Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 844 din 14 septembrie 2023privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 15 septembrie 2023Data intrării în vigoare 15-09-2023


  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Procedura de implementare a Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacşu
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuţ Barbu
  Ministrul finanţelor,
  Marcel-Ioan Boloş
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 septembrie 2023.Nr. 844.ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂde implementare a Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent
  perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentruîntreprinderile solicitante