Actualizare (1) din data 28-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 431 din 27 martie 2020
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 27.03.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 223 din 26 martie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Zelincă Rodica

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 27.03.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 224 din 26 martie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 27.03.2020

4. ORDIN nr. 502 din 26 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 27.03.2020

5. ORDIN nr. 503 din 26 martie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 27.03.2020

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 26 martie 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 27.03.2020

7. ORDIN nr. 501 din 26 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 27.03.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 229 din 26 martie 2020
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă, pentru anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 27.03.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 230 din 26 martie 2020
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., pentru anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 27.03.2020

10. ORDIN nr. 803 din 26 martie 2020
privind stabilirea unor măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 27.03.2020

11. CIRCULARĂ nr. 9 din 25 martie 2020
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2020

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 27.03.2020

12. ORDIN nr. 816 din 24 martie 2020
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 27.03.2020

13. PROCEDURĂ din 24 martie 2020
de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 27.03.2020

14. REGULAMENT nr. 3 din 24 martie 2020
pentru reglementarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară pe perioada stării de urgenţă generate de răspândirea COVID-19

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 27.03.2020

15. ORDIN nr. 417 din 23 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 27.03.2020

16. ORDIN nr. 487 din 23 martie 2020
pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 24.03.2020

17. HOTĂRÂRE nr. 28 din 19 martie 2020
privind amânarea organizării Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 25 aprilie 2020

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 27.03.2020

18. HOTĂRÂRE nr. 29 din 19 martie 2020
privind constatarea vacantării unui loc în cadrul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România în urma demisiei din funcţia de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Laura Vorniceanu

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 27.03.2020

19. HOTĂRÂRE nr. 218 din 18 martie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 27.03.2020

20. HOTĂRÂRE nr. 219 din 18 martie 2020
privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 27.03.2020

21. HOTĂRÂRE nr. 222 din 18 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 27.03.2020

22. NORMĂ nr. 15 din 17 martie 2020
pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 27.03.2020

23. ORDIN nr. 75 din 12 martie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.205/2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 27.03.2020

24. ORDIN nr. 394 din 6 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 27.03.2020

25. DECIZIA nr. 852 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 27.03.2020

Actualizare (1) din data 27-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 185 din 26 martie 2020
privind eliberarea domnului Nelu Tătaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 26.03.2020

2. DECRET nr. 211 din 26 martie 2020
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 26.03.2020

3. DECRET nr. 212 din 26 martie 2020
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 26.03.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 16 din 26 martie 2020
pentru completarea Regulamentului Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

5. DECIZIE nr. 184 din 26 martie 2020
privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Mădălina Carmen Hristu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

6. DECIZIE nr. 186 din 26 martie 2020
privind eliberarea domnului Nicolae Dragoş Garofil din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

7. DECIZIE nr. 187 din 26 martie 2020
pentru numirea domnului Nicolae Dragoş Garofil în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

8. DECIZIE nr. 188 din 26 martie 2020
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Mihaela Andreianu din funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

9. DECIZIE nr. 189 din 26 martie 2020
privind eliberarea domnului Filaret Brădăţan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

10. DECIZIE nr. 190 din 26 martie 2020
privind numirea domnului Silviu Năstase în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

11. DECIZIE nr. 191 din 26 martie 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Georgeta Bumbac a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

12. ORDIN nr. 500 din 26 martie 2020
pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

13. DECRET nr. 208 din 25 martie 2020
privind conferirea Medaliei Aniversare Centenarul Marii Uniri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

14. DECRET nr. 209 din 25 martie 2020
privind conferirea Medaliei Comemorative Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

15. DECRET nr. 210 din 25 martie 2020
privind conferirea Medaliei Aniversare Centenarul Marii Uniri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

16. DECIZIE nr. 180 din 25 martie 2020
pentru numirea domnului Dan Dragoş Drăgan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

17. DECIZIE nr. 181 din 25 martie 2020
privind eliberarea doamnei Andra-Mihaela Costache din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

18. DECIZIE nr. 182 din 25 martie 2020
privind numirea doamnei Andra-Mihaela Costache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

19. DECIZIE nr. 183 din 25 martie 2020
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

20. ORDIN nr. 499 din 25 martie 2020
pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

21. ORDIN nr. 1.799 din 24 martie 2020
pentru aprobarea modalităţii de amânare la plată a ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

22. ORDIN nr. 384 din 18 martie 2020
privind modificarea anexei la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 490/2016 pentru aprobarea graficului efectuării transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 26.03.2020

23. HOTĂRÂRE nr. 199 din 18 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

24. RECTIFICARE nr. 29 din 18 martie 2020
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 26.03.2020

25. INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 17 martie 2020
pentru modificarea anexelor nr. 1-4 din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 26.03.2020

26. DECIZIA nr. 815 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 26.03.2020

27. DECIZIA nr. 816 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (2) şi ale art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 26.03.2020

Actualizare (2) din data 27-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 396 din 11 martie 2020
pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a criteriilor şi a metodologiei de selecţie, precum şi a condiţiilor în care personalul care ocupă aceste funcţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 27.03.2020

2. METODOLOGIE din 11 martie 2020
privind criteriile de selecţie a personalului în vederea ocupării funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, organizarea şi desfăşurarea selecţiei, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 27.03.2020

3. DECIZIE nr. 360 din 28 februarie 2020
privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 27.03.2020

4. DECIZIA nr. 819 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 27.03.2020

5. DECIZIA nr. 486 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 27.03.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 224378 26.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Dofteana

Monitor: 55 din 26-03-2020

2. PPF 224367 26.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Vaslui

Monitor: 55 din 26-03-2020

3. PPF 224377 26.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bradut

Monitor: 55 din 26-03-2020

4. RPF 224371 26.03.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 55 din 26-03-2020

5. CCON224369 24.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Vaslui

Ofertant: S.C. Lucrari de Drumuri si Poduri S.A. - Vaslui

Monitor: 55 din 26-03-2020

6. PCNS224380 24.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primria Comunei Balteni

Monitor: 55 din 26-03-2020

7. PCON224374 24.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Colegiul National Neagoe Basarab, Oltenita

Monitor: 55 din 26-03-2020

8. PCON224381 24.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Dragomiresti

Monitor: 55 din 26-03-2020

9. PCON224382 24.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Filipestii de Targ

Monitor: 55 din 26-03-2020

10. PCON224383 24.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Comunei Romanu

Monitor: 55 din 26-03-2020

11. PCON224368 24.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Probota

Monitor: 55 din 26-03-2020

12. PCON224388 25.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Berevoesti

Monitor: 55 din 26-03-2020

13. PCON224385 24.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Comunei Romanu

Monitor: 55 din 26-03-2020

14. CCON224384 24.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Zalau

Ofertant: S.C. Alisa Milk - Agro - S.R.L.

Monitor: 55 din 26-03-2020

15. CCON224370 24.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Chirnogi

Ofertant: S.C. AGRO CHIRNOGI S.A.

Monitor: 55 din 26-03-2020

16. CCON224379 24.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Mintiu Gherlii

Ofertant: S.C. RO&CE - S.R.L.

Monitor: 55 din 26-03-2020

17. PAP 224387 25.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local al comunei Smardan

Monitor: 55 din 26-03-2020

18. PAP 224386 25.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Consiliul Local al comunei Smardan

Monitor: 55 din 26-03-2020

19. CAP 224375 24.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Comuna Timisesti

Ofertant: Cooperativa Agricola de Gradul II Radacini

Monitor: 55 din 26-03-2020

20. CAP 224376 24.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Ofertant: S.C. Onesta Prod - S.R.L.

Monitor: 55 din 26-03-2020

21. CAP 224373 24.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Comuna Timisesti

Ofertant: Cooperativa Agricola de Gradul II Radacini

Monitor: 55 din 26-03-2020

22. PSBV224375 26.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Monitor: 55 din 26-03-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia nr. 1/2020 a Comitetului APE din 14 ianuarie 2020
Decizia nr. 1/2020 a Comitetului APE din 14 ianuarie 2020 de modificare a anumitor dispoziții din Protocolul 1 privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte [2020/425]

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/443 al Comisiei din 25 martie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/443 al Comisiei din 25 martie 2020 de autorizare a modificării specificațiilor alimentului nou extract de germeni de grâu (Triticum aestivum) bogat în spermidină în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/444 al Comisiei din 25 martie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/444 al Comisiei din 25 martie 2020 de invalidare a facturilor emise de către Wuxi Suntech Power Co. Ltd, care a încălcat angajamentul abrogat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570

4. Regulamentul delegat (UE) 2020/442 al Comisiei din 17 decembrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2020/442 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/438 a Comisiei din 24 martie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/438 a Comisiei din 24 martie 2020 privind standardele armonizate pentru dispozitivele medicale implantabile active elaborate în sprijinul Directivei 90/385/CEE a Consiliului

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/437 a Comisiei din 24 martie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/437 a Comisiei din 24 martie 2020 privind standardele armonizate pentru dispozitive medicale elaborate în sprijinul Directivei 93/42/CEE a Consiliului

7. Decizia (UE) 2020/440 a Băncii Centrale Europene din 24 martie 2020
Decizia (UE) 2020/440 a Băncii Centrale Europene din 24 martie 2020 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/17)

8. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/439 a Comisiei din 24 martie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/439 a Comisiei din 24 martie 2020 privind standardele armonizate pentru dispozitivele medicale destinate diagnosticului in vitro elaborate în sprijinul Directivei 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului

9. Decizia nr. 152/2017 a Comitetului mixt al SEE din 22 septembrie 2017
Decizia nr. 152/2017 a Comitetului mixt al SEE din 22 septembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1040]

10. Decizia nr. 151/2017 a Comitetului mixt al SEE din 22 septembrie 2017
Decizia nr. 151/2017 a Comitetului mixt al SEE din 22 septembrie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/1039]

11. Decizia nr. 150/2017 a Comitetului mixt al SEE din 28 august 2017
Decizia nr. 150/2017 a Comitetului mixt al SEE din 28 august 2017 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2019/1038]

12. Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 98/79/CE
Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)Text cu relevanță pentru SEE.

13. Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 90/385/CEE a Consiliului
Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 90/385/CEE a Consiliului privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la dispozitivele medicale implantabile active (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)Text cu relevanță pentru SEE.

14. Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 93/42/CEE a Consiliului
Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 93/42/CEE a Consiliului referitoare la dispozitivele medicale (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)Text cu relevanță pentru SEE.

Actualizare (1) din data 26-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 177 din 25 martie 2020
privind revocarea domnului Mihail-Dan Dojana din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 25.03.2020

2. DECIZIE nr. 178 din 25 martie 2020
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Mădălina Carmen Hristu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 25.03.2020

3. DECIZIE nr. 179 din 25 martie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 25.03.2020

4. ORDIN nr. 497 din 25 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 25.03.2020

5. ORDIN nr. 1.802 din 25 martie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.671/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 25.03.2020

6. ORDIN nr. 492 din 24 martie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale şi materialele sanitare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-COV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed)

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 25.03.2020

7. ORDIN nr. 1.795 din 24 martie 2020
privind instituirea unor măsuri referitoare la deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetele componente ale bugetului general consolidat ca urmare a instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 25.03.2020

8. ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020
privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 25.03.2020

9. ORDIN nr. 308 din 17 martie 2020
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 985/2019

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 25.03.2020

10. REGULAMENT din 17 martie 2020
pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 985/2019

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 25.03.2020

11. NORMĂ nr. 14 din 17 martie 2020
pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 25.03.2020

12. HOTĂRÂRE nr. 197 din 10 martie 2020
privind aprobarea modelului steagului judeţului Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 25.03.2020

13. HOTĂRÂRE nr. 198 din 10 martie 2020
privind aprobarea modelului steagului oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 25.03.2020

14. DECIZIA nr. 19 din 17 februarie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (2) şi art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 25.03.2020

15. DECIZIA nr. 20 din 17 februarie 2020
referitoare la interpretarea art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 25.03.2020

16. DECIZIA nr. 726 din 5 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (2) şi ale art. 104 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 25.03.2020

17. DECIZIA nr. 577 din 1 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 25.03.2020

18. REGULAMENTUL din 3 martie 1992
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 25.03.2020

Actualizare (2) din data 26-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 435 din 13 martie 2020
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 16/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului "N.N. Săveanu" Vidra

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 26.03.2020

2. ORDIN nr. 3.457 din 6 martie 2020
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 26.03.2020

3. DECIZIA nr. 835 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 26.03.2020

4. DECIZIA nr. 839 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 şi art. 109 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 26.03.2020

5. DECIZIA nr. 844 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 alin. (1) lit. f) şi ale art. 67 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 26.03.2020

AUTORIZAȚII
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 24 martie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 24 martie 2020

2. Regulamentul (UE) 2020/436 al Comisiei din 24 martie 2020
Regulamentul (UE) 2020/436 al Comisiei din 24 martie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 906/2009 cu privire la perioada de aplicare a acestuia (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Rectificare la Decizia (PESC) 2020/215 a Consiliului din 17 februarie 2020
Rectificare la Decizia (PESC) 2020/215 a Consiliului din 17 februarie 2020 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 45 din 18 februarie 2020)

4. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei din 27 noiembrie 2017
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei din 27 noiembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 69 din 13 martie 2018)

5. Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/213 al Consiliului din 17 februarie 2020
Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/213 al Consiliului din 17 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 45 din 18 februarie 2020)

6. Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la situația apărătorilor drepturilor femeilor din Arabia Saudită (2018/2712(RSP))

7. Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la Sudan, în special la situația lui Nourei Hussein Hammad (2018/2713(RSP))

8. Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii (2018/2714(RSP))

9. Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret (2017/2259(INI))

10. Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (2018/2717(RSP))

11. Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la Raportul anual privind punerea în aplicare a politicii comerciale comune (2017/2070(INI))

12. Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la răspunsurile la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată (2018/2600(RSP))

13. Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la pilonul transporturi al Mecanismului pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP))

14. Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (2017/2256(INI))

15. Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE privind proiectarea ecologică (2017/2087(INI))

16. Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (2016/2328(INI))

17. Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))

18. Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018 conținând recomandări adresate Comisiei privind manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (2017/2064(INL))

19. Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 31 mai 2018 referitoare la implementarea Documentului de lucru comun (SWD(2015)0182) intitulat Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 (2017/2012(INI))

20. Decizia nr. 148/2017 a Comitetului mixt al SEE din7 iulie 2017
Decizia nr. 148/2017 a Comitetului mixt al SEE din7 iulie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2019/755]

21. Decizia nr. 149/2017 a Comitetului mixt al SEE din 7 iulie 2017
Decizia nr. 149/2017 a Comitetului mixt al SEE din 7 iulie 2017 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2019/756]

22. Decizia nr. 128/2017 a Comitetului mixt al SEE TO BE DELETED din 7 iulie 2017
Decizia nr. 128/2017 a Comitetului mixt al SEE TO BE DELETED din 7 iulie 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2019/735]

23. Decizia nr. 147/2017 a Comitetului mixt al SEE din 7 iulie 2017
Decizia nr. 147/2017 a Comitetului mixt al SEE din 7 iulie 2017 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2019/754]

Actualizare (1) din data 25-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 51 din 24 martie 2020
pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi pentru stabilirea măsurilor necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 şi de art. 3^1 din Legea nr. 19/2020

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 24.03.2020

2. ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 24.03.2020

3. LEGE nr. 26 din 23 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 24.03.2020

4. DECRET nr. 207 din 23 martie 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 24.03.2020

5. ORDIN nr. 487 din 23 martie 2020
pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 24.03.2020

6. ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 21.03.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 210 din 18 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 24.03.2020

Actualizare (2) din data 25-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUMUL TOTAL din 25 martie 2020
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 25.03.2020

2. ORDIN nr. 24 din 23 martie 2020
privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 25.03.2020

3. ORDIN nr. 25 din 23 martie 2020
privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea "Depomureş" Târgu Mureş - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 25.03.2020

4. ORDIN nr. 26 din 23 martie 2020
privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 25.03.2020

5. ORDIN nr. 27 din 23 martie 2020
pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 25.03.2020

6. ORDIN nr. 56 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 25.03.2020

7. ORDIN nr. 57 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea SALGAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 25.03.2020

8. ORDIN nr. 58 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 25.03.2020

9. ORDIN nr. 59 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea TULCEA GAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 25.03.2020

10. ORDIN nr. 60 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea VEGA 93 - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 25.03.2020

11. ORDIN nr. 28 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

12. ORDIN nr. 29 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

13. ORDIN nr. 30 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

14. ORDIN nr. 31 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea CORDUN GAZ -S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

15. ORDIN nr. 32 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

16. ORDIN nr. 33 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

17. ORDIN nr. 34 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

18. ORDIN nr. 35 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

19. ORDIN nr. 36 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

20. ORDIN nr. 37 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea GAZ EST - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

21. ORDIN nr. 38 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea GAZ NORD EST - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

22. ORDIN nr. 39 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea GAZ VEST - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

23. ORDIN nr. 40 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

24. ORDIN nr. 41 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 25.03.2020

25. ORDIN nr. 42 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

26. ORDIN nr. 43 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

27. ORDIN nr. 44 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

28. ORDIN nr. 45 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

29. ORDIN nr. 46 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea MIHOC OIL - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

30. ORDIN nr. 47 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea M.M. DATA - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

31. ORDIN nr. 48 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea NORD GAZ - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

32. ORDIN nr. 49 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

33. ORDIN nr. 50 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

34. ORDIN nr. 51 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

35. ORDIN nr. 52 din 23 martie 2020
privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

36. ORDIN nr. 53 din 23 martie 2020
privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

37. ORDIN nr. 54 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

38. ORDIN nr. 55 din 23 martie 2020
privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea PROGAZ P&D - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 25.03.2020

39. ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 21.03.2020

40. LEGE nr. 25 din 20 martie 2020
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 24.03.2020

41. DECRET nr. 206 din 20 martie 2020
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 24.03.2020

42. ANEXĂ din 20 martie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 23.03.2020

43. HOTĂRÂRE nr. 183 din 10 martie 2020
privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 23.03.2020

44. DECIZIA nr. 762 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152, art. 344 alin. (2) şi ale art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24.03.2020

45. DECIZIA nr. 568 din 1 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 14 şi ale art. 8 alin. (1)-(5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 24.03.2020

46. ACORD din 31 mai 2018
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 24.03.2020

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 224349 24/03/2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Simian

Monitor: 54 din 24-03-2020

3. PPF 224363 24/03/2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Vaslui

Monitor: 54 din 24-03-2020

4. PPF 224358 24/03/2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 54 din 24-03-2020

5. PPF 224350 24/03/2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaia Municipiului Carei

Monitor: 54 din 24-03-2020

6. PPF 224348 24/03/2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Cisnadie

Monitor: 54 din 24-03-2020

7. PPF 224351 24/03/2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Magiresti

Monitor: 54 din 24-03-2020

8. PPF 224356 24/03/2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Borca

Monitor: 54 din 24-03-2020

9. CPF 224340 24/03/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Carta

Ofertant: Asociatia "Maria Tanase" Carta

Monitor: 54 din 24-03-2020

10. RPF 224355 24/03/2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Fantanele

Monitor: 54 din 24-03-2020

11. CCBS224362 24/03/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: U.A.T. comuna Gura Vaii

Ofertant: II Ciubotaru Carmen

Monitor: 54 din 24-03-2020

12. PCON224364 24/03/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Branistea

Monitor: 54 din 24-03-2020

13. PCON224354 23/03/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Bosanci

Monitor: 54 din 24-03-2020

14. PCON224359 24/03/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ceahlau

Monitor: 54 din 24-03-2020

15. PCON224357 23/03/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: UAT Deleni

Monitor: 54 din 24-03-2020

16. PCON224361 23/03/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Muncipiului Craiova

Monitor: 54 din 24-03-2020

17. PCON224365 23/03/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sarmas

Monitor: 54 din 24-03-2020

18. PCON224366 23/03/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sarmas

Monitor: 54 din 24-03-2020

19. PCON224345 20/03/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Afumati

Monitor: 54 din 24-03-2020

20. CCON224352 23/03/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva

Ofertant: S.C. DCR TRIO - S.R.L.

Monitor: 54 din 24-03-2020

21. CCON224353 23/03/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Deva

Ofertant: S.C. Transport Public Local Deva - S.R.L.

Monitor: 54 din 24-03-2020

22. CCON224344 23/03/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Targu Mures

Ofertant: PFA Szengheli F. Paul

Monitor: 54 din 24-03-2020

23. CCON224342 23/03/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Ofertant: Iancu Mariana

Monitor: 54 din 24-03-2020

24. PAP 224343 23/03/2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Marghita

Monitor: 54 din 24-03-2020

25. CAP 224347 23/03/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Ofertant: Ghita Claudiu Georgian

Monitor: 54 din 24-03-2020

26. CAP 224346 23/03/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Zadareni

Ofertant: Tataru Adrian Nicolae

Monitor: 54 din 24-03-2020

27. CSBV224360 24/03/2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala Petrila

Ofertant: Asociatia de voluntariat Casa Pollicino

Monitor: 54 din 24-03-2020

MODELE TIP

Actualizare (1) din data 24-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 468 din 20 martie 2020
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 23.03.2020

2. ORDIN nr. 474 din din 20 martie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 23.03.2020

3. CIRCULARĂ nr. 8 din 20 martie 2020
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 23.03.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 203 din 18 martie 2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 23.03.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 209 din 18 martie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", trecerea unei părţi din acesta constituite din construcţii din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 23.03.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 214 din 18 martie 2020
privind acordarea cetăţeniei române domnului O. A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 23.03.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 215 din 18 martie 2020
privind acordarea cetăţeniei române doamnei T. A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 23.03.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 216 din 18 martie 2020
privind acordarea cetăţeniei române doamnei C. E.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 23.03.2020

9. NORMĂ nr. 12 din 16 martie 2020
privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 23.03.2020

10. ORDIN nr. 402 din din 13 martie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 23.03.2020

11. ORDIN nr. 403 din 13 martie 2020
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 23.03.2020

12. ORDIN nr. 398 din 11 martie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 23.03.2020

13. ORDIN nr. 3.455 din 6 martie 2020
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 23.03.2020

14. ORDIN nr. 3.454 din 6 martie 2020
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Don Castor" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 23.03.2020

15. ORDIN nr. 296 din 21 februarie 2020
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Piatra Craiului şi al Sitului Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 23.03.2020

Actualizare (2) din data 24-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 486 din 23 martie 2020
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24.03.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 204 din 18 martie 2020
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 24.03.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 207 din 18 martie 2020
pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii" care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 24.03.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 208 din 18 martie 2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 24.03.2020

5. NORMĂ nr. 13 din 16 martie 2020
privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 24.03.2020

6. NORMĂ nr. 11 din 13 martie 2020
privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24.03.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 192 din 10 martie 2020
privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 24.03.2020

8. DECIZIE nr. 388 din 10 martie 2020
privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 24.03.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 13 din 9 martie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziţie justă COM (2020) 22 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24.03.2020

10. HOTĂRÂRE nr. 14 din 9 martie 2020
referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil şi migraţie, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului pentru managementul frontierelor şi vize COM (2020) 23 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24.03.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 15 din 9 martie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 COM (2020) 37 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24.03.2020

12. ORDIN nr. 743 din 5 martie 2020
pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 24.03.2020

13. ORDIN nr. 40 din 5 martie 2020
privind aprobarea Procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 24.03.2020

14. PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 5 martie 2020
a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 24.03.2020

15. ORDIN nr. 39 din 5 martie 2020
privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 24.03.2020

16. PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 5 martie 2020
a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 24.03.2020

17. NORMĂ nr. 9 din 27 februarie 2020
privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24.03.2020

18. ORDIN nr. 1.176 din 20 decembrie 2019
privind aprobarea Procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 24.03.2020

19. PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 20 decembrie 2019
a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 24.03.2020

20. ORDIN nr. 1.175 din 20 decembrie 2019
privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 24.03.2020

21. PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 20 decembrie 2019
a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 24.03.2020

22. DECIZIA nr. 848 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40, în ansamblu, şi ale art. 40 pct. 4, 5 şi 6, în special, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 23.03.2020

23. DECIZIA nr. 762 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152, art. 344 alin. (2) şi ale art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24.03.2020

24. DECIZIA nr. 725 din 5 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 23.03.2020

25. DECIZIA nr. 498 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 24.03.2020

26. DECIZIA nr. 490 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 24.03.2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul delegat (UE) 2020/427 al Comisiei din 13 ianuarie 2020
Regulamentul delegat (UE) 2020/427 al Comisiei din 13 ianuarie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Rata de schimb a monedei euro - 20 martie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 20 martie 2020

3. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9737 — Ageas Portugal/JMRS/SPSI)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9737 — Ageas Portugal/JMRS/SPSI) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/420 al Comisiei din 16 martie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/420 al Comisiei din 16 martie 2020 de corectare a versiunii în limba germană a Regulamentului (UE) 2016/919 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/424 al Comisiei din 19 martie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/424 al Comisiei din 19 martie 2020 privind transmiterea către Comisie a informațiilor referitoare la neaplicarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate în conformitate cu Directiva (UE) 2016/797

6. Secretariatul General – Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de membru
Secretariatul General – Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de membru al Comitetului de control normativ cu gradul AD 14 (consilier principal) – Angajarea unui agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți – COM/2020/10392

7. Regulamentul (UE) 2020/422 al Comisiei din 19 martie 2020
Regulamentul (UE) 2020/422 al Comisiei din 19 martie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce privește ajustarea taxelor Agenției Europene pentru Medicamente în funcție de rata inflației, cu efect de la 1 aprilie 2020 (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Comunicare a Comisiei Nota de orientare adresată statelor membre
Comunicare a Comisiei Nota de orientare adresată statelor membre în legătură cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse, astfel cum a fost modificat cel mai recent prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/426 al Comisiei

9. Secretariatul General – Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de membru
Secretariatul General – Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de membru al Comitetului de control normativ cu gradul AD 14 (consilier principal) – Angajarea unui agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți – COM/2020/10391

10. Proces-verbal al ședinței din 10 decembrie 2018
Proces-verbal al ședinței din 10 decembrie 2018

11. Regulamentul delegat (UE) 2020/419 al Comisiei din 30 ianuarie 2020
Regulamentul delegat (UE) 2020/419 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol

12. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9717
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)2020/C 91/01

13. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii Text cu relevanță pentru SEE.

14. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

15. Comunicare a Comisiei Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat
Comunicare a Comisiei Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19

16. Proces-verbal al ședinței din 13 decembrie 2018
Proces-verbal al ședinței din 13 decembrie 2018

17. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/172/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 270/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Egipt

18. Proces-verbal al ședinței din 11 decembrie 2018
Proces-verbal al ședinței din 11 decembrie 2018

19. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9592 – FREUDENBERG/LOW & BONAR)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9592 – FREUDENBERG/LOW & BONAR) (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Rata de schimb a monedei euro - 19 martie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 19 martie 2020

21. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/423 al Comisiei din 19 martie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/423 al Comisiei din 19 martie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2009 în ceea ce privește acordurile administrative cu țări terțe referitoare la certificatele de captură pentru produsele obținute din pescuitul marin

22. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/421 al Comisiei din 18 martie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/421 al Comisiei din 18 martie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active abamectină, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sușa QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai sușele ABTS-1857 și GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotipul H-14) sușa AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki sușele ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 și EG 2348, Beauveria bassiana sușele ATCC 74040 și GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpiroximat, fosetil, Lecanicillium muscarium (anterior Verticillium lecanii) sușa Ve6, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) sușa BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenonă, Phlebiopsis gigantea sușele FOC PG 410.3, VRA 1835 și VRA 1984, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis sușa MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (anterior S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (anterior T. harzianum) sușele ICC012, T25 și TV1, Trichoderma atroviride (anterior T. harzianum) sușele IMI 206040 și T11, Trichoderma gamsii (anterior T. viride) sușa ICC080, Trichoderma harzianum sușa T-22 și ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazol și ziram (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9507 — Salini Impregilo/Astaldi)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9507 — Salini Impregilo/Astaldi) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Rata de schimb a monedei euro - 18 martie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 18 martie 2020

Actualizare (1) din data 23-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 479 din 22 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 22.03.2020

2. DECIZIA nr. 841 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 22.03.2020

3. DECIZIA nr. 853 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (2) şi (6) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 22.03.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 224303 20.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Bradesti

Monitor: 53 din 20-03-2020

2. PPF 224312 20.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Maneciu

Monitor: 53 din 20-03-2020

3. PPF 224315 20.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Harlau

Monitor: 53 din 20-03-2020

4. PPF 224307 20.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Videle

Monitor: 53 din 20-03-2020

5. PPF 224319 20.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Caransebes

Monitor: 53 din 20-03-2020

6. PPF 224305 20.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Feleacu

Monitor: 53 din 20-03-2020

7. PPF 224304 20.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Fetesti

Monitor: 53 din 20-03-2020

8. PPF 224306 20.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Monitor: 53 din 20-03-2020

9. RPF 224316 20.03.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Harlau

Monitor: 53 din 20-03-2020

10. PPG 224313 20.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Proiect de GRANT

Contractant: Inspectoratul General pentru Imigrari - Bucuresti

Monitor: 53 din 20-03-2020

11. PCON224310 19.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Strunga

Monitor: 53 din 20-03-2020

12. CCON224317 19.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Nufaru

Ofertant: Fundatia "O voce a sperantei"

Monitor: 53 din 20-03-2020

13. PCON224314 19.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Salatig

Monitor: 53 din 20-03-2020

14. CCON224311 19.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Tribunalul Arges

Ofertant: S.C. Compact Denx IT - S.R.L.

Monitor: 53 din 20-03-2020

15. CCON224321 19.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Rădăuţi

Ofertant: C.M.I. Dr. Lazăr Gabriela

Monitor: 53 din 20-03-2020

16. CCON224318 19.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Niculesti

Ofertant: S.C. MONAFARM - SRL

Monitor: 53 din 20-03-2020

17. CCON224308 19.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Moldova Noua

Ofertant: Cojocaru Camelia-Daniela

Monitor: 53 din 20-03-2020

18. PAP 224320 19.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Vicovu de Sus

Monitor: 53 din 20-03-2020

19. CAP 224309 19.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Moldova Noua

Ofertant: Anghel Ion

Monitor: 53 din 20-03-2020

Actualizare (1) din data 20-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 3 din 19 martie 2020
pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 19.03.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 200 din 18 martie 2020
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 201 din 18 martie 2020
privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 19.03.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 205 din 18 martie 2020
pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 19.03.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 206 din 18 martie 2020
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 19.03.2020

6. INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 16 martie 2020
privind transmiterea raportărilor şi a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepţionale generate de criza COVID-19

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 187 din 10 martie 2020
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 noiembrie 2019 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 188 din 10 martie 2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României - DN2 (E85)", judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 194 din 10 martie 2020
privind aprobarea închirierii, prin procedura licitaţiei publice, a unor suprafeţe din bunurile imobile, proprietate publică a statului, aflate în folosinţa şi administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

10. HOTĂRÂRE nr. 196 din 10 martie 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 159 din 10 martie 2020
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul Barnar Vest, judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 19.03.2020

12. ORDIN nr. 60 din 5 martie 2020
pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

13. GHID DE SECURITATE NUCLEARĂ din 5 martie 2020
privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

14. DECIZIA nr. 11 din 17 februarie 2020
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 19.03.2020

15. ORDIN nr. 315 din 5 februarie 2020
privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2020

EMITENT: Comisia Națională de Strategie și Prognoză
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

16. ORDIN nr. 45 din 13 ianuarie 2020
privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2020

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

17. DECIZIA nr. 847 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

18. AMENDAMENT din 1 noiembrie 2019
convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 noiembrie 2019 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 19.03.2020

Actualizare (2) din data 20-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 195 din 10 martie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, transmiterea dreptului de administrare al acestuia de la Societatea Română de Radiodifuziune la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în mod corespunzător

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 219 din 10 martie 2020
pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2020

3. REGULAMENT din 10 martie 2020
privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2020

4. ORDIN nr. M.39 din 2 martie 2020
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2020

5. ORDIN nr. M.40 din 2 martie 2020
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2020

6. ORDIN nr. 3.374 din 28 februarie 2020
pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2020

7. ORDIN nr. 1.699 din 18 decembrie 2019
pentru modificarea Ordinului directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.526/2015 privind aprobarea însemnului heraldic şi a drapelului distinctiv ale Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul"

EMITENT: Serviciul Român de Informaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 17 martie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 17 martie 2020

2. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatul (2) și alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

3. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

4. Comunicarea Comisiei Orientări interpretative privind reglementările UE
Comunicarea Comisiei Orientări interpretative privind reglementările UE în domeniul drepturilor pasagerilor în contextul evoluției situației privind Covid-19

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/410 al Comisiei din 12 martie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/410 al Comisiei din 12 martie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Queso de Valdeón (IGP)

6. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

7. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9705 — EXOR/GEDI)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9705 — EXOR/GEDI) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (2018/2037(INI))

9. Rezoluția Parlamentului European din 29 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la finanțele sustenabile (2018/2007(INI))

10. Rezoluția Parlamentului European din 29 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la tabloul de bord al UE pe 2017 privind justiția (2018/2009(INI))

11. Rezoluția Parlamentului European din 29 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE (2017/2119(INI))

12. Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D056125-02 – 2018/2698(RSP))

13. Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D056123-02 – 2018/2699(RSP))

14. Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a măsurilor de control pentru stabilirea conformității produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (2017/2129(INI))

15. Rezoluția Parlamentului European din 29 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (2017/2088(INI))

16. Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (2016/2018(INI))

17. Regulamentul (UE) 2020/261 al Consiliului din 19 decembrie 2019
Regulamentul (UE) 2020/261 al Consiliului din 19 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrelor electronice

18. Decizia (UE) 2020/263 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2020
Decizia (UE) 2020/263 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2020 privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare)

Actualizare (3) din data 20-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CUANTUMUL TOTAL din 20 martie 2020
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2020

2. ORDIN nr. 523 din 20 martie 2020
pentru completarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

EMITENT: Secretarul General al Camerei Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 20.03.2020

3. LEGE nr. 24 din 20 martie 2020
pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

4. DECRET nr. 205 din 20 martie 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

5. ORDIN nr. 50 din 20 martie 2020
privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi internării

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

6. ORDIN nr. 476 din 20 martie 2020
pentru asigurarea în condiţii optime a asistenţei medicale pediatrice spitaliceşti în contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

7. LEGE nr. 23 din 20 martie 2020
privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

8. DECRET nr. 204 din 20 martie 2020
pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

9. DECRET nr. 201 din 20 martie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

10. DECRET nr. 202 din 20 martie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

11. DECRET nr. 203 din 20 martie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

12. ORDIN nr. 44 din 19 martie 2020
pentru operaţionalizarea conducerii poliţiei locale de către structurile Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 20.03.2020

13. ORDIN nr. 46 din 19 martie 2020
pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 20.03.2020

14. PROCEDURĂ din 19 martie 2020
privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 20.03.2020

15. ORDIN nr. 47 din 19 martie 2020
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

16. HOTĂRÂRE nr. 202 din 18 martie 2020
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2020

17. ORDIN nr. 23 din 18 martie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali eligibili, precum şi pentru modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2020

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 20.03.2020

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020
privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 21.03.2020

20. HOTĂRÂRE nr. 217 din 18 martie 2020
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 21.03.2020

21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 21.03.2020

22. HOTĂRÂRE nr. 212 din 18 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 20.03.2020

23. HOTĂRÂRE nr. 211 din 18 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

24. HOTĂRÂRE nr. 213 din 18 martie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

25. HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 martie 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 20.03.2020

26. NORMĂ nr. 10 din 13 martie 2020
privind prospectul fondului de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 20.03.2020

27. ORDIN nr. 452 din 12 martie 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 20.03.2020

28. ORDIN nr. 385 din 9 martie 2020
privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport "Sumo"

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2020

29. ORDIN nr. 393 din 5 martie 2020
privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 20.03.2020

30. ORDIN nr. 589 din 28 februarie 2020
pentru modificarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 224302 01.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Feleacu

Monitor: 52 din 19-03-2020

2. PPF 224289 19.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Monitor: 52 din 19-03-2020

3. PPF 224293 19.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Plosca

Monitor: 52 din 19-03-2020

4. PPF 224301 19.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Dragomiresti-Vale

Monitor: 52 din 19-03-2020

5. CCBS224300 18.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Marculesti

Ofertant: Pavel Marian-Georgian

Monitor: 52 din 19-03-2020

6. PCON224297 18.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Chirnogi

Monitor: 52 din 19-03-2020

7. PCON224290 18.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Corbii Mari

Monitor: 52 din 19-03-2020

8. CCON224298 18.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Corbii Mari

Ofertant: Stancu Florin

Monitor: 52 din 19-03-2020

9. PAP 224294 19.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Giarmata

Monitor: 52 din 19-03-2020

10. PAP 224292 18.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Giarmata

Monitor: 52 din 19-03-2020

11. PAP 224291 18.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Giarmata

Monitor: 52 din 19-03-2020

12. CAP 224299 18.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Vicovu de Sus

Ofertant: Mandici Ilie

Monitor: 52 din 19-03-2020

13. CSBV224295 19.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati

Ofertant: Fundatia Cuvantul Intrupat

Monitor: 52 din 19-03-2020

14. CSBV224296 19.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala Zalau

Ofertant: Asociatia Prader Willi din Romania

Monitor: 52 din 19-03-2020

Actualizare (4) din data 20-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 21.03.2020

2. ORDIN nr. 441 din 18 martie 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 20.03.2020

3. ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020
privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 18.03.2020

4. DECIZIA nr. 1 din 14 ianuarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 21.03.2020

5. DECIZIA nr. 769 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. (2) şi ale art. 407 alin. (2) din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 169 alin. 2 şi 4 din Codul penal din 1969

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 20.03.2020

Actualizare (1) din data 19-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 22 din 18 martie 2020
pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 18.03.2020

2. DECRET nr. 200 din 18 martie 2020
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 18.03.2020

3. DECIZIE nr. 175 din 18 martie 2020
privind eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu Daniel Catana din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 18.03.2020

4. DECIZIE nr. 176 din 18 martie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rodica-Maria Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii pentru Digitalizarea României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 18.03.2020

5. ORDIN nr. M.49 din 16 martie 2020
privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.86/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 18.03.2020

6. HOTĂRÂRE nr. 185 din 10 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 18.03.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 193 din 10 martie 2020
privind radierea, comasarea şi modificarea datelor de identificare, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 18.03.2020

8. ORDIN nr. 796/C din 27 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.772/C/2017

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 18.03.2020

9. DECIZIA nr. 823 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (2) fraza întâi teza întâi din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 18.03.2020

Actualizare (2) din data 19-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. CODUL AERIAN din 18 martie 2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 19.03.2020

2. DECRET nr. 199 din 18 martie 2020
pentru promulgarea Legii privind Codul aerian

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 19.03.2020

3. LEGE nr. 21 din 18 martie 2020
privind Codul aerian

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 19.03.2020

4. COMUNICAT din 17 martie 2020
privind stabilirea sporurilor de condiţii de muncă pentru personalul din sistemul sanitar, pentru anii 2015-2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 17.03.2020

5. COMUNICAT din 17 martie 2020
privind situația înlocuirii măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenţie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 17.03.2020

6. ORDIN nr. 478 din 13 martie 2020
privind modificarea Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 1.100/2017 pentru aprobarea domeniilor de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe avute în vedere la acordarea gradelor diplomatice sau consulare

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 19.03.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 182 din 10 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 19.03.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 186 din 10 martie 2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2018 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 19.03.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 189 din 10 martie 2020
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 19.03.2020

10. HOTĂRÂRE nr. 190 din 10 martie 2020
privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2362, aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu şi modificarea anexelor nr. 4 şi 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 19.03.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 191 din 10 martie 2020
privind transmiterea unei părţi din imobilul 3565 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 19.03.2020

12. ORDIN nr. 3.472 din 10 martie 2020
privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 19.03.2020

13. DECIZIA nr. 509 din 24 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în interpretarea dată prin Decizia nr. 43 din 21 noiembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 18.03.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 224270 18.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Galda de Jos

Monitor: 51 din 18-03-2020

2. PPF 224281 18.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Caransebes

Monitor: 51 din 18-03-2020

3. PPF 224287 18.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Simand

Monitor: 51 din 18-03-2020

4. PPF 224273 18.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Arges

Monitor: 51 din 18-03-2020

5. PPF 224278 18.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Vargata

Monitor: 51 din 18-03-2020

6. PCON224288 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Podu Iloaiei

Monitor: 51 din 18-03-2020

7. PCON224288 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Oituz

Monitor: 51 din 18-03-2020

8. PCON224272 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Tritenii de Jos

Monitor: 51 din 18-03-2020

9. CCON224276 17.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Ofertant: Veiss Relu

Monitor: 51 din 18-03-2020

10. CCON224271 17.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Onesti

Ofertant: S.C. ANDA S.R.L.

Monitor: 51 din 18-03-2020

11. CCON224277 17.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Geaca

Ofertant: S.C. ACV Solar Energy - S.R.L.

Monitor: 51 din 18-03-2020

12. PCON224275 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 51 din 18-03-2020

13. PCON224285 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Gropnita

Monitor: 51 din 18-03-2020

14. PCON224284 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Campeni

Monitor: 51 din 18-03-2020

15. PCON224279 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Monitor: 51 din 18-03-2020

16. PCON224280 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti

Monitor: 51 din 18-03-2020

17. PCON224283 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Campeni

Monitor: 51 din 18-03-2020

18. CCON224282 17.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Sarateni

Ofertant: S.C. Med Alina - S.R.L.

Monitor: 51 din 18-03-2020

19. PAP 224269 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Gura Raului

Monitor: 51 din 18-03-2020

20. CAP 224286 17.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Santana

Ofertant: S.C. MANFRED SPEED - S.R.L.

Monitor: 51 din 18-03-2020

Actualizare (1) din data 18-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 20 din 17 martie 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 17.03.2020

2. DECRET nr. 196 din 17 martie 2020
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 17.03.2020

3. DECRET nr. 197 din 17 martie 2020
pentru numirea în funcţia de procuror-şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 17.03.2020

4. DECRET nr. 198 din 17 martie 2020
pentru numirea în funcţia de procuror-şef al Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 17.03.2020

5. CIRCULARĂ nr. 7 din 13 martie 2020
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2020

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 17.03.2020

6. ORDIN nr. 705 din 11 martie 2020
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 17.03.2020

7. ORDIN nr. 706 din 11 martie 2020
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 17.03.2020

8. ORDIN nr. 1 din 11 martie 2020
privind deschiderea în evidenţele Băncii Naţionale a României a contului în euro pe numele Fondului de garantare a depozitelor bancare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 17.03.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 179 din 10 martie 2020
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Bacău"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17.03.2020

10. ORDIN NR. 1.719 din 10 martie 2020
pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 17.03.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 181 din 10 martie 2020
pentru aprobarea continuării finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 17.03.2020

12. HOTĂRÂRE nr. 184 din 10 martie 2020
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 17.03.2020

13. ORDIN nr. 1.263 din 9 martie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17.03.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 21 din 9 martie 2020
privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17.03.2020

15. METODOLOGIE din 9 martie 2020
pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17.03.2020

16. HOTĂRÂRE nr. 22 din 9 martie 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut şi pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 17.03.2020

17. ORDIN nr. 401 din 6 martie 2020
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17.03.2020

18. ORDIN nr. 2.738 din 5 martie 2020
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/ de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17.03.2020

19. NORME METODOLOGICE din 5 martie 2020
privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/ de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17.03.2020

20. ORDIN nr. 392 din 5 martie 2020
privind Normele aferente tipului, frecvenţei şi formatului informaţiilor referitoare la evenimentele de neconformare pentru instalaţiile medii de ardere

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 17.03.2020

21. NORME din 5 martie 2020
aferente tipului, frecvenţei şi formatului informaţiilor referitoare la evenimentele de neconformare pentru instalaţiile medii de ardere

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 17.03.2020

22. ORDIN nr. 744 din 5 martie 2020
pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranţă pentru supravegherea de către autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 17.03.2020

23. DECIZIE nr. 6/2CN din 29 februarie 2020
privind modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17.03.2020

24. DECIZIE nr. 4/1AGN din 29 februarie 2020
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 17.03.2020

25. ORDIN nr. 302 din 21 februarie 2020
privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17.03.2020

26. ORDIN NR. 1.145 din 21 februarie 2020
pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 17.03.2020

27. DECIZIE nr. 5/2CN din 21 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 25/2CN/2019 privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 17.03.2020

Actualizare (2) din data 18-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020
privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 18.03.2020

2. DECIZIA nr. 150 din 12 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 17.03.2020

3. ORDIN nr. 3.463 din 9 martie 2020
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 18.03.2020

4. REGULAMENT din 9 martie 2020
de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 18.03.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 2 din 28 februarie 2020
privind radierea Societăţii IFN EXTRA FINANCE - S.A. din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 17.03.2020

6. ORDIN nr. 700 din 28 februarie 2020
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturi maritime româneşti

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 18.03.2020

7. ORDIN nr. 796/C din 27 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.772/C/2017

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 18.03.2020

8. ORDIN nr. 1.145 din 21 februarie 2020
pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 17.03.2020

9. DECIZIA nr. 855 din 17 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 17.03.2020

10. DECIZIA nr. 854 din 17 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 18.03.2020

11. DECIZIA nr. 840 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 194 lit. a) din Codul de procedură civilă şi ale art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 17.03.2020

12. DECIZIA nr. 789 din 3 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 pct. 4-6 şi pct. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 17.03.2020

13. DECIZIA nr. 781 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 18.03.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 224259 17.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaia Municipiului Carei

Monitor: 50 din 17-03-2020

2. PPF 224243 17.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Campina

Monitor: 50 din 17-03-2020

3. PPF 224255 17.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Plosca

Monitor: 50 din 17-03-2020

4. PPF 224262 17.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sasciori

Monitor: 50 din 17-03-2020

5. PPF 224260 17.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Videle

Monitor: 50 din 17-03-2020

6. PPF 224267 17.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Lupeni

Monitor: 50 din 17-03-2020

7. PPF 224265 17.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: UAT Municipiul Botosani

Monitor: 50 din 17-03-2020

8. PPF 224246 17.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sagu

Monitor: 50 din 17-03-2020

9. PPF 224266 17.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Galati

Monitor: 50 din 17-03-2020

10. PPF 224240 17.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Marghita

Monitor: 50 din 17-03-2020

11. RPF 224253 17.03.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Maneciu

Monitor: 50 din 17-03-2020

12. PCBS224257 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Mircea Voda

Monitor: 50 din 17-03-2020

13. NCBS224256 16.03.2020

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Monitor: 50 din 17-03-2020

14. PCON224268 17.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Cernei

Monitor: 50 din 17-03-2020

15. PCON224258 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Campina

Monitor: 50 din 17-03-2020

16. PCON224263 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 50 din 17-03-2020

17. PCON224252 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Rasuceni

Monitor: 50 din 17-03-2020

18. PCON224248 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Maracineni

Monitor: 50 din 17-03-2020

19. PCON224251 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Rasuceni

Monitor: 50 din 17-03-2020

20. PCON224241 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Campina

Monitor: 50 din 17-03-2020

21. PCON224245 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Manastiur

Monitor: 50 din 17-03-2020

22. PCON224242 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Campina

Monitor: 50 din 17-03-2020

23. PCON224249 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Valea Lunga

Monitor: 50 din 17-03-2020

24. CCON224254 16.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Cluj-Napoca

Ofertant: S.C. FUNCRAFT - S.R.L.

Monitor: 50 din 17-03-2020

25. PAP 224264 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 50 din 17-03-2020

26. PAP 224247 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Murighiol

Monitor: 50 din 17-03-2020

27. PAP 224250 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Baia Mare

Monitor: 50 din 17-03-2020

28. PAP 224261 16.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Monitor: 50 din 17-03-2020

29. CAP 224244 16.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Ofertant: Maftei Viorel

Monitor: 50 din 17-03-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/404 al Comisiei din 12 martie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/404 al Comisiei din 12 martie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 594/2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

2. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9703 — SCP/real)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9703 — SCP/real) (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Rata de schimb a monedei euro - 16 martie 2020
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 16 martie 2020

4. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9675
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9675 — Apollo Capital Management/Lopesan Group/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia (UE) 2020/400 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 11 martie 2020
Decizia (UE) 2020/400 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 11 martie 2020 de numire a unui avocat general la Curtea de Justiție

6. Recomandarea (UE) 2020/403 a Comisiei din 13 martie 2020
Recomandarea (UE) 2020/403 a Comisiei din 13 martie 2020 privind evaluarea conformității și procedurile de supraveghere a pieței în contextul amenințării COVID-19

7. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1685 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1685 al Comisiei din 4 octombrie 2019 de desemnare a unui centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor în ceea ce privește păsările de curte și alte animale de fermă mici (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 258 din 9 octombrie 2019)

8. Decizia Consiliului de Administrație al Fundației Europene pentru Imbunătățirea Condițiilor
Decizia Consiliului de Administrație al Fundației Europene pentru Imbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă din 20 decembrie 2019 de adoptare a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Eurofound

9. Aviz Privind consecințele epidemiei de COVID-19 asupra anchetelor antidumping și antisubvenții
Aviz Privind consecințele epidemiei de COVID-19 asupra anchetelor antidumping și antisubvenții

10. Covid-19 Orientări privind măsurile de gestionare a frontierelor
Covid-19 Orientări privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale

11. Decizia (PESC) 2020/401 a Comitetului politic și de securitate din 12 martie 2020
Decizia (PESC) 2020/401 a Comitetului politic și de securitate din 12 martie 2020 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/1988 (ATALANTA/1/2020)

12. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9662 — Generali/Klesia/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9662 — Generali/Klesia/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei din 14 martie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei din 14 martie 2020 de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse

Actualizare (1) din data 17-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 161 din 16 martie 2020
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

2. DECIZIE nr. 162 din 16 martie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

3. DECIZIE nr. 163 din 16 martie 2020
privind eliberarea domnului Ioan Văideanu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

4. DECIZIE nr. 164 din 16 martie 2020
privind eliberarea domnului Teodor-Alexandru Georgescu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

5. DECIZIE nr. 165 din 16 martie 2020
privind eliberarea domnului Ionuţ Aurică din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

6. DECIZIE nr. 166 din 16 martie 2020
privind eliberarea doamnei Carmen-Elena Tatu din funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

7. DECIZIE nr. 167 din 16 martie 2020
privind eliberarea domnului Raul-Cristian Petrescu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

8. DECIZIE nr. 168 din 16 martie 2020
privind eliberarea domnului Mircea I. Popa din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

9. DECIZIE nr. 169 din 16 martie 2020
privind eliberarea domnului Iulian Pricope din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

10. DECIZIE nr. 170 din 16 martie 2020
privind eliberarea domnului Burduja Dorian din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

11. DECIZIE nr. 171 din 16 martie 2020
privind eliberarea domnului Cosmin-Liviu Pătrânjan din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

12. DECIZIE nr. 172 din 16 martie 2020
privind eliberarea domnului Ninu Gabriel-Florentin din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

13. DECIZIE nr. 173 din 16 martie 2020
pentru eliberarea domnului Mihai-Alin Stanciu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

14. DECIZIE nr. 174 din 16 martie 2020
pentru eliberarea domnului Laurenţiu Dan Puşdercă din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 16.03.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 224184 16.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poplaca

Monitor: 49 din 16-03-2020

2. PPF 224194 16.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sagu

Monitor: 49 din 16-03-2020

3. PPF 224193 16.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Medias

Monitor: 49 din 16-03-2020

4. PPF 224199 16.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Fetesti

Monitor: 49 din 16-03-2020

5. PPF 224185 16.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Suseni

Monitor: 49 din 16-03-2020

6. PPF 224196 16.03.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Apoldu de Jos

Monitor: 49 din 16-03-2020

7. PPF 224186 16.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Caransebes

Monitor: 49 din 16-03-2020

8. PPF 224178 16.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Secuieni

Monitor: 49 din 16-03-2020

9. PPF 224180 16.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Garbau

Monitor: 49 din 16-03-2020

10. PPF 224181 16.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Garbau

Monitor: 49 din 16-03-2020

11. PPF 224179 16.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Livezile

Monitor: 49 din 16-03-2020

12. PPF 224191 16.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Buzescu

Monitor: 49 din 16-03-2020

13. PPF 224195 16.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 49 din 16-03-2020

14. PPF 224174 16.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Vlahita

Monitor: 49 din 16-03-2020

15. PPF 224182 16.03.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Frumosu

Monitor: 49 din 16-03-2020

16. CCON224183 13.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Cetateni

Ofertant: S.C. Dr. Popa Veronica - S.R.L.

Monitor: 49 din 16-03-2020

17. PCON224192 13.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Tecuci

Monitor: 49 din 16-03-2020

18. PCON224187 13.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Suseni

Monitor: 49 din 16-03-2020

19. PCON224176 13.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Cocorastii Colt

Monitor: 49 din 16-03-2020

20. PCON224177 13.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Viperesti

Monitor: 49 din 16-03-2020

21. PCON224190 13.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Treznea

Monitor: 49 din 16-03-2020

22. PCON224189 13.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Golesti

Monitor: 49 din 16-03-2020

23. PCON224200 13.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Treznea

Monitor: 49 din 16-03-2020

24. PCON224188 13.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Suseni

Monitor: 49 din 16-03-2020

25. CCON224197 13.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Apoldu de Jos

Ofertant: S.C. AGRO EFOS - S.R.L.

Monitor: 49 din 16-03-2020

26. PAP 224175 13.03.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Golesti

Monitor: 49 din 16-03-2020

27. CAP 224198 13.03.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Ofertant: MATEI MIRELA-CORNELIA

Monitor: 49 din 16-03-2020

Actualizare (2) din data 17-03-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 16 martie 2020
privind instanţa competentă, calea de atac şi termenul de declarare a acesteia pentru soluţionarea proceselor şi cererilor ce decurg din executarea contractelor administrative

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 16.03.2020

2. ANEXĂ din 11 martie 2020
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 13.03.2020

3. ORDIN nr. 766 din 11 martie 2020
pentru prelungirea valabilităţii unor certificate de atestare/reatestare emise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" pentru profesiile reglementate pentru care aceasta este autoritate competentă

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 17.03.2020

4. ORDIN nr. 2.883 din 4 septembrie 2019
privind clasarea în Lista monumentelor istorice a monumentului istoric cu denumirea Chilii nord, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A, schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentelor istorice clasate în Lista monumentelor istorice cu denumirile Mănăstirea Sărăcineşti, Biserica "Adormirea Maicii Domnului", Clopotniţă, Zid de incintă, situate la adresa poştală satul Valea Cheii, Str. Principală nr. 49, comuna Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2020