Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.508/4.493/2023pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 2.508 din 27 iulie 2023
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 4.493 din 20 iunie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 1 august 2023Data intrării în vigoare 31-08-2023


  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale învăţământ preuniversitar nr. 421 din 14.03.2023,având în vedere:– prevederile art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– cap. I şi III ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  – prevederile art. 27 alin. (1^1), ale art. 83 alin. (2) şi ale art. 205 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile art. 43 şi 52 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,
  în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 30 august 2021.
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Ministrul educaţiei,
  Ligia Deca
  ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEprivind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor dinunităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos