Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 505 din 24 mai 2023pentru aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 mai 2023Data intrării în vigoare 26-05-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă Ghidul carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Prevederile ghidului prevăzut la alin. (1) se aplică la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 2Normele metodologice de aplicare a ghidului prevăzut la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3Până la aplicarea Ghidului prevăzut la art. 1 se aplică prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educaţiei,
  Ligia Deca
  Bucureşti, 24 mai 2023.Nr. 505.ANEXĂ Deschideți GHIDULcarierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii deUrgenţă şi din unităţile subordonate