Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 430 din 25 iulie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea atestării pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului
EMITENT
 • REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 17 august 2023Data intrării în vigoare 17-08-2023


  În temeiul art. 38 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 şi al art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 1 alin. (3), art. 10 alin. (4) şi art. 29 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 101/2010,Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România, întrunit în şedinţa din 25 iulie 2023, hotărăşte:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea atestării pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România,
  Tiberiu Constantin Florescu
  Bucureşti, 25 iulie 2023.Nr. 430.ANEXĂ
  Deschideți REGULAMENTprivind organizarea şi desfăşurarea atestării pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului