16. Regulamentul (UE) 2019/37 al Comisiei din 10 ianuarie 2019
Regulamentul (UE) 2019/37 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE.)

17. Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28 (BCE/2018/27)

18. Decizia (UE) 2019/41 a Consiliului din 3 decembrie 2018
Decizia (UE) 2019/41 a Consiliului din 3 decembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere creat prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, în legătură cu modificarea Protocolului 3 la respectivul acord, referitor la definiția noțiunii de produse originare și la metodele de cooperare administrativă

19. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/35 al Comisiei din 8 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/35 al Comisiei din 8 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală (Text cu relevanță pentru SEE.)

20. Regulamentul (UE) 2019/26 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 ianuarie 2019
Regulamentul (UE) 2019/26 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 ianuarie 2019 de completare a legislației Uniunii în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE.)

21. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8747 – Bolloré/APMM/CIT)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

22. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune [COM(2018) 397 final – 2018/0220 (COD)]

23. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9186
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9186 – The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa) (Text cu relevanță pentru SEE.)

24. Registrele cu numele pasagerilor (PNR)
Registrele cu numele pasagerilor (PNR) – Lista statelor membre care au decis să aplice Directiva privind PNR în cazul zborurilor intra-UE, astfel cum se menționează la articolul 2 din Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (Dacă un stat membru decide să aplice prezenta directivă în cazul zborurilor intra-UE, acesta notifică în scris Comisia. Un stat membru poate transmite sau revoca o astfel de notificare în orice moment. Comisia publică respectiva notificare și orice revocare a acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

25. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203, 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11, 13.1.2012, p. 13 ; JO C 72, 10.3.2012, p. 44 ; JO C 199, 7.7.2012, p. 8 ; JO C 298, 4.10.2012, p. 3 ; JO C 56, 26.2.2013, p. 13 ; JO C 98, 5.4.2013, p. 3 ; JO C 269, 18.9.2013, p. 2 ; JO C 57, 28.2.2014, p. 1 )

Actualizare (1) din data 15-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 61 din 14 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 14.01.2019

2. ORDIN nr. 45 din 11 ianuarie 2019
privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 - "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 14.01.2019

3. LEGE nr. 28 din 10 ianuarie 2019
privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 14.01.2019

4. DECRET nr. 57 din 10 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 14.01.2019

5. LEGE nr. 31 din 10 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 14.01.2019

6. DECRET nr. 60 din 10 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 14.01.2019

7. ORDIN nr. 4.419/C din 7 noiembrie 2018
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.288/C/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 14.01.2019

8. DECIZIA nr. 600 din 27 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 lit. l) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 14.01.2019

Actualizare (2) din data 15-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 78 din 11 ianuarie 2019
privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 15.01.2019

2. ORDIN nr. 2 din 7 ianuarie 2019
pentru aprobarea Programelor sportive de utilitate publică destinate finanţării federaţiilor sportive naţionale în anul 2019 şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2019

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 15.01.2019

3. ORDIN nr. 1.362 din 28 decembrie 2018
privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 15.01.2019

4. PROCEDURĂ din 28 decembrie 2018
de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 15.01.2019

5. NORMĂ nr. 22 din 20 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 15.01.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 971 din 7 decembrie 2018
privind modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 15.01.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Recomandarea Băncii Centrale Europene din 7 ianuarie 2019
Recomandarea Băncii Centrale Europene din 7 ianuarie 2019 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2019/1)

2. Reuniunea plenară a COSAC LX – 18-20 noiembrie 2018, Viena
Reuniunea plenară a COSAC LX – 18-20 noiembrie 2018, Viena – Contribuția celei de a LX-a COSAC

3. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţiiText cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa 1 la tratat.

4. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţiiText cu relevanță pentru SEE.

5. Avizul nr. 9/2018 [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) TFUE]
Avizul nr. 9/2018 [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) TFUE] referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă

6. Rectificare la Decizia (PESC) 2018/1612 a Consiliului din 25 octombrie 2018
Rectificare la Decizia (PESC) 2018/1612 a Consiliului din 25 octombrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi (JO L 268, 26.10.2018)

7. Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul restricțiilor de călătorie
Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul restricțiilor de călătorie prevăzute în Decizia (PESC) 2017/1775 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

8. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9221 – CMA CGM/CEVA)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9221 – CMA CGM/CEVA) (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2019/29 a Consiliului din 9 ianuarie 2019
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2019/29 a Consiliului din 9 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

10. Decizia nr. 5/2018 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 17 decembrie 2018
Decizia nr. 5/2018 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 17 decembrie 2018 de numire a membrilor Comitetului executiv al Centrului tehnic pentru cooperare agricolă și rurală (CTA) [2019/32]

11. Decizia nr. 4/2018 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 17 decembrie 2018
Decizia nr. 4/2018 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 17 decembrie 2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI) cu privire la execuția bugetului acestuia pentru exercițiile financiare 2013-2016 [2019/31]

12. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9232
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9232 – Ivanhoe Cambridge/Macquarie/RHP Manager/RHP Platform) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

13. Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2018 - (Cauza E-3/18)
Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2018 de către Autoritatea AELS de Supraveghere împotriva Islandei (Cauza E-3/18)

14. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2017/1775 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

15. Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2018 - (Cauza E-6/18)
Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2018 de către Autoritatea AELS de Supraveghere împotriva Islandei (Cauza E-6/18)

16. Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2018 - (Cauza E-5/18)
Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2018 de către Autoritatea AELS de Supraveghere împotriva Islandei (Cauza E-5/18)

17. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9087
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9087 – Mondi Štětí/Holzindustrie Maresch/Eco-Investment/Labe Wood) (Text cu relevanță pentru SEE.)

18. Decizia (UE) 2019/28 a Consiliului din 10 decembrie 2018
Decizia (UE) 2019/28 a Consiliului din 10 decembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, în ceea ce privește prelungirea cu doi ani a priorităților parteneriatului UE-Iordania

19. Retragerea notificării unei concentrări (Cazul M.8907 – Aperam/VDM)
Retragerea notificării unei concentrări (Cazul M.8907 – Aperam/VDM) (Text cu relevanță pentru SEE.)

20. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/27 al Comisiei din 19 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/27 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Comunicarea Autorității AELS de Supraveghere privind ratele dobânzii
Comunicarea Autorității AELS de Supraveghere privind ratele dobânzii pentru recuperarea ajutoarelor de stat și ratele de referință/scont pentru statele AELS, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2019 (Publicată în conformitate cu normele privind ratele de referință și de scont stabilite în partea VII din Orientările Autorității privind ajutoarele de stat și la articolul 10 din Decizia nr. 195/04/COL a Autorității din 14 iulie 2004)

22. Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2018 - (Cauza E-4/18)
Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2018 de către Autoritatea AELS de Supraveghere împotriva Islandei (Cauza E-4/18)

23. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1605 al Consiliului
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1605 al Consiliului din 25 octombrie 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1755 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi (JO L 268, 26.10.2018)

24. Decizia nr. 1/2018 a Consiliului de asociere UE-Iordania din 12 decembrie 2018
Decizia nr. 1/2018 a Consiliului de asociere UE-Iordania din 12 decembrie 2018 de stabilire a prelungirii cu doi ani a priorităților parteneriatului UE-Iordania [2019/30]

25. Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016
Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 (JO L 12, 19.1.2016)

26. Decizia (UE) 2018/1908 a Consiliului din 6 decembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1908 a Consiliului din 6 decembrie 2018 privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

27. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2032 al Comisiei din 20 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2032 al Comisiei din 20 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 416/2007 al Comisiei privind specificațiile tehnice ale notificărilor transmise comandanților de nave

28. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9087
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9087 – Mondi Štětí/Holzindustrie Maresch/Eco-Investment/Labe Wood) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

29. Cea de a LIX-a reuniune plenară a COSAC — 17-19 iunie 2018, Sofia
Cea de a LIX-a reuniune plenară a COSAC — 17-19 iunie 2018, Sofia — Documentul de contribuție al celei de a LIX-a reuniuni a COSAC

30. Cea de a LVIII-a reuniune plenară a COSAC – 26-28 noiembrie 2017, Tallinn
Cea de a LVIII-a reuniune plenară a COSAC – 26-28 noiembrie 2017, Tallinn – Contribuția celei de a LVIII-a COSAC

31. Recomandarea Băncii Centrale Europene din 28 decembrie 2017
Recomandarea Băncii Centrale Europene din 28 decembrie 2017 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2017/44)

32. Recomandarea Băncii Centrale Europene din 13 decembrie 2016
Recomandarea Băncii Centrale Europene din 13 decembrie 2016 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2016/44)

33. Recomandarea Băncii Centrale Europene din 17 decembrie 2015
Recomandarea Băncii Centrale Europene din 17 decembrie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2015/49)

34. Lista țărilor terțe recunoscute în ceea ce privește sistemele de formare și certificare
Lista țărilor terțe recunoscute în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor în scopul Directivei 2008/106/CE (Situația la 1 august 2015) (Text cu relevanță pentru SEE)

35. Recomandarea Băncii Centrale Europene din 28 ianuarie 2015
Recomandarea Băncii Centrale Europene din 28 ianuarie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2015/2)

36. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203, 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11, 13.1.2012, p. 13 ; JO C 72, 10.3.2012, p. 44 ; JO C 199, 7.7.2012, p. 8 ; JO C 298, 4.10.2012, p. 3 ; JO C 56, 26.2.2013, p. 13 ; JO C 98, 5.4.2013, p. 3 ; JO C 269, 18.9.2013, p. 2 ; JO C 57, 28.2.2014, p. 1 ; JO C 152, 20.5.2014, p. 25 )

Actualizare (1) din data 14-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 1 din 11 ianuarie 2019
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-17 ianuarie 2019

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 11.01.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 ianuarie 2019
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Regional de Oncologie Iaşi, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în scopul implementării proiectului "Platformă multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 11.01.2019

3. ORDIN nr. 17 din 7 ianuarie 2019
privind aprobarea protocolului pentru tratament intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 11.01.2019

4. ORDIN nr. 5.407/C din 27 decembrie 2018
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 11.01.2019

5. ORDIN nr. 4.009 din 21 decembrie 2018
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-I-s-A-02561

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 11.01.2019

6. REGULAMENT nr. 17 din 20 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 11.01.2019

7. ORDIN nr. 1.271 din 29 noiembrie 2018
privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 11.01.2019

8. PROCEDURĂ ȘI CRITERII din 29 noiembrie 2018
de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 11.01.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 10 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 10 ianuarie 2019

2. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/613 al Comisiei din 20 aprilie 2018
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/613 al Comisiei din 20 aprilie 2018 de aprobare a PHMB (1415; 4.7) ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparținând tipurilor de produs 1, 2 și 4 (JO L 102, 23.4.2018)

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/21 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/21 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a douăsprezecea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică boreală [notificată cu numărul C(2018) 8533]

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/22 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/22 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a douăsprezecea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneeană [notificată cu numărul C(2018) 8534]

5. Decizia (PESC) 2018/2061 a Comitetului politic și de securitate din 18 decembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/2061 a Comitetului politic și de securitate din 18 decembrie 2018 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/2/2018)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2060 a Consiliului din 20 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2060 a Consiliului din 20 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 2009/791/CE de autorizare a Germaniei să aplice în continuare o măsură de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

7. Decizia (PESC) 2018/2062 a Comitetului politic și de securitate din 18 decembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/2062 a Comitetului politic și de securitate din 18 decembrie 2018 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018)

8. Decizia (PESC) 2018/2063 a Comitetului politic și de securitate din 18 decembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/2063 a Comitetului politic și de securitate din 18 decembrie 2018 de prelungire a mandatului șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2018)

9. Decizia (UE) 2018/2064 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
Decizia (UE) 2018/2064 a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 14 decembrie 2018 de reînnoire a interdicției temporare privind comercializarea, distribuția sau vânzarea de opțiuni binare clienților de retail

10. Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1921 a Consiliului din 4 decembrie 2018
Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1921 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/191/UE de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 311, 7.12.2018)

11. Decizia nr. 1/2018 a Comitetului mixt pentru transport aerian Uniunea Europeană-Elveția
Decizia nr. 1/2018 a Comitetului mixt pentru transport aerian Uniunea Europeană-Elveția instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 12 decembrie 2018 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian [2018/2065]

12. Rectificare la Directiva (UE) 2018/1695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018
Rectificare la Directiva (UE) 2018/1695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA (JO L 282, 12.11.2018)

13. Decizia (UE) 2018/2059 a Consiliului din 29 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/2059 a Consiliului din 29 noiembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE (Text cu relevanță pentru SEE.)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2046 a Comisiei din 19 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2046 a Comisiei din 19 decembrie 2018 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și de abrogare a Deciziei 2011/366/UE [notificată cu numărul C(2018) 8238] (Text cu relevanță pentru SEE.)

15. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2048 a Comisiei din 20 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2048 a Comisiei din 20 decembrie 2018 privind standardul armonizat pentru site-uri web și aplicații mobile elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului

16. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2047 a Comisiei din 20 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2047 a Comisiei din 20 decembrie 2018 privind echivalența cadrului juridic și de supraveghere aplicabil burselor de valori din Elveția în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.)

17. Recomandarea (UE) 2018/2052 a Comisiei din 19 decembrie 2018
Recomandarea (UE) 2018/2052 a Comisiei din 19 decembrie 2018 privind alinierea domeniului de aplicare și a condițiilor aplicabile licențelor generale de transfer pentru expoziție, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 8611] (Text cu relevanță pentru SEE.)

18. Decizia (UE) 2018/2049 a Băncii Centrale Europene din 12 decembrie 2018
Decizia (UE) 2018/2049 a Băncii Centrale Europene din 12 decembrie 2018 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2019 (BCE/2018/35)

19. Recomandarea (UE) 2018/2050 a Comisiei din 19 decembrie 2018
Recomandarea (UE) 2018/2050 a Comisiei din 19 decembrie 2018 privind alinierea domeniului de aplicare și a condițiilor aplicabile licențelor generale de transfer pentru demonstrație și evaluare, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 8598] (Text cu relevanță pentru SEE.)

20. Recomandarea (UE) 2018/2051 a Comisiei din 19 decembrie 2018
Recomandarea (UE) 2018/2051 a Comisiei din 19 decembrie 2018 privind alinierea domeniului de aplicare și a condițiilor aplicabile licențelor generale de transfer pentru întreținere și reparații, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 8610] (Text cu relevanță pentru SEE.)

21. Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 (consolidat la 1 ianuarie 2019)
Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidat la 1 ianuarie 2019)

Actualizare (2) din data 14-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 27 din 10 ianuarie 2019
privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 14.01.2019

2. DECRET nr. 56 din 10 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 14.01.2019

3. LEGE nr. 24 din 9 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 36 din 14.01.2019

4. DECRET nr. 53 din 9 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 36 din 14.01.2019

5. ORDIN nr. 2 din 4 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.500/2009

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 36 din 14.01.2019

6. ORDIN nr. 10 din 3 ianuarie 2019
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 14.01.2019

7. ORDIN nr. 1.529 din 27 decembrie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 36 din 14.01.2019

8. DECIZIA nr. 602 din 27 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 14.01.2019

9. RECTIFICARE nr. 570 din 26 iulie 2018
referitoare la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 14.01.2019

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. RPF 219099 10.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 4 din 10-01-2019

3. RPF 219098 10.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 4 din 10-01-2019

4. PCON219097 09.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Turulung

Monitor: 4 din 10-01-2019

5. PCON219101 09.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 4 din 10-01-2019

6. NCON219100 09.01.2019

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Judetul Arad

Monitor: 4 din 10-01-2019

7. CCON219096 09.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Campeni

Ofertant: S.C. ZINANTO - S.R.L.

Monitor: 4 din 10-01-2019

Actualizare (1) din data 11-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 23 din 9 ianuarie 2019
pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 10.01.2019

2. DECRET nr. 52 din 9 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 10.01.2019

3. LEGE nr. 25 din 9 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 10.01.2019

4. DECRET nr. 54 din 9 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 10.01.2019

5. LEGE nr. 26 din 9 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 10.01.2019

6. DECRET nr. 55 din 9 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 10.01.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 ianuarie 2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 10.01.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 5 din 9 ianuarie 2019
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 10.01.2019

9. LEGE nr. 20 din 8 ianuarie 2019
privind instituirea Zilei Limbii Romani

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 10.01.2019

10. DECRET nr. 48 din 8 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Romani

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 10.01.2019

11. LEGE nr. 21 din 8 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 10.01.2019

12. ORDIN nr. 16 din 7 ianuarie 2019
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 10.01.2019

13. ORDIN nr. 3.903 din 27 decembrie 2018
privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru stabilirea conţinutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiţii publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 10.01.2019

14. HOTĂRÂRE nr. 100 din 19 decembrie 2018
privind încetarea valabilităţii Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi a Listei auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 10.01.2019

15. ORDIN nr. 210 din 19 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 10.01.2019

16. ORDIN nr. 4.003 din 18 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 10.01.2019

17. DECRET nr. 49 din 8 ianuarie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 10.01.2019

Actualizare (2) din data 11-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 10 ianuarie 2019
privind admisibilitatea contestațiilor introduse de proprietarii expropriați în temeiul Legii nr. 255/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 10.01.2019

2. LEGE nr. 14 din 8 ianuarie 2019
pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

3. LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

4. LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

5. LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

6. LEGE nr. 18 din 8 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

7. COMUNICAT din 8 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 688 alin. (2) C. proc. civ. şi a art. 1.155 alin. (2) C. civ.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 08.01.2019

8. COMUNICAT din 8 ianuarie 2019
privind interpretarea dispozițiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 08.01.2019

9. DECRET nr. 49 din 8 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 10.01.2019

10. DECRET nr. 40 din 7 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

11. DECRET nr. 41 din 7 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

12. DECRET nr. 42 din 7 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

13. DECRET nr. 43 din 7 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

14. DECRET nr. 44 din 7 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

15. COMUNICAT din 7 ianuarie 2019
privind întreruperea termenului de prescripție extinctivă în materia răspunderii penale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 07.01.2019

16. COMUNICAT din 7 ianuarie 2019
privind dispozițiile art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, art. 67 alin. (3) și art. 88^8 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, art. 3 alin. (1) lit. c^2) din OUG nr. 43/2002

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 07.01.2019

17. ORDIN nr. 1.531 din 28 decembrie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 11.01.2019

18. NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2018
privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 11.01.2019

19. DECIZIE nr. 1.591 din 27 decembrie 2018
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AXA LIFE INSURANCE - S.A. şi radierea acesteia din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 11.01.2019

20. INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 21 decembrie 2018
privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 11.01.2019

21. ORDIN nr. 1.006 din 5 decembrie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

EMITENT: Ministerul Cercetării și Inovării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 11.01.2019

22. NORME METODOLOGICE din 5 decembrie 2018
privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

EMITENT: Ministerul Cercetării și Inovării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 11.01.2019

23. DECIZIA nr. 755 din 22 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5), (6), (8) şi (9) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 11.01.2019

24. ORDIN nr. 1.195 din 8 noiembrie 2018
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

25. DECIZIA nr. 576 din 20 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (4^1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 11.01.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Informații privind intrarea în vigoare a Acordului euromediteraneean privind serviciile aeriene
Informații privind intrarea în vigoare a Acordului euromediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

2. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Poziția comună 2001/931/PESC și în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/18 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/18 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a douăsprezecea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică continentală [notificată cu numărul C(2018) 8528]

4. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

5. Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Tuvalu
Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Tuvalu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

6. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus) (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9228 – Denso/Aisin/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9228 – Denso/Aisin/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Grenada
Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

9. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9216
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9216 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) (Text cu relevanță pentru SEE.)

10. Aviz în atenția persoanelor, grupărilor și entităților
Aviz în atenția persoanelor, grupărilor și entităților cuprinse în lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului [a se vedea anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/24 al Consiliului din 8 ianuarie 2019]

11. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9231 – Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9231 – Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

12. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9215
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9215 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) (Text cu relevanță pentru SEE.)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/16 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/16 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a zecea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică panonică [notificată cu numărul C(2018) 8523]

15. Decizia (PESC) 2019/25 a Consiliului din 8 ianuarie 2019
Decizia (PESC) 2019/25 a Consiliului din 8 ianuarie 2019 de modificare și de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/1084

16. Notificare privind încetarea demersurilor față de o țară terță
Notificare privind încetarea demersurilor față de o țară terță informată la 21 aprilie 2015 cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

17. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/15 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/15 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a treia actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică stepică [notificată cu numărul C(2018) 8522]

18. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/17 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/17 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a douăsprezecea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică alpină [notificată cu numărul C(2018) 8527]

19. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/20 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/20 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a șaptea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică macaroneziană [notificată cu numărul C(2018) 8532]

20. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/19 a Comisiei din 14 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/19 a Comisiei din 14 decembrie 2018 de adoptare a celei de a douăsprezecea actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică [notificată cu numărul C(2018) 8529]

21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/24 al Consiliului din 8 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/24 al Consiliului din 8 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1071

22. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9110 – Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9110 – Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda) (Text cu relevanță pentru SEE.)

23. Cerere de propuneri și activități conexe în cadrul programului de lucru 2019-2020
Cerere de propuneri și activități conexe în cadrul programului de lucru 2019-2020 al Programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020

24. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/23 al Comisiei din 7 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/23 al Comisiei din 7 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

25. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9216
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9216 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

26. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9215
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9215 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

27. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

28. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018

29. Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Uniunii Europene
Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2017

30. Decizia Comisiei din 21 aprilie 2015
Decizia Comisiei din 21 aprilie 2015 de notificare a unei țări terțe cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

Actualizare (1) din data 10-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 4 din 9 ianuarie 2019
privind numirea domnului Virgil Pîrvulescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 09.01.2019

2. HOTĂRÂRE nr. 1 din 9 ianuarie 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Stana Sever-Romulus

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 10.01.2019

3. LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 09.01.2019

4. LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 09.01.2019

5. LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 09.01.2019

6. DECRET nr. 36 din 7 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 09.01.2019

7. DECRET nr. 38 din 7 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 09.01.2019

8. DECRET nr. 37 din 7 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 09.01.2019

9. HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 28 decembrie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 09.01.2019

10. NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2018
de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 09.01.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 28 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 10.01.2019

12. ORDIN nr. 3.896 din 27 decembrie 2018
privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09.01.2019

13. ORDIN nr. 1.567 din 20 decembrie 2018
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09.01.2019

14. ORDIN nr. 5.728 din 20 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09.01.2019

15. HOTĂRÂRE nr. 98 din 19 decembrie 2018
privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09.01.2019

16. NORME din 19 decembrie 2018
de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09.01.2019

17. ORDIN nr. 212 din 19 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 09.01.2019

18. ORDIN nr. 213 din 19 decembrie 2018
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 09.01.2019

19. ORDIN nr. 218 din 19 decembrie 2018
privind modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09.01.2019

20. ORDIN nr. 859 din 18 decembrie 2018
privind aprobarea Procedurilor de urgenţă cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 10.01.2019

21. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ din 18 decembrie 2018
cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 10.01.2019

22. ORDIN nr. 5.305/C din 17 decembrie 2018
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Ministerul Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09.01.2019

23. DECIZIA nr. 547 din 18 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 09.01.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 219080 08.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poplaca

Monitor: 2 din 08-01-2019

2. RPF 219081 08.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Dorna Candrenilor

Monitor: 2 din 08-01-2019

3. RPF 219079 08.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Camar

Monitor: 2 din 08-01-2019

4. RPF 219083 08.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sandominic

Monitor: 2 din 08-01-2019

5. PCON219087 07.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Calarasi

Monitor: 2 din 08-01-2019

6. CCON219086 04.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Ofertant: S.C. CEREAL FIELD PRODUCTION - S.R.L.

Monitor: 2 din 08-01-2019

7. CCON219082 07.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Rasuceni

Ofertant: S.C. LARO DAS CONSTRUCT - S.R.L.

Monitor: 2 din 08-01-2019

8. CCON219085 07.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Ofertant: S.C. ELDORADO - S.R.L.

Monitor: 2 din 08-01-2019

9. CCON219088 07.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Dambovita

Ofertant: S.C. SFINX CAMP - S.R.L.

Monitor: 2 din 08-01-2019

10. CCON219084 07.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: UAT Comuna Tomsani

Ofertant: S.C. SAPUNARI SERV - S.R.L.

Monitor: 2 din 08-01-2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 7 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 7 ianuarie 2019

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/14 a Comisiei din 3 ianuarie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/14 a Comisiei din 3 ianuarie 2019 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele punctelor de control la frontieră și ale unităților veterinare în cadrul sistemului Traces [notificată cu numărul C(2018) 8847] (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/13 al Comisiei din 4 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/13 al Comisiei din 4 ianuarie 2019 de rectificare a versiunii în limba neerlandeză a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

4. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

5. Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene
Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene

6. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9150
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer) (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul (UE) 2018/2056 al Consiliului din 6 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/2056 al Consiliului din 6 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

12. Regulamentul (UE) 2018/2058 al Consiliului din 17 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/2058 al Consiliului din 17 decembrie 2018 de stabilire, pentru 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Neagră

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2043 al Comisiei din 18 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2043 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 pentru clarificarea condițiilor de testare WLTP și pentru asigurarea monitorizării datelor de omologare de tip (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2045 a Comisiei din 19 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2045 a Comisiei din 19 decembrie 2018 de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 8239] (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2041 al Comisiei din 17 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2041 al Comisiei din 17 decembrie 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2042 al Comisiei din 18 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2042 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1152 pentru clarificarea condițiilor de testare WLTP și pentru asigurarea monitorizării datelor de omologare de tip (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2044 al Comisiei din 19 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2044 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

18. Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

19. Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

20. Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei

21. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9150
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

22. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

23. Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului

24. Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene
Note explicative ale Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene

Actualizare (2) din data 10-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 14 din 4 ianuarie 2019
privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 951/780/2018

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 27 din 10.01.2019

2. ORDIN nr. 155 din 28 decembrie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 27 din 10.01.2019

3. ORDIN nr. 3.899 din 27 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 10.01.2019

4. ORDIN nr. 6.536 din 20 decembrie 2018
privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY - CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 10.01.2019

5. ORDIN nr. 210 din 19 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 10.01.2019

6. ORDIN nr. 214 din 19 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 27 din 10.01.2019

7. ORDIN nr. 1.540 din 19 decembrie 2018
privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 951/780/2018

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 27 din 10.01.2019

8. ORDIN nr. 5.305/C din 17 decembrie 2018
privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Ministerul Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09.01.2019

9. ORDIN nr. 208 din 14 decembrie 2018
pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare şi centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 10.01.2019

10. DECIZIA nr. 677 din 6 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2), art. 336 alin. (2) şi art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 10.01.2019

11. DECIZIA nr. 74 din 29 octombrie 2018
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 10.01.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 9 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 9 ianuarie 2019

2. Rata de schimb a monedei euro - 8 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 8 ianuarie 2019

3. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9177 – Sumitomo/Metal One/JV)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9177 – Sumitomo/Metal One/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)

4. Rectificare la Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului
Rectificare la Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014)

5. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

6. Comunicare din partea ministrului afacerilor economice și climei al Regatului Țărilor de Jos
Comunicare din partea ministrului afacerilor economice și climei al Regatului Țărilor de Jos în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

7. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

8. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

9. Cerere de propuneri privind transferul unei zone de extracție pentru producția de hidrocarburi
Cerere de propuneri privind transferul unei zone de extracție pentru producția de hidrocarburi

10. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

11. Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Regulamentul (UE) 2019/5 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2019/5 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, a Regulamentului (CE) nr. 1901/2006 privind medicamentele de uz pediatric și a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

14. Regulamentul (UE) 2019/4 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2019/4 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9148 – Univar/Nexeo)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9148 – Univar/Nexeo) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

16. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

17. Publicarea documentului unic modificat
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

18. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9177 – Sumitomo/Metal One/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9177 – Sumitomo/Metal One/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

19. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare, în ceea ce privește farmacovigilența medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente [COM(2014) 557 final – 2014/0256 (COD)]

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului [COM(2014) 556 final – 2014/0255 (COD)] și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele de uz veterinar [COM(2014) 558 final – 2014/0257 (COD)]

22. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

23. Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 (consolidat la 11 decembrie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (consolidat la 11 decembrie 2018)

Actualizare (3) din data 10-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 51 din 9 ianuarie 2019
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

2. LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

3. LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

4. LEGE nr. 22 din 8 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

5. DECRET nr. 50 din 8 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

6. DECRET nr. 39 din 7 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

7. DECRET nr. 45 din 7 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

8. ORDIN nr. 211 din 19 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

9. ORDIN nr. 6.480 din 18 decembrie 2018
pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.540/2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

10. ORDIN nr. 550 din 4 decembrie 2018
privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare şi modelul documentului emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în urma notificării, precum şi aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

11. ORDIN nr. 2.857 din 12 noiembrie 2018
privind declasarea din Lista monumentelor istorice a anexei C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea "Casă", situat la adresa poştală str. Buzeşti nr. 44, sectorul 1, Bucureşti, având codul LMI B-II-m-B-18262

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 10.01.2019

12. DECIZIA nr. 550 din 18 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 10.01.2019

13. DECIZIA nr. 553 din 18 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 27 din 10.01.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 219094 09.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Prahova

Monitor: 3 din 09-01-2019

2. RPF 219093 09.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Campina

Monitor: 3 din 09-01-2019

3. RPF 219092 09.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Suceava

Monitor: 3 din 09-01-2019

4. PCON219091 08.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Trivalea Mosteni

Monitor: 3 din 09-01-2019

5. PCON219095 08.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Calarasi

Monitor: 3 din 09-01-2019

6. CCON219090 08.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Berca

Ofertant: S.C. ELMA SANEX - S.R.L.

Monitor: 3 din 09-01-2019

7. CCON219089 08.01.2019

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vladesti

Ofertant: C.M.I. Parausanu Adina

Monitor: 3 din 09-01-2019

Actualizare (1) din data 09-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 2 din 4 ianuarie 2019
privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 08.01.2019

2. LEGE nr. 3 din 4 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 08.01.2019

3. DECRET nr. 2 din 3 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 08.01.2019

4. DECRET nr. 3 din 3 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 08.01.2019

5. HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 28 decembrie 2018
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 08.01.2019

6. HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 28 decembrie 2018
privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dunărea" al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 08.01.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 21 decembrie 2018
pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 08.01.2019

8. ORDIN nr. 3.200 din 20 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 08.01.2019

9. ORDIN nr. 1.856 din 11 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 08.01.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 noiembrie 2018
pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 08.01.2019

11. NORME din 9 noiembrie 2018
privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 08.01.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 noiembrie 2018
pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 08.01.2019

13. NORME din 9 noiembrie 2018
privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 08.01.2019

Actualizare (2) din data 09-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 362 din 28 decembrie 2018
privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 09.01.2019

2. DECRET nr. 1.311 din 28 decembrie 2018
pentru promulgarea Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 09.01.2019

3. HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 28 decembrie 2018
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 09.01.2019

4. HOTĂRÂRE nr. 99 din 19 decembrie 2018
privind acordarea vizei anuale pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 09.01.2019

5. ORDIN nr. 341 din 12 decembrie 2018
pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind pregătirea retehnologizării instalaţiilor nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 09.01.2019

6. GHID din 12 decembrie 2018
de securitate nucleară privind pregătirea retehnologizării instalaţiilor nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 09.01.2019

7. ORDIN nr. 1.673 din 10 decembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 09.01.2019

8. ORDIN nr. 1.853 din 10 decembrie 2018
privind aprobarea Normelor specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă şi modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 09.01.2019

9. NORME SPECIFICE din 10 decembrie 2018
pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă şi modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 09.01.2019

10. DECIZIA nr. 663 din 30 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 09.01.2019

Actualizare (1) din data 08-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 3 din 7 ianuarie 2019
privind numirea doamnei Gabriela-Daniela Coţa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

2. DECRET nr. 46 din 7 ianuarie 2019
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 15 din 07.01.2019

3. DECRET nr. 47 din 7 ianuarie 2019
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 15 din 07.01.2019

4. LEGE nr. 5 din 4 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

5. DECRET nr. 31 din 4 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

6. LEGE nr. 6 din 4 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

7. DECRET nr. 32 din 4 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

8. LEGE nr. 7 din 4 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

9. DECRET nr. 33 din 4 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

10. LEGE nr. 8 din 4 ianuarie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

11. DECRET nr. 34 din 4 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

12. LEGE nr. 9 din 4 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

13. DECRET nr. 35 din 4 ianuarie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

14. HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 20 decembrie 2018
privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

15. ORDIN nr. 1.528 din 20 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

16. DECIZIE nr. 32 din 19 decembrie 2018
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 19.965/2017 pentru explorarea resurselor de granit pentru construcţie în perimetrul Vâja, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DELTA ŞAGUL - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

17. ORDIN nr. 2.957 din 5 decembrie 2018
pentru reacreditarea Muzeului Naţional Brukenthal, cu sediul în Sibiu, judeţul Sibiu

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 08.01.2019

18. ORDIN nr. 2.958 din 5 decembrie 2018
pentru acreditarea Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara, judeţul Timiş

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 08.01.2019

19. ORDIN nr. 2.959 din 5 decembrie 2018
pentru acreditarea Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" din Bacău, judeţul Bacău

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 08.01.2019

20. ORDIN nr. 187 din 4 decembrie 2018
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 08.01.2019

21. DECIZIE nr. 704 din 28 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 08.01.2019

22. DECIZIA nr. 605 din 27 septembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10-10^4 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 15 din 07.01.2019

23. RECTIFICARE din 27 aprilie 2018
la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

Actualizare (2) din data 08-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 3.898 din 27 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 14 din 07.01.2019

2. RECTIFICARE nr. 994 din 20 decembrie 2018
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 994/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 08.01.2019

3. ORDIN nr. 209 din 19 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 08.01.2019

4. ORDIN nr. 1.305 din 11 decembrie 2018
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 08.01.2019

5. GHID DE FINANȚARE din 11 decembrie 2018
a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 08.01.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/11 al Comisiei din 3 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/11 al Comisiei din 3 ianuarie 2019 privind autorizarea preparatului de Enterococcus faecium NCIMB 10415 ca aditiv în hrana scroafelor, purceilor de lapte, purceilor înțărcați, porcilor pentru îngrășare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 252/2006, a Regulamentului (CE) nr. 943/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 1200/2005 (titularul autorizației: DSM Nutritional products Ltd., reprezentat de DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană
Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare: 0,00 % în 1 ianuarie 2019 – Rata de schimb a monedei euro

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/9 al Comisiei din 3 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/9 al Comisiei din 3 ianuarie 2019 privind autorizarea substanței betaină anhidră ca aditiv pentru hrana animalelor de la care se obțin produse alimentare, cu excepția iepurilor (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/12 al Comisiei din 3 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/12 al Comisiei din 3 ianuarie 2019 privind autorizarea L-argininei ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/10 al Comisiei din 3 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/10 al Comisiei din 3 ianuarie 2019 privind autorizarea unui preparat conținând un amestec natural de ilit-montmorilonit-caolinit ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/8 al Comisiei din 3 ianuarie 2019
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/8 al Comisiei din 3 ianuarie 2019 privind autorizarea analogului hidroxilat al metioninei și sarea sa de calciu ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul delegat (UE) 2019/7 al Comisiei din 30 octombrie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2019/7 al Comisiei din 30 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în ceea ce privește scoaterea la licitație a 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței pentru fondul pentru inovare și includerea pe listă a unei platforme de licitație care urmează să fie desemnată de Germania (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9071 – Banca Generali/Saxo Bank/JV)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9071 – Banca Generali/Saxo Bank/JV) (Text cu relevanță pentru SEE.)

9. Decizia (UE) 2019/3 a Consiliului din 19 decembrie 2018
Decizia (UE) 2019/3 a Consiliului din 19 decembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului director regional al Comunității transporturilor în ceea ce privește anumite aspecte bugetare legate de punerea în aplicare a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor

10. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin) (Text cu relevanță pentru SEE.)

11. Directiva (UE) 2018/2057 a Consiliului din 20 decembrie 2018
Directiva (UE) 2018/2057 a Consiliului din 20 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag

12. Acord între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (Partea a II-a)
Acord între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (Partea a II-a)

13. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

14. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9071 – Banca Generali/Saxo Bank/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9071 – Banca Generali/Saxo Bank/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

Actualizare (1) din data 07-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 4 din 4 ianuarie 2019
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04.01.2019

2. ORDIN nr. 3 din 4 ianuarie 2019
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04.01.2019

3. DECRET nr. 4 din 3 ianuarie 2019
pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04.01.2019

4. COMUNICAT din 3 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 107 alin. (3) din Legea nr. 263/2010

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 03.01.2019

5. COMUNICAT din 3 ianuarie 2019
privind dispoziţiile art. 155 alin. (1) Cod penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 03.01.2019

6. COMUNICAT din 3 ianuarie 2019
privind situația impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate în procedură, pentru perioada ulterioară deschiderii acesteia, respectiv ordinea lor de prioritate la distribuiri

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 03.01.2019

7. ORDIN nr. 151 din 28 decembrie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04.01.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 44 din 27 decembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04.01.2019

9. REGULAMENT nr. 7 din 21 decembrie 2018
privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04.01.2019

10. HOTĂRÂRE nr. 1.009 din 20 decembrie 2018
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04.01.2019

11. HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 20 decembrie 2018
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04.01.2019

12. HOTĂRÂRE nr. 1.012 din 20 decembrie 2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04.01.2019

13. ORDIN nr. 1.664 din 6 decembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04.01.2019

14. REGULAMENT nr. 14 din 4 decembrie 2018
privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04.01.2019

15. DECIZIA nr. 674 din 6 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04.01.2019

16. DECIZIA nr. 466 din 12 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 04.01.2019

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 219032 04.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 1 din 04-01-2019

2. RPF 219036 04.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Vlahita

Monitor: 1 din 04-01-2019

3. RPF 219037 04.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Slatina

Monitor: 1 din 04-01-2019

4. RPF 219031 04.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 1 din 04-01-2019

5. RPF 219030 04.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 1 din 04-01-2019

6. RPF 219029 04.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 1 din 04-01-2019

7. RPF 218035 04.01.2019

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Somcuta Mare

Monitor: 1 din 04-01-2019

8. PCON219033 28.12.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Crevedia Mare

Monitor: 1 din 04-01-2019

9. PCON219034 03.01.2019

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Stoenesti

Monitor: 1 din 04-01-2019

Actualizare (2) din data 07-01-2019 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 7 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

2. DECRET nr. 8 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

3. DECRET nr. 9 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

4. DECRET nr. 10 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

5. DECRET nr. 11 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

6. DECRET nr. 12 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

7. DECRET nr. 13 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

8. DECRET nr. 14 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

9. DECRET nr. 15 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

10. DECRET nr. 16 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

11. DECRET nr. 17 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

12. DECRET nr. 18 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

13. DECRET nr. 19 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

14. DECRET nr. 20 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

15. DECRET nr. 21 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

16. DECRET nr. 22 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

17. DECRET nr. 23 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

18. DECRET nr. 24 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

19. DECRET nr. 25 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

20. DECRET nr. 26 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

21. DECRET nr. 27 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

22. DECRET nr. 28 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

23. DECRET nr. 29 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

24. DECRET nr. 30 din 4 ianuarie 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

25. HOTĂRÂRE nr. 1.041 din 28 decembrie 2018
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

26. HOTĂRÂRE nr. 1.042 din 28 decembrie 2018
privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza" al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

27. HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 28 decembrie 2018
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

28. LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018
privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 07.01.2019

29. DECRET nr. 1.334 din 28 decembrie 2018
pentru promulgarea Legii privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 07.01.2019

30. HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 21 decembrie 2018
privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

31. HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 20 decembrie 2018
privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 12 din 07.01.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 4 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 4 ianuarie 2019

2. Decizia (UE) 2018/1907 a Consiliului din 20 decembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1907 a Consiliului din 20 decembrie 2018 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

3. Acord între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (Partea I)
Acord între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (Partea I)

4. Regulamentul delegat (UE) 2018/2036 al Comisiei din 18 octombrie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/2036 al Comisiei din 18 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană

5. Regulamentul delegat (UE) 2018/2035 al Comisiei din 18 octombrie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/2035 al Comisiei din 18 octombrie 2018 de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului pentru perioada 2019-2021

6. Regulamentul (UE) 2018/2039 al Comisiei din 17 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/2039 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare în apele Uniunii și internaționale din zonele 1 și 2 de către navele care arborează pavilionul Franței

7. Regulamentul (UE) 2018/2038 al Comisiei din 17 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/2038 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de interzicere a pescuitului de cod saithe în apele norvegiene din zonele 1 și 2 de către navele care arborează pavilionul Franței

8. Regulamentul (UE) 2018/2037 al Comisiei din 17 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/2037 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de interzicere a pescuitului de hering în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 5b, 6b și 6aN de către navele care arborează pavilionul Franței

9. Regulamentul (UE) 2018/2040 al Comisiei din 17 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/2040 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de interzicere a pescuitului de ton alb nordic în Oceanul Atlantic, la nord de 5° N, de către navele care arborează pavilionul Franței

10. Regulamentul delegat (UE) 2018/2034 al Comisiei din 18 octombrie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/2034 al Comisiei din 18 octombrie 2018 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de nord-vest pentru perioada 2019-2021

11. Regulamentul delegat (UE) 2018/2033 al Comisiei din 18 octombrie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/2033 al Comisiei din 18 octombrie 2018 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest pentru perioada 2019-2021

12. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

13. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203, 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11, 13.1.2012, p. 13 ; JO C 72, 10.3.2012, p. 44 ; JO C 199, 7.7.2012, p. 8 ; JO C 298, 4.10.2012, p. 3 ; JO C 56, 26.2.2013, p. 13 ; JO C 98, 5.4.2013, p. 3 ; JO C 269, 18.9.2013, p. 2 )

14. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203, 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11, 13.1.2012, p. 13 ; JO C 72, 10.3.2012, p. 44 ; JO C 199, 7.7.2012, p. 8 ; JO C 298, 4.10.2012, p. 3 ; JO C 56, 26.2.2013, p. 13 ; JO C 98, 5.4.2013, p. 3 )

15. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203, 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11, 13.1.2012, p. 13 ; JO C 72, 10.3.2012, p. 44 ; JO C 199, 7.7.2012, p. 8 ; JO C 298, 4.10.2012, p. 3 ; JO C 56, 26.2.2013, p. 13 )

16. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203, 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11, 13.1.2012, p. 13 ; JO C 72, 10.3.2012, p. 44 ; JO C 199, 7.7.2012, p. 8 ; JO C 298, 4.10.2012, p. 3)