Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 20.645 din 3 august 2023privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi
EMITENT
 • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 11 august 2023Data intrării în vigoare 11-08-2023


  Văzând Referatul de aprobare a Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi, emis de Direcţia politici şi activităţi pentru tineret şi studenţi nr. 870 din 20.07.2023,având în vedere dispoziţiile:– art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 4 alin. (2) lit. d) pct. 2 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;– Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 10 alin. (1), (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.
  Articolul 2Direcţia generală tineret comunică prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, care duc la îndeplinire prevederile acestuia.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.561/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/Concursul naţional de proiecte studenţeşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 şi 648 bis din 30 iunie 2022.
  Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
  Natalia-Elena Intotero
  Bucureşti, 3 august 2023.Nr. 20.645.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEpentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi