Actualizare (1) din data 17-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 4 din 14 februarie 2020
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 116 din 14.02.2020

2. DECRET nr. 103 din 14 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

3. DECRET nr. 104 din 14 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

4. DECRET nr. 105 din 14 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

5. DECRET nr. 106 din 14 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

6. DECRET nr. 107 din 14 februarie 2020
privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

7. DECRET nr. 108 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

8. DECRET nr. 109 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

9. DECRET nr. 110 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

10. DECRET nr. 111 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

11. DECRET nr. 112 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

12. DECRET nr. 113 din 14 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

13. HOTĂRÂRE nr. 123 din 13 februarie 2020
privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 14.02.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 124 din 13 februarie 2020
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 14.02.2020

15. HOTĂRÂRE nr. 125 din 13 februarie 2020
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 14.02.2020

16. HOTĂRÂRE nr. 126 din 13 februarie 2020
privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 14.02.2020

17. ORDIN nr. 44 din 12 februarie 2020
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 - "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor şi pentru aprobarea modelului de notificare privind cerinţele specifice aferente subpachetului 3b)

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 14.02.2020

18. CIRCULARĂ nr. 3 din 11 februarie 2020
privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

19. CIRCULARĂ nr. 4 din 11 februarie 2020
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2020

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

20. NORMĂ nr. 4 din 6 februarie 2020
pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14.02.2020

21. HOTĂRÂRE nr. 116 din 4 februarie 2020
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de CO_2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi şi a Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO_2 pentru autoturismele noi şi pentru vehiculele utilitare uşoare noi şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 şi (UE) nr. 510/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 14.02.2020

22. HOTĂRÂRE nr. 117 din 4 februarie 2020
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. pe teritoriul României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 14.02.2020

23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 4 februarie 2020
privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 14.02.2020

24. REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2020
privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 14.02.2020

25. ORDIN nr. 3.069 din 20 ianuarie 2020
pentru modificarea "Curriculumului de pregătire în specialitatea obstetrică-ginecologie" din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 14.02.2020

26. ORDIN nr. 1.850 din 11 decembrie 2019
pentru modificarea "Curriculumului de pregătire în specialitatea obstetrică-ginecologie" din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 14.02.2020

27. DECIZIA nr. 787 din 3 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 57 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 116 din 14.02.2020

28. DECIZIA nr. 665 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (5) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 14.02.2020

29. DECIZIA nr. 669 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 14.02.2020

30. DECIZIA nr. 646 din 17 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 116 din 14.02.2020

31. DECIZIA nr. 40 din 14 octombrie 2019
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) raportat la art. 84 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 14.02.2020

32. ORDONANŢA nr. 105 din 30 august 1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 13.02.2020

Actualizare (2) din data 17-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 44 din 11 februarie 2020
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna februarie 2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 17.02.2020

2. ORDIN nr. 389/C din 3 februarie 2020
privind aprobarea Sistemului de evidenţă a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 17.02.2020

3. SISTEM DE EVIDENȚĂ din 3 februarie 2020
a datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 17.02.2020

4. DECIZIA nr. 783 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 137 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a celor ale art. 15 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 17.02.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223408 14.02.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sacalaseni

Monitor: 28 din 14-02-2020

2. PPF 223405 14.02.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 28 din 14-02-2020

3. PPF 223404 13.02.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 28 din 14-02-2020

4. PPF 223409 14.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Roman

Monitor: 28 din 14-02-2020

5. RPF 223402 14.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Corbu

Monitor: 28 din 14-02-2020

6. RPF 223398 14.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Municipiul Tulcea

Monitor: 28 din 14-02-2020

7. PCBS223403 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Orasul Flamanzi

Monitor: 28 din 14-02-2020

8. PCBS223422 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Orasului Chisineu-Cris

Monitor: 28 din 14-02-2020

9. PCBS223417 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Municipiul Onesti

Monitor: 28 din 14-02-2020

10. PCBS223419 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Bughea de Sus

Monitor: 28 din 14-02-2020

11. PCBS223411 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia

Monitor: 28 din 14-02-2020

12. PCBS223401 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primariei comunei Costestii din Vale

Monitor: 28 din 14-02-2020

13. PCON223393 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Iasi

Monitor: 28 din 14-02-2020

14. PCON223395 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Manastiur

Monitor: 28 din 14-02-2020

15. PCON223407 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Filipestii de Padure

Monitor: 28 din 14-02-2020

16. PCON223415 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Auseu

Monitor: 28 din 14-02-2020

17. PCON223414 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" - Hunedoara

Monitor: 28 din 14-02-2020

18. PCON223418 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiul Cluj-Napoca

Monitor: 28 din 14-02-2020

19. PCON223410 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Rădăuţi

Monitor: 28 din 14-02-2020

20. PCON223420 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 28 din 14-02-2020

21. CCON223397 13.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Saliste

Ofertant: S.C. LEBU COMPANY - S.R.L.,

Monitor: 28 din 14-02-2020

22. CCON223406 13.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Spitalul Municipal Campulung

Ofertant: S.C. DALLMAYR VENDING&OFFICE - S.C.S.

Monitor: 28 din 14-02-2020

23. CCON223396 13.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Galautas

Ofertant: S.C. CARPATHIAN SPRINGS - S.A.

Monitor: 28 din 14-02-2020

24. CCON223399 13.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Muntenii de Sus

Ofertant: Cararusa R. Marcel-Petru-Medic Stomatolog Colaborator

Monitor: 28 din 14-02-2020

25. PAP 223412 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Dumbraveni

Monitor: 28 din 14-02-2020

26. PAP 223416 14.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Izvoarele

Monitor: 28 din 14-02-2020

27. PAP 223394 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Valiug

Monitor: 28 din 14-02-2020

28. PAP 223400 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Bratca

Monitor: 28 din 14-02-2020

29. PAP 223421 13.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Targu-Neamt

Monitor: 28 din 14-02-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/198 al Comisiei din 13 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/198 al Comisiei din 13 februarie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește instituirea registrului indicațiilor geografice protejate în sectorul produselor vitivinicole aromatizate și includerea denumirilor geografice existente în registrul respectiv

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/197 al Comisiei din 13 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/197 al Comisiei din 13 februarie 2020 privind autorizarea substanței roșu allura AC ca aditiv pentru hrana pisicilor și a câinilor (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/201 a Comisiei din 12 februarie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/201 a Comisiei din 12 februarie 2020 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2020) 541] (Numai textele în limbile cehă, daneză, franceză, germană, greacă, italiană, maghiară, polonă, portugheză, spaniolă și suedeză sunt autentice)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/199 al Comisiei din 13 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/199 al Comisiei din 13 februarie 2020 de supunere la înregistrare a importurilor de produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Egipt

5. Directiva de punere în aplicare (UE) 2020/177 a Comisiei din 11 februarie 2020
Directiva de punere în aplicare (UE) 2020/177 a Comisiei din 11 februarie 2020 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE ale Consiliului, a Directivelor 93/49/CEE și 93/61/CEE ale Comisiei și a Directivelor de punere în aplicare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9494 — Equistone/Heras)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9494 — Equistone/Heras) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9521 — Bamesa/Sumitomo/Steel Centre Europe)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9521 — Bamesa/Sumitomo/Steel Centre Europe) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9416 — Bolloré Group/M7 Group)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9416 — Bolloré Group/M7 Group) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9668
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9668 — JD Sports Fashion/Iberian Sports Retail Group) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9591 — MHI/PT)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9591 — MHI/PT) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9681 — Inflexion/ICG /Marston)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9681 — Inflexion/ICG /Marston) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9703 — SCP/Real)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9703 — SCP/Real) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Decizia (UE) 2020/188 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020
Decizia (UE) 2020/188 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2020/9)

14. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9733 — ENGIE/Mirova/Predica/JV)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9733 — ENGIE/Mirova/Predica/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Decizia (UE) 2020/187 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020
Decizia (UE) 2020/187 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2020/8) (reformare)

16. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9748 — KKR/Dentix Health Corporation)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9748 — KKR/Dentix Health Corporation) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9698 —Platinum Equity Group/Biscuit International)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9698 — Platinum Equity Group/Biscuit International) (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9768 – OLF/Trenitalia/ILSA)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9768 – OLF/Trenitalia/ILSA) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9725 — Ardian/Groupe Cérélia)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9725 — Ardian/Groupe Cérélia) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9642 — Acerinox/VDM)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9642 — Acerinox/VDM) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9729
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9729 — Bouygues Telecom/Phoenix Tower International/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9615 — Glory/Grenke Bank/Cash Payment Solutions)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9615 — Glory/Grenke Bank/Cash Payment Solutions)

23. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9713 — EQT/Recover)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9713 — EQT/Recover) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9693 — Liberty/Aleris Divestment Business)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9693 — Liberty/Aleris Divestment Business) (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9751 — Elliot/Apollo/EP Energy)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9751 — Elliot/Apollo/EP Energy) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (1) din data 14-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 93 din 13 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

2. DECRET nr. 94 din 13 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

3. DECRET nr. 95 din 13 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

4. DECRET nr. 96 din 13 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

5. DECRET nr. 97 din 13 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

6. DECRET nr. 98 din 13 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

7. DECRET nr. 99 din 13 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

8. DECRET nr. 100 din 13 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

9. DECRET nr. 101 din 13 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

10. DECRET nr. 102 din 13 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

11. COMUNICAT din 13 februarie 2020
privind existența unui anumit termen în care poate fi formulată cererea de eliberare a titlului de proprietate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 13.02.2020

12. ORDIN nr. 193 din 11 februarie 2020
pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 13.02.2020

13. PROCEDURĂ din 11 februarie 2020
de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 13.02.2020

14. ORDIN nr. 17 din 10 februarie 2020
pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă energetică în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului acestuia

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 13.02.2020

15. HOTĂRÂRE nr. 108 din 4 februarie 2020
privind interoperabilitatea sistemului feroviar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 13.02.2020

16. HOTĂRÂRE nr. 115 din 4 februarie 2020
privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 14.02.2020

17. ORDIN nr. 37 din 30 ianuarie 2020
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EFI GARANT GROUP IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 13.02.2020

18. HOTĂRÂRE nr. 89 din 28 ianuarie 2020
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

19. ORDIN nr. 5.663. din 30 decembrie 2019
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Little Genius" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 14.02.2020

20. DECIZIA nr. 785 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 14.02.2020

21. DECIZIA nr. 551 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 lit. c) teza finală din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13.02.2020

22. DECIZIA nr. 542 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^2 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 14.02.2020

23. RECTIFICARE nr. M.132 din 21 iunie 2019
referitoare la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2019

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 13.02.2020

24. REZOLȚIE MEPC.305(73) din 26 octombrie 2018
privind amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 12.02.2020

25. ORDONANŢA nr. 105 din 30 august 1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 13.02.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223353 12.02.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Fundu Moldovei

Monitor: 26 din 12-02-2020

2. PPF 223358 11.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Cosna

Monitor: 26 din 12-02-2020

3. RPF 223372 12.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Tautii-Magheraus

Monitor: 26 din 12-02-2020

4. RPF 223359 12.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Alexandria

Monitor: 26 din 12-02-2020

5. RPF 223360 12.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Vaslui

Monitor: 26 din 12-02-2020

6. RPF 223369 12.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Sannicolau Mare

Monitor: 26 din 12-02-2020

7. RPF 223352 12.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Fundu Moldovei

Monitor: 26 din 12-02-2020

8. RPF 223363 12.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Bacia

Monitor: 26 din 12-02-2020

9. RPF 223370 12.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Secretariatul General al Guvernului

Monitor: 26 din 12-02-2020

10. RPF 223383 13.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Reci

Monitor: 27 din 13-02-2020

11. PCBS223368 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Serviciul Public Piete Oboare

Monitor: 26 din 12-02-2020

12. PCBS223354 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Monitor: 26 din 12-02-2020

13. PCBS223371 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Orasului Targu Ocna

Monitor: 26 din 12-02-2020

14. PCBS223357 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Monitor: 26 din 12-02-2020

15. PCON223375 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Boldesti-Scaeni

Monitor: 27 din 13-02-2020

16. PCON223364 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sadova

Monitor: 26 din 12-02-2020

17. PCON223366 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Mintiu Gherlii

Monitor: 26 din 12-02-2020

18. PCON223362 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Spitalul Orasenesc Targu Lapus

Monitor: 26 din 12-02-2020

19. PCON223390 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Orasul Draganesti-Olt

Monitor: 27 din 13-02-2020

20. PCON223387 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 27 din 13-02-2020

21. PCON223386 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Ianca

Monitor: 27 din 13-02-2020

22. PCON223378 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Lugoj

Monitor: 27 din 13-02-2020

23. PCON223377 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Lugoj

Monitor: 27 din 13-02-2020

24. PCON223385 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Monitor: 27 din 13-02-2020

25. PAP 223373 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Oradea

Monitor: 26 din 12-02-2020

26. PCON223392 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Independenta

Monitor: 27 din 13-02-2020

27. PCON223374 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Somcuta Mare

Monitor: 27 din 13-02-2020

28. PCON223367 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Nasaud

Monitor: 26 din 12-02-2020

29. PCON223384 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Orasul Panciu

Monitor: 27 din 13-02-2020

30. PCON223355 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Rasnov

Monitor: 26 din 12-02-2020

31. PCON223389 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Monitor: 27 din 13-02-2020

32. PCON223381 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Monitor: 27 din 13-02-2020

33. PCON223356 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. a Orasului Dragomiresti

Monitor: 26 din 12-02-2020

34. CCON223388 12.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Miercurea Sibiului

Ofertant: S.C. Dacvias - S.R.L.

Monitor: 27 din 13-02-2020

35. PAP 223365 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Oradea

Monitor: 26 din 12-02-2020

36. CCON223382 12.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Pecica

Ofertant: Omninutrition - S.R.L

Monitor: 27 din 13-02-2020

37. PAP 223361 11.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Beriu

Monitor: 26 din 12-02-2020

38. CCON223379 12.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Muntenii de Sus

Ofertant: S.C. Arcăleanu Farm - S.R.L.

Monitor: 27 din 13-02-2020

39. CCON223376 12.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Lugoj

Ofertant: DARK BRU - S.R.L.

Monitor: 27 din 13-02-2020

40. PAP 223380 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Zalau

Monitor: 27 din 13-02-2020

41. PAP 223391 12.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Monitor: 27 din 13-02-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2020/192 al Comisiei din 12 februarie 2020
Regulamentul (UE) 2020/192 al Comisiei din 12 februarie 2020 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de procloraz din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/190 a Consiliului din 12 februarie 2020
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/190 a Consiliului din 12 februarie 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

3. Rata de schimb a monedei euro - 12 februarie 2020
Rata de schimb a monedei euro - 12 februarie 2020

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/193 al Comisiei din 12 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/193 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 decembrie 2019 și 30 martie 2020 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/191 al Comisiei din 10 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/191 al Comisiei din 10 februarie 2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/189 al Consiliului din 12 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/189 al Consiliului din 12 februarie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

8. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9610
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9610 — CVC/ Royal FrieslandCampina/ DMV Fonterra Excipients) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Să nu lăsăm pe nimeni în urmă la punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă (aviz din proprie inițiativă)

10. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9602 — Banco Santander/Allianz Popular)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9602 — Banco Santander/Allianz Popular) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Un rol mai constructiv pentru societatea civilă în punerea în aplicare a legislației de mediu (aviz exploratoriu)

12. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Rolul politicilor comerciale și de investiții ale UE în consolidarea performanței economice a UE (aviz din proprie inițiativă)

13. Avizul Comitetului Economic și Social European privind asigurarea unei tranziții sectoriale
Avizul Comitetului Economic și Social European privind asigurarea unei tranziții sectoriale incluzive către un sector feroviar digitalizat(aviz din proprie inițiativă)

14. Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Tehnologia blockchain și piața unică a UE
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Tehnologia blockchain și piața unică a UE: încotro ne îndreptăm?(aviz din proprie inițiativă)

15. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Bioeconomia albastră (aviz exploratoriu)
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Bioeconomia albastră (aviz exploratoriu)

16. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9656 — CD&R/Anixter)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9656 — CD&R/Anixter) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Rezoluție pe tema Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania
Rezoluție pe tema Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania: trebuie apărate credibilitatea și interesele geostrategice ale UE

18. Decizia (UE) 2019/1499 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Decizia (UE) 2019/1499 a Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) pentru exercițiului financiar 2017

19. Decizia (UE) 2019/1497 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Decizia (UE) 2019/1497 a Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) (ERA) aferent exercițiului financiar 2017

20. Decizia (UE) 2019/1500 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Decizia (UE) 2019/1500 a Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) aferent exercițiului financiar 2017

21. Rezoluția (UE) 2019/1498 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Rezoluția (UE) 2019/1498 a Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017

22. Rezoluția (UE) 2019/1501 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Rezoluția (UE) 2019/1501 a Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2017

23. Decizia (UE) 2019/1502 a Parlamentului European din 26 martie 2019
Decizia (UE) 2019/1502 a Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2017

24. Agenția Uniunii Europene a Căilor Ferate
Agenția Uniunii Europene a Căilor Ferate — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2017

25. Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2017

26. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1

27. Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2017

28. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2017

Actualizare (1) din data 13-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 12 februarie 2020
privind rezilierea convenţională şi/sau judiciară a unui contract de concesiune încheiat cu un consiliu judeţean

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 12.02.2020

2. COMUNICAT din 12 februarie 2020
privind dreptul reclamanților (judecători și asistenți judiciari) de a beneficia de indemnizații de încadrare brute lunare calculate în raport de coeficienții de multiplicare 19,00 – 23,00

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 12.02.2020

3. COMUNICAT din 12 februarie 2020
privind posibilitatea părții în sarcina căreia s-a stabilit amenda judiciară de a supune instanței de control judiciar, în căile de atac de reformare, critici care vizează amendarea sa

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 12.02.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 2 din 11 februarie 2020
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 12.02.2020

5. DECRET nr. 91 din 11 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 12.02.2020

6. DECRET nr. 92 din 11 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 12.02.2020

7. COMUNICAT din 10 februarie 2020
privind considerarea actului de procedură care este trimis prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, ca fiind făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 10.02.2020

8. CIRCULARĂ nr. 2 din 6 februarie 2020
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la înfiinţarea Operei Române din Cluj

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 12.02.2020

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 4 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 12.02.2020

10. RECTIFICARE nr. 15 din 4 februarie 2020
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 12.02.2020

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 4 februarie 2020
pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

12. DECIZIA nr. 748 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 12.02.2020

13. DECIZIA nr. 19 din 29 octombrie 2019
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. i) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 108 din 12.02.2020

14. DECIZIA nr. 616 din 10 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 12.02.2020

15. DECIZIA nr. 608 din 10 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 12.02.2020

16. DECIZIA nr. 587 din 8 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 12.02.2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/185 al Comisiei din 7 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/185 al Comisiei din 7 februarie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pasta di Gragnano (IGP)]

2. Rata de schimb a monedei euro - 11 februarie 2020
Rata de schimb a monedei euro - 11 februarie 2020

3. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9205 — IBM/Red Hat)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9205 — IBM/Red Hat) (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene
Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene

5. Modificarea Unei Grupări Europene De Cooperare Teritorială (GECT)
Modificarea Unei Grupări Europene De Cooperare Teritorială (GECT)

6. Non-opoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9504
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9504 — Blackstone/CRH (European Distribution Business)) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Anunț privind o cerere formulată în temeiul articolului 35 din Directiva 2014/25/UE
Anunț privind o cerere formulată în temeiul articolului 35 din Directiva 2014/25/UE Cerere formulată de o entitate contractantă – suspendarea termenului

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/186 al Comisiei din 7 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/186 al Comisiei din 7 februarie 2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

9. Modificarea Unei Grupări Europene De Cooperare Teritorială (GECT)
Modificarea Unei Grupări Europene De Cooperare Teritorială (GECT)

10. Modificarea Unei Grupări Europene De Cooperare Teritorială (GECT)
Modificarea Unei Grupări Europene De Cooperare Teritorială (GECT)

11. Aviz de modificare a avizului de deschidere a unei proceduri antisubvenție
Aviz de modificare a avizului de deschidere a unei proceduri antisubvenție privind importurile de produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Egipt

12. Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene
Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene

13. Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului
Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene dintre Uniunea Europeană și Statele Unite Mexicane

14. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9549 — BP Group/Bunge Group/BP Bunge Bioenergia)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9549 — BP Group/Bunge Group/BP Bunge Bioenergia) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

16. Rezoluție pe tema Contribuția Comitetului Economic și Social European
Rezoluție pe tema Contribuția Comitetului Economic și Social European la programul de lucru al Comisiei pentru 2020 și pentru perioada ulterioară

17. Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini
Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

18. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/907 al Comisiei din 14 martie 2019
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/907 al Comisiei din 14 martie 2019 privind instituirea unui test comun de formare pentru monitorii de schi în temeiul articolului 49b din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 145/7 din 4 iunie 2019)

19. Comunicare în atenția lui AMADOU KOUFA
Comunicare în atenția lui AMADOU KOUFA, al cărui nume a fost adăugat pe lista menționată la articolele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/184 al Comisiei

20. Rata de schimb a monedei euro - 10 februarie 2020
Rata de schimb a monedei euro - 10 februarie 2020

21. Raportul special 05/2020 Utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor
Raportul special 05/2020 Utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor: progrese limitate în măsurarea și în reducerea riscurilor

22. Regulamentul (UE) 2020/183 al Comisiei din 5 februarie 2020
Regulamentul (UE) 2020/183 al Comisiei din 5 februarie 2020 de stabilire a încetării activităților de pescuit de cod în zonele 1 și 2b pentru navele care arborează pavilionul mai multor state membre

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/182 al Comisiei din 14 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/182 al Comisiei din 14 ianuarie 2020 privind modelele utilizate pentru calificările profesionale în domeniul navigației interioare (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

25. Informații comunicate de Statele Membre cu privire la încetarea activităților de pescuit
Informații comunicate de Statele Membre cu privire la încetarea activităților de pescuit

26. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

27. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/184 al Comisiei din 11 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/184 al Comisiei din 11 februarie 2020 de modificare pentru a 308-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida

28. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9593 — PTT GC/ALPLA TH/JV)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9593 — PTT GC/ALPLA TH/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9594 — CMA CGM/CIMC Neocontainer/JV)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9594 — CMA CGM/CIMC Neocontainer/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

30. Anunț privind o cerere formulată în temeiul articolului 35 din Directiva 2014/25/UE
Anunț privind o cerere formulată în temeiul articolului 35 din Directiva 2014/25/UE – Cerere formulată de o entitate contractantă – sfârșitul suspendării termenului

31. Anunț privind o cerere formulată în temeiul articolului 35 din Directiva 2014/25/UE
Anunț privind o cerere formulată în temeiul articolului 35 din Directiva 2014/25/UE – Cerere formulată de o entitate contractantă

Actualizare (2) din data 13-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 203 din 10 februarie 2020
privind stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile adoptate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale pentru monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor generate de aviaţie în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13.02.2020

2. ORDIN nr. 208 din 10 februarie 2020
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13.02.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 86 din 28 ianuarie 2020
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13.02.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 87 din 28 ianuarie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului, şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13.02.2020

5. HOTĂRÂRE nr. 88 din 28 ianuarie 2020
privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0520 Timişoara, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13.02.2020

6. DECIZIA nr. 779 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13.02.2020

7. DECIZIA nr. 549 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^6 alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13.02.2020

8. DECIZIA nr. 550 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 351 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 13.02.2020

Actualizare (1) din data 12-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 117 din 11 februarie 2020
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Marinela Ghioca-Mititelu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 11.02.2020

2. DECRET nr. 84 din 10 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

3. DECRET nr. 85 din 10 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

4. DECRET nr. 86 din 10 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

5. DECRET nr. 87 din 10 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

6. DECRET nr. 88 din 10 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

7. DECRET nr. 89 din 10 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

8. DECRET nr. 90 din 10 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

9. ORDIN nr. 178 din 5 februarie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei şi a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 15/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 4 februarie 2020
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 4 februarie 2020
pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 4 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 februarie 2020
pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 4 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

16. ORDIN nr. 3.132 din 30 ianuarie 2020
privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 11.02.2020

17. ORDIN nr. 100 din 29 ianuarie 2020
privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti de interes comunitar

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 11.02.2020

18. HOTĂRÂRE nr. 85 din 28 ianuarie 2020
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea OIL TERMINAL - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 11.02.2020

19. ORDIN nr. 3.028 din 9 octombrie 2019
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală str. Vâlcele nr. 17, Focşani, judeţul Vrancea, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Monument funerar maior Gheorghe Pastia, în categoria IV - monumente memoriale şi funerare, m - monument, grupa B

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 11.02.2020

Actualizare (2) din data 12-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 4 februarie 2020
privind recensământul general agricol din România runda 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 12.02.2020

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 4 februarie 2020
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 12.02.2020

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 4 februarie 2020
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 12.02.2020

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020
privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 106 din 12.02.2020

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 4 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 106 din 12.02.2020

6. ORDIN nr. 286 din 21 ianuarie 2020
pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.305(73) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 26 octombrie 2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 12.02.2020

7. ORDIN nr. 2.520 din 15 ianuarie 2020
privind aprobarea procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a modalităţilor de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 12.02.2020

8. PROCEDURĂ din 15 ianuarie 2020
de selecţie a beneficiarilor şi modalităţile de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 12.02.2020

9. DECIZIA nr. 737 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 11.02.2020

10. DECIZIA nr. 716 din 5 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 11.02.2020

11. DECIZIA nr. 663 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, ale art. 82 alin. (1) şi (3) şi ale art. 83 alin. (2) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 11.02.2020

12. ORDIN nr. 3.081 din 24 octombrie 2019
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 59, sectorul 1, Bucureşti în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa Ioanovici, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 106 din 12.02.2020

13. REZOLȚIE MEPC.305(73) din 21 ianuarie 2020
privind amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 12.02.2020

14. ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 10.02.2020

15. STATUTUL din 16 ianuarie 2008
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 97 din 10.02.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223343 11.02.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oficiul National pentru Cultul Eroilor

Monitor: 25 din 11-02-2020

2. PPF 223346 11.02.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Cosna

Monitor: 25 din 11-02-2020

3. PPF 223348 11.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Monitor: 25 din 11-02-2020

4. RPF 223345 11.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Dorna Candrenilor

Monitor: 25 din 11-02-2020

5. PCON223350 10.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tuzla

Monitor: 25 din 11-02-2020

6. CCON223339 10.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Popricani

Ofertant: Apostol Ionela

Monitor: 25 din 11-02-2020

7. PCON223347 10.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Navodari

Monitor: 25 din 11-02-2020

8. PCON223336 10.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Adm. Domeniului Public si Privat - Deva

Monitor: 25 din 11-02-2020

9. PCON223341 10.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Boldesti-Scaeni

Monitor: 25 din 11-02-2020

10. PCON223337 10.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Adm. Domeniului Public si Privat - Deva

Monitor: 25 din 11-02-2020

11. PCON223351 10.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Mitreni

Monitor: 25 din 11-02-2020

12. PCON223344 10.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Comunei Cateasca

Monitor: 25 din 11-02-2020

13. PCON223338 10.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Maldaresti

Monitor: 25 din 11-02-2020

14. CCON223340 10.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Serv. Pub. de Admin. a Unit. de Inv. Preuniv. de Stat Sibiu

Ofertant: S.C. SIMPA - S.A.

Monitor: 25 din 11-02-2020

15. CCON223342 10.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tuzla

Ofertant: LIVIU SI DAVID STYLE - S.R.L.

Monitor: 25 din 11-02-2020

16. CAP 223349 10.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Ofertant: Stanciu Valentin

Monitor: 25 din 11-02-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră
Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

2. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

3. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatul (2) și alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

4. Rata de schimb a monedei euro - 7 februarie 2020
Rata de schimb a monedei euro - 7 februarie 2020

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/181 a Comisiei din 7 februarie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/181 a Comisiei din 7 februarie 2020 privind anumite măsuri provizorii de protecție vizând pesta porcină africană în Grecia [notificată cu numărul C(2020) 799] (Numai textul în limba greacă este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

7. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/180 al Comisiei din 7 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/180 al Comisiei din 7 februarie 2020 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis KCCM 10673P și Aspergillus oryzae KCTC 10258BP ca aditiv furajer pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Decizia Consiliului de administrație al Agenției Uniunii Europene Pentru Securitate Cibernetică
Decizia Consiliului de administrație al Agenției Uniunii Europene Pentru Securitate Cibernetică din 21 noiembrie 2019 privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării ENISA

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/179 al Comisiei din 3 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/179 al Comisiei din 3 februarie 2020 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei indicații geografice de băutură spirtoasă înregistrată (Berliner Kümmel)

11. Decizia Consiliului de administrație al întreprinderii comune Fusion for Energy
Decizia Consiliului de administrație al întreprinderii comune Fusion for Energy din 9 decembrie 2019 privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Fusion for Energy

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/178 al Comisiei din 31 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/178 al Comisiei din 31 ianuarie 2020 referitor la furnizarea de informații pasagerilor din țările terțe și clienților serviciilor poștale și ai anumitor operatori profesioniști privind interdicțiile privind introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului

13. Decizia (PESC) 2020/170 a Consiliului din 6 februarie 2020
Decizia (PESC) 2020/170 a Consiliului din 6 februarie 2020 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

14. Regulamentul ONU nr. 126 – Dispoziții uniforme privind omologarea sistemelor de partiționare
Regulamentul ONU nr. 126 – Dispoziții uniforme privind omologarea sistemelor de partiționare destinate protejării pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, furnizate ca piese neoriginale pentru vehicule [2020/176]

15. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

16. Regulamentul (UE) 2020/171 al Comisiei din 6 februarie 2020
Regulamentul (UE) 2020/171 al Comisiei din 6 februarie 2020 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa 1 la tratat.)

18. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/175 a Comisiei din 6 februarie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/175 a Comisiei din 6 februarie 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsuri de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 762] (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

20. Regulamentul (UE) 2020/169 al Consiliului din 6 februarie 2020
Regulamentul (UE) 2020/169 al Consiliului din 6 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

21. Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/127 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/127 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 27 din 31 ianuarie 2020)

22. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/174 a Comisiei din 6 februarie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/174 a Comisiei din 6 februarie 2020 privind aprobarea tehnologiei utilizate la alternatoarele eficiente de 12 volți, folosite la anumite autoturisme și vehicule utilitare ușoare, ca tehnologie inovatoare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/173 al Comisiei din 6 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/173 al Comisiei din 6 februarie 2020 privind autorizarea albastrului briliant FCF ca aditiv în hrana pisicilor și a câinilor (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

25. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Rata de schimb a monedei euro - 6 februarie 2020
Rata de schimb a monedei euro - 6 februarie 2020

27. Notificare în temeiul articolului 114 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea
Notificare în temeiul articolului 114 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Măsuri naționale mai stricte decât dispozițiile unei măsuri a UE de armonizare (Text cu relevanță pentru SEE)

28. Rectificare la Acordul din 22 ianuarie 2020
Rectificare la Acordul din 22 ianuarie 2020 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 32 I din 1 februarie 2020)

29. Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018
Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D055630–01 – 2018/2651(RSP))

30. Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la Raportul anual pe 2016
Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (2017/2216(INI))

31. Regulamentul delegat (UE) 2020/124 al Comisiei din 15 octombrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2020/124 al Comisiei din 15 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

Actualizare (1) din data 11-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 112 din 10 februarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Silvian Dan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 10.02.2020

2. DECIZIE nr. 113 din 10 februarie 2020
privind numirea doamnei Marioara-Artemis Gătej în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 10.02.2020

3. DECIZIE nr. 114 din 10 februarie 2020
privind numirea domnului Alexandru Mihai Cacoveanu în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 10.02.2020

4. DECIZIE nr. 115 din 10 februarie 2020
privind numirea domnului Alexandru Lucian Vasile în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 10.02.2020

5. DECIZIE nr. 116 din 10 februarie 2020
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 10.02.2020

6. DECRET nr. 83 din 8 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 10.02.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 104 din 4 februarie 2020
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 10.02.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 110 din 4 februarie 2020
privind acordarea cetăţeniei române domnului D.F.P.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 10.02.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 105 din 4 februarie 2020
privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 10.02.2020

10. HOTĂRÂRE nr. 107 din 4 februarie 2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 10.02.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 109 din 4 februarie 2020
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 10.02.2020

12. ORDIN nr. M.20 din 31 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 10.02.2020

13. DECIZIA nr. 741 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 10.02.2020

14. ORDIN nr. 3.108 din 1 noiembrie 2019
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală strada Petofi Sandor nr. 38, municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Reduta/Vigado, în categoria II - arhitectură, m-monument, grupa valorică B

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 10.02.2020

15. DECIZIA nr. 702 din 31 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "la înscrierea iniţială la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 10.02.2020

16. DECIZIA nr. 607 din 10 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 97 din 10.02.2020

17. AMENDAMENT din 30 octombrie 2019
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 10.02.2020

18. DECIZIA nr. 545 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 10.02.2020

19. ORDIN nr. 2.866 din 3 septembrie 2019
privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală str. General Alexandru Angelescu, localitatea Poienarii Burchii, judeţul Prahova, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Ansamblul funerar al generalului de divizie Alexandru Angelescu şi al Zoei Angelescu, în categoria IV - memoriale şi funerare, a - ansamblu cu două componente în categoria m - monument, grupa B

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 97 din 10.02.2020

20. ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010 (*republicat*)
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 10.02.2020

21. STATUTUL din 16 ianuarie 2008 (*republicat*)
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 97 din 10.02.2020

AUTORIZAȚII

Actualizare (2) din data 11-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 39 din 7 februarie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11.02.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 111 din 4 februarie 2020
privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi ce pot afecta starea ecologică a apelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 11.02.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 112 din 4 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 11.02.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 114 din 4 februarie 2020
privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 11.02.2020

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 4 februarie 2020
privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 11.02.2020

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 4 februarie 2020
privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 11.02.2020

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 11.02.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 106 din 4 februarie 2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 11.02.2020

9. REGULAMENT nr. 1 din 30 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11.02.2020

10. ORDIN nr. 98 din 29 ianuarie 2020
pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Aiud

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 11.02.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 83 din 28 ianuarie 2020
privind stabilirea destinaţiei patrimoniului fostului Institut al Revoluţiei Române din Decembrie 1989

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11.02.2020

12. HOTĂRÂRE nr. 84 din 28 ianuarie 2020
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Naţională Nuclearelectrica - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11.02.2020

13. DECIZIA nr. 786 din 3 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi ale art. I pct. 3 din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 97 din 10.02.2020

14. DECIZIA nr. 736 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 456 alin. (1) şi ale art. 458 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11.02.2020

15. DECIZIA nr. 747 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 101 din 11.02.2020

16. DECIZIA nr. 753 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 11.02.2020

17. ORDIN nr. 3.121 din 12 noiembrie 2019
privind clasarea în categoria m - monument a monumentului istoric Cetatea Ineului, situat la adresa poştală Calea Traian nr. 2, oraşul Ineu, judeţul Arad, în Lista monumentelor istorice, clasat anterior în categoria a - ansamblu, cu codul AR-II-a-A-00613

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 11.02.2020

18. DECIZIA nr. 664 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (2), (4) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 97 din 10.02.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223291 10.02.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Sibiu

Monitor: 24 din 10-02-2020

2. PPF 223281 10.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Agentia Nationala Antidrog - Bucuresti

Monitor: 24 din 10-02-2020

3. PPF 223280 10.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Agentia Nationala Antidrog - Bucuresti

Monitor: 24 din 10-02-2020

4. RPF 223296 10.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Salaj

Monitor: 24 din 10-02-2020

5. RPF 223276 10.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Covasna

Monitor: 24 din 10-02-2020

6. RPF 223275 10.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Jimbolia

Monitor: 24 din 10-02-2020

7. PCBS223279 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Todiresti

Monitor: 24 din 10-02-2020

8. PCBS223282 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Serviciul Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu

Monitor: 24 din 10-02-2020

9. CCBS223300 07.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul local al orasului Costesti

Ofertant: P.F.A. Cumpanasoiu Felicia

Monitor: 24 din 10-02-2020

10. PCON223285 10.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Dudestii Noi

Monitor: 24 din 10-02-2020

11. PCON223283 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Serviciul Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu

Monitor: 24 din 10-02-2020

12. PCON223292 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Suseni

Monitor: 24 din 10-02-2020

13. PCON223294 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Bacia

Monitor: 24 din 10-02-2020

14. PCON223278 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Deta

Monitor: 24 din 10-02-2020

15. PCON223289 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Probota

Monitor: 24 din 10-02-2020

16. PCON223293 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Suseni

Monitor: 24 din 10-02-2020

17. CCON223298 07.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Ofertant: Burca Adriana

Monitor: 24 din 10-02-2020

18. CCON223299 07.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Piatra Neamt

Ofertant: Apetri Lucian II

Monitor: 24 din 10-02-2020

19. CCON223286 07.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Galateni

Ofertant: C.M.I. Lazarescu C. Irina Laura

Monitor: 24 din 10-02-2020

20. PAP 223295 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Pestera

Monitor: 24 din 10-02-2020

21. PAP 223297 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Zabrani

Monitor: 24 din 10-02-2020

22. PAP 223288 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Vicovu de Sus

Monitor: 24 din 10-02-2020

23. PAP 223290 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 24 din 10-02-2020

24. PAP 223287 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 24 din 10-02-2020

25. PAP 223277 07.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Monitor: 24 din 10-02-2020

26. CAP 223284 07.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Ofertant: Lazer Ioan-Marius

Monitor: 24 din 10-02-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/162 al Comisiei din 5 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/162 al Comisiei din 5 februarie 2020 privind autorizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ca aditiv destinat hranei curcanilor pentru îngrășare (titularul autorizației: Danstar Ferment AG reprezentată de Lallemand SAS) (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/157 al Comisiei din 5 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/157 al Comisiei din 5 februarie 2020 privind autorizarea tartrazinei ca aditiv pentru hrana câinilor, a pisicilor, a peștilor ornamentali, a păsărilor granivore ornamentale și a rozătoarelor mici (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Traducere Acord între Uniunea Europeană și Republica Federală Somalia
Traducere Acord între Uniunea Europeană și Republica Federală Somalia privind statutul misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia)

4. Aviz către întreprinderile care intenționează să plaseze în 2021 hidrofluorocarburi în vrac
Aviz către întreprinderile care intenționează să plaseze în 2021 hidrofluorocarburi în vrac pe piața din Uniunea Europeană

5. Curtea De Justiție a Aels Hotărârea Curții din 13 noiembrie 2019 în cauza E-2/19
Curtea De Justiție a Aels Hotărârea Curții din 13 noiembrie 2019 în cauza E-2/19

6. Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping
Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/163 al Comisiei din 5 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/163 al Comisiei din 5 februarie 2020 privind autorizarea unui preparat de muramidază produsă de Trichoderma reesei DSM 32338 ca aditiv în hrana curcanilor pentru îngrășare, a curcanilor crescuți pentru reproducere, a puilor crescuți pentru reproducere și a altor specii de păsări de curte crescute pentru reproducere (titularul autorizației: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentată în UE de DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia Nr. 1/2020 a Comitetului de Asociere UE-Republica Moldova Reunit în Configurația Comerț
Decizia Nr. 1/2020 a Comitetului de Asociere UE-Republica Moldova Reunit în Configurația Comerț din 23 ianuarie 2020 privind actualizarea anexei XV (Eliminarea taxelor vamale) la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte [2020/168]

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/156 al Comisiei din 23 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/156 al Comisiei din 23 ianuarie 2020 de înregistrare a unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al ConsiliuluiNorsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/160 al Comisiei din 5 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/160 al Comisiei din 5 februarie 2020 privind autorizarea preparatului de ulei de oregano, ulei de chimion, carvacrol, salicilat de metil și L-mentol ca aditiv pentru hrana purceilor înțărcați (titularul autorizației: Biomin GmbH) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Decizia (PESC) 2020/155 a Consiliului din 24 octombrie 2019
Decizia (PESC) 2020/155 a Consiliului din 24 octombrie 2019 privind semnarea și încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Federală Somalia privind statutul misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia)

12. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

13. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9719
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9719 — Fairfax Financial Holdings Limited/OMERS Administration Corporation/Riverstone Barbados Limited) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/167 a Comisiei din 5 februarie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/167 a Comisiei din 5 februarie 2020 privind standardele armonizate pentru echipamentele radio elaborate în sprijinul Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/158 al Comisiei din 5 februarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/158 al Comisiei din 5 februarie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799 în ceea ce privește echipamentele de cântărire la bord (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/154 al Comisiei din 23 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/154 al Comisiei din 23 ianuarie 2020 de înregistrare a unei indicații geografice a unei băuturi spirtoase în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului Norsk Vodka/Norwegian Vodka

17. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9714 — Viacom/beIN/Miramax)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9714 — Viacom/beIN/Miramax) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

18. P8_TA(2018)0359 Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză
P8_TA(2018)0359 Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD)) P8_TC1-COD(2018)0066 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat)

19. Rezoluția Parlamentului European din 2 octombrie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 2 octombrie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Țările de Jos – EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

20. Decizia Parlamentului European din 2 octombrie 2018
Decizia Parlamentului European din 2 octombrie 2018 privind cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (2018/2069(IMM))

21. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))

22. Rezoluția Parlamentului European din 2 octombrie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 2 octombrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: Anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

23. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) P8_TC1-COD(2016)0151 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 octombrie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței

24. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE (COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))

25. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))

26. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 3 octombrie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 3 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

27. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

28. Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 1999/5/CE
Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora și a Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)Text cu relevanță pentru SEE.

Actualizare (1) din data 10-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 4 februarie 2020
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 07.02.2020

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 4 februarie 2020
pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 07.02.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 113 din 4 februarie 2020
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 07.02.2020

4. ORDIN nr. 32 din 4 februarie 2020
privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 10.02.2020

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 07.02.2020

6. ORDIN nr. 2.531 din 21 ianuarie 2020
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 10.02.2020

7. REGULAMENT din 21 ianuarie 2020
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 10.02.2020

8. DECIZIA nr. 679 din 31 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 06.02.2020

9. DECIZIA nr. 671 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3, ale art. II şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 07.02.2020

10. DECIZIA nr. 20 din 29 octombrie 2019
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "Pot fi reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, în concurs real de infracţiuni conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, infracţiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006, şi constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Codul penal, dacă membrii grupului infracţional sunt aceiaşi cu participanţii din cadrul infracţiunii de contrabandă calificată?"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 10.02.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223257 07.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Secretariatul General al Guvernului

Monitor: 23 din 07-02-2020

2. RPF 223272 07.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Campina

Monitor: 23 din 07-02-2020

3. RPF 223260 07.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 23 din 07-02-2020

4. RPF 223267 07.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Selimbar

Monitor: 23 din 07-02-2020

5. RPF 223269 07.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ-Teritoriala Oras Sacuieni

Monitor: 23 din 07-02-2020

6. RPF 223271 07.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sita Buzaului

Monitor: 23 din 07-02-2020

7. RPF 223263 07.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Arcus

Monitor: 23 din 07-02-2020

8. RPF 223268 07.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 23 din 07-02-2020

9. RPF 223273 07.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Seica Mare

Monitor: 23 din 07-02-2020

10. RPF 223270 07.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Campia Turzii

Monitor: 23 din 07-02-2020

11. RPF 223259 07.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 23 din 07-02-2020

12. PCON223274 06.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Crevedia

Monitor: 23 din 07-02-2020

13. CCON223266 06.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Popricani

Ofertant: Cismariu Petru

Monitor: 23 din 07-02-2020

14. PCON223258 06.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Poiana Stampei

Monitor: 23 din 07-02-2020

15. PAP 223262 06.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Orasul Flamanzi

Monitor: 23 din 07-02-2020

16. PAP 223264 06.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Husi

Monitor: 23 din 07-02-2020

17. PAP 223261 06.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Slatina

Monitor: 23 din 07-02-2020

18. CAP 223265 06.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Ofertant: Jilavu Andrei

Monitor: 23 din 07-02-2020

Actualizare (1) din data 07-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 82 din 6 februarie 2020
privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 06.02.2020

2. DECRET nr. 81 din 6 februarie 2020
privind trecerea în rezervă a unui contraamiral cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 06.02.2020

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 4 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 06.02.2020

4. RAPORT nr. 1.225 din 30 ianuarie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului PRO ROMÂNIA, parte a Alianţei Electorale "UN OM", cu ocazia alegerii Preşedintelui României din data de 10 noiembrie 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 06.02.2020

5. ORDIN nr. 3.125 din 29 ianuarie 2020
privind structura anului şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 06.02.2020

6. RAPORT nr. 1.153 din 29 ianuarie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Naţiunea Română, cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 06.02.2020

7. RAPORT nr. 933 din 23 ianuarie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, parte a Alianţei Electorale "UN OM", cu ocazia alegerii Preşedintelui României din data de 10 noiembrie 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 06.02.2020

8. DECIZIE nr. 29/2CN din 17 decembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 24/2CN/2019 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 06.02.2020

9. DECIZIA nr. 804 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2), art. 223, art. 226 alin. (1), art. 230 alin. (1) şi ale art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 06.02.2020

10. DECIZIA nr. 784 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4)-(6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 06.02.2020

11. DECIZIA nr. 667 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, ale Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 12 din 23 mai 2016

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 06.02.2020

12. DECIZIA nr. 614 din 10 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 06.02.2020

Actualizare (2) din data 07-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 13 din 5 februarie 2020
pentru aprobarea Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului Termoficare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 07.02.2020

2. REGULAMENT din 5 februarie 2020
de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului Termoficare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 07.02.2020

3. ORDIN nr. 15 din 5 februarie 2020
privind modificarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2017, şi a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 07.02.2020

4. ORDIN nr. 16 din 5 februarie 2020
pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 07.02.2020

5. METODOLOGIE din 5 februarie 2020
de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 07.02.2020

6. ORDIN nr. 14 din 5 februarie 2020
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 07.02.2020

7. METODOLOGIE din 5 februarie 2020
pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 07.02.2020

8. ORDIN nr. 3.115 din 27 ianuarie 2020
privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 07.02.2020

9. METODOLOGIE din 27 ianuarie 2020
de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 92 din 07.02.2020

10. ORDIN nr. 3.092 din 21 ianuarie 2020
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 07.02.2020

11. DECIZIA nr. 22 din 27 noiembrie 2019
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 55^1 alin. (1) din Legea nr. 254/2013, modificată prin Legea nr. 169/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 07.02.2020

12. DECIZIA nr. 751 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 07.02.2020

13. DECIZIA nr. 543 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi ale art. 36 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 07.02.2020

14. DECIZIA nr. 472 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 37 şi 39, ale art. 9 alin. (4), ale art. 19 alin. (1) şi (3) şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale art. 23 alin. (1), (3) şi (5) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum şi ale art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 06.02.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223239 06.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 22 din 06-02-2020

2. PPF 223248 06.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 22 din 06-02-2020

3. PPF 223255 06.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Somcuta Mare

Monitor: 22 din 06-02-2020

4. PPF 223238 06.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 22 din 06-02-2020

5. PPF 223252 06.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 22 din 06-02-2020

6. CPF 223253 06.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Ofertant: Fundatia Pro Cultura

Monitor: 22 din 06-02-2020

7. RPF 223236 06.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Caras-Severin

Monitor: 22 din 06-02-2020

8. RPF 223243 06.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Timis

Monitor: 22 din 06-02-2020

9. RPF 223242 06.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 22 din 06-02-2020

10. PCBS223237 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Comuna Peretu

Monitor: 22 din 06-02-2020

11. PCBS223246 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Cetateni

Monitor: 22 din 06-02-2020

12. PCON223235 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Spitalul Municipal Caracal

Monitor: 22 din 06-02-2020

13. PCON223234 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Beresti Tazlau

Monitor: 22 din 06-02-2020

14. PCON223240 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Titu

Monitor: 22 din 06-02-2020

15. PCON223247 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Costuleni

Monitor: 22 din 06-02-2020

16. PCON223241 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T Judetul Olt

Monitor: 22 din 06-02-2020

17. PCON223245 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Campeni

Monitor: 22 din 06-02-2020

18. CCON223244 05.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Moldova Noua

Ofertant: BFN IRINA CATERING - S.R.L.

Monitor: 22 din 06-02-2020

19. PAP 223254 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: U.A.T. Municipiul Falticeni

Monitor: 22 din 06-02-2020

20. PAP 223250 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Comarnic

Monitor: 22 din 06-02-2020

21. PAP 223256 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 22 din 06-02-2020

22. PAP 223249 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Comarnic

Monitor: 22 din 06-02-2020

23. PAP 223251 05.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Comarnic

Monitor: 22 din 06-02-2020

Actualizare (1) din data 06-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. MOŢIUNE DE CENZURĂ nr. 1 MC din 5 februarie 2020
"Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 05.02.2020

2. DECRET nr. 70 din 4 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

3. DECRET nr. 71 din 4 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

4. DECRET nr. 72 din 4 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

5. DECRET nr. 73 din 4 februarie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

6. DECRET nr. 74 din 4 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

7. DECRET nr. 75 din 4 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

8. DECRET nr. 76 din 4 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

9. DECRET nr. 77 din 4 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

10. DECRET nr. 78 din 4 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

11. DECRET nr. 79 din 4 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

12. DECRET nr. 80 din 4 februarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

13. HOTĂRÂRE nr. 92 din 4 februarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Emanuel

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 93 din 4 februarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Ciungu Cristian-Andrei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

15. HOTĂRÂRE nr. 94 din 4 februarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către doamna Preda Elena

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

16. HOTĂRÂRE nr. 95 din 4 februarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Budai Bela

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

17. HOTĂRÂRE nr. 96 din 4 februarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către doamna Bozdoacă Aura

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

18. HOTĂRÂRE nr. 97 din 4 februarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Bota Cosmin-Gheorghe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

19. HOTĂRÂRE nr. 98 din 4 februarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către doamna Caloianu Carmen

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

20. HOTĂRÂRE nr. 99 din 4 februarie 2020
privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 05.02.2020

21. HOTĂRÂRE nr. 100 din 4 februarie 2020
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Ceahlău, judeţul Neamţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 05.02.2020

22. HOTĂRÂRE nr. 103 din 4 februarie 2020
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Stroeşti, judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 05.02.2020

23. ORDIN nr. 314 din 3 februarie 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 05.02.2020

24. RAPORT nr. 681 din 20 ianuarie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Neamul Românesc, cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 06.02.2020

25. DECIZIE nr. 1/1AGN din 18 ianuarie 2020
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

26. RAPORT nr. 603 din 17 ianuarie 2020
privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marian-Stanoevici Bogdan-Dragoş-Aureliu, cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 06.02.2020

27. DECIZIA nr. 673 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 05.02.2020

28. DECIZIA nr. 618 din 10 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 81 din 05.02.2020

29. DECIZIA nr. 603 din 10 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 05.02.2020

Actualizare (2) din data 06-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 101 din 4 februarie 2020
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 06.02.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 102 din 4 februarie 2020
pentru recunoaşterea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 06.02.2020

3. DECIZIA nr. 25 din 11 noiembrie 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 06.02.2020

4. DECIZIA nr. 629 din 15 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. (5) şi ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 06.02.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223232 05.02.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

Monitor: 21 din 05-02-2020

2. PPF 223216 05.02.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Suceava

Monitor: 21 din 05-02-2020

3. RPF 223222 05.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sighisoara

Monitor: 21 din 05-02-2020

4. RPF 223230 05.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Ighiu

Monitor: 21 din 05-02-2020

5. RPF 223217 05.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Suceava

Monitor: 21 din 05-02-2020

6. RPF 223233 05.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 21 din 05-02-2020

7. RPF 223225 05.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural si de Tineret Stefan Iordache

Monitor: 21 din 05-02-2020

8. PCON223211 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Magura

Monitor: 21 din 05-02-2020

9. PCON223208 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Bradesti

Monitor: 21 din 05-02-2020

10. PCON223212 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Apoldu de Jos

Monitor: 21 din 05-02-2020

11. PCON223215 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Monitor: 21 din 05-02-2020

12. PCON223219 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Monitor: 21 din 05-02-2020

13. PCON223224 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat Iasi

Monitor: 21 din 05-02-2020

14. CCON223207 04.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Onesti

Ofertant: S.C. SELADIN - S.R.L.

Monitor: 21 din 05-02-2020

15. CCON223226 04.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Ofertant: Vicol Traian Marian

Monitor: 21 din 05-02-2020

16. CCON223227 04.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Ofertant: S.C. Argo 91 - S.R.L

Monitor: 21 din 05-02-2020

17. CCON223228 04.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

Ofertant: S.C. Amapan - S.R.L.

Monitor: 21 din 05-02-2020

18. PCON223210 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon"

Monitor: 21 din 05-02-2020

19. PCON223220 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Domnesti

Monitor: 21 din 05-02-2020

20. PCON223221 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 21 din 05-02-2020

21. PCON223218 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Craiova

Monitor: 21 din 05-02-2020

22. PCON223231 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 21 din 05-02-2020

23. PAP 223205 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria orasului Borsa

Monitor: 21 din 05-02-2020

24. PAP 223209 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Municipiului Oradea

Monitor: 21 din 05-02-2020

25. PAP 223213 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Grivita

Monitor: 21 din 05-02-2020

26. PAP 223214 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Monitor: 21 din 05-02-2020

27. PAP 223229 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 21 din 05-02-2020

28. PAP 223206 04.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 21 din 05-02-2020

29. CAP 223223 04.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria comunei Mihaileni

Ofertant: Surdu Catalin

Monitor: 21 din 05-02-2020

Actualizare (1) din data 05-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 106 din 4 februarie 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 04.02.2020

2. DECIZIE nr. 107 din 4 februarie 2020
privind reluarea activităţii doamnei Elena Petraşcu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 04.02.2020

3. DECIZIE nr. 108 din 4 februarie 2020
privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Ministerului Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 04.02.2020

4. DECIZIE nr. 109 din 4 februarie 2020
pentru numirea domnului Călin-Ioan Bota în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 04.02.2020

5. DECIZIA nr. 28 din 11 noiembrie 2019
referitoare la interpretarea prevederilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 04.02.2020

6. DECIZIE nr. 110 din 4 februarie 2020
privind numirea domnului Leonard Achiriloaei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 04.02.2020

7. DECIZIE nr. 111 din 4 februarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Toma-Bogdan Costreie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 04.02.2020

8. COMUNICAT din 4 februarie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, în forma modificată prin art. I pct. 6 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 04.02.2020

9. COMUNICAT din 4 februarie 2020
privind excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (6) și art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 8 din Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 6 personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 04.02.2020

10. COMUNICAT din 4 februarie 2020
privind excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 04.02.2020

11. COMUNICAT din 4 februarie 2020
privind excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (3) din Codul de procedură penală coroborate cu cele ale art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 04.02.2020

12. HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 februarie 2020
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 04.02.2020

13. ORDIN nr. 232 din 21 ianuarie 2020
pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 04.02.2020

14. DECIZIA nr. 739 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (4) şi (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 03.02.2020

15. RECTIFICARE nr. 1.173 din 29 iulie 2018
referitoare la Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 04.02.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223202 04.02.2020

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Somcuta Mare

Monitor: 20 din 04-02-2020

2. PPF 223200 04.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 20 din 04-02-2020

3. PPF 223199 04.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 20 din 04-02-2020

4. PPF 223197 04.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 20 din 04-02-2020

5. PPF 223198 04.02.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Miercurea Ciuc

Monitor: 20 din 04-02-2020

6. CPF 223201 04.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Campia Turzii

Ofertant: Asociaţia Pro Assisto

Monitor: 20 din 04-02-2020

7. RPF 223204 04.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 20 din 04-02-2020

8. RPF 223186 04.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Satu Mare

Monitor: 20 din 04-02-2020

9. RPF 223196 04.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Covasna

Monitor: 20 din 04-02-2020

10. PCBS223187 03.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Geaca

Monitor: 20 din 04-02-2020

11. PCBS223191 03.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Trusesti

Monitor: 20 din 04-02-2020

12. PCBS223192 03.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria Comunei Trusesti

Monitor: 20 din 04-02-2020

13. PCON223203 03.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Rovinari

Monitor: 20 din 04-02-2020

14. CCON223190 03.02.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Valenii de Munte

Ofertant: C.M.I. Dr. Parvan Doru

Monitor: 20 din 04-02-2020

15. PAP 223195 03.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Trusesti

Monitor: 20 din 04-02-2020

16. PAP 223188 03.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Orasului Baia Sprie

Monitor: 20 din 04-02-2020

17. PAP 223189 03.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Ostrov

Monitor: 20 din 04-02-2020

18. PAP 223194 03.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Trusesti

Monitor: 20 din 04-02-2020

19. PAP 223193 03.02.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Trusesti

Monitor: 20 din 04-02-2020

Actualizare (2) din data 05-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 138 din 31 ianuarie 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 04.02.2020

2. ORDIN nr. 312 din 31 ianuarie 2020
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 04.02.2020

3. ORDIN nr. 547 din 31 ianuarie 2020
pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 05.02.2020

4. ANEXĂ din 31 ianuarie 2020
privind modificări și completări la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 04.02.2020

5. ANEXĂ din 31 ianuarie 2020
privind modificări și completări la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 04.02.2020

6. ORDIN nr. 32 din 29 ianuarie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 05.02.2020

7. HOTĂRÂRE nr. 82 din 28 ianuarie 2020
privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 şi 2022, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 05.02.2020

8. DECIZIA nr. 50 din 11 noiembrie 2019
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 din secţiunea a 6-a, capitolul VIII, anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 05.02.2020

9. DECIZIA nr. 28 din 11 noiembrie 2019
referitoare la interpretarea prevederilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 04.02.2020

10. DECIZIA nr. 547 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 234 alin. (1) şi (2), ale art. 236 alin. (1) şi ale art. 237 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 04.02.2020

11. DECIZIA nr. 521 din 24 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. (1) teza a doua şi ale art. 346 alin. (3) lit. a) şi alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 05.02.2020

Actualizare (1) din data 04-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. COMUNICAT din 3 februarie 2020
privind sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă acordat personalului din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 03.02.2020

2. HOTĂRÂRE nr. 1 din 3 februarie 2020
pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 03.02.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 februarie 2020
privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 03.02.2020

