Actualizare din data 20-03-2018


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 673 din 15 martie 2018
pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 20.03.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 110 din 15 martie 2018
pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: "Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului naţional de transport al gazului pe coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria - gazoduct Podişor-Horia GMS şi trei noi staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) (etapa 1)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

3. DECIZIE nr. 27 din 12 martie 2018
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 din 5 martie 2018 şi a Opiniei separate la Hotărârea arbitrală nr. 2 din 5 martie 2018 pronunţate în Dosarul arbitral nr. 1/2014

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 20.03.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 34 din 12 martie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării şi inovării din UE - COM (2018) 2 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 35 din 12 martie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg - COM (2017) 673 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 36 din 12 martie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Planul de acţiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi - COM (2017) 678 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 37 din 12 martie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme şi proceduri pentru respectarea şi asigurarea aplicării legislaţiei de armonizare a Uniunii privind produsele şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 şi (UE) 2017/1.369 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE şi 2014/90/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM (2017) 795 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 38 din 12 martie 2018
referitoare la Pachetul de toamnă din cadrul Semestrului european: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2018 - COM (2017) 690 final - Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2018 - COM (2017) 771 final - Proiectul de raport comun al Comisiei şi al Consiliului privind ocuparea forţei de muncă care însoţeşte Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a creşterii 2018 - COM (2017) 674 final - Recomandarea Consiliului privind politica economică a zonei euro - COM (2017) 770 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

9. ORDIN nr. 217 din 6 martie 2018
pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 20.03.2018

10. HOTĂRÂRE ARBITRALĂ nr. 2 din 5 martie 2018
pronunţate în Dosarul arbitral nr. 1/2014

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 20.03.2018

11. ORDIN nr. 2.264 din 28 februarie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 19.03.2018

12. PROCEDURĂ din 28 februarie 2018
privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 19.03.2018

13. RECTIFICARE nr. 83 din 23 februarie 2018
referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

14. DECIZIA nr. 46 din 1 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 242 din 20.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216483 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Galda de Jos

Monitor: 51 din 19-03-2018

2. PPF 216480 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: CONSILIUL LOCAL SIMAND

Monitor: 51 din 19-03-2018

3. PPF 216484 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Racu

Monitor: 51 din 19-03-2018

4. PPF 216479 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Dofteana

Monitor: 51 din 19-03-2018

5. PPF 216482 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sacalaseni

Monitor: 51 din 19-03-2018

6. PPF 216485 19.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sangeorgiu de Mures

Monitor: 51 din 19-03-2018

7. PPF 216478 19.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Aiud

Monitor: 51 din 19-03-2018

8. PPF 216487 19.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Maramures

Monitor: 51 din 19-03-2018

9. PPF 216481 19.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov

Monitor: 51 din 19-03-2018

Actualizare din data 20-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 1 din 19 martie 2018
referitoare la recursul în interesul legii vizând calificarea şi competenţa de soluţionare a cererii de recunoaştere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunţate de o instanţă străină formulată de condamnat în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanţele române şi deducerii duratei executate în străinătate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 19.03.2018

2. DECIZIE nr. 123 din 19 martie 2018
privind numirea domnului Andrei-Marius Diamescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 19.03.2018

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 15 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 19.03.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 104 din 15 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 19.03.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 108 din 15 martie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 19.03.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 109 din 15 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 19.03.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 99 din 15 martie 2018
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 16.03.2018

8. DECIZIE nr. 330 din 9 martie 2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 19.03.2018

9. DECIZIE nr. 331 din 9 martie 2018
privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 19.03.2018

10. PROCEDURĂ din 8 martie 2018
de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 19.03.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 93 din 7 martie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 19.03.2018

12. ORDIN nr. 208 din 2 martie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Teliu, judeţul Braşov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 19.03.2018

13. ORDIN nr. 210 din 2 martie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciochina, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 19.03.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 75 din 1 martie 2018
privind aprobarea stemelor comunelor Petelea şi Valea Largă, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 19.03.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 76 din 1 martie 2018
privind aprobarea stemei comunei Almăj, judeţul Dolj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 19.03.2018

16. ORDIN nr. 176 din 22 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 240 din 19.03.2018

17. ORDIN nr. 169 din 20 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 19.03.2018

Actualizare din data 19-03-2018


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 99 din 15 martie 2018
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 16.03.2018

2. LEGE nr. 67 din 15 martie 2018
privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 19.03.2018

3. DECRET nr. 295 din 15 martie 2018
pentru promulgarea Legii privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 19.03.2018

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018
privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 19.03.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 100 din 15 martie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Panaite Vasile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 19.03.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 101 din 15 martie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Ţiripa Marius-Aurelian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 19.03.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 102 din 15 martie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către doamna Soroceanu Daniela

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 19.03.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 103 din 15 martie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Sterea Rada

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 19.03.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 105 din 15 martie 2018
privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 19.03.2018

10. NORMĂ nr. 1 din 14 martie 2018
pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 19.03.2018

11. NORMĂ nr. 2 din 14 martie 2018
pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat şi a Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 19.03.2018

12. ORDIN nr. 2 din 14 martie 2018
pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 19.03.2018

13. ORDIN nr. M.41 din 12 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 19.03.2018

14. ORDIN nr. 627 din 8 martie 2018
privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 19.03.2018

15. PROCEDURĂ din 8 martie 2018
de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 19.03.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 90 din 7 martie 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii Şoimuş din judeţul Hunedoara

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 19.03.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 98 din 7 martie 2018
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Polivalentă 2.500 locuri (Baza sportivă nr. 2) la Universitatea Politehnica Timişoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 19.03.2018

18. ORDIN nr. 161 din 20 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Alexandria din judeţul Teleorman

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 19.03.2018

19. ORDIN nr. 164 din 20 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 19.03.2018

20. ORDIN nr. 290 din 19 februarie 2018
pentru publicarea Programului de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii, semnat la Varşovia la 20 decembrie 2017

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 19.03.2018

21. PROGRAM din 20 decembrie 2017
de aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 19.03.2018

22. DECIZIA nr. 844 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) şi art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 16.03.2018

23. LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*)
notarilor publici şi a activităţii notariale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 19.03.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

6. PPF 216466 16.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Caransebes

Monitor: 50 din 16-03-2018

7. PPF 216467 16.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: D.G.A.S.P.C. Sectorul 6

Monitor: 50 din 16-03-2018

8. PPF 216476 16.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Plosca

Monitor: 50 din 16-03-2018

9. PPF 216474 16.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Bacau

Monitor: 50 din 16-03-2018

10. PPF 216468 16.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Suseni

Monitor: 50 din 16-03-2018

11. PPF 216469 16.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Mehedinti

Monitor: 50 din 16-03-2018

12. PPF 216463 16.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Zetea

Monitor: 50 din 16-03-2018

13. PPF 216465 13.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov

Monitor: 50 din 16-03-2018

14. PPF 216461 16.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Sanzieni

Monitor: 50 din 16-03-2018

15. PPF 216472 16.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural Judetean Arad

Monitor: 50 din 16-03-2018

16. PPF 216470 16.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bretea Romana

Monitor: 50 din 16-03-2018

17. PPF 216462 16.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Livezile

Monitor: 50 din 16-03-2018

18. PPF 216475 16.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Timisoara

Monitor: 50 din 16-03-2018

19. PPF 216471 16.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Tautii-Magheraus

Monitor: 50 din 16-03-2018

20. PPF 216477 16.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov

Monitor: 50 din 16-03-2018

21. PCON216473 15.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ocna de Fier

Monitor: 50 din 16-03-2018

22. PCON216464 15.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Nucet

Monitor: 50 din 16-03-2018

Actualizare din data 16-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 121 din 15 martie 2018
pentru eliberarea domnului Moisiu Leonid-Augustin din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 16.03.2018

2. DECIZIE nr. 122 din 15 martie 2018
pentru numirea domnului Vasile Felix Cozma în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 16.03.2018

3. DECIZIE nr. 120 din 15 martie 2018
privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru simplificare administrativă, creşterea gradului de absorbţie, a eficienţei şi impactului implementării fondurilor europene structurale şi de investiţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 16.03.2018

4. LEGE nr. 66 din 14 martie 2018
pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 16.03.2018

5. DECRET nr. 294 din 14 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 16.03.2018

6. ORDIN nr. 286 din 12 martie 2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 235/2008

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 16.03.2018

7. ORDIN nr. 201 din 9 martie 2018
pentru modificarea Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2018

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 16.03.2018

8. ORDIN nr. 311 din 9 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Navale Române

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 16.03.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 92 din 7 martie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 16.03.2018

10. ORDIN nr. 195 din 6 martie 2018
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 16.03.2018

11. NORME SANITARE VETERINARE din 6 martie 2018
privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 16.03.2018

12. ORDIN nr. 212 din 5 martie 2018
pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Huso huso

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 16.03.2018

13. ORDIN nr. 20 din 5 martie 2018
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 16.03.2018

14. NORME SANITARE VETERINARE din 5 martie 2018
privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 16.03.2018

15. NORMĂ nr. 4 din 28 februarie 2018
privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 16.03.2018

16. ORDIN nr. 189 din 27 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Ciocani şi Perieni din judeţul Vaslui

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 16.03.2018

17. ORDIN nr. 190 din 27 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 235 din 16.03.2018

18. DECIZIA nr. 837 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68^5 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 16.03.2018

19. RECTIFICARE nr. 762 din 23 noiembrie 2017
referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 762/2017

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 16.03.2018

AUTORIZAȚII

Actualizare din data 16-03-2018


ACTE OFICIALE
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216451 15.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Vrancea

Monitor: 49 din 15-03-2018

2. PPF 216455 15.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sanzieni

Monitor: 49 din 15-03-2018

3. PPF 216454 15.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Lupeni

Monitor: 49 din 15-03-2018

4. PPF 216457 15.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: UAT Darabani

Monitor: 49 din 15-03-2018

5. PPF 216443 15.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural Judetean Arad

Monitor: 49 din 15-03-2018

6. PPF 216453 15.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 49 din 15-03-2018

7. PPF 216446 15.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Moinesti

Monitor: 49 din 15-03-2018

8. PPF 216445 15.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Simian

Monitor: 49 din 15-03-2018

9. PPF 216460 15.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ozun

Monitor: 49 din 15-03-2018

10. PPF 216450 15.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Maramures

Monitor: 49 din 15-03-2018

11. PPF 216458 15.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sebes

Monitor: 49 din 15-03-2018

12. PPF 216449 15.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Liesti

Monitor: 49 din 15-03-2018

13. PPF 216452 15.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov

Monitor: 49 din 15-03-2018

14. PPF 216459 15.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Fetesti

Monitor: 49 din 15-03-2018

15. PPF 216447 15.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Campulung Moldovenesc

Monitor: 49 din 15-03-2018

16. PCON216448 14.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Mileanca

Monitor: 49 din 15-03-2018

17. CCON216444 14.03.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Ofertant: Agapi Ilie

Monitor: 49 din 15-03-2018

18. CSBV216456 15.03.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu

Ofertant: Asociatia Femeilor din Sibiu

Monitor: 49 din 15-03-2018

Actualizare din data 15-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 284 din 13 martie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

2. DECRET nr. 285 din 13 martie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

3. DECRET nr. 286 din 13 martie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

4. DECRET nr. 287 din 13 martie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

5. DECRET nr. 288 din 13 martie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

6. DECRET nr. 289 din 13 martie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

7. DECRET nr. 290 din 13 martie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

8. DECRET nr. 291 din 13 martie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

9. DECRET nr. 292 din 13 martie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

10. DECRET nr. 293 din 13 martie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 89 din 7 martie 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", aflate pe raza localităţilor Cheţani din judeţul Mureş şi Luna din judeţul Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 15.03.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 97 din 7 martie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Tulcea, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 15.03.2018

13. ORDIN nr. M.37 din 5 martie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 15.03.2018

14. REGULAMENT din 5 martie 2018
privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 15.03.2018

15. ORDIN nr. 162 din 20 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 15.03.2018

16. ORDIN nr. 163 din 20 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 15.03.2018

17. ORDIN nr. 168 din 20 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Mărgineni, judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 15.03.2018

18. RECTIFICARE nr. 175 din 15 decembrie 2017
referitoare la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 175/2017

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 15.03.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 94 din 7 martie 2018
privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea parchetelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 15.03.2018

20. DECIZIE nr. 118 din 15 martie 2018
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 15.03.2018

21. DECIZIE nr. 119 din 15 martie 2018
privind numirea domnului Florin Radu Ciocănelea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 15.03.2018

22. ORDIN nr. 18 din 18 ianuarie 2018
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 15.03.2018

23. ORDIN nr. 202 din 27 februarie 2018
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 15.03.2018

24. ORDIN nr. 166 din 20 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Subcetate, judeţul Harghita

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 15.03.2018

25. ORDIN nr. 167 din 20 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Cucerdea, judeţul Mureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 15.03.2018

26. ORDIN nr. 177 din 22 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşeni, judeţul Arad

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 15.03.2018

27. ORDIN nr. 178 din 22 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sânandrei, judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 15.03.2018

28. CUANTUMUL TOTAL din 15 martie 2018
al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 15.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216430 14.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Cajvana

Monitor: 48 din 14-03-2018

2. PPF 216426 14.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sagu

Monitor: 48 din 14-03-2018

3. PPF 216424 14.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Campulung Moldovenesc

Monitor: 48 din 14-03-2018

4. PPF 216429 14.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Casin

Monitor: 48 din 14-03-2018

5. PPF 216428 14.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Sacele

Monitor: 48 din 14-03-2018

6. PPF 216442 14.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Galanesti

Monitor: 48 din 14-03-2018

7. PPF 216431 14.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Campina

Monitor: 48 din 14-03-2018

8. PPF 216436 14.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sura Mare

Monitor: 48 din 14-03-2018

9. PPF 216435 14.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Socodor

Monitor: 48 din 14-03-2018

10. PPF 216432 14.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sasciori

Monitor: 48 din 14-03-2018

11. PPF 216423 14.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Reghin

Monitor: 48 din 14-03-2018

12. PPF 216425 14.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Poplaca

Monitor: 48 din 14-03-2018

13. PPF 216427 14.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 48 din 14-03-2018

14. PCON216441 13.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Sovata

Monitor: 48 din 14-03-2018

15. PCON216439 13.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Sovata

Monitor: 48 din 14-03-2018

16. PCON216440 13.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Sovata

Monitor: 48 din 14-03-2018

17. PCON216438 13.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Sovata

Monitor: 48 din 14-03-2018

18. PCON216433 13.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Livada

Monitor: 48 din 14-03-2018

19. CCON216437 13.03.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Patarlagele

Ofertant: Alexandru Constantin

Monitor: 48 din 14-03-2018

20. CCON216434 13.03.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Targu Mures

Ofertant: S.C. Farmaceutica B&B S.R.L. - Targu Mures

Monitor: 48 din 14-03-2018

Actualizare din data 15-03-2018


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 40 din 6 martie 2018
privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

2. RECTIFICARE nr. 791 din 1 noiembrie 2017
referitoare Hotărârea Guvernului nr. 791/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

3. RECTIFICARE nr. 828 din 13 decembrie 2017
referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 828/2017

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 91 din 7 martie 2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR"- S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 14.03.2018

5. ORDIN nr. 314 din 22 februarie 2018
pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 14.03.2018

6. METODOLOGIE din 22 februarie 2018
de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 14.03.2018

7. ORDIN nr. 2.258 din 27 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 14.03.2018

Actualizare din data 14-03-2018


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 80 din 1 martie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 13.03.2018

2. ORDIN nr. 171 din 21 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 18/439 din 28 februarie 2018
privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018

EMITENT: Corpul Experţilor Contabili
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

4. ORDIN nr. 79 din 6 februarie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

5. METODOLOGIE din 6 februarie 2018
privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

6. ORDIN nr. 36 din 12 februarie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

7. METODOLOGIE din 12 februarie 2018
privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

8. ORDIN nr. 146 din 20 februarie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

9. ORDIN nr. 284 din 5 martie 2018
privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

10. ORDIN nr. 306 din 7 martie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 14.03.2018

Actualizare din data 14-03-2018


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 62 din 9 martie 2018
privind combaterea buruienii ambrozia

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

2. DECRET nr. 272 din 8 martie 2018
pentru promulgarea Legii privind combaterea buruienii ambrozia

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

Actualizare din data 14-03-2018


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 63 din 9 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 13.03.2018

2. DECRET nr. 273 din 8 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 13.03.2018

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 13.03.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 87 din 7 martie 2018
pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 13.03.2018

5. ORDIN nr. 168 din 23 februarie 2018
privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 13.03.2018

6. ORDIN nr. 175 din 22 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Şura Mică din judeţul Sibiu

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 13.03.2018

7. LEGE nr. 64 din 12 martie 2018
pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 13.03.2018

8. DECRET nr. 282 din 12 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 13.03.2018

9. LEGE nr. 65 din 12 martie 2018
pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 13.03.2018

10. DECRET nr. 283 din 12 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 13.03.2018

11. DECIZIE nr. 115 din 13 martie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen-Florentina Ţintă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 13.03.2018

12. DECIZIE nr. 116 din 13 martie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ileana Ciutan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 13.03.2018

13. DECIZIE nr. 117 din 13 martie 2018
privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA şi a altor proiecte bilaterale România-SUA

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 13.03.2018

14. ORDIN nr. 138 din 8 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 13.03.2018

15. LEGE nr. 60 din 9 martie 2018
pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

16. DECRET nr. 270 din 8 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

17. LEGE nr. 61 din 9 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

18. DECRET nr. 271 din 8 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 14.03.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 216418 13.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Sasciori

Monitor: 47 din 13-03-2018

3. PPF 216408 13.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Reghin

Monitor: 47 din 13-03-2018

4. PPF 216419 13.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Socodor

Monitor: 47 din 13-03-2018

5. PPF 216421 13.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov

Monitor: 47 din 13-03-2018

6. PPF 216422 13.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sandominic

Monitor: 47 din 13-03-2018

7. PPF 216412 13.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bragadiru

Monitor: 47 din 13-03-2018

8. PPF 216409 13.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Timisoara

Monitor: 47 din 13-03-2018

9. PPF 216415 13.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Brebu

Monitor: 47 din 13-03-2018

10. PPF 216413 13.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: UAT Municipiul Botosani

Monitor: 47 din 13-03-2018

11. PPF 216414 13.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Soimus

Monitor: 47 din 13-03-2018

12. PPF 216416 13.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Sacele

Monitor: 47 din 13-03-2018

13. PPF 216410 13.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Macin

Monitor: 47 din 13-03-2018

14. RPF 216420 13.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Campulung Moldovenesc

Monitor: 47 din 13-03-2018

15. PCON216411 12.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Barsesti

Monitor: 47 din 13-03-2018

16. PCON216407 12.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al comunei Dumbrava

Monitor: 47 din 13-03-2018

17. PCON216417 12.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Baia

Monitor: 47 din 13-03-2018

Actualizare din data 13-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 836 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi ale art. 251 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 12.03.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 73 din 1 martie 2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Mureş, Giurgiu, Vrancea, Timiş, Dolj, Dâmboviţa, Braşov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 12.03.2018

3. ORDIN nr. 96 din 1 martie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 12.03.2018

4. REGULAMENT din 1 martie 2018
de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 12.03.2018

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 martie 2018
pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 12.03.2018

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 martie 2018
pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 12.03.2018

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 12.03.2018

8. ORDIN nr. 95 din 1 martie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 12.03.2018

9. REGULAMENT din 1 martie 2018
de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 12.03.2018

10. ORDIN nr. 224 din 7 martie 2018
privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 12.03.2018

11. ORDIN nr. 620 din 8 martie 2018
privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 12.03.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 86 din 7 martie 2018
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 12.03.2018

13. ORDIN nr. 3.218 din 16 februarie 2018
pentru modificarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.232/2015

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 12.03.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 88 din 7 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 12.03.2018

15. DECIZIE nr. 113 din 12 martie 2018
privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 12.03.2018

16. DECIZIE nr. 114 din 12 martie 2018
privind numirea doamnei Diana-Monica Isăilă în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 12.03.2018

17. ORDIN nr. 157 din 21 februarie 2018
pentru aprobarea Procedurilor şi condiţiilor privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 12.03.2018

18. PROCEDURĂ ȘI CONDIȚII din 21 februarie 2018
privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 12.03.2018

19. ORDIN nr. 2.254 din 27 februarie 2018
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 12.03.2018

20. ORDIN nr. 241 din 12 martie 2018
privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 12.03.2018

21. DECIZIA nr. 67 din 21 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 13.03.2018

22. ORDIN nr. 2.253 din 27 februarie 2018
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 13.03.2018

23. LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*)
privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 09.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216400 12.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Campina

Monitor: 46 din 12-03-2018

2. PPF 216401 12.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Harlau

Monitor: 46 din 12-03-2018

3. PPF 216397 12.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Gorj

Monitor: 46 din 12-03-2018

4. PPF 216393 12.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Livezile

Monitor: 46 din 12-03-2018

5. PPF 216402 12.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Fetesti

Monitor: 46 din 12-03-2018

6. PPF 216398 12.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Zemes

Monitor: 46 din 12-03-2018

7. PPF 216399 12.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Tautii-Magheraus

Monitor: 46 din 12-03-2018

8. PPF 216391 12.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Ineu

Monitor: 46 din 12-03-2018

9. PPF 216392 12.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsag

Monitor: 46 din 12-03-2018

10. RPF 216394 12.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Livezile

Monitor: 46 din 12-03-2018

11. RPF 216395 12.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Tarnaveni

Monitor: 46 din 12-03-2018

12. PCON216396 09.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Alba-Iulia

Monitor: 46 din 12-03-2018

Actualizare din data 12-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 832 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, în ansamblul său, precum şi, în special, cele ale art. I pct. 4 din ordonanţa de urgenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 09.03.2018

2. DECIZIE nr. 66 din 21 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 09.03.2018

3. DECIZIE nr. 4 din 22 ianuarie 2018
referitoare la dobânda legală penalizatoare acordată prin hotărâri judecătoreşti pentru eşalonarea plăţii sumelor stabilite cu titlu de drepturi salariale, reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor, supuse impozitării şi plăţii celorlalte contribuţii sau dacă reprezintă despăgubiri nesupuse impozitului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 09.03.2018

4. DECRET nr. 269 din 7 martie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 09.03.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 82 din 7 martie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 09.03.2018

6. ORDIN nr. 2.569 din 11 august 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Fostului cazinou al ofiţerilor, situat în Str. Principală nr. 117, satul Dealu Frumos, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 09.03.2018

7. ORDIN nr. 2.570 din 11 august 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Sălii comunităţii, situată în satul Dealu Frumos nr. 13, comuna Merghindeal, judeţul Sibiu

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 09.03.2018

8. LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*)
privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 09.03.2018

9. DECRET nr. 274 din 9 martie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

10. DECRET nr. 275 din 9 martie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

11. DECRET nr. 276 din 9 martie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

12. DECRET nr. 277 din 9 martie 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

13. DECRET nr. 278 din 9 martie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

14. DECRET nr. 279 din 9 martie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

15. DECRET nr. 280 din 9 martie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

16. DECRET nr. 281 din 9 martie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

17. DECIZIA nr. 23 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13^3 alin. (5) şi a sintagmei "numai după identificarea acestora", cuprinsă în art. 13^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la "acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân"

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

18. DECIZIE nr. 111 din 9 martie 2018
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Lilian Onescu din funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate în funcţia publică vacantă de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

19. DECIZIE nr. 112 din 9 martie 2018
privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

20. ORDIN nr. 11 din 4 ianuarie 2018
pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

21. PROCEDURĂ din 4 ianuarie 2018
de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

22. HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 martie 2018
privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 09.03.2018

23. HOTĂRÂRE nr. 74 din 1 martie 2018
privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 12.03.2018

24. HOTĂRÂRE nr. 84 din 7 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 12.03.2018

25. DECIZIA nr. 89 din 4 decembrie 2017
referitoare la dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 12.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216377 09.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsag

Monitor: 45 din 09-03-2018

2. PPF 216385 09.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Macin

Monitor: 45 din 09-03-2018

3. PPF 216380 09.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Galanesti

Monitor: 45 din 09-03-2018

4. PPF 216381 09.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Putna

Monitor: 45 din 09-03-2018

5. PPF 216379 09.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Ineu

Monitor: 45 din 09-03-2018

6. PPF 216382 09.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Miercurea Nirajului

Monitor: 45 din 09-03-2018

7. PPF 216389 09.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Cisnadie

Monitor: 45 din 09-03-2018

8. PPF 216378 09.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia pentru Cultura, Educatie, Creatie si Sport - Rosiori de Vede

Monitor: 45 din 09-03-2018

9. PPF 216386 09.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Turia

Monitor: 45 din 09-03-2018

10. PCON216388 08.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Fardea

Monitor: 45 din 09-03-2018

11. PCON216390 08.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Holboca

Monitor: 45 din 09-03-2018

12. NCON216384 08.03.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ohaba Lunga

Monitor: 45 din 09-03-2018

13. NCON216383 08.03.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ipotesti

Monitor: 45 din 09-03-2018

14. CCON216376 08.03.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul local al comunei Ostroveni

Ofertant: PLANASA EASTERN - S.R.L.

Monitor: 45 din 09-03-2018

15. CCON216387 08.03.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Ofertant: S.C. CARPHATIAN HORSE TREKKING - S.R.L.

Monitor: 45 din 09-03-2018

Actualizare din data 09-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 52 din 1 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 07.03.2018

2. DECIZIA nr. 788 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi ale art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 08.03.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 70 din 1 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 08.03.2018

4. LEGE nr. 53 din 6 martie 2018
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 08.03.2018

5. LEGE nr. 54 din 6 martie 2018
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 08.03.2018

6. DECRET nr. 262 din 5 martie 2018
pentru promulgarea Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 08.03.2018

7. DECRET nr. 263 din 5 martie 2018
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 08.03.2018

8. LEGE nr. 55 din 6 martie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 08.03.2018

9. DECRET nr. 264 din 5 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 08.03.2018

10. DECIZIE nr. 15 din 27 februarie 2018
privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Sebiş - Bârsa, judeţul Arad

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 08.03.2018

11. ORDIN nr. 276 din 1 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 08.03.2018

12. ORDIN nr. 277 din 1 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 08.03.2018

13. LEGE nr. 56 din 6 martie 2018
privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 08.03.2018

14. DECRET nr. 265 din 6 martie 2018
pentru promulgarea Legii privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 08.03.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 67 din 1 martie 2018
privind aprobarea obiectivelor etapei a XIX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 08.03.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 72 din 1 martie 2018
privind transmiterea unor imobile, constituite din terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 08.03.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 81 din 7 martie 2018
privind organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la iniţiativa "Bucureşti 9 - B9"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 08.03.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 83 din 7 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 08.03.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 85 din 7 martie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Stadion Steaua", municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6, şi "Stadionul Naţional de Rugby «Arcul De Triumf»", municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 18-20, sectorul 1, realizate prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 08.03.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 66 din 1 martie 2018
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 08.03.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 77 din 1 martie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti în perioada 26-28 septembrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 08.03.2018

22. ORDIN nr. 289 din 5 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 08.03.2018

23. ORDIN nr. 14 din 9 februarie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 08.03.2018

24. HOTĂRÂRE nr. 31 din 5 martie 2018
la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce priveşte data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre - COM (2017) 792 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 09.03.2018

25. LEGE nr. 52 din 2 martie 2018
pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 09.03.2018

26. DECRET nr. 261 din 2 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 09.03.2018

27. HOTĂRÂRE nr. 15 din 7 martie 2018
privind utilizarea temporară, cu titlu gratuit, a unor spaţii din imobilul Palatul Parlamentului de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 09.03.2018

28. ORDIN nr. M.19 din 3 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 09.03.2018

29. HOTĂRÂRE nr. 32 din 5 martie 2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului - Instalaţiile portuare de preluare pentru descărcarea deşeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE şi de modificare a Directivei 2009/16/CE şi a Directivei 2010/65/UE - COM (2018) 33 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 09.03.2018

30. HOTĂRÂRE nr. 33 din 5 martie 2018
la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană - COM (2017) 797 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 09.03.2018

31. HOTĂRÂRE nr. 71 din 1 martie 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 09.03.2018

32. ORDIN nr. 154 din 15 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ripiceni din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 09.03.2018

33. ORDIN nr. 264 din 28 februarie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 09.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216334 07.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Targoviste

Monitor: 43 din 07-03-2018

2. PPF 216349 07.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Gheorgheni

Monitor: 43 din 07-03-2018

3. PPF 216348 07.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Arges

Monitor: 43 din 07-03-2018

4. PPF 216338 07.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Brebu

Monitor: 43 din 07-03-2018

5. PPF 216346 07.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sebes

Monitor: 43 din 07-03-2018

6. PPF 216335 07.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Sectorului 3 Bucuresti

Monitor: 43 din 07-03-2018

7. PPF 216350 07.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Racaciuni

Monitor: 43 din 07-03-2018

8. PPF 216355 07.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Poplaca

Monitor: 43 din 07-03-2018

9. PPF 216333 07.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Targoviste

Monitor: 43 din 07-03-2018

10. PPF 216342 07.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Agnita

Monitor: 43 din 07-03-2018

11. PPF 216337 07.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Tulcea

Monitor: 43 din 07-03-2018

12. PPF 216340 07.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poienarii Burchii

Monitor: 43 din 07-03-2018

13. PPF 216345 07.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Buzescu

Monitor: 43 din 07-03-2018

14. PPF 216343 07.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Feldioara

Monitor: 43 din 07-03-2018

15. PPF 216332 07.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bacia

Monitor: 43 din 07-03-2018

16. PPF 216341 07.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Veresti

Monitor: 43 din 07-03-2018

17. PPF 216339 07.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 43 din 07-03-2018

18. PPF 216354 07.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Seica Mare

Monitor: 43 din 07-03-2018

19. PPF 216347 07.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Jucu

Monitor: 43 din 07-03-2018

20. RPF 216353 07.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Ploiesti

Monitor: 43 din 07-03-2018

21. RPF 216351 07.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Racaciuni

Monitor: 43 din 07-03-2018

22. PCON216344 06.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Monitor: 43 din 07-03-2018

23. PCON216336 06.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Gura Raului

Monitor: 43 din 07-03-2018

24. NCON216352 06.03.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Horezu

Monitor: 43 din 07-03-2018

25. PPF 216360 08.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Rosiorii de Vede

Monitor: 44 din 08-03-2018

26. PPF 216366 08.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Valcea

Monitor: 44 din 08-03-2018

27. PPF 216367 08.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Osorhei

Monitor: 44 din 08-03-2018

28. PPF 216365 08.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Ocna Mures

Monitor: 44 din 08-03-2018

29. PPF 216363 08.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 44 din 08-03-2018

30. PPF 216370 08.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Baraolt

Monitor: 44 din 08-03-2018

31. PPF 216375 08.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Gheorgheni

Monitor: 44 din 08-03-2018

32. PPF 216357 08.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Zimandu Nou

Monitor: 44 din 08-03-2018

33. PPF 216359 08.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Oraşul Pucioasa

Monitor: 44 din 08-03-2018

34. PPF 216372 08.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Zalau

Monitor: 44 din 08-03-2018

35. PPF 216356 08.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Racaciuni

Monitor: 44 din 08-03-2018

36. PPF 216368 08.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Deta

Monitor: 44 din 08-03-2018

37. PPF 216371 08.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Zalau

Monitor: 44 din 08-03-2018

38. RPF 216369 08.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Baraolt

Monitor: 44 din 08-03-2018

39. RPF 216362 08.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Sacele

Monitor: 44 din 08-03-2018

40. RPF 216373 08.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsag

Monitor: 44 din 08-03-2018

41. RPF 216364 08.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Simeria

Monitor: 44 din 08-03-2018

42. PCON216358 07.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Monitor: 44 din 08-03-2018

43. PCON216374 07.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consilul Local Borsec

Monitor: 44 din 08-03-2018

44. CCON216361 07.03.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Sacalaseni

Monitor: 44 din 08-03-2018

Actualizare din data 08-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 61 din 13 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. I pct. 4, 5, 7, 15, 19, 20, 34, 48 şi 62 din aceasta

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 06.03.2018

2. DECIZIA nr. 654 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 107 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 233 şi art. 233^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 07.03.2018

3. LEGE nr. 57 din 6 martie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

4. DECRET nr. 266 din 6 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

5. LEGE nr. 58 din 6 martie 2018
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

6. DECRET nr. 267 din 6 martie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

7. LEGE nr. 59 din 6 martie 2018
pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

8. DECRET nr. 268 din 6 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 27 din 28 februarie 2018
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018 - COM (2017) 650 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 28 din 28 februarie 2018
referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Evaluare la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor - COM (2017) 458 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 30 din 5 martie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

12. DECIZIA nr. 47 din 1 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018
pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 68 din 1 martie 2018
privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 78 din 1 martie 2018
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 79 din 1 martie 2018
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Poliţiei Române la Asociaţia Şefilor de Poliţie din Sud-Estul Europei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 07.03.2018

17. DECIZIA nr. 817 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

18. DECIZIE nr. 94 din 7 martie 2018
pentru numirea domnului Remus Munteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

19. DECIZIE nr. 95 din 7 martie 2018
pentru numirea domnului Tudor Buzatu în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

20. DECIZIE nr. 96 din 7 martie 2018
privind eliberarea domnului Florian Udrea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

21. DECIZIE nr. 97 din 7 martie 2018
privind numirea domnului George-Ionuţ-Răzvan Fazacaş în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

22. DECIZIE nr. 98 din 7 martie 2018
privind revocarea doamnei Doina Catrinoiu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

23. DECIZIE nr. 99 din 7 martie 2018
privind numirea domnului Radu Roca în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

24. DECIZIE nr. 100 din 7 martie 2018
pentru eliberarea domnului Marian Păun din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

25. DECIZIE nr. 101 din 7 martie 2018
pentru numirea domnului Gigi Gavrilă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

26. DECIZIE nr. 102 din 7 martie 2018
privind eliberarea domnului Paul-Claudiu Cotîrleţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

27. DECIZIE nr. 103 din 7 martie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

28. DECIZIE nr. 104 din 7 martie 2018
privind eliberarea domnului Ovidiu-Cristian Iane din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

29. DECIZIE nr. 105 din 7 martie 2018
privind numirea doamnei Debelka Boglarka Lilla în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

30. DECIZIE nr. 106 din 7 martie 2018
pentru eliberarea domnului Stetco Istrate din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

31. DECIZIE nr. 107 din 7 martie 2018
pentru numirea domnului Ilie Covrig în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

32. DECIZIE nr. 108 din 7 martie 2018
pentru numirea domnului Constantin-Dan Deleanu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

33. DECIZIE nr. 109 din 7 martie 2018
privind numirea doamnei Dorojan Gabriela în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

34. DECIZIE nr. 110 din 7 martie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Şoavă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

35. DECIZIE nr. 93 din 7 martie 2018
privind eliberarea domnului Cezar Stancu, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

36. ORDIN nr. 1.574 din 7 martie 2018
privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute sau avute sub control de persoana desemnată AMMAR SHARIF

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 07.03.2018

Actualizare din data 07-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 810 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248, art. 249 alin. 1 şi art. 264 din Codul penal din 1969, precum şi ale art. 269 şi art. 298 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 06.03.2018

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 1 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 06.03.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 06.03.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 65 din 1 martie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 06.03.2018

5. NORME METODOLOGICE din 1 martie 2018
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 06.03.2018

6. LEGE nr. 51 din 2 martie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 07.03.2018

7. DECRET nr. 260 din 2 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 07.03.2018

8. DECIZIA nr. 754 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor sintagmei "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 07.03.2018

9. ORDIN nr. 1.489 din 19 februarie 2018
privind Procedura de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 07.03.2018

10. ORDIN nr. 1.523 din 26 februarie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, precum şi pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 07.03.2018

11. CIRCULARĂ nr. 7 din 19 februarie 2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Ştefan Luchian

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 07.03.2018

12. PROCEDURĂ din 19 februarie 2018
de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 07.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216321 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Feldioara

Monitor: 42 din 06-03-2018

2. PPF 216311 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Veresti

Monitor: 42 din 06-03-2018

3. PPF 216315 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Seica Mare

Monitor: 42 din 06-03-2018

4. PPF 216317 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Aiud

Monitor: 42 din 06-03-2018

5. PPF 216308 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Com. Zimandu Nou

Monitor: 42 din 06-03-2018

6. PPF 216324 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Zalau

Monitor: 42 din 06-03-2018

7. PPF 216326 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Deta

Monitor: 42 din 06-03-2018

8. PPF 216327 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Zalau

Monitor: 42 din 06-03-2018

9. PPF 216318 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipului Constanta

Monitor: 42 din 06-03-2018

10. PPF 216320 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasul Miercurea Nirajului

Monitor: 42 din 06-03-2018

11. PPF 216307 06.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Soimus

Monitor: 42 din 06-03-2018

12. PPF 216331 06.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Tulcea

Monitor: 42 din 06-03-2018

13. PPF 216310 06.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 42 din 06-03-2018

14. PPF 216319 06.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ - Teritoriala Judetul Vaslui

Monitor: 42 din 06-03-2018

15. PPF 216312 06.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bratca

Monitor: 42 din 06-03-2018

16. PPF 216309 06.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Roman

Monitor: 42 din 06-03-2018

17. PPF 216322 06.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 42 din 06-03-2018

18. PPF 216323 06.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Iasi

Monitor: 42 din 06-03-2018

19. PPF 216313 06.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Odorheiu Secuiesc

Monitor: 42 din 06-03-2018

20. PPF 216325 06.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Satu Mare

Monitor: 42 din 06-03-2018

21. PPF 216328 06.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 42 din 06-03-2018

22. RPF 216330 06.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Fundu Moldovei

Monitor: 42 din 06-03-2018

23. RPF 216314 06.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Seica Mare

Monitor: 42 din 06-03-2018

24. RPF 216316 06.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Ineu

Monitor: 42 din 06-03-2018

25. PCON216329 05.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Amarastii de Jos

Monitor: 42 din 06-03-2018

Actualizare din data 07-03-2018


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 60 din 1 martie 2018
privind modificarea descrierii tehnice şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 06.03.2018

Actualizare din data 06-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 45 din 30 ianuarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3) teza a treia]; pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) tezele penultimă şi ultimă şi alin. (2) teza a doua]; pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (5) şi (7)]; pct. 12 [cu referire la art. 9 alin. (3)]; pct. 44; pct. 53 [cu referire la art. 39 alin. (3) şi (5)]; pct. 54 [cu referire la art. 40 alin. (4)]; pct. 69 [cu referire la art. 49 alin. (1)]; pct. 77 [cu referire la art. 52 alin. (3)]; pct. 87 [cu referire la art. 53 alin. (1), (2), (7), (8), (9) teza întâi şi (10)]; pct. 88 [cu referire la art. 54 alin. (3)]; pct. 97 [cu referire la art. 58 alin. (1) sintagmele "ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite" şi "precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale, la solicitarea Ministerului Justiţiei"]; pct. 108 [cu referire la art. 62 alin. (1^2) şi (1^3)]; pct. 109 [cu referire la art. 62 alin. (3) sintagma "nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art. 5 şi art. 8" prin raportare la art. 62 alin. (1^3)]; pct. 112 [cu referire la art. 62^2, 62^3 şi 62^4]; pct. 134 [cu referire la art. 73 alin. (2)]; pct. 143 [cu referire la art. 82 alin. (2) sintagma "funcţia de ministru al justiţiei"]; pct. 144 [cu referire la art. 82 alin. (2^1) şi (2^2)]; pct. 146 [cu referire la art. 82 alin. (5^1) şi (5^2)]; pct. 153 [cu referire la art. 85^1 sintagma "funcţia de ministru al justiţiei"]; pct. 156 [cu referire la art. 96]; pct. 157 [cu referire la art. 99 lit. r)]; pct. 160 [cu referire la art. 100 alin. (1) lit. d^1)]; pct. 161 [cu referire la art. 100 alin. (2)] şi pct. 163 [cu referire la art. 109 alin. (1) teza întâi şi art. 114] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi legea în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 05.03.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 59 din 22 februarie 2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită constituit în favoarea Federaţiei Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi, asupra unor bunuri din infrastructura de îmbunătăţiri funciare din amenajarea de irigaţii Câmpia Covurlui, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 05.03.2018

3. ORDIN nr. 253 din 23 februarie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 05.03.2018

4. DECIZIA nr. 7 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 şi art. 68 lit. e) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 05.03.2018

5. ORDIN nr. 145 din 12 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Albeşti din judeţul Constanţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 05.03.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 29 din 5 martie 2018
privind validarea unui mandat de senator

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 05.03.2018

7. DECIZIA nr. 63 din 13 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 21 [cu referire la art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei] şi pct. 26 [cu referire la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare] din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, precum şi ale legii, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 06.03.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 16 din 22 februarie 2018
privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 21 aprilie 2018

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 06.03.2018

9. ORDIN nr. 271 din 22 decembrie 2017
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 06.03.2018

10. METODOLOGIE din 22 decembrie 2017
de evaluare şi certificare a produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului de stat

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 06.03.2018

11. ORDIN nr. M.27 din 19 februarie 2018
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 06.03.2018

12. METODOLOGIE din 19 februarie 2018
de evaluare şi certificare a produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului de stat

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 06.03.2018

13. ORDIN nr. 16.061 din 30 ianuarie 2018
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul activităţii oficiale de criptologie

EMITENT: Serviciul Român de Informaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 06.03.2018

14. METODOLOGIE din 30 ianuarie 2018
de evaluare şi certificare a produselor şi sistemelor criptografice, altele decât cele din categoria cifrului de stat

EMITENT: Serviciul Român de Informaţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 06.03.2018

15. DECIZIA nr. 784 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 06.03.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 62 din 1 martie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Manea Toniţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 06.03.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 63 din 1 martie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Tudor Silica-Vali

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 06.03.2018

18. DECIZIE nr. 92 din 6 martie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Ignat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 06.03.2018

19. ORDIN nr. 148 din 14 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Recea, judeţul Maramureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 06.03.2018

20. ORDIN nr. 149 din 14 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Crivăţ, judeţul Călăraşi, unitatea administrativ-teritorială Scânteia şi unitatea administrativ-teritorială Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 06.03.2018

21. ORDIN nr. 151 din 15 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Olari, judeţul Prahova

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 06.03.2018

22. ORDIN nr. 152 din 15 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Gura Râului, judeţul Sibiu

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 06.03.2018

23. ORDIN nr. 153 din 15 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Gârliciu, judeţul Constanţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 06.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216276 05.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bratca

Monitor: 41 din 05-03-2018

2. PPF 216277 05.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 41 din 05-03-2018

3. PPF 216289 05.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 41 din 05-03-2018

4. PPF 216290 05.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasului Sannicolau Mare

Monitor: 41 din 05-03-2018

5. PPF 216280 05.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Sectorului 2

Monitor: 41 din 05-03-2018

6. PPF 216288 05.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Jibou

Monitor: 41 din 05-03-2018

7. PPF 216279 05.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Garbau

Monitor: 41 din 05-03-2018

8. PPF 216291 05.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita

Monitor: 41 din 05-03-2018

9. PPF 216284 05.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita

Monitor: 41 din 05-03-2018

10. PPF 216283 05.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita

Monitor: 41 din 05-03-2018

11. PPF 216282 05.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita

Monitor: 41 din 05-03-2018

12. PPF 216278 05.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Garbau

Monitor: 41 din 05-03-2018

13. PPF 216287 05.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Floresti

Monitor: 41 din 05-03-2018

14. PPF 216285 05.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita

Monitor: 41 din 05-03-2018

15. PPF 216292 05.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Satu Mare

Monitor: 41 din 05-03-2018

16. RPF 216281 05.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Osorhei

Monitor: 41 din 05-03-2018

17. PCON216293 02.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Magurele

Monitor: 41 din 05-03-2018

18. PCON216286 02.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Comunei Pângăraţi

Monitor: 41 din 05-03-2018

Actualizare din data 05-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 3 din 22 ianuarie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 02.03.2018

2. DECIZIA nr. 697 din 7 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26, art. 41 alin. 2 şi art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 35 alin. (1), art. 48 alin. (1) şi art. 297 din Codul penal, precum şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 02.03.2018

3. DECIZIA nr. 707 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 02.03.2018

4. DECIZIA nr. 845 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (10), art. 6 alin. (7) şi (8), art. 10, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 02.03.2018

5. DECIZIA nr. 850 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 02.03.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 61 din 1 martie 2018
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 02.03.2018

7. DECIZIA nr. 9 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 414 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 197 din 05.03.2018

8. DECIZIA nr. 78 din 6 noiembrie 2017
referitoare la examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă în vederea dezlegării unor probleme de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 197 din 05.03.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 21 din 26 februarie 2018
referitoare la documentul de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare - COM (2017) 240 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 05.03.2018

10. DECIZIA nr. 751 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2), (3) şi (5), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (2) şi art. 35 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 05.03.2018

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 1 martie 2018
privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 05.03.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 64 din 1 martie 2018
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 05.03.2018

13. ORDIN nr. 119 din 13 februarie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 05.03.2018

14. NORME METODOLOGICE din 13 februarie 2018
privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 05.03.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 15 din 22 februarie 2018
privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 05.03.2018

16. NORME din 22 februarie 2018
pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 05.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216269 02.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Prahova

Monitor: 40 din 02-03-2018

2. PPF 216271 02.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita

Monitor: 40 din 02-03-2018

3. PPF 216268 02.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Buzescu

Monitor: 40 din 02-03-2018

4. PPF 216267 02.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Liesti

Monitor: 40 din 02-03-2018

5. PPF 216265 02.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Roman

Monitor: 40 din 02-03-2018

6. PPF 216273 02.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Floresti

Monitor: 40 din 02-03-2018

7. PPF 216262 02.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Zerind

Monitor: 40 din 02-03-2018

8. PPF 216256 02.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: UAT Municipiul Botosani

Monitor: 40 din 02-03-2018

9. PPF 216259 02.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Salonta

Monitor: 40 din 02-03-2018

10. PPF 216266 02.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Secuieni - HR

Monitor: 40 din 02-03-2018

11. PPF 216263 02.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Dorna Candrenilor

Monitor: 40 din 02-03-2018

12. PPF 216261 02.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Salonta

Monitor: 40 din 02-03-2018

13. PPF 216270 02.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Cugir

Monitor: 40 din 02-03-2018

14. PPF 216260 02.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Salonta

Monitor: 40 din 02-03-2018

15. RPF 216257 02.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 40 din 02-03-2018

16. RPF 216272 02.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Floresti

Monitor: 40 din 02-03-2018

17. PCON216264 01.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Boldesti-Scaeni

Monitor: 40 din 02-03-2018

18. PCON216258 01.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Fantanele

Monitor: 40 din 02-03-2018

19. PCON216275 01.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Movilita

Monitor: 40 din 02-03-2018

20. PCON216274 01.03.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Runcu-Salvei

Monitor: 40 din 02-03-2018

Actualizare din data 02-03-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 780 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 191 din 01.03.2018

2. DECIZIA nr. 813 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342-348 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 191 din 01.03.2018

3. DECIZIE nr. 87 din 1 martie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Loredana Hristodorescu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 191 din 01.03.2018

4. DECIZIE nr. 90 din 1 martie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 191 din 01.03.2018

5. ORDIN nr. 2.073 din 8 februarie 2018
pentru acreditarea Muzeului Naţional al Banatului din Timişoara, judeţul Timiş

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 191 din 01.03.2018

6. ORDIN nr. 2.074 din 8 februarie 2018
pentru acreditarea Muzeului de Artă Timişoara, judeţul Timiş

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 191 din 01.03.2018

7. ORDIN nr. 3.217 din 16 februarie 2018
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 191 din 01.03.2018

8. DECIZIA nr. 90 din 4 decembrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 120 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 191 din 01.03.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 11 din 28 februarie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 01.03.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 12 din 28 februarie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg - COM (2017) 673

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 01.03.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 13 din 28 februarie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Planul de acţiune al UE 2017-2019 -Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi - COM (2017) 678

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 01.03.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 14 din 28 februarie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului agricol şi al agriculturii - COM (2017) 713

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 01.03.2018

13. DECIZIE nr. 88 din 1 martie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 01.03.2018

14. DECIZIE nr. 89 din 1 martie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rela Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 01.03.2018

15. DECIZIE nr. 91 din 1 martie 2018
privind exercitarea unor atribuţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 01.03.2018

16. ORDIN nr. 150 din 14 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 01.03.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 22 din 26 februarie 2018
referitoare la documentul de reflecţie privind viitorul apărării europene - COM (2017) 315 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 02.03.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 23 din 26 februarie 2018
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a NIS - Către punerea în aplicare eficace a Directivei (UE) 2016/1.148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune - COM (2017) 476 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 02.03.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 24 din 26 februarie 2018
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social European şi Comitetul Regiunilor - Combaterea conţinutului ilegal online - Către o responsabilitate sporită a platformelor online - COM (2017) 555 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 02.03.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 26 din 26 februarie 2018
referitoare la comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe - JOIN (2017) 21 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 02.03.2018

21. DECIZIA nr. 750 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13, art. 14 lit. a)-c), art. 15, art. 19, art. 20 şi art. 22 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 02.03.2018

22. DECIZIA nr. 785 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 02.03.2018

23. ORDIN nr. 17 din 13 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 02.03.2018

24. ORDIN nr. 945 din 23 ianuarie 2018
pentru modificarea art. 3 alin. (3)-(5) din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 02.03.2018

25. LEGE nr. 49 din 27 februarie 2018
privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 02.03.2018

26. DECRET nr. 258 din 27 februarie 2018
pentru promulgarea Legii privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 02.03.2018

27. DECIZIE nr. 363 din 22 februarie 2018
pentru modificarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.165/2017

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 02.03.2018

28. DECIZIA nr. 25 din 6 noiembrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 02.03.2018

29. HOTĂRÂRE nr. 25 din 26 februarie 2018
referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migraţia - COM (2017) 558 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 02.03.2018

30. DECIZIA nr. 8 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 188 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 02.03.2018

31. ORDIN nr. 254 din 26 februarie 2018
privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 02.03.2018

32. ORDIN nr. 379 din 20 februarie 2018
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 02.03.2018

33. REGULAMENT din 20 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 02.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216246 01.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Garbau

Monitor: 39 din 01-03-2018

2. PPF 216247 01.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Secuieni - HR

Monitor: 39 din 01-03-2018

3. PPF 216242 01.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Dorna Candrenilor

Monitor: 39 din 01-03-2018

4. PPF 216244 01.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 39 din 01-03-2018

5. PPF 216250 01.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Vaslui

Monitor: 39 din 01-03-2018

6. PPF 216245 01.03.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Doba

Monitor: 39 din 01-03-2018

7. PPF 216254 01.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Cosna

Monitor: 39 din 01-03-2018

8. PPF 216249 01.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Bascov

Monitor: 39 din 01-03-2018

9. PPF 216255 01.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Flamanzi

Monitor: 39 din 01-03-2018

10. PPF 216253 01.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bradut

Monitor: 39 din 01-03-2018

11. PPF 216251 01.03.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Suceava

Monitor: 39 din 01-03-2018

12. RPF 216243 01.03.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Secuieni - HR

Monitor: 39 din 01-03-2018

13. PCON216248 28.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Joseni

Monitor: 39 din 01-03-2018

14. NCON216252 28.02.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Rusii Munti

Monitor: 39 din 01-03-2018

Actualizare din data 01-03-2018


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 2.574 din 11 august 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II – arhitectură, grupa valorică B, a Şcolii elementare confesionale evanghelice situate în satul Veseud, comuna Chirpăr, judeţul Sibiu

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 28.02.2018

2. ORDIN nr. 2.575 din 11 august 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Casei parohiale evanghelice situate în Str. Principală nr. 42, satul Netuş, comuna Iacobeni, judeţul Sibiu

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 28.02.2018

3. ORDIN nr. 2.592 din 24 august 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric m - monument, categoria II - arhitectură, grupa valorică A, a Fostei Judecătorii situate în Piaţa Republicii nr. 5, municipiul Turda, judeţul Cluj

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 28.02.2018

4. ORDIN nr. 2.656 din 27 septembrie 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului conacului General Ioan Emanoil Florescu - Epaminonda R. Dimitriu şi a două subcomponente Conacul General Ioan Emanoil Florescu - Epaminonda R. Dimitriu şi Parcul, ambele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 28.02.2018

5. ORDIN nr. 20 din 27 februarie 2018
pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 28.02.2018

6. ORDIN nr. 34 din 14 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Procedurii privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 28.02.2018

7. DECIZIA nr. 5 din 22 ianuarie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 28.02.2018

8. LEGE nr. 47 din 27 februarie 2018
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

9. DECRET nr. 256 din 27 februarie 2018
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

10. LEGE nr. 48 din 27 februarie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

11. DECRET nr. 257 din 27 februarie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

12. LEGE nr. 50 din 27 februarie 2018
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

13. DECRET nr. 259 din 27 februarie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

14. DECIZIA nr. 6 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

15. ORDIN nr. 565 din 28 februarie 2018
pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

16. PROCEDURĂ din 28 februarie 2018
de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

17. ORDIN nr. 566 din 28 februarie 2018
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a acestor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

18. ORDIN nr. 1.537 din 27 februarie 2018
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

19. ORDIN nr. 38 din 28 februarie 2018
privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 28.02.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 56 din 22 februarie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 188 din 01.03.2018

21. DECIZIE nr. 209 din 13 februarie 2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 188 din 01.03.2018

22. DECIZIA nr. 819 din 12 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 01.03.2018

23. ORDIN nr. 2.703 din 26 octombrie 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Casei Conovici, situată la adresa Calea Călăraşilor nr. 14, municipiul Brăila, judeţul Brăila

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 01.03.2018

24. ORDIN nr. 144 din 12 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Goicea, judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 01.03.2018

25. ORDIN nr. 1.275 din 6 februarie 2018
privind procedura internă de avizare a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, prevăzut la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 01.03.2018

26. ORDIN nr. 3.220 din 19 februarie 2018
privind structura anului şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 01.03.2018

27. DECIZIE nr. 17 din 16 februarie 2018
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor - UCMR-ADA drept colector unic al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 01.03.2018

28. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 februarie 2018
privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 01.03.2018

29. ORDIN nr. M.29 din 19 februarie 2018
privind avansarea onorifică în grad a veteranilor de război, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război - 29 aprilie

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 01.03.2018

30. RECTIFICĂRI din 2017
referitoare la Raportul privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 01.03.2018

31. RECTIFICARE din 29 aprilie 2017
referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016 - Partidul Social Democrat - P.S.D

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 01.03.2018

32. RECTIFICARE din 29 aprilie 2016
referitoare la Cuantumul privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 01.03.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216235 28.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Tulcea

Monitor: 38 din 28-02-2018

2. PPF 216228 28.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Crasna

Monitor: 38 din 28-02-2018

3. PPF 216240 28.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Satu Mare

Monitor: 38 din 28-02-2018

4. PPF 216232 28.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Turda

Monitor: 38 din 28-02-2018

5. PPF 216226 28.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Hunedoara

Monitor: 38 din 28-02-2018

6. PPF 216237 28.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean al Judetului Cluj

Monitor: 38 din 28-02-2018

7. PPF 216234 28.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean al Judetului Cluj

Monitor: 38 din 28-02-2018

8. PPF 216233 28.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean al Judetului Cluj

Monitor: 38 din 28-02-2018

9. PPF 216238 28.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean al Judetului Cluj

Monitor: 38 din 28-02-2018

10. PPF 216223 28.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 38 din 28-02-2018

11. PPF 216224 28.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Botosani

Monitor: 38 din 28-02-2018

12. PPF 216230 28.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Dambovita

Monitor: 38 din 28-02-2018

13. PPF 216236 28.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean al Judetului Cluj

Monitor: 38 din 28-02-2018

14. RPF 216227 28.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Crasna

Monitor: 38 din 28-02-2018

15. RPF 216229 28.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Cugir

Monitor: 38 din 28-02-2018

16. RPF 216231 28.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Monitor: 38 din 28-02-2018

17. PCON216225 28.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU - S.A.

Monitor: 38 din 28-02-2018

18. PCON216239 28.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Straja

Monitor: 38 din 28-02-2018

19. NCON216241 27.02.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 38 din 28-02-2018

Actualizare din data 28-02-2018


ACTE OFICIALE

1. METODOLOGIE din 12 februarie 2018
privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanţelor şcolare

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 176 din 26.02.2018

2. METODOLOGIE din 12 februarie 2018
privind organizarea taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 176 din 26.02.2018

3. ORDIN nr. 3.094 din 25 ianuarie 2018
privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 27.02.2018

4. METODOLOGIE din 25 ianuarie 2018
de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 27.02.2018

5. ORDIN nr. 36 din 23 februarie 2018
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 27.02.2018

6. ORDIN nr. 37 din 23 februarie 2018
privind unele măsuri derogatorii de la Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 27.02.2018

7. ORDIN nr. 390 din 22 februarie 2018
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 27.02.2018

8. LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*)
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 27.02.2018

9. ORDIN nr. 1.453 din 13 februarie 2018
privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 27.02.2018

10. ORDIN nr. 1.476 din 16 februarie 2018
privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 27.02.2018

11. ORDIN nr. 3.242 din 23 februarie 2018
privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 27.02.2018

12. METODOLOGIE din 23 februarie 2018
de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 27.02.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 februarie 2018
privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 27.02.2018

14. PROGRAM din 22 februarie 2018
de pregătire profesională continuă aferent anului 2018

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 27.02.2018

15. DECIZIA nr. 717 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 28.02.2018

16. DECIZIA nr. 834 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 28.02.2018

17. ORDIN nr. 136 din 8 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătina din judeţul Cluj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 28.02.2018

18. ORDIN nr. 137 din 8 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 28.02.2018

19. ORDIN nr. 143 din 12 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 28.02.2018

20. ORDIN nr. 2.124 din 22 februarie 2018
pentru constatarea anulării Ordinului ministrului culturii nr. 2.576/2013 privind declasarea parţială a monumentului de arhitectură Şcoala 80, cu păstrarea faţadelor principală şi laterale, din Calea Dudeşti nr. 191, sectorul 3, Bucureşti, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod B-II-m-B-18622

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 183 din 28.02.2018

21. DECIZIA nr. 753 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 28.02.2018

22. DECIZIA nr. 781 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 28.02.2018

23. DECIZIA nr. 782 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 28.02.2018

24. ORDIN nr. 83 din 23 februarie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 28.02.2018

25. PROCEDURĂ din 23 februarie 2018
privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 28.02.2018

26. PROCEDURĂ din 23 februarie 2018
privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 28.02.2018

27. DECIZIA nr. 828 din 13 decembrie 2017
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 95/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 28.02.2018

28. HOTĂRÂRE nr. 57 din 22 februarie 2018
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Naţional al Magistraturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 28.02.2018

29. HOTĂRÂRE nr. 58 din 22 februarie 2018
privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Murgeni, judeţul Vaslui

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 28.02.2018

30. ORDIN nr. 2.566 din 11 august 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică A, a Liceului "Stephan Ludwig Roth", situat în Piaţa G. Enescu nr. 7, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 28.02.2018

31. ORDIN nr. 2.567 din 11 august 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Şcolii elementare evanghelice, situată în satul Gherdeal nr. 51, comuna Bruiu, judeţul Sibiu

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 28.02.2018

32. ORDIN nr. 2.568 din 11 august 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Şcolii elementare evanghelice, situată în satul Bruiu nr. 314, comuna Bruiu, judeţul Sibiu

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 28.02.2018

33. ORDIN nr. 123 din 12 februarie 2018
pentru aprobarea Metodologiilor privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi şi a taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 176 din 26.02.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216213 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: UAT - Orasul Comarnic

Monitor: 37 din 27-02-2018

2. PPF 216220 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Turia

Monitor: 37 din 27-02-2018

3. PPF 216209 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Orasul Geoagiu

Monitor: 37 din 27-02-2018

4. PPF 216215 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bacia

Monitor: 37 din 27-02-2018

5. PPF 216214 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Iasi

Monitor: 37 din 27-02-2018

6. PPF 216211 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Botosani

Monitor: 37 din 27-02-2018

7. PPF 216208 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Odorheiu Secuiesc

Monitor: 37 din 27-02-2018

8. PPF 216217 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Suceava

Monitor: 37 din 27-02-2018

9. PPF 216216 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poienarii Burchii

Monitor: 37 din 27-02-2018

10. PPF 216219 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Dambovita

Monitor: 37 din 27-02-2018

11. PPF 216221 27.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Cisnadie

Monitor: 37 din 27-02-2018

12. PPF 216222 27.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Buzau

Monitor: 37 din 27-02-2018

13. PPF 216218 27.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lunca Muresului

Monitor: 37 din 27-02-2018

14. RPF 216210 27.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte - Judetul Bihor

Monitor: 37 din 27-02-2018

15. PCON216212 26.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Petrestii de Jos

Monitor: 37 din 27-02-2018

16. PCON216207 26.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Victoria

Monitor: 37 din 27-02-2018

Actualizare din data 27-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 748 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale anexei nr. 3.21 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 26.02.2018

2. DECIZIA nr. 22 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3), art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 26.02.2018

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 22 februarie 2018
privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 26.02.2018

4. DECIZIE nr. 85 din 26 februarie 2018
pentru eliberarea domnului Nicolae Marius Sepi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 26.02.2018

5. DECIZIE nr. 86 din 26 februarie 2018
pentru eliberarea domnului Ioan Bogdan Lazăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 26.02.2018

6. ORDIN nr. 17 din 14 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2016

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 177 din 26.02.2018

7. DECIZIA nr. 809 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 26.02.2018

8. ORDIN nr. 377 din 24 noiembrie 2017
privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 26.02.2018

9. ORDIN nr. 218 din 23 ianuarie 2018
privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 26.02.2018

10. ORDIN nr. 126 din 6 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Rîmetea din judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 26.02.2018

11. DECIZIA nr. 2 din 22 ianuarie 2018
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind natura juridică a proceselor-verbale întocmite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, de către inspectorii antifraudă şi posibilitatea contestării acestora

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 26.02.2018

12. RAPORT nr. 27 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Bihor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

13. RAPORT nr. 15.324 din 28 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Constanţa

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

14. RAPORT nr. 15.316 din 28 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

15. RAPORT nr. 15.318 din 28 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Mureş

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

16. RAPORT nr. 208 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Sector 5 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

17. RAPORT nr. 199 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Prahova

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

18. RAPORT nr. 40 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Călăraşi

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

19. RAPORT nr. 26 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Caraş-Severin

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

20. RAPORT nr. 2.096 din 31 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Vrancea

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

21. RAPORT nr. 1.618 din 22 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă La Partidul Naţional Liberal - Filiala Botoşani

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

22. RAPORT nr. 36 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Cluj

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

23. RAPORT nr. 2.156 din 1 februarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Tulcea

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

24. RAPORT nr. 15.320 din 28 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Hunedoara

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

25. RAPORT nr. 1.621 din 23 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Timiş

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

26. RAPORT nr. 1.619 din 23 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Dolj

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

27. RAPORT nr. 267 din 23 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Dâmboviţa

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

28. RAPORT nr. 204 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Sector 6 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

29. RAPORT nr. 44 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Mehedinţi

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

30. RAPORT nr. 35 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Vâlcea

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

31. RAPORT nr. 5 din 3 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Sibiu

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

32. RAPORT nr. 15.321 din 28 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Neamţ

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

33. RAPORT nr. 15.315 din 28 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Bacău

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

34. RAPORT nr. 2.157 din 1 februarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Brăila

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

35. RAPORT nr. 211 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Sector 4 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

36. RAPORT nr. 99 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Giurgiu

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

37. RAPORT nr. 43 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Ialomiţa

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

38. RAPORT nr. 200 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Alba

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

39. RAPORT nr. 41 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Iaşi

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

40. RAPORT nr. 39 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Ilfov

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

41. RAPORT nr. 29 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Olt

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

42. RAPORT nr. 6 din 3 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

43. RAPORT nr. 2.095 din 31 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Buzău

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

44. RAPORT nr. 289 din 11 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

45. RAPORT nr. 202 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Sector 1 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

46. RAPORT nr. 42 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Teleorman

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

47. RAPORT nr. 28 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Braşov

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

48. RAPORT nr. 1.620 din 23 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Satu Mare

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

49. RAPORT nr. 268 din 23 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Argeş

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

50. RAPORT nr. 34 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Harghita

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

51. RAPORT nr. 15.322 din 28 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Arad

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

52. RAPORT nr. 38 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Covasna

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

53. RAPORT nr. 30 din 4 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Vaslui

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

54. RAPORT nr. 15.323 din 28 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Sălaj

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

55. RAPORT nr. 15.319 din 28 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Suceava

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

56. RAPORT nr. 15.317 din 28 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Maramureş

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

57. RAPORT nr. 2.094 din 31 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Gorj

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

58. RAPORT nr. 207 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Sector 2 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

59. RAPORT nr. 203 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Filiala Sector 3 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 27.02.2018

60. DECIZIA nr. 761 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) teza a doua, art. 114 alin. (1) lit. e) şi art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 27.02.2018

61. ORDIN nr. 18 din 19 februarie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 27.02.2018

62. ORDIN nr. 129 din 6 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 27.02.2018

63. ORDIN nr. 130 din 6 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 16 din unitatea administrativ-teritorială Cireşu, judeţul Brăila

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 27.02.2018

64. ORDIN nr. 131 din 6 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 27.02.2018

65. ORDIN nr. 132 din 6 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 27.02.2018

66. ORDIN nr. 133 din 6 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sâncrăieni, judeţul Harghita

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 27.02.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 216196 26.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Ghiroda

Monitor: 36 din 26-02-2018

3. PPF 216198 26.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Salonta

Monitor: 36 din 26-02-2018

4. PPF 216190 26.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Oraşul Pucioasa

Monitor: 36 din 26-02-2018

5. PPF 216195 26.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Cugir

Monitor: 36 din 26-02-2018

6. PPF 216188 26.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Cristuru Secuiesc

Monitor: 36 din 26-02-2018

7. PPF 216194 26.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Pascani

Monitor: 36 din 26-02-2018

8. PPF 216203 26.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ileanda

Monitor: 36 din 26-02-2018

9. PPF 216202 26.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Avrig

Monitor: 36 din 26-02-2018

10. PPF 216189 23.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 36 din 26-02-2018

11. PPF 216199 26.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Coas

Monitor: 36 din 26-02-2018

12. RPF 216191 26.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 36 din 26-02-2018

13. RPF 216201 26.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Turda

Monitor: 36 din 26-02-2018

14. PCON216187 23.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 36 din 26-02-2018

15. PCON216193 23.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Copalnic Manastur

Monitor: 36 din 26-02-2018

16. PCON216192 23.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Tunari

Monitor: 36 din 26-02-2018

17. PCON216200 23.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Oltenita

Monitor: 36 din 26-02-2018

18. CCON216197 23.02.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Sacalaseni

Ofertant: Silaghi Ioan Iosif

Monitor: 36 din 26-02-2018

Actualizare din data 26-02-2018


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 46 din 23 februarie 2018
pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 174 din 23.02.2018

2. DECRET nr. 254 din 23 februarie 2018
privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect", aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 174 din 23.02.2018

3. DECIZIA nr. 755 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 174 din 23.02.2018

4. DECIZIA nr. 756 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi prin raportare la art. 34 alin. (2) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 174 din 23.02.2018

5. ORDIN nr. 287 din 16 februarie 2018
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU nr. 2399 (2018)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 174 din 23.02.2018

6. REZOLUȚIE nr. S/RES/2.399 din 30 ianuarie 2018
adoptată de către Consiliul de Securitate la cea de-a 8169-a reuniune

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 174 din 23.02.2018

7. DECIZIE nr. 4 din 22 februarie 2018
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-28 februarie 2018

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 175 din 23.02.2018

8. DECRET nr. 255 din 23 februarie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 175 din 23.02.2018

9. DECIZIA nr. 21 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11) şi alin. (12) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 175 din 23.02.2018

10. DECIZIE nr. 210 din 13 februarie 2018
privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii AUTOSINCRON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 175 din 23.02.2018

11. RECTIFICARE nr. 2.828 din 24 decembrie 2015
referitoare la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 175 din 23.02.2018

12. METODOLOGIA ŞI REGULAMENTUL DE TABĂRĂ din 12 februarie 2018
pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 21.02.2018

13. ORDIN nr. 1.418 din 12 decembrie 2017
privind echipamentul individual de protecţie de mare vizibilitate şi uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 176 din 26.02.2018

14. ORDIN nr. 123 din 12 februarie 2018
pentru aprobarea Metodologiilor privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi şi a taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 176 din 26.02.2018

15. REGULAMENT din 12 decembrie 2017
pentru compunerea şi portul echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate şi al uniformei de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 176 din 26.02.2018

16. NORME din 12 decembrie 2017
privind echiparea personalului operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi regulile de aplicare a acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 176 din 26.02.2018

17. ORDIN nr. 124 din 12 februarie 2018
pentru aprobarea Metodologiei şi regulamentului de tabără privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 21.02.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216182 23.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local Flamanzi

Monitor: 35 din 23-02-2018

2. PPF 216175 23.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 35 din 23-02-2018

3. PPF 216185 23.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Bascov

Monitor: 35 din 23-02-2018

4. PPF 216172 23.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Cristuru Secuiesc

Monitor: 35 din 23-02-2018

5. PPF 216178 23.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lunca Muresului

Monitor: 35 din 23-02-2018

6. PPF 216181 23.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Cerna

Monitor: 35 din 23-02-2018

7. PPF 216177 23.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Cluj

Monitor: 35 din 23-02-2018

8. PPF 216174 23.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj

Monitor: 35 din 23-02-2018

9. PPF 216167 23.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Sangeorgiu de Padure

Monitor: 35 din 23-02-2018

10. PPF 216168 23.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Targu Secuiesc

Monitor: 35 din 23-02-2018

11. PPF 216186 23.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Jimbolia

Monitor: 35 din 23-02-2018

12. PPF 216180 23.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Salaj

Monitor: 35 din 23-02-2018

13. RPF 216179 23.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lunca Muresului

Monitor: 35 din 23-02-2018

14. RPF 216171 23.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Local al Orasului Cristuru Secuiesc

Monitor: 35 din 23-02-2018

15. RPF 216183 23.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Pucioasa

Monitor: 35 din 23-02-2018

16. RPF 216184 23.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Fetesti

Monitor: 35 din 23-02-2018

17. PCON216176 22.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sieu Magherus

Monitor: 35 din 23-02-2018

18. PCON216173 22.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Gorban

Monitor: 35 din 23-02-2018

19. PCON216170 22.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Focuri

Monitor: 35 din 23-02-2018

20. CCON216169 22.02.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Frumusica

Ofertant: Petras Lacramioara, sat Boscoteni, comuna Frumusica

Monitor: 35 din 23-02-2018

Actualizare din data 23-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 768 din 28 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 22.02.2018

2. DECIZIA nr. 814 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 22.02.2018

3. ORDIN nr. 19 din 22 februarie 2018
privind formarea iniţială, în anul 2018, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 22.02.2018

4. ORDIN nr. 114 din 29 ianuarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 28 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 22.02.2018

5. ORDIN nr. 666/C din 19 februarie 2018
privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional de Criminologie

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 22.02.2018

6. REGULAMENT din 19 februarie 2018
pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional de Criminologie

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 22.02.2018

7. DECIZIA nr. 555 din 19 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (4) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 22.02.2018

8. ORDIN nr. 8 din 12 ianuarie 2018
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 22.02.2018

9. ORDIN nr. 174 din 16 februarie 2018
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2018

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 22.02.2018

10. DECIZIE nr. 164 din 1 februarie 2018
privind sancţionarea Societăţii CAPRICORN INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii şi plan de măsuri

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 22.02.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 55 din 15 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 22.02.2018

12. DECIZIA nr. 660 din 24 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 4 aprilie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 23.02.2018

13. DECIZIA nr. 853 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 23.02.2018

14. ORDIN nr. 5.677 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea unor programe şcolare pentru învăţământul liceal

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 23.02.2018

15. ORDIN nr. 125 din 6 februarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 23.02.2018

16. DECIZIA nr. 82 din 23 februarie 2018
referitoare la sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea-cadru nr. 330/2009

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 23.02.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 8 din 21 februarie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 22.02.2018

18. DECIZIA nr. 665 din 24 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 22.02.2018

19. DECIZIA nr. 859 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 392 raportat la art. 386 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 22.02.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 30 din 23 iunie 1993 (*republicată*)
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 168 din 22.02.2018

21. ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 6 februarie 2018
la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior", înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 503 din data de 21.06.2017, înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 190 din data de 6.02.2018

EMITENT: Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 22.02.2018

22. HOTĂRÂRE nr. 9 din 21 februarie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind menţinerea şi consolidarea spaţiului Schengen COM (2017)570

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 23.02.2018

23. HOTĂRÂRE nr. 10 din 21 februarie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului COM (2017)637

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 23.02.2018

24. DECIZIA nr. 715 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 23.02.2018

25. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 22 februarie 2018
privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 23.02.2018

26. ORDIN nr. 69 din 30 ianuarie 2018
privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 230/2015 pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în timpul desfăşurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 23.02.2018

27. CIRCULARĂ nr. 5 din 15 februarie 2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 23.02.2018

28. CIRCULARĂ nr. 6 din 15 februarie 2018
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 171 din 23.02.2018

29. DECIZIA nr. 709 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 104 alin. (1) şi art. 194 lit. c) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 173 din 23.02.2018

30. DECIZIA nr. 752 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 173 din 23.02.2018

31. DECIZIE nr. 83 din 23 februarie 2018
privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 644/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 173 din 23.02.2018

32. DECIZIE nr. 84 din 23 februarie 2018
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 360/2017 privind constituirea Consiliului interministerial pentru pregătirea şi exercitarea preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 173 din 23.02.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216150 22.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Buzau

Monitor: 34 din 22-02-2018

2. PPF 216153 22.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 34 din 22-02-2018

3. PPF 216156 22.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Mures

Monitor: 34 din 22-02-2018

4. PPF 216149 22.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sura Mare

Monitor: 34 din 22-02-2018

5. PPF 216159 22.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: UAT Târgu Secuiesc

Monitor: 34 din 22-02-2018

6. PPF 216165 22.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Avrig

Monitor: 34 din 22-02-2018

7. PPF 216163 22.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Sangeorgiu de Padure

Monitor: 34 din 22-02-2018

8. PPF 216160 22.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Cosna

Monitor: 34 din 22-02-2018

9. PPF 216154 22.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Pecica

Monitor: 34 din 22-02-2018

10. PPF 216151 22.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Fundu Moldovei

Monitor: 34 din 22-02-2018

11. RPF 216158 22.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Targu Secuiesc

Monitor: 34 din 22-02-2018

12. RPF 216155 22.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Targu Secuiesc

Monitor: 34 din 22-02-2018

13. RPF 216162 22.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Sangeorgiu de Padure

Monitor: 34 din 22-02-2018

14. RPF 216161 22.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Jibou

Monitor: 34 din 22-02-2018

15. RPF 216164 22.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Neamt

Monitor: 34 din 22-02-2018

16. PCON216152 21.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Targu Mures

Monitor: 34 din 22-02-2018

17. PCON216166 21.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ploscuţeni

Monitor: 34 din 22-02-2018

18. PCON216157 21.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 34 din 22-02-2018

Actualizare din data 22-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 771 din 28 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în forma anterioară republicării din 2014

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 21.02.2018

2. ORDIN nr. 109 din 29 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 21.02.2018

3. ORDIN nr. 25 din 20 februarie 2018
privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 21.02.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 20 din 21 februarie 2018
pentru desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant în Consiliul de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 21.02.2018

5. DECIZIA nr. 760 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în interpretarea dată prin Decizia nr. 15 din 6 martie 2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 21.02.2018

6. DECIZIA nr. 772 din 28 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 21.02.2018

7. DECIZIA nr. 815 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 21.02.2018

8. DECIZIA nr. 816 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 21.02.2018

9. DECIZIA nr. 831 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) fraza a doua teza întâi şi art. 49 lit. c) frazele a doua şi a treia din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 21.02.2018

10. ORDIN nr. 3.194 din 9 februarie 2018
privind modificarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 21.02.2018

11. DECIZIA nr. 628 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 22.02.2018

12. DECIZIA nr. 690 din 7 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 teza a doua din Codul penal din 1969

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 22.02.2018

13. DECIZIA nr. 691 din 7 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (5) lit. g), art. 260 alin. (2) lit. g) şi art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 22.02.2018

14. ORDIN nr. 31 din 31 ianuarie 2018
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 22.02.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 19 din 19 februarie 2018
la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte obligaţia de respectare a cotei standard minime - COM (2017) 783

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 22.02.2018

16. DECIZIA nr. 667 din 24 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 22.02.2018

17. DECIZIA nr. 716 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 22.02.2018

18. DECIZIA nr. 800 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 22.02.2018

19. DECIZIA nr. 830 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 şi art. 53 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 22.02.2018

20. DECIZIE nr. 11 din 9 februarie 2018
privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Zeletin, judeţul Buzău

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 22.02.2018

21. ORDIN nr. 122 din 1 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vinţu de Jos, judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 22.02.2018

22. ORDIN nr. 123 din 1 februarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 22.02.2018

23. ORDIN nr. 35 din 14 februarie 2018
de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018, şi de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 22.02.2018

24. HOTĂRÂRE nr. 18/437 din 10 februarie 2018
privind aprobarea publicării Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

EMITENT: Corpul Experţilor Contabili
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 22.02.2018

25. ORDIN nr. 121 din 12 februarie 2018
privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216124 21.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Salaj

Monitor: 33 din 21-02-2018

2. PPF 216123 21.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Lugoj

Monitor: 33 din 21-02-2018

3. PPF 216134 21.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bradut

Monitor: 33 din 21-02-2018

4. PPF 216137 21.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Pecica

Monitor: 33 din 21-02-2018

5. PPF 216143 21.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Buzau

Monitor: 33 din 21-02-2018

6. PPF 216138 21.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 33 din 21-02-2018

7. PPF 216129 21.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj

Monitor: 33 din 21-02-2018

8. PPF 216146 21.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 33 din 21-02-2018

9. PPF 216131 21.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Covasna

Monitor: 33 din 21-02-2018

10. PPF 216128 20.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare

Monitor: 33 din 21-02-2018

11. PPF 216148 21.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Vatra Moldovitei

Monitor: 33 din 21-02-2018

12. PPF 216126 20.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare

Monitor: 33 din 21-02-2018

13. PPF 216127 20.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare

Monitor: 33 din 21-02-2018

14. PPF 216135 21.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Simleu Silvaniei

Monitor: 33 din 21-02-2018

15. PPF 216140 20.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 33 din 21-02-2018

16. PPF 216147 21.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 33 din 21-02-2018

17. RPF 216142 21.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 33 din 21-02-2018

18. RPF 216132 21.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Pojorata

Monitor: 33 din 21-02-2018

19. RPF 216139 21.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 33 din 21-02-2018

20. RPF 216136 21.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Bacau

Monitor: 33 din 21-02-2018

21. RPF 216141 21.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 33 din 21-02-2018

22. PCON216133 20.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Butea

Monitor: 33 din 21-02-2018

23. PCON216145 20.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Racoviteni

Monitor: 33 din 21-02-2018

24. PCON216125 20.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Plosca

Monitor: 33 din 21-02-2018

25. PCON216144 20.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Racoviteni

Monitor: 33 din 21-02-2018

26. CCON216122 20.02.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Remetea

Ofertant: Cabinetul Medical de Medicina Dentara "Dr. Laszla Robert"

Monitor: 33 din 21-02-2018

27. CSBV216130 21.02.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Municipiul Barlad

Ofertant: Asociatia Myosotis Romania Barlad

Monitor: 33 din 21-02-2018

Actualizare din data 21-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 622 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 20.02.2018

2. DECIZIA nr. 640 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^1 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 21.02.2018

3. DECIZIA nr. 641 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (1) şi alin. (3) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 21.02.2018

4. DECIZIA nr. 803 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) şi alin. (3), art. 346 alin. (1) şi alin. (4^1) şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 21.02.2018

5. DECIZIA nr. 26 din 20 noiembrie 2017
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 21.02.2018

6. DECIZIA nr. 696 din 7 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (4) şi alin. (5^1) teza a doua, ale art. 426 lit. c)-h) şi ale art. 431 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 21.02.2018

7. ORDIN nr. 101 din 29 ianuarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 21.02.2018

8. ORDIN nr. 124 din 12 februarie 2018
pentru aprobarea Metodologiei şi regulamentului de tabără privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 21.02.2018

9. DECIZIA nr. 27 din 21 februarie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (4) şi art. 9 din Legea nr. 8/2006

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 21.02.2018

Actualizare din data 21-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 621 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 20.02.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 54 din 15 februarie 2018
pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 20.02.2018

3. ORDIN nr. 15 din 9 februarie 2018
pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi a codurilor armonizate aferente acestora

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 20.02.2018

4. ORDIN nr. 106 din 29 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moşoaia din judeţul Argeş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 20.02.2018

5. ORDIN nr. 107 din 29 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 158 din 20.02.2018

6. DECIZIA nr. 624 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 83 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 159 din 20.02.2018

7. DECIZIA nr. 688 din 7 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 159 din 20.02.2018

8. DECIZIA nr. 723 din 21 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 3 din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 159 din 20.02.2018

9. DECIZIA nr. 770 din 28 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 159 din 20.02.2018

10. DECIZIE nr. 13 din 13 februarie 2018
privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ciugud (Ciugud amonte + Ciugud aval), judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 159 din 20.02.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 11 din 20 februarie 2018
privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 20.02.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 12 din 20 februarie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 20.02.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 18 din 19 februarie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 20.02.2018

14. DECRET nr. 249 din 19 februarie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 20.02.2018

15. DECRET nr. 250 din 19 februarie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 20.02.2018

16. DECRET nr. 251 din 19 februarie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 20.02.2018

17. DECRET nr. 252 din 19 februarie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 20.02.2018

18. DECRET nr. 253 din 19 februarie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 20.02.2018

19. DECIZIA nr. 719 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 20.02.2018

20. DECIZIA nr. 833 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) teza întâi raportat la art. 10 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 21.02.2018

21. ORDIN nr. 1.295 din 6 februarie 2018
privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 21.02.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216111 20.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Comuna Ileanda

Monitor: 32 din 20-02-2018

2. PPF 216108 20.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Vatra Moldovitei

Monitor: 32 din 20-02-2018

3. PPF 216112 20.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

Monitor: 32 din 20-02-2018

4. PPF 216114 20.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Jimbolia

Monitor: 32 din 20-02-2018

5. PPF 216113 20.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Fundu Moldovei

Monitor: 32 din 20-02-2018

6. PPF 216110 20.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare

Monitor: 32 din 20-02-2018

7. PPF 216116 20.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Covasna

Monitor: 32 din 20-02-2018

8. PPF 216117 20.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 32 din 20-02-2018

9. PPF 216115 20.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Poian

Monitor: 32 din 20-02-2018

10. PPF 216120 20.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Monitor: 32 din 20-02-2018

11. PPF 216118 20.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 32 din 20-02-2018

12. PPF 216119 20.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 32 din 20-02-2018

13. RPF 216107 20.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Vatra Moldovitei

Monitor: 32 din 20-02-2018

14. RPF 216109 20.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 32 din 20-02-2018

15. CCON216121 19.02.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Marasesti

Ofertant: S.C. GELSER TOTAL - S.R.L.

Monitor: 32 din 20-02-2018

Actualizare din data 20-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 24 din 16 noiembrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a art. 72 şi a art. 153^12 din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 1552 din Codul civil de la 1864, respectiv la art. 2.030 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu aplicarea art. 54 alin. (2) din Legea nr. 31/1990

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 19.02.2018

2. METODOLOGIE din 8 februarie 2018
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul programului de centre de tineret

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

3. METODOLOGIE din 12 februarie 2018
pentru organizarea de proiecte proprii

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 7 din 12 februarie 2018
la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată - COM (2017) 536 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 8 din 12 februarie 2018
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul - COM (2017) 647 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 9 din 12 februarie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic - COM (2017) 653 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 10 din 12 februarie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale - COM (2017) 660 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 11 din 12 februarie 2018
la Propunerea modificată de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoare adăugată - COM (2017) 706 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 12 din 12 februarie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle - COM (2017) 742 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 13 din 12 februarie 2018
la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale şi pentru a adapta obiectivul general al acestuia - COM (2017) 825 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 14 din 12 februarie 2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre - COM (2017) 826 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 15 din 12 februarie 2018
la Propunerea de Regulament al Consiliului privind înfiinţarea Fondului Monetar European - COM (2017) 827 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 16 din 12 februarie 2018
privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre - COM (2017) 648 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

14. DECIZIA nr. 762 din 23 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2016 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

15. DECIZIA nr. 804 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 partea introductivă din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 53 din 15 februarie 2018
pentru modificarea art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19.02.2018

17. ORDIN nr. 39 din 19 februarie 2018
privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 155 din 19.02.2018

18. ORDIN nr. 38 din 19 februarie 2018
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 155 din 19.02.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 47 din 8 februarie 2018
privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului şi modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 156 din 20.02.2018

20. ORDIN nr. 93 din 22 ianuarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 156 din 20.02.2018

21. ORDIN nr. 94 din 22 ianuarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 156 din 20.02.2018

22. ORDIN nr. 95 din 22 ianuarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Drăgăneşti, judeţul Prahova

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 156 din 20.02.2018

23. ORDIN nr. 96 din 22 ianuarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Grădina, judeţul Constanţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 156 din 20.02.2018

24. DECIZIA nr. 623 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 68 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 20.02.2018

25. DECIZIA nr. 32 din 23 ianuarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 14, 18, 22 şi 27 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 20.02.2018

26. DECIZIA nr. 51 din 1 februarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 20.02.2018

27. ORDIN nr. 108 din 29 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 20.02.2018

28. ORDIN nr. 114 din 8 februarie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

29. ORDIN nr. 120 din 12 februarie 2018
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216056 19.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Simleu Silvaniei

Monitor: 31 din 19-02-2018

2. PPF 216052 19.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Monitor: 31 din 19-02-2018

3. PPF 216060 19.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Monitor: 31 din 19-02-2018

4. PPF 216058 19.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Monitor: 31 din 19-02-2018

5. PPF 216057 19.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Monitor: 31 din 19-02-2018

6. PPF 216059 19.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Monitor: 31 din 19-02-2018

7. CPF 216054 19.02.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Pojorata

Ofertant: Asociatia Culturala "Plaiurile Pojoratei"

Monitor: 31 din 19-02-2018

8. RPF 216055 19.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Simleu Silvaniei

Monitor: 31 din 19-02-2018

9. PDGS216053 19.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Delegarea gestiunii serviciilor publice

Contractant: Primaria orasului Insuratei

Monitor: 31 din 19-02-2018

Actualizare din data 19-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 595 din 26 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 teza a doua, art. 8 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 16.02.2018

2. DECIZIA nr. 626 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 277 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 16.02.2018

3. DECIZIA nr. 681 din 2 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 16.02.2018

4. DECIZIA nr. 729 din 21 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 16.02.2018

5. DECIZIA nr. 855 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 16.02.2018

6. DECIZIA nr. 672 din 31 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 şi art. 1.010 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

7. DECIZIA nr. 676 din 2 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

8. DECIZIA nr. 801 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 48 din 15 februarie 2018
privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esenţial "Corvetă multifuncţională"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

10. DECIZIE nr. 79 din 16 februarie 2018
privind stabilirea atribuţiilor doamnei Andreea Păstîrnac, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

11. REGULAMENT nr. 1 din 12 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

EMITENT: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

12. DECIZIE nr. 186 din 2 februarie 2018
privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea ATE INSURANCE ROMANIA - S.A., în calitate de cedent, către Societatea EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A., în calitate de cesionar, şi a retragerii, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ATE INSURANCE ROMANIA - S.A.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

13. ORDIN nr. 70 din 13 februarie 2018
pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 2018

EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

14. GHIDUL din 13 februarie 2018
beneficiarului - 2018

EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2018
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 19.02.2018

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2018
pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 19.02.2018

17. ORDIN nr. M.18 din 3 februarie 2018
privind suspendarea aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 19.02.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 51 din 15 februarie 2018
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 19.02.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 52 din 15 februarie 2018
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 19.02.2018

20. ORDIN nr. 103 din 29 ianuarie 2018
privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 19.02.2018

21. ORDIN nr. 212 din 13 februarie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.018/2014 privind aprobarea Condiţiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 19.02.2018

Actualizare din data 19-02-2018


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 3.109 din 29 ianuarie 2018
privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 15.02.2018

2. ORDIN nr. 1.650 din 21 decembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 49 din 15 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 50 din 15 februarie 2018
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

5. DECIZIE nr. 76 din 16 februarie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Adelina Palade a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

6. DECIZIE nr. 77 din 16 februarie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Alina Veronica Hagima a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

7. DECIZIE nr. 80 din 16 februarie 2018
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

8. DECIZIE nr. 82 din 16 februarie 2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dragoş-Virgil Titea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 16.02.2018

Actualizare din data 19-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 78 din 16 februarie 2018
privind numirea doamnei Iuliana Mihaela Zobuian în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 16.02.2018

2. DECIZIE nr. 81 din 16 februarie 2018
privind numirea domnului Radu Ţipişcă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 16.02.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216047 16.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Monitor: 30 din 16-02-2018

2. PPF 216045 16.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sibiu

Monitor: 30 din 16-02-2018

3. PPF 216050 16.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Monitor: 30 din 16-02-2018

4. PPF 216048 16.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Monitor: 30 din 16-02-2018

5. PPF 216049 16.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Monitor: 30 din 16-02-2018

6. PPF 216044 16.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Bistrita

Monitor: 30 din 16-02-2018

7. PPF 216043 16.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Arcus

Monitor: 30 din 16-02-2018

8. PPF 216042 16.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 30 din 16-02-2018

9. PPF 216046 16.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Brad

Monitor: 30 din 16-02-2018

10. PPF 216051 16.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 30 din 16-02-2018

Actualizare din data 16-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 733 din 22 noiembrie 2017
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 73/2017 pentru numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 143 din 15.02.2018

2. RAPORT nr. 12.717 din 9 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Brăila

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

3. RAPORT nr. 12.827 din 11 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vaslui

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

4. RAPORT nr. 12.828 din 11 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

5. RAPORT nr. 12.829 din 11 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Harghita

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

6. RAPORT nr. 12.844 din 11 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

7. RAPORT nr. 13.007 din 18 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bistriţa

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

8. RAPORT nr. 13.011 din 18 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Sibiu

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

9. RAPORT nr. 13.012 din 18 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Filiala Suceava

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

10. RAPORT nr. 13.013 din 18 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

11. RAPORT nr. 13.302 din 25 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Alba

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

12. RAPORT nr. 13.616 din 3 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Botoşani

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

13. RAPORT nr. 13.617 din 3 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

14. RAPORT nr. 13.938 din 14 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

15. RAPORT nr. 13.940 din 14 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Argeş

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

16. RAPORT nr. 14.002 din 15 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Constanţa

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

17. RAPORT nr. 14.015 din 15 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

18. RAPORT nr. 14.412 din 28 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

19. RAPORT nr. 14.414 din 28 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

20. RAPORT nr. 14.415 din 28 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

21. RAPORT nr. 14.713 din 8 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Călăraşi

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

22. RAPORT nr. 14.715 din 8 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

23. RAPORT nr. 14.805 din 13 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat -Organizaţia Judeţeană Arad

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

24. RAPORT nr. 14.806 din 13 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Hunedoara

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

25. RAPORT nr. 14.865 din 14 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Iaşi

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 15.02.2018

26. DECIZIA nr. 675 din 31 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 15.02.2018

27. DECIZIA nr. 699 din 7 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 15.02.2018

28. HOTĂRÂRE nr. 46 din 8 februarie 2018
privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 15.02.2018

29. DECIZIE nr. 68 din 15 februarie 2018
pentru reluarea activităţii doamnei Elena Petraşcu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 15.02.2018

30. DECIZIE nr. 69 din 15 februarie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 15.02.2018

31. DECIZIE nr. 70 din 15 februarie 2018
privind aplicarea mobilităţii doamnei Georgeta Gavrilă din funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 15.02.2018

32. DECIZIE nr. 71 din 15 februarie 2018
privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 15.02.2018

33. DECIZIE nr. 72 din 15 februarie 2018
privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai-Iulian Vişan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 15.02.2018

34. DECIZIE nr. 73 din 15 februarie 2018
privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Achim, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 15.02.2018

35. DECIZIE nr. 74 din 15 februarie 2018
privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2018 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 15.02.2018

36. HOTĂRÂRE nr. 17 din 14 februarie 2018
privind vacantarea unui mandat de senator

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 15.02.2018

37. DECIZIA nr. 33 din 23 ianuarie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 15.02.2018

38. DECIZIA nr. 706 din 9 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 15.02.2018

39. DECIZIA nr. 773 din 28 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 15.02.2018

40. DECIZIE nr. 75 din 15 februarie 2018
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela-Maria Podaşcă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 15.02.2018

41. ORDIN nr. 1.450 din 13 februarie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 15.02.2018

42. LEGEA nr. 185 din 25 iunie 2013 (*republicată*)
privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 15.02.2018

43. DECIZIA nr. 643 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

44. DECIZIA nr. 829 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

45. ORDIN nr. 114 din 8 februarie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

46. ORDIN nr. 120 din 12 februarie 2018
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

47. ORDIN nr. 121 din 12 februarie 2018
privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

48. HOTĂRÂRE nr. 7 din 19 ianuarie 2018
privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul Institutului Notarial Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 128/2015

EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 16.02.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 216033 15.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 29 din 15-02-2018

