Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 181 din 2 august 2023pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 17 august 2023Data intrării în vigoare 17-08-2023


  Având în vedere prevederile:– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale;– Hotărârii Guvernului nr. 571/2019 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear;– 
  art. 25^1 lit. i) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului CE nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;– Referatului de aprobare nr. 171.655 din 6.07.2023, întocmit de către Direcţia generală turism;– Memorandumului privind încadrarea schemei de ajutor de minimis privind susţinerea activităţii operatorilor economici care activează în staţiunile balneare şi balneoclimatice - „Programul naţional pentru stimularea creării, dezvoltării şi promovării brandurilor sectoriale“ în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, aprobat în şedinţa de Guvern din data de 22 februarie 2023;– Avizul Consiliului Concurenţei nr. 14.749 din data de 4.11.2022 referitor la proiectul de ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice,
  în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:
  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Se desemnează Direcţia generală turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în parteneriat cu agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, ca structuri responsabile cu implementarea schemei de ajutor de minimis.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
  Ştefan-Radu Oprea
  Bucureşti, 2 august 2023.Nr. 181.ANEXĂ Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISpentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice