Actualizare din data 24-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 263 din 24 septembrie 2018
privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 24.09.2018

2. DECIZIE nr. 264 din 24 septembrie 2018
pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 24.09.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 452 din 21 septembrie 2018
privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 21.09.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 453 din 21 septembrie 2018
pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale şi a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 21.09.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 745 din 20 septembrie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 746 din 20 septembrie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Duşa Mircea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 747 din 20 septembrie 2018
pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 447 din 20 septembrie 2018
pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 748 din 20 septembrie 2018
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 758 din 20 septembrie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 21.09.2018

11. DECIZIE nr. 441 din 20 septembrie 2018
privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 21.09.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 110 din 19 septembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 51 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Inteligenţa artificială pentru Europa - COM (2018)237

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi modela viitorul - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 53 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe unice digitale de încredere pentru toţi - Contribuţia Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 54 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 55 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii - COM (2018)268

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 56 din 19 septembrie 2018
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari - COM (2018)271

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

19. DECRET nr. 805 din 19 septembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

20. DECRET nr. 806 din 19 septembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 21.09.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 910 din 19 septembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

22. REGULAMENT din 19 septembrie 2018
privind numirea şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

23. HOTĂRÂRE nr. 911 din 19 septembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

24. REGULAMENT din 19 septembrie 2018
privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

25. HOTĂRÂRE nr. 740 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

26. ORDIN nr. 1.295 din 13 septembrie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

27. PROCEDURĂ din 13 septembrie 2018
privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

28. HOTĂRÂRE nr. 723 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 24.09.2018

29. REGULAMENT nr. 2 din 11 septembrie 2018
privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit

EMITENT: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 24.09.2018

30. ORDIN nr. 5.054 din 10 septembrie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.803/2016 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 816 din 24.09.2018

31. ORDIN nr. 3.903 din 6 septembrie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

32. PROCEDURĂ din 6 septembrie 2018
privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

33. DECIZIE nr. 1.074 din 4 septembrie 2018
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

34. ORDIN nr. 941 din 29 august 2018
privind metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

35. ORDIN nr. 4.251 din 8 august 2018
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.542/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie - 16 iunie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 24.09.2018

36. ORDIN nr. 1.902 din 12 iulie 2018
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente", a Procedurii de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale", precum şi a modelului-cadru al contractului de finanţare

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

37. METODOLOGIE din 12 iulie 2018
de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente"

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

38. PROCEDURĂ din 12 iulie 2018
de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale"

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

39. DECIZIA nr. 50 din 18 iunie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 94 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 102 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 24.09.2018

40. DECIZIA nr. 42 din 4 iunie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 814 din 24.09.2018

41. DECIZIA nr. 282 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 21.09.2018

42. DECIZIA nr. 266 din 24 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 813 din 21.09.2018

Actualizare din data 21-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 3.124 din 18 septembrie 2018
de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 21.09.2018

2. NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2018
de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 21.09.2018

3. NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2018
de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 21.09.2018

4. NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2018
de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 28 alin. (6)-(10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 21.09.2018

5. ORDIN nr. 169 din 18 septembrie 2018
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 21.09.2018

6. METODOLOGIE din 18 septembrie 2018
de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 21.09.2018

7. ORDIN nr. 1.340 din 7 septembrie 2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.309/2012 pentru aprobarea Regulilor generale pentru efectuarea manevrei vehiculelor cu locomotiva telecomandată pe liniile ferate industriale

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 21.09.2018

8. ORDIN nr. 1.016 din 6 septembrie 2018
privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Văcăreni din judeţul Tulcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 21.09.2018

9. ORDIN nr. 4.869 din 31 iulie 2018
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice)
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 21.09.2018

10. ORDIN nr. 1.943 din 25 iulie 2018
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 21.09.2018

11. DECIZIA nr. 440 din 28 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 20.09.2018

12. DECIZIA nr. 35 din 4 iunie 2018
referitoare la interpretarea art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 21.09.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. CPF 218146 20.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman

Ofertant: Clubul Sportiv VIITORUL 003

Monitor: 167 din 20-09-2018

3. CPF 218145 20.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Targu Frumos

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Viitorul

Monitor: 167 din 20-09-2018

4. PCON218148 19.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Stefanesti

Monitor: 167 din 20-09-2018

5. PCON218144 19.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Cordun

Monitor: 167 din 20-09-2018

6. PCON218143 19.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Mogosani

Monitor: 167 din 20-09-2018

7. PCON218147 19.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Stefanesti

Monitor: 167 din 20-09-2018

8. PCON218142 19.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Mosna

Monitor: 167 din 20-09-2018

9. PCON218149 19.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Stefanesti

Monitor: 167 din 20-09-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (PESC) 2018/1247 a Consiliului din 18 septembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1247 a Consiliului din 18 septembrie 2018 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1245 al Consiliului din 18 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1245 al Consiliului din 18 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

3. Decizia (PESC) 2018/1248 a Consiliului din 18 septembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1248 a Consiliului din 18 septembrie 2018 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1251 a Comisiei din 18 septembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1251 a Comisiei din 18 septembrie 2018 de neaprobare a empentrinului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia (PESC) 2018/1249 a Consiliului din 18 septembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1249 a Consiliului din 18 septembrie 2018 privind o acțiune a Uniunii Europene în sprijinul Mecanismului de verificare și inspecție al Organizației Națiunilor Unite în Yemen

6. Regulamentul (UE) 2018/1246 al Comisiei din 18 septembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1246 al Comisiei din 18 septembrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește includerea distilatului pirolignos pe lista de arome a Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1250 a Consiliului din 18 septembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1250 a Consiliului din 18 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

8. Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al comisiei (consolidat la 5 septembrie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 5 septembrie 2018)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2011 al Comisiei (consolidat la 1 septembrie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 privind deschiderea contingentelor tarifare anuale din Uniune pentru ovine și caprine și pentru carnea de oaie și de capră (consolidat la 1 septembrie 2018)

10. Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei (consolidat la 2 septembrie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud, a produselor lactate, a colostrului și a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 2 septembrie 2018)

11. Regulamentul (CE) nr. 110/2008 (consolidat la 23 august 2018)
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (consolidat la 23 august 2018)

12. Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului (consolidat la 8 septembrie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (consolidat la 8 septembrie 2018)

Actualizare din data 21-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 262 din 20 septembrie 2018
privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 20.09.2018

2. ORDIN nr. 1.453 din 17 septembrie 2018
pentru modificarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 20.09.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 735 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 20.09.2018

4. ORDIN nr. 4.837 din 30 august 2018
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-20 aprilie 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 20.09.2018

Actualizare din data 20-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 50 din 19 septembrie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 20.09.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 440 din 19 septembrie 2018
pentru aprobarea modelelor ştampilelor care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi a normativelor privind numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 20.09.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 441 din 19 septembrie 2018
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 20.09.2018