2. PPF 216038 15.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Arcus

Monitor: 29 din 15-02-2018

3. PPF 216032 15.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 29 din 15-02-2018

4. PPF 216039 15.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Targu Jiu

Monitor: 29 din 15-02-2018

5. PPF 216041 15.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chiajna

Monitor: 29 din 15-02-2018

6. PPF 216031 15.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Vatra Dornei

Monitor: 29 din 15-02-2018

7. RPF 216037 15.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Arcus

Monitor: 29 din 15-02-2018

8. RPF 216029 15.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poienarii Burchii

Monitor: 29 din 15-02-2018

9. RPF 216035 15.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Vaslui

Monitor: 29 din 15-02-2018

10. PCON216034 14.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 29 din 15-02-2018

11. PCON216030 14.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Ianca

Monitor: 29 din 15-02-2018

12. PCON216036 14.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Moldova Noua

Monitor: 29 din 15-02-2018

13. NCON216040 14.02.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Dodesti

Monitor: 29 din 15-02-2018

Actualizare din data 15-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 721 din 21 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu cele ale alin. (5^1) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 14.02.2018

2. ORDIN nr. 35 din 17 ianuarie 2018
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 14.02.2018

3. ORDIN nr. 43 din 18 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Motru din judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 14.02.2018

4. ORDIN nr. 104 din 29 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 14.02.2018

5. ORDIN nr. 179 din 29 ianuarie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 14.02.2018

6. ORDIN nr. 3.131 din 30 ianuarie 2018
privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 14.02.2018

7. RAPORT nr. 12.393 din 29 septembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Maramureş

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

8. RAPORT nr. 12.718 din 9 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

9. RAPORT nr. 12.825 din 11 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

10. RAPORT nr. 12.826 din 11 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vrancea

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

11. RAPORT nr. 13.008 din 18 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mureş

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

12. RAPORT nr. 13.009 din 18 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Covasna

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

13. RAPORT nr. 13.010 din 18 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Neamţ

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

14. RAPORT nr. 13.301 din 25 octombrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Satu Mare

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

15. RAPORT nr. 13.917 din 14 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

16. RAPORT nr. 13.939 din 14 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Tulcea

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

17. RAPORT nr. 13.941 din 14 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Prahova

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

18. RAPORT nr. 14.000 din 15 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bihor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

19. RAPORT nr. 14.001 din 15 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dolj

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

20. RAPORT nr. 14.016 din 15 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Gorj

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

21. RAPORT nr. 14.413 din 28 noiembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Sălaj

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

22. RAPORT nr. 14.606 din 5 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Teleorman

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

23. RAPORT nr. 14.607 din 5 decembrie 2017
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Olt

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

24. RAPORT nr. 198 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

25. RAPORT nr. 201 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

26. RAPORT nr. 205 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

27. RAPORT nr. 206 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

28. RAPORT nr. 209 din 9 ianuarie 2018
privind Rezultatul Controlului Efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

29. RAPORT nr. 210 din 9 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

30. RAPORT nr. 290 din 11 ianuarie 2018
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 14.02.2018

31. HOTĂRÂRE nr. 6 din 12 februarie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 141 din 14.02.2018

32. DECRET nr. 247 din 13 februarie 2018
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 141 din 14.02.2018

33. DECRET nr. 248 din 13 februarie 2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 141 din 14.02.2018

34. DECIZIA nr. 638 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1, art. 59^1 alin. 1 şi alin. 3 şi art. 60 alin. 1-4 din Codul penal din 1969 şi ale art. 100 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 141 din 14.02.2018

35. ORDIN nr. 45 din 29 ianuarie 2018
pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

EMITENT: Ministerul Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 141 din 14.02.2018

36. REGULAMENT nr. 1 din 6 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 141 din 14.02.2018

37. ORDIN nr. 30 din 31 ianuarie 2018
pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru Metodologia de rezervă, în conformitate cu articolul 36 (3) din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor"

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 141 din 14.02.2018

38. DECIZIA nr. 655 din 17 octombrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 143 din 15.02.2018

39. ORDIN nr. 30 din 31 ianuarie 2018
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 143 din 15.02.2018

40. ORDIN nr. 29 din 31 ianuarie 2018
pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare intrazilnică, în conformitate cu art. 53 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor"

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 143 din 15.02.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

3. PPF 216011 13.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 27 din 15-02-2018

4. PPF 216012 13.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 27 din 13-02-2018

5. PPF 216010 13.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Monitor: 27 din 13-02-2018

6. PCON216013 12.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Draganesti

Monitor: 27 din 13-02-2018

7. PCON216007 12.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Joseni

Monitor: 27 din 13-02-2018

8. PCON216008 12.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Ivesti

Monitor: 27 din 13-02-2018

9. PCON216009 12.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sintereag

Monitor: 27 din 13-02-2018

10. PPF 216023 14.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Brad

Monitor: 28 din 14-02-2018

11. PPF 216021 14.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Vatra Dornei

Monitor: 28 din 14-02-2018

12. PPF 216028 14.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Mioveni

Monitor: 28 din 14-02-2018

13. PPF 216026 14.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 28 din 14-02-2018

14. PPF 216027 14.02.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 28 din 14-02-2018

15. RPF 216017 14.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sebes

Monitor: 28 din 14-02-2018

16. RPF 216025 14.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Brad

Monitor: 28 din 14-02-2018

17. RPF 216022 14.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Vatra Dornei

Monitor: 28 din 14-02-2018

18. PCON216019 13.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 28 din 14-02-2018

19. PCON216024 13.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Pietroasa

Monitor: 28 din 14-02-2018

20. PCON216014 13.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Barsesti

Monitor: 28 din 14-02-2018

21. PCON216015 13.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Havarna

Monitor: 28 din 14-02-2018

22. NCON216020 13.02.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Teslui

Monitor: 28 din 14-02-2018

23. CCON216018 13.02.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Giurgita

Ofertant: S.C. La Ghio SRL

Monitor: 28 din 14-02-2018

Actualizare din data 14-02-2018


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 731 din 22 noiembrie 2017
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 71/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 13.02.2018

2. ORDIN nr. 3.111 din 29 ianuarie 2018
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 13.02.2018

3. ORDIN nr. 3.110 din 29 ianuarie 2018
privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 13.02.2018

4. ORDIN nr. 28 din 31 ianuarie 2018
pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor"

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 13.02.2018

5. ORDIN nr. 350 din 31 ianuarie 2018
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 13.02.2018

6. ORDIN nr. 8 din 1 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2013

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 13.02.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 8 din 12 februarie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 9 din 12 februarie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 10 din 12 februarie 2018
privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 februarie 2018
privind validarea unor mandate de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 5 din 13 februarie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 februarie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 7 din 13 februarie 2018
pentru desemnarea reprezentanţilor Parlamentului României, Camera Deputaţilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

14. DECIZIA nr. 677 din 2 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, şi ale art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 44 din 8 februarie 2018
pentru modificarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 45 din 8 februarie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

17. DECIZIE nr. 66 din 13 februarie 2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Popescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

18. DECIZIE nr. 67 din 13 februarie 2018
privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Gheorghe Popescu

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

19. ORDIN nr. 102 din 29 ianuarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 din unitatea administrativ-teritorială Căpreni, judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

20. ORDIN nr. 442/C din 30 ianuarie 2018
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

21. RAPORTUL din 12 februarie 2018
Comisiei parlamentare de anchetă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 13.02.2018

Actualizare din data 13-02-2018


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 14 din 18 ianuarie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 12.02.2018

2. PROCEDURĂ din 18 ianuarie 2018
privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 12.02.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 ianuarie 2018
pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 12.02.2018

4. ORDIN nr. 1.430 din 20 noiembrie 2017
privind aprobarea Planului naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 12.02.2018

5. PLAN NAȚIONAL din 20 noiembrie 2017
de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 12.02.2018

6. ORDIN nr. 1.063 din 7 decembrie 2017
privind aprobarea Planului naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 12.02.2018

7. PLAN NAȚIONAL din 7 decembrie 2017
de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 12.02.2018

8. ORDIN nr. 220 din 23 ianuarie 2018
privind aprobarea Planului naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 12.02.2018

9. PLAN NAȚIONAL din 23 ianuarie 2018
de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 130 din 12.02.2018

10. ORDIN nr. M.14 din 22 ianuarie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 12.02.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 6 din 28 ianuarie 2018
pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 12.02.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 7 din 28 ianuarie 2018
privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 12.02.2018

13. PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2018
de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 12.02.2018

14. ORDIN nr. 194 din 22 ianuarie 2018
privind aprobarea schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 12.02.2018

15. SCHEMĂ din 22 ianuarie 2018
de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 12.02.2018

16. DECIZIA nr. 683 din 2 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) şi art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 12.02.2018

17. DECIZIA nr. 684 din 2 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 12.02.2018

18. ORDIN nr. 32 din 9 februarie 2018
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în Romania

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 12.02.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 40 din 8 februarie 2018
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 12.02.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 42 din 8 februarie 2018
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 12.02.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 43 din 8 februarie 2018
privind transmiterea unor părţi din imobilul 539 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 12.02.2018

22. ORDIN nr. 31 din 31 ianuarie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 12.02.2018

23. ORDIN nr. 35 din 12 februarie 2018
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 12.02.2018

24. ORDIN nr. 50 din 22 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 12.02.2018

25. ORDIN nr. 159 din 29 ianuarie 2018
pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 12.02.2018

26. DECIZIA nr. 599 din 28 septembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^22 şi art. 296^26 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 12.02.2018

27. DECIZIE nr. 64 din 12 februarie 2018
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Balan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 12.02.2018

28. DECIZIE nr. 65 din 12 februarie 2018
privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 12.02.2018

29. ORDIN nr. 33 din 17 ianuarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 12.02.2018

30. ORDIN nr. 34 din 17 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ţiţeşti din judeţul Argeş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 12.02.2018

31. ORDIN nr. 44 din 18 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 12.02.2018

32. ORDIN nr. 2/213 din 10 ianuarie 2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor, al secretarului general al Senatului şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 12.02.2018

33. ORDIN nr. XXXV/266 din 26 ianuarie 2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor, al secretarului general al Senatului şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 12.02.2018

34. ORDIN nr. 12 din 9 februarie 2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor, al secretarului general al Senatului şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 12.02.2018

35. DECIZIA nr. 722 din 21 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (8) şi art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii coroborate cu cele ale art. 24 şi art. 131 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 13.02.2018

36. DECIZIA nr. 774 din 28 noiembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) şi art. 83 alin. (2) din Codul penal, raportat la dispoziţiile art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 13.02.2018

37. HOTĂRÂRE nr. 41 din 8 februarie 2018
privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 13.02.2018

38. ORDIN nr. 10 din 7 februarie 2018
pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 13.02.2018

39. ORDIN nr. 24 din 23 ianuarie 2018
pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 13.02.2018

40. PROCEDURĂ din 23 ianuarie 2018
de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 13.02.2018

41. ORDIN nr. 3.058 din 16 ianuarie 2018
privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I "Familia ocupaţională de funcţii bugetare Învăţământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 13.02.2018

42. ORDIN nr. 943 din 23 ianuarie 2018
privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I "Familia ocupaţională de funcţii bugetare Învăţământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 13.02.2018

43. ORDIN nr. 45 din 18 ianuarie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 13.02.2018

44. ORDIN nr. 46 din 19 ianuarie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 13.02.2018

45. ORDIN nr. 110 din 29 ianuarie 2018
pentru aprobarea normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 13.02.2018

46. NORME METODOLOGICE din 29 ianuarie 2018
de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 13.02.2018

47. ORDIN nr. 32 din 7 februarie 2018
pentru modificarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 13.02.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 215997 12.02.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Coas

Monitor: 26 din 12-02-2018

2. RPF 215992 12.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Targoviste

Monitor: 26 din 12-02-2018

3. RPF 215996 12.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Coas

Monitor: 26 din 12-02-2018

4. RPF 215991 12.02.2018

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Targoviste

Monitor: 26 din 12-02-2018

5. PCON215990 09.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Carna

Monitor: 26 din 12-02-2018

6. PCON215995 09.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Racovita

Monitor: 26 din 12-02-2018

7. PCON215989 09.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Magura

Monitor: 26 din 12-02-2018

8. PCON215994 09.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Vladesti

Monitor: 26 din 12-02-2018

9. PCON215988 09.02.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Magura

Monitor: 26 din 12-02-2018

10. CCON215993 09.02.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Sacalaseni

Ofertant: Silaghi Vasile Florin

Monitor: 26 din 12-02-2018

Actualizare din data 12-02-2018


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 6.970 din 29 noiembrie 2017
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice". Indicativ AND 605-2016

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 09.02.2018

2. REGLEMENTARE TEHNICĂ din 29 noiembrie 2017
"Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice", Indicativ AND 605-2016

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 09.02.2018

3. ORDIN nr. 1.779 din 12 decembrie 2017
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice". Indicativ AND 605-2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 09.02.2018

4. REGLEMENTARE TEHNICĂ din 12 decembrie 2017
"Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de proiectare, preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice", Indicativ AND 605-2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 09.02.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 februarie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 3 din 7 februarie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 4 din 7 februarie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 5 din 7 februarie 2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 februarie 2018
privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 februarie 2018
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 37 din 8 februarie 2018
pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 38 din 8 februarie 2018
privind participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la majorarea capitalului social al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 39 din 8 februarie 2018
privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

14. DECIZIE nr. 62 din 9 februarie 2018
pentru numirea doamnei Oana-Elena Pintilei în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

15. DECIZIE nr. 63 din 9 februarie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ciprian-Constantin Rusu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

16. ORDIN nr. 1.254 din 5 februarie 2018
privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

17. ORDIN nr. 1.298 din 6 februarie 2018
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018

18. DECIZIA nr. 28 din 4 decembrie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 107 din Codul civil şi ale art. 133 alin. (1) coroborate cu art. 70 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 09.02.2018