4. HOTĂRÂRE nr. 1 din 3 februarie 2020
pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 03.02.2020

5. ORDIN nr. 33 din 31 ianuarie 2020
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2019-30 septembrie 2019, determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 03.02.2020

6. ORDIN nr. 115 din 29 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 31.01.2020

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 03.02.2020

8. HOTĂRÂRE nr. 80 din 28 ianuarie 2020
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Platformă multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 03.02.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 81 din 28 ianuarie 2020
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 03.02.2020

10. DECIZIE nr. 2 din 23 ianuarie 2020
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 7.941/2006 de concesiune pentru exploatarea resurselor de calcar dolomitic cu brucit în perimetrul Valea Mare - Budureasa, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială GEOASSET - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2008

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 03.02.2020

11. HOTĂRÂRE nr. 1 din 22 ianuarie 2020
privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2020

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 03.02.2020

12. HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 ianuarie 2020
pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 03.02.2020

13. NORME din 22 ianuarie 2020
privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 03.02.2020

14. HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 ianuarie 2020
privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2020

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 03.02.2020

15. NORMĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2020
privind aplicarea Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09) şi a Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP (EBA/GL/2018/08)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 04.02.2020

16. DECIZIA nr. 61 din 9 decembrie 2019
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 03.02.2020

17. DECIZIA nr. 808 din 5 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8 şi art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, a sintagmei "precum şi din devalorizarea bunurilor imobile" din art. 11 teza întâi, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 04.02.2020

18. RECTIFICARE nr. 1.830 din 30 decembrie 2019
referitoare la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.830/2019

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 03.02.2020

19. DECIZIA nr. 739 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (4) şi (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 03.02.2020

20. DECIZIA nr. 738 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 03.02.2020

21. DECIZIA nr. 52 din 11 noiembrie 2019
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 182 şi 183 din Codul de procedură civilă, în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr. 310/2018

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 04.02.2020

22. ORDIN nr. 2.860 din 3 septembrie 2019
privind declasarea din Lista monumentelor istorice a construcţiilor identificate cu indicativele C4, C5, C6, C7, C8 în planşele A.A.03, părţi ale imobilelor clasate ca monumente istorice cu denumirile Casă, str. Matei Basarab 50 şi 52, sectorul 3, Bucureşti, având codurile LMI B-II-m-B-18083 şi B-II-m-B-18085

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 03.02.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. RPF 223165 03.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Dambovita

Monitor: 19 din 03-02-2020

2. RPF 223164 03.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sura Mare

Monitor: 19 din 03-02-2020

3. RPF 223159 03.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Galati

Monitor: 19 din 03-02-2020

4. RPF 223160 03.02.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Bistrita-Nasaud

Monitor: 19 din 03-02-2020

5. PCON223163 31.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Flamanzi

Monitor: 19 din 03-02-2020

6. CCON223158 31.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Judetul Vrancea

Ofertant: S.C. Iodimed - S.R.L

Monitor: 19 din 03-02-2020

7. PCON223157 31.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Salatrucel

Monitor: 19 din 03-02-2020

8. PCON223167 31.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Albota

Monitor: 19 din 03-02-2020

9. CCON223162 31.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Ciacova

Ofertant: S.C. Kardinal One Medical S.R.L.

Monitor: 19 din 03-02-2020

10. PAP 223161 31.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Zanesti

Monitor: 19 din 03-02-2020

11. PAP 223156 31.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Gaiceana

Monitor: 19 din 03-02-2020

12. PAP 223168 31.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Targsoru Vechi

Monitor: 19 din 03-02-2020

13. CAP 223155 31.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Deveselu

Ofertant: Pirvu Constantin Laurentiu

Monitor: 19 din 03-02-2020

14. CAP 223166 31.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Gaiceana

Ofertant: Rebegea Mihai

Monitor: 19 din 03-02-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

2. Declarația Uniunii Europene în conformitate cu articolul 185 al treilea paragraf din Acordul
Declarația Uniunii Europene în conformitate cu articolul 185 al treilea paragraf din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

3. Declarație politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații
Declarație politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit

4. Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor
Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerile privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală

5. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9434 — UTC/Raytheon)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9434 — UTC/Raytheon) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/132 al Comisiei din 30 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/132 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de stabilire a unei măsuri de urgență sub forma unei derogări de la articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contribuția Uniunii la măsura de promovare în sectorul vitivinicol

7. Decizia (UE) 2020/135 a Consiliului din 30 ianuarie 2020
Decizia (UE) 2020/135 a Consiliului din 30 ianuarie 2020 referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Raportul special 4/2020 Utilizarea noilor tehnologii de imagistică
Raportul special 4/2020 Utilizarea noilor tehnologii de imagistică pentru monitorizarea politicii agricole comune: progresele sunt constante per ansamblu, dar mai lente în cazul monitorizării climei și a mediului

9. Aviz privind intrarea în vigoare a Acordului privind retragerea Regatului Unit
Aviz privind intrarea în vigoare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/133 al Comisiei din 30 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/133 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol

11. Comunicarea Comisiei privind aplicarea dispozițiilor articolului 26 alineatul (3)
Comunicarea Comisiei privind aplicarea dispozițiilor articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011

12. Turneul de inovare socială 2020 – Cerere de propuneri Idei care schimbă lumea
Turneul de inovare socială 2020 – Cerere de propuneri Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială IBEI din 2020

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/134 a Comisiei din 30 ianuarie 2020
Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/134 a Comisiei din 30 ianuarie 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 604] (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/131 al Comisiei din 29 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/131 al Comisiei din 29 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

15. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

Actualizare (1) din data 03-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 56 din 31 ianuarie 2020
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

2. DECRET nr. 57 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

3. DECRET nr. 58 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

4. DECRET nr. 59 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

5. DECRET nr. 60 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

6. DECRET nr. 61 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

7. DECRET nr. 62 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

8. DECRET nr. 63 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

9. DECRET nr. 64 din 31 ianuarie 2020
privind numirea unui judecător în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

10. DECRET nr. 65 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

11. DECRET nr. 66 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

12. DECRET nr. 67 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

13. DECRET nr. 68 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

14. DECRET nr. 69 din 31 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

15. DECIZIE nr. 104 din 31 ianuarie 2020
privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Cristian Nevzoreanu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

16. DECIZIE nr. 105 din 31 ianuarie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Victor Banţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 31.01.2020

17. ORDIN nr. 409 din 30 ianuarie 2020
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 31.01.2020

18. REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2020
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 31.01.2020

19. NORMĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2020
pentru modificarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 31.01.2020

20. ORDIN nr. 115 din 29 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 31.01.2020

21. HOTĂRÂRE nr. 77 din 28 ianuarie 2020
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 31.01.2020

22. ORDONANŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 31.01.2020

23. ORDONANŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2020
privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 31.01.2020

24. ORDIN nr. 293 din 22 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 31.01.2020

25. HOTĂRÂRE nr. 44 din 16 ianuarie 2020
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 31.01.2020

26. DECIZIA nr. 567 din 1 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^^6 alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 31.01.2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura
Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura
Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligația de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE)2020/C 29/06

3. Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura
Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligația de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura
Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la teritoriile ocupate georgiene la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))

6. Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 (2017/2273(INI))

7. Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la viitoarele negocieri pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific (2018/2634(RSP))

8. Recomandarea Parlamentului European din 13 iunie 2018
Recomandarea Parlamentului European din 13 iunie 2018 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile (2018/2018(INI))

9. Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))

10. P8_TA(2018)0246 Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi
P8_TA(2018)0246 Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD) P8_TC1-COD(2017)0111 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

11. Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la situația refugiaților din etnia rohingya, cu referire specială la starea critică a copiilor (2018/2756(RSP))

12. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură) P8_TC1-COD(2017)0189 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexelor A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență

13. P8_TA(2018)0245 Norme comune în domeniul aviației civile și Agenția Uniunii Europene
P8_TA(2018)0245 Norme comune în domeniul aviației civile și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 iunie 2018 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură) P8_TC1-COD(2015)0277 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 iunie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului

14. Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură (2017/2255(INI))

15. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)) (Procedura de aprobare)

16. P8_TA(2018)0244 Obligația de compensare, cerințele de raportare și tehnicile de atenuare
P8_TA(2018)0244 Obligația de compensare, cerințele de raportare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 iunie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD)) 1 1 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

17. Directiva (UE) 2019/1151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019
Directiva (UE) 2019/1151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019
Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de instituire a unei Autorități Europene a Muncii, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și a Regulamentului (UE) 2016/589 și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

19. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/909 a Comisiei din 18 februarie 2019
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/909 a Comisiei din 18 februarie 2019 de stabilire a listei campaniilor obligatorii de cercetare și a pragurilor în scopul programului multianual al Uniunii pentru colectarea și gestionarea datelor în sectoarele pescuitului și acvaculturii

20. Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului

21. Regulamentul delegat (UE) 2019/829 al Comisiei din 14 martie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2019/829 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de autorizare a statelor membre să prevadă derogări temporare în scopuri de testare oficială, științifice sau educaționale, pentru teste, selecții de soiuri sau reproducere

22. Rezoluţia Parlamentului European din 7 februarie 2018
Rezoluţia Parlamentului European din 7 februarie 2018 privind componența Parlamentului European (2017/2054(INL) – 2017/0900(NLE))

23. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii [COM(2018) 131 final – 2018/0064 (COD)]

Actualizare (2) din data 03-02-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 260 din 28 ianuarie 2020
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 03.02.2020

2. PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2020
de depunere on-line, validare şi procesare a "Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)"

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 03.02.2020

3. HOTĂRÂRE nr. 78 din 28 ianuarie 2020
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Clădiri administrative şi bază sportivă în cazarma 914 Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 03.02.2020

4. ORDIN nr. 87 din 23 ianuarie 2020
privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 03.02.2020

5. ORDIN nr. 102 din 22 ianuarie 2020
privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 03.02.2020

6. NORME din 22 ianuarie 2020
de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 03.02.2020

7. ORDIN nr. 71 din 20 ianuarie 2020
pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2020, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 03.02.2020

