Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 37 din 2 martie 2021privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 9 martie 2021Data intrării în vigoare 09-03-2021

  În temeiul:– prevederilor art. 40 alin. (2) şi (5) şi art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;– dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,
  preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire

  şi Combatere a Spălării Banilor,
  Constantin Ilie Aprodu
  Bucureşti, 2 martie 2021.Nr. 37.ANEXĂ Deschideți NORMEde aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălăriibanilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor actenormative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţionalde Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!