Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010Data intrării în vigoare 01-01-2011
  Formă consolidată valabilă la data 11-06-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-06-2017 până la data de 30-06-2017

  Abrogat de Punctul 9. , Alineatul (1) , Articolul 44 , Capitolul IV din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 la data 01-07-2017  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 877 din 28 decembrie 2010, la data de 11 Iunie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 121 din 15 iunie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 16 iunie 2011; ORDONANŢA nr. 10 din 3 august 2011; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; DECIZIA nr. 1.615 din 20 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012; DECIZIA nr. 685 din 28 iunie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013; ORDONANŢA nr. 9 din 31 iulie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; LEGEA nr. 64 din 31 martie 2015; LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015; LEGEA nr. 171 din 29 iunie 2015; ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015; ORDONANŢA nr. 30 din 26 august 2015; ORDONANŢA nr. 15 din 15 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015; LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016; LEGEA nr. 193 din 28 octombrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017; LEGEA nr. 50 din 5 aprilie 2017; LEGEA nr. 80 din 27 aprilie 2017; LEGEA nr. 115 din 24 mai 2017; LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017; DECIZIA nr. 318 din 21 mai 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Prin HOTĂRÂREA nr. 15 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Prin HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013 s-a dispus modificarea structurii organizatorice a Ministerului Afacerilor Interne. Conform HOTĂRÂRII nr. 21 din 16 ianuarie 2013, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2013, care modifică HOTĂRÂREA nr. 90 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 februarie 2010, denumirea "Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Culturii". Prin HOTĂRÂREA nr. 27 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Economiei. Prin HOTĂRÂREA nr. 21 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor. Înlocuirea denumirii acestor ministere, s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!