4. DECRET nr. 803 din 18 septembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 19.09.2018

5. DECRET nr. 804 din 18 septembrie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 19.09.2018

6. ORDIN nr. 1.379 din 18 septembrie 2018
pentru modificarea art. 5 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 20.09.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 109 din 17 septembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 20.09.2018

8. CIRCULARĂ nr. 23 din 17 septembrie 2018
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2018

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 20.09.2018

9. ORDIN nr. 1.374 din 14 septembrie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Seaca de Câmp din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 19.09.2018

10. ORDIN nr. 1.375 din 14 septembrie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Germisara din judeţul Hunedoara, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 19.09.2018

11. ORDIN nr. 1.376 din 14 septembrie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Făcăeni SPP12+SPP13 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 19.09.2018

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018
pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 19.09.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 719 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 19.09.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 720 din 13 septembrie 2018
privind recunoaşterea Fundaţiei Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 19.09.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 721 din 13 septembrie 2018
privind acordarea cetăţeniei române domnului Nazhmudinov Omaraskhab

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 19.09.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 715 din 13 septembrie 2018
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Complex de dragaj fluvial"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 804 din 19.09.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 739 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 804 din 19.09.2018

18. HOTĂRÂRE nr. 718 din 13 septembrie 2018
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iulie 2018 şi la Paris la 27 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 19.09.2018

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018
pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 20.09.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 729 din 13 septembrie 2018
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 20.09.2018

21. HOTĂRÂRE nr. 736 din 13 septembrie 2018
privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Bucureştilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 20.09.2018

22. HOTĂRÂRE nr. 737 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea secţiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 20.09.2018

23. HOTĂRÂRE nr. 728 din 13 septembrie 2018
privind stabilirea numărului de posturi ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 20.09.2018

24. HOTĂRÂRE nr. 734 din 13 septembrie 2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 13 iunie 2018 şi la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 20.09.2018

25. NORME din 11 septembrie 2018
privind înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 19.09.2018

26. ORDIN nr. 157 din 7 septembrie 2018
privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 20.09.2018

27. ORDIN nr. 664 din 6 septembrie 2018
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 804 din 19.09.2018

28. HOTĂRÂRE nr. 684 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "E-cultura: Biblioteca digitală a României"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 19.09.2018

29. HOTĂRÂRE nr. 7 din 29 august 2018
privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 20.09.2018

30. PROIECT DE LEGE nr. 745 din 24 iulie 2018
Propunere privind revizuirea Constituţiei prin introducerea unui preambul

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 19.09.2018

31. AMENDAMENTE din 20 iulie 2018
la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 802 din 19.09.2018

32. DECIZIA nr. 54 din din 25 iunie 2018
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 20.09.2018

33. AMENDAMENT din 13 iunie 2018
convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 13 iunie 2018 şi la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 20.09.2018

34. DECIZIA nr. 39 din din 4 iunie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 19, art. 26 şi art. 61 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 806 din 20.09.2018

35. DECIZIA nr. 210 din 17 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 alin. (1) şi (4)-(6) raportate la cele ale art. 25, art. 42 alin. (3) şi (5), art. 84 alin. (1) şi anexa nr. 1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 805 din 20.09.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 218136 18.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Oltenia TAEKONDO - Slatina

Monitor: 165 din 18-09-2018

2. CPF 218129 18.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Atletic Baia Mare

Monitor: 165 din 18-09-2018

3. CPF 218133 18.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Secretariatul General al Guvernului - D.R.I

Ofertant: Uniunea Democrata a Tinerilor Maghiari din Bistrita

Monitor: 165 din 18-09-2018

4. CPF 218135 18.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati

Ofertant: Clubul Sportiv Sah Club Galati

Monitor: 165 din 18-09-2018

5. PCON218131 17.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Monitor: 165 din 18-09-2018

6. NCON218130 17.09.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tomsani

Monitor: 165 din 18-09-2018

7. CCON218132 17.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Sovata

Ofertant: S.C. Alunis S.R.L. - Sovata

Monitor: 165 din 18-09-2018

8. PPF 218140 19.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bihor

Monitor: 166 din 19-09-2018

9. CPF 218138 19.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oras Pecica

Ofertant: Parohia Ortodoxă Română Pecica I

Monitor: 166 din 19-09-2018

10. CPF 218141 19.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Braila

Ofertant: Clubul Sportiv Activ TT

Monitor: 166 din 19-09-2018

11. CPF 218139 19.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Madaras

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Orientare Madaras

Monitor: 166 din 19-09-2018

12. PCON218137 18.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Cordun

Monitor: 166 din 19-09-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1244 al Comisiei din 4 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1244 al Comisiei din 4 septembrie 2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Bleu des Causses (DOP)]

2. Regulamentul delegat (UE) 2018/1239 al Comisiei din 9 iulie 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1239 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (consolidat la 13 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 13 august 2018)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2261 al Comisiei (consolidat la 13 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2261 al Comisiei din 15 decembrie 2016 privind autorizarea oxidului de cupru (I) ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 13 august 2018)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1518 al Comisiei (consolidat la 14 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1518 al Comisiei din 14 septembrie 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biomotorină originare din Statele Unite ale Americii în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (consolidat la 14 august 2018)

6. Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului din 7 mai 2015 (consolidat la 13 august 2018)
Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului din 7 mai 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 748/2014 (consolidat la 13 august 2018)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1230/2014 al Comisiei (consolidat la 13 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1230/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 privind autorizarea bilizinatului de cupru ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 13 august 2018)

8. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (consolidat la 16 octombrie 2015)
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (consolidat la 16 octombrie 2015)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (consolidat la 14 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 14 august 2018)

10. Regulamentul (UE) nr. 349/2010 al Comisiei (consolidat la 13 august 2018)
Regulamentul (UE) nr. 349/2010 al Comisiei din 23 aprilie 2010 privind autorizarea chelatului de cupru al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 13 august 2018)

11. Regulamentul (CE) nr. 479/2006 al Comisiei (consolidat la 13 august 2018)
Regulamentul (CE) nr. 479/2006 al Comisiei din 23 martie 2006 privind autorizarea anumitor aditivi aparținând grupei compușilor de oligoelemente (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 13 august 2018)

12. Regulamentul (CE) nr. 1334/2003 al Comisiei (consolidat la 13 august 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1334/2003 al Comisiei din 25 iulie 2003 de modificare a condițiilor de autorizare a unui număr de aditivi în furaje, care fac parte din grupa de oligoelemente (consolidat la 13 august 2018)

13. Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului (consolidat la 14 august 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (consolidat la 14 august 2018)

14. Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 (consolidat la 14 august 2018)
Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (consolidat la 14 august 2018)

Actualizare din data 19-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 105 din 11 septembrie 2018
pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 19.09.2018

2. NORME din 11 septembrie 2018
privind înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 19.09.2018

3. ORDIN nr. 167 din 5 septembrie 2018
privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 19.09.2018

4. DECIZIA nr. 486 din 12 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4^4 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 18.09.2018

5. DECIZIA nr. 283 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 801 din 19.09.2018

AUTORIZAȚII
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1243 al Comisiei din 13 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1243 al Comisiei din 13 septembrie 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

2. Rectificare la Decizia nr. 2/2016 a Comitetului mixt UE-Elveția din 3 decembrie 2015
Rectificare la Decizia nr. 2/2016 a Comitetului mixt UE-Elveția din 3 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, privind definirea conceptului de produse originare și metodele de cooperare administrativă [2016/121] (JO L 23, 29.1.2016)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1235 al Comisiei din 12 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1235 al Comisiei din 12 septembrie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Αγκινάρα Ιρίων (Agkinara Irion) (IGP)]

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1232 al Comisiei din 11 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1232 al Comisiei din 11 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2011 în ceea ce privește contingentele tarifare din Uniune pentru carnea de oaie și de capră originară din Norvegia și din Noua Zeelandă

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1242 a Comisiei din 14 septembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1242 a Comisiei din 14 septembrie 2018 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la pesta porcină africană în Belgia [notificată cu numărul C(2018) 6072] (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia (PESC) 2018/1237 a Consiliului din 12 septembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1237 a Consiliului din 12 septembrie 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

7. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1238 a Consiliului din 13 septembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1238 a Consiliului din 13 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

8. Regulamentul (UE) 2018/1233 al Comisiei din 12 septembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1233 al Comisiei din 12 septembrie 2018 de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1234 al Comisiei din 12 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1234 al Comisiei din 12 septembrie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate Marrone di Serino/Castagna di Serino (IGP)

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1231 al Consiliului din 13 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1231 al Consiliului din 13 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1236 al Comisiei din 13 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1236 al Comisiei din 13 septembrie 2018 de închidere a anchetei privind posibila eludare a taxelor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/82 la importurile de acid citric originar din Republica Populară Chineză prin importurile de acid citric expediat din Cambodgia, declarat sau nu ca fiind originar din Cambodgia

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1230 al Consiliului din 12 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1230 al Consiliului din 12 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

13. Regulamentul delegat (UE) 2018/1229 al Comisiei din 25 mai 2018
Regulamentul delegat (UE) 2018/1229 al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Publicarea unei cereri de înregistrare
Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

15. Publicarea unei cereri de înregistrare
Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

16. Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 (consolidat la 12 august 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 12 august 2018)

Actualizare din data 19-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE din 18 septembrie 2018
de revizuire a Constituţiei României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 18.09.2018

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 18 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 799 din 18.09.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 743 din 18 septembrie 2018
privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 18.09.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 744 din 18 septembrie 2018
privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 18.09.2018

5. ORDIN nr. 168 din 17 septembrie 2018
privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 18.09.2018

6. DECIZIA nr. 539 din 17 septembrie 2018
asupra constituţionalităţii Legii de revizuire a Constituţiei României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 18.09.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 714 din 13 septembrie 2018
privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 18.09.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 716 din 13 septembrie 2018
privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «PERSEUS» - 6.600 CP"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 18.09.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 726 din 13 septembrie 2018
pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Fondurilor Europene, precum şi termenele de clasificare aferente

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 18.09.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 727 din 13 septembrie 2018
privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, a terenului în suprafaţă de 42,1315 ha, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale "Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 18.09.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 730 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea lit. C şi D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 18.09.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 731 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinţei Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la Bucureşti, pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei Cartei Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 18.09.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 732 din 13 septembrie 2018
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 797 din 18.09.2018

14. ORDIN nr. 423 din 11 septembrie 2018
privind situaţiile în care se pot dispune suspendarea şi retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru operatorii economici autorizaţi, respectiv procedura de reautorizare, precum şi situaţiile în care se poate dispune interzicerea efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României de către operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 18.09.2018

15. ORDIN nr. 3.068 din 11 septembrie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 18.09.2018

16. ORDIN nr. 2.018 din 14 august 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 18.09.2018

17. ORDIN nr. 983 din 2 august 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 18.09.2018

18. DECIZIA nr. 318 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 18.09.2018

Actualizare din data 18-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIA nr. 441 din 28 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 795 din 18.09.2018

2. DECIZIA nr. 28 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3,art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 795 din 18.09.2018

3. DECIZIA nr. 26 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 18.09.2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul delegat (UE) 2017/655 al Comisiei (consolidat la 7 august 2018)
Regulamentul delegat (UE) 2017/655 al Comisiei din 19 decembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși provenind de la motoarele cu ardere internă în circulație instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 7 august 2018)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/656 al Comisiei (consolidat la 7 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/656 al Comisiei din 19 decembrie 2016 de stabilire a cerințelor administrative referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinație rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 7 august 2018)

3. Regulamentul delegat (UE) 2017/654 al Comisiei (consolidat la 7 august 2018)
Regulamentul delegat (UE) 2017/654 al Comisiei din 19 decembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice și generale referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (consolidat la 7 august 2018)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504 al Comisiei (consolidat la 7 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504 al Comisiei din 11 martie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule agricole și forestiere (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 7 august 2018)

5. Regulamentul (UE) nr. 283/2014 (consolidat la 2 august 2018)
Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind o serie de orientări pentru rețelele transeuropene din domeniul infrastructurii de telecomunicații și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 2 august 2018)

6. Regulamentul (UE) nr. 223/2014 (consolidat la 2 august 2018)
Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (consolidat la 2 august 2018)

7. Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 (consolidat la 2 august 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială ( EaSI ) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 2 august 2018)

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei (consolidat la 6 august 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline (text codificat) (consolidat la 6 august 2018)

9. Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 (consolidat la 1 septembrie 2018)
Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 1 septembrie 2018)

10. Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 (consolidat la 1 septembrie 2018)
Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 1 septembrie 2018)

11. Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului (consolidat la 7 august 2018)
Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (consolidat la 7 august 2018)

Actualizare din data 18-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 13 septembrie 2018
privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 17.09.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 725 din 13 septembrie 2018
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 17.09.2018

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 13 septembrie 2018
pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 795 din 18.09.2018

4. ORDIN nr. 217 din 12 septembrie 2018
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare la data de 3 septembrie 2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 17.09.2018

5. ORDIN nr. 1.339 din 7 septembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 796 din 18.09.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 709 din 5 septembrie 2018
privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii „Aurel Vlaicu“ din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 17.09.2018

7. ORDIN nr. 4.813 din 29 august 2018
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 17.09.2018

8. ORDIN nr. 4.507 din 28 august 2018
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 17.09.2018

9. NORME METODOLOGICE din 28 august 2018
de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 17.09.2018

10. DECIZIA nr. 450 din 28 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (4) şi art. 86 alin. (2) cu trimitere la art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 794 din 17.09.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 218095 14.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Cernat

Monitor: 163 din 14-09-2018

3. CPF 218097 14.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov

Ofertant: Asociatia de Servicii Sociale SCUT

Monitor: 163 din 14-09-2018

4. CPF 218098 14.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Floresti

Ofertant: Fundatia Cantacuzino

Monitor: 163 din 14-09-2018

5. PCON218099 13.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 163 din 14-09-2018

6. NCON218096 13.09.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Monitor: 163 din 14-09-2018

7. PPF 218102 17.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Bucuresti

Monitor: 164 din 17-09-2018

8. PPF 218100 14.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 164 din 17-09-2018

9. NCON218101 14.09.2018

Tip: Negociere directa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. CUZA VODĂ

Monitor: 164 din 17-09-2018

Actualizare din data 17-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 17.09.2018

2. ORDIN nr. 1.366 din 12 septembrie 2018
pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 17.09.2018

3. PROCEDURĂ din 12 septembrie 2018
privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 17.09.2018

4. ORDIN nr. 1.360 din 11 septembrie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP23 Găgeni din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 17.09.2018

5. ORDIN nr. 1.361 din 11 septembrie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comoşteni şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 17.09.2018

6. ORDIN nr. 1.362 din 11 septembrie 2018
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 17.09.2018

7. ORDIN nr. 3.067 din 10 septembrie 2018
pentru completarea unor reglementări contabile

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 17.09.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 712 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 17.09.2018

9. RECTIFICARE nr. 3 din 1 august 2018
referitoare la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 17.09.2018

10. RECTIFICARE nr. 386 din 31 mai 2018
referitoare la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 386/2018

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 17.09.2018

11. DECIZIA nr. 281 din 26 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6-8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 17.09.2018

AUTORIZAȚII

Actualizare din data 17-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 717 din 13 septembrie 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 14.09.2018

2. ORDIN nr. 126 din 31 august 2018
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2017

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 17.09.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 6 din 25 august 2018
pentru adoptarea Codului deontologic al fizioterapeutului

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 17.09.2018

4. CODUL DEONTOLOGIC din 25 august 2018
al fizioterapeutului

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 17.09.2018

Actualizare din data 17-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 713 din 13 septembrie 2018
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele medicale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 14.09.2018

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 13 septembrie 2018
pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 14.09.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 722 din 13 septembrie 2018
privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a vizitei vicepreşedintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în perioada 18-20 septembrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 14.09.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 724 din 13 septembrie 2018
privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 14.09.2018

5. ORDIN nr. 963 din 13 septembrie 2018
privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 14.09.2018

6. ORDIN nr. 964 din 13 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 14.09.2018

7. ORDIN nr. 3.078 din 12 septembrie 2018
pentru aprobarea modificării Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 789 din 14.09.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 711 din 5 septembrie 2018
privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 14.09.2018

AUTORIZAȚII
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2018/1224 al Comisiei din 6 septembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1224 al Comisiei din 6 septembrie 2018 de interzicere a pescuitului de langustină în unitatea funcțională 16 din subzona ICES 7 de către navele care arborează pavilionul Irlandei

2. Regulamentul (UE) 2018/1226 al Comisiei din 6 septembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1226 al Comisiei din 6 septembrie 2018 de interzicere a pescuitului de merlucius (Ling american) în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele VIII și IX de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

3. Regulamentul (UE) 2018/1227 al Comisiei din 6 septembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1227 al Comisiei din 6 septembrie 2018 de interzicere a pescuitului de ton obez în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

4. Regulamentul (UE) 2018/1225 al Comisiei din 6 septembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1225 al Comisiei din 6 septembrie 2018 de interzicere a pescuitului de ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de 45° V, și în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

5. Regulamentul (UE) 2017/1970 al Consiliului (consolidat la 1 august 2018)
Regulamentul (UE) 2017/1970 al Consiliului din 27 octombrie 2017 privind stabilirea, pentru anul 2018, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în Marea Baltică, și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127 (consolidat la 1 august 2018)

6. Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului (consolidat la 1 august 2018)
Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 (consolidat la 1 august 2018)

7. Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 (consolidat la 2 august 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (consolidat la 2 august 2018)

8. Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 (consolidat la 2 august 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 2 august 2018)

9. Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (consolidat la 2 august 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (consolidat la 2 august 2018)

10. Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 (consolidat la 1 august 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 1 august 2018)

Actualizare din data 14-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 5.617 din 4 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13.09.2018

2. ORDIN nr. 1.357 din 10 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 13.09.2018

3. ORDIN nr. 1.017 din 6 septembrie 2018
privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 1 Decembrie din judeţul Ilfov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13.09.2018

4. ORDIN nr. 5.048 din 6 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 14.09.2018

5. ORDIN nr. 5.049 din 6 septembrie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.990/2017 privind componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 14.09.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 13.09.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 697 din 5 septembrie 2018
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 13.09.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 710 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 13.09.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 706 din 5 septembrie 2018
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13.09.2018

10. ORDIN nr. 166 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13.09.2018

11. DECIZIE nr. 1.075 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13.09.2018

12. ORDIN nr. 4.829 din 30 august 2018
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 13.09.2018

13. ORDIN nr. 4.830 din 30 august 2018
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13.09.2018

14. ORDIN nr. 2.459 din 2 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 788 din 13.09.2018

15. DECIZIA nr. 38 din 4 iunie 2018
referitoare la interpretarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 14.09.2018

16. DECIZIA nr. 194 din 3 aprilie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 14.09.2018

17. HOTĂRÂRE din 5 decembrie 2017
în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 13.09.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 218094 13.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Cernat

Monitor: 162 din 13-09-2018

2. CPF 218093 13.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Rus

Ofertant: Clubul Sportiv Olimpia Rus

Monitor: 162 din 13-09-2018

3. CPF 218090 13.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Miercurea Sibiului

Ofertant: Asociatia Clubul Sportiv Unirea

Monitor: 162 din 13-09-2018

4. PCON218092 12.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Provita de Sus

Monitor: 162 din 13-09-2018

5. PCON218091 12.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Iasi

Monitor: 162 din 13-09-2018

6. PCON218089 12.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Homocea

Monitor: 162 din 13-09-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia nr. 1/2018 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia din 8 mai 2018
Decizia nr. 1/2018 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia din 8 mai 2018 privind participarea Serbiei în calitate de observator la activitatea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și modalitățile de participare, în cadrul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului [2018/1228]

2. Decizia (PESC) 2018/1219 a Comitetului politic și de securitate din 23 august 2018
Decizia (PESC) 2018/1219 a Comitetului politic și de securitate din 23 august 2018 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operația SOPHIA) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/2432 (EUNAVFOR MED/1/2018)

3. Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului (consolidat la 31 iulie 2018)
Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 (consolidat la 31 iulie 2018)

4. Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei (consolidat la 1 august 2018)
Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 1 august 2018)

5. Regulamentul (UE) 2015/848 (consolidat la 26 iulie 2018)
Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență (reformare) (consolidat la 26 iulie 2018)

6. Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei (consolidat la 30 iulie 2018)
Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (consolidat la 30 iulie 2018)

7. Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 (consolidat la 31 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (consolidat la 31 iulie 2018)

8. Acord de stabilizare și de asociere
Acord de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte

9. Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 (consolidată la 19 martie 2018)
Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (consolidată la 19 martie 2018)

10. Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului (consolidat la 31 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (consolidat la 31 iulie 2018)

11. Regulamentul (CE) nr. 999/2001 (consolidat la 30 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (consolidat la 30 iulie 2018)

Actualizare din data 13-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 48 din 12 septembrie 2018
privind validarea unui mandat de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 12.09.2018

2. DECRET nr. 801 din 12 septembrie 2018
pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 12.09.2018

3. DECRET nr. 802 din 12 septembrie 2018
pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 12.09.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 septembrie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 12.09.2018

5. DECIZIE nr. 259 din 12 septembrie 2018
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Vasile Curduman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 12.09.2018

6. DECIZIE nr. 260 din 12 septembrie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Florentina Ciordaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 12.09.2018

7. DECIZIE nr. 261 din 12 septembrie 2018
privind eliberarea domnului Mircea Duşa, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 12.09.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 108 din 11 septembrie 2018
privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 12.09.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 686 din 5 septembrie 2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Sibiu, Bihor, Galaţi, Bacău şi Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 12.09.2018

10. ORDIN nr. 101 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 12.09.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 707 din 5 septembrie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 12.09.2018

12. NORME METODOLOGICE din 5 septembrie 2018
de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 12.09.2018

13. RECTIFICARE nr. 1.869 din 31 iulie 2018
referitoare la Ordinul nr. 1.869 din 31 iulie 2018

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 12.09.2018

14. RECTIFICARE nr. 205 din 20 iulie 2018
referitoare la Legii nr. 205/2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 784 din 12.09.2018

15. DECIZIA nr. 429 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi 19-23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 12.09.2018

16. DECIZIA nr. 314 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 12.09.2018

17. DECIZIA nr. 316 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. d) şi art. 11 alin. (1) lit. e) pct. iv) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 13.09.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

2. PPF 218087 12.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Hunedoara

Monitor: 161 din 12-09-2018

3. CPF 218085 12.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Provita de Sus

Ofertant: Asociatia Sportiva "Viitorul"

Monitor: 161 din 12-09-2018

4. CPF 218084 12.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Constanta

Ofertant: CLUBUL SPORTIV HAPPY KIDS 2010 MEDGIDIA

Monitor: 161 din 12-09-2018

5. CPF 218086 12.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Vrancea

Ofertant: Asociatia Renasterea Tinerilor Artisti

Monitor: 161 din 12-09-2018

6. PCON218088 11.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Calarasi

Monitor: 161 din 12-09-2018

7. PCON218083 11.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Dambovita

Monitor: 161 din 12-09-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE, Euratom) 2018/1223 a reprezentanților guvernelor statelor membre
Decizia (UE, Euratom) 2018/1223 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 5 septembrie 2018 de numire a unui avocat general în cadrul Curții de Justiție

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/671 al Comisiei (consolidat la 19 iulie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/671 al Comisiei din 2 mai 2018 de supunere la înregistrare a importurilor de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză (consolidat la 19 iulie 2018)

3. Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului (consolidat la 18 iulie 2018)
Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 (consolidat la 18 iulie 2018)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei (consolidat la 24 iulie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010 (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 24 iulie 2018)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei (consolidat la 24 iulie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare pentru vehiculele utilitare ușoare și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012 (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 24 iulie 2018)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 (consolidat la 18 iulie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei din 25 noiembrie 2016 de deschidere a vânzărilor de lapte praf degresat prin procedură de licitație (consolidat la 18 iulie 2018)

7. Regulamentul (UE) 2016/1139 (consolidat la 17 iulie 2018)
Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (consolidat la 17 iulie 2018)

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 al Comisiei (consolidat la 20 iulie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 al Comisiei din 11 februarie 2016 de extindere a aplicării taxei compensatorii definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 al Consiliului la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză la importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) expediate din Malaysia și din Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan (consolidat la 20 iulie 2018)

9. Regulamentul (UE) nr. 582/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 (consolidat la 22 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 582/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și de modificare a anexelor I și III la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 22 iulie 2018)

10. Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei (consolidat la 24 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (consolidat la 24 iulie 2018)

11. Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 (consolidat la 24 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (consolidat la 24 iulie 2018)

Actualizare din data 12-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 107 din 11 septembrie 2018
pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 12.09.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 691 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 12.09.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 699 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 12.09.2018

4. ORDIN nr. 100 din 4 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 780 din 11.09.2018

5. ORDIN nr. 1.353 din 3 septembrie 2018
pentru instituirea schemei de ajutor de minimis "Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 12.09.2018

6. ORDIN nr. 4.824 din 30 august 2018
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 12.09.2018

7. ORDIN nr. 4.828 din 30 august 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 12.09.2018

8. ORDIN nr. 5.539 din 28 august 2018
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 780 din 11.09.2018

9. ORDIN nr. 5.540 din 28 august 2018
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii "Mişcarea Română pentru Calitate" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 780 din 11.09.2018

10. ORDIN nr. 891 din 24 august 2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi, implicit, din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a societăţii MINDI IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 780 din 11.09.2018

11. ORDIN nr. 932 din 22 august 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ardeoani din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 12.09.2018

12. DECIZIA nr. 415 din 19 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3 teza întâi, art. 6, art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (5) şi art. 11 teza a doua din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 12.09.2018

13. DECIZIA nr. 330 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4-5, art. 6 alin. (1), art. 7, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 12.09.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

4. PPF 218081 11.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti

Monitor: 160 din 11-09-2018

5. PPF 218082 11.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Seini

Monitor: 160 din 11-09-2018

6. PCON218080 10.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria municipiului Brad

Monitor: 160 din 11-09-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia (UE) 2018/1222 a Comisiei din 5 septembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1222 a Comisiei din 5 septembrie 2018 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată End the Cage Age [notificată cu numărul C(2018) 5829]

2. Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului (consolidat la 16 iulie 2018)
Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului din 20 septembrie 2016 de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea (consolidat la 16 iulie 2018)

3. Regulamentul (UE) nr. 525/2013 (consolidat la 9 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 9 iulie 2018)

4. Decizia 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 (consolidată la 27 aprilie 2018)
Decizia 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei și de abrogare a Deciziei 2010/232/PESC (consolidată la 27 aprilie 2018)

5. Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 (consolidat la 16 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 16 iulie 2018)

6. Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 (consolidat la 11 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 11 iulie 2018)

7. Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei (consolidat la 15 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 15 iulie 2018)

8. Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului (consolidat la 7 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe (consolidat la 7 iulie 2018)

9. Regulamentul (CE) nr. 273/2004 (consolidat la 7 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 7 iulie 2018)

10. Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului (consolidat la 13 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (consolidat la 13 iulie 2018)

Actualizare din data 11-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 258 din 10 septembrie 2018
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 185/2018 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 11.09.2018

2. DECRET nr. 799 din 6 septembrie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 10.09.2018

3. DECRET nr. 800 din 6 septembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 10.09.2018

4. ORDIN nr. 1.110 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 10.09.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 695 din 5 septembrie 2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 10.09.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 698 din 5 septembrie 2018
privind transmiterea mijlocului fix "Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAŞOV - EFACEC" din domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 10.09.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 700 din 5 septembrie 2018
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare" cuprins în Proiectul nr. 4 - "Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 10.09.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 701 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 10.09.2018

9. HOTĂRÂRE nr. 702 din 5 septembrie 2018
privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 10.09.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 705 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 10.09.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 708 din 5 septembrie 2018
privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru aceste imobile şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 10.09.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 685 din 5 septembrie 2018
privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 11.09.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 687 din 5 septembrie 2018
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 11.09.2018

14. HOTĂRÂRE nr. 689 din 5 septembrie 2018
privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 11.09.2018

15. HOTĂRÂRE nr. 690 din 5 septembrie 2018
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă în domeniul public al comunei Lipniţa şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 11.09.2018

16. HOTĂRÂRE nr. 693 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 11.09.2018

17. HOTĂRÂRE nr. 696 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 11.09.2018

18. ORDIN nr. 1.228 din 31 august 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 10.09.2018

19. HOTĂRÂRE nr. 657 din 29 august 2018
pentru modificarea anexelor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 10.09.2018

20. HOTĂRÂRE nr. 680 din 29 august 2018
privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în ţări terţe, aferentă Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 10.09.2018

21. ORDIN nr. 879 din 27 august 2018
privind aprobarea Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV. 34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova)

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 11.09.2018

22. REGULAMENT din 27 august 2018
al ariilor naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV. 34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova)

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 11.09.2018

23. ORDIN nr. 880 din 27 august 2018
privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 11.09.2018

24. REGULAMENT din 27 august 2018
al ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 11.09.2018

25. DECIZIA nr. 428 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 4, 6-10, 12, 14 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 11.09.2018

26. AMENDAMENT din 19 iunie 2018
convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 10.09.2018

27. DECIZIA nr. 383 din 31 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5) şi art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 10.09.2018

28. DECIZIA nr. 177 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 778 din 11.09.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

8. PPF 218054 10.09.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti

Monitor: 159 din 10-09-2018

9. PPF 218055 10.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Calarasi

Monitor: 159 din 10-09-2018

10. PPF 218079 10.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Monitor: 159 din 10-09-2018

11. PCON218056 07.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 159 din 10-09-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1218 al Comisiei din 6 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1218 al Comisiei din 6 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1217 al Comisiei din 6 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1217 al Comisiei din 6 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește data intrării în depozit a laptelui praf degresat vândut printr-o procedură de licitație

3. Decizia (UE) 2018/1220 a Comisiei din 6 septembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1220 a Comisiei din 6 septembrie 2018 privind regulamentul de procedură al comitetului menționat la articolul 143 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului

4. Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei (consolidat la 4 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul material rulant – material rulant de călători și locomotive al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 4 iulie 2018)

5. Regulamentul (UE) nr. 1301/2014 al Comisiei (consolidat la 4 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1301/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 4 iulie 2018)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 885/2014 (consolidat la 6 iulie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 885/2014 al Comisiei din 13 august 2014 de stabilire a unor condiții specifice aplicabile importurilor de bame și de frunze de curry din India și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 91/2013 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 6 iulie 2018)

7. Decizia 2014/450/PESC a Consiliului din 10 iulie 2014 (consolidată la 28 martie 2018)
Decizia 2014/450/PESC a Consiliului din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan și de abrogare a Deciziei 2011/423/PESC (consolidată la 28 martie 2018)

8. Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 (consolidată la 6 martie 2018)
Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (consolidată la 6 martie 2018)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014 al Comisiei (consolidat la 2 iulie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014 al Comisiei din 20 februarie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (consolidat la 2 iulie 2018)

10. Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 (consolidat la 4 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 4 iulie 2018)

11. Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (consolidat la 6 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 6 iulie 2018)

Actualizare din data 10-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 774 din 07.09.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 688 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol aferentă organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii anuale a şefilor echipelor internaţionale de căutare-salvare "INSARAG Team Leaders Meeting" şi a activităţilor conexe, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 16-21 septembrie 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 10.09.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 676 din 29 august 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Chiheru de Jos, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 10.09.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 677 din 29 august 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Sâncraiu de Mureş, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 10.09.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 678 din 29 august 2018
privind aprobarea modelului steagului comunei Aiton, judeţul Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 10.09.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 651 din 23 august 2018
privind aprobarea stemei comunei Coltău, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 775 din 10.09.2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rectificare la Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017
Rectificare la Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, 29.12.2017)

2. Rectificare la Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017
Rectificare la Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 125, 22.5.2018)

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1216 a Comisiei din 4 septembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1216 a Comisiei din 4 septembrie 2018 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la pesta porcină africană în Bulgaria [notificată cu numărul C(2018) 5885] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1110 din 3 august 2018
Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1110 din 3 august 2018 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele singulare 1507, 59122, MON 810 și NK603 și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE (JO L 203, 10.8.2018)

5. Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1109 a Comisiei din 1 august 2018
Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1109 a Comisiei din 1 august 2018 de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 203, 10.8.2018)

6. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/34 al Comisiei din 28 septembrie 2017
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/34 al Comisiei din 28 septembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formatul de prezentare standardizat al documentului de informare cu privire la comisioane și simbolul comun al acestuia, în conformitate cu Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 11.1.2018)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 181/2014 al Comisiei (consolidat la 1 iulie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 181/2014 al Comisiei din 20 februarie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (consolidat la 1 iulie 2018)

8. Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 al Consiliului (consolidat la 1 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010 (consolidat la 1 iulie 2018)

9. Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (consolidat la 1 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (consolidat la 1 iulie 2018)

10. Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 (consolidată la 27 aprilie 2018)
Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan (consolidată la 27 aprilie 2018)

Actualizare din data 10-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 774 din 07.09.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 694 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 07.09.2018

3. ORDIN nr. 3.023 din 4 septembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 07.09.2018

4. ORDIN nr. 1.313 din 29 august 2018
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 774 din 07.09.2018

5. ORDIN nr. 2.050 din 28 august 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 07.09.2018

6. ORDIN nr. 261.134 din 21 august 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 07.09.2018

7. DECIZIA nr. 426 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi, în special, a celor ale art. 8 din acest act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 07.09.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. CPF 218051 07.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Oraşul Negreşti-Oaş

Ofertant: Asociatia Sportiva Scolara "Olimpus"

Monitor: 158 din 07-09-2018

2. PCON218049 06.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Comunei Pângăraţi

Monitor: 158 din 07-09-2018

3. PCON218046 06.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ciolanesti

Monitor: 158 din 07-09-2018

4. PCON218047 06.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Comunei Pângăraţi

Monitor: 158 din 07-09-2018

5. PCON218050 06.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Racoviteni

Monitor: 158 din 07-09-2018

6. PCON218048 06.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Comunei Pângăraţi

Monitor: 158 din 07-09-2018

7. PCON218052 06.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Rusii Munti

Monitor: 158 din 07-09-2018

8. PCON218045 06.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. COMUNA SCHEIA

Monitor: 158 din 07-09-2018

9. PCON218053 06.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Moldova Noua

Monitor: 158 din 07-09-2018

Actualizare din data 07-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 47 din 5 septembrie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 06.09.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 682 din 5 septembrie 2018
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 06.09.2018

3. ORDIN nr. 165 din 5 septembrie 2018
pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuţie din sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 06.09.2018

4. HOTĂRÂRE nr. 683 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 06.09.2018

5. DECIZIE nr. 255 din 5 septembrie 2018
privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iulia Cîrcei din funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 06.09.2018

6. DECIZIE nr. 256 din 5 septembrie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă de către domnul Marcel-Dumitru Miclău

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 06.09.2018

7. DECIZIE nr. 257 din 5 septembrie 2018
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Corina Silvia Pop din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 06.09.2018

8. ORDIN nr. 151 din 31 august 2018
privind aprobarea structurii organizatorice a instituţiei Avocatul Poporului

EMITENT: Avocatul Poporului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 06.09.2018

9. ORDIN nr. 4.827 din 30 august 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 06.09.2018

10. NORME METODOLOGICE din 30 august 2018
privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 06.09.2018

11. ORDIN nr. 1.307 din 29 august 2018
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI "Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 2/2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 772 din 07.09.2018

12. REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 29 august 2018
RACR-CPPZI "Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 2/2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 772 din 07.09.2018

13. ORDIN nr. 5.549 din 28 august 2018
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 06.09.2018

14. DECIZIE nr. 1.008 din 22 august 2018
privind sancţionarea Societăţii RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 06.09.2018

15. DECIZIA nr. 431 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 06.09.2018

16. DECIZIA nr. 378 din 31 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său, în special ale art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (3) din acest act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 06.09.2018

17. DECIZIA nr. 336 din 22 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (2) lit. b) teza a doua din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 06.09.2018

18. RECTIFICARE nr. 47 din 11 mai 2018
referitoare la Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 47/2018

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 06.09.2018

19. DECIZIA nr. 326 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 06.09.2018

20. DECIZIA nr. 328 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 06.09.2018

21. DECIZIA nr. 39 din 30 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi ale legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 772 din 07.09.2018

22. DECIZIA nr. 29 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6, art. 7, art. 8 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 771 din 06.09.2018

23. ORDIN nr. 2.864 din 27 decembrie 2017
privind declasarea monumentului istoric Depozit, situat în str. Griviţa nr. 179, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, categoria m - monument, II - arhitectură, grupă valorică B, având cod LMI CL-II-m-B-14641 din Lista monumentelor istorice

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 772 din 07.09.2018

24. ORDIN nr. 2.865 din 27 decembrie 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, judeţul Neamţ, şi a două subcomponente, Conacul şi Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, judeţul Neamţ

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 772 din 07.09.2018

25. LEGEA nr. 56 din 19 martie 2010 (*republicată*)
privind accesibilizarea fondului forestier naţional*)

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 06.09.2018

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 218041 06.09.2018

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Bucuresti

Monitor: 157 din 06-09-2018

2. PCON218043 05.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 157 din 06-09-2018

3. PCON218040 05.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Serbanesti

Monitor: 157 din 06-09-2018

4. PCON218044 06.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 157 din 06-09-2018

5. PCON218042 05.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Local Bratovoesti

Monitor: 157 din 06-09-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1214 al Comisiei din 29 august 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1214 al Comisiei din 29 august 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Morcilla de Burgos (IGP)]

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1213 al Comisiei din 28 august 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1213 al Comisiei din 28 august 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Rucavas baltais sviests (IGP)]

3. Decizia (UE) 2018/1215 a Consiliului din 16 iulie 2018
Decizia (UE) 2018/1215 a Consiliului din 16 iulie 2018 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

4. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Consiliului privind orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2017) 677 final – 2017/0305 (NLE)]

5. Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018
Recomandarea Consiliului din 15 martie 2018 privind un Cadru european pentru ucenicii de calitate și eficace

6. Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale
Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale

7. Recomandarea Consiliului din 19 decembrie 2016
Recomandarea Consiliului din 19 decembrie 2016 privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți

8. Recomandarea Consiliului din 15 februarie 2016
Recomandarea Consiliului din 15 februarie 2016 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă

9. Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015
Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene

10. Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013
Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret

11. Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012
Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale

12. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 121
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL VIII - POLITICA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂCapitolul 1 - Politica economicăArticolul 121(ex-articolul 99 TCE)

13. Directiva 2009/161/UE a Comisiei (consolidată la 21 august 2018)
Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 21 august 2018)

14. Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei (consolidat la 1 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 1 iulie 2018)

15. Regulamentul (CE) nr. 882/2004 (consolidat la 1 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (consolidat la 1 iulie 2018)

16. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (consolidat la 1 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (consolidat la 1 iulie 2018)

17. Directiva 2000/39/CE a Comisiei (consolidată la 21 august 2018)
Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și a securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 21 august 2018)

18. Directiva Comisiei din 29 mai 1991 (consolidată la 21 august 2018)
Directiva Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor limită cu caracter orientativ prin aplicarea Directivei 80/1107/CEE a Consiliului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă (91/322/CEE) (consolidată la 21 august 2018)

Actualizare din data 06-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 5 septembrie 2018
pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 05.09.2018

2. DECRET nr. 795 din 3 septembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

3. DECRET nr. 796 din 3 septembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

4. DECRET nr. 797 din 3 septembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

5. DECRET nr. 798 din 3 septembrie 2018
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 660 din 29 august 2018
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului Zlatna" cuprins în "Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 663 din 29 august 2018
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390", sector Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 669 din 29 august 2018
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

9. ORDIN nr. 34 din 29 august 2018
privind aprobarea tarifului perceput de Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 05.09.2018