8. ORDIN nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 03.02.2020

9. DECIZIE nr. 311 din 13 ianuarie 2020
privind modificarea şi completarea anexei la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.494/2017 pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 03.02.2020

10. DECIZIA nr. 740 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 03.02.2020

11. DECIZIA nr. 750 din 21 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 03.02.2020

12. DECIZIA nr. 666 din 29 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 31.01.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223144 30.01.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Municipal de Cultura Arad

Monitor: 18 din 31-01-2020

2. PPF 223143 30.01.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Municipal de Cultură Arad

Monitor: 18 din 31-01-2020

3. PPF 223140 30.01.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare

Monitor: 18 din 31-01-2020

4. PPF 223139 30.01.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare

Monitor: 18 din 31-01-2020

5. PPF 223138 30.01.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare

Monitor: 18 din 31-01-2020

6. PPF 223142 30.01.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Municipal de Cultură Arad

Monitor: 18 din 31-01-2020

7. PPF 223148 30.01.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Municipal de Cultură Arad

Monitor: 18 din 31-01-2020

8. RPF 223149 31.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Salonta

Monitor: 18 din 31-01-2020

9. RPF 223132 31.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sebes

Monitor: 18 din 31-01-2020

10. RPF 223141 31.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Panet

Monitor: 18 din 31-01-2020

11. RPF 223136 31.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria municipiului Sacele

Monitor: 18 din 31-01-2020

12. PCBS223137 30.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Consiliul Judetean Vaslui

Monitor: 18 din 31-01-2020

13. CCBS223154 30.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare bunuri si servicii

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Ofertant: Bobu Sevastia

Monitor: 18 din 31-01-2020

14. PCON223145 30.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Jegalia

Monitor: 18 din 31-01-2020

15. CCON223150 30.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu-Neamt

Ofertant: Cabinet medical Dr. Popescu Cristina-Maria

Monitor: 18 din 31-01-2020

16. PAP 223133 30.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Becicherecu Mic

Monitor: 18 din 31-01-2020

17. PAP 223134 30.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Becicherecu Mic

Monitor: 18 din 31-01-2020

18. PAP 223151 30.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Becicherecu Mic

Monitor: 18 din 31-01-2020

19. PAP 223146 30.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: UAT Comuna Tomesti

Monitor: 18 din 31-01-2020

20. PAP 223147 30.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: UAT Comuna Tomesti

Monitor: 18 din 31-01-2020

21. PAP 223135 30.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Comuna Becicherecu Mic

Monitor: 18 din 31-01-2020

22. CAP 223153 30.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Municipiul Orsova

Ofertant: S.C. FAM DBM MED CONSULT - S.R.L.

Monitor: 18 din 31-01-2020

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul delegat (UE) 2020/128 al Comisiei din 25 noiembrie 2019
Regulamentul delegat (UE) 2020/128 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare

2. Rata de schimb a monedei euro - 30 ianuarie 2020
Rata de schimb a monedei euro - 30 ianuarie 2020

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/130 al Comisiei din 28 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/130 al Comisiei din 28 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

4. Regulamentul Delegat (UE) 2020/129 al Comisiei din 26 noiembrie 2019
Regulamentul Delegat (UE) 2020/129 al Comisiei din 26 noiembrie 2019 de modificare a pragului de vulnerabilitate stabilit la punctul 1 litera (b) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare

5. Regulamentul (UE) 2020/127 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 ianuarie 2020
Regulamentul (UE) 2020/127 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020

6. Sărbători legale în 2020
Sărbători legale în 2020

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/126 al Comisiei din 29 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/126 al Comisiei din 29 ianuarie 2020 de stabilire a cuantumului maxim al ajutorului pentru depozitarea privată a uleiului de măsline în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1882

8. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9680
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9680 — La Voix Du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/125 al Comisiei din 29 ianuarie 2020
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/125 al Comisiei din 29 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 945/2014 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la indicii relevanți cu o diversificare corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Notificare prealabilă a unei concentrări Cazul M.9709 — ENI/CDP Equity /GreenIT
Notificare prealabilă a unei concentrări Cazul M.9709 — ENI/CDP Equity /GreenIT Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Rata de schimb a monedei euro - 29 ianuarie 2020
Rata de schimb a monedei euro - 29 ianuarie 2020

12. Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore
Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

13. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9587
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9587 — ENGIE/EDP Renovaveis/EDPR Offshore España) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9688 — Cinven/Astorg/LGC Science Group)
Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9688 — Cinven/Astorg/LGC Science Group) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Regulamentul (UE) 2020/123 al Consiliului din 27 ianuarie 2020
Regulamentul (UE) 2020/123 al Consiliului din 27 ianuarie 2020 de stabilire, pentru anul 2020, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia

16. Aviz privind modificarea anexei la Acordul dintre statele membre ale Uniunii Europene
Aviz privind modificarea anexei la Acordul dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

17. Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2011/72/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2020/117 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/115 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

18. Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5)
Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligația de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/72/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

20. Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4)
Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4)
Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Abrogarea obligațiilor de serviciu public în ceea ce privește serviciile aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

22. Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4)
Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 iunie 2018
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 iunie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 11

24. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)) (Procedura de consultare)

25. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la propunerea de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE)) (Procedura de aprobare)

26. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (06222/2018 – C8-0119/2018 – 2018/0032(NLE)) (Procedura de aprobare)

27. Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018
Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 2 martie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

28. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord[COM(2019) 399 final – 2019/0183 (COD)]

29. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un proces decizional mai eficient în domeniul politicii sociale: Identificarea domeniilor asupra cărora poate fi extins votul cu majoritate calificată[COM(2019) 186 final]

30. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Documentul de reflecție
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Documentul de reflecție Către o Europă durabilă până în 2030 [COM(2019) 22 final]

31. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O mai bună legiferare: bilanțul activității și menținerea angajamentului nostru [COM(2019) 178 final]

32. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor [COM(2019) 208 final – 2019/0101 (COD)]

Actualizare (1) din data 31-01-2020 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 3 din 31 ianuarie 2020
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 31.01.2020

2. DECIZIE nr. 103 din 30 ianuarie 2020
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Carmen-Emilia Igescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 30.01.2020

3. DECRET nr. 55 din 30 ianuarie 2020
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 30.01.2020

4. ORDIN nr. 11 din 30 ianuarie 2020
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 31.01.2020

5. ORDIN nr. 12 din 30 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 31.01.2020

6. COMUNICAT din 29 ianuarie 2020
privind calitatea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României de ”procuror ierarhic superior celui care a dispus soluţia” în cazul infirmării unei soluţii dispuse de către un procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 29.01.2020

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 30.01.2020

8. ORDONANŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 31.01.2020

9. HOTĂRÂRE nr. 79 din 28 ianuarie 2020
pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României, pentru anul 2018, necesare funcţionării Secretariatului Organismului de coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 31.01.2020

10. HOTĂRÂRE nr. 23 din 21 ianuarie 2020
pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2020

EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 30.01.2020

11. REGULAMENT nr. 1 din 16 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 30.01.2020

12. CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.438 din 31 decembrie 2019
la nivelul grupului de unităţi din serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2020-2021

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 2 din 30.01.2020

13. DECIZIA nr. 18 din 29 octombrie 2019
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: "Dacă obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce şi întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal"

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 30.01.2020

14. DECIZIA nr. 644 din 17 octombrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.578 alin. 2 din Codul civil din 1864

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 30.01.2020

15. DECIZIA nr. 544 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) teza a doua din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 31.01.2020

16. DECIZIA nr. 546 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253^1 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 301 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 31.01.2020

17. DECIZIA nr. 528 din 24 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (3) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 30.01.2020

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 223119 30.01.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Municipal de Cultura Arad

Monitor: 17 din 30-01-2020

2. PPF 223122 30.01.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Agentia Nationala Antidrog - Bucuresti

Monitor: 17 din 30-01-2020

3. PPF 223127 30.01.2020

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare

Monitor: 17 din 30-01-2020

4. CPF 223115 30.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Zetea

Ofertant: Asociatia Forumul de Tineret din Comuna Zetea

Monitor: 17 din 30-01-2020

5. RPF 223113 30.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov

Monitor: 17 din 30-01-2020

6. RPF 223117 30.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Zetea

Monitor: 17 din 30-01-2020

7. RPF 223112 30.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Agnita

Monitor: 17 din 30-01-2020

8. RPF 223108 30.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Poian

Monitor: 17 din 30-01-2020

9. RPF 223121 30.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 17 din 30-01-2020

10. RPF 223131 30.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj

Monitor: 17 din 30-01-2020

11. RPF 223129 30.01.2020

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Valcea

Monitor: 17 din 30-01-2020

12. PCON223116 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Onesti

Monitor: 17 din 30-01-2020

13. PCON223125 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Municipiului Dej

Monitor: 17 din 30-01-2020

14. PCON223114 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Monitor: 17 din 30-01-2020

15. CCON223130 29.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Ofertant: S.C. BUDU COM MIXT - S.R.L.

Monitor: 17 din 30-01-2020

16. PCNS223110 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Tutora

Monitor: 17 din 30-01-2020

17. PCNS223109 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Primaria Comunei Salcioara

Monitor: 17 din 30-01-2020

18. PCON223111 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Onesti

Monitor: 17 din 30-01-2020

19. PCON223128 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Corbii Mari

Monitor: 17 din 30-01-2020

20. PCON223124 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Barlad

Monitor: 17 din 30-01-2020

21. CCON223118 29.01.2020

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Galgau

Ofertant: Bobos Alin Eugen

Monitor: 17 din 30-01-2020

22. PAP 223123 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Sasca Montana - Caras-Severin

Monitor: 17 din 30-01-2020

23. PAP 223126 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Tuzla

Monitor: 17 din 30-01-2020

24. PAP 223120 29.01.2020

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Achizitie publica de produse

Contractant: Primaria Comunei Zadareni

Monitor: 17 din 30-01-2020