10. HOTĂRÂRE nr. 670 din 29 august 2018
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 06.09.2018

11. HOTĂRÂRE nr. 671 din 29 august 2018
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 06.09.2018

12. HOTĂRÂRE nr. 675 din 29 august 2018
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 06.09.2018

13. HOTĂRÂRE nr. 679 din 29 august 2018
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 06.09.2018

14. ORDIN nr. M.144 din 28 august 2018
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 06.09.2018

15. ORDIN nr. M.145 din 28 august 2018
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 06.09.2018

16. ORDIN nr. 2.117 din 27 august 2018
privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 05.09.2018

17. ORDIN nr. 179 din 27 august 2018
privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

18. ORDIN nr. 1.021 din 24 august 2018
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 189/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 06.09.2018

19. ORDIN nr. 617 din 23 august 2018
pentru aprobarea Procedurii de autorizare/notificare a delegărilor obligaţiilor de stocare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 06.09.2018

20. PROCEDURĂ din 23 august 2018
de autorizare/notificare a delegărilor obligaţiilor de stocare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 06.09.2018

21. RECTIFICARE nr. 600 din 2 august 2018
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

22. RECTIFICARE nr. 563 din 24 iulie 2018
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 563/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

23. DECIZIA nr. 522 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 06.09.2018

24. RECTIFICARE nr. 420 din 18 mai 2018
referitoare la Decretul nr. 420/2018

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 05.09.2018

25. DECIZIA nr. 41 din 30 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8, şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi ale legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 05.09.2018

AUTORIZAȚII
ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

6. PPF 218038 05.09.2018

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Deva

Monitor: 156 din 05-09-2018

7. PCON218036 04.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Sacalaseni

Monitor: 156 din 05-09-2018

8. PCON218039 04.09.2018

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Amarastii de Jos

Monitor: 156 din 05-09-2018

9. CSBV218037 05.09.2018

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala Medias

Ofertant: Asociatia Sfantul Mihail Marturisitorul

Monitor: 156 din 05-09-2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rectificare la Acordul de stabilizare și de asociere
Rectificare la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008 (JO L 164, 30.6.2015)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1212 al Comisiei din 3 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1212 al Comisiei din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia (UE) 2018/1211 a Consiliului din 16 iulie 2018
Decizia (UE) 2018/1211 a Consiliului din 16 iulie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui protocol de modificare a Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocare și autobuze (Acordul Interbus), în vederea extinderii la Regatul Maroc a posibilității de aderare la acordul respectiv (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1210 al Comisiei din 30 august 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1210 al Comisiei din 30 august 2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci și treia invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

5. Informare privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean
Informare privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

6. Informare privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean
Informare privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

7. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/33 al Comisiei
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/33 al Comisiei din 28 septembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul de prezentare standardizat al situației comisioanelor și simbolul comun al acesteia, în conformitate cu Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 11.1.2018)

8. Decizia nr. 277/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 277/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1066]

9. Decizia nr. 275/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 275/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1064]

10. Decizia nr. 276/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 276/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1065]

11. Directiva (UE) 2016/1629 (consolidată la 30 iulie 2018)
Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (consolidată la 30 iulie 2018)

12. Directiva 2006/126/CE (consolidată la 22 iulie 2018)
Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 22 iulie 2018)

13. Directiva 2006/112/CE a Consiliului (consolidată la 17 iulie 2018)
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (consolidată la 17 iulie 2018)

14. Directiva 2003/71/CE (consolidată la 21 iulie 2018)
Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 21 iulie 2018)

15. Directiva 2003/85/CE a Consiliului (consolidată la 3 august 2018)
Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a Directivei 92/46/CEE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 3 august 2018)

Actualizare din data 05-09-2018 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 46 din 5 septembrie 2018
privind vacantarea unui loc de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 05.09.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 668 din 29 august 2018
privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Constanţa, poziţiile kilometrice: 182 + 183 - 182 + 823; 183 + 183 - 183 + 983; 184 + 503 - 185 + 723; 185 + 963 - 186 + 403; 186 + 663 - 187 + 583; 188 + 123 - 189 + 443; 191 + 583 - 192 + 123; 192 + 483 - 194 + 163; 194 + 843 - 195 + 363; 196 + 103 - 196 + 863; 197 + 183 - 197 + 363; 199 + 403 - 199 + 903, de pe raza localităţilor Medgidia, Ciocârlia şi Murfatlar, judeţul Constanţa"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 763 din 04.09.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 665 din 29 august 2018
privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Constanţa, poziţiile kilometrice: 200+403-202+083; 202+403-203+863; 204+163-204+423; 205+323-206+023; 206+683-207+003; 207+463-207+983; 208+443-209+183; 209+743-210+223; 210+923- 211+923, de pe raza localităţilor Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar şi Valu lui Traian, judeţul Constanţa"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 05.09.2018

4. ORDIN nr. 164 din 29 august 2018
privind aprobarea regulilor de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a certificatelor verzi consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a obligaţiei de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză 2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 05.09.2018

5. HOTĂRÂRE nr. 672 din 29 august 2018
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 05.09.2018

6. HOTĂRÂRE nr. 673 din 29 august 2018
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 05.09.2018

7. HOTĂRÂRE nr. 674 din 29 august 2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 05.09.2018

8. ORDIN nr. 2.630 din 9 august 2018
privind completarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008

EMITENT: Ministerul Culturii și Identității Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 05.09.2018

9. ORDIN nr. 4.196 din 27 iulie 2018
pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 05.09.2018

10. METODOLOGIE din 27 iulie 2018
privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 05.09.2018

11. DECIZIA nr. 14 din 4 iunie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 05.09.2018

AUTORIZAȚII
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia nr. 274/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 274/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1063]

2. Decizia nr. 272/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 272/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1061]

3. Decizia nr. 273/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 273/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1062]

4. Decizia nr. 271/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015
Decizia nr. 271/2015 a Comitetului mixt al SEE din 30 octombrie 2015 de modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) la Acordul privind SEE [2017/1060]

5. Directiva (UE) 2015/849 (consolidată la 9 iulie 2018)
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 9 iulie 2018)

6. Regulamentul (UE) nr. 1304/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014
Regulamentul (UE) nr. 1304/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul material rulant – zgomot , de modificare a Deciziei 2008/232/CE și de abrogare a Deciziei 2011/229/UE Text cu relevanță pentru SEE

7. Directiva 2013/36/UE (consolidată la 9 iulie 2018)
Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 9 iulie 2018)

8. Directiva 2012/27/UE (consolidată la 9 iulie 2018)
Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 9 iulie 2018)

9. Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (consolidată la 6 iulie 2018)
Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 6 iulie 2018)

10. Directiva 2010/31/UE (consolidată la 9 iulie 2018)
Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (reformare) (consolidată la 9 iulie 2018)

11. Directiva 2009/138/CE (consolidată la 9 iulie 2018)
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 9 iulie 